Roth MultiPex Rörsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roth MultiPex Rörsystem"

Transkript

1 Roth MultiPex Rörsystem Projekterings- och Monteringsanvisningar... living full of energy! 1

2 ... modern installationsteknik för värme, kyla och tappvatten Systembeskrivning. Roth MultiPex rörsystem är i första hand avsett för tappvatten-, värme- och kylsystem. Det unika med systemet, förutom att det är typgodkänt för tappvatten-, värme och kyla, är att röret är anpassat efter standarddimensioner 12, 15, 18, 22, 28 och 32 mm, vilket gör det möjligt för dig att använda de typgodkända kopplingar du normalt använder. Naturligtvis erbjuder även Roth ett komplett kopplingssystem inklusive fördelare! Systemet bygger på den utbytbara samt vattenskadesäkra metoden enligt rör-i-rör principen, gör att du som installatör kan känna dig trygg och säker på att inga obehagliga överraskningar kommer fram i efterhand! Roths MultiPex system innehåller ett flertal komponenter som förenklar och förbättrar rörinstallationen. Förutom det unika MultiPex röret kan även nämnas ett flertal ändamålsenliga vägg- och golvgenomföringar samt vattenskadesäkra fördelarskåp. Fysikaliska egenskaper för Roth MultiPex rör Egenskap Förnätningsgrad Densitet Brottstyrka Brottförlängning E-modul vid 2% längdutvidgning Slagbeständigt vid -20 o C Spänningskorrosion Värmeledningsförmåga Längdutvidgningskoefficient Diffusion vid +40 o C Minsta böjradie vid +20 o C Värde 65-70% 0,938 g/cm² 23 N/mm² /mm² Inget brott Inga sprickor 3 W/K m 1,4 x 10-4K-1 <0,1 mg/l d 5 x diametern Tidskonstantdiagram för Roth MultiPex rør (invändiga tryckprovningsresultat) Tryck (bar) Brottspänning (N/mm²) Norm DIN DIN DIN DIN DIN DIN ASTM DIN 1693 DIN DIN DIN DIN MultiPex röret. MultiPex röret är en erkänd kvalitetsprodukt utvecklat för vattenburna rörsystem. Produktionen är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 samt övervakad av en rad oberoende provningsorgan. Kontinuerliga tester sker enligt DIN Råmaterialet testas omsorgsfullt innan det godkänns för produktion En intressant kvalitetsfaktor är åldringskurvan som visar hur röret förändras under funktionslivslängden Åldringsbeständigheten, den termooxiddativen åldringen testas genom att utsätta röret för ett invändigt högt tryck med högtempererat vatten under mer än 1000 timmar. Resultatet visar att MultiPex under normala driftsförutsättningar, med god marginal klarar temperatur och tryckpåfrestningar i mer än 50 år. Roth MultiPex rör har många fördelar: Lång hållbarhet. God åldringsbeständighet (långsam nedbrytning). God värmestabilitet. Tillåten drifts temperatur 70 o C (kortvarigt 95 o C) vid 10 bar. Låga motståndstal, inga avlagringar av galvanisk eller kemisk korrosion. Tål normal byggplatsbehandling. Hög slaghållfasthet även i kyla. God flexibilitet, lätt att arbeta med även i kyla. Diffusionstätt i hög temperatur DIN Godkänt enligt Nordtestmetoden NT VVS

3 Tryckfallsdiagram för Roth MultiPex rör Roth MultiPex rör är ett mycket tåligt och stabilt rör när man håller sig innanför driftsområdet 10 bar / 95 C. Trots detta är det viktigt att förhålla sig till följande rekommendationer när man installerar Roth MultiPex rör. Kapa alltid röret med Roth röravskärare avsett för Roth MultiPex rör. Snittet skall vara vinkelrätt och jämt för att eliminera eventuella skjuvningar som kan medföra att kopplingen inte blir tät. Var uppmärksam på att ytan på röret skall vara ren, jämn och fri från repor. Använd endast kopplingar godkända för Pex-rör. Följ alltid leverantörens monteringsanvisning för kopplingen. Kontrollera att kopplingen kommer på en rak rörlängd och inte i en rörböj. Undvik ingjutning av kopplingar i väggar och golv. Det är viktigt att rördragningen till fördelaren kommer rätt på kopplingen. För att lättast åstadkomma rätt montage bör fördelaren monteras på en höjd av min. 300 mm från golv. I de fall Roth MultiPex rör monteras som rör i rör skall Roth Rörhakar eller Rörbyglar användas. Andra former av klamring kan medföra att såväl skyddsrör och innerrör kan skadas och utbytbarheten försämras. Efter montering av Pex-röret är det viktigt att skydda det från ultravioletta strålar. För att skydda rördragningar till radiatorer kan man t.ex. använda Roth Täckbricka med hylsa. Roth Täckbricka kan även användas för att på ett snyggt sätt avtäta en skvallerledning från fördelarskåpet. OBS! Kemisk resistens Det finns en rad produkter på marknaden som kan komma att användas i samband med våra produkter. Användande av lösningsmedel, läckagespray/gas eller liknande som kan innehålla skadliga ämnen, kan skada både rör, ventiler, väggenomföringar och annan installation och packningar. Produkter som smörjmedel, läckagespray, rengöringsmedel men även tillsatsmedel för frysskydd mm. ska nogrannt övervägas och kontrolleras på dess innehåll, före eventuellt användade. Vi gör er uppmärksam på att användandet av dessa produkter gör att vårt garantiåtagande bortfaller. Kontakta Roth Nordic s tekniska support om det råder tvivel kring dessa medel. För övrigt skall inte röret installeras i starkt korrosiva miljöer. Skador till följd av detta kan uppkomma långt efter garantitiden. 3

4 Expansion och krympning MultiPex röret har som alla plaströr en relativt hög expansionskoefficient. En viss motverkande faktor är också att Pexrör i allmänhet kan krympa upp till 1,3% av längden efter idrifttagning. För att ta upp denna krympning samt de allmänt förekommande längdutvidgningar är det viktigt att rören förlägges korrekt. Detta kan förebyggas t.ex. genom att utföra två 90 böjar på rörsträckan mellan radiator och fördelare. Är förläggningsmetoden enligt rör i rör principen kan man normalt sett bortse ifrån denna rekommendation då tillräckligt utrymme finns mellan MultiPex rör och skyddsrör. Den termiska expansionen framgår av nedanstående diagram. o C Krav enl. Boverkets Byggregler (BBR) BBR 1.4 Typgodkännande och tillverkningskontroll: MutiPex rörsystem är typgodkända och kontrollerade avseende bestämmelserna i BVL BBR Avsnitt 5 Brandskydd: BBR ställer krav på att rörgenomföringar i brandcellsbegränsande byggnadsdelar ej får försämra brandmotståndet mellan byggnadsdelarna. I senare avsnitt av projekterings- och monteringsanvisningen visas exempel på vanliga lösningar. Roth rekommenderar dock att kontakta den lokala räddningstjänsten för lokala avvikelser. Typgodkännande MultiPex röret är godkänt enligt Swedcert typgodkännande Godkännandet är baserat på stränga toxikologiska tester vilket medför att rörets material ej påverkar vattnets lukt eller smak samtidigt som det inte avger några hälsovådliga ämnen. BBR:615 Material, utförande m.m. MultiPex röret är testat på ett flertal laboratorier och är beständigt mot både inre och yttre mekaniska, kemiska och mikrobiella angrepp som de kan förväntas bli utsatta för. MultiPex röret tål frysning vid fri förläggning eller förlagt i skyddsrör. Vid fri förläggning ingjutet i betong är risken överhängande för frysskador (sprickbildning). MultiPex röret förlagt i skyddsrör har tillräcklig isolerande förmåga för att kondensering ej skall uppstå på kallvattenledning. BBR 9:234 Skydd mot termiska förluster: Värmeinstallationer skall utformas så att så mycket som möjligt av värmeavgivningen från installationen nyttiggörs i de utrymmen som skall värmas. Rådet i BBR lyder enl. följande: Rörledningar i ett rum bör anordnas så att den okontrollerade värmeavgivningen till rummet inte överstiger 25% av den till rummet tillförda värmeeffekten. Härvid kan bortses från tappvattenledningar utan cirkulation med innerdimension understigande 20 mm om de är förlagda i uppvärmt utrymme. Se värmeavgivningsdiagram på sid. 8 för samtliga MultPex rör. 4

5 Roth MultiPex rörsystem Brandskydd. BBR ställer krav på att rörgenomföringar i brandcellsbegränsande byggnadsdelar ej får försämra brandmotståndet mellan byggnadsdelar. Detta betyder att brandtätningar av produkter som är typgodkända (bl.a. Hilti) skall användas och utföras enligt anvisningar redovisade nedan. Väggkonstruktion med beklädnadsskivor på stål- eller träreglar. Beklädnadsskivor f.ex. gips på stål- eller träreglar. Vägg- eller golvkonstruktion av betong, lättbetong eller murverk. Återlagning med brandkitt eller betong K40. Förhindra skador Anläggningen skall utföras så att eventuellt läckage snabbt kan upptäckas och därvid förhindra skador. Utskiftbarhet Rören skall monteras på ett sätt som förhindrar läckage och är enkelt att byta ut. Expanderande brandfog. Eventuell återlagning Tjocklek och bredd enligt med brandskyddsmassa. tillverkarens anvisningar. Expanderande brandfog. Tjocklek och bredd enligt tillverkarens anvisningar. Bjälklag / vägg min. 100 mm. Värmeisolering av MultiPex rör: Enligt BBR och 9:234 så skall tappvarmvatten- och värmeinstallationer utformas så att tillförd värme så långt som möjligt kan nyttiggöras vid tappställen, alternativt i de utrymmen som skall värmas. Kravet är uppfyllt om temperaturfallet vid fram- respektive returledningen är högst 1 K. Härvid kan bortses från tappvarmvattenledningar utan cirkulation, med di <20 mm, om de är förlagda i uppvärmt utrymme. Vidare så gäller att värmeledningar i ett rum bör anordnas så att den okontrollerade värmeavgivningen till rummet inte överstiger 25 % av den till rummet tillförda värmeeffekten. Se värmeavgivningsdiagram nedan. För att dessa krav skall uppfyllas måste bestämning av nödvändig isolertjocklek utföras. Dessa beräkningar är komplicerade och utföres enklast med hjälp av ett av många beräkningsprogram som finns tillgängliga på marknaden t.ex. Parocs Tekniber. Vattenskadesäkert MultiPex rörsystem är ett komplett rörsystem som uppfyller kraven på ett vattenskadesäkert system enligt Nordtest metoden: NT VV

6 Projekterings- och monteringsanvisning...ett rör till både vatten och värme Generellt för båda systemen MultiPex rör i rör system bygger på skarvlösa ledningar mellan fördelare och tappställe alt. värme/kylelemnt. Skälet är naturligtvis att uppnå största möjliga vattenskadesäkerhet. Vid planläggning av en installation med fördelare är det viktigt att placera fördelaren centralt i förhållande till tappställen/radiatorer och med korta rörlängder. Om möjligt skall fördelaren placeras i närheten av golvavlopp samt på en lägre nivå i förhållande till de tappställen alternativt radiatorer som den betjänar. Fördelaren monteras fördelaktigt i ett Roth Fördelarskåp. Vid fixering av rör i rör skall det antingen användas Roth Fixeringsplåt eller klammer på varannan meter vid raksträcka. Vid montering med plaststripes eller dylikt kan skyddsröret pressas samman och eliminera utbytbarheten. Installationen avslutas fördelaktigt med Roth Multigenomföring eller Roth Väggdosa. Fixering och klamring av MultiPex rör i rör i träkonstruktioner Förläggning i träkonstruktioner Vid installation i träbjälklag med MultiPex rörsystem är det av högsta vikt att skyddsröret fixeras ordentligt för att undvika rörelser som kan uppkomma p.g.a. expansion och tryckslag. Dessa rörelser kan ge upphov till störande ljud vilket i sin tur kan medföra att golvet eller väggen måste demonteras. När rören rullas ut ska man undvika snäva rörböjar då dessa försämrar utbytbarheten. Maximalt 4 st 90 böjar per rörledning. Fixering och klamring skall ske vid varje böj och uppgång ur bjälklaget. Vid snäva uppgångar ur bjälklaget skall rörböjstöd alternativt Roth Multigenomföring användas. Beakta vidare att bärigheten i bärande bjälklag ej får försämras. Använd Roth Spikskydd där risken för genomspikning av rören föreligger. Vid förläggning på rörstege skall skyddsröret klamras med plaststripes med ett inbördes avstånd av 1 meter, kontrollera att skyddsröret inte deformeras. Förläggning i betongkonstruktioner Vid installation i betongbjälklag med MultiPex rörsystem skall skyddsröret fixeras med tanke på att rören kan flyta upp vid gjutning. Fixering skall ske med Roth Rörhakar, plaststripes eller liknande och placeras på ett avstånd av 1 meter mellan varandra. Dessa skall ej spännas så att skyddsröret deformeras. Undvik att dra röret helt rakt mellan anslutningspunkterna med tanke på expansionsrisken. Försök att dra röret med 2 mjuka 90 böjar med böjradie minimum 5 x rörets utvändiga diameter. Inbördes avstånd skall vara minimum 300 mm. Normalt förlägges rören ovanför isoleringen men ibland kan det ur installationssynpunkt vara bättre att förlägga dem under grundisoleringen. I dessa fall skall rören vara isolerade. 700 Vid rördragning från fördelare genom konstruktion till Roth Multigenomföring alternativt Roth Väggdosa skall det användas rörböjstöd av rätt dimension vid båda uppgångarna. Här är det viktigt att kopplingsledningen inte överstiger 10 m och 4 st 90 böjar. 6

7 Projektering av tappvattensystem Vid dimensionering av tappvattensystem med MultiPexrör kan två olika beräkningsmetoder användas. Dessa kallas allmänt schablonmetoden och beräkningsmetoden. Schablonmetoden Denna metod är tillämpbar mestadels för mindre anläggningar typ enfamiljshus, mindre flerfamiljshus, kontor eller liknande byggnader där endast kök och hygienutrymmen är anslutna. Beräkningsmetoden Denna något mer avancerade metod skall användas i större installationer där ett högt sannolikt flöde kan förväntas. Metoden skall även användas vid projektering av höga byggnader med tanke på tillgängligt tryck i förbindelsepunkten samt där det summerade normflödet bör sättas lika med det sannolika flödet. Tabeller och diagram i denna projekteringsanvisning kan även användas vid beräkningsmetoden. För ytterligare information hänvisar vi till VA-handboken. Steg 1. Normflöden Oavsett om dimensionering enligt schablon- eller beräkningsmetod användes skall en summering av samtliga normflöden (tappställen) utföras. Börja med att identifiera samtliga tappställen enligt nedanstående tabell: Tappställe Badkar Dusch Diskbänk Tvättbänk Tvättställ WC-stol Bidé Spolblandare Tappventil Vattenutkastare Tvättmaskin, hushåll Tvättmaskin, större Diskmaskin Kallvatten l / s 0,1 0,1 0,1 0,4 () Varmvatten l / s 0,1 0,1 7 Exempel: Tappställe 2 st. WC-stolar 1 st. Badkar 1 st. Dusch 2 st. Tvättställ 1 st. Diskmaskin 1 st. Diskbänk 1 st. Vattenutkastare Summa: Kallvatten l / s 2 x 0,1 2 x 0,1 1,3 l / s Varmvatten l / s 2 x 0,1 1,1 l / s Steg 2. Sannolikt flöde Efter summering av normflöden skall ett sannolikt flöde bestämmas. Grunden till detta är att det ej är troligt att samtliga tappställen är öppna samtidigt. Nedanstående tabell visar det sannolika flödet i förhållande till summerade normflöden. Med hjälp av detta flöde kan utgående kall- och varmvattenledning dimensioneras. Summa normflöde 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Sannolikt flöde ,40 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 Summa normflöde 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,5 6,0 6,5 Sannolikt flöde 0,56 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,73 0,74 0,77 0,79 0,82 Summa normflöde 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 Sannolikt flöde 0,84 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15 1,17 1,19 Summa normflöde 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 Sannolikt flöde Enligt föregående exempel med summerade normflöden finner vi att sannolikt flöde för kallvatten är 0,48 l/s respektive 0,46 l/s för varmvatten. 1,21 1,23 1,24 1,26 1,28 1,30 1,31 1,33 1,35 1,38 1,42 1,45 1,48 1,51 1,55

8 Steg 3. Dimensionering av kopplingsledningar Med kopplingsledning avses ledning från fördelning till enskilt tappställe och är således alltid baserat på normflödet. Tabellen nedan är baserad på kopplingsledningens längd, tryckfall och eventuell risk för tryckslag. Exempel En diskbänk med normflöde l/s skall anslutas och ledningssträckan är 6 meter. Vi väljer i detta fall MultiPex rör 15 x 2,5 för både kall- och varmvatten. Steg 4. Dimensionering av fördelningsledningar Med fördelningsledning avses ledning som försörjer mer än ett tappställe med undantag av ledning som endast försörjer ett enskilt badrum. En sådan ledning kan betraktas som kopplings-ledning och dimensioneras för dess högsta normflöde. Tabellen nedan är baserad på schablonmetoden och på rimliga vattenhastigheter för att begränsa tryckfallet. En överslagsberäkning bör dock utföras med tanke på tillgängligt tryck i förbindelsepunkt, höjdskillnad till det överst belägna tappstället samt tryckförluster i armaturer. Normflöde i tappställe ( l / s ) 0,1 Normflöde l / s 0,7 1,5 6,5 13,0 Rördimension ( mm ) 15 x 2,5 18 x 2,5 15 x 2,5 18 x 2,5 15 x 2,5 18 x 2,5 Sannolikt flöde l / s 0 0,41 0,50 0,80 1,10 Dimension mm 15 x 2,5 18 x 2,5 22 x 3,0 28 x 4,0 32 x 4,4 Maxlängd ( m ) 15 Ingen begr Hastighet m / s 3,9 3,1 2,5 2,6 2,6 Tryckfall ( kpa / m ) 1,8 0,6 7,0 1,8 14,5 3,9 Tryckfall ( kpa / m ) 14,0 6,6 3,6 2,7 2,7 Normflöde per lägenhet kan sättas till 0,7 l/s enl. BVL nr 10. Exempel En fördelningsledning skall betjäna ovanvåningen till ett enfamiljshus och har ett normflöde på 1,3 l/s (kv) och 0,5 l/s (vv). Enligt tabellen väljer vi dimension 22 x 3,0 för kallvatten samt 18 x 2,5 för varmvatten. Väntetid för tappvarmvatten För att förhindra långa väntetider på tappvarmvatten från beredare fram till tappstället kan en varmvattencirkulationsledning (VVC) med tillhörande pump installeras. Det rekommenderas en maximal väntetid på varmvatten vid tappstället på 10 s., vid l/s. Ur nedanstående tabell framgår väntetiden i sekund per meter vid olika dimensioner och vattenflöden. Exempel: Från varmvattenberedaren fram till det längst bort belägna tappstället är det 10 meter dim.22 x3,0 med ett flöde av 0,4 l/s samt 8 meter dim.15x2,5 med ett flöde av 0,1 l/s. Väntetiden blir då 10 meter x 0,5 sek/m + 8 meter x 0,79 sek/m = 11,3 sekunder. Isolering av tappvarmvatteninstallation Isoleringsnormen DS 452 säger att fördelningsledningen skall isoleras i sin fulla längd. Det gäller både kall- och varmvattenledningar. Kopplingsledningen skall enbart isoleras på den del av rörlängden som är utanför det rum där armaturen är placerad. Där det är krav på isolering väljes ett MultiPex rör isolerat. Röret levereras med skumisolering som uppfyller kraven på klass 2 isolering. Flöde l / s 28 x 4,0 s / m Rördimension 22 x 3,0 s / m 18 x 2,5 s / m 15 x 2,5 s / m 0,1 3,14 2,01 1,32 0,79 1,57 1,00 0,66 0,40 1,04 0,67 0,44 7 0,4 0,78 0, ,5 0,63 0,40 6 0,6 0,52 3 0,7 0,45 9 0, ,9 5 1,0 1 1,1 8 1,2 6 Exempel på isolering av tappvatteninstallation Exempel på isolering av tappvatteninstallation Täthetsprovning Efter installation med Roth MultiPex rörsystem skall alltid en täthetsprovning utföras. Denna täthetsprovning bör utföras med vatten. Provningen skall ske med ett provtryck av 1,5 gånger det beräknade drifttrycket och skall pågå i 2 timmar. Efter trycksättningen kan trycket öka något. Detta är fullt normalt. Kontroll av trycket skall ske under hela täthetsprovningen. Beakta frysriken. Dokumentation på täthetsprovningen skall upprättas. Genomspolning Det är mycket viktigt att anläggningen genomspolas noggrant innan drifttagning. Smutspartiklar skall avlägsnas så att anläggningen inte skadas eller att vattenkvaliteten försämras. 8

9 Dimensionering av värmesystem: En noggrann dimensionering av värmesystem bör utföras med hjälp av de beräkningsprogram som finns tillgängliga på marknaden. I dessa program skall då MultiPex rörets innerdiameter för de olika dimensionerna i vårt sortiment inmatas samt även MultiPex rörets råhetstal som är 0,0005. Vid manuell beräkning kan nedanstående tryckfallsdiagram vara till hjälp men betänk att anläggningens totala tryckfall skall stå i relation till vald cirkulationspump. Ex. En matarledning till en fördelare på ovanplan skall dimensioneras: P= 3,0 kw delta t C = 10 C Längd = 20 m (tillopp + retur) Flöde = 3000 W x 0,86 = 258 l/h 10 C Välj MultiPex rör 22 x 3,0 mm vilket ger ett tryckfall av 0,09 kpa/m 9

10 Värmeavgivning från MultiPex rör Beträffande krav och normer enligt BBR hänvisas till sid 3 i denna projekterings- och monteringsanvisning. MultiPex röret har en god isolerförmåga mot värmeavgivning och kondensering vid installation av rör i rör- och isolerade rör i rör. Ur diagrammen nedan framgår det hur stor effektavgivningen blir per meter rör för såväl rör i rör som isolerade rör i rör. Roth MultiPex rör i rör fritt förlagt Roth MultiPex rör i rör, ingjutet 50 mm täckning Roth MultiPex rör i rör, isolerat, ingjutet med 50 mm täckning Roth MultiPex rör i rör, isolerat, fritt förlagt OBS! Vid fri förläggning i luft utan skyddsrör jämfört med rör i rör, fritt förlagt ökar värmeavgivning med cirka 30%. Vid rör, isolerat och ingjutet, ökar värmeavgivningen ca: 20% jämfört med rör i rör isolerat ingjutet. Kopplingssystem Generellt: Rör i rör principen bygger på vattenskadesäkerhet, isolering och utbytbarhet. Denna princip möjliggörs endast om dolda skarvar undviks. Vilket innebär att systemet kan sammankopplas med alla, för Pex-rör typgodkända, klämringskopplingar som finns på marknaden. Som tillägg erbjuder vi även ett kopplingssystem för instick. Tekniska data: Användningsområde: Värme-, vatten och kylanläggningar. Funktion: Instickskoppling för MultiPex rör. Drifttryck: 10 bar Max arbetstemperatur: 95 C Material: Nippel: Avzinkningsfri mässing Gripring: Rostfritt stål O-ring: EPDM-gummi (smord i siliconfett) Demonteringsring: Acetal-plast Skyddsring: Acetal-plast Ytbehandling: Gult eller förkromat utförande Typgodkännande: Swedcert nr: 0446 (gäller för MultiPex röret). Viktigt! Om det användes andra rörleverantörer än Roth MultiPex rör skall rörtillverkaren kontaktas och godkänna användning av instickskoppling med deras rörtyp. 10

11 Egna anteckningar 11

12 Roth Nordic AB Hanögatan Malmö Tel: Fax:

Roth MultiPex Rörsystem

Roth MultiPex Rörsystem Roth MultiPex Rörsystem Projekterings- och Monteringsanvisningar... living full of energy! 118 Roth Boken 2012-2013 ... modern installationsteknik för värme, kyla och tappvatten Systembeskrivning. Roth

Läs mer

Roth Alu-LaserPlus Rörsystem. Projekteringsanvisningar

Roth Alu-LaserPlus Rörsystem. Projekteringsanvisningar Roth Alu-LaserPlus Rörsystem Projekteringsanvisningar Roth Alu-LaserPlus Rörsystem Roth Alu-LaserPlus Rörsystem Generellt Roth Alu-LaserPlus är en milstolpe med tanke på den nya installationstekniken i

Läs mer

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite Artikelnr: 7575x Produktegenskaper Thermotech Multisystem PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen.

Läs mer

Roth Alu-LaserPlus Rörsystem

Roth Alu-LaserPlus Rörsystem Projekterings- och Monteringsanvisningar... living full of energy! 162 Roth Boken 2012-2013 GENERELLT Roth Alu-LaserPlus är en milstolpe med tanke på den nya installationstekniken i VVS-branchen. Mot bakgrund

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

Rör-i-Rör-system för tappvatten

Rör-i-Rör-system för tappvatten Rör-i-Rör-system för tappvatten Sortimentsbroschyr och montageanvisning Varför Rör i Rör system 15 mm Inga synliga rördragningar på vägg. Skarvfritt Rör i Rör system. Utbytbart innerrör utan att skada

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vattenistallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version Tappvattenschakt Förslag till utformning Version 2016-03-15 www.säkervatten.se Tappvattenschakt Legionärssjukan, som är en allvarlig form av lunginflammation, smittar genom att man andas in bakterier som

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

ReTherms rörsystem ger dig en helhetslösning och en säker vatteninstallation

ReTherms rörsystem ger dig en helhetslösning och en säker vatteninstallation ReTherms rörsystem ger dig en helhetslösning och en säker vatteninstallation I N N E H Å L L Den här broschyren innehåller den viktigaste informationen som behövs då man skall planera ett projekt med ReTherms

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning Projekteringsanvisningen avser installationer som utförs med LK Universalrör, både typ X och typ A. Beteckningen LK PE-X Universalrör X eller Rör typ X avser LK Universalrör PE-X

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Roth MultiPex. Installation Sverige. Living full of energy

Roth MultiPex. Installation Sverige. Living full of energy Roth MultiPex Installation Sverige Living full of energy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation MultiPex Rör... Fixering, klamring och upphängning... 5 Quickskåp TM...8 Instickskopplingar... 0 Quickbox TM...

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Roth SnowFlex Rörsystem

Roth SnowFlex Rörsystem Projekterings- och Monteringsanvisning... living full of energy! 1 Ett komplett snösmältningssystem för att hålla utomhusytor snö- och isfria Uppvärmning av utomhusytor såsom infarter, ramper, torg, gågator

Läs mer

Sanipex HANDBOK OCH SYSTEMBESKRIVNING UNIK VÄGGBOX VATTENSKADESÄKRAT ENKLA RÖRBYTEN. utgåva 4, 2009

Sanipex HANDBOK OCH SYSTEMBESKRIVNING UNIK VÄGGBOX VATTENSKADESÄKRAT ENKLA RÖRBYTEN. utgåva 4, 2009 Sanipex HANDBOK OCH SYSTEMBESKRIVNING utgåva 4, 2009 UNIK VÄGGBOX VATTENSKADESÄKRAT ENKLA RÖRBYTEN Vattenskadesäkrat system med enkelt utbytbara rör Med JRG Sanipex rör-i-rörsystem följer en rad fördelar

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp Rör i rör VVS RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus Monteringsanvisning och sortimentshjälp EL & VVS - för din säkerhet TRYGGT OCH SÄKERT MED EGEN VATTENCENTRAL

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX. Uponor Tappvattensystem PEX rent vatten förblir rent

UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX. Uponor Tappvattensystem PEX rent vatten förblir rent UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX Uponor Tappvattensystem PEX rent vatten förblir rent 01 2007 6008 Vatten är vårt absolut viktigaste livsmedel Vårt vatten är en så självklar del av vardagen att vi sällan eller

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

TECElogo Rör i Rör system Monteringsanvisning

TECElogo Rör i Rör system Monteringsanvisning TECElogo Rör i Rör system Monteringsanvisning TECE tillhandahåller ett komplett Rör i Rör system, TECElogo, för vattenskadesäker installation. Detta Rör i Rör-system, med ingående komponenter enligt specifikation

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation Kjell-Åke Henriksson, Installationsvarig, JM Bostad JMs verksamhet JM Bostad: Nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter Ystad 2007 2 JMs Projektutvecklingscykel Förvärv Förvaltning

Läs mer

ReTherm Armaturjonssons rörsystem ger dig en helhetslösning och en säker vatteninstallation

ReTherm Armaturjonssons rörsystem ger dig en helhetslösning och en säker vatteninstallation ReTherm Armaturjonssons rörsystem ger dig en helhetslösning och en säker vatteninstallation Den här broschyren innehåller den viktigaste informationen som behövs då man skall planera ett projekt med ReTherm

Läs mer

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark SMARTLINE ABC Nordic Poly Mark Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är godkänt i all a installationer Rör utan muffar ger mindre spill Det ersätter tidigare rörsystem Tar

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Tryggt val. Monteringsanvisning. fördelarskåp

Tryggt val. Monteringsanvisning. fördelarskåp Monteringsanvisning fördelarskåp Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Ahlsell garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Tryggt

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Betongbjälklag Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA Rörhållarskena för 12 mm rör Artikelnr: 20133-12, längd 2 m Rörhållarskena för 16-20 mm rör

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur Uni (RSK 481 43 91, 481 43 90)

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur Uni (RSK 481 43 91, 481 43 90) Fixturguiden Bjälklag av betong, platta på mark LK Rörfixtur Uni LK Rörfixtur Uni c/c 40 (RSK 481 43 92) LK Rörfixtur Uni c/c 50 (RSK 481 44 03) LK Rörstolpe (RSK 481 43 91, 481 43 90) Används för att

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling Användningsområde: Tappvatteninstallationer, värmeinstallationer, luft. Arbetstryck: Max10 bar Arbetstemperatur: 95 c Kvalitetssäkring: Godkänds för tappvatten av SP SITAC enl. Typgodkännandebevis nr.

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703

Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703 Artikelnr: 7575x Fördelar Bottentråget fungerar som läckageindikering och rörfixtur Testat och godkänt enligt NT VVS 129 Förmonterade rörgenomföringar vid leverans Består av moduler som byggs ihop eftersom

Läs mer

Multi fördelarskåp. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA. PRODUKTEGENSKAPER Komplett fördelarskåp för Thermotech Multifördelare bestående

Multi fördelarskåp. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA. PRODUKTEGENSKAPER Komplett fördelarskåp för Thermotech Multifördelare bestående Thermotech MultiSystem Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703 FÖRDELAR Bottentråget fungerar som läckageindikering och rörfixtur Testat och godkänt enligt NT VVS 129 Förmonterade rörgenomföringar

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling Användningsområde: Tappvatteninstallationer, värmeinstallationer, luft. Arbetstryck: Max10 bar Arbetstemperatur: 120 c Kvalitetssäkring: Godkänds för tappvatten av SITAC enl. Typgodkännandebevis nr. 5465/91

Läs mer

Uponor Tappvatten & Radiatorrörsystem TAPPVATTEN & RADIATORRÖR

Uponor Tappvatten & Radiatorrörsystem TAPPVATTEN & RADIATORRÖR Uponor Tappvatten & Radiatorrörsystem REFERENS TAPPVATTEN PEX Tappvattensystem helt i plast på Kastanjegatan i Uppsala I Sala backe, 2,5 kilometer från Stora Torget i Uppsala, ligger Kastanjegatan. Här

Läs mer

Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev n

Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev n Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev. 1.0-15.08n Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Strand garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Monteringsanvisning. Snabbmanual. Stödhylsor. Expansion och förläggning. Minsta avstånd mellan kopplingar

Monteringsanvisning. Snabbmanual. Stödhylsor. Expansion och förläggning. Minsta avstånd mellan kopplingar Monteringsanvisning Snabbmanual Här är en hjälp med de viktigaste punkterna för en korrekt montering. Detaljerade anvisningar följer i resp. avsnitt. Kontrollera att O-ringen är på plats. Se till att röränden

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem FVF D:214 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem Januari 2001 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2001 Svenska

Läs mer

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Krav enligt Säker Vatteninstallationsregler Samtliga rör för vatten skall vara isolerade. Kallvattenröret skall placeras

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

TERMOSTATISKA BLANDNINGSVENTILER

TERMOSTATISKA BLANDNINGSVENTILER ESE SYSTEMKUNSKP TERMOSTTISK LNDNINGSVENTILER DIMENSIONERING DIMENSIONERING V TPPVTTENPPLIKTIONER För tappvattenapplikationer kan blandningsventilen dimensioneras efter antal lägenheter eller duschar i

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD

VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD Skydd av dricksvattnet Vatten är vårt viktigaste livsmedel och måste skyddas från förorening. I livsmedelslagstiftningen ställs det stränga krav på vattenkvalitet,

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Ett säkrare rörsystem för tappvatten och värme. Vattenskadesäkert från början till slut

Ett säkrare rörsystem för tappvatten och värme. Vattenskadesäkert från början till slut Ett säkrare rörsystem för tappvatten och värme Vattenskadesäkert från början till slut rörsystemet med högsta kvalitet och unika kopplingar. Med Sanipex rörsystem följer en rad fördelar som uppskattas

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Beskrivning Säkerhetsföreskrifter och varningar Allmänt Batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller. Den profilerade lamellen

Läs mer

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system.

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Säker installation med systemgaranti. Läckagesäkert i moderna badrum. Rörledningar för tappvatten måste installeras så att eventuella läckor inte leder

Läs mer

Fördelare och rör för markvärme

Fördelare och rör för markvärme Fördelare och rör för markvärme LK Markfördelare LK Markfördelare tillverkas av PEH rör PN10 med påsvetsade avstick DN 25 för LK Markvärmerör 25 x 2,3. Markfördelaren specialbyggs utifrån det specifika

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande...

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande... Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 10 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION NOVIPro Brandtejp 60 Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION 243 21 16 55 243 21 17 82 243 21 18 110 Plaströr av PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 55 110 mm med NOVIPro Brandtejp 60. 1. Brandtejpen

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX HANDBOK. Handbok för Uponor Tappvattensystem PEX

UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX HANDBOK. Handbok för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX HANDBOK Handbok för Uponor Tappvattensystem PEX 01 2007 6012 Innehållsförteckning Uponor Tappvattensystem PEX Sidnr Systembeskrivning...3 Godkännande Uponor Tappvattensystem PEX

Läs mer

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning 1 A-press, elförzinkade rördelar med V-profil... sid 3 1.1 Information om presskopplingar... sid 3 1.2 Korrosion...

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

UPONOR VVS KOMFORTKYLSYSTEM. Uponor Komfortpanel Takkyla för komfortens skull

UPONOR VVS KOMFORTKYLSYSTEM. Uponor Komfortpanel Takkyla för komfortens skull UPONOR VVS KOMFORTKYLSYSTEM Uponor Komfortpanel Takkyla för komfortens skull 03 2008 11012 Enklare än så här blir det inte... Alla vet att värme stiger uppåt. Om ni befinner er i ett obehagligt varmt rum

Läs mer