ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL"

Transkript

1 ORIGINALA INSTRUKTIONER BALKLÄMMA - GAFFELTÅNG - GAFFELTÅNG MANUELLT ROTERANDE FÖR SKUMGUMMIBLOCK INTRODUKTION Denna handbok innehåller instruktioner för montering, periodiskt och utomordentlig underhåll och felsökning. Instruktionerna i denna manual kompletterar, dvs. ersätter ej, ansvaret att följa lagar gällande arbetssäkerhet och olycksförebyggande, vilket ligger hos användarföretaget. Användarföretaget är, på samma sätt, förpliktigat att följa alla instruktioner i denna handbok, däribland utbildning av personal för att använda och underhålla tillägget. SPECIFIKATIONER OCH ANVÄNDNING AV TILLÄGGET Tillägget som fästs vid en gaffeltruck för hantering av cellulosa-, bomulls-, tobaks-, garn- och pappersmassebalar. Det består av en käkskensram som är utrustad med krokar med ISO profil för att fästa på trucken, med eller utan delvis integrerad sidoskiftning och med eller utan 360 rotation; en hydraulisk hydraulisk kraftstation som passar för de specifika behoven av hantering, regenerationsventiler för att öka öppningshastigheten, skiftning av lasset som erhålls med ventilerna, synkronism av käftar, reglering av lassets åtdragningstryck; käftar eller gafflar (gafflar svetsade eller fastskruvade eller roterande), drivna av motsatta linjära ställdon, med formar och dimensioner som passar för lasset som ska hanteras. SYMBOLER SOM ANVÄNDS Situation med möjliga risker för användarsäkerhet. Procedur som måste utföras. Anteckningar att läsa noga. INDEX DEL 1: FÄSTA TRUCKEN OCH ANPASSNINGAR 1. REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN Sida NEDRE KROKANPASSNING Sida UTAN ATT SKIFTA Sida FÖRBJUDNA RÖRELSER Sida ATT ANSLUTA SLANGAR Sida MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida KORREKTA RÖRELSER Sida FÖR KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 2,5 TON Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida GAFFELTRUCKKONTROLLER Sida UTAN ATT SKIFTA Sida MED 360 ROTATION Sida TILLÄGGSKONFIGURATION Sida MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida 7 7. KONTROLLER OCH ANPASSNINGAR Sida FÖR FRAKT Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida 7 7,1. MANOMETERSTÄLL Sida 11 FÖR KLÄMMA MED KAPACITET FRÅN 2,6 TILL 4, MED GAFFELKÄFTAR Sida Sida MANOMETERANSLUTNING Sida 11 TON 3.3. MED KÄFTAR FÖR BALAR Sida UTAN ATT SKIFTA Sida ICKE-ROTERANDE TILLÄGG Sida MED ROTATION Sida ,2. MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida KLÄMMTRYCK Sida TILLÄGGSBESKRIVNING Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida HASTIGHET OCH SYNKRONISM Sida 12 FÖR KLÄMMA UTAN ROTATION OCH MED 4.1. MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida Sida ROTERADE TILLÄGG Sida 12 KAPACITET PÅ UPP TILL 4,0 TON HYDRAULISK KRAFTSTATIONSANSLUTNING OCH MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida 5 6. Sida KLÄMMTRYCK Sida 12 DIAGRAM 4.3. MED ROTATION Sida RÖRELSEKONTROLL Sida HASTIGHET OCH SYNKRONISM Sida ATT FÄSTA TILL TRUCKEN Sida KLÄMKAPACITET PÅ UPP TILL 2,2 TON Sida 8 8. DAGLIGA KONTROLLER Sida FÖRBEREDELSE Sida UTAN ATT SKIFTA Sida FÖR ALLA KLÄMMOR Sida ATT FÄSTA LÄGRE KROKAR Sida MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida TILLÄGG FÖR ROTERANDE KLÄMMOR Sida 13 ATT FÄSTA BASKLÄMMOR OCH KLÄMMOR MED TILLÄGG FÖR KLÄMMOR MED DELVIS 5.3. Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida Sida 13 ROTATION INTEGRERAD SKIFTNING KROKANPASSNING Sida MED ROTATION 360 Sida KLÄMMA MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 2,2 TON Sida 10 UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 1

2 DEL 2: UNDERHÅLL 9. REGELBUNDEN UNDERHÅLL Sida ATT FÄSTA AV FRÅN TRUCKEN Sida SNURRFOGNING OCH VENTILBLOCK Sida UTOMORDENTLIG UNDERHÅLL Sida AVMONTERING AV CYLINDER OCH GLIDBLOCK Sida FRÅNKOPPLING AV VENTILBLOCK Sida KÄK- ELLER GAFFELFRÅNKOPPLING Sida GLIDBLOCKKONTROLL Sida AVMONTERING SNURRFOGNING Sida AVMONTERING AV GLIDBLOCK Sida PACKNINGSERSÄTTNING Sida AV MONTERING FAST NÅL Sida 20 KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 3,2 Sida Sida ROTERADE DISKUNDERHÅLL Sida PACKNINGSERSÄTTNING TON KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 3,2 Sida Sida ATT FÄSTA AV FRÅN TRUCKEN Sida FELSÖKNING TON GLIBLOCKERSÄTTNING Sida ATT KOPPLA BORT KLÄMRAM Sida ROTERANDE DISK Sida ATT FÄSTA CYLINDERSTÅNG Sida ATT FRÅNKOPPLA ROTERANDE TÄCKE Sida DELVIS INTEGRERAD SKIFTARE Sida ERSÄTTNING AV TÄTNING FÖR ROTERANDE Sida 22 ATT FÄSTA CYLINDERLÅDA Sida Sida KLÄMMA LOCKPACKNING AVMONTERING CYLINDER Sida FRÅNKOPPLA TANDLAGRET Sida BULLER Sida PACKNINGSERSÄTTNING Sida KOPPLA BORT VÄXELMOTOR Sida ATT ÅTERVINNA Sida PACKNINGSMONTERING Sida TANDLAGERSMONTERING Sida GARANTI Sida VENTILAVMONTERING Sida SKRUVÅTDRAGNINGSPROCEDUR Sida FAKSIMIL AV INTYG OM CE-ÖVERENSSTÄMMELSE Sida 23 UNDERHÅLL PÅ DELVIS INTEGRERAD SKIFTNYCKELSDIMENSIONER OCH Sida Sida 19 SKIFTARE ÅTDRAGNINGSMOMENT 1. REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN 1.1. FÖRBJUDNA RÖRELSER Att transportera instabilt eller ocentrerat lass; för skrymmande, minskar synbarhet; med vikt större än angiven kapacitet; att flytta redan nedsatt lass med Lasset som ska nedsättas; använda tillägget i fall där det påvisar strukturella deformeringar eller användningsanomalier. Att transportera personer eller utföra manövreringar med personer i truckens åtgärdsradie. Att parkera trucken med motorn på och/eller lass upphöjt på ojämn yta eller klättringsramp. Gaffelpunkterna måste stödja sista korsbalken av pallen utan att projicera bortom den. Att utföra rörelser eller manöver med lass upphöjt till en hög nivå. Att köra i höga hastigheter på ojämn yta eller klättringsramper. Undvik att gripa balar med bara käftpunkten. Om denna manöver är nödvändig, dra inte åt med full kraft. Att hantera lass med en höjd som kan försämra synbarhet utan manövern. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 2

3 1.2. KORREKTA RÖRELSER Var försiktig när du griper lasset så att du inte orsakar skada eller farliga rörelser av angränsande balar. Lasset måste vara stabilt med korsande lager eller knutna remsor. Vid flytt med trucken, håll masten lutad (gaffelpunkten hög), Lasset upphöjt en aning från marken och centrerad, justera hastigheten enligt vägyta och hinder eller personer på vägen. Var speciellt försiktig att Lasset eller tillägget inte slår i golvet eller sidohinder under rotation. Skjut pallen eller containern på från sidan med spåret stängt på fyra sidor. Gafflarnas utedistans måste vara mm mindre än pallens inre distans. 2. TRUCKKONTROLLER Den rekommenderade diametern för ytterligare kraftstation är 9,5 mm. Strömfördelare med nr. 4 spakar för att kontrollera rörelse. Vid kontroll av strömfördelare måste truckens hydrauliska pump ha ett max tryck på 23 MPa och flödeskapacitet på l/m'. Gaffelplaceringsskårorna måste vara i gott skick och inte tilltäppta. Gaffelhållarplattan måste vara platt och utan främre projiceringar. ISO 2228 Dimension a (mm) : Klass I = min. 304 max. 305 Klass II = min max. 381 Klass III = min. 474,5 max. 476 Klass IV = min. 595,5 max. 597 ANVÄND INTE TILLÄGGET FÖR NÅGOT SYFTE ANNAT ÄN DE AVSEDDA. DEN EFFEKTIVA KAPACITET AV TRUCKEN OCH TILLÄGGET ÄR TRUCKTILLVERKARENS ANSVAR OCH KANSKE INTE ÖVERENSSTÄMMER MED ANGIVNINGARNA PÅ ID-PLATTAN. KONTAKTA TRUCKTILLVERKAREN FÖR SÄKER KAPACITET. INSTALLATION OCH UNDERHÅLL SKA ENDAST UTFÖRAS AV TEKNISK SPECIALISERAD PERSONAL MED LÄMPLIG UTBILDNING. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 3

4 3. TILLÄGGSKONFIGURATION 3.1. FÖR FRAKT MED GAFFELKÄFTAR Identifieringsplatta. Dokumentkuvert. Bandfästa tillägget på pallen. Pall för transport. Tillägget skyddas av värmekrympningstäcke MED KÄFTAR FÖR BALAR / SKUMGUMMIBLOCK 3.4. MED ROTATION Identifieringsplatta. Märken för olycksförebyggande Identifieringsskylt. 4. TILLÄGGSBESKRIVNING UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 4

5 Ströminmatning för integrerad sidoskiftning. Ventilblock. Ströminmatning för att öppna och stänga käftar. Manometeranslutning för a kontrollera tryck. Övre ISO-2328-krokar. Fast ram. Central referens och stopp för sidoskjutning. Hydraulisk kraftstation. Krokkontroll linjär magnetventil. Nedre ISO-2328-låskrokar MED INTEGRERAD SKIFTNING 4.2. MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Manometeranslutning för att kontrollera tryck. Ströminmatning för att öppna och stänga käftar. Ventilblock. Kraftstationsskydd. Glidblockskydd. Stödcylinder för fäste vid ISO 2328-profil. Insmörjningsbara nedre glidblock. Nedre ISO-2328-krok med vertikala skjutspåsblock. Skiftande linjär magnetventil. Skiftares strömförsörjning MED ROTATION 360 Skjutram med gafflar eller käke. Ram med skjutblockspår. Krokkontroll linjär magnetventil. Ventilblocks skyddsanordning. Maskskruv växelmotor och spiralhjul. Växellådas specifikationsplåt. Växelmotorns oljekontrollspropp. Snurrfogningskraftstation. Övre ISO-2328-krokar. Central referens och sidoskjutstopp. Fast ram. Snurrfogning. Nedre ISO-2328-låskrokar. Växelmotorns oljepåfyllningspropp. Hydraulikmotor. Hydraulisk motorkraftstation. Hydraulisk magnetventilskraftstation. Roterade hölje. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 5

6 5. ATT FÄSTA TILL TRUCKEN 5.1. FÖRBEREDELSE 5) Fäst tillägget till trucken så att det centrala stoppet tar i den centrala skåran på 5.2. ATT FÄSTA LÄGRE KROKAR gaffelhållarplattan. 1) Avlägsna nylonskyddet och pallfästeband. 2) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 3) Frånkoppla nedre käftar. ISO ) Använd kablar med UNI 4479-krokar och remmar för att lyfta tillägget. Använd ISO 3318-skiftnyckel för att sänka käftar. Skiftnyckelsstorlek och skruvåtdragning. FEMklass. Skiftnyckel mm Åtdragning N/m ATT FÄSTA BASKLÄMMOR OCH KLÄMMOR MED ROTATION KROKANPASSNING Lyftrems. Kabel med krokar. Kabel med krokar. Ögonbult. Ögonbult. Lyftrems. Truckplatta. Nedre krok. Nedre krok. Nedre krok. De nedre krokarna måste låsa tillägget till gaffelhållarplåten ATT FÄSTA KLÄMMAN MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING KROKANPASSNING Lyftrems. Kabel med krokar. Truckplatta. För att demontera de nedre krokarna, lossa på skruvarna, tillåt inte Ögonbult. Horisontellt skjutblock. fästkonsolerna att frånkopplas, och Kontrollera att skjutblock flytta nedåt. och fästkonsolen är perfekt positionerade. Fästkonsol. Nedre krok. Skruva. Sänk kroken med fästkonsolen. Vertikalt skjutblock. Nedre krok. Vid positionering av nedre krok, upprätthåll avstånd på 1-2 mm. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 6

7 5.5. ATT ANSLUTA SLANGAR DU MÅSTE MONTERA SKYDD ELLER EN APPARAT PÅ KONTROLLNIVÅN FÖR KÄFTÖPPNING FÖR ATT UNDVIKA ATT DU OAVSIKTLIGT TRYCKER NED PÅ DEN OCH TAPPAR Lasset. TRUCKTILLVERKAREN, ELLER INSTALLATÖREN, ÄR ANSVARIG FÖR ATT MONTERA DENNA APPARAT. Före slangar kopplar, släpp lufttrycket i truckens krets enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Anslutningsslangarna mellan ventil och truckkraftstation är valbara FÖR KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 2,5 TON UTAN ATT SKIFTA INTEGRERAD SKIFTNING DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Stänga käftar. Stänga käftar. Stänga käftar. Öppna käkar. Öppna käkar. Öppna käkar. Skifta höger Skifta vänster Skifta höger Skifta vänster FÖR KLÄMMA MED KAPACITET FRÅN 2,6 TILL 4,0 TON UTAN ATT SKIFTA INTEGRERAD SKIFTNING DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Stänga käftar. Öppna käkar. Stänga käftar. Öppna käkar. Stänga käftar. Öppna käkar. Skifta höger Skifta vänster Skifta höger Skifta vänster UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 7

8 FÖR KLÄMMA UTAN ROTATION OCH MED KAPACITET PÅ UPP TILL 4,0 TON ATT DRA ÅT ARMATURER Stänga käftar. Öppna käkar. Höger rotation. Vänster rotation. 1) Kläm fast den fasta armaturen med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel. 2) Dra åt fästmuttern med 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Kontrollera åtdragning av konsolen med en 5 mm ISO 2936-skiftnyckel. Fästmutter. Fast armatur. Slangfästekonsol. 6. HYDRAULISK KRAFTSTATIONSANSLUTNING OCH -DIAGRAM 6.1 RÖRELSEKONTROLL DU MÅSTE MONTERA SKYDD ELLER EN APPARAT PÅ KONTROLLNIVÅN FÖR KÄFTÖPPNING FÖR ATT UNDVIKA ATT DU OAVSIKTLIGT TRYCKER NED PÅ DEN OCH TAPPAR Lasset. TRUCKTILLVERKAREN, ELLER INSTALLATÖREN, ÄR ANSVARIG FÖR ATT MONTERA DENNA APPARAT. Före slangar kopplar, släpp lufttrycket i truckens krets enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. För att kontrollera anslutningarna, utför 5 kompletta rörelser utan och med lass. Första spak (lyfta). Andra spak (lutande) KLÄMKAPACITET PÅ UPP TILL 2,2 TON UTAN ATT SKIFTA Fjärde spak. Tredje spak. Fjärde spak. Befintlig kraftstation på trucken. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 8

9 Fjärde spak MED SKIFTNING INTEGRERAD Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken. Fjärde spak MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken MED ROTATION 360 Befintlig kraftstation på trucken. Tredje spak. Fjärde spak. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 9

10 6.3. KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 2,2 TON UTAN ATT SKIFTA Fjärde spak. Befintlig kraftstation på trucken MED SKIFTNING INTEGRERAD Fjärde spak. Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Fjärde spak. Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 10

11 MED ROTATION KONTROLLER OCH ANPASSNINGAR 7.1. MANOMETERSTÄLL 7.2. MANOMETERANSLUTNING Ventilerna är förinställda och kontrolleras under slutliga kontroller för godkännande med egna kontrollanter. Utför angivna kontroller/anpassning om det finns några anomalier, lassförlust eller förlust av synkronism av käftarna.. TILLBEHÖR VID BEGÄRAN. Manometer. Propp. Kontakta supportkontoret före åtdragningstryck justeras. Före slangar kopplar, släpp lufttrycket i truckens krets enligt tillverkarens anvisningar. Vid montering av manometer kontrolleras/registreras endast trycket i hydraulikkretsen för att gripa i Lasset. Fogningsarmatur. Flexibel slang. Anslutning. Låsnål. Avlägsna låsnålen och proppen. Infoga anslutaren och tryck ner helt för att låsa nålen ICKE-ROTERANDE TILLÄGG UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 11

12 7.3.1 KLÄMTRYCK HASTIGHET OCH SYNKRONISM Läs manometervärdet med tillägget i minsta öppna läget. Det maximala trycken som anges på ventilkropparna får inte överstigas. För att återställa synkronism anpassas den sakta käkens cylinder för att undvika minskning av total stängningshastighet. En hastighetsskillnad på 10 % av transport tillåts mellan käftarna. Käftarnas öppningshastighet kan ökas genom att justera regenerationskretsen. Vi rekommenderar försiktigt vid anpassningar för att undvika att tappa Lasset vid slutet skiftningen. Lossa på låsmuttern med 17 mm ISO skiftnyckel och vrid på skruven 90 med 4 mm ISO 3926-skiftnyckel för att öka hastighet; kontrollera resultatet och upprepa anpassningen tills önskat resultat uppnås. Efter anpassning, dra åt låsmuttern. Avlägsna skyddet med 24 mm ISO 3318-skiftnyckel; lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel; utför anpassning med 5 mm ISO 3926-skiftnyckel, dra åt för att öka trycket; dra åt låsmuttern. Skyddet för reglageventilen är en säkerhetsfunktion som omöjliggör manipulering. Tillverkaren ansvarar inte för skada eller sönderbrytning om användaren inte tar kontakt före anpassningar utförs. 7,4. ROTERADE TILLÄGG Lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel och vrid på skruven 90 med 4 mm ISO 3926-skiftnyckel för att öka hastighet; kontrollera resultatet och upprepa anpassningen tills önskat resultat uppnås. Efter anpassning, dra åt låsmuttern KLÄMTRYCK HASTIGHET OCH SYNKRONISM Avlägsna skyddet med 24 mm ISO 3318-skiftnyckel; lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel; utför anpassning med 5 mm ISO 3926-skiftnyckel, dra åt för att öka trycket; dra åt låsmuttern. Läs manometervärdet med tillägget i minsta öppna läget. Skyddet för reglageventilen är en säkerhetsfunktion som omöjliggör manipulering. Tillverkaren ansvarar inte för skada eller sönderbrytning om användaren inte tar kontakt före anpassningar Det maximala trycken som anges på ventilkropparna får inte överstigas. Lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel och vrid på skruven 90 med 4 mm ISO 3926-skiftnyckel för att öka hastighet; kontrollera resultatet och upprepa anpassningen tills önskat resultat uppnås. För att växla käftarnas hastighet eller synkronism, justera reglaget på stångsidan av cylinderhöljet enligt ovan. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 12

13 8. DAGLIGA KONTROLLER 8.1. FÖR ALLA KLÄMMOR Vid början av varje arbetsskift, kontrollera punkterna till sidan och underrätta underhållspersonal om problem. Kontroller åtdragningen på muttrarna som fäster stången och botten av gaffelrörelsecylindrarna. Tilläggets mitt-tand måste ta i mittskåran på truckens gaffelhållarplatta. Kontrollera efter läckage från käkrörelsecylindrar. Kontrollera att nedre käftar att korrekt positionerade och fästa. Kontrollera att skenorna eller skjutblocksspåren är rena och smörjade. Stångfästmutter. Övre käke. Centertand. Nedre krok. Cylinderfästmutter. Växelmotor TILLÄGG FÖR ROTERANDE KLÄMMOR Kontrollera efter oljeläckor från växelmotorn eller snurrfogningen och smörja läckor från den fasta ramanslutningen och roteringshöljet. Kontrollera oljenivån i växelmotorn. Oljenivåpropp. Snurrfogning. Fast ram. Roterade hölje TILLÄGG FÖR KLÄMMOR MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Mitt-tanden på den övre skjutblockskenan måste ta i mittskåran på tryckens gaffelhållarplatta. Kontrollera att bakslangsskyddet och slangarna är oskadda. Kontrollera efter läckor från skiftcylindern. Kontrollera korrekt positionering och fäste av horisontella och vertikala skjutblock och nedre krokar. Bakskydd. Övre skjutblockskena. Skiftningscylinder. Nedre krokar och skjutblock. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 13

14 9. REGELBUNDEN UNDERHÅLL PERIODISKT UNDERHÅLLSDIAGRAM ÅTGÄRDER För basklämma Rengör och smörja käkskjutande "a"-skenor. Kontrollera skruvåtdragning och oljeläckor från hydraulikanslutningar. Kontrollera att namnbrickor och märken för olycksförebyggande i "c" är lättlästa. Utöver åtgärderna för varje 200 arbetstimmar, utför följande: Kontrollera skjutblocken "b" och ersätt om nödvändig Kontrollera käftarnas åtdragningstryck och synkronism. Kontrollera de flexibla slangarnas och armaturernas skick. Kontrollera hydraulikmagnetventiler "d"; kontrollera efter oljeläckor från proppen och stångens kromstångens skick. Kontrollera slitage på käftarnas klämyta. Utöver åtgärderna för varje 200 och 1000 arbetstimmar, utför följande: I zon "f", kontrollera efter slitage på delarna som glider på marken. Kontrollera käkfästebasens helhet "e". Kontrollera efter deformeringar eller sönderbrytning i strukturen eller svetsar. Arbetstimmar För klämma med rotation, utöver åtgärder för basklämman, utför följande: Smörja punkter "g". Upprepa åtgärden vid varje 90 rotation. Kontrollera växelmotorns oljenivå "h". För att fylla på, använd propp "i". 100 Utöver åtgärderna för varje 100 arbetstimmar, utför följande: Kontrollera skruvarnas åtdragning "l" som fixerar rotationshöljet. Kontrollera efter oljeläckor vid punkter "m" och ersätt packningstätningar om nödvändigt. 500 För en klämma med delvis integrerad skiftning, utöver åtgärderna för basklämman, utför följande: Rengör och smörja skenorna "a". Smörjningspunkter "p". Kontrollera om ersätt skiftskjutningsblock "o" om nödvändigt. 200 Utöver åtgärderna för varje 200 arbetstimmar, utför följande: Kontrollera de flexibla slangarnas och armaturernas skick i "q". Kontrollera hydraulikmagnetventiler "d"; kontrollera efter oljeläckor från proppen och kromstångens skick. Kämma med manuellt roterande gafflar, förutom momenten för basklämman, utför: Kontroll och smörjning av flänsen roterande gafflar "s" medelst de avsedda smörjnipplarna BASKLÄMMA KLÄMMA MED ROTATION Kontrollera slitage på gafflar enligt ISO 5057-standard. KLÄMMA MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING KLÄMMA MED MANUELLT ROTERANDE GAFFLAR Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. OM UTRUSTNINGEN ANVÄNDS I DAMMIGA, FUKTIGA ELLER KORROSIVA OMGIVNINGAR REKOMMENDERAR VI ATT HALVERA ANTALET ARBETSTTIMMAR. REKOMMENDERADE SMÖRJNINGSMEDEL: För insidor: ISO X M2 (SHELL ALVANIA GRASE R2). Utsidor: ISO CB 32 (ESSO NUTO32). UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 Positionera "a" med UNI 7763-AM6-5,8 dragkulesmörjning. 14

15 10. Utomordentlig underhåll KÄK- ELLER GAFFELFRÅNKOPPLING Tillägg fäst till trucken eller positionera så att käkarna kan hydrauliskt flyttas. Använd hål i övre del av käken för att montera lyftrems. Använd lyftrems för att lyfta gafflar enligt det som visas. För att manuellt avlägsna de 1) Avlägsna flänsen roterande som fäster gafflarna gaffeln, genom att lossa skruvarna med nyckel ISO ) Det är möjigt att avlägsna gaffeln 1) För käken till maximalt öppningsläge. 2) Från koppla käken från cylindern med 22 mm ISO 3318-skiftnyckel för att klämma stången och en 30 mm ISO 1174-hylsnyckel för att skruva av muttern. 3) För cylindrarna till minsta stängningsläge och stöd den övre cylindern. Fläns för gaffelrotation. 4) Skjut av käken eller gaffeln åt sidan och lägg på märken. Käkens eller gaffelns balans blir instabil om de inte ligger i ramskenan. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND ORDNING AVMONTERING AV GLIDBLOCK TON 1) Använd 4 mm 3926-skiftnyckel för att ta bort skruvarna och 2) Med en 8 mm DIN 6450 hålstans, lås upp skjutblocken och skjut av dem från skenan. Skjut blockstoppet. Frärme skjutblockfäste. För käkens främre skjutblock, använd en ISO 2380-skruvmejsel för det finns inga frigivningshål KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 3,2 TON KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 3,2 Skjut blockstoppets fästskruv. 1) Avlägsna skruvarna med 5 mm ISO 3926-skiftnyckel. 2) Med en 8 mm DIN 6450 hålstans, lås upp skjutblocken och skjut av dem från skenan. Skjut blockstoppnålen. Frärme skjutblockfäste. För käkens främre skjutblock, använd en ISO skruvmejsel för det finns inga frigivningshål. Positionera stoppet i korrekt läge vid montering av nya skjutblock. Skjut blockfästeskruv. Vid montering av nya skjutblock, se till att stoppnålen tar i hålet på käkprofilen. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 15

16 SKJUTBLOCKERSÄTTNING CYLINDERSTÅNGFÄSTE CYLINDERLÅDEFÄSTE Vibrationsdämpare. Ersätt skjutblocken om det inte finns någon sönderbrytning eller permanent deformering eller om tjocklocken vid S1 är mindre än 4 mm; 5 mm vid S AVMONTERING CYLINDER Dra åt muttern till Bellevuefjädern är låst och dra åt 90. Kontrollera att stötdämparen är perfekt infogad i sitsen och dra åt tills cylindern låses och lossa mellan 180 och 270. Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Tillägg fäst till trucken eller positionera så att käkarna kan hydrauliskt flyttas. 1) Med klämman vid minsta öppningsläge, positionera käken med en öppning på 500 mm. Cylinderbotten ERSÄTT PACKNINGAR 1) För ersätta "OR"-packningstätningen i reglaget, använd en 13 mm ISO 3318-skiftnyckel och 4 mm ISO 3926-skiftnyckel. 2) Använd 19 mm ISO 3318-skiftnyckel för att ersätta tätningsbrickan av mässing. Mässingbricka. 2) Från koppla cylindrarna från käftarna med 22 mm ISO 3318-skiftnyckel för att klämma denna stång och en 30 mm ISO 1174 hylsnyckel för att skruva loss muttern. 3) Använd mm skiftnyckel och 4 mm diameternål för att ta bort cylinderproppen. Cylinderpropp. Flödeskapacitetsreglage. 3) För cylindrarna till minsta stängningsläge PACKNINGSMONTERING 4) Frånkoppla de flexibla slangarna från cylindrarna med 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 5) Använd 30 mm hylsnyckel för att skruva av bottensidemuttern och avlägsna cylindern. Cylinderstång. Cylinderströmslangar. Vid ersättning av packningar, kontrollera att monteringsriktningar matchar och att arbetet utför i ett område som är skyddat mot damm. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 16

17 10.4. VENTILAVMONTERING Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Du måste frånkoppla tillägget från trucken för att avlägsna ventilen. 1) Demontera de lägre krokarna med ISO 3318-skiftnyckel. 2) Frånkoppla de flexibla strömslangarna från ventilen med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 4) Använd UNI ISO 4479-krokar med kablar, lyft tillägget och lägg det på marken. 5) Frånkoppla de flexibla slangarna från ventilen med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 6) Frånkoppla ventilblocket med en 6 mm ISO 3926-skiftnyckel. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND UNDERHÅLL PÅ DELVIS INTEGRERAD SKIFTARE Kabel med lyftkrokar. Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Du måste frånkoppla tillägget från trucken för underhåll FRÅNKOPPLA FRÅN TRUCKEN AVMONTERING AV CYLINDER OCH GLIDBLOCK 1) Demontera de nedre krokarna med ISO 3318-skiftnyckel enligt punkt ) Frånkoppla de flexibla strömslangarna på trucken med 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 4) Använd UNI ISO 4479-krokar med kablar, lyft tillägget och lägg det på marken. Nedre krok. Fästkonsol. Skruva. Ström från trucken. Lyftkablar med krokar. Lyftrems. Ögonbult. Ström från trucken. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 17 Ögonbul Ventilblock. Strömslangar. Nedre krok. 1) Demontera nr. 2 flexibla slangarna från skiftcylindern. 2) Använd en 5 mm DIN 6450 hålstans för att avlägsna de I detta steg faller cylinderblock och -stöd ned. 3) Frånkoppla cylindern från stödet. 4) Använd en 5 mm DIN 6450 hålstans för att dra ut de övre skjutblocken. 5) Frånkoppla de nedre skjutblocken med en ISO 2380-skruvmejsel. För att demontera de nedre krokarna, lossa på skruvarna, tillåt inte fästkonsolerna att frånkopplas, och flytta nedåt. Cylinder. Horisontella skjutblock. Nedre krokar. Lyftrems. Cylinderstöd med strömfördelningsblock. Flexibla slangar. Övre skjutblock. Vertikala skjutblock.

18 SKJUTBLOCKONTROLL ERSÄTT PACKNINGAR Ersätt skjutblocken om sönderbrytning eller permanent deformering uppstått eller om tjockleken vid S1 är mindre än 2 mm; 3 mm vid S2 och 3 mm vid S3. Vrid proppen tills den är helt utdragen från låsringen. Låsring. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND ORDNING. För att montera de nedre krokarna, utför en "KROKANPASSNING" ROTERADE DISKUNDERHÅLL Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Vid ersättning av packningar, kontrollera att monteringsriktningar matchar och att arbetet utför i ett område som är skyddat mot damm. Du måste frånkoppla tillägget från trucken för underhåll FRÅNKOPPLA FRÅN TRUCKEN ATT KOPPLA BORT KLÄMRAM 1) Demontera de lägre krokarna med ISO skiftnyckel. 2) Frånkoppla de flexibla strömslangarna på trucken med en ISO 3318-skiftnyckel. 3) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 4) Avlägsna bakre och främre slangar. 5) Med UNI ISO 4479-krokar och - kablar, lyft tillägget och lägg det på marken enligt bilden bredvid. Ögonbult. Lyftkabel. 1) Ta bort nr. 12 skruvarna håller fast ramen på roterande höljet med en ISO 3318-skiftnyckel. 2) Använd lyftremmar för att ta bort ramen från klämman. Ramen kan avlägsnas med eller utan cylindrar. Strömslangar. Lyftremmar. Flexibla Nedre krok. Ramfästande skruvar. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 18

19 FRÅNKOPPLA ROTERANDE HÖLJET ERSÄTTNING AV PACKNINGSTÄTNING 1) Avlägsna snurrfogningsstoppet med nr. 2 fästskruvar med en ISO 2936-skiftnyckel. 1) Ta bort sliten packning om nödvändigt med en ISO 2380-skruvmejsel. 2) Avlägsna roterade höljefästande skruvar med en ISO 2936-skiftnyckel. 2) Använd lyftremmar för att avlägsna höljet och var försiktig att du inte slår i ventilblocket. Höljefästande skruvar. Snurrfogningsstopp. Ventilblock. 2) Använd tryck för att infoga den nya packningen i rätt position efter rengöring av restpartiklar. 3) Observera packningstätningens monteringsriktning. Packningstätning. Packningstätningens sits. Lyftremmar. Packningstätningen fungerar även om ändorna inte är fastlimmade. Ögonbulttr ådmönster FRÅNKOPPLA TANDLAGER KOPPLA BORT VÄXELMOTOR 1) Avlägsna fästskruvar med en ISO skiftnyckel. 2) Fäst nr. 2 UNI 2947 ögonbultar enligt bilden. 3) Använd UNI ISO 4479-krokar med kablar för att avlägsna tandlagret. Kapacit et i ton. M 12 2,0 M 10 2,5 M 12 3,5-4,5 Fästskruvar. Kabel med krokar. Ögonbult. 1) Avlägsna växelmotorns fästskruvar med en ISO skiftnyckel. 2) Använd lyftremmar med kapacitet på upp till 2,5 ton för att avlägsna växelmotorn. 2) För att ta bort växelmotorn används ögonbultar med kapacitet på mellan 3,5 och 5,5 ton som fästs vid avsedda hål. Vid hantering kan det vara svårt att balansera växelmotorn. Lyftremmar. Fästskruvar. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 19

20 TANDLAGERSMONTERING SKRUVÅTDRAGNINGSPROCEDUR Vid positionering och montering av tandlagret, kontrollera att referensnålarna är perfekt infogade i lagrets hål och basramens hål. Kabel med krokar. Tandlager. Referensnål. 1)Dra åt skruvar med ca 0,25 av N/m-värdet med motsatta vridmoment, enligt angivna nummer och pilen, enligt sekvensen: 2)Upprepa åtdragningssekvensen med total kraft enligt tabellen SKIFTNYCKELDIMENSIONER OCH ÅTDRAGNINGSMOMENT Lutningskapacitet Roteringshölje Tandlager Växelmotor mm N/m mm N/m mm N/m 2, , , , SNURRFOGNING OCH VENTILBLOCK Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan FRÅNKOPPLING AV VENTILBLOCK Ventilblocksskydd. 1) Avlägsna ventilblockets skydd med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. 2) Frånkoppla hydraulikslangarna från ventilblocket med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Avlägsna ventilblockets fästskruvar med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. När skruvarna avlägsnas faller ventilblocket ned. Ventilblock. Hydrauliksla ngar. Fästskruvar. Men ventilblocket frånkopplat, skydda bakre delen och packningstätningar från damm och Packningar. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 20

21 DEMONTERING AV SNURRFOGNING DEMONTERING AV FAST NÅL ERSÄTT PACKNINGAR 1) Avlägsna snurrfogningsstoppet med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. 2) Skjut snurrdelen av fogningen framåt för at komma åt packningstätningarna. Skydda den fasta nålen och packningstätningarna från damm eller Packningstätningarna kan ersättas utan att demontera fogningens fasta nål. För att demontera den fasta nålen på snurrfogningen måste du frånkoppla tillägget från trucken. 1) Frånkoppla hydaulikslangarna och -armaturerna från nålen med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 2) Avlägsna den fasta nålens fästskruvar med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. 3) Tryck nålen på snurrfogningen framåt och skjut av. Fästskruvar. Fogningsstopp. Snurrfogning. Fästskruvar. Hydraulikslangar Fästnål. Armaturer. Vid ersättning av packningar, kontrollera att monteringsriktningar matchar och att arbetet utför i ett område som är skyddat mot damm. 11. FELSÖKNING FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND ORDNING ROTERANDE DISK Roterar inte eller roterar för sakta Lasta rycken framåt vid passering av övre neutral punkt. Överdrivet buller eller onormal vibration. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Restluft i hydraulikkrets. Hydraulikmotorn är sliten. Lasset är för ocentrerad och/eller tyngre än kapaciteten som anges på namnbrickan. Lasset är för ocentrerad och/eller tyngre än kapaciteten som anges på namnbrickan. Hydraulikmotorn är sliten. Växelmotorns växlar slitna. Hinder i hydraulikkretsen. Otillräckligt flöde. Kontrollera och/eller justera truckens hydraulikpump. Avlägsna hindret eller ersätt skadad slang. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Ersätt motorn. Kontrollera Lasset och dess position med hänvisning till roteringscentret. Kontrollera Lasset och dess position med hänvisning till roteringscentret. Ersätt motorn. Ersätt växlar. Ta bort hindret eller ersätt den flexibla slangen. Kontrollera och/eller justera truckens hydraulikpump. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 21

22 11.2. DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sidoskiftning sakta, Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. onormal eller blockerad. Restluft i hydraulikkrets. Hydraulikpumpen är sliten. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Överdriven friktion mellan skjutblocksskenor. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Ersätt truckens hydraulikpump. Kontrollera slangarna och anslutningarna på hydraulikkraftstationen; avlägsna hinder och ersätt skadade slangar. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Kontrollera skjutblocken, skenornas helhet, ta bort deformeringar, rengör och smörj in KLÄMMA Klämtryck otillräckligt vid släpp eller förlust av lass. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Restluft i hydraulikkrets. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Hydraulikpumpen är sliten. Ersätt truckens hydraulikpump. Hinder eller läckor i hydraulikkretsen. Kontrollera slangarna och anslutningarna på hydraulikkraftstationen på trucktillägget; avlägsna hinder eller läckor, ersätt skadade slangar. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Käkes kontaktyta med Lasset, sliten. Återställ ursprungligt skick på ytan eller ersätt käken. Lasset skadat efter kläm. Tryckbegränsningsventil med anpassad till för hög kraft. Kontrollera och anpassa ventil. Fel på tryckbegränsningsventil. Ersätt ventil. Käkes kontaktyta med Lasset, sliten. Återställ ursprungligt skick på ytan eller ersätt käken. Käftarna stänger eller öppnar sakta eller oregelbundet. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Restluft i hydraulikkrets. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Hydraulikpumpen är sliten. Ersätt truckens hydraulikpump. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Avlägsna hindret eller ersätt skadad slang. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Överdriven friktion mellan skjutskenorna. Rengör och smörj in. Kontrollera skenornas helhet och avlägsna deformeringar. Kontrollera och/eller ersätt skjutskenor. Flödeskapacitetsbegränsare på cylindern är för stängd. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". Regenerationskrets ej anpassad. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". Sidoskiftning sakta, onormal eller blockerad. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Restluft i hydraulikkrets. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Hydraulikpumpen är sliten. Ersätt truckens hydraulikpump. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Avlägsna hindret eller ersätt skadad slang. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Överdriven friktion mellan skjutskenorna. Kontrollera skjutblock, skenornas helhet, ta bort deformeringar, rengör och smörj in. Flödeskapacitetsbegränsare på cylindern är för stängd. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". Förlust av lass efter skiftning. Regenerationskrets ej anpassad. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". I FALL AV PROBLEM SOM INTE BESKRIVS OVAN, KONTAKTA VÅR SUPPORTAVDELNING. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 22

23 12. BULLER 13. ATT ÅTERVINNA GÄLLER FÖLJANDE SPECIFIKATIONER FÖR TRUCKENS TILLÄGGSENHET. - Akustisk trycknivå av viktade utsläpp A på arbetsplatsen, om det överstiger 70 db(a); om denna nivå inte överstiger 70 db(a) måste detta anges. -Maximalt värde av momentant viktat akustiskt tryck C på arbetsplatsen, om det överstiger 63 Pa (130 db med hänvisning till 20 µpa). -Viktad akustisk strömnivå A emitteras av maskinen, om viktad akustisk trycknivå A på arbetsplatsen överstiger 80 db(a). Om ersatta delar är skrapade avyttrande måste uppdelas beroende på materialet och i enlighet med lagar som reglerar avyttrande av fast industriavfall av fast industriavfall. OBSERVERA: Delar som inte finns med i listan bredvid är gjorda av stål. Transportpall Trä Band för fäste och skyddstäcke för Polyester och värmekrympande transport Cylinderproppar Gjutjärn Vertikala skjutblock. Nylon Rör/armaturer Polyester/stål Packningar Polyuretan och NBR Färg Polyester epoxi Växelmotor och smörjningsmedel Avyttra av i överensstämmelse med lokala bestämmelser 14. GARANTI 15. FAKSIMIL AV INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkaren garanterar alla dess produkter i 12 månader eller arbetstimmar (det som händer först) från fraktdatumet. Om den används i mer än 8 timmar om dagen minskar garantiperioden proportionellt. Garantin begränsas till ersättning, FOB tillverkarens anläggning, av de delar som erkänns vara bristfälliga i material eller utförande; den omfattar inte arbete eller resor för ersättning av delar. Dessutom underförstås det att garantin ogiltighetsförklaras om problemet resulterar från olämplig användning av produkten, om den inte driftsätts i enlighet med tillverkarens anvisningar eller om reservdelar förutom originaldelar användes för modifieringar och/eller reparationer. Tillägget garanteras inte för användning som överstiger kapaciteterna som visas på plattan och i dokumentationen. Alla tillägg täcks av försäkring mot skada till tredje parter som orsakas av bristfälliga delar eller felaktig fungerande; skada som orsakas av oriktig eller felaktig användning utesluts. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 23

Bruksanvisning Reservdelslista

Bruksanvisning Reservdelslista Bruksanvisning Reservdelslista Obs: Användaren måste läsa och förstå bruksanvisningen innan användning av denna gaffelvagn LÄS NOGGRANT Varningar och säkerhetsåtgärder Observera noggrant de anvisningar

Läs mer

Handbok. Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF

Handbok. Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF Handbok Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF Hydraulisk gaffellyftvagn NF Handbok Den här gaffellyftvagnen används för att lyfta och transportera pallad last på ett smidigt och säkert sätt. Den är enkel

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Monteringsbox VM Beskrivning. Varianter. stål DN PN 10 fläns

Monteringsbox VM Beskrivning. Varianter. stål DN PN 10 fläns Beskrivning Monteringsbox för vätskor. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För justering av avståndet mellan ventil och rör med max ±20 mm för DN 50-150

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar

Bruksanvisning för mobila filterkretsar Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING

STIGA COLLECTOR 30 BRUKSANVISNING STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SVENSKA SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Låt aldrig någon använda

Läs mer

Användarmanual. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen.

Användarmanual. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. Användarmanual Reservdelslista Gaffelvagn Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. Tack för att ni valt vår gaffelvagn. Er gaffelvagn är

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr Modellnr 132-4165 Form No. 3395-942 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den här produkten innehåller en eller flera

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Skjutspjällventil VM 2002 Fabrikat Orbinox typ EB. Bruksanvisning Uppdaterad

Skjutspjällventil VM 2002 Fabrikat Orbinox typ EB. Bruksanvisning Uppdaterad Bruksanvisning Uppdaterad 2016-06-27 Skjutspjällventil VM 2002 Fabrikat Orbinox typ EB Ventim Ventil & Instrument AB Flygplatsvägen 19 391 27 Kalmar 0480-42 91 00 info@ventim.se Innehållsförteckning Introduktion...3

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Bruksanvisning skjutspjällventil VM 2002

Bruksanvisning skjutspjällventil VM 2002 Bruksanvisning skjutspjällventil VM 2002 Fabrikat Orbinox typ EB Skjutspjällventil i gjutjärn, för inspänning mellan flänsar, med icke stigande spindel, fullt genomlopp och utbytbart säte för till exempel

Läs mer

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 9. R 10. L Z X Y W 11. 12. V L+R SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Nexus 100. Nexus Behållare för bägare

Nexus 100. Nexus Behållare för bägare Nexus 100 & Nexus Behållare för bägare ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIKTIGT! SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER MANUALEN INNAN ANVÄNDNING OCH ATT ÄVEN KOPIA GES TILL PERSONAL INBLANDAD

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Elektriska svängkranar MBE-CBE Komplettering till GBA-GBP användnings- och underhållsmanual Sida 2

Elektriska svängkranar MBE-CBE Komplettering till GBA-GBP användnings- och underhållsmanual Sida 2 Sida 1 ELEKTRISKA SVÄNGKRANAR I MBE-CBE-SERIEN KOLUMNERNA U-V-Z KOMPLETTERING AV ANVÄNDNINGSANVISNINGARNA I MANUALEN FÖR KMAN05MS05-SVÄNGKRANAR I GBA/GBP-SERIEN INTRODUKTION Denna tekniska dokumentation

Läs mer

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN Säkerhetsbestämmelser 1. Anslut aldrig verktyget tillluftnätet med spik i magasinet. 2. Rikta aldrig verktyget mot någon, även om du antar

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen.

ANVÄNDARMANUAL. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. ANVÄNDARMANUAL Reservdelslista Gaffelvagn Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. Tack för att ni valt vår gaffelvagn. För er egen säkerhet

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B INSTALLATIONSHANDBOK Dekorationspanel BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PSV0-A.book Page Thursday, January, 09 8:0 AM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Dekorationspanel

Läs mer

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

BRUKSANVISNING I ORIGINAL Svenska BRUKSANVISNING I ORIGINAL SPIVA Gaffelställ 5 Ton InnoNet AB Olvägen 9 SE- 342 50 Vislanda SWEDEN Tel: +46 (0)472-48383 Fax: +46 (0)472-48393 E-mail: info@innonet.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÄLSO-

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer Hydrauliska hjulramper Artikelnummer 494628 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 7 tons Art.: 90 16 341 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28 Installationsanvisning BoilerMag 22-28 Produkten innehåller mycket starka magneter. Iakttag försiktighet vid all hantering. Placera inte magneten på en järn eller stål yta där den kan fästa. Elektroniska

Läs mer

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR SFN50EX-VERKTYG

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR SFN50EX-VERKTYG SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR SFN50EX-VERKTYG Säkerhetsbestämmelser 1. Anslut aldrig verktyget tillluftnätet med spik i magasinet. 2. Rikta aldrig verktyget mot någon, även om du antar att

Läs mer

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn.

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Borttagning Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Ta bort slangarna 1 och 2 Placera en oljeback under servopumpen.

Läs mer

Montera och demontera däcket korrekt

Montera och demontera däcket korrekt Montera och demontera däcket korrekt Demontering och montering av lantbruksdäck ska utföras av en utbildad kvalificerad yrkesperson med hjälp av lämpliga verktyg och åtgärder. Om flera personer utför dessa

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Speedymat JSY LF A/T ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll Bruksanvisning Utg. 1-2009-11-27 TM Innehållsförteckning 2.1 Positionering och tippfunktion 3.1 Liggande 4.1 Fotplattor 5.1 Knästödsjustering 6.1 Sittdjup, sittvinkel och rygghöjd 7.1 Bord- och bröststödsjustering

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar Form No. 3370-810 Rev A Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr 119-9606 Monteringsanvisningar Den här satsen innehåller de komponenter och anvisningar

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Drift & skötsel Manifold

Drift & skötsel Manifold Drift & skötsel Manifold 140512_040414:11 Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

MSS 5572 Elektrisk Knivslip

MSS 5572 Elektrisk Knivslip MSS 5572 Elektrisk Knivslip Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 2 Bruksanvisning Tack för att du valt en av våra produkter! Hoppas du

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

Adventus Brukarmanual

Adventus Brukarmanual Adventus 2018-06 Revision 2 Adventus Innehåll Säkerhet... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Ändamål och normal användning... 4 Inte avsedd användning... 4 Symboler... 4 Varningar... 5 Avfallshantering... 6

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Artikelnummer. Smådelstvätt, 150 l

Artikelnummer. Smådelstvätt, 150 l Artikelnummer 64906 Smådelstvätt, 150 l Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR RLF50

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR RLF50 SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR RLF50 Säkerhetsbestämmelser 1. Anslut aldrig verktyget tillluftnätet med spik i magasinet. 2. Rikta aldrig verktyget mot någon, även om du antar att det är oladdat

Läs mer

Bruksanvisning. Tvångsblandare PTO. Art

Bruksanvisning. Tvångsblandare PTO. Art Bruksanvisning Art. 9048919 Tvångsblandare PTO Art. 9048919 - Tvångsblandare PTO Beskrivning: Tvångsblandare till traktor med trepunktslyft Kat 2. Kapacitet 800 liter. Blandaren ska anslutas till en traktor

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Tankväska Allmänna anvisningar z Introduktion Tankryggsäcken från BMW Motorrad är det idealiska hjälpmedlet vid motorcykelturer. BMW Motorrad Motorrad

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

nivito Instruktionsmanual rostfritt stål - köksblandare 250mm 360mm 240mm Reflected RE-105 Reflected RE-115

nivito Instruktionsmanual rostfritt stål - köksblandare 250mm 360mm 240mm Reflected RE-105 Reflected RE-115 nivito Instruktionsmanual rostfritt stål - köksblandare 250mm 240mm 360mm Reflected RE-105 Reflected RE-115 Explode Köksblandare i rostfritt stål Med diskmaskinsavstängning 1 2 Blandarens delar Nr: Namn:

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

STIGA PARK 92 M 107 M

STIGA PARK 92 M 107 M STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-04 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9. 13. 10. 14. R L 11. 15. Z L+R A+5 A B+5 B Y X W V 12. 16. 3 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

OPERATIONSMANUAL. Dual Speed+ Hytorc Power System AB Kvekatorpsvägen FALKENBERG Tlf: , Fax:

OPERATIONSMANUAL. Dual Speed+ Hytorc Power System AB Kvekatorpsvägen FALKENBERG Tlf: , Fax: OPERATIONSMANUAL Dual Speed+ Inställningar Dual Speed + systemet består av ett verktyg och en regulator, vilket moment som verktyget ger bestäms av vilket tryck som regulatorn är inställd på. Inställning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon...

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon... Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg Telefon: 031-69 37 00 E-post: gustaf@fagerbergse wwwfagerbergse MODELL INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

Sleipner AB. CE Alla Steering Power produkter är producerade i enlighet med CE direktiv 94/25/EC (direktiv för fritidsbåtar) 16 juni, 1994, En 30592

Sleipner AB. CE Alla Steering Power produkter är producerade i enlighet med CE direktiv 94/25/EC (direktiv för fritidsbåtar) 16 juni, 1994, En 30592 Innehåll FÖRBEREDELSER:... 3 DIMENSIONER RATTPUMP 26/35/44 CCM... 4 INSTALLATION AV RATTPUMP... 5 Rattpump med fläns.... 5 Rattpump utan fläns... 6 Rattpump med tilt... 7 Installation av styrcylinder....

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.:

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: Bruksanvisning Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: 90 36 774 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Bruksanvisning. Centrifugalspridare, 23 liter. Art

Bruksanvisning. Centrifugalspridare, 23 liter. Art Bruksanvisning Art. 9053255 Centrifugalspridare, 23 liter Centrifugalspridare- Art. 9053255 Beskrivning: Centrifugalspridare med 23 liters behållare. Användning: För spridning av exempelvis gödning, salt

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

STIGA PARK 121M

STIGA PARK 121M STIGA PARK 121M 8211-3011-07 5b. 1. Park -1993 5a. D 5c. Pro18 - Pro20 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna

Läs mer

MONTERING AV BOXPACKNINGAR För pumpar & ventiler

MONTERING AV BOXPACKNINGAR För pumpar & ventiler MONTERING AV BOXPACKNINGAR För pumpar & ventiler www.klinger.se trusted. worldwide. PB 01 BOXPACKNINGAR Monteringsanvisning för pumpar & ventiler PUMPAR Vikten av att en pump packas på ett korrekt sätt

Läs mer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SE SVENSKA SYMBOLER Följande

Läs mer

Bruksanvisning TIPPBAR SKOPA. City Ranger 2250

Bruksanvisning TIPPBAR SKOPA. City Ranger 2250 Bruksanvisning TIPPBAR SKOPA City Ranger 2250 Introduktion Bästa kund! Vi hoppas du ska bli nöjd med din nya Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 2250 är en redskapsbärare som är utvecklad och tillverkad

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer