FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN. En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN. En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn"

Transkript

1 FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN 2006 En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn

2 2 Finland Norge Sverige Stockholm Helsingfors Tallin Estland OSKARSHAMN NÄRA Oskarshamn ligger naturskönt vid smålandskusten. Läget är strategiskt. Danmark Med bil tar det knappt fyra timmar att förflytta sig till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Oskarshamn har en av ostkustens bästa godshamnar. Ifrån Oskarshamn går daglig färjetrafik till Gotland och sommartid också till Öland. Läget ger även nära tillgång till östersjöregionens snabba utveckling och tillväxt. Tyskland Göteborg Malmö Köpenhamn Berlin Polen Warszawa Ryssland Kaliningrad Riga Litauen Lettland Vilnius

3 3 LJUS FRAMTID Styrka och konkurrenskraft. Expansion och utveckling. Energi och innovativa lösningar. Näringslivet i Oskarshamn är starkt. Med den här skriften vill vi beskriva varför framtiden ser ljus ut för både företag och invånare i Oskarshamns kommun. Peo Hossmark Vd Lena Florby Projektledare / adminstratör

4 4 Hög servicenivå och flexibilitet vid alla typer av uppdrag kännetecknar Plåtson. STOR BREDD Från början bara ett byggnadsplåtslageri. för företaget. Men relationerna Självklart är dessa kunder viktiga Numera ett betydligt bredare till mindre byggföretag och privatpersoner är minst lika betydelse- företag vars verksamhet även omfattar smide, industriservice, fulla för framgången. portar och handelsstål. De största kunderna finns inom industri- och byggsektorn. Scania är ett exempel där Plåtson utför de flesta typer av jobb, allt från mindre serviceuppdrag till större byggjobb. Skanska och Byggnadsfirman Nils Persson är också stora kunder sedan lång tid tillbaka. Helhetslösningar När Plåtson startade i början av 1980-talet var byggnadsplåtslageri den huvudsakliga sysselsättningen. Plåtslageriet bedrivs fortfarande enligt gamla hantverkstraditioner, men numera ryms flera verksamheter inom företaget. För att bli mer komplett på byggmarknaden började företaget med byggnadssmide i samband med flytten till större lokaler på Västra Industriområdet i början av talet. Detta har visat sig vara ett bra koncept. Tillsammans med byggnadsplåtslageriet har Plåtson kunnat erbjuda helhetslösningar på exempelvis industrihallar och diverse andra byggen. En annan verksamhet inom företaget är industriservice. Ett mångsyssleri som innebär snabb service med allt ifrån små enkla uppdrag till större ombyggnationer ofta med kort varsel och på obekväma tider. Reparationer av transportstativ från Scania är en del av denna verksamhet. För dessa uppdrag krävs naturligtvis mångsidig PLÅTSON I OSKARSHAMN AB Etableringsår: Verksamhet: Smidesarbeten, plåtslageri, industriservice, försäljning, montage och service av portar samt försäljning av handelsstål. Omsättning 2005: 24 milj. Antal anställda: 23. kompetens, flexibilitet och uppfinningsrikedom. Nyinstallation och reparation av främst industriportar är en nisch som Plåtson satsar mycket på. Genom goda kontakter med industrier och fastighetsbolag har denna del vuxit snabbt och blivit ett utmärkt komplement till övrig verksamhet. Försäljning av diverse stålmaterial som exempelvis fyrkantsrör, vinkeljärn och plattjärn, är ytterligare en del av Plåtsons verksamhet. Det mesta av de vanligaste dimensionerna finns alltid på lager. Det som saknas kan beställas hem med några dagars varsel. Försäljningen är riktad till både företag och privatpersoner. Bill Sturesson administrativ chef vid Plåtson i Oskarshamn AB. Besöksadress: Väderumsvägen 3 Postadress: Box 530, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

5 PÅ FÖRETAGARENS SIDA 5 ALMI erbjuder rådgivning, hjälp och finansiering till innovatörer och företagare. Såväl nyföretagare som etablerade företag kan anlita ALMIs tjänster. Klimatet för egenföretagare kan ibland kännas tufft. Det gäller både nystartade företag och etablerade företag. När ett företag behöver rådgivning eller hjälp med finansieringen finns ALMI Företagspartner att tillgå. ALMI är en koncern med moderbolaget i Stockholm. 21 dotterbolag finns utspridda i landet. Koncernen grundades 1994 och dess mål är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Det sker genom insatser som är till för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag. ALMI är offentligt delfinansierat med staten som ensam ägare till moderbolaget. Det statliga moderbolaget är majoritetsägare till dotterbolagen, resterande del ägs regionalt. I Kalmar läns fall innebär det att landstinget äger 49 och staten/moderbolaget 51 procent. Skräddarsydda lån Styrkan med ALMI är att de hjälper företagare med både finansiering och affärsutveckling. Lånen skräddarsys efter aktuellt behov: utveckling av en idé, företagsstart eller utveckling av befintligt företag. Tillsammans med bank eller annan finansiär tillgodoser ALMI kapitalbehovet. ALMI tar en högre risk än andra finansiärer, kompletterar annan finansiering genom sin högriskutlåning. För att kompensera detta tas en något högre ränta ut. Att ALMI vågar satsa leder till att banker och andra finansiärer också vågar. Det innebär att för varje krona som ALMI beviljar skjuter bank och ägare oftast till minst tre kronor till. ALMIs konsulter hjälper också till med affärsrådgivning och utveckling. Från den första idén till lönsamheten i ett etablerat företag. I starta-eget-kurser får kunden hjälp med att kritiskt granska och utveckla sin affärsidé. Genom mentorskap kan företagare få stöd i frågor som exempelvis rör marknadsföring, personalpolitik och utlandsetablering. Kvinnliga innovatörer kan ansluta sig till MentorRingar för stöd. ALMI erbjuder en bred palett som garanterat hjälper såväl den som funderar på att starta eget som den etablerade företagaren och innovatören med en ny idé. ALMIs konsulter Hans Silveborg, Katharina Hultgren, Anders Nilsson och Ann-Kristin Nilsson står redo att vägleda dig. ALMI FÖRETAGS- PARTNER KALMAR LÄN AB Anställda i Kalmar län: 20. Anders Lotsengård är vd för ALMI Företagspartner. Adress: Lilla Torget 6, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

6 6 varit delaktiga i den årliga översynen av reaktorer och säkerhetssystem. Mekanik/Energi har också en mycket stark ställning inom andra områden som naturgas- och processindustrin. I Mekanik/Energi ingår de rörelsedrivande bolagen Elajo Mekanik AB, Elajo Engineering AB och Martin Larsson i Pålsboda AB. Verksamheten omfattar bland annat tillverkning i rostfritt, plåtbearbetning och svetsning i andra höglegerade material inom energioch miljöområdet. Dessutom försäljning av kvalificerade tjänster inom strålskyddsteknik, driftsteknik, energi samt mekanisk- och processteknisk konstruktion. Martin Larsson i Pålsboda AB har en stark marknadsposition vad gäller tillverkning av tryckkärl och värmeväxlare. Elajo Elinstallationer AB är ett av elbranschens tio största installationsföretag. Verksamheten omfattar installationer och service inom flera olika områden såsom kraft, belysning, tele, automation, värme, kyla, data och kommunikation. Ett plus är givetvis den egna konstruktionsavdelningen. Elinstallationer är i huvudsak verksamt i södra Sverige, men är även aktivt i Norge. STEGET FÖRE Elajokoncernen har gått i täten för morgondagens utveckling ända sedan starten Och ambitionen är att göra det även i framtiden. Elajo har utvecklats till en högteknologisk företagsgrupp med cirka 850 anställda fördelade på ett 40-tal orter i Sverige och en omsättning på närmare 800 miljoner kronor. Koncernen består av två affärsområden: Elinstallationer och Mekanik/Energi. Det är kanske framförallt inom energisektorn som Elajo har gjort sig ett namn. Företaget har varit med att bygga upp den svenska kärnkraftsindustrin och har sedan i mitten av 1970-talet ELAJO AB Med två tomma händer startade 1958 den legendariske entreprenören Alf Josefsson sitt livsverk Elajo. För att kunna möta framtiden på rätt sätt initierade Elajo för några år sedan Elajo Technical Education Center, ett treårigt gymnasium med riksintag. Där utbildas morgondagens tekniker i elteknik men också i social kompetens. Per-Eric Ericsson är vd för moderbolaget Elajo Invest AB. Elajo Invest AB Adress: Box 904, S Oskarshamn Tel: +46 (0) E-post: Hemsida: Elinstallationer Tel: +46 (0) E-post: Mekanik/Energi Tel: +46 (0) E-post:

7 VARVSVERKSAMHET MED ANOR 7 Oskarshamnsvarvet Sweden AB reparerar och bygger om alla möjliga slags fartyg och utför dessutom en mängd legoarbeten på uppdrag från kund. Varvet har i långa tider varit en av Oskarshamns viktigaste symboler. Det grundades 1863 och har sedan starten producerat över 500 handelsfartyg. Under 1950-talet var varvet Oskarshamns största arbetsgivare med över 1500 anställda. I dag är varvet mindre. Efter ombildningen 1996 heter det Oskarshamnsvarvet Sweden AB. En annan viktig skillnad är att det i dag inte byggs fartyg i Oskarshamn. Det senaste som producerades på varvet var en passagerarkatamaran som levererades till Grekland Dagens varv fokuserar i stället på reparationer och ombyggnationer av fartyg. Där handlar det om allt ifrån små renoveringar till totala ombyggnationer som nästan är så omfattande att det är som att nyproducera ett fartyg. Oskarshamnsvarvet tar in alltifrån lotsbåtar som lyfts med bockkranen till stora fartyg som inte ryms i den stora torrdockan. Det är rejäla fartyg, för dockan lyfter ton, är 15 meter bred invändigt och 80 meter lång. Fartyg som är större än så repareras vid den 316 meter långa kajen. Legoarbeten Varje år är det ett sextiotal fartyg som repareras eller byggs om. Det handlar om såväl svenskregistrerade som utländska fartyg. Men på senare år har de tyngre legoarbetena blivit vanligare. Allt ifrån till att bocka plåt åt ett annat företag till att bygga något efter Oskarshamnsvarvets torrdocka lyfter fartyg på upp till ton. färdig ritning. Av de större uppdragsgivarna märks MultiDocker. Åt dem tillvekar Oskarshamnsvarvet en vikarmskran till Multi- Dockers hamnkran. Andelen legoarbete har ökat kraftigt under senare år och rymmer inte enbart fartygsrelaterad industri. Snarare är det så att det är landbaserad industri som blivit de största uppdragsgivarna på legosidan. OSKARSHAMNS- VARVET SWEDEN AB Anställda: ungefär 40. Ronnie Petersson är vd för Oskarshamnsvarvet Sweden AB. Adress: Gröndalsgatan 17 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

8 8 Mätning av kompressorsystemets luft- och energiförbrukning är vid sidan av sofistikerade kontroller av hydraulik företagets specialiteter. BRA LÖSNING Koncept Söders är en trygg och kostnadseffektiv lösning för verksamheter i krävande branscher och tuffa miljöer. Målsättningen är att vara en bra partner med totalansvar för entreprenadmaskiner. Söders AB startades september 1988, med inriktning på service och underhåll av entreprenadmaskiner och bergborrningsutrustningar ovan och under jord. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Till den ursprungliga verksamheten har sedermera lagts en omfattande försäljning, reparation och service inom ett brett område av hydraulik, tryckluft och filtrering, både industriellt och mobilt, samt kompressorer. Ökad teknisk spetskompetens bland personalen, samt med digital testutrustning för analyser av smuts och vatteninnehåll i bland annat oljor. Brett sortiment Ett brett sortiment ger en komplett servicepartner. Kontor finns i Oskarshamn och Kalmar (försäljning och verkstäder) samt Karlskrona (enbart försäljning). Kvalitet, kompetens och servicetillgänglighet är tre viktiga faktorer. Söders tar gärna totalansvar för levererade produkter och system. Levererar kompressorer, kundanpassad hydraulik, komponenter och filter. Analyserar hydraulmedier och tryckluftssystem vilket resulterar i förslag till rationella åtgärder för att maximera drift och minimera kostnader. Företaget erbjuder högkvalitativa tjänster och produkter, stor flexibilitet och snabbt agerande. Allt för att eliminera dyrbara stillestånd i produktionen eller verksamheten. Söders AB tar ansvar från analys, diagnos och riskbedömning till åtgärder som optimerar anläggningen. Serviceavtal förebygger driftstopp och borgar för lång livslängd. SÖDERS AB Söders grundades Verksamhet: Försäljning, reparation och service av entreprenadmaskiner. Spetskompetens inom områdena tryckluft, hydraulik, kompressorer och filtrering. Antal anställda: 15. Vd Mats Söder på Söders. Adress: Formaregatan 2, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

9 HETA PÅ MARKNADEN 9 När kvalitetskraven är som tuffast fungerar Elproj Teknik som allra bäst. Därför är företaget ett hett namn inom industriområdena energi, kraft, tillverkning, läkemedel och offshore. Även säkerhetsrelaterade lösningar inom infrastrukturen imponerar. Ambitionen är att företaget ska erbjuda marknaden kompetenta ingenjörstjänster inom elteknik och automation. Målsättningen uppnås genom att Elproj Teknik AB handplockar medarbetarna. Något som innebär att samtliga anställda har erfarenhet av energi, infrastruktur, industri på ingenjörsnivå. Med andra ord finns det gott om spetskompetens. Ytterligare en garanti för hög kvalitet är individuella utvecklingsplaner som säkerställer att personalens egenskaper och visad förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter alltid är aktuell. För att säkerställa rätt kvalitet i de olika uppdragen, används i tillämpliga delar ett kvalitetssystem enligt standarden ISO 90001:2000. Det råder alltså ingen tvekan utan att Elproj Teknik är ett kvalitetsmedvetet företag som har en väl genomtänkt kvalitets- och miljöpolicy. Detta förstärks ytterligare av ledningens grundsyn som går ut på att teknisk och personlig kompetens ska gå hand i hand med sunt förnuft och flexibilitet. Med andra ord: Sunt förnuft och flexibilitet är lika viktigt som formella regler och rutiner. Elproj Teknik bedriver en omfattande verksamhet i främst sydöstra Sverige men har också ett stort engagemang i stockholmsregionen. Dessa uppdrag kompletteras av avancerade utlandsarbeten i bland annat Tyskland, Polen, Turkiet, Iran och Puerto Rico. Både vad gäller konsultuppdrag, service och underhåll är spännvidden stor. Utredningar, montageledning, konstruktion, dataprogrammering och utbildning ryms under projektledning. Serviceavdelningen erbjuder underhåll, service och idriftsättning av process-, kraft- och produktionsanläggningar. Elproj Teknik har sålunda kompetens att driva projekt i egen regi eller vara en resurs i den enskilde kundens projektorganisation. ELPROJ TEKNIK AB Antal anställda: 15. Omsättning: 13 miljoner kronor. Bland kunderna märks: OKG Aktiebolag, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Scania CV, Ringhals AB, Alstom Power, Siemens och Banverket. Lennart Karlsson är vd för Elproj Teknik AB. Adress: Varvsgatan 11 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

10 10 Den 14 juli 1965 beställde det så kallade Atomkraftskonsortiet det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige, Oskarshamn 1. Samma dag bildades också OKG Oskarshamnsverkets Kraftgrupp. Kraftgruppen är i dag upplöst, men förkortningen OKG lever ändå kvar. I och med beställningen av en kokvattenreaktor från ASEA nåddes slutpunkten i en tio år lång process. Det var i kölvattnet av 1955 års Atoms for peace -konferens i Geneve som tanken föddes att satsa på kärnkraft även i Sverige. Atomkraftskonsortiet bildades samma år och det var en sammanslutning av industriella och kommunala intressen som tillsammans ville finansiera en utbyggnad av svensk energiproduktion. Tanken var att göra Sverige mindre beroende av oljeimport och då framstod kärnkraften som det bästa alternativet. I maj 1972 invigdes Oskarshamn 1 av dåvarande kungen, Gustav VI Adolf. Då pågick redan byggnationen av Oskarshamn 2, även det en kokvattenreaktor beställd av ASEA, som stod klar Resten av 70-talet präglades som bekant av en mer kritisk syn på kärnkraften som energikälla. Olyckan vid Three Mile Island i Harrisburg ledde fram till kärnkraftsomröstningen Därefter påbörjades byggnationen av Oskarshamn 3 som stod klar I dag, drygt 40 år efter bildandet av OKG, har de tre reaktorerna på Simpevarpshalvön tillsammans producerat nära 375 miljarder kilowattimmar och framtidstron är god. Samtliga reaktorers produktionsrekord har inträffat under 2000-talet. O1 har gått igenom en genomgripande modernisering som avslutades O2 kommer att moderniseras i etapper under de närmaste tio åren och långt framskridna planer finns på en effekthöjning på O3 från dagens MW till MW. OKG ägs i dag av E.ON Sverige och Fortumkoncernen, två stora energiföretag som definitivt bidrar till att OKG står väl rustat inför framtida projekt, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Målsättningen är att verken ska ha en livslängd på 60 år. Med den ambitionen så har OKG ännu inte nått halvvägs i sin kraftproduktion. OKG AKTIEBOLAG Bildades Verkamhet: Kärnkraftverk med tre reaktorer som sammanlagt står för drygt 10 procent av den el som produceras i Sverige. Omsättning 2005: Cirka 3 miljarder kronor. Antal anställda: Cirka 875. FÖRST I SVERIGE Vd: Patric Ramberg. Adress: OKG Aktiebolag S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

11 STÖRST I LÄNET 11 Scania i Oskarshamn är med anställda Kalmar läns största industri. Hela Europa förses med en aldrig sinande ström av nytillverkade lastbilshytter. Scanias hela europeiska hyttillverkning är koncentrerad till Oskarshamn. På ostkusten finns pressverkstad, karossverkstad och måleri samt en komplett monteringsanläggning. Verksamheten är uppdelad i två produktionsenheter: basprocessen och monteringsenheten, som också omfattar funktioner för logistik och materialhantering. I samband med att hela Scanias europeiska hyttproduktion koncentrerades till Oskarshamn strax före millennieskiftet, investerades närmare en miljard i Oskarshamn. Utökad kapacitet, bland annat en delvis ny karossverkstad, nytt täcklacksmåleri samt en ny monteringsverkstad. Dessutom tecknades nya avtal om bemanningsflexibilitet, arbetstider och lönesystem med verkstadsklubben vilket var viktiga beståndsdelar. Pigg och vital Varje dag rullar cirka 200 färdiga hytter med specialtransporter till Scanias monteringsanläggningar i Södertälje, Zwolle och Angers. Samtidigt ska 40-talet ankommande långtradare med monteringsartiklar passas in i logistiksystemet för att produktionen ska flyta under tvåskiftets 16 arbetstimmar. Framtiden för en synnerligen pigg och vital 60-åring handlar om att följa upp och vårda den stora omstruktureringen genom ständiga förbättringar i små steg. SCANIA Verksamhet: Tillverkning av lastbilshytter till Scanias samtliga monteringsanläggningar i Europa. Omsättning (koncern, 2005): 63,3 miljarder. Antal anställda: st. PRU-chefer Fredrik Allard och Ruthger de Vries. Besöksadress: Sandåsavägen 7 Postadress: Box 903, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Hemsida:

12 12 ETT UP I mellanlagret Clab förvaras det använda kärnbränslet vattenbassänger, 30 meter under markytan. Sverige har producerat el med kärnkraft sedan början av 1970-talet. Avfallet, det använda kärnbränslet, ska inte lämnas till kommande generationer utan tas om hand i dag. Det uppdraget vilar på SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB har ett system för att ta hand om det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk. Tre mil norr om Oskarshamn, nära Oskarshamns kärnkraftverk, ligger Clab, ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Där lagras det använda bränslet i djupa vattenbassänger i två bergrum, 30 meter under markytan. Vattnet i bassängerna är ett skydd mot strålningen och kyler samtidigt bränslet. I slutet av 2005 fanns det ton använt kärnbränsle i Clab. Från kärnkraftverken kommer även låg- och medelaktivt avfall. För detta finns ett slutförvar för radioaktivt driftavfall (SFR), som ligger i Forsmark i Östhammars kommun. Det radioaktiva avfallet transporteras sjövägen med SKBs specialbyggda fartyg, m/s Sigyn. En slutlig lösning Det använda kärnbränslet kommer att vara farligt under mycket lång tid, i storleksordningen år. SKB arbetar därför med att hitta en slutgiltig lösning för bränslet. Den lösningen heter KBS-3 och innebär att bränslet placeras i kopparkapslar och deponeras på cirka 500 meters djup i det svenska urberget. För detta krävs både forskning och teknikutveckling, vilken till största delen görs i Oskarshamn. Den kanske viktigaste forskningsresursen är Äspölaboratoriet, det underjordiska bergslaboratoriet norr om Oskarshamn. Där sker generalrepetitionen inför slutförvaringen av det använda kärnbränslet. Laboratoriet är en drygt tre och en halv kilometer lång tunnel som leder ner till 460 meters djup i berget. Här prövar vi olika tekniska lösningar i full skala och realistisk miljö. Experiment genomförs i samarbete med svensk och internationell expertis. Inne i Oskarshamn finns dess-

13 PDRAG FÖR FRAMTIDEN 13 utom Kapsellaboratoriet där man utvecklar teknik för inkapsling av bränslet. I första hand finslipas tekniken för att svetsa fast locket på kopparkapseln. SKB SVENSK KÄRNBRÄNSLE- HANTERING AB SKBs uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. SKB ägs av de svenska kärnkraftföretagen och har cirka 300 personer anställda. SKBs arbete övervakas av staten via myndigheter och regering. Två möjliga platser SKB står nu inför den viktigaste etappen i det svenska systemet att hitta en plats där slutförvaret för det använda kärnbränslet kan byggas. Sedan 2002 har platsundersökningar pågått i två kommuner i landet: Oskarshamn och Östhammar. Säkerheten ska garanteras bland annat av berget, därför har undersökningarna av berggrunden varit både noggranna och omfattande. Under 2007 avslutas undersökningarna och därefter lämnar SKB in ansökan till regeringen om att få bygga ett slutförvar på en av de två platserna. Samtidigt pågår projektering för en inkapslingsanläggning. Där ska bränslet kapslas in inför slutförvaringen. En sådan anläggning planeras att byggas i anslutning till Clab. Besök SKB Alla SKBs anläggningar är öppna för besök. Bokning görs på telefon eller via e-post SKBs specialbyggda fartyg m/s Sigyn transporterar det radioaktiva avfallet. Informationssamordnare i Oskarshamn: Jenny Rees. Adress: Pl 300, S Figeholm Tel: +46 (0) E-post: Hemsida:

14 14 Boka har utvecklats snabbt. Inte minst för att företaget arbetar mycket nära kund. AFFÄRSVÄN I såväl medgång som motgång. Boka arbetar nära och tillsammans med varje kund. Ett framgångskoncept. Redovisningsbyrån Boka har funnits i Oskarshamn sedan 1981 men då under namnet Sjöberg & Rosén i Oskarshamn AB. Sedan 2004 ingår företaget i Bokagruppen tillsammans med andra byråer i södra Sverige. Kontoret i Oskarshamn har fem anställda varav flertalet har lång och stor erfarenhet av redovisningsbranschen. Bokas kunder kräver och erhåller en hög tillgänglighet. Företaget strävar också efter att ha rätt person för rätt uppgift. Genom samarbetet med Bokagruppen kombineras den stora byråns samlade kompetens med den lilla byråns personliga engagemang. Företagets personal ser sig själva som entreprenörer i ett mindre bolag. Många av medarbetarna har varit med om uppbyggnaden av byrån från början och har stor insikt i företagarens roll. Särskild profilering Boka tillhandahåller redovisningsoch konsulttjänster till mindre och medelstora bolag med särskild profilering inom fastighets- och löneadministration. Bokagruppen består av ett antal redovisningsbyråer i Sverige som har beslutat sig för att jobba under samma varumärke och enligt samma koncept för att skapa ett ökat värde för kunden. Bokagruppens affärsidé är att underlätta vardagen för företagare genom att tillhandahålla kvalitetssäkrade tjänster inom ekonomi, juridik och personal till humana priser." Genom att samarbeta inom en kedja kan Boka i Oskarshamn tillhandahålla dessa tjänster lokalt på varje ort och samtidigt erbjuda expertkunskaper när detta behövs tack vare deras gemensamma kompetens inom gruppen. BOKA Bokagruppen vill vara företagarens närmaste affärsvän och underlätta det dagliga arbetet inom ekonomi, juridik, beskattning och personal. Samtidigt är BOKA en partner att bolla frågor med, både när det gäller företaget och den privata plånboken. Stefhan Rosén, vd för Boka. Adress: Hantverksgatan 24 S Oskarshamn Tel: +46 (0) E-post: Hemsida:

15 TRYGGHET 15 Saft AB skapar trygghet på sjukhus, flygplatser, olje- och processindustrier runt om i hela världen. Företaget står nämligen för 50 procent av tillverkningen av nickelkadmiumbatterier till olika sofistikerade reservkraftsystem. Ju mer den tekniska utvecklingen går framåt desto mer känsligt blir samhället för störningar. Ett elavbrott kan få mycket ödesdigra konsekvenser om det drabbar ett flygledartorn, ett sjukhus eller en kemisk industri. Saft säkrar elförsörjningen i just den typen av verksamheter med olika typer av backupbatterier. Varje enskilt batteri är anpassat efter kundens behov och förutsättningar. Det innebär att Saft skapar reservkraft både till små och stora enheter. Mest spektakulär är försäljningen av världens största batteri (jodå, företaget har diplom från Guinness rekordbok) till staden Fairbanks i Alaska. Företagsledningens filosofi skapar också trygghet för Oskarshamn i allmänhet och för de anställda i synnerhet. Inställningen är att produktionsanläggningen inte ska behöva flytta utomlands, trots konkurrens från låglöneländerna. Flytthot ska undanröjas med hjälp av ett ständigt offensivt arbete med att förbättra den egna produktionsprocessen. Under vd Anders Olsson Fogelberg har det hänt mycket under de senaste åren. En del i förändringsarbetet är intensifierad uppföljning av kundreklamationer och kassationer samt en markant utökning av direkta kundkontakter. Dessutom har kundservicen utökats, bland annat genom att anläggningen inte stänger under semesterperioden. På kostnadssidan har också mycket hänt. En central del av kostnadsreduceringen förklaras av det flexibla flödet samt att företaget har tagit vara på medarbetarnas kompetens i tillverkningsprocessen. Vidare har operationer Saft AB har i dag drygt 50 procent av världsmarknaden vad gäller nickelkadmiumbatterier till reservkraftsystem. slagits samman, produktionsflödet flyttats och så har en resurspool bildats för effektivare bemanning. Till detta ska läggas att en ny arbetstidsmodell, som bland annat innebär överlappning mellan skiften, har löst problemet med stillestånd. Safts effektiviseringsarbete fortsätter, det är en garanti för trygghet i framtiden. SAFT AB Företaget etablerades i början av 1900-talet i Oskarshamn. Verksamhet: Tillverkning av industribatterier. Antal anställda: 425. Omsättning: 700 miljoner kronor. Anders Olsson Fogelberg vd vid Saft. Besöksadress: Jungnergatan Postadress: Box 709 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Hemsida:

16 16 DIN LOKALA BANK Årets Bank 2005 och Årets Affärsbank tre år i rad. Trots alla utmärkelser satsar FöreningsSparbanken på ännu högre tillgänglighet och bättre service till sina kunder. Med cirka privat- och företagskunder har Förenings- Sparbanken i princip någon slags kontakt med i stort sett alla kommuninvånare i Oskarshamn. Målsättning är att vara Din lokala bank genom hög, personlig och nära service. Något som understryks av att FöreningsSparbanken är den enda banken som erbjuder kontor på fyra olika platser i kommunen. Förutom huvudkontoret i Oskarshamn finns banken även representerad i Kristdala, Figeholm och Påskallavik. Utökad service Nyligen genomförda administrativa organisationsförändringar inom FöreningsSparbanken centralt har medfört att tillgänglighet och service till såväl privatsom företagskunder har utökats ytterligare. Banken gör en ordentlig satsning på att förlänga öppettiderna. Från och med hösten 2006 håller kontoret i Oskarshamn öppet klockan måndag till fredag. Lokalkontor har samma öppettider två dagar i veckan. Dessutom har banken lokalt fått ett högre kreditmandat som innebär att den numera har större lokala befogenheter i samarbetet med företagskunderna. Förenings- Sparbanken i Oskarshamn erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella tjänster som täcker allt FÖRENINGSSPARBANKEN Etableringsår: Verksamhet: Bankverksamhet. Affärsvolym 2005: 6 miljarder kronor. Antal anställda: 34. från finansiering till försäkringar och placeringar. Som lokal kund har man även tillgång till de tjänster som FöreningsSparbanken erbjuder såväl nationellt som internationellt. FöreningsSparbanken är en internationell bank med ett stort kontaktnät över hela världen. Bland annat finns banken representerad i Baltikum, Ryssland, Kina, USA, Spanien, Finland och Danmark. FöreningsSparbankens kunder har även tillgång till de flesta av bankens tjänster via telefon och Internet. Besöksadress: Flanaden 8 Postadress: Box 702, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: Stefan Quick, bankdirektör Förenings- Sparbanken Oskarshamn.

17 Högre krav och ökad konkurrens. Men framtidstron är ändå stark. Oskarshamns Hamn AB ska även fortsättningsvis vara dominerande i smålandsregionen. OSKARSHAMNS HAMN AB Verksamhet: Stuveri, terminal, bogsering, extern verkstad, vägtransporter samt extern uthyrning av entreprenadmaskiner. Antal anställda: 53. Omsättning: 63 miljoner kronor. Claes Winquist är vd för Oskarshamns Hamn AB. Adress: Norra Strandgatan 50 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: FRAMTIDSTRO En innovativ och förutseende ledning har sett till att förutsättningarna för hamnen är större än någonsin tidigare. Under senare år har mycket stora investeringar gjorts i anläggningar, kranar, maskiner och magasin. OHAB har också investerat i ITlösningar av allra senaste applikationer för ekonomi, underhåll och lagerstyrning. Profilen stärks ytterligare av att hamnen är kvalitets- och miljösäkrad enligt riktlinjer utformade av DNV. Ytterligare en fjäder i hatten är att anläggningen är inhägnad enligt EU-direktiv gällande hamnsäkerhet, ISPS. OHAB har profilerat sig under ett flertal år som en fullservicehamn. Hamnen förfogar i dag över en modern anläggning med kvadratmeter inomhuslageryta där sågade trävaror, pellets, salt samt övriga produkter lagras för utskeppning och utleveranser. För kunder i regionen har OHAB utvecklat ett väl fungerande koncept med 3-partslogistik, mottagning, lagring samt utleverans i datorbaserade system. Ett eget åkeri garanterar dessutom säkra leveranser. Hamnen har profilerat sig som en av de större hamnarna i Sverige på utskeppning av sågade trävaror. Och allt talar för att den positiva trenden kommer att hålla i sig. Framtidstro präglar i mångt och mycket Oskarshamns Hamn. En rad olika miljöprövningar pågår som bäst. En utbyggnad av Oceankajen med 150 meter är planerad. OHAB vill även bygga en ny Gotlandsterminal vid Månskensviken. Till detta ska läggas planer på en ny kaj för mottagning av bentonit med tanke på att förutsättningarna för att Oskarshamns kommun till slut får slutförvaret för använt kärnbränsle. I samarbete med ett stort antal aktörer planeras också en godsfärjelinje mellan Oskarshamn och Ventspils med anslutning till Transsibiriska järnvägen. Och så är en uppstart av containerlinje till Hamburg/Bremerhafen aktuell inom kort. Totalt betyder det att Oskarshamns Hamn är väl rustad för att kunna tillgodose den service som krävs av ett heltäckande och kostnadseffektivt transportvaruhus i framtiden. 17

18 18 VIKTIG FÖRVANDLING Axel Munthe har gett namn åt Oskarshamns Folkhögskolas nya konferenscenter. Visst går det att förvandla en gammal och uttjänt simbassäng till ett hypermodernt konferenscenter. Oskarshamns Folkhögskola klarade den udda ekvationen och kan tack vare det erbjuda ännu mer exklusiva utbildningar i framtiden. Det är ingen hemlighet att landets folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. En del väljer att spara sig fram. Andra är innovativa och ser trots motvinden möjligheterna att vidareutveckla folkbildningsverksamheten. Ledningen för Oskarshamns Folkhögskola tillhör de senare. När den tempererade bassängen byggdes på skolan under talet var den ett lyft för rehabiliteringsverksamheten i mellanlänet. Under senare år har den mer varit en belastning. Och således en riktigt dålig affär för skolan. Lösningen blev en konferensanläggning för fem miljoner kronor. Resultatet blev en synnerligen exklusiv hörsal, innehållande hundratalet ergonomiska sittplatser med en bedårande utsikt över hela Oskarshamn. Dessutom har tre grupprum med plats för mellan 10 och 20 personer tillskapats. Och hela anläggningen har naturligtvis komplett AV-utrustning och möjlighet till uppkoppling via V-lan. Senaste tekniken från början till slut, alltså. Den nya konferensanläggningen är i sig mycket slagkraftig. Tillsammans med Oskarshamns Folkhögskolas samlade resurser blir den rena rama trumfkortet. Att folkhögskolan har en restaurang med fullständiga rättigheter gör knappast saken sämre. Anläggningens konkurrenskraft ökar också genom att skolan kan erbjuda intressanta kringaktiviteter. Måla, teckna, dreja, sjunga i kör det mesta är möjligt. Överskottet från konferensverksamheten ska användas till att spetsa undervisningen och lokaler, något som kommer att ge skolan ännu högre status. Axel Munthe, som bodde i Oskarshamn innan han blev världsberömd för sin bok, har gett namn åt Oskarshamns Folkhögskolas konferenscenter. Och han är nog stolt i sin himmel. OSKARSHAMNS FOLKHÖGSKOLA Oskarshamns Folkhögskola har tjänat folkbildningen i närmare 50 år. Verksamheten vid Oskarshamns Folkhögskola är bred. Det finns allt från Allmän linje, Dagfolkhögskola för pensionärer, Konsthantverkslinje, Musiklinje till Svenska kyrkans grundkurs. Ragnar Håkanson är rektor vid Oskarshamns Folkhögskola. Adress: Axel Munthes stig 1 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

19 ELEFANT- EXPRESSEN? Elefanter och guldtackor. Vi har hittills inte blivit ombedda att transportera detta, men kommer frågan lämnar vi gärna offert, säger Samfrakt i en annons. Företaget har på några få år gått från traditionell lastbilscentral till ett modernt och flexibelt handelshus för transporter av olika slag. En fantastisk utveckling. Samfrakts position i sydöstra Sverige Samfrakts moderna fordonsflotta känns bäst igen genom den vita hytten med den gul-röda loggan esset. är stark tack vare lokal förankring, lång åkartradition, ett brett utbud och mångårig kompetens. Bolaget ägs av 60 åkeriföretag och förfogar över cirka 200 fordon varav drygt 30 finns i Oskarshamn. På flera ben Traditionellt jobbar Samfrakt mest mot byggoch anläggningsbranschen och miljösektorn. Vintertid utförs snöröjning. Om behovet är tunga och svåra lyft, lastning eller grävning finns kranbilar, teleskoptruckar, hjullastare och traktorgrävare. Företaget bedriver också distributions- och fjärrtrafik och lantbrukstransporter. Samfrakt säljer även diesel från egna stationer i Oskarshamn och Kalmar med tankmöjlighet på cirka 80 tankställen i hela landet. Miljötänkande Samfrakt äger 50 procent av Industrisortering i Sydost AB, ett företag med inriktning på bearbetning av bygg- och industriavfall. Målet är att minska avfall som går till deponi, allt enligt EUs miljölagstiftning. Samfrakt är även miljöcertifierat och ställer miljökrav på sina transportörer exempelvis på val av däck. Sammanfattningsvis jobbar vi med helhetslösningar av transporter och leveranser som är snällare mot miljön, har lokal förankring och sätter kunden i fokus. SAMFRAKT I SYDOST AB Sedan 1937 har det bedrivits verksamhet i oskarshamnsområdet. Samfrakt marknadsför, säljer samt förmedlar transport- och logistiktjänster. Omsättning 2005: 290 miljoner kronor. Jonas Palmquist, platschef i Oskarshamn för Samfrakt i Sydost AB. Adress: Kolmilevägen 1 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: 19

20 20 ANSIKTE MOT VÄRLDEN Skeppsmäklare har regelbunden kontakt med rederier och fartyg från i stort sett jordens alla hörn. Askala Shipping AB är Oskarshamns ansikte mot övriga världen. Askala Shipping har ett nära samarbete med Oskarshamns Hamn kring de fartyg som anlöper hamnen för lastning och lossning. Det innebär bland annat att företaget bokar kajplats och vid behov även magasin för fartygens gods i väntan på vidare transport. Som mäklare arbetar Askala Shipping på uppdrag av ett rederi eller befraktare. I uppgifterna ingår att vara ett lokalt ombud och se till att allt är förberett inför fartygets ankomst till Oskarshamn. Det kan vara allt ifrån att anlita lots till att hyra in stuveriarbetare för lossning och lastning. Regelbunden trafik Askala Shipping är även linjeagenter med sågade trävaror som specialitet. Företaget har lång erfarenhet och god kunskap av hantering och skeppning av framför allt sågade trävaror till Egypten, Algeriet, Sudan, Saudiarabien och ASKALA SHIPPING AB Etableringsår: Verksamhet: Skeppsmäklare, speditörer och linjeagenter med sågade trävaror som specialitet. Antal anställda: 3. Lars Assarson, vd för Askala Shipping AB. Besöksadress: Norra Strandgatan 50 Postadress: Box 554 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: England. Dessutom finns även ett eget tullager i Oskarshamns Hamn som bland annat används i samband med lossning av sågtimmer från Ryssland och Baltikum. Genom samarbete med de största linjerederierna i Sverige kan Askala Shipping erbjuda veckotrafik till England. Skeppningar sker även till Mellanöstern minst en gång i månaden. Internationell verksamhet Speditionsverksamheten innebär att Askala Shipping är ombud för lastägaren och ser till att logistiken fungerar och att lasten når sin destination. Askala Shippings verksamhet är i hög grad internationell och kräver god kännedom om världshandeln och transportvägar över haven. Företagets främsta uppgift är alltså att på bästa sätt förmedla sjötransporter över hela världen med Oskarshamn som utgångspunkt. Som skeppsmäklare har Askala Shippning kontakt med fartyg från jordens alla hörn som anlöper Oskarshamns hamn.

Framtid Visioner. Från företag i Oskarshamn

Framtid Visioner. Från företag i Oskarshamn & Framtid Visioner Från företag i Oskarshamn PRODUKTION KrePart AB, www.krepart.se, 0491-178 80 PROJEKTLEDNING Mikael Petersson FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges TEXT Andreas Hult, Jonas

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Kundanpassat inom avbrottsfri strömförsörjning

Kundanpassat inom avbrottsfri strömförsörjning Svensk Leverantörstidning nr 2-2008 33 söderhamn Kundanpassat inom avbrottsfri strömförsörjning Kundanpassade produkter som säkrar strömförsörjning i alla lägen konstrueras och levereras av Alir Power

Läs mer

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt ELIAS är den nya tidens elteknikföretag För effektiv och kreativ kommunikation November 2008 www.insidenr.se Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum SPECIAL om Färe Industricenter Värmande och

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Norvikudden. ny storhamn i Stockholmsregionen VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA

Norvikudden. ny storhamn i Stockholmsregionen VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Annonsera i Svensk Leverantörstidning 031-775 15 80 Årgång 23 Nr 1 Januari 2007 Pris 39 Kronor VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER Det menar marknads-

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Strategiskt köp öppnar dörren till Skåne För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion December 2008 www.insidenr.se God Jul & Kristianstad ska växa till 90 000 invånare Gott Nytt År! Viktigt stödja personal

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer