Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14"

Transkript

1 Glad Dokumentation Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem Glad Reklam AB, Västra Esplanaden 5, Umeå 1

2 Innehållsförteckning k Bakgrund till kampanjen... 3 k Uppdragsbeskrivning...4 k Genomförande av kampanjen... 5 k Platser för eventet... 6 k Resultat av insamlade åsikter på flyers... 7 k Vilka deltog?... 8 k Hur är det med trivseln?... 9 k k k k k Åsikter från Ålidhemsbor Viktigast i ute/innemiljön för samtliga som svarat...15 Vad tycker dom som inte bor på Ålidhem är bäst/sämst...16 Intervjuer på diktafon...17 Hållbarhetstips...18 k Vad säger den information vi samlat in under eventet k Cykeltävlingen...2 k 2

3 Bakgrund till kampanjen Fram till slutet av 214 kommer det att hända en hel del hållbara saker på Ålidhem. Bostaden kommer, i samarbete med Umeå Energi och Umeå kommun, att utveckla Ålidhem till en hållbarare stadsdel med tryggare och trivsammare miljöer och minskad energiförbrukning. Satsningen har fått 33 miljoner kronor i stöd från Delegationen för hållbara städer. En viktig del i arbetet kring områdets hållbarhet är att skapa dialog med hyresgäster. Detta både för att göra Bostadens arbete öppet för allmänheten och för att få tillgång till direkt information om vad dessa människor vill att arbetet ska leda till. Bostaden har under 21 inlett dialog med företag, organisationer och privatpersoner som vistas på området genom aktiviteter som stadsvandringar och diskussionsforum. Parallellt med dessa aktiviteter har det dialogevent som rapporten kommer behandla i kommande kapitel pågått. 3

4 Uppdragsbeskrivning I samarbete med Plakat fick Glad Reklam i uppgift att skapa ett forum för dialog med främst Bostadens hyresgäster. Uppdraget var avgränsat till att nå privatpersoner då företag och organisationer behandlades separat i dialogarbetet och nåddes genom andra aktiviteter. Målet var att i samband med ett antal event-tillfällen samla in åsikter från hyresgästerna angående Bostadens hållbarhetsarbete. Glad Reklams uppdrag var avgränsat till att utveckla ett eventkoncept, bemanna monter och sköta den dagliga driften av eventet. 4

5 Genomförande av kampanjen Övergripande Under två veckor genomförde Glad Reklam på uppdrag av Bostaden ett dialogevent på olika platser med anknytning till målgruppen för Hållbara Ålidhem. Målet var främst att samla in så många tyck-till flyers som möjligt. Som lockbete för deltagarna fanns det under eventets gång möjlighet att vinna en månadshyra och en ihopfällbar cykel. Monterstationen Vid eventen jobbade ett antal promotörer med rullande scheman. Det fanns alltid minst två personer på plats i monterstationen. Montern bestod av två popup-väggar och fem bord, varav två bord tillhör cykeltävlingen. Personalen hade diktafoner och kunde alltså även spela in muntliga åsikter på plats. Tävling 1. Fri Månadshyra (totalt en vinnare) Endast Bostadens hyresgäster hade möjlighet att delta i denna tävling. Kravet var att fylla i en flyer och tycka till om Ålidhem. Den som lämnat bästa hållbarhetstips vinner tävlingen. Tävling 2. Cykel (en vinnare per eventtillfälle) Hyresgäster hos Bostaden fick möjlighet att tävla om cykel först efter att de lämnat in tyck till-flyer. De som inte var hyresgäster hos Bostaden hade endast möjlighet att delta i cykeltävlingen. Tävlingen om cykeln gick ut på att deltagaren så snabbt som möjligt skulle fälla upp cykeln, cykla runt två punkter och sedan fälla ihop cykeln igen. Dagens bästa tid vann en cykel. Fokus på vecka 21 Tyngdpunkten på kampanjen låg på vecka 21 då många studenter fortfarande var kvar i stan och Brännbollsyran skulle ge möjlighet att nå ut till många Ålidhemsbor. Under vecka 22 låg fokus på att nå ut till mer permanent boende hyresgäster på Ålidhem. Tidsplan Vecka 21 Måndag (24/5) (5h) Universitetet (ordinarie tid ) Onsdag (26/5) (4h) Ålidhems centrum Torsdag (27/5) (6h) Universitetet Fredag (28/5) (5h) Ålidhem centrum (Ordinarie tid ) (6h) på Mariehemsängarna Totalt 2h Vecka 22 Tisdag (1/6) (4h) Ålidhems centrum Onsdag (2/6) (4h) Ålidhems centrum Torsdag (3/6) (4h) Ålidhems centrum Torsdag (3/6) (1,5h) Matematikgränd Totalt 13,5h OBS! All arbetstid i schemat ovan var skarp montertid, med minst 2 personer som bemannat montern. 5

6 Platser för eventet Universitetet Ålidhems centrum Matematikgränd (öppningen 3 juni) 6

7 Resultat av insamlade åsikter på flyers Vi fick totalt in 52 flyers under eventperioden Målet för v. 21 var i första hand att nå studenter och v. 22 att nå mer stadigvarande boende på Ålidhem. Diagrammet visar att större andel av de som lämnat in flyers under v. 22 jobbar eller gör annat jämfört med v. 21 då större andelen insamlade flyers kom från studenter. Även om vi inte vet vilka som bott länge eller planerar att bo på området under längre tid kan vi anta att arbetande människor med större sannolikhet än studenter blir långvariga hyresgäster. Även om vi önskat få in fler flyers från gruppen ickestudenter kan vi konstatera att målet ändå uppfylldes. Fördelning mellan studenter och övriga som deltagit under eventveckorna 5 Fördelning 4 mellan studenter och övriga TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS BOSTADEN Vinn en fri månadshyra! Allt du behöver göra för att vara med och tävla är att fylla i den enkla enkäten nedan. Tävlingen är en del i det större projektet Hållbara Ålidhem, där slutresultatet kommer att bli en långsiktigt hållbarare stadsdel. Fullständiga tävlingsregler hittar du på Ålder: Kön: Man Kvinna Sysselsättning: Arbetssökande Arbetar Annat: Studerar Egen företagare Studerar Studerar V. 21 V.22 Arbetar & annat Arbetar & annat Bor du på Ålidhem? Ja Nej Hur trivs du på Ålidhem? (1 = dåligt, 5 = bra) Vad är bäst med Ålidhem? Vad är sämst med Ålidhem? Vad är viktigast för dig, när det gäller... A:... utemiljön på Ålidhem? 5 Ålder på samtliga som svarat B:... innemiljön på Ålidhem? 375 Har du något hållbarhetstips, som gör Ålidhem bättre? 25 Namn: år 3-49år 5+ Namnlös 1 Telefonnummer: E-post: Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Universitetet 257 st Ålidhems centrum 252 st Matematikgränd 11 st 7

8 Man Kvinna v. 21 v22 Studerar Jobbar & annat Vilka deltog? v. 22 Totalt 162 Kvinnor Män Andel Andel boende på Ålidhem Bor på ålidhem Bor inte på bosatta Ålidhempå Ålidhem nd deltagarna Sysselsättning blan Fördelning Arbetssökande Arbetar Studerar Eget företag Annat 28 % totalt 3 % 7 % mellan studenter och övriga som deltagit under eventveckorna 5 4 Ålder på samtliga svarande Ålder -29år 3-49år % Man Bor på ålidhem Bor inte på Ålidhem Kvinna v. 21 v22 Studerar Jobbar & annat V. 21 V.22 Studerar Arbetar & annat Ålder på samtliga som svarat 5 Könsfördelning på samtliga svarande % 125 Andel bosatta på Ålidhem 57 % Andel svarande bosatta på Ålidhem Könsfördelning på samtliga svarande -29år studenter och 3-49år 5+ under eventveckorna Fördelning mellan övriga som deltagit 28 % 5 Namnlös 1 4 Kvinnor Män 72 % Bor på Ålidhem Bor inte på Ålidhem Bor på ålidhem Kvinnor Män 57 % Bor inte på Ålidhem Sysselsättning bland svarande sysselsättning bland svarande Antal deltagare V. 21 V.22 Ålder på samtliga som svarat Studerar Ålder på samtliga som svarat Arbetar & annat 5 Könsfördelning på samtliga svarande 3 43 % % % Arbetssökande Arbetar Studerar Eget företag -29år Annat Namnlös år -29år år 5+ Namnlös 1 Kvinnor Män 8

9 Arbetar 1 Studerar 1 3 Egen 1företagare Annat Hur är det med trivseln? Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat trivs medelmåttigt eller sämre - ålder och sysselsättning Trivsel boende på Ålidhem Trivsel - boende på Ålidhem Triv 2 2 Antal svarade h sysselsättning 1 trivsel på skala 1 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Trivsel 25 ej boende på Ålidhem Trivsel - Ej boende på Ålidhem Sysselsättnin Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat ej svar Arbetssökand ivs bäst - 29år 3-49år år trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemsborna som trivs sämre

10 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m trivsel på skala mellan 1-5 trivsel där på 5 skala innebär mellan att man 1-5 där trivs 5 innebär bäst att man trivs bäst trivsel på skalat Åsikter från Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs bättre Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs bättre Sysselsättning 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Personer som trivs bättre har 1 svarat 4-5 på 5 flyern under 1 5 trivsel. 5 Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare 5 Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat 5+ Arbetssökande 2 15 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna i 25 2 Sysselsättnin år 3-49år 5+ n Bäst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs bättre: Dominerar gör: Närhet till Universitet, IKSU och affärer Alla studenter Andra vanligt förekommande åsikter är: Att det är ett mångkulturellt område Alla fester, krogen och Peddan in the Park. Stämningen och gemenskapen Att det är liv och rörelse Närhet till det mesta, festlivet Vill se mer som Peddan in the Park Skön stämning i området Att det är ett samhälle i sig Det är fult på ett fint sätt n Sämst med ålidhem enligt Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs bättre: Dominerar gör: Att det är mycket betong Att det är skräpigt, många är missnöjda över glassplitter på gatorna och för få papperskorgar Klagomål på boendet. Här nämns bla: kallt inomhus på vintern, slitna lägenheter, dålig standard, lyhört, små kök och dålig isolering Vägarbeten och ombyggnationer som aldrig tycks ta slut Andra vanligt förekommande åsikter är: Att det inte finns något systembolag Långt ifrån stan Att Lidl-huset står tomt Alla åker på sommaren För få tvättstugor på stipendiegränd Ett fåtal tycker detta är sämst: Polisen under yran Att det är för livligt Dåligt rykte Dyra affärer Cykelstölder För få aktiviteter, tex. ingen bio eller gratis samlingsplats. Få kvarterslokaler -29år Brist på bra och mysiga fik och tråkig arkitektur Inget bolag, dyr ICA Risiga korridorer 1

11 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m trivsel på skala mellan 1-5 trivsel där på 5 skala innebär mellan att man 1-5 där trivs 5 innebär bäst att man trivs bäst trivsel på skalat Åsikter från Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs bättre Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs bättre Sysselsättning 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Personer som trivs bättre har 1 svarat 4-5 på 5 flyern under 1 5 trivsel. 5 Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare 5 Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat 5+ Arbetssökande 2 15 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna i 25 2 Sysselsättnin 25 2 n Bäst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs bättre: Dominerande: Närheten till Ålidhem centrum Närhet till natur, lekplatser Bra för barn Blandningen av människor - mångkulturellt Andra åsikter som nämns: Nära till jobbet Billig hyra - 29år 3-49år 5+ Nära universitetet. Bra kvartersvärd (Kicki) Lite biltrafik, barntryggt, närhet till grönområden och bra lekparker Alla förändringar och minnen n Sämst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs bättre: Dominerande: Att det är ett fult område Trafiken som stör mycket Dålig snöskottning För få fria parkeringsplatser Höga hyror Nämns gör även: För stojigt på helgerna Störande byggarbeten Dålig exteriör och spretiga buskar Rent is very high in Ålidhem Det lite dåliga rykte det har fått -29år 11

12 ej svar 3 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m Åsikter från Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs sämre t Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs Sysselsättning sämre 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemsborna som trivs sämre n Bäst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs sämre: Dominerande: Närhet till Universitet, IKSU och matbutiker Att många vänner och studenter bor på området Andra förekommande åsikter är: Bra bussförbindelser Nämns gör även: Sopsortering Att det är billigt Inget, så jävla bra är det Communication is easy from Ålidhem Bra fik i centrum men det borde vara mer studentanpassade priser n Sämst med Åildhem enligt Ålidhemsbor upp till 29år som trivs sämre: Dominerande: Området är risigt och ser tråkigt ut Lägenheterna: dåligt underhållna, gamla vitvaror, höga hyror Stökigt och bråkigt, otryggt område Ingen bra pub Tar tid att få saker fixade och det är dåliga fläktar För dålig skyltning till gränderna Brist på naturliga samlingsplatser Släckt belysning, trygghetsbrister Hög omsättning på boenden, låg socioekonomisk status och hotfullt nattetid Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna 1 Personer som 5 trivs sämre har 1 svarat 1-3 på 5 flyern under 5 Arbetssökande trivsel. Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat år 3-49år 5+ i

13 ej svar 3 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m Åsikter från Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs sämre t Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs Sysselsättning sämre 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemsborna som trivs sämre n Bäst med Ålidhem enligtålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs sämre: Dominerande: Närhet till Ålidhems centrum Nämns gör även: Folket på området Billig hyra och bra bussförbindelser så att jag kan ta mig bort The environment is clean even though there is a lot of people n Sämst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs sämre: Dominerande: Att det är ett fult område Folk som missköter sig, smutsar ner och lever om Hög hyra Ålidhems centrum är slitet och gammalt Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna 1 Personer som 5 trivs sämre har 1 svarat 1-3 på 5 flyern under 5 Arbetssökande trivsel. Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat år 3-49år 5+ i

14 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m trivsel på skala mellan 1-5 trivsel där på 5 skala innebär mellan att man 1-5 där trivs 5 innebär bäst att man trivs bäst trivsel på skalat Åsikter från Ålidhemsbor ålder 5+ Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs Sysselsättning bättre 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst I stort sett alla Ålidhemsbor i 1 åldergruppen 5+ 5 som deltagit trivs 1 5 bra (4-5 på trivsel) 5 Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare 5 Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat 5+ Arbetssökande 2 15 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna i 25 2 Sysselsättnin 25 2 n De få Ålidhemsbor ålder 5+ som deltog tycker detta är bäst med Ålidhem: Dominerande: Ålidhems centrum Närhet till jobbet Många nationaliteter Nära till sjukvård Lugnet och närheten till jobbet Många nationaliteter - 29år 3-49år 5+ n De få Ålidhemsbor ålder 5+ som deltog tycker detta är sämst med Ålidhem: Dominerande: Att det är fult och slitet Studenter Dom platta taken Att ungdomarna i moppeåldern, 15-22år, stör på våra grill och uteplatser Inga uteplatser -29år 14

15 Viktigast i inne/utemiljön för samtliga som svarat Viktigast gällande innemiljön, nämnt av en klar majoritet: De flesta tycker att det viktigaste i innemiljön är lägenheterna Många tycker generellt att lägenheterna behöver renoveras oftare En stor majoritet tycker att det viktigaste är att det är rent och städat i trapphus och lägenheter/korridorer/rum Många påpekar att standarden på kök och badrum är viktigast Lägenheterna skall ha bra ljudisolering så att man inte stör eller störs Ljusare färger, möjlighet att välja tapeter och göra det hemtrevligt är viktigt Det är viktigt att kunna reglera värmen efter årstid och att ventilationen fungerar Många nämner också gällande innemiljön: Att kontakten med kvartersvärdar och Bostaden fungerar väl Att Ålidhems centrum behöver renoveras och får fler butiker Att sopsortering och källsortering fungerar bra Att stämningen mellan boende är bra Att inte hyran är för hög Bra festlokaler Inte rimligt att studenter behandlas sämre än andra hyresgäster. Innemiljön behöver ses över utifrån ett hyresgästperspektiv Att taken inte läker och att element är varma, att vitvarorna fungerar I like to study in a quiet place Venues for culture Viktigast gällande utemiljön, nämnt av en klar majoritet: Grönområden, parker och grillplatser att umgås på att det är fritt från skräp och glas. Många nämner också att detta är viktigt gällande utemiljön: Att vägarna blir färdigbyggda Evenemang, fester och fotboll/volleybollplaner Att det känns tryggt och finns bra belysning Lekplatser Att folk blir trevligare mot varandra 15

16 Vad tycker dom som inte bor på Ålidhem är bäst/sämst Vad tycker Bostadens hyresgäster som inte bor på Ålidhem är bäst på området: Dominerar gör: Folket - att det är mycket studenter samlat på samma ställe och bra stämning Närheten till skola och affärer Många tycker att det bästa är: Festerna att det är där allt händer att det finns fotbollsplan billiga hyror Vad tycker Bostaden hyresgäster som inte bor på området är sämst med Ålidhem: Dominerar gör: Det tråkiga utseendet på området och dom slitna lägenheterna För mycket festande Många nämner också: Att det är svårt att hitta på området Ålidhem har dåligt rykte, det är osäkert på kvällarna Peddan in the Park är bäst 16

17 Intervjuer på diktafon Intervjuer på diktafon Endast tre personer ville delta i intervju på diktafon. Åsikterna dessa personer hade stämmer väl in på vad de flesta andra svarat på flyers. Här är några av kommentarerna dessa människor lämnat: Det bästa med Ålidhem är närheten till allt Det sämsta med Ålidhem är att det är smutsigt och skitigt Det viktigast i innemiljön är att det finns tillräckligt med papperskorgar Det viktigaste i utemiljön är att det är rent och fint Mitt bästa hållbarhetstips är mer konst på väggarna, stora grafittimålningar 17

18 Hållbarhetstips Innemiljön Se över ventilationssystemen Fler tvättstugor Isolera fönster och dörrar, så vi sparar energi och slipper frysa av det eviga kalla draget Sensorer i trapphus så att lampor inte lyser dygnet runt Låt studenterna betala el Att inte hyra ut lägenheter åt studentkollektiv om det bor mycket barnfamiljer i området Mer rutincheckar Separata el och vattenmätare Gör något med gamla Ålidhemsskolan Minska in- och utflyttningen som sliter så Anpassa husen så att äldre som vill kan bo kvar Social miljö Satsa på invandrarungdomarna Engagera människorna Fler fester Ha utställningar om det ekologiska Ålidhem Involvera barn, få hit fler äldre Bygg radhus på parkeringarna så att man får hit större blandning av folk och ett stabilare befolkningsunderlag Rolig utbildning om energi för barn och unga Teknikens hus eller energicentrum Återkommande festivaler och stor loppis i nya gymnastiksalen Sittningslokaler som inte stör grannskapet Lyssna på de boendes behov Ökad grannsämja för samarbete inom olika områden Utemiljön Increase the street lights in the nights Solceller på taken Plantera träd som ger skugga åt lägenheter som ligger mot solen Gratis kollektivtrafik ger mindre utsläpp och det behövs mindre antal parkeringsplatser Bullerplank mot nya E4:an Mer bärbuskar så att folk kan plocka bär Lånecyklar & lånegrillar Jordkällare i anslutning till bostadshus Bilpooler för samåkning från området Bilfri stadsdel Inför en städdag på våren Gör trädgårdar på hustaken Fler cykelgarage och möjlighet att låsa fast cyklar Kolonilotter på området Sophantering Fixa ett ställe där folk kan lämna möbler osv. istället för att kasta Fler miljösoprum Mer soptunnor utomhus Informera mer om vikten av sopsortering 18

19 Vad säger den information vi samlat in under eventet Den information vi samlat in kan inte generaliseras till att representera alla Bostadens hyresgäster eller boende på Ålidhem. Den är däremot ett viktigt komplement till övriga aktiviteter som avser att skapa dialog med hyresgäster och kan ge en fingervisning på vad hyresgästerna värderar i sitt boende och omgivning. Majoriteten av den insamlade informationen kommer från studenter under 3 år vilket inte är särskilt konstigt då just denna grupp representerar största delen av hyresgästerna på Ålidhem. Det visade sig inte vara någon större skillnad mellan hur män, kvinnor, studenter eller arbetande trivs eller anser viktigt i sitt boende. Vi har därför inte skilt dessa grupper åt i utvärderingen av informationen. Det är däremot intressant att vi kunnat se vissa skillnader baserat på ålder och vad som anses vara bäst respektive sämst med Ålidhem. Därför har ålderskategorier varit det bäst lämpade sättet att dela upp informationen. Utifrån rapporten kan vi generellt säga att Ålidhemsbor har en positivare bild av området än icke boende på Ålidhem. Detta är viktig information att ta med sig i fortsatt arbete för att locka fler människor till området. Boende på området värderar grönområden och en ren utemiljö högt. Även detta är viktigt information för att på sikt få fler att vilja stanna på bostadsområdet. All information lämpar sig inte att lämna på flyers. Vi tror att aspekter som till exempel trygghet kan vara lättare att diskutera i ett annat forum. Att samla in information genom event som detta är ett viktigt inslag för att bygga upp förtroende och mervärde i varumärket Bostaden. Bostadens arbete blir synligt utåt och kan bidra till att människor känner att de själva vill och kan engagera sig för att bidra till ett mer hållbart område. 19

20 Cykeltävlingen Totalt deltog 96 personer under de fem eventtillfällen vi kunde använda oss av cykeltävlingen. Vinnare blev: Johan Ahlström sekunder Fredrik Odlander sekunder Robert Macpherson sekunder Björn Ronpe sekunder Anna Sköld Östling sekunder Samuel Erlandsson sekunder Susanne Erlandsson sekunder 2

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Gunilla Grip har bott på Kvarngärdet sedan 1962 Grattis! 30 år hos Uppsalahem ger hyresrabatt! Gör en klimatinsats och spara pengar Individuell mätning av vatten

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Hej! Nytt bad och gym på gång. Halva priset på Visfestivalen. från juni 2011. sidan 3

Hej! Nytt bad och gym på gång. Halva priset på Visfestivalen. från juni 2011. sidan 3 Hej! Nytt bad och gym på gång från juni 2011 Halva priset på Visfestivalen sidan 3 Storsatsning på renovering 2 Lyft för Västra Ersboda 4 Grilltips 6 Så gör du fint på balkongen 7 Slumområde blir konst

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer