Linköping Kenty Damfotbollsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening"

Transkript

1 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling inom föreningen och vårt distrikt. Detta skall ske enligt de riktlinjer och intentioner som ges av Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Fotbollsförbundet (SvFF), Elitföreningen Damfotboll (EFD) och distriktsförbundet Östergötlands Fotbollsförbund (ÖFF). Verksamhetsplanen är föreningens styrdokument, syftande till att skapa en tydlighet inom och utanför föreningen. Styrelsens ambition är att tydliggöra vilka värderingar som föreningens verksamhet vilar på, vilka långsiktiga visioner som klubben har antagit och också att ge en övergripande beskrivning av klubbens verksamhet och organisation. Avsikten med att vara öppen och tydlig är att samtliga intressenter, interna som externa, skall ha en möjlighet att ta del av vilken inriktning föreningen har i olika frågor. Verksamhetsplanen ger den enskilde medlemmen en möjlighet att ifrågasätta och komma med konstruktiv kritik rörande verksamheten inom klubben. Styrelsen välkomnar synpunkter på verksamhetsplanen och uppmanar alla till en öppen dialog. Genom en aktiv dialog med alla berörda inom föreningen, undviker vi missuppfattningar, vilket utvecklar verksamheten på ett positivt och långsiktigt sätt. ** Föreningens ledstjärna** Ditt engagemang! Tjejernas belöning i form av glädje och framgång!

2 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens verksamhetsinriktning 1.1 Målsättningar Gemensamma värdegrunder Ledstjärnor barn- och ungdomssidan Visioner Handlingsplan Föreningsinformation 2.1 Föreningsorganisation övergripande från RF till egen förening Föreningsorganisation, Dam-, Herr- och Ekonomiska föreningen Hemsida, adresser, telefonnummer, e-postadresser Styrelse och arbetskommittéer Ekonomi Medlemsavgifter Stödjande medlemmar Bingolotter Sponsoring, föreningens policy (ny under utarbetande) Arvoden, ersättningar, utrustning ledare Årsmötet Röstberättigad medlem Föreningens stadgar Planeringsåret Ett Linköping Kenty DFF- år Viktiga arrangemang och arbetsuppgifter under verksamhetsåret Föreningens gemensamma anläggning Fredriksbergs idrottsplats Laginformation 3.1 Föräldraengagemang Föräldramöten Lagkassor Lagorganisation Huvudtränare uppgifter Assisterande tränare uppgifter Lagledaruppgifter Kontaktperson Folkungavallen Kontaktperson Flick-cupen Sponsor- och lotteriansvarig Föräldrarepresentant uppgifter Lagets egna hemsida Aktivitetsredovisning/Närvarokort Ledar- och funktionärsförsäkring Utrustning till lagen inför varje säsong Materialleverantör Ledarpärm Vad måste jag som förälder hjälpa till med Vad kan jag som förälder eller enskild medlem hjälpa till med? Sammanhållning av laget När sker en splittring av ett flick-lag?

3 4. Spelarinformation 4.1 Spelarengagemang Social inriktning Träning och tävling Ungdomsregistrering år Spelarlicens/spelarövergång från 15 år, icke professionell spelare Spelarlicens/spelarövergång professionell spelare Spelarförsäkringar Flickdivisioner Seniorlag Spelarens fotbollsmässiga åtagande under pågående säsong Möjligheter att kombinera fotbollsutövande med andra idrotter Droger, alkohol, tobak Sanktioner Spelarutbildning 5.1 Allmänt spelarutbildning Ledartips Faddrar Ledar- och lagorganisation Ålders/utbildningsstege och ledarorganisation Utbildning 6 år (5-mannafotboll) Utbildning 7 år (5-mannafotboll) Utbildning 8 år (5-mannafotboll) Utbildning 9 år (5-mannafotboll) Utbildning 10 år (7-mannafotboll) Utbildning 11 år (7-mannafotboll) Utbildning 12 år (7-mannafotboll) Utbildning 13 år (11-mannafotboll) Utbildning 14 år (11-mannafotboll) Utbildning 15 år (11-mannafotboll) Utbildning 16 år (11-mannafotboll) Utbildning år (Juniorlag och U-lag) Utbildning, Seniorlag och representationslag Utvärdering, utvecklingssamtal, spelarens syn på säsongen Utvärdering, utvecklingssamtal, ledarens syn på säsongen Bilagor 6.1 Enkät spelare fotbollsåret 2010 och planering Enkät ledare fotbollsåret 2010 och planering Förslag på utvecklingssamtal mellan coach och spelare Förslag på kortare coachsamtal Utrustning till lagen inför varje säsong

4 1. Föreningens verksamhetsinriktning 1.1 Målsättningar Föreningens verksamhet syftar ytterst till att skapa positiva, livsbejakande medborgare. Klubben välkomnar människor i olika åldrar, etnisk härkomst, religiös trosuppfattning, sexuell läggning och politisk hemvist, både som aktiva och stödjande medlemmar. Föreningen skall satsa både på bredd- och elitverksamhet. Elitverksamheten skall stödja den damallsvenska föreningen Linköpings Fotboll Club (LFC), (se vidare under rubriken visioner). Elitverksamheten skall, förutom målsättningen att spela på en hög nivå, division 1, utgöra en inspirationskälla för den breddverksamhet som bedrivs inom föreningen. Det bärande är att föreningen skall hjälpa de aktiva att utöva sitt intresse fotboll, syftande till motion (allt viktigare i vårt samhälle). En annan viktig grundsten är att skapa social gemenskap bland samtliga personer som är involverade i föreningen. Föreningen skall dessutom vara en del i uppbyggnaden av att Sverige, även i fortsättningen, skall vara en stark nation inom internationell damfotboll. Aktiva och ledare skall känna en stolthet, när Linköping och Östergötland bidrar till att stärka svensk damfotboll till en fortsatt hög internationell nivå. Landslagets framgångar är beroende på en bred satsning ute bland alla föreningar i Sverige, där vår verksamhet är vårt bidrag i denna process. En väl organiserad verksamhet på klubbnivå, är nyckeln till fortsatta internationella framgångar. Breddverksamheten har som målsättning att framförallt fostra varje ungdom till ansvarstagande och positiva individer. Föreningens rättesnöre på breddnivån är att samtliga i ett lag skall få spela under matcherna. Så kallad toppning av lag får ej förekomma före 14 års ålder, vilket väl överensstämmer med de intentioner som RF har. Så långt det är möjligt skall föreningen som grundvärdering verka för att ingen ungdom, av ekonomiska skäl, skall behöva avstå från deltagande i den aktiva fotbollsverksamheten. LKDFF:s ungdomslag/spelare skall övergripande ha som målsättning att tillhöra Östergötlands främsta lag/spelare. Denna målsättning blir tydligare ju äldre laget/spelaren är. Målsättningen att tillhöra Östergötlands främsta lag/spelare, skapas framförallt utifrån perspektivet att tillhandahålla en väl utvecklad träningsverksamhet/fotbollsutbildning. Skapas en bra fotbollsutbildning med en konsekvent genomförd uppläggning, så kommer också framgångarna längre fram. Det är föräldrarnas deltagande/aktivitet som är avgörande för hur spelarna uppfattar sitt idrottsutövande, eftersom verksamheten bygger på ideell verksamhet. Detta är ett förhållande inom hela vår förening, från 6-årsverksamhet ända upp till vårt representationslag. Spelglädjen är det bärande inom föreningen, där spelare, medlemmar, ansvariga ledare och styrelse alltid måste ha detta som sin främsta uppgift, dvs att skapa ett positivt klimat i föreningen. Fotboll och idrott skall vara en positiv upplevelse! 1.2 Gemensamma värdegrunder Vi människor är olika och ingen är fullkomlig. Alla har vi fel och brister. Vi kan inte älska eller tycka om alla, men vi kan däremot visa respekt till alla som deltar i arbetet runt vår förening. 4

5 Majoriteten av dem som är engagerade, gör det här för att de tycker att det roligt med barn och ungdomars fritidsverksamhet. Vi skall skapa en positiv upplevelse för alla som är engagerade i vår förening. Det skall vara roligt/utvecklande att arbeta inom LKDFF. Genom gemensamma handlingar, ett positivt bemötande mot olika individers varierande förmåga, skapar vi ett ärligt och positivt klimat inom föreningen. Vi ger varandra uppskattning och verkar i en anda av att alla är bra på någonting. Vi berömmer hellre än att ta fram negativa sidor. Alla i föreningen har viktiga uppgifter att fylla. Vi är beroende av att många personer utför insatser, stora som små. Vi jämför inte olika arbetsuppgifter med varandra, utan vi konstaterar att vi har olika roller. Den ena rollen är inte finare än den andra. Genom ett positivt klimat mellan alla individer skapar vi en organisation där vi känner uppskattning, som i sin tur medför att varje individ får mer energi, vilket i förlängningen innebär en större och mer kreativ insats. Vi tror på att enskilda individer utför sina olika uppdrag efter bästa förmåga. Genom att skapa självförtroende hos den enskilda individen, så ger vi varandra bränsle att växa med våra olika arbetsuppgifter. Innan kritik riktas mot enskilda personer, måste den som riktar kritiken ha den väl underbyggd. Genom en konstruktiv positiv dialog, försöker vi att utveckla vår verksamhet. Vi tänker på det vi har skapat och det vi skapar varje dag och inte på det som vi inte har klarat av eller på det som fattas. Vi är stolta över den verksamhet vi har och tillsammans kan vi fortsätta att utveckla den. Sportsliga framgångar är viktiga, men viktigast är hur vi som individer mår och vilket välbefinnande som vi upplever. Idrott och fotboll på LKDFF:s nivå, är en lek och fritidssysselsättning för våra barn, ungdomar, ledare/tränare och för samtliga seniorspelare. Ekonomi i balans är en grundförutsättning för verksamheten. Killar och tjejer har lika värde, på och utanför fotbollsplanen. Killar spelar efter sina fysiska förutsättningar och tjejer spelar efter sina. Vi har ett gemensamt långsiktigt ansvar att ge våra tjejer samma ekonomiska förutsättningar att utöva sin idrott, som killarna har. 1.3 Ledstjärnor barn och ungdomssidan Barn och ungdomar vill bli omtyckta och känna omgivningens uppskattning för vad de gör. Barn och ungdomar vill bli sedda, för att på så sätt hitta sin egen identitet, oavsett på vilken nivå man spelar. Barn är barn och inte vuxna miniatyrer. Barn och ungdomars framgång och lycka, liksom besvikelse och misslyckande är beroende av hur omgivningen reagerar. Planerad verksamhet ger på sikt bästa resultat. Vårda och lär in aktsamhet om föreningens materiel och anläggning. Arbeta för att uppnå en stor föreningskänsla inte bara lagkänsla. Laget och den sociala samvaron är viktigt för våra aktiva spelare. Arbeta för att uppnå lagkänsla inom respektive lag, då en av fotbollens grundprinciper bygger på vad laget kan åstadkomma och inte bara på den enskilda individen. Använd hellre positiv än negativ kritik. Verka för att olika åldersgrupper spelar och tränar tillsammans. Det är viktigt att alla i laget blir sedda och uppmärksammade. I synnerhet är det viktigt, att som ledare, ta om hand spelare som många gånger medverkar i ett lag och är avbytare, dvs sitter på banken. 5

6 Arbeta med moral och etikfrågor, där språkbruk, uppträdande i det egna laget, uppträdande mot motståndarlag, uppträdande mot ledare och förhållningssätt mot domare, är viktiga delar i att bli en komplett spelare. Se helheten hos individen, där skolarbete, uppträdande mot kamrater/ledare och uppträdande mot föräldrar är viktiga delar som skall fungera för att bli en komplett spelare. Den individuella utvecklingen är viktig för att på sikt skapa en god fotbollsspelare. 1.4 Visioner Elitsatsningen i föreningen syftar till att stödja den damallsvenska elitföreningen LFC. Samarbetet mellan föreningarna har som syfte att stärka LFC:s elitsatsning i damallsvenskan och att föreningen skall skola fram eller utveckla kommande elitspelare. I november 2003 skedde organisatoriska förändringar inom BK Kenty Damfotbollsförening (BK Kenty DFF), samtidigt med namnförändringar. I samband med ett extra årsmöte vid denna tidpunkt beslutades att separera A-laget från BK Kenty DFF och bilda en ny förening Linköping Fotboll Club (LFC) med tillhörande separat styrelse. LFC styrs idag ekonomiskt och organisatoriskt av en elitkommitté, som sorterar under Linköping Hockey Club (LHC). Främsta orsaken till denna förändring har varit att få del av den marknadsorganisation som idag finns inom LHC. Andra skäl har också varit att få ta del av LHC:s organisation vad avser läkarvård, träningslokaler (Stångebro), anskaffande av hyreslägenheter och LHC:s möjligheter vad avser att ordna arbeten till spelare. Under hösten 2003 togs beslut på att ändra namn på BK Kenty DFF till Linköping Kenty DFF. Kendam FF kom som en följd av ovanstående förändringar, att upphöra som existerande självständig förening. Tidigare har det funnits ett farmaravtal mellan Linköping Kenty DFF och LFC, vilket möjliggjort fri rörelse för spelarna mellan föreningarna i seriesammanhang (ej cupspel). From säsongen 2009, när LKDFF tog klivet upp i division 1, kan inte farmaravtalsprincipen tillämpas, utan ersätts istället av ett låneförfarande utan övergångsbestämmelser. Förening med lag i lägre division kan låna in fyra utespelare och en målvakt. Förutsättning för sådana lån är att spelarna är professionella och som högst fyller 22 år under aktuellt kalenderår. Med professionella spelare avses spelare som har ersättning överstigande 3000 kr/år. Samarbetet mellan Linköping Kenty DFF och LFC, regleras i ett ettårigt samarbetsavtal. Samarbetet skall efter varje säsong utvärderas. Basen för föreningens verksamhet är Linköping med omnejd (Östergötland, Norra Småland och Sörmland). Målsättningen är att Linköping Kenty DFF skall vara den ledande talangfotbollsföreningen i Östergötland, där unga talanger kan utvecklas och få en förstklassig fotbollsutbildning. Föreningen skall verka i nära samarbete med andra föreningar i ovanstående geografiska område. Målsättningen är att detta samarbete skall leda fram till att regionens damfotboll stärks och att det ger möjligheter till en fortsatt elitsatsning inom Östergötland. I denna elitsatsning inkluderas samarbetet med LFC. Genom ett nära samarbete med LFC kan talanger i Östergötland få en bra skolning och på sikt få en möjlighet att spela på absolut högsta Sverigenivå. Genom ett nära ömsesidigt samarbete i länet, så stärks samtliga föreningar i länet och bidrar till att utveckla svensk damfotboll ytterligare. Det är centralt att det finns en uppslutning/konsensus om hur regionen skall utforma sin fotbollspyramid. Kan föreningar samverka i denna uppbyggnad, finns det mycket goda förutsättningar att regionen kan fortsätta och hävda sig på den svenska fotbollskartan. Det är en regional angelägenhet att vi har ett lag i den 6

7 absoluta Sverigeeliten. LKDFF:s roll är givetvis att vara en viktig länk i detta arbete och en nära samarbetspartner till LFC. Under 2010 kommer föreningen att driva två seniorlag, ett lag i division 1och ett i division 4. Visionen med våra seniorlag är att ha ett stabilt division 1-lag, ett lag i division 3, och ytterligare seniorlag i division 4 alternativt i division 5, när spelarmaterialet så tillåter. Genom att föreningen år 2010 ställer upp med två seniorlag, ger vi våra spelare möjlighet att fortsätta spel, även efter att man lämnat flickåren bakom sig. I och med att seniorlagen spelar på olika nivåer, så finns det förutsättningar för att man också kan ha olika inriktningar med sitt fotbollsutövande, beroende på eget kunnande och hur mycket tid man vill lägga ner på sin idrott. Avgörande för ytterligare seniorlag är de ekonomiska förutsättningarna och tillgång på egna spelare inom breddfotbollen. Dessutom förutsätter ytterligare lag att föreningen kan tillgodose en tillfredställande ledarförsörjning. Värvningar till seniorlag på nivån under vårt representationslag är inte aktuellt, utan spelare skall där komma från de egna leden. För representationslaget kan det däremot vara aktuellt och i visa fall nödvändigt att värva spelare. För våra ungdomslag är den övergripande målsättningen att varje år komma till DM-final och som extra bonus att där sikta på vinst. Föreningens verksamhet vilar på en ekonomi i balans sett över 2-3 års sikt, vilket innebär att föreningen skall ha sådana ekonomiska resurser att man har en egen styrka att ta något eller några års negativa resultat, utan att äventyra föreningens existens. Det långsiktiga målet fram till utgången av 2012 är att bygga upp ett Eget kapital på kr. Ett sådant kapital skapar handlingsfrihet och ingjuter en trygghet i hela föreningen. 1.5 Handlingsplan Målet är att utveckla verksamheten mot föreningens ambitioner, om en etablering av div 1-laget i sin division, till ett stabilt div 1-lag. Vad avser spel i föreningens seniorlag, så är regeln att bästa laget spelar. Detta innebär att ansvariga ledare har möjlighet att toppa lag, men målsättningen är, att så långt det är möjligt, bereda träningsvilliga spelare plats i något av de lag som står till förfogande. Under 2010 är målsättningen att ha två seniorlag i seriesystemet. Samarbetet med LFC bygger på att spelare, som ej får spela seriematcher i LFC:s lag, får spelträning i Linköping Kenty DFF:s A-lag. Ett specifikt avtal upprättas, som maximalt får omfatta 6 spelare och som samtidigt skall vara under 23 år. Av dessa 6 spelare får maximalt två utespelare och en målvakt spela i LKDFF, under en enskild match. Detta är inget farmaravtal utan betecknas som ett samarbetsavtal och följer givetvis de riktlinjer som är bestämda av SvFF. Spelare som av olika anledningar ej tar en ordinarie plats i LFC:s A-trupp eller får för lite matchträning i LFC, välkomnas att träna och spela med LKDFF:s representationslag (division 1). Någon övre åldersgräns för att spela i LKDFF existerar ej, utan regeln för seniorlagen är att bästa laget spelar oavsett ålder. Inställning och engagemang är det som är avgörande för om spelare som tidigare spelat i damallsvenskan skall ta en plats i LKDFF:s A-lag. 7

8 Föreningen har för avsikt att fortsätta med farmaravtalet med Mjölby Södra i division 3, syftande till att ge ett begränsat antal spelare i LKDFF:s A-trupp möjlighet att få spela matcher i division 3. Samarbete med andra föreningar i det geografiska området (se under visioner) skall prioriteras högt. Som grund för samarbetet ligger utvecklandet av den enskilda spelaren och stärkandet av svensk damfotboll. Övergångssummor skall ej förekomma på flick- eller ungdomssidan, utan den ersättning som utgår är den sk utbildningsersättningen till moderföreningen. Samma princip gäller när unga talanger kommer till föreningen, som syftar till att ge spelarna en mer professionell fotbollsutbildning. Samarbete med andra föreningar innebär också att spelare kan vandra både till Linköping Kenty DFF och i motsatt riktning, vilket kan vara utvecklande både för spelare och berörda föreningar. Som en fortsättning utifrån ovanstående punkt planerar föreningen att under 2010, med inriktning mot säsongen 2011, tillsätta en arbetsgrupp för att 2011 delta i Riksserien för flickor 17 år. Detta är en serie där föreningar som ingår i EFD får delta, dvs damallsvenska- och division 1-föreningar. Inriktningen är att LKDFF blir huvudman för detta i Östergötland (tills Norrköping har ett division 1-lag). LKDFF skall ta kontakt med andra föreningar för att på så sätt bereda spelare plats från andra lag att också delta. Arbetsgruppen har till uppgift att kontakta ett flertal föreningar i Östergötland för att utröna intresse, kartlägga enskilda spelares spelförmåga och givetvis ta reda på vilka praktiska frågor som måste lösas för ett eventuellt genomförande. Ett deltagande i denna riksserie förutsätter att de ekonomiska förutsättningar från SvFF är sådana att LKDFF och övriga föreningar kan klara av ett deltagande. Deltagande med spelare från andra föreningar innebär inte att LKDFF har för avsikt att värva dessa spelare till föreningen, men på sikt kan givetvis detta bli en naturlig del i spelarens utveckling att ta steget över till en spelartrupp i division 1. Det är dock utvecklandet av den enskilda spelaren som står i förgrunden för denna satsning. Under säsongen 2010 fortsätter LKDFF med med det tidigare etablerade samarbetet med Mjölby Södra IF i ett sk farmaravtal, som innebär att spelare kan vandra fritt mellan föreningarna. LKDFF ser fram mot detta samarbete och förhoppningarna är att det skall stärka damfotbollen inom båda föreningarna och utmynna i att elitsatsningen kan drivas på ett målinriktat sätt, där också Mjölby Södras IF:s intressen blir tillgodosedda. Under säsongen 2010 utvecklas den påbörjade inslagna vägen att träningsmässigt tillhandahålla den mest elitinriktade träningsverksamheten i länet/regionen. Modellen som verksamheten inriktas mot, innebär att lovande talanger från det regionala upptagningsområdet erbjuds att komma till Linköping och träna 1-3 gånger per vecka, men att man fortsätter att spela för sin moderklubb. Spelare som erbjuds detta kommer företrädesvis att vara relativt unga spelare. Åldersmässigt rör det sig om spelare från 15- års ålder och uppåt, men det kan även vara aktuellt med yngre spelare om de praktiska förutsättningarna (resor, mm) går att lösa på ett tillfredställande sätt. Spel i LKDFF:s representationslag är alltså inte det primära, utan det är att träningsmässigt utveckla den enskilde spelaren som står i förgrunden. Föreningen har också förhoppningar att det inte bara skall vara attraktivt att verka i LKDFF:s verksamhet som spelare, utan att det också skall vara tilltalande för tränare att utvecklas med regionens främsta talanger och att detta skall vara lockande om man vill nå längre i sin tränarkarriär. Inriktningen är att verka för att både spelare och tränare kan utveckla sig inom vår förening. 8

9 Ytterligare tränare skall under året rekryteras till föreningen för att fortsätta den utstakade vägen, att befästa den regionala tätpositionen inom träningsverksamheten. Behov av tränare finns i olika åldersklasser, men behovet är givetvis störst bland de äldre spelarna. Fortsatt rekrytering styrs framförallt av vilka ekonomiska förutsättningar som vi lyckas att skapa. Under året kommer föreningen att avropa stöd och vägledning från den fotbollsgrupp som under 2009 bildades inom familjen Kenty, som initialt har till uppgift att utveckla vår 6-årsverksamhet. Förhoppningsvis kan denna fotbollsgrupp utöka sina möjligheter att stödja också de äldre lagen. Tanken är att ge ungdomslagen vägledning i sin utveckling av laget och den enskilde spelaren, så att alla får samma förutsättningar i sin utveckling. Under 2010 genomförs tränarträffar för att vi inom föreningen skall få en sammanhållen träningsfilosofi, där varje enskilt lag ska få en vägledning om hur föreningen vill att träningen skall läggas upp. Vägledningen skall ses som en hjälp att varje spelare skall erhålla en gemensam basutbildning. Tränarträffar kan med fördel hållas mellan 5-mannatränare, 7-mannatränare och 11-mannatränare, för att på detta sätt öka samarbetet mellan tränare som för tillfället tränar på samma nivå. Under året skall stor vikt läggas på coaching av de något äldre spelarna, vilket är ett krav från 14 års-ålder (se under rubriken Utvärdering/Utvecklingssamtal, spelarens syn på säsongen ). Samma sak gäller för alla våra ledare, som vi också måste stötta på ett bättre sätt (se under rubriken Utvärdering/Utvecklingssamtal, ledarens syn på säsongen ). Styrelsens bedömning är att detta, är en av det kommande årets allra största framgångsfaktorer, förutsatt att vi genomföra detta på ett bra sätt. Rekrytering av ledare och övriga funktionärer ska ske med målet att minst hälften skall vara kvinnor. Spelare som av olika anledningar väljer att varva ner och samtidigt innehar ledaregenskaper skall erbjudas ledaruppdrag inom föreningen. Föreningen eftersträvar fler kvinnliga ledare, varför denna typ av nyrekrytering prioriteras högt. Föreningens ambitioner är att kunna erbjuda kvalificerad träning i så stor omfattning att spelare, som så önskar, i princip skall kunna träna varje dag. Denna princip skall framförallt uppfyllas för spelare från års ålder och uppåt. Yngre spelare bör dock ej belastas för hårt fysiskt. Föreningen skall verka för att få in en attityd, där det är naturligt att olika åldersgrupper spelar och tränar tillsammans. Det är viktigt att få in detta förhållningssätt, då detta blir en förutsättning för att utveckla enskilda spelare. Träningsutbyte mellan olika träningsgrupper/åldrar skall eftersträvas, för att på så sätt ge uppmuntran och ge utveckling för enskilda spelare. Att gå upp och träna med en grupp på en högre nivå kan vara en bra förberedelse, för att senare ta klivet till ett deltagande vid tävlingsmatcher. Mottagande spelare där yngre kommer upp, har ett stort ansvar att få nytillkomna spelare att känna sig välkomna. Detta förhållningssätt måste initieras av berörda ledare på ett så tidigt stadium som möjligt i spelarnas fotbollsutveckling. Enskilda spelare, i synnerhet äldre spelare (13 år och uppåt), bär ett stort ansvar i denna fråga. Flickfotboll skall bedrivas från 6 års ålder upp till och med 17 år. I första hand skall bollbehandling, teknik- och snabbhetsträning prioriteras. Flicklagen deltar i seriesystem som arrangeras av distriktsförbund och/eller lokala seriearrangörer. Planering skall ske så att antalet matcher står i proportion till ålder och möjligheter till träning. Spelarnas utveckling och breddsatsning går före seriesegrar. 9

10 För ungdomslagen är deltagande den viktigaste delen, men ju äldre spelarna blir så skall också kraven på prestationer öka. Framförallt har föreningen de allra högsta ambitionerna vid spel i distriktsmästerskap på ungdomssidan. Elitsatsning skall ske vid distriktsmästerskap i åldern år, vilket innebär att bästa laget spelar. Samarbete ska ske med skolan gällande bl.a. fotbollsklasser på högstadiet och gymnasiet, oavsett om dessa drivs i kommunal eller privat regi. Föreningens intresse för denna satsning är att berörda elever skall kunna erhålla utökade träningsmöjligheter och Linköping som utbildningsort skall framstå som ett attraktivt utbildningsalternativ, vilket på sikt stärker Linköpings ambitioner att etablera sig som Damfotbollens huvudstad. I samarbete med SISU utveckla föreningen på alla områden enligt särskild plan. Föreningens verksamhet ska bygga på en ekonomi i balans. Föreningen skall ha en väl fungerande organisation, som bygger på aktivt deltagande från många medlemmars sida. Ju mer målinriktad och mer genomarbetad organisationen är, desto bättre förutsättningar kan klubben ge sina aktiva medlemmar. Med en väl fungerande organisation inbegrips ett väl utvecklat kommittéarbete, där enskilda personer tar ett långtgående personligt ansvar i respektive kommitté. Om inte detta kan genomföras så kan inte heller föreningen leverera de visioner och målsättningar som är skissade i detta dokument. De idrottsliga framgångarna, både på bredd- och elitsidan, är avhängiga, hur klubben lyckas med sin organisation. Avgörande för föreningens framgångar är hur många personer som föreningen lyckas att mobilisera i det aktiva föreningsarbetet. Föreningen ser gärna att fler personer bidrar med sitt aktiva stöd! Alla kan alltid bidra med något! Ett deltagande är dessutom många gånger stimulerande och givande! Sponsorarbetet skall under året utvecklas i ett nära samarbete med föreningens egna lag i ett utvecklat kommittéarbete, där målsättningen är att öka intäkterna högst markant. Ett nytt policy-dokument skall framarbetas och en aktiv satsning skall genomföras för att höja intäkterna. Ett fördjupat samarbete med LFC när det gäller sponsorsamverkan kan också bidra till att öka sponsorintäkterna, men föreningen måste framförallt utveckla sitt eget arbete genom att vi själva arbetar med frågan. 10

11 2. Föreningsinformation 2.1 Föreningsorganisation övergripande från RF till egen förening Riksidrottsförbundet/RF Specialistidrottsförbund/SF Svenska Fotbollsförbundet/ SvFF Elitföreningen Damfotboll/EFD (sorterar under SvFF) Specialistidrottsdistriktsförbund/SDF Östergötlands Fotbollsförbund/ÖFF Förening Linköping Kenty Damfotbollsförening 2.2 Föreningsorganisation Kenty, Dam, Herr och Ekonomiska föreningen Linköpings Fotboll Club (LFC) Samarbete mellan föreningarna (Regleras i samarbetsavtal) och spelaravtal) Ligger utanför Kenty-familjen Linköping Kenty DFF (Dam- o flickfotboll) BK Kenty Ekonomisk förening BK Kenty (Herr- o pojkfotboll) Linköping Kenty DFF och BK Kenty (herrfotbollsföreningen) är två separata juridiska föreningar. Den gemensamma nämnaren är att bakom dessa båda föreningar finns en Ekonomisk förening (EF) som är bildad av de båda idrottsliga föreningarna. EF tillhandahåller ekonomisk förvaltning, administration och framförallt ett övergripande ansvar för Fredriksbergs Idrottsanläggning. Fritidsverksamheten bedrivs också av EF vid klubblokalen och sedan 2008 också vid Hjulsbroskolan (Landerydsgården). Styrelsen i EF består av tre oberoende ledamöter 11

12 och en ledamot från resp Linköping Kenty DFF och BK Kenty. Inom EF sker ingen aktiv idrottslig verksamhet, utan detta sker helt i de två andra föreningarna. Det underskott som uppstår, när bla el, vatten, skötsel av planer, underhåll på byggnader, löner till kanslipersonal (inklusive löner till fritidsverksamheten) är betalda av EF, fördelas ut på respektive dam- och herrförening. Fördelningen görs utifrån rådande medlemsantal i respektive förening. Denna fördelning har under flera år legat på ca 40 % för damsidan och 60 % för herrsidan. LKDFF har också ett idrottsligt samarbete med elitföreningen LFC. Det är två avtal som reglerar samarbetet. Det ena avtalet reglerar samarbete som finns rörande arrangemangen på folkungavallen (LFC:s hemmamatcher) och det andra är ett sk spelaravtal, som reglerar vilka spelare som under säsongen får spela i LKDFF. Tidigare farmaravtalet är inte längre gångbart när LKDFF:s A-lag ligger i division 1, däremot kan LKDFF ha farmaravtal med föreningar som ligger i en lägre serie, ex Mjölby Södra IF. 2.3 Hemsida, adresser, telefonnummer, E-postadress Föreningens hemsida ligger under adressen som är en gemensam hemsida för damoch herrföreningen. Utifrån den gemensamma portalen kan man sedan specifikt gå vidare till det som berör dam- och flicksidan. Intentionerna är att hemsidan skall vara ett levande forum för all information inom föreningen, så att alla kan få del av den som finns inom föreningen. Inriktningen är att så öppet som möjligt, redovisa det som är aktuellt inom föreningen. Under hemsidan kommer mycket av allmäninformation läggas som exempelvis: namn på ledare, tränare, styrelse, kommittémedarbetare, revisorer, verksamhetsplan, tränarpärm, spelarutbildning, möteskalendrar, förslag till styrelsen, bollflickor, information om lagen, årsmötesprotokoll, telefonnummer och e- postadresser, etc. Respektive lag ansvarar för informationen rörande sitt eget lag. Föreningen ser gärna att flera ledare lägger in ett foto på sig själv, på hemsidan. Postadress: Linköping Kenty Damfotbollsförening Box Linköping Telefon kansliet: E-postadress: 12

13 2.4 Styrelse och kommittéer Föreningens styrelse, kommittéer och dyl. skall ständigt utvecklas inför varje verksamhetsår. För senaste uppdatering gå in på hemsidan: Organisation Linköping Kenty DFF 2010 Linköping Kenty Damfotbollsförening Dam- och flickfotboll Styrelse Ordförande: Jonas Eriksson Vice ordförande: Håkan Löving Sekreterare: Ledamot: Anna Viklund Ledamot: Rolf Petersson Ledamot: Ledamot: Magnus Candevi Ledamot: Per Kullberg Suppleant Suppleant Valberedning Magnus Candevi Valberedning Per Kullberg Valberedning Revisor: Revisor: Revisorsuppleant: Revisorsuppleant: Kommittéer Arbetsutskott Information Sekreterare Jonas E Föräldrarrep Verksamhetsplan Föräldrarmöten Administration Avtal ledare Avtal spelare Avtal samverkande för Löpande frågor Information Hemsida Ekonomi Rolf P Håkan L Jonas E Budget Redovisning Fakturakontroll Utbet Arrvoden Reseersättningar Marknadsföring Sponsoring Anna V Håkan L Sponsorrep från lagen Avtal sponsorer Matchbollar Lotterier Flick-cup Intäkter Utbildning Akademi Magnus C Torben N Spelarutbildning Ledarutbildning Fotbollsakademi Tränarträffar Fotbollsgymnasi um Riksserien 17 år Seniorfotboll Jens W Tomas S Kent P Stefan T Gun J Magnus C Jonas E Ledarfrågor Ledaravtal Spelarfrågor Spelaravtal Ekonomi Ungdomsfot boll Magnus C Torben N Stefan T Gun J Åsa L Tomas S Utbildning Ekonomi Riksserie 17 år Arrangemang Per K Rolf P Fredrik E Patrik J Nicklas Therese M J Rep från lagen, Flick-cup o Vallen Matcharr Folkungavallen Fredriksberg Flick-cupen Cupturneringar Försäljning Flickcpen Ryd Folkungavallen Styrelsen överväger att införa ett obligatorium att lagen varje år måste inkomma med förslag på bla styrelserepresentanter och andra föreningsfunktionärer, pga att det under en lång rad av år nästintill varit en obefintlig nyrekrytering till styrelsen och kommittéuppdrag. Detta faktum undergräver föreningens fortsatta existens och det innebär i förlängningen en ohållbar arbetsbelastning för dem som i dagsläget innehar olika uppdrag. Ett uppdrag är inte enbart en ansträngning, utan det är också en plattform för personlig utveckling som kan vara användbart inom många olika sammanhang/områden. 13

14 2.5 Ekonomi Ekonomiska förutsättningar handlar ytterst om vilken kvalitet som föreningen kan erbjuda sina aktiva spelare och också hur mycket vi kan stötta aktiva ledare i form av vidareutbildning. Därför är givetvis ekonomifrågan direkt avgörande om föreningen skall kunna leva upp till sina höga ambitioner att tillhandahålla den allra bästa träningsverksamheten inom vår region. Styrelsens målsättning är att, utifrån de ekonomiska förutsättningar som vi har, få ut det maximala värdet av varje förbrukad krona. Här är några viktiga delar som föreningen konstaterar när det gäller ekonomiska frågor: Lättöverskådlig ekonomisk populärupplaga av hela föreningens ekonomi ska finnas. Ett absolut krav är en ekonomi i balans, med målsättningen att ha ett positivt överskott sett till en 2-3 års period. Positivt Eget kapital (en nödvändiget för klara av kommande krav på elitlicens) En ekonomisk planering (budget) och årsverksamhetsplan ska göras så nära det enskilda lagets verksamhet som möjligt, inför varje verksamhetsår, både vad gäller intäkter och kostnader. Gemensamma intäkter och kostnader skall finnas med. Föreningens dagliga likviditet behöver kontinuerligt förbättras och stärkas. Verksamhetsår är lika med kalenderår. För att ge ansvariga inom föreningen en arbetsro och att även kunna rekrytera nya personer till exempelvis en styrelse, är det nödvändigt att ha en så god ekonomi i föreningen som möjligt, så att personer inte blir avskräckta att åta sig uppdrag pga att föreningen har en dålig ekonomi. Det är därför av central betydelse att alla medlemmar har en positiv syn på att föreningen har ett eget kapital (förmögenhet) och att verksamheten genererar ett överskott, sett över en längre tidsperiod. Det långsiktiga målet fram till utgången av 2012 är att bygga upp ett Eget kapital på kr, vilket ger en framtida trygghet. En fråga som alltid diskuteras i en förenig som i sin verksamhet både har en bredd- och elitverksamhet, i vårt fall vårt lag i division 1, är hur mycket pengar som går till elitlaget. Det absolut viktigaste att slå fast här, är att ett A-lag kostar mycket i förhållande till annan verksamhet i en förening, möjligen kan ett ungdomslag i rikstäckande serier ha liknande kostnader. Så länge vi har en förening som har en elitverksamhet, så har också föreningen kostnaderna för detta. Skall detta förhållande ändras, ja då skall vi först ändra på beslutet om elitverksamheten i föreningen, dvs ta bort vårt A.-lag på elitnivå och koncentrera verksamhet mot ungdoms- och breddverksamhet. Frågan behandlas kontinuerligt i styrelsen och enskild medlem kan via de ledamöter som finns där, framföra åsikter och inkomma med förslag på förändringar. Det är alltså inte hugget i sten att verksamheten skall ha den inriktningen som den har idag. Styrelsen är ett organ för effektuera medlemmarnas åsikter och intressen, detta gäller även denna fråga. 2.6 Medlemsavgifter/träningsavgifter Samtliga medlemmar i föreningen betalar medlemsavgift. Detta gäller spelare från 7 års ålder och omfattar alla seniorspelare. Andra funktionärer såsom tränare, styrelsefunktionärer och andra aktiva inom föreningen betalar också medlemsavgift Föreningens årsmöte fastställer medlemsavgiften. Träningsavgifternas storlek bestäms utifrån styrelsebeslut. Medlemsavgift och träningsavgift 1 skall betalas senast sista januari, för det kommande verksamhetsåret. Träningsavgift 2 kan också betalas i januari, men det går också att betala den sista maj. Rabatter erbjuds familjer i form av familjeavgift. Vid utträde ur föreningen skall detta skriftligen meddelas föreningen, alternativt via epost till kansliet, vilket underlättar för kansliet vid kommande debiteringar. Det egna laget bör givetvis också informeras. Vid årsmötet beslutades om att höja medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2009, från 500 kr/år för enskild medlem till 600 kr/år och en höjning av familjeavgiften från 700 kr/år till 800 kr/år. För 2010 genomförs inga höjningar, utan det är oförändrade avgifter. 14

15 Avgiften för de olika lagen är följande under 2010: Ålder Medlemsavgift/ familjeavgift Betalas i januari Träningsavgift 1 Betalas i januari Träningsavgift 2 Betalas senast 30 maj (kan även betalas i januari) Summa Medlems-och träningsavgift enskild medlem >15 år 600:- / 800:- 800:- 500:- 1900: år 600:- / 800:- 700:- 500:- 1800: år 600:- / 800:- 600:- 500:- 1700:- 8 9 år 600:- / 800:- 500: :- 7 år 600:- /800:- 500:- ** 0:- 1100:- 6-års * 0 300:- ** 0 300:- Supportmedlem 100:- * Avser 6-årsgruppen som startar i Maj ** Avgiften för 6-årsgruppen betalas 30 augusti, när vi vet om spelaren vill fortsätta, likaså träningsavgift 1 för 7-åringar betalas också 30 augusti, av samma skäl Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift på 50 kr. Familjer där man både har en flicka och en pojke, som spelar i respektive dam- och herrföreningen, betalar endast en familjeavgift. Familjeavgiften är m.a.o. en gränsöverskridande avgift. Samma princip gäller där föräldrarna bor på skilda adresser, d.v.s. endast en familjeavgift ska betalas. Avgifter som redan har betalats in av spelare och medlemmar, betalas inte tillbaka vid ett utträde ur föreningen. Uteblivna inbetalda avgifter innebär att spelare avstängs från deltagande i tränings- och matcharrangemang. Avstängning sker efter styrelsebeslut, efter att spelaren, föräldrar och berörda ledare har informerats. Vid svårigheter att betala medlemsavgifter och träningsavgifter, uppmanas medlemmar omgående att kontakta kansliet för att eventuellt dela upp betalningarna till flera månader. Styrelsen utesluter inte att senare utnyttja möjligheterna med andra lotterier, typ Sverigelotten, alternativt försäljning av vinnarblock/sportblock/restaurangchans. Detta kommer dock inte att innebära att den införda träningsavgiften 2, kommer att tas bort, utan den behövs för att bibehålla en god ekonomi inom föreningen och klara den kortsiktiga likviditeten. 2.7 Stödjande medlemmar Tanken är att varje spelare ska värva minst 2 stödjande medlemmar ex mor-och farföräldrar, andra släktingar eller bekanta. Reducerad medlemsavgift på 100 kr betalas in till föreningens samlade kassa för att stärka ekonomin och trygga en fortsatt satsning på framförallt en kvalificerad träning. 2.8 Bingolotter Som vi alla känner till så har Bingolottoverksamheten i många föreningar svarat för en stor del av de årliga intäkter, så har även fallet varit i vår förening. Av dessa intäkter har vi kunnat betala planer, gymnastiksalar, omklädningsrum, bollar och mycket annat. 15

16 Alla som följt Bingolottos utveckling kan också konstatera att det blivit allt svårare att sälja lotterna. Administrationen kring Bingolotterna är också av relativt stor omfattning. Många föräldrar har dessutom valt alternativet att friköpa sig från försäljningen eller också har den närmaste familjekretsen varit de som köpt lotterna. Med hänsyn till dessa faktorer så har styrelsen, i likhet med herrsidan i Kenty, beslutat att upphöra med hanteringen/försäljningen av Bingolotterna. För att inte urholka föreningens ekonomi har vi istället valt att ta ut en träningsavgift 2, för samtliga åldersklasser från 7-manna och uppåt (se under rubriken medlemsavgifter/träningsavgifter). Styrelsen utesluter inte att vi senare kommer utnyttja möjligheterna med andra lotterier, typ Sverigelotten. Detta kommer dock inte att innebära att den nu införda träningsavgift 2 kommer att tas bort, utan den behövs för att bibehålla ekonomin i föreningen. 2.9 Sponsoring, föreningens policy (ny, under utarbetande) I samband med det avtal som finns med LFC, så har föreningen också kommit överens om vissa riktlinjer för hur sponsorarbetet skall läggas upp. Ett nytt policydokument är under utarbetande hur samarbetet med LFC skall gå till och hur arbetet skall bedrivas internt i föreningen. Kenty att samarbeta. I avvaktan på detta dokument hänvisar föreningen att ta kontakt med föreningens kansli. Kommande policy bör bla innehålla följande riktlinjer: Enkla instruktioner, vem som skall kontaktas i dessa frågor. Klargörande om sponsorintäkter går till föreningen eller till klubbkassorna. Policy vilka företag som får kontaktas och vem som får kontakta med tanke på det samarbete som råder mellan LKDFF och LFC. Utformning och riktlinjer av eventuella tryck på dräkter, overaller, etc. LKDFF har i slutet av 2009 tagit fram en egen fyrsidig sponsorfolder att användas vid kontakt med företag och organisationer. Förutom detta så har LKDFF fått en sida i LFC:s sponsorbroschyr i syfte att öka LKDFF:s intäkter. Enskild medlem som vill arbeta med dessa frågor kan kontakta den person som är utsedd i respektive lag eller de personer i styrelsen som ingår i kommittén för marknadsföring/sponsoring alternativt kontaktar man kansliet Arvoden/ersättningar/utrustning för ledare Engagemanget ska bygga på känsla för föreningen och eget intresse att medverka i Linköping Kenty DFF. För styrelsefunktionärer utgår inget arvode. För ungdomsfunktionärer utgår inget arvode. För juniortränare utgår ett lägre arvode, då sådan finns. För tränare och hjälptränare på seniornivå utgår arvode. Alla nytillkomna ledare ska erhålla Linköping Kenty DFF:s ledaroverall utan kostnad och även en ny när så krävs. Vid uppdrag i föreningen ska den bäras. Vissa kostnadsersättningar kan utgå, för exempelvis rese- och telefonkostnader Årsmötet Ordinarie årsmöte skall hållas i början av året, dock senast med utgången av februari. Inför årsmötet skall genomförd revision vara dokumenterad i en revisionsberättelse. Styrelsen skall också presentera en årsberättelse över verksamheten, som bla skall innehålla styrelsens slutord 16

17 för det gångna verksamhetsåret. Valberedningen skall till årsmötet ha tagit fram kandidater till de personer som är i tur att avgå från styrelsen Röstberättigad medlem Röstberättigad medlem är den som under året fyller 16 år eller är äldre och har erlagt medlemsavgift, antingen enskilt eller betalat familjeavgift. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Medlem som inte är röstberättigad har yttranderätt, men inte förslagsrätt. Årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande Föreningens stadgar Stadgar går att beställa via föreningens kansli (se telefonnummer eller mailadress ovan) eller att ta fram via föreningens hemsida Planeringsåret Ett Linköping Kenty DFF- år Januari: Sammanfattning av Flick-cupen som spelats i december året innan, Bokslutsarbete, Utskick medlemsavgifter/träningsavgifter, Förberedelser årsmöte, Anmälningar till seriespel i flick- och ungdomsserier, Arbete i valberedningen inför årsmötet, Sponsorarbete, Bestämma dagar för flick-cupen i Ryd, Uppstart matcharrangemang representationslaget, Inventering av lagens utrustning/material, Redovisning av närvarokort för det gångna halvåret Februari: Årsmöte, Planering inför säsongspremiär, Inköp material, Säsongspremiär grusplan, Föräldramöten inför kommande säsong, Sponsorarbete, Utskick påminnelse medlems- och träningsavgifter, Anmäla önskemål om dagar för Flick-cupen, Arrangemangsplanering inför seriestart (Fredriksberg och Folkungavallen), Avstämning inbetalda medlemsavgifter/träningsavgifter Mars: Träningsmatcher, Arrangemangsplanering inför seriestart Fredriksberg, Arrangemangsplanering/uppstart Folkungavallen, Önskemål om halltider fastställs och skickas in till kommunen, Sponsorarbete April: Träningsspel på gräs, Seriepremiärer Maj: Seriespel Juni: Seriespel, Dagverksamhet för flickor och pojkar (Svenska Fotbollsförbundets fotbollsskola), Sommar cuper, Avstämning inbetalda träningsavgifter 2, Utskick påminnelse träningsavgift 2 Juli: Sommarläger, cuper Aug: Seriespel, Planering flick-cupen i Ryd, Redovisning av närvarokort för det gångna halvåret September: Seriespel, Tränarfrågor, Inventera vilka tränar- och lagledarresurser som finns att tillgå inför kommande säsong, Inventering vilka spelare som finns att tillgå inför kommande säsong, Fördelning av halltider för vinterträningen, Planering flick-cupen i Ryd Oktober: Avslutning seriespel, Talangarbete inom distriktet, Sponsorarbete, Fastställande av nya träningsscheman till årets resterande månader, Planering flick-cupen i Ryd, Informationsmöten med föräldrar, Informations- och diskussionsmöten med ledare, tränar- och ledarfrågor November: Planering flick-cupen i Ryd, Framtagande ny verksamhetsplan, Budget kommande år, Nya spelare, Samtal nya tränare, Samtal om hur många lag som skall delta kommande säsong, Avtal nya spelare, Sponsorarbete, Informationsmöten med föräldrar, Tränarträffar (utbildning/utveckling av tränare), Fotbollslördag (möte tränare, ledare, styrelse) December: Flick-cup i Ryd (fem dagar), Fastställande av ny verksamhetsplan, Fastställande budget kommande år, Sponsorarbete, Fastställande av spelartrupper och tecknande av spelaravtal, Fastställande av tränarsidan och tecknande av tränaravtal, Uppdatering medlemsmatrikel från resp lag senast 15 december kansliet tillhanda, Uppdatering lagorganisation för varje lag 17

18 2.15 Viktiga arrangemang och arbetsuppgifter under verksamhetsåret Nedanstående arrangemang kräver ett stort engagemang och deltagande från hela föreningen. Matcharrangemang, bollflickor, entréarbete, kioskförsäljning, vid LFC:s hemmamatcher på Folkungavallen under säsongen 2010, enligt tecknat avtal med LFC (uppstart mars 2010). Matcharrangemang, entréarbete, kioskförsäljning, bollflickor, vid div 1-lagets hemmamatcher på Fredriksbergs Idrottsplats under säsongen 2010 (uppstart januarifebruari 2010). Flick-cupen i Rydshallen i december 2010 (föräldrar till F8 F14 /15 berörs och förväntas driva arrangemanget med hjälp från kansliet, uppstart september 2010) Nattvandringar i Linköpings centrum. Planerade månader 2010 är januari och maj månader, vilket innebär att 6 föräldrar är närvarande på stan mellan 21:00 och 03.00, fredag och lördag. Föreningen får ekonomisk ersättning för detta. Utifrån respektive kommitté, krävs ett grundligt och seriöst arbete, både för att säkra arrangemangen som sådana, men också för att säkra de intäkter som föreningen förväntar sig få från framförallt insatserna på Folkungavallen, Flick-cupen i Ryd och nattvandringarna. Dessa arrangemang måste säkerställas för att inte äventyra föreningens ekonomi! Matcharrangemanget i samband med vårt egna A-lags hemmamatcher handlar mycket om att locka ytterligare publik till dessa matcher och i förlängningen skapa ett ökat intresse/intäkter, men också att säkerställa arrangemangen utifrån de krav som ställs ifrån Svenska Fotbollsförbundet Föreningens gemensamma anläggning - Fredriksbergs idrottsplats Ekonomiska Föreningen (se organisationsskiss under 2.2) ansvarar för drift och underhåll av den gemensamma anläggningen, Fredriksbergs idrottsplats. För att EF ska kunna påverka tillgången på planer, omklädningsmöjligheter och klubbhus, har föreningen valt att ta över driftansvaret och till viss del äganderätten av anläggningen. Det innebär att föräldragrupper, på ungdomssidan, kan åläggas arbetsplikt med skötsel av den gemensamma anläggningen. Andra arbetsuppgifter som kioskförsäljning, funktionärer vid hemmamatcher, ansvariga för tipspromenader o s v, kan förekomma. Vad gäller junior- och seniorlag ska spelarna själva medverka. Slitaget är stundtals hårt på våra planer på Fredriksberg, vilket i sig är glädjande då många pojkar och flickor har sin fritidssysselsättning där. Samtidigt innebär många lag och många spelare ett oerhört slitage, där i princip endast vila för planerna är det som kan göra dem bättre. Det vi själva kan göra är att inte belasta planerna när det har regnat mycket och också förlägga en del övningar ex ryckträning på andra ytor än på de uppmålade planerna. Målområdena behöver också vila och det är därför önskvärt att vi flyttar målen till andra platser än de fasta platser som de står på när vi spelar match. 18

19 3. Laginformation 3.1 Föräldraengagemang Utan ett stort engagemang från föräldrar och närstående personer kan verksamheten i en förening av ideell karaktär inte fungera. Det är av största vikt att föräldrar på olika sätt försöker att bidra med det som man kan och har förmåga till, se under rubrik 3.19 Vad kan jag som förälder eller enskild medlem hjälpa till med?. Föräldrar kan med egna barn i ett lag komma i olika konfliktsituationer, som kan bero på en rad olika omständigheter. Föreningen har en tro att föräldraskapet och ex coach-roll går att förena när spelarna är yngre. I takt med att spelarna blir äldre, tonårsrelaterade beteenden träder in, ökade prestationskrav och successiv övergång till att det är bästa laget som spelar, gör sammantaget att det blir allt svårare att kombinera, att både vara förälder och att exempelvis coacha ett lag. Föreningen strävar efter att om möjligt, att från 14 års ålder, så skall inte förälder coacha egen dotter/döttrar. Detta är en strävan och en rekommendation, där undantag är nödvändiga då det stundtals inte finns andra krafter att tillgå än föräldrar. Det kan också finnas exempel där ovanstående inte är något problem, men om alternativ finns så skall alltid alternativet icke-förälder prioriteras framför en förälder-dotter relation. Föräldrar kan med fördel fortsätta att vara tränare eller hjälptränare, men om möjligt inte coacha egna ungdomar när dessa nått en ålder av år. Alla kan alltid bidra med något och göra bördan något lättare för de som alltid lägger ner mycket tid på att göra det bra för våra tjejer! (Se vidare förslag på kommitté-uppbyggnad). Föräldrar som är osäkra på vad man kan hjälpa till med eller är osäkra på omfattningen av ett deltagande, uppmanas att ta kontakt med ledare inom det egna laget eller kontakta någon i styrelsen. Ett aktivt deltagande kan vara berikande på många sätt, ge nya dimensioner i tillvaron, skapa nya kontakter med nya personer och också vara meriterande utanför föreningslivet. Föräldraengagemanget bygger alltid på ideella insatser, varför grundregeln är att det inte utgår någon form av ersättning för de nedlagda insatserna. Detta är också ur rättvisesynpunkt den bästa vägen att gå, då det är svårt att väga olika engagemang mot varandra. Styrelsen uppfattar också att det finns ett brett stöd för uppfattningen att man tar ett uppdrag i föreningen, utifrån att man vill bidra till att sina egna barn/ungdomar skall ha en meningsfull fritid och inte för att man ska vinna några ekonomiska fördelar utifrån den arbetsinsats man gör. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att samtliga spelare oavsett om man har en förälder som är engagerad i förening som tränare, lagledare, etc, erlägger både medlemsavgift och träningsavgift. Istället kommer dessa medel att användas för utveckling/utbildning av tränare och till utrustning i form av träningskläder. 3.2 Föräldramöten Skall anordnas minst två gånger per år. Lämpligen kan detta ske innan vårsäsongen har sin början och också som en avslutning vid hösten. Föräldrarepresentanten tillsammans med övriga ledare ansvarar för att föräldrar kallas till dessa möten. Syftet är att informera och göra så många som möjligt delaktiga i lagets och föreningens verksamhet. Vid ett av dessa möten bör representanter från föreningens styrelse inbjudas för att delge klubbens pågående verksamhet. 3.3 Lagkassor Enskilda sk lagkassor förekommer inom många föreningar och det finns många olika uppfattningar om hur man ska göra ett regelverk runt dessa. En del föreningar har av olika anledningar tagit bort sina lagkassor och istället valt att slussa samtliga bidrag/sponsorpengar till den gemensamma föreningskassan. Inom vår förening har vi stora variationer, på hur stora behållningar som finns i resp lag. 19

20 Det finns olika sätt att policymässigt hantera denna fråga. Utgångspunkten för kommande beslut är att få en ordning, där det kommande beslutet inte innebär att den totala penningmängden minskar, men att man mellan olika lag uppnår en större rättvisa och där bidrag/sponsormedel mer bygger på en föreningskänsla än bara en lagkänsla. Eftersom vi eftersträvar en rörlighet mellan lagen, för spelare som framförallt har blivit något äldre, så indikerar detta att tillförda medel mer ska gå in i en gemensam pott. Ytterligare tänkbara varianter är att begränsa lagkassorna i kronor. En annan modell är att en viss procent på inkomna medel går in till den gemensamma kassan och att resterande medel stannar i laget. Styrelsen önskar här en fortsatt dialog, som under 2010 kan leda fram till ett ställningstagande i denna fråga. 3.4 Lagorganisation För varje lag utses minst följande funktionärer, med adress, telefonuppgifter och mailadress. Det är viktiigt att alla lag använder nedanstående funtionärstitlar, eftersom vi utifrån titel bygger övergripande maillistor och har vi samma titlar så får vi dessa listor kompletta. Laget kan givetvis förutom nedanstående funktionärer välja att lägga upp ytterligare funktioner, om man så vill, ex målvaktstränare, fikaansvarig, etc. Huvudtränare (se 3.5) Assisterande tränare (helst flera; se 3.6) Lagledare (se 3.7) Kontaktperson folkungavallen (se 3.8) Kontaktperson flick-cupen (se 3.9) Sponsoransvarig (se 3.10) Föräldrarepresentant (se 3.11) Uppgifterna ska lämnas till föreningens styrelse/kansliet senast 15 januari (detta gäller inte enbart nystartade lag utan samtliga lag inför varje ny säsong). Laget svarar samtidigt själva för kontinuerlig uppdatering av hemsidan via föreningens Webbmaster. Ovanstående är ett krav att förse kansli och styrelse med aktuella kontaktpersoner. Ett planerat samarbete ska ske mellan åldersgruppens olika lag och ledare, där det finns mer än ett lag. Det är också önskvärt att utveckla ett samarbete mellan de olika åldergrupperna inom resp 5-manna-, 7-manna och 11- mannalagen. För 11-mannalagen är det ett krav och en nödvändighet för att på ett bra sätt kunna genomföra spel i de olika flick-divisionerna, se punkten Flickdivisioner. Det är också en nödvändighet att 11-mannalagen har ett samarbete inför övergången till seniorspel. 3.5 Huvudtränare uppgifter Ansvara för lagets verksamhetsplanering, vad gäller träning och övningar. Ansvara för lagets träningar och övningar. Ansvara för vilka som ska delta i match. Ansvara för coachningen av laget vid match. Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare ansvara för lagets materiel. Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare ansvara för aktivitetsredovisning (se punkt 3.13). Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare delta i föreningens ledarträffar och utbildningar. Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare svara för lagets transporter Tillsammans med lagledaren och övriga lagfunktionärer, genomföra den ekonomiska planeringen och inkomstanskaffningar till lagets eventuella lagkassa. Tillsammans med lagledare, assisterande tränare och föräldrarepresentant ansvara för att föräldramöten genomförs. Tillsammans med lagledare, assisterande tränare och föräldrarepresentant ansvara för att lagets medlemsmatrikel är uppdaterad. Medlemsmatrikeln skall senast 15 december, varje 20

Verksamhetsplan för IF Söderhöjden Verksamhetsår: Version:

Verksamhetsplan för IF Söderhöjden Verksamhetsår: Version: verksamhetsplan 2012-2013 Organisations nr (802408-4066) Verksamhetsplan för IF Söderhöjden Verksamhetsår: 2012-2013 Version: 2013-02-21 Vi är en idrottsfrämjande och utvecklande förening. IF Söderhöjden

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

DET NYA KUNGSÖRS BK. "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK"

DET NYA KUNGSÖRS BK. Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK DET NYA KUNGSÖRS BK "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK" Innehållsförtäckning DEL 1 Verksamhetsidé 1 Övriga Policys inom Kungsörs BK 2 Värdegrund 3 Vision 4 Mål 5-6 Mål - 2015 5

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

Föräldramöten

Föräldramöten Föräldramöten 2016 2016-01-27 1 Vad ligger till grund för vår verksamhet Värdegrund Vision Ledstjärnor Spelarutbildningsplan (Praktisk spelarutbildningsplan) Föreningsträdet (Teoretisk Spelarutbildningsplan)

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

Linköping Kenty Damfotbollsförening

Linköping Kenty Damfotbollsförening 2012-04-07 2012-2013 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2014 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Verksamhetspolicy och riktlinjer

Verksamhetspolicy och riktlinjer Verksamhetspolicy och riktlinjer Revisionshistorik Version Datum Ändrad av Kommentar 1 2015-01-18 Upprättad Godkänd av styrelsen 2 2015-09-28 Styrelsen Ändring av kapitel Ekonomi-Lagkassor och försäljning

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 A. MÅL Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Frågor och svar. Huvudfrågor

Frågor och svar. Huvudfrågor Frågor och svar Huvudfrågor Fråga: Varför görs denna sammanslagning av HK Malmö och Dalhems IF? -För att handbollen i Malmö ska utvecklas genom bredd för att nå elit även på damsidan. HK Malmö är starka

Läs mer

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll Verksamhetsinriktning Eneby BK Innehållsförteckning EBK Mål & Inriktning - Värdegrund SvFF Fotbollens spela Lek & Lär - Värdegrund Eneby BK - Vision - Ledstjärnor för verksamheten - Ledstjärnor för ledare

Läs mer

GBK satsar på ungdomsfotbollen

GBK satsar på ungdomsfotbollen GST Gerrdskens Bollll Kllubb FFrramttiidens FFottbolllls FFörreniing LLiightt verrsiionen GBK satsar på ungdomsfotbollen GBK satsar på ungdomsfotbollen. Gerdsken BK har lagt en policy för hela sin verksamhet

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är:

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är: Sundsvalls handbollsklubb är Sundsvalls handbollsförening. Under hösten har föreningen 5 lag i seriespel och ambitionen är att ha ett 60-tal barn i handbollsskolan. Sundsvall Handboll är en breddförening

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda

Läs mer

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Allmänt Styrelsen har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där både kort- och långsiktiga mål för föreningens verksamhet har identifierats.

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Välkommen till Karlbergs BK 2016

Välkommen till Karlbergs BK 2016 Välkommen till Karlbergs BK 2016 Karlbergs Bollklubb Karlbergs BK är en fotbollsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen fotbollsverksamhet med 820 spelare,

Läs mer

Informationsmöte

Informationsmöte Informationsmöte 19.00-20.00 2014-11-13 Varför starta en ny förening? ü ü ü ü ü ü KUL! Våra barn får fortsätta spela tillsammans Möjlighet att påverka - vi gemensamt skapar vår egen struktur och regler

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

P 07 (FS 7) Registrering av uppgifter spelare Ekonomi Klädbeställning Vår verksamhet Föräldramedverkan Hur vi informerar

P 07 (FS 7) Registrering av uppgifter spelare Ekonomi Klädbeställning Vår verksamhet Föräldramedverkan Hur vi informerar P 07 (FS 7) Registrering av uppgifter spelare Ekonomi Klädbeställning Vår verksamhet Föräldramedverkan Hur vi informerar Registrering av uppgifter - spelare Spelarens: Namn Personnummer, fullständigt (10

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY Utgåva 2017

FÖRENINGSPOLICY Utgåva 2017 FÖRENINGSPOLICY Utgåva 2017 1 Innehåll VERKSAMHET... 4 JÄMSTÄLLDHET ALLAS LIKA VÄRDE... 4 REKRYTERING AV LEDARE LEDARFÖRSÖRJNING... 5 REKRYTERING AV AKTIVA... 5 LEDARVÅRD... 6 SPELARVÅRD... 6 FÖRÄLDRASAMVERKAN...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2015 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

Policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer Policys och riktlinjer Föreningen Skövde Konståkningsklubb - Policys & Riktlinjer antagna vid styrelsemöte den 2011-07-05. Gällande från 2011-08-01 och tillsvidare. Innehållsförteckning Policys och riktlinjer...

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Handlingsplan IBK Vöikers I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IBK Vöikers riktlinjer för

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB.

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Detta är ÖHK En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Önnereds HK En förening i Väster som älskar handboll. Med en bred ungdomsverksamhet som är väl organiserad kommer sportsliga

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll 1 Organisation... 2 2 Träningsgruppens övergripande mål... 2 2.1 Tjejlyftet... 2 3 Aktiviteter... 2 3.1 Säsongsplanering... 2 3.2 Träningsplanering...

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Välkomna på föräldramöte

Välkomna på föräldramöte Välkomna på föräldramöte Lag P 05 Datum 2012-05-16! F 0 Spelglädje & kamratskap Ledare Huvudansvarig Tränare Anders Björk Tränare Marcus Sjödén Tränare Richard Claesson Tränare Mattias Hess Tränare Magnus

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN 2015

VERKSAMHETSSPLAN 2015 VERKSAMHETSSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Nuläge Organisation Verksamhet Seniorverksamheten Ungdomsverksamheten Anläggning vid Örby IP Fakta om IFK Örby Omgivningen Inledning

Läs mer