LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948"

Transkript

1 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S LUND, Sweden Tel. + 46/ Fax +46/ PUBLICATIONS M. Monographs Ståhl, A., Almén., M. Kontinuerligt ledstråk i Borlänge. Studie av fyra personer som är blinda och deras promenader längs stråket. Trafikverket Publ, Borlänge. In Press Ståhl, A., Almén., M., & Wemme, M. Ljushetskontraster Studie med personer med synnedsättningar avseende sambandet mellan ljushetskontrast och skiljelinjens bredd. Trafikverket Publ 2010:118, Borlänge Ståhl, A., Iwarsson, S. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre i den lokala miljön. Demonstrationsprojektet Kom så går vi. Slutrapport. Vägverket Region Skåne Publ 2007:109, Kristianstad. 86 Ståhl, A., Almén, M. Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk. Vägverket Region Skåne Publ 2007:112, Kristianstad Westerlund, Y., Carlsson, G., Ståhl, A., Tornberg, J., & Stålner, B. Servicelinjer eller flextrafik när, var, hur? Erfarenheter Jämförelser Planeringsprinciper. Logistikcentrum, Göteborg. 84 Carlsson, G., & Ståhl, A. Hur används servicelinjer och flextrafik? Resvanor och attityder bland boende och resenärer. Lund, Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle, Bulletin 230, ISSN Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Hållplatsklassificering och utformning av bytespunkter. FINAL Delredovisning. VINNOVA m fl, Ståhl, A., Almén, M., Wemme, M., Att orientera med hjälp av ledytor Blinda testar taktiliteten i ytor med olika material och struktur. Vägverket, Publikation 2004: Ståhl, A., Almén, M., Wemme, M., Orientation using guidance surfaces Blind tests of tactility in surfaces with different materials and structures. Vägverket, Publikation 2004:158E Ståhl, A., Kom så går vi Åtgärdsprogram baserat på resultat från forskningscirkel, postenkät och deltagande observation. Vägverket region Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Kristianstads kommun, Kristianstad Brundell-Freij, K., Holmberg, B., Månsson, J., Westerlund, Y., & Ståhl, A., Utvärdering av samhällsbetalda resor. KFB-rapport 2000:20, Stockholm. 78 Westerlund, Y., & Ståhl, A., Demand Responsive Transport (DRT) Using Advanced Telematics. Report for submittance to the TELSCAN project (DG XIII) Final Report Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1999, Traveller Evaluation and User Acceptance for the FlexRoute DRT Service in Gothenburg. 1(28)

2 Working report for the SAMPLUS project. 76 Westerlund, Y., & Ståhl, A., et al, 1999, Flexibel kollektivtrafik i Göteborg. KFB, Stockholm. 75 Svensson, H., & Ståhl, A., 1999, Servicelinjerna en del av färdtjänsten i Helsingborg - en studie med utgångspunkt från de färdtjänstberättigade. KFB, Stockholm. 74 Börjesson, M., Ståhl, A., & Svensson, H., 1999, Utveckling av samhällsbetalda resor. Erfarenheter från Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. KFB, Stockholm. 73 Wretstrand, A., & Ståhl, A., 1999, Komfort, säkerhet och olyckstillbud. Rullstolsburna i färdtjänstfordon. Vägverket, Borlänge. 72 Waara, N., Börjesson, M., & Ståhl, A., Äldre och funktionshindrade resenärer krav och förväntningar på ett informationssystem för kollektivtrafik med tåg och buss. Institutionen för Teknik och samhälle, LTH, Lund 71 Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1999, Multifordon, flexibelt fordonskoncept för samordnad trafik Användarbehov och tekniska lösningar. KFB, Stockholm Ståhl, A., & Petzäll, J., 1998, Funktionella krav på taxifordon för alla Erfarenheter från två mockup studier. Institutionen för Trafikteknik, Lund. 69 Carlsson, P., Ljungberg, Ch., Ståhl, A., & Svensson, H., 1998, Ringbuss i Höör - fem år efteråt. KFB Stockholm. 68 Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1998, Multifordon, flexibelt fordonskoncept för samordnad trafik Användarbehov och tekniska lösningar. KFB, Stockholm. 67 Westerlund, Y., Ståhl, A., Ödlund, B., & Hassleus, T., 1998, Flexlinjen i Biskopsgården. Försök med anropsstyrd servicelinje. KFB, Stockholm Ståhl, A., 1997, Äldres och funktionshindrades behov i kollektivtrafiken Probleminventering och nulägesbeskrivning, Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 65 Ståhl, A., & Petzäll, J., 1997, Servicelinjetrafik eller Låggolvbuss? - Studie av färdtjänstberättigades resande i Uppsala. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 64 Ståhl, A., & Åhlund, O., 1997, Anderslövsmodellen - att integrera transporter i planeringen av lifecare för äldre. Institutionerna för och trafikteknik och byggnadsfunktionslära LTH, Lund. 63 Ståhl, A., & Åhlund O., 1997, Äldres livssituation i glesbygd - Betydelsen av boende och transporter. Avslutning av projektet. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 62 Ståhl, A., Berntman, M., & Petzäll, J., 1997, Användning av vägvisningssystem Erfarenheter bland äldre bilförare. Slutrapport. Vägverket, Program för Väginformatik, Borlänge. 61 Holmberg, B., & Ståhl, A., 1997, Information om kollektivtrafik och samåkning. Vägverket, Program för Väginformatik, Borlänge Åhlund, O., Ståhl, A., & Annerstedt, L., Planning for the Elderly in the 21st Century in Japan, USA, Canada and Sweden (JACS) a holistic approach in regard to housing, transportation and care. Institutionen för Byggnadsfunktionslära och 2(28)

3 59 Ståhl, A., Berntman, M., & Petzäll, J., Användning av Vägvisningssystem. Erfarenheter bland äldre bilförare. Delrapport. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 58 Ståhl, A., & Petzäll, J., Utvärdering av Riksfärdtjänsten. NHR, Stockholm. 57 Berntman, M., Brundell-Freij, K., Hydén, C., & Ståhl, A., (tillsammans med författare på VTI) Fotgängares och cyklisters singelolyckor. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund Ståhl, A., Brundell-Freij, K., Grönvall, O., & Magdeburg, M., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade - betydelsen av reskedjans olika delar. 55 Åhlund, O., Ståhl, A., & Annerstedt, L., Planning for the Elderly in the 21st Century in Japan, USA, Canada and Sweden (JACS) a holistic approach in regard to housing, transportation and care. (Lägesrpapport). Institutionen för Byggnadsfunktionslära och Ståhl, A., & Åhlund, O., Äldres livssituation i glesbygd - betydelsen av boende och transporter. Redovisning av Etapperna 1 och Ståhl, A., Berntman, M., Bernhoft, I-M., Rämä, P., & Sakshaug, K., Olyckor med äldre bilförare - detaljanalys av olycksorsaker för några utvalda olyckstyper. Nordiska Ministerrådet. 52 Ståhl, A., & Brundell-Freij, K., Information inför kollektivresan. Funktionshindrades behov och anordnares nuvarande utbud. Institutionen för Trafikteknik, LTH (och Vägverket) Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., The Adaptation of the Swedish Public Transportation System - Yesterday, Today and Tomorrow. An Evaluation. Transportforskningsberedningen. 50 Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., Anpassningen av kollektivtrafiken i går, i dag, i morgon. Kortare version av utvärderingen. Transportforskningsberedningen. 49 Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., Anpassningen av kollektivtrafiken i går, i dag, i morgon. Fullständig version av utvärderingen. 48 Ståhl, A., & Warsen, L., Dagens och morgondagen kollektivtrafik - Dialog med äldre och handikappade om 80-talets anpassningsåtgärder. Institutionen för Trafikteknik, LTH och Pilijon Transport Dialog Ståhl, A., & Eklund, P., Lämpliga mindre fordon för färdtjänstresor. Inventering av fordon på marknaden. Transportforskningsberedningen. 46 Ståhl, A., & Åhlund, O., Äldres livssituation i glesbygd - betydelsen av transporter och boende. Delrapport. 45 Ståhl, A., & Eklund, P., Small Vehicles suitable for Special Transportation Service. An Inventory of Vehicles on the Market. 44 Ståhl, A., Schaffung von Beförderungsmöglichkeiten fur Alte und Behinderte in Schweden. Gewonne Erfahrungen. Kunftige Entwicklungstendenzen. Transportforskningsberedningen Eklund, P., & Ståhl, A., Låggolvbussar. Marknadsinventering.- Low-floor buses. A market research. Transportforskningsberedningen. 3(28)

4 42 Ståhl, A., Service Routes in Sweden. Developments and Effects. 41 Ståhl, A., & Stigson, H., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade. Demonstrationsprojekt i Borås. Lägesrapport Ståhl, A., Trafiksamordning i Värmland - Synpunkter från resenärerna på Färdtjänsten, Sjukresorna och Färdtjänstslingan. Institutionen för Trafiktenik, LTH. 39 Ståhl, A., Resa till Washington D.C., Januari Redovisning av program för kommittésammanträden inom TRB, (Transport Research Board). 38 Ståhl, A., Providing Transportation for the Elderly and Disabled in Sweden - Experiences Gained and Future Trends. Institutionen för Trafikteknik, LTH och Transportforskningsberedningen Ståhl, A., Konsekvent nigning vid alla hållplatser. Försök i Gävle. Transportforskningsberedningen. 36 Ståhl, A., Berntman, M., Bernhoft, I-M., Salusjärvi, M., Mäkinen, T., & Solvi, E., Äldre bilförares olyckor i korsningar. Nordiska Trafiksäkerhetsrådet. 35 Ståhl, A., & Berntman, M., Hur är närmiljön i Torsviksområdet. Inventering och förslag till åtgärder. 34 Ståhl, A., Studieresa till USA och Canada, Januari Redovisning av program. 33 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Intervjuer med resenärer och förare om Servicelinjetrafiken i Stockholm. 32 Ståhl, A., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade. Demonstrationsprojekt i Borås. Lägesrapport Ståhl, A., Äldres behov och utbud av transporter på landsbygden. Pilotstudie. 30 Ståhl, A., Road Safety for the Elderly. Draft Paper för ECMT:s (European Conference of Ministers of Transport) Road Safety Committee Ståhl, A., & Magdeburg, M., Servicelinjetrafiken i Marks kommun. 28 Ståhl, A., Bättre av- och påstigningsmöjligheter för äldre på stadsbussar. Transportforskningsberedningen. 27 Ståhl, A., & Forsberg, S., Servicelinjer i Borås. Borås Lokaltrafik AB. 26 Ståhl, A., & Sewring, G., Kollektivtrafikutredning i Skara. K-Konsult Ståhl, A., Utveckling av bättre av- och påstigningsmöjligheter för äldre på en stadsbuss. 24 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Effekter av en ny Servicelinje i Borås. Transportforskningsberedningen. 23 Odenmar, U., Ståhl, A., & Berntman, M., Äldre och närmiljön. Krav med hänsyn till ökat kvarboende. 4(28)

5 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Renault - Masterbussen som Servicelinjebuss. 21 Berntman, M., & Ståhl, A., Färdtjänsten i kommuner - en uppföljningsstudie. Socialstyrelsen. 20 Ståhl, A., Servicelinjetrafik i Linköping - Utredningsunderlag. 19 Ståhl, A., Äldre trafikanter och trafiksäkerhet - Förstudie och forskningsinriktning. Nordiska Trafiksäkerhetsrådet (NTR). 18 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Orion- och Neoplan bussarna som Servicelinjebuss - Intervjuer med resenärer i Borås Andersson, P-G., Holmberg, B., Ljungberg, C., Ståhl, A., & Wallin, A., Att angöra med brygga. Utvärdering av nivåhållplatser i Halmstad. 16 Holmberg, B., Nerell, N-E., & Ståhl, A., Småbussars möjligheter. Transportforskningsberedningen. 15 Ståhl, A., Trafiksäkerhet för äldre. En analys av olyckssituationen i tätorter. Transportforskningsberedningen. 14 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Äldre resenärers uppfattning om Van-Hool-buss på prov på Servicelinjen i Borås. 13 Ståhl, A., Att vara äldre i trafiken. Akademisk avhandling Ståhl, A., Bättre busstrafik för äldre. Praktiskt försök i Gävle. Transportforskningsberedningen. 11 Ståhl, A., Äldre i trafiken. 10 Ståhl, A., Rundgren, Å., & Dehlin, O., Möjligheter att tillgodose delar av färdtjänstbehovet inom kollektivtrafiken. Transportforskningsberedningen. 9 Ståhl, A., Ramprogram för forskningsområdet Kollektivtrafik för äldre och handikappade. Transportforskningsberedningen. 8 Ståhl, A., Äldre oskyddade trafikanters säkerhet - Litteraturinventering. Transportforskningsberedningen Ståhl, A., Berntman, M., & Wiktorsson, J., Äldres säkerhet i trafiken Olycksanalys. Litteraturstudie. Transportforskningsberedningen Ståhl, A., Handikappanpassning av bussar efter Transportrådets föreskrifter. 5 Ståhl, A., Färdtjänst i kommuner. 4 Brundell-Freij, K., Holmberg, B., Ljungberg, C., & Ståhl, A., Nivåhållplatser i Halmstad Ståhl, A., Äldre i trafiken. Pilotstudie. 60-poängs uppsats vid Institutionen för Kulturgeografi, Lunds Universitet. 5(28)

6 Hydén, C., & Ståhl, A., Åtgärder i trafikmiljön för att öka oskyddade trafikanters säkerhet på stomgator. 1 Ståhl, A., Äldre i trafiken - Litteraturstudie. 40-poängs uppsats vid Institutionen för Kulturgeografi, Lunds Universitet. 6(28)

7 N. Papers in International Journals Waara, N., Risser, R., Ståhl, A. Exploring influence of online traveller information services in older peoples and peoples with functional limitations travel in public transport: A mixed methods approach. Technology and Disabillity. In press. 33 Söderberg, M., Ståhl, A., Mellin Emilsson, U. Family members ethical positioning in the process when their old relatives consider relocation to a residential home. Journal of Aging Studies 26 (2012) Söderberg, M., Ståhl, A., Melin Emilsson, U. Independence as a stigmatizing value for older people considering relocation to a residential home. European Journal of Social Work 2012, pp. 1-16, ifirst article. 31 Risser, R., Iwarsson, S., & Ståhl, A. How do people with cognitive functional limitations post- stroke manage the use of buses in local public transport? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2012; 15 (2), Risser, R., Haindl, G., & Ståhl, A. Barriers to senior citizens outer mobility in Europe. European Journal of Ageing 2010; 7, Wennberg, H., Hydén, C., Ståhl, A. Barrier-free outdoor environments: Older peoples' perceptions before and after implementation of legislative directives. Transport Policy 2010; 17 (6), Ståhl, A., Newman, E., Dahlin-Iwanoff, S., Almén, A., & Iwarsson, S. Detection of warning surfaces in pedestrian environments: The importance for blind people of kerbs, depth, and structure of tactile surfaces. Disability and Rehabilitation 2010; 32 (6), Wendel, K., Ståhl, A., Risberg, J., Pessah-Rasmussen, H., & Iwarsson. S. Post-stroke functional limitations and changes in use of mode of transport. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2010; 17 (2), Rosenkvist, J., Risser, R., Iwarsson, S., & Ståhl, A. Exploring Mobility in Public Environments among People with Cognitive Functional Limitations - Challenges and Implications for Planning. Mobilities 2010; 5 (1), Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Older pedestrians' perceptions of the outdoor environment in a year-round perspective. European Journal of Ageing 2009; 6, Rosenkvist, J., Risser, R., Iwarsson, S., Wendel, K., & Ståhl, A. The challenge of using public transport: descriptions by people with cognitive functional limitations. Journal of Transport and Land Use 2009; 2 (1), Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Implementing accessibility in Swedish municipalities. Journal of Transport and Land Use 2009; 2, Carlsson, G., Schilling, O., Fänge, A., Slaug, B., Nygren, C., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Towards a screening tool for housing accessibility problems: a reduced version of the Housing Enabler. Journal of Applied Gerontology 2009; 28 (1), Wendel, K., Risberg, J., Pessah-Rasmussen, H., Ståhl, A., & Iwarsson. S. Long-term cognitive functional limitations post stroke: Objective assessment compared with self-evaluations and spouse reports. International Journal of Rehabilitation Research 2008; 31 (3), Ståhl, A., Carlsson, G., Hovbrandt, P., & Iwarsson, S. Let s go for a Walk! : identification and prioritisitaion of accessibility and safety measures involving elderly people in a residential area. European Journal of Ageing 2008; 5 (3), Wretstrand A, Ståhl A, Petzäll J. Wheelchair users and public transit: eliciting ascriptions of comfort and safety. Technology and Disablity 2008; 20 (1), Howbrandt, P., Ståhl, A., Iwarsson, S., Horstmann, V., & Carlsson, G. Very old people s use of the pedestrian environment functional limitations, frequency of activity and environmental demands. European Journal of Ageing 2007; 4 (4), (28)

8 Brandt A., Iwarsson, S., Stahl A. Older people's use of powered wheelchairs for activity and participation. Journal of Rehabilitation Medicine 2004; 36 (2), Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Safety as perceived by wheelchair-seated passengers in special transportation services. Accident Analysis and Prevention 2004; 36 (1), Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll J. The Safety of Passengers in Wheelchairs in Special Transportation Service. Interviews and Assessments. Technology and Disability, 2003; 15 (4), Brandt, Å., Iwarsson, S., Ståhl, A. Satisfaction with rollators among community-living users: a followup study. Disability and Rehabilitation, 2003; 25 (7), Iwarsson, S., Ståhl, A. Accessibility, usability, and universal design Positioning and definition of concepts describing person-environment relationships. Disability and Rehabilitation. 2003; 25 (2), Rosenbloom, S., Ståhl, A. Automobility among the Elderly The Convergence of Environmental, Safety, Mobility and Land Use Issues. EJTIR: Sustainable Transport Vol. 2 (3-4) Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. The personal component of accessibility at group level: Exploring the complexity of functional capacity. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2002; 9 (3), Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical Understanding and Methodological Challenges in Accessibility Assessments Focusing the Environmenal Aspects. Disability and Rehabilitation 2002; 24 (5), Iwarsson, S., Jensen, G., Ståhl, A. Travel Chain Enabler: Development of a Pilot Instrument for Assessment of Urban Public Transport Accessibility. Technology and Disability 2000; 12 (1), Iwarsson, S., Ståhl, A. Traffic Engineering and Occupational Therapy: A Collaborative Approach for Future Directions. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 1999; 6 (1), McLary. J., Ståhl, A., Persich, S. Implementation of Service Routes in the United States. Transportation Research Board No 1378, Ståhl, A. Mobility and Accessibility for Elderly and Disabled Persons in Sweden. IATSS Research (Journal of International Association of Traffic and Safety Sciences) 1992; 16 (2), Ståhl, A. The Latest Trends in Transit and Paratransit Services for the Elderly and Disabled in Sweden. Transportation Research Board, 69th Annual Meeting; U.S.A. (Washington, D.C). Specialized Transportation Planning and Practice 1991; 3 (4), Ståhl, A. Special Transportation Service in Sweden Involvement of Private Operators. Transportation Research Record 1170, Ståhl, A. Changing Mobility Patterns and the Aging Population in Sweden. Transportation Research Record 1135, Rundgren, Å., Ståhl, A. Prevalence of Car Ownership and Car Driving Among Elderly in Sweden. Journal of Traffic Medicine, Ståhl, A. Accessibilité totale et services spécifiques aux Étas-Unis et en Suede. Transport Public No 815. Submitted manuscripts Melin Emilsson, U., Ståhl, A. Good personal finances or strong social capital - gender-based life conditions that are important to leading an active life when a person becomes alone in old age Submitted. 6 Ståhl, A., Stjernborg, V., Melin Emilsson, U. Changes in mobility in relation to the life event of becoming alone in the household in old age. Submitted. 5 Waara, N., Brundell-Freij, K., Risser, R., Ståhl, A. Segmenting functional limitations for feasible provision of targeted traveller information in public transport. Submitted. 8(28)

9 4 Vendel, K., Ståhl, A., Iwarsson, S. Interrater reliability of an extended and modified Swedish version of the Frenchay activity index. Submitted. 3 Newman, E., Dahlin-Ivanoff, S., Iwarsson, S., Ståhl, A. A totaly blind person s experiences of orientationg on a railway platform. A case study focusing on design solutions. Submitted. 2 Ståhl, A., Horstmann, V., Iwarsson, S. Intervention in pedestrian environments: Older peoples appraisal of environmental measures taken, and the effect on perceived difficulty as pedestrians and outdoor activity. Submitted. 1 Wennberg, H., Hydén, C., Ståhl, A. Effects of improved winter maintenance in pedestrian environments: Older peoples' and practitioners' views. Accepted for publication. Manuscripts in progress Månsson Lexell, E., Ståhl, A. How cognitive impairments influence travelling with bus A case study. In manuscript. 6. Phillips, J., Wennberg, H., Ståhl, A. How older people as pedestrians perceive their neighbourhood: Methodological issues derived from studies in two countries. In manuscript. 5 Carlsson, G., Svensson, H., Ståhl, A. Towards a tool for identification of accessibility problems in the pedestrian environment. In manuscript. 4 Risser, R., Månsson Lexell, E., Bell, D., Iwarsson, S., Ståhl, A. Use of Local Public Transport among People with Cognitive Impairments A Literature Review. In manuscript 3 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Exploration of physical accessibility in society: Reflections on theory and methodology in a travel chain perspective. In manuscript. 2 Berntman, M., Ståhl, A. Falls as pedestrians as a major traffic safety issue. In manuscript. 1 Carlsson, G., Ståhl, A. Intermediate public transportation: For whom do we plan? In manuscript. O. Contributions to International Conferences and Symposia Ståhl, A., Almén, M. Can different features in the pedestrian environment increase the accessibility/usability and the safety/security for people with blindness when walking outdoors? Invited Symposium for ICTTP2012, Groningen, The Netherlands, Aug Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk - Intervention in Pedestrian Environments: Older People s Appraisal of Environmental Measures Taken, Difficulty of Walking and Frequency of Activity, in Proceedings of the 62 th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta, Georgia, USA, Nov K. Wendel, S. Iwarsson, J. Rosenkvist, R. Risser, & A. Ståhl. Cognitive functional limitations longterm stroke and barriers for using public transport, in Proceedings of the 61 st Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, National Harbor MD, USA, Nov Ståhl, A., Iwarsson, S. "Let s go for a walk!" Evaluation of outdoor environment measures regarding accessibility, safety, mobility for older persons, in Proceedings of the 60 th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, San Francisco CA, USA, Nov Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Older pedestrian s safe mobility the year around, in Proceedings of the 20 th ICTCT workshop in Valencia, Spain. 76 Ståhl, A., Iwarsson, S. "Let s go for a walk!" Evaluation of outdoor environment measures regarding accessibility, safety and mobility for older persons. International Association of Gerontology and Geriatrics, VI European Congress, St Petersburg, Russia, July 5-8. Advances in Gerontology, 20, (3), Ståhl, A., Berntman, M. Falls in the outdoor environment among older persons a tool to predict accessibility? in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD). 9(28)

10 74 Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Accessibility in practice focussing on older pedestrians, in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD). 73 Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Iwarsson, S., & Dahlin Ivanoff, S. Blind persons testing the tactility of different warning surfaces in real environments, in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD). 72 Rosenkvist, J., Wendel, K., Ståhl, A., Risser, R., & Iwarsson. S. Public transport planning from the perspective of people with cognitive impairments Experiences from focus group interviews and participant observations, in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD) Ståhl, A., Berntman. M. Injuries from Falls as Pedestrians, in Proceedings from the. Transport Research Area Europe 2006, Gothenburg, Sweden, June Rosenkvist, J., Risser, R., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Using and being in transportation systems for people with cognitive disabilities, in Proceedings from the Transport Research Area Europe 2006, Gothenburg, Sweden, June Brandt, Å., Ståhl, A., Iwarsson, S. Impact of physical environmental barriers on older people s use of mobility devices. The 18th Nordic Congress of Gerontology, Juväskylä, Finland, May Ståhl, A., Berntman, M. Falls and Mobility in Old Age. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Ståhl, A., Carlsson, G. Serviceroute or Flexroute traffic? A user perspective from Sweden. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Safety as perceived by wheelchair seated passengers in Special Transportation Services. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Wretstrand, A., Ståhl, A. Wheelchair users' participation in transport - perceptions of comfort. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Brandt, Å., Ståhl, A., Iwarsson S. Impact of Physical Environmental Barriers on Older People's Use of Mobility Devices. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Brandt, Åse., Iwarsson, S., Ståhl, A. Outcomes of powered wheelchair interventions: Users` satisfaction and mobility-related participation. International Conference of Aging, Disability & Independence, St Petersburg, Florida, USA, Feb Iwarsson, S., Wendel, K., Risberg, J., & Ståhl, A. Cognitive functional limitations and changes in travel behaviour after stroke. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Orlando, USA, Nov 18-22, Gerontologist, 45, (Special IssuesII), Ståhl, A., Rosenkvist, J., Risser, R., & Iwarsson, S. Public transportation including persons with cognitive disabilities - First insights to a complex research field. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Orlando, USA, Nov 18-22, Gerontologist, 45, (Special Issue II), Rosenkvist, J., Risser, R., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Mobility in (and accessibility to) public space for people with cognitive disabilities. 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, July Iwarsson, S., Ståhl, A. "Let s go for a walk!" - Enhancement of outdoor mobility among older people. 18th World Congress of Gerontology, Rio de Janeiro, Brazil, June Ståhl, A., Almén, M. Guidelines in pedestrian environments an experiment with tactile guidance surfaces for blind people, Vision 2005, London, UK. 57 Ståhl, A., Berntman, M. Traffic Safety and Mobility. How to use empirical data for design of the traffic environment. 5 th Austrian Geratric Congress, Wien, Austria. 10(28)

11 Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk User involvement for accessibility, safety and social participation. The Enable Age Final Conference, Dec 9, 2005, Lund. 55 Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA, Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Methodological aspects of person-environment fit in public transport. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA, Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), Iwarsson, S., Mollenkopf, H., Ståhl, A. European perspectives of older adults possibilities for participation. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA, Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment. Nordisk Gerontologisk Kongress, maj, Stockholm. 51 Hovbrandt, P., Carlsson, G., Iwarsson, S., & Ståhl, A. Aktivitet utanför bostaden och förekomst av funktionella begränsningar bland äldre personer. Nordisk Gerontologisk Kongress, maj, Stockholm. 50 Brandt, Å., Iwarsson, S., Ståhl, A. Older peoples use of powered wheelchairs for activity and participation. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece. 49 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Assessing accessibility in public transport. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece. 48 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical and methodological reflections on P-E fit in society for elderly people. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece. 47 Waara, N., Ståhl, A. The need of information in public transport - elderly and disabled peoples prejourney travel information requirements, in Proceedings from the the 10th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons - TRANSED 2004, Hamamatsu, Japan, pp. 46 Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll, J. Safety and Comfort: Wheelchair Users in Urban Public Transportation, in Proceedings from the the 10th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons - TRANSED 2004, Hamamatsu, Japan, pp Iwarsson, S., Ståhl, A. Accessibility, usability and universal design positioning and definition of concepts describing person environment relationships. In Craddock, G. M., McCormack, L. P, Reilly, R. B., & Knops, H. (2003). Assisitive Technology Shaping the Future, Proceedings for the AAATE Conference, Aug 31 Sept 3, Dublin, Ireland. 44 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical and methodological reflections on P-E fit in society for elderly people. Vth IAG European Region Congress of Gerontology, Barcelona, Spain, July 2-5. Geriatria y Gerontologia, 38, Suppl. 1, Rosenbloom, S., Ståhl, A. Automobility among the Elderly The Convergence of Environmental, Safety, Mobility and Land Use Issues. The European STELLA First Focus Group 4 Meeting (Environment, Safety, Health, Land Use and Congestion), 3-4 May, Helsinki, Finland. 42 Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Systematic assessment of physical accessibility in a travel chain perspective. Abstract Book (CD-rom), 13th World Congress of Occupational Therapists, Stockholm, June Iwarsson, S., Ståhl, A. The Enabler Concept a basis for accessibility assessments. Inclusion by design planning the barrier-free world. June 2001, Montreal, Canada,. 40 Ståhl, A., Rybeck, M., Petzäll, J. The Swedish Experience of Developing a Taxi for All. The Involvement of users, researchers and industry, in Proceedings from the 9th International Conference on Mobiliby and Transport for Elderly and Disabled People, TRANSED Warsaw, Poland. 39 Carlsson, G., Ståhl, A. Methodology for Assessment of Accessibility in the Urban Public Transport Travel Chain, in Proceedings from the 9th International Conference on Mobiliby and Transport for Elderly and Disabled People, TRANSED Warsaw, Poland. 11(28)

12 38 Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll, J. Comfort and Safety for Wheelchair-seated Passengers, in Proceedings from the for 9th International Conference on Mobiliby and Transport for Elderly and Disabled People, TRANSED Warsaw, Poland. 37 Westerlund, Y., Ståhl, A. Transport Telematics for Elderly Users: Successful Use of Automated Booking and Call-back for Demand Responsive Transport Services in Gothenburg, in Proceedings from the 7th ITS World Congress on Intelligent Transport Systems. Italy, Torino. 36 Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Wheelchair-seated Passengers Using Speical Transport Services. Aspects of Comfort, Safety and Occuring Accidents. Journal of Traffic Medicine, vol 28, No 2S, Ståhl, A., Westerlund, Y. Development of Accessible Multipurpose Vehicles, in Proceedings from the 16th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 34 Westerlund, Y., Ståhl, A. FlexRoute Demonstration of Demand Responsive Service Routes in Gothenburg, in Proceedings from the 16th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 33 Ståhl, A. Swedish Experiences with low-floor buses. Large and minibus in different transport systems, in Proceedings from the 30th Bus and Coach Expert Meeting. Györ, Ungern. 32 Ståhl, A. Public Transport or Special Service or a Mix? in Proceedings from the KFB:s research conference on Urban Transport Systems, Lund Ståhl, A. Service Routes or Low floor buses, in Proceedings from the 8th International Conference on Transport and Mobility for Elderly and Disabled People TRANSED, Perth. Indomed Pty Ltd. Western Australia Ståhl, A., Berntman, M. Use of Route Guidance Systems. Experiences among Elderly Drivers.,in Proceedings from the 4th World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle-Highway Systems, Berlin, Germany ( ERTICO) Ståhl, A. Adaptation of the Whole Travel Chain - Benefits and Attitudes, in Proceedings from the 24th PTRC European Transport Forum, Summer Annual Meeting, 2-6 September 1996, The PTRC Publication and Research Services LTD, London. 28 Ståhl, A., Petzäll, J. Taxi Vehicles A User Perspective, in Proceedings from the Conference of the International Association of Transportation Regulators, Strasbourg, France, 6-9 october Petzäll, J., Ståhl, A. Wheelchair-seated Travellers in Vehicles., in Proceedings from the 23 rd PTRC European Transport Forum, Summer Annual Meeting, September 1995, PTRC Education and Research Services LTD, London. 26 Ståhl, A. A Decade of Service Route Traffic, in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume Ståhl, A., Brundell-Freij, K. The Adaptation of the Swedish Public Transport System; Yesterday, Today, Tomorrow. An evaluation, in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume Petzäll, J., Ståhl, A., Eklund, P., & Bluchert, I. Vehicles for Taxi and Special Transportation Service, in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume Ståhl, A., Berntman, M. The Use of Vision Enhancements to Assist Elderly Drivers, in Proceedings from the 1 st World Congress on Applications of Transport Telematics & Intelligent Vehicle Highway Systems. Frankrike (Paris). ERTICO, "Towards an Intelligent Transport System", Volume Ståhl, A., & Berntman, M. UV-light and Older Car Drivers - Attitudes and Benefit,. in Proceedings from the 27th ISATA Conference on Advanced Transport Telematics/Intelligent Vehicle Highway Systems. Tyskland (Aachen). 21 Ståhl, A. Taxi Vehicles in Use in Europe - Attractive to all Customers; An evaluation, in Proceedings from the 22nd PTRC European Transport Forum. England (University of Warwick, Coventry). 20 Ståhl, A. Feasibility Study of Service Routes for Handydart Passengers, in Proceedings from the B.C. Transit, Canada, Trans Vision Consultants Ltd. Canada (Vancouver). 12(28)

13 19 Ståhl, A. Housing and Transportation for Elderly in Rural Areas in Sweden, in Proceedings from the 5th International Conference on Systems Science in Health-Social Services for the Elderly and the Disabled. Schweiz (Genève). Swiss Institute for Public Health Press; SYSTED 94, Dependency, the Challenge for the year Ståhl, A. Låggolvbussar i Europa. Cost 322, European Seminar on Low Floor Bus Transport System. Belgien (Bryssel). (Publication) Transportforskningsberedningen. 17 Ståhl, A., Åhlund, O. The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Ståhl, A. The Provision of a Community Responsive Public Transportation in Urban Areas, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Larrousse, P., Mc Lary, J., Ståhl, A. The Impact of the ADA on Transit Agencies and the Implementation of Service Routes in the United States, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Risser, R., Ståhl, A. Development of a Training Program for Senior Citizens to Meet Increasing Technology in Traffic and Transpor, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Ståhl, A., Eklund, P. Low-floor Vans as Taxicabs. A product analysis for Swedish conditions. ECMT:s (European Conference of Ministers of Transport) International Seminar on Access to Taxis; Spanien (Sevillia). (Publication) Ståhl, A. Designing and Managing Senior Transportation Programs, in Proceedings from the 2nd Midwest Regional Transit Conference; U.S.A. (Minneapolis). International Transit Workshop Summary Ståhl, A. Better Bus Design for Ambulant Disabled People, in Proceedings from the PTRC's (Planning and Transport Research and Computation Co Ltd.) 17th Summer Annual Meeting; England (Brighton). PTRC. Seminar on Transport for People with a Mobility Handicap. 10 Ståhl, A. Effects of Various Adaptability Measures in Public Transportation in Sweden, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A. Elevated Bus Stops in Halmstad, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A. Public Transportation Service Routes in Borås, Sweden, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A., Berntman, M. Traffic Accidents Involving Elderly Drivers - Types and Circumstances, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A. Public Transport or Special Provision. Finding the Right Mix, in Proceedings from the European Conference of Ministers of Transport. Transport Without Handicap; England (London). Department of Transport, Transport Without Handicap. A Priority for Europe. Conference Proceedings. 5 Ståhl, A. A Bus System with Elevated Bus Stop, in Proceedings from the 4 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Canada (Vancover). Transport Canada. Mobility in the Global Village. 4 Ståhl, A. Has the Traffic/Transportation Situation Any Significance for the Quality of Life of Elderly People? in Proceedings from the International Congress of the International Federation of Housing and Planning; Sverige (Malmö). IFMP; (28)

14 Ståhl, A. Public Transport for the Elderly in Sweden: Technical and Behavioral Issue,. in Proceedings from the 3 rd International Conference on Mobility and Transport of Elderly and Handicapped Persons; U.S.A. (Orlando).U.S. Department of Transportation. 2 Ståhl, A. Transport of Elderly and Handicapped Persons in Sweden. Association pour le developement des techniques de transport d'environement et de circulatio, in Proceedings from the 4th International Congress "Transportation Towards the Year 2000"; Canada (Montreal). Volume Ståhl, A. Elderly People in Traffic System. Interpreting and Valuing Transportation's Role in Social Well-Being; Holland (Noordweik). (Publikation) Ministry of Transport and Public Works, Den Haag. Conference Proceedings. P. Chapters in Books and other Publications Books Iwarsson, S., Ståhl, A., & Löfqvist, C., 2012, Mobility in outdoor environments in old age. In Rowles, G. & Bernard, M. (Eds.) Environmental gerontology: Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. In press Holmberg, B., Ståhl, A., Almén, M., & Wennberg, H., 2008, Tillgänglighet, trygghet och andra subjektiva aspekter. In Hydén, C. (Ed.), Trafiken i den hållbara staden, pp Lund: Studentlitteratur Westerlund, Y & Ståhl, A, 2004, DRT vehicle development. In Ambrosino, G., Nelson, J.D., & Romanazzo, M. (Eds). Demand Responsive Transport Services: Towards the Flexible Mobility Agency. Rome: ENEA (National Italien Agency for New Technology) Iwarsson, S., Ståhl,A. & Carlsson, G. 2003, Accessible transportation Novel occupational therapy perspectives. In: Letts, L., Rigby, P., & Stewart, D. (Eds.). Using Environments to Enable Occupational Performance. New York: SLACK incorporated Westerlund, Y., & Ståhl, A., Innovation in Paratransit and other Flexible Public Transport Systems, Chapter for the TCRP study on New Paradigms in Rural and Small Urban Transit Service, conducted by the Drachman Institute for Land and Regional Developmental Studies, The University of Arizona, Tucson, Arizona, U.S.A Ståhl, A., 1998, Planning for a Community Responsive Public Transport System, The Swedish Model. Broadening our Vision of Housing and Community Care for Older People, Anchor Research, England Ståhl, A., The Role of Technology in Keeping the Elderly Mobile Experiences from some Research Work in Sweden. COST A5, Ageing and technology. The outdoor mobility of older people. Technological support and future possibilities, Luxembourg, Ståhl, A., Servicelinjer i Sverige Erfarenheter ur ett resenärsperspektiv. NNH 6/96 Kollektivtrafik för alla, Nordiska Nämnden för Handikappfrågor, Vällingby Ståhl, A., Trafiksäkerhet ur ett äldrepespektiv, TemaNord 1996:511, Nordiksa Ministerrådet, Köpenhamn Ståhl, A., Service Routes - The Swedish Experience. Anchor Europe 3; European Year of Older People. Breaking Out - Breaking Through. 7 Ståhl, A., The provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden. Verkeersadviesburo Diepens en Okkema, Activiteit Europees Jaar van de Ouderen; Accessible (supplementary) Public Transport Ståhl, A., Service Routes in Sweden - Implementation, Design and Impacts. Radar, Vierde Jaargang Nummer 10 5 Ståhl, A., Service Route Network; Bridging the Gap. APTA (American Public Transit Association) Passenger Transport, Volume 49, No Ståhl, A., The Role of Personal Transport in the Lifestyles of Elderly and Disabled Persons. 14(28)

15 TRRL. Private Transport for Elderly and Disabled People. Contr Report Ståhl, A., Äldre i trafiken. Trafiksäkerhetsverkets dokumentation "Trafik 2000" Ståhl, A., Äldres upplevda risker i trafiken. Nordiska Trafiksäkerhetsdagar, 1985; Trafiksäkerhet och åldrande Ståhl, A., Gång- och cykeltrafikmiljöns utformning. Trafiksäkerhetsverkets kampanjbok "Äldre oskyddade trafikanter". Other Publications Iwarsson, S., & Ståhl, A. Tillgängligt för alla - forskning för praktiska mål. Miljöforskning, (2), Iwarsson, S., Ståhl, A., & Carlsson, G. Design för alle og den eldre befolkningens behov. Ergoterapeuten (Norge), 46 (8), Iwarsson S & Ståhl, A, Tillgänglighet till fysisk miljö. Några kommentarer utifrån direktiven till Senior 2005 (Direktiv 1998:109), i Tillgänglighet och boende. Bilagedel D till Diskussionsbetänkande Riv Ålderstrappan! Livslopp i förändring (SOU 2002:29). Fritzes Ståhl, A., & Berntman, M. Gaturummet en riskfaktor för äldre i samhället. Socialmedicinsk tidskrift nr Ståhl, A. Handikappanpassning av kollektivtrafiken - i går, i dag, i morgon! Artikel i KFB FORUM Nr 4, Ståhl, A. Handikappade och kollektivtrafik. Artikel i VETSKAP om högre utbildning och forskning. Nr Ståhl, A. Nya fordon för äldre och handikappade. Artikel i Swedish Vehicular Engineering News Nr R. Publications in the Framework of ECMT (European Conference of Ministers of Transport) Ståhl, A., Iwarsson, I. Persons with Cognitive Impairments and Public Transport. ECMT (European Conference of Ministers of Transport) Ståhl, A. Meeting Needs for Local Journeys - Solutions in Sweden. ECMT. Transport for People with Mobility Handicaps; Information and Communication, Ståhl, A. Bus Design; Facilities for Boarding and Debarking. ECMT. Transport for People with Mobility Handicaps; Public Transport by bus, S. Publications in the Framework of EU Projects Wretstrand, A & Ståhl, A. User needs and expectations relative to accessible transport. Framework for mobility planning, EuroAccess WP2-Lund-Deliverable2-v.1.0. EU:s Sixth Framework Programme Grönvall, O., Ståhl, A., Berntman, M. Summaryof the results of Area 3, SIZE project (Life Quality of Senior Citizens), Deliverable D14 and D16. EU:s Fifth Framework Programme, project no QLK6-CT Grönvall, O., Ståhl, A., Berntman, M. Proceedings of Workshop III, SIZE project (Life Quality of Senior Citizens), Deliverable D 15. EU:s Fifth Framework Programme, project no QLK6-CT Grönvall, O., Ståhl, A., Iwarsson, S. Can people with cognitive functional impairments use public transportation? A substudy of conditions in Sweden for the EU project MAPLE (Improving Mobility and Accessibility for People with Learning Difficulties) VS/2003/0444. (Also in Swedish version). Lund, Sweden: Department of Technology and Society, Lund Institute of Technology, Lund University Risser, R., Bean, N., Plichtova, J., Sardi, G., & Ståhl, A. Pilot Study Report. HOTEL, How to analyse life quality. EU:s Fifth Framework Programme, project no HPSE (28)

16 Oxley P., Ståhl, A. Taxis for All Final Report. Directorate General for Transport, Commission of the European Community. Brussels, TELSCAN, Final Report. Telematic Standards and Coordination of ATT Systems in Relation to Elderly and Disabled Travellers. EU:s Fjärde ramprogram, (DG XIII), project No TR Co-author TELSCAN, Deliverable 3:2: 1999, ATT-Systems and their Relevance to Elderly and Disabled Travellers. EU:s 4 th framework program (DG XIII). Co-author EU-taxi, Interim Report, 1998, TAXIS FOR ALL. EU:s 4 th framework program, (DG VII). Co-author. 9 MULI-buslorry: Draft Technical Report: 04/96-03/98, EU:s 4 th framework program, (DG XVII). Co-author TELSCAN, Deliverable 3.1, 1997, Inventory of ATT system requirements of elderly and disabled drivers and travellers. EU:s 4 th framework program, (DG XIII). Co-author. 7 MULI-bus, Progress Report 1, User Needs. EU:s 4 th framework program, (DG XVII). Co-author. 6 SAMPO, Deliverable 8.2, Results of the Evaluation of the SAMPO Demonstrations. EU:s 4 th framework program, (DG XIII). Co-author Ståhl, A., Berntman, M., Petzäll, J. Evaluation of Route Guidance Systems; Part 3 The Philips Carin. Projekt V2031 EDDIT (Elderly and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVE-office och Ståhl, A., & Berntman, M. UV-light and Older Car Drivers. Project V2031 EDDIT (Elderly and Disabled Drivers Informations Telematics). DRIVE-office och The Evaluation Programme for Eddit; Deliverable No10, Workpackage No 10 Act 02 for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVE-office and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author Medical, Psychological and Behavioural Characteristics; Deliverable No2, Workpackage No 01 Act 02 for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVEoffice and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author. 1 Analysis and Typology of Accidents Involving Elderly Drivers; Deliverable No1, Workpackage No 01 Act 01 for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVEoffice and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author. T. International presentations without publications Traffic Planning for Older People Nordmagkurs, Lund Universell design Kan vi uppnå tillgänglighet för alla i kollektivtrafiken? Kollektivtransportkonferanse Oslo Test av ledstråk I Sverige Nordisk konferens om tillgänglighet By for alle, Köpenhamn 66 Tillgänglighet för alla myt eller verklighet? NVF seminarium för oskyddade trafikanter, Malmö, Sweden Research on vision impaired people in Sweden. Studies on warning surfaces, continuous guidance routes and roundabouts. ISO Working Group (ISO-TC 173 WG7), Lyon, France. 64 Injuries from Falls as Pedestrians. Transport Research Arena Europe Göteborg, Sweden 63 Research on visually impaired people. Innovative Design & Disability, The 3 rd European BAS Conference (Building Accessible Services), Lund, Sweden 16(28)

17 62 Findings from Worskhop III of the SIZE project. Final Workshop for the SIZE project. Brussels, Belgium Passenger Requirements The EU project CONNECT 3 rd Workshop on Future Vehicle Requirements för Flexible Transport Sesrvices, Manchester, U.K. 60 Let s go for a walk The EU project SIZE Conference Mobility in Old Age, Lund, Sweden 59 Guidelines in pedestrian environments an experiment with tactile guidance surfaces for blind people Vision 2005, London, UK. 58 Traffic Safety and Mobility How to Use Empirical Data for Design of the Traffic Environment 5:e österrikiska geriatirekongress, Wien, Österrike 57 Fall injuries among older people The Profane Workshop, Cracow, Poland Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment 17:e Nordiska kongressen I gerontology, Stockholm 55 Äldres krav på god mobilitet en växande marknad? NVF:s (Nordiksa Vägtekniska förbundet) 19.e kongress, Köpenhamn 54 Taktila ledstråk för blinda personer resultat av en studie i Södra Sandby Trafikdagar på Ålborg Universitet, Ålborg 53 Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment Symposium on European Perspectives on Older Adults, Possibilities for Participation, The Gerontological Society of America, Washington, U.S.A. 52 Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment Presentation vid The Enable Age Final Conference Housing matters in old age, Lund Research and Facts about Accessibility. Opening Conference, Nordic Design Competition, Nordic Council on Disability Policy, Copenhagen Taxis for All Seminar for the European Commission, DG-TREN, Brussels Development of Accessible Multipurpose Vehicles. 16 th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 48 FlexRoute Demonstration of Demand Responsive Service Routes in Gothenburg. 16 th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 47 Multi-Purpose Vehicles: Research and Realization. EU:s konferens om Muli-Buslorry, Berlin. 46 Public Transport or Special Service or a Mix? KFB:s forskningskonferens om Urban Transport Systems, Lund. 45 Designing the travel chain with older people. IV:th Congress on Gerontology, Berlin. 44 Adaptation of the Public Transport System. CTH:s information för en Koreansk delegation om Housing and Transportation for the Elderly in Sweden, Glimmingehus. 43 Swedish Experiences with low-floor buses. Large and minibus in different transport systems. 30:th Meeting of Bus and Coach Experts i Györ, Ungern. 17(28)

18 42 Intermediate solutions and their role in the integrated transport chain. CEMT:s International Seminar on ways of improving and integrating transporation systems for elderly and disabled people Strengthening the Transport Chain, Göteborg Mainstram Transport or Special Services Getting the right balance. UK Presidensy Seminar on Bus Accessiblitity. England (Liverpool) Pedestrians and Cyklists in single accidents. Vulnérabilis 97. Frankrike (Lyon). 39 Serviceruter tilpasset det lokale transportmönster. NHF:s (Norges Handikappforbund) konferens Kollektivtrafikk Tilgjenlig for alle? Norge (Oslo) What do Public Transport Users Want Accessibility Issues. Citizens Network Forum. Belgien (Bryssel). 37 The Introduction of Service Routes to Achieve a Community Responsive Public Transportation. 15 th National Conference on Accessible Transportation and Mobility. U.S.A. (Orlando, FL). 36 A Decade of Experience with Access and Mobility Policies and Programs in Sweden. TRB:s 75 th Annual Meeting. U.S.A. (Washington D.C.) The benefit of UV-light to Older Drivers. III European Congress of Gerontology. Holland (Amsterdam). 34 The Introduction of Service Routes to Achieve a Community Responsive Public Transportation. III European Congress of Gerontology. Holland (Amsterdam). 33 Housing and Transportation for the Elderly in Sparsely Populated Areas in Sweden - A Holistic Approach. III European Congress of Gerontology. Holland Amsterdam). 32 Äldre bilförare och informationsteknologi. Nordisk konferens om körträning för äldre och handikappade förare. Sverige (Kävlinge) Låggolv i kollektivtrafiken - problem och möjligheter. Transportekonomisk Institutts konferens om Bedre kollektivtransport - behovsrettet och resursvennlig. Norge (Oslo). 30 Fotgängareolyckor bland äldre. 12:e Nordiska kongressen i Gerontologi; Åldrandet - en utmaning för samhälle och vetenskap inför talet. Sverige (Jönköping). 29 Vehicles for Transport of Elderly and Disabled People. International Conference on Design & Transport for the Future. Sverige (Borlänge). 28 Servicelinjer för framtiden. Nordisk Lokaltrafikkmöte. Norge (Bergen) The Development and Role of Low Floor Buses. Community Transport Association Event. England (Blackpool). 26 Specialised Service and the Low Floor Bus. Community Transport Association Event. England (Blackpool). 25 Transport for Independent Living; The Transport Planners Perspective - A European Overview. Scottish Accessible Transport Conference. Skottland (Edinburgh). 24 The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas. The XVth World Congress of Gerontology. Ungern (Budapest). 23 Information Needs of Elderly and Disabled Persons in Connection with new Technology in Traffic and Transport. 1st TIDE Congress on Rehabilitation Technology - Strategies for the European Union; Belgien (Bryssel) The Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden. 18(28)

19 International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford). 21 The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas. International Conference on Marginalisation of Elderly People; England (Liverpool). 20 Service Route Traffic in Madison. Konferens i samband med startandet av den första servicelinjen i U.S.A., WI (Madison) Hur tillgodoser man behov av transporter? Seminarium om Utveckling av kollektivtrafiken; Norge (Oslo). 18 Transportation Solutions in Sweden for Elderly and Disabled Persons. French - Swedish Seminar No 1; Sverige (Göteborg och Borås). 17 Service Lines in Sweden. Symposium om Servicelinjetrafik; Holland (Meppel). 16 Äldre i trafiken. Optikdagarna i Stockholm om synen och trafiken; Sverige (Stockholm). 15 Swedish Policy regarding the Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden. International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford). 14 The Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden - The Swedish Model. UITP:s (International Union (Association) of Public Transport) 49:e kongress; Sverige (Stockholm). 13 Adaptation of Public Transportation - Swedish Policy and the Service Route Concept. Föreläsning för holländska politiker och företrädare för trafikföretag. Sverige (Borås). 12 Adaptation of Public Transportation - Swedish Policy and the Service Route Concept. Föreläsning för danska politiker och företrädare för trafikföretag. Sverige (Borås) The Provision of Transportation for the Elderly and Disabled in Sweden - New Trends and Legislative Actions. APTA's (American Public Transit Association) Annual Meeting and International Public Transit Expo '90; U.S.A. (Houston) The Service Route Concept; Design and Impact. Föreläsningsserie (1 vecka) i Danmark (Köpenhamn med flera städer). 9 Developments in Sweden in Planning Transport for People with a Mobility Handicap - The Service Route Concept. International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford). 8 Swedish Policy Regarding the Adaptation of Public Transportation to the Needs of the Elderly and Disabled, and the Introduction of Service Routes. Toronto Transit Commission (TTC); Canada (Toronto). 7 Adapting the Public Transportation and the Traffic Environment to the Needs of the Elderly and Handicapped. Transport Canada; Transportation Development Center; Canada (Montreal). 6 Social Impact of Adapted Public Transportation in Sweden. The Service Route Concept. The Ministry of Social Services; Canada (Toronto). 5 Service Route Traffic in Sweden - Design and Impact. Seminarium om Kollektivtrafik; Norge (Oslo) Taxis for Special Transportation. Ministry of Equipment, Housing, Transport, and Sea under the Patronage of the President of the French Republic. To Transport Without Exclusion; Frankrike (Dunquerque) Accidents Among Elderly Pedestrians - Number and Causes. Seminarium om Trafiksäkerhetsfrågor; Norge (Oslo). 2 Traffic Accidents Among Elderly Pedestrians. 4:e Nordiska Trafikmedicinska Kongressen; Finland (Helsingfors). 19(28)

20 Regelsystem och vidtagna effektiviseringsåtgärder inom färdtjänsten. 7:e Nordiska Konferensen i Gerontologi; Sverige (Malmö). Other abstracts at national conferences (2001-) Almén, M., Ståhl, A. Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning. Transportforum, Linköping, Sweden, VTI Almén, M., Ståhl, A. Har bredden på ljushetsmarkeringen betydelse för hur personer med synnedsättningar orienterar i gångmiljön? Transportforum, Linköping, Sweden, VTI Almén, M., Ståhl, A. Det går att planera kontinuerliga ledstråk. Transportforum, Linköping, Sweden, VTI Carlsson, G., Ståhl, A. Äldre och färdtjänstberättigade personers resor i tätort. AT-Forum, Stockholm, Sweden, April Carlsson, G., Schilling, O., Fänge, A., Slaug, B., Ståhl, A., & Iwarsson, S. The reduced version of the Housing Enabler. AT-Forum, Stockholm, Sweden, April Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Iwarsson, S., & Dahlin Ivanoff, S. Utvärdering av utformningsdetaljer för uppmärksamhet och varning i trafikmiljö för blinda personer. Transportforum, VTI Westerlund, Y., Ståhl, A., Carlsson, C., & Stålner, B. Servicelinje eller flextrafik när, var, hur? Jämförande utvärdering på fem orter. Transportforum, januari, Linköping. 3 Ståhl, A., Almén, M. Ledstråk i gångmiljön försök med taktila ledytor för blinda personer. Transportforum, januari, Linköping Iwarsson, S., Ståhl, A., Carlsson, G. Människa miljö aktivitet: Tillgänglighet, användbarhet, Design för alla och den äldre befolkningens behov. Handikappforskning 2003, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Stockholm 27 maj Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Metodologiska överväganden vid bedömning av tillgänglighet i reskedjan. AT Forum Abstracts, Stockholm. U. Presentations and publications in Sweden (1991-) Gott om pengar eller ett starkt socialt kapital? - Om skillnader i livsvillkor för män och kvinnor som blir ensamma på äldre dar, Öppet hus på Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund 170 Den yttre miljön och det äldre, Äldrebodag, Hässleholm 169 Design av utemiljö Lösningar för personer med rörelsenedssättningar och synnedsättningar Ystad kommun, Ystad Utemiljö och mobilitet dagens möjligheter, morgondagens utmaningar. CASE-dag (Centre for Ageing and Supportive Environments), Lund 167 Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning. Transportforum, Linköping Äldre som fotgängare och bussresenärer ett forskarperspektiv. CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), Lund 165 Har bredden på ljushetsmarkeringen betydelse för hur personer med synnedsättningar orienterar i gångmiljön? Transportforum, Linköping Det går att planera kontinuerliga ledstråk Transportforum, Linköping 20(28)

LIST OF QUALIFICATIONS PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND, Sweden

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Kommer tekniken att lösa alla våra problem?

Kommer tekniken att lösa alla våra problem? s Kommer tekniken att lösa alla våra problem? Trafiksäkerhetskonferens Riksdagen 27 Maj 2015 SAFER presentation for Japan Ingrid Skogsmo 1 Vision SAFER provides excellent multidisciplinary research and

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn i Europa En stor sammanhållen

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer