Bättre koll på jobbet - Kunskapsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre koll på jobbet - Kunskapsstöd"

Transkript

1 Bättre koll på jobbet - Kunskapsstöd Västra Götalandsregionen Interaktionsdesign Version 1.0,

2 Förfa7are Sonja Larsson, inuse Consul(ng AB E post: Telefon: Versionshistorik Dokumentet har uppdaterats och förändrats enligt följande: Ver Datum Kommentar Förfa0are Dokument skapat Sonja Larsson Första utkast klart, skisser är ej helt korrekta Interak(onsdesign uppdaterad ever projektmöte Sonja Larsson Sonja Larsson 2

3 De7a dokument SyVet med dokumentet är a7 beskriva de skisser över användargränssni7et rörande e7 kunskapsstöd som (llkommit i portalen för Bä#re koll på jobbet. Interak(onsdesignen grundar sig på god kännedom om användarna, deras situa(on, sammanhanget och den ny7a som ska skapar u(från verksamhetens behov. Det som beskrivs är alltså: Presenta(on med avseende på gruppering, storlek och placering, men inte med avseende på grafisk formgivning. Beteende hur responderar användargränssni7et på användarens ak(oner och i viss mån vilka regler som styr gränssni7ets beteende. Informa(on vilka informa(onsmängder visas (ll användaren. Notera a7 benämningar och menyalterna(v inte definieras i de7a dokument. 3

4 Förstasidan Förstasidan under den nya fliken syvar (ll a7 förenkla för användaren i så hög grad som möjligt när det kommer (ll a7 påbörja en sökning. Det ska gå snabbt och enkelt. Situa3on: Användaren har klickat på fliken Vårdaktörsportalen i prototypen för Bä#re koll på jobbet Funk(on som hjälper användaren genom a7 märka ut informa(on som användaren på förhand definierat som relevant för henne (se sid 5). 2 Tre olika sä7 a7 hi7a informa(on, fritextsök (se sid 6), navigera via område (se sid 10) samt naviga(on via en associa(v navigering (se sid 14). Fritextsöket är förvalt som default. 3 Innehåll som har uppdaterats sedan användaren senast kikade på det. Vilket innehåll som är relevant utgår ifrån: Användarens sparade favoriter Innehåll kopplat (ll användarens ämnesområden 4 Ämnesområden som användaren definierat som intressanta för henne (se sid 29). Om användaren klickat på e7 område kommer hon (ll sidan där det presenteras. 5 Senast besökta sidor/innehåll som användaren gjort. Klickar användaren på någon av alterna(ven kommer hon (ll sidan/ innehållet. 6 Senaste sökningar som användaren gjort. Klickar användaren på en sökning presenteras sökningen fast med en uppdaterad träfflista. 4

5 Märk ut informa(on Funk(on som hjälper vårdaktörer a7 hi7a snabbt bland stora mängder av informa(on genom a7 användaren kan definiera vilken informa(onstyp hon är intresserad av och vill få utmärkt i gränssni7et. Situa3on: Användaren har klickat på fliken Vårdaktörsportalen i prototypen för Bä#re koll på jobbet. 2 1 Visar vilken informa(on användaren har valt a7 märka ut. 2 Snabblänk som öppnar modal dialog, samma som om användaren går via Egna inställningar (se sid 30), där användaren kan ange vilka informa(onstyper hon vill ska märkas ut. 5

6 Fritextsök 1/4 Utgångsläge Fritextsöket är det mest vik(ga stödet för aktören då hon söker ever informa(on, därav den centrala platsen på sidan. Situa3on: Användaren har klickat på fliken Vårdaktörsportalen i prototypen för Bä#re koll på jobbet Fritexgält. Användaren får stöd via auto complete. 2 Användaren kan välja a7 söka i specifika källor. Alterna(ven antas vara: 1177.se Fass.se Folkhälsoguiden.se Ganfyd.org Growingpeople.se Internetmedicin.se Janusinfo.se PubMed SBU.se (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Smi7skyddsins(tutet Socialstyrelsen.se Vgregion.se Viss.nu Vårdverktyget.se (EIRA) 3 Fritextsökningen döljs då användaren klickar på Dölj (se sid 13). 6

7 Fritextsök 2/4 Träfflista Då användaren har sökt presenteras samtliga träffar i en träfflista. Situa3on: Användaren har skrivit in si7 sökord och klickat på Sök knappen Användaren kan välja mellan a7 se samtliga träffar eller de träffar som finns inom hennes ämnesområden. Som förvalt är Inom mina ämnesområden. 2 Användaren kan välja hur träffarna ska sorteras. Alterna(ven antas vara: Informa(onstyp = U(från de informa(onstyper används genomgående för hela webbsidan. Förvald. Källa = U(från vilken sida innehållet kommer från. Högst rankad = U(från hur väl andra användare har upplevt träffen hjälper henne (ranking). 3 Användaren kan filtrera träffarna. Som förvalt kan hon filtrera u(från informa(onstyp. 4 Användaren kan även välja a7 filtrera u(från fler filter än informa(onstyp (se sid 8). 5 Titel, beskrivning, datum för senast uppdaterat och källa presenteras för samtliga träffar. 7

8 Fritextsök 3/4 Fler filter Då användaren har valt a7 visa fler filter presenteras samtliga filter i vänsterkolumnen. Situa3on: Användaren har klickat på länken Fler filter. 1 Samtliga filter presenteras och användaren kan välja a7 söka u(från en eller flera av filtren. Då användaren gjort e7 val uppdateras träfflistan, möjliga filter med alterna(v samt antal träffar för respek(ve alterna(v. 2 Användaren kan dölja filtren igen. Förövrigt ska filtren fungera såsom den lösning som redan finns idag. 2 8

9 Fritextsök 4/4 Menade du Då användarens sökord inte genererar några träffar eller då användarens sökord ova är e7 skrivfel för e7 annat ord får hon upp en fråga med förslag på ord som hon kanske menade. Situa3on: Användaren har sökt på e7 felak(gt ord alterna(vt e7 ord som är e7 skrivfel för e7 annat vanligt ord. 1 Förslag på ord som användaren kanske menade istället. Om användaren klickar på länken görs en sökning med aktuellt ord som sökkriterium. 9

10 Navigera via område 1/4 Utgångsläge För de användare som har mer (d på sig och vill ugorska e7 helt område kan hon göra de7a via den hierarkiska navigeringen. Situa3on: Användaren har klickat på Navigera via område. 2 1 Första nivån presenteras. Baseras (ll stor del på innehållsstrukturen på Socialstyrelsen.se. Dock med vissa modifika(oner då vi ska presentera mer informa(on. 2 Användaren kan välja a7 dölja navigeringen (se sid 13). 10

11 Navigera via område 2/4 En nivå vald Situa3on: Användaren har klickat på Sjukdomar i första nivån. 1 Då användaren valt e7 alterna(v i första fältet presenteras y7erligare e7 fält med alterna(v u(från det gjorda valet. 2 Ingen informa(on presenteras förens användaren själv väljer a7 informa(onen. 2 1

12 Navigera via område 3/4 Sista nivån Situa3on: Användaren har klickat ner sig (ll sista nivån i strukturen och även valt a7 visa informa(on. 2 1 Indikerar a7 användaren kan få upp informa(on vid det här steget. Informa(onen presenteras under navigeringen. Om användaren väljer a7 klicka på pilen presenteras inte informa(onen. 2 Om fler fält behövs försvinner fältet längst ut (ll vänster för a7 göra plats åt e7 ny7 fält längst ut (ll höger. 12

13 Navigera via område 4/4 Navigering dold Användaren kan välja a7 dölja någon av navigeringsmetoderna (fritextsök, navigeringen via område eller associa(v navigering. Situa3on: Användaren har klickat på länken Dölj ute (ll höger. 2 1 Navigeringen döljs. 2 Användaren kan välja a7 visa navigeringen igen. 13

14 Associa(v navigering 1/3 Utgångsläge Den associa(va navigeringen innehåller (ll en början samma innehåll som områdens navigeringen. När användaren kommer ner på en viss nivå (där det är relevant) presenteras relaterad informa(on. Situa3on: Användaren har klickat på länken AssociaDv navigering Första nivån presenteras. Baseras (ll stor del på innehållsstrukturen på Socialstyrelsen.se. Dock med vissa modifika(oner då vi ska presentera mer informa(on. 2 Användaren kan välja a7 dölja navigeringen. 3 Tanken är a7 navigeringen ska kunna expanderas så a7 hela ytan i webbläsaren utny7jas, det vill säga tre lägen: Dold Halva ytan (sen som syns på denna bild) Hela (den 14

15 Associa(v navigering 2/3 Inne i strukturen Situa3on: Användaren har klickat sig ner (ll Endokrina sjukdomar i strukturen. Notera a7 nedanstående informa(on är förslag och kan ändras beroende på vilken teknisk lösning som väljs Användaren kan enkelt gå (llbaka då hon hela (den ser historiken. Troligtvis presenteras endast 2 steg bakåt, de7a för a7 ge utrymme. 2 Användaren kan se samtliga alterna(v som ligger på samma nivå som det alterna(v hon senast valt. 3 Det alterna(v användaren senast valt presenteras tydligt. 4 Möjliga val u(från senast gjort val presenteras. 5 Indikerar a7 användaren kan få upp informa(on vid det här steget. Informa(onen presenteras under navigeringen. Om användaren väljer a7 endast klicka på texten för alterna(vet presenteras inte informa(onen. 15

16 Associa(v navigering 3/3 Innehåll presenteras Situa3on: Användaren har valt a7 visa informa(on. 1 Innehållet presenteras nedan. 16

17 Samlingssida 1/4 Funk(oner Samlingssidan syvar (ll a7 ge användaren en god inblick över all informa(on på ämnet utan a7 exponeras för allt för mycket informa(on. Användaren kan sedan klicka sig ner i strukturen för det hon tycker är relevant och på så sä7 få upp detaljer. Situa3on: Användaren har öppnat upp en träff och kommit (ll en samlingssida Förteckning över allt innehåll indelat i samma områden som informa(onstyperna. Om användaren klickar på en innehållslänkarna presenteras informa(onen på en ny sida (hur en undersida ser ut finns a7 se på sidorna 22, 23). Om användaren klickar på Visa all informadon kommer användaren (ll en sida där all informa(on presenteras. De informa(onstyper som användaren valt a7 markera ut är markerade. Under rubriken Mer hos oss finns innehåll kopplat (ll i de7a fallet Diabetes typ 2 som finns under den interna wikin eller i diskussionsforumet. Under rubriken Mer hos andra finns länkar (ll träffar kring Diabetes typ 2 som finns i ar(keldatabaserna PubMed och Internetmedicin. Under Senast besökta sidor finns historiken för vilka sidor användaren varit på innan, max 8. 2 Funk(on för a7 hoppa (ll specifikt innehåll på aktuell sida (se sid 18). 3 Klickbar länks(g. 4 Funk(on för a7 öppna aktuell sida i ny7 fönster (underlä7ar jämförelse) 5 Funk(on för a7 spara aktuell sida som favorit samt eventuellt dela med sig av informa(on (ll andra sidor såsom Delicious. 17

18 Samlingssida 2/4 Hoppa (ll För a7 underlä7a navigeringen för användarna då sidorna blir långa kan hon ange (ll var på sidan hon vill hoppa via en meny av innehållstrukturen. Funk(onen ska visas på sidan oavse7 hur långt ner hon scrollat. Situa3on: Användaren har ak(verat funk(onen för a7 hoppa (ll innehåll. 1 Allt innehåll på aktuell sida presenteras i en struktur där användaren kan ange (ll var på sidan hon vill hoppa. Presenteras all(d, oberoende om användaren har scrollat ner på sidan. 18

19 Samlingssida 3/4 Innehåll För a7 hjälpa användaren a7 hela (den komma framåt finns länkar (ll såväl informa(on längre ner i strukturen men även (ll helt andra ämnesområden som på e7 eller annat sä7 är relaterade (ll där användaren är för (llfället (associa(va/relaterade). Situa3on: Användaren har öppnat upp en träff och kommit (ll en samlingssida Exempel på då en text innehåller en fotonot. Fotonoten presenteras sedan längst ner i stycket. 2 Exempel på associa(v länk i text som hoppar (ll andra delar av strukturen. Användaren kommer då (ll en ny sida där Typ diabetes presenteras. 3 Exempel på länk som tar användaren vidare ner två hopp i strukturen. Användaren kommer då (ll en ny sida där informa(onen presenteras. 4 Användaren kan minimera och maximera informa(onen. Om användaren har gjort val gällande vilka informa(onstyper som märks ut är dessa maximerade, medan övriga är minimerade. 5 Länk som tar användaren vidare ner i strukturen, i de7a fallet (ll en ny sida när Behandling & Metod presenteras (hur en undersida ser ut finns a7 se på sid 21). 19

20 Samlingssida 4/4 Scrollat Situa3on: Användaren har scrollat ner på sidan. 1 Endast innehållet scrollas upp. 20

21 Undersida Situa3on: Användaren har valt Symtom, an(ngen genom a7 välja i innehållsstrukturen ute (ll vänster eller klickat på länken Läs mer (ll höger om rubriken Symtom Samma innehållsstruktur är kvar, men användaren kan nu se a7 hon står på Symtom. 2 Under Senast besökta sidor kan användaren se a7 hon senast kom från Diabetes typ 2. 3 Länks(gen har uppdaterats. 4 Då informa(on kan refereras (ll en annan källa står referens, datum samt en länk som tar användaren vidare direkt (ll källan. 5 Relaterad informadon (associa(v informa(on) visas all(d där det är relevant. Informa(onen är indelad i de olika informa(onstyperna. 2

22 Ar(klar/dokument som visas direkt i gränssni7et Situa3on: Användaren har valt a7 visa e7 PM Innehållet i ar(keln/dokumentet presenteras (ll vänster i en innehållsstruktur precis som övriga sidor. 2 Informa(on om vilken version det handlar om samt datum för senaste uppdateringen presenteras. Användaren kan se (digare versioner. Vidare visas också informa(on huruvida informa(onen är baserad på evidens eller inte. 3 Om informa(onen gäller i en viss del av organisa(onen framgår de7a. Användaren kan få upp andra PM från andra delar av organisa(onen. Om aktuell informa(on inte (llhör den organisa(on användaren jobbar på framgår de7a tydligt för henne. Användaren kan då enkelt få upp den informa(on hon bör följa. Om det inte finns någon informa(on för den del av organisa(onen användaren jobbar på så ska hon få upp: Informa(on från regionnivå Na(onell informa(on 22

23 Extern informa(on Situa3on: Då användaren har klickat på informa(on som ligger extern och som vi inte kommer visa direkt i gränssni7et. 2 1 Titeln på informa(onen presenteras tydligt. 2 Vidare presenteras även en länk (ll informa(onen samt även, om möjligt, egenskaper såsom: Informa(on om källan Namn på förfa7aren/förfa7arna. Om personerna finns bland kontakterna på VGR presenteras en länk (ll kontak(nforma(onen om förfa7aren. Datum för då informa(onen senast uppdaterades Nyckelord Kort abstrakt Vilka som refererat (ll källan/ sparat den som favorit Omdömen Referenser som informa(onen refererar (ll 23

24 Ranking Situa3on: Då VGR vill verifiera huruvida innehållet hjälpte användaren (ranking). 1 Användaren får upp en fråga om informa(onen hjälpte henne och funk(on för a7 svara på frågan. 24

25 Kommentarer 1/2 Situa3on: Användaren är inne på någon typ av informa(onssida som inte kommenterats (digare. 1 Användaren kan läsa andras kommentarer. För de användare som har (llåtelse (samtliga vårdaktörer?) kan de även skriva kommentarer. 25

26 Kommentarer 2/2 Situa3on: Användaren är inne på någon typ av informa(onssida där det redan finns en kommentar. 1 Användaren kan läsa kommentaren som är skriven. Vidare presenteras även: Vem som skrivit kommentaren (om personen inte valt a7 vara anonym). Om det är en person som finns bland kontakterna presenteras en länk (ll sidan där personen presenteras. När kommentaren är skriven 26

27 Taggar Situa3on: Användaren är inne på någon typ av informa(onssida. 1 Samtliga taggar presenteras. Klickar användaren på en tagg kommer hon (ll en söksida där allt innehåll som rör just den taggen presenteras i en träfflista. 2 För de användare som har (llåtelse (alla vårdaktörer?) ska kunna lämna förslag på nya taggar. Förslagen ska sedan verifieras innan de läggs (ll. Klickar användaren på länken Föreslå taggar får användaren en möjlighet a7 lämna förslag på en eller flera taggar och sedan skicka iväg förslaget. 2 27

28 Egna inställningar 1/4 Under Mina inställningar/anpassningar kan användaren välja vilka informa(onstyper som ska märkas ut i gränssni7et samt vilka ämnesområden som hon vill ha som snabblänkar. Situa3on: Användaren har klickat på Egna inställningar och sedan valt Anpassningar Användaren kan ändra vilka ämnesområden som visas. Som förvalt visas de ämnesområden som ingår i hennes anställning (såsom ortoped eller läkare inom hjärta och kärl). 2 Användaren kan få upp informa(on om hur hennes val kommer påverka gränssni7et. 3 Användaren kan lägga (ll fler/ta bort antal ämnesområden (se sid 29). 4 Användaren kan ange vilka informa(onstyper som märks ut i gränssni7et. Om förvalda informa(onstyper skulle dessa troligtvis kunna baseras på användarens anställning (såsom läkare på en vårdcentral eller läkare på e7 sjukhus). 5 Leder (ll informa(on om hur hennes val kommer påverka gränssni7et. 6 Användaren kan lägga (ll fler/ta bort informa(onstyper som hon vill märka ut (se sid 30). 7 Användaren kan ange huruvida hon vill få förklaring av svåra ord direkt i gränssni7et. 8 Leder (ll informa(on om hur hennes val kommer påverka gränssni7et. 9 Användaren kan välja huruvida hon vill få ordförklaring eller inte. 28

29 Egna inställningar 2/4 Modal dialog för ämnesområden Situa3on: Användaren har klickat på Ändra ämnesområde Modal dialog där användaren kan ange vilka ämnesområden hon vill följa. 2 Kort informa(on hur hennes val kommer påverka gränssni7et. 3 Sökfunk(on för a7 hi7a de olika fördefinierade ämnesområdena. Auto fil används för a7 hjälpa användaren. Exempel på vilka ämnesområdena skulle kunna vara är: Diagnoser, generell och specifik nivå (såsom Diabetes och Diabetes typ 2) Diagnosområden (såsom Endokrina sjukdomar) Anställning (såsom Ortopedi) 4 Knapp för a7 lägga (ll det ämnesområde användaren sökt upp. 5 De ämnesområden som användaren valt presenteras i en lista. 6 Användaren kan markera och ta bort de valda ämnesområdena. 7 Knapp för a7 spara ändringarna och stänga ner den modala dialogen. 29

30 Mina inställningar 3/4 Modal dialog för informa(onstyper Situa3on: Användaren har klickat på Ändra informadonstyper Modal dialog där användaren kan ange vilka informa(onstyper hon vill ska märkas ut. 2 Kort informa(on hur hennes val kommer påverka gränssni7et. 3 De olika informa(onstyperna som användaren kan välja mellan. Användaren kan även välja Alla, då markeras samtliga informa(onstyper. 4 Knapp för a7 spara ändringarna och stänga ner den modala dialogen. 4 30

31 Mina inställningar 4/4 Modal dialog för ordförklaring Situa3on: Användaren har klickat på Ändra ordförklaring Modal dialog där användaren kan bestämma huruvida hon vill ha förklaring av svåra ord direkt i gränssni7et. 2 Kort informa(on hur hennes val kommer påverka gränssni7et. 3 Annvändaren behöver bara kryssa för si7 val. 4 Knapp för a7 spara ändringarna och stänga ner den modala dialogen. 4 3

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering.

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. Lär känna EPiserver Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. EPiServer CMS EPiServer CMS är en plattform för innehållshantering

Läs mer

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler SIEview är en webbapplikation som visar upp information från Melior-databaser i hela regionen. SIEview består av två delar SIEview-översikt och Patientjournal SIEview - patientöversikt nås via knappen

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Så kommer du igång med Kontrollwiki

Så kommer du igång med Kontrollwiki Så kommer du igång med Kontrollwiki Livsmedelsverket Så kommer du igång Få koll på kontrollen Nu kan du snabbt och enkelt få svar på alla dina frågor om livsmedelskontroll. Vårt nya webbaserade verktyg

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

Version:

Version: Version: 2015-04-27 1 Logga in Gå till sli.se/medioteket och klicka på hänglåset uppe till höger. Logga in om du redan har ett konto eller skapa konto. Skapa konto / Bli medlem När du fyller i skola, får

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

!!! Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook. Sek0on A

!!! Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook. Sek0on A Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook Det är nödvändigt a. skapa en professionell digital pla5orm om du vill uppnå framgång i det långa loppet. Denna typ av pla5orm

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Admin Administra#onen är uppbyggd på ungefär samma sä= som bu#ken. Det är dock både en vänstermeny och en högermeny, en toppsida och e= mi=enfält.

Admin Administra#onen är uppbyggd på ungefär samma sä= som bu#ken. Det är dock både en vänstermeny och en högermeny, en toppsida och e= mi=enfält. Butiken Bu#ken bygger på 4st olika ytor. Toppsidan, vänstersidan, mi=en och varukorgen. Dessa byggs upp av e= ramverk som du kan fly=a runt sidorna i samt justera i storlek. Det är denna sida bu#kens ramverk

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

En liten introduktion till SLI Plus

En liten introduktion till SLI Plus En liten introduktion till SLI Plus Välkommen till SLI Plus Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare kommer igång och får mer

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27)

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27) KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 03) Version.4 (03 7) Björn Orheim Nordic, Po Första utgåva 03 Innehållsförteckning Introduktion KLARAs nya gränssnitt 3 KLARAs menyval... 3 Produktregister...

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Hjälpmedelsdatabasen Information till förskrivare

Hjälpmedelsdatabasen Information till förskrivare Hjälpmedelsdatabasen Information till förskrivare Innehåll Information... 3 Utbildning i sökning av produkter och produktinformation... 4 Att söka fram produkter och produktinformation... 4 Att söka fram

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida SPF Seniorerna Leksand Hemsida 2017-06-13 Rev: B Under december 2016 har SPF bytt till ett nytt medlemsregister och hemsidessystem. Detta görs samtidigt eftersom de båda systemen utbyter information. Tyvärr

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Allmänt beteende hos Konqueror. Burkhard Lück Översättare: Stefan Asserhäll

Allmänt beteende hos Konqueror. Burkhard Lück Översättare: Stefan Asserhäll Burkhard Lück Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 3 På den här sidan hittar du inställningar av hemsida och startsida, och beteende vid användning av flikar både för Konquerors filhanteringsläge och

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Så använder du Jajja Prospect

Så använder du Jajja Prospect Så använder du Jajja Prospect Användarmanual Jajja Prospect - Säljarens och marknadschefens drömverktyg! Jajja Prospect är ett unikt säljverktyg som ger dig möjlighet att se vilka företag som varit inne

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lägga in ett protokoll i en Dokumentlista i SharePoint

Lägga in ett protokoll i en Dokumentlista i SharePoint Lägga in ett protokoll i en Dokumentlista i SharePoint Så här loggar du in protokoll i SharePoint dokumenthanteringssystem Den röda texten tillsammans med de röda pilarna på bilderna visar vad du ska fylla

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

icad - Användarbeskrivning V1.1

icad - Användarbeskrivning V1.1 icad - Användarbeskrivning V1.1 2011-01- 18 Denna manual beskriver funk5onaliteten i icad- gränssni

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4,

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4, Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder Stöd och matchning Version 4, 2017 03 27 1 Hitta leverantör av Stöd och matchning Du väljer själv vilken leverantör av Stöd och matchning du vill

Läs mer

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ]

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ] Logga in på backend www.othello.nu/admin Välj Site för att få upp trädvyn över alla sidor Uppdatera Nyheter Klicka på sidan nyheter i trädvyn och tryck Edit Väl inne på kan du Skapa, Uppdatera och Radera

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

MOBILBILJETTER. Mobilbilje+er går live

MOBILBILJETTER. Mobilbilje+er går live MOBILBILJETTER Mobilbilje+er går live Med mobilbilje+er får ni en ännu bredare distribu5on av bilje+er än 5digare 5ll förmån för era kunder, så dem enklare och snabbare kan komma åt deras bilje+er. På

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen Nyheter i Solen Administration 6.5 Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen kan med andra ord

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när och vad studenterna har lämnat in. Kursdeltagarna kan få påminnelser om sista inlämningsdag.

Läs mer

Hur man skapar samt tar bort relationer mellan fastighetstyngdpunkten och fastighetsytan.

Hur man skapar samt tar bort relationer mellan fastighetstyngdpunkten och fastighetsytan. Övrigt: Relation (Fastighet) Hur man skapar samt tar bort relationer mellan fastighetstyngdpunkten och fastighetsytan. --------------- En relation mellan objekt skapas i två steg. Först så ska man definiera

Läs mer

Utskriftsfavoriter. Pacsoft Online

Utskriftsfavoriter. Pacsoft Online Utskriftsfavoriter Pacsoft Online 2013-12-17 2 Innehåll 1 Utskriftsfavoriter... 3 1.1 Filter... 3 1.2 Ny utskriftsfavorit... 4 1.3 Sök befintlig utskriftsfavorit... 8 1.4 Genväg till utskriftsfavorit...

Läs mer

Dokumentation för editering av sl.se

Dokumentation för editering av sl.se Version: 1 Datum: 2014-03-24 evry.com Redaktörsdokumentation Redaktörsdokumentation Dokumentation för editering av sl.se Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar Reviderad av 1 2014-03-24

Läs mer