SPEECHMIKE TM PHI INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK CLASSIC BARCODE 6294

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPEECHMIKE TM PHI INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK CLASSIC BARCODE 6294"

Transkript

1 SPEECHMIKE TM CLASSIC BARCODE 6294 INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK PHI

2 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok PHI

3 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok 2 COPYRIGHT Philips Speech Processing. Med ensamrätt. Kopiering, helt eller delvis, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. Information i denna handbok kan ändras utan föregående besked. VARUMÄRKEN SpeechMike är ett varumärke som tillhör Philips. DEMENTI OCH NOTISER Philips Speech Processing har utfört omfattande tester med de vanligaste konfigurationerna, men eftersom PC-tillägg och drivrutiner ändras mycket snabbt kan vi inte garantera någon konfliktfri användning. Möjliga lösningar för sådana konflikter återfinns i filen Readme (Viktigt). CE märkning bekräftar att maskinen uppfyller gällande EUregler. Denna bruksanvisning har tryckts på klorfritt blekt returpapper. Detta motsvarar högsta standard när det gäller att undvika belastningar på miljön. Allt pappersmaterial i förpackningen kan återvinnas. Denna elektroniska utrustning innehåller återvinnbart material. Rätt till tekniska förändringar och fel förbehålles. LASERPRODUKT AV KLASS 1 Denna produkt överensstämmer med US 21CFR och IEC825-1:1993+A1:1997, EN :1994+A11:1996. Laserklassificeringen visas nära skannerfönstret på produkten. Laserenheter av klass 1 anses inte medföra någon risk när de används i avsett syfte. Följande meddelande måste överensstämma med amerikanska och internationella bestämmelser: Se upp! Försök inte öppna enheten. Tillåt bara att auktoriserade servicetekniker reparerar enheten. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av procedurer andra än de som anges häri kan resultera i skadlig exponering av laserljus.

4 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok 3 Inledning Tack för att du har köpt Philips SpeechMike. SpeechMike Classic Barcode har utformats för att kunna erbjuda optimal bekvämlighet och större effektivitet i ditt dagliga arbete. Denna handbok tar upp installationen av maskin- och programvara för SpeechMike Classic Barcode, hanteringen av SpeechMike Classic Barcode och testning av installationen. Funktioner i SpeechMike Classic Barcode Professionell dikteringsindataenhet anpassad för enhandsanvändning. Lysdioder för visuell feedback och inbyggd högtalare för akustisk feedback. Alla knappar kan programmeras för att passa inviduella preferenser hos användaren. Paketet innehåller Philips SpeechMike Classic Barcode LFH 6294 med självhäftande mikrofonhållare. Drivrutiner för Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 och Windows XP. SpeechMike Control Application (Kontrollprogram) för att anpassa knappinställningarna för kontroll av Windows-program som Microsoft Office och Internet-program. SpeechMikes ljudinspelare med utökade inspelnings- och uppspelningsfunktioner. Användarhandböcker för SpeechMike Classic Barcode. Support och feedback För senaste information som saknas i användarhandboken referera till filen Readme (Viktigt) på SpeechMike-cd:n eller gå till menyn Start, Program, SpeechMike och välj Readme. Var god kontakta din programvaruåterförsäljare för senaste versionen av SpeechMikeprogrampaketet. För ytterligare information om professionell taligenkänning och lösningar för taligenkänning från Philips Speech Processing se vår webbsida på adressen: För ytterligare information se broschyren "World-Wide Service Information" som ingår i detta paket.

5 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok 4 Installation Systemkrav IBM-kompatibel dator USB-port Minst 32 MB RAM rekommenderas Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP Maskinvaruinstallation Windows ME, Windows 2000 och Windows XP: 1. Starta datorn och sätt i SpeechMike Classic Barcode i USB-porten. 2. Meddelandet Ny maskinvara hittad kommer snart att visas på din skärm. Obs! Om detta meddelande inte visas, kontrollera om USB-porten är aktiverad i ditt systems BIOS. För detaljer se dokumentationen för maskinvaran eller kontakta din maskinvaruåterförsäljare. 3. Installationen fortsätter automatiskt. Windows 98 SE: Obs! Cd:n Windows 98 Second Edition innehåller bara USB-drivrutinerna för mikrofon och högtalare. Drivrutinerna för lysdiodskärmen och dikteringsknapparna måste installeras från SpeechMike-cd:n innan du ansluter maskinvaran. 1. Starta datorn och sätt i SpeechMike-cd:n utan att sätta i SpeechMike Classic Barcode i USB-porten. 2. Autorun.exe startar. Om detta program inte startas när du sätter i SpeechMike-cd:n, startar du installationen manuellt så här: Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet. Dubbelklicka på CD-ROM-enhetens ikon så visas cd:ns innehåll. Starta programmet autorun.exe genom att dubbelklicka på det. 3. Starta installationen genom att klicka på Install (Installera). När du ombeds välja de komponenter som du vill installera väljer du Control application (kontrollprogram), SpeechMike recorder (SpeechMike-inspelare) och SpeechMike driver. (SpeechMike-drivrutin). Installera programvarukomponenterna genom att följa instruktionerna på skärmen. 4. Ta ut SpeechMike-cd:n och sätt i Windows 98 SE-cd:n. 5. Sätt i SpeechMike Classic Barcode i USB-porten. Totalt fyra nya enheter hittas. 6. När guiden Lägg till ny maskinvara startar, klicka på Nästa. 7. På skärmen kontrollerar du att Sök efter den bästa enheten för drivrutinen (rekommanderas), har markerats. Klicka sedan på Nästa.

6 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok 5 8. På nästa skärm bör endast Ange sökväg vara markerat och sökvägen för undermappen Windows\inf bör visas i fältet. Om nödvändigt, avmarkera alla andra alternativ och klicka på Nästa. 9. Windows kommer nu att börja söka efter de filer som behövs. Klicka på Nästa. Obs! Nödvändiga filer från Windows 98 SE-cd:n finns i underkatalogen Setup/Win98. Bläddra till denna katalog och klicka på OK. 10. När den första delen av installationen är avslutad, klicka på Slutför. 11. Upprepa steg 6-10 tills alla fyra komponenter för SpeechMike Classic Barcode är korrekt installerade. Programvaruinstallation Obs! En användare måste ha administratörsbehörighet att installera programmet under Windows 2000 eller Windows XP. Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp. Windows ME, Windows 2000 och Windows XP: Programvaran för SpeechMike Classic Barcode levereras på en cd. När du sätter i SpeechMike-cd:n i CD-ROM-enheten, startas autorun.exe. Starta installationen genom att välja Install (Installera). Om detta program inte startas när du sätter i SpeechMikecd:n, starta installationen manuellt så här: 1. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet. 2. Dubbelklicka på CD-ROM-enhetens ikon så visas innehållet på cd:n. 3. Starta programmet autorun.exe genom att dubbelklicka på det och välja Install (Installera). Windows 98 SE: Programvaran har redan installerats som del av maskinvaruinstallationen beskriven ovan.

7 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok 6 Hantera SpeechMike Classic Barcode Placera SpeechMike i handflatan med tummen på 4-positionsväxlaren och pekfingret över de bakre knapparna. SpeechMike Classic Barcode-knappar: Inspelning EOL (Slutet på brevet) Snabbspolning framåt Uppsp./ stopp Snabbspolning bakåt 4-positionsväxlare Streckkodsskanner Mikrofon Infoga/ skriv över Programmeringsbar knapp Skannerstartknapp Högtalare Mikrofonfunktioner När SpeechMike Classic Barcode installeras korrekt fungerar mikrofonen och högtalarna och funktionerna Inspelning, Uppspelning/Stopp, Snabbspolning bakåt och Snabbspolning framåt är tillgängliga och klara att användas. Ytterligare knappfunktioner Knapparna på SpeechMike kan även tilldelas ytterligare funktioner beroende på program och om knapparna används i ett programmerat läge. Mer information om de enskilda knappinställningarna och hur du programmerar knappar finns i Programvaruhandboken.

8 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok 7 Streckkodsskanner SpeechMike Classic Barcode har en inbyggd streckkodsskanner som kan programmeras så att den passar det program du använder. Skannern är ansluten till datorn via USB-gränssnittet. Skannern stöder följande standarder: EAN, UPC, Code 128, Code 39, Code 93, 2 från 5 familjen, Codabar, Code 11, MSI Code och Interleaved 2/5. Konfigurera skannern SpeechMike Classic Barcode har förkonfigurerats med tangentbordsspråket US English och suffixet "radmatning" (CR). Innan du använder streckkodsskannern första gången, måste den anpassas till ditt tangentbords nationella språk. I normalfall gör man detta endast en gång. Du ändrar skannerkonfigurationen genom att starta programmet för skannerkonfigurering Barcodeconfig.exe som finns på SpeechMike Classic-cd:n. Med detta program kan du enkelt ändra tangentbordslayout, prefix, suffix och signaler. Mer information om hur du anpassar streckkodsskannern till egna behov finns i 6294 Barcode Integration Guide på cd:n. Använda skannern Du aktiverar streckkodsskannern genom att trycka på skannerstartknappen. Enheten skannar under 3 sekunder varje gång du trycker på startknappen. När streckkoden har skannats avger enheten en signal och numren och bokstäverna i streckkoden infogas i det program som är aktivt för tillfället. Varje gång en kod skannas infogas koden i det aktiva programmet med ett prefix och ett suffix. Prefix och suffix kan anpassa till egna behov (text- eller tangentbordskommando) med programmet för skannerkonfigurering Barcode config.exe som finns på SpeechMike Classic-cd:n. Standardsuffixet är en radmatning (CR). Installera mikrofonhållaren Rengör anslutningsytan försiktigt t ex med rengöringssprit och låt torka. Ta bort skyddspapperet från den självhäftande remsan på mikrofonhållarens baksida och fäst remsan på den rengjorda ytan.

9 SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok 8 Felsökning Läs i filen Readme (Viktigt) för den senaste information som inte ingår i användarhandboken. Filen finns på SpeechMike-cd:n och i programgruppen SpeechMike på Start-menyn. Om du använder SpeechMike Classic Barcode med Windows 98 SE, kontrollera att alla komponenter har installerats korrekt så här: 1. Gå till menyn Start och välj Inställningar, Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Multimedia; kontrollera att USB Audio Device har valts för uppspelning och inspelning. Om SpeechMike inte är tillgängligt i Kontrollpanelen, ta ut den och anslut igen. 3. Kontrollera att följande komponenter har installerats i Enhetshanteraren: Under HID (Human Interface Devices): HID-kompatibel konsumentkontroll HID human interface device Under Tangentbord: HID-compliant keyboard Under USB-styrenhet: USB Allmän värdstyrenhet USB Sammansatt enhet USB root hub Under Styrenheter för ljud, video och spel: USB Audio Device USB Audio Device Användning av SpeechMike Classic Barcode tillsammans med vissa USB-nav kan på vissa datorer göra att operativsystemet låser sig vid start. Problemlösning: Ta ut SpeechMike före omstart och anslut igen efteråt. För att lösa detta problem rekommenderar vi att du byter ut USB-navet eller ansluter SpeechMike Classic Barcode direkt till USB-porten på datorn. Varning! Kabeln för SpeechMike kan vara skadad om den är vriden eller om du drar eller snurrar den alltför ofta. Var försiktig när du hanterar kabeln så får du ut bästa möjliga prestanda från SpeechMike. Om lysdioderna och knapparna på SpeechMike Classic Barcode inte fungerar korrekt, läs i filen Readme (Viktigt).

10 2003 by Philips Speech Processing T

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Cisco IP Communicator version 2.0

Cisco IP Communicator version 2.0 Telefonhandbok Cisco IP Communicator version 2.0 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1-800 553 NETS (6387)

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Snabbstartguide www.nero.com

Snabbstartguide www.nero.com Snabbstartguide www.nero.com Nero Information om copyright och varumärken Snabbstartguiden till Nero 6 och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer