Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14"

Transkript

1 Glad Dokumentation Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem Glad Reklam AB, Västra Esplanaden 5, Umeå 1

2 Innehållsförteckning k Bakgrund till kampanjen... 3 k Uppdragsbeskrivning...4 k Genomförande av kampanjen... 5 k Platser för eventet... 6 k Resultat av insamlade åsikter på flyers... 7 k Vilka deltog?... 8 k Hur är det med trivseln?... 9 k k k k k Åsikter från Ålidhemsbor Viktigast i ute/innemiljön för samtliga som svarat...15 Vad tycker dom som inte bor på Ålidhem är bäst/sämst...16 Intervjuer på diktafon...17 Hållbarhetstips...18 k Vad säger den information vi samlat in under eventet k Cykeltävlingen...2 k 2

3 Bakgrund till kampanjen Fram till slutet av 214 kommer det att hända en hel del hållbara saker på Ålidhem. Bostaden kommer, i samarbete med Umeå Energi och Umeå kommun, att utveckla Ålidhem till en hållbarare stadsdel med tryggare och trivsammare miljöer och minskad energiförbrukning. Satsningen har fått 33 miljoner kronor i stöd från Delegationen för hållbara städer. En viktig del i arbetet kring områdets hållbarhet är att skapa dialog med hyresgäster. Detta både för att göra Bostadens arbete öppet för allmänheten och för att få tillgång till direkt information om vad dessa människor vill att arbetet ska leda till. Bostaden har under 21 inlett dialog med företag, organisationer och privatpersoner som vistas på området genom aktiviteter som stadsvandringar och diskussionsforum. Parallellt med dessa aktiviteter har det dialogevent som rapporten kommer behandla i kommande kapitel pågått. 3

4 Uppdragsbeskrivning I samarbete med Plakat fick Glad Reklam i uppgift att skapa ett forum för dialog med främst Bostadens hyresgäster. Uppdraget var avgränsat till att nå privatpersoner då företag och organisationer behandlades separat i dialogarbetet och nåddes genom andra aktiviteter. Målet var att i samband med ett antal event-tillfällen samla in åsikter från hyresgästerna angående Bostadens hållbarhetsarbete. Glad Reklams uppdrag var avgränsat till att utveckla ett eventkoncept, bemanna monter och sköta den dagliga driften av eventet. 4

5 Genomförande av kampanjen Övergripande Under två veckor genomförde Glad Reklam på uppdrag av Bostaden ett dialogevent på olika platser med anknytning till målgruppen för Hållbara Ålidhem. Målet var främst att samla in så många tyck-till flyers som möjligt. Som lockbete för deltagarna fanns det under eventets gång möjlighet att vinna en månadshyra och en ihopfällbar cykel. Monterstationen Vid eventen jobbade ett antal promotörer med rullande scheman. Det fanns alltid minst två personer på plats i monterstationen. Montern bestod av två popup-väggar och fem bord, varav två bord tillhör cykeltävlingen. Personalen hade diktafoner och kunde alltså även spela in muntliga åsikter på plats. Tävling 1. Fri Månadshyra (totalt en vinnare) Endast Bostadens hyresgäster hade möjlighet att delta i denna tävling. Kravet var att fylla i en flyer och tycka till om Ålidhem. Den som lämnat bästa hållbarhetstips vinner tävlingen. Tävling 2. Cykel (en vinnare per eventtillfälle) Hyresgäster hos Bostaden fick möjlighet att tävla om cykel först efter att de lämnat in tyck till-flyer. De som inte var hyresgäster hos Bostaden hade endast möjlighet att delta i cykeltävlingen. Tävlingen om cykeln gick ut på att deltagaren så snabbt som möjligt skulle fälla upp cykeln, cykla runt två punkter och sedan fälla ihop cykeln igen. Dagens bästa tid vann en cykel. Fokus på vecka 21 Tyngdpunkten på kampanjen låg på vecka 21 då många studenter fortfarande var kvar i stan och Brännbollsyran skulle ge möjlighet att nå ut till många Ålidhemsbor. Under vecka 22 låg fokus på att nå ut till mer permanent boende hyresgäster på Ålidhem. Tidsplan Vecka 21 Måndag (24/5) (5h) Universitetet (ordinarie tid ) Onsdag (26/5) (4h) Ålidhems centrum Torsdag (27/5) (6h) Universitetet Fredag (28/5) (5h) Ålidhem centrum (Ordinarie tid ) (6h) på Mariehemsängarna Totalt 2h Vecka 22 Tisdag (1/6) (4h) Ålidhems centrum Onsdag (2/6) (4h) Ålidhems centrum Torsdag (3/6) (4h) Ålidhems centrum Torsdag (3/6) (1,5h) Matematikgränd Totalt 13,5h OBS! All arbetstid i schemat ovan var skarp montertid, med minst 2 personer som bemannat montern. 5

6 Platser för eventet Universitetet Ålidhems centrum Matematikgränd (öppningen 3 juni) 6

7 Resultat av insamlade åsikter på flyers Vi fick totalt in 52 flyers under eventperioden Målet för v. 21 var i första hand att nå studenter och v. 22 att nå mer stadigvarande boende på Ålidhem. Diagrammet visar att större andel av de som lämnat in flyers under v. 22 jobbar eller gör annat jämfört med v. 21 då större andelen insamlade flyers kom från studenter. Även om vi inte vet vilka som bott länge eller planerar att bo på området under längre tid kan vi anta att arbetande människor med större sannolikhet än studenter blir långvariga hyresgäster. Även om vi önskat få in fler flyers från gruppen ickestudenter kan vi konstatera att målet ändå uppfylldes. Fördelning mellan studenter och övriga som deltagit under eventveckorna 5 Fördelning 4 mellan studenter och övriga TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS BOSTADEN Vinn en fri månadshyra! Allt du behöver göra för att vara med och tävla är att fylla i den enkla enkäten nedan. Tävlingen är en del i det större projektet Hållbara Ålidhem, där slutresultatet kommer att bli en långsiktigt hållbarare stadsdel. Fullständiga tävlingsregler hittar du på Ålder: Kön: Man Kvinna Sysselsättning: Arbetssökande Arbetar Annat: Studerar Egen företagare Studerar Studerar V. 21 V.22 Arbetar & annat Arbetar & annat Bor du på Ålidhem? Ja Nej Hur trivs du på Ålidhem? (1 = dåligt, 5 = bra) Vad är bäst med Ålidhem? Vad är sämst med Ålidhem? Vad är viktigast för dig, när det gäller... A:... utemiljön på Ålidhem? 5 Ålder på samtliga som svarat B:... innemiljön på Ålidhem? 375 Har du något hållbarhetstips, som gör Ålidhem bättre? 25 Namn: år 3-49år 5+ Namnlös 1 Telefonnummer: E-post: Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Universitetet 257 st Ålidhems centrum 252 st Matematikgränd 11 st 7

8 Man Kvinna v. 21 v22 Studerar Jobbar & annat Vilka deltog? v. 22 Totalt 162 Kvinnor Män Andel Andel boende på Ålidhem Bor på ålidhem Bor inte på bosatta Ålidhempå Ålidhem nd deltagarna Sysselsättning blan Fördelning Arbetssökande Arbetar Studerar Eget företag Annat 28 % totalt 3 % 7 % mellan studenter och övriga som deltagit under eventveckorna 5 4 Ålder på samtliga svarande Ålder -29år 3-49år % Man Bor på ålidhem Bor inte på Ålidhem Kvinna v. 21 v22 Studerar Jobbar & annat V. 21 V.22 Studerar Arbetar & annat Ålder på samtliga som svarat 5 Könsfördelning på samtliga svarande % 125 Andel bosatta på Ålidhem 57 % Andel svarande bosatta på Ålidhem Könsfördelning på samtliga svarande -29år studenter och 3-49år 5+ under eventveckorna Fördelning mellan övriga som deltagit 28 % 5 Namnlös 1 4 Kvinnor Män 72 % Bor på Ålidhem Bor inte på Ålidhem Bor på ålidhem Kvinnor Män 57 % Bor inte på Ålidhem Sysselsättning bland svarande sysselsättning bland svarande Antal deltagare V. 21 V.22 Ålder på samtliga som svarat Studerar Ålder på samtliga som svarat Arbetar & annat 5 Könsfördelning på samtliga svarande 3 43 % % % Arbetssökande Arbetar Studerar Eget företag -29år Annat Namnlös år -29år år 5+ Namnlös 1 Kvinnor Män 8

9 Arbetar 1 Studerar 1 3 Egen 1företagare Annat Hur är det med trivseln? Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat trivs medelmåttigt eller sämre - ålder och sysselsättning Trivsel boende på Ålidhem Trivsel - boende på Ålidhem Triv 2 2 Antal svarade h sysselsättning 1 trivsel på skala 1 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Trivsel 25 ej boende på Ålidhem Trivsel - Ej boende på Ålidhem Sysselsättnin Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat ej svar Arbetssökand ivs bäst - 29år 3-49år år trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemsborna som trivs sämre

10 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m trivsel på skala mellan 1-5 trivsel där på 5 skala innebär mellan att man 1-5 där trivs 5 innebär bäst att man trivs bäst trivsel på skalat Åsikter från Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs bättre Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs bättre Sysselsättning 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Personer som trivs bättre har 1 svarat 4-5 på 5 flyern under 1 5 trivsel. 5 Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare 5 Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat 5+ Arbetssökande 2 15 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna i 25 2 Sysselsättnin år 3-49år 5+ n Bäst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs bättre: Dominerar gör: Närhet till Universitet, IKSU och affärer Alla studenter Andra vanligt förekommande åsikter är: Att det är ett mångkulturellt område Alla fester, krogen och Peddan in the Park. Stämningen och gemenskapen Att det är liv och rörelse Närhet till det mesta, festlivet Vill se mer som Peddan in the Park Skön stämning i området Att det är ett samhälle i sig Det är fult på ett fint sätt n Sämst med ålidhem enligt Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs bättre: Dominerar gör: Att det är mycket betong Att det är skräpigt, många är missnöjda över glassplitter på gatorna och för få papperskorgar Klagomål på boendet. Här nämns bla: kallt inomhus på vintern, slitna lägenheter, dålig standard, lyhört, små kök och dålig isolering Vägarbeten och ombyggnationer som aldrig tycks ta slut Andra vanligt förekommande åsikter är: Att det inte finns något systembolag Långt ifrån stan Att Lidl-huset står tomt Alla åker på sommaren För få tvättstugor på stipendiegränd Ett fåtal tycker detta är sämst: Polisen under yran Att det är för livligt Dåligt rykte Dyra affärer Cykelstölder För få aktiviteter, tex. ingen bio eller gratis samlingsplats. Få kvarterslokaler -29år Brist på bra och mysiga fik och tråkig arkitektur Inget bolag, dyr ICA Risiga korridorer 1

11 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m trivsel på skala mellan 1-5 trivsel där på 5 skala innebär mellan att man 1-5 där trivs 5 innebär bäst att man trivs bäst trivsel på skalat Åsikter från Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs bättre Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs bättre Sysselsättning 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Personer som trivs bättre har 1 svarat 4-5 på 5 flyern under 1 5 trivsel. 5 Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare 5 Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat 5+ Arbetssökande 2 15 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna i 25 2 Sysselsättnin 25 2 n Bäst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs bättre: Dominerande: Närheten till Ålidhem centrum Närhet till natur, lekplatser Bra för barn Blandningen av människor - mångkulturellt Andra åsikter som nämns: Nära till jobbet Billig hyra - 29år 3-49år 5+ Nära universitetet. Bra kvartersvärd (Kicki) Lite biltrafik, barntryggt, närhet till grönområden och bra lekparker Alla förändringar och minnen n Sämst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs bättre: Dominerande: Att det är ett fult område Trafiken som stör mycket Dålig snöskottning För få fria parkeringsplatser Höga hyror Nämns gör även: För stojigt på helgerna Störande byggarbeten Dålig exteriör och spretiga buskar Rent is very high in Ålidhem Det lite dåliga rykte det har fått -29år 11

12 ej svar 3 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m Åsikter från Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs sämre t Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs Sysselsättning sämre 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemsborna som trivs sämre n Bäst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor upp till 29 år som trivs sämre: Dominerande: Närhet till Universitet, IKSU och matbutiker Att många vänner och studenter bor på området Andra förekommande åsikter är: Bra bussförbindelser Nämns gör även: Sopsortering Att det är billigt Inget, så jävla bra är det Communication is easy from Ålidhem Bra fik i centrum men det borde vara mer studentanpassade priser n Sämst med Åildhem enligt Ålidhemsbor upp till 29år som trivs sämre: Dominerande: Området är risigt och ser tråkigt ut Lägenheterna: dåligt underhållna, gamla vitvaror, höga hyror Stökigt och bråkigt, otryggt område Ingen bra pub Tar tid att få saker fixade och det är dåliga fläktar För dålig skyltning till gränderna Brist på naturliga samlingsplatser Släckt belysning, trygghetsbrister Hög omsättning på boenden, låg socioekonomisk status och hotfullt nattetid Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna 1 Personer som 5 trivs sämre har 1 svarat 1-3 på 5 flyern under 5 Arbetssökande trivsel. Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat år 3-49år 5+ i

13 ej svar 3 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m Åsikter från Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs sämre t Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs Sysselsättning sämre 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemsborna som trivs sämre n Bäst med Ålidhem enligtålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs sämre: Dominerande: Närhet till Ålidhems centrum Nämns gör även: Folket på området Billig hyra och bra bussförbindelser så att jag kan ta mig bort The environment is clean even though there is a lot of people n Sämst med Ålidhem enligt Ålidhemsbor mellan 3-49 år som trivs sämre: Dominerande: Att det är ett fult område Folk som missköter sig, smutsar ner och lever om Hög hyra Ålidhems centrum är slitet och gammalt Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna 1 Personer som 5 trivs sämre har 1 svarat 1-3 på 5 flyern under 5 Arbetssökande trivsel. Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat år 3-49år 5+ i

14 trivsel 2 på skala mellan där 5 innebär att m trivsel på skala mellan 1-5 trivsel där på 5 skala innebär mellan att man 1-5 där trivs 5 innebär bäst att man trivs bäst trivsel på skalat Åsikter från Ålidhemsbor ålder 5+ Sysselsättning och ålder bland Ålidhemsborna som trivs Sysselsättning bättre 25 & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & 25 ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna som trivs bäst I stort sett alla Ålidhemsbor i 1 åldergruppen 5+ 5 som deltagit trivs 1 5 bra (4-5 på trivsel) 5 Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företag Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare 5 Annat Arbetssökande Arbetar Studerar Egen företagare- 29år Annat 3-49år - 29år 3-49år 5+ Arbetssökande Arbetar Studerar - 29årEgen företagare 3-49år Annat 5+ Arbetssökande 2 15 Sysselsättning & ålder bland Ålidhemborna i 25 2 Sysselsättnin 25 2 n De få Ålidhemsbor ålder 5+ som deltog tycker detta är bäst med Ålidhem: Dominerande: Ålidhems centrum Närhet till jobbet Många nationaliteter Nära till sjukvård Lugnet och närheten till jobbet Många nationaliteter - 29år 3-49år 5+ n De få Ålidhemsbor ålder 5+ som deltog tycker detta är sämst med Ålidhem: Dominerande: Att det är fult och slitet Studenter Dom platta taken Att ungdomarna i moppeåldern, 15-22år, stör på våra grill och uteplatser Inga uteplatser -29år 14

15 Viktigast i inne/utemiljön för samtliga som svarat Viktigast gällande innemiljön, nämnt av en klar majoritet: De flesta tycker att det viktigaste i innemiljön är lägenheterna Många tycker generellt att lägenheterna behöver renoveras oftare En stor majoritet tycker att det viktigaste är att det är rent och städat i trapphus och lägenheter/korridorer/rum Många påpekar att standarden på kök och badrum är viktigast Lägenheterna skall ha bra ljudisolering så att man inte stör eller störs Ljusare färger, möjlighet att välja tapeter och göra det hemtrevligt är viktigt Det är viktigt att kunna reglera värmen efter årstid och att ventilationen fungerar Många nämner också gällande innemiljön: Att kontakten med kvartersvärdar och Bostaden fungerar väl Att Ålidhems centrum behöver renoveras och får fler butiker Att sopsortering och källsortering fungerar bra Att stämningen mellan boende är bra Att inte hyran är för hög Bra festlokaler Inte rimligt att studenter behandlas sämre än andra hyresgäster. Innemiljön behöver ses över utifrån ett hyresgästperspektiv Att taken inte läker och att element är varma, att vitvarorna fungerar I like to study in a quiet place Venues for culture Viktigast gällande utemiljön, nämnt av en klar majoritet: Grönområden, parker och grillplatser att umgås på att det är fritt från skräp och glas. Många nämner också att detta är viktigt gällande utemiljön: Att vägarna blir färdigbyggda Evenemang, fester och fotboll/volleybollplaner Att det känns tryggt och finns bra belysning Lekplatser Att folk blir trevligare mot varandra 15

16 Vad tycker dom som inte bor på Ålidhem är bäst/sämst Vad tycker Bostadens hyresgäster som inte bor på Ålidhem är bäst på området: Dominerar gör: Folket - att det är mycket studenter samlat på samma ställe och bra stämning Närheten till skola och affärer Många tycker att det bästa är: Festerna att det är där allt händer att det finns fotbollsplan billiga hyror Vad tycker Bostaden hyresgäster som inte bor på området är sämst med Ålidhem: Dominerar gör: Det tråkiga utseendet på området och dom slitna lägenheterna För mycket festande Många nämner också: Att det är svårt att hitta på området Ålidhem har dåligt rykte, det är osäkert på kvällarna Peddan in the Park är bäst 16

17 Intervjuer på diktafon Intervjuer på diktafon Endast tre personer ville delta i intervju på diktafon. Åsikterna dessa personer hade stämmer väl in på vad de flesta andra svarat på flyers. Här är några av kommentarerna dessa människor lämnat: Det bästa med Ålidhem är närheten till allt Det sämsta med Ålidhem är att det är smutsigt och skitigt Det viktigast i innemiljön är att det finns tillräckligt med papperskorgar Det viktigaste i utemiljön är att det är rent och fint Mitt bästa hållbarhetstips är mer konst på väggarna, stora grafittimålningar 17

18 Hållbarhetstips Innemiljön Se över ventilationssystemen Fler tvättstugor Isolera fönster och dörrar, så vi sparar energi och slipper frysa av det eviga kalla draget Sensorer i trapphus så att lampor inte lyser dygnet runt Låt studenterna betala el Att inte hyra ut lägenheter åt studentkollektiv om det bor mycket barnfamiljer i området Mer rutincheckar Separata el och vattenmätare Gör något med gamla Ålidhemsskolan Minska in- och utflyttningen som sliter så Anpassa husen så att äldre som vill kan bo kvar Social miljö Satsa på invandrarungdomarna Engagera människorna Fler fester Ha utställningar om det ekologiska Ålidhem Involvera barn, få hit fler äldre Bygg radhus på parkeringarna så att man får hit större blandning av folk och ett stabilare befolkningsunderlag Rolig utbildning om energi för barn och unga Teknikens hus eller energicentrum Återkommande festivaler och stor loppis i nya gymnastiksalen Sittningslokaler som inte stör grannskapet Lyssna på de boendes behov Ökad grannsämja för samarbete inom olika områden Utemiljön Increase the street lights in the nights Solceller på taken Plantera träd som ger skugga åt lägenheter som ligger mot solen Gratis kollektivtrafik ger mindre utsläpp och det behövs mindre antal parkeringsplatser Bullerplank mot nya E4:an Mer bärbuskar så att folk kan plocka bär Lånecyklar & lånegrillar Jordkällare i anslutning till bostadshus Bilpooler för samåkning från området Bilfri stadsdel Inför en städdag på våren Gör trädgårdar på hustaken Fler cykelgarage och möjlighet att låsa fast cyklar Kolonilotter på området Sophantering Fixa ett ställe där folk kan lämna möbler osv. istället för att kasta Fler miljösoprum Mer soptunnor utomhus Informera mer om vikten av sopsortering 18

19 Vad säger den information vi samlat in under eventet Den information vi samlat in kan inte generaliseras till att representera alla Bostadens hyresgäster eller boende på Ålidhem. Den är däremot ett viktigt komplement till övriga aktiviteter som avser att skapa dialog med hyresgäster och kan ge en fingervisning på vad hyresgästerna värderar i sitt boende och omgivning. Majoriteten av den insamlade informationen kommer från studenter under 3 år vilket inte är särskilt konstigt då just denna grupp representerar största delen av hyresgästerna på Ålidhem. Det visade sig inte vara någon större skillnad mellan hur män, kvinnor, studenter eller arbetande trivs eller anser viktigt i sitt boende. Vi har därför inte skilt dessa grupper åt i utvärderingen av informationen. Det är däremot intressant att vi kunnat se vissa skillnader baserat på ålder och vad som anses vara bäst respektive sämst med Ålidhem. Därför har ålderskategorier varit det bäst lämpade sättet att dela upp informationen. Utifrån rapporten kan vi generellt säga att Ålidhemsbor har en positivare bild av området än icke boende på Ålidhem. Detta är viktig information att ta med sig i fortsatt arbete för att locka fler människor till området. Boende på området värderar grönområden och en ren utemiljö högt. Även detta är viktigt information för att på sikt få fler att vilja stanna på bostadsområdet. All information lämpar sig inte att lämna på flyers. Vi tror att aspekter som till exempel trygghet kan vara lättare att diskutera i ett annat forum. Att samla in information genom event som detta är ett viktigt inslag för att bygga upp förtroende och mervärde i varumärket Bostaden. Bostadens arbete blir synligt utåt och kan bidra till att människor känner att de själva vill och kan engagera sig för att bidra till ett mer hållbart område. 19

20 Cykeltävlingen Totalt deltog 96 personer under de fem eventtillfällen vi kunde använda oss av cykeltävlingen. Vinnare blev: Johan Ahlström sekunder Fredrik Odlander sekunder Robert Macpherson sekunder Björn Ronpe sekunder Anna Sköld Östling sekunder Samuel Erlandsson sekunder Susanne Erlandsson sekunder 2

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Elin Wägners gata 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Elin Wägners gata 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 28 m² Område Fruängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mysig och yteffektivt planerad lägenhet med gott om förvaringsutrymmen. Badrum

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Mitt sommarprojek t. Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag!

Mitt sommarprojek t. Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag! Mitt sommarprojek t av: Rebecca Andersson Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag! Ni kids mellan 5 och 13 år är välkommna

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Skolbarnens önskemål Visionsenkäten gav många kreativa svar Larsbergsborna har svarat på enkäter

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast " Enligt överenskommelse Lugnt område där man kan känna sig trygg. Både skola och affär finns

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Soldatvägen 53 Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Soldatvägen 53 Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende i trevliga villakvarter med naturen inpå knuten

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004.

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004. TRETTIOFYRAN Det händer i din bostadsrättsförening Nr 1/25 Utges av Styrelsen Linköpingshus nr 34 Januari börjar året, februari kommer näst Så blev det ändå vinter till slut. Koltrasten och hans fru trodde

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Granhäcksvägen 1d Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Nu kan vi erbjuda ännu en bostadsrätt i populära Brf Granhäcken!

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Välkomna till Brf. Furumossen

Välkomna till Brf. Furumossen Välkomna till Brf. Furumossen En liten lathund för dig som flyttar in i Furumossen. Lägenhetsnycklar och Tv-nyckel har ni övertagit av den eller de ni köpt er bostadsrätt från. Lägenhetsnyckeln går även

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En rymlig och nyrenoverad gaveltrea med mycket

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17 Län Stockholm Gatuadress Kommun Södertälje Storlek 5 rum (4 sovrum) / 120 m² Område Lina hage Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett trivsamt radhus där du som tycker om sommaren kan njuta från

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust. BUR-ENKÄT. Sammanställning av kommentarer 1 antal lästa: 114 - varav endast framsidan ifylld: 7 NATUREN Två stora teman dominerar folks tankar om Bredäng. Det negativa är otrygghet, det positiva är den

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Bostads AB Mimer. Företaget bildades 1920. Aktiebolag som ägs av Västerås stad till 100 procent.

Bostads AB Mimer. Företaget bildades 1920. Aktiebolag som ägs av Västerås stad till 100 procent. Bostads AB Mimer Företaget bildades 1920. Aktiebolag som ägs av Västerås stad till 100 procent. Skallberget, ett av våra mest populära bostadsområden. 1 Våra kärnvärden Vårt kundlöfte Mimers vision 2 Framtidslägenheten

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

30 NYA LÄGENHETER PÅ GRANBACKA

30 NYA LÄGENHETER PÅ GRANBACKA 30 NYA ÄENETER PÅ RANBACA 30 NYBYDA ÄENETER MED EEN INÅN OC BAON. 2 Nya lägenheter på ranbacka TAÖJD WC BD-1 WC/DUSCTM TT SOVRUM 2 SOVRUM 3 D-2 D-2 D-2-1 ST F BARNVÄNIT OMRÅDE SOVRUM 1 Ö =2300 VARDASRUM

Läs mer