ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL"

Transkript

1 ORIGINALA INSTRUKTIONER BALKLÄMMA - GAFFELTÅNG - GAFFELTÅNG MANUELLT ROTERANDE FÖR SKUMGUMMIBLOCK INTRODUKTION Denna handbok innehåller instruktioner för montering, periodiskt och utomordentlig underhåll och felsökning. Instruktionerna i denna manual kompletterar, dvs. ersätter ej, ansvaret att följa lagar gällande arbetssäkerhet och olycksförebyggande, vilket ligger hos användarföretaget. Användarföretaget är, på samma sätt, förpliktigat att följa alla instruktioner i denna handbok, däribland utbildning av personal för att använda och underhålla tillägget. SPECIFIKATIONER OCH ANVÄNDNING AV TILLÄGGET Tillägget som fästs vid en gaffeltruck för hantering av cellulosa-, bomulls-, tobaks-, garn- och pappersmassebalar. Det består av en käkskensram som är utrustad med krokar med ISO profil för att fästa på trucken, med eller utan delvis integrerad sidoskiftning och med eller utan 360 rotation; en hydraulisk hydraulisk kraftstation som passar för de specifika behoven av hantering, regenerationsventiler för att öka öppningshastigheten, skiftning av lasset som erhålls med ventilerna, synkronism av käftar, reglering av lassets åtdragningstryck; käftar eller gafflar (gafflar svetsade eller fastskruvade eller roterande), drivna av motsatta linjära ställdon, med formar och dimensioner som passar för lasset som ska hanteras. SYMBOLER SOM ANVÄNDS Situation med möjliga risker för användarsäkerhet. Procedur som måste utföras. Anteckningar att läsa noga. INDEX DEL 1: FÄSTA TRUCKEN OCH ANPASSNINGAR 1. REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN Sida NEDRE KROKANPASSNING Sida UTAN ATT SKIFTA Sida FÖRBJUDNA RÖRELSER Sida ATT ANSLUTA SLANGAR Sida MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida KORREKTA RÖRELSER Sida FÖR KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 2,5 TON Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida GAFFELTRUCKKONTROLLER Sida UTAN ATT SKIFTA Sida MED 360 ROTATION Sida TILLÄGGSKONFIGURATION Sida MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida 7 7. KONTROLLER OCH ANPASSNINGAR Sida FÖR FRAKT Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida 7 7,1. MANOMETERSTÄLL Sida 11 FÖR KLÄMMA MED KAPACITET FRÅN 2,6 TILL 4, MED GAFFELKÄFTAR Sida Sida MANOMETERANSLUTNING Sida 11 TON 3.3. MED KÄFTAR FÖR BALAR Sida UTAN ATT SKIFTA Sida ICKE-ROTERANDE TILLÄGG Sida MED ROTATION Sida ,2. MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida KLÄMMTRYCK Sida TILLÄGGSBESKRIVNING Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida HASTIGHET OCH SYNKRONISM Sida 12 FÖR KLÄMMA UTAN ROTATION OCH MED 4.1. MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida Sida ROTERADE TILLÄGG Sida 12 KAPACITET PÅ UPP TILL 4,0 TON HYDRAULISK KRAFTSTATIONSANSLUTNING OCH MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida 5 6. Sida KLÄMMTRYCK Sida 12 DIAGRAM 4.3. MED ROTATION Sida RÖRELSEKONTROLL Sida HASTIGHET OCH SYNKRONISM Sida ATT FÄSTA TILL TRUCKEN Sida KLÄMKAPACITET PÅ UPP TILL 2,2 TON Sida 8 8. DAGLIGA KONTROLLER Sida FÖRBEREDELSE Sida UTAN ATT SKIFTA Sida FÖR ALLA KLÄMMOR Sida ATT FÄSTA LÄGRE KROKAR Sida MED INTEGRERAD SKIFTNING Sida TILLÄGG FÖR ROTERANDE KLÄMMOR Sida 13 ATT FÄSTA BASKLÄMMOR OCH KLÄMMOR MED TILLÄGG FÖR KLÄMMOR MED DELVIS 5.3. Sida MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida Sida 13 ROTATION INTEGRERAD SKIFTNING KROKANPASSNING Sida MED ROTATION 360 Sida KLÄMMA MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sida KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 2,2 TON Sida 10 UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 1

2 DEL 2: UNDERHÅLL 9. REGELBUNDEN UNDERHÅLL Sida ATT FÄSTA AV FRÅN TRUCKEN Sida SNURRFOGNING OCH VENTILBLOCK Sida UTOMORDENTLIG UNDERHÅLL Sida AVMONTERING AV CYLINDER OCH GLIDBLOCK Sida FRÅNKOPPLING AV VENTILBLOCK Sida KÄK- ELLER GAFFELFRÅNKOPPLING Sida GLIDBLOCKKONTROLL Sida AVMONTERING SNURRFOGNING Sida AVMONTERING AV GLIDBLOCK Sida PACKNINGSERSÄTTNING Sida AV MONTERING FAST NÅL Sida 20 KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 3,2 Sida Sida ROTERADE DISKUNDERHÅLL Sida PACKNINGSERSÄTTNING TON KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 3,2 Sida Sida ATT FÄSTA AV FRÅN TRUCKEN Sida FELSÖKNING TON GLIBLOCKERSÄTTNING Sida ATT KOPPLA BORT KLÄMRAM Sida ROTERANDE DISK Sida ATT FÄSTA CYLINDERSTÅNG Sida ATT FRÅNKOPPLA ROTERANDE TÄCKE Sida DELVIS INTEGRERAD SKIFTARE Sida ERSÄTTNING AV TÄTNING FÖR ROTERANDE Sida 22 ATT FÄSTA CYLINDERLÅDA Sida Sida KLÄMMA LOCKPACKNING AVMONTERING CYLINDER Sida FRÅNKOPPLA TANDLAGRET Sida BULLER Sida PACKNINGSERSÄTTNING Sida KOPPLA BORT VÄXELMOTOR Sida ATT ÅTERVINNA Sida PACKNINGSMONTERING Sida TANDLAGERSMONTERING Sida GARANTI Sida VENTILAVMONTERING Sida SKRUVÅTDRAGNINGSPROCEDUR Sida FAKSIMIL AV INTYG OM CE-ÖVERENSSTÄMMELSE Sida 23 UNDERHÅLL PÅ DELVIS INTEGRERAD SKIFTNYCKELSDIMENSIONER OCH Sida Sida 19 SKIFTARE ÅTDRAGNINGSMOMENT 1. REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN 1.1. FÖRBJUDNA RÖRELSER Att transportera instabilt eller ocentrerat lass; för skrymmande, minskar synbarhet; med vikt större än angiven kapacitet; att flytta redan nedsatt lass med Lasset som ska nedsättas; använda tillägget i fall där det påvisar strukturella deformeringar eller användningsanomalier. Att transportera personer eller utföra manövreringar med personer i truckens åtgärdsradie. Att parkera trucken med motorn på och/eller lass upphöjt på ojämn yta eller klättringsramp. Gaffelpunkterna måste stödja sista korsbalken av pallen utan att projicera bortom den. Att utföra rörelser eller manöver med lass upphöjt till en hög nivå. Att köra i höga hastigheter på ojämn yta eller klättringsramper. Undvik att gripa balar med bara käftpunkten. Om denna manöver är nödvändig, dra inte åt med full kraft. Att hantera lass med en höjd som kan försämra synbarhet utan manövern. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 2

3 1.2. KORREKTA RÖRELSER Var försiktig när du griper lasset så att du inte orsakar skada eller farliga rörelser av angränsande balar. Lasset måste vara stabilt med korsande lager eller knutna remsor. Vid flytt med trucken, håll masten lutad (gaffelpunkten hög), Lasset upphöjt en aning från marken och centrerad, justera hastigheten enligt vägyta och hinder eller personer på vägen. Var speciellt försiktig att Lasset eller tillägget inte slår i golvet eller sidohinder under rotation. Skjut pallen eller containern på från sidan med spåret stängt på fyra sidor. Gafflarnas utedistans måste vara mm mindre än pallens inre distans. 2. TRUCKKONTROLLER Den rekommenderade diametern för ytterligare kraftstation är 9,5 mm. Strömfördelare med nr. 4 spakar för att kontrollera rörelse. Vid kontroll av strömfördelare måste truckens hydrauliska pump ha ett max tryck på 23 MPa och flödeskapacitet på l/m'. Gaffelplaceringsskårorna måste vara i gott skick och inte tilltäppta. Gaffelhållarplattan måste vara platt och utan främre projiceringar. ISO 2228 Dimension a (mm) : Klass I = min. 304 max. 305 Klass II = min max. 381 Klass III = min. 474,5 max. 476 Klass IV = min. 595,5 max. 597 ANVÄND INTE TILLÄGGET FÖR NÅGOT SYFTE ANNAT ÄN DE AVSEDDA. DEN EFFEKTIVA KAPACITET AV TRUCKEN OCH TILLÄGGET ÄR TRUCKTILLVERKARENS ANSVAR OCH KANSKE INTE ÖVERENSSTÄMMER MED ANGIVNINGARNA PÅ ID-PLATTAN. KONTAKTA TRUCKTILLVERKAREN FÖR SÄKER KAPACITET. INSTALLATION OCH UNDERHÅLL SKA ENDAST UTFÖRAS AV TEKNISK SPECIALISERAD PERSONAL MED LÄMPLIG UTBILDNING. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 3

4 3. TILLÄGGSKONFIGURATION 3.1. FÖR FRAKT MED GAFFELKÄFTAR Identifieringsplatta. Dokumentkuvert. Bandfästa tillägget på pallen. Pall för transport. Tillägget skyddas av värmekrympningstäcke MED KÄFTAR FÖR BALAR / SKUMGUMMIBLOCK 3.4. MED ROTATION Identifieringsplatta. Märken för olycksförebyggande Identifieringsskylt. 4. TILLÄGGSBESKRIVNING UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 4

5 Ströminmatning för integrerad sidoskiftning. Ventilblock. Ströminmatning för att öppna och stänga käftar. Manometeranslutning för a kontrollera tryck. Övre ISO-2328-krokar. Fast ram. Central referens och stopp för sidoskjutning. Hydraulisk kraftstation. Krokkontroll linjär magnetventil. Nedre ISO-2328-låskrokar MED INTEGRERAD SKIFTNING 4.2. MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Manometeranslutning för att kontrollera tryck. Ströminmatning för att öppna och stänga käftar. Ventilblock. Kraftstationsskydd. Glidblockskydd. Stödcylinder för fäste vid ISO 2328-profil. Insmörjningsbara nedre glidblock. Nedre ISO-2328-krok med vertikala skjutspåsblock. Skiftande linjär magnetventil. Skiftares strömförsörjning MED ROTATION 360 Skjutram med gafflar eller käke. Ram med skjutblockspår. Krokkontroll linjär magnetventil. Ventilblocks skyddsanordning. Maskskruv växelmotor och spiralhjul. Växellådas specifikationsplåt. Växelmotorns oljekontrollspropp. Snurrfogningskraftstation. Övre ISO-2328-krokar. Central referens och sidoskjutstopp. Fast ram. Snurrfogning. Nedre ISO-2328-låskrokar. Växelmotorns oljepåfyllningspropp. Hydraulikmotor. Hydraulisk motorkraftstation. Hydraulisk magnetventilskraftstation. Roterade hölje. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 5

6 5. ATT FÄSTA TILL TRUCKEN 5.1. FÖRBEREDELSE 5) Fäst tillägget till trucken så att det centrala stoppet tar i den centrala skåran på 5.2. ATT FÄSTA LÄGRE KROKAR gaffelhållarplattan. 1) Avlägsna nylonskyddet och pallfästeband. 2) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 3) Frånkoppla nedre käftar. ISO ) Använd kablar med UNI 4479-krokar och remmar för att lyfta tillägget. Använd ISO 3318-skiftnyckel för att sänka käftar. Skiftnyckelsstorlek och skruvåtdragning. FEMklass. Skiftnyckel mm Åtdragning N/m ATT FÄSTA BASKLÄMMOR OCH KLÄMMOR MED ROTATION KROKANPASSNING Lyftrems. Kabel med krokar. Kabel med krokar. Ögonbult. Ögonbult. Lyftrems. Truckplatta. Nedre krok. Nedre krok. Nedre krok. De nedre krokarna måste låsa tillägget till gaffelhållarplåten ATT FÄSTA KLÄMMAN MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING KROKANPASSNING Lyftrems. Kabel med krokar. Truckplatta. För att demontera de nedre krokarna, lossa på skruvarna, tillåt inte Ögonbult. Horisontellt skjutblock. fästkonsolerna att frånkopplas, och Kontrollera att skjutblock flytta nedåt. och fästkonsolen är perfekt positionerade. Fästkonsol. Nedre krok. Skruva. Sänk kroken med fästkonsolen. Vertikalt skjutblock. Nedre krok. Vid positionering av nedre krok, upprätthåll avstånd på 1-2 mm. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 6

7 5.5. ATT ANSLUTA SLANGAR DU MÅSTE MONTERA SKYDD ELLER EN APPARAT PÅ KONTROLLNIVÅN FÖR KÄFTÖPPNING FÖR ATT UNDVIKA ATT DU OAVSIKTLIGT TRYCKER NED PÅ DEN OCH TAPPAR Lasset. TRUCKTILLVERKAREN, ELLER INSTALLATÖREN, ÄR ANSVARIG FÖR ATT MONTERA DENNA APPARAT. Före slangar kopplar, släpp lufttrycket i truckens krets enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Anslutningsslangarna mellan ventil och truckkraftstation är valbara FÖR KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 2,5 TON UTAN ATT SKIFTA INTEGRERAD SKIFTNING DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Stänga käftar. Stänga käftar. Stänga käftar. Öppna käkar. Öppna käkar. Öppna käkar. Skifta höger Skifta vänster Skifta höger Skifta vänster FÖR KLÄMMA MED KAPACITET FRÅN 2,6 TILL 4,0 TON UTAN ATT SKIFTA INTEGRERAD SKIFTNING DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Stänga käftar. Öppna käkar. Stänga käftar. Öppna käkar. Stänga käftar. Öppna käkar. Skifta höger Skifta vänster Skifta höger Skifta vänster UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 7

8 FÖR KLÄMMA UTAN ROTATION OCH MED KAPACITET PÅ UPP TILL 4,0 TON ATT DRA ÅT ARMATURER Stänga käftar. Öppna käkar. Höger rotation. Vänster rotation. 1) Kläm fast den fasta armaturen med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel. 2) Dra åt fästmuttern med 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Kontrollera åtdragning av konsolen med en 5 mm ISO 2936-skiftnyckel. Fästmutter. Fast armatur. Slangfästekonsol. 6. HYDRAULISK KRAFTSTATIONSANSLUTNING OCH -DIAGRAM 6.1 RÖRELSEKONTROLL DU MÅSTE MONTERA SKYDD ELLER EN APPARAT PÅ KONTROLLNIVÅN FÖR KÄFTÖPPNING FÖR ATT UNDVIKA ATT DU OAVSIKTLIGT TRYCKER NED PÅ DEN OCH TAPPAR Lasset. TRUCKTILLVERKAREN, ELLER INSTALLATÖREN, ÄR ANSVARIG FÖR ATT MONTERA DENNA APPARAT. Före slangar kopplar, släpp lufttrycket i truckens krets enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. För att kontrollera anslutningarna, utför 5 kompletta rörelser utan och med lass. Första spak (lyfta). Andra spak (lutande) KLÄMKAPACITET PÅ UPP TILL 2,2 TON UTAN ATT SKIFTA Fjärde spak. Tredje spak. Fjärde spak. Befintlig kraftstation på trucken. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 8

9 Fjärde spak MED SKIFTNING INTEGRERAD Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken. Fjärde spak MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken MED ROTATION 360 Befintlig kraftstation på trucken. Tredje spak. Fjärde spak. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 9

10 6.3. KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 2,2 TON UTAN ATT SKIFTA Fjärde spak. Befintlig kraftstation på trucken MED SKIFTNING INTEGRERAD Fjärde spak. Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Fjärde spak. Tredje spak. Befintlig kraftstation på trucken. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 10

11 MED ROTATION KONTROLLER OCH ANPASSNINGAR 7.1. MANOMETERSTÄLL 7.2. MANOMETERANSLUTNING Ventilerna är förinställda och kontrolleras under slutliga kontroller för godkännande med egna kontrollanter. Utför angivna kontroller/anpassning om det finns några anomalier, lassförlust eller förlust av synkronism av käftarna.. TILLBEHÖR VID BEGÄRAN. Manometer. Propp. Kontakta supportkontoret före åtdragningstryck justeras. Före slangar kopplar, släpp lufttrycket i truckens krets enligt tillverkarens anvisningar. Vid montering av manometer kontrolleras/registreras endast trycket i hydraulikkretsen för att gripa i Lasset. Fogningsarmatur. Flexibel slang. Anslutning. Låsnål. Avlägsna låsnålen och proppen. Infoga anslutaren och tryck ner helt för att låsa nålen ICKE-ROTERANDE TILLÄGG UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 11

12 7.3.1 KLÄMTRYCK HASTIGHET OCH SYNKRONISM Läs manometervärdet med tillägget i minsta öppna läget. Det maximala trycken som anges på ventilkropparna får inte överstigas. För att återställa synkronism anpassas den sakta käkens cylinder för att undvika minskning av total stängningshastighet. En hastighetsskillnad på 10 % av transport tillåts mellan käftarna. Käftarnas öppningshastighet kan ökas genom att justera regenerationskretsen. Vi rekommenderar försiktigt vid anpassningar för att undvika att tappa Lasset vid slutet skiftningen. Lossa på låsmuttern med 17 mm ISO skiftnyckel och vrid på skruven 90 med 4 mm ISO 3926-skiftnyckel för att öka hastighet; kontrollera resultatet och upprepa anpassningen tills önskat resultat uppnås. Efter anpassning, dra åt låsmuttern. Avlägsna skyddet med 24 mm ISO 3318-skiftnyckel; lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel; utför anpassning med 5 mm ISO 3926-skiftnyckel, dra åt för att öka trycket; dra åt låsmuttern. Skyddet för reglageventilen är en säkerhetsfunktion som omöjliggör manipulering. Tillverkaren ansvarar inte för skada eller sönderbrytning om användaren inte tar kontakt före anpassningar utförs. 7,4. ROTERADE TILLÄGG Lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel och vrid på skruven 90 med 4 mm ISO 3926-skiftnyckel för att öka hastighet; kontrollera resultatet och upprepa anpassningen tills önskat resultat uppnås. Efter anpassning, dra åt låsmuttern KLÄMTRYCK HASTIGHET OCH SYNKRONISM Avlägsna skyddet med 24 mm ISO 3318-skiftnyckel; lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel; utför anpassning med 5 mm ISO 3926-skiftnyckel, dra åt för att öka trycket; dra åt låsmuttern. Läs manometervärdet med tillägget i minsta öppna läget. Skyddet för reglageventilen är en säkerhetsfunktion som omöjliggör manipulering. Tillverkaren ansvarar inte för skada eller sönderbrytning om användaren inte tar kontakt före anpassningar Det maximala trycken som anges på ventilkropparna får inte överstigas. Lossa på låsmuttern med 17 mm ISO 3318-skiftnyckel och vrid på skruven 90 med 4 mm ISO 3926-skiftnyckel för att öka hastighet; kontrollera resultatet och upprepa anpassningen tills önskat resultat uppnås. För att växla käftarnas hastighet eller synkronism, justera reglaget på stångsidan av cylinderhöljet enligt ovan. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 12

13 8. DAGLIGA KONTROLLER 8.1. FÖR ALLA KLÄMMOR Vid början av varje arbetsskift, kontrollera punkterna till sidan och underrätta underhållspersonal om problem. Kontroller åtdragningen på muttrarna som fäster stången och botten av gaffelrörelsecylindrarna. Tilläggets mitt-tand måste ta i mittskåran på truckens gaffelhållarplatta. Kontrollera efter läckage från käkrörelsecylindrar. Kontrollera att nedre käftar att korrekt positionerade och fästa. Kontrollera att skenorna eller skjutblocksspåren är rena och smörjade. Stångfästmutter. Övre käke. Centertand. Nedre krok. Cylinderfästmutter. Växelmotor TILLÄGG FÖR ROTERANDE KLÄMMOR Kontrollera efter oljeläckor från växelmotorn eller snurrfogningen och smörja läckor från den fasta ramanslutningen och roteringshöljet. Kontrollera oljenivån i växelmotorn. Oljenivåpropp. Snurrfogning. Fast ram. Roterade hölje TILLÄGG FÖR KLÄMMOR MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Mitt-tanden på den övre skjutblockskenan måste ta i mittskåran på tryckens gaffelhållarplatta. Kontrollera att bakslangsskyddet och slangarna är oskadda. Kontrollera efter läckor från skiftcylindern. Kontrollera korrekt positionering och fäste av horisontella och vertikala skjutblock och nedre krokar. Bakskydd. Övre skjutblockskena. Skiftningscylinder. Nedre krokar och skjutblock. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 13

14 9. REGELBUNDEN UNDERHÅLL PERIODISKT UNDERHÅLLSDIAGRAM ÅTGÄRDER För basklämma Rengör och smörja käkskjutande "a"-skenor. Kontrollera skruvåtdragning och oljeläckor från hydraulikanslutningar. Kontrollera att namnbrickor och märken för olycksförebyggande i "c" är lättlästa. Utöver åtgärderna för varje 200 arbetstimmar, utför följande: Kontrollera skjutblocken "b" och ersätt om nödvändig Kontrollera käftarnas åtdragningstryck och synkronism. Kontrollera de flexibla slangarnas och armaturernas skick. Kontrollera hydraulikmagnetventiler "d"; kontrollera efter oljeläckor från proppen och stångens kromstångens skick. Kontrollera slitage på käftarnas klämyta. Utöver åtgärderna för varje 200 och 1000 arbetstimmar, utför följande: I zon "f", kontrollera efter slitage på delarna som glider på marken. Kontrollera käkfästebasens helhet "e". Kontrollera efter deformeringar eller sönderbrytning i strukturen eller svetsar. Arbetstimmar För klämma med rotation, utöver åtgärder för basklämman, utför följande: Smörja punkter "g". Upprepa åtgärden vid varje 90 rotation. Kontrollera växelmotorns oljenivå "h". För att fylla på, använd propp "i". 100 Utöver åtgärderna för varje 100 arbetstimmar, utför följande: Kontrollera skruvarnas åtdragning "l" som fixerar rotationshöljet. Kontrollera efter oljeläckor vid punkter "m" och ersätt packningstätningar om nödvändigt. 500 För en klämma med delvis integrerad skiftning, utöver åtgärderna för basklämman, utför följande: Rengör och smörja skenorna "a". Smörjningspunkter "p". Kontrollera om ersätt skiftskjutningsblock "o" om nödvändigt. 200 Utöver åtgärderna för varje 200 arbetstimmar, utför följande: Kontrollera de flexibla slangarnas och armaturernas skick i "q". Kontrollera hydraulikmagnetventiler "d"; kontrollera efter oljeläckor från proppen och kromstångens skick. Kämma med manuellt roterande gafflar, förutom momenten för basklämman, utför: Kontroll och smörjning av flänsen roterande gafflar "s" medelst de avsedda smörjnipplarna BASKLÄMMA KLÄMMA MED ROTATION Kontrollera slitage på gafflar enligt ISO 5057-standard. KLÄMMA MED DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING KLÄMMA MED MANUELLT ROTERANDE GAFFLAR Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. OM UTRUSTNINGEN ANVÄNDS I DAMMIGA, FUKTIGA ELLER KORROSIVA OMGIVNINGAR REKOMMENDERAR VI ATT HALVERA ANTALET ARBETSTTIMMAR. REKOMMENDERADE SMÖRJNINGSMEDEL: För insidor: ISO X M2 (SHELL ALVANIA GRASE R2). Utsidor: ISO CB 32 (ESSO NUTO32). UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 Positionera "a" med UNI 7763-AM6-5,8 dragkulesmörjning. 14

15 10. Utomordentlig underhåll KÄK- ELLER GAFFELFRÅNKOPPLING Tillägg fäst till trucken eller positionera så att käkarna kan hydrauliskt flyttas. Använd hål i övre del av käken för att montera lyftrems. Använd lyftrems för att lyfta gafflar enligt det som visas. För att manuellt avlägsna de 1) Avlägsna flänsen roterande som fäster gafflarna gaffeln, genom att lossa skruvarna med nyckel ISO ) Det är möjigt att avlägsna gaffeln 1) För käken till maximalt öppningsläge. 2) Från koppla käken från cylindern med 22 mm ISO 3318-skiftnyckel för att klämma stången och en 30 mm ISO 1174-hylsnyckel för att skruva av muttern. 3) För cylindrarna till minsta stängningsläge och stöd den övre cylindern. Fläns för gaffelrotation. 4) Skjut av käken eller gaffeln åt sidan och lägg på märken. Käkens eller gaffelns balans blir instabil om de inte ligger i ramskenan. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND ORDNING AVMONTERING AV GLIDBLOCK TON 1) Använd 4 mm 3926-skiftnyckel för att ta bort skruvarna och 2) Med en 8 mm DIN 6450 hålstans, lås upp skjutblocken och skjut av dem från skenan. Skjut blockstoppet. Frärme skjutblockfäste. För käkens främre skjutblock, använd en ISO 2380-skruvmejsel för det finns inga frigivningshål KLÄMMA MED KAPACITET PÅ UPP TILL 3,2 TON KLÄMMA MED KAPACITET HÖGRE ÄN 3,2 Skjut blockstoppets fästskruv. 1) Avlägsna skruvarna med 5 mm ISO 3926-skiftnyckel. 2) Med en 8 mm DIN 6450 hålstans, lås upp skjutblocken och skjut av dem från skenan. Skjut blockstoppnålen. Frärme skjutblockfäste. För käkens främre skjutblock, använd en ISO skruvmejsel för det finns inga frigivningshål. Positionera stoppet i korrekt läge vid montering av nya skjutblock. Skjut blockfästeskruv. Vid montering av nya skjutblock, se till att stoppnålen tar i hålet på käkprofilen. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 15

16 SKJUTBLOCKERSÄTTNING CYLINDERSTÅNGFÄSTE CYLINDERLÅDEFÄSTE Vibrationsdämpare. Ersätt skjutblocken om det inte finns någon sönderbrytning eller permanent deformering eller om tjocklocken vid S1 är mindre än 4 mm; 5 mm vid S AVMONTERING CYLINDER Dra åt muttern till Bellevuefjädern är låst och dra åt 90. Kontrollera att stötdämparen är perfekt infogad i sitsen och dra åt tills cylindern låses och lossa mellan 180 och 270. Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Tillägg fäst till trucken eller positionera så att käkarna kan hydrauliskt flyttas. 1) Med klämman vid minsta öppningsläge, positionera käken med en öppning på 500 mm. Cylinderbotten ERSÄTT PACKNINGAR 1) För ersätta "OR"-packningstätningen i reglaget, använd en 13 mm ISO 3318-skiftnyckel och 4 mm ISO 3926-skiftnyckel. 2) Använd 19 mm ISO 3318-skiftnyckel för att ersätta tätningsbrickan av mässing. Mässingbricka. 2) Från koppla cylindrarna från käftarna med 22 mm ISO 3318-skiftnyckel för att klämma denna stång och en 30 mm ISO 1174 hylsnyckel för att skruva loss muttern. 3) Använd mm skiftnyckel och 4 mm diameternål för att ta bort cylinderproppen. Cylinderpropp. Flödeskapacitetsreglage. 3) För cylindrarna till minsta stängningsläge PACKNINGSMONTERING 4) Frånkoppla de flexibla slangarna från cylindrarna med 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 5) Använd 30 mm hylsnyckel för att skruva av bottensidemuttern och avlägsna cylindern. Cylinderstång. Cylinderströmslangar. Vid ersättning av packningar, kontrollera att monteringsriktningar matchar och att arbetet utför i ett område som är skyddat mot damm. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 16

17 10.4. VENTILAVMONTERING Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Du måste frånkoppla tillägget från trucken för att avlägsna ventilen. 1) Demontera de lägre krokarna med ISO 3318-skiftnyckel. 2) Frånkoppla de flexibla strömslangarna från ventilen med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 4) Använd UNI ISO 4479-krokar med kablar, lyft tillägget och lägg det på marken. 5) Frånkoppla de flexibla slangarna från ventilen med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 6) Frånkoppla ventilblocket med en 6 mm ISO 3926-skiftnyckel. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND UNDERHÅLL PÅ DELVIS INTEGRERAD SKIFTARE Kabel med lyftkrokar. Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Du måste frånkoppla tillägget från trucken för underhåll FRÅNKOPPLA FRÅN TRUCKEN AVMONTERING AV CYLINDER OCH GLIDBLOCK 1) Demontera de nedre krokarna med ISO 3318-skiftnyckel enligt punkt ) Frånkoppla de flexibla strömslangarna på trucken med 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 4) Använd UNI ISO 4479-krokar med kablar, lyft tillägget och lägg det på marken. Nedre krok. Fästkonsol. Skruva. Ström från trucken. Lyftkablar med krokar. Lyftrems. Ögonbult. Ström från trucken. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 17 Ögonbul Ventilblock. Strömslangar. Nedre krok. 1) Demontera nr. 2 flexibla slangarna från skiftcylindern. 2) Använd en 5 mm DIN 6450 hålstans för att avlägsna de I detta steg faller cylinderblock och -stöd ned. 3) Frånkoppla cylindern från stödet. 4) Använd en 5 mm DIN 6450 hålstans för att dra ut de övre skjutblocken. 5) Frånkoppla de nedre skjutblocken med en ISO 2380-skruvmejsel. För att demontera de nedre krokarna, lossa på skruvarna, tillåt inte fästkonsolerna att frånkopplas, och flytta nedåt. Cylinder. Horisontella skjutblock. Nedre krokar. Lyftrems. Cylinderstöd med strömfördelningsblock. Flexibla slangar. Övre skjutblock. Vertikala skjutblock.

18 SKJUTBLOCKONTROLL ERSÄTT PACKNINGAR Ersätt skjutblocken om sönderbrytning eller permanent deformering uppstått eller om tjockleken vid S1 är mindre än 2 mm; 3 mm vid S2 och 3 mm vid S3. Vrid proppen tills den är helt utdragen från låsringen. Låsring. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND ORDNING. För att montera de nedre krokarna, utför en "KROKANPASSNING" ROTERADE DISKUNDERHÅLL Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan. Vid ersättning av packningar, kontrollera att monteringsriktningar matchar och att arbetet utför i ett område som är skyddat mot damm. Du måste frånkoppla tillägget från trucken för underhåll FRÅNKOPPLA FRÅN TRUCKEN ATT KOPPLA BORT KLÄMRAM 1) Demontera de lägre krokarna med ISO skiftnyckel. 2) Frånkoppla de flexibla strömslangarna på trucken med en ISO 3318-skiftnyckel. 3) Fäst nr. 2 ögonbultar vid ramändorna. 4) Avlägsna bakre och främre slangar. 5) Med UNI ISO 4479-krokar och - kablar, lyft tillägget och lägg det på marken enligt bilden bredvid. Ögonbult. Lyftkabel. 1) Ta bort nr. 12 skruvarna håller fast ramen på roterande höljet med en ISO 3318-skiftnyckel. 2) Använd lyftremmar för att ta bort ramen från klämman. Ramen kan avlägsnas med eller utan cylindrar. Strömslangar. Lyftremmar. Flexibla Nedre krok. Ramfästande skruvar. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 18

19 FRÅNKOPPLA ROTERANDE HÖLJET ERSÄTTNING AV PACKNINGSTÄTNING 1) Avlägsna snurrfogningsstoppet med nr. 2 fästskruvar med en ISO 2936-skiftnyckel. 1) Ta bort sliten packning om nödvändigt med en ISO 2380-skruvmejsel. 2) Avlägsna roterade höljefästande skruvar med en ISO 2936-skiftnyckel. 2) Använd lyftremmar för att avlägsna höljet och var försiktig att du inte slår i ventilblocket. Höljefästande skruvar. Snurrfogningsstopp. Ventilblock. 2) Använd tryck för att infoga den nya packningen i rätt position efter rengöring av restpartiklar. 3) Observera packningstätningens monteringsriktning. Packningstätning. Packningstätningens sits. Lyftremmar. Packningstätningen fungerar även om ändorna inte är fastlimmade. Ögonbulttr ådmönster FRÅNKOPPLA TANDLAGER KOPPLA BORT VÄXELMOTOR 1) Avlägsna fästskruvar med en ISO skiftnyckel. 2) Fäst nr. 2 UNI 2947 ögonbultar enligt bilden. 3) Använd UNI ISO 4479-krokar med kablar för att avlägsna tandlagret. Kapacit et i ton. M 12 2,0 M 10 2,5 M 12 3,5-4,5 Fästskruvar. Kabel med krokar. Ögonbult. 1) Avlägsna växelmotorns fästskruvar med en ISO skiftnyckel. 2) Använd lyftremmar med kapacitet på upp till 2,5 ton för att avlägsna växelmotorn. 2) För att ta bort växelmotorn används ögonbultar med kapacitet på mellan 3,5 och 5,5 ton som fästs vid avsedda hål. Vid hantering kan det vara svårt att balansera växelmotorn. Lyftremmar. Fästskruvar. FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 19

20 TANDLAGERSMONTERING SKRUVÅTDRAGNINGSPROCEDUR Vid positionering och montering av tandlagret, kontrollera att referensnålarna är perfekt infogade i lagrets hål och basramens hål. Kabel med krokar. Tandlager. Referensnål. 1)Dra åt skruvar med ca 0,25 av N/m-värdet med motsatta vridmoment, enligt angivna nummer och pilen, enligt sekvensen: 2)Upprepa åtdragningssekvensen med total kraft enligt tabellen SKIFTNYCKELDIMENSIONER OCH ÅTDRAGNINGSMOMENT Lutningskapacitet Roteringshölje Tandlager Växelmotor mm N/m mm N/m mm N/m 2, , , , SNURRFOGNING OCH VENTILBLOCK Före slangarna kopplas/frånkopplas, släpp trycket från truckkretsen enligt tillverkarens anvisningar. Olja kan spilla ut ur slangarna. Förbered en behållare för att samla vätskan FRÅNKOPPLING AV VENTILBLOCK Ventilblocksskydd. 1) Avlägsna ventilblockets skydd med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. 2) Frånkoppla hydraulikslangarna från ventilblocket med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 3) Avlägsna ventilblockets fästskruvar med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. När skruvarna avlägsnas faller ventilblocket ned. Ventilblock. Hydrauliksla ngar. Fästskruvar. Men ventilblocket frånkopplat, skydda bakre delen och packningstätningar från damm och Packningar. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 20

21 DEMONTERING AV SNURRFOGNING DEMONTERING AV FAST NÅL ERSÄTT PACKNINGAR 1) Avlägsna snurrfogningsstoppet med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. 2) Skjut snurrdelen av fogningen framåt för at komma åt packningstätningarna. Skydda den fasta nålen och packningstätningarna från damm eller Packningstätningarna kan ersättas utan att demontera fogningens fasta nål. För att demontera den fasta nålen på snurrfogningen måste du frånkoppla tillägget från trucken. 1) Frånkoppla hydaulikslangarna och -armaturerna från nålen med en 19 mm ISO 3318-skiftnyckel. 2) Avlägsna den fasta nålens fästskruvar med en 6 mm ISO 2936-skiftnyckel. 3) Tryck nålen på snurrfogningen framåt och skjut av. Fästskruvar. Fogningsstopp. Snurrfogning. Fästskruvar. Hydraulikslangar Fästnål. Armaturer. Vid ersättning av packningar, kontrollera att monteringsriktningar matchar och att arbetet utför i ett område som är skyddat mot damm. 11. FELSÖKNING FÖR ATT ÅTERMONTERA DEMONTERADE DELAR, UTFÖR PROCEDUREN SOM BESKRIVS OVAN I OMVÄND ORDNING ROTERANDE DISK Roterar inte eller roterar för sakta Lasta rycken framåt vid passering av övre neutral punkt. Överdrivet buller eller onormal vibration. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Restluft i hydraulikkrets. Hydraulikmotorn är sliten. Lasset är för ocentrerad och/eller tyngre än kapaciteten som anges på namnbrickan. Lasset är för ocentrerad och/eller tyngre än kapaciteten som anges på namnbrickan. Hydraulikmotorn är sliten. Växelmotorns växlar slitna. Hinder i hydraulikkretsen. Otillräckligt flöde. Kontrollera och/eller justera truckens hydraulikpump. Avlägsna hindret eller ersätt skadad slang. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Ersätt motorn. Kontrollera Lasset och dess position med hänvisning till roteringscentret. Kontrollera Lasset och dess position med hänvisning till roteringscentret. Ersätt motorn. Ersätt växlar. Ta bort hindret eller ersätt den flexibla slangen. Kontrollera och/eller justera truckens hydraulikpump. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 21

22 11.2. DELVIS INTEGRERAD SKIFTNING Sidoskiftning sakta, Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. onormal eller blockerad. Restluft i hydraulikkrets. Hydraulikpumpen är sliten. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Överdriven friktion mellan skjutblocksskenor. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Ersätt truckens hydraulikpump. Kontrollera slangarna och anslutningarna på hydraulikkraftstationen; avlägsna hinder och ersätt skadade slangar. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Kontrollera skjutblocken, skenornas helhet, ta bort deformeringar, rengör och smörj in KLÄMMA Klämtryck otillräckligt vid släpp eller förlust av lass. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Restluft i hydraulikkrets. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Hydraulikpumpen är sliten. Ersätt truckens hydraulikpump. Hinder eller läckor i hydraulikkretsen. Kontrollera slangarna och anslutningarna på hydraulikkraftstationen på trucktillägget; avlägsna hinder eller läckor, ersätt skadade slangar. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Käkes kontaktyta med Lasset, sliten. Återställ ursprungligt skick på ytan eller ersätt käken. Lasset skadat efter kläm. Tryckbegränsningsventil med anpassad till för hög kraft. Kontrollera och anpassa ventil. Fel på tryckbegränsningsventil. Ersätt ventil. Käkes kontaktyta med Lasset, sliten. Återställ ursprungligt skick på ytan eller ersätt käken. Käftarna stänger eller öppnar sakta eller oregelbundet. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Restluft i hydraulikkrets. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Hydraulikpumpen är sliten. Ersätt truckens hydraulikpump. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Avlägsna hindret eller ersätt skadad slang. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Överdriven friktion mellan skjutskenorna. Rengör och smörj in. Kontrollera skenornas helhet och avlägsna deformeringar. Kontrollera och/eller ersätt skjutskenor. Flödeskapacitetsbegränsare på cylindern är för stängd. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". Regenerationskrets ej anpassad. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". Sidoskiftning sakta, onormal eller blockerad. Otillräckligt med oljetryck och/eller -flöde. Kontrollera och/eller anpassa hydraulikpumpen och oljenivån i truckens tank. Kontrollera och justera tilläggets ventil. Restluft i hydraulikkrets. Kontrollera oljenivån i gaffeltruckens tank. Släpp ut restluft från kretsen. Hydraulikpumpen är sliten. Ersätt truckens hydraulikpump. Hinder eller sönderbrytning i hydraulikkretsen. Avlägsna hindret eller ersätt skadad slang. Olje läcker från cylindrar eller ventil. Ersätt cylinderpackningar eller ersätt ventilen. Överdriven friktion mellan skjutskenorna. Kontrollera skjutblock, skenornas helhet, ta bort deformeringar, rengör och smörj in. Flödeskapacitetsbegränsare på cylindern är för stängd. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". Förlust av lass efter skiftning. Regenerationskrets ej anpassad. Anpassa enligt punkten "HASTIGHET OCH SYNKRONISM". I FALL AV PROBLEM SOM INTE BESKRIVS OVAN, KONTAKTA VÅR SUPPORTAVDELNING. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 22

23 12. BULLER 13. ATT ÅTERVINNA GÄLLER FÖLJANDE SPECIFIKATIONER FÖR TRUCKENS TILLÄGGSENHET. - Akustisk trycknivå av viktade utsläpp A på arbetsplatsen, om det överstiger 70 db(a); om denna nivå inte överstiger 70 db(a) måste detta anges. -Maximalt värde av momentant viktat akustiskt tryck C på arbetsplatsen, om det överstiger 63 Pa (130 db med hänvisning till 20 µpa). -Viktad akustisk strömnivå A emitteras av maskinen, om viktad akustisk trycknivå A på arbetsplatsen överstiger 80 db(a). Om ersatta delar är skrapade avyttrande måste uppdelas beroende på materialet och i enlighet med lagar som reglerar avyttrande av fast industriavfall av fast industriavfall. OBSERVERA: Delar som inte finns med i listan bredvid är gjorda av stål. Transportpall Trä Band för fäste och skyddstäcke för Polyester och värmekrympande transport Cylinderproppar Gjutjärn Vertikala skjutblock. Nylon Rör/armaturer Polyester/stål Packningar Polyuretan och NBR Färg Polyester epoxi Växelmotor och smörjningsmedel Avyttra av i överensstämmelse med lokala bestämmelser 14. GARANTI 15. FAKSIMIL AV INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkaren garanterar alla dess produkter i 12 månader eller arbetstimmar (det som händer först) från fraktdatumet. Om den används i mer än 8 timmar om dagen minskar garantiperioden proportionellt. Garantin begränsas till ersättning, FOB tillverkarens anläggning, av de delar som erkänns vara bristfälliga i material eller utförande; den omfattar inte arbete eller resor för ersättning av delar. Dessutom underförstås det att garantin ogiltighetsförklaras om problemet resulterar från olämplig användning av produkten, om den inte driftsätts i enlighet med tillverkarens anvisningar eller om reservdelar förutom originaldelar användes för modifieringar och/eller reparationer. Tillägget garanteras inte för användning som överstiger kapaciteterna som visas på plattan och i dokumentationen. Alla tillägg täcks av försäkring mot skada till tredje parter som orsakas av bristfälliga delar eller felaktig fungerande; skada som orsakas av oriktig eller felaktig användning utesluts. UM-E-G-H-D-N-W-2010-R1 23