Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland."

Transkript

1

2 Sammanfattning Det genomsnittliga resesällskapet som besökte Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%. En del av turisterna var s.k dagpendlare (32%), dvs personer som bodde hemma och besökte Leksand Sommarland över dagen medan 53% övernattade kommersiellt (hotell, camping, etc) och 15% bodde icke kommersiellt (släkt/vänner/eget boende, etc). En stor majoritet (71%) av övernattarna valde att bo i Leksand. Leksand Sommarland har haft ca besök under säsongen. Vi har räknat med olika scenarion där den lokala andelen ligger mellan 2-10% och turistandelen ligger mellan 90-98%. Med hänsyn tagen till att övernattarna gjorde i genomsnitt 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland och att såväl dagpendlare som övernattare hade 2% medföljare med sig till regionen kan antalet unika turister uppskattas till mellan (lägre intervallet) och (övre intervallet). Dagpendlarna har i genomsnitt spenderat ca 596 kr på övrig konsumtion per person under vistelsen i regionen, medan övernattarna spenderat ca 134 kr på boende och 804 kr på övrig konsumtion. Biljetter/entréer är en betydande del av utgifterna och står för 36% av dagpendlarnas konsumtion samt 17% av övernattarnas konsumtion. En annan stor utgiftspost är restaurang/café samt livsmedel som sammantaget står för 27% av dagpendlarnas konsumtion och 34% av övernattarnas konsumtion. Uträkningarna ger vid handen att de turister som besökt Leksand Sommarland har spenderat ca miljoner kronor under sitt vistelse. Av dessa beräknas ca miljoner ha spenderats i Leksand kommun och resterande miljoner utanför kommunen. Totalt sett kopplar vi ca miljoner kronor av totala omsättningen i regionen till besöket på Leksand Sommarland.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Bakgrund 4 Syfte 5 Bortfallsredovisning 6 Felmarginalstabell 7 Demografi 8-10 Besökargrupper Resan Boende Turistekonomisk beräkning 26-34

4 Bakgrund På evenemangets hemsida (www.sommarland.nu) kan man läsa följande: Leksand Sommarland grundades redan 1984 då tre Göteborgsbröder med efternamnet Nobelius äntligen hittade vad man sökte, en underbar plats mitt i naturen med bästa läge vid Siljan. Resten är kort och gott en rolig och utvecklande historia. Mycket har nämligen byggts till och adderats i form av nya attraktioner genom åren. Sedan många år räknas Leksand Sommarland in som ett av Dalarnas största turistmål, inte minst för barnfamiljerna. Parken drivs fortfarande av familjen Nobelius som varje år har glädjen att välkomna cirka besökare. Sommarland har tre temadelar; det är Nöjesparken, Motorlandet och framförallt Vattenlandet som är det största av de tre landen. Intill Leksand Sommarland ligger Leksand Strand, en camping & stugby med 450 campingplatser, 230 stugor, swimmingpool med vattenrutsch, minigolf, lekaktiviteter med ledare, restaurang med underhållning fyra dagar i veckan samt en vidsträckt sandstrand och strandpromenad. Allt i ett sammanhängande område.

5 Syfte Syfte: Begränsningar: Studien är en utvärdering av de turistekonomiska effekterna som tillförs regionen med anledning av Leksand Sommarland Studien mäter den konsumtion som har en koppling till Leksand Sommarland och omfattar dels de som besöker regionen enkom för ett besök på Leksand Sommarland såväl som de som tillbringar tid i regionen och då samtidigt passar på att besöka Leksand Sommarland. Studien omfattas av följande begränsningar: Studien tar endast hänsyn till den direkta konsumtionen, och alltså ej indirekt konsumtion som äger rum i form av andrahandskonsumtion (t. ex de medverkande samarbetspartnernas egna konsumtion i området, B2B, etc). Studien tar endast hänsyn till den del av den direkta konsumtionen som är att hänföra till turisternas konsumtion, och tar alltså inte hänsyn till lokal konsumtion eller regionens investeringar i infrastruktur, etc. Studien redovisar en bruttokonsumtion, och tar ej hänsyn till skatteutjämningseffekter eller annan omfördelningspolitisk påverkan. Undersökningen genomförs på svenska och engelska, vilket kan exkludera vissa besökare från möjligheten att medverka i studien. Målgrupp: Urval: Metod: Samtliga besökare äldre än 16 år som besökte Leksand Sommarland under säsongen. Obundet slumpmässigt urval bland besökare. Uppdragsgivaren ombesörjde själva rekryteringsförfarandet. Rekryteringsperiod juli och augusti månad. 726 genomförda webbenkäter i perioden 15 juli 20 september. Kvantifiering av nyckeltal till hela populationen är väsentlig för beräkning av den turistekonomiska omsättningen. Uppdragsgivaren tillhandahåller uppgifter om antal besökare till Leksand Sommarland under hela säsongen. Uppdragsgivare: Leksand Sommarland. Projektledare: Rubin Research & Consulting AB

6 Bortfallsredovisning Bortfallsredovisning Bruttourval/Bruttoutskick 1845 Felaktig mejladress/mejl studsade Nettourval/Nettoutskick 1410 Ej svar trots 2 påminnelser Antal genomförda intervjuer 726 Svarsfrekvens 51% Genomsnittlig intervjutid 14 minuter

7 Felmarginalstabell Resultat från marknadsundersökningar som bygger på stickprov är behäftade med vissa fel och har en viss osäkerhet. En del av den osäkerheten kan skattas till sin storlek, nämligen den så kallade statistiska felmarginalen. Men observera att felmarginalen bara kan beräknas om urvalet är gjort obundet slumpmässigt ur register över en större population. För kvoturval eller andra enklare urvalsformer kan ingen motsvarande skattning av säkerheten göras. Felmarginalen påverkas av hur många individer som ingår i urvalet och vilket procentvärde man vill beräkna osäkerheten kring. Ju större urval, desto mindre felmarginal. Ett värde kring 50% har vidare en större felmarginal än ett värde kring 10 eller 90%. Det sanna värdet, dvs. det procentvärde som vi försöker komma åt, är med 95 procents sannolikhet det i undersökningen observerade, +/- det värde som visas i tabellen. Exempel: 10% svarar ja på en viss fråga. Undersökningen omfattar ca 700 intervjuer. Det sanna värdet är då 10% +/- 2,3%. Det ligger alltså med 95 procents sannolikhet inom intervallet 7,7 och 12,3%. Observera att det finns andra felkällor i stickprovsundersökningar än felmarginalen. Dit hör t ex det statistiska bortfallets storlek, dåliga frågeformuleringar, etc. Dessa felkällors betydelse kan man inte på samma sätt beräkna storleken på. Det krävs en professionell planering av undersökningen och ett omsorgsfullt genomfört fältarbete för att minska effekten av sådana felkällor. Antal Intervjuer 10 eller 90% 15 eller 85% 20 eller 80% 25 eller 75% 30 eller 70% 35 eller 65% 40 eller 60% 45 eller 55% 50% 100 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,2 5,1 5,6 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 7, ,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,8 5, ,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4, ,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3, ,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3, ,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2

8

9 Demografi Kön Ålder Man 37% Upp till 20 år 2% Kvinna 63% år 9% år 52% Livsskede 41 år eller äldre 37% Singel/ensamstående, utan barn 3% Vill ej uppge 0% Singel/ensamstående, med barn 9% Medelålder ca 39 år (exkl. barn) Sambo, utan barn 1% Sambo, med barn 40% Årsinkomst (personlig ej hushåll) Gift, utan barn 0% tkr 4% Gift, med barn 46% tkr 26% Vill ej uppge 2% tkr 34% tkr 12% Utbildning tkr 9% Grundskola 4% Vill ej uppge 14% Gymnasium eller motsv. 42% Medelinkomst ca kr Folkhögskola eller motsv. 2% Högskola/Universitet 49% Ingen utbildning 0% Annan utbildning 1% Vill ej uppge 2%

10 Demografi Var man bor I Sverige 96% Norge 3% Övriga länder 0% Län (de som bor i Sverige) Kommun (de som bor i Dalarna) Dalarna 24% Borlänge 21% Gävleborg 22% Falun 17% Stockholm 17% Säter 8% Uppsala 7% Leksand 8% Västernorrland 6% Mora 7% Västmanland 6% Ludvika 7% Jämtland 4% Avesta 6% Värmland 3% Gagnef 5% Södermanland 3% Vansbro 5% Västra Götaland 3% Älvdalen 4% Östergötland 1% Rättvik 3% Örebro 1% Hedemora 3% Norrbotten 1% Smedjebacken 3% Västerbotten 1% Orsa 1% Skåne 1% Malung/Sälen 1% Jönköping 0% Halland 0% Område/fylke (Norska besökare) Kalmar 0% Sör-Tröndelag 29% Gotland 0% Nord-Tröndelag 25% Kronoberg 0% Hedmark 21% Blekinge 0% Oslo 17% Nordland 0% Oppland 0% Akershus 0% Buskerud 0% Övriga 8%

11

12 Besökargrupper Översiktsbild över besökargrupper på Leksand Sommarland; nyckeltal till den turistekonomiska beräkningen Bas: Samtliga 726 respondenter 2% 32% 66% Lokala Dagpendlare Övernattare Studerar man besökarnas sammansättning/fördelning så kan man se att 2% är lokala besökare, dvs som bor permanent i Leksands kommun medan resterande 98% är att betrakta som turister eftersom de kommer från annan kommun än Leksand. Turisterna kan delas upp i dagpendlare (32%) som är personer som åker till Leksand Sommarland över dagen och sedan hem till sin bostad på kvällen samt övernattare (66%) som är personer som inte åker hem till sin bostad utan som övernattar någon annanstans i samband med besöket.

13 Besökargrupper Ungefär hur många gånger har du besökt Leksand Sommarland? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 100% 90% 80% Genomsnitt antal besök 70% 60% 50% ,4 4,3 3 3,4 3,4 5,3 4,3 3,2 3,3 3,4 2,5 40% 33% 30% 23% 20% 10% 11% 9% 6% 11% 6% 0% 1 gång (det här var första gången) 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6-10 gånger 11 gånger eller fler Vet ej 0% För en tredjedel av turisterna var det första gången man besökte Leksand Sommarland, medan den genomsnittlige turisten har besökt Leksand Sommarland hela 3,4 gånger inkluderat det här besöket. Dagpendlarna (4,3 ggr) har besökt Leksand Sommarland fler gånger än övernattarna (3,0 ggr).

14 Besökargrupper 100% Hur många dagar (dagbesök) gjorde du på Leksand Sommarland i samband med den här vistelsen i regionen? Bas: De 482 turister som övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland 90% 80% 70% 60% 50% 61% Genomsnittligt antal dagbesök 1,6 1,7 1,5 1,5 1,7 1 1,5 1,6 1,9 40% 0 32% 30% 20% 10% 0% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8 dagar 9 dagar eller mer Vet ej För uträkning av antalet unika besökare är det viktigt att få fram hur många dagbesök de övernattande turisterna gjorde i samband med det här besöket. Den genomsnittlige övernattaren besökte Leksand Sommarland 1,6 gånger under vistelsen i regionen.

15 Besökargrupper Besökargrupper: Studerar man besökarnas sammansättning/fördelning så kan man se att 2% är lokala besökare, dvs som bor permanent i Leksands kommun medan resterande 98% är att betrakta som turister eftersom de kommer från annan kommun än Leksand. Turisterna kan delas upp i dagpendlare (32%) som är personer som åker till Leksand Sommarland över dagen och sedan hem till sin bostad på kvällen samt övernattare (66%) som är personer som inte åker hem till sin bostad utan som övernattar någon annanstans i samband med besöket. Antal besök: För en tredjedel av turisterna var det första gången man besökte Leksand Sommarland, medan den genomsnittlige turisten har besökt Leksand Sommarland hela 3,4 gånger inkluderat det här besöket. Dagpendlarna (4,3 ggr) har besökt Leksand Sommarland fler gånger än övernattarna (3,0 ggr). För uträkning av antalet unika besökare är det viktigt att få fram hur många dagbesök de övernattande turisterna gjorde i samband med det här besöket. Den genomsnittlige övernattaren besökte Leksand Sommarland 1,6 gånger under vistelsen i regionen.

16

17 Resan 100% 97% Hur reste du för att komma till Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 90% 80% 70% 60% 50% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel som åkte bil/husbil 98% 97% 98% 96% 99% 97% 97% 92% 91% 100% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Bil/Husbil Tåg/Pendeltåg Buss Flyg Taxi Cyklade Promenerade Annat En mycket stor majoritet (97%) tog bilen för att komma till Leksand Sommarland, medan 1% tog tåget och 1% valde bussen. Bil var dominant i alla olika besöksgrupper.

18 Resan 100% Ungefär hur mycket pengar uppskattar du att resan till och från Leksandsregionen kostat dig? Jag vill att du slår ut totala resekostnaden på så många som reste i ert sällskap (dvs kostnad per person)? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 90% 80% 70% 2000 Genomsnittlig resekostnad till/från Leksandsregionen 60% % % 0 30% 20% 10% 0% 1% 5% 12% 19% 16% 17% 0 kr 1-49 kr kr kr kr kr kr kr 8% 6% 4% kr 3% kr 6% 2000 kr eller mer 4% Vet ej Den genomsnittlige turisten har lagt ungefär 526 kr på sin resa till och från Leksand. Dagpendlare har i genomsnitt lagt ca 347 kr på sin resa medan övernattare lagt ca 612 kr.

19 Resan Resan: En mycket stor majoritet (97%) tog bilen för att komma till Leksand Sommarland, medan 1% tog tåget och 1% valde bussen. Den genomsnittlige turisten har lagt ungefär 526 kr på sin resa till och från Leksand. Dagpendlare har i genomsnitt lagt ca 347 kr på sin resa medan övernattare lagt ca 612 kr.

20

21 Boende 10 Sammansättning turisternas resesällskap = 5,7 2,4 0,5 = 6,1 2,5 0,6 = 5,5 = 5,3 2,4 2,3 0,4 0,4 = 5,9 2,5 0,5 = 6,6 2,3 1,8 = 6,3 2,7 0,1 = 5,8 = 5,7 = 5,3 2,7 2 2,4 0,3 0,7 0,5 = 5,4 2,5 0, ,8 3 2,7 2,6 2,9 2,5 3,5 2,8 2,6 2,8 2,6 0 Totalt Dagpendlare Övernattare Man Kvinna Upp till 20 år år år 41 år eller äldre Sverige Utlandet Vuxna (20 år eller äldre) Tonåringar (13-19 år) Barn (0-12 år) Turisterna kom i stora sällskap. Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Dagpendlarna kom i större sällskap (6,1) än övernattarna (5,5).

22 Boende 10 Fördelning mellan besökare och medföljare i turisternas resesällskap = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 5% 0,3 = 3% 0,2 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 6% 0, ,6 6 5,4 5,2 5,8 6,3 6,1 5,7 5,2 5,6 5, Totalt Dagpendlare Övernattare Man Kvinna Upp till 20 år år år 41 år eller äldre Sverige Utlandet Besökare Medföljare Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%.

23 Boende Hur bodde du i samband med besöket till Leksand? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) Bodde hemma och reste till Leksand över dagen 32% På camping 26% Hyrde stuga/lägenhet/hus 18% Hos släkt & vänner 9% Hotell/Pensionat 8% Egen stuga/lägenhet/hus 4% Vandrarhem 1% Hyrde rum 0% Annat boende 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32% av de besökare som ej bor lokalt pendlade till Leksand Sommarland från sin egen permanentbostad; denna grupp utgör dagpendlarna. Övriga 68% övernattade i samband med vistelsen och de benämns övernattare. Övernattarna har haft en rad olika boenden; 26% bodde på camping, medan 18% hyrde bostad, 9% bodde hos släkt & vänner, 8% tog in på hotell/pensionat, 4% hade tillgång till egen bostad där de kunde sova och 1% tog in på vandrarhem. Totalt sett bodde 53% av turisterna på kommersiellt boende.

24 Boende 100% Var bodde du i samband med vistelsen i Leksandsregionen? Bas: De 482 turister som övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland 90% 80% 70% De som svarat antingen 'Leksands Strand', 'Tällberg', 'Centrala Leksand' eller 'Annan del av Leksands kommun' är de boendealternativ som inryms inom Leksands kommun och vars boendekostnad som tillräknas den turistekonomiska beräkningen 60% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 0% Leksands Strand 9% 5% Tällberg Centrala Leksand 10% 11% Annan del av Leksands kommun 3% 3% 0% 10% Rättvik Mora Orsa Malung/Sälen Annan kommun i Dalarna 1% 1% Kommun utanför Dalarna Vet ej En stor majoritet (71%) av de besökare som ej bor lokalt och som ej dagpendlar har övernattat i Leksand, medan andra valt att bo i kringliggande kommuner såsom Rättvik (11%), Mora (3%) och Orsa (3%), etc. 1% har bott utanför Dalarnas gränser.

25 Boende Resesällskapet: Turisterna kom i stora sällskap. Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Dagpendlarna kom i större sällskap (6,1) än övernattarna (5,5). Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%. Hur man bodde: 32% av de besökare som ej bor lokalt pendlade till Leksand Sommarland från sin egen permanentbostad; denna grupp utgör dagpendlarna. Övriga 68% övernattade i samband med vistelsen och de benämns övernattare. Övernattarna har haft en rad olika boenden; 26% bodde på camping, medan 18% hyrde bostad, 9% bodde hos släkt & vänner, 8% tog in på hotell/pensionat, 4% hade tillgång till egen bostad där de kunde sova och 1% tog in på vandrarhem. Totalt sett bodde 53% av turisterna på kommersiellt boende. Var man bodde: En stor majoritet (71%) av de besökare som ej bor lokalt och som ej dagpendlar till Leksand Sommarland har övernattat i Leksand, medan andra valt att bo i kringliggande kommuner såsom Rättvik (11%), Mora (3%) och Orsa (3%), etc. 1% har bott utanför Dalarnas gränser.

26

27 Turistekonomisk beräkning Besökare Beräkning med 2% lokala besökare Antal besökare = besökare Fördelning besökargrupper Antal lokala besökare (2%) = besökare Antal pendlare (32%) = besökare Antal övernattare (66%) = besök Övernattarna gjorde 1,6 dagbesök under vistelsen = besökare Medföljare Dagpendlarna har 2% medföljare till regionen = 704 unika medföljare Övernattarna har 2% medföljare till regionen = 908 unika medföljare Turister = unika personer Lokalt boende räknas ej som turister = 0 personer Dagpendlarna inklusive sina medföljare = unika personer Övernattarna inklusive sina medföljare = unika personer

28 Turistekonomisk beräkning Dagpendlare Övernattare 1,0 dagbesök 3,9 dagar i regionen Övrig konsumtion 596 kr per person/dag 3,5 nätter i regionen 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland 71% bodde i Leksand kommun Logi/boende 134 kr per person/natt Övrig konsumtion 804 kr per person/dag

29 Turistekonomisk beräkning Övrig konsumtion fördelad på konsumtionsområden (per person & dygn) Dagpendlare Restaurang/café 119 kr Nöjen/uteliv 41 kr Shopping/souvenirer 61 kr Lokala transporter 4 kr Entréer/biljetter 212 kr Livsmedel 41 kr Bensin/parkering 87 kr Övrigt 31 kr SUMMA 596 kr Övernattare Restaurang/café 152 kr Nöjen/uteliv 95 kr Shopping/souvenirer 122 kr Lokala transporter 6 kr Entréer/biljetter 135 kr Livsmedel 124 kr Bensin/parkering 105 kr Övrigt 65 kr SUMMA 804 kr

30 Turistekonomisk beräkning Konsumtion i Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr Konsumtion utanför Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr OBS, som beräkningsnyckel har vi utgått ifrån att 41% (1,6 av 3,9 dagar) av den dag-konsumtion som övernattarna (ej Leksand) spenderat tillräknas Leksand kommun. Övriga 59% tillräknas den kommun där de övernattade.

31 Turistekonomisk beräkning Besökare Beräkning med 10% lokala besökare Antal besökare = besökare Fördelning besökargrupper Antal lokala besökare (10%) = besökare Antal pendlare (29%) = besökare Antal övernattare (61%) = besök Övernattarna gjorde 1,6 dagbesök under vistelsen = besökare Medföljare Dagpendlarna har 2% medföljare till regionen = 638 unika medföljare Övernattarna har 2% medföljare till regionen = 839 unika medföljare Turister = unika personer Lokalt boende räknas ej som turister = 0 personer Dagpendlarna inklusive sina medföljare = unika personer Övernattarna inklusive sina medföljare = unika personer

32 Turistekonomisk beräkning Konsumtion i Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr Konsumtion utanför Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr OBS, som beräkningsnyckel har vi utgått ifrån att 41% (1,6 av 3,9 dagar) av den dag-konsumtion som övernattarna (ej Leksand) spenderat tillräknas Leksand kommun. Övriga 59% tillräknas den kommun där de övernattade.

33 Turistekonomisk beräkning Besökare, medföljare och turister: Leksand Sommarland hade enligt uppdragsgivaren ca besökare under säsongen. Dessa fördelas enligt resultaten i undersökningen på 2% lokala besökare (bor permanent i Leksand kommun), 32% dagpendlare (som åker hem till sin bostad efter besöket på Leksand Sommarland) och 66% övernattare (övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland). Då det enligt uppdragsgivaren varit flera lokala besökare som avböjt medverkan i undersökningen har vi vid beräkningen av den turistekonomiska omsättningen använt oss av intervall baserat på två scenarion. Där det ena scenariot är att fördelningen av besökargrupperna i undersökningen är korrekt, vilket får anses som det övre spannet i intervallet. Det andra scenariot är att andelen lokala besökare i verkligheten var större än de 2% som visades i resultaten. Vi har antagit att den lokala andelen sannolikt inte överstigit 10% varpå detta får anses vara det undre spannet i intervallet. Det verkliga värdet ligger sannolikt någonstans däremellan. Med hänsyn tagen till att övernattarna gjorde i genomsnitt 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland och att såväl dagpendlare som övernattare hade 2% medföljare med sig till regionen kan antalet unika turister uppskattas till mellan (lägre intervallet) och (övre intervallet). Konsumtion: Dagpendlarna har i genomsnitt spenderat ca 596 kr på övrig konsumtion (inklusive biljetter) per person under vistelsen i regionen, medan övernattarna spenderat ca 134 kr på boende och 804 kr på övrig konsumtion. Omsättning: Uträkningarna ger vid handen att de turister som besökt Leksand Sommarland har spenderat ca miljoner kronor under sitt vistelse. Av dessa beräknas ca miljoner ha spenderats i Leksand kommun och resterande miljoner utanför kommunen. Vi har som nyckel vid uträkningen antagit att de som övernattade i Leksand kommun enbart har konsumerat inom kommunen, medan de som bodde utanför Leksand kommun konsumerat 41% i kommunen (relation till dagbesök på Leksand Sommarland) och 59% utanför kommunen. Hur stor del av konsumtionen är då till direkt följd av Leksand Sommarland? Det man direkt kan konstatera är att dagpendlarnas konsumtion om 19,4-21,4 miljoner direkt kan kopplas till Leksand Sommarland. Övernattarna som tillbringat längre tid i regionen har sannolikt besökt området av en rad olika skäl. Då vi kan se att 1,6 av 3,9 dagar har tillbringats på Leksand Sommarland är det rimligt att anta att motsvarande andel (41%) av gruppens konsumtion kan direkt kopplas till Leksand Sommarland vilket motsvarar 51,4-55,6 miljoner kronor. Totalt sett kopplar vi därmed ca miljoner kronor av totala omsättningen i regionen till besöket på Leksand Sommarland.

34 Turistekonomisk beräkning Faktorer att ta i beaktande: Vid analys och tolkning av dessa beräkningar bör följande beaktas: - Det finns en viss risk för överskattningar då respondenter ombeds uppskatta och beräkna utlägg och konsumtion då det kan vara svårt att överblicka hela vistelseperioden. Det finns en risk att man bäst kommer ihåg dagar/tillfällen med större utlägg och dessa kan få oproportionerligt stor plats i uppskattningen - Det finns en viss risk att vissa av de uppskattade kostnaderna omfattar mer än en person, trots att frågorna tydligt upplyser att uppskattningarna skulle vara beräknade på individbasis - Då beräkningsunderlaget även omfattar barn, finns en risk att föräldern/den vuxne inte fullt ut tagit hänsyn till detta vid uppskattning av de olika kostnaderna, vilket ger risk för överskattning - Konsumtionsområdet bensin & parkering kan vara svårt för respondenterna att uppskatta. Det korrekta är att inkludera den del av konsumtionen som äger rum i regionen, men för bilresenärer kan det vara svårt att härleda var konsumtionen ägt rum. Det är därför vanligt att exkludera respondenternas resekostnader från beräkningsunderlaget. Då bil är det totalt dominerande transportmedlet bland besökarna är bensinkostnaden med all säkerhet betydande och det är mycket sannolikt att de flesta tankat full tank innan de begett sig hemåt igen från besöket i Leksand. - Rekryteringen genomfördes under vecka och dessa veckor har ansetts vara representativa för hela säsongen. Dessa veckor omfattar ca av säsongens besök.

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGET DALARNA INK. 2QU9 '01-28 ~~:..t?oqj~gljjijn Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten Ändamål Att sommaren 2009 sätta upp en egen operaproduktion, Trollflöjten, som planeras

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013 Autism- och Aspergerförbundets undersökning om Genomförd våren 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009

TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009 TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009 TDB-FAKTA Sverige Special Mars 2009 Sidan 2 Innehåll T D B F A K T A Mars 2009 Med Sverige Special Ansvarig utgivare Lars Paulsson Resurs AB InfraCity Kanalvägen 10

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer