Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ivprodukt.se Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5"

Transkript

1 Nummer 3 Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5 Smarta Envistar Top underlättar arbetet mitten Energi från datorer tas tillvara med rätt teknik sidan 9

2 Fler och fler kunder upptäcker IV Produkt IV Produkt har idag ett mycket bra produktsortiment på komfort- och processidan och vår produktionsapparat fungerar väl. Inom företaget råder också en positiv anda som smittar av sig på våra leverantörer och kunder. Vi upplevs som ett innovativt företag som försöker se möjligheterna i ett annorlunda tänkande. Detta har inneburit att fler och fler börjat upptäcka IV Produkt och vårt sätt att utveckla produkter. Vår senaste nyhet, Envistar Top, som presenterades på Nordbygg mässan är ett bra exempel på hur vi arbetar med innovativa lösningar. Vi har tydligt fokus på energi- och miljötänkande och då syftar jag inte bara på värmeåtervinning. Det mest intressanta är återvinning av kyla eftersom de flesta kommersiella fastigheter idag är försedda med komfortkyla för att de som vistas där ska andas frisk luft och må bra. Genom den återvinningsteknik vi utvecklat så går det att kapa rejält på effektuttaget under de varma sommarmånaderna. Detta rimmar sunt med vårt driftsekonomiska tänkande (LCC = life cycle cost) och är samtidigt den bästa miljöinsats vi kan göra. Vi finns också representerade på ett antal marknader utanför Sverige och har fått kvitto på att vi står oss väl även i den internationella konkurrensen. Därför ser vi med stor tillförsikt på framtiden och hoppas kunna fortsätta att utvecklas i samklang med våra nuvarande och framtida kunder, samarbetspartners och leverantörer. Alf Sjöberg, vd nyhet från Camfil CityFlo ett helt nytt filter för stadsmiljö! CityFlo är ett effektivt koloch partikelfilter i en och samma ram. Camfil Svenska AB Höjdrodergatan Malmö Tel: Fax: Ta ett djupt andetag trycks alltid på miljövänligt papper. Det är en självklarhet då IV Produkt är ett miljömedvetet företag. 2

3 Köpcentrat intill Möllevångstorget i Malmö genomgår för närvarande en rejäl renovering. Jonny Andersson, konstruktör på Skanska Inneklimat och Mikael Rydell, produktsäljare, och Ulf Jönsson, distriktschef, på IV Produkt i Malmö, är alla nöjda med resultatet som nu växer fram. Frisk luft sätter fart på kommersen! ventilation och kyla integreras när köpcentra renoveras Köpcentrat intill Möllevångstorget i Malmö håller på att få sig en rejäl ansiktslyftning. Här byter man bland annat ut det gamla fläkt- och kylsystemet mot nya med ventilation och kyla integrerade i en maskin Flexomix med Starcooler plus. Näringsidkare som funnits länge i lokalerna kommer nu att få ett nytt och fräschare klimat. Populärt kallas köpcentrat Möllevångshallen bland Malmöborna och det byggdes i början av 70-talet. Inga större renoveringar har genomförts sedan dess, men efter 30 år så tyckte ägaren Stenafastigheter att det var tid för en genomgripande renovering. Under sommaren 2003 påbörjades arbetet som kommer att slutföras under sommaren Mark Väg och Bygg AB fick totalentreprenaden och i den ingick också ett byte av fläktoch kylsystemet. Skanska Inneklimat fick förtroendet att utföra denna del av entreprenaden. Skanska Inneklimat vände sig till IV Produkt för att i samråd undersöka vilken utrustning som lämpade sig bäst för projektet. Den befintliga ventilationen var separerad från kylanläggningen som baserades på ett konventionellt vattenburet kylsystem. Vi föreslog att de istället skulle satsa på Flexomix med Starcooler plus där en direktverkande kylmaskinen är placerad i ventilationsaggregatet. Denna lösning tar mindre plats och ger en estetisk bättre lösning eftersom ingen utrustning för kylsystemet behöver placeras i den yttre miljön. Lägg därtill att tekniken ger ett renare och bättre klimat, samtidigt som man får en betydligt bättre driftsekonomi, säger Ulf Jönsson, distriktschef i Malmö. Slipper rörinstallationer för kylsystemet Göran Engdahl, chef för Skanska Inneklimat i Malmö, köpte den här lösningen och Jonny Andersson som är konstruktör för ombyggnaden tycker att den har underlättat och förenklat genomförandet av systembytet: Eftersom vi får allt i ett så innebär det besparingar på flera sätt. Det går åt mindre utrymme och vi slipper rörinstallationer för kylsystemet, samtidigt som driftssättningen av de olika etapperna underlättas. Köpcentrat är på totalt cirka kvadratmeter och innehåller ett 30-tal butiker av olika slag, även en restaurang och en större Foodcourt finns i lokalerna. Bytet av ventilations- och kylsystem har genomförts i etapper och fyra stycken nya system betjänar nu köpcentrat. Arbetena har gjorts medan verksamheten har varit i full gång i butikerna. STARCOOLER PLUS Starcooler plus är ett kylaggregat för kylning av tilluften med inbyggd roterande värmeväxlare för återvinning av kyla eller värme ur frånluften. Kyleffekten är optimal i förhållande till ansluten effekt. Aggregatet används i första hand när kraven på effektiv kyla är höga. Aggregatets konstruktion gör att det kan användas vid höga utomhustemperaturer upp till plus 35 grader. Industriventilation Produkt AB Box 3103, Växjö Tel: Fax: Roxx Media Sverige AB Box 164, Vimmerby Växel: , Fax: VIMMERBY STOCKHOLM NÄSSJÖ Ansvarig utgivare: Per-Eric Magnusson Redaktör: Mikael Svensson Projektledare: Mattias Eriksson Original: Peter Winqvist Foto: Tomas Jansohn, Anders Nilsson, Tomaz Lundstedt Mediasäljare: Maria Sveed Layout: Roxx Ateljé Produktion: Roxx Media Sverige AB, Tryck: Printfabriken LEGOTILLVERKNING AV PRODUKTER I PLÅT OCH RÖR SAMT PULVERLACKERING OCH MONTERING. Alfing i Älmhult AB Bäckgatan 32 Box Älmhult Tel Fax

4 En storstue med speciell karaktär energitänkandet i fokus när Hamar kommun byggde nytt rådhus När rådhuset i norska Hamar byggdes var kravet bland annat att det skulle byggas med bästa möjliga miljö- och energitänkande. Byggnaden ventileras med sex klimataggregat av märket Enviquattro från IV Produkt. Hamar ligger tolv mil norr om Oslo och kommunen har cirka innevånare.dessa har all anledning att vara stolta över sitt vackra rådhus som stod klart i juli Rådhuset ritades av Snöhetta, en av landets främsta arkitektbyråer, som har gett den diagonala byggnaden en säregen framtoning i stadsbilden.stora glasytor dominerar och dessa bidrar till ljusa och trivsamma lokaler. Alla kontor har öppna glaspartier för att dagsljuset ska tränga in och lysa upp lokalen. Rådhuset är byggt med traditionella naturmaterial och är till ytan kvadratmeter. Byggkostnaderna uppgick till 169 miljoner NOK. Hamar kommune fick mycket hus för pengarna, menade projektledaren Ola Dahl. Vid projekteringen av bygget stod energioch miljötänkandet i centrum. Gunnar Karlsen, Norges största entreprenör inom ventilation, fick det prestigefyllda uppdraget att göra ventilationslösningen och de valde klimataggregatet Enviquattro från IV Produkt. Produkten passade ihop med kraven Vår produkt passade väl ihop med kraven på miljö- och energitänkande eftersom systemet både ventilerar, värmer och kyler lokalerna. Enviquattro återvinner energin i frånluften med hjälp av roterande värmeväxlare och värmepump, vilket är mycket effektivt. En kilowatt ger sex tillbaka, säger Svein Solvik, säljare av IV Produkts aggregat i Norge. Per Malmgren, projektledare hos Gunnar Karlsen, poängterar att priset naturligtvis var viktigt, men framförallt såg man till kvaliteten. Dessutom fick vi en ingående och väl genomarbetad teknisk beskrivning från Svein Solvik, vilket också bidrog till vårt val. Det krävdes också att IV Produkt kunde redovisa ett antal objekt där aggregatet installerats och att det verkligen gav den effekt som man påstod. Utrustningen styrs av VAV-reglering med två olika flöden till olika delar av byggnaden. Innetemperaturen och luftflödet anpassas till den befintliga verksamheten, säger Svein Solvik. Per Malmgren tillägger att aggregaten fungerar bra och beställaren är nöjd. HAMAR KOMMUNE Byggår: 2001 Yta: m 2 Byggherre: Hamar kommune Projektledning: ByggeRåd AS Arkitekter: Snöhetta AS Arkitekter: Andersen og Fremming AS Totalentreprenör: Martin M Bakken AS Antal våningsplan: fem över mark, två under mark Antal arbetsplatser: 260 Betong: m 3 Armering: 450 ton Tegelstenar: Elkabel: 139 km Invändiga glasväggar: m 2 Byggkostnad: 169 miljoner NOK En filosofi, många lösningar Industrilås AB, Box 214, NÄSSJÖ Besöksadress: Svedjegatan 1 Tel: , Fax:

5 Jämn temperatur och lägre driftskostnad När det blev riktigt kallt ute brakade ventilationen ihop och hyresgästerna kände hur temperaturen sjönk i lägenheterna. Genom byte till IV Produkts aggregat Flexomix S så har 900 lägenheter hos Sundbybergs Fastighets AB Förvaltaren fått ett betydligt bättre inneklimat och driftskostnaden minskar med cirka kronor per år. Roger Löfgren och Nicklas Brömster. TAC Svenska AB, som arbetar med styr- och reglerutrustning, förvaltar en tredjedel av det kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd i Sundbyberg. I området Rissne hade ett tiotal hyreshus problem med ventilationen när det blev riktigt kallt. Husen som var byggda i början av 80-talet hade försetts med plattvärmeväxlare som ombesörjde ventilationen i lägenheterna. Problemet var att den automatiska avfrostningen inte fungerade som den skulle vintertid. Utrustningen isade igen och då stängdes tillluften av med följd att ventilationen upphörde och det blev kallt inne i lägenheterna.vår uppgift blev att lösa problemet, säger Roger Löfgren som är gruppchef för teknisk service på TAC i Stockholm. Tillsammans med teknikkonsulterna hos Ångpanneföreningen (ÅF) diskuterade man olika lösningar. Vi kom fram till att roterande värmeväxlare med kolfilter var den bästa lösningen. Under 2003 gick man ut till fem olika leverantörer av ventilationsutrustning och begärde in förslag, varav tre visade sig vara mest aktuella. Dessa lösningar bedömdes efter ett protokoll med 30 punkter och en betygsskala från 1 3. IV Produkts lösning fick högsta poäng och visade sig vara den som passade bäst,säger Roger Löfgren. Lätta att dela En viktig detalj var att Flexomix-aggregatet är lätt att dela i flera enheter. Fläktutrymmet var längst upp på vinden i husen och man kom bara dit via en spiraltrappa. Det gällde alltså att ha ett aggregat som gick att bära upp för trappan och det var därför jag förordade Flexomix utav våra produkter, säger Nicklas Brömster som är IV Produkts säljare i Stockholm. En stor utmaning var leveranstiden. Installationerna skulle börja vecka 39 och vara klara vecka 49. Under den tiden skulle IV Produkt leverera 64 aggregat i Flexomix serien. Det var mycket logistik som skulle samordnas, men vi klarade av att leverera enligt tidsplanen, säger Nicklas Brömster. Kolfilter tar bort dålig lukt För att inte riskera dålig lukt i bostäderna så renas all tillluft genom ett speciellt kolfilter (Citycarb) från Camfil innan den går ut till lägenheterna. Genom den här lösningen har bostadsområdet fått ett jämt inneklimat med en konstant inblåsningstemperatur på 21 grader i lägenheterna. Bullernivå är också betydligt lägre än tidigare. Ekonomiskt innebär investeringen en sänkning av driftskostnaderna. Vi räknar med att spara kilowatttimmar per år och lägenhet,säger Roger Löfgren. FLEXOMIX S Luftbehandlingsaggregatet Flexomix S är utvecklat för att möta dagens och framtidens krav på miljöanpassad och energisnål utrustning för ventilation. Aggregatet är uppbyggt i ett modulsystem där de olika funktionerna kräver en viss modullängd och där kunden själv bestämmer leveransutförandet. Flexomix S kan användas i de flesta typer av byggnader och för olika verksamheter, till exempel sjukhus, kontor, verkstäder, skolor, banker, hotell, fabriker och varuhus som har behov av ventilation. Nya C-hjulet från Ziehl-Abegg Högre verkningsgrad och minskad ljudalstring. Specialist på tillverkning av ventilationskanaler. Tel Gustavshemsvägen Lund Tfn Fax ERBJUDER Fullserviceavtal tfn , fax Storgatan Växjö Tel

6 Gediget konstruktionsarbe toppanslutna aggregat sparar stora golvytor Med de fyra kanalanslutningarna placerade i toppen ryms luftaggregatet på en liten golvyta. Dessutom kan man enkelt bygga på med en kylmodul. Envistar Top är årets toppnyhet från IV Produkt. Nu har vi lagt ned stor kraft på att konstruera en produkt som är enkel att installera och som kräver lite golvyta,säger teknikchef Bengt Svensson. Normalt sett brukar de fyra kanalanslutningarna sitta på gaveln, vilket gör att det krävs utrymme runt aggregatet för att man ska komma upp med rören. I regel ska kanalerna uppåt, vilket innebär att man med anslutningarna i toppen slipper kanalböjarna. Fastighetsägarna sparar stora golvytor, samtidigt som det blir lättare att både installera och utföra service på aggregatet eftersom allt är lätt åtkomligt, poängterar Bengt. Återvinner kylan Tekniken är för övrigt samma som hos de konventionella Envistar-aggregaten med till- och frånluft samt återvinning via en roterande värmeväxlare. Ljudnivån är låg på grund av låga interna tryckfall och hög verkningsgrad på fläktsystemet. För den som vill ha komfortkyla är det enkelt att montera en kylmodul ovanpå agregatten. En av finesserna är att vi använder den roterande värmeväxlaren för att återvinna kyla sommartid, vilket ger stor kyleffektbesparing. Enligt samma princip återvinner man värmen under vintertid, säger Karl-Erik Olsson som är ansvarig konstruktör för kylenheten. Klarade utmaningen Aggregatet har två olika styrsystem att välja mellan. Det ena är den konventionella lösningen med övervakning via handterminal. Leif Johanson och Karl-Erik Olsson har varit ansvariga för styr- och reglerutrustning respektive kylmodulen till Envistar Top. Det andra är en lösning där man också har möjlighet att kommunicera med anläggningen via mobiltelefon, internet, LON och OPC. Utmaningen har varit att hålla sig inom rimliga kostnadsramar för styrutrustningen, samtidigt som det ska vara samma kvalitet som till det övriga sortimentet. Det har vi lyckats väl med, hävdar Leif Johansson som varit ansvarig för styr- och reglerutrustningen till aggregatet. Bengt Svensson. Strängsprutade profiler Trelleborg Building Systems tillverkar strängsprutade gummiprofiler som levereras till dörr- och fönstertillverkare, karossoch verkstadsindustrin m.fl.. Kontakta oss, vi har profilen. 6

7 te bakom årets toppnyhet Smart konstruktion underlättar arbetet IV Produkt har stora förhoppningar på Envistar Top som en framtida storsäljare, bland annat för att konstruktionen underlättar arbetet för ventilationsentreprenören. Bakgrunden till Envistar Top är att IV Produkt ville utveckla en produkt med innovativ lösning som på ett bra sätt kompletterade det övriga utbudet av Envistar. Toppanslutna aggregat är i sig ingen nyhet, men vi tror att marknaden för denna typ av aggregat kommer att öka, säger marknadschefen Per-Eric Magnusson som också varit projektledare. Grunden i projektet är att IV Produkt byggt in all den kunskap man har från konstruktioner av luftaggregat. I fokus har man haft driftskostnaderna, LCC (livscykelkostnad), hög kvalitet och låg ljudnivå. Målsättningen har varit att ta fram ett toppanslutet aggregat med möjlighet till inbyggd kyla som håller högre kvalitet än vad som idag finns på marknaden. Komfortkyla är ett viktigt konkurrensmedel för fastighetsägare.med vår lösning får man samtidigt en lägre investeringskostnad jämfört med en traditionell kylmaskin. En annan viktig faktor för fastighetsägare är att kunna hyra ut så mycket yta som möjligt. Med Envistar Top behövs det två kvadratmeter för ett aggregat som kyler 200 m 2 golvyta. Installationen förberedd När utrustningen lämnar IV Produkt är den provkörd och förberedd, vilket underlättar arbetet för ventilationsentreprenören. Tanken är att ventilationsentreprenören i ett moment även ska kunna göra kylinstallationen. Det blir enklare för entreprenören att göra kalkyler på hela installationen då han/hon ser helheten, poängterar Per-Eric Magnusson. Envistar Top vänder sig främst till fastighetsägare med kontorslokaler, butikslokaler, dagis, skolor och mindre industrilokaler. Första leveranserna sker våren ENVISTAR TOP Envistar Top finns i tre modeller: 03, 06 och 10, där 03 är den minsta modellen som ventilerar upp till 300 liter luft i sekunden. Modellerna 06 och 10 ventilerar 600 respektive liter i sekunden och dessa båda aggregat kan kompletteras med kylmodul. Envistar Top 06 klarar av att kyla en yta på cirka 140 m 2, medan Enivstar Top 10 kyler en yta på cirka 250 m 2. Skräddarsydda apparatskåp Gå in på vår hemsida och ta del av våra nyttigheter: Digital offertförfrågan för snabba svar Se ditt skåp i 3D! Nyheter om oss och branschen Telefon Telefax Mobiltel Internet: Tel :

8 Skräddarsydda skåp för aggregaten Apparatskåpen till aggregaten från IV Produkt levereras av Nässjö Plåtprodukter AB. Vi har tagit fram skåpen i nära samarbete med kunden, säger Rodger Lindquist, en av tre delägare hos leverantören. Nässjö Plåtprodukter grundades 1993 och hade då tio anställda och lika många miljoner i omsättning. Sedan dess har tillväxten varit god, i snitt har man ökat försäljningen med 3,5 Mkr om året. Vår affärsidé är att konstruera, tillverka och sälja kundanpassade apparatskåp. Lösningar för att skydda avancerad elektronisk teknologi och vanliga elektroniska installationer utgör en stor del av produktionen. Vi har en modern maskinpark och arbetar med svartplåt, galvaniserad plåt, aluminium och rostfritt, upplyser Rodger Lindquist. Det är de kundanpassade lösningarna som skiljer Nässjö Plåtprodukter från konkurrenterna, som i regel säljer standardiserade produkter som kunden själv får anpassa efter sitt behov. Vi kan i princip färdigställa hela skåpet så att det bara är att montera i utrustningen. På så sätt sparar vi både tid och pengar åt kunden. Aggregatskåp till IV Produkts aggregat är framtaget så att det kan användas både stående och liggande. Bland övriga kunder finns till exempel Motoman Robotics, Banverket och Saab Marine. NÄSSJÖ PLÅTPRODUKTER AB Verksamhet: Tillverkning av kundanpassade apparatskåp. Ort: Nässjö. VD: Roger Gerebo. Antal anställda: 46. Omsättning: 46 Mkr. Ägare: Roger Gerebo, Rodger Lindquist och Karl-Erik Eriksson. Komplett - med integrerad styrning Konstant flöde -inbyggd larmfunktion som ersätter filtervakt Konstant tryck - med utetemperaturkompensering Allt i en och samma fläkt med styrning via integrerad kontrollbox alternativt dator. I nätverk eller som separata enheter. För kanalmontage med spiro eller inbyggnad Låg energiförbrukning Enkel installation / injustering Låg ljudnivå Box 50, Årjäng Tel Fax: ,

9 Mikkeli Polytekniska Högskola i Finland: Tar tillvara värmen som datorerna alstrar Avancerad elektronisk datautrustning alstrar mycket värme och med rätt teknik kan man ta tillvara den energin. Därför valde Mikkeli Polytekniska Högskola i Finland Enviquattro storlek 480 för luftbehandling i lokalerna där man har utbildning för blivande ingenjörer inom medieteknik. Utbildningen i medieteknik bedrivs i en speciell IMT-studio där eleverna utbildas i allt från bredbandsteknik till att producera multimedia-produkter. Studion, som byggdes för tre år sedan, var tidigare en gammal militärbarack. I samband med byggnationen så ställdes krav på att ventilationen dels skulle kunna fördela värmen i lokalen och dels kunna återvinna värmeöverskottet för att dra ned på energibehovet. Ljudteknologi är en del av utbildningen och därför var ett annat krav att ventilationsutrustningen inte fick vara för bullrig. Kraven var högst 25 decibel inne i studion och det klarade vi utan problem, säger Pekka Kotiranta som är säljare av IV Produkts aggregat i Finland. Seppo Moberg, Aapo Likkonen och Urho Moisala framför Enviquattro. Utbildningen i medieteknik bedrivs i IMT-studio. Klarar 30 minusgrader Konstruktör Urho Moisala från ingenjörsföretaget U. Moisala OY var tidigt inne på att Enviquattro var det luftbehandlingsaggregat som passade bäst. Eftersom Enviquattro har en EQU som vintertid används som värmepump i serie med en roterande värmeåtervinnare så kan man ta tillvara värmen och fördela den i lokalen.tack vare denna lösning så klarar man utetemperaturer ned till 30 minusgrader utan extra värmetillskott. Omvänt så klarar Enviquattro tack vare sina goda kylegenskaper av att hålla behaglig rumstemperatur även när det är höga utetemperaturer på sommaren, säger Urho Moisala. Ventilationsinstallatör var YIT Kiinteistötekniika Oy och Aapo Liukkunen var projektledare för själva installationen. Fördelen med en integrerad lösning är att samma entreprenör kan installera både ventilation och kyla, säger Aapo Liukkunen. Mycket av förberedelserna för installationen görs på IV Produkt i Växjö. I det här fallet hade detta stor betydelse eftersom aggregaten skulle sitta i en gammal byggnad med trånga utrymmen. Nu sparade vi mycket utrymme tack vare att ett aggregat klarar både ventilation och kyla, betonar Aapo Liukkunen. Även fastighetsägaren Engel-companie är nöjda eftersom det hittills inte varit några tekniska problem. Kilremmar & Poly-V-remmar Phone: Sweden Denmark Finland +358-(09) Norway Besök oss på vår hemsida! 9

10 Värmeväxlare för alla miljöer Klimatdesign Förutom entreprenad- och serviceverksamheten arbetar vi med vad vi på Skanska Inneklimat har valt att kalla klimatdesign. Fråga oss om värmning, kylning eller värmeåtervinning. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att erbjuda rätt värmeväxlare för varje kunds behov. Coiltech, Fläkt Woods AB, Söderköping t w Klimatdesign innebär att vi utvecklar, integrerar, installerar och optimerar system för att hjälpa våra kunder att hitta en individuell och optimal lösning för deras krav på inomhusklimat samtidigt som kundens driftskostnader minskar. 90% av tiden vistas vi inomhus Hela livet är vi beroende av ett så bra inomhusklimat som möjligt. Rätt rumstemperatur i arbets- och levnadsmiljö är avgörande för arbetsglädje och effektivitet. Skanska Inneklimat AB Huvudkontor Box 3184, Växjö C.C.J. som täcker alla storlekar av roterande värmeväxlare CENTRIMASTER När man väljer fläktar bör man tänka på de faktorer som är viktiga ur användnings- och kostnadssynpunkt. CENTRIMASTER ligger här på en utmärkt nivå med hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Paketet innehåller: Styrenhet Magnetgivare / Rotationsvakt VVX-motor Anpassad remskiva 2 års garanti Fläkt Woods Oy Cooling and Ventilation Components Kalevavägen 39 FIN Åbo, Finland t f w Brännerigatan 5 Höganäs Tfn: Tfx: Välkommen att besöka oss på: 10

11 Universitetet i Lodz i Polen: God luftkvalitet även när aulan är fullsatt Att lyssna på en föreläsning i ett utrymme med plats för 400 personer kräver bra luft för att hålla koncentrationen på topp. När universitetet i Lodz byggde en ny aula var projektförutsättningarna att skapa ett inneklimat som ger hög luftkvalitet och exakt temperaturreglering. Flexomix-aggregat med Enviquattro från IV Produkt visade sig vara den bästa lösningen. År 2000 började projekteringsarbetet av Ekonomi- och sociologiinstitutionens nya aula vid universitetet i Lodz och ett år senare började byggnationen med Skanska som totalentreprenör. I projekteringsskedet förkastade arkitekten användningen av traditionella luftbehandlingssystem, dels av estetiska skäl och dels för att begränsa ljudnivån. Ett viktigt argument för vår lösning var att kylanläggningen inte krävde några rörledningar eller yttre installationer, beroende på det integrerade kylsystemet i vårt aggregat. Flexomixaggregatet med Enviquattro säkerställde dessutom hög verkningsgrad för värmeåtervinning och låga driftskostnader, säger Andrzej Katny, säljare hos IV Produkt i Polen. Ventilationssystemet hade designats för uppvärmning och kylning av byggnaden med krav på kontinuerlig drift dygnet runt, året om. Inblåsningen av uteluften (2x m 3 /h) gör att man i alla utrymmen känner den goda luftkvaliteten, även vid föreläsningar då salarna är fullsatta. Det optimerade styrsystemet garanterar att lufttemperaturen hålls på inställd nivå.av sanitära skäl ser styrsystemet till att temperaturskillnaden mellan tilluften och rumsluften inte blir för stor under sommarperioden. Enkelt underhåll Tadeusz Wojtczak på universitetets investeringsavdelning är nöjd med lösningen och pekar också på att Flexomix-aggregaten är lätta att underhålla eftersom det är enkelt att byta luftfilter och komma åt fläktarna. Styrskåpet är försett med aggregatschema med indikering för varje komponent. Regulator med LCD-display underlättar översyn. Vi har satsat på värmeåtervinning genom att välja roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på cirka 80 procent där värmepumpen är det andra steget i återvinningen, säger Tadeusz Wojtczak. Aggregatdriften under sommarperioden ger också besparingar. Kyl- och värmepumpen täcker det totala kylbehovet med en minimal energiförbrukning för kompressordriften. När den nya aulan byggdes valde man ett Flexomixaggregat med Enviquattro från IV Produkt. AULAN Den 24 juni 2002 invigdes Ekonomi- och sociologiinstitutionens nya aula vid universitetet i Lodz i Polen. Aulan är amfiteaterformad med bågformad fasad i rå modernistisk stil. Inom anläggningen, som har en yta på m 2, finns: Aula med 400 platser Två konferenslokaler med totalt 45 platser Tolkbås Personalutrymmen med servering och förråd Omklädningsrum, foajé, tekniska utrymmen och toaletter. Anläggningen är handikappanpassad. Komponenter och systemlösningar för industriautomation Moeller Electric AB 11

12 Här hittar du IV Produkt SVERIGE Huvudkontor IV Produkt AB Box 3103, Växjö Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet: Försäljningskontor Göteborg VVS-Punkten Industrivägen 55, Sävedalen Tel: Fax: ÖVRIGA LÄNDER Irland Ross Air Conditioning Unit 4 Santry Hall Dublin 9, IRELAND Tel: Fax: Finland Inter Vent Oy Turpiinikatu 2C FI Tampere, FINLAND Tel: Fax: ENA WENT sp. z o.o. ul. Nowowiejska 25/218 PL Warszawa, POLSKA Tel: Fax: Tjeckien Netto Vent s.r.o Krátká 63 CZ , Steti Postovni prihrádka 62 CZECH REPUBLIC Tel: Fax: Ryssland Arktika Lokomotivny proezd 21 RU Moscow, RUSSIA Tel: Fax: Nederländerna (Heat exchangers only) Energy Partners Int Oude Klapstraat 15 NL-6602AE Wijchen, NETHERLANDS Tel: Fax: Örebro Radiatorvägen 1, Örebro Tel: Fax: Malmö Klosterögatan 5, Malmö Tel: Fax: Stockholm Ektorpsvägen 4, Nacka Tel: Fax: Växjö Sjöuddevägen 7, Växjö Tel: Fax: Norrköping Gråbergsgatan 35 B, Norrköping Tel: Fax: Norge Noram Produkter A/S P.b 15 NO-3201 Sandefjord, NORWAY Tel: /45 Fax: Dep. Akershus Torpfjellet 21 NO-1389 HEGGEDAL, NORWAY Tel: Fax: Polen ENA WENT sp. z o.o. ul. Stàgiewna 2/3 PL Gdansk, POLSKA Tel: Fax: Ungern Airvent Légtechnikai Kft Head Office/Factory Belsönyr 150 HU-6000 Kecskemét, HUNGARY Tel: Fax: Airvent Légtechnikal Kft Trade Office Köer u. 3/a HU-1103 Budapest, HUNGARY Tel: Fax: Slovakien Nordven spol. s r.o Rudlovska cesta 85 SL Branská Bystrica, SLOVAKIA Tel: Fax: Estland Elektroskandia AS Pärnu mnt 148 EE Tallin, ESTONIA Tel: Fax: Ukraina ACM Air Climat Market Ltd 59/5 Konstantinovskaya str. app. 19 UA Kiev, UKRAINE Tel: Fax: Slovenien VALmor d.o.o. Letaliska cesta Ljubljana Slovenia Tel: Fax: Boken Stora K För att möjliggöra en optimerad dimensionering av kylinstallationen har IV Produkts kylexpert Birger Karlsson sammanställt sina erfarenheter i en bok benämnd "Stora K". Syftet med denna bok är att på ett praktiskt och överskådligt sätt visa hur man kan resonera och räkna fram en optimerad dimensionering av kylbehov, luftmängd och kylmaskin. Man kan även analysera och jämföra alternativa antagande, bedöma resultat som kapacitet, verkningsgrad, driftkostnad och pay-off tid. Genom resonemanget i boken kan var och en dimensionera sin egen anläggning och skapa egna hållbara tydliga nyckeltal för framtida beräkningar. Boken som redan rönt ett mycket stort intresse hos installatörer,konsulter,beställare och utbildningscentra kan beställas med hjälp av kupongen längst ned på sidan. Ja tack, jag vill ha ett ex gratis av boken Stora K! Porto betalt Namn: Företag Adress: Tel: Fax: E-post: Svarspost: Kundnummer; Box Växjö

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt Föreställ dig ett system med tilluftsbafflar där det är möjligt att kyla

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

Vi är proffs på rörinstallationer!

Vi är proffs på rörinstallationer! Allt vi vill är att du är utomordentligt nöjd! Öppna ochn! läs tidninge en Du kan vinneapump luft/luftvärmykel! eller en elc En informationstidning från Falkenbergs Värmeteknik AB 2014 Vi är proffs på

Läs mer

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Oscar Hanson VVS 1 INLEDNING Vi har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens vårt ledord är att

Läs mer

INNEKLIMAT /2014. Fläkttransport till väders Side 3. Enklare med energisparavtal Side 4. Telenor fasar ut R22 Side 9

INNEKLIMAT /2014. Fläkttransport till väders Side 3. Enklare med energisparavtal Side 4. Telenor fasar ut R22 Side 9 GK PROJEKT TEMA GK PROJEKT AMBITIÖS UPPGRADERING SKOLORNAS INNEKLIMAT TOPPEN ATT BYGGA PÅ HÖJDEN av Grensesvingen 7. Side 18 påverkar prestationer. Side 24 i Köpenhamns nya stadsdel. Side14 INNEKLIMAT

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

INNEKLIMAT /2014. Första A-klassade byggnaden i Lillehammer Sid 8. Renovering till guldstandard i Göteborg Sid 18

INNEKLIMAT /2014. Första A-klassade byggnaden i Lillehammer Sid 8. Renovering till guldstandard i Göteborg Sid 18 TEMA PASSIVHUS TEMA GK PROJEKT LOVANDE TESTRESULTAT på Miljöhuset GK Sid 6 Norges största CO 2 -värmepump för tappvarmvatten. Sid 14 TOTALTEKNISK SERVICE PÅ Arbeids- og velferdsdirektoratet. Sid 24 INNEKLIMAT

Läs mer

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna. magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer