Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen"

Transkript

1 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor utifrån deras egna förutsättningar. Ingen utslagning ska ske bland ungdomar som har intresse och vill satsa på hockeyn, i den omfattning som föreningen bedriver. Föreningen ska ge en så bra utbildning och stimulans för våra spelare, så att dom inom föreningen kan utvecklas till sin maximala nivå. Föreningen ska också ge våra ungdomar en bra fostran i uppträdande på och utanför rinken. Alla ska kunna känna sig stolt över våra ungdomslags uppträdande. Föreningen ska aktivt ge våra ungdomar utbildning och information runt farorna med droger och tobak. Frågor runt andra ungdoms- och samhällsproblem som mobbning och invandrarfientlighet ska också arbetas med i föreningen. Föreningen ska aktivt samarbeta med andra idrottsföreningar, övriga föreningar och skola i regionen. Det sportsliga målet är att lagen ska spela i högsta möjliga serie för sina respektive åldersgrupper.

2 Medel I föreningen ska nedanstående regler tillämpas av alla ledare i våra lag. Ledare är skyldiga att inför varje säsong med föräldrar och spelare gå igenom vad som gäller för kommande säsong. Efter varje säsong gås regelverket igenom och korrigeras om så erfordras. Föreningens styrelse kan i undantagsfall besluta om avvikelse från policy under säsongen. Föreningen ska också tillse att alla ledare ges den utbildning som erfordras för att på bästa sätt kunna arbeta med våra ungdomar. Följande regler gäller inom föreningen: Träning Ungefärlig träningsmängd (pass per vecka exklusive match): Typ av träning A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E Isträning Barmark (maj-aug) * Off-ice *Spelare som inte idrottar sommartid bör barmarksträna förslagsvis med B2. Detta är föreningens mål avseende antal träningspass-om det inom en åldersgrupp finns förutsättningar (ledare och spelare) finns inget hinder för utökad träning. Observera att det förmodligen ej finns utrymme för ovanstående antal träningspass i Kopparhallen, ett antal pass förläggs då på utomhusrink, eller annan arena. Spelare ska alltid meddela ledare om han kommer att vara borta från träning eller match. Andra idrotter Föreningen ska stimulera våra ungdomar att syssla med andra idrotter, i synnerhet någon sommaridrott. I övergången mellan sommar- och vintersäsong ska våra ledare kontakta andra föreningar för att lösa eventuella kollisioner av träningar/matcher. Normalt ska regeln att match går före träning gälla. Idrott och skola Genom goda kontakter med skolan och föräldrar, ska föreningen bidra till att spelarna kan förbättra sitt studieresultat. Föreningen ska klargöra att ansvaret för skolarbetet vilar på den enskilde spelaren och dennes föräldrar, samt underlätta för den enskildes planering av skolarbete och idrottsverksamhet. Föreningen ska aldrig ställa villkor, träning/match mot skolarbete. 1 Introduktion till extraträning (inför B-nivå) utanför isen under vintersäsong med betoning på lek samt att stärka gruppgemenskapen och sammanhållningen. Exempel på aktiviteter kan vara brottning, simning,innebandy eller teori.

3 Seriespel Föreningens ungdomslag ska spela lokalt i Skellefteå t o m C-nivå. B- och A-nivå spelar i länsserien om laget och spelarna bedöms ha förutsättningar att utvecklas positivt med motstånd i form av länseliten. Juniorlagen spelar i högsta möjliga serie efter samråd med berörda tränare och juniorsport, beslut tas av styrelsen Lagtillhörighet Föreningen ska om möjligt bedriva verksamhet i rena åldersgrupper, utom i juniorlagen där man bör eftersträva 50-50% fördelning mellan 1:a och 2:a års juniorer Nivåanpassat byte av lagtillhörighet,och lån av spelare mellan lagen bör ske (både upp- och nedflyttning). Byte ska alltid ske för spelarens bästa, d v s inte på grund av att det äldre/yngre laget behöver fler och/eller bättre spelare.lagbyte eller lån av spelare skall alltid föregås av samtal med berörd spelare och förälder.byte kan ske under pågående säsong. Slutgiltigt beslut om byte tas av föreningens sportkommitté i samråd med berörda ledare. Spelaren ska bedömas ha större utvecklingsmöjligheter i det nya laget samt bedömas passa in socialt i den nya gruppen. Ledare i något av laget har inte rätt att förhindra byte för det egna lagets bästa. Beslutet kan omprövas under pågående säsong Nya spelare Det finns två kategorier av nya spelare.( Nybörjare och spelare från andra föreningar) Vi som förening har en skyldighet speciellt mot nybörjare, vårat ansvar ligger i att ge den kunskap som behövs för att kunna spela hockey. Det är ingen självklarhet att man ska börja i det lag som man åldersmässigt tillhör. Utan det är mognads och kunskapsnivån som bestämmer. Det är den ledare i det lag som man åldersmässigt tillhör som tillsammans med den nya spelaren och dennes föräldrar bestämmer om en utvecklingsplan. Det kan innebära att man börjar att träna med ett annat lag i föreningen. Träning och match I respektive grupp gäller nedanstående regler för respektive åldersgrupp. Definitioner Matchning: Med matchning menas att en spelare som under en match står i tur att få spela, får stå över till förmån för en som av ledarna bedöms vara bättre. Observera att regeln talar om maximalt tillåten matchning.. se matris. Inom laget Nivåanpassning / match: De spelare som kommit längst i sin utveckling måste erbjudas utmaningar i form av hårdare och bättre matcher mot mer kvalificerat motstånd. De spelare som inte hunnit lika långt utvecklingsmässigt ges även de en möjlighet att spela matcher på lämplig nivå och utvecklas av dessa matcher. Denna bedömning av spelarna görs av lagets tränare.

4 Nivåanpassning/ träning: Med nivåanpassning menas att man anpassar nivån på träning efter spelarens utveckling. Utvecklingskurvan kan variera mycket mellan olika individer i samma ålder, detta är helt naturligt. Vi anser oss ha en skyldighet som förening att stimulera spelarna på den nivå de befinner sig i. Detta för att få bästa möjliga utveckling på varje enskild spelare i föreningen. Denna bedömning av spelarna görs av lagets tränare utifrån spelar inventering. Lån av spelare mellan lagen Nyttjande av spelare mellan åldersgrupper till träningar och matcher ska stimuleras. I samråd mellan ledare i respektive lag. Samträning med andra lag: På nivå C E bör samträning ske med närmaste åldersgrupp minst 1 gång / vecka, för ökad tid på is

5 Clemensnäs Hockeys policy för ungdomshockeyn i föreningen - träning och match Matchregler A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Nivåanpassning match Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Alla spelar lika mycket under säsong (rullar runt på alla spelare 2 ) Nej, tränare tar ut lag för varje match Nej, tränare tar ut lag för varje match Nej, tränare tar ut lag för varje match Ja Ja Ja Ja Matchning Ja, i matchavgörande situationer Ja, i matchavgörande situationer Ja, i power play och box play. Samt matchavgörande situationer I DM Ja, i boxplay Nej Nej Nej Deltagande i match baseras Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej på totalt träningsdeltagande Nivåanpassning träning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Cupspel spelar, A1 tränare spelar, A2 tränare Enlig övriga punkter Enlig övriga punkter Enlig övriga punkter Enlig övriga punkter Enlig övriga punkter DM spelar, A1 tränare spelar Bästa B-nivålag spelar, B1 tränare Bästa B-nivålag spelar Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Resultatfokus Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Fokus på positioner/platser Ja Ja Ja Ja Delvis, viss styrning mot specifika platser sker Delvis, viss styrning mot specifika platser sker laget Dusch efter träning och match Andra idrotter Nej, spelare ska prova alla platser i Ja Ja Ja Ja Ja Ja Rekommenderas Ja, men minst ca 50% närvaro på CHC sommarträningar 3. Ja, men minst ca 50% närvaro på CHC sommarträningar 3. Ja, men minst ca 50% närvaro på CHC sommarträningar 3. andra idrotter andra idrotter andra idrotter andra idrotter, spelaren får själv välja vid träningskollisioner 2 0m ledare har för stort antal spelare för att kunna rulla runt på alla spelare, ska alla stå över samma antal matcher, där spelaren är berättigad att spela. 3. I samråd med tränarna i andra idrotter.

6 Tränare Vid rekrytering av nya tränare bör dessa rekryteras utanför föräldragruppen senast från och med A2 Föräldrar Föräldragrupp ansvarar för att allt arbete, förutom det sportsliga, d v s kioskförsäljning, lotterier, arrangemang mm organiseras och utförs utan att ledarna involveras. Respekt ska visas för allt funktionärsarbete i samband med match. Om barn har särskilda behov förväntas barnets föräldrar bistå i nödvändig omfattning. Laget skall ges möjlighet till samling, genomgång samt nedvarvning och tid för reflektion före/efter match och träning Hygien Spelarna skall tidigt lära sig samband mellan träning/match och god hygien. Ledare ansvarar för att duschning sker. Uppträdande Ledare och föräldrar ska gå före med gott exempel med sitt uppträdande. Ingen öppen domarkritik får ges. Spelare som kritiserar domare, medspelare eller hånar motspelare ska tillrättavisas av ledare. Föreningen ska också verka för ett vårdat språkbruk bland våra ungdomar. Våra lag är våra ambassadörer som alla i föreningen ska kunna känna sig stolta över. Spelare som inte följer dessa regler kan stängas av mellan en (1) och tre (3) matcher samt däremellan liggande träningar. Om inte ledare samt berörda spelare och föräldrar är överens hänskjuts frågan till föreningens sportkommitté för beslut. Droger, tobak Föreningen ska arbeta aktivt med information runt droger och tobak från B-nivå. Ingen snusning eller rökning får förekomma bland spelare runt träningar och matcher. Ledare bör föregå med gott exempel avseende rökning och snusning runt sammankomster med laget. Alkohol får under inga omständigheter användas av ledare, spelare och medföljande föräldrar runt matcher. Samhällsproblem Föreningen ska hjälpa till att fostra våra ungdomar till bra samhällsmedborgare genom att aktivt, med utbildningar och information av olika slag, arbeta med aktuella samhällsproblem som mobbning, rasism, invandrarfientlighet med mera. Föreningen ska också samarbeta med skola, lokala föreningar och kommunal fritidsverksamhet.