Källspråk engelska Skrivregler för svenska och engelska från TNC, (Publikationer utgivna av TNC 100.) Stockholm: Terminologicentrum TNC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källspråk engelska Skrivregler för svenska och engelska från TNC, 2001. (Publikationer utgivna av TNC 100.) Stockholm: Terminologicentrum TNC."

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden Institutionen för svenska språket LITTERATURLISTA 1 ÖVERSÄTTARPROGRAMMET, Magisternivå, 60 hp Professional Translation 1, Second Cycle, 60 higher education credits (ÖU2100) Termin 1, 1-30 hp Källspråk: Översättning av allmän sakprosa, 12 hp Källspråk danska Källspråk engelska Skrivregler för svenska och engelska från TNC, (Publikationer utgivna av TNC 100.) Stockholm: Terminologicentrum TNC. Stålhammar, Mall Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk. Stockholm: Carlssons. Rekommenderade lexikon: Concise Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press. Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts. Källspråk franska Källspråk italienska Källspråk nederländska Haeseryn, Walter (red.) Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Nijhoff. On lineversion tillgänglig på adressen <http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/>. Langeveld, Arthur eller Vertalen wat er staat. 1 eller 2 uppl. Amsterdam: Atlas. Naaikens, Ton, Koster, Cees & Bloemen, Henri Denken over vertalen. Nijmegen: Van Tilt Uitgeverij.

2 Källspråk ryska 2 Källspråk spanska Källspråk tyska Andersson, Sven-Gunnar, Brandt, Margareta, Persson, Ingemar & Rosengren, Inger Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur. von Hahn, Walter Fachkommunikation. Entwicklung Lingustische Konzepte Betriebliche Beispiele. Berlin & New York: de Gruyter. Magnusson, Gunnar Från tyska till svenska. Översättningsproblem i sakprosa. Malmö: Liber. [slut på förlaget säljs på institutionen] Texter emellan Examensarbeten vid översättarutbildningen, (Översättningsstudier vid Göteborgs universitet.) Tunmats, Dan Att översätta för svensken. I: Haglund-Dragic, Monica m.fl. (red.), Texter emellan 3. Examensarbeten vid översättarutbildningen (Översättningsstudier vid Göteborgs Universitet 3.) Göteborg: Översättarutbildningen vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, s [kopia] Målspråk: Språk-, stil-, och textstruktur, 12 hp Ehrenberg-Sundin, Barbro, Lundin, Kerstin, Wedin, Åsa & Westman, Margareta [1995]. Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. 4 uppl. Stockholm: Fritzes. Enström, Ingegerd Ordens värld. Svenska ord struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren. Gellerstam, Martin Anglosaxiskt inflytande på svenskan. I: Allén, Sture, Gellerstam, Martin & Malmgren, Sven-Göran. Orden speglar samhället. Stockholm: Allmänna förlaget, s [kopia] Helgesson, Karin Textbindning. Vad är det och hur fungerar det? (Kurskompendium Textproduktion och textanalys.) Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. [kopia] Holmberg, Per Funktionell grammatik för textarbete i skolan. I: Lindberg, Inger & Sandwall, Karin (red.), Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7 8 oktober 2005 i Göteborg. (Rapporter om svenska som andraspråk, ROSA, 7.) Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, s [kopia]

3 Josephson, Olle el. senare. Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Klarspråkstestet. Hämtas på adressen <www.sprakradet.se/testet>. Lagerholm, Per Stilistik. Lund: Studentlitteratur. Landqvist, Hans Sju små fält. Om positionsgrammatisk analys av satser och meningar. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet. [kopia] Ledin, Per [1996]. Genrebegreppet en översikt. (Rapporter från projektet Svensk sakprosa 2.) Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. Hämtas på adressen <www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/329>. Milles, Karin Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. (Småskrift utarbetad av Språkrådet 5.) Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Svarta listan uppl. PM 2004:1. Statsrådsberedningen. Hämtas på adressen <www.sprakradet.se/klarspråksböcker>. Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet, utg. (Språkrådets skrifter 8.) Stockholm: Liber. Vogel, Anna Laddade ord. I: Falk, Cecilia, Nord, Andreas & Palm, Rune (red.), Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Stockholm den 10 och 11 oktober Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, s [kopia] Ytterligare ca 100 sidor enligt lärares anvisning. Texter för analys och diskussion. Referenslitteratur: Ekerot, Lars-Johan [1995]. Ordföljd, tempus, bestämdhet. 2 uppl. Lund: Gleerups. Hellspong, Lennart & Ledin, Per Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. Nyström, Catharina Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 32.) Uppsala: Hallgren & Fallgren. Språkriktighetsboken, Utarbetad av Svenska språknämnden. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.) Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Enspråkiga svenska ordlistor och ordböcker. Språkbankens korpusar och lexikonresurser. Tillgängliga på adressen <http://spraakbanken.gu.se/>. Någon svensk grammatik, t.ex. en av följande: 3

4 4 Andersson, Erik Grammatik från grunden. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 24.) Uppsala: Hallgren & Fallgren. Bolander, Maria [2001]. Funktionell svensk grammatik samt Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. 2 uppl. Stockholm: Liber. Hultman, Tor G Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien & Norstedts Akademiska förlag. Josefsson, Gunlög [2001]. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare samt Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. Jörgensen, Nils & Svensson, Jan el. senare. Nusvensk grammatik. Lund: Gleerups förlag. Ljung, Magnus & Ohlander, Sölve el. senare. Allmän grammatik. Stockholm: Liber. Stroh-Wollin, Ulla Koncentrerad nusvensk formlära och syntax samt Koncentrerad nusvensk formlära och syntax. Övningar med facit. Lund: Studentlitteratur. Yrkeskunskap I, 3 hp Ingo, Rune Konsten att översätta. Översättandets praktik och didaktik. Lund. Studentlitteratur. Introduktion till översättningsvetenskap, 3 hp Baker, Mona In Other Words. A coursebook on translation. London & New York: Routledge, s [kopia] Chesterman, Andrew & Wagner, Emma Can Theory Help Translators? A dialogue between the ivory tower and the workplace. Manchester & Northampton: St Jerome, s [kopia] Gullin, Christina. 2000, Översättarens röst. Lund: Studentlitteratur, s [kopia] Koller, Werner [1979]. Equivalence in Translation Theory. I: Chesterman, Andrew (ed.), Readings in Translation Theory. Helsinki: FinnLectura, s [kopia] Lindqvist, Yvonne Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies i Scandinavian Philology New Series 26.) Stockholm: Almqvist & Wiksell, s [kopia] Munday, Jeremy [2001]. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 2nd ed. London & New York: Routledge.

5 Reiss, Katharina [1977]. Text types, translation types and translation assessment. I: Chesterman, Andrew (ed.), Readings in Translation Theory. Helsinki: FinnLectura, s [kopia] 5

6 Termin 2, hp 6 Källspråk: översättning av sakprosa och specialiserad facktext, 15 hp Källspråk engelska, 7,5 hp Jakobsen, Arnt Lykke. (ed.) Translating LSP Texts. (Copenhagen Studies in Language.) København: Samfundslitteratur. Skrivregler för svenska och engelska från TNC, (Publikationer utgivna av TNC 100.) Stockholm: Terminologicentrum TNC. Stålhammar, Mall Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk. Stockholm: Carlssons. Källspråk danska/franska/italienska/nederländska/ryska/spanska/tyska, 7,5 hp Källspråk danska Källspråk franska Källspråk italienska Eco, Umberto Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano: Bompiani. [enligt lärares anvisning] Källspråk nederländska Haeseryn, Walter (red.) Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Nijhoff. On lineversion tillgänglig på adressen <http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/>. Naaikens, Ton, Koster, Cees & Bloemen, Henri Denken over vertalen. Nijmegen: Van Tilt Uitgeverij. Källspråk ryska Källspråk spanska Källspråk tyska Andersson, Sven-Gunnar, Brandt, Margareta, Persson, Ingemar & Rosengren, Inger Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur.

7 7 House, Juliane Translation Quality Assessment. A Model Revisited. Berlin & New York: de Gruyter. JoSTrans. The Journal of Specialised Translation. Tillgänglig på adressen <http://www.jostrans.org/>. Texter emellan Examensarbeten vid översättarutbildningen, (Översättningsstudier vid Göteborgs universitet.) Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet: magister- och masteruppsatser. Tillgänglig på adressen <http://www.tolk.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5623>. Självständigt arbete, källspråk engelska, 15 hp Jarrick, Arne & Olle Josephson [1986]. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. eller Lagerholm, Per [se nedan] [dessa handböcker används även under masteråret] Lagerholm, Per [2005]. Språkvetenskapliga uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. eller Jarrick, Arne & Josephson, Olle [se ovan] [dessa handböcker används även under masteråret] Övrig litteratur som aktualiserats under tidigare delkurser och moment.

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Tolk- och överarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-06-04 och gäller fr.o.m. ht 2014. 1 Förväntade studieresultat

Läs mer

LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng

LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng LITTERATURLISTA ISTA LSI210 Gäller fr.o.m. ht 11 LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng Flerspråkighet och språkvariation, 7,5 hp Axelsson, Monica (1999). Skolframgång

Läs mer

Språk och stil. tema Text TIDSKRIFT FÖR SVENSK SPRÅKFORSKNING. Gästredaktörer Anna-Malin Karlsson och Jan Svensson. Swedish Science Press Uppsala

Språk och stil. tema Text TIDSKRIFT FÖR SVENSK SPRÅKFORSKNING. Gästredaktörer Anna-Malin Karlsson och Jan Svensson. Swedish Science Press Uppsala titel 1 Språk och stil TIDSKRIFT FÖR SVENSK SPRÅKFORSKNING tema Text Gästredaktörer Anna-Malin Karlsson och Jan Svensson DISTRIBUTION Swedish Science Press Uppsala NY FÖLJD 22:1 2012 2 Författare Detta

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30 30 2008 SVENSKANS BESKRIVNING 30 Vid olika universitet i Sverige och Finland har det sedan 1963 regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Inledning: text, textforskning och textteori

Inledning: text, textforskning och textteori Inledning: Ur text, Språk textforskning & stil NF och textteori 22:1, 2012 5 Inledning: text, textforskning och textteori Av JAN SVENSSON och ANNA-MALIN KARLSSON Studium av texter har en lång tradition

Läs mer

De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska.

De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska. De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Camilla Bardel, Gudrun Erickson, Jonas Granfeldt, Christina Rosén

Läs mer

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2012 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket Sjunde upplagan Senast ändrad 2014-01-23 INNEHÅLL INLEDNING... 1 DU SOM

Läs mer

Myndigheten 2.0. En komparativ analys av två myndigheters Facebooksidor. Evelina Holmkvist

Myndigheten 2.0. En komparativ analys av två myndigheters Facebooksidor. Evelina Holmkvist Myndigheten 2.0 En komparativ analys av två myndigheters Facebooksidor Evelina Holmkvist Student Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Språkkonsultprogrammet, 180 hp Sammanfattning I denna komparativa analys av

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Stockholm 2009 (isbn 978-91-7402-392-3, issn 0083-6796) E l isa bet E ngda h l Språkkänsla Språkk änsla ett ord sammansatt av språk och känsla används om olika företeelser.

Läs mer

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen Denna sammanställning innehåller rekommenderad litteratur för vuxenutbildningens kurser. Observera att kurserna inte anordnas samtliga studieperioder. I samtliga kurser är det ditt ansvar som elev att

Läs mer

Frågan om man borde ha språktest i. Att fråga efter rätt kunskaper SPRÅKTEST ERIKA LYLY

Frågan om man borde ha språktest i. Att fråga efter rätt kunskaper SPRÅKTEST ERIKA LYLY SPRÅKTEST Att fråga efter rätt kunskaper ERIKA LYLY Språktest i svenska blev en brännhet fråga i valrörelsen 2002, när folkpartiet lade fram ett förslag om språktest i svenska som krav för svenskt medborgarskap.

Läs mer

Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras

Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras En kontrastiv undersökning av syntaxen i två översättningar av Joseph Conrads Lord Jim. Göteborgs universitet HT 2006 Svenska språket

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ab - Bibliotek Aa - Bibliografi Bring, Samuel E., 1879-1965 Itineraria svecana [Elektronisk resurs] : bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950 / Samuel

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek 2011-08-17 Karlstads universitetsbibliotek Referenser enligt Harvard KAU Inledning Det finns många olika referenssystem och exemplen nedan är en variant av Harvardsystemet. Syftet med en källförteckning/referenslista

Läs mer

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2008. - Gävle : Lantmäteriet, 2008. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2007:16) Sandström, Ulf, 1953- Resurser för citeringar / Ulf Sandström

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 1 nr 1 2008

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Hansson, Ulrica, 1983- Tusen grejer att göra på nätet/ Ulrika Hansson. - 1. uppl. - Sundbyberg : Docendo, 2008. - 104 s. : ill. ; 25 cm. ([Visual-serien) ISBN

Läs mer

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET Margareta Melén, bibliotekarie, Högskolan Väst. Reviderad version, utförd av gruppen för Lärande och Bibliotek vid Högskolan Väst mars 2005. Att skriva referenser I en rapport,

Läs mer