LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-12 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE"

Transkript

1 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE 1

2 Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR UNGDOMSUTBYTE SVENSKA UNGDOMSLÄGER Lions Camp Värmland... 7 Lions Camp Småland, Hultsfred... 7 UTLÄNDSKA UNGDOMSLÄGER... 8 MD 112 BELGIEN... 8 MD 106 DANMARK... 8 MD 105 ENGLAND OCH IRLAND... 9 MD 120 ESTLAND MD 107 FINLAND MD 103 FRANKRIKE MD 109 ISLAND MD 128 ISRAEL MD 108 ITALIEN MD 126 KROATIEN MD 131 LITAUEN MD 121 POLEN MD 110 NEDERLÄNDERNA (HOLLAND) MD 104 NORGE MD 124 RUMÄNIEN MD 129 SLOVENIEN MD 116 SPANIEN MD 122 TJECKIEN/SLOVAKIEN MD 118 TURKIET MD 111 TYSKLAND MD 119 UNGERN MD 114 ÖSTERRIKE MD 115 PORTUGAL MD 132 MAKEDONIEN MD 102 SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN UKRAINA LÅNGVÄGA RESOR AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND CANADA JAPAN USA YEC Översättning av Application Form

3 INFORMATION INFÖR UNGDOMSUTBYTE. Öppna dörren för ungdomar till världen genom Lions ungdomsutbytesprogram. Sveriges Lions Ungdomskommitté inbjuder härmed alla Lionsklubbar att sända ungdomar till Sveriges Lions Internationella ungdomsläger år 2013, liksom till de i utlandet arrangerade ungdomslägren som finns upptagna i detta program. Det distrikt som arrangerar läger skall även ombesörja att värdfamiljer engageras. Det är vår förhoppning att de klubbar som sänder ungdomar till internationella ungdomsläger ställer sig positiva till att hjälpa till med att få engagerade värdfamiljer för de ungdomar som kommer till Sverige. Ungdomskommittén hoppas på ett lika gott gensvar från klubbarna som tidigare år. Ansökan skickas senast den 15 december till distriktets YEC med e-post. Mejladress dill respektive YEC finns på sista sidan. Liksom tidigare år arrangeras i samarbete med Oskarshamns folkhögskola även i år läger för fysiskt funktionshindrade. För information om detta läger kontakta YCEC Nils-Erik Borgström Vad är Lions internationella ungdomsläger? Lions Clubs Internationals ungdomsutbytesprogram är byggt på Lionismens första syfte Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Programmet antogs officiellt 1961 och har som mål att skapa bättre internationell förståelse bland världens ungdom. Tack vare Lionklubbars medverkan har drygt ungdomar och värdfamiljer upptäckt att det inte existerar kommunikationsproblem när man låter hjärtat tala. Lions utbytesprogram framhåller värdet av att deltagarna får lära känna hur man lever i andra länder. Utbytet arrangeras inte i syfte att erbjuda tillfälle till semester, studier eller arbete. De ungdomar som väljs ut för dessa resor bör vara sådana som har ett behov av en morot för sin fortsatta utveckling på ett positivt sätt. Utbytena arrangeras av enskilda klubbar eller zoner, men är i högsta grad en angelägenhet för distrikt och multipeldistrikt. Alla som deltar, både värdfamiljer och besökare, måste utses av en Lionklubb. Samordning sker genom våra YEC - ansvariga. Lions i många länder arrangerar läger för att ge ungdomar från olika länder tillfälle att träffas under vänskapliga former. Utbytet, som erbjuder kulturella program, men även sport och idrott, varar oftast tre veckor och inkluderar alltid vistelse i värdfamilj en vecka omedelbart före eller efter lägret. De långa overseas resorna (USA, Canada, Japan, Australien och Nya Zeeland) har dock 3 veckors vistelse i värdfamilj. Vem kan utses till utbytesstipendiat? Ungdomar i åldern år (vissa fall år), som är intresserade av att lära sig mer om andra länder och är villiga att dela med sig av sin egen kultur. Deltagarna måste känna till att de kommer att betraktas som ambassadörer för sin familj, Lions och Sverige. De måste ha goda kunskaper i. engelska och i något fall även tyska, franska, spanska eller portugisiska. Endast i undantagsfall kan man delta mer än en gång i Lions ungdomsutbyte. Detta för att så många ungdomar som möjligt ska kunna komma i åtnjutande av ungdomsutbytet. Vilka skyldigheter har sponsorklubben? Det är sponsorklubbens skyldighet att välja ut deltagare enl. ovanstående regler, att upplysa dem och deras föräldrar om programmets målsättningar och bestämmelser liksom att informera om klubbens verksamhet. Man 3

4 måste också se till att den sökande har lämplig försäkring. Alla ansökningshandlingar, kompletta och undertecknade skall sändas till distriktets ungdoms- utbytesordförande(yec) fvb. till YED Nils-Erik Borgström Hur finansieras besöket? Sponsorklubben betalar resan tur och retur. Det förekommer också att kostnaderna delas mellan sponsorklubben och utbytesstipendiatens familj om kostnaderna är stora som t ex för resorna till USA, Canada, Japan, Australien/Nya Zeeland. Hela resan skall betalas, dvs. även till och från värdfamilj resp. läger i värdlandet. Vistelse hos värdfamilj och läger bör vara helt fritt från kostnad för deltagarna. Observera att flera läger kräver en avgift för resor och ibland övernattningar utanför lägret i samband med studiebesök. Om lägerkostnader förekommer skall detta redovisas i lägerprogrammet. Deltagarna bör ha med sig ca. SEK 1.000:- per vecka för personliga utgifter. OBS att till detta tillkommer kostnad för ryggsäck 750:- som betalas av sponsrande Lionklubb. Vilka länder deltar i utbytesprogrammet? Av programmet framgår med vilka länder vi har utbyte nästkommande år. När ansökan inkommit försöker vi alltid att arrangera utbytet med det land som står överst på ungdomens önskelista. Skulle detta inte vara möjligt försöker vi att ordna med något annat land och då naturligtvis efter överenskommelse med respektive YEC och sponsorklubb. Det är av största vikt att ungdomen fyller i inom vilken tidsperiod han/hon kan åka. Önskelistan får endast innehålla ett val per land. Vem kan ställa upp som värdfamilj? Familjer som är intresserade av att ha kontakt med ungdom och är villiga att öppna sitt hem för en pojke eller flicka från ett annat land kan medverka. Det är inte nödvändigt att ha ungdom i samma ålder som besökaren och familjen kan gärna, om möjlighet finns, ta mer än en ungdom. Man behöver inte vara Lionmedlem för att vara värdfamilj. Det förväntas att de klubbar som sänder ungdomar till läger också ser till att ordna värdfamiljer för motsvarande antal ungdomar. Hur går urvalet till och när får klubben respektive ungdomarna besked? Ordningen när det gäller utbytesprogrammet är den att undertecknad, som ansvarig, har på Lions Ungdomsutbytesmöte vid EuropaForum den 5-8 september 2012 gjort avtal med de ansvariga för övriga länders ungdomsverksamhet. Hur många platser som står till vårt förfogande i respektive land framgår av presentationen av varje lands läger. Vi kan aldrig garantera plats på ett visst läger utan detta avgörs först när vi fått bekräftelse från värdlandets utbytesansvariga. Preliminär och komplett ansökan till läger skall vara distriktsansvarige (YEC) tillhanda senast den 15 december. Skulle fler ansökningar än tillgängliga platser på respektive läger komma in, gäller turordning, varefter klubben informeras om resultatet av resp YEC. Därefter skall den definitiva ansökan skickas in och detta skall ske senast den 15 februari Har inte platsen då besatts så finns möjlighet för annan klubb att söka. Då gäller det att först till kvarn får platsen. Tänk på att lägren då kan vara fullbesatta. Det är bättre att vara ute i god tid! Så snart en ansökan inkommit till YED skickas den till respektive land alt till viceyed för de svenska lägren. Sedan bör det inte dröja längre än till den 15 april förrän en bindande bekräftelse finns hos sponsorklubben respektive den sökande. Skulle så inte vara fallet så skall distriktets YEC kontaktas. Hur sker resan och hur anskaffas biljetter? Efterhand som beslut om värdfamilj och lägerplats finns beställer YED flygbiljetter från den resebyrå som Lions kontrakterat. Resebyrån planerar lämpligaste flygväg till och från angivna destinationer och tar kontakt med såväl den resande ungdomen som YED. 4

5 Respektive klubb kan erhålla resekostnaden via YED/YEC De priser som finns angivna vid respektive land gäller flygresa från närmaste internationella flygplats till respektive lands mest lämpliga internationella flygplats. Beroende på den utresande ungdomens resp. värdfamiljens bostadsort tillkommer ev. lokala resor. Dessa resor ombesörjs också av den valda resebyrån om så önskas. Ett avbeställningsskydd tecknas på samtliga utlandsresor. Om avbeställningsskydd (SEK 145:--665:-) inte önskas måste detta meddelas i samband med definitiv ansökan. Övriga frågor: Kostnaden för resehandbok, ett standar, trettio pins, ryggsäck och central information till den resande är SEK 750:-. Ekonomiska frågor: Biljetterna sänds direkt till den resande ungdomen med kopia till YED i god tid före resan. Övrig materiel (se ovan) distribueras via YEC till den enskilde. Kostnaden för resan faktureras direkt från resebyrån till resp klubb. Övrigt materiel faktureras resp. klubb under augusti via Lions MD-kassör. Om kostnaden skall fördelas mellan olika Lionsklubbar resp. Lionsklubb och familj skall detta ske lokalt via klubbkassör. När och hur informeras den utresande? Det förväntas att den utresande känner till Lions verksamhet. Det förväntas att den resande kommer att få hålla föredrag om sin hembygd och då måste naturligtvis även Lions lokala verksamhet beröras. Informationen om klubbens verksamhet åligger den lokala klubben. Övrig information kommer att delges vid ett informationsmöte som bör genomföras av distriktets YEC med närvaro av de utresande, föräldrar samt YE ansvarig i sponsorklubben. Denna utbildning bör ske centralt i slutet av maj eller början av juni. Efter hemkomsten förväntas stipendiaten lämna en redogörelse vid ett Lionmöte. Detta brukar vara en av de bästa klubbaftnarna under Lionåret. Hälsotillstånd: (State of health) Vi vill göra Er uppmärksam på följande. Det är av stor vikt att ungdomen, tillsammans med klubben, ärligt fyller i denna rad i ansökan. Det mottagande landet måste få chansen att kunna förbereda vistelsen för ankommande ungdomar med eventuella handikapp, fysiska som psykiska. FÖRÄNDRINGAR FÖR ANSÖKNINGAR FRÅN 2010 OCH VIKTIGA KOM IHÅG DATUM Från och med 2009 är det många länder som endast tar emot ansökningar on-line. Dvs att ansökan skickas via till mottagande land. All information ska då ligga med i onlinedokumentet, ex foton mm. Samtliga YEC är informerade om den nya arbetsrutinen. 15 december 2012 Klubben sänder preliminär ansökan till YEC 31 december 2012 YEC sänder preliminära ansökningar till YED 15 januari 2013 YED sänder preliminära antagningar till YEC 15 jan 15 febr Klubbarna sänder in definitiva ansökan (AP) till YEC 15 februari 2013 YEC sänder definitiva ansökningar (AP) till YED ca 15 april 2013 YED sänder definitiva bekräftelser till YEC, eller så snart besked kommer från arrangerande land Mars- juni Resebyrån sänder biljetterna till ungdomarna. Juli Klubbarna faktureras för biljetter Augusti Klubbarna faktureras för ryggsäck med innehåll 5

6 YEC håller klubbarna löpande informerade. Tiderna är "sista" datum, så skicka hellre in ansökningar löpande istället för att vänta tills sista dagen. Den 31 mars är definitiv deadline. Efter detta datum tar man inte emot fler sökande. När det gäller ansökningar till England måste dessa vara hos YED senast 15 november. England har ändrat policy och har frångått vår Europeiska överenskommelse angående tidsplaneringen. LYCKA TILL MED ERT UNGDOMSARBETE Nils-Erik Borgström YED Mats Granath vice YED 6

7 SVENSKA UNGDOMSLÄGER 2013 Lions Camp Värmland 101 B Plats: Kil Tema: Vänskap, friluftsliv och hållbar miljö Deltagare: Pojkar och flickor, år Värdfamilj: 27 juli 3 augusti Läger: 3 augusti 17 augusti Språk: Engelska Lägeravgift: Nej Ankomst /Avresa: Göteborg Landvetter(GOT)) Övrigt Ingen alkohol och inga droger Deltagare från USA, Japan och Canada erbjuds två extra värdfamiljveckor före och eller efter lägret Lions Camp Småland, Hultsfred 101 SM Plats: Hultsfred Tema: Äventyr i en fantastisk natur Deltagare: Pojkar och flickor, år Värdfamilj: 27 juli 3 augusti Läger: 3 augusti 17 augusti Språk: Engelska Lägeravgift: Nej Ankomst /Avresa: Göteborg Landvetter(GOT)) Övrigt Ingen alkohol och inga droger Deltagare från USA, Japan och Canada erbjuds två extra värdfamiljveckor före och eller efter lägret 7

8 UTLÄNDSKA UNGDOMSLÄGER OBS! Samtliga priser i detta program är cirkapriser, då resebyrån i skrivande stund inte kan garantera priser inför sommaren 2013 MD 112 BELGIEN ANTAL ER 2 NAMN Lions Camp Belgium TEMA Segling, sport, simning samt 3 dagars utflykt till Luxemburg Tid för familjevistelse 1 vecka före eller efter lägret Tid för läger juli FLYG Brussels Internationella flygplats(bru) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2800 MD 106 DANMARK ANTAL ER 4 ANTAL LÄGER 5 NAMN Lions Camp Fulton Skonaren Fulton TEMA Seglings äventyr Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 NAMN Lions Camp B Noerbaek TEMA Danmark i arbete och ledighet Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH), Aalborg (AAL) eller Billund BLL ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 NAMN Lions Camp C Anges senare TEMA Erfarenheter inom kultur, relationer och sammanhållning Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) eller Billund (BLL) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK

9 NAMN Lions Camp D Gribskov TEMA Bygga vänskap i naturen Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 NAMN Lions Camp E Aarhus TEMA Miljö och energi i Danmark Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 MD 105 ENGLAND OCH IRLAND ANTAL ER 2 Ansökan skall vara England och Irland tillhanda senast 31 januari England NAMN Lions Camp Osmington Bay Activity Centre Osmington TEMA Tid för familjevistelse En vecka före eller efter läger Tid för läger 2 augusti 12 augusti FLYG Birmingham (BMX) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2300 LÄGERAVGIFT 150 Irland NAMN Lions Camp Discover Ireland TEMA Kultur-resa på Irland Tid för familjevistelse Tid för läger FLYG RESEKOSTNAD SEK 3500 LÄGERAVGIFT? 9

10 MD 120 ESTLAND ANTAL ER 1 NAMN Estonia Lions Youth Camp TEMA Kulturella aktiviteter, utflykter och sightseeing Tid för familjevistelse 27 juni 7 juli Tid för läger 7 17 juli FLYG Lennart Meri Tallin(TLL) RESEKOSTNAD SEK 2000 LÄGERAVGIFT 150 MD 107 FINLAND ANTAL ER 3 ANTAL LÄGER 5 OBS! ALLA LÄGER I FINLAND är alkoholfria och drogfria. Rökning endast tillåten för de som anmält så i anmälningsblanketten NAMN Lions Youth Camp 107-A Loimaa TEMA Njut av exotiska skogar och den unika skärgården Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 25 juli 4 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 NAMN Lions Youth Camp107-E Valkeakoski/Sääksmäki TEMA Upplevelser av naturen på sjöarna Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 NAMN Lions Youth Camp 107-G Jämsä TEMA Upplevelser på älvstranden Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK

11 NAMN Lions Youth Camp 107-N Porvoo TEMA Utforska den finska naturen och historia Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 27 juli 4 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 NAMN Lions Youth Camp 107-O Kokkola TEMA Vistelse på kusten med närhet till naturen Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 4 11 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 MD 103 FRANKRIKE ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 2 website: NAMN Lions Camp Rhone Alpes Annecy TEMA Besök på sevärdheter och industri i området Tid för familjevistelse Tid för läger 6 20 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 5000 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Franska NAMN Lions Roger Dillon Vichy TEMA Sport, camping, besök på historiska platser Tid för familjevistelse juli Tid för läger 8 21 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 5000 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Franska MD 109 ISLAND ANTAL ER 1 NAMN Lions Camp Bright Nights Nature and Arts Eidar TEMA Vänskap över gränserna Tid för familjevistelse 4 11 juli 11

12 Tid för läger juli FLYG Keflavik (KEF) ÅLDER RESEKOSTNAD Ca SEK 7000 inkl inrikesresa samt SEK 1000 i fickpengar Endast ungdom som tidigare ej deltagit i Lions läger MD 128 ISRAEL ANTAL ER 1 NAMN Lions Camp Lions for the future TEMA Sport och kultur Tid för familjevistelse 11 dagar, ingår i tiden för läger Tid för läger 14 juli 3 augusti FLYG Tel Aviv Ben Gurion Airport (TLV) ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 6000 LÄGERAVGIFT 250 LÄGERSPRÅK MD 108 ITALIEN ANTAL ER 7 6 Engelska Ansökan skall vara Israel tillhanda senast 15 februari RESEKOSTNAD Ca SEK 6000 NAMN Alpe Adria Distrikt 108 Ta1, Ta2, Ta3 Tid för familjevistelse 6 13 juli Tid för läger juli FLYG Venezia (VCE) LÄGERAVGIFT 150 NAMN Alpie Mare Distrikt 108 Ia2, Ia3 Tid för familjevistelse 28 juni 7 juli Tid för läger 7 16 juli FLYG Ankomst Genova (GOA) eller Torino (TRN) FLYG Avresa Genova (GOA) NAMN Amicizia Distrikt 108 L Tid för familjevistelse Tid för läger FLYG Ankomst Alghero (AHO) FLYG Avresa Rom Fiumicino (FCO) ÅLDER LÄGERAVGIFT Kostnad för inrikes resor 12

13 NAMN Apulia Distrikt 108 Ab Tid för familjevistelse juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Bari (BRI) FLYG Avresa Brindisi (BDS) NAMN Azzurro Distrikt 108 A Tid för familjevistelse 30juni 7 juli Tid för läger 7 21 juli FLYG Ankomst Bologna (BLQ) eller Ancona (AOI) FLYG Avresa Bologna (BLQ) eller Ancona (AOI) LÄGERAVGIFT 100 NAMN Baldoni Distrikt 108 Ib1 Tid för familjevistelse 30 juni 6 juli Tid för läger 6 20 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) LÄGERAVGIFT 200 NAMN Emilia Distrikt 108 Tb Tid för familjevistelse 1 13 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Bologna (BLQ) FLYG Avresa Bologna (BLQ) ÅLDER NAMN Italia Distrikt 108 MD (Ta1) Tid för familjevistelse 7 13 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Beror på värdfamilj FLYG Avresa Roma Fiumicino (FCO) NAMN Italia Disabili (läger för handikappade deltagare) Distrikt 108 MD (Ia1) Tid för familjevistelse Nej Tid för läger 6 18 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) ÅLDER

14 NAMN Laghi Distrikt 108 Ib2, Ib3, Ib4 Tid för familjevistelse 3 13 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Bergamo (BGY) eller Milano Malpensa (MXP) FLYG Avresa Bergamo (BGY) eller Milano Malpensa (MXP) NAMN Solidarieta Distrikt 108 La Tid för familjevistelse 2 9 juli Tid för läger 9 19 juli FLYG Ankomst Firenze (FLR) FLYG Avresa Firenze (FLR) ÅLDER NAMN Toscana Distrikt 108 La Tid för familjevistelse 3 10 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Pisa (PSA) FLYG Avresa Pisa (PSA) NAMN Toscana Disabili (läger för handikappade deltagare) Distrikt 108 La Tid för familjevistelse Nej Tid för läger 9 19 juli FLYG Ankomst Firenze (FLR) FLYG Avresa Firenze (FLR) ÅLDER NAMN Trinacria Distrikt 108 Yb Tid för familjevistelse juli Tid för läger 18 juli 3 Augusti FLYG Ankomst Catania (CTA) FLYG Avresa Catania (CTA) LÄGERAVGIFT 100 NAMN Valtellina Distrikt 108 Ib1 Tid för familjevistelse juni Tid för läger 30 juni 14 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN) eller Bergamo (BGY) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN) eller Bergamo (BGY) 14

15 NAMN Vesuvio Distrikt 108 Ya Tid för familjevistelse 24 juni 1 juli Tid för läger 1 15 juli FLYG Ankomst Napoli (NAP) FLYG Avresa Napoli (NAP) MD 126 KROATIEN ANTAL ER 2 NAMN Lions Camp Discover Croatia TEMA Upplevelser i en unik kombination av hav och natur samt historiska äventyr Tid för familjevistelse 4-11 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Beroende på värdfamilj FLYG Avresa Split Airport (SPU) RESEKOSTNAD SEK 7000 LÄGERAVGIFT Ingen uppgift för närvarande MD 131 LITAUEN ANTAL ER 1 NAMN Life is Vilnius TEMA Tid för familjevistelse 5 dagar Tid för läger 22 juli 4 augusti FLYG Vilnius RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Engelska MD 121 POLEN ANTAL ER 1 NAMN Lions Camp Borne Sulinowo 2013 TEMA Tid för familjevistelse 1 2 veckor för eller efter läger Tid för läger 4 15 augusti FLYG Beror på värdfamilj RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Engelska 15

16 MD 110 NEDERLÄNDERNA (HOLLAND) ANTAL ER 3 ANTAL LÄGER 4 NAMN Green Yard Camps 4 läger TEMA se website Tid för familjevistelse juli Tid för läger 23 juli 3 augusti FLYG Amsterdam Schiphol (AMS) RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT nej MD 104 NORGE ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 2 NAMN Camp Face 2 Face TEMA Utforska den storslagna norska landsbygden Tid för familjevistelse 27 juli 3 augusti Tid för läger 27 juli 17 augusti FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2000 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Nej Engelska NAMN Camp Imagine Peace TEMA Vatten och havsnära aktiviter med utflykter Tid för familjevistelse 29 juni 6 juli Tid för läger 6 juli 20 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2000 MD 124 RUMÄNIEN ANTAL ER ANTAL LÄGER 2 NAMN Lions International Diham Phoenix TEMA Hiking Tid för familjevistelse 1 2 veckor före eller efter läger Tid för läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER

17 RESEKOSTNAD SEK 3600 LÄGERAVGIFT 60 NAMN Discover Romania TEMA Rundturer i Rumänien Tid för familjevistelse 1 2 veckor före eller efter läger Tid för läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 3600 LÄGERAVGIFT 60 MD 129 SLOVENIEN ANTAL ER 2 NAMN Catch the Rainbow TEMA Sport, historiska och kulturella aktiviteter Tid för familjevistelse juli Tid för läger juli FLYG Ljubljana Airport (LJU) RESEKOSTNAD SEK 6500 LÄGERAVGIFT 50 LÄGERSPRÅK Engelska MD 116 SPANIEN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 0 NAMN Endast värdfamilj TEMA Värdfamilj Tid för familjevistelse 1 21 juli FLYG Malaga RESEKOSTNAD SEK 3000 LÄGERAVGIFT 150 LÄGERSPRÅK Engelska MD 122 TJECKIEN/SLOVAKIEN ANTAL ER 2 NAMN TEMA Tid för familjevistelse 30 juni 7 juli Tid för läger 7 20 juli Lions International Camp Pilsen Pilsen Kultur och sport aktiviteter 17

18 FLYG Beroende på värdfamilj FLYG Prag Airport ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 3000 LÄGERAVGIFT 120 website MD 118 TURKIET ANTAL ER 9 ANTAL LÄGER 7 RESEKOSTNAD Ca SEK NAMN Historical & Sea-Sun-Fun Tour Distrikt 118-T TEMA Utflykter, sightseeing, kultur. Tid för familjevistelse 29 juni 8 juli Tid för läger 8 19 juli FLYG Istanbul Ataturk Airport ÅLDER LÄGERAVGIFT 350 Ingen vegetarisk mat. Två hotellnätter i Istanbul. website: NAMN Lions Youth Exchange Bursa Camp Distrikt 118-K TEMA Sightseeing i Bursa Istanbul, Canakkale, Eskisehir, Iznik. Sportaktiviteter o båtutflykter Tid för familjevistelse 30 juni 10 juli Tid för läger juli FLYG Istanbul Ataturk Airport ÅLDER NAMN Lions Aegean Youth Exchanfe Camp Distrikt 118-R TEMA Besök på historiska platser, båtturer, dans o musik mm.. Tid för familjevistelse 2 14 juli Tid för läger juli FLYG Izmir Adnan Menderes Airport LÄGERAVGIFT 200 NAMN Eurasia International Lions Youth Camp Ankara, Distrikt 118-U TEMA Sightseeing i Ankara, Istanbul, Cappadocia och Mersin. Besök på historiska platser. Tid för familjevistelse Ingår i tiden för läger Tid för läger 7 27 juli FLYG Ankara Esenboga LÄGERAVGIFT 200 Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet 18

19 NAMN Lions Catch the spirit of Istanbul Camp Istanbul, Distrikt 118-Y TEMA Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter Tid för familjevistelse 29 juni 6 juli Tid för läger 6 16 juli FLYG ÅLDER LÄGERAVGIFT 150 NAMN Lions Istanbul culture Camp Istanbul, Distrikt 118-E TEMA Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter Tid för familjevistelse 7 17 juli Tid för läger juli FLYG Istanbul, Ataturk Airport LÄGERAVGIFT 200 website: Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet NAMN Lions Istanbul dancing at Bosphorus Camp Distrikt 118-E TEMA Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter Tid för familjevistelse 7 17 juli Tid för läger juli FLYG Istanbul, Ataturk Airport LÄGERAVGIFT 200 Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet MD 111 TYSKLAND ANTAL ER 6 ANTAL LÄGER 9 TEMA se lägrets website FLYG se lägrets website RESEKOSTNAD ca SEK NAMN Lions International Youth Camp Bayern Süd Distrikt 111- BS, Bavaria Tid för familjevistelse 27 juli 2 augusti Tid för läger 2 18 augusti ÅLDER LÄGERSPRÅK Tyska website: NAMN Lions International Youth Camp Rein Main Distrikt 111- MN, Hesse Tid för familjevistelse 29 juni 6 juli Tid för läger 29 juni 20 juli ÅLDER LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: 19

20 NAMN Lions International Youth Camp Hannover 2013 Distrikt NH, Niedersachsen Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 22 juni 13 juli LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp Hermannsburg Distrikt 111-NH, Niedersachsen Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 1 21 juli ÅLDER LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp District OS Distrikt 111-OS, Sachsen Tid för familjevistelse 8 15 juni Tid för läger 6 22 juni ÅLDER 18 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp Leadership Camp Distrikt 111-R, North Rhine-Westfalia Tid för familjevistelse Två veckor inom tiden för läger Tid för läger 5 juli 3 augusti LÄGERAVGIFT 200 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp Lake Constance Distrikt 111-SW / SN, Baden Würtenberg Tid för familjevistelse 4 18 augusti Tid för läger 25 juli 8 aug ÅLDER LÄGERAVGIFT 100 website: NAMN Lions International Youth Camp Saurland 2013 Distrikt 111-WL, North Rhine-Westfalia Tid för familjevistelse 4 20 juli Tid för läger 21 juli 3 augusti ÅLDER website: 20

21 NAMN Lions International Youth Camp Essen Distrikt 111-WR, North Rhine-Westfalia Tid för familjevistelse Två veckor före läger Tid för läger juli ÅLDER LÄGERAVGIFT 80 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: MD 119 UNGERN ANTAL ER 1 NAMN TEMA Från kulturarv till vattensport Tid för familjevistelse 7 14 juli Tid för läger july FLYG Budapest ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4500 LÄGERAVGIFT 195 MD 114 ÖSTERRIKE ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 3 NAMN Sound of Music Steyr TEMA Musik, sång och musikinstrument Tid för familjevistelse juli Tid för läger 20 juli 3 aug FLYG Wien ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Engelska website: NAMN Vienna and around TEMA Sport och kultur Tid för familjevistelse juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Wien ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 21

22 NAMN Discover the Dolimites TEMA Natur och sport. Kulturellt utbyte Tid för familjevistelse juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Innsbruck ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 100 website: MD 115 PORTUGAL ANTAL ER NAMN TEMA Tid för familjevistelse Tid för läger 4-14 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4000 Lägeravgift LÄGERSPRÅK Övrigt All together discovering Portugal with Lions Erfarenhet, kunskap och vänskap Engelska MD 132 MAKEDONIEN ANTAL ER NAMN Discover Macedonia TEMA Colours of Macedonia Tid för familjevistelse 30 juni 7 juli Tid för läger 30 juni 21 juli FLYG RESEKOSTNAD SEK 3500 LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Engelska MD 102 SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 2 NAMN Franches Montages TEMA Swiss Jura, between nature and Fun Tid för familjevistelse 6 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Zurich Airport RESEKOSTNAD SEK

23 LÄGERSPRÅK Engelska website: NAMN Lucern Center of Switzerland TEMA Berg, ost och choklad Tid för familjevistelse 6 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Zurich Airport RESEKOSTNAD SEK 5000 website: UKRAINA ANTAL ER 1 NAMN From East to West Donetsk, Lviv TEMA Kultur, camping, utflykter Tid för familjevistelse 6 9 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Donetsk Airport (DOK) FLYG Avresa Lviv Airport (LWO) ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4000 LÄGERAVGIFT

24 LÅNGVÄGA RESOR AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND För information kontakta MD YCEC Nils-Erik Borgström. CANADA För information kontakta MD YCEC Nils-Erik Borgström. JAPAN ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 4 NAMN Läger MD 330 Shibuya-ku, Tokyo TEMA Encounter Your lifelong friend are right here Tid för familjevistelse 3 veckor före och efter läger Tid för läger juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK LÄGERAVGIFT 350 USD Rökning och alkohol absolut förbjudet NAMN Läger MD 331 Hakodate, Hokkaido TEMA Tid för familjevistelse 3-4 veckor före och efter läger (ankomst mellan juli) Tid för läger juli FLYG Sapporo Chitose Airport ÅLDER RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet NAMN Läger MD 334 Tokyo, Shizuoka, Kyoto TEMA Beautiful Japan Modern & Classical Tid för familjevistelse dagar före och efter läger (ankomst mellan juli) Tid för läger juli FLYG Nagoya Chubu International ÅLDER RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet NAMN Läger MD

25 Osaka TEMA Tid för familjevistelse 2-3 veckor före läger (ankomst mellan 3-5 juli, avresa mellan juli) Tid för läger juli FLYG Osaka RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet USA ANTAL ER Ca 10 ANTAL LÄGER Ca 15 Kompletterande information finns tillgänglig på den internationella katalogen på Tid för familjevistelse Vanligtvis 2 veckor före läger Tid för läger 2 veckor juli - augusti RESEKOSTNAD SEK LÄGERAVGIFT På ett flertal av lägren tillkommer lägeravgifter USD , kostnader för resor och hotell tillkomma i samband med studiebesök 25

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2014

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2014 2013-11-15 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE 2014 2013-11-14 1 Innehållsförteckning Information inför ungdomsutbyte.... 3 SVENSKA UNGDOMSLÄGER 2014... 6 UTLÄNDSKA UNGDOMSLÄGER... 7 MD

Läs mer

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 OBS vissa läger kommer att kompletteras, väntar på information om läger, dessa är i kursiv stil

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 OBS vissa läger kommer att kompletteras, väntar på information om läger, dessa är i kursiv stil 2014-11-05 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 OBS vissa läger kommer att kompletteras, väntar på information om läger, dessa är i kursiv stil 2014-11-07 1 Innehållsförteckning Information

Läs mer

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 2014-12-03 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 OBS uppdaterad version (4 december 2014) var vänlig notera att vissa lägerdatum kan vara ändrade! Läger med kursiv stil saknar viss

Läs mer

SVERIGES LIONS INTERNATIONELLA UNGDOMSUTBYTE. RESEHANDLEDNING Checklista, tips och regler.

SVERIGES LIONS INTERNATIONELLA UNGDOMSUTBYTE. RESEHANDLEDNING Checklista, tips och regler. THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MULTIPLE DISTRICT 101, SWEDEN SVERIGES LIONS INTERNATIONELLA UNGDOMSUTBYTE 2013 RESEHANDLEDNING Checklista, tips och regler. YOUTH EXCHANGE MD YCEC (outgoing

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Dags att ansöka till höstens utbytesresa till Kina

Dags att ansöka till höstens utbytesresa till Kina Dags att ansöka till höstens utbytesresa till Kina Tio stycken elever som studerar kinesiska vid Söderportgymnasiet kommer att erbjudas möjligheten att delta i en utbytesresa till partnerskolan i Changsha

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

EUP Sveriges 5:e nationella session under beskyddarskap av Utrikesminister Carl Bildt ORGANISATORISK INFORMATION

EUP Sveriges 5:e nationella session under beskyddarskap av Utrikesminister Carl Bildt ORGANISATORISK INFORMATION EUP Sveriges 5:e nationella session under beskyddarskap av Utrikesminister Carl Bildt ORGANISATORISK INFORMATION 2 Detta dokument innehåller all praktisk information inför EUP Sveriges V:e nationella session

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

European Masters Athletics 2010 15-24. juli

European Masters Athletics 2010 15-24. juli Del af Holstebro RejseCenter K/S Gartnerivej 11-7500 Holstebro Danmark www.holstebrorejsecenter.dk CVR 26927021 Tilsluttet Rejsegarantifonden nr 1525 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening Udvidet ansvarsforsikring

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

Vill du vara en del av BMX Specialistens BMX RACING TEAM?

Vill du vara en del av BMX Specialistens BMX RACING TEAM? 1 Vill du vara en del av BMX Specialistens BMX RACING TEAM? INTRODUKTION (Detta utvecklingsprogram är tillgängligt för cyklister i Skandinavien (Sverige, Danmark, Norge och Finland). Vill du vara en del

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK HOCKEYWEEKEND I NEW YORK Upplev 2 NHL-matcher under samma hockey-weekend: New York Rangers - Chicago Blackhawks, 27/2 kl 19:00 I Madison Square Garden New York Islanders - New Jersey Devils, 1/3 kl 13:00

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Information till Er som vill hyra ut ert boende

Information till Er som vill hyra ut ert boende Information till Er som vill hyra ut ert boende Under sommaren besöker många gäster Jämtland Härjedalen för att ta del av vår fantastiska natur, njuta av god mat och uppleva nya äventyr. En del gäster

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3)

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) 1 av 6 ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) Välj kurs:! FILMPRODUKTION 1 (FP1), HT2015/VT2016 (grundkurs)! FILMPRODUKTION 2 (FP2), HT2015/VT2016 (fördjupningskurs) foto Plats för foto

Läs mer

International youth handball championships 26-30 December 2011

International youth handball championships 26-30 December 2011 International youth handball championships 26-30 December 2011 Fotograf: Ludvig Thunman Välkomna! LUGI Handboll är mycket glada att för 34:e året i rad kunna bjuda in till världens största inomhusturnering

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer