LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948"

Transkript

1 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S LUND, Sweden Tel. + 46/ Fax +46/ PUBLICATIONS M. Monographs Ståhl, A., Almén., M. Kontinuerligt ledstråk i Borlänge. Studie av fyra personer som är blinda och deras promenader längs stråket. Trafikverket Publ, Borlänge. In Press Ståhl, A., Almén., M., & Wemme, M. Ljushetskontraster Studie med personer med synnedsättningar avseende sambandet mellan ljushetskontrast och skiljelinjens bredd. Trafikverket Publ 2010:118, Borlänge Ståhl, A., Iwarsson, S. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre i den lokala miljön. Demonstrationsprojektet Kom så går vi. Slutrapport. Vägverket Region Skåne Publ 2007:109, Kristianstad. 86 Ståhl, A., Almén, M. Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk. Vägverket Region Skåne Publ 2007:112, Kristianstad Westerlund, Y., Carlsson, G., Ståhl, A., Tornberg, J., & Stålner, B. Servicelinjer eller flextrafik när, var, hur? Erfarenheter Jämförelser Planeringsprinciper. Logistikcentrum, Göteborg. 84 Carlsson, G., & Ståhl, A. Hur används servicelinjer och flextrafik? Resvanor och attityder bland boende och resenärer. Lund, Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle, Bulletin 230, ISSN Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Hållplatsklassificering och utformning av bytespunkter. FINAL Delredovisning. VINNOVA m fl, Ståhl, A., Almén, M., Wemme, M., Att orientera med hjälp av ledytor Blinda testar taktiliteten i ytor med olika material och struktur. Vägverket, Publikation 2004: Ståhl, A., Almén, M., Wemme, M., Orientation using guidance surfaces Blind tests of tactility in surfaces with different materials and structures. Vägverket, Publikation 2004:158E Ståhl, A., Kom så går vi Åtgärdsprogram baserat på resultat från forskningscirkel, postenkät och deltagande observation. Vägverket region Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Kristianstads kommun, Kristianstad Brundell-Freij, K., Holmberg, B., Månsson, J., Westerlund, Y., & Ståhl, A., Utvärdering av samhällsbetalda resor. KFB-rapport 2000:20, Stockholm. 78 Westerlund, Y., & Ståhl, A., Demand Responsive Transport (DRT) Using Advanced Telematics. Report for submittance to the TELSCAN project (DG XIII) Final Report Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1999, Traveller Evaluation and User Acceptance for the FlexRoute DRT Service in Gothenburg. 1(28)

2 Working report for the SAMPLUS project. 76 Westerlund, Y., & Ståhl, A., et al, 1999, Flexibel kollektivtrafik i Göteborg. KFB, Stockholm. 75 Svensson, H., & Ståhl, A., 1999, Servicelinjerna en del av färdtjänsten i Helsingborg - en studie med utgångspunkt från de färdtjänstberättigade. KFB, Stockholm. 74 Börjesson, M., Ståhl, A., & Svensson, H., 1999, Utveckling av samhällsbetalda resor. Erfarenheter från Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. KFB, Stockholm. 73 Wretstrand, A., & Ståhl, A., 1999, Komfort, säkerhet och olyckstillbud. Rullstolsburna i färdtjänstfordon. Vägverket, Borlänge. 72 Waara, N., Börjesson, M., & Ståhl, A., Äldre och funktionshindrade resenärer krav och förväntningar på ett informationssystem för kollektivtrafik med tåg och buss. Institutionen för Teknik och samhälle, LTH, Lund 71 Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1999, Multifordon, flexibelt fordonskoncept för samordnad trafik Användarbehov och tekniska lösningar. KFB, Stockholm Ståhl, A., & Petzäll, J., 1998, Funktionella krav på taxifordon för alla Erfarenheter från två mockup studier. Institutionen för Trafikteknik, Lund. 69 Carlsson, P., Ljungberg, Ch., Ståhl, A., & Svensson, H., 1998, Ringbuss i Höör - fem år efteråt. KFB Stockholm. 68 Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1998, Multifordon, flexibelt fordonskoncept för samordnad trafik Användarbehov och tekniska lösningar. KFB, Stockholm. 67 Westerlund, Y., Ståhl, A., Ödlund, B., & Hassleus, T., 1998, Flexlinjen i Biskopsgården. Försök med anropsstyrd servicelinje. KFB, Stockholm Ståhl, A., 1997, Äldres och funktionshindrades behov i kollektivtrafiken Probleminventering och nulägesbeskrivning, Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 65 Ståhl, A., & Petzäll, J., 1997, Servicelinjetrafik eller Låggolvbuss? - Studie av färdtjänstberättigades resande i Uppsala. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 64 Ståhl, A., & Åhlund, O., 1997, Anderslövsmodellen - att integrera transporter i planeringen av lifecare för äldre. Institutionerna för och trafikteknik och byggnadsfunktionslära LTH, Lund. 63 Ståhl, A., & Åhlund O., 1997, Äldres livssituation i glesbygd - Betydelsen av boende och transporter. Avslutning av projektet. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 62 Ståhl, A., Berntman, M., & Petzäll, J., 1997, Användning av vägvisningssystem Erfarenheter bland äldre bilförare. Slutrapport. Vägverket, Program för Väginformatik, Borlänge. 61 Holmberg, B., & Ståhl, A., 1997, Information om kollektivtrafik och samåkning. Vägverket, Program för Väginformatik, Borlänge Åhlund, O., Ståhl, A., & Annerstedt, L., Planning for the Elderly in the 21st Century in Japan, USA, Canada and Sweden (JACS) a holistic approach in regard to housing, transportation and care. Institutionen för Byggnadsfunktionslära och 2(28)

3 59 Ståhl, A., Berntman, M., & Petzäll, J., Användning av Vägvisningssystem. Erfarenheter bland äldre bilförare. Delrapport. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund. 58 Ståhl, A., & Petzäll, J., Utvärdering av Riksfärdtjänsten. NHR, Stockholm. 57 Berntman, M., Brundell-Freij, K., Hydén, C., & Ståhl, A., (tillsammans med författare på VTI) Fotgängares och cyklisters singelolyckor. Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund Ståhl, A., Brundell-Freij, K., Grönvall, O., & Magdeburg, M., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade - betydelsen av reskedjans olika delar. 55 Åhlund, O., Ståhl, A., & Annerstedt, L., Planning for the Elderly in the 21st Century in Japan, USA, Canada and Sweden (JACS) a holistic approach in regard to housing, transportation and care. (Lägesrpapport). Institutionen för Byggnadsfunktionslära och Ståhl, A., & Åhlund, O., Äldres livssituation i glesbygd - betydelsen av boende och transporter. Redovisning av Etapperna 1 och Ståhl, A., Berntman, M., Bernhoft, I-M., Rämä, P., & Sakshaug, K., Olyckor med äldre bilförare - detaljanalys av olycksorsaker för några utvalda olyckstyper. Nordiska Ministerrådet. 52 Ståhl, A., & Brundell-Freij, K., Information inför kollektivresan. Funktionshindrades behov och anordnares nuvarande utbud. Institutionen för Trafikteknik, LTH (och Vägverket) Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., The Adaptation of the Swedish Public Transportation System - Yesterday, Today and Tomorrow. An Evaluation. Transportforskningsberedningen. 50 Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., Anpassningen av kollektivtrafiken i går, i dag, i morgon. Kortare version av utvärderingen. Transportforskningsberedningen. 49 Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., Anpassningen av kollektivtrafiken i går, i dag, i morgon. Fullständig version av utvärderingen. 48 Ståhl, A., & Warsen, L., Dagens och morgondagen kollektivtrafik - Dialog med äldre och handikappade om 80-talets anpassningsåtgärder. Institutionen för Trafikteknik, LTH och Pilijon Transport Dialog Ståhl, A., & Eklund, P., Lämpliga mindre fordon för färdtjänstresor. Inventering av fordon på marknaden. Transportforskningsberedningen. 46 Ståhl, A., & Åhlund, O., Äldres livssituation i glesbygd - betydelsen av transporter och boende. Delrapport. 45 Ståhl, A., & Eklund, P., Small Vehicles suitable for Special Transportation Service. An Inventory of Vehicles on the Market. 44 Ståhl, A., Schaffung von Beförderungsmöglichkeiten fur Alte und Behinderte in Schweden. Gewonne Erfahrungen. Kunftige Entwicklungstendenzen. Transportforskningsberedningen Eklund, P., & Ståhl, A., Låggolvbussar. Marknadsinventering.- Low-floor buses. A market research. Transportforskningsberedningen. 3(28)

4 42 Ståhl, A., Service Routes in Sweden. Developments and Effects. 41 Ståhl, A., & Stigson, H., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade. Demonstrationsprojekt i Borås. Lägesrapport Ståhl, A., Trafiksamordning i Värmland - Synpunkter från resenärerna på Färdtjänsten, Sjukresorna och Färdtjänstslingan. Institutionen för Trafiktenik, LTH. 39 Ståhl, A., Resa till Washington D.C., Januari Redovisning av program för kommittésammanträden inom TRB, (Transport Research Board). 38 Ståhl, A., Providing Transportation for the Elderly and Disabled in Sweden - Experiences Gained and Future Trends. Institutionen för Trafikteknik, LTH och Transportforskningsberedningen Ståhl, A., Konsekvent nigning vid alla hållplatser. Försök i Gävle. Transportforskningsberedningen. 36 Ståhl, A., Berntman, M., Bernhoft, I-M., Salusjärvi, M., Mäkinen, T., & Solvi, E., Äldre bilförares olyckor i korsningar. Nordiska Trafiksäkerhetsrådet. 35 Ståhl, A., & Berntman, M., Hur är närmiljön i Torsviksområdet. Inventering och förslag till åtgärder. 34 Ståhl, A., Studieresa till USA och Canada, Januari Redovisning av program. 33 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Intervjuer med resenärer och förare om Servicelinjetrafiken i Stockholm. 32 Ståhl, A., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade. Demonstrationsprojekt i Borås. Lägesrapport Ståhl, A., Äldres behov och utbud av transporter på landsbygden. Pilotstudie. 30 Ståhl, A., Road Safety for the Elderly. Draft Paper för ECMT:s (European Conference of Ministers of Transport) Road Safety Committee Ståhl, A., & Magdeburg, M., Servicelinjetrafiken i Marks kommun. 28 Ståhl, A., Bättre av- och påstigningsmöjligheter för äldre på stadsbussar. Transportforskningsberedningen. 27 Ståhl, A., & Forsberg, S., Servicelinjer i Borås. Borås Lokaltrafik AB. 26 Ståhl, A., & Sewring, G., Kollektivtrafikutredning i Skara. K-Konsult Ståhl, A., Utveckling av bättre av- och påstigningsmöjligheter för äldre på en stadsbuss. 24 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Effekter av en ny Servicelinje i Borås. Transportforskningsberedningen. 23 Odenmar, U., Ståhl, A., & Berntman, M., Äldre och närmiljön. Krav med hänsyn till ökat kvarboende. 4(28)

5 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Renault - Masterbussen som Servicelinjebuss. 21 Berntman, M., & Ståhl, A., Färdtjänsten i kommuner - en uppföljningsstudie. Socialstyrelsen. 20 Ståhl, A., Servicelinjetrafik i Linköping - Utredningsunderlag. 19 Ståhl, A., Äldre trafikanter och trafiksäkerhet - Förstudie och forskningsinriktning. Nordiska Trafiksäkerhetsrådet (NTR). 18 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Orion- och Neoplan bussarna som Servicelinjebuss - Intervjuer med resenärer i Borås Andersson, P-G., Holmberg, B., Ljungberg, C., Ståhl, A., & Wallin, A., Att angöra med brygga. Utvärdering av nivåhållplatser i Halmstad. 16 Holmberg, B., Nerell, N-E., & Ståhl, A., Småbussars möjligheter. Transportforskningsberedningen. 15 Ståhl, A., Trafiksäkerhet för äldre. En analys av olyckssituationen i tätorter. Transportforskningsberedningen. 14 Ståhl, A., & Magdeburg, M., Äldre resenärers uppfattning om Van-Hool-buss på prov på Servicelinjen i Borås. 13 Ståhl, A., Att vara äldre i trafiken. Akademisk avhandling Ståhl, A., Bättre busstrafik för äldre. Praktiskt försök i Gävle. Transportforskningsberedningen. 11 Ståhl, A., Äldre i trafiken. 10 Ståhl, A., Rundgren, Å., & Dehlin, O., Möjligheter att tillgodose delar av färdtjänstbehovet inom kollektivtrafiken. Transportforskningsberedningen. 9 Ståhl, A., Ramprogram för forskningsområdet Kollektivtrafik för äldre och handikappade. Transportforskningsberedningen. 8 Ståhl, A., Äldre oskyddade trafikanters säkerhet - Litteraturinventering. Transportforskningsberedningen Ståhl, A., Berntman, M., & Wiktorsson, J., Äldres säkerhet i trafiken Olycksanalys. Litteraturstudie. Transportforskningsberedningen Ståhl, A., Handikappanpassning av bussar efter Transportrådets föreskrifter. 5 Ståhl, A., Färdtjänst i kommuner. 4 Brundell-Freij, K., Holmberg, B., Ljungberg, C., & Ståhl, A., Nivåhållplatser i Halmstad Ståhl, A., Äldre i trafiken. Pilotstudie. 60-poängs uppsats vid Institutionen för Kulturgeografi, Lunds Universitet. 5(28)

6 Hydén, C., & Ståhl, A., Åtgärder i trafikmiljön för att öka oskyddade trafikanters säkerhet på stomgator. 1 Ståhl, A., Äldre i trafiken - Litteraturstudie. 40-poängs uppsats vid Institutionen för Kulturgeografi, Lunds Universitet. 6(28)

7 N. Papers in International Journals Waara, N., Risser, R., Ståhl, A. Exploring influence of online traveller information services in older peoples and peoples with functional limitations travel in public transport: A mixed methods approach. Technology and Disabillity. In press. 33 Söderberg, M., Ståhl, A., Mellin Emilsson, U. Family members ethical positioning in the process when their old relatives consider relocation to a residential home. Journal of Aging Studies 26 (2012) Söderberg, M., Ståhl, A., Melin Emilsson, U. Independence as a stigmatizing value for older people considering relocation to a residential home. European Journal of Social Work 2012, pp. 1-16, ifirst article. 31 Risser, R., Iwarsson, S., & Ståhl, A. How do people with cognitive functional limitations post- stroke manage the use of buses in local public transport? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2012; 15 (2), Risser, R., Haindl, G., & Ståhl, A. Barriers to senior citizens outer mobility in Europe. European Journal of Ageing 2010; 7, Wennberg, H., Hydén, C., Ståhl, A. Barrier-free outdoor environments: Older peoples' perceptions before and after implementation of legislative directives. Transport Policy 2010; 17 (6), Ståhl, A., Newman, E., Dahlin-Iwanoff, S., Almén, A., & Iwarsson, S. Detection of warning surfaces in pedestrian environments: The importance for blind people of kerbs, depth, and structure of tactile surfaces. Disability and Rehabilitation 2010; 32 (6), Wendel, K., Ståhl, A., Risberg, J., Pessah-Rasmussen, H., & Iwarsson. S. Post-stroke functional limitations and changes in use of mode of transport. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2010; 17 (2), Rosenkvist, J., Risser, R., Iwarsson, S., & Ståhl, A. Exploring Mobility in Public Environments among People with Cognitive Functional Limitations - Challenges and Implications for Planning. Mobilities 2010; 5 (1), Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Older pedestrians' perceptions of the outdoor environment in a year-round perspective. European Journal of Ageing 2009; 6, Rosenkvist, J., Risser, R., Iwarsson, S., Wendel, K., & Ståhl, A. The challenge of using public transport: descriptions by people with cognitive functional limitations. Journal of Transport and Land Use 2009; 2 (1), Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Implementing accessibility in Swedish municipalities. Journal of Transport and Land Use 2009; 2, Carlsson, G., Schilling, O., Fänge, A., Slaug, B., Nygren, C., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Towards a screening tool for housing accessibility problems: a reduced version of the Housing Enabler. Journal of Applied Gerontology 2009; 28 (1), Wendel, K., Risberg, J., Pessah-Rasmussen, H., Ståhl, A., & Iwarsson. S. Long-term cognitive functional limitations post stroke: Objective assessment compared with self-evaluations and spouse reports. International Journal of Rehabilitation Research 2008; 31 (3), Ståhl, A., Carlsson, G., Hovbrandt, P., & Iwarsson, S. Let s go for a Walk! : identification and prioritisitaion of accessibility and safety measures involving elderly people in a residential area. European Journal of Ageing 2008; 5 (3), Wretstrand A, Ståhl A, Petzäll J. Wheelchair users and public transit: eliciting ascriptions of comfort and safety. Technology and Disablity 2008; 20 (1), Howbrandt, P., Ståhl, A., Iwarsson, S., Horstmann, V., & Carlsson, G. Very old people s use of the pedestrian environment functional limitations, frequency of activity and environmental demands. European Journal of Ageing 2007; 4 (4), (28)

8 Brandt A., Iwarsson, S., Stahl A. Older people's use of powered wheelchairs for activity and participation. Journal of Rehabilitation Medicine 2004; 36 (2), Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Safety as perceived by wheelchair-seated passengers in special transportation services. Accident Analysis and Prevention 2004; 36 (1), Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll J. The Safety of Passengers in Wheelchairs in Special Transportation Service. Interviews and Assessments. Technology and Disability, 2003; 15 (4), Brandt, Å., Iwarsson, S., Ståhl, A. Satisfaction with rollators among community-living users: a followup study. Disability and Rehabilitation, 2003; 25 (7), Iwarsson, S., Ståhl, A. Accessibility, usability, and universal design Positioning and definition of concepts describing person-environment relationships. Disability and Rehabilitation. 2003; 25 (2), Rosenbloom, S., Ståhl, A. Automobility among the Elderly The Convergence of Environmental, Safety, Mobility and Land Use Issues. EJTIR: Sustainable Transport Vol. 2 (3-4) Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. The personal component of accessibility at group level: Exploring the complexity of functional capacity. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2002; 9 (3), Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical Understanding and Methodological Challenges in Accessibility Assessments Focusing the Environmenal Aspects. Disability and Rehabilitation 2002; 24 (5), Iwarsson, S., Jensen, G., Ståhl, A. Travel Chain Enabler: Development of a Pilot Instrument for Assessment of Urban Public Transport Accessibility. Technology and Disability 2000; 12 (1), Iwarsson, S., Ståhl, A. Traffic Engineering and Occupational Therapy: A Collaborative Approach for Future Directions. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 1999; 6 (1), McLary. J., Ståhl, A., Persich, S. Implementation of Service Routes in the United States. Transportation Research Board No 1378, Ståhl, A. Mobility and Accessibility for Elderly and Disabled Persons in Sweden. IATSS Research (Journal of International Association of Traffic and Safety Sciences) 1992; 16 (2), Ståhl, A. The Latest Trends in Transit and Paratransit Services for the Elderly and Disabled in Sweden. Transportation Research Board, 69th Annual Meeting; U.S.A. (Washington, D.C). Specialized Transportation Planning and Practice 1991; 3 (4), Ståhl, A. Special Transportation Service in Sweden Involvement of Private Operators. Transportation Research Record 1170, Ståhl, A. Changing Mobility Patterns and the Aging Population in Sweden. Transportation Research Record 1135, Rundgren, Å., Ståhl, A. Prevalence of Car Ownership and Car Driving Among Elderly in Sweden. Journal of Traffic Medicine, Ståhl, A. Accessibilité totale et services spécifiques aux Étas-Unis et en Suede. Transport Public No 815. Submitted manuscripts Melin Emilsson, U., Ståhl, A. Good personal finances or strong social capital - gender-based life conditions that are important to leading an active life when a person becomes alone in old age Submitted. 6 Ståhl, A., Stjernborg, V., Melin Emilsson, U. Changes in mobility in relation to the life event of becoming alone in the household in old age. Submitted. 5 Waara, N., Brundell-Freij, K., Risser, R., Ståhl, A. Segmenting functional limitations for feasible provision of targeted traveller information in public transport. Submitted. 8(28)

9 4 Vendel, K., Ståhl, A., Iwarsson, S. Interrater reliability of an extended and modified Swedish version of the Frenchay activity index. Submitted. 3 Newman, E., Dahlin-Ivanoff, S., Iwarsson, S., Ståhl, A. A totaly blind person s experiences of orientationg on a railway platform. A case study focusing on design solutions. Submitted. 2 Ståhl, A., Horstmann, V., Iwarsson, S. Intervention in pedestrian environments: Older peoples appraisal of environmental measures taken, and the effect on perceived difficulty as pedestrians and outdoor activity. Submitted. 1 Wennberg, H., Hydén, C., Ståhl, A. Effects of improved winter maintenance in pedestrian environments: Older peoples' and practitioners' views. Accepted for publication. Manuscripts in progress Månsson Lexell, E., Ståhl, A. How cognitive impairments influence travelling with bus A case study. In manuscript. 6. Phillips, J., Wennberg, H., Ståhl, A. How older people as pedestrians perceive their neighbourhood: Methodological issues derived from studies in two countries. In manuscript. 5 Carlsson, G., Svensson, H., Ståhl, A. Towards a tool for identification of accessibility problems in the pedestrian environment. In manuscript. 4 Risser, R., Månsson Lexell, E., Bell, D., Iwarsson, S., Ståhl, A. Use of Local Public Transport among People with Cognitive Impairments A Literature Review. In manuscript 3 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Exploration of physical accessibility in society: Reflections on theory and methodology in a travel chain perspective. In manuscript. 2 Berntman, M., Ståhl, A. Falls as pedestrians as a major traffic safety issue. In manuscript. 1 Carlsson, G., Ståhl, A. Intermediate public transportation: For whom do we plan? In manuscript. O. Contributions to International Conferences and Symposia Ståhl, A., Almén, M. Can different features in the pedestrian environment increase the accessibility/usability and the safety/security for people with blindness when walking outdoors? Invited Symposium for ICTTP2012, Groningen, The Netherlands, Aug Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk - Intervention in Pedestrian Environments: Older People s Appraisal of Environmental Measures Taken, Difficulty of Walking and Frequency of Activity, in Proceedings of the 62 th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta, Georgia, USA, Nov K. Wendel, S. Iwarsson, J. Rosenkvist, R. Risser, & A. Ståhl. Cognitive functional limitations longterm stroke and barriers for using public transport, in Proceedings of the 61 st Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, National Harbor MD, USA, Nov Ståhl, A., Iwarsson, S. "Let s go for a walk!" Evaluation of outdoor environment measures regarding accessibility, safety, mobility for older persons, in Proceedings of the 60 th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, San Francisco CA, USA, Nov Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Older pedestrian s safe mobility the year around, in Proceedings of the 20 th ICTCT workshop in Valencia, Spain. 76 Ståhl, A., Iwarsson, S. "Let s go for a walk!" Evaluation of outdoor environment measures regarding accessibility, safety and mobility for older persons. International Association of Gerontology and Geriatrics, VI European Congress, St Petersburg, Russia, July 5-8. Advances in Gerontology, 20, (3), Ståhl, A., Berntman, M. Falls in the outdoor environment among older persons a tool to predict accessibility? in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD). 9(28)

10 74 Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Accessibility in practice focussing on older pedestrians, in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD). 73 Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Iwarsson, S., & Dahlin Ivanoff, S. Blind persons testing the tactility of different warning surfaces in real environments, in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD). 72 Rosenkvist, J., Wendel, K., Ståhl, A., Risser, R., & Iwarsson. S. Public transport planning from the perspective of people with cognitive impairments Experiences from focus group interviews and participant observations, in Proceedings from the 11 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD) Ståhl, A., Berntman. M. Injuries from Falls as Pedestrians, in Proceedings from the. Transport Research Area Europe 2006, Gothenburg, Sweden, June Rosenkvist, J., Risser, R., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Using and being in transportation systems for people with cognitive disabilities, in Proceedings from the Transport Research Area Europe 2006, Gothenburg, Sweden, June Brandt, Å., Ståhl, A., Iwarsson, S. Impact of physical environmental barriers on older people s use of mobility devices. The 18th Nordic Congress of Gerontology, Juväskylä, Finland, May Ståhl, A., Berntman, M. Falls and Mobility in Old Age. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Ståhl, A., Carlsson, G. Serviceroute or Flexroute traffic? A user perspective from Sweden. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Safety as perceived by wheelchair seated passengers in Special Transportation Services. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Wretstrand, A., Ståhl, A. Wheelchair users' participation in transport - perceptions of comfort. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Brandt, Å., Ståhl, A., Iwarsson S. Impact of Physical Environmental Barriers on Older People's Use of Mobility Devices. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr Brandt, Åse., Iwarsson, S., Ståhl, A. Outcomes of powered wheelchair interventions: Users` satisfaction and mobility-related participation. International Conference of Aging, Disability & Independence, St Petersburg, Florida, USA, Feb Iwarsson, S., Wendel, K., Risberg, J., & Ståhl, A. Cognitive functional limitations and changes in travel behaviour after stroke. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Orlando, USA, Nov 18-22, Gerontologist, 45, (Special IssuesII), Ståhl, A., Rosenkvist, J., Risser, R., & Iwarsson, S. Public transportation including persons with cognitive disabilities - First insights to a complex research field. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Orlando, USA, Nov 18-22, Gerontologist, 45, (Special Issue II), Rosenkvist, J., Risser, R., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Mobility in (and accessibility to) public space for people with cognitive disabilities. 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, July Iwarsson, S., Ståhl, A. "Let s go for a walk!" - Enhancement of outdoor mobility among older people. 18th World Congress of Gerontology, Rio de Janeiro, Brazil, June Ståhl, A., Almén, M. Guidelines in pedestrian environments an experiment with tactile guidance surfaces for blind people, Vision 2005, London, UK. 57 Ståhl, A., Berntman, M. Traffic Safety and Mobility. How to use empirical data for design of the traffic environment. 5 th Austrian Geratric Congress, Wien, Austria. 10(28)

11 Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk User involvement for accessibility, safety and social participation. The Enable Age Final Conference, Dec 9, 2005, Lund. 55 Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA, Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Methodological aspects of person-environment fit in public transport. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA, Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), Iwarsson, S., Mollenkopf, H., Ståhl, A. European perspectives of older adults possibilities for participation. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA, Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), Ståhl, A., Iwarsson, S. Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment. Nordisk Gerontologisk Kongress, maj, Stockholm. 51 Hovbrandt, P., Carlsson, G., Iwarsson, S., & Ståhl, A. Aktivitet utanför bostaden och förekomst av funktionella begränsningar bland äldre personer. Nordisk Gerontologisk Kongress, maj, Stockholm. 50 Brandt, Å., Iwarsson, S., Ståhl, A. Older peoples use of powered wheelchairs for activity and participation. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece. 49 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Assessing accessibility in public transport. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece. 48 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical and methodological reflections on P-E fit in society for elderly people. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece. 47 Waara, N., Ståhl, A. The need of information in public transport - elderly and disabled peoples prejourney travel information requirements, in Proceedings from the the 10th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons - TRANSED 2004, Hamamatsu, Japan, pp. 46 Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll, J. Safety and Comfort: Wheelchair Users in Urban Public Transportation, in Proceedings from the the 10th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons - TRANSED 2004, Hamamatsu, Japan, pp Iwarsson, S., Ståhl, A. Accessibility, usability and universal design positioning and definition of concepts describing person environment relationships. In Craddock, G. M., McCormack, L. P, Reilly, R. B., & Knops, H. (2003). Assisitive Technology Shaping the Future, Proceedings for the AAATE Conference, Aug 31 Sept 3, Dublin, Ireland. 44 Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical and methodological reflections on P-E fit in society for elderly people. Vth IAG European Region Congress of Gerontology, Barcelona, Spain, July 2-5. Geriatria y Gerontologia, 38, Suppl. 1, Rosenbloom, S., Ståhl, A. Automobility among the Elderly The Convergence of Environmental, Safety, Mobility and Land Use Issues. The European STELLA First Focus Group 4 Meeting (Environment, Safety, Health, Land Use and Congestion), 3-4 May, Helsinki, Finland. 42 Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Systematic assessment of physical accessibility in a travel chain perspective. Abstract Book (CD-rom), 13th World Congress of Occupational Therapists, Stockholm, June Iwarsson, S., Ståhl, A. The Enabler Concept a basis for accessibility assessments. Inclusion by design planning the barrier-free world. June 2001, Montreal, Canada,. 40 Ståhl, A., Rybeck, M., Petzäll, J. The Swedish Experience of Developing a Taxi for All. The Involvement of users, researchers and industry, in Proceedings from the 9th International Conference on Mobiliby and Transport for Elderly and Disabled People, TRANSED Warsaw, Poland. 39 Carlsson, G., Ståhl, A. Methodology for Assessment of Accessibility in the Urban Public Transport Travel Chain, in Proceedings from the 9th International Conference on Mobiliby and Transport for Elderly and Disabled People, TRANSED Warsaw, Poland. 11(28)

12 38 Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll, J. Comfort and Safety for Wheelchair-seated Passengers, in Proceedings from the for 9th International Conference on Mobiliby and Transport for Elderly and Disabled People, TRANSED Warsaw, Poland. 37 Westerlund, Y., Ståhl, A. Transport Telematics for Elderly Users: Successful Use of Automated Booking and Call-back for Demand Responsive Transport Services in Gothenburg, in Proceedings from the 7th ITS World Congress on Intelligent Transport Systems. Italy, Torino. 36 Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Wheelchair-seated Passengers Using Speical Transport Services. Aspects of Comfort, Safety and Occuring Accidents. Journal of Traffic Medicine, vol 28, No 2S, Ståhl, A., Westerlund, Y. Development of Accessible Multipurpose Vehicles, in Proceedings from the 16th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 34 Westerlund, Y., Ståhl, A. FlexRoute Demonstration of Demand Responsive Service Routes in Gothenburg, in Proceedings from the 16th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 33 Ståhl, A. Swedish Experiences with low-floor buses. Large and minibus in different transport systems, in Proceedings from the 30th Bus and Coach Expert Meeting. Györ, Ungern. 32 Ståhl, A. Public Transport or Special Service or a Mix? in Proceedings from the KFB:s research conference on Urban Transport Systems, Lund Ståhl, A. Service Routes or Low floor buses, in Proceedings from the 8th International Conference on Transport and Mobility for Elderly and Disabled People TRANSED, Perth. Indomed Pty Ltd. Western Australia Ståhl, A., Berntman, M. Use of Route Guidance Systems. Experiences among Elderly Drivers.,in Proceedings from the 4th World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle-Highway Systems, Berlin, Germany ( ERTICO) Ståhl, A. Adaptation of the Whole Travel Chain - Benefits and Attitudes, in Proceedings from the 24th PTRC European Transport Forum, Summer Annual Meeting, 2-6 September 1996, The PTRC Publication and Research Services LTD, London. 28 Ståhl, A., Petzäll, J. Taxi Vehicles A User Perspective, in Proceedings from the Conference of the International Association of Transportation Regulators, Strasbourg, France, 6-9 october Petzäll, J., Ståhl, A. Wheelchair-seated Travellers in Vehicles., in Proceedings from the 23 rd PTRC European Transport Forum, Summer Annual Meeting, September 1995, PTRC Education and Research Services LTD, London. 26 Ståhl, A. A Decade of Service Route Traffic, in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume Ståhl, A., Brundell-Freij, K. The Adaptation of the Swedish Public Transport System; Yesterday, Today, Tomorrow. An evaluation, in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume Petzäll, J., Ståhl, A., Eklund, P., & Bluchert, I. Vehicles for Taxi and Special Transportation Service, in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume Ståhl, A., Berntman, M. The Use of Vision Enhancements to Assist Elderly Drivers, in Proceedings from the 1 st World Congress on Applications of Transport Telematics & Intelligent Vehicle Highway Systems. Frankrike (Paris). ERTICO, "Towards an Intelligent Transport System", Volume Ståhl, A., & Berntman, M. UV-light and Older Car Drivers - Attitudes and Benefit,. in Proceedings from the 27th ISATA Conference on Advanced Transport Telematics/Intelligent Vehicle Highway Systems. Tyskland (Aachen). 21 Ståhl, A. Taxi Vehicles in Use in Europe - Attractive to all Customers; An evaluation, in Proceedings from the 22nd PTRC European Transport Forum. England (University of Warwick, Coventry). 20 Ståhl, A. Feasibility Study of Service Routes for Handydart Passengers, in Proceedings from the B.C. Transit, Canada, Trans Vision Consultants Ltd. Canada (Vancouver). 12(28)

13 19 Ståhl, A. Housing and Transportation for Elderly in Rural Areas in Sweden, in Proceedings from the 5th International Conference on Systems Science in Health-Social Services for the Elderly and the Disabled. Schweiz (Genève). Swiss Institute for Public Health Press; SYSTED 94, Dependency, the Challenge for the year Ståhl, A. Låggolvbussar i Europa. Cost 322, European Seminar on Low Floor Bus Transport System. Belgien (Bryssel). (Publication) Transportforskningsberedningen. 17 Ståhl, A., Åhlund, O. The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Ståhl, A. The Provision of a Community Responsive Public Transportation in Urban Areas, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Larrousse, P., Mc Lary, J., Ståhl, A. The Impact of the ADA on Transit Agencies and the Implementation of Service Routes in the United States, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Risser, R., Ståhl, A. Development of a Training Program for Senior Citizens to Meet Increasing Technology in Traffic and Transpor, in Proceedings from the 6 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume Ståhl, A., Eklund, P. Low-floor Vans as Taxicabs. A product analysis for Swedish conditions. ECMT:s (European Conference of Ministers of Transport) International Seminar on Access to Taxis; Spanien (Sevillia). (Publication) Ståhl, A. Designing and Managing Senior Transportation Programs, in Proceedings from the 2nd Midwest Regional Transit Conference; U.S.A. (Minneapolis). International Transit Workshop Summary Ståhl, A. Better Bus Design for Ambulant Disabled People, in Proceedings from the PTRC's (Planning and Transport Research and Computation Co Ltd.) 17th Summer Annual Meeting; England (Brighton). PTRC. Seminar on Transport for People with a Mobility Handicap. 10 Ståhl, A. Effects of Various Adaptability Measures in Public Transportation in Sweden, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A. Elevated Bus Stops in Halmstad, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A. Public Transportation Service Routes in Borås, Sweden, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A., Berntman, M. Traffic Accidents Involving Elderly Drivers - Types and Circumstances, in Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, Ståhl, A. Public Transport or Special Provision. Finding the Right Mix, in Proceedings from the European Conference of Ministers of Transport. Transport Without Handicap; England (London). Department of Transport, Transport Without Handicap. A Priority for Europe. Conference Proceedings. 5 Ståhl, A. A Bus System with Elevated Bus Stop, in Proceedings from the 4 th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Canada (Vancover). Transport Canada. Mobility in the Global Village. 4 Ståhl, A. Has the Traffic/Transportation Situation Any Significance for the Quality of Life of Elderly People? in Proceedings from the International Congress of the International Federation of Housing and Planning; Sverige (Malmö). IFMP; (28)

14 Ståhl, A. Public Transport for the Elderly in Sweden: Technical and Behavioral Issue,. in Proceedings from the 3 rd International Conference on Mobility and Transport of Elderly and Handicapped Persons; U.S.A. (Orlando).U.S. Department of Transportation. 2 Ståhl, A. Transport of Elderly and Handicapped Persons in Sweden. Association pour le developement des techniques de transport d'environement et de circulatio, in Proceedings from the 4th International Congress "Transportation Towards the Year 2000"; Canada (Montreal). Volume Ståhl, A. Elderly People in Traffic System. Interpreting and Valuing Transportation's Role in Social Well-Being; Holland (Noordweik). (Publikation) Ministry of Transport and Public Works, Den Haag. Conference Proceedings. P. Chapters in Books and other Publications Books Iwarsson, S., Ståhl, A., & Löfqvist, C., 2012, Mobility in outdoor environments in old age. In Rowles, G. & Bernard, M. (Eds.) Environmental gerontology: Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. In press Holmberg, B., Ståhl, A., Almén, M., & Wennberg, H., 2008, Tillgänglighet, trygghet och andra subjektiva aspekter. In Hydén, C. (Ed.), Trafiken i den hållbara staden, pp Lund: Studentlitteratur Westerlund, Y & Ståhl, A, 2004, DRT vehicle development. In Ambrosino, G., Nelson, J.D., & Romanazzo, M. (Eds). Demand Responsive Transport Services: Towards the Flexible Mobility Agency. Rome: ENEA (National Italien Agency for New Technology) Iwarsson, S., Ståhl,A. & Carlsson, G. 2003, Accessible transportation Novel occupational therapy perspectives. In: Letts, L., Rigby, P., & Stewart, D. (Eds.). Using Environments to Enable Occupational Performance. New York: SLACK incorporated Westerlund, Y., & Ståhl, A., Innovation in Paratransit and other Flexible Public Transport Systems, Chapter for the TCRP study on New Paradigms in Rural and Small Urban Transit Service, conducted by the Drachman Institute for Land and Regional Developmental Studies, The University of Arizona, Tucson, Arizona, U.S.A Ståhl, A., 1998, Planning for a Community Responsive Public Transport System, The Swedish Model. Broadening our Vision of Housing and Community Care for Older People, Anchor Research, England Ståhl, A., The Role of Technology in Keeping the Elderly Mobile Experiences from some Research Work in Sweden. COST A5, Ageing and technology. The outdoor mobility of older people. Technological support and future possibilities, Luxembourg, Ståhl, A., Servicelinjer i Sverige Erfarenheter ur ett resenärsperspektiv. NNH 6/96 Kollektivtrafik för alla, Nordiska Nämnden för Handikappfrågor, Vällingby Ståhl, A., Trafiksäkerhet ur ett äldrepespektiv, TemaNord 1996:511, Nordiksa Ministerrådet, Köpenhamn Ståhl, A., Service Routes - The Swedish Experience. Anchor Europe 3; European Year of Older People. Breaking Out - Breaking Through. 7 Ståhl, A., The provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden. Verkeersadviesburo Diepens en Okkema, Activiteit Europees Jaar van de Ouderen; Accessible (supplementary) Public Transport Ståhl, A., Service Routes in Sweden - Implementation, Design and Impacts. Radar, Vierde Jaargang Nummer 10 5 Ståhl, A., Service Route Network; Bridging the Gap. APTA (American Public Transit Association) Passenger Transport, Volume 49, No Ståhl, A., The Role of Personal Transport in the Lifestyles of Elderly and Disabled Persons. 14(28)

15 TRRL. Private Transport for Elderly and Disabled People. Contr Report Ståhl, A., Äldre i trafiken. Trafiksäkerhetsverkets dokumentation "Trafik 2000" Ståhl, A., Äldres upplevda risker i trafiken. Nordiska Trafiksäkerhetsdagar, 1985; Trafiksäkerhet och åldrande Ståhl, A., Gång- och cykeltrafikmiljöns utformning. Trafiksäkerhetsverkets kampanjbok "Äldre oskyddade trafikanter". Other Publications Iwarsson, S., & Ståhl, A. Tillgängligt för alla - forskning för praktiska mål. Miljöforskning, (2), Iwarsson, S., Ståhl, A., & Carlsson, G. Design för alle og den eldre befolkningens behov. Ergoterapeuten (Norge), 46 (8), Iwarsson S & Ståhl, A, Tillgänglighet till fysisk miljö. Några kommentarer utifrån direktiven till Senior 2005 (Direktiv 1998:109), i Tillgänglighet och boende. Bilagedel D till Diskussionsbetänkande Riv Ålderstrappan! Livslopp i förändring (SOU 2002:29). Fritzes Ståhl, A., & Berntman, M. Gaturummet en riskfaktor för äldre i samhället. Socialmedicinsk tidskrift nr Ståhl, A. Handikappanpassning av kollektivtrafiken - i går, i dag, i morgon! Artikel i KFB FORUM Nr 4, Ståhl, A. Handikappade och kollektivtrafik. Artikel i VETSKAP om högre utbildning och forskning. Nr Ståhl, A. Nya fordon för äldre och handikappade. Artikel i Swedish Vehicular Engineering News Nr R. Publications in the Framework of ECMT (European Conference of Ministers of Transport) Ståhl, A., Iwarsson, I. Persons with Cognitive Impairments and Public Transport. ECMT (European Conference of Ministers of Transport) Ståhl, A. Meeting Needs for Local Journeys - Solutions in Sweden. ECMT. Transport for People with Mobility Handicaps; Information and Communication, Ståhl, A. Bus Design; Facilities for Boarding and Debarking. ECMT. Transport for People with Mobility Handicaps; Public Transport by bus, S. Publications in the Framework of EU Projects Wretstrand, A & Ståhl, A. User needs and expectations relative to accessible transport. Framework for mobility planning, EuroAccess WP2-Lund-Deliverable2-v.1.0. EU:s Sixth Framework Programme Grönvall, O., Ståhl, A., Berntman, M. Summaryof the results of Area 3, SIZE project (Life Quality of Senior Citizens), Deliverable D14 and D16. EU:s Fifth Framework Programme, project no QLK6-CT Grönvall, O., Ståhl, A., Berntman, M. Proceedings of Workshop III, SIZE project (Life Quality of Senior Citizens), Deliverable D 15. EU:s Fifth Framework Programme, project no QLK6-CT Grönvall, O., Ståhl, A., Iwarsson, S. Can people with cognitive functional impairments use public transportation? A substudy of conditions in Sweden for the EU project MAPLE (Improving Mobility and Accessibility for People with Learning Difficulties) VS/2003/0444. (Also in Swedish version). Lund, Sweden: Department of Technology and Society, Lund Institute of Technology, Lund University Risser, R., Bean, N., Plichtova, J., Sardi, G., & Ståhl, A. Pilot Study Report. HOTEL, How to analyse life quality. EU:s Fifth Framework Programme, project no HPSE (28)

16 Oxley P., Ståhl, A. Taxis for All Final Report. Directorate General for Transport, Commission of the European Community. Brussels, TELSCAN, Final Report. Telematic Standards and Coordination of ATT Systems in Relation to Elderly and Disabled Travellers. EU:s Fjärde ramprogram, (DG XIII), project No TR Co-author TELSCAN, Deliverable 3:2: 1999, ATT-Systems and their Relevance to Elderly and Disabled Travellers. EU:s 4 th framework program (DG XIII). Co-author EU-taxi, Interim Report, 1998, TAXIS FOR ALL. EU:s 4 th framework program, (DG VII). Co-author. 9 MULI-buslorry: Draft Technical Report: 04/96-03/98, EU:s 4 th framework program, (DG XVII). Co-author TELSCAN, Deliverable 3.1, 1997, Inventory of ATT system requirements of elderly and disabled drivers and travellers. EU:s 4 th framework program, (DG XIII). Co-author. 7 MULI-bus, Progress Report 1, User Needs. EU:s 4 th framework program, (DG XVII). Co-author. 6 SAMPO, Deliverable 8.2, Results of the Evaluation of the SAMPO Demonstrations. EU:s 4 th framework program, (DG XIII). Co-author Ståhl, A., Berntman, M., Petzäll, J. Evaluation of Route Guidance Systems; Part 3 The Philips Carin. Projekt V2031 EDDIT (Elderly and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVE-office och Ståhl, A., & Berntman, M. UV-light and Older Car Drivers. Project V2031 EDDIT (Elderly and Disabled Drivers Informations Telematics). DRIVE-office och The Evaluation Programme for Eddit; Deliverable No10, Workpackage No 10 Act 02 for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVE-office and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author Medical, Psychological and Behavioural Characteristics; Deliverable No2, Workpackage No 01 Act 02 for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVEoffice and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author. 1 Analysis and Typology of Accidents Involving Elderly Drivers; Deliverable No1, Workpackage No 01 Act 01 for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVEoffice and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author. T. International presentations without publications Traffic Planning for Older People Nordmagkurs, Lund Universell design Kan vi uppnå tillgänglighet för alla i kollektivtrafiken? Kollektivtransportkonferanse Oslo Test av ledstråk I Sverige Nordisk konferens om tillgänglighet By for alle, Köpenhamn 66 Tillgänglighet för alla myt eller verklighet? NVF seminarium för oskyddade trafikanter, Malmö, Sweden Research on vision impaired people in Sweden. Studies on warning surfaces, continuous guidance routes and roundabouts. ISO Working Group (ISO-TC 173 WG7), Lyon, France. 64 Injuries from Falls as Pedestrians. Transport Research Arena Europe Göteborg, Sweden 63 Research on visually impaired people. Innovative Design & Disability, The 3 rd European BAS Conference (Building Accessible Services), Lund, Sweden 16(28)

17 62 Findings from Worskhop III of the SIZE project. Final Workshop for the SIZE project. Brussels, Belgium Passenger Requirements The EU project CONNECT 3 rd Workshop on Future Vehicle Requirements för Flexible Transport Sesrvices, Manchester, U.K. 60 Let s go for a walk The EU project SIZE Conference Mobility in Old Age, Lund, Sweden 59 Guidelines in pedestrian environments an experiment with tactile guidance surfaces for blind people Vision 2005, London, UK. 58 Traffic Safety and Mobility How to Use Empirical Data for Design of the Traffic Environment 5:e österrikiska geriatirekongress, Wien, Österrike 57 Fall injuries among older people The Profane Workshop, Cracow, Poland Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment 17:e Nordiska kongressen I gerontology, Stockholm 55 Äldres krav på god mobilitet en växande marknad? NVF:s (Nordiksa Vägtekniska förbundet) 19.e kongress, Köpenhamn 54 Taktila ledstråk för blinda personer resultat av en studie i Södra Sandby Trafikdagar på Ålborg Universitet, Ålborg 53 Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment Symposium on European Perspectives on Older Adults, Possibilities for Participation, The Gerontological Society of America, Washington, U.S.A. 52 Let s go for a walk A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the outdoor environment Presentation vid The Enable Age Final Conference Housing matters in old age, Lund Research and Facts about Accessibility. Opening Conference, Nordic Design Competition, Nordic Council on Disability Policy, Copenhagen Taxis for All Seminar for the European Commission, DG-TREN, Brussels Development of Accessible Multipurpose Vehicles. 16 th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 48 FlexRoute Demonstration of Demand Responsive Service Routes in Gothenburg. 16 th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona). 47 Multi-Purpose Vehicles: Research and Realization. EU:s konferens om Muli-Buslorry, Berlin. 46 Public Transport or Special Service or a Mix? KFB:s forskningskonferens om Urban Transport Systems, Lund. 45 Designing the travel chain with older people. IV:th Congress on Gerontology, Berlin. 44 Adaptation of the Public Transport System. CTH:s information för en Koreansk delegation om Housing and Transportation for the Elderly in Sweden, Glimmingehus. 43 Swedish Experiences with low-floor buses. Large and minibus in different transport systems. 30:th Meeting of Bus and Coach Experts i Györ, Ungern. 17(28)

18 42 Intermediate solutions and their role in the integrated transport chain. CEMT:s International Seminar on ways of improving and integrating transporation systems for elderly and disabled people Strengthening the Transport Chain, Göteborg Mainstram Transport or Special Services Getting the right balance. UK Presidensy Seminar on Bus Accessiblitity. England (Liverpool) Pedestrians and Cyklists in single accidents. Vulnérabilis 97. Frankrike (Lyon). 39 Serviceruter tilpasset det lokale transportmönster. NHF:s (Norges Handikappforbund) konferens Kollektivtrafikk Tilgjenlig for alle? Norge (Oslo) What do Public Transport Users Want Accessibility Issues. Citizens Network Forum. Belgien (Bryssel). 37 The Introduction of Service Routes to Achieve a Community Responsive Public Transportation. 15 th National Conference on Accessible Transportation and Mobility. U.S.A. (Orlando, FL). 36 A Decade of Experience with Access and Mobility Policies and Programs in Sweden. TRB:s 75 th Annual Meeting. U.S.A. (Washington D.C.) The benefit of UV-light to Older Drivers. III European Congress of Gerontology. Holland (Amsterdam). 34 The Introduction of Service Routes to Achieve a Community Responsive Public Transportation. III European Congress of Gerontology. Holland (Amsterdam). 33 Housing and Transportation for the Elderly in Sparsely Populated Areas in Sweden - A Holistic Approach. III European Congress of Gerontology. Holland Amsterdam). 32 Äldre bilförare och informationsteknologi. Nordisk konferens om körträning för äldre och handikappade förare. Sverige (Kävlinge) Låggolv i kollektivtrafiken - problem och möjligheter. Transportekonomisk Institutts konferens om Bedre kollektivtransport - behovsrettet och resursvennlig. Norge (Oslo). 30 Fotgängareolyckor bland äldre. 12:e Nordiska kongressen i Gerontologi; Åldrandet - en utmaning för samhälle och vetenskap inför talet. Sverige (Jönköping). 29 Vehicles for Transport of Elderly and Disabled People. International Conference on Design & Transport for the Future. Sverige (Borlänge). 28 Servicelinjer för framtiden. Nordisk Lokaltrafikkmöte. Norge (Bergen) The Development and Role of Low Floor Buses. Community Transport Association Event. England (Blackpool). 26 Specialised Service and the Low Floor Bus. Community Transport Association Event. England (Blackpool). 25 Transport for Independent Living; The Transport Planners Perspective - A European Overview. Scottish Accessible Transport Conference. Skottland (Edinburgh). 24 The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas. The XVth World Congress of Gerontology. Ungern (Budapest). 23 Information Needs of Elderly and Disabled Persons in Connection with new Technology in Traffic and Transport. 1st TIDE Congress on Rehabilitation Technology - Strategies for the European Union; Belgien (Bryssel) The Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden. 18(28)

19 International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford). 21 The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas. International Conference on Marginalisation of Elderly People; England (Liverpool). 20 Service Route Traffic in Madison. Konferens i samband med startandet av den första servicelinjen i U.S.A., WI (Madison) Hur tillgodoser man behov av transporter? Seminarium om Utveckling av kollektivtrafiken; Norge (Oslo). 18 Transportation Solutions in Sweden for Elderly and Disabled Persons. French - Swedish Seminar No 1; Sverige (Göteborg och Borås). 17 Service Lines in Sweden. Symposium om Servicelinjetrafik; Holland (Meppel). 16 Äldre i trafiken. Optikdagarna i Stockholm om synen och trafiken; Sverige (Stockholm). 15 Swedish Policy regarding the Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden. International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford). 14 The Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden - The Swedish Model. UITP:s (International Union (Association) of Public Transport) 49:e kongress; Sverige (Stockholm). 13 Adaptation of Public Transportation - Swedish Policy and the Service Route Concept. Föreläsning för holländska politiker och företrädare för trafikföretag. Sverige (Borås). 12 Adaptation of Public Transportation - Swedish Policy and the Service Route Concept. Föreläsning för danska politiker och företrädare för trafikföretag. Sverige (Borås) The Provision of Transportation for the Elderly and Disabled in Sweden - New Trends and Legislative Actions. APTA's (American Public Transit Association) Annual Meeting and International Public Transit Expo '90; U.S.A. (Houston) The Service Route Concept; Design and Impact. Föreläsningsserie (1 vecka) i Danmark (Köpenhamn med flera städer). 9 Developments in Sweden in Planning Transport for People with a Mobility Handicap - The Service Route Concept. International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford). 8 Swedish Policy Regarding the Adaptation of Public Transportation to the Needs of the Elderly and Disabled, and the Introduction of Service Routes. Toronto Transit Commission (TTC); Canada (Toronto). 7 Adapting the Public Transportation and the Traffic Environment to the Needs of the Elderly and Handicapped. Transport Canada; Transportation Development Center; Canada (Montreal). 6 Social Impact of Adapted Public Transportation in Sweden. The Service Route Concept. The Ministry of Social Services; Canada (Toronto). 5 Service Route Traffic in Sweden - Design and Impact. Seminarium om Kollektivtrafik; Norge (Oslo) Taxis for Special Transportation. Ministry of Equipment, Housing, Transport, and Sea under the Patronage of the President of the French Republic. To Transport Without Exclusion; Frankrike (Dunquerque) Accidents Among Elderly Pedestrians - Number and Causes. Seminarium om Trafiksäkerhetsfrågor; Norge (Oslo). 2 Traffic Accidents Among Elderly Pedestrians. 4:e Nordiska Trafikmedicinska Kongressen; Finland (Helsingfors). 19(28)

20 Regelsystem och vidtagna effektiviseringsåtgärder inom färdtjänsten. 7:e Nordiska Konferensen i Gerontologi; Sverige (Malmö). Other abstracts at national conferences (2001-) Almén, M., Ståhl, A. Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning. Transportforum, Linköping, Sweden, VTI Almén, M., Ståhl, A. Har bredden på ljushetsmarkeringen betydelse för hur personer med synnedsättningar orienterar i gångmiljön? Transportforum, Linköping, Sweden, VTI Almén, M., Ståhl, A. Det går att planera kontinuerliga ledstråk. Transportforum, Linköping, Sweden, VTI Carlsson, G., Ståhl, A. Äldre och färdtjänstberättigade personers resor i tätort. AT-Forum, Stockholm, Sweden, April Carlsson, G., Schilling, O., Fänge, A., Slaug, B., Ståhl, A., & Iwarsson, S. The reduced version of the Housing Enabler. AT-Forum, Stockholm, Sweden, April Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Iwarsson, S., & Dahlin Ivanoff, S. Utvärdering av utformningsdetaljer för uppmärksamhet och varning i trafikmiljö för blinda personer. Transportforum, VTI Westerlund, Y., Ståhl, A., Carlsson, C., & Stålner, B. Servicelinje eller flextrafik när, var, hur? Jämförande utvärdering på fem orter. Transportforum, januari, Linköping. 3 Ståhl, A., Almén, M. Ledstråk i gångmiljön försök med taktila ledytor för blinda personer. Transportforum, januari, Linköping Iwarsson, S., Ståhl, A., Carlsson, G. Människa miljö aktivitet: Tillgänglighet, användbarhet, Design för alla och den äldre befolkningens behov. Handikappforskning 2003, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Stockholm 27 maj Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Metodologiska överväganden vid bedömning av tillgänglighet i reskedjan. AT Forum Abstracts, Stockholm. U. Presentations and publications in Sweden (1991-) Gott om pengar eller ett starkt socialt kapital? - Om skillnader i livsvillkor för män och kvinnor som blir ensamma på äldre dar, Öppet hus på Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund 170 Den yttre miljön och det äldre, Äldrebodag, Hässleholm 169 Design av utemiljö Lösningar för personer med rörelsenedssättningar och synnedsättningar Ystad kommun, Ystad Utemiljö och mobilitet dagens möjligheter, morgondagens utmaningar. CASE-dag (Centre for Ageing and Supportive Environments), Lund 167 Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning. Transportforum, Linköping Äldre som fotgängare och bussresenärer ett forskarperspektiv. CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), Lund 165 Har bredden på ljushetsmarkeringen betydelse för hur personer med synnedsättningar orienterar i gångmiljön? Transportforum, Linköping Det går att planera kontinuerliga ledstråk Transportforum, Linköping 20(28)

Westerlund, Y., & Ståhl, A., et al, Flexibel kollektivtrafik i Göteborg. KFB, Stockholm.

Westerlund, Y., & Ståhl, A., et al, Flexibel kollektivtrafik i Göteborg. KFB, Stockholm. Publikationer 1999 Johansson, S. & Svensson, H. Har kollektivtrafikomläggningen påverkat resvanorna i Jönköping? en resvaneundersökning genomförd 1996 och 1998, Bulletin 170, Institutionen för Trafikteknik,

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND, Sweden

Läs mer

Agneta Ståhl April 2009 LIST OF QUALIFICATIONS CV

Agneta Ståhl April 2009 LIST OF QUALIFICATIONS CV LIST OF QUALIFICATIONS CV AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND, Sweden Tel. + 46/46

Läs mer

Agneta Ståhl January 2010 LIST OF QUALIFICATIONS CV

Agneta Ståhl January 2010 LIST OF QUALIFICATIONS CV LIST OF QUALIFICATIONS CV AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND, Sweden Tel. + 46/46

Läs mer

LIST OF PUBLICATIONS; AGNETA STÅHL

LIST OF PUBLICATIONS; AGNETA STÅHL LIST OF PUBLICATIONS; AGNETA STÅHL M. Monographs 2006 85 Westerlund, Y., Carlsson, G., Ståhl, A., Tornberg, J., & Stålner, B. Servicelinjer eller flextrafik när, var, hur? Erfarenheter Jämförelser Planeringsprinciper.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS CV. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS CV. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS CV AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND, Sweden Tel. + 46/46

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning Stödjande miljöer för en åldrande befolkning Centre for Ageing and Supportive Environments Professor Susanne Iwarsson, koordinator Miljöinriktad gerontologi Arbetsterapi & sjukgymnastik Trafikplanering,

Läs mer

Boendemiljöns betydelse och flytt bland personer över 80 år

Boendemiljöns betydelse och flytt bland personer över 80 år www.med.lu.se/case Boendemiljöns betydelse och flytt bland personer över 80 år MARIANNE GRANBOM, LEG. ARBETSTERAPEUT, DOKTORAND MARIA HAAK, LEG. ARBETSTERAPEUT, LEKTOR Center for Ageing and Supportive

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

GÅENDES, CYKLISTERS OCH MOPEDISTERS SÄKERHET PÅ HUVUDVÄGAR UTOM TÄTORT I SVERIGE OCH FINLAND

GÅENDES, CYKLISTERS OCH MOPEDISTERS SÄKERHET PÅ HUVUDVÄGAR UTOM TÄTORT I SVERIGE OCH FINLAND GÅENDES, CYKLISTERS OCH MOPEDISTERS SÄKERHET PÅ HUVUDVÄGAR UTOM TÄTORT I SVERIGE OCH FINLAND Lars Leden Leden (1996) beräknade risken, som antal dödade per hundra miljoner personkm, för personbilsförare,

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Meta-analysis of the relevance of the physical urban environment for bicycling

Meta-analysis of the relevance of the physical urban environment for bicycling Meta-analysis of the relevance of the physical urban environment for bicycling Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri,

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Audi Urban Future Initiative

Audi Urban Future Initiative Framtidens Hållbara Transportsystem Audi Urban Future Initiative ITRL Sustainable transport perspective 2016-06-01 Integrated Transport Research Lab 2 PANELEN PRESENTERAR Mobilitet - Rörlighet är morgondagens

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research.

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research. PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research www.prometea.info Prometea participants 13 countries, 11 languages Project Coordinator: Dr. Yvonne Pourrat, Conference of the Heads

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Aktiviteter inom EGGA

Aktiviteter inom EGGA Aktiviteter inom EGGA Följande länder är medlemmar i EGGA: AUSTRIA Fachverband der Eisen-und Metallwarenindustrie Österreichs BENELUX Zink Info Benelux CZECH & SLOVAK REPUBLICS Czech and Slovak Galvanizers

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Medical Informatics Period 2, 2009

Medical Informatics Period 2, 2009 Medical Informatics Period 2, 2009 Bengt Sandblad Human-computer Interaction (HCI) Dept of Information Technology Uppsala University http://www.it.uu.se/research/hci Course homepage: http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht09

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

- GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE

- GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE Antaganden om olycksfall - GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE Varför lär man sig ibland inget - eller för lite från olycksutredningar? Hur påverkas utredningar av samma faktorer som orsakar

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo Trafikverkets omvärldsanalys Nytt trafikverk, ny omvärld äld Susanne Ingo Stockholm 11 april 2012 2 2012-04-13 Stora demografiska utmaningar i världen. The Demographic transition Deat h rat e Birt h rat

Läs mer

Peter Fröst, adj professor

Peter Fröst, adj professor Peter Fröst, adj professor Plattform Fastighetsrådet Avsiktsförklaring om ett plattformsbidrag från landstingen och regionerna. Ca 1 miljon kronor per år i 5 år Fortsätta bygga upp CVA och dess infrastruktur.

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit?

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? Så anp inform Du kan informat bredvid Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? 1. Klicka Sidfot p Åsa Vagland, VINNOVA Nationella ITS-konferensen 120919 Bild 1 2. Kryss presenta

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Fler äldre-äldre i vården

Fler äldre-äldre i vården Fler äldre-äldre i vården Om behovet av att prioritera Mats Thorslund Aging Research Center Starting points More and more elderly people 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Men

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS IPSOS REPUTATION COUNCIL 141 seniora chefer inom kommunikation i 22 länder Ipsos Reputation Council nionde omgången Reputation Council

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Mobile IT systems and home care applications

Mobile IT systems and home care applications Mobile IT systems and home care applications Bengt Sandblad http://www.it.uu.se/research/hci Mobile work Mobile Mobile Mobile Digital pen IT systems for mobile work It is often important that information

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer