inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem"

Transkript

1 inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

2 nödbelysningssystem Den gröna epokens nödbelysningssystem. Neptolux är föregångare i världen när det gäller produktutveckling som i första hand beaktar miljövärden (Design for Environment, DfE). Systemet baserar sig på led-teknik där man beaktar systemets hela livstid ända från installation till dess systemet tas ur bruk och går till återanvändning. I Neptolux nödbelysningssystem har man använt material som är helt återanvändningsbara och som inte förorsakar extra belastning på naturen och miljön. På grund av den enastående svagströmstekniken minskar ledningskostnaderna med 60 % vid installation jämfört med system baserade på centralbatterier. Eftersom man i Neptolux nödbelysningssystemet använder sig av batteri backup i armaturerna kan man använda normal brandlarmskablage istället för tung brandsäker FRH-kabel. Installations- och driftsättningskostnaderna är avsevärt lägre jämfört med traditionella system på grund av det enastående konfigurationsprogrammet. Neptolux nödbelysningssystemets miljövänlighet märks speciellt i energikostnader vad gäller drift och underhåll av systemet samt i CO 2 -utsläpp. I tabellen bredvid är jämfört energiförbrukningen och CO 2 utsläppet på årsnivå för ett system med 100 armaturer jämfört med traditionella på lysrör baserade system. System med 100 armaturer Årliga CO 2 utsläpp* och energiförbrukning (kwh) lysrör 8W LED 230V Neptolux 2733,12 kg kwh 911,04 kg 3504 kwh 113,88 kg 438 kwh * 236g / kwh VTT 1999 VTT är forskningsorganisation i Finland

3 Fördelar med Neptolux: Miljövänligt med avseende på energiförbrukning och CO 2 utsläpp Kostnadseffektivt system vid förverkling och underhåll Inga besvärliga uträkningar krävs i planeringsstadiet Hänvisnings- och nödljusarmaturer i samma linje Enkel installation Inget dyrt kablage Max längd för linjen 500/1000m Upp till 127 armaturer i samma linje Extrem driftsäkerhet tack vare batteri backup i armaturerna Enkel underhållsservice Automatisk övervakning av systemet Äldre system kan lätt uppdateras till ett adresserbart utan tilläggskablage I planeringen av Neptolux nödbelysningssystemet har man även satsat på driftsäkerhet och användarvänlighet. I systemet finns inbyggt ett internt övervakningssystem som oupphörligt övervakar led:arnas och ackumulatorernas skick. Vid behov skickar systemet en detaljerad felanmälan till manöverpanelen eller sänder felanmälan vidare till servicebolagets kontrollrum via IP-nätverk eller GSM. Med hjälp av grafikprogrammet kan all information visas på bottenritningarna som adresserbara larmpunkter. Neptolux systemets nödljus kan även användas i Prodex-brandlarmssystem. Ett dylikt integrerat brandlarm/nödljussystem, Prodex EML, kan vid brandlarm styra personer tryggt ut från byggnaden.

4 Energiförbrukning och CO 2 utsläpp En Neptolux hänvisningsarmatur förbrukar inklusive effektförluster under 0,5W. En motsvarande 8 watts lysrörsarmatur förbrukar ca. 12W. I jämförelse med 230V:s led-armaturer är Neptolux produkternas energi-inbesparing över 50%. En mindre förbrukning innebär i samma proportion mindre CO 2 utsläpp. Genom att t.ex. ersätta 100 st 230V:s lysrörsarmaturer med Neptolux led-baserade armaturer minskar CO 2 utsläppen på årsnivå med 2100 kilo! Den ekonomiska inbesparingen är ca. 800 per år. En föregångare för nödbelysning Neptolux är ett intelligent nödbelysningssystem. Kablaget behöver inte utföras som en slinga utan man kan förgrena linjer från stamkablaget till olika våningar och utrymmen. Tack vare programmerbarheten kan armaturerna installeras fritt på linjen utan indelning i hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer. Centralapparaten följer kontinuerligt med armaturernas skick och utför regelbundet de lagstadgade testerna. Kostnadsjämnförelse under 10 år (150 hänvisningsarmaturer, 350 nödljus, elpris 2007) Traditionellt system Neptolux Kontroll och justering av armaturens ljusstyrka I Neptolux-armaturerna använder man många lysdioder så att man uppnår den behövliga ljusstyrkan med så liten driftström som möjligt. Även som mest är driftströmmen endast 80% av diodtillverkarnas rekommendationer och på detta sätt har man uppnått en låg strömförbrukning och mycket lång livslängd för armaturen ,00 840,00 Års- och månadstester ,00 Armaturkostnader inkl. installation 3 573, ,00 Ackumulatorer inkl. arbete 3 200, ,12 Energikostnader / 10 år 577, ,12 Totalkostnader / 10 år 8 155,10 Det är även en säkerhetsfaktor att använda många lysdioder. En trasig lysdiod släcker inte hela armaturen. Neptolux armaturerna innehåller ett sinnrikt styr- och övervakningssystem för kontroll av ljusstyrkan som ökar de övriga lysdiodernas ljusstyrka om en eller flera är felaktiga.

5 Driftsäkerhet i toppklass Till Neptolux armaturerna använder man samma kabel som traditionellt används i brandlarmsystem, KLMA 2 x 0,8 + 0,8 kabel som enligt det nya tankesättet sänker installationskostnaderna. Alla Neptolux armaturer är försedda med batteri back-up. Armaturerna fungerar i alla situationer fastän centralapparaten är funktionsoduglig eller linjen är bruten. Neptolux nödbelysningssystem uppfyller alla standarder för nödljus, bland andra EN 50172:n. Systemet är till egenskaper och funktioner enastående i hela världen. 1s 2s 3 sekunder meter Ljusgång De led-baserade nödbelysningsarmaturerna kan installeras med 10 m:s mellanrum på 3m:s höjd. Armaturen har 10 lysdioder i två rader som reflekterar ljuset rektangulärt i golvnivå. Jämfört med en traditionell spotlight lyser NA66 upp en enhällig gång i både längd- och sidoriktning. Ljusstyrkan är beroende på avståndet mellan 1-6,5 lux. Armaturerna är lämpliga både för korridorer och övriga passager. installation färdig En snabb och enkel installation ger inbesparingar De installationsvänliga armaturerna fästes ordagrant i en handvändning. Kablage och installationssocklar kan installeras i förväg och i slutskedet av byggnadsarbetena kan armaturerna fästas i socklarna. Sålunda behöver man inte skydda armaturerna under byggnadsskedet från damm, smuts och stötar. Integration med Prodex EML -central Den av Hedengren Security tillverkade Prodex EMLcentralen är en mångövervakningscentral som förenar brandlarm och nödljus till en enda helhet i samma kabel och under samma övervakning. Till det integrerade systemet kan man ansluta förutom Neptolux-nödljus även bland annat rökdetektorer, brandtryckknappar, sirener, blinkljus och styrenheter. Till centralen kan anslutas upp till 500 larmpunkter. Prodex EML är förmånlig och funktionssäker i drift även under spänningsbortfall.

6 Systemuppbyggnad Neptolux presenterar den senaste tekniken med de nyaste möjligheterna för evakueringsbelysning. Som hjärtat i Neptolux-nödbelysningssystem fungerar den adresserbara centralen till vars två linjer kan anslutas tillsammans 254 st hänvisnings- och/eller nödbelysningsarmaturer. Som ljuskälla i Neptolux-systemet används LED (Light Emitting Diod), vilket garanterar ca. 10 års drift för hänvisningsarmaturer. Gällande nödbelysningsarmaturerna så följer ljuskällans livstid byggandens livscykel. Tack vare det unika Flex-it fästet kan samma armatur monteras antingen på vägg eller i tak. Systemet styrs med den moderna med grafisk display försedda NEPTO-KLG manöverpanelen. Manöverpanelens display visar adress och placering för den larmande eller felaktiga armaturen på valbart språk. Språkalternativen är finska, svenska, norska, engelska eller estniska. Underhåll I standarden för nödbelysning, EN 50172, har man fäst speciell uppmärksamhet för att försäkra sig om driftsäkerheten. Systemet skall testas regelbundet minst en gång per månad. Neptolux systemets centralenhet övervakar och testar kontinuerligt hela systemets funktion automatiskt. Åtgärderna memoreras i centralens minne och fel- samt larmuppgifterna visas i manöverpanelens display. GSM nödbelysningssystemets uppföljning kan ske oberoende av tid och plats med GSM-larmöverföring. Systemfel kan lätt styras till kundens eller servicebolagets GSM-telefoner. Av GSM-mottagarna kan man bilda en larmring så att larmet går fram även om någon av nyckelpersonerna är utanför hörbarhetsområdet. Kablage Neptolux-systemets kablage utförs lätt och snabbt med KLMA 2 x 0,8 + 0,8 kabel. Kablaget behöver inte utföras som en slinga och kan vid behov delas t.ex våningsvis eller områdesvis. Nödljusen kan fritt installeras parallellt utan indelning i hänvisnings- och nödljusarmaturer. Neptolux idé med installationssockel gör det möjligt att koppla in sockeln redan före montering av den egentliga armaturen! Armaturerna kan monteras i sockeln med en lätt vridrörelse när man vill, i takt med hur byggnadsarbetena framskrider. Kontrollrum Larm- och feluppgifter från Neptolux-systemet kan överföras till HHL-grafikprogrammets planritningar som larmpunkter, som en del av hela fastighetens säkerhetssystem. Från kontrollrummet kan man med hjälp av NEPTO-INSTALL-programmet underhålla Neptolux-systemet. Nödbelysningsarmatur Tack vare integration av nödbelysningsoch brandlarmssystem kan takarmaturerna programmeras så att de vid fara visar den säkraste vägen ut i den riktning som den blinkande ljuskäglan indikerar.

7 Hänvisningsarmatur Armaturernas ljusstyrka kan justeras efter olika förhållanden som råder. I stand by läge är strömförbrukningen liten tack vare LEDtekniken. Om nödbelysningen upplevs som störande kan ljusstyrkan dämpas. Vid behov återgår de till sin ursprungliga ljusstyrka. HedGraphics Systemet är integrerat med en tredimensionell HedGraphics larmgrafik, med vars hjälp man kan lokalisera den felaktiga komponenten stegvist börjande från en kartöversikt till själva utrymmet där komponenter befinner sig. Programmet är idealiskt för fjärrövervakning och kan även användas i samband med övriga säkerhetssystem från Hedengren Security. HEDSAM -passerkontrollsystem HHL -inbrottslarmsystem PRODEX brandlarmsystem Manöverpanel Armaturernas funktioner kan styras och testas centralt från en manöverpanel. Allmän belysning I svåra passager och dåligt belysta nödutgångar kan man installera step-ljus som hjälpbelysning. Step-ljusen är även de adresserbara och LED-baserade.

8 Produkter HedGraphics larmgrafik-program Neptolux-nödbelysningssystemets larm- och feluppgifter kan införas på grafikprogrammets planritningar som larmpunkter och som en del av hela fastighetens säkerhetssystem. larmgrafiken kräver Win2000 eller XP visar armaturens feluppgifter på datorns skärm på fastighetens bottenplan innehåller programmets skyddsmodul HHL-SMARTKEY NEPTO-LITE nödbelysningscentral Centralenheten NEPTO-LITE matar i normalsituation driftspänning till de adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna. Vid nätavbrott matas armaturerna av den inbyggda stationära ackumulatorn. Armaturens fellarm indikeras i centralen och i armaturen med en lysdiod. armaturer: 60 st adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 29 VAC (150 VA) nominell spänning: 12 VDC I/O-utgångar: 1 st reläutgång mått: 270 x 350 x 84 mm PSS-40/29 transformator för LITE-centraler 29 VAC, 38 VA utgång: 29 VAC / 38 VA skyddsklass: IP40 drifttemperatur: max. 40 C installation: med snabbfäste i 35 mm:s DIN-skena eller på vägg med fyra skruvar tillverkningsklass: SS (EN60742) vikt: 1,1 kg NEPTO-127 nödbelysningscentral Centralenheten NEPTO-127 matar i normalsituation driftspänning till de adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna. Vid nätavbrott matas armaturerna av den inbyggda stationära ackumulatorn. Armaturens fellarm indikeras i centralen och i armaturen med en lysdiod. armaturer: 127 st adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 35 VAC / 120 VA nominell spänning: 24 VDC / 2,5 A I/O-utgångar: 1 st reläutgång mått: 270 x 350 x 84 mm NEPTO-KLG adresserbar nödbelysningscentral Nödbelysningscentralen innehåller två adresserbara datalinjer. Till vardera linjen kan fritt anslutas 127 st hänvisningseller nödljusarmaturer. I normaldrift matar centralen driftspänningen till armaturerna och samtidigt utförs automatisk testning och övervakning av systemets funktioner. Alla händelser memoreras i centralens minne och kan avläsas i manöverpanelens display. armaturer: 254 st adresserbara hänvisnings- och/eller nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 29 VAC (150 VA) nominell spänning: 12 VDC intern ackumulator: 7,2 Ah I/O-utgångar: 1 st reläutgång och 7 st digitala utgångar modemanslutning: RS-232 anslutning för manöverpanel: RS-485/9600 baud händelseminne: 500 senaste händelser mått: 295 x 475 x 100 mm PVS-222/35V transformator för NEPTO 254 -centraler 35 VAC, 220 VA utgång: 35 VAC / 220 VA skydssklass: IP44 drifttemperatur: max. 30 C väggmontage: med fyra skruvar tillverkningsklass: SS (EN60742) vikt: 3,2 kg NEPTO-POWER 12/24 LM Slingstyrd 230V/500W central som kan användas tillsammans med det adresserbara Neptolux-systemet. spänningshöjande strömkälla kabelanslutning: max. 2,5 mm 2 utgångar: 12 VDC / 24 VDC (2 x 5 A) ackumulatorer: 2 st, 7 Ah / 1 h reservgång gruppvis övervakning av armaturerna kan styras med NEPTO-I/O-enheten för 12/24 armaturer NEPTO-KLG manöverpanel För handhavande av centralen används manöverpanelen NEPTO-KLG som är försedd med en grafisk display. I systemet kan användas upp till 8 st manöverpaneler. nominell spänning: 12 VDC display: grafisk display 128 x 64 pixel displayens storlek: 60,0 x 32,5 mm mått: 147 x 144 x 29 mm för centraler PVS-120A/35V transformator för NEPTO-127 centraler 35 VAC, 120 VA utgång: 35 VAC / 120 VA skyddsklass: IP40 drifttemperatur: max. 40 C för väggmontage tillverkningsklass: SS (EN60742) NC-100LM NEPTO-POWER 12/24 LM NC-100LM nödljusarmatur 9-30 VDC för anslutning till Nepto Power 12/24 central installationshöjd max. 9m infällt montage, slät yta lackad aluminium mått (Ø x k) 103 x 20 mm

9 NA66 NL66 NEPTO-LITE NA55 NA20 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D neråt N20L vänster N20R höger NAW20 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D neråt N20L vänster N20R höger NEPTO-ROUTE 66 adresserbar nödljusarmatur Led-baserad, adresserbar nödbelysningsarmatur med 10 st lysdioder. Armaturernas installationsavstånd är 9m vid 3,5m:s installationshöjd. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94 V-O lystid 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått (Ø x k): 99,7 x 38 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NEPTO-STEP adresserbar nödbelysningsarmatur Led-baserad, adresserbar armatur för installation vid trappfot i enkel installationsdosa. brandklass: UL94V-O lystid 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 80 x 80 x 12 mm NEPTO-LUX20 NA20 adresserbar hänvisningsarmatur Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med Flex-it gångjärnsfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20(vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h/3 h skyddsklass:ip 44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totlahöjd vid takinstallation 191,5 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NAW20 adresserbar hänvisningsarmatur för väggmontage Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med med väggfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje brandklass: UL94V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20(vänster), 20R (höger), 20D (ner) lystid: 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 73 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NA40 NAH20 NAH40 NEPTO-LUX40 NA40 adresserbar hänvisningsarmatur Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med Flex-it gångjärnsfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40(vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 350 x 253 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 336,4 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) Neptolux 20 - NAH20 adresserbar hänvisningsarmatur material: eloxerad aluminium brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20L (vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddklass: IP44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totalhöjd vid takinstallation 191, 5 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) NAH20BO Mörkläggningstape Med tapen kan man ändra en hängande dubbelsidig hänvisningsarmaturs hänvisning till enkelriktad. färg: silver Neptolux 40 - NAH40 adresserbar hänvisningsarmatur material: eloxerad aluminium brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40L (vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP44 mått: 350 x 253 x 32 (skylteni) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 336,4 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) NAH40BO Mörkläggningstape Med tapen kan man ändra en hängande dubbelsidig hänvisningsarmaturs hänvisning till enkelriktad. färg: silver

10 NL20 NEPTO-LITE NEPTO-127 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D N20L N20R NL40 neråt vänster höger NEPTO-LITE NEPTO-127 Neptolite 20 - NL20 automatisk övervakning, för Lite-centraler brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20L (vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totalhöjd vid takinstallation 191, 5 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) Neptolite 40 - NL40 automatisk övervakning, för Lite-centraler brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40L (vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP 44 mått: 350 x 253 x 32 (skylten) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 36,4 mm (+ 10 mm kanta YBN R/3) NEPTO POWER V:n central Slingstyrd 230V/500W central som kan användas tillsammans med det adresserbara Neptolux-systemet. spänningshöjande strömkälla kabelanslutning: max. 2,5 mm 2 utgångar: 6st, 2A glasrörssäkringar ackumulatorer: 2 st, 42 Ah / 1 h reservgång option: gruppvis övervakning av armaturerna YBN-R/3 installationssockel Universalsockel för hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer, med anslutningskontakter för kablage. Sockeln innehåller inte elektronik eller ackumulator. färg: elfenbens vit material: ABS-plast brandklass: UL94 V-O konnektorer: rostfritt stål skyddsklass: IP 44 mått (Ø x k): 100 x 10 mm NEPTO-install installations- och programmeringsprogram för programmering och underhåll av centralen för programmering krävs programmeringskabeln HHL-OHJKA TCH-B100 programmeringsenhet för programmering av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturernas adress innehåller programmeringskabeln PL-3 NEPTO-I/O I/O-enhet I/O -enhet för nödbelysningscentralens adresserbara databuss som även tillhandahåller driftspänningen. Via I/O-enheten inkopplas systemets nödtryckknappar och fasvakter. 4 st ingångar mått: 100 x 110 x 35 mm HHL-1RL/3A reläkort försett med en potentialfri reläutgång styrspänning 12 VDC strömförbrukning 37,5 ma (12 VDC) mått: 50 x 37 mm XR-3000 reläkort försett med tre potentialfria reläutgångar 3 st reläutgångar NC/NO minus (-) styrd HHL-LBR enhet för övervakning av laddning för centralenheten med enheten förhindrar man ackumulatorns djupurladdning om nätavbrottet överstiger 50 timmar HHL-RS232-ISOLFL RS232-isolator Då man ansluter centralens RS232-utgångar till övriga enheter med skyddsjord (jordad anslutning) t.ex en dator eller skrivare kan jordläckor förekomma. Detta kommer sig av att dessa enheter normalt har en till skyddsjorden ansluten RS232-minus (-) ledare. Vid ovannämda inkoppling måste man använda ett RS2322-ISOL kort om RS-232 enheten inte befinner sig bakom samma spänningsmatning. I allmänhet innebär detta samma rum. RS-kabelns längd utan RS232- ISOL kortet får inte överskrida 20m. HHL-LAN portserver nätverkskort, rs232<->ethernet omvandlare för att ansluta NEPTO254 centralen till ethernet-nätverk 10/100Mbit/s driftspänning 9-30VDC strömförsörjning från NEPTO254 centralen (PRG-skruvkonnektor) maximi avstånd från centralen 200m

11 FL SWITCH SFN 5TX 5-portars ethernet switch endast på beställning för att förgrena och skarva ethernetnätverket i CAT-kablage RJ45-konnektorer max avstånd till följande switch eller enhet 100m icke kontrollerbar 10/100Mbit/s driftspänning (18, VDC) strömförbrukning ~90mA (24VDC) för strömförsörjning används HEDSAM POW5 FL SWITCH SFN 8TX 8-portars ethernet switch endast på beställning för att förgrena och skarva ethernetnätverket i CAT-kablage RJ45-konnektorer max avstånd till följande switch eller enhet 100m icke kontrollerbar 10/100Mbit/s driftspänning (18, VDC) strömförbrukning ~90mA (24VDC) för strömförsörjning används HEDSAM POW5 PMC100-1 PiXORD mediaomvandlare parkabel <-> ethernet för att överföra ethernet-nätverket över parkabelförbindelse RJ45-anslutning för ethernet / skruvanslutning för parkabeln max avstånd 1500m parvis installation ( master och slave enhet) ingen MAC eller IP adress överföringskapacitet: 95Mbit/s / 200m ; 20Mbit/s / 1500m driftspänning 5VDC strömförbrukning max 2A för strömförsörjning HEDSAM POW5 + spänningssänkare SC-24/5 DMC-8 robottelefon DMC-8 robottelefonen överför via telefonnätet fel-/larmuppgifter till vakt- och servicebolag. försedd med SIA-format robottelefon med datakommunikation till -centralen 8 st ingångar mått: 170 x 95 x 20 mm Ni-MH6F22 8,4 V ackumulator Metallhybrid-ackumulator 8,4 VDC / 0,2 Ah Li-Ion ackumulator 500 mah 8,4 V för Neptolux NA armaturer för kalla utrymmen, max -25 C 3h reservdrift RT 1270 ackumulator 12 VDC / 7,0 Ah NEPTO-BBS-2 nödtryckknapp för ytmontering avsedd tryckknapp för nödstart av nödbelysningen mått: 87 x 87 x 33/22 mm EXTOUT-8/4.02 reläkort Ökar centralens utgångar med 8 st. Till utgångarna kan programmeras alla behövliga funktioner bland annat för att ansluta sig till yttre systemenheter. Till centralen kan anslutas upp till 4 st kort. 8 st reläutgångar 1 A 30 V RS-485 -datbussanslutning (DIL-128) till samma databuss kan anslutas 4 st kort mått: 110 x 75 x 42 mm för installation på skena HEDSAM POW5 spänningskälla med batteriback-up 24VDC / 5A kortslutningsskydd skydd mot djupurladdning 230VAC nätmatning inneh. 2st 7,2Ah ackumulatorer SC-24/5 spänningsomvandlare endast på beställning spänningssänkare från 24VDC->5VDC används för att anpassa HEDSAM POW utgångsspänning till PMC-100 mediaomvandlaren GKRC-02F fasvakt För områdesövervakning till Neptolux centraler med hjälp av Nepto I/O-enhet. Anslutes till gruppcentralen för att känna av nätavbrott. NL-RK pendelfäste färdiga gängor för anslutning av installationsbotten gänga för M8-gängstång fastspänning med kontramutter öppning för kablage färg: svart innehåller inte gängstång lämpar sig för alla Neptolux-armaturer PRODEXBOX mått 400 x 426 x 145 mm för mediaomvandlare, portserver, switchar etc.

12 Neptolux nödbelysningssystemet är ett resultat av ett nogrannt utvecklingsarbete och många nya innovationer vilket leder till att nödbelysningen kan hållas kostnadseffektiv och miljömedveten hela sin livstid utan att pruta på säkerheten. En enkel installation, förmånligt kablage, intelligent inkopplingssystem, moderna led-baserade armaturer, sammankoppling med övriga säkerhetssystem och en pålitlig funktion vid nödsituationer allt detta är Neptolux. Oy Neptolux Ab Erkkilänkatu TAMPERE Finland Puh. (09) Fax. (03) Tryggt att röra sig i alla situationer

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX NEPTOLUX Kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar Neptolux är ett designat, driftsäkert system för kontroll,

Läs mer

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning.

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. Brandlarm med integrerad nödbelysning i teknikens framkant. Prodex FIREscape

Läs mer

En central Två system integrerade för din säkerhet

En central Två system integrerade för din säkerhet En central Två system integrerade för din säkerhet En central Två system integrerade för din säkerhet Prodex FirEscape är ett kombinerat brandlarms- och nödbelysningssystem, samt ett aktivt hänvisande

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

en intelligent vägvisare

en intelligent vägvisare en intelligent vägvisare Prodex FIREscape är mycket mer än bara ett brandlarmsystem, systemet bildar tillsammans med nödljus och hänvisningsskyltar en helhet för person- och fastighetens säkerhet. Prodex

Läs mer

NEPTOLUX 2.0. För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar

NEPTOLUX 2.0. För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar EPTOUX.0 För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar EPTOUX Kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar eptolux är ett designat, driftsäkert system för kontroll,

Läs mer

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm Datablad SDF00254SE Version 1.3 23/08/2016 Brandlarm System FX3Net Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FX3Net Brandlarmsystem ESMI FX3Net brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär

Läs mer

Voyager Elite. Flexibel familj för nödljus med hög prestanda

Voyager Elite. Flexibel familj för nödljus med hög prestanda Voyager Elite Flexibel familj för nödljus med hög prestanda Voyager Elite En komplett lösning för nödljus Elegant belysning för modern inredning. Med Voyager Eliteserien presenterar Thorn en komplett familj

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Exilight nödbelysningscentraler, hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer

Exilight nödbelysningscentraler, hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer Exilight Nödbelysningscentraler, Nödbelysningscentral Nödbelysningscentraler Nödbelysningscentraler Hänvisningsarmaturer Nödbelysningsarmaturer Easy Control Easy

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

NÖDLJUSARMATURER CUPOLA GOODLITE

NÖDLJUSARMATURER CUPOLA GOODLITE NÖDLJUSARMATURER CUPOLA GOODLITE Nödljusarmaturen och hänvisningsarmaturen, Cupola Goodlite, är väl utformad till att passa i många olika miljöer. Armaturen är lätt att handskas med och att montera upp.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Styrskåp för system A3000 open med ECC2

Styrskåp för system A3000 open med ECC2 Databuss 1 Databuss 2 2013-11-20 Styrskåp för system A3000 open med ECC2 Centralenhet ECC2: Menypanel USB port Nätverksuttag RJ45 4 st programerbara ingångar Inställning vid leverans: 1. Start av hetvattenspolning

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brandlarm och nödbelysning på samma slinga Nödbelysningen strömförsörjs via detektorslingan Adresserbara nödljusarmaturer 2 Innehållsförteckning Delta Quad

Läs mer

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 CENTRALBATTERISYSTEM FZLV Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 Att visa vart man ska det är vår filosofi och affärsidé. Accenta AB marknadsför och säljer ett brett sortiment av hän visningsarmaturer,

Läs mer

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N El-skåp Energimätare och multiinstrument Energimätare Energimätare digital, 3-fas med eller utan N Anslutning med strömtransformatorer Hög mätnoggrannhet Snabb och enkel navigering Expanderbar True RMS

Läs mer

Automatiskt brandlarmsystem

Automatiskt brandlarmsystem TEKNISK INFORMATION Automatiskt brandlarmsystem PRODEX är ett avancerat adresserbart brandlarmsystem i analogt och/eller konventionellt utförande. PRODEX brandlarmcentralen är ett resultat av Hedpro Securitys

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER LED NYHETER Sensorarmatur RS PRO LED RS PRO LED är en nyutvecklad armatur som är helt optimerad och anpassad för LED i kombination med sensor- och radioteknik. Vid konstruktionen av RS PRO LED har Steinels

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system:

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system: Säkerhetssystem Säkerhetssystem Den första av Hedengren Security planerade HHLcentralen såg dagen ljus år 1987. Sedan dess har världen förändrats och de tekniska lösningarna har gått framåt med stormkliv,

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB VOT6506 SVE NÖDBELYSNINGSCENTRAL Monterings- och servicemanual TKT65XXB FÖRVARA PÅ SÄKER PLATS FÖR SENARE ANVÄNDNING 2 TKT65XXB PRODUKTBESKRIVNING REV.3; 24.2.2009 PHO Innehållsförteckning Sida 1. Produktegenskaper

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

SM950 LARMDONSSTYRNING

SM950 LARMDONSSTYRNING DONSSTYRNING BESKRIVNING Larmdonskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Byggbelysning. Armaturer för krävande miljöer!

Byggbelysning. Armaturer för krävande miljöer! Byggbelysning Armaturer för krävande miljöer! Vi på Stitec Harald Stigefelt VD / Produktuveckling +46 (0) 371 565 001 harald@stitec.se Anders Hamrén Marknads & Försäljningschef +46 (0) 708 233 757 anders.hamren@stitec.se

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Lighting people and places Voyager Sigma Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Välj Voyager Sigma om du söker nödljusarmatur för enkel installation, levereras med energisnåla lysdiodslösningar.

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402 Utgåva 1 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE ANVISNINGAR FÖRE INSTALLATION! Installations Guide. Light Eco

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE ANVISNINGAR FÖRE INSTALLATION! Installations Guide. Light Eco Installations Guide Light Eco 2.4 3.8 4.8 6.6 9.9 13.2 Läs igenom denna guide noggrant innan installationen påbörjas. Bryt huvudströmmen innan in/ ur koppling av Light Eco. Det är viktigt att luften kan

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

EFFEKTA introducerar 5 års garanti!

EFFEKTA introducerar 5 års garanti! EEKTA introducerar 5 års garanti! Den första februari införde vi 5 års garanti på en stor del av våra armaturer med lysdioder. Eftersom vi arbetar för att höja säkerheten i publika anläggningar känns det

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

Aspirerande rökdetektorer

Aspirerande rökdetektorer TM LaserSense branddetektering Aspirerande rökdetektorer Edwards LaserSense är en mycket avancerad högkänslighetsaspirerade rökdetetektor som kan användas i en mängd olika applikationer för att upptäcka

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

NEPTOLUX 2.0. För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar

NEPTOLUX 2.0. För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar Security NEPTOLUX.0 För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX Kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar Neptolux är ett designat, driftsäkert system

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer