Efter valet: Politiska och ekonomiska perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter valet: Politiska och ekonomiska perspektiv"

Transkript

1 Efter valet: Politiska och ekonomiska perspektiv Så är då Riksdagsvalet avklarat, den åttaåriga epoken av borgerlig Alliansregering är till ända och en ny regering har tillträtt. Även om en hel del av krutröken skingrats de senaste veckorna är det fortfarande inte helt lätt att reda ut de privat- och samhällsekonomiska konsekvenserna av regimskiftet. Låt oss inleda med en snabb genomgång av de parlamentariska förutsättningarna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu fått möjlighet att bilda regering med Stefan Löfven som statsminister, samtidigt som Vänsterpartiet uteslutits från regeringstaburetterna. Det betyder att regeringen kommer att vila på en mycket bräcklig parlamentariskt bas bestående av endast c:a 38 procent av valmanskåren. Visserligen var vänsterpartisterna besvikna på S för att ha blivit avsnoppade men S-MP-regeringen kommer nog ändå i praktiken att kunna räkna in V i regeringsunderlaget, det är närmast uteslutet att V skulle rösta emot regeringen i någon avgörande fråga och därmed riskera att fälla regeringen. Regeringen får dock inte majoritet i Riksdagen ens med V som stödparti utan når bara 43 procent. Två hinder som S och MP lyckats forcera i förhandlingarna är kärnkraften och försvaret. MP har under valrörelsen argumenterat hårt för att två kärnkraftverk ska stängas under mandatperioden. Energiuppgörelsen innebär att kärnkraften ska bära en större del av sina samhällsekonomiska kostnader, att säkerhetskraven ska skärpas och att kärnavfallsavgiften höjas. Enligt miljöpartiet kommer detta att innebära att flera kärnkraftverk kommer att tvingas stänga p.g.a. olönsamhet, återstår att se hur det blir med det. Vad det gäller försvaret har MP tvingats vika ner och måste nu acceptera ökade anslag till försvaret vilket bl a ger utrymme för inköp av Jas-plan och ubåtar. Än återstår flera tunga frågor där regeringspartierna har olika ståndpunkter, t ex framtiden för Bromma flygplats och Förbifart Stockholm. Med tanke på att båda partierna visat sig vara beredda till långtgående eftergifter tyder dock det mesta på att man kommer till lösningar även i dessa tvisteämnen. Budgetpropositionen nästa nålsöga Nästa nålsöga för regeringen att passera är budgetpropositionen. Vänsterpartiet har spelat ett högt spel genom att kräva en uppgörelse som bl a innehåller förbud mot vinster i välfärden för att stödja S-MP-regeringens budgetförslag. I dagarna har också regeringen och Vänsterpartiet kommit överens i vinstfrågan, vilket innebär att detta hinder har röjts undan. Uppgörelsen innebär bl a att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten. Privat insatt kapital och låg ränta på detsamma behöver inte återinvesteras. Vidare ska kommunerna i framtiden få bestämma över etableringen av friskolor. En utredning tillsätts som i mars 2016 ska lägga fram de samlade förslagen inom området. Det betyder att det knappast kan bli tal om några regelförändringar förrän tidigast i mitten av Föga överraskande möter överenskommelsen kraftig kritik från borgerligt håll, inom detta område verkar regeringen vara beredd att riva broarna till borgerligheten. Mats Kinnwall är analyschef för Svensk tillväxtbarometer på Blue Institute. Han var under åren chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting och under perioden makro- & finansanalytiker på Handelsbanken, de sista fyra åren som chefsanalytiker. Mats har även arbetat som utredare på Riksbanken och Industriens utredningsinstitut (nuvarande Institutet för Näringslivsforskning) under talen och har en flerårig erfarenhet som forskare och lärare i nationalekonomi på Stockholms universitet. Mats är även styrelseledamot i AP7 och Skandia Investment Management samt extern ledamot i Borlänge kommuns finanskommitté. Mats har under åren förekommit frekvent i medierna som kommentator av den ekonomiska och finansiella utvecklingen och som flitig skribent på tidningarnas debattsidor. För närvarande skriver Mats regelbundet krönikor på SvD:s Börsforum. 1

2 Stalltipset: S-MP får igenom sin budget De forna allianspartierna kommer att lägga fram ett gemensamt budgetförslag som ställs mot S-MP-förslaget. En dark horse är Sverigedemokraterna som skulle kunna stoppa S-MP-regeringens budget genom att rösta för Alliansens förslag. SD har svävat en aning på målet men ändå antytt att de skulle kunna tänka sig att rösta för Alliansens budget när väl det egna förslaget röstats bort. Osvuret är bäst men troligast är ändå att SD röstar emot såväl Alliansens som S-MP:s budgetförslag, som båda t ex kommer att innehålla ytterligare medel till flyktingmottagning, vilket innebär att förslaget från S-MP kommer att vinna. Summan av kardemumman är att det mesta talar för att regeringen kommer att få aktivt stöd för sin budgetproposition av V och passivt stöd av Alliansen och SD. Direkta ekonomiska effekter av maktskiftet Frågan är då vilken inriktning den ekonomiska politiken kommer att få. Under valrörelsen har S och MP gått fram med delvis olika ekonomiska förslag. Socialdemokraterna lovade t ex höjda tak i a-kassan och sjukförsäkringen, höjd skatt på inkomster över kronor i månaden, sänkt skatt på pensionsinkomster, höjt barnbidrag och underhållsstöd, en tredje pappamånad och en storsatsning på jobben inom välfärdssektorn. Dessutom ville man finansiera en stor del av förslagen, förutom med höjd inkomstskatt, med höjd restaurangmoms och höjd arbetsgivaravgift för unga. Man ville även sänka taket för rut-avdragen från kr till kr och ta bort rutavdraget för läxhjälp. Miljöpartiet ville också höja a-kassan och höja inkomstskatten men redan på inkomster över kr i månaden. MP ville också höja flera miljöskatter och avskaffa rut-avdraget för läxhjälp men i övrigt behålla nuvarande rut-system och dessutom utvidga rot-avdragen till att även gälla hyresgäster. Förhandlingarna har hittills bl a lett till att S övergivit sitt krav på avskaffande av krogmomsen och höjd arbetsgivaravgift för unga. Socialdemokraterna har även accepterat att rut-avdraget behålls. S-MP har även enats om att höja a-kassan till 80 procent och att höja högsta nivån i a-kassan. Nyligen enades man även om att höja skatten på inkomster över kr/månaden, genom en gradvis avtrappning av jobbskatteavdraget. Dessutom stödjer såväl S, MP som stora delar av oppositionen den av regeringen tillsatta Företagsskattekommitténs förslag om en särskild beskattning av finanssektorn, en så kallad bankskatt. Förslaget går ut på att neutralisera det minskade skatteuttag från storbankerna som 2013 års bolagsskattesänkning innebar. Totalt ska skatten inbringa omkring 4 miljarder kronor. Däremot blir det ingen bensinskattehöjning, något som MP hade på sin kravlista. Även om det fortfarande råder oklarheter på en del punkter talar det mesta för sammanlagda skattehöjningar i storleksordningen mdr kr som ska finansiera utgiftsökningar i form av höjd a-kassa, mer resurser till skolan, etc. En annan förändring, som kan komma att genomföras redan i höst och som det finns relativt stor enighet kring över blockgränsen, är amorteringskrav på bostadslån. I Sverige är den genomsnittliga löptiden för ett bolån 50 år, enligt den europeiska branschorganisationen European Mortgage Federation. I jämförbara länder som Finland, Tyskland, Norge m fl, är däremot den genomsnittliga amorteringstiden för bolån endast år. Om liknande regler skulle införas i Sverige kan det alltså innebära att svenskarna måste betala av på sina lån betydligt snabbare än i dag, något som innebär stora konsekvenser för många hushålls privatekonomi och samtidigt öka hushållssparandet. Svårstyrt pastorat på längre sikt Jag tror således att Stefan Löfven kommer att klara av att få igenom en första budget. Det betyder dock ingalunda att det kommer att bli lätt för regeringen att styra landet de kommande fyra åren. S-MP-regeringen vilar som sagt bara på c:a 38 procent väljarstöd och kommer att behöva support från andra partier. Det räcker alltså inte heller med stöd från Vänsterpartiet för att skapa majoritet i Riksdagen vilket förklarar Stefan Löfvens intensiva flört med Centerpartiet och Folkpartiet. Det är dock mycket osannolikt att något av mittenpartierna kommer att lockas till ett organiserat samarbete med regeringen, åtminstone under den närmaste tiden. Jag har mycket svårt att se att FP och/eller C skulle ställa upp på t ex S-MP-regeringens ekonomiska politik med omfattande skattehöjningar, som i betydande utsträckning går i motsatt riktning mot den politik som Alliansen stått för de senaste mandatperioderna. Överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om välfärdsvinsterna kommer att ytterligare fördjupa och vidga klyftan mellan regeringen och borgerligheten. Extraval osannolikt Samtidigt talar historien starkt emot att de etablerade partierna skulle medverka till att skapa ett politiskt kaos i Riksdagen med extraval som konsekvens. Varken de forna allianspartierna eller de röd-gröna vill framstå som oansvariga. Dessutom finns det en betydande risk för att ett extraval, särskilt om det framtvingas av att de etablerade partierna inte kan komma överens, skulle innebära att Sverigedemokraterna går ytterligare framåt. Något som ändå kan tala för akut regeringskris och extraval är det faktum att SD framgångar kraftigt ritat om den parlamentariska kartan. Om SD bedömer att man kan kapa åt sig en ännu större del av väljarkakan i samband med ett tidigt extraval, kan man mycket väl rösta för Alliansens budgetförslag och därmed fälla S-MP regeringen. Ett närmare samarbete med C eller FP kan däremot inte uteslutas när krutröken skingrats längre fram i mandatperioden, även om en formell regeringssamverkan är ytterst osannolikt. Sannolikt kommer överenskommelser slutas över blockgränserna i enskilda frågor där partierna har likartade ståndpunkter, bl a inom skolans område, familjepolitiken och skatten för pensionärer. Vi vet även att S, vid sin senaste kongress, ställde sig positivt till 2

3 ett särskilt bosparande med den norska modellen som förebild. Eftersom även KD, MP och C tidigare ställt sig positiva till modellen, som bl a innehåller statligt subventionerat sparande för unga, skulle ett sådant förslag kunna komma upp på bordet. Just nu verkar FP ligga närmast till hands som samarbetspartner, eftersom det är rätt troligt att Jan Björklund kommer att avgå inom de närmaste åren vilket kan öppna upp för en delvis annan inriktning för FP. Däremot har Annie Lööf vind i seglen och har knappast något att vinna på att vika från den nuvarande tuffa oppositionsretoriken. Parlamentariskt dödläge politisk handlingsförlamning Min gissning blir sammanfattningsvis att S-MP-regeringen kan hanka sig fram ett tag med hjälp av hoppande majoriteter, ibland vilande på V och ibland på C/ FP. Samtidigt blir det mycket svårt för regeringen att genomföra några omfattande återställare av Alliansregeringens reformer eftersom det är osannolikt att C/FP skulle gå med på detta. Visserligen hävdar valets vinnare att valresultatet ska tolkas som att folket vill ha förändring efter åtta år med Alliansregeringen. Man kan dock inte med fog hävda att Alliansregeringen förlorade valet till vänster de röd-gröna gick inte framåt jämfört med 2010-års val men väl till Sverigedemokraterna, ett parti som knappast står för en politik som innebär en kraftig vänstersväng. Det är t ex långt ifrån säkert att regeringen och V kommer att lyckas få igenom sina förslag om vinstbegränsningar i välfärden, eftersom det just nu verkar finnas en klar majoritet emot. Inget hot mot svensk kreditvärdighet Frågan är då vilka övriga ekonomiska konsekvenser som regeringsskiftet kan tänkas få. Ett vanligt argument är att politisk osäkerhet skapar oro i de finansiella marknaderna, vilket straffar instabila länder genom fallande valutor och stigande räntor. Den svenska situationen under början av 1990-talet med skenande budgetunderskott och statsskuld är ett praktexempel på ett förlopp där marknaderna tappar förtroendet för ekonomin. Andra exempel är de kollapser som inträffat i Sydeuropa de senaste åren i samband med eurokrisen. I samtliga dessa fall steg marknadsräntorna dramatiskt i takt med ökande riskpremier och kapitaltutflöden. Studerar man historien lite närmare visar det sig dock att liknande katastrofer i stort sett endast drabbar ekonomier som mer eller mindre har imploderat, i normalfallet är det helt andra faktorer än de offentliga finanserna som avgör ränteläget. Ingenting tyder på att en tillträdande S-MP regering tänker växla in på ett spår som allvarligt äventyrar statsfinanserna samtidigt som de finanspolitiska ramverken i stort sett förhindrar att oppositionen skjuter sönder de offentliga finanserna. Det finns därför inga skäl att förvänta sig att Sverige, ett av världens stabilaste länder med i grunden mycket god ordning på de offentliga finanserna, skulle straffas hårt av de finansiella marknaderna. Risken för att den osäkra parlamentariska situationen i Sverige skulle resultera i kraftigt stigande marknadsräntor och/eller en dramatisk kronförsvagning får därför bedömmas som mycket liten. Det hindrar inte att den politiska osäkerheten kortsiktigt skulle kunna skapa viss turbulens i de finansiella marknaderna. Bilden nedan visar att såväl kronkursen som långa obligationsräntor har hoppat omkring en hel del i anslutning till Riksdagsvalet. Faktum är dock att kronan har stärkts och obligationsräntorna fallit en hel del sedan valet. Den här typen av små, återkommande rörelser i marknaderna kan dock inte självklart kopplas till enskilda händelser som det svenska valet. I den mån de finansiella marknaderna reagerar på eventuell svensk politiskt turbulens kommer det att bli uppenbart på lite sikt. Hur påverkas Riksbanken? En annan effekt av regeringsskiftet är som nämnts höjningar av diverse miljöskatter, höjningar som i sin tur riskerar att driva upp den allmänna prisnivån. Jag undviker medvetet att skriva riskerar att höja inflationen även om det i teknisk mening handlar om just detta. Skälet är att skattehöjningarna visserligen sannolikt innebär engångsökningar av konsumentprisindex men knappast kommer att leda till en process med snabbare prisökningar. Distinktionen är t ex mycket viktig för Riksbanken som knappast kommer att förändra den penningpolitiska inriktningen på grund av att skattehöjningarna höjer KPI one-shot. Däremot kommer Riksbanken att väga in de samlade effekterna av finanspolitiken på efterfrågeläget, resursutnyttjandet och framtida inflationsutsikter i sina kommande räntebeslut. Det är inte kristallklart vilket regeringsalternativalternativ som skulle innebära den mest 3

4 Långsiktiga ekonomiska effekter Även om klyftan i ekonomisk politik mellan Alliansen och en S-MP-regering troligen inte kommer att vara bråddjup eller milsvidd finns det onekligen betydande skillnader. Detta gäller inte minst synen på skattepolitiken, skillnader som kan ha effekter på ekonomins långsiktiga tillväxtförmåga. Otaliga är de utredningar som behandlat välfärdens framtida finansieringsproblematik och slutsatserna är tämligen entydiga: Det kommer att uppstå ett rejält hål i kommunsektorns kassakista som måste fyllas med fler skattekronor. I annat fall måste antingen ambitionsnivån i välfärdssystemen sänkas, graden av avgiftsfinansiering höjas, effektiviseringstakten inom välfärdssektorn höjas, eller en kombination av allt detta. Även om det kan skymmas bakom den politiska retorikens slöja finns den en fråga som förenar partierna över blockgränsen: värnandet av kvaliteten i välfärdssystemet. Samtidigt som samtliga partier är besjälade av samma ambition skiljer man sig dock rejält när det gäller metoderna. Sambandet mellan resurser och kvalitet i välfärden är visserligen inte klockrent. Samtidigt kan man inte komma ifrån, vilket också partierna är relativt eniga om, att en viktig nyckel till god kvalitet är ett starkt skatteunderlag. Skiljelinjen är dock skarp ifråga om metoderna för att stärka skattebasen. Man skulle lite slarvigt kunna säga att medan borgerligheten vill öka kommunsektorns skatteintäkter och köpkraft genom att stimulera fram fler jobb i den privata sektorn, vill de röd-gröna i första hand höja skatteintäkterna genom att höja skatten för dem som redan arbetar. Visserligen träter man om hur stora effekterna är men de flesta är överens om att högre skatt på arbetsinkomster leder till negativa samhällsekonomiska effekter via lägre arbetsutbud. Färre arbetade timmar innebär i sin tur lägre skatteintäkter vilket delvis motverkar syftet med inkomstskattehöjningen. Å andra sidan är det knappast realistiskt, vilket man ibland kan få ett intryck av i debatten, att räkna med att inkomstskattesänkningar ska vara självfinansierande, d.v.s. att ökningen av arbetsutbudet blir så stor att de samlade skatteintäkterna ökar. Sammantaget kommer man knappast att kunna möta framtidens ökade efterfrågan på välfärdstjänster utan skattehöjningar, såvida man inte är beredd att snegla på andra finansieringskällor alternativt minska ambitionsnivån. expansiva finanspolitiken, eftersom S-MP-budgeten innehåller såväl högre skatter som högre offentliga utgifter jämfört med Alliansens förslag. Riksbankens bedömning av framtida reporänta kommer därför troligen inte att påverkas nämnvärt av regeringsskiftet. Sammanfattningsvis kommer knappast regeringsskiftet att innebära några stora omedelbara, indirekta ekonomiska effekter, via konsekvenser på räntor och/eller kronkursen. Skulle det däremot visa sig under resans gång att landet blir mycket svårt att regera med återkommande regeringskriser, etc., kan vi hamna i ett annat läge. Dit är dock som sagt, steget fortfarande långt. Miljöskatter ingen stabil finansieringskälla Vi vet nu att regeringen kommer att gå fram med betydande höjningar av diverse miljöskatter som i många fall är en effektiv metod att påverka miljöpåverkande aktiviteter. Däremot är miljöskatter ineffektiva som finansieringskällor för välfärdssystemet just därför att de tenderar att tränga under de miljöförstörande aktiviteterna och därmed erodera skattebaserna. Ett ökat inslag av miljöskatter måste därför på sikt kompletteras med andra inkomstförstärkningar/utgiftsminskningar för att garantera finansieringen av välfärden. Samtidigt riskerar ett ensidigt införande av högre svenska miljöskatter att urholka delar av det svenska näringslivets konkurrenskraft och ekonomins tillväxtförmåga, utan att de globala miljöproblemen för den skull mildras på ett påtagligt sätt - därtill är den svenska globala miljöpåverkan alltför liten. Med tanke på att miljö- och klimatproblemen är gränsöverskridande är det viktigt att införandet av skatter och andra nödvändiga miljöpolitiska åtgärder sker i ett internationellt sammanhang. Högre inkomstskatt negativt för potentiell BNP S-MP-linjen innebär högre inkomstskatt och har därmed rimligen långsiktigt negativa effekter på arbetsutbudet och ekonomins produktionsförmåga, även om den aviserade skattehöjningen inte är dramatisk. Det finns andra skattehöjningar där skattebaserna inte är lika flyktiga som lönearbete, t ex höjd fastighetsskatt, och som därmed är mindre skadliga ur ett tillväxtperspektiv. Politikerna är väl medvetna om argumenten men med tanke på hur impopulärt det tidigare systemet var hos allmänheten är det ytterst osannolikt att någon regering kommer våga föreslå en väsentlig höjning av fastighetsskatten. Vad händer med den privata välfärdsproduktionen? En sektor som vuxit relativt snabbt de senaste åren, särskilt i vissa storstadsområden, är privat verksamhet inom välfärdsområdet. Under 2013 bestod 11,8 respektive 13,6 procent av kommunernas och landstingens kostnader av köp av verksamhet från andra utförare att jämföra med 7,1 respektive 10 procent Även efter måndagens uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet är det oklart hur den framtida utvecklingen inom detta område kommer att gestalta sig, en utredning ska som nämnts tillsättas vars förslag dessutom 4

5 ska passera Riksdagens nålsöga våren Även om det rimligen kommer att finnas kvar en del verksamheter, som t ex en del kooperativ och ideella utförare, är det sannolikt att ett vinstförbud skulle innebära att merparten av välfärdsproduktionen återgår i offentlig regi. Osäkerheten om de framtida villkoren i branschen gör i sig att stalltipset är att denna sektor kommer att växa långsammare än under de senaste åren. En del återställare men huvuddragen består Sammanfattningsvis kommer regeringsskiftet att innebära att en del av Alliansregeringens politik rullas tillbaka, t ex vad det gäller inkomstskatterna och privata inslag i välfärden. Förutom ett allmänt högre skattetryck får vi även räkna med en omläggning mot ett större inslag av miljöskatter vilket sannolikt kommer att få strukturella effekter. En snabbavveckling av kärnkraften kan få påtagliga effekter på näringslivets konkurrenskraft via högre energikostnader. Den strukturomvandling som tagit fart med ökade privata inslag inom välfärdsproduktionen kommer sannolikt att bromsas upp, om än kanske inte stanna av helt. Andra tänkbara struktureffekter av förväntade förslag är att bankskatten kan påskynda bantningen av den redan krympande banksektorn. Sedan toppen innan finanskrisen har sysselsättningen i branschen minskat med i storleksordningen 3000 personer motsvarande c:a 5 procent samtidigt som den totala sysselsättningen har ökat med c:a personer eller 7,5 procent. Visserligen kommer bankerna säkert i stor utsträckning att kunna vältra över kostnadsökningarna på kunderna men en viss effekt på vinsterna, och därmed sannolikt också på sysselsättningen i branschen, är ändå att vänta. Dessutom kan eventuella amorteringskrav på bostadslånen att få kraftiga effekter på hushållens ekonomi och höja hushållssparandet. Mats Kinnwall 5

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Våra viktigaste

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Hur finansierar vi framtidens välfärd? Robert Boije Samhällspolitisk chef, Saco

Hur finansierar vi framtidens välfärd? Robert Boije Samhällspolitisk chef, Saco Hur finansierar vi framtidens välfärd? Robert Boije Samhällspolitisk chef, Saco Frågeställningar 1. Vilka utmaningar står de offentliga utgifterna inför de kommande 10-15 åren? 2. Vad talar för ett oförändrat,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA 20100905 SÄGER VÄNSTERPARTIERNA NEJ TILL ALLIANSENS JOBBSATSNINGAR? Oppositionen har gett ett tydligt besked

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Budgetpropositionen för 2016 Investeringar för Sverige Budgeten på fem minuter Foto: Lars Thulin / Johnér Budgetpropositionen för 2016 Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Budgetprognos 2004:4

Budgetprognos 2004:4 Budgetprognos 2004:4 Tema Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Statsbudgeten beräknas uppvisa stora underskott i år och de närmaste fyra åren. Det

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll Sverige Regeringens budgetproposition för 2017 presenterades den 20 september. I den fortsätter regeringen

Läs mer

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 Almedalen 2014 Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 2 Opinionsläget Opinionen idag Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? % 50 Valresultat 2010 40 30 30,1 30,6 30,7 20

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Och vad anser nu svenska folket om allt detta?

Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Sverigedemokraterna, som överraskande placeras i den politiska mitten i årsbokens opinionsundersökning, bedöms vara nöjda med riksdagsarbetet hittills medan

Läs mer

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Hej allesammans! Jag heter Robert Boije och är chefsekonom på Riksrevisionen. Temat

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 Finanspolitiska rådets uppdrag Utvärdera regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik Årlig rapport i maj - budgetproposition - vårproposition Lång

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Miljömålsberedningen 16 september 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos opinionsmonitor Almedalen, 5 juli 20 Ipsos: David Ahlin, Johanna Laurin Gulled, Nicklas Källebring, Henrik Karlsson 20 Ipsos. All rights reserved Innehållsförteckning Opinionsläget juni 20 3 Valvinden

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från Slutsatser och rekommendationer Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från andra typer av välfärdssystem genom att vara universell, generös och i huvudsak skattefinansierad. Systemet har fungerat väl

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Sammanfattning I detta betänkande föreslår finansutskottet att riksdagen tillkännager

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer