Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland."

Transkript

1

2 Sammanfattning Det genomsnittliga resesällskapet som besökte Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%. En del av turisterna var s.k dagpendlare (32%), dvs personer som bodde hemma och besökte Leksand Sommarland över dagen medan 53% övernattade kommersiellt (hotell, camping, etc) och 15% bodde icke kommersiellt (släkt/vänner/eget boende, etc). En stor majoritet (71%) av övernattarna valde att bo i Leksand. Leksand Sommarland har haft ca besök under säsongen. Vi har räknat med olika scenarion där den lokala andelen ligger mellan 2-10% och turistandelen ligger mellan 90-98%. Med hänsyn tagen till att övernattarna gjorde i genomsnitt 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland och att såväl dagpendlare som övernattare hade 2% medföljare med sig till regionen kan antalet unika turister uppskattas till mellan (lägre intervallet) och (övre intervallet). Dagpendlarna har i genomsnitt spenderat ca 596 kr på övrig konsumtion per person under vistelsen i regionen, medan övernattarna spenderat ca 134 kr på boende och 804 kr på övrig konsumtion. Biljetter/entréer är en betydande del av utgifterna och står för 36% av dagpendlarnas konsumtion samt 17% av övernattarnas konsumtion. En annan stor utgiftspost är restaurang/café samt livsmedel som sammantaget står för 27% av dagpendlarnas konsumtion och 34% av övernattarnas konsumtion. Uträkningarna ger vid handen att de turister som besökt Leksand Sommarland har spenderat ca miljoner kronor under sitt vistelse. Av dessa beräknas ca miljoner ha spenderats i Leksand kommun och resterande miljoner utanför kommunen. Totalt sett kopplar vi ca miljoner kronor av totala omsättningen i regionen till besöket på Leksand Sommarland.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Bakgrund 4 Syfte 5 Bortfallsredovisning 6 Felmarginalstabell 7 Demografi 8-10 Besökargrupper Resan Boende Turistekonomisk beräkning 26-34

4 Bakgrund På evenemangets hemsida (www.sommarland.nu) kan man läsa följande: Leksand Sommarland grundades redan 1984 då tre Göteborgsbröder med efternamnet Nobelius äntligen hittade vad man sökte, en underbar plats mitt i naturen med bästa läge vid Siljan. Resten är kort och gott en rolig och utvecklande historia. Mycket har nämligen byggts till och adderats i form av nya attraktioner genom åren. Sedan många år räknas Leksand Sommarland in som ett av Dalarnas största turistmål, inte minst för barnfamiljerna. Parken drivs fortfarande av familjen Nobelius som varje år har glädjen att välkomna cirka besökare. Sommarland har tre temadelar; det är Nöjesparken, Motorlandet och framförallt Vattenlandet som är det största av de tre landen. Intill Leksand Sommarland ligger Leksand Strand, en camping & stugby med 450 campingplatser, 230 stugor, swimmingpool med vattenrutsch, minigolf, lekaktiviteter med ledare, restaurang med underhållning fyra dagar i veckan samt en vidsträckt sandstrand och strandpromenad. Allt i ett sammanhängande område.

5 Syfte Syfte: Begränsningar: Studien är en utvärdering av de turistekonomiska effekterna som tillförs regionen med anledning av Leksand Sommarland Studien mäter den konsumtion som har en koppling till Leksand Sommarland och omfattar dels de som besöker regionen enkom för ett besök på Leksand Sommarland såväl som de som tillbringar tid i regionen och då samtidigt passar på att besöka Leksand Sommarland. Studien omfattas av följande begränsningar: Studien tar endast hänsyn till den direkta konsumtionen, och alltså ej indirekt konsumtion som äger rum i form av andrahandskonsumtion (t. ex de medverkande samarbetspartnernas egna konsumtion i området, B2B, etc). Studien tar endast hänsyn till den del av den direkta konsumtionen som är att hänföra till turisternas konsumtion, och tar alltså inte hänsyn till lokal konsumtion eller regionens investeringar i infrastruktur, etc. Studien redovisar en bruttokonsumtion, och tar ej hänsyn till skatteutjämningseffekter eller annan omfördelningspolitisk påverkan. Undersökningen genomförs på svenska och engelska, vilket kan exkludera vissa besökare från möjligheten att medverka i studien. Målgrupp: Urval: Metod: Samtliga besökare äldre än 16 år som besökte Leksand Sommarland under säsongen. Obundet slumpmässigt urval bland besökare. Uppdragsgivaren ombesörjde själva rekryteringsförfarandet. Rekryteringsperiod juli och augusti månad. 726 genomförda webbenkäter i perioden 15 juli 20 september. Kvantifiering av nyckeltal till hela populationen är väsentlig för beräkning av den turistekonomiska omsättningen. Uppdragsgivaren tillhandahåller uppgifter om antal besökare till Leksand Sommarland under hela säsongen. Uppdragsgivare: Leksand Sommarland. Projektledare: Rubin Research & Consulting AB

6 Bortfallsredovisning Bortfallsredovisning Bruttourval/Bruttoutskick 1845 Felaktig mejladress/mejl studsade Nettourval/Nettoutskick 1410 Ej svar trots 2 påminnelser Antal genomförda intervjuer 726 Svarsfrekvens 51% Genomsnittlig intervjutid 14 minuter

7 Felmarginalstabell Resultat från marknadsundersökningar som bygger på stickprov är behäftade med vissa fel och har en viss osäkerhet. En del av den osäkerheten kan skattas till sin storlek, nämligen den så kallade statistiska felmarginalen. Men observera att felmarginalen bara kan beräknas om urvalet är gjort obundet slumpmässigt ur register över en större population. För kvoturval eller andra enklare urvalsformer kan ingen motsvarande skattning av säkerheten göras. Felmarginalen påverkas av hur många individer som ingår i urvalet och vilket procentvärde man vill beräkna osäkerheten kring. Ju större urval, desto mindre felmarginal. Ett värde kring 50% har vidare en större felmarginal än ett värde kring 10 eller 90%. Det sanna värdet, dvs. det procentvärde som vi försöker komma åt, är med 95 procents sannolikhet det i undersökningen observerade, +/- det värde som visas i tabellen. Exempel: 10% svarar ja på en viss fråga. Undersökningen omfattar ca 700 intervjuer. Det sanna värdet är då 10% +/- 2,3%. Det ligger alltså med 95 procents sannolikhet inom intervallet 7,7 och 12,3%. Observera att det finns andra felkällor i stickprovsundersökningar än felmarginalen. Dit hör t ex det statistiska bortfallets storlek, dåliga frågeformuleringar, etc. Dessa felkällors betydelse kan man inte på samma sätt beräkna storleken på. Det krävs en professionell planering av undersökningen och ett omsorgsfullt genomfört fältarbete för att minska effekten av sådana felkällor. Antal Intervjuer 10 eller 90% 15 eller 85% 20 eller 80% 25 eller 75% 30 eller 70% 35 eller 65% 40 eller 60% 45 eller 55% 50% 100 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,2 5,1 5,6 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 7, ,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,8 5, ,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4, ,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3, ,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3, ,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2

8

9 Demografi Kön Ålder Man 37% Upp till 20 år 2% Kvinna 63% år 9% år 52% Livsskede 41 år eller äldre 37% Singel/ensamstående, utan barn 3% Vill ej uppge 0% Singel/ensamstående, med barn 9% Medelålder ca 39 år (exkl. barn) Sambo, utan barn 1% Sambo, med barn 40% Årsinkomst (personlig ej hushåll) Gift, utan barn 0% tkr 4% Gift, med barn 46% tkr 26% Vill ej uppge 2% tkr 34% tkr 12% Utbildning tkr 9% Grundskola 4% Vill ej uppge 14% Gymnasium eller motsv. 42% Medelinkomst ca kr Folkhögskola eller motsv. 2% Högskola/Universitet 49% Ingen utbildning 0% Annan utbildning 1% Vill ej uppge 2%

10 Demografi Var man bor I Sverige 96% Norge 3% Övriga länder 0% Län (de som bor i Sverige) Kommun (de som bor i Dalarna) Dalarna 24% Borlänge 21% Gävleborg 22% Falun 17% Stockholm 17% Säter 8% Uppsala 7% Leksand 8% Västernorrland 6% Mora 7% Västmanland 6% Ludvika 7% Jämtland 4% Avesta 6% Värmland 3% Gagnef 5% Södermanland 3% Vansbro 5% Västra Götaland 3% Älvdalen 4% Östergötland 1% Rättvik 3% Örebro 1% Hedemora 3% Norrbotten 1% Smedjebacken 3% Västerbotten 1% Orsa 1% Skåne 1% Malung/Sälen 1% Jönköping 0% Halland 0% Område/fylke (Norska besökare) Kalmar 0% Sör-Tröndelag 29% Gotland 0% Nord-Tröndelag 25% Kronoberg 0% Hedmark 21% Blekinge 0% Oslo 17% Nordland 0% Oppland 0% Akershus 0% Buskerud 0% Övriga 8%

11

12 Besökargrupper Översiktsbild över besökargrupper på Leksand Sommarland; nyckeltal till den turistekonomiska beräkningen Bas: Samtliga 726 respondenter 2% 32% 66% Lokala Dagpendlare Övernattare Studerar man besökarnas sammansättning/fördelning så kan man se att 2% är lokala besökare, dvs som bor permanent i Leksands kommun medan resterande 98% är att betrakta som turister eftersom de kommer från annan kommun än Leksand. Turisterna kan delas upp i dagpendlare (32%) som är personer som åker till Leksand Sommarland över dagen och sedan hem till sin bostad på kvällen samt övernattare (66%) som är personer som inte åker hem till sin bostad utan som övernattar någon annanstans i samband med besöket.

13 Besökargrupper Ungefär hur många gånger har du besökt Leksand Sommarland? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 100% 90% 80% Genomsnitt antal besök 70% 60% 50% ,4 4,3 3 3,4 3,4 5,3 4,3 3,2 3,3 3,4 2,5 40% 33% 30% 23% 20% 10% 11% 9% 6% 11% 6% 0% 1 gång (det här var första gången) 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6-10 gånger 11 gånger eller fler Vet ej 0% För en tredjedel av turisterna var det första gången man besökte Leksand Sommarland, medan den genomsnittlige turisten har besökt Leksand Sommarland hela 3,4 gånger inkluderat det här besöket. Dagpendlarna (4,3 ggr) har besökt Leksand Sommarland fler gånger än övernattarna (3,0 ggr).

14 Besökargrupper 100% Hur många dagar (dagbesök) gjorde du på Leksand Sommarland i samband med den här vistelsen i regionen? Bas: De 482 turister som övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland 90% 80% 70% 60% 50% 61% Genomsnittligt antal dagbesök 1,6 1,7 1,5 1,5 1,7 1 1,5 1,6 1,9 40% 0 32% 30% 20% 10% 0% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8 dagar 9 dagar eller mer Vet ej För uträkning av antalet unika besökare är det viktigt att få fram hur många dagbesök de övernattande turisterna gjorde i samband med det här besöket. Den genomsnittlige övernattaren besökte Leksand Sommarland 1,6 gånger under vistelsen i regionen.

15 Besökargrupper Besökargrupper: Studerar man besökarnas sammansättning/fördelning så kan man se att 2% är lokala besökare, dvs som bor permanent i Leksands kommun medan resterande 98% är att betrakta som turister eftersom de kommer från annan kommun än Leksand. Turisterna kan delas upp i dagpendlare (32%) som är personer som åker till Leksand Sommarland över dagen och sedan hem till sin bostad på kvällen samt övernattare (66%) som är personer som inte åker hem till sin bostad utan som övernattar någon annanstans i samband med besöket. Antal besök: För en tredjedel av turisterna var det första gången man besökte Leksand Sommarland, medan den genomsnittlige turisten har besökt Leksand Sommarland hela 3,4 gånger inkluderat det här besöket. Dagpendlarna (4,3 ggr) har besökt Leksand Sommarland fler gånger än övernattarna (3,0 ggr). För uträkning av antalet unika besökare är det viktigt att få fram hur många dagbesök de övernattande turisterna gjorde i samband med det här besöket. Den genomsnittlige övernattaren besökte Leksand Sommarland 1,6 gånger under vistelsen i regionen.

16

17 Resan 100% 97% Hur reste du för att komma till Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 90% 80% 70% 60% 50% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel som åkte bil/husbil 98% 97% 98% 96% 99% 97% 97% 92% 91% 100% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Bil/Husbil Tåg/Pendeltåg Buss Flyg Taxi Cyklade Promenerade Annat En mycket stor majoritet (97%) tog bilen för att komma till Leksand Sommarland, medan 1% tog tåget och 1% valde bussen. Bil var dominant i alla olika besöksgrupper.

18 Resan 100% Ungefär hur mycket pengar uppskattar du att resan till och från Leksandsregionen kostat dig? Jag vill att du slår ut totala resekostnaden på så många som reste i ert sällskap (dvs kostnad per person)? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 90% 80% 70% 2000 Genomsnittlig resekostnad till/från Leksandsregionen 60% % % 0 30% 20% 10% 0% 1% 5% 12% 19% 16% 17% 0 kr 1-49 kr kr kr kr kr kr kr 8% 6% 4% kr 3% kr 6% 2000 kr eller mer 4% Vet ej Den genomsnittlige turisten har lagt ungefär 526 kr på sin resa till och från Leksand. Dagpendlare har i genomsnitt lagt ca 347 kr på sin resa medan övernattare lagt ca 612 kr.

19 Resan Resan: En mycket stor majoritet (97%) tog bilen för att komma till Leksand Sommarland, medan 1% tog tåget och 1% valde bussen. Den genomsnittlige turisten har lagt ungefär 526 kr på sin resa till och från Leksand. Dagpendlare har i genomsnitt lagt ca 347 kr på sin resa medan övernattare lagt ca 612 kr.

20

21 Boende 10 Sammansättning turisternas resesällskap = 5,7 2,4 0,5 = 6,1 2,5 0,6 = 5,5 = 5,3 2,4 2,3 0,4 0,4 = 5,9 2,5 0,5 = 6,6 2,3 1,8 = 6,3 2,7 0,1 = 5,8 = 5,7 = 5,3 2,7 2 2,4 0,3 0,7 0,5 = 5,4 2,5 0, ,8 3 2,7 2,6 2,9 2,5 3,5 2,8 2,6 2,8 2,6 0 Totalt Dagpendlare Övernattare Man Kvinna Upp till 20 år år år 41 år eller äldre Sverige Utlandet Vuxna (20 år eller äldre) Tonåringar (13-19 år) Barn (0-12 år) Turisterna kom i stora sällskap. Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Dagpendlarna kom i större sällskap (6,1) än övernattarna (5,5).

22 Boende 10 Fördelning mellan besökare och medföljare i turisternas resesällskap = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 5% 0,3 = 3% 0,2 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 6% 0, ,6 6 5,4 5,2 5,8 6,3 6,1 5,7 5,2 5,6 5, Totalt Dagpendlare Övernattare Man Kvinna Upp till 20 år år år 41 år eller äldre Sverige Utlandet Besökare Medföljare Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%.

23 Boende Hur bodde du i samband med besöket till Leksand? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) Bodde hemma och reste till Leksand över dagen 32% På camping 26% Hyrde stuga/lägenhet/hus 18% Hos släkt & vänner 9% Hotell/Pensionat 8% Egen stuga/lägenhet/hus 4% Vandrarhem 1% Hyrde rum 0% Annat boende 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32% av de besökare som ej bor lokalt pendlade till Leksand Sommarland från sin egen permanentbostad; denna grupp utgör dagpendlarna. Övriga 68% övernattade i samband med vistelsen och de benämns övernattare. Övernattarna har haft en rad olika boenden; 26% bodde på camping, medan 18% hyrde bostad, 9% bodde hos släkt & vänner, 8% tog in på hotell/pensionat, 4% hade tillgång till egen bostad där de kunde sova och 1% tog in på vandrarhem. Totalt sett bodde 53% av turisterna på kommersiellt boende.

24 Boende 100% Var bodde du i samband med vistelsen i Leksandsregionen? Bas: De 482 turister som övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland 90% 80% 70% De som svarat antingen 'Leksands Strand', 'Tällberg', 'Centrala Leksand' eller 'Annan del av Leksands kommun' är de boendealternativ som inryms inom Leksands kommun och vars boendekostnad som tillräknas den turistekonomiska beräkningen 60% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 0% Leksands Strand 9% 5% Tällberg Centrala Leksand 10% 11% Annan del av Leksands kommun 3% 3% 0% 10% Rättvik Mora Orsa Malung/Sälen Annan kommun i Dalarna 1% 1% Kommun utanför Dalarna Vet ej En stor majoritet (71%) av de besökare som ej bor lokalt och som ej dagpendlar har övernattat i Leksand, medan andra valt att bo i kringliggande kommuner såsom Rättvik (11%), Mora (3%) och Orsa (3%), etc. 1% har bott utanför Dalarnas gränser.

25 Boende Resesällskapet: Turisterna kom i stora sällskap. Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Dagpendlarna kom i större sällskap (6,1) än övernattarna (5,5). Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%. Hur man bodde: 32% av de besökare som ej bor lokalt pendlade till Leksand Sommarland från sin egen permanentbostad; denna grupp utgör dagpendlarna. Övriga 68% övernattade i samband med vistelsen och de benämns övernattare. Övernattarna har haft en rad olika boenden; 26% bodde på camping, medan 18% hyrde bostad, 9% bodde hos släkt & vänner, 8% tog in på hotell/pensionat, 4% hade tillgång till egen bostad där de kunde sova och 1% tog in på vandrarhem. Totalt sett bodde 53% av turisterna på kommersiellt boende. Var man bodde: En stor majoritet (71%) av de besökare som ej bor lokalt och som ej dagpendlar till Leksand Sommarland har övernattat i Leksand, medan andra valt att bo i kringliggande kommuner såsom Rättvik (11%), Mora (3%) och Orsa (3%), etc. 1% har bott utanför Dalarnas gränser.

26

27 Turistekonomisk beräkning Besökare Beräkning med 2% lokala besökare Antal besökare = besökare Fördelning besökargrupper Antal lokala besökare (2%) = besökare Antal pendlare (32%) = besökare Antal övernattare (66%) = besök Övernattarna gjorde 1,6 dagbesök under vistelsen = besökare Medföljare Dagpendlarna har 2% medföljare till regionen = 704 unika medföljare Övernattarna har 2% medföljare till regionen = 908 unika medföljare Turister = unika personer Lokalt boende räknas ej som turister = 0 personer Dagpendlarna inklusive sina medföljare = unika personer Övernattarna inklusive sina medföljare = unika personer

28 Turistekonomisk beräkning Dagpendlare Övernattare 1,0 dagbesök 3,9 dagar i regionen Övrig konsumtion 596 kr per person/dag 3,5 nätter i regionen 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland 71% bodde i Leksand kommun Logi/boende 134 kr per person/natt Övrig konsumtion 804 kr per person/dag

29 Turistekonomisk beräkning Övrig konsumtion fördelad på konsumtionsområden (per person & dygn) Dagpendlare Restaurang/café 119 kr Nöjen/uteliv 41 kr Shopping/souvenirer 61 kr Lokala transporter 4 kr Entréer/biljetter 212 kr Livsmedel 41 kr Bensin/parkering 87 kr Övrigt 31 kr SUMMA 596 kr Övernattare Restaurang/café 152 kr Nöjen/uteliv 95 kr Shopping/souvenirer 122 kr Lokala transporter 6 kr Entréer/biljetter 135 kr Livsmedel 124 kr Bensin/parkering 105 kr Övrigt 65 kr SUMMA 804 kr

30 Turistekonomisk beräkning Konsumtion i Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr Konsumtion utanför Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr OBS, som beräkningsnyckel har vi utgått ifrån att 41% (1,6 av 3,9 dagar) av den dag-konsumtion som övernattarna (ej Leksand) spenderat tillräknas Leksand kommun. Övriga 59% tillräknas den kommun där de övernattade.

31 Turistekonomisk beräkning Besökare Beräkning med 10% lokala besökare Antal besökare = besökare Fördelning besökargrupper Antal lokala besökare (10%) = besökare Antal pendlare (29%) = besökare Antal övernattare (61%) = besök Övernattarna gjorde 1,6 dagbesök under vistelsen = besökare Medföljare Dagpendlarna har 2% medföljare till regionen = 638 unika medföljare Övernattarna har 2% medföljare till regionen = 839 unika medföljare Turister = unika personer Lokalt boende räknas ej som turister = 0 personer Dagpendlarna inklusive sina medföljare = unika personer Övernattarna inklusive sina medföljare = unika personer

32 Turistekonomisk beräkning Konsumtion i Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr Konsumtion utanför Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr OBS, som beräkningsnyckel har vi utgått ifrån att 41% (1,6 av 3,9 dagar) av den dag-konsumtion som övernattarna (ej Leksand) spenderat tillräknas Leksand kommun. Övriga 59% tillräknas den kommun där de övernattade.

33 Turistekonomisk beräkning Besökare, medföljare och turister: Leksand Sommarland hade enligt uppdragsgivaren ca besökare under säsongen. Dessa fördelas enligt resultaten i undersökningen på 2% lokala besökare (bor permanent i Leksand kommun), 32% dagpendlare (som åker hem till sin bostad efter besöket på Leksand Sommarland) och 66% övernattare (övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland). Då det enligt uppdragsgivaren varit flera lokala besökare som avböjt medverkan i undersökningen har vi vid beräkningen av den turistekonomiska omsättningen använt oss av intervall baserat på två scenarion. Där det ena scenariot är att fördelningen av besökargrupperna i undersökningen är korrekt, vilket får anses som det övre spannet i intervallet. Det andra scenariot är att andelen lokala besökare i verkligheten var större än de 2% som visades i resultaten. Vi har antagit att den lokala andelen sannolikt inte överstigit 10% varpå detta får anses vara det undre spannet i intervallet. Det verkliga värdet ligger sannolikt någonstans däremellan. Med hänsyn tagen till att övernattarna gjorde i genomsnitt 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland och att såväl dagpendlare som övernattare hade 2% medföljare med sig till regionen kan antalet unika turister uppskattas till mellan (lägre intervallet) och (övre intervallet). Konsumtion: Dagpendlarna har i genomsnitt spenderat ca 596 kr på övrig konsumtion (inklusive biljetter) per person under vistelsen i regionen, medan övernattarna spenderat ca 134 kr på boende och 804 kr på övrig konsumtion. Omsättning: Uträkningarna ger vid handen att de turister som besökt Leksand Sommarland har spenderat ca miljoner kronor under sitt vistelse. Av dessa beräknas ca miljoner ha spenderats i Leksand kommun och resterande miljoner utanför kommunen. Vi har som nyckel vid uträkningen antagit att de som övernattade i Leksand kommun enbart har konsumerat inom kommunen, medan de som bodde utanför Leksand kommun konsumerat 41% i kommunen (relation till dagbesök på Leksand Sommarland) och 59% utanför kommunen. Hur stor del av konsumtionen är då till direkt följd av Leksand Sommarland? Det man direkt kan konstatera är att dagpendlarnas konsumtion om 19,4-21,4 miljoner direkt kan kopplas till Leksand Sommarland. Övernattarna som tillbringat längre tid i regionen har sannolikt besökt området av en rad olika skäl. Då vi kan se att 1,6 av 3,9 dagar har tillbringats på Leksand Sommarland är det rimligt att anta att motsvarande andel (41%) av gruppens konsumtion kan direkt kopplas till Leksand Sommarland vilket motsvarar 51,4-55,6 miljoner kronor. Totalt sett kopplar vi därmed ca miljoner kronor av totala omsättningen i regionen till besöket på Leksand Sommarland.

34 Turistekonomisk beräkning Faktorer att ta i beaktande: Vid analys och tolkning av dessa beräkningar bör följande beaktas: - Det finns en viss risk för överskattningar då respondenter ombeds uppskatta och beräkna utlägg och konsumtion då det kan vara svårt att överblicka hela vistelseperioden. Det finns en risk att man bäst kommer ihåg dagar/tillfällen med större utlägg och dessa kan få oproportionerligt stor plats i uppskattningen - Det finns en viss risk att vissa av de uppskattade kostnaderna omfattar mer än en person, trots att frågorna tydligt upplyser att uppskattningarna skulle vara beräknade på individbasis - Då beräkningsunderlaget även omfattar barn, finns en risk att föräldern/den vuxne inte fullt ut tagit hänsyn till detta vid uppskattning av de olika kostnaderna, vilket ger risk för överskattning - Konsumtionsområdet bensin & parkering kan vara svårt för respondenterna att uppskatta. Det korrekta är att inkludera den del av konsumtionen som äger rum i regionen, men för bilresenärer kan det vara svårt att härleda var konsumtionen ägt rum. Det är därför vanligt att exkludera respondenternas resekostnader från beräkningsunderlaget. Då bil är det totalt dominerande transportmedlet bland besökarna är bensinkostnaden med all säkerhet betydande och det är mycket sannolikt att de flesta tankat full tank innan de begett sig hemåt igen från besöket i Leksand. - Rekryteringen genomfördes under vecka och dessa veckor har ansetts vara representativa för hela säsongen. Dessa veckor omfattar ca av säsongens besök.

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Turismens Utredningsinstitut har genomfört studien på uppdrag av Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT, THE SWEDISH RESEARCH INSTITUTE

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer