ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente."

Transkript

1 TM Pocket TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Användarhandbok - Käyttöopas - Brugervejledning - Bruksanvisning - 使 用 手 冊 Model No.: VS12801

2 Deklaration om RoHS-efterlevnad Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan: Substans Föreslagen maximal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0,1% < 0,1% Kvicksilver (Hg) 0,1% < 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01% Hexavalent krom (Cr 6+ ) 0,1% < 0,1% Polybrominerade bifenyler (PBB) 0,1% < 0,1% Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0,1% < 0,1% Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan: Exampel på undantagna komponenter är: 1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte nämns specifikt i RoHS-direktivens annex. 2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter). 3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt). 4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt. 1

3 Upphovsrättsinformation Upphovsrätt Corporation, Alla rättigheter förbehållna., the three birds logo, OnView, ViewMatch, och ViewMeter är registrerade varumärken som tillhör Corporation. Friskrivningsklausul: Corporation ansvarar inte för tekniska eller skriftliga fel eller utelämnanden i detta dokument; inte heller för olyckor eller oavsiktliga skador som orsakats vid leverans av detta material, eller drift eller användning av denna produkt. I syfte att förbättra produkten, förbehåller sig Corporation rätten at ändra produktens specifikationer utan varsel. Informationen i detta dokument kan ändras utan varsel. Ingen del i detta dokument får inte på något sätt kopieras, reproduceras, eller överföras, av något skäl, utan ett på förhand utfärdat skriftligt godkännande från Corporation. Sparas på säker plats Produktnamn: Modellnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Pocket TV VS12801 _UG_SWD Rev. 1A Avfallshantering av produkten månar om bevarandet av vår miljö. Avfallshantering av denna produkt skall ske på korrekt sätt då den förbrukats. Din lokala myndighet för avfallshantering kan tillhandahålla information om korrekt avfallshantering. Lamporna i denna produkt innehåller kvicksilver. Släng den i enlighet med gällande miljölagar i ditt område. 2

4 1. Picture of the Portable TV Menyknapp Strömbrytare/återgångsknapp Kanal upp Kanal ned Vol + (höj volymen) Vol - (sänk volymen) Bekräftelseknapp Likströmsuttag för nätadapter Hörlursuttag 3

5 2. Grundläggande användning 2.1 Sätta på/stänga av Ström på: Håll ned i tre sekunder för att starta systemet. Ström av: Håll ned i tre sekunder. Nedanstående systemmeddelande visas. Tryck på OK för att stänga av spelaren. 2.2 Kanalknapp Tryck på / för att bläddra uppåt eller nedåt ibland kanalerna. 2.3 Volymkontroll Tryck på +/- för att höja eller sänka volymen. 2.4 Programlista Tryck på när du använder tv: eller radion för att visa programlistan. Tryck sedan på för att välja tv/radiokanal, och tryck sedan på OK för att bekräfta. 4

6 2.5 Delmeny Tryck på OK vid uppspelning av radio eller tv för att öppna delmenyn som visas nedan. Flytta markören och tryck på OK för att öppna dessa funktioner. Du kan sedan trycka på riktningstangente för att välja ett annat alternativ. Tryck på för att stänga delmenyn. 2.6 Återställ Om spelaren hänger sig, stick in ett spetsigt föremål i återställningshålet och tryck försiktigt. Systemet rensar alla inställningar och stängs av. 5

7 3. Systeminsställning Tryck på för att öppna den nedanstående systemmenyn. 3.1 Landsökning Flytta markören till och tryck sedan på OK för att starta en LANDSSÖKNING baserat på landinställningen. 3.2 Manuell sökning Flytta markören till och tryck sedan på OK för att starta en MANUELL SÖKNING. Du kan ställa in startfrekvens, slutfrekvens och bandbredd manuellt. 3.3 Systeminställningar Flytta markören till och tryck sedan på OK för att öppna systeminställningsmenyn. Du kan ställa in område, tidszon, språk för bildskärmsmenyn och LCN-alternativ. 3.4 Displayinställningar Flytta markören till och tryck sedan på OK för att öppna displayinställningsmenyn. Du kan ställa in ljusstyrka, kontrast, ton och bildkvotsförhållande. 3.5 Fabriksinställningar Flytta markören till och tryck sedan på OK för att ladda fabriksinställningarna. 6

8 3.6 Version Flytta markören till och tryck sedan på OK för att visa information om hårdvaru- och programvaruversion. 4. Batterianvändning Säkerhetsåtgärder Fulladda batteriet fore första användning. Minst åtta timmars laddning krävs vid de första tre laddningarna för att förlänga batteriets livslängd. Enheten blir varmare vid användning. Det är normalt. Stäng av enheten när den inte ska användas på en längre tid. Enheten kommer att stängas av automatiskt när batterierna är svaga. Varning Använd inte batterier som inte stämmer med enheten. Batteriet kan explodera om det sätts in på felaktigt sätt. Byt endast ut mot batterier av samma eller motsvarande sort. Vid laddning av batterierna ska strömbrytaren stängas av. Ladda batteriet med en växelströmsadapter efter att enheten har stängts av. Adaptern är av växelströmstyp, med en ingångsspänning på 100V-240V och en utgångsspänning på 5V/2A. Risk för brand finns om växelströmsadaptern inte stämmer med enheten. 7

9 5. Specifikationer Specifikationer Digital tv Antenn Panel IO Knappar Batteri Mått Vikt Föreskrifter DVB-T-modul Inbyggd elastisk antenn för mottagning av digital-tv-program med ljudsignaler 3,5" TFT-LCD-display med en upplösning på 320*240 - Hörlursuttag - likströmsingång - återställningshål - volumknapp - navigationsknapp - menyknapp - Esc-tangent/ström på/av laddningsbart lithium-ion-batteri (2400mAh, 3,7V) - visa dtv i fyra timmar (hörlurslge) 117 x 75 x 16,1 mm 165g med batteri BSMI, CE, RoHS Programvaruspecifikationer Visa DVB-T-program Språk Kanalsökning Stöder digital text-tv, EPG, undertexter Traditionell kinesiska, engelska, franska, spanska, italienska, svenska, finska, norska, danska, och tyska Landssökning/manuell sökning 8

10 Kundsupport För teknisk support eller produktservice, se nedanstående tabell eller kontakta din återförsäljare. Obs: Du behöver ha produktens serienummer till hands. Corporation World Headquarters 381 Brea Canyon Road Walnut, CA Tel: Fax: Latin America / Miami 8201 Peters Road, Suite 1000 Plantation, FL Canada 100 Mural Street, Suite 202 Richmond Hill, Ontario L4B 1J3 Canada Tel: Fax: Europe United Kingdom Europe Ltd. Riverside House, 7th Floor 2a Southwark Bridge Road London SE1 9HA United Kingdom Tel: +44-(0) Fax: +44-(0) Italy Belux Teleport Towers Kingsfordweg GR Amsterdam Tel: +31 (0) FAX: +31 (0) Poland Service and support: Tel: ; Russia Radio 24 Business Centre Jauza Tower Moscow Russia For Information For Customer Care & Quality Tel: Fax: Ukraine 1,Dorohozhytska Str., office 1025-B, Kiev, 04119, Ukraine Tel./fax: Finland Lars Sonckin Kaari Espoo, Finland TEL +358-(0) FAX: +358-(0) Spain & Portugal Tel: France SARL Le Parc Barbanniers 1 Allée Des Bas Tilliers Gennevilliers France Tel: +33(0) Fax: +33(0) Sweden TEL +46(0) FAX +46(0) SERVICE and SUPPORT: Tel: +46 (0) Info-Mail: Bergkällavägen 32 P.O. Box 310 SE Sollentuna Norway PO.box :Postboks 62 Bryn 0611 Oslo Norway 9

11 Greece 43 Agias Lavras Str P.Faliro Athens Greece Tel: Fax: Viewsonic Portugal Tel: Info-Mail: Germany Central Europe Koenigstr. 10C Stuttgart Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Middle East Middle East LOB 13 Office 8 PO Box Jebel Ali Dubai U.A.E. Tel: Fax: Asia/Pacific Taipei Head Office 9F, No. 192, Lien Chen Road Chung Ho 235 Taipei Taiwan Tel: (operator) Fax: (9th fl. / exec. office) Singapore 221 Henderson Road #04-08 Henderson Building Singapore Tel: Fax: Korea Office #2110, 21F, Renaissance Tower Bldg. Gongdeok 2-dong Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: Fax: India Pvt Ltd. M-28, Commercial Complex (M-Block Market) 3rd floor, Greater Kailash-II N Delhi India Tel: Fax: Thailand [Rep. Office] 246 Time Square Building, 12-02, Room no. 1550B, Sukhumvit Rd. Klong Tuery, Bangkok Thailand Tel: China China Head Office (Shanghai) Room 3608, 36F United Plaza No Nan Jing Shanghai Tel: Fax: or Guangzhou Room 1305, Renfeng Tower, No. 490 Tianhe Rd, Tianhe Dist., Guangzhou PRC Tel: Fax: Beijing Room 902, 9F Union Plaza No. 20, Chao Wai Ave Chaoyang Dist. Beijing PRC Tel: Fax: Hong Kong Unit 3, 15/F, Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, TST East Kowloon, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Australia Australia Pty. Ltd. Unit 4, 44 Dickson Ave, Artarmon NSW 2064, Australia Tel: Fax:

12 Begränsad garanti VIEWSONIC paket-tv Detta täcks av garantin: garanterar att dess produkter är felfria vad gäller material och utförande vid normalanvändning under garanti perioden. Om en produkt visar sig vara behäftad med fel vad gäller material eller utförande under garantiperioden, kommer att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut produkten mot en likvärdig produkt. Ersättningsprodukten eller delar av den kan innehålla återanvända eller reparerade delar eller komponenter. Garantitidens längd: paket-tv har ett års garanti för arbete från det datum den första kunden inhandlade produkten. Garantins skyddsomfång: Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument. Följande omfattas ej av garantin: 1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats. 2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av: a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga hinder, icke-auktoriserad produktmodi fikation, eller underlåtelse att följa instruktioner som medföljer produkten. b. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av. c. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott. d. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller specifikationer. e. Normalt slitage. f. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel. 3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas fosforinbränning, vilket sker när en statisk bild visas på produkten under en längre tid. För beställning av service: 1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer. 2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer. 3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till eller till ett auktoriserat servicecenter för. 4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för, ta kontakt med. Begränsning av underförstådda garantier: Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål. Uteslutande av skadestånd: Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för: 1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats. 2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande. 3. Anspråk mot kunden från annan part. 4.3: Pocket TV Warranty PTV_LW01 Rev. 1C

13

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Bilaga A Produktinformation

Bilaga A Produktinformation Bilaga A Produktinformation Information om säkerhet och överensstämmelse Använd ansvarsfullt. Läs alla instruktioner och all säkerhetsinformation innan du tar apparaten i bruk. OM DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt.

Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt. Säkerhetssymboler Effekt Installation Användning och rengöring Säkerhetssymboler Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok My Book Studio (USB 3.0) Användarhandbok My Book Studio Användarhandbok Extern hårddisk WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radardomen installationsinstruktioner 2007-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer