LIONS UNGDOMSUTBYTE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS UNGDOMSUTBYTE 2014"

Transkript

1 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE

2 Innehållsförteckning Information inför ungdomsutbyte SVENSKA UNGDOMSLÄGER UTLÄNDSKA UNGDOMSLÄGER... 7 MD 112 BELGIEN... 7 MD 106 DANMARK... 7 MD 105 ENGLAND OCH IRLAND... 8 MD 120 ESTLAND... 9 MD 107 FINLAND... 9 MD 103 FRANKRIKE MD 109 ISLAND MD 128 ISRAEL MD 108 ITALIEN MD 126 KROATIEN MD 131 LITAUEN MD 121 POLEN MD 110 NEDERLÄNDERNA (HOLLAND) MD 104 NORGE MD 124 RUMÄNIEN MD 129 SLOVENIEN MD 116 SPANIEN MD 122 TJECKIEN/SLOVAKIEN MD 118 TURKIET MD 111 TYSKLAND MD 119 UNGERN MD 114 ÖSTERRIKE MD 102 SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN UKRAINA JAPAN USA AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND CANADA YEC Översättning av Application Form

3 Information inför ungdomsutbyte. Öppna dörren för ungdomar till världen genom Lions ungdomsutbytesprogram. Sveriges Lions Ungdomskommitté inbjuder härmed alla Lionsklubbar att sända ungdomar till Sveriges Lions Internationella ungdomsläger år 2014, liksom till de i utlandet arrangerade ungdomslägren som finns upptagna i detta program. Det distrikt som arrangerar läger skall även ombesörja att värdfamiljer engageras. Det är vår förhoppning att de klubbar som sänder ungdomar till internationella ungdomsläger ställer sig positiva till att hjälpa till med att få engagerade värdfamiljer för de ungdomar som kommer till Sverige. Ungdomskommittén hoppas på ett lika gott gensvar från klubbarna som tidigare år. Ansökan skickas senast den 15 december till distriktets YEC med e-post. Mejladress till respektive YEC finns på sista sidan. Vad är Lions internationella ungdomsläger? Lions Clubs Internationals ungdomsutbytesprogram är byggt på Lionismens första syfte Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Programmet antogs officiellt 1961 och har som mål att skapa bättre internationell förståelse bland världens ungdom. Tack vare Lionklubbars medverkan har drygt ungdomar och värdfamiljer upptäckt att det inte existerar kommunikationsproblem när man låter hjärtat tala. Lions utbytesprogram framhåller värdet av att deltagarna får lära känna hur man lever i andra länder. Utbytet arrangeras inte i syfte att erbjuda tillfälle till semester, studier eller arbete. De ungdomar som väljs ut för dessa resor bör vara sådana som har ett behov av en morot för sin fortsatta utveckling på ett positivt sätt. Utbytena arrangeras av enskilda klubbar eller zoner, men är i högsta grad en angelägenhet för distrikt och multipeldistrikt. Alla som deltar, både värdfamiljer och besökare, måste utses av en Lionklubb. Samordning sker genom våra YEC - ansvariga. Lions i många länder arrangerar läger för att ge ungdomar från olika länder tillfälle att träffas under vänskapliga former. Utbytet, som erbjuder kulturella program, men även sport och idrott, varar oftast tre veckor och inkluderar alltid vistelse i värdfamilj en vecka omedelbart före eller efter lägret. De långa overseas resorna (USA, Canada, Japan, Australien och Nya Zeeland) har dock 3 veckors vistelse i värdfamilj. Vem kan utses till utbytesstipendiat? Ungdomar i åldern år (vissa fall år), som är intresserade av att lära sig mer om andra länder och är villiga att dela med sig av sin egen kultur. Deltagarna måste känna till att de kommer att betraktas som ambassadörer för sin familj, Lions och Sverige. De måste ha goda kunskaper i. engelska och i något fall även tyska, franska, spanska eller portugisiska. Endast i undantagsfall kan man delta mer än en gång i Lions ungdomsutbyte. Detta för att så många ungdomar som möjligt ska kunna komma i åtnjutande av ungdomsutbytet. Vilka skyldigheter har sponsorklubben? Det är sponsorklubbens skyldighet att välja ut deltagare enl. ovanstående regler, att upplysa dem och deras föräldrar om programmets målsättningar och bestämmelser liksom att informera om klubbens verksamhet. Man måste också se till att den sökande har lämplig försäkring. Alla ansökningshandlingar, kompletta och undertecknade skall sändas till distriktets ungdomsutbytesordförande(yec) fvb. till YED Nils-Erik Borgström Hur finansieras besöket? Sponsorklubben betalar resan tur och retur. Det förekommer också att kostnaderna delas mellan sponsorklubben och utbytesstipendiatens familj om kostnaderna är stora som t ex för resorna till USA, Canada, Japan, Australien/Nya Zeeland

4 Hela resan skall betalas, dvs. även till och från värdfamilj resp. läger i värdlandet. Vistelse hos värdfamilj och läger bör vara helt fritt från kostnad för deltagarna. Observera att flera läger kräver en avgift för resor och ibland övernattningar utanför lägret i samband med studiebesök. Om lägerkostnader förekommer skall detta redovisas i lägerprogrammet. Deltagarna bör ha med sig ca. SEK 1.000:- per vecka för personliga utgifter. OBS att till detta tillkommer kostnad för ryggsäck 750:- som betalas av sponsrande Lionklubb. Vilka länder deltar i utbytesprogrammet? Av programmet framgår med vilka länder vi har utbyte nästkommande år. När ansökan inkommit försöker vi alltid att arrangera utbytet med det land som står överst på ungdomens önskelista. Skulle detta inte vara möjligt försöker vi att ordna med något annat land och då naturligtvis efter överenskommelse med respektive YEC och sponsorklubb. Det är av största vikt att ungdomen fyller i inom vilken tidsperiod han/hon kan åka. Önskelistan får endast innehålla ett val per land. Vem kan ställa upp som värdfamilj? Familjer som är intresserade av att ha kontakt med ungdom och är villiga att öppna sitt hem för en pojke eller flicka från ett annat land kan medverka. Det är inte nödvändigt att ha ungdom i samma ålder som besökaren och familjen kan gärna, om möjlighet finns, ta mer än en ungdom. Man behöver inte vara Lionmedlem för att vara värdfamilj. Det förväntas att de klubbar som sänder ungdomar till läger också ser till att ordna värdfamiljer för motsvarande antal ungdomar. Hur går urvalet till och när får klubben respektive ungdomarna besked? Ordningen när det gäller utbytesprogrammet är den att undertecknad, som ansvarig, har på Lions Ungdomsutbytesmöte vid EuropaForum den 5-8 september 2012 gjort avtal med de ansvariga för övriga länders ungdomsverksamhet. Hur många platser som står till vårt förfogande i respektive land framgår av presentationen av varje lands läger. Vi kan aldrig garantera plats på ett visst läger utan detta avgörs först när vi fått bekräftelse från värdlandets utbytesansvariga. Preliminär och komplett ansökan till läger skall vara distriktsansvarige (YEC) tillhanda senast den 15 december. Skulle fler ansökningar än tillgängliga platser på respektive läger komma in, gäller turordning, varefter klubben informeras om resultatet av resp YEC. Därefter skall den definitiva ansökan skickas in och detta skall ske senast den 15 februari Har inte platsen då besatts så finns möjlighet för annan klubb att söka. Då gäller det att först till kvarn får platsen. Tänk på att lägren då kan vara fullbesatta. Det är bättre att vara ute i god tid! Så snart en ansökan inkommit till YED skickas den till respektive land alt till viceyed för de svenska lägren. Sedan bör det inte dröja längre än till den 15 april förrän en bindande bekräftelse finns hos sponsorklubben respektive den sökande. Skulle så inte vara fallet så skall distriktets YEC kontaktas. Hur sker resan och hur anskaffas biljetter? Efterhand som beslut om värdfamilj och lägerplats finns beställer YED flygbiljetter från den resebyrå som Lions kontrakterat. Resebyrån planerar lämpligaste flygväg till och från angivna destinationer och tar kontakt med såväl den resande ungdomen som YED. Respektive klubb kan erhålla resekostnaden via YED/YEC De priser som finns angivna vid respektive land gäller flygresa från närmaste internationella flygplats till respektive lands mest lämpliga internationella flygplats. Beroende på den utresande ungdomens resp. värdfamiljens bostadsort tillkommer ev. lokala resor. Dessa resor ombesörjs också av den valda resebyrån om så önskas. Ett avbeställningsskydd tecknas på samtliga utlandsresor. Om avbeställningsskydd inte önskas måste detta meddelas i samband med definitiv ansökan. Övriga frågor: Kostnaden för resehandbok, ett standar, trettio pins, ryggsäck och central information till den resande är SEK 750:-. Ekonomiska frågor: Biljetterna sänds direkt till den resande ungdomen med kopia till YED i god tid före resan. Övrig materiel (se ovan) distribueras via YEC till den enskilde. Kostnaden för resan faktureras direkt från resebyrån till resp klubb. Övrigt materiel faktureras resp. klubb under augusti via Lions MD-kassör

5 Om kostnaden skall fördelas mellan olika Lionsklubbar resp. Lionsklubb och familj skall detta ske lokalt via klubbkassör. När och hur informeras den utresande? Det förväntas att den utresande känner till Lions verksamhet. Det förväntas att den resande kommer att få hålla föredrag om sin hembygd och då måste naturligtvis även Lions lokala verksamhet beröras. Informationen om klubbens verksamhet åligger den lokala klubben. Övrig information kommer att delges vid ett informationsmöte som bör genomföras av distriktets YEC med närvaro av de utresande, föräldrar samt YE ansvarig i sponsorklubben. Denna utbildning bör ske centralt i slutet av maj eller början av juni. Efter hemkomsten förväntas stipendiaten lämna en redogörelse vid ett Lionmöte. Detta brukar vara en av de bästa klubbaftnarna under Lionåret. Hälsotillstånd: (State of health) Vi vill göra Er uppmärksam på följande. Det är av stor vikt att ungdomen, tillsammans med klubben, ärligt fyller i denna rad i ansökan. Det mottagande landet måste få chansen att kunna förbereda vistelsen för ankommande ungdomar med eventuella handikapp, fysiska som psykiska. ANSÖKNINGAR OCH VIKTIGA KOM IHÅG DATUM Ansökningar är numera digitala dvs att ansökan skickas via till mottagande land. Använd alltid det Application Form som finns på Lions svenska hemsida. Läs noga informationen om vad som skall ingå i ansökan. 15 december Klubben sänder preliminär ansökan till YEC 31 december YEC sänder preliminära ansökningar till YED 15 januari YED sänder preliminära antagningar till YEC 15 jan 15 febr... Klubbarna sänder in definitiva ansökan (AP) till YEC 15 februari YEC sänder definitiva ansökningar (AP) till YED Senast 15 april YED sänder definitiva bekräftelser till YEC Mars- juni... Resebyrån sänder biljetterna till ungdomarna. Juli... Klubbarna faktureras för biljetter Augusti... Klubbarna faktureras för ryggsäck med innehåll YEC håller klubbarna löpande informerade. Tiderna är "sista" datum, så skicka hellre in ansökningar löpande istället för att vänta tills sista dagen. Den 15 mars är definitiv deadline. Efter detta datum tar man inte emot fler sökande. Nils-Erik Borgström YED LYCKA TILL MED ERT UNGDOMSARBETE Mats Granath vice YED

6 SVENSKA UNGDOMSLÄGER 2014 Lions Camp Skåne S Plats: Gyllebo, Simrishamn, Skåne. Tema: Lions arbetar för internationellt bistånd, solidaritet och förståelse. Internationellt frivilligarbete. Din hjälp kan göra en skillnad. Sverige och svensk kultur. Deltagare: Pojkar och flickor, år Värdfamilj: 6 10 augusti Läger: augusti Språk: Lägeravgift: Nej Ankomst /Avresa: Köpenhamn, Kastrup Int Airport Övrigt Ingen alkohol och inga droger Deltagare från USA, Japan och Canada erbjuds två extra värdfamiljveckor före och eller efter lägret Lions Camp Söderköping/Brevik SM Plats: Söderköping Tema: Natur och kultur Deltagare: Pojkar och flickor, år Värdfamilj: 27 juli 3 augusti Läger: 3 augusti 17 augusti Språk: Lägeravgift: Nej Ankomst /Avresa: Stockholm, Arlanda Int Airport Övrigt Ingen alkohol och inga droger Deltagare från USA, Japan och Canada erbjuds två extra värdfamiljveckor före och eller efter lägret Lions Camp Viking U Plats: Ängskär, Hållnäs, Tierp Tema: Liv och fritid i havet Deltagare: Pojkar och flickor, år Värdfamilj: 27 juli 3 augusti Läger: 3 augusti 17 augusti Språk: Lägeravgift: Nej Ankomst /Avresa: Stockholm, Arlanda Int Airport Övrigt Ingen alkohol och inga droger Deltagare från USA, Japan och Canada erbjuds två extra värdfamiljveckor före och eller efter lägret

7 UTLÄNDSKA UNGDOMSLÄGER OBS! Samtliga priser för resekostnad i detta program är cirkapriser, då resebyrån i skrivande stund inte kan garantera priser inför sommaren 2014 MD 112 BELGIEN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2800 MD 106 DANMARK ANTAL ER 4 Lions Camp Hannut Sport, simning, cykel och kultur samt 3 dagars utflykt till Luxemburg 1 vecka före eller efter lägret juli Brussels Internationella flygplats(bru) år ANTAL LÄGER 5 Lions Camp A Köpenhamn 12 juli 19 juli 19 juli 2 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 Lions Camp 106 B Han Herred 12 juli 19 juli 19 juli 2 augusti FLYG Köpenhamn (CPH), Aalborg (AAL) eller Billund BLL ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 Lions Camp 106 C Kongedalen 12 juli 19 juli 19 juli 2 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) eller Billund (BLL) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK

8 Lions Camp 106 D Skonaren Fulton 12 juli 19 juli 19 juli 2 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 Lions Camp 106 E Aadalen 12 juli 19 juli 19 juli 2 augusti FLYG Köpenhamn (CPH) ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2000 MD 105 ENGLAND OCH IRLAND ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 1 Komplett ansökan skall vara England och Irland tillhanda senast 1 mars England Lions Camp Guildford 2014 Guildford 28 juli 8 augusti 8 augusti 18 augusti FLYG ÅLDER år RESEKOSTNAD SEK 2300 LÄGERAVGIFT Irland Lions Camp?? FLYG RESEKOSTNAD SEK 3500 LÄGERAVGIFT?

9 MD 120 ESTLAND ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 Estonia Lions Youth Camp 2014 FLYG RESEKOSTNAD SEK 2000 LÄGERAVGIFT 150 Kulturella aktiviteter, utflykter och sightseeing 26 juni 6 juli 6 16 juli Lennart Meri Tallin(TLL) MD 107 FINLAND ANTAL ER 4 ANTAL LÄGER 5 OBS! ALLA LÄGER I FINLAND är alkoholfria och drogfria. Rökning endast tillåten för de som anmält så i anmälningsblanketten Lions Youth Camp 107-C Lahti En vecka före läger 2 10 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 Lions Youth Camp107-D Mäntyahariu En vecka före läger 26 juli - 3 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 Lions Youth Camp 107-F Kuortane En vecka före läger 9 17 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK

10 Lions Youth Camp 107-I Oulunsalo En vecka före läger 4 14 augusti FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 Lions Youth Camp 107-L Rovaniemi En vecka före läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2500 MD 103 FRANKRIKE ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER Lägerspråk 3 Franska Lions Camp Rene Cornillion in Annecy Annecy Besök på sevärdheter och industri i området 27 juni 5 juli 5 19 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 5000 Lions Camp Roger Dillon in Vichy Vichy juli 7 20 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 5000 Lions Camp du Nord in Amiens Amiens 30 juni 6 juli 6 19 juli FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK

11 MD 109 ISLAND ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 Lions Midnight Sun Youth Camp 2014 Vänskap över gränserna 26 juni 18 juli FLYG Keflavik (KEF) ÅLDER RESEKOSTNAD Ca SEK 7000 inkl inrikesresa samt SEK 1000 i fickpengar Endast ungdom som tidigare ej deltagit i Lions läger MD 128 ISRAEL ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 Lions Camp FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 6000 LÄGERAVGIFT 250 MD 108 ITALIEN ANTAL ER 9 ANTAL LÄGER 16 Sport och kultur ingår i tiden för läger juli augusti Tel Aviv Ben Gurion Airport (TLV) Ansökan skall vara Israel tillhanda senast 15 februari RESEKOSTNAD Ca SEK 6000 Alpe Adria Distrikt 108 Ta1, Ta2, Ta juli juli FLYG Venezia (VCE) ÅLDER LÄGERAVGIFT 150 Alpie Mare Distrikt 108 Ia2, Ia juli juli FLYG Ankomst Genova (GOA) eller Torino (TRN) FLYG Avresa Roma Fiumicino (FCO)

12 Amicizia Distrikt 108 L 28 juni 12 juli juli FLYG Ankomst Alghero (AHO) FLYG Avresa Rom Fiumicino (FCO) ÅLDER LÄGERAVGIFT Kostnad för inrikes resor Apulia Distrikt 108 Ab 7 18 juli juli FLYG Ankomst Bari (BRI) FLYG Avresa Brindisi (BDS) Azzurro Distrikt 108 A 39 juni 6 juli 6 20 juli FLYG Ankomst Bologna (BLQ) eller Ancona (AOI) FLYG Avresa Rom Fiumicino (FCO) LÄGERAVGIFT 100 Baldoni Distrikt 108 Ib1 30 juni 5 juli 5 19 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) LÄGERAVGIFT 200 Emilia Distrikt 108 Tb 1 12 juli juli FLYG Ankomst Bologna (BLQ) FLYG Avresa Bologna (BLQ) ÅLDER Italia Distrikt 108 MD (Ta1) 1 12 juli juli FLYG Ankomst Beror på värdfamilj FLYG Avresa Roma Fiumicino (FCO)

13 Italia Disabili (läger för handikappade deltagare) Distrikt 108 MD (Ia1) Nej 5 17 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP) eller Milano Linate (LIN) ÅLDER Laghi Distrikt 108 Ib2, Ib3, Ib4 1 9 juli 9 19 juli FLYG Ankomst Bergamo (BGY) eller Milano Malpensa (MXP) FLYG Avresa Bergamo (BGY) eller Milano Malpensa (MXP) Solidarieta Distrikt 108 La 24 juli 1 juli 1 11 juli FLYG Ankomst Firenze (FLR) FLYG Avresa Firenze (FLR) ÅLDER Toscana Distrikt 108 La 3 10 juli juli FLYG Ankomst Pisa (PSA) FLYG Avresa Pisa (PSA) Toscana Disabili (läger för handikappade deltagare) Distrikt 108 La Nej 1 11 juli FLYG Ankomst Firenze (FLR) FLYG Avresa Firenze (FLR) ÅLDER Trinacria Distrikt 108 Yb 6 14 juli juli FLYG Ankomst Catania (CTA) FLYG Avresa Catania (CTA) LÄGERAVGIFT

14 Valtellina Distrikt 108 Ib1 1 6 juli 6 20 juli FLYG Ankomst Milano Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN) eller Bergamo (BGY) FLYG Avresa Milano Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN) eller Bergamo (BGY) Vesuvio Distrikt 108 Ya 30 juni 6 juli 6 20 juli FLYG Ankomst Napoli (NAP) FLYG Avresa Napoli (NAP) MD 126 KROATIEN ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 1 Lions Camp Discover Croatia Upplevelser i en unik kombination av hav och natur samt historiska äventyr En vecka före läger 10 dagar i juli FLYG Ankomst Beroende på värdfamilj FLYG Avresa Split Airport (SPU) RESEKOSTNAD SEK 7000 LÄGERAVGIFT Ingen uppgift för närvarande MD 131 LITAUEN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 Life is Vilnius FLYG RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT dagar juli augusti Vilnius

15 MD 121 POLEN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 Lions Camp Borne Sulinowo 2013 FLYG RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT 1 2 veckor för eller efter läger 4 15 augusti Beror på värdfamilj MD 110 NEDERLÄNDERNA (HOLLAND) ANTAL ER 3 ANTAL LÄGER 4 Green Yard Camps 4 läger se website juli 23 juli 3 augusti FLYG Amsterdam Schiphol (AMS) RESEKOSTNAD SEK 2500 LÄGERAVGIFT nej MD 104 NORGE ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 2 FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 2000 LÄGERAVGIFT Camp Adventure Fairyland Saltdal Utforska den storslagna norska naturen. Ingen värdfamilj 7 28 juli Nej Camp Imagine Peace 2014 Vestby Vatten och havsnära aktiviter med utflykter juli 21 juli 3 augusti FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK

16 MD 124 RUMÄNIEN ANTAL ER ANTAL LÄGER 2 FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 3600 LÄGERAVGIFT 60 Lions Camp Hiking 1 2 veckor före eller efter läger juli Beroende på värdfamilj Lions Camp... Rundturer i Rumänien 1 2 veckor före eller efter läger juli FLYG Beroende på värdfamilj ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 3600 LÄGERAVGIFT 60 MD 129 SLOVENIEN ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 1 FLYG RESEKOSTNAD SEK 6500 LÄGERAVGIFT 50 Catch the Rainbow Sport, historiska och kulturella aktiviteter En vecka före läger juli Ljubljana Airport (LJU) MD 116 SPANIEN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 0 Värdfamilj juli FLYG Malaga RESEKOSTNAD SEK 3000 LÄGERAVGIFT 150 Endast värdfamilj

17 MD 122 TJECKIEN/SLOVAKIEN ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 1 FLYG Ank FLYG Avr ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 3000 LÄGERAVGIFT 120 MD 118 TURKIET ANTAL ER 9 ANTAL LÄGER 7 Lions International Camp Pilsen Pilsen Kultur och sport aktiviteter 28 juni 5 juli 5 19 juli Bratislava Prag Airport website RESEKOSTNAD Ca SEK Lions Istanbul & Around Camp Distrikt 118-T Utflykter, sightseeing, kultur juni 1 11 juli FLYG Istanbul Ataturk Airport ÅLDER LÄGERAVGIFT 200 Ingen vegetarisk mat. Två hotellnätter i Istanbul. website: Lions Youth Exchange Bursa Camp Distrikt 118-K Sightseeing i Bursa, Istanbul, Canakkale, Eskisehir, Iznik. Sportaktiviteter o båtutflykter 29 juni 9 juli 9 19 juli FLYG Istanbul Ataturk Airport ÅLDER LÄGERAVGIFT Nej Ingen vegetarisk mat. Lions Aegean Youth Exchange Camp Izmir, Distrikt 118-R Besök på historiska platser, båtturer, dans o musik mm juli juli FLYG Izmir Adnan Menderes Airport LÄGERAVGIFT

18 Eurasia International Lions Youth Camp Ankara, Distrikt 118-U Sightseeing i Ankara, Istanbul, Cappadocia och Mersin. Besök på historiska platser. Ingår i tiden för läger 6 26 juli FLYG Ankara Esenboga LÄGERAVGIFT 250 Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet Lions Catch the spirit of Istanbul Camp Istanbul, Distrikt 118-Y Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter 5 16 juli juli FLYG ÅLDER LÄGERAVGIFT 150 Lions Istanbul culture Camp Istanbul, Distrikt 118-E Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter 6 16 juli juli FLYG Istanbul, Ataturk Airport LÄGERAVGIFT 250 website: Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet Lions Istanbul dancing at Bosphorus Camp Istanbul, Distrikt 118-E Sightseeing i Istanbul. Besök på historiska platser, museum etc. Båtutflykter 6 16 juli juli FLYG Istanbul, Ataturk Airport LÄGERAVGIFT 250 Ingen vegetarisk mat. Soft alcohol tillåtet

19 MD 111 TYSKLAND ANTAL ER 6 ANTAL LÄGER 7 se website: RESEKOSTNAD ca SEK Lions Camp Wendland 2014 Distrikt 111- NH, Niedersachsen Ingår i tiden för lägret 19 juli 8 augusti FLYG Hannover Lägeravgift 100 Tyska, Lions Camp Metropole Ruhr Distrikt 111- WR, Nordrhein-Westfalen dagar efter läger 3 juli 13 juli FLYG Düsseldorf ÅLDER LÄGERAVGIFT 80 Tyska och Lions Camp Siebengebirge Distrikt WL, Nordrhein-Westfalen 5 19 juli 19 juli 2 augusti FLYG Düsseldorf or Frankfurt ÅLDER Lions Camp Rhein-Main Distrikt 111-MN, Hesse Ingår i lägertiden, första veckan 19 juli 9 augusti FLYG Frankfurt ÅLDER Tyska och Lions Camp Lake Constance Distrikt 111-SW, Baden Württemberg Ingår i lägertiden 9 23 juni FLYG Stuttgart ÅLDER LÄGERAVGIFT 200 Tyska och

20 Lions Youth Camp Berlin Distrikt 111-ON, Berlin Ingen värdfamilj augusti FLYG Berlin ÅLDER LÄGERAVGIFT 100 Lions Camp Suedpfalz Distrikt 111-MS, Rheinland-Pfalz Ingår i lägertiden, första veckan 30 augusti 14 september FLYG Ingen uppgift ÅLDER Tyska och MD 119 UNGERN ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4500 LÄGERAVGIFT 195 MD 114 ÖSTERRIKE ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 3 FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 100 Från kulturarv till vattensport 7 14 juli july Budapest Lions Camp 2014 Sound of Music St. Lambrecht Musik, sång och musikinstrument juli 19 juli 2 aug Wien website:

21 Vienna and around Wien Sport och kultur juli 19 juli 2 augusti FLYG Wien ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 100 Lions Youth Camp Up and Down Vorarlberg Natur och sport. Kulturellt utbyte juli 20 juli 3 augusti FLYG Innsbruck ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4300 LÄGERAVGIFT 100 website: MD 102 SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 2 Lions Camp Raperswil-Jona Rapperswil Swiss Experience 5 19 juli 19 juli 2 augusti FLYG Zurich Airport RESEKOSTNAD SEK 5000 website: Lions Camp Lucerne-Ebikon Ebikon Switzerland behind the scenes 6 20 juli 20 juli 3 augusti FLYG Zurich Airport RESEKOSTNAD SEK 5000 website:

22 UKRAINA ANTAL ER 1 ANTAL LÄGER 1 FLYG Ankomst FLYG Avresa ÅLDER RESEKOSTNAD SEK 4000 LÄGERAVGIFT 200 From East to West Donetsk, Lviv Kultur, camping, utflykter 6 9 juli juli Donetsk Airport (DOK) Lviv Airport (LWO)

23 Långväga resor JAPAN ANTAL ER 2 ANTAL LÄGER 5 Lions International Youth Camp MD 330 Inter-University, Tokyo Encounter 3 veckor före och efter läger 20 juli 3 augusti FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK LÄGERAVGIFT 400 USD Rökning och alkohol absolut förbjudet Lions International Youth Camp MD 331 Hakodate, Hokkaido 3-4 veckor före och efter läger (ankomst mellan juli) juli FLYG Sapporo Chitose Airport ÅLDER RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet Lions International Youth Camp MD 333 Tokyo och Chiba Före och efter läger 27 juli 3 augusti FLYG ÅLDER RESEKOSTNAD SEK LÄGERAVGIFT 300 USD Rökning och alkohol absolut förbjudet Lions International Youth Camp MD 334 Tokyo, Shizuoka, Kyoto dagar före och efter läger (ankomst mellan juli) juli FLYG Nagoya Chubu International ÅLDER RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet

24 Lions International Youth Camp MD 335-B Osaka 2-3 veckor före läger (ankomst mellan 8-10 juli, avresa mellan 3 5 augusti) 24 juli 2 augusti FLYG Osaka RESEKOSTNAD SEK Rökning och alkohol absolut förbjudet USA ANTAL ER Ca 10 ANTAL LÄGER Ca 15 Kompletterande information finns tillgänglig på den internationella katalogen på Vanligtvis 2 veckor före läger 2 veckor juli - augusti RESEKOSTNAD SEK LÄGERAVGIFT På ett flertal av lägren tillkommer lägeravgifter USD , kostnader för resor och hotell tillkomma i samband med studiebesök AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND För information kontakta MD YCEC Nils-Erik Borgström. CANADA För information kontakta MD YCEC Nils-Erik Borgström

25 YEC Distrikt namn mobil bost 101A Krister Andersson B Britt Nilsson GD Marie Johansson N Alex Perera P Maria Fältmark S Ronny Emilsson SM Anita Hult SV Jan Lundén U Göran Pilström VG Per Blomstrand

26 Översättning av Application Form Här kommer en översättning på det finstilta i Application Form (Ansökan) Översättning gjord av MDYCE Anne-Cathrine Karlsson Daum: Sid 1 Lions International Youth Exchange(YCE) Multiple District... Application & Indemnity Form Lions internationella ungdomsutbyte Multiple distrikt Ansökan och skadeståndsformulär (ansvarsförhållanden) Instruktioner: Den sökande, hans eller hennes föräldrar och de ansvariga lions skall fylla i alla delar av detta formulär. Obligatoriska bilagor är ett foto(ansiktsbild) och ett brev till värdfamiljen på engelska Dear hostfamily. En familjebild och en kopia an ansökandes pass eller liknande ID, som behövs vid resa till de önskade länderna, rekommenderas. Ansökan skall först fyllas i och sändas elektroniskt(via mejl) till YEC. Korrekt signerade kopior med bilagor skickas senare enligt överenskommelse. För den personliga intrigiteten får dessa data endast användas i lions ungdomsutbytessyfte och får ej användas till annat utanför utbytet utan er(ditt) medgivande. VI. Responsible Lions Club Data (Ansvarig lionsklubbs uppgifter) sid 2 Med bifogad signatur intygar jag att den sökande är kvalificerad att deltaga i Lions Interntionella ungdomsläger och utbytesprogram och att hon/han och familjen har blivit informerad om programmets regler och ändamål. Dessutom intygar jag att den sökande är helförsäkrad för att täcka kostnader och alla oförutsedda utgifter såsom återresa till hemlandet i förtid, olyckor, medicin, förlust/skada av personlig egendom,personligt ansvar för hela tiden för den sökandes resa och besök i det accepterande landet varar. VIII Agreement and commitment by applicant (överenskommelse och åtaganden för den sökande) sid 3 Om jag antas till lions internationella ungdomsutbytesprogram, kommer jag att följa alla regler och förfaranden. Jag förstår fullkomligt att utökade personliga resor eller frånvaro under utbytesprogrammet ej är tillåtet, även om jag tänker besöka nära vänner eller släktingar, om inte en skriftlig tillåtelse är bifogad ansökan. Jag förstår att mitt deltagande i utbytesprogrammet inte syftar till turism, formell utbildning eller anställning och att jag ej kommer att tillåtas att framföra något som helst motordrivet fordon under min vistelse i värdlandet. Jag har blivit informerad av lions om lions utbytesprogram och jag har noggrant läst alla instruktioner och åligganden i detta formulär. Med min bifogade signatur medgiver jag att fullt ut delta i det YEC program(utbyte) som jag blir accepterad till. XI. Indemnity agreement by parent or guardian (Ansvarsöverenskommelse av förälder eller vårdnadshavare) Med bifogad signatur ger jag/vi föräldrarna/vårdnadshavare tillåtelse för min/vår son/dotter/skyddsling att resa och uppehålla sig på en godkänd plats för en angiven tid för att bo i ett lions eller av lions godkänt hem eller lions läger. Jag/vi samtycker till att befria lionsmedlem eller värdfamilj, lionklubb, lionsdistrikt eller Lions International från något som helst ekonomiskt eller annat ansvar ifall han/hon blir sjuk, dör, visar rättslig eller moralisk ansvarslöshet och att gottgöra dem om kostnader uppstått. Jag/vi överenskommer också att pojken/flickan inte får framföra något som helst motordrivet fordon under lions ungdomsutbytestid. Pojken/flickan kommer att återvända hem vid utbytestidens slut, om inte jag/vi skickar en skriftlig tillåtelse samt täcker kostnaderna och talar om vart pojken/flickan skall resa. I sådana fall upphör Lions ansvar när pojken/flickan lämnar lions ungdomsläger eller lions värdfamilj. Jag/vi medger också att efterkomma utbytesprogrammets regler. Om reglerna bryts medger vi att pojken/flickan skickas hem på min/vår bekostnad. Jag/vi föräldrarna/vårdnashavare ger juridiskt samtycke till de lions som är värd för vår ungdom att se till att han/hon får omedelbar läkarvård samt kirurgiska ingrepp vid nödsituationer om läkaren så anser om tiden ej tillåter att jag/ vi ger vår tillåtelse. X.Signatures (namnteckningar)

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015

LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 2014-12-03 LIONS MD 101 SVERIGE PROGRAM FÖR LIONS UNGDOMSUTBYTE 2015 OBS uppdaterad version (4 december 2014) var vänlig notera att vissa lägerdatum kan vara ändrade! Läger med kursiv stil saknar viss

Läs mer

HANDBOKEN Din nyckel till IAL

HANDBOKEN Din nyckel till IAL HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid INNEHÅLL Förord 3 Lektioner 15 Presentation av Skandinaviska skolan 4 Frånvaro 15 Anmälan 5 Prov, arbeten, betyg 15 Avgifter 6 Avslutning av studierna 15

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer

Din guide till RCI Points

Din guide till RCI Points Din guide till RCI Points Välkommen till RCI Points Välkommen till RCI Points Innehåll Om RCI 3 Så fungerar points Points i korthet 4 Nu kan du njuta av en hel värld av underbara semestrar tack vare ditt

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS S.2 - RESEMÄSSAN 2012 HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS SNYGGA OCH PRAKTISKA RESEVÄSKOR FRÅN MÄSSERBJUDANDE SAMSONITE CORDOBA KABINVÄSKA (Finns i mörkröd & grå) 55cm 699:- 63cm 799:-

Läs mer

Faktablad jobba som betald engelsklärare i Kina

Faktablad jobba som betald engelsklärare i Kina Upplev världen samtidigt som du jobbar Nomadjobs är ett rese- och upplevelseföretag som erbjuder dig möjligheten att byta ut din vardag under några månader. En resa med Nomadjobs är en perfekt kombination

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

TCS New York City Marathon 2015

TCS New York City Marathon 2015 PRISLISTA 2015 TCS New York City Marathon 2015 Hej! Vi hoppas att allt är väl med dig. Vårt prospekt över årets resa till New York Marathon är nu klart och du finner detta bifogat. GARANTERAD STARTPLATS

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR ABC HAND BOK Vi på STS Språkresor hälsar dig välkommen till sommarens kurser. Vi hoppas att du har siktet inställt på en rolig och lärorik sommar! Den här boken har vi sammanställt för att du skall få

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer