LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-12 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE"

Transkript

1 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE 1

2 Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR UNGDOMSUTBYTE SVENSKA UNGDOMSLÄGER Lions Camp Värmland... 7 Lions Camp Småland, Hultsfred... 7 UTLÄNDSKA UNGDOMSLÄGER... 8 MD 112 BELGIEN... 8 MD 106 DANMARK... 8 MD 105 ENGLAND OCH IRLAND... 9 MD 120 ESTLAND MD 107 FINLAND MD 103 FRANKRIKE MD 109 ISLAND MD 128 ISRAEL MD 108 ITALIEN MD 126 KROATIEN MD 131 LITAUEN MD 121 POLEN MD 110 NEDERLÄNDERNA (HOLLAND) MD 104 NORGE MD 124 RUMÄNIEN MD 129 SLOVENIEN MD 116 SPANIEN MD 122 TJECKIEN/SLOVAKIEN MD 118 TURKIET MD 111 TYSKLAND MD 119 UNGERN MD 114 ÖSTERRIKE MD 115 PORTUGAL MD 132 MAKEDONIEN MD 102 SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN UKRAINA LÅNGVÄGA RESOR AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND CANADA JAPAN USA YEC Översättning av Application Form

3 INFORMATION INFÖR UNGDOMSUTBYTE. Öppna dörren för ungdomar till världen genom Lions ungdomsutbytesprogram. Sveriges Lions Ungdomskommitté inbjuder härmed alla Lionsklubbar att sända ungdomar till Sveriges Lions Internationella ungdomsläger år 2013, liksom till de i utlandet arrangerade ungdomslägren som finns upptagna i detta program. Det distrikt som arrangerar läger skall även ombesörja att värdfamiljer engageras. Det är vår förhoppning att de klubbar som sänder ungdomar till internationella ungdomsläger ställer sig positiva till att hjälpa till med att få engagerade värdfamiljer för de ungdomar som kommer till Sverige. Ungdomskommittén hoppas på ett lika gott gensvar från klubbarna som tidigare år. Ansökan skickas senast den 15 december till distriktets YEC med e-post. Mejladress dill respektive YEC finns på sista sidan. Liksom tidigare år arrangeras i samarbete med Oskarshamns folkhögskola även i år läger för fysiskt funktionshindrade. För information om detta läger kontakta YCEC Nils-Erik Borgström Vad är Lions internationella ungdomsläger? Lions Clubs Internationals ungdomsutbytesprogram är byggt på Lionismens första syfte Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Programmet antogs officiellt 1961 och har som mål att skapa bättre internationell förståelse bland världens ungdom. Tack vare Lionklubbars medverkan har drygt ungdomar och värdfamiljer upptäckt att det inte existerar kommunikationsproblem när man låter hjärtat tala. Lions utbytesprogram framhåller värdet av att deltagarna får lära känna hur man lever i andra länder. Utbytet arrangeras inte i syfte att erbjuda tillfälle till semester, studier eller arbete. De ungdomar som väljs ut för dessa resor bör vara sådana som har ett behov av en morot för sin fortsatta utveckling på ett positivt sätt. Utbytena arrangeras av enskilda klubbar eller zoner, men är i högsta grad en angelägenhet för distrikt och multipeldistrikt. Alla som deltar, både värdfamiljer och besökare, måste utses av en Lionklubb. Samordning sker genom våra YEC - ansvariga. Lions i många länder arrangerar läger för att ge ungdomar från olika länder tillfälle att träffas under vänskapliga former. Utbytet, som erbjuder kulturella program, men även sport och idrott, varar oftast tre veckor och inkluderar alltid vistelse i värdfamilj en vecka omedelbart före eller efter lägret. De långa overseas resorna (USA, Canada, Japan, Australien och Nya Zeeland) har dock 3 veckors vistelse i värdfamilj. Vem kan utses till utbytesstipendiat? Ungdomar i åldern år (vissa fall år), som är intresserade av att lära sig mer om andra länder och är villiga att dela med sig av sin egen kultur. Deltagarna måste känna till att de kommer att betraktas som ambassadörer för sin familj, Lions och Sverige. De måste ha goda kunskaper i. engelska och i något fall även tyska, franska, spanska eller portugisiska. Endast i undantagsfall kan man delta mer än en gång i Lions ungdomsutbyte. Detta för att så många ungdomar som möjligt ska kunna komma i åtnjutande av ungdomsutbytet. Vilka skyldigheter har sponsorklubben? Det är sponsorklubbens skyldighet att välja ut deltagare enl. ovanstående regler, att upplysa dem och deras föräldrar om programmets målsättningar och bestämmelser liksom att informera om klubbens verksamhet. Man 3

4 måste också se till att den sökande har lämplig försäkring. Alla ansökningshandlingar, kompletta och undertecknade skall sändas till distriktets ungdoms- utbytesordförande(yec) fvb. till YED Nils-Erik Borgström Hur finansieras besöket? Sponsorklubben betalar resan tur och retur. Det förekommer också att kostnaderna delas mellan sponsorklubben och utbytesstipendiatens familj om kostnaderna är stora som t ex för resorna till USA, Canada, Japan, Australien/Nya Zeeland. Hela resan skall betalas, dvs. även till och från värdfamilj resp. läger i värdlandet. Vistelse hos värdfamilj och läger bör vara helt fritt från kostnad för deltagarna. Observera att flera läger kräver en avgift för resor och ibland övernattningar utanför lägret i samband med studiebesök. Om lägerkostnader förekommer skall detta redovisas i lägerprogrammet. Deltagarna bör ha med sig ca. SEK 1.000:- per vecka för personliga utgifter. OBS att till detta tillkommer kostnad för ryggsäck 750:- som betalas av sponsrande Lionklubb. Vilka länder deltar i utbytesprogrammet? Av programmet framgår med vilka länder vi har utbyte nästkommande år. När ansökan inkommit försöker vi alltid att arrangera utbytet med det land som står överst på ungdomens önskelista. Skulle detta inte vara möjligt försöker vi att ordna med något annat land och då naturligtvis efter överenskommelse med respektive YEC och sponsorklubb. Det är av största vikt att ungdomen fyller i inom vilken tidsperiod han/hon kan åka. Önskelistan får endast innehålla ett val per land. Vem kan ställa upp som värdfamilj? Familjer som är intresserade av att ha kontakt med ungdom och är villiga att öppna sitt hem för en pojke eller flicka från ett annat land kan medverka. Det är inte nödvändigt att ha ungdom i samma ålder som besökaren och familjen kan gärna, om möjlighet finns, ta mer än en ungdom. Man behöver inte vara Lionmedlem för att vara värdfamilj. Det förväntas att de klubbar som sänder ungdomar till läger också ser till att ordna värdfamiljer för motsvarande antal ungdomar. Hur går urvalet till och när får klubben respektive ungdomarna besked? Ordningen när det gäller utbytesprogrammet är den att undertecknad, som ansvarig, har på Lions Ungdomsutbytesmöte vid EuropaForum den 5-8 september 2012 gjort avtal med de ansvariga för övriga länders ungdomsverksamhet. Hur många platser som står till vårt förfogande i respektive land framgår av presentationen av varje lands läger. Vi kan aldrig garantera plats på ett visst läger utan detta avgörs först när vi fått bekräftelse från värdlandets utbytesansvariga. Preliminär och komplett ansökan till läger skall vara distriktsansvarige (YEC) tillhanda senast den 15 december. Skulle fler ansökningar än tillgängliga platser på respektive läger komma in, gäller turordning, varefter klubben informeras om resultatet av resp YEC. Därefter skall den definitiva ansökan skickas in och detta skall ske senast den 15 februari Har inte platsen då besatts så finns möjlighet för annan klubb att söka. Då gäller det att först till kvarn får platsen. Tänk på att lägren då kan vara fullbesatta. Det är bättre att vara ute i god tid! Så snart en ansökan inkommit till YED skickas den till respektive land alt till viceyed för de svenska lägren. Sedan bör det inte dröja längre än till den 15 april förrän en bindande bekräftelse finns hos sponsorklubben respektive den sökande. Skulle så inte vara fallet så skall distriktets YEC kontaktas. Hur sker resan och hur anskaffas biljetter? Efterhand som beslut om värdfamilj och lägerplats finns beställer YED flygbiljetter från den resebyrå som Lions kontrakterat. Resebyrån planerar lämpligaste flygväg till och från angivna destinationer och tar kontakt med såväl den resande ungdomen som YED. 4

5 Respektive klubb kan erhålla resekostnaden via YED/YEC De priser som finns angivna vid respektive land gäller flygresa från närmaste internationella flygplats till respektive lands mest lämpliga internationella flygplats. Beroende på den utresande ungdomens resp. värdfamiljens bostadsort tillkommer ev. lokala resor. Dessa resor ombesörjs också av den valda resebyrån om så önskas. Ett avbeställningsskydd tecknas på samtliga utlandsresor. Om avbeställningsskydd (SEK 145:--665:-) inte önskas måste detta meddelas i samband med definitiv ansökan. Övriga frågor: Kostnaden för resehandbok, ett standar, trettio pins, ryggsäck och central information till den resande är SEK 750:-. Ekonomiska frågor: Biljetterna sänds direkt till den resande ungdomen med kopia till YED i god tid före resan. Övrig materiel (se ovan) distribueras via YEC till den enskilde. Kostnaden för resan faktureras direkt från resebyrån till resp klubb. Övrigt materiel faktureras resp. klubb under augusti via Lions MD-kassör. Om kostnaden skall fördelas mellan olika Lionsklubbar resp. Lionsklubb och familj skall detta ske lokalt via klubbkassör. När och hur informeras den utresande? Det förväntas att den utresande känner till Lions verksamhet. Det förväntas att den resande kommer att få hålla föredrag om sin hembygd och då måste naturligtvis även Lions lokala verksamhet beröras. Informationen om klubbens verksamhet åligger den lokala klubben. Övrig information kommer att delges vid ett informationsmöte som bör genomföras av distriktets YEC med närvaro av de utresande, föräldrar samt YE ansvarig i sponsorklubben. Denna utbildning bör ske centralt i slutet av maj eller början av juni. Efter hemkomsten förväntas stipendiaten lämna en redogörelse vid ett Lionmöte. Detta brukar vara en av de bästa klubbaftnarna under Lionåret. Hälsotillstånd: (State of health) Vi vill göra Er uppmärksam på följande. Det är av stor vikt att ungdomen, tillsammans med klubben, ärligt fyller i denna rad i ansökan. Det mottagande landet måste få chansen att kunna förbereda vistelsen för ankommande ungdomar med eventuella handikapp, fysiska som psykiska. FÖRÄNDRINGAR FÖR ANSÖKNINGAR FRÅN 2010 OCH VIKTIGA KOM IHÅG DATUM Från och med 2009 är det många länder som endast tar emot ansökningar on-line. Dvs att ansökan skickas via till mottagande land. All information ska då ligga med i onlinedokumentet, ex foton mm. Samtliga YEC är informerade om den nya arbetsrutinen. 15 december 2012 Klubben sänder preliminär ansökan till YEC 31 december 2012 YEC sänder preliminära ansökningar till YED 15 januari 2013 YED sänder preliminära antagningar till YEC 15 jan 15 febr Klubbarna sänder in definitiva ansökan (AP) till YEC 15 februari 2013 YEC sänder definitiva ansökningar (AP) till YED ca 15 april 2013 YED sänder definitiva bekräftelser till YEC, eller så snart besked kommer från arrangerande land Mars- juni Resebyrån sänder biljetterna till ungdomarna. Juli Klubbarna faktureras för biljetter Augusti Klubbarna faktureras för ryggsäck med innehåll 5

6 YEC håller klubbarna löpande informerade. Tiderna är "sista" datum, så skicka hellre in ansökningar löpande istället för att vänta tills sista dagen. Den 31 mars är definitiv deadline. Efter detta datum tar man inte emot fler sökande. När det gäller ansökningar till England måste dessa vara hos YED senast 15 november. England har ändrat policy och har frångått vår Europeiska överenskommelse angående tidsplaneringen. LYCKA TILL MED ERT UNGDOMSARBETE Nils-Erik Borgström YED Mats Granath vice YED 6

7 SVENSKA UNGDOMSLÄGER 2013 Lions Camp Värmland 101 B Plats: Kil Tema: Vänskap, friluftsliv och hållbar miljö Deltagare: Pojkar och flickor, år Värdfamilj: 27 juli 3 augusti Läger: 3 augusti 17 augusti Språk: Engelska Lägeravgift: Nej Ankomst /Avresa: Göteborg Landvetter(GOT)) Övrigt Ingen alkohol och inga droger Deltagare från USA, Japan och Canada erbjuds två extra värdfamiljveckor före och eller efter lägret Lions Camp Småland, Hultsfred 101 SM Plats: Hultsfred Tema: Äventyr i en fantastisk natur Deltagare: Pojkar och flickor, år Värdfamilj: 27 juli 3 augusti Läger: 3 augusti 17 augusti Språk: Engelska Lägeravgift: Nej Ankomst /Avresa: Göteborg Landvetter(GOT)) Övrigt Ingen alkohol och inga droger Deltagare från USA, Japan och Canada erbjuds två extra värdfamiljveckor före och eller efter lägret 7

8 UTLÄNDSKA UNGDOMSLÄGER OBS! Samtliga priser i detta program är cirkapriser, då resebyrån i skrivande stund inte kan garantera priser inför sommaren 2013 MD 112 BELGIEN ANTAL ER 2 NAMN Lions Camp Belgium TEMA Segling, sport, simning samt 3 dagars utflykt till Luxemburg Tid för familjevistelse 1 vecka före eller efter lägret Tid för läger juli FLYG Brussels Internationella flygplats(bru) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2800 MD 106 DANMARK ANTAL ER 4 ANTAL LÄGER 5 NAMN Lions Camp Fulton Skonaren Fulton TEMA Seglings äventyr Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 NAMN Lions Camp B Noerbaek TEMA Danmark i arbete och ledighet Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH), Aalborg (AAL) eller Billund BLL ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 NAMN Lions Camp C Anges senare TEMA Erfarenheter inom kultur, relationer och sammanhållning Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) eller Billund (BLL) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK

9 NAMN Lions Camp D Gribskov TEMA Bygga vänskap i naturen Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 NAMN Lions Camp E Aarhus TEMA Miljö och energi i Danmark Tid för familjevistelse 13 juli 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 MD 105 ENGLAND OCH IRLAND ANTAL ER 2 Ansökan skall vara England och Irland tillhanda senast 31 januari England NAMN Lions Camp Osmington Bay Activity Centre Osmington TEMA Tid för familjevistelse En vecka före eller efter läger Tid för läger 2 augusti 12 augusti FLYG Birmingham (BMX) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2300 LÄGERAVGIFT 150 Irland NAMN Lions Camp Discover Ireland TEMA Kultur-resa på Irland Tid för familjevistelse Tid för läger FLYG RESEKOSTNAD SEK 3500 LÄGERAVGIFT? 9

10 MD 120 ESTLAND ANTAL ER 1 NAMN Estonia Lions Youth Camp TEMA Kulturella aktiviteter, utflykter och sightseeing Tid för familjevistelse 27 juni 7 juli Tid för läger 7 17 juli FLYG Lennart Meri Tallin(TLL) RESEKOSTNAD SEK 2000 LÄGERAVGIFT 150 MD 107 FINLAND ANTAL ER 3 ANTAL LÄGER 5 OBS! ALLA LÄGER I FINLAND är alkoholfria och drogfria. Rökning endast tillåten för de som anmält så i anmälningsblanketten NAMN Lions Youth Camp 107-A Loimaa TEMA Njut av exotiska skogar och den unika skärgården Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 25 juli 4 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 NAMN Lions Youth Camp107-E Valkeakoski/Sääksmäki TEMA Upplevelser av naturen på sjöarna Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 NAMN Lions Youth Camp 107-G Jämsä TEMA Upplevelser på älvstranden Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK

11 NAMN Lions Youth Camp 107-N Porvoo TEMA Utforska den finska naturen och historia Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 27 juli 4 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 NAMN Lions Youth Camp 107-O Kokkola TEMA Vistelse på kusten med närhet till naturen Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 4 11 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 MD 103 FRANKRIKE ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 2 website: NAMN Lions Camp Rhone Alpes Annecy TEMA Besök på sevärdheter och industri i området Tid för familjevistelse Tid för läger 6 20 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 5000 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Franska NAMN Lions Roger Dillon Vichy TEMA Sport, camping, besök på historiska platser Tid för familjevistelse juli Tid för läger 8 21 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 5000 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Franska MD 109 ISLAND ANTAL ER 1 NAMN Lions Camp Bright Nights Nature and Arts Eidar TEMA Vänskap över gränserna Tid för familjevistelse 4 11 juli 11

12 Tid för läger juli FLYG Keflavik (KEF) ÅLDER RESEKOSTNAD Ca SEK 7000 inkl inrikesresa samt SEK 1000 i fickpengar Endast ungdom som tidigare ej deltagit i Lions läger MD 128 ISRAEL ANTAL ER 1 NAMN Lions Camp Lions for the future TEMA Sport och kultur Tid för familjevistelse 11 dagar, ingår i tiden för läger Tid för läger 14 juli 3 augusti FLYG Tel Aviv Ben Gurion Airport (TLV) ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 6000 LÄGERAVGIFT 250 LÄGERSPRÅK MD 108 ITALIEN ANTAL ER 7 6 Engelska Ansökan skall vara Israel tillhanda senast 15 februari RESEKOSTNAD Ca SEK 6000 NAMN Alpe Adria Distrikt 108 Ta1, Ta2, Ta3 Tid för familjevistelse 6 13 juli Tid för läger juli FLYG Venezia (VCE) LÄGERAVGIFT 150 NAMN Alpie Mare Distrikt 108 Ia2, Ia3 Tid för familjevistelse 28 juni 7 juli Tid för läger 7 16 juli FLYG Ankomst Genova (GOA) eller Torino (TRN) FLYG Avresa Genova (GOA) NAMN Amicizia Distrikt 108 L Tid för familjevistelse Tid för läger FLYG Ankomst Alghero (AHO) FLYG Avresa Rom Fiumicino (FCO) ÅLDER LÄGERAVGIFT Kostnad för inrikes resor 12

13 NAMN Apulia Distrikt 108 Ab Tid för familjevistelse juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Bari (BRI) FLYG Avresa Brindisi (BDS) NAMN Azzurro Distrikt 108 A Tid för familjevistelse 30juni 7 juli Tid för läger 7 21 juli FLYG Ankomst Bologna (BLQ) eller Ancona (AOI) FLYG Avresa Bologna (BLQ) eller Ancona (AOI) LÄGERAVGIFT 100 NAMN Baldoni Distrikt 108 Ib1 Tid för familjevistelse 30 juni 6 juli Tid för läger 6 20 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) LÄGERAVGIFT 200 NAMN Emilia Distrikt 108 Tb Tid för familjevistelse 1 13 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Bologna (BLQ) FLYG Avresa Bologna (BLQ) ÅLDER NAMN Italia Distrikt 108 MD (Ta1) Tid för familjevistelse 7 13 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Beror på värdfamilj FLYG Avresa Roma Fiumicino (FCO) NAMN Italia Disabili (läger för handikappade deltagare) Distrikt 108 MD (Ia1) Tid för familjevistelse Nej Tid för läger 6 18 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) ÅLDER

14 NAMN Laghi Distrikt 108 Ib2, Ib3, Ib4 Tid för familjevistelse 3 13 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Bergamo (BGY) eller Milano Malpensa (MXP) FLYG Avresa Bergamo (BGY) eller Milano Malpensa (MXP) NAMN Solidarieta Distrikt 108 La Tid för familjevistelse 2 9 juli Tid för läger 9 19 juli FLYG Ankomst Firenze (FLR) FLYG Avresa Firenze (FLR) ÅLDER NAMN Toscana Distrikt 108 La Tid för familjevistelse 3 10 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Pisa (PSA) FLYG Avresa Pisa (PSA) NAMN Toscana Disabili (läger för handikappade deltagare) Distrikt 108 La Tid för familjevistelse Nej Tid för läger 9 19 juli FLYG Ankomst Firenze (FLR) FLYG Avresa Firenze (FLR) ÅLDER NAMN Trinacria Distrikt 108 Yb Tid för familjevistelse juli Tid för läger 18 juli 3 Augusti FLYG Ankomst Catania (CTA) FLYG Avresa Catania (CTA) LÄGERAVGIFT 100 NAMN Valtellina Distrikt 108 Ib1 Tid för familjevistelse juni Tid för läger 30 juni 14 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN) eller Bergamo (BGY) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN) eller Bergamo (BGY) 14

15 NAMN Vesuvio Distrikt 108 Ya Tid för familjevistelse 24 juni 1 juli Tid för läger 1 15 juli FLYG Ankomst Napoli (NAP) FLYG Avresa Napoli (NAP) MD 126 KROATIEN ANTAL ER 2 NAMN Lions Camp Discover Croatia TEMA Upplevelser i en unik kombination av hav och natur samt historiska äventyr Tid för familjevistelse 4-11 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Beroende på värdfamilj FLYG Avresa Split Airport (SPU) RESEKOSTNAD SEK 7000 LÄGERAVGIFT Ingen uppgift för närvarande MD 131 LITAUEN ANTAL ER 1 NAMN Life is Vilnius TEMA Tid för familjevistelse 5 dagar Tid för läger 22 juli 4 augusti FLYG Vilnius RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Engelska MD 121 POLEN ANTAL ER 1 NAMN Lions Camp Borne Sulinowo 2013 TEMA Tid för familjevistelse 1 2 veckor för eller efter läger Tid för läger 4 15 augusti FLYG Beror på värdfamilj RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Engelska 15

16 MD 110 NEDERLÄNDERNA (HOLLAND) ANTAL ER 3 ANTAL LÄGER 4 NAMN Green Yard Camps 4 läger TEMA se website Tid för familjevistelse juli Tid för läger 23 juli 3 augusti FLYG Amsterdam Schiphol (AMS) RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT nej MD 104 NORGE ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 2 NAMN Camp Face 2 Face TEMA Utforska den storslagna norska landsbygden Tid för familjevistelse 27 juli 3 augusti Tid för läger 27 juli 17 augusti FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2000 LÄGERAVGIFT LÄGERSPRÅK Nej Engelska NAMN Camp Imagine Peace TEMA Vatten och havsnära aktiviter med utflykter Tid för familjevistelse 29 juni 6 juli Tid för läger 6 juli 20 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2000 MD 124 RUMÄNIEN ANTAL ER ANTAL LÄGER 2 NAMN Lions International Diham Phoenix TEMA Hiking Tid för familjevistelse 1 2 veckor före eller efter läger Tid för läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER

17 RESEKOSTNAD SEK 3600 LÄGERAVGIFT 60 NAMN Discover Romania TEMA Rundturer i Rumänien Tid för familjevistelse 1 2 veckor före eller efter läger Tid för läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 3600 LÄGERAVGIFT 60 MD 129 SLOVENIEN ANTAL ER 2 NAMN Catch the Rainbow TEMA Sport, historiska och kulturella aktiviteter Tid för familjevistelse juli Tid för läger juli FLYG Ljubljana Airport (LJU) RESEKOSTNAD SEK 6500 LÄGERAVGIFT 50 LÄGERSPRÅK Engelska MD 116 SPANIEN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 0 NAMN Endast värdfamilj TEMA Värdfamilj Tid för familjevistelse 1 21 juli FLYG Malaga RESEKOSTNAD SEK 3000 LÄGERAVGIFT 150 LÄGERSPRÅK Engelska MD 122 TJECKIEN/SLOVAKIEN ANTAL ER 2 NAMN TEMA Tid för familjevistelse 30 juni 7 juli Tid för läger 7 20 juli Lions International Camp Pilsen Pilsen Kultur och sport aktiviteter 17

18 FLYG Beroende på värdfamilj FLYG Prag Airport ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 3000 LÄGERAVGIFT 120 website MD 118 TURKIET ANTAL ER 9 ANTAL LÄGER 7 RESEKOSTNAD Ca SEK NAMN Historical & Sea-Sun-Fun Tour Distrikt 118-T TEMA Utflykter, sightseeing, kultur. Tid för familjevistelse 29 juni 8 juli Tid för läger 8 19 juli FLYG Istanbul Ataturk Airport ÅLDER LÄGERAVGIFT 350 Ingen vegetarisk mat. Två hotellnätter i Istanbul. website: NAMN Lions Youth Exchange Bursa Camp Distrikt 118-K TEMA Sightseeing i Bursa Istanbul, Canakkale, Eskisehir, Iznik. Sportaktiviteter o båtutflykter Tid för familjevistelse 30 juni 10 juli Tid för läger juli FLYG Istanbul Ataturk Airport ÅLDER NAMN Lions Aegean Youth Exchanfe Camp Distrikt 118-R TEMA Besök på historiska platser, båtturer, dans o musik mm.. Tid för familjevistelse 2 14 juli Tid för läger juli FLYG Izmir Adnan Menderes Airport LÄGERAVGIFT 200 NAMN Eurasia International Lions Youth Camp Ankara, Distrikt 118-U TEMA Sightseeing i Ankara, Istanbul, Cappadocia och Mersin. Besök på historiska platser. Tid för familjevistelse Ingår i tiden för läger Tid för läger 7 27 juli FLYG Ankara Esenboga LÄGERAVGIFT 200 Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet 18

19 NAMN Lions Catch the spirit of Istanbul Camp Istanbul, Distrikt 118-Y TEMA Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter Tid för familjevistelse 29 juni 6 juli Tid för läger 6 16 juli FLYG ÅLDER LÄGERAVGIFT 150 NAMN Lions Istanbul culture Camp Istanbul, Distrikt 118-E TEMA Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter Tid för familjevistelse 7 17 juli Tid för läger juli FLYG Istanbul, Ataturk Airport LÄGERAVGIFT 200 website: Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet NAMN Lions Istanbul dancing at Bosphorus Camp Distrikt 118-E TEMA Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter Tid för familjevistelse 7 17 juli Tid för läger juli FLYG Istanbul, Ataturk Airport LÄGERAVGIFT 200 Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet MD 111 TYSKLAND ANTAL ER 6 ANTAL LÄGER 9 TEMA se lägrets website FLYG se lägrets website RESEKOSTNAD ca SEK NAMN Lions International Youth Camp Bayern Süd Distrikt 111- BS, Bavaria Tid för familjevistelse 27 juli 2 augusti Tid för läger 2 18 augusti ÅLDER LÄGERSPRÅK Tyska website: NAMN Lions International Youth Camp Rein Main Distrikt 111- MN, Hesse Tid för familjevistelse 29 juni 6 juli Tid för läger 29 juni 20 juli ÅLDER LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: 19

20 NAMN Lions International Youth Camp Hannover 2013 Distrikt NH, Niedersachsen Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 22 juni 13 juli LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp Hermannsburg Distrikt 111-NH, Niedersachsen Tid för familjevistelse En vecka före läger Tid för läger 1 21 juli ÅLDER LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp District OS Distrikt 111-OS, Sachsen Tid för familjevistelse 8 15 juni Tid för läger 6 22 juni ÅLDER 18 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp Leadership Camp Distrikt 111-R, North Rhine-Westfalia Tid för familjevistelse Två veckor inom tiden för läger Tid för läger 5 juli 3 augusti LÄGERAVGIFT 200 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: NAMN Lions International Youth Camp Lake Constance Distrikt 111-SW / SN, Baden Würtenberg Tid för familjevistelse 4 18 augusti Tid för läger 25 juli 8 aug ÅLDER LÄGERAVGIFT 100 website: NAMN Lions International Youth Camp Saurland 2013 Distrikt 111-WL, North Rhine-Westfalia Tid för familjevistelse 4 20 juli Tid för läger 21 juli 3 augusti ÅLDER website: 20

21 NAMN Lions International Youth Camp Essen Distrikt 111-WR, North Rhine-Westfalia Tid för familjevistelse Två veckor före läger Tid för läger juli ÅLDER LÄGERAVGIFT 80 LÄGERSPRÅK Tyska och Engelska website: MD 119 UNGERN ANTAL ER 1 NAMN TEMA Från kulturarv till vattensport Tid för familjevistelse 7 14 juli Tid för läger july FLYG Budapest ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4500 LÄGERAVGIFT 195 MD 114 ÖSTERRIKE ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 3 NAMN Sound of Music Steyr TEMA Musik, sång och musikinstrument Tid för familjevistelse juli Tid för läger 20 juli 3 aug FLYG Wien ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Engelska website: NAMN Vienna and around TEMA Sport och kultur Tid för familjevistelse juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Wien ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 21

22 NAMN Discover the Dolimites TEMA Natur och sport. Kulturellt utbyte Tid för familjevistelse juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Innsbruck ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 100 website: MD 115 PORTUGAL ANTAL ER NAMN TEMA Tid för familjevistelse Tid för läger 4-14 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4000 Lägeravgift LÄGERSPRÅK Övrigt All together discovering Portugal with Lions Erfarenhet, kunskap och vänskap Engelska MD 132 MAKEDONIEN ANTAL ER NAMN Discover Macedonia TEMA Colours of Macedonia Tid för familjevistelse 30 juni 7 juli Tid för läger 30 juni 21 juli FLYG RESEKOSTNAD SEK 3500 LÄGERAVGIFT 100 LÄGERSPRÅK Engelska MD 102 SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 2 NAMN Franches Montages TEMA Swiss Jura, between nature and Fun Tid för familjevistelse 6 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Zurich Airport RESEKOSTNAD SEK

23 LÄGERSPRÅK Engelska website: NAMN Lucern Center of Switzerland TEMA Berg, ost och choklad Tid för familjevistelse 6 20 juli Tid för läger 20 juli 3 augusti FLYG Zurich Airport RESEKOSTNAD SEK 5000 website: UKRAINA ANTAL ER 1 NAMN From East to West Donetsk, Lviv TEMA Kultur, camping, utflykter Tid för familjevistelse 6 9 juli Tid för läger juli FLYG Ankomst Donetsk Airport (DOK) FLYG Avresa Lviv Airport (LWO) ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4000 LÄGERAVGIFT

24 LÅNGVÄGA RESOR AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND För information kontakta MD YCEC Nils-Erik Borgström. CANADA För information kontakta MD YCEC Nils-Erik Borgström. JAPAN ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 4 NAMN Läger MD 330 Shibuya-ku, Tokyo TEMA Encounter Your lifelong friend are right here Tid för familjevistelse 3 veckor före och efter läger Tid för läger juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK LÄGERAVGIFT 350 USD Rökning och alkohol absolut förbjudet NAMN Läger MD 331 Hakodate, Hokkaido TEMA Tid för familjevistelse 3-4 veckor före och efter läger (ankomst mellan juli) Tid för läger juli FLYG Sapporo Chitose Airport ÅLDER RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet NAMN Läger MD 334 Tokyo, Shizuoka, Kyoto TEMA Beautiful Japan Modern & Classical Tid för familjevistelse dagar före och efter läger (ankomst mellan juli) Tid för läger juli FLYG Nagoya Chubu International ÅLDER RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet NAMN Läger MD

25 Osaka TEMA Tid för familjevistelse 2-3 veckor före läger (ankomst mellan 3-5 juli, avresa mellan juli) Tid för läger juli FLYG Osaka RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet USA ANTAL ER Ca 10 ANTAL LÄGER Ca 15 Kompletterande information finns tillgänglig på den internationella katalogen på Tid för familjevistelse Vanligtvis 2 veckor före läger Tid för läger 2 veckor juli - augusti RESEKOSTNAD SEK LÄGERAVGIFT På ett flertal av lägren tillkommer lägeravgifter USD , kostnader för resor och hotell tillkomma i samband med studiebesök 25

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 2014-12-03 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 OBS uppdaterad version (4 december 2014) var vänlig notera att vissa lägerdatum kan vara ändrade! Läger med kursiv stil saknar viss

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

HANDBOKEN Din nyckel till IAL

HANDBOKEN Din nyckel till IAL HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Din guide till RCI Points

Din guide till RCI Points Din guide till RCI Points Välkommen till RCI Points Välkommen till RCI Points Innehåll Om RCI 3 Så fungerar points Points i korthet 4 Nu kan du njuta av en hel värld av underbara semestrar tack vare ditt

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid INNEHÅLL Förord 3 Lektioner 15 Presentation av Skandinaviska skolan 4 Frånvaro 15 Anmälan 5 Prov, arbeten, betyg 15 Avgifter 6 Avslutning av studierna 15

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Faktablad jobba som betald engelsklärare i Kina

Faktablad jobba som betald engelsklärare i Kina Upplev världen samtidigt som du jobbar Nomadjobs är ett rese- och upplevelseföretag som erbjuder dig möjligheten att byta ut din vardag under några månader. En resa med Nomadjobs är en perfekt kombination

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR ABC HAND BOK Vi på STS Språkresor hälsar dig välkommen till sommarens kurser. Vi hoppas att du har siktet inställt på en rolig och lärorik sommar! Den här boken har vi sammanställt för att du skall få

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

TCS New York City Marathon 2015

TCS New York City Marathon 2015 PRISLISTA 2015 TCS New York City Marathon 2015 Hej! Vi hoppas att allt är väl med dig. Vårt prospekt över årets resa till New York Marathon är nu klart och du finner detta bifogat. GARANTERAD STARTPLATS

Läs mer