FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN. En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN. En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn"

Transkript

1 FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN 2006 En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn

2 2 Finland Norge Sverige Stockholm Helsingfors Tallin Estland OSKARSHAMN NÄRA Oskarshamn ligger naturskönt vid smålandskusten. Läget är strategiskt. Danmark Med bil tar det knappt fyra timmar att förflytta sig till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Oskarshamn har en av ostkustens bästa godshamnar. Ifrån Oskarshamn går daglig färjetrafik till Gotland och sommartid också till Öland. Läget ger även nära tillgång till östersjöregionens snabba utveckling och tillväxt. Tyskland Göteborg Malmö Köpenhamn Berlin Polen Warszawa Ryssland Kaliningrad Riga Litauen Lettland Vilnius

3 3 LJUS FRAMTID Styrka och konkurrenskraft. Expansion och utveckling. Energi och innovativa lösningar. Näringslivet i Oskarshamn är starkt. Med den här skriften vill vi beskriva varför framtiden ser ljus ut för både företag och invånare i Oskarshamns kommun. Peo Hossmark Vd Lena Florby Projektledare / adminstratör

4 4 Hög servicenivå och flexibilitet vid alla typer av uppdrag kännetecknar Plåtson. STOR BREDD Från början bara ett byggnadsplåtslageri. för företaget. Men relationerna Självklart är dessa kunder viktiga Numera ett betydligt bredare till mindre byggföretag och privatpersoner är minst lika betydelse- företag vars verksamhet även omfattar smide, industriservice, fulla för framgången. portar och handelsstål. De största kunderna finns inom industri- och byggsektorn. Scania är ett exempel där Plåtson utför de flesta typer av jobb, allt från mindre serviceuppdrag till större byggjobb. Skanska och Byggnadsfirman Nils Persson är också stora kunder sedan lång tid tillbaka. Helhetslösningar När Plåtson startade i början av 1980-talet var byggnadsplåtslageri den huvudsakliga sysselsättningen. Plåtslageriet bedrivs fortfarande enligt gamla hantverkstraditioner, men numera ryms flera verksamheter inom företaget. För att bli mer komplett på byggmarknaden började företaget med byggnadssmide i samband med flytten till större lokaler på Västra Industriområdet i början av talet. Detta har visat sig vara ett bra koncept. Tillsammans med byggnadsplåtslageriet har Plåtson kunnat erbjuda helhetslösningar på exempelvis industrihallar och diverse andra byggen. En annan verksamhet inom företaget är industriservice. Ett mångsyssleri som innebär snabb service med allt ifrån små enkla uppdrag till större ombyggnationer ofta med kort varsel och på obekväma tider. Reparationer av transportstativ från Scania är en del av denna verksamhet. För dessa uppdrag krävs naturligtvis mångsidig PLÅTSON I OSKARSHAMN AB Etableringsår: Verksamhet: Smidesarbeten, plåtslageri, industriservice, försäljning, montage och service av portar samt försäljning av handelsstål. Omsättning 2005: 24 milj. Antal anställda: 23. kompetens, flexibilitet och uppfinningsrikedom. Nyinstallation och reparation av främst industriportar är en nisch som Plåtson satsar mycket på. Genom goda kontakter med industrier och fastighetsbolag har denna del vuxit snabbt och blivit ett utmärkt komplement till övrig verksamhet. Försäljning av diverse stålmaterial som exempelvis fyrkantsrör, vinkeljärn och plattjärn, är ytterligare en del av Plåtsons verksamhet. Det mesta av de vanligaste dimensionerna finns alltid på lager. Det som saknas kan beställas hem med några dagars varsel. Försäljningen är riktad till både företag och privatpersoner. Bill Sturesson administrativ chef vid Plåtson i Oskarshamn AB. Besöksadress: Väderumsvägen 3 Postadress: Box 530, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

5 PÅ FÖRETAGARENS SIDA 5 ALMI erbjuder rådgivning, hjälp och finansiering till innovatörer och företagare. Såväl nyföretagare som etablerade företag kan anlita ALMIs tjänster. Klimatet för egenföretagare kan ibland kännas tufft. Det gäller både nystartade företag och etablerade företag. När ett företag behöver rådgivning eller hjälp med finansieringen finns ALMI Företagspartner att tillgå. ALMI är en koncern med moderbolaget i Stockholm. 21 dotterbolag finns utspridda i landet. Koncernen grundades 1994 och dess mål är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Det sker genom insatser som är till för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag. ALMI är offentligt delfinansierat med staten som ensam ägare till moderbolaget. Det statliga moderbolaget är majoritetsägare till dotterbolagen, resterande del ägs regionalt. I Kalmar läns fall innebär det att landstinget äger 49 och staten/moderbolaget 51 procent. Skräddarsydda lån Styrkan med ALMI är att de hjälper företagare med både finansiering och affärsutveckling. Lånen skräddarsys efter aktuellt behov: utveckling av en idé, företagsstart eller utveckling av befintligt företag. Tillsammans med bank eller annan finansiär tillgodoser ALMI kapitalbehovet. ALMI tar en högre risk än andra finansiärer, kompletterar annan finansiering genom sin högriskutlåning. För att kompensera detta tas en något högre ränta ut. Att ALMI vågar satsa leder till att banker och andra finansiärer också vågar. Det innebär att för varje krona som ALMI beviljar skjuter bank och ägare oftast till minst tre kronor till. ALMIs konsulter hjälper också till med affärsrådgivning och utveckling. Från den första idén till lönsamheten i ett etablerat företag. I starta-eget-kurser får kunden hjälp med att kritiskt granska och utveckla sin affärsidé. Genom mentorskap kan företagare få stöd i frågor som exempelvis rör marknadsföring, personalpolitik och utlandsetablering. Kvinnliga innovatörer kan ansluta sig till MentorRingar för stöd. ALMI erbjuder en bred palett som garanterat hjälper såväl den som funderar på att starta eget som den etablerade företagaren och innovatören med en ny idé. ALMIs konsulter Hans Silveborg, Katharina Hultgren, Anders Nilsson och Ann-Kristin Nilsson står redo att vägleda dig. ALMI FÖRETAGS- PARTNER KALMAR LÄN AB Anställda i Kalmar län: 20. Anders Lotsengård är vd för ALMI Företagspartner. Adress: Lilla Torget 6, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

6 6 varit delaktiga i den årliga översynen av reaktorer och säkerhetssystem. Mekanik/Energi har också en mycket stark ställning inom andra områden som naturgas- och processindustrin. I Mekanik/Energi ingår de rörelsedrivande bolagen Elajo Mekanik AB, Elajo Engineering AB och Martin Larsson i Pålsboda AB. Verksamheten omfattar bland annat tillverkning i rostfritt, plåtbearbetning och svetsning i andra höglegerade material inom energioch miljöområdet. Dessutom försäljning av kvalificerade tjänster inom strålskyddsteknik, driftsteknik, energi samt mekanisk- och processteknisk konstruktion. Martin Larsson i Pålsboda AB har en stark marknadsposition vad gäller tillverkning av tryckkärl och värmeväxlare. Elajo Elinstallationer AB är ett av elbranschens tio största installationsföretag. Verksamheten omfattar installationer och service inom flera olika områden såsom kraft, belysning, tele, automation, värme, kyla, data och kommunikation. Ett plus är givetvis den egna konstruktionsavdelningen. Elinstallationer är i huvudsak verksamt i södra Sverige, men är även aktivt i Norge. STEGET FÖRE Elajokoncernen har gått i täten för morgondagens utveckling ända sedan starten Och ambitionen är att göra det även i framtiden. Elajo har utvecklats till en högteknologisk företagsgrupp med cirka 850 anställda fördelade på ett 40-tal orter i Sverige och en omsättning på närmare 800 miljoner kronor. Koncernen består av två affärsområden: Elinstallationer och Mekanik/Energi. Det är kanske framförallt inom energisektorn som Elajo har gjort sig ett namn. Företaget har varit med att bygga upp den svenska kärnkraftsindustrin och har sedan i mitten av 1970-talet ELAJO AB Med två tomma händer startade 1958 den legendariske entreprenören Alf Josefsson sitt livsverk Elajo. För att kunna möta framtiden på rätt sätt initierade Elajo för några år sedan Elajo Technical Education Center, ett treårigt gymnasium med riksintag. Där utbildas morgondagens tekniker i elteknik men också i social kompetens. Per-Eric Ericsson är vd för moderbolaget Elajo Invest AB. Elajo Invest AB Adress: Box 904, S Oskarshamn Tel: +46 (0) E-post: Hemsida: Elinstallationer Tel: +46 (0) E-post: Mekanik/Energi Tel: +46 (0) E-post:

7 VARVSVERKSAMHET MED ANOR 7 Oskarshamnsvarvet Sweden AB reparerar och bygger om alla möjliga slags fartyg och utför dessutom en mängd legoarbeten på uppdrag från kund. Varvet har i långa tider varit en av Oskarshamns viktigaste symboler. Det grundades 1863 och har sedan starten producerat över 500 handelsfartyg. Under 1950-talet var varvet Oskarshamns största arbetsgivare med över 1500 anställda. I dag är varvet mindre. Efter ombildningen 1996 heter det Oskarshamnsvarvet Sweden AB. En annan viktig skillnad är att det i dag inte byggs fartyg i Oskarshamn. Det senaste som producerades på varvet var en passagerarkatamaran som levererades till Grekland Dagens varv fokuserar i stället på reparationer och ombyggnationer av fartyg. Där handlar det om allt ifrån små renoveringar till totala ombyggnationer som nästan är så omfattande att det är som att nyproducera ett fartyg. Oskarshamnsvarvet tar in alltifrån lotsbåtar som lyfts med bockkranen till stora fartyg som inte ryms i den stora torrdockan. Det är rejäla fartyg, för dockan lyfter ton, är 15 meter bred invändigt och 80 meter lång. Fartyg som är större än så repareras vid den 316 meter långa kajen. Legoarbeten Varje år är det ett sextiotal fartyg som repareras eller byggs om. Det handlar om såväl svenskregistrerade som utländska fartyg. Men på senare år har de tyngre legoarbetena blivit vanligare. Allt ifrån till att bocka plåt åt ett annat företag till att bygga något efter Oskarshamnsvarvets torrdocka lyfter fartyg på upp till ton. färdig ritning. Av de större uppdragsgivarna märks MultiDocker. Åt dem tillvekar Oskarshamnsvarvet en vikarmskran till Multi- Dockers hamnkran. Andelen legoarbete har ökat kraftigt under senare år och rymmer inte enbart fartygsrelaterad industri. Snarare är det så att det är landbaserad industri som blivit de största uppdragsgivarna på legosidan. OSKARSHAMNS- VARVET SWEDEN AB Anställda: ungefär 40. Ronnie Petersson är vd för Oskarshamnsvarvet Sweden AB. Adress: Gröndalsgatan 17 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

8 8 Mätning av kompressorsystemets luft- och energiförbrukning är vid sidan av sofistikerade kontroller av hydraulik företagets specialiteter. BRA LÖSNING Koncept Söders är en trygg och kostnadseffektiv lösning för verksamheter i krävande branscher och tuffa miljöer. Målsättningen är att vara en bra partner med totalansvar för entreprenadmaskiner. Söders AB startades september 1988, med inriktning på service och underhåll av entreprenadmaskiner och bergborrningsutrustningar ovan och under jord. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Till den ursprungliga verksamheten har sedermera lagts en omfattande försäljning, reparation och service inom ett brett område av hydraulik, tryckluft och filtrering, både industriellt och mobilt, samt kompressorer. Ökad teknisk spetskompetens bland personalen, samt med digital testutrustning för analyser av smuts och vatteninnehåll i bland annat oljor. Brett sortiment Ett brett sortiment ger en komplett servicepartner. Kontor finns i Oskarshamn och Kalmar (försäljning och verkstäder) samt Karlskrona (enbart försäljning). Kvalitet, kompetens och servicetillgänglighet är tre viktiga faktorer. Söders tar gärna totalansvar för levererade produkter och system. Levererar kompressorer, kundanpassad hydraulik, komponenter och filter. Analyserar hydraulmedier och tryckluftssystem vilket resulterar i förslag till rationella åtgärder för att maximera drift och minimera kostnader. Företaget erbjuder högkvalitativa tjänster och produkter, stor flexibilitet och snabbt agerande. Allt för att eliminera dyrbara stillestånd i produktionen eller verksamheten. Söders AB tar ansvar från analys, diagnos och riskbedömning till åtgärder som optimerar anläggningen. Serviceavtal förebygger driftstopp och borgar för lång livslängd. SÖDERS AB Söders grundades Verksamhet: Försäljning, reparation och service av entreprenadmaskiner. Spetskompetens inom områdena tryckluft, hydraulik, kompressorer och filtrering. Antal anställda: 15. Vd Mats Söder på Söders. Adress: Formaregatan 2, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

9 HETA PÅ MARKNADEN 9 När kvalitetskraven är som tuffast fungerar Elproj Teknik som allra bäst. Därför är företaget ett hett namn inom industriområdena energi, kraft, tillverkning, läkemedel och offshore. Även säkerhetsrelaterade lösningar inom infrastrukturen imponerar. Ambitionen är att företaget ska erbjuda marknaden kompetenta ingenjörstjänster inom elteknik och automation. Målsättningen uppnås genom att Elproj Teknik AB handplockar medarbetarna. Något som innebär att samtliga anställda har erfarenhet av energi, infrastruktur, industri på ingenjörsnivå. Med andra ord finns det gott om spetskompetens. Ytterligare en garanti för hög kvalitet är individuella utvecklingsplaner som säkerställer att personalens egenskaper och visad förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter alltid är aktuell. För att säkerställa rätt kvalitet i de olika uppdragen, används i tillämpliga delar ett kvalitetssystem enligt standarden ISO 90001:2000. Det råder alltså ingen tvekan utan att Elproj Teknik är ett kvalitetsmedvetet företag som har en väl genomtänkt kvalitets- och miljöpolicy. Detta förstärks ytterligare av ledningens grundsyn som går ut på att teknisk och personlig kompetens ska gå hand i hand med sunt förnuft och flexibilitet. Med andra ord: Sunt förnuft och flexibilitet är lika viktigt som formella regler och rutiner. Elproj Teknik bedriver en omfattande verksamhet i främst sydöstra Sverige men har också ett stort engagemang i stockholmsregionen. Dessa uppdrag kompletteras av avancerade utlandsarbeten i bland annat Tyskland, Polen, Turkiet, Iran och Puerto Rico. Både vad gäller konsultuppdrag, service och underhåll är spännvidden stor. Utredningar, montageledning, konstruktion, dataprogrammering och utbildning ryms under projektledning. Serviceavdelningen erbjuder underhåll, service och idriftsättning av process-, kraft- och produktionsanläggningar. Elproj Teknik har sålunda kompetens att driva projekt i egen regi eller vara en resurs i den enskilde kundens projektorganisation. ELPROJ TEKNIK AB Antal anställda: 15. Omsättning: 13 miljoner kronor. Bland kunderna märks: OKG Aktiebolag, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Scania CV, Ringhals AB, Alstom Power, Siemens och Banverket. Lennart Karlsson är vd för Elproj Teknik AB. Adress: Varvsgatan 11 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

10 10 Den 14 juli 1965 beställde det så kallade Atomkraftskonsortiet det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige, Oskarshamn 1. Samma dag bildades också OKG Oskarshamnsverkets Kraftgrupp. Kraftgruppen är i dag upplöst, men förkortningen OKG lever ändå kvar. I och med beställningen av en kokvattenreaktor från ASEA nåddes slutpunkten i en tio år lång process. Det var i kölvattnet av 1955 års Atoms for peace -konferens i Geneve som tanken föddes att satsa på kärnkraft även i Sverige. Atomkraftskonsortiet bildades samma år och det var en sammanslutning av industriella och kommunala intressen som tillsammans ville finansiera en utbyggnad av svensk energiproduktion. Tanken var att göra Sverige mindre beroende av oljeimport och då framstod kärnkraften som det bästa alternativet. I maj 1972 invigdes Oskarshamn 1 av dåvarande kungen, Gustav VI Adolf. Då pågick redan byggnationen av Oskarshamn 2, även det en kokvattenreaktor beställd av ASEA, som stod klar Resten av 70-talet präglades som bekant av en mer kritisk syn på kärnkraften som energikälla. Olyckan vid Three Mile Island i Harrisburg ledde fram till kärnkraftsomröstningen Därefter påbörjades byggnationen av Oskarshamn 3 som stod klar I dag, drygt 40 år efter bildandet av OKG, har de tre reaktorerna på Simpevarpshalvön tillsammans producerat nära 375 miljarder kilowattimmar och framtidstron är god. Samtliga reaktorers produktionsrekord har inträffat under 2000-talet. O1 har gått igenom en genomgripande modernisering som avslutades O2 kommer att moderniseras i etapper under de närmaste tio åren och långt framskridna planer finns på en effekthöjning på O3 från dagens MW till MW. OKG ägs i dag av E.ON Sverige och Fortumkoncernen, två stora energiföretag som definitivt bidrar till att OKG står väl rustat inför framtida projekt, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Målsättningen är att verken ska ha en livslängd på 60 år. Med den ambitionen så har OKG ännu inte nått halvvägs i sin kraftproduktion. OKG AKTIEBOLAG Bildades Verkamhet: Kärnkraftverk med tre reaktorer som sammanlagt står för drygt 10 procent av den el som produceras i Sverige. Omsättning 2005: Cirka 3 miljarder kronor. Antal anställda: Cirka 875. FÖRST I SVERIGE Vd: Patric Ramberg. Adress: OKG Aktiebolag S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

11 STÖRST I LÄNET 11 Scania i Oskarshamn är med anställda Kalmar läns största industri. Hela Europa förses med en aldrig sinande ström av nytillverkade lastbilshytter. Scanias hela europeiska hyttillverkning är koncentrerad till Oskarshamn. På ostkusten finns pressverkstad, karossverkstad och måleri samt en komplett monteringsanläggning. Verksamheten är uppdelad i två produktionsenheter: basprocessen och monteringsenheten, som också omfattar funktioner för logistik och materialhantering. I samband med att hela Scanias europeiska hyttproduktion koncentrerades till Oskarshamn strax före millennieskiftet, investerades närmare en miljard i Oskarshamn. Utökad kapacitet, bland annat en delvis ny karossverkstad, nytt täcklacksmåleri samt en ny monteringsverkstad. Dessutom tecknades nya avtal om bemanningsflexibilitet, arbetstider och lönesystem med verkstadsklubben vilket var viktiga beståndsdelar. Pigg och vital Varje dag rullar cirka 200 färdiga hytter med specialtransporter till Scanias monteringsanläggningar i Södertälje, Zwolle och Angers. Samtidigt ska 40-talet ankommande långtradare med monteringsartiklar passas in i logistiksystemet för att produktionen ska flyta under tvåskiftets 16 arbetstimmar. Framtiden för en synnerligen pigg och vital 60-åring handlar om att följa upp och vårda den stora omstruktureringen genom ständiga förbättringar i små steg. SCANIA Verksamhet: Tillverkning av lastbilshytter till Scanias samtliga monteringsanläggningar i Europa. Omsättning (koncern, 2005): 63,3 miljarder. Antal anställda: st. PRU-chefer Fredrik Allard och Ruthger de Vries. Besöksadress: Sandåsavägen 7 Postadress: Box 903, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Hemsida:

12 12 ETT UP I mellanlagret Clab förvaras det använda kärnbränslet vattenbassänger, 30 meter under markytan. Sverige har producerat el med kärnkraft sedan början av 1970-talet. Avfallet, det använda kärnbränslet, ska inte lämnas till kommande generationer utan tas om hand i dag. Det uppdraget vilar på SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB har ett system för att ta hand om det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk. Tre mil norr om Oskarshamn, nära Oskarshamns kärnkraftverk, ligger Clab, ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Där lagras det använda bränslet i djupa vattenbassänger i två bergrum, 30 meter under markytan. Vattnet i bassängerna är ett skydd mot strålningen och kyler samtidigt bränslet. I slutet av 2005 fanns det ton använt kärnbränsle i Clab. Från kärnkraftverken kommer även låg- och medelaktivt avfall. För detta finns ett slutförvar för radioaktivt driftavfall (SFR), som ligger i Forsmark i Östhammars kommun. Det radioaktiva avfallet transporteras sjövägen med SKBs specialbyggda fartyg, m/s Sigyn. En slutlig lösning Det använda kärnbränslet kommer att vara farligt under mycket lång tid, i storleksordningen år. SKB arbetar därför med att hitta en slutgiltig lösning för bränslet. Den lösningen heter KBS-3 och innebär att bränslet placeras i kopparkapslar och deponeras på cirka 500 meters djup i det svenska urberget. För detta krävs både forskning och teknikutveckling, vilken till största delen görs i Oskarshamn. Den kanske viktigaste forskningsresursen är Äspölaboratoriet, det underjordiska bergslaboratoriet norr om Oskarshamn. Där sker generalrepetitionen inför slutförvaringen av det använda kärnbränslet. Laboratoriet är en drygt tre och en halv kilometer lång tunnel som leder ner till 460 meters djup i berget. Här prövar vi olika tekniska lösningar i full skala och realistisk miljö. Experiment genomförs i samarbete med svensk och internationell expertis. Inne i Oskarshamn finns dess-

13 PDRAG FÖR FRAMTIDEN 13 utom Kapsellaboratoriet där man utvecklar teknik för inkapsling av bränslet. I första hand finslipas tekniken för att svetsa fast locket på kopparkapseln. SKB SVENSK KÄRNBRÄNSLE- HANTERING AB SKBs uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. SKB ägs av de svenska kärnkraftföretagen och har cirka 300 personer anställda. SKBs arbete övervakas av staten via myndigheter och regering. Två möjliga platser SKB står nu inför den viktigaste etappen i det svenska systemet att hitta en plats där slutförvaret för det använda kärnbränslet kan byggas. Sedan 2002 har platsundersökningar pågått i två kommuner i landet: Oskarshamn och Östhammar. Säkerheten ska garanteras bland annat av berget, därför har undersökningarna av berggrunden varit både noggranna och omfattande. Under 2007 avslutas undersökningarna och därefter lämnar SKB in ansökan till regeringen om att få bygga ett slutförvar på en av de två platserna. Samtidigt pågår projektering för en inkapslingsanläggning. Där ska bränslet kapslas in inför slutförvaringen. En sådan anläggning planeras att byggas i anslutning till Clab. Besök SKB Alla SKBs anläggningar är öppna för besök. Bokning görs på telefon eller via e-post SKBs specialbyggda fartyg m/s Sigyn transporterar det radioaktiva avfallet. Informationssamordnare i Oskarshamn: Jenny Rees. Adress: Pl 300, S Figeholm Tel: +46 (0) E-post: Hemsida:

14 14 Boka har utvecklats snabbt. Inte minst för att företaget arbetar mycket nära kund. AFFÄRSVÄN I såväl medgång som motgång. Boka arbetar nära och tillsammans med varje kund. Ett framgångskoncept. Redovisningsbyrån Boka har funnits i Oskarshamn sedan 1981 men då under namnet Sjöberg & Rosén i Oskarshamn AB. Sedan 2004 ingår företaget i Bokagruppen tillsammans med andra byråer i södra Sverige. Kontoret i Oskarshamn har fem anställda varav flertalet har lång och stor erfarenhet av redovisningsbranschen. Bokas kunder kräver och erhåller en hög tillgänglighet. Företaget strävar också efter att ha rätt person för rätt uppgift. Genom samarbetet med Bokagruppen kombineras den stora byråns samlade kompetens med den lilla byråns personliga engagemang. Företagets personal ser sig själva som entreprenörer i ett mindre bolag. Många av medarbetarna har varit med om uppbyggnaden av byrån från början och har stor insikt i företagarens roll. Särskild profilering Boka tillhandahåller redovisningsoch konsulttjänster till mindre och medelstora bolag med särskild profilering inom fastighets- och löneadministration. Bokagruppen består av ett antal redovisningsbyråer i Sverige som har beslutat sig för att jobba under samma varumärke och enligt samma koncept för att skapa ett ökat värde för kunden. Bokagruppens affärsidé är att underlätta vardagen för företagare genom att tillhandahålla kvalitetssäkrade tjänster inom ekonomi, juridik och personal till humana priser." Genom att samarbeta inom en kedja kan Boka i Oskarshamn tillhandahålla dessa tjänster lokalt på varje ort och samtidigt erbjuda expertkunskaper när detta behövs tack vare deras gemensamma kompetens inom gruppen. BOKA Bokagruppen vill vara företagarens närmaste affärsvän och underlätta det dagliga arbetet inom ekonomi, juridik, beskattning och personal. Samtidigt är BOKA en partner att bolla frågor med, både när det gäller företaget och den privata plånboken. Stefhan Rosén, vd för Boka. Adress: Hantverksgatan 24 S Oskarshamn Tel: +46 (0) E-post: Hemsida:

15 TRYGGHET 15 Saft AB skapar trygghet på sjukhus, flygplatser, olje- och processindustrier runt om i hela världen. Företaget står nämligen för 50 procent av tillverkningen av nickelkadmiumbatterier till olika sofistikerade reservkraftsystem. Ju mer den tekniska utvecklingen går framåt desto mer känsligt blir samhället för störningar. Ett elavbrott kan få mycket ödesdigra konsekvenser om det drabbar ett flygledartorn, ett sjukhus eller en kemisk industri. Saft säkrar elförsörjningen i just den typen av verksamheter med olika typer av backupbatterier. Varje enskilt batteri är anpassat efter kundens behov och förutsättningar. Det innebär att Saft skapar reservkraft både till små och stora enheter. Mest spektakulär är försäljningen av världens största batteri (jodå, företaget har diplom från Guinness rekordbok) till staden Fairbanks i Alaska. Företagsledningens filosofi skapar också trygghet för Oskarshamn i allmänhet och för de anställda i synnerhet. Inställningen är att produktionsanläggningen inte ska behöva flytta utomlands, trots konkurrens från låglöneländerna. Flytthot ska undanröjas med hjälp av ett ständigt offensivt arbete med att förbättra den egna produktionsprocessen. Under vd Anders Olsson Fogelberg har det hänt mycket under de senaste åren. En del i förändringsarbetet är intensifierad uppföljning av kundreklamationer och kassationer samt en markant utökning av direkta kundkontakter. Dessutom har kundservicen utökats, bland annat genom att anläggningen inte stänger under semesterperioden. På kostnadssidan har också mycket hänt. En central del av kostnadsreduceringen förklaras av det flexibla flödet samt att företaget har tagit vara på medarbetarnas kompetens i tillverkningsprocessen. Vidare har operationer Saft AB har i dag drygt 50 procent av världsmarknaden vad gäller nickelkadmiumbatterier till reservkraftsystem. slagits samman, produktionsflödet flyttats och så har en resurspool bildats för effektivare bemanning. Till detta ska läggas att en ny arbetstidsmodell, som bland annat innebär överlappning mellan skiften, har löst problemet med stillestånd. Safts effektiviseringsarbete fortsätter, det är en garanti för trygghet i framtiden. SAFT AB Företaget etablerades i början av 1900-talet i Oskarshamn. Verksamhet: Tillverkning av industribatterier. Antal anställda: 425. Omsättning: 700 miljoner kronor. Anders Olsson Fogelberg vd vid Saft. Besöksadress: Jungnergatan Postadress: Box 709 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Hemsida:

16 16 DIN LOKALA BANK Årets Bank 2005 och Årets Affärsbank tre år i rad. Trots alla utmärkelser satsar FöreningsSparbanken på ännu högre tillgänglighet och bättre service till sina kunder. Med cirka privat- och företagskunder har Förenings- Sparbanken i princip någon slags kontakt med i stort sett alla kommuninvånare i Oskarshamn. Målsättning är att vara Din lokala bank genom hög, personlig och nära service. Något som understryks av att FöreningsSparbanken är den enda banken som erbjuder kontor på fyra olika platser i kommunen. Förutom huvudkontoret i Oskarshamn finns banken även representerad i Kristdala, Figeholm och Påskallavik. Utökad service Nyligen genomförda administrativa organisationsförändringar inom FöreningsSparbanken centralt har medfört att tillgänglighet och service till såväl privatsom företagskunder har utökats ytterligare. Banken gör en ordentlig satsning på att förlänga öppettiderna. Från och med hösten 2006 håller kontoret i Oskarshamn öppet klockan måndag till fredag. Lokalkontor har samma öppettider två dagar i veckan. Dessutom har banken lokalt fått ett högre kreditmandat som innebär att den numera har större lokala befogenheter i samarbetet med företagskunderna. Förenings- Sparbanken i Oskarshamn erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella tjänster som täcker allt FÖRENINGSSPARBANKEN Etableringsår: Verksamhet: Bankverksamhet. Affärsvolym 2005: 6 miljarder kronor. Antal anställda: 34. från finansiering till försäkringar och placeringar. Som lokal kund har man även tillgång till de tjänster som FöreningsSparbanken erbjuder såväl nationellt som internationellt. FöreningsSparbanken är en internationell bank med ett stort kontaktnät över hela världen. Bland annat finns banken representerad i Baltikum, Ryssland, Kina, USA, Spanien, Finland och Danmark. FöreningsSparbankens kunder har även tillgång till de flesta av bankens tjänster via telefon och Internet. Besöksadress: Flanaden 8 Postadress: Box 702, S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: Stefan Quick, bankdirektör Förenings- Sparbanken Oskarshamn.

17 Högre krav och ökad konkurrens. Men framtidstron är ändå stark. Oskarshamns Hamn AB ska även fortsättningsvis vara dominerande i smålandsregionen. OSKARSHAMNS HAMN AB Verksamhet: Stuveri, terminal, bogsering, extern verkstad, vägtransporter samt extern uthyrning av entreprenadmaskiner. Antal anställda: 53. Omsättning: 63 miljoner kronor. Claes Winquist är vd för Oskarshamns Hamn AB. Adress: Norra Strandgatan 50 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: FRAMTIDSTRO En innovativ och förutseende ledning har sett till att förutsättningarna för hamnen är större än någonsin tidigare. Under senare år har mycket stora investeringar gjorts i anläggningar, kranar, maskiner och magasin. OHAB har också investerat i ITlösningar av allra senaste applikationer för ekonomi, underhåll och lagerstyrning. Profilen stärks ytterligare av att hamnen är kvalitets- och miljösäkrad enligt riktlinjer utformade av DNV. Ytterligare en fjäder i hatten är att anläggningen är inhägnad enligt EU-direktiv gällande hamnsäkerhet, ISPS. OHAB har profilerat sig under ett flertal år som en fullservicehamn. Hamnen förfogar i dag över en modern anläggning med kvadratmeter inomhuslageryta där sågade trävaror, pellets, salt samt övriga produkter lagras för utskeppning och utleveranser. För kunder i regionen har OHAB utvecklat ett väl fungerande koncept med 3-partslogistik, mottagning, lagring samt utleverans i datorbaserade system. Ett eget åkeri garanterar dessutom säkra leveranser. Hamnen har profilerat sig som en av de större hamnarna i Sverige på utskeppning av sågade trävaror. Och allt talar för att den positiva trenden kommer att hålla i sig. Framtidstro präglar i mångt och mycket Oskarshamns Hamn. En rad olika miljöprövningar pågår som bäst. En utbyggnad av Oceankajen med 150 meter är planerad. OHAB vill även bygga en ny Gotlandsterminal vid Månskensviken. Till detta ska läggas planer på en ny kaj för mottagning av bentonit med tanke på att förutsättningarna för att Oskarshamns kommun till slut får slutförvaret för använt kärnbränsle. I samarbete med ett stort antal aktörer planeras också en godsfärjelinje mellan Oskarshamn och Ventspils med anslutning till Transsibiriska järnvägen. Och så är en uppstart av containerlinje till Hamburg/Bremerhafen aktuell inom kort. Totalt betyder det att Oskarshamns Hamn är väl rustad för att kunna tillgodose den service som krävs av ett heltäckande och kostnadseffektivt transportvaruhus i framtiden. 17

18 18 VIKTIG FÖRVANDLING Axel Munthe har gett namn åt Oskarshamns Folkhögskolas nya konferenscenter. Visst går det att förvandla en gammal och uttjänt simbassäng till ett hypermodernt konferenscenter. Oskarshamns Folkhögskola klarade den udda ekvationen och kan tack vare det erbjuda ännu mer exklusiva utbildningar i framtiden. Det är ingen hemlighet att landets folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. En del väljer att spara sig fram. Andra är innovativa och ser trots motvinden möjligheterna att vidareutveckla folkbildningsverksamheten. Ledningen för Oskarshamns Folkhögskola tillhör de senare. När den tempererade bassängen byggdes på skolan under talet var den ett lyft för rehabiliteringsverksamheten i mellanlänet. Under senare år har den mer varit en belastning. Och således en riktigt dålig affär för skolan. Lösningen blev en konferensanläggning för fem miljoner kronor. Resultatet blev en synnerligen exklusiv hörsal, innehållande hundratalet ergonomiska sittplatser med en bedårande utsikt över hela Oskarshamn. Dessutom har tre grupprum med plats för mellan 10 och 20 personer tillskapats. Och hela anläggningen har naturligtvis komplett AV-utrustning och möjlighet till uppkoppling via V-lan. Senaste tekniken från början till slut, alltså. Den nya konferensanläggningen är i sig mycket slagkraftig. Tillsammans med Oskarshamns Folkhögskolas samlade resurser blir den rena rama trumfkortet. Att folkhögskolan har en restaurang med fullständiga rättigheter gör knappast saken sämre. Anläggningens konkurrenskraft ökar också genom att skolan kan erbjuda intressanta kringaktiviteter. Måla, teckna, dreja, sjunga i kör det mesta är möjligt. Överskottet från konferensverksamheten ska användas till att spetsa undervisningen och lokaler, något som kommer att ge skolan ännu högre status. Axel Munthe, som bodde i Oskarshamn innan han blev världsberömd för sin bok, har gett namn åt Oskarshamns Folkhögskolas konferenscenter. Och han är nog stolt i sin himmel. OSKARSHAMNS FOLKHÖGSKOLA Oskarshamns Folkhögskola har tjänat folkbildningen i närmare 50 år. Verksamheten vid Oskarshamns Folkhögskola är bred. Det finns allt från Allmän linje, Dagfolkhögskola för pensionärer, Konsthantverkslinje, Musiklinje till Svenska kyrkans grundkurs. Ragnar Håkanson är rektor vid Oskarshamns Folkhögskola. Adress: Axel Munthes stig 1 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

19 ELEFANT- EXPRESSEN? Elefanter och guldtackor. Vi har hittills inte blivit ombedda att transportera detta, men kommer frågan lämnar vi gärna offert, säger Samfrakt i en annons. Företaget har på några få år gått från traditionell lastbilscentral till ett modernt och flexibelt handelshus för transporter av olika slag. En fantastisk utveckling. Samfrakts position i sydöstra Sverige Samfrakts moderna fordonsflotta känns bäst igen genom den vita hytten med den gul-röda loggan esset. är stark tack vare lokal förankring, lång åkartradition, ett brett utbud och mångårig kompetens. Bolaget ägs av 60 åkeriföretag och förfogar över cirka 200 fordon varav drygt 30 finns i Oskarshamn. På flera ben Traditionellt jobbar Samfrakt mest mot byggoch anläggningsbranschen och miljösektorn. Vintertid utförs snöröjning. Om behovet är tunga och svåra lyft, lastning eller grävning finns kranbilar, teleskoptruckar, hjullastare och traktorgrävare. Företaget bedriver också distributions- och fjärrtrafik och lantbrukstransporter. Samfrakt säljer även diesel från egna stationer i Oskarshamn och Kalmar med tankmöjlighet på cirka 80 tankställen i hela landet. Miljötänkande Samfrakt äger 50 procent av Industrisortering i Sydost AB, ett företag med inriktning på bearbetning av bygg- och industriavfall. Målet är att minska avfall som går till deponi, allt enligt EUs miljölagstiftning. Samfrakt är även miljöcertifierat och ställer miljökrav på sina transportörer exempelvis på val av däck. Sammanfattningsvis jobbar vi med helhetslösningar av transporter och leveranser som är snällare mot miljön, har lokal förankring och sätter kunden i fokus. SAMFRAKT I SYDOST AB Sedan 1937 har det bedrivits verksamhet i oskarshamnsområdet. Samfrakt marknadsför, säljer samt förmedlar transport- och logistiktjänster. Omsättning 2005: 290 miljoner kronor. Jonas Palmquist, platschef i Oskarshamn för Samfrakt i Sydost AB. Adress: Kolmilevägen 1 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: 19

20 20 ANSIKTE MOT VÄRLDEN Skeppsmäklare har regelbunden kontakt med rederier och fartyg från i stort sett jordens alla hörn. Askala Shipping AB är Oskarshamns ansikte mot övriga världen. Askala Shipping har ett nära samarbete med Oskarshamns Hamn kring de fartyg som anlöper hamnen för lastning och lossning. Det innebär bland annat att företaget bokar kajplats och vid behov även magasin för fartygens gods i väntan på vidare transport. Som mäklare arbetar Askala Shipping på uppdrag av ett rederi eller befraktare. I uppgifterna ingår att vara ett lokalt ombud och se till att allt är förberett inför fartygets ankomst till Oskarshamn. Det kan vara allt ifrån att anlita lots till att hyra in stuveriarbetare för lossning och lastning. Regelbunden trafik Askala Shipping är även linjeagenter med sågade trävaror som specialitet. Företaget har lång erfarenhet och god kunskap av hantering och skeppning av framför allt sågade trävaror till Egypten, Algeriet, Sudan, Saudiarabien och ASKALA SHIPPING AB Etableringsår: Verksamhet: Skeppsmäklare, speditörer och linjeagenter med sågade trävaror som specialitet. Antal anställda: 3. Lars Assarson, vd för Askala Shipping AB. Besöksadress: Norra Strandgatan 50 Postadress: Box 554 S Oskarshamn Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: England. Dessutom finns även ett eget tullager i Oskarshamns Hamn som bland annat används i samband med lossning av sågtimmer från Ryssland och Baltikum. Genom samarbete med de största linjerederierna i Sverige kan Askala Shipping erbjuda veckotrafik till England. Skeppningar sker även till Mellanöstern minst en gång i månaden. Internationell verksamhet Speditionsverksamheten innebär att Askala Shipping är ombud för lastägaren och ser till att logistiken fungerar och att lasten når sin destination. Askala Shippings verksamhet är i hög grad internationell och kräver god kännedom om världshandeln och transportvägar över haven. Företagets främsta uppgift är alltså att på bästa sätt förmedla sjötransporter över hela världen med Oskarshamn som utgångspunkt. Som skeppsmäklare har Askala Shippning kontakt med fartyg från jordens alla hörn som anlöper Oskarshamns hamn.

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud Martin Larsson Ett företag presenterar sig 75 år av erfarenhet har givit oss kunskaper som krävs för att erbjuda kundanpassade lösningar för teknisk krävande system och funktioner till industrin. Företaget

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Företagande i Oskarshamn

Företagande i Oskarshamn Företagande i Oskarshamn Innehåll: AB POD 54 55 AB Previa 46 ABB AB, Figeholm 28 ADB Centrum Syd AB 10 Artisan Global Media 9 Askala Shipping AB 15 Be-Ge Företagen AB 26 27 BOKA i Oskarshamn AB 8 Byggebo

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Söderhamn, centralt i Sverige! Tillverkningsföretaget Process Produkter Köpet av Process Produkter Varför köpa ett företag? Kort presentation

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING 1.FÖRETAGSBESKRIVNING Historik, verksamhet och ägandeförhållanden Svets & Montage I P AB, 556378-9535, bildades år 1980 av grundaren Ingmar Persson. Under årens lopp har företaget vuxit i lugn och stabil

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB 1 Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB Mina damer och herrar! Bild 1 Det är verkligen trevligt att vara med och delta i firandet av RELCONs 20-årsfirande. Varmt Grattis

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

i teknikens framkant

i teknikens framkant i teknikens framkant Research Electronics gör skräddarsydda elektroniksystem Research Electronics är ett konsultföretag som kan leverera den elektronik ni inte kan finna ute på marknaden. Ofta handlar

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

lösningar som håller hela vägen.

lösningar som håller hela vägen. lösningar som håller hela vägen. vår kompetens är lika djup som vår maskinpark är bred Som en stor leverantör av transport- och maskintjänster kan vi erbjuda dig en mängd olika typer av transportresurser

Läs mer