Linköping Kenty Damfotbollsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening"

Transkript

1 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling inom föreningen och vårt distrikt. Detta skall ske enligt de riktlinjer och intentioner som ges av Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Fotbollsförbundet (SvFF), Elitföreningen Damfotboll (EFD) och distriktsförbundet Östergötlands Fotbollsförbund (ÖFF). Verksamhetsplanen är föreningens styrdokument, syftande till att skapa en tydlighet inom och utanför föreningen. Styrelsens ambition är att tydliggöra vilka värderingar som föreningens verksamhet vilar på, vilka långsiktiga visioner som klubben har antagit och också att ge en övergripande beskrivning av klubbens verksamhet och organisation. Avsikten med att vara öppen och tydlig är att samtliga intressenter, interna som externa, skall ha en möjlighet att ta del av vilken inriktning föreningen har i olika frågor. Verksamhetsplanen ger den enskilde medlemmen en möjlighet att ifrågasätta och komma med konstruktiv kritik rörande verksamheten inom klubben. Styrelsen välkomnar synpunkter på verksamhetsplanen och uppmanar alla till en öppen dialog. Genom en aktiv dialog med alla berörda inom föreningen, undviker vi missuppfattningar, vilket utvecklar verksamheten på ett positivt och långsiktigt sätt. ** Föreningens ledstjärna** Ditt engagemang! Tjejernas belöning i form av glädje och framgång!

2 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens verksamhetsinriktning 1.1 Målsättningar Gemensamma värdegrunder Ledstjärnor barn- och ungdomssidan Visioner Handlingsplan Föreningsinformation 2.1 Föreningsorganisation övergripande från RF till egen förening Föreningsorganisation, Dam-, Herr- och Ekonomiska föreningen Hemsida, adresser, telefonnummer, e-postadresser Styrelse och arbetskommittéer Ekonomi Medlemsavgifter Stödjande medlemmar Bingolotter Sponsoring, föreningens policy (ny under utarbetande) Arvoden, ersättningar, utrustning ledare Årsmötet Röstberättigad medlem Föreningens stadgar Planeringsåret Ett Linköping Kenty DFF- år Viktiga arrangemang och arbetsuppgifter under verksamhetsåret Föreningens gemensamma anläggning Fredriksbergs idrottsplats Laginformation 3.1 Föräldraengagemang Föräldramöten Lagkassor Lagorganisation Huvudtränare uppgifter Assisterande tränare uppgifter Lagledaruppgifter Kontaktperson Folkungavallen Kontaktperson Flick-cupen Sponsor- och lotteriansvarig Föräldrarepresentant uppgifter Lagets egna hemsida Aktivitetsredovisning/Närvarokort Ledar- och funktionärsförsäkring Utrustning till lagen inför varje säsong Materialleverantör Ledarpärm Vad måste jag som förälder hjälpa till med Vad kan jag som förälder eller enskild medlem hjälpa till med? Sammanhållning av laget När sker en splittring av ett flick-lag?

3 4. Spelarinformation 4.1 Spelarengagemang Social inriktning Träning och tävling Ungdomsregistrering år Spelarlicens/spelarövergång från 15 år, icke professionell spelare Spelarlicens/spelarövergång professionell spelare Spelarförsäkringar Flickdivisioner Seniorlag Spelarens fotbollsmässiga åtagande under pågående säsong Möjligheter att kombinera fotbollsutövande med andra idrotter Droger, alkohol, tobak Sanktioner Spelarutbildning 5.1 Allmänt spelarutbildning Ledartips Faddrar Ledar- och lagorganisation Ålders/utbildningsstege och ledarorganisation Utbildning 6 år (5-mannafotboll) Utbildning 7 år (5-mannafotboll) Utbildning 8 år (5-mannafotboll) Utbildning 9 år (5-mannafotboll) Utbildning 10 år (7-mannafotboll) Utbildning 11 år (7-mannafotboll) Utbildning 12 år (7-mannafotboll) Utbildning 13 år (11-mannafotboll) Utbildning 14 år (11-mannafotboll) Utbildning 15 år (11-mannafotboll) Utbildning 16 år (11-mannafotboll) Utbildning år (Juniorlag och U-lag) Utbildning, Seniorlag och representationslag Utvärdering, utvecklingssamtal, spelarens syn på säsongen Utvärdering, utvecklingssamtal, ledarens syn på säsongen Bilagor 6.1 Enkät spelare fotbollsåret 2010 och planering Enkät ledare fotbollsåret 2010 och planering Förslag på utvecklingssamtal mellan coach och spelare Förslag på kortare coachsamtal Utrustning till lagen inför varje säsong

4 1. Föreningens verksamhetsinriktning 1.1 Målsättningar Föreningens verksamhet syftar ytterst till att skapa positiva, livsbejakande medborgare. Klubben välkomnar människor i olika åldrar, etnisk härkomst, religiös trosuppfattning, sexuell läggning och politisk hemvist, både som aktiva och stödjande medlemmar. Föreningen skall satsa både på bredd- och elitverksamhet. Elitverksamheten skall stödja den damallsvenska föreningen Linköpings Fotboll Club (LFC), (se vidare under rubriken visioner). Elitverksamheten skall, förutom målsättningen att spela på en hög nivå, division 1, utgöra en inspirationskälla för den breddverksamhet som bedrivs inom föreningen. Det bärande är att föreningen skall hjälpa de aktiva att utöva sitt intresse fotboll, syftande till motion (allt viktigare i vårt samhälle). En annan viktig grundsten är att skapa social gemenskap bland samtliga personer som är involverade i föreningen. Föreningen skall dessutom vara en del i uppbyggnaden av att Sverige, även i fortsättningen, skall vara en stark nation inom internationell damfotboll. Aktiva och ledare skall känna en stolthet, när Linköping och Östergötland bidrar till att stärka svensk damfotboll till en fortsatt hög internationell nivå. Landslagets framgångar är beroende på en bred satsning ute bland alla föreningar i Sverige, där vår verksamhet är vårt bidrag i denna process. En väl organiserad verksamhet på klubbnivå, är nyckeln till fortsatta internationella framgångar. Breddverksamheten har som målsättning att framförallt fostra varje ungdom till ansvarstagande och positiva individer. Föreningens rättesnöre på breddnivån är att samtliga i ett lag skall få spela under matcherna. Så kallad toppning av lag får ej förekomma före 14 års ålder, vilket väl överensstämmer med de intentioner som RF har. Så långt det är möjligt skall föreningen som grundvärdering verka för att ingen ungdom, av ekonomiska skäl, skall behöva avstå från deltagande i den aktiva fotbollsverksamheten. LKDFF:s ungdomslag/spelare skall övergripande ha som målsättning att tillhöra Östergötlands främsta lag/spelare. Denna målsättning blir tydligare ju äldre laget/spelaren är. Målsättningen att tillhöra Östergötlands främsta lag/spelare, skapas framförallt utifrån perspektivet att tillhandahålla en väl utvecklad träningsverksamhet/fotbollsutbildning. Skapas en bra fotbollsutbildning med en konsekvent genomförd uppläggning, så kommer också framgångarna längre fram. Det är föräldrarnas deltagande/aktivitet som är avgörande för hur spelarna uppfattar sitt idrottsutövande, eftersom verksamheten bygger på ideell verksamhet. Detta är ett förhållande inom hela vår förening, från 6-årsverksamhet ända upp till vårt representationslag. Spelglädjen är det bärande inom föreningen, där spelare, medlemmar, ansvariga ledare och styrelse alltid måste ha detta som sin främsta uppgift, dvs att skapa ett positivt klimat i föreningen. Fotboll och idrott skall vara en positiv upplevelse! 1.2 Gemensamma värdegrunder Vi människor är olika och ingen är fullkomlig. Alla har vi fel och brister. Vi kan inte älska eller tycka om alla, men vi kan däremot visa respekt till alla som deltar i arbetet runt vår förening. 4

5 Majoriteten av dem som är engagerade, gör det här för att de tycker att det roligt med barn och ungdomars fritidsverksamhet. Vi skall skapa en positiv upplevelse för alla som är engagerade i vår förening. Det skall vara roligt/utvecklande att arbeta inom LKDFF. Genom gemensamma handlingar, ett positivt bemötande mot olika individers varierande förmåga, skapar vi ett ärligt och positivt klimat inom föreningen. Vi ger varandra uppskattning och verkar i en anda av att alla är bra på någonting. Vi berömmer hellre än att ta fram negativa sidor. Alla i föreningen har viktiga uppgifter att fylla. Vi är beroende av att många personer utför insatser, stora som små. Vi jämför inte olika arbetsuppgifter med varandra, utan vi konstaterar att vi har olika roller. Den ena rollen är inte finare än den andra. Genom ett positivt klimat mellan alla individer skapar vi en organisation där vi känner uppskattning, som i sin tur medför att varje individ får mer energi, vilket i förlängningen innebär en större och mer kreativ insats. Vi tror på att enskilda individer utför sina olika uppdrag efter bästa förmåga. Genom att skapa självförtroende hos den enskilda individen, så ger vi varandra bränsle att växa med våra olika arbetsuppgifter. Innan kritik riktas mot enskilda personer, måste den som riktar kritiken ha den väl underbyggd. Genom en konstruktiv positiv dialog, försöker vi att utveckla vår verksamhet. Vi tänker på det vi har skapat och det vi skapar varje dag och inte på det som vi inte har klarat av eller på det som fattas. Vi är stolta över den verksamhet vi har och tillsammans kan vi fortsätta att utveckla den. Sportsliga framgångar är viktiga, men viktigast är hur vi som individer mår och vilket välbefinnande som vi upplever. Idrott och fotboll på LKDFF:s nivå, är en lek och fritidssysselsättning för våra barn, ungdomar, ledare/tränare och för samtliga seniorspelare. Ekonomi i balans är en grundförutsättning för verksamheten. Killar och tjejer har lika värde, på och utanför fotbollsplanen. Killar spelar efter sina fysiska förutsättningar och tjejer spelar efter sina. Vi har ett gemensamt långsiktigt ansvar att ge våra tjejer samma ekonomiska förutsättningar att utöva sin idrott, som killarna har. 1.3 Ledstjärnor barn och ungdomssidan Barn och ungdomar vill bli omtyckta och känna omgivningens uppskattning för vad de gör. Barn och ungdomar vill bli sedda, för att på så sätt hitta sin egen identitet, oavsett på vilken nivå man spelar. Barn är barn och inte vuxna miniatyrer. Barn och ungdomars framgång och lycka, liksom besvikelse och misslyckande är beroende av hur omgivningen reagerar. Planerad verksamhet ger på sikt bästa resultat. Vårda och lär in aktsamhet om föreningens materiel och anläggning. Arbeta för att uppnå en stor föreningskänsla inte bara lagkänsla. Laget och den sociala samvaron är viktigt för våra aktiva spelare. Arbeta för att uppnå lagkänsla inom respektive lag, då en av fotbollens grundprinciper bygger på vad laget kan åstadkomma och inte bara på den enskilda individen. Använd hellre positiv än negativ kritik. Verka för att olika åldersgrupper spelar och tränar tillsammans. Det är viktigt att alla i laget blir sedda och uppmärksammade. I synnerhet är det viktigt, att som ledare, ta om hand spelare som många gånger medverkar i ett lag och är avbytare, dvs sitter på banken. 5

6 Arbeta med moral och etikfrågor, där språkbruk, uppträdande i det egna laget, uppträdande mot motståndarlag, uppträdande mot ledare och förhållningssätt mot domare, är viktiga delar i att bli en komplett spelare. Se helheten hos individen, där skolarbete, uppträdande mot kamrater/ledare och uppträdande mot föräldrar är viktiga delar som skall fungera för att bli en komplett spelare. Den individuella utvecklingen är viktig för att på sikt skapa en god fotbollsspelare. 1.4 Visioner Elitsatsningen i föreningen syftar till att stödja den damallsvenska elitföreningen LFC. Samarbetet mellan föreningarna har som syfte att stärka LFC:s elitsatsning i damallsvenskan och att föreningen skall skola fram eller utveckla kommande elitspelare. I november 2003 skedde organisatoriska förändringar inom BK Kenty Damfotbollsförening (BK Kenty DFF), samtidigt med namnförändringar. I samband med ett extra årsmöte vid denna tidpunkt beslutades att separera A-laget från BK Kenty DFF och bilda en ny förening Linköping Fotboll Club (LFC) med tillhörande separat styrelse. LFC styrs idag ekonomiskt och organisatoriskt av en elitkommitté, som sorterar under Linköping Hockey Club (LHC). Främsta orsaken till denna förändring har varit att få del av den marknadsorganisation som idag finns inom LHC. Andra skäl har också varit att få ta del av LHC:s organisation vad avser läkarvård, träningslokaler (Stångebro), anskaffande av hyreslägenheter och LHC:s möjligheter vad avser att ordna arbeten till spelare. Under hösten 2003 togs beslut på att ändra namn på BK Kenty DFF till Linköping Kenty DFF. Kendam FF kom som en följd av ovanstående förändringar, att upphöra som existerande självständig förening. Tidigare har det funnits ett farmaravtal mellan Linköping Kenty DFF och LFC, vilket möjliggjort fri rörelse för spelarna mellan föreningarna i seriesammanhang (ej cupspel). From säsongen 2009, när LKDFF tog klivet upp i division 1, kan inte farmaravtalsprincipen tillämpas, utan ersätts istället av ett låneförfarande utan övergångsbestämmelser. Förening med lag i lägre division kan låna in fyra utespelare och en målvakt. Förutsättning för sådana lån är att spelarna är professionella och som högst fyller 22 år under aktuellt kalenderår. Med professionella spelare avses spelare som har ersättning överstigande 3000 kr/år. Samarbetet mellan Linköping Kenty DFF och LFC, regleras i ett ettårigt samarbetsavtal. Samarbetet skall efter varje säsong utvärderas. Basen för föreningens verksamhet är Linköping med omnejd (Östergötland, Norra Småland och Sörmland). Målsättningen är att Linköping Kenty DFF skall vara den ledande talangfotbollsföreningen i Östergötland, där unga talanger kan utvecklas och få en förstklassig fotbollsutbildning. Föreningen skall verka i nära samarbete med andra föreningar i ovanstående geografiska område. Målsättningen är att detta samarbete skall leda fram till att regionens damfotboll stärks och att det ger möjligheter till en fortsatt elitsatsning inom Östergötland. I denna elitsatsning inkluderas samarbetet med LFC. Genom ett nära samarbete med LFC kan talanger i Östergötland få en bra skolning och på sikt få en möjlighet att spela på absolut högsta Sverigenivå. Genom ett nära ömsesidigt samarbete i länet, så stärks samtliga föreningar i länet och bidrar till att utveckla svensk damfotboll ytterligare. Det är centralt att det finns en uppslutning/konsensus om hur regionen skall utforma sin fotbollspyramid. Kan föreningar samverka i denna uppbyggnad, finns det mycket goda förutsättningar att regionen kan fortsätta och hävda sig på den svenska fotbollskartan. Det är en regional angelägenhet att vi har ett lag i den 6

7 absoluta Sverigeeliten. LKDFF:s roll är givetvis att vara en viktig länk i detta arbete och en nära samarbetspartner till LFC. Under 2010 kommer föreningen att driva två seniorlag, ett lag i division 1och ett i division 4. Visionen med våra seniorlag är att ha ett stabilt division 1-lag, ett lag i division 3, och ytterligare seniorlag i division 4 alternativt i division 5, när spelarmaterialet så tillåter. Genom att föreningen år 2010 ställer upp med två seniorlag, ger vi våra spelare möjlighet att fortsätta spel, även efter att man lämnat flickåren bakom sig. I och med att seniorlagen spelar på olika nivåer, så finns det förutsättningar för att man också kan ha olika inriktningar med sitt fotbollsutövande, beroende på eget kunnande och hur mycket tid man vill lägga ner på sin idrott. Avgörande för ytterligare seniorlag är de ekonomiska förutsättningarna och tillgång på egna spelare inom breddfotbollen. Dessutom förutsätter ytterligare lag att föreningen kan tillgodose en tillfredställande ledarförsörjning. Värvningar till seniorlag på nivån under vårt representationslag är inte aktuellt, utan spelare skall där komma från de egna leden. För representationslaget kan det däremot vara aktuellt och i visa fall nödvändigt att värva spelare. För våra ungdomslag är den övergripande målsättningen att varje år komma till DM-final och som extra bonus att där sikta på vinst. Föreningens verksamhet vilar på en ekonomi i balans sett över 2-3 års sikt, vilket innebär att föreningen skall ha sådana ekonomiska resurser att man har en egen styrka att ta något eller några års negativa resultat, utan att äventyra föreningens existens. Det långsiktiga målet fram till utgången av 2012 är att bygga upp ett Eget kapital på kr. Ett sådant kapital skapar handlingsfrihet och ingjuter en trygghet i hela föreningen. 1.5 Handlingsplan Målet är att utveckla verksamheten mot föreningens ambitioner, om en etablering av div 1-laget i sin division, till ett stabilt div 1-lag. Vad avser spel i föreningens seniorlag, så är regeln att bästa laget spelar. Detta innebär att ansvariga ledare har möjlighet att toppa lag, men målsättningen är, att så långt det är möjligt, bereda träningsvilliga spelare plats i något av de lag som står till förfogande. Under 2010 är målsättningen att ha två seniorlag i seriesystemet. Samarbetet med LFC bygger på att spelare, som ej får spela seriematcher i LFC:s lag, får spelträning i Linköping Kenty DFF:s A-lag. Ett specifikt avtal upprättas, som maximalt får omfatta 6 spelare och som samtidigt skall vara under 23 år. Av dessa 6 spelare får maximalt två utespelare och en målvakt spela i LKDFF, under en enskild match. Detta är inget farmaravtal utan betecknas som ett samarbetsavtal och följer givetvis de riktlinjer som är bestämda av SvFF. Spelare som av olika anledningar ej tar en ordinarie plats i LFC:s A-trupp eller får för lite matchträning i LFC, välkomnas att träna och spela med LKDFF:s representationslag (division 1). Någon övre åldersgräns för att spela i LKDFF existerar ej, utan regeln för seniorlagen är att bästa laget spelar oavsett ålder. Inställning och engagemang är det som är avgörande för om spelare som tidigare spelat i damallsvenskan skall ta en plats i LKDFF:s A-lag. 7

8 Föreningen har för avsikt att fortsätta med farmaravtalet med Mjölby Södra i division 3, syftande till att ge ett begränsat antal spelare i LKDFF:s A-trupp möjlighet att få spela matcher i division 3. Samarbete med andra föreningar i det geografiska området (se under visioner) skall prioriteras högt. Som grund för samarbetet ligger utvecklandet av den enskilda spelaren och stärkandet av svensk damfotboll. Övergångssummor skall ej förekomma på flick- eller ungdomssidan, utan den ersättning som utgår är den sk utbildningsersättningen till moderföreningen. Samma princip gäller när unga talanger kommer till föreningen, som syftar till att ge spelarna en mer professionell fotbollsutbildning. Samarbete med andra föreningar innebär också att spelare kan vandra både till Linköping Kenty DFF och i motsatt riktning, vilket kan vara utvecklande både för spelare och berörda föreningar. Som en fortsättning utifrån ovanstående punkt planerar föreningen att under 2010, med inriktning mot säsongen 2011, tillsätta en arbetsgrupp för att 2011 delta i Riksserien för flickor 17 år. Detta är en serie där föreningar som ingår i EFD får delta, dvs damallsvenska- och division 1-föreningar. Inriktningen är att LKDFF blir huvudman för detta i Östergötland (tills Norrköping har ett division 1-lag). LKDFF skall ta kontakt med andra föreningar för att på så sätt bereda spelare plats från andra lag att också delta. Arbetsgruppen har till uppgift att kontakta ett flertal föreningar i Östergötland för att utröna intresse, kartlägga enskilda spelares spelförmåga och givetvis ta reda på vilka praktiska frågor som måste lösas för ett eventuellt genomförande. Ett deltagande i denna riksserie förutsätter att de ekonomiska förutsättningar från SvFF är sådana att LKDFF och övriga föreningar kan klara av ett deltagande. Deltagande med spelare från andra föreningar innebär inte att LKDFF har för avsikt att värva dessa spelare till föreningen, men på sikt kan givetvis detta bli en naturlig del i spelarens utveckling att ta steget över till en spelartrupp i division 1. Det är dock utvecklandet av den enskilda spelaren som står i förgrunden för denna satsning. Under säsongen 2010 fortsätter LKDFF med med det tidigare etablerade samarbetet med Mjölby Södra IF i ett sk farmaravtal, som innebär att spelare kan vandra fritt mellan föreningarna. LKDFF ser fram mot detta samarbete och förhoppningarna är att det skall stärka damfotbollen inom båda föreningarna och utmynna i att elitsatsningen kan drivas på ett målinriktat sätt, där också Mjölby Södras IF:s intressen blir tillgodosedda. Under säsongen 2010 utvecklas den påbörjade inslagna vägen att träningsmässigt tillhandahålla den mest elitinriktade träningsverksamheten i länet/regionen. Modellen som verksamheten inriktas mot, innebär att lovande talanger från det regionala upptagningsområdet erbjuds att komma till Linköping och träna 1-3 gånger per vecka, men att man fortsätter att spela för sin moderklubb. Spelare som erbjuds detta kommer företrädesvis att vara relativt unga spelare. Åldersmässigt rör det sig om spelare från 15- års ålder och uppåt, men det kan även vara aktuellt med yngre spelare om de praktiska förutsättningarna (resor, mm) går att lösa på ett tillfredställande sätt. Spel i LKDFF:s representationslag är alltså inte det primära, utan det är att träningsmässigt utveckla den enskilde spelaren som står i förgrunden. Föreningen har också förhoppningar att det inte bara skall vara attraktivt att verka i LKDFF:s verksamhet som spelare, utan att det också skall vara tilltalande för tränare att utvecklas med regionens främsta talanger och att detta skall vara lockande om man vill nå längre i sin tränarkarriär. Inriktningen är att verka för att både spelare och tränare kan utveckla sig inom vår förening. 8

9 Ytterligare tränare skall under året rekryteras till föreningen för att fortsätta den utstakade vägen, att befästa den regionala tätpositionen inom träningsverksamheten. Behov av tränare finns i olika åldersklasser, men behovet är givetvis störst bland de äldre spelarna. Fortsatt rekrytering styrs framförallt av vilka ekonomiska förutsättningar som vi lyckas att skapa. Under året kommer föreningen att avropa stöd och vägledning från den fotbollsgrupp som under 2009 bildades inom familjen Kenty, som initialt har till uppgift att utveckla vår 6-årsverksamhet. Förhoppningsvis kan denna fotbollsgrupp utöka sina möjligheter att stödja också de äldre lagen. Tanken är att ge ungdomslagen vägledning i sin utveckling av laget och den enskilde spelaren, så att alla får samma förutsättningar i sin utveckling. Under 2010 genomförs tränarträffar för att vi inom föreningen skall få en sammanhållen träningsfilosofi, där varje enskilt lag ska få en vägledning om hur föreningen vill att träningen skall läggas upp. Vägledningen skall ses som en hjälp att varje spelare skall erhålla en gemensam basutbildning. Tränarträffar kan med fördel hållas mellan 5-mannatränare, 7-mannatränare och 11-mannatränare, för att på detta sätt öka samarbetet mellan tränare som för tillfället tränar på samma nivå. Under året skall stor vikt läggas på coaching av de något äldre spelarna, vilket är ett krav från 14 års-ålder (se under rubriken Utvärdering/Utvecklingssamtal, spelarens syn på säsongen ). Samma sak gäller för alla våra ledare, som vi också måste stötta på ett bättre sätt (se under rubriken Utvärdering/Utvecklingssamtal, ledarens syn på säsongen ). Styrelsens bedömning är att detta, är en av det kommande årets allra största framgångsfaktorer, förutsatt att vi genomföra detta på ett bra sätt. Rekrytering av ledare och övriga funktionärer ska ske med målet att minst hälften skall vara kvinnor. Spelare som av olika anledningar väljer att varva ner och samtidigt innehar ledaregenskaper skall erbjudas ledaruppdrag inom föreningen. Föreningen eftersträvar fler kvinnliga ledare, varför denna typ av nyrekrytering prioriteras högt. Föreningens ambitioner är att kunna erbjuda kvalificerad träning i så stor omfattning att spelare, som så önskar, i princip skall kunna träna varje dag. Denna princip skall framförallt uppfyllas för spelare från års ålder och uppåt. Yngre spelare bör dock ej belastas för hårt fysiskt. Föreningen skall verka för att få in en attityd, där det är naturligt att olika åldersgrupper spelar och tränar tillsammans. Det är viktigt att få in detta förhållningssätt, då detta blir en förutsättning för att utveckla enskilda spelare. Träningsutbyte mellan olika träningsgrupper/åldrar skall eftersträvas, för att på så sätt ge uppmuntran och ge utveckling för enskilda spelare. Att gå upp och träna med en grupp på en högre nivå kan vara en bra förberedelse, för att senare ta klivet till ett deltagande vid tävlingsmatcher. Mottagande spelare där yngre kommer upp, har ett stort ansvar att få nytillkomna spelare att känna sig välkomna. Detta förhållningssätt måste initieras av berörda ledare på ett så tidigt stadium som möjligt i spelarnas fotbollsutveckling. Enskilda spelare, i synnerhet äldre spelare (13 år och uppåt), bär ett stort ansvar i denna fråga. Flickfotboll skall bedrivas från 6 års ålder upp till och med 17 år. I första hand skall bollbehandling, teknik- och snabbhetsträning prioriteras. Flicklagen deltar i seriesystem som arrangeras av distriktsförbund och/eller lokala seriearrangörer. Planering skall ske så att antalet matcher står i proportion till ålder och möjligheter till träning. Spelarnas utveckling och breddsatsning går före seriesegrar. 9

10 För ungdomslagen är deltagande den viktigaste delen, men ju äldre spelarna blir så skall också kraven på prestationer öka. Framförallt har föreningen de allra högsta ambitionerna vid spel i distriktsmästerskap på ungdomssidan. Elitsatsning skall ske vid distriktsmästerskap i åldern år, vilket innebär att bästa laget spelar. Samarbete ska ske med skolan gällande bl.a. fotbollsklasser på högstadiet och gymnasiet, oavsett om dessa drivs i kommunal eller privat regi. Föreningens intresse för denna satsning är att berörda elever skall kunna erhålla utökade träningsmöjligheter och Linköping som utbildningsort skall framstå som ett attraktivt utbildningsalternativ, vilket på sikt stärker Linköpings ambitioner att etablera sig som Damfotbollens huvudstad. I samarbete med SISU utveckla föreningen på alla områden enligt särskild plan. Föreningens verksamhet ska bygga på en ekonomi i balans. Föreningen skall ha en väl fungerande organisation, som bygger på aktivt deltagande från många medlemmars sida. Ju mer målinriktad och mer genomarbetad organisationen är, desto bättre förutsättningar kan klubben ge sina aktiva medlemmar. Med en väl fungerande organisation inbegrips ett väl utvecklat kommittéarbete, där enskilda personer tar ett långtgående personligt ansvar i respektive kommitté. Om inte detta kan genomföras så kan inte heller föreningen leverera de visioner och målsättningar som är skissade i detta dokument. De idrottsliga framgångarna, både på bredd- och elitsidan, är avhängiga, hur klubben lyckas med sin organisation. Avgörande för föreningens framgångar är hur många personer som föreningen lyckas att mobilisera i det aktiva föreningsarbetet. Föreningen ser gärna att fler personer bidrar med sitt aktiva stöd! Alla kan alltid bidra med något! Ett deltagande är dessutom många gånger stimulerande och givande! Sponsorarbetet skall under året utvecklas i ett nära samarbete med föreningens egna lag i ett utvecklat kommittéarbete, där målsättningen är att öka intäkterna högst markant. Ett nytt policy-dokument skall framarbetas och en aktiv satsning skall genomföras för att höja intäkterna. Ett fördjupat samarbete med LFC när det gäller sponsorsamverkan kan också bidra till att öka sponsorintäkterna, men föreningen måste framförallt utveckla sitt eget arbete genom att vi själva arbetar med frågan. 10

11 2. Föreningsinformation 2.1 Föreningsorganisation övergripande från RF till egen förening Riksidrottsförbundet/RF Specialistidrottsförbund/SF Svenska Fotbollsförbundet/ SvFF Elitföreningen Damfotboll/EFD (sorterar under SvFF) Specialistidrottsdistriktsförbund/SDF Östergötlands Fotbollsförbund/ÖFF Förening Linköping Kenty Damfotbollsförening 2.2 Föreningsorganisation Kenty, Dam, Herr och Ekonomiska föreningen Linköpings Fotboll Club (LFC) Samarbete mellan föreningarna (Regleras i samarbetsavtal) och spelaravtal) Ligger utanför Kenty-familjen Linköping Kenty DFF (Dam- o flickfotboll) BK Kenty Ekonomisk förening BK Kenty (Herr- o pojkfotboll) Linköping Kenty DFF och BK Kenty (herrfotbollsföreningen) är två separata juridiska föreningar. Den gemensamma nämnaren är att bakom dessa båda föreningar finns en Ekonomisk förening (EF) som är bildad av de båda idrottsliga föreningarna. EF tillhandahåller ekonomisk förvaltning, administration och framförallt ett övergripande ansvar för Fredriksbergs Idrottsanläggning. Fritidsverksamheten bedrivs också av EF vid klubblokalen och sedan 2008 också vid Hjulsbroskolan (Landerydsgården). Styrelsen i EF består av tre oberoende ledamöter 11

12 och en ledamot från resp Linköping Kenty DFF och BK Kenty. Inom EF sker ingen aktiv idrottslig verksamhet, utan detta sker helt i de två andra föreningarna. Det underskott som uppstår, när bla el, vatten, skötsel av planer, underhåll på byggnader, löner till kanslipersonal (inklusive löner till fritidsverksamheten) är betalda av EF, fördelas ut på respektive dam- och herrförening. Fördelningen görs utifrån rådande medlemsantal i respektive förening. Denna fördelning har under flera år legat på ca 40 % för damsidan och 60 % för herrsidan. LKDFF har också ett idrottsligt samarbete med elitföreningen LFC. Det är två avtal som reglerar samarbetet. Det ena avtalet reglerar samarbete som finns rörande arrangemangen på folkungavallen (LFC:s hemmamatcher) och det andra är ett sk spelaravtal, som reglerar vilka spelare som under säsongen får spela i LKDFF. Tidigare farmaravtalet är inte längre gångbart när LKDFF:s A-lag ligger i division 1, däremot kan LKDFF ha farmaravtal med föreningar som ligger i en lägre serie, ex Mjölby Södra IF. 2.3 Hemsida, adresser, telefonnummer, E-postadress Föreningens hemsida ligger under adressen som är en gemensam hemsida för damoch herrföreningen. Utifrån den gemensamma portalen kan man sedan specifikt gå vidare till det som berör dam- och flicksidan. Intentionerna är att hemsidan skall vara ett levande forum för all information inom föreningen, så att alla kan få del av den som finns inom föreningen. Inriktningen är att så öppet som möjligt, redovisa det som är aktuellt inom föreningen. Under hemsidan kommer mycket av allmäninformation läggas som exempelvis: namn på ledare, tränare, styrelse, kommittémedarbetare, revisorer, verksamhetsplan, tränarpärm, spelarutbildning, möteskalendrar, förslag till styrelsen, bollflickor, information om lagen, årsmötesprotokoll, telefonnummer och e- postadresser, etc. Respektive lag ansvarar för informationen rörande sitt eget lag. Föreningen ser gärna att flera ledare lägger in ett foto på sig själv, på hemsidan. Postadress: Linköping Kenty Damfotbollsförening Box Linköping Telefon kansliet: E-postadress: 12

13 2.4 Styrelse och kommittéer Föreningens styrelse, kommittéer och dyl. skall ständigt utvecklas inför varje verksamhetsår. För senaste uppdatering gå in på hemsidan: Organisation Linköping Kenty DFF 2010 Linköping Kenty Damfotbollsförening Dam- och flickfotboll Styrelse Ordförande: Jonas Eriksson Vice ordförande: Håkan Löving Sekreterare: Ledamot: Anna Viklund Ledamot: Rolf Petersson Ledamot: Ledamot: Magnus Candevi Ledamot: Per Kullberg Suppleant Suppleant Valberedning Magnus Candevi Valberedning Per Kullberg Valberedning Revisor: Revisor: Revisorsuppleant: Revisorsuppleant: Kommittéer Arbetsutskott Information Sekreterare Jonas E Föräldrarrep Verksamhetsplan Föräldrarmöten Administration Avtal ledare Avtal spelare Avtal samverkande för Löpande frågor Information Hemsida Ekonomi Rolf P Håkan L Jonas E Budget Redovisning Fakturakontroll Utbet Arrvoden Reseersättningar Marknadsföring Sponsoring Anna V Håkan L Sponsorrep från lagen Avtal sponsorer Matchbollar Lotterier Flick-cup Intäkter Utbildning Akademi Magnus C Torben N Spelarutbildning Ledarutbildning Fotbollsakademi Tränarträffar Fotbollsgymnasi um Riksserien 17 år Seniorfotboll Jens W Tomas S Kent P Stefan T Gun J Magnus C Jonas E Ledarfrågor Ledaravtal Spelarfrågor Spelaravtal Ekonomi Ungdomsfot boll Magnus C Torben N Stefan T Gun J Åsa L Tomas S Utbildning Ekonomi Riksserie 17 år Arrangemang Per K Rolf P Fredrik E Patrik J Nicklas Therese M J Rep från lagen, Flick-cup o Vallen Matcharr Folkungavallen Fredriksberg Flick-cupen Cupturneringar Försäljning Flickcpen Ryd Folkungavallen Styrelsen överväger att införa ett obligatorium att lagen varje år måste inkomma med förslag på bla styrelserepresentanter och andra föreningsfunktionärer, pga att det under en lång rad av år nästintill varit en obefintlig nyrekrytering till styrelsen och kommittéuppdrag. Detta faktum undergräver föreningens fortsatta existens och det innebär i förlängningen en ohållbar arbetsbelastning för dem som i dagsläget innehar olika uppdrag. Ett uppdrag är inte enbart en ansträngning, utan det är också en plattform för personlig utveckling som kan vara användbart inom många olika sammanhang/områden. 13

14 2.5 Ekonomi Ekonomiska förutsättningar handlar ytterst om vilken kvalitet som föreningen kan erbjuda sina aktiva spelare och också hur mycket vi kan stötta aktiva ledare i form av vidareutbildning. Därför är givetvis ekonomifrågan direkt avgörande om föreningen skall kunna leva upp till sina höga ambitioner att tillhandahålla den allra bästa träningsverksamheten inom vår region. Styrelsens målsättning är att, utifrån de ekonomiska förutsättningar som vi har, få ut det maximala värdet av varje förbrukad krona. Här är några viktiga delar som föreningen konstaterar när det gäller ekonomiska frågor: Lättöverskådlig ekonomisk populärupplaga av hela föreningens ekonomi ska finnas. Ett absolut krav är en ekonomi i balans, med målsättningen att ha ett positivt överskott sett till en 2-3 års period. Positivt Eget kapital (en nödvändiget för klara av kommande krav på elitlicens) En ekonomisk planering (budget) och årsverksamhetsplan ska göras så nära det enskilda lagets verksamhet som möjligt, inför varje verksamhetsår, både vad gäller intäkter och kostnader. Gemensamma intäkter och kostnader skall finnas med. Föreningens dagliga likviditet behöver kontinuerligt förbättras och stärkas. Verksamhetsår är lika med kalenderår. För att ge ansvariga inom föreningen en arbetsro och att även kunna rekrytera nya personer till exempelvis en styrelse, är det nödvändigt att ha en så god ekonomi i föreningen som möjligt, så att personer inte blir avskräckta att åta sig uppdrag pga att föreningen har en dålig ekonomi. Det är därför av central betydelse att alla medlemmar har en positiv syn på att föreningen har ett eget kapital (förmögenhet) och att verksamheten genererar ett överskott, sett över en längre tidsperiod. Det långsiktiga målet fram till utgången av 2012 är att bygga upp ett Eget kapital på kr, vilket ger en framtida trygghet. En fråga som alltid diskuteras i en förenig som i sin verksamhet både har en bredd- och elitverksamhet, i vårt fall vårt lag i division 1, är hur mycket pengar som går till elitlaget. Det absolut viktigaste att slå fast här, är att ett A-lag kostar mycket i förhållande till annan verksamhet i en förening, möjligen kan ett ungdomslag i rikstäckande serier ha liknande kostnader. Så länge vi har en förening som har en elitverksamhet, så har också föreningen kostnaderna för detta. Skall detta förhållande ändras, ja då skall vi först ändra på beslutet om elitverksamheten i föreningen, dvs ta bort vårt A.-lag på elitnivå och koncentrera verksamhet mot ungdoms- och breddverksamhet. Frågan behandlas kontinuerligt i styrelsen och enskild medlem kan via de ledamöter som finns där, framföra åsikter och inkomma med förslag på förändringar. Det är alltså inte hugget i sten att verksamheten skall ha den inriktningen som den har idag. Styrelsen är ett organ för effektuera medlemmarnas åsikter och intressen, detta gäller även denna fråga. 2.6 Medlemsavgifter/träningsavgifter Samtliga medlemmar i föreningen betalar medlemsavgift. Detta gäller spelare från 7 års ålder och omfattar alla seniorspelare. Andra funktionärer såsom tränare, styrelsefunktionärer och andra aktiva inom föreningen betalar också medlemsavgift Föreningens årsmöte fastställer medlemsavgiften. Träningsavgifternas storlek bestäms utifrån styrelsebeslut. Medlemsavgift och träningsavgift 1 skall betalas senast sista januari, för det kommande verksamhetsåret. Träningsavgift 2 kan också betalas i januari, men det går också att betala den sista maj. Rabatter erbjuds familjer i form av familjeavgift. Vid utträde ur föreningen skall detta skriftligen meddelas föreningen, alternativt via epost till kansliet, vilket underlättar för kansliet vid kommande debiteringar. Det egna laget bör givetvis också informeras. Vid årsmötet beslutades om att höja medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2009, från 500 kr/år för enskild medlem till 600 kr/år och en höjning av familjeavgiften från 700 kr/år till 800 kr/år. För 2010 genomförs inga höjningar, utan det är oförändrade avgifter. 14

15 Avgiften för de olika lagen är följande under 2010: Ålder Medlemsavgift/ familjeavgift Betalas i januari Träningsavgift 1 Betalas i januari Träningsavgift 2 Betalas senast 30 maj (kan även betalas i januari) Summa Medlems-och träningsavgift enskild medlem >15 år 600:- / 800:- 800:- 500:- 1900: år 600:- / 800:- 700:- 500:- 1800: år 600:- / 800:- 600:- 500:- 1700:- 8 9 år 600:- / 800:- 500: :- 7 år 600:- /800:- 500:- ** 0:- 1100:- 6-års * 0 300:- ** 0 300:- Supportmedlem 100:- * Avser 6-årsgruppen som startar i Maj ** Avgiften för 6-årsgruppen betalas 30 augusti, när vi vet om spelaren vill fortsätta, likaså träningsavgift 1 för 7-åringar betalas också 30 augusti, av samma skäl Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift på 50 kr. Familjer där man både har en flicka och en pojke, som spelar i respektive dam- och herrföreningen, betalar endast en familjeavgift. Familjeavgiften är m.a.o. en gränsöverskridande avgift. Samma princip gäller där föräldrarna bor på skilda adresser, d.v.s. endast en familjeavgift ska betalas. Avgifter som redan har betalats in av spelare och medlemmar, betalas inte tillbaka vid ett utträde ur föreningen. Uteblivna inbetalda avgifter innebär att spelare avstängs från deltagande i tränings- och matcharrangemang. Avstängning sker efter styrelsebeslut, efter att spelaren, föräldrar och berörda ledare har informerats. Vid svårigheter att betala medlemsavgifter och träningsavgifter, uppmanas medlemmar omgående att kontakta kansliet för att eventuellt dela upp betalningarna till flera månader. Styrelsen utesluter inte att senare utnyttja möjligheterna med andra lotterier, typ Sverigelotten, alternativt försäljning av vinnarblock/sportblock/restaurangchans. Detta kommer dock inte att innebära att den införda träningsavgiften 2, kommer att tas bort, utan den behövs för att bibehålla en god ekonomi inom föreningen och klara den kortsiktiga likviditeten. 2.7 Stödjande medlemmar Tanken är att varje spelare ska värva minst 2 stödjande medlemmar ex mor-och farföräldrar, andra släktingar eller bekanta. Reducerad medlemsavgift på 100 kr betalas in till föreningens samlade kassa för att stärka ekonomin och trygga en fortsatt satsning på framförallt en kvalificerad träning. 2.8 Bingolotter Som vi alla känner till så har Bingolottoverksamheten i många föreningar svarat för en stor del av de årliga intäkter, så har även fallet varit i vår förening. Av dessa intäkter har vi kunnat betala planer, gymnastiksalar, omklädningsrum, bollar och mycket annat. 15

16 Alla som följt Bingolottos utveckling kan också konstatera att det blivit allt svårare att sälja lotterna. Administrationen kring Bingolotterna är också av relativt stor omfattning. Många föräldrar har dessutom valt alternativet att friköpa sig från försäljningen eller också har den närmaste familjekretsen varit de som köpt lotterna. Med hänsyn till dessa faktorer så har styrelsen, i likhet med herrsidan i Kenty, beslutat att upphöra med hanteringen/försäljningen av Bingolotterna. För att inte urholka föreningens ekonomi har vi istället valt att ta ut en träningsavgift 2, för samtliga åldersklasser från 7-manna och uppåt (se under rubriken medlemsavgifter/träningsavgifter). Styrelsen utesluter inte att vi senare kommer utnyttja möjligheterna med andra lotterier, typ Sverigelotten. Detta kommer dock inte att innebära att den nu införda träningsavgift 2 kommer att tas bort, utan den behövs för att bibehålla ekonomin i föreningen. 2.9 Sponsoring, föreningens policy (ny, under utarbetande) I samband med det avtal som finns med LFC, så har föreningen också kommit överens om vissa riktlinjer för hur sponsorarbetet skall läggas upp. Ett nytt policydokument är under utarbetande hur samarbetet med LFC skall gå till och hur arbetet skall bedrivas internt i föreningen. Kenty att samarbeta. I avvaktan på detta dokument hänvisar föreningen att ta kontakt med föreningens kansli. Kommande policy bör bla innehålla följande riktlinjer: Enkla instruktioner, vem som skall kontaktas i dessa frågor. Klargörande om sponsorintäkter går till föreningen eller till klubbkassorna. Policy vilka företag som får kontaktas och vem som får kontakta med tanke på det samarbete som råder mellan LKDFF och LFC. Utformning och riktlinjer av eventuella tryck på dräkter, overaller, etc. LKDFF har i slutet av 2009 tagit fram en egen fyrsidig sponsorfolder att användas vid kontakt med företag och organisationer. Förutom detta så har LKDFF fått en sida i LFC:s sponsorbroschyr i syfte att öka LKDFF:s intäkter. Enskild medlem som vill arbeta med dessa frågor kan kontakta den person som är utsedd i respektive lag eller de personer i styrelsen som ingår i kommittén för marknadsföring/sponsoring alternativt kontaktar man kansliet Arvoden/ersättningar/utrustning för ledare Engagemanget ska bygga på känsla för föreningen och eget intresse att medverka i Linköping Kenty DFF. För styrelsefunktionärer utgår inget arvode. För ungdomsfunktionärer utgår inget arvode. För juniortränare utgår ett lägre arvode, då sådan finns. För tränare och hjälptränare på seniornivå utgår arvode. Alla nytillkomna ledare ska erhålla Linköping Kenty DFF:s ledaroverall utan kostnad och även en ny när så krävs. Vid uppdrag i föreningen ska den bäras. Vissa kostnadsersättningar kan utgå, för exempelvis rese- och telefonkostnader Årsmötet Ordinarie årsmöte skall hållas i början av året, dock senast med utgången av februari. Inför årsmötet skall genomförd revision vara dokumenterad i en revisionsberättelse. Styrelsen skall också presentera en årsberättelse över verksamheten, som bla skall innehålla styrelsens slutord 16

17 för det gångna verksamhetsåret. Valberedningen skall till årsmötet ha tagit fram kandidater till de personer som är i tur att avgå från styrelsen Röstberättigad medlem Röstberättigad medlem är den som under året fyller 16 år eller är äldre och har erlagt medlemsavgift, antingen enskilt eller betalat familjeavgift. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Medlem som inte är röstberättigad har yttranderätt, men inte förslagsrätt. Årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande Föreningens stadgar Stadgar går att beställa via föreningens kansli (se telefonnummer eller mailadress ovan) eller att ta fram via föreningens hemsida Planeringsåret Ett Linköping Kenty DFF- år Januari: Sammanfattning av Flick-cupen som spelats i december året innan, Bokslutsarbete, Utskick medlemsavgifter/träningsavgifter, Förberedelser årsmöte, Anmälningar till seriespel i flick- och ungdomsserier, Arbete i valberedningen inför årsmötet, Sponsorarbete, Bestämma dagar för flick-cupen i Ryd, Uppstart matcharrangemang representationslaget, Inventering av lagens utrustning/material, Redovisning av närvarokort för det gångna halvåret Februari: Årsmöte, Planering inför säsongspremiär, Inköp material, Säsongspremiär grusplan, Föräldramöten inför kommande säsong, Sponsorarbete, Utskick påminnelse medlems- och träningsavgifter, Anmäla önskemål om dagar för Flick-cupen, Arrangemangsplanering inför seriestart (Fredriksberg och Folkungavallen), Avstämning inbetalda medlemsavgifter/träningsavgifter Mars: Träningsmatcher, Arrangemangsplanering inför seriestart Fredriksberg, Arrangemangsplanering/uppstart Folkungavallen, Önskemål om halltider fastställs och skickas in till kommunen, Sponsorarbete April: Träningsspel på gräs, Seriepremiärer Maj: Seriespel Juni: Seriespel, Dagverksamhet för flickor och pojkar (Svenska Fotbollsförbundets fotbollsskola), Sommar cuper, Avstämning inbetalda träningsavgifter 2, Utskick påminnelse träningsavgift 2 Juli: Sommarläger, cuper Aug: Seriespel, Planering flick-cupen i Ryd, Redovisning av närvarokort för det gångna halvåret September: Seriespel, Tränarfrågor, Inventera vilka tränar- och lagledarresurser som finns att tillgå inför kommande säsong, Inventering vilka spelare som finns att tillgå inför kommande säsong, Fördelning av halltider för vinterträningen, Planering flick-cupen i Ryd Oktober: Avslutning seriespel, Talangarbete inom distriktet, Sponsorarbete, Fastställande av nya träningsscheman till årets resterande månader, Planering flick-cupen i Ryd, Informationsmöten med föräldrar, Informations- och diskussionsmöten med ledare, tränar- och ledarfrågor November: Planering flick-cupen i Ryd, Framtagande ny verksamhetsplan, Budget kommande år, Nya spelare, Samtal nya tränare, Samtal om hur många lag som skall delta kommande säsong, Avtal nya spelare, Sponsorarbete, Informationsmöten med föräldrar, Tränarträffar (utbildning/utveckling av tränare), Fotbollslördag (möte tränare, ledare, styrelse) December: Flick-cup i Ryd (fem dagar), Fastställande av ny verksamhetsplan, Fastställande budget kommande år, Sponsorarbete, Fastställande av spelartrupper och tecknande av spelaravtal, Fastställande av tränarsidan och tecknande av tränaravtal, Uppdatering medlemsmatrikel från resp lag senast 15 december kansliet tillhanda, Uppdatering lagorganisation för varje lag 17

18 2.15 Viktiga arrangemang och arbetsuppgifter under verksamhetsåret Nedanstående arrangemang kräver ett stort engagemang och deltagande från hela föreningen. Matcharrangemang, bollflickor, entréarbete, kioskförsäljning, vid LFC:s hemmamatcher på Folkungavallen under säsongen 2010, enligt tecknat avtal med LFC (uppstart mars 2010). Matcharrangemang, entréarbete, kioskförsäljning, bollflickor, vid div 1-lagets hemmamatcher på Fredriksbergs Idrottsplats under säsongen 2010 (uppstart januarifebruari 2010). Flick-cupen i Rydshallen i december 2010 (föräldrar till F8 F14 /15 berörs och förväntas driva arrangemanget med hjälp från kansliet, uppstart september 2010) Nattvandringar i Linköpings centrum. Planerade månader 2010 är januari och maj månader, vilket innebär att 6 föräldrar är närvarande på stan mellan 21:00 och 03.00, fredag och lördag. Föreningen får ekonomisk ersättning för detta. Utifrån respektive kommitté, krävs ett grundligt och seriöst arbete, både för att säkra arrangemangen som sådana, men också för att säkra de intäkter som föreningen förväntar sig få från framförallt insatserna på Folkungavallen, Flick-cupen i Ryd och nattvandringarna. Dessa arrangemang måste säkerställas för att inte äventyra föreningens ekonomi! Matcharrangemanget i samband med vårt egna A-lags hemmamatcher handlar mycket om att locka ytterligare publik till dessa matcher och i förlängningen skapa ett ökat intresse/intäkter, men också att säkerställa arrangemangen utifrån de krav som ställs ifrån Svenska Fotbollsförbundet Föreningens gemensamma anläggning - Fredriksbergs idrottsplats Ekonomiska Föreningen (se organisationsskiss under 2.2) ansvarar för drift och underhåll av den gemensamma anläggningen, Fredriksbergs idrottsplats. För att EF ska kunna påverka tillgången på planer, omklädningsmöjligheter och klubbhus, har föreningen valt att ta över driftansvaret och till viss del äganderätten av anläggningen. Det innebär att föräldragrupper, på ungdomssidan, kan åläggas arbetsplikt med skötsel av den gemensamma anläggningen. Andra arbetsuppgifter som kioskförsäljning, funktionärer vid hemmamatcher, ansvariga för tipspromenader o s v, kan förekomma. Vad gäller junior- och seniorlag ska spelarna själva medverka. Slitaget är stundtals hårt på våra planer på Fredriksberg, vilket i sig är glädjande då många pojkar och flickor har sin fritidssysselsättning där. Samtidigt innebär många lag och många spelare ett oerhört slitage, där i princip endast vila för planerna är det som kan göra dem bättre. Det vi själva kan göra är att inte belasta planerna när det har regnat mycket och också förlägga en del övningar ex ryckträning på andra ytor än på de uppmålade planerna. Målområdena behöver också vila och det är därför önskvärt att vi flyttar målen till andra platser än de fasta platser som de står på när vi spelar match. 18

19 3. Laginformation 3.1 Föräldraengagemang Utan ett stort engagemang från föräldrar och närstående personer kan verksamheten i en förening av ideell karaktär inte fungera. Det är av största vikt att föräldrar på olika sätt försöker att bidra med det som man kan och har förmåga till, se under rubrik 3.19 Vad kan jag som förälder eller enskild medlem hjälpa till med?. Föräldrar kan med egna barn i ett lag komma i olika konfliktsituationer, som kan bero på en rad olika omständigheter. Föreningen har en tro att föräldraskapet och ex coach-roll går att förena när spelarna är yngre. I takt med att spelarna blir äldre, tonårsrelaterade beteenden träder in, ökade prestationskrav och successiv övergång till att det är bästa laget som spelar, gör sammantaget att det blir allt svårare att kombinera, att både vara förälder och att exempelvis coacha ett lag. Föreningen strävar efter att om möjligt, att från 14 års ålder, så skall inte förälder coacha egen dotter/döttrar. Detta är en strävan och en rekommendation, där undantag är nödvändiga då det stundtals inte finns andra krafter att tillgå än föräldrar. Det kan också finnas exempel där ovanstående inte är något problem, men om alternativ finns så skall alltid alternativet icke-förälder prioriteras framför en förälder-dotter relation. Föräldrar kan med fördel fortsätta att vara tränare eller hjälptränare, men om möjligt inte coacha egna ungdomar när dessa nått en ålder av år. Alla kan alltid bidra med något och göra bördan något lättare för de som alltid lägger ner mycket tid på att göra det bra för våra tjejer! (Se vidare förslag på kommitté-uppbyggnad). Föräldrar som är osäkra på vad man kan hjälpa till med eller är osäkra på omfattningen av ett deltagande, uppmanas att ta kontakt med ledare inom det egna laget eller kontakta någon i styrelsen. Ett aktivt deltagande kan vara berikande på många sätt, ge nya dimensioner i tillvaron, skapa nya kontakter med nya personer och också vara meriterande utanför föreningslivet. Föräldraengagemanget bygger alltid på ideella insatser, varför grundregeln är att det inte utgår någon form av ersättning för de nedlagda insatserna. Detta är också ur rättvisesynpunkt den bästa vägen att gå, då det är svårt att väga olika engagemang mot varandra. Styrelsen uppfattar också att det finns ett brett stöd för uppfattningen att man tar ett uppdrag i föreningen, utifrån att man vill bidra till att sina egna barn/ungdomar skall ha en meningsfull fritid och inte för att man ska vinna några ekonomiska fördelar utifrån den arbetsinsats man gör. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att samtliga spelare oavsett om man har en förälder som är engagerad i förening som tränare, lagledare, etc, erlägger både medlemsavgift och träningsavgift. Istället kommer dessa medel att användas för utveckling/utbildning av tränare och till utrustning i form av träningskläder. 3.2 Föräldramöten Skall anordnas minst två gånger per år. Lämpligen kan detta ske innan vårsäsongen har sin början och också som en avslutning vid hösten. Föräldrarepresentanten tillsammans med övriga ledare ansvarar för att föräldrar kallas till dessa möten. Syftet är att informera och göra så många som möjligt delaktiga i lagets och föreningens verksamhet. Vid ett av dessa möten bör representanter från föreningens styrelse inbjudas för att delge klubbens pågående verksamhet. 3.3 Lagkassor Enskilda sk lagkassor förekommer inom många föreningar och det finns många olika uppfattningar om hur man ska göra ett regelverk runt dessa. En del föreningar har av olika anledningar tagit bort sina lagkassor och istället valt att slussa samtliga bidrag/sponsorpengar till den gemensamma föreningskassan. Inom vår förening har vi stora variationer, på hur stora behållningar som finns i resp lag. 19

20 Det finns olika sätt att policymässigt hantera denna fråga. Utgångspunkten för kommande beslut är att få en ordning, där det kommande beslutet inte innebär att den totala penningmängden minskar, men att man mellan olika lag uppnår en större rättvisa och där bidrag/sponsormedel mer bygger på en föreningskänsla än bara en lagkänsla. Eftersom vi eftersträvar en rörlighet mellan lagen, för spelare som framförallt har blivit något äldre, så indikerar detta att tillförda medel mer ska gå in i en gemensam pott. Ytterligare tänkbara varianter är att begränsa lagkassorna i kronor. En annan modell är att en viss procent på inkomna medel går in till den gemensamma kassan och att resterande medel stannar i laget. Styrelsen önskar här en fortsatt dialog, som under 2010 kan leda fram till ett ställningstagande i denna fråga. 3.4 Lagorganisation För varje lag utses minst följande funktionärer, med adress, telefonuppgifter och mailadress. Det är viktiigt att alla lag använder nedanstående funtionärstitlar, eftersom vi utifrån titel bygger övergripande maillistor och har vi samma titlar så får vi dessa listor kompletta. Laget kan givetvis förutom nedanstående funktionärer välja att lägga upp ytterligare funktioner, om man så vill, ex målvaktstränare, fikaansvarig, etc. Huvudtränare (se 3.5) Assisterande tränare (helst flera; se 3.6) Lagledare (se 3.7) Kontaktperson folkungavallen (se 3.8) Kontaktperson flick-cupen (se 3.9) Sponsoransvarig (se 3.10) Föräldrarepresentant (se 3.11) Uppgifterna ska lämnas till föreningens styrelse/kansliet senast 15 januari (detta gäller inte enbart nystartade lag utan samtliga lag inför varje ny säsong). Laget svarar samtidigt själva för kontinuerlig uppdatering av hemsidan via föreningens Webbmaster. Ovanstående är ett krav att förse kansli och styrelse med aktuella kontaktpersoner. Ett planerat samarbete ska ske mellan åldersgruppens olika lag och ledare, där det finns mer än ett lag. Det är också önskvärt att utveckla ett samarbete mellan de olika åldergrupperna inom resp 5-manna-, 7-manna och 11- mannalagen. För 11-mannalagen är det ett krav och en nödvändighet för att på ett bra sätt kunna genomföra spel i de olika flick-divisionerna, se punkten Flickdivisioner. Det är också en nödvändighet att 11-mannalagen har ett samarbete inför övergången till seniorspel. 3.5 Huvudtränare uppgifter Ansvara för lagets verksamhetsplanering, vad gäller träning och övningar. Ansvara för lagets träningar och övningar. Ansvara för vilka som ska delta i match. Ansvara för coachningen av laget vid match. Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare ansvara för lagets materiel. Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare ansvara för aktivitetsredovisning (se punkt 3.13). Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare delta i föreningens ledarträffar och utbildningar. Tillsammans med lagledaren och assisterande tränare svara för lagets transporter Tillsammans med lagledaren och övriga lagfunktionärer, genomföra den ekonomiska planeringen och inkomstanskaffningar till lagets eventuella lagkassa. Tillsammans med lagledare, assisterande tränare och föräldrarepresentant ansvara för att föräldramöten genomförs. Tillsammans med lagledare, assisterande tränare och föräldrarepresentant ansvara för att lagets medlemsmatrikel är uppdaterad. Medlemsmatrikeln skall senast 15 december, varje 20

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Verksamhetsplan FK Karlskrona 2015-2016

Verksamhetsplan FK Karlskrona 2015-2016 Verksamhetsplan FK Karlskrona 2015-2016 Vår vision FK Karlskrona, föreningen som ger ungdomarna i Karlskrona goda förutsättningar till en aktiv fritid, med bollspel, kamratskap och glädje och erbjuder

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sollentuna FK 2015

VERKSAMHETSPLAN. Sollentuna FK 2015 VERKSAMHETSPLAN Sollentuna FK 2015 VISION En fotbollsklubb som tar ansvar för alla barn, ungdomar och ledare i kommunen som vill utöva fotboll, oavse8 deras kunskap, färdighet eller ambi;onsnivå och som

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020. Den Svart Vita tråden

Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020. Den Svart Vita tråden Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020 Den Svart Vita tråden Bakgrund Kronängs IF fotbollssektion bedriver verksamhet inom Barn-, Ungdoms- och Senior-fotboll, både på dam- och herrsidan.

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer