HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE"

Transkript

1 HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö

2 FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av de viktigaste. En väl planerad och förverkligad avfallshantering står som grund för invånarnas sorteringsmotivation. En sakenligt förverkligad avfallshantering är ofta även ekonomiskt lönsam pga. av minskade blandavfallsavgifter. En ordentlig och fungerande avfallshantering sparar även miljön. Disponentens minneslista Bekanta dig med ditt områdes avfallshanteringsbestämmelser. Kontrollera att mängden kärl är lämplig och att kärlen töms tillräckligt ofta. Gör ett avtal om transport av avfall. Sörj för avfallskärlens skick samt renhållning. Försäkra dig om att avfallsutrymmets storlek är tillräckligt för både kärl och tömningar. Det lönar sig att reservera lite extra utrymme för några tilläggskärl. Sörj för underhållet av passager. Övervaka att avfallet sorteras rätt. Genom att dela ut avfallsinfo och satsa på tydliga anvisningar och instruktioner i avfallsutrymmet, görs sorteringen lättare för invånarna. ATT FÖREBYGGA UPPKOMSTEN AV AVFALL Varje gång man gör ett beslut om att köpa något, är det värt att uppmärksamma mängden avfall nyförvärvet medför. När köpet väl gjorts och produkten bytt ägare, är det avfall som prylen medför på den nya ägarens ansvar. Avfallslagen förpliktar avfallsinnehavaren att transportera sitt avfall till en ändamålsenlig avfallshantering. Genom att gynna hållbara och reparerbara produkter samt immateriell service, såsom massage, städhjälp eller skomakartjänster producerar vi mindre avfall. Även återvinningspunkter och gårdsloppisar dit bostadsbolagets invånare kan föra överflödiga men användbara prylar, är ett fint sätt att minska på avfallsmängden. Mindre avfall betyder ofta även mindre avfallsavgifter. Det bästa avfallet är det avfall som aldrig produceras. Pärmbild: rodeo.fi

3 ORDNAD AVFALLSTRANSPORT Varje fastighet bör ansluta sig till en ordnad avfallstransport. Kommunen ansvarar för att arrangera boendets avfallshantering och avfallsservicenämnden fattar beslut om huruvida den ordnade avfallstransporten sköts kommunalt eller ordnat av fastighetsinnehavaren. Kimitoön: Kommunalt ordnad avfallstransport På Kimitoön transporteras avfallet i kommunal regi och man kommer överens om tömningen av avfallskärlet med Rouskis. Avfallet samlas in fastighetsvis nästan på hela kommunens område. Endast skärgårdens blandavfall samlas in i gemensamma kärl. Salo, Pemar och Sagu: Avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren Salo, Pemar och Sagu har till största delen avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren, vilket betyder att fastigheterna kommer överens om avfallstransporten med en avfallstransportör. Avtalet uppgörs mellan fastighetsinnehavaren och transportören, varvid transportören även fakturerar fastighetsinnehavaren.

4 SORTERING AV AVFALL Sorteringen av avfall gäller alla. Av allt avfall som produceras i hushållen är en tredjedel pappersavfall och en lika stor del bioavfall, resten består av kartong, glas, metall, plast, farligt avfall samt blandavfall. Endast en bråkdel av hushållens avfall är svåra att återvinna. Det återvinningsbara avfallet som hushållen producerar kan, om det sorteras rätt och läggs i rätt insamlingskärl, lätt och effektivt återvinnas som material eller energi. Det vettigaste och kostnadseffektivaste sättet att få avfallet återvunnet är att sortera det vid källan, m.a.o. i hemmet. Att ordna en ordentlig sorteringspunkt i t.ex. köket är ett bra utgångsläge för en meningsfull sortering. I skåpet under diskbordet kan man t.ex. installera en avfallsvagn med skilda fack för de avfall som samlas in. Sorteringsanvisningar Kännedom om hur fastighetens avfallshantering arrangerats och hur sorteringen fungerar, d.v.s. vad som hör hemma i vilket kärl, gör att det är lättare att sortera, vilket minskar mängden blandavfall. Tydliga och väl synliga sorteringsanvisningar på avfallskärlen och i avfallsutrymmet hjälper husets invånare att sortera sitt avfall. Sorteringsanvisningar kan beställas av Rouskis eller skrivas ut från Rouskis hemsida. Det är skäl att kontinuerligt informera fastighetens invånare om fastighetens avfallshanteringsarrangemang. Ett avfallshanteringsmeddelande som hålls uppdaterat kan fästas på infotavlan i trappuppgången. Meddelandets innehåll: vilka avfallskategorier som sorteras på fastigheten och hur de skall packas vad man skall göra med renoveringsavfall och skrymmande avfall var farligt avfall samt el- och elektronikskrot tas emot kontaktuppgifter till disponenten, kommunen, det lokala avfallshanteringsbolaget och avfallstransportören Sorteringsanvisningar kan beställas av Rouskis.

5 AVFALLSKÄRL Det är disponentens uppgift att avtala om avfallstransport, samt att se till att mängden insamlingskärl följer avfallshanteringsbestämmelserna. MINST 5 BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN Kompostor eller separat insamlingskärl för bioavfall Blandavfallskärl MINST 10 BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN Kompostor eller separat insamlingskärl för bioavfall Insamlingskärl för glas Insamlingskärl för metall Insamlingskärl för kartong eller insamlingskärl för energiavfall (Salo, Pemar, Sagu), varvid kartong till återvinningspunkterna eller avfallsstationerna Blandavfallskärl Riktgivande avfallskärlsbehov för fastigheten I tabellen nedan finns en uträckning på behovet av avfallskärl baserat på bostadsmängd och tömningsintervall. Förutom invånarmängden inverkar även invånarstrukturen och användningssyftet på avfallsmängderna. Avfallskärl 660 blandavfall 240 l bioavfall 660 l papper 660 l kartong 240 l metall 240 l glas Tömningsintervall 1 v. 1 v. 1 v. 2 v. 1 v. 2 v. 4 v. 8 v. 4 v. 8 v. Bostäder

6 Avfallskärlens tömningsintervaller Avfallskärlen bör tömmas enligt tömningsintervallerna i kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Observera att avfallskärlen bör tömmas så ofta att allt avfallet ryms i kärlen och locken går att stänga ordentligt. Blandavfallskärlen i tätorter bör tömmas minst en gång per två (2) veckor och i glesbygden minst en gång per fyra (4) veckor. Om bioavfallet komposteras eller samlas in separat, kan tömningsintervallerna förlängas till en gång per fyra veckor (4) i tätorten och en gång per åtta (8) veckor i glesbygden. Bioavfallskärlen bör tömmas minst en gång per vecka, vintertid , minst en gång per två (2) veckor. Kärlen för papper, kartong, papp, glas, metall och övriga avfallskategorier bör tömmas så ofta att överfulla kärl kan undvikas. Avfallskärlsalternativ 1. För hand flyttbart lock- och hjulförsett avfallskärl som maskinellt kan lastas i en sopbil försedd med kompressor. 2. Avfallskärl med lock (snabbcontainer), vilket maskinellt kan tömmas av en sopbil, eller i vilket avfallet kan transporteras till behandlingsplasten. 3. Nedgrävt djupinsamlingskärl, som maskinellt töms av en sopbil. Före kärlen skaffas lönar det sig att kontrollera kärlens lämplighet genom att kontakta transportören. Bild: Lassila & Tikanoja Oyj

7 Märkning av avfallskärl och indikatorfärger Avfallskärlen märks enligt avfallskategori med en textdekal som fästs på kärlets lock och framsida. Om kärlets färg inte följer rekommendationerna nedan, kan dessa indikatorfärger användas på en textdekal, som indikerar vilken avfallskategori kärlet är till för. blandavfall bioavfall papper glas metall grå brun grön blå blå kartong energiavfall papp farligt avfall blå orange blå röd Avfall som inte hör hemma i fastighetens avfallskärl Alla avfall får inte läggas i fastighetens avfallskärl. Sådant avfall som inte lämpar sig för den ordnade avfallstransporten såsom byggavfall, skrymmande avfall, specialavfall, exceptionellt stora avfallspartier samt avfall som tillhör ett fullständigt producentansvar (t.ex. el- och elektronikskrot, batterier, ackumulatorer), bör separat transporteras till en ändamålsenlig behandlingsplats. För bl.a. trädgårdsavfall, som uppkommit vid skötseln av gårdsområden, kan bytesflak beställas av transportföretagare. Trädgårdsavfall och ris- och kvistavfall bör hållas åtskilt. Det är skäl att fästa sorteringsanvisningar, som berättar vad som får läggas i flaket, på sidan av flaket. Annars är det lätt hänt att sådant avfall som inte hör hemma i flaket hamnar där, vilket kan leda till att avfallet måste tas emot som deponerbart blandavfall vid avfallsstationen. Det är förbjudet, att föra trädgårsavfall, som uppkommit i skötseln av gårdar och trädgårdar eller övrigt avfall, till allmänna park- eller grönområden. Farligt avfall Farligt avfall som uppkommit i samband med boende, skall transporteras till en för ändamålet avsedd allmän mottagningsplats. Om farligt avfall samlas in och förvaras på fastigheten, bör man för ändamålet reservera ett skilt låsbart utrymme där olika farliga avfall kan hållas skilt för sig i märkta insamlingskärl. Utrymmet bör uppfylla de bestämmelser, som givits angående lagring av kemikalier. Farliga avfall får inte förvaras på fastigheten längre än 12 månader.

8 FUNGERANDE AVFALLSUTRYMMEN Vid vissa fastigheter kan utrymmesbristen ibland orsaka problem. I bostäderna tävlar avfallet om utrymmet med alla slags prylar och på gården tar bilarna ofta de bästa platserna. Arrangemangen i samband med fastighetens avfallsutrymme påverkar ofta direkt bostädernas behov av utrymme för förvaring av avfall. Ju flera avfallsslag som samlas in på fastigheten, desto mindre blir förvaringsbehovet i bostäderna. Ett lättanvänt och tryggt avfallsutrymme, såsom ett avfallsrum eller avfallstak, är en mycket viktig faktor med tanke på en välfungerande avfallshantering. Vid planeringen av avfallsutrymmet lönar det sig att speciellt uppmärksamma insamlingsredskapens utrymmesbehov och tillgänglighet, utrymmets belysning och renhållning samt sorteringsskyltning.det lönar sig även beakta framtidens sorteringskrav och således reservera lite extra utrymme för nya avfallskärl.

9 Minneslista för den som planerar ett avfallsutrymme Avfallsutrymmet dimensioneras enligt insamlade avfallskategorier, mängd producerat avfall och kärlens tömningsintervaller, samt så att kärlen kan tömmas utan att övriga insamlingsredskap behöver flyttas. Ingången till avfallsutrymmet bör vara utan hinder, tröskel och trappor. En tillräcklig belysning och luftcirkulation skall även garanteras. Om det finns en kompost i avfallsutrymmet, bör utrymmet förses med en vattenslang, en golvbrunn med avlopp samt en skild ventilation. Sopbilen bör garanteras tillräckliga, bärande och trygga farleder. Sorteringsanvisningarna för de avfall som samlas in, samt behövliga kontaktuppgifter lönar sig placera på en så synlig plats som möjligt. Riktgivande yttermått för avfallskärl KÄRLVOLYM (liter) BREDD (mm) DJUP (mm) HÖJD (mm) Avfallskärlens placering Avfallskärl som kan flyttas för hand, bör placeras så att sopbilen utan hinder och tryggt kommer inom 10 meter från kärlet. Avfallskärl som inte kan flyttas för hand, bör placeras så att sopbilen utan hinder kommer till kärlets omedelbara närhet. Avfallskärlen skall placeras så, att avståndet till närmaste byggnad inte är mindre än 4 meter. Avfallstaket bör placeras minst 8 meter från närmaste byggnad. Om detta avstånd inte kan uppnås, bör eventuell brandspridning begränsas med hjälp av byggnadstekniska arrangemang.

10 KOMPOSTERING På fastigheten uppkommet trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och torrklosettavfall får egenhändigt komposteras på fastigheten förutsatt att detta inte orsakar olägenhet för hälsa eller miljö. Kompostorn bör vara skadedjurstät. Värmeisolering rekommenderas rekommenderas då livsmedelsavfall komposteras året runt. Kompostorn skall placeras så att avståndet till en brunn eller ett vattendrag inte underskrider 15 meter. Avståndet till grannens rå får inte utan dennes godkännande underskrida 4 meter. Kompostorn kan dock utan en grannes skilda godkännande placeras i utrymmen som i bygglovshandlingar reserverats för avfallshantering. SEPARAT INSAMLING AV BIOAVFALL Separat insamling av bioavfall är möjligt speciellt i tätorter. Kökets bioavfall ska alltid packas separat i till exempel en papperspåse eller i annat nedbrytbart material. Tomma mjöl- och sockerpåsar är ett billigt sätt att packa bioavfallet. Bioavfallet kan också rullas in i tidningspapper eller en tidningspappers påse. Dessutom finns det olika komposteringspåsar för bioavfall till salu. Insamlingskärlen hålls längre rena, när avfallet är packat. Med förpackning förhindras luktolägenheter och flugor. Förpackningen hindrar också att bioavfallet under vintern fryser fast i kärlets kanter. Endast små mängder löst trädgårdsavfall kan sättas i kärlet. Det insamlade bioavfallet komposteras i en komposteringsanläggning.

11 En dagstidning som bioavfallspåse Öppna tidningen vid mittuppslaget. Halvera tidningens storlek genom att vika nedre delen och övre delen mot varandra. Trä in tidningens ändor rejält i varandra så att tidningen formas till en rulle. Tryck skruvande ner en sida i taget så att de nedtryckta sidorna utgör botten i rullen. Vik ut påsens överkant ungefär 7 cm med början från skarven, så att påsen hålls bra ihop. Då är bioavfallspåsen färdig att användas. DET ÄR FÖRBJUDET ATT BRÄNNA ELLER GRÄVA NER AVFALL Skräp och avfall får inte förintas genom förbränning. I fastigheternas värmepannor och andra eldstäder får dock obehandlat, rent och torrt trämaterial samt ris och kvistar brännas. Små mängder rent papper och ren kartong får användas som tände. Det är förbjudet att gör sig av med avfall genom att gräva ner det i marken.

12 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Avfallshanteringen styrs av avfallslagen (646/2011) samt dess förändringar, som trädde i kraft Avsikten med avfallslagen är att minska på mängden avfall och dess skadlighet samt att främja en hållbar användning av naturresurserna. Dessutom är en målsättning, att förebygga och avvärja hälso- och miljörelaterade skador som orsakas av avfall och avfallshantering. Enligt avfallslagen bör man i all verksamhet sörja för att det bildas så lite avfall som möjligt, att avfallet inte ställer till besvär när det gäller att ordna avfallshanteringen och inte heller förorsakar fara eller olägenheter för hälsa och miljö. Nedskräpningsförbudet och förbudet att förorena jordmånen gäller dessutom alla medborgare. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Avfallsservicenämnden kan, för att precisera den riksomfattande lagstiftningen, utge lokala allmänna bestämmelser för ordnandet av avfallshanteringen. Med dessa allmänna avfallshanteringsbestämmelser styrs bland annat återvinning och behandling av avfall, sorterings-, insamlings- och transportarrangemang samt användning av insamlingskärl. Avfallshanteringsbestämmelserna får du från Rouskis eller kommunen. Avfallshanteringsbestämmelserna förpliktar bland annat alla kommuninvånare att sortera sitt avfall. Avfallsinnehavaren bör sortera sitt avfall så att, det återvinningsbara avfallet och det farliga avfallet hålls skilt från övrigt avfall och från varandra. I insamlingsredskapet får man endast lägga sådant avfall som det är ämnat för. ROUSKIS OY Rouskis Oy betjänar i alla avfallshanteringsfrågor. Det är möjligt att be Rouskis avfallsrådgivare till husbolaget för att berätta om sortering och kompostering. Från avfallsrådgivningen får man också olika sorteringsanvisningar. Rouskis säljer också avfallskärl och kompostorer. Till Rouskis uppgifter hör även att upprätthålla avfallsstationer. Vid Rouskis avfallsstationer mottas bygg- och rivningsavfall, sorterat återvinningsbart avfall, el- och elektronikskrot, tryckimpregnerat trä, asbest och farligt avfall samt slutdeponerbart blandavfall. Tilläggsinformation fås från Rouskis avfallsrådgivning tfn Aktuell avfallsinformation finns även på Rouskis hemsidor på adressen Rouskis 10/14

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER...2 1 Tillämpningsområde...2

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Avfallshanteringsbestämmelsernas motiveringar, 1.1.2015

Avfallshanteringsbestämmelsernas motiveringar, 1.1.2015 Avfallshanteringsbestämmelsernas motiveringar, 1.1.2015 Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Avfallshanteringens mål... 3 2 ANSLUTNING TILL KOMMUNENS AVFALLSHANTERINGSSYSTEM...

Läs mer

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser.

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk 1 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER i Kymmenedalen och Lappträsk 2 Innehållsförteckning Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Tillämpningsområden Bestämmelsernas huvudsakliga innehåll 1 Definitioner Uppsamling

Läs mer

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 1 SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I HUVUDSTADSREGIONEN OCH KYRKSLÄTT HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL De allmänna föreskrifterna

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2011 Sunds kommun Utfärdade på basen av Landskapslag om renhållning INNEHÅLL KAPITEL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1 Tillämpningsområde 2 Definitioner KAPITEL 2. ÅTERVINNING

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.08.2004 IKRAFTTRÄDANDE 01.01.2005 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 DEFINITIONER...3 BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN...5 Kompostering...5

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Avfallshanteringsbestämmelser Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Innehåll Bästa läsare 3 Separat insamling av glas-, metall- och kartongförpackningar 4 Fastighetsvis

Läs mer

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER Dessa avfallshanteringsbestämmelser har givits med stöd av avfallslagen 17. Bestämmelserna har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 28.2.2007, 5. Avfallshanteringsbestämmelserna

Läs mer

Åbo stadsregions avfallshanteringsbestämmelser (översättning)

Åbo stadsregions avfallshanteringsbestämmelser (översättning) Åbo stadsregions avfallshanteringsbestämmelser (översättning) Tillämpningsområde för bestämmelserna: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Mynämäki, Nådendal, Nousis, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko,

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 AVFALLSHANTERING VID FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV KOMMUNENS ANSVAR...

Läs mer

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd i Tekniska nämnden 2012-12-18 Sida 1 av 7 RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Inledning Finströms kommun har per 1.1.2013 lämnat kommunalförbundet

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering Avfallshanteringsföreskrifternas motivering 1 Tillämpningsområde I paragrafen framförs att avfallshanteringsföreskrifterna kompletterar avfallslagstiftningen och är bindande föreskrifter. I paragrafen

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

avfallsbestämmelser Kymmene avfallsnämnds Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler

avfallsbestämmelser Kymmene avfallsnämnds Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler Giltighetsområde och allmänna skyldigheter 1 Definitioner 2 Avfallshanteringens ändamål 3 2. Kapitlet Avfallshantering

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE

AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE Innehållsförteckning 1 Allmän del... 3 1.1 Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?... 3 1.2 Prioriteringsordning...

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 Viktiga ändringar av gällande avfallshanteringsbestämmelser är skrivna med röd font. Motiveringarna till ändringarna är skrivna

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) 19 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Sydösterbottens avfallsnämnd. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser

Sydösterbottens avfallsnämnd. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Sydösterbottens avfallsnämnd Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Godkänt: 4.2.2014 Ikraftträdande: 1.4.2014 2 Sida Sydösterbottens avfallsnämnd Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Givet med stöd

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Vasaregionens avfallsnämnd VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015

Vasaregionens avfallsnämnd VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015 VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kapitlet Tillämpningsområde och allmänna skyldigheter... 3 2 kapitlet Anslutande till kommunens avfallshanteringssystem...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 Borgå regionala avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är i kraft i Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo Innehåll 1 Kapitlet

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER för området Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu fr.o.m. 1.1.2015 Avfallsservicenämnden 38, 11.11.2014 Innehållsförteckning 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER OCH MÅL... 4 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER

AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER UTKAST AVFALLSHANTERINGS- FÖRESKRIFTER Dessa avfallshanteringsföreskrifter har utfärdats med stöd av avfallslagen 91. Föreskrifterna har godkänts i Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2014, xx. Avfallshanteringsföreskrifterna

Läs mer

Anvisning 14/2011 1 (5)

Anvisning 14/2011 1 (5) Anvisning 14/2011 1 (5) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar 10.6.2009/405 Hygieniska arrangemang och avfallshantering

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du

Läs mer

UTKAST AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR området Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu fr.o.m. 1.x.201x. Avfallsservicenämnden xx.xx.xx.

UTKAST AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR området Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu fr.o.m. 1.x.201x. Avfallsservicenämnden xx.xx.xx. UTKAST 4.6.2014 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR området Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu fr.o.m. 1.x.201x Avfallsservicenämnden xx.xx.xx.2014 Innehållsförteckning 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER OCH

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl. I

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

MINST FYRA FACK ÅT ALLA

MINST FYRA FACK ÅT ALLA www.mise.ax MINST FYRA FACK ÅT ALLA NYTT sorteringssystem startar hösten 2017 Snart blir vi fler som sorterar I höst bygger vi ut Mises sopsortering så att vi blir ännu fler som sorterar vårt avfall. De

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer