inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem"

Transkript

1 inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

2 nödbelysningssystem Den gröna epokens nödbelysningssystem. Neptolux är föregångare i världen när det gäller produktutveckling som i första hand beaktar miljövärden (Design for Environment, DfE). Systemet baserar sig på led-teknik där man beaktar systemets hela livstid ända från installation till dess systemet tas ur bruk och går till återanvändning. I Neptolux nödbelysningssystem har man använt material som är helt återanvändningsbara och som inte förorsakar extra belastning på naturen och miljön. På grund av den enastående svagströmstekniken minskar ledningskostnaderna med 60 % vid installation jämfört med system baserade på centralbatterier. Eftersom man i Neptolux nödbelysningssystemet använder sig av batteri backup i armaturerna kan man använda normal brandlarmskablage istället för tung brandsäker FRH-kabel. Installations- och driftsättningskostnaderna är avsevärt lägre jämfört med traditionella system på grund av det enastående konfigurationsprogrammet. Neptolux nödbelysningssystemets miljövänlighet märks speciellt i energikostnader vad gäller drift och underhåll av systemet samt i CO 2 -utsläpp. I tabellen bredvid är jämfört energiförbrukningen och CO 2 utsläppet på årsnivå för ett system med 100 armaturer jämfört med traditionella på lysrör baserade system. System med 100 armaturer Årliga CO 2 utsläpp* och energiförbrukning (kwh) lysrör 8W LED 230V Neptolux 2733,12 kg kwh 911,04 kg 3504 kwh 113,88 kg 438 kwh * 236g / kwh VTT 1999 VTT är forskningsorganisation i Finland

3 Fördelar med Neptolux: Miljövänligt med avseende på energiförbrukning och CO 2 utsläpp Kostnadseffektivt system vid förverkling och underhåll Inga besvärliga uträkningar krävs i planeringsstadiet Hänvisnings- och nödljusarmaturer i samma linje Enkel installation Inget dyrt kablage Max längd för linjen 500/1000m Upp till 127 armaturer i samma linje Extrem driftsäkerhet tack vare batteri backup i armaturerna Enkel underhållsservice Automatisk övervakning av systemet Äldre system kan lätt uppdateras till ett adresserbart utan tilläggskablage I planeringen av Neptolux nödbelysningssystemet har man även satsat på driftsäkerhet och användarvänlighet. I systemet finns inbyggt ett internt övervakningssystem som oupphörligt övervakar led:arnas och ackumulatorernas skick. Vid behov skickar systemet en detaljerad felanmälan till manöverpanelen eller sänder felanmälan vidare till servicebolagets kontrollrum via IP-nätverk eller GSM. Med hjälp av grafikprogrammet kan all information visas på bottenritningarna som adresserbara larmpunkter. Neptolux systemets nödljus kan även användas i Prodex-brandlarmssystem. Ett dylikt integrerat brandlarm/nödljussystem, Prodex EML, kan vid brandlarm styra personer tryggt ut från byggnaden.

4 Energiförbrukning och CO 2 utsläpp En Neptolux hänvisningsarmatur förbrukar inklusive effektförluster under 0,5W. En motsvarande 8 watts lysrörsarmatur förbrukar ca. 12W. I jämförelse med 230V:s led-armaturer är Neptolux produkternas energi-inbesparing över 50%. En mindre förbrukning innebär i samma proportion mindre CO 2 utsläpp. Genom att t.ex. ersätta 100 st 230V:s lysrörsarmaturer med Neptolux led-baserade armaturer minskar CO 2 utsläppen på årsnivå med 2100 kilo! Den ekonomiska inbesparingen är ca. 800 per år. En föregångare för nödbelysning Neptolux är ett intelligent nödbelysningssystem. Kablaget behöver inte utföras som en slinga utan man kan förgrena linjer från stamkablaget till olika våningar och utrymmen. Tack vare programmerbarheten kan armaturerna installeras fritt på linjen utan indelning i hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer. Centralapparaten följer kontinuerligt med armaturernas skick och utför regelbundet de lagstadgade testerna. Kostnadsjämnförelse under 10 år (150 hänvisningsarmaturer, 350 nödljus, elpris 2007) Traditionellt system Neptolux Kontroll och justering av armaturens ljusstyrka I Neptolux-armaturerna använder man många lysdioder så att man uppnår den behövliga ljusstyrkan med så liten driftström som möjligt. Även som mest är driftströmmen endast 80% av diodtillverkarnas rekommendationer och på detta sätt har man uppnått en låg strömförbrukning och mycket lång livslängd för armaturen ,00 840,00 Års- och månadstester ,00 Armaturkostnader inkl. installation 3 573, ,00 Ackumulatorer inkl. arbete 3 200, ,12 Energikostnader / 10 år 577, ,12 Totalkostnader / 10 år 8 155,10 Det är även en säkerhetsfaktor att använda många lysdioder. En trasig lysdiod släcker inte hela armaturen. Neptolux armaturerna innehåller ett sinnrikt styr- och övervakningssystem för kontroll av ljusstyrkan som ökar de övriga lysdiodernas ljusstyrka om en eller flera är felaktiga.

5 Driftsäkerhet i toppklass Till Neptolux armaturerna använder man samma kabel som traditionellt används i brandlarmsystem, KLMA 2 x 0,8 + 0,8 kabel som enligt det nya tankesättet sänker installationskostnaderna. Alla Neptolux armaturer är försedda med batteri back-up. Armaturerna fungerar i alla situationer fastän centralapparaten är funktionsoduglig eller linjen är bruten. Neptolux nödbelysningssystem uppfyller alla standarder för nödljus, bland andra EN 50172:n. Systemet är till egenskaper och funktioner enastående i hela världen. 1s 2s 3 sekunder meter Ljusgång De led-baserade nödbelysningsarmaturerna kan installeras med 10 m:s mellanrum på 3m:s höjd. Armaturen har 10 lysdioder i två rader som reflekterar ljuset rektangulärt i golvnivå. Jämfört med en traditionell spotlight lyser NA66 upp en enhällig gång i både längd- och sidoriktning. Ljusstyrkan är beroende på avståndet mellan 1-6,5 lux. Armaturerna är lämpliga både för korridorer och övriga passager. installation färdig En snabb och enkel installation ger inbesparingar De installationsvänliga armaturerna fästes ordagrant i en handvändning. Kablage och installationssocklar kan installeras i förväg och i slutskedet av byggnadsarbetena kan armaturerna fästas i socklarna. Sålunda behöver man inte skydda armaturerna under byggnadsskedet från damm, smuts och stötar. Integration med Prodex EML -central Den av Hedengren Security tillverkade Prodex EMLcentralen är en mångövervakningscentral som förenar brandlarm och nödljus till en enda helhet i samma kabel och under samma övervakning. Till det integrerade systemet kan man ansluta förutom Neptolux-nödljus även bland annat rökdetektorer, brandtryckknappar, sirener, blinkljus och styrenheter. Till centralen kan anslutas upp till 500 larmpunkter. Prodex EML är förmånlig och funktionssäker i drift även under spänningsbortfall.

6 Systemuppbyggnad Neptolux presenterar den senaste tekniken med de nyaste möjligheterna för evakueringsbelysning. Som hjärtat i Neptolux-nödbelysningssystem fungerar den adresserbara centralen till vars två linjer kan anslutas tillsammans 254 st hänvisnings- och/eller nödbelysningsarmaturer. Som ljuskälla i Neptolux-systemet används LED (Light Emitting Diod), vilket garanterar ca. 10 års drift för hänvisningsarmaturer. Gällande nödbelysningsarmaturerna så följer ljuskällans livstid byggandens livscykel. Tack vare det unika Flex-it fästet kan samma armatur monteras antingen på vägg eller i tak. Systemet styrs med den moderna med grafisk display försedda NEPTO-KLG manöverpanelen. Manöverpanelens display visar adress och placering för den larmande eller felaktiga armaturen på valbart språk. Språkalternativen är finska, svenska, norska, engelska eller estniska. Underhåll I standarden för nödbelysning, EN 50172, har man fäst speciell uppmärksamhet för att försäkra sig om driftsäkerheten. Systemet skall testas regelbundet minst en gång per månad. Neptolux systemets centralenhet övervakar och testar kontinuerligt hela systemets funktion automatiskt. Åtgärderna memoreras i centralens minne och fel- samt larmuppgifterna visas i manöverpanelens display. GSM nödbelysningssystemets uppföljning kan ske oberoende av tid och plats med GSM-larmöverföring. Systemfel kan lätt styras till kundens eller servicebolagets GSM-telefoner. Av GSM-mottagarna kan man bilda en larmring så att larmet går fram även om någon av nyckelpersonerna är utanför hörbarhetsområdet. Kablage Neptolux-systemets kablage utförs lätt och snabbt med KLMA 2 x 0,8 + 0,8 kabel. Kablaget behöver inte utföras som en slinga och kan vid behov delas t.ex våningsvis eller områdesvis. Nödljusen kan fritt installeras parallellt utan indelning i hänvisnings- och nödljusarmaturer. Neptolux idé med installationssockel gör det möjligt att koppla in sockeln redan före montering av den egentliga armaturen! Armaturerna kan monteras i sockeln med en lätt vridrörelse när man vill, i takt med hur byggnadsarbetena framskrider. Kontrollrum Larm- och feluppgifter från Neptolux-systemet kan överföras till HHL-grafikprogrammets planritningar som larmpunkter, som en del av hela fastighetens säkerhetssystem. Från kontrollrummet kan man med hjälp av NEPTO-INSTALL-programmet underhålla Neptolux-systemet. Nödbelysningsarmatur Tack vare integration av nödbelysningsoch brandlarmssystem kan takarmaturerna programmeras så att de vid fara visar den säkraste vägen ut i den riktning som den blinkande ljuskäglan indikerar.

7 Hänvisningsarmatur Armaturernas ljusstyrka kan justeras efter olika förhållanden som råder. I stand by läge är strömförbrukningen liten tack vare LEDtekniken. Om nödbelysningen upplevs som störande kan ljusstyrkan dämpas. Vid behov återgår de till sin ursprungliga ljusstyrka. HedGraphics Systemet är integrerat med en tredimensionell HedGraphics larmgrafik, med vars hjälp man kan lokalisera den felaktiga komponenten stegvist börjande från en kartöversikt till själva utrymmet där komponenter befinner sig. Programmet är idealiskt för fjärrövervakning och kan även användas i samband med övriga säkerhetssystem från Hedengren Security. HEDSAM -passerkontrollsystem HHL -inbrottslarmsystem PRODEX brandlarmsystem Manöverpanel Armaturernas funktioner kan styras och testas centralt från en manöverpanel. Allmän belysning I svåra passager och dåligt belysta nödutgångar kan man installera step-ljus som hjälpbelysning. Step-ljusen är även de adresserbara och LED-baserade.

8 Produkter HedGraphics larmgrafik-program Neptolux-nödbelysningssystemets larm- och feluppgifter kan införas på grafikprogrammets planritningar som larmpunkter och som en del av hela fastighetens säkerhetssystem. larmgrafiken kräver Win2000 eller XP visar armaturens feluppgifter på datorns skärm på fastighetens bottenplan innehåller programmets skyddsmodul HHL-SMARTKEY NEPTO-LITE nödbelysningscentral Centralenheten NEPTO-LITE matar i normalsituation driftspänning till de adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna. Vid nätavbrott matas armaturerna av den inbyggda stationära ackumulatorn. Armaturens fellarm indikeras i centralen och i armaturen med en lysdiod. armaturer: 60 st adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 29 VAC (150 VA) nominell spänning: 12 VDC I/O-utgångar: 1 st reläutgång mått: 270 x 350 x 84 mm PSS-40/29 transformator för LITE-centraler 29 VAC, 38 VA utgång: 29 VAC / 38 VA skyddsklass: IP40 drifttemperatur: max. 40 C installation: med snabbfäste i 35 mm:s DIN-skena eller på vägg med fyra skruvar tillverkningsklass: SS (EN60742) vikt: 1,1 kg NEPTO-127 nödbelysningscentral Centralenheten NEPTO-127 matar i normalsituation driftspänning till de adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna. Vid nätavbrott matas armaturerna av den inbyggda stationära ackumulatorn. Armaturens fellarm indikeras i centralen och i armaturen med en lysdiod. armaturer: 127 st adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 35 VAC / 120 VA nominell spänning: 24 VDC / 2,5 A I/O-utgångar: 1 st reläutgång mått: 270 x 350 x 84 mm NEPTO-KLG adresserbar nödbelysningscentral Nödbelysningscentralen innehåller två adresserbara datalinjer. Till vardera linjen kan fritt anslutas 127 st hänvisningseller nödljusarmaturer. I normaldrift matar centralen driftspänningen till armaturerna och samtidigt utförs automatisk testning och övervakning av systemets funktioner. Alla händelser memoreras i centralens minne och kan avläsas i manöverpanelens display. armaturer: 254 st adresserbara hänvisnings- och/eller nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 29 VAC (150 VA) nominell spänning: 12 VDC intern ackumulator: 7,2 Ah I/O-utgångar: 1 st reläutgång och 7 st digitala utgångar modemanslutning: RS-232 anslutning för manöverpanel: RS-485/9600 baud händelseminne: 500 senaste händelser mått: 295 x 475 x 100 mm PVS-222/35V transformator för NEPTO 254 -centraler 35 VAC, 220 VA utgång: 35 VAC / 220 VA skydssklass: IP44 drifttemperatur: max. 30 C väggmontage: med fyra skruvar tillverkningsklass: SS (EN60742) vikt: 3,2 kg NEPTO-POWER 12/24 LM Slingstyrd 230V/500W central som kan användas tillsammans med det adresserbara Neptolux-systemet. spänningshöjande strömkälla kabelanslutning: max. 2,5 mm 2 utgångar: 12 VDC / 24 VDC (2 x 5 A) ackumulatorer: 2 st, 7 Ah / 1 h reservgång gruppvis övervakning av armaturerna kan styras med NEPTO-I/O-enheten för 12/24 armaturer NEPTO-KLG manöverpanel För handhavande av centralen används manöverpanelen NEPTO-KLG som är försedd med en grafisk display. I systemet kan användas upp till 8 st manöverpaneler. nominell spänning: 12 VDC display: grafisk display 128 x 64 pixel displayens storlek: 60,0 x 32,5 mm mått: 147 x 144 x 29 mm för centraler PVS-120A/35V transformator för NEPTO-127 centraler 35 VAC, 120 VA utgång: 35 VAC / 120 VA skyddsklass: IP40 drifttemperatur: max. 40 C för väggmontage tillverkningsklass: SS (EN60742) NC-100LM NEPTO-POWER 12/24 LM NC-100LM nödljusarmatur 9-30 VDC för anslutning till Nepto Power 12/24 central installationshöjd max. 9m infällt montage, slät yta lackad aluminium mått (Ø x k) 103 x 20 mm

9 NA66 NL66 NEPTO-LITE NA55 NA20 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D neråt N20L vänster N20R höger NAW20 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D neråt N20L vänster N20R höger NEPTO-ROUTE 66 adresserbar nödljusarmatur Led-baserad, adresserbar nödbelysningsarmatur med 10 st lysdioder. Armaturernas installationsavstånd är 9m vid 3,5m:s installationshöjd. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94 V-O lystid 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått (Ø x k): 99,7 x 38 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NEPTO-STEP adresserbar nödbelysningsarmatur Led-baserad, adresserbar armatur för installation vid trappfot i enkel installationsdosa. brandklass: UL94V-O lystid 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 80 x 80 x 12 mm NEPTO-LUX20 NA20 adresserbar hänvisningsarmatur Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med Flex-it gångjärnsfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20(vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h/3 h skyddsklass:ip 44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totlahöjd vid takinstallation 191,5 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NAW20 adresserbar hänvisningsarmatur för väggmontage Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med med väggfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje brandklass: UL94V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20(vänster), 20R (höger), 20D (ner) lystid: 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 73 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NA40 NAH20 NAH40 NEPTO-LUX40 NA40 adresserbar hänvisningsarmatur Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med Flex-it gångjärnsfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40(vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 350 x 253 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 336,4 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) Neptolux 20 - NAH20 adresserbar hänvisningsarmatur material: eloxerad aluminium brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20L (vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddklass: IP44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totalhöjd vid takinstallation 191, 5 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) NAH20BO Mörkläggningstape Med tapen kan man ändra en hängande dubbelsidig hänvisningsarmaturs hänvisning till enkelriktad. färg: silver Neptolux 40 - NAH40 adresserbar hänvisningsarmatur material: eloxerad aluminium brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40L (vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP44 mått: 350 x 253 x 32 (skylteni) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 336,4 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) NAH40BO Mörkläggningstape Med tapen kan man ändra en hängande dubbelsidig hänvisningsarmaturs hänvisning till enkelriktad. färg: silver

10 NL20 NEPTO-LITE NEPTO-127 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D N20L N20R NL40 neråt vänster höger NEPTO-LITE NEPTO-127 Neptolite 20 - NL20 automatisk övervakning, för Lite-centraler brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20L (vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totalhöjd vid takinstallation 191, 5 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) Neptolite 40 - NL40 automatisk övervakning, för Lite-centraler brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40L (vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP 44 mått: 350 x 253 x 32 (skylten) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 36,4 mm (+ 10 mm kanta YBN R/3) NEPTO POWER V:n central Slingstyrd 230V/500W central som kan användas tillsammans med det adresserbara Neptolux-systemet. spänningshöjande strömkälla kabelanslutning: max. 2,5 mm 2 utgångar: 6st, 2A glasrörssäkringar ackumulatorer: 2 st, 42 Ah / 1 h reservgång option: gruppvis övervakning av armaturerna YBN-R/3 installationssockel Universalsockel för hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer, med anslutningskontakter för kablage. Sockeln innehåller inte elektronik eller ackumulator. färg: elfenbens vit material: ABS-plast brandklass: UL94 V-O konnektorer: rostfritt stål skyddsklass: IP 44 mått (Ø x k): 100 x 10 mm NEPTO-install installations- och programmeringsprogram för programmering och underhåll av centralen för programmering krävs programmeringskabeln HHL-OHJKA TCH-B100 programmeringsenhet för programmering av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturernas adress innehåller programmeringskabeln PL-3 NEPTO-I/O I/O-enhet I/O -enhet för nödbelysningscentralens adresserbara databuss som även tillhandahåller driftspänningen. Via I/O-enheten inkopplas systemets nödtryckknappar och fasvakter. 4 st ingångar mått: 100 x 110 x 35 mm HHL-1RL/3A reläkort försett med en potentialfri reläutgång styrspänning 12 VDC strömförbrukning 37,5 ma (12 VDC) mått: 50 x 37 mm XR-3000 reläkort försett med tre potentialfria reläutgångar 3 st reläutgångar NC/NO minus (-) styrd HHL-LBR enhet för övervakning av laddning för centralenheten med enheten förhindrar man ackumulatorns djupurladdning om nätavbrottet överstiger 50 timmar HHL-RS232-ISOLFL RS232-isolator Då man ansluter centralens RS232-utgångar till övriga enheter med skyddsjord (jordad anslutning) t.ex en dator eller skrivare kan jordläckor förekomma. Detta kommer sig av att dessa enheter normalt har en till skyddsjorden ansluten RS232-minus (-) ledare. Vid ovannämda inkoppling måste man använda ett RS2322-ISOL kort om RS-232 enheten inte befinner sig bakom samma spänningsmatning. I allmänhet innebär detta samma rum. RS-kabelns längd utan RS232- ISOL kortet får inte överskrida 20m. HHL-LAN portserver nätverkskort, rs232<->ethernet omvandlare för att ansluta NEPTO254 centralen till ethernet-nätverk 10/100Mbit/s driftspänning 9-30VDC strömförsörjning från NEPTO254 centralen (PRG-skruvkonnektor) maximi avstånd från centralen 200m

11 FL SWITCH SFN 5TX 5-portars ethernet switch endast på beställning för att förgrena och skarva ethernetnätverket i CAT-kablage RJ45-konnektorer max avstånd till följande switch eller enhet 100m icke kontrollerbar 10/100Mbit/s driftspänning (18, VDC) strömförbrukning ~90mA (24VDC) för strömförsörjning används HEDSAM POW5 FL SWITCH SFN 8TX 8-portars ethernet switch endast på beställning för att förgrena och skarva ethernetnätverket i CAT-kablage RJ45-konnektorer max avstånd till följande switch eller enhet 100m icke kontrollerbar 10/100Mbit/s driftspänning (18, VDC) strömförbrukning ~90mA (24VDC) för strömförsörjning används HEDSAM POW5 PMC100-1 PiXORD mediaomvandlare parkabel <-> ethernet för att överföra ethernet-nätverket över parkabelförbindelse RJ45-anslutning för ethernet / skruvanslutning för parkabeln max avstånd 1500m parvis installation ( master och slave enhet) ingen MAC eller IP adress överföringskapacitet: 95Mbit/s / 200m ; 20Mbit/s / 1500m driftspänning 5VDC strömförbrukning max 2A för strömförsörjning HEDSAM POW5 + spänningssänkare SC-24/5 DMC-8 robottelefon DMC-8 robottelefonen överför via telefonnätet fel-/larmuppgifter till vakt- och servicebolag. försedd med SIA-format robottelefon med datakommunikation till -centralen 8 st ingångar mått: 170 x 95 x 20 mm Ni-MH6F22 8,4 V ackumulator Metallhybrid-ackumulator 8,4 VDC / 0,2 Ah Li-Ion ackumulator 500 mah 8,4 V för Neptolux NA armaturer för kalla utrymmen, max -25 C 3h reservdrift RT 1270 ackumulator 12 VDC / 7,0 Ah NEPTO-BBS-2 nödtryckknapp för ytmontering avsedd tryckknapp för nödstart av nödbelysningen mått: 87 x 87 x 33/22 mm EXTOUT-8/4.02 reläkort Ökar centralens utgångar med 8 st. Till utgångarna kan programmeras alla behövliga funktioner bland annat för att ansluta sig till yttre systemenheter. Till centralen kan anslutas upp till 4 st kort. 8 st reläutgångar 1 A 30 V RS-485 -datbussanslutning (DIL-128) till samma databuss kan anslutas 4 st kort mått: 110 x 75 x 42 mm för installation på skena HEDSAM POW5 spänningskälla med batteriback-up 24VDC / 5A kortslutningsskydd skydd mot djupurladdning 230VAC nätmatning inneh. 2st 7,2Ah ackumulatorer SC-24/5 spänningsomvandlare endast på beställning spänningssänkare från 24VDC->5VDC används för att anpassa HEDSAM POW utgångsspänning till PMC-100 mediaomvandlaren GKRC-02F fasvakt För områdesövervakning till Neptolux centraler med hjälp av Nepto I/O-enhet. Anslutes till gruppcentralen för att känna av nätavbrott. NL-RK pendelfäste färdiga gängor för anslutning av installationsbotten gänga för M8-gängstång fastspänning med kontramutter öppning för kablage färg: svart innehåller inte gängstång lämpar sig för alla Neptolux-armaturer PRODEXBOX mått 400 x 426 x 145 mm för mediaomvandlare, portserver, switchar etc.

12 Neptolux nödbelysningssystemet är ett resultat av ett nogrannt utvecklingsarbete och många nya innovationer vilket leder till att nödbelysningen kan hållas kostnadseffektiv och miljömedveten hela sin livstid utan att pruta på säkerheten. En enkel installation, förmånligt kablage, intelligent inkopplingssystem, moderna led-baserade armaturer, sammankoppling med övriga säkerhetssystem och en pålitlig funktion vid nödsituationer allt detta är Neptolux. Oy Neptolux Ab Erkkilänkatu TAMPERE Finland Puh. (09) Fax. (03) Tryggt att röra sig i alla situationer

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Med reservation för eventuellt feltryck 09-07-01

Med reservation för eventuellt feltryck 09-07-01 Med reservation för eventuellt feltryck 09-07-01 Innehåll Innehåll... 3 Vad är smart-house?... 4 Komponenter för installation av smart-house... 5 Centralenhet... 5 Ingångar tryckknappar och slutningar

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

ARD2 352002.031 Installationsvägledning

ARD2 352002.031 Installationsvägledning Art. 251530 ARD2 352002.031 Installationsvägledning Aspirationsdetektor ~ två sektioner Brandlarmssystem 1 Installation Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB har några förpliktelser

Läs mer

Zebra Säker LED. Downlight Linz 8W komplett. Nummer Typ

Zebra Säker LED. Downlight Linz 8W komplett. Nummer Typ 77 015 11 77 015 19 77 015 21 Zebra Säker LED Vägg- och takarmaturer IP65 med verktygslös utbytbar LED-platta och sensorer. Armaturernas opala skärm i polykarbonat är vandalsäker. Stommen är producerad

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Professionella fukttransmittrar för industrin

Professionella fukttransmittrar för industrin Med sikte på framtiden testo 6651 testo 6681 Professionella fukttransmittrar för industrin NYHET! %RH C/ F C td F td g/m 3 g/kg J/g hpa H 2 O 2 ppm KJ/Kg Testos fuktsensor borgar för stabilitet Dielektriskt

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm

PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm Innehåll INBROTTSLARM DETEKTORER INOMHUS... 6 IR Detektorer... 6 IR Detektorer med anti-mask... 9 IR Detektorer för takmontage... 10 IR / MV Detektorer...

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB /1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB Givare, brytare och lås Varför skall man använda givare/brytare? /3 Beröringsfri säkerhetsgivare Eden DYNAMIC /5 Eden OSSD /7 Eden AS-i /11 Sense7 /1 Processlås

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE Kontakta oss Försäjlining/Kundsupport Robert Betts, Styrsystem betts@candelux.se Johan Olofsson, Tekniker/Styrsystem johan@candelux.se Daniel Kvist, Säljchef/Säljare region

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer