Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland."

Transkript

1

2 Sammanfattning Det genomsnittliga resesällskapet som besökte Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%. En del av turisterna var s.k dagpendlare (32%), dvs personer som bodde hemma och besökte Leksand Sommarland över dagen medan 53% övernattade kommersiellt (hotell, camping, etc) och 15% bodde icke kommersiellt (släkt/vänner/eget boende, etc). En stor majoritet (71%) av övernattarna valde att bo i Leksand. Leksand Sommarland har haft ca besök under säsongen. Vi har räknat med olika scenarion där den lokala andelen ligger mellan 2-10% och turistandelen ligger mellan 90-98%. Med hänsyn tagen till att övernattarna gjorde i genomsnitt 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland och att såväl dagpendlare som övernattare hade 2% medföljare med sig till regionen kan antalet unika turister uppskattas till mellan (lägre intervallet) och (övre intervallet). Dagpendlarna har i genomsnitt spenderat ca 596 kr på övrig konsumtion per person under vistelsen i regionen, medan övernattarna spenderat ca 134 kr på boende och 804 kr på övrig konsumtion. Biljetter/entréer är en betydande del av utgifterna och står för 36% av dagpendlarnas konsumtion samt 17% av övernattarnas konsumtion. En annan stor utgiftspost är restaurang/café samt livsmedel som sammantaget står för 27% av dagpendlarnas konsumtion och 34% av övernattarnas konsumtion. Uträkningarna ger vid handen att de turister som besökt Leksand Sommarland har spenderat ca miljoner kronor under sitt vistelse. Av dessa beräknas ca miljoner ha spenderats i Leksand kommun och resterande miljoner utanför kommunen. Totalt sett kopplar vi ca miljoner kronor av totala omsättningen i regionen till besöket på Leksand Sommarland.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Bakgrund 4 Syfte 5 Bortfallsredovisning 6 Felmarginalstabell 7 Demografi 8-10 Besökargrupper Resan Boende Turistekonomisk beräkning 26-34

4 Bakgrund På evenemangets hemsida (www.sommarland.nu) kan man läsa följande: Leksand Sommarland grundades redan 1984 då tre Göteborgsbröder med efternamnet Nobelius äntligen hittade vad man sökte, en underbar plats mitt i naturen med bästa läge vid Siljan. Resten är kort och gott en rolig och utvecklande historia. Mycket har nämligen byggts till och adderats i form av nya attraktioner genom åren. Sedan många år räknas Leksand Sommarland in som ett av Dalarnas största turistmål, inte minst för barnfamiljerna. Parken drivs fortfarande av familjen Nobelius som varje år har glädjen att välkomna cirka besökare. Sommarland har tre temadelar; det är Nöjesparken, Motorlandet och framförallt Vattenlandet som är det största av de tre landen. Intill Leksand Sommarland ligger Leksand Strand, en camping & stugby med 450 campingplatser, 230 stugor, swimmingpool med vattenrutsch, minigolf, lekaktiviteter med ledare, restaurang med underhållning fyra dagar i veckan samt en vidsträckt sandstrand och strandpromenad. Allt i ett sammanhängande område.

5 Syfte Syfte: Begränsningar: Studien är en utvärdering av de turistekonomiska effekterna som tillförs regionen med anledning av Leksand Sommarland Studien mäter den konsumtion som har en koppling till Leksand Sommarland och omfattar dels de som besöker regionen enkom för ett besök på Leksand Sommarland såväl som de som tillbringar tid i regionen och då samtidigt passar på att besöka Leksand Sommarland. Studien omfattas av följande begränsningar: Studien tar endast hänsyn till den direkta konsumtionen, och alltså ej indirekt konsumtion som äger rum i form av andrahandskonsumtion (t. ex de medverkande samarbetspartnernas egna konsumtion i området, B2B, etc). Studien tar endast hänsyn till den del av den direkta konsumtionen som är att hänföra till turisternas konsumtion, och tar alltså inte hänsyn till lokal konsumtion eller regionens investeringar i infrastruktur, etc. Studien redovisar en bruttokonsumtion, och tar ej hänsyn till skatteutjämningseffekter eller annan omfördelningspolitisk påverkan. Undersökningen genomförs på svenska och engelska, vilket kan exkludera vissa besökare från möjligheten att medverka i studien. Målgrupp: Urval: Metod: Samtliga besökare äldre än 16 år som besökte Leksand Sommarland under säsongen. Obundet slumpmässigt urval bland besökare. Uppdragsgivaren ombesörjde själva rekryteringsförfarandet. Rekryteringsperiod juli och augusti månad. 726 genomförda webbenkäter i perioden 15 juli 20 september. Kvantifiering av nyckeltal till hela populationen är väsentlig för beräkning av den turistekonomiska omsättningen. Uppdragsgivaren tillhandahåller uppgifter om antal besökare till Leksand Sommarland under hela säsongen. Uppdragsgivare: Leksand Sommarland. Projektledare: Rubin Research & Consulting AB

6 Bortfallsredovisning Bortfallsredovisning Bruttourval/Bruttoutskick 1845 Felaktig mejladress/mejl studsade Nettourval/Nettoutskick 1410 Ej svar trots 2 påminnelser Antal genomförda intervjuer 726 Svarsfrekvens 51% Genomsnittlig intervjutid 14 minuter

7 Felmarginalstabell Resultat från marknadsundersökningar som bygger på stickprov är behäftade med vissa fel och har en viss osäkerhet. En del av den osäkerheten kan skattas till sin storlek, nämligen den så kallade statistiska felmarginalen. Men observera att felmarginalen bara kan beräknas om urvalet är gjort obundet slumpmässigt ur register över en större population. För kvoturval eller andra enklare urvalsformer kan ingen motsvarande skattning av säkerheten göras. Felmarginalen påverkas av hur många individer som ingår i urvalet och vilket procentvärde man vill beräkna osäkerheten kring. Ju större urval, desto mindre felmarginal. Ett värde kring 50% har vidare en större felmarginal än ett värde kring 10 eller 90%. Det sanna värdet, dvs. det procentvärde som vi försöker komma åt, är med 95 procents sannolikhet det i undersökningen observerade, +/- det värde som visas i tabellen. Exempel: 10% svarar ja på en viss fråga. Undersökningen omfattar ca 700 intervjuer. Det sanna värdet är då 10% +/- 2,3%. Det ligger alltså med 95 procents sannolikhet inom intervallet 7,7 och 12,3%. Observera att det finns andra felkällor i stickprovsundersökningar än felmarginalen. Dit hör t ex det statistiska bortfallets storlek, dåliga frågeformuleringar, etc. Dessa felkällors betydelse kan man inte på samma sätt beräkna storleken på. Det krävs en professionell planering av undersökningen och ett omsorgsfullt genomfört fältarbete för att minska effekten av sådana felkällor. Antal Intervjuer 10 eller 90% 15 eller 85% 20 eller 80% 25 eller 75% 30 eller 70% 35 eller 65% 40 eller 60% 45 eller 55% 50% 100 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,2 5,1 5,6 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 7, ,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,8 5, ,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4, ,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3, ,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3, ,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2

8

9 Demografi Kön Ålder Man 37% Upp till 20 år 2% Kvinna 63% år 9% år 52% Livsskede 41 år eller äldre 37% Singel/ensamstående, utan barn 3% Vill ej uppge 0% Singel/ensamstående, med barn 9% Medelålder ca 39 år (exkl. barn) Sambo, utan barn 1% Sambo, med barn 40% Årsinkomst (personlig ej hushåll) Gift, utan barn 0% tkr 4% Gift, med barn 46% tkr 26% Vill ej uppge 2% tkr 34% tkr 12% Utbildning tkr 9% Grundskola 4% Vill ej uppge 14% Gymnasium eller motsv. 42% Medelinkomst ca kr Folkhögskola eller motsv. 2% Högskola/Universitet 49% Ingen utbildning 0% Annan utbildning 1% Vill ej uppge 2%

10 Demografi Var man bor I Sverige 96% Norge 3% Övriga länder 0% Län (de som bor i Sverige) Kommun (de som bor i Dalarna) Dalarna 24% Borlänge 21% Gävleborg 22% Falun 17% Stockholm 17% Säter 8% Uppsala 7% Leksand 8% Västernorrland 6% Mora 7% Västmanland 6% Ludvika 7% Jämtland 4% Avesta 6% Värmland 3% Gagnef 5% Södermanland 3% Vansbro 5% Västra Götaland 3% Älvdalen 4% Östergötland 1% Rättvik 3% Örebro 1% Hedemora 3% Norrbotten 1% Smedjebacken 3% Västerbotten 1% Orsa 1% Skåne 1% Malung/Sälen 1% Jönköping 0% Halland 0% Område/fylke (Norska besökare) Kalmar 0% Sör-Tröndelag 29% Gotland 0% Nord-Tröndelag 25% Kronoberg 0% Hedmark 21% Blekinge 0% Oslo 17% Nordland 0% Oppland 0% Akershus 0% Buskerud 0% Övriga 8%

11

12 Besökargrupper Översiktsbild över besökargrupper på Leksand Sommarland; nyckeltal till den turistekonomiska beräkningen Bas: Samtliga 726 respondenter 2% 32% 66% Lokala Dagpendlare Övernattare Studerar man besökarnas sammansättning/fördelning så kan man se att 2% är lokala besökare, dvs som bor permanent i Leksands kommun medan resterande 98% är att betrakta som turister eftersom de kommer från annan kommun än Leksand. Turisterna kan delas upp i dagpendlare (32%) som är personer som åker till Leksand Sommarland över dagen och sedan hem till sin bostad på kvällen samt övernattare (66%) som är personer som inte åker hem till sin bostad utan som övernattar någon annanstans i samband med besöket.

13 Besökargrupper Ungefär hur många gånger har du besökt Leksand Sommarland? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 100% 90% 80% Genomsnitt antal besök 70% 60% 50% ,4 4,3 3 3,4 3,4 5,3 4,3 3,2 3,3 3,4 2,5 40% 33% 30% 23% 20% 10% 11% 9% 6% 11% 6% 0% 1 gång (det här var första gången) 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6-10 gånger 11 gånger eller fler Vet ej 0% För en tredjedel av turisterna var det första gången man besökte Leksand Sommarland, medan den genomsnittlige turisten har besökt Leksand Sommarland hela 3,4 gånger inkluderat det här besöket. Dagpendlarna (4,3 ggr) har besökt Leksand Sommarland fler gånger än övernattarna (3,0 ggr).

14 Besökargrupper 100% Hur många dagar (dagbesök) gjorde du på Leksand Sommarland i samband med den här vistelsen i regionen? Bas: De 482 turister som övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland 90% 80% 70% 60% 50% 61% Genomsnittligt antal dagbesök 1,6 1,7 1,5 1,5 1,7 1 1,5 1,6 1,9 40% 0 32% 30% 20% 10% 0% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8 dagar 9 dagar eller mer Vet ej För uträkning av antalet unika besökare är det viktigt att få fram hur många dagbesök de övernattande turisterna gjorde i samband med det här besöket. Den genomsnittlige övernattaren besökte Leksand Sommarland 1,6 gånger under vistelsen i regionen.

15 Besökargrupper Besökargrupper: Studerar man besökarnas sammansättning/fördelning så kan man se att 2% är lokala besökare, dvs som bor permanent i Leksands kommun medan resterande 98% är att betrakta som turister eftersom de kommer från annan kommun än Leksand. Turisterna kan delas upp i dagpendlare (32%) som är personer som åker till Leksand Sommarland över dagen och sedan hem till sin bostad på kvällen samt övernattare (66%) som är personer som inte åker hem till sin bostad utan som övernattar någon annanstans i samband med besöket. Antal besök: För en tredjedel av turisterna var det första gången man besökte Leksand Sommarland, medan den genomsnittlige turisten har besökt Leksand Sommarland hela 3,4 gånger inkluderat det här besöket. Dagpendlarna (4,3 ggr) har besökt Leksand Sommarland fler gånger än övernattarna (3,0 ggr). För uträkning av antalet unika besökare är det viktigt att få fram hur många dagbesök de övernattande turisterna gjorde i samband med det här besöket. Den genomsnittlige övernattaren besökte Leksand Sommarland 1,6 gånger under vistelsen i regionen.

16

17 Resan 100% 97% Hur reste du för att komma till Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 90% 80% 70% 60% 50% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel som åkte bil/husbil 98% 97% 98% 96% 99% 97% 97% 92% 91% 100% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Bil/Husbil Tåg/Pendeltåg Buss Flyg Taxi Cyklade Promenerade Annat En mycket stor majoritet (97%) tog bilen för att komma till Leksand Sommarland, medan 1% tog tåget och 1% valde bussen. Bil var dominant i alla olika besöksgrupper.

18 Resan 100% Ungefär hur mycket pengar uppskattar du att resan till och från Leksandsregionen kostat dig? Jag vill att du slår ut totala resekostnaden på så många som reste i ert sällskap (dvs kostnad per person)? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) 90% 80% 70% 2000 Genomsnittlig resekostnad till/från Leksandsregionen 60% % % 0 30% 20% 10% 0% 1% 5% 12% 19% 16% 17% 0 kr 1-49 kr kr kr kr kr kr kr 8% 6% 4% kr 3% kr 6% 2000 kr eller mer 4% Vet ej Den genomsnittlige turisten har lagt ungefär 526 kr på sin resa till och från Leksand. Dagpendlare har i genomsnitt lagt ca 347 kr på sin resa medan övernattare lagt ca 612 kr.

19 Resan Resan: En mycket stor majoritet (97%) tog bilen för att komma till Leksand Sommarland, medan 1% tog tåget och 1% valde bussen. Den genomsnittlige turisten har lagt ungefär 526 kr på sin resa till och från Leksand. Dagpendlare har i genomsnitt lagt ca 347 kr på sin resa medan övernattare lagt ca 612 kr.

20

21 Boende 10 Sammansättning turisternas resesällskap = 5,7 2,4 0,5 = 6,1 2,5 0,6 = 5,5 = 5,3 2,4 2,3 0,4 0,4 = 5,9 2,5 0,5 = 6,6 2,3 1,8 = 6,3 2,7 0,1 = 5,8 = 5,7 = 5,3 2,7 2 2,4 0,3 0,7 0,5 = 5,4 2,5 0, ,8 3 2,7 2,6 2,9 2,5 3,5 2,8 2,6 2,8 2,6 0 Totalt Dagpendlare Övernattare Man Kvinna Upp till 20 år år år 41 år eller äldre Sverige Utlandet Vuxna (20 år eller äldre) Tonåringar (13-19 år) Barn (0-12 år) Turisterna kom i stora sällskap. Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Dagpendlarna kom i större sällskap (6,1) än övernattarna (5,5).

22 Boende 10 Fördelning mellan besökare och medföljare i turisternas resesällskap = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 5% 0,3 = 3% 0,2 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 2% 0,1 = 6% 0, ,6 6 5,4 5,2 5,8 6,3 6,1 5,7 5,2 5,6 5, Totalt Dagpendlare Övernattare Man Kvinna Upp till 20 år år år 41 år eller äldre Sverige Utlandet Besökare Medföljare Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%.

23 Boende Hur bodde du i samband med besöket till Leksand? Bas: De 713 respondenter som ej bor i Leksand komun (= turister) Bodde hemma och reste till Leksand över dagen 32% På camping 26% Hyrde stuga/lägenhet/hus 18% Hos släkt & vänner 9% Hotell/Pensionat 8% Egen stuga/lägenhet/hus 4% Vandrarhem 1% Hyrde rum 0% Annat boende 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32% av de besökare som ej bor lokalt pendlade till Leksand Sommarland från sin egen permanentbostad; denna grupp utgör dagpendlarna. Övriga 68% övernattade i samband med vistelsen och de benämns övernattare. Övernattarna har haft en rad olika boenden; 26% bodde på camping, medan 18% hyrde bostad, 9% bodde hos släkt & vänner, 8% tog in på hotell/pensionat, 4% hade tillgång till egen bostad där de kunde sova och 1% tog in på vandrarhem. Totalt sett bodde 53% av turisterna på kommersiellt boende.

24 Boende 100% Var bodde du i samband med vistelsen i Leksandsregionen? Bas: De 482 turister som övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland 90% 80% 70% De som svarat antingen 'Leksands Strand', 'Tällberg', 'Centrala Leksand' eller 'Annan del av Leksands kommun' är de boendealternativ som inryms inom Leksands kommun och vars boendekostnad som tillräknas den turistekonomiska beräkningen 60% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 0% Leksands Strand 9% 5% Tällberg Centrala Leksand 10% 11% Annan del av Leksands kommun 3% 3% 0% 10% Rättvik Mora Orsa Malung/Sälen Annan kommun i Dalarna 1% 1% Kommun utanför Dalarna Vet ej En stor majoritet (71%) av de besökare som ej bor lokalt och som ej dagpendlar har övernattat i Leksand, medan andra valt att bo i kringliggande kommuner såsom Rättvik (11%), Mora (3%) och Orsa (3%), etc. 1% har bott utanför Dalarnas gränser.

25 Boende Resesällskapet: Turisterna kom i stora sällskap. Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Dagpendlarna kom i större sällskap (6,1) än övernattarna (5,5). Nästan hela resesällskapet (5,6 av 5,7 personer) besökte Leksand Sommarland, vilket ger en medföljarandel om ca 2%. Hur man bodde: 32% av de besökare som ej bor lokalt pendlade till Leksand Sommarland från sin egen permanentbostad; denna grupp utgör dagpendlarna. Övriga 68% övernattade i samband med vistelsen och de benämns övernattare. Övernattarna har haft en rad olika boenden; 26% bodde på camping, medan 18% hyrde bostad, 9% bodde hos släkt & vänner, 8% tog in på hotell/pensionat, 4% hade tillgång till egen bostad där de kunde sova och 1% tog in på vandrarhem. Totalt sett bodde 53% av turisterna på kommersiellt boende. Var man bodde: En stor majoritet (71%) av de besökare som ej bor lokalt och som ej dagpendlar till Leksand Sommarland har övernattat i Leksand, medan andra valt att bo i kringliggande kommuner såsom Rättvik (11%), Mora (3%) och Orsa (3%), etc. 1% har bott utanför Dalarnas gränser.

26

27 Turistekonomisk beräkning Besökare Beräkning med 2% lokala besökare Antal besökare = besökare Fördelning besökargrupper Antal lokala besökare (2%) = besökare Antal pendlare (32%) = besökare Antal övernattare (66%) = besök Övernattarna gjorde 1,6 dagbesök under vistelsen = besökare Medföljare Dagpendlarna har 2% medföljare till regionen = 704 unika medföljare Övernattarna har 2% medföljare till regionen = 908 unika medföljare Turister = unika personer Lokalt boende räknas ej som turister = 0 personer Dagpendlarna inklusive sina medföljare = unika personer Övernattarna inklusive sina medföljare = unika personer

28 Turistekonomisk beräkning Dagpendlare Övernattare 1,0 dagbesök 3,9 dagar i regionen Övrig konsumtion 596 kr per person/dag 3,5 nätter i regionen 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland 71% bodde i Leksand kommun Logi/boende 134 kr per person/natt Övrig konsumtion 804 kr per person/dag

29 Turistekonomisk beräkning Övrig konsumtion fördelad på konsumtionsområden (per person & dygn) Dagpendlare Restaurang/café 119 kr Nöjen/uteliv 41 kr Shopping/souvenirer 61 kr Lokala transporter 4 kr Entréer/biljetter 212 kr Livsmedel 41 kr Bensin/parkering 87 kr Övrigt 31 kr SUMMA 596 kr Övernattare Restaurang/café 152 kr Nöjen/uteliv 95 kr Shopping/souvenirer 122 kr Lokala transporter 6 kr Entréer/biljetter 135 kr Livsmedel 124 kr Bensin/parkering 105 kr Övrigt 65 kr SUMMA 804 kr

30 Turistekonomisk beräkning Konsumtion i Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr Konsumtion utanför Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr OBS, som beräkningsnyckel har vi utgått ifrån att 41% (1,6 av 3,9 dagar) av den dag-konsumtion som övernattarna (ej Leksand) spenderat tillräknas Leksand kommun. Övriga 59% tillräknas den kommun där de övernattade.

31 Turistekonomisk beräkning Besökare Beräkning med 10% lokala besökare Antal besökare = besökare Fördelning besökargrupper Antal lokala besökare (10%) = besökare Antal pendlare (29%) = besökare Antal övernattare (61%) = besök Övernattarna gjorde 1,6 dagbesök under vistelsen = besökare Medföljare Dagpendlarna har 2% medföljare till regionen = 638 unika medföljare Övernattarna har 2% medföljare till regionen = 839 unika medföljare Turister = unika personer Lokalt boende räknas ej som turister = 0 personer Dagpendlarna inklusive sina medföljare = unika personer Övernattarna inklusive sina medföljare = unika personer

32 Turistekonomisk beräkning Konsumtion i Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr Konsumtion utanför Leksand kommun Total logi/boende Total övrig konsumtion Total omsättning Dagpendlare Övernattade Leksand Övernattade övriga Dalarna Övernattade utanför Dalarna kr kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr OBS, som beräkningsnyckel har vi utgått ifrån att 41% (1,6 av 3,9 dagar) av den dag-konsumtion som övernattarna (ej Leksand) spenderat tillräknas Leksand kommun. Övriga 59% tillräknas den kommun där de övernattade.

33 Turistekonomisk beräkning Besökare, medföljare och turister: Leksand Sommarland hade enligt uppdragsgivaren ca besökare under säsongen. Dessa fördelas enligt resultaten i undersökningen på 2% lokala besökare (bor permanent i Leksand kommun), 32% dagpendlare (som åker hem till sin bostad efter besöket på Leksand Sommarland) och 66% övernattare (övernattade i samband med besöket till Leksand Sommarland). Då det enligt uppdragsgivaren varit flera lokala besökare som avböjt medverkan i undersökningen har vi vid beräkningen av den turistekonomiska omsättningen använt oss av intervall baserat på två scenarion. Där det ena scenariot är att fördelningen av besökargrupperna i undersökningen är korrekt, vilket får anses som det övre spannet i intervallet. Det andra scenariot är att andelen lokala besökare i verkligheten var större än de 2% som visades i resultaten. Vi har antagit att den lokala andelen sannolikt inte överstigit 10% varpå detta får anses vara det undre spannet i intervallet. Det verkliga värdet ligger sannolikt någonstans däremellan. Med hänsyn tagen till att övernattarna gjorde i genomsnitt 1,6 dagbesök på Leksand Sommarland och att såväl dagpendlare som övernattare hade 2% medföljare med sig till regionen kan antalet unika turister uppskattas till mellan (lägre intervallet) och (övre intervallet). Konsumtion: Dagpendlarna har i genomsnitt spenderat ca 596 kr på övrig konsumtion (inklusive biljetter) per person under vistelsen i regionen, medan övernattarna spenderat ca 134 kr på boende och 804 kr på övrig konsumtion. Omsättning: Uträkningarna ger vid handen att de turister som besökt Leksand Sommarland har spenderat ca miljoner kronor under sitt vistelse. Av dessa beräknas ca miljoner ha spenderats i Leksand kommun och resterande miljoner utanför kommunen. Vi har som nyckel vid uträkningen antagit att de som övernattade i Leksand kommun enbart har konsumerat inom kommunen, medan de som bodde utanför Leksand kommun konsumerat 41% i kommunen (relation till dagbesök på Leksand Sommarland) och 59% utanför kommunen. Hur stor del av konsumtionen är då till direkt följd av Leksand Sommarland? Det man direkt kan konstatera är att dagpendlarnas konsumtion om 19,4-21,4 miljoner direkt kan kopplas till Leksand Sommarland. Övernattarna som tillbringat längre tid i regionen har sannolikt besökt området av en rad olika skäl. Då vi kan se att 1,6 av 3,9 dagar har tillbringats på Leksand Sommarland är det rimligt att anta att motsvarande andel (41%) av gruppens konsumtion kan direkt kopplas till Leksand Sommarland vilket motsvarar 51,4-55,6 miljoner kronor. Totalt sett kopplar vi därmed ca miljoner kronor av totala omsättningen i regionen till besöket på Leksand Sommarland.

34 Turistekonomisk beräkning Faktorer att ta i beaktande: Vid analys och tolkning av dessa beräkningar bör följande beaktas: - Det finns en viss risk för överskattningar då respondenter ombeds uppskatta och beräkna utlägg och konsumtion då det kan vara svårt att överblicka hela vistelseperioden. Det finns en risk att man bäst kommer ihåg dagar/tillfällen med större utlägg och dessa kan få oproportionerligt stor plats i uppskattningen - Det finns en viss risk att vissa av de uppskattade kostnaderna omfattar mer än en person, trots att frågorna tydligt upplyser att uppskattningarna skulle vara beräknade på individbasis - Då beräkningsunderlaget även omfattar barn, finns en risk att föräldern/den vuxne inte fullt ut tagit hänsyn till detta vid uppskattning av de olika kostnaderna, vilket ger risk för överskattning - Konsumtionsområdet bensin & parkering kan vara svårt för respondenterna att uppskatta. Det korrekta är att inkludera den del av konsumtionen som äger rum i regionen, men för bilresenärer kan det vara svårt att härleda var konsumtionen ägt rum. Det är därför vanligt att exkludera respondenternas resekostnader från beräkningsunderlaget. Då bil är det totalt dominerande transportmedlet bland besökarna är bensinkostnaden med all säkerhet betydande och det är mycket sannolikt att de flesta tankat full tank innan de begett sig hemåt igen från besöket i Leksand. - Rekryteringen genomfördes under vecka och dessa veckor har ansetts vara representativa för hela säsongen. Dessa veckor omfattar ca av säsongens besök.

Sammanfattning Resan: En övervägande majoritet (95%) av turisterna (de som ej bor i Leksands kommun) har åkt bil för att komma till Leksand. 5% åkte buss, 4% tog tåget och promenerade (sannolikt i kombination

Läs mer

Sammanfattning Vistelsen i Båstad: 93% anser att vistelsen i Båstad och Bjärehalvön varit antingen mycket bra eller bra och sammantaget får Båstad/Bjärehalvön ett medelvärde om 4,4 på en femgradig skala,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2-3 Innehållsförteckning 4 Bakgrund 5 Syfte & metod 6-8 Bortfallsredovisning 9

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2-3 Innehållsförteckning 4 Bakgrund 5 Syfte & metod 6-8 Bortfallsredovisning 9 Sammanfattning Besökargrupper UEFA Dam-EM: Utslaget på hela evenemangets samtliga matcher så har det varit 38% lokala besökare, 45% besökare från övriga Sverige, 8% från andra nordiska länder och 9% från

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun.

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. The 2007 Solheim Cup 11-16 september 2007 Halmstad Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. Projektledare Turismens utredningsinstitut: Kristina Gilbertsson Kontaktuppgifter. tfn.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Stockholm Pride Pride Park, Pride House, Pride Parade, 28 juli-2 augusti 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST

Läs mer

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET USK 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Sweden International Horse Show Friends Arena, 27-30 november 204 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 STOCKHOLM MARATHON 0 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra lopp i Stockholm

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN XXXX-XXXX Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser.

Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser. Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser. Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor LRF Mjölk, april-maj 2016 Fakta om undersökningen Metod för datainsamling:

Läs mer