Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ivprodukt.se Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5"

Transkript

1 Nummer 3 Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5 Smarta Envistar Top underlättar arbetet mitten Energi från datorer tas tillvara med rätt teknik sidan 9

2 Fler och fler kunder upptäcker IV Produkt IV Produkt har idag ett mycket bra produktsortiment på komfort- och processidan och vår produktionsapparat fungerar väl. Inom företaget råder också en positiv anda som smittar av sig på våra leverantörer och kunder. Vi upplevs som ett innovativt företag som försöker se möjligheterna i ett annorlunda tänkande. Detta har inneburit att fler och fler börjat upptäcka IV Produkt och vårt sätt att utveckla produkter. Vår senaste nyhet, Envistar Top, som presenterades på Nordbygg mässan är ett bra exempel på hur vi arbetar med innovativa lösningar. Vi har tydligt fokus på energi- och miljötänkande och då syftar jag inte bara på värmeåtervinning. Det mest intressanta är återvinning av kyla eftersom de flesta kommersiella fastigheter idag är försedda med komfortkyla för att de som vistas där ska andas frisk luft och må bra. Genom den återvinningsteknik vi utvecklat så går det att kapa rejält på effektuttaget under de varma sommarmånaderna. Detta rimmar sunt med vårt driftsekonomiska tänkande (LCC = life cycle cost) och är samtidigt den bästa miljöinsats vi kan göra. Vi finns också representerade på ett antal marknader utanför Sverige och har fått kvitto på att vi står oss väl även i den internationella konkurrensen. Därför ser vi med stor tillförsikt på framtiden och hoppas kunna fortsätta att utvecklas i samklang med våra nuvarande och framtida kunder, samarbetspartners och leverantörer. Alf Sjöberg, vd nyhet från Camfil CityFlo ett helt nytt filter för stadsmiljö! CityFlo är ett effektivt koloch partikelfilter i en och samma ram. Camfil Svenska AB Höjdrodergatan Malmö Tel: Fax: Ta ett djupt andetag trycks alltid på miljövänligt papper. Det är en självklarhet då IV Produkt är ett miljömedvetet företag. 2

3 Köpcentrat intill Möllevångstorget i Malmö genomgår för närvarande en rejäl renovering. Jonny Andersson, konstruktör på Skanska Inneklimat och Mikael Rydell, produktsäljare, och Ulf Jönsson, distriktschef, på IV Produkt i Malmö, är alla nöjda med resultatet som nu växer fram. Frisk luft sätter fart på kommersen! ventilation och kyla integreras när köpcentra renoveras Köpcentrat intill Möllevångstorget i Malmö håller på att få sig en rejäl ansiktslyftning. Här byter man bland annat ut det gamla fläkt- och kylsystemet mot nya med ventilation och kyla integrerade i en maskin Flexomix med Starcooler plus. Näringsidkare som funnits länge i lokalerna kommer nu att få ett nytt och fräschare klimat. Populärt kallas köpcentrat Möllevångshallen bland Malmöborna och det byggdes i början av 70-talet. Inga större renoveringar har genomförts sedan dess, men efter 30 år så tyckte ägaren Stenafastigheter att det var tid för en genomgripande renovering. Under sommaren 2003 påbörjades arbetet som kommer att slutföras under sommaren Mark Väg och Bygg AB fick totalentreprenaden och i den ingick också ett byte av fläktoch kylsystemet. Skanska Inneklimat fick förtroendet att utföra denna del av entreprenaden. Skanska Inneklimat vände sig till IV Produkt för att i samråd undersöka vilken utrustning som lämpade sig bäst för projektet. Den befintliga ventilationen var separerad från kylanläggningen som baserades på ett konventionellt vattenburet kylsystem. Vi föreslog att de istället skulle satsa på Flexomix med Starcooler plus där en direktverkande kylmaskinen är placerad i ventilationsaggregatet. Denna lösning tar mindre plats och ger en estetisk bättre lösning eftersom ingen utrustning för kylsystemet behöver placeras i den yttre miljön. Lägg därtill att tekniken ger ett renare och bättre klimat, samtidigt som man får en betydligt bättre driftsekonomi, säger Ulf Jönsson, distriktschef i Malmö. Slipper rörinstallationer för kylsystemet Göran Engdahl, chef för Skanska Inneklimat i Malmö, köpte den här lösningen och Jonny Andersson som är konstruktör för ombyggnaden tycker att den har underlättat och förenklat genomförandet av systembytet: Eftersom vi får allt i ett så innebär det besparingar på flera sätt. Det går åt mindre utrymme och vi slipper rörinstallationer för kylsystemet, samtidigt som driftssättningen av de olika etapperna underlättas. Köpcentrat är på totalt cirka kvadratmeter och innehåller ett 30-tal butiker av olika slag, även en restaurang och en större Foodcourt finns i lokalerna. Bytet av ventilations- och kylsystem har genomförts i etapper och fyra stycken nya system betjänar nu köpcentrat. Arbetena har gjorts medan verksamheten har varit i full gång i butikerna. STARCOOLER PLUS Starcooler plus är ett kylaggregat för kylning av tilluften med inbyggd roterande värmeväxlare för återvinning av kyla eller värme ur frånluften. Kyleffekten är optimal i förhållande till ansluten effekt. Aggregatet används i första hand när kraven på effektiv kyla är höga. Aggregatets konstruktion gör att det kan användas vid höga utomhustemperaturer upp till plus 35 grader. Industriventilation Produkt AB Box 3103, Växjö Tel: Fax: Roxx Media Sverige AB Box 164, Vimmerby Växel: , Fax: VIMMERBY STOCKHOLM NÄSSJÖ Ansvarig utgivare: Per-Eric Magnusson Redaktör: Mikael Svensson Projektledare: Mattias Eriksson Original: Peter Winqvist Foto: Tomas Jansohn, Anders Nilsson, Tomaz Lundstedt Mediasäljare: Maria Sveed Layout: Roxx Ateljé Produktion: Roxx Media Sverige AB, Tryck: Printfabriken LEGOTILLVERKNING AV PRODUKTER I PLÅT OCH RÖR SAMT PULVERLACKERING OCH MONTERING. Alfing i Älmhult AB Bäckgatan 32 Box Älmhult Tel Fax

4 En storstue med speciell karaktär energitänkandet i fokus när Hamar kommun byggde nytt rådhus När rådhuset i norska Hamar byggdes var kravet bland annat att det skulle byggas med bästa möjliga miljö- och energitänkande. Byggnaden ventileras med sex klimataggregat av märket Enviquattro från IV Produkt. Hamar ligger tolv mil norr om Oslo och kommunen har cirka innevånare.dessa har all anledning att vara stolta över sitt vackra rådhus som stod klart i juli Rådhuset ritades av Snöhetta, en av landets främsta arkitektbyråer, som har gett den diagonala byggnaden en säregen framtoning i stadsbilden.stora glasytor dominerar och dessa bidrar till ljusa och trivsamma lokaler. Alla kontor har öppna glaspartier för att dagsljuset ska tränga in och lysa upp lokalen. Rådhuset är byggt med traditionella naturmaterial och är till ytan kvadratmeter. Byggkostnaderna uppgick till 169 miljoner NOK. Hamar kommune fick mycket hus för pengarna, menade projektledaren Ola Dahl. Vid projekteringen av bygget stod energioch miljötänkandet i centrum. Gunnar Karlsen, Norges största entreprenör inom ventilation, fick det prestigefyllda uppdraget att göra ventilationslösningen och de valde klimataggregatet Enviquattro från IV Produkt. Produkten passade ihop med kraven Vår produkt passade väl ihop med kraven på miljö- och energitänkande eftersom systemet både ventilerar, värmer och kyler lokalerna. Enviquattro återvinner energin i frånluften med hjälp av roterande värmeväxlare och värmepump, vilket är mycket effektivt. En kilowatt ger sex tillbaka, säger Svein Solvik, säljare av IV Produkts aggregat i Norge. Per Malmgren, projektledare hos Gunnar Karlsen, poängterar att priset naturligtvis var viktigt, men framförallt såg man till kvaliteten. Dessutom fick vi en ingående och väl genomarbetad teknisk beskrivning från Svein Solvik, vilket också bidrog till vårt val. Det krävdes också att IV Produkt kunde redovisa ett antal objekt där aggregatet installerats och att det verkligen gav den effekt som man påstod. Utrustningen styrs av VAV-reglering med två olika flöden till olika delar av byggnaden. Innetemperaturen och luftflödet anpassas till den befintliga verksamheten, säger Svein Solvik. Per Malmgren tillägger att aggregaten fungerar bra och beställaren är nöjd. HAMAR KOMMUNE Byggår: 2001 Yta: m 2 Byggherre: Hamar kommune Projektledning: ByggeRåd AS Arkitekter: Snöhetta AS Arkitekter: Andersen og Fremming AS Totalentreprenör: Martin M Bakken AS Antal våningsplan: fem över mark, två under mark Antal arbetsplatser: 260 Betong: m 3 Armering: 450 ton Tegelstenar: Elkabel: 139 km Invändiga glasväggar: m 2 Byggkostnad: 169 miljoner NOK En filosofi, många lösningar Industrilås AB, Box 214, NÄSSJÖ Besöksadress: Svedjegatan 1 Tel: , Fax:

5 Jämn temperatur och lägre driftskostnad När det blev riktigt kallt ute brakade ventilationen ihop och hyresgästerna kände hur temperaturen sjönk i lägenheterna. Genom byte till IV Produkts aggregat Flexomix S så har 900 lägenheter hos Sundbybergs Fastighets AB Förvaltaren fått ett betydligt bättre inneklimat och driftskostnaden minskar med cirka kronor per år. Roger Löfgren och Nicklas Brömster. TAC Svenska AB, som arbetar med styr- och reglerutrustning, förvaltar en tredjedel av det kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd i Sundbyberg. I området Rissne hade ett tiotal hyreshus problem med ventilationen när det blev riktigt kallt. Husen som var byggda i början av 80-talet hade försetts med plattvärmeväxlare som ombesörjde ventilationen i lägenheterna. Problemet var att den automatiska avfrostningen inte fungerade som den skulle vintertid. Utrustningen isade igen och då stängdes tillluften av med följd att ventilationen upphörde och det blev kallt inne i lägenheterna.vår uppgift blev att lösa problemet, säger Roger Löfgren som är gruppchef för teknisk service på TAC i Stockholm. Tillsammans med teknikkonsulterna hos Ångpanneföreningen (ÅF) diskuterade man olika lösningar. Vi kom fram till att roterande värmeväxlare med kolfilter var den bästa lösningen. Under 2003 gick man ut till fem olika leverantörer av ventilationsutrustning och begärde in förslag, varav tre visade sig vara mest aktuella. Dessa lösningar bedömdes efter ett protokoll med 30 punkter och en betygsskala från 1 3. IV Produkts lösning fick högsta poäng och visade sig vara den som passade bäst,säger Roger Löfgren. Lätta att dela En viktig detalj var att Flexomix-aggregatet är lätt att dela i flera enheter. Fläktutrymmet var längst upp på vinden i husen och man kom bara dit via en spiraltrappa. Det gällde alltså att ha ett aggregat som gick att bära upp för trappan och det var därför jag förordade Flexomix utav våra produkter, säger Nicklas Brömster som är IV Produkts säljare i Stockholm. En stor utmaning var leveranstiden. Installationerna skulle börja vecka 39 och vara klara vecka 49. Under den tiden skulle IV Produkt leverera 64 aggregat i Flexomix serien. Det var mycket logistik som skulle samordnas, men vi klarade av att leverera enligt tidsplanen, säger Nicklas Brömster. Kolfilter tar bort dålig lukt För att inte riskera dålig lukt i bostäderna så renas all tillluft genom ett speciellt kolfilter (Citycarb) från Camfil innan den går ut till lägenheterna. Genom den här lösningen har bostadsområdet fått ett jämt inneklimat med en konstant inblåsningstemperatur på 21 grader i lägenheterna. Bullernivå är också betydligt lägre än tidigare. Ekonomiskt innebär investeringen en sänkning av driftskostnaderna. Vi räknar med att spara kilowatttimmar per år och lägenhet,säger Roger Löfgren. FLEXOMIX S Luftbehandlingsaggregatet Flexomix S är utvecklat för att möta dagens och framtidens krav på miljöanpassad och energisnål utrustning för ventilation. Aggregatet är uppbyggt i ett modulsystem där de olika funktionerna kräver en viss modullängd och där kunden själv bestämmer leveransutförandet. Flexomix S kan användas i de flesta typer av byggnader och för olika verksamheter, till exempel sjukhus, kontor, verkstäder, skolor, banker, hotell, fabriker och varuhus som har behov av ventilation. Nya C-hjulet från Ziehl-Abegg Högre verkningsgrad och minskad ljudalstring. Specialist på tillverkning av ventilationskanaler. Tel Gustavshemsvägen Lund Tfn Fax ERBJUDER Fullserviceavtal tfn , fax Storgatan Växjö Tel

6 Gediget konstruktionsarbe toppanslutna aggregat sparar stora golvytor Med de fyra kanalanslutningarna placerade i toppen ryms luftaggregatet på en liten golvyta. Dessutom kan man enkelt bygga på med en kylmodul. Envistar Top är årets toppnyhet från IV Produkt. Nu har vi lagt ned stor kraft på att konstruera en produkt som är enkel att installera och som kräver lite golvyta,säger teknikchef Bengt Svensson. Normalt sett brukar de fyra kanalanslutningarna sitta på gaveln, vilket gör att det krävs utrymme runt aggregatet för att man ska komma upp med rören. I regel ska kanalerna uppåt, vilket innebär att man med anslutningarna i toppen slipper kanalböjarna. Fastighetsägarna sparar stora golvytor, samtidigt som det blir lättare att både installera och utföra service på aggregatet eftersom allt är lätt åtkomligt, poängterar Bengt. Återvinner kylan Tekniken är för övrigt samma som hos de konventionella Envistar-aggregaten med till- och frånluft samt återvinning via en roterande värmeväxlare. Ljudnivån är låg på grund av låga interna tryckfall och hög verkningsgrad på fläktsystemet. För den som vill ha komfortkyla är det enkelt att montera en kylmodul ovanpå agregatten. En av finesserna är att vi använder den roterande värmeväxlaren för att återvinna kyla sommartid, vilket ger stor kyleffektbesparing. Enligt samma princip återvinner man värmen under vintertid, säger Karl-Erik Olsson som är ansvarig konstruktör för kylenheten. Klarade utmaningen Aggregatet har två olika styrsystem att välja mellan. Det ena är den konventionella lösningen med övervakning via handterminal. Leif Johanson och Karl-Erik Olsson har varit ansvariga för styr- och reglerutrustning respektive kylmodulen till Envistar Top. Det andra är en lösning där man också har möjlighet att kommunicera med anläggningen via mobiltelefon, internet, LON och OPC. Utmaningen har varit att hålla sig inom rimliga kostnadsramar för styrutrustningen, samtidigt som det ska vara samma kvalitet som till det övriga sortimentet. Det har vi lyckats väl med, hävdar Leif Johansson som varit ansvarig för styr- och reglerutrustningen till aggregatet. Bengt Svensson. Strängsprutade profiler Trelleborg Building Systems tillverkar strängsprutade gummiprofiler som levereras till dörr- och fönstertillverkare, karossoch verkstadsindustrin m.fl.. Kontakta oss, vi har profilen. 6

7 te bakom årets toppnyhet Smart konstruktion underlättar arbetet IV Produkt har stora förhoppningar på Envistar Top som en framtida storsäljare, bland annat för att konstruktionen underlättar arbetet för ventilationsentreprenören. Bakgrunden till Envistar Top är att IV Produkt ville utveckla en produkt med innovativ lösning som på ett bra sätt kompletterade det övriga utbudet av Envistar. Toppanslutna aggregat är i sig ingen nyhet, men vi tror att marknaden för denna typ av aggregat kommer att öka, säger marknadschefen Per-Eric Magnusson som också varit projektledare. Grunden i projektet är att IV Produkt byggt in all den kunskap man har från konstruktioner av luftaggregat. I fokus har man haft driftskostnaderna, LCC (livscykelkostnad), hög kvalitet och låg ljudnivå. Målsättningen har varit att ta fram ett toppanslutet aggregat med möjlighet till inbyggd kyla som håller högre kvalitet än vad som idag finns på marknaden. Komfortkyla är ett viktigt konkurrensmedel för fastighetsägare.med vår lösning får man samtidigt en lägre investeringskostnad jämfört med en traditionell kylmaskin. En annan viktig faktor för fastighetsägare är att kunna hyra ut så mycket yta som möjligt. Med Envistar Top behövs det två kvadratmeter för ett aggregat som kyler 200 m 2 golvyta. Installationen förberedd När utrustningen lämnar IV Produkt är den provkörd och förberedd, vilket underlättar arbetet för ventilationsentreprenören. Tanken är att ventilationsentreprenören i ett moment även ska kunna göra kylinstallationen. Det blir enklare för entreprenören att göra kalkyler på hela installationen då han/hon ser helheten, poängterar Per-Eric Magnusson. Envistar Top vänder sig främst till fastighetsägare med kontorslokaler, butikslokaler, dagis, skolor och mindre industrilokaler. Första leveranserna sker våren ENVISTAR TOP Envistar Top finns i tre modeller: 03, 06 och 10, där 03 är den minsta modellen som ventilerar upp till 300 liter luft i sekunden. Modellerna 06 och 10 ventilerar 600 respektive liter i sekunden och dessa båda aggregat kan kompletteras med kylmodul. Envistar Top 06 klarar av att kyla en yta på cirka 140 m 2, medan Enivstar Top 10 kyler en yta på cirka 250 m 2. Skräddarsydda apparatskåp Gå in på vår hemsida och ta del av våra nyttigheter: Digital offertförfrågan för snabba svar Se ditt skåp i 3D! Nyheter om oss och branschen Telefon Telefax Mobiltel Internet: Tel :

8 Skräddarsydda skåp för aggregaten Apparatskåpen till aggregaten från IV Produkt levereras av Nässjö Plåtprodukter AB. Vi har tagit fram skåpen i nära samarbete med kunden, säger Rodger Lindquist, en av tre delägare hos leverantören. Nässjö Plåtprodukter grundades 1993 och hade då tio anställda och lika många miljoner i omsättning. Sedan dess har tillväxten varit god, i snitt har man ökat försäljningen med 3,5 Mkr om året. Vår affärsidé är att konstruera, tillverka och sälja kundanpassade apparatskåp. Lösningar för att skydda avancerad elektronisk teknologi och vanliga elektroniska installationer utgör en stor del av produktionen. Vi har en modern maskinpark och arbetar med svartplåt, galvaniserad plåt, aluminium och rostfritt, upplyser Rodger Lindquist. Det är de kundanpassade lösningarna som skiljer Nässjö Plåtprodukter från konkurrenterna, som i regel säljer standardiserade produkter som kunden själv får anpassa efter sitt behov. Vi kan i princip färdigställa hela skåpet så att det bara är att montera i utrustningen. På så sätt sparar vi både tid och pengar åt kunden. Aggregatskåp till IV Produkts aggregat är framtaget så att det kan användas både stående och liggande. Bland övriga kunder finns till exempel Motoman Robotics, Banverket och Saab Marine. NÄSSJÖ PLÅTPRODUKTER AB Verksamhet: Tillverkning av kundanpassade apparatskåp. Ort: Nässjö. VD: Roger Gerebo. Antal anställda: 46. Omsättning: 46 Mkr. Ägare: Roger Gerebo, Rodger Lindquist och Karl-Erik Eriksson. Komplett - med integrerad styrning Konstant flöde -inbyggd larmfunktion som ersätter filtervakt Konstant tryck - med utetemperaturkompensering Allt i en och samma fläkt med styrning via integrerad kontrollbox alternativt dator. I nätverk eller som separata enheter. För kanalmontage med spiro eller inbyggnad Låg energiförbrukning Enkel installation / injustering Låg ljudnivå Box 50, Årjäng Tel Fax: ,

9 Mikkeli Polytekniska Högskola i Finland: Tar tillvara värmen som datorerna alstrar Avancerad elektronisk datautrustning alstrar mycket värme och med rätt teknik kan man ta tillvara den energin. Därför valde Mikkeli Polytekniska Högskola i Finland Enviquattro storlek 480 för luftbehandling i lokalerna där man har utbildning för blivande ingenjörer inom medieteknik. Utbildningen i medieteknik bedrivs i en speciell IMT-studio där eleverna utbildas i allt från bredbandsteknik till att producera multimedia-produkter. Studion, som byggdes för tre år sedan, var tidigare en gammal militärbarack. I samband med byggnationen så ställdes krav på att ventilationen dels skulle kunna fördela värmen i lokalen och dels kunna återvinna värmeöverskottet för att dra ned på energibehovet. Ljudteknologi är en del av utbildningen och därför var ett annat krav att ventilationsutrustningen inte fick vara för bullrig. Kraven var högst 25 decibel inne i studion och det klarade vi utan problem, säger Pekka Kotiranta som är säljare av IV Produkts aggregat i Finland. Seppo Moberg, Aapo Likkonen och Urho Moisala framför Enviquattro. Utbildningen i medieteknik bedrivs i IMT-studio. Klarar 30 minusgrader Konstruktör Urho Moisala från ingenjörsföretaget U. Moisala OY var tidigt inne på att Enviquattro var det luftbehandlingsaggregat som passade bäst. Eftersom Enviquattro har en EQU som vintertid används som värmepump i serie med en roterande värmeåtervinnare så kan man ta tillvara värmen och fördela den i lokalen.tack vare denna lösning så klarar man utetemperaturer ned till 30 minusgrader utan extra värmetillskott. Omvänt så klarar Enviquattro tack vare sina goda kylegenskaper av att hålla behaglig rumstemperatur även när det är höga utetemperaturer på sommaren, säger Urho Moisala. Ventilationsinstallatör var YIT Kiinteistötekniika Oy och Aapo Liukkunen var projektledare för själva installationen. Fördelen med en integrerad lösning är att samma entreprenör kan installera både ventilation och kyla, säger Aapo Liukkunen. Mycket av förberedelserna för installationen görs på IV Produkt i Växjö. I det här fallet hade detta stor betydelse eftersom aggregaten skulle sitta i en gammal byggnad med trånga utrymmen. Nu sparade vi mycket utrymme tack vare att ett aggregat klarar både ventilation och kyla, betonar Aapo Liukkunen. Även fastighetsägaren Engel-companie är nöjda eftersom det hittills inte varit några tekniska problem. Kilremmar & Poly-V-remmar Phone: Sweden Denmark Finland +358-(09) Norway Besök oss på vår hemsida! 9

10 Värmeväxlare för alla miljöer Klimatdesign Förutom entreprenad- och serviceverksamheten arbetar vi med vad vi på Skanska Inneklimat har valt att kalla klimatdesign. Fråga oss om värmning, kylning eller värmeåtervinning. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att erbjuda rätt värmeväxlare för varje kunds behov. Coiltech, Fläkt Woods AB, Söderköping t w Klimatdesign innebär att vi utvecklar, integrerar, installerar och optimerar system för att hjälpa våra kunder att hitta en individuell och optimal lösning för deras krav på inomhusklimat samtidigt som kundens driftskostnader minskar. 90% av tiden vistas vi inomhus Hela livet är vi beroende av ett så bra inomhusklimat som möjligt. Rätt rumstemperatur i arbets- och levnadsmiljö är avgörande för arbetsglädje och effektivitet. Skanska Inneklimat AB Huvudkontor Box 3184, Växjö C.C.J. som täcker alla storlekar av roterande värmeväxlare CENTRIMASTER När man väljer fläktar bör man tänka på de faktorer som är viktiga ur användnings- och kostnadssynpunkt. CENTRIMASTER ligger här på en utmärkt nivå med hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Paketet innehåller: Styrenhet Magnetgivare / Rotationsvakt VVX-motor Anpassad remskiva 2 års garanti Fläkt Woods Oy Cooling and Ventilation Components Kalevavägen 39 FIN Åbo, Finland t f w Brännerigatan 5 Höganäs Tfn: Tfx: Välkommen att besöka oss på: 10

11 Universitetet i Lodz i Polen: God luftkvalitet även när aulan är fullsatt Att lyssna på en föreläsning i ett utrymme med plats för 400 personer kräver bra luft för att hålla koncentrationen på topp. När universitetet i Lodz byggde en ny aula var projektförutsättningarna att skapa ett inneklimat som ger hög luftkvalitet och exakt temperaturreglering. Flexomix-aggregat med Enviquattro från IV Produkt visade sig vara den bästa lösningen. År 2000 började projekteringsarbetet av Ekonomi- och sociologiinstitutionens nya aula vid universitetet i Lodz och ett år senare började byggnationen med Skanska som totalentreprenör. I projekteringsskedet förkastade arkitekten användningen av traditionella luftbehandlingssystem, dels av estetiska skäl och dels för att begränsa ljudnivån. Ett viktigt argument för vår lösning var att kylanläggningen inte krävde några rörledningar eller yttre installationer, beroende på det integrerade kylsystemet i vårt aggregat. Flexomixaggregatet med Enviquattro säkerställde dessutom hög verkningsgrad för värmeåtervinning och låga driftskostnader, säger Andrzej Katny, säljare hos IV Produkt i Polen. Ventilationssystemet hade designats för uppvärmning och kylning av byggnaden med krav på kontinuerlig drift dygnet runt, året om. Inblåsningen av uteluften (2x m 3 /h) gör att man i alla utrymmen känner den goda luftkvaliteten, även vid föreläsningar då salarna är fullsatta. Det optimerade styrsystemet garanterar att lufttemperaturen hålls på inställd nivå.av sanitära skäl ser styrsystemet till att temperaturskillnaden mellan tilluften och rumsluften inte blir för stor under sommarperioden. Enkelt underhåll Tadeusz Wojtczak på universitetets investeringsavdelning är nöjd med lösningen och pekar också på att Flexomix-aggregaten är lätta att underhålla eftersom det är enkelt att byta luftfilter och komma åt fläktarna. Styrskåpet är försett med aggregatschema med indikering för varje komponent. Regulator med LCD-display underlättar översyn. Vi har satsat på värmeåtervinning genom att välja roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på cirka 80 procent där värmepumpen är det andra steget i återvinningen, säger Tadeusz Wojtczak. Aggregatdriften under sommarperioden ger också besparingar. Kyl- och värmepumpen täcker det totala kylbehovet med en minimal energiförbrukning för kompressordriften. När den nya aulan byggdes valde man ett Flexomixaggregat med Enviquattro från IV Produkt. AULAN Den 24 juni 2002 invigdes Ekonomi- och sociologiinstitutionens nya aula vid universitetet i Lodz i Polen. Aulan är amfiteaterformad med bågformad fasad i rå modernistisk stil. Inom anläggningen, som har en yta på m 2, finns: Aula med 400 platser Två konferenslokaler med totalt 45 platser Tolkbås Personalutrymmen med servering och förråd Omklädningsrum, foajé, tekniska utrymmen och toaletter. Anläggningen är handikappanpassad. Komponenter och systemlösningar för industriautomation Moeller Electric AB 11

12 Här hittar du IV Produkt SVERIGE Huvudkontor IV Produkt AB Box 3103, Växjö Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet: Försäljningskontor Göteborg VVS-Punkten Industrivägen 55, Sävedalen Tel: Fax: ÖVRIGA LÄNDER Irland Ross Air Conditioning Unit 4 Santry Hall Dublin 9, IRELAND Tel: Fax: Finland Inter Vent Oy Turpiinikatu 2C FI Tampere, FINLAND Tel: Fax: ENA WENT sp. z o.o. ul. Nowowiejska 25/218 PL Warszawa, POLSKA Tel: Fax: Tjeckien Netto Vent s.r.o Krátká 63 CZ , Steti Postovni prihrádka 62 CZECH REPUBLIC Tel: Fax: Ryssland Arktika Lokomotivny proezd 21 RU Moscow, RUSSIA Tel: Fax: Nederländerna (Heat exchangers only) Energy Partners Int Oude Klapstraat 15 NL-6602AE Wijchen, NETHERLANDS Tel: Fax: Örebro Radiatorvägen 1, Örebro Tel: Fax: Malmö Klosterögatan 5, Malmö Tel: Fax: Stockholm Ektorpsvägen 4, Nacka Tel: Fax: Växjö Sjöuddevägen 7, Växjö Tel: Fax: Norrköping Gråbergsgatan 35 B, Norrköping Tel: Fax: Norge Noram Produkter A/S P.b 15 NO-3201 Sandefjord, NORWAY Tel: /45 Fax: Dep. Akershus Torpfjellet 21 NO-1389 HEGGEDAL, NORWAY Tel: Fax: Polen ENA WENT sp. z o.o. ul. Stàgiewna 2/3 PL Gdansk, POLSKA Tel: Fax: Ungern Airvent Légtechnikai Kft Head Office/Factory Belsönyr 150 HU-6000 Kecskemét, HUNGARY Tel: Fax: Airvent Légtechnikal Kft Trade Office Köer u. 3/a HU-1103 Budapest, HUNGARY Tel: Fax: Slovakien Nordven spol. s r.o Rudlovska cesta 85 SL Branská Bystrica, SLOVAKIA Tel: Fax: Estland Elektroskandia AS Pärnu mnt 148 EE Tallin, ESTONIA Tel: Fax: Ukraina ACM Air Climat Market Ltd 59/5 Konstantinovskaya str. app. 19 UA Kiev, UKRAINE Tel: Fax: Slovenien VALmor d.o.o. Letaliska cesta Ljubljana Slovenia Tel: Fax: Boken Stora K För att möjliggöra en optimerad dimensionering av kylinstallationen har IV Produkts kylexpert Birger Karlsson sammanställt sina erfarenheter i en bok benämnd "Stora K". Syftet med denna bok är att på ett praktiskt och överskådligt sätt visa hur man kan resonera och räkna fram en optimerad dimensionering av kylbehov, luftmängd och kylmaskin. Man kan även analysera och jämföra alternativa antagande, bedöma resultat som kapacitet, verkningsgrad, driftkostnad och pay-off tid. Genom resonemanget i boken kan var och en dimensionera sin egen anläggning och skapa egna hållbara tydliga nyckeltal för framtida beräkningar. Boken som redan rönt ett mycket stort intresse hos installatörer,konsulter,beställare och utbildningscentra kan beställas med hjälp av kupongen längst ned på sidan. Ja tack, jag vill ha ett ex gratis av boken Stora K! Porto betalt Namn: Företag Adress: Tel: Fax: E-post: Svarspost: Kundnummer; Box Växjö

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

NYHET nya storlekar KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

NYHET nya storlekar KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,1-9,4 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat Energibesparing Enkel installation nya storlekar IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation

Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation Du ska spara 22% på energiförbrukningen innan 2010. I överensstämmelse med Kyoto-protokollet

Läs mer

EcoCooler Ett komplett energieffektivt kylaggregat för Envistar- och Flexomix-serien

EcoCooler Ett komplett energieffektivt kylaggregat för Envistar- och Flexomix-serien Ett komplett energieffektivt kylaggregat för Envistar- och Flexomix-serien Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik, idrottsarenor, skolor,

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER Spara energi, kostnader och miljö med Fläkt Woods Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation,

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Marievik 25 Fastighetsägare: AMF Fastigheter Konsulter: WSP Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1995 Area: 11 386 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

www.ivprodukt.se Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5

www.ivprodukt.se Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5 Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5 Flexomix installerades hos Finlands största köttproducent sidan 6-7 Nya generationen

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA. Flexibla lösningar Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat Bra driftsekonomi Enkel installation

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA. Flexibla lösningar Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat Bra driftsekonomi Enkel installation KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Flexibla lösningar Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat Bra driftsekonomi Enkel installation IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer?

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer? PROCESS / OEM Nyfiken på hur våra funktionslösningar förbättrar dina processer? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom processindustrin. Av naturliga skäl är det därför människorna

Läs mer

Teknik idag. Diplomat Optimum G2. Intelligens Optimering av flöden. Värmebärare: ΔT 8K

Teknik idag. Diplomat Optimum G2. Intelligens Optimering av flöden. Värmebärare: ΔT 8K Teknik idag Diplomat Optimum G2 Intelligens Optimering av flöden Brine: ΔT 3K Värmebärare: ΔT 8K 1 Diplomat Optimum G2 Bättre prestanda 10 % högre årsverkningsgrad g Varmvatten produceras samtidigt som

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat SMHI Prognosstyrning För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat Prognosstyrning av byggnader Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV OCH SMART. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat

ENERGIEFFEKTIV OCH SMART. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat ENERGIEFFEKTIV OCH SMART Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

TA ETT DJUPT MED FRISK INOMHUSLUFT FRÅN IV PRODUKT

TA ETT DJUPT MED FRISK INOMHUSLUFT FRÅN IV PRODUKT andetag TA ETT DJUPT MED FRISK INOMHUSLUFT FRÅN IV PRODUKT Het bransch behöver kylas sidan 3 Enkla system för komfortkyla sidan 7 Kamprads dröm byggs i Lund sidan 10 www.ivprodukt.se Dags att prata om

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

STT AB presenterat av. FöretagsFörmedlingen AB företag och näringsfastigheter. ingår i FöretagsFörmedlarna

STT AB presenterat av. FöretagsFörmedlingen AB företag och näringsfastigheter. ingår i FöretagsFörmedlarna STT AB presenterat av FöretagsFörmedlingen AB företag och näringsfastigheter ingår i FöretagsFörmedlarna 1 Bakgrund: STT AB etablerades 1984 i Söderköping. Den mångåriga erfarenheten från kyl- och ventilationsbranschen

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Vi vet att Fujitsus Arctic-serie levererar komfort och ger dig bättre ekonomi i alla väder Därför är det bara Fujitsu

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer

U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N. Referenser Ventilation

U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N. Referenser Ventilation U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N Referenser Ventilation 10 2009 Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Snøhetta Konsult: Erichsen og Horgen Entreprenör: Veidekke Operahuset

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com ÖSTBERGS PRODUKTER www.ostberg.com LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET Kvalitet har alltid varit den viktigaste delen för AB C.A. Östberg. Företaget är ISO 9001 och ISO 14001 certifierat vilket innebär att vi

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer