inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem"

Transkript

1 inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

2 nödbelysningssystem Den gröna epokens nödbelysningssystem. Neptolux är föregångare i världen när det gäller produktutveckling som i första hand beaktar miljövärden (Design for Environment, DfE). Systemet baserar sig på led-teknik där man beaktar systemets hela livstid ända från installation till dess systemet tas ur bruk och går till återanvändning. I Neptolux nödbelysningssystem har man använt material som är helt återanvändningsbara och som inte förorsakar extra belastning på naturen och miljön. På grund av den enastående svagströmstekniken minskar ledningskostnaderna med 60 % vid installation jämfört med system baserade på centralbatterier. Eftersom man i Neptolux nödbelysningssystemet använder sig av batteri backup i armaturerna kan man använda normal brandlarmskablage istället för tung brandsäker FRH-kabel. Installations- och driftsättningskostnaderna är avsevärt lägre jämfört med traditionella system på grund av det enastående konfigurationsprogrammet. Neptolux nödbelysningssystemets miljövänlighet märks speciellt i energikostnader vad gäller drift och underhåll av systemet samt i CO 2 -utsläpp. I tabellen bredvid är jämfört energiförbrukningen och CO 2 utsläppet på årsnivå för ett system med 100 armaturer jämfört med traditionella på lysrör baserade system. System med 100 armaturer Årliga CO 2 utsläpp* och energiförbrukning (kwh) lysrör 8W LED 230V Neptolux 2733,12 kg kwh 911,04 kg 3504 kwh 113,88 kg 438 kwh * 236g / kwh VTT 1999 VTT är forskningsorganisation i Finland

3 Fördelar med Neptolux: Miljövänligt med avseende på energiförbrukning och CO 2 utsläpp Kostnadseffektivt system vid förverkling och underhåll Inga besvärliga uträkningar krävs i planeringsstadiet Hänvisnings- och nödljusarmaturer i samma linje Enkel installation Inget dyrt kablage Max längd för linjen 500/1000m Upp till 127 armaturer i samma linje Extrem driftsäkerhet tack vare batteri backup i armaturerna Enkel underhållsservice Automatisk övervakning av systemet Äldre system kan lätt uppdateras till ett adresserbart utan tilläggskablage I planeringen av Neptolux nödbelysningssystemet har man även satsat på driftsäkerhet och användarvänlighet. I systemet finns inbyggt ett internt övervakningssystem som oupphörligt övervakar led:arnas och ackumulatorernas skick. Vid behov skickar systemet en detaljerad felanmälan till manöverpanelen eller sänder felanmälan vidare till servicebolagets kontrollrum via IP-nätverk eller GSM. Med hjälp av grafikprogrammet kan all information visas på bottenritningarna som adresserbara larmpunkter. Neptolux systemets nödljus kan även användas i Prodex-brandlarmssystem. Ett dylikt integrerat brandlarm/nödljussystem, Prodex EML, kan vid brandlarm styra personer tryggt ut från byggnaden.

4 Energiförbrukning och CO 2 utsläpp En Neptolux hänvisningsarmatur förbrukar inklusive effektförluster under 0,5W. En motsvarande 8 watts lysrörsarmatur förbrukar ca. 12W. I jämförelse med 230V:s led-armaturer är Neptolux produkternas energi-inbesparing över 50%. En mindre förbrukning innebär i samma proportion mindre CO 2 utsläpp. Genom att t.ex. ersätta 100 st 230V:s lysrörsarmaturer med Neptolux led-baserade armaturer minskar CO 2 utsläppen på årsnivå med 2100 kilo! Den ekonomiska inbesparingen är ca. 800 per år. En föregångare för nödbelysning Neptolux är ett intelligent nödbelysningssystem. Kablaget behöver inte utföras som en slinga utan man kan förgrena linjer från stamkablaget till olika våningar och utrymmen. Tack vare programmerbarheten kan armaturerna installeras fritt på linjen utan indelning i hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer. Centralapparaten följer kontinuerligt med armaturernas skick och utför regelbundet de lagstadgade testerna. Kostnadsjämnförelse under 10 år (150 hänvisningsarmaturer, 350 nödljus, elpris 2007) Traditionellt system Neptolux Kontroll och justering av armaturens ljusstyrka I Neptolux-armaturerna använder man många lysdioder så att man uppnår den behövliga ljusstyrkan med så liten driftström som möjligt. Även som mest är driftströmmen endast 80% av diodtillverkarnas rekommendationer och på detta sätt har man uppnått en låg strömförbrukning och mycket lång livslängd för armaturen ,00 840,00 Års- och månadstester ,00 Armaturkostnader inkl. installation 3 573, ,00 Ackumulatorer inkl. arbete 3 200, ,12 Energikostnader / 10 år 577, ,12 Totalkostnader / 10 år 8 155,10 Det är även en säkerhetsfaktor att använda många lysdioder. En trasig lysdiod släcker inte hela armaturen. Neptolux armaturerna innehåller ett sinnrikt styr- och övervakningssystem för kontroll av ljusstyrkan som ökar de övriga lysdiodernas ljusstyrka om en eller flera är felaktiga.

5 Driftsäkerhet i toppklass Till Neptolux armaturerna använder man samma kabel som traditionellt används i brandlarmsystem, KLMA 2 x 0,8 + 0,8 kabel som enligt det nya tankesättet sänker installationskostnaderna. Alla Neptolux armaturer är försedda med batteri back-up. Armaturerna fungerar i alla situationer fastän centralapparaten är funktionsoduglig eller linjen är bruten. Neptolux nödbelysningssystem uppfyller alla standarder för nödljus, bland andra EN 50172:n. Systemet är till egenskaper och funktioner enastående i hela världen. 1s 2s 3 sekunder meter Ljusgång De led-baserade nödbelysningsarmaturerna kan installeras med 10 m:s mellanrum på 3m:s höjd. Armaturen har 10 lysdioder i två rader som reflekterar ljuset rektangulärt i golvnivå. Jämfört med en traditionell spotlight lyser NA66 upp en enhällig gång i både längd- och sidoriktning. Ljusstyrkan är beroende på avståndet mellan 1-6,5 lux. Armaturerna är lämpliga både för korridorer och övriga passager. installation färdig En snabb och enkel installation ger inbesparingar De installationsvänliga armaturerna fästes ordagrant i en handvändning. Kablage och installationssocklar kan installeras i förväg och i slutskedet av byggnadsarbetena kan armaturerna fästas i socklarna. Sålunda behöver man inte skydda armaturerna under byggnadsskedet från damm, smuts och stötar. Integration med Prodex EML -central Den av Hedengren Security tillverkade Prodex EMLcentralen är en mångövervakningscentral som förenar brandlarm och nödljus till en enda helhet i samma kabel och under samma övervakning. Till det integrerade systemet kan man ansluta förutom Neptolux-nödljus även bland annat rökdetektorer, brandtryckknappar, sirener, blinkljus och styrenheter. Till centralen kan anslutas upp till 500 larmpunkter. Prodex EML är förmånlig och funktionssäker i drift även under spänningsbortfall.

6 Systemuppbyggnad Neptolux presenterar den senaste tekniken med de nyaste möjligheterna för evakueringsbelysning. Som hjärtat i Neptolux-nödbelysningssystem fungerar den adresserbara centralen till vars två linjer kan anslutas tillsammans 254 st hänvisnings- och/eller nödbelysningsarmaturer. Som ljuskälla i Neptolux-systemet används LED (Light Emitting Diod), vilket garanterar ca. 10 års drift för hänvisningsarmaturer. Gällande nödbelysningsarmaturerna så följer ljuskällans livstid byggandens livscykel. Tack vare det unika Flex-it fästet kan samma armatur monteras antingen på vägg eller i tak. Systemet styrs med den moderna med grafisk display försedda NEPTO-KLG manöverpanelen. Manöverpanelens display visar adress och placering för den larmande eller felaktiga armaturen på valbart språk. Språkalternativen är finska, svenska, norska, engelska eller estniska. Underhåll I standarden för nödbelysning, EN 50172, har man fäst speciell uppmärksamhet för att försäkra sig om driftsäkerheten. Systemet skall testas regelbundet minst en gång per månad. Neptolux systemets centralenhet övervakar och testar kontinuerligt hela systemets funktion automatiskt. Åtgärderna memoreras i centralens minne och fel- samt larmuppgifterna visas i manöverpanelens display. GSM nödbelysningssystemets uppföljning kan ske oberoende av tid och plats med GSM-larmöverföring. Systemfel kan lätt styras till kundens eller servicebolagets GSM-telefoner. Av GSM-mottagarna kan man bilda en larmring så att larmet går fram även om någon av nyckelpersonerna är utanför hörbarhetsområdet. Kablage Neptolux-systemets kablage utförs lätt och snabbt med KLMA 2 x 0,8 + 0,8 kabel. Kablaget behöver inte utföras som en slinga och kan vid behov delas t.ex våningsvis eller områdesvis. Nödljusen kan fritt installeras parallellt utan indelning i hänvisnings- och nödljusarmaturer. Neptolux idé med installationssockel gör det möjligt att koppla in sockeln redan före montering av den egentliga armaturen! Armaturerna kan monteras i sockeln med en lätt vridrörelse när man vill, i takt med hur byggnadsarbetena framskrider. Kontrollrum Larm- och feluppgifter från Neptolux-systemet kan överföras till HHL-grafikprogrammets planritningar som larmpunkter, som en del av hela fastighetens säkerhetssystem. Från kontrollrummet kan man med hjälp av NEPTO-INSTALL-programmet underhålla Neptolux-systemet. Nödbelysningsarmatur Tack vare integration av nödbelysningsoch brandlarmssystem kan takarmaturerna programmeras så att de vid fara visar den säkraste vägen ut i den riktning som den blinkande ljuskäglan indikerar.

7 Hänvisningsarmatur Armaturernas ljusstyrka kan justeras efter olika förhållanden som råder. I stand by läge är strömförbrukningen liten tack vare LEDtekniken. Om nödbelysningen upplevs som störande kan ljusstyrkan dämpas. Vid behov återgår de till sin ursprungliga ljusstyrka. HedGraphics Systemet är integrerat med en tredimensionell HedGraphics larmgrafik, med vars hjälp man kan lokalisera den felaktiga komponenten stegvist börjande från en kartöversikt till själva utrymmet där komponenter befinner sig. Programmet är idealiskt för fjärrövervakning och kan även användas i samband med övriga säkerhetssystem från Hedengren Security. HEDSAM -passerkontrollsystem HHL -inbrottslarmsystem PRODEX brandlarmsystem Manöverpanel Armaturernas funktioner kan styras och testas centralt från en manöverpanel. Allmän belysning I svåra passager och dåligt belysta nödutgångar kan man installera step-ljus som hjälpbelysning. Step-ljusen är även de adresserbara och LED-baserade.

8 Produkter HedGraphics larmgrafik-program Neptolux-nödbelysningssystemets larm- och feluppgifter kan införas på grafikprogrammets planritningar som larmpunkter och som en del av hela fastighetens säkerhetssystem. larmgrafiken kräver Win2000 eller XP visar armaturens feluppgifter på datorns skärm på fastighetens bottenplan innehåller programmets skyddsmodul HHL-SMARTKEY NEPTO-LITE nödbelysningscentral Centralenheten NEPTO-LITE matar i normalsituation driftspänning till de adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna. Vid nätavbrott matas armaturerna av den inbyggda stationära ackumulatorn. Armaturens fellarm indikeras i centralen och i armaturen med en lysdiod. armaturer: 60 st adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 29 VAC (150 VA) nominell spänning: 12 VDC I/O-utgångar: 1 st reläutgång mått: 270 x 350 x 84 mm PSS-40/29 transformator för LITE-centraler 29 VAC, 38 VA utgång: 29 VAC / 38 VA skyddsklass: IP40 drifttemperatur: max. 40 C installation: med snabbfäste i 35 mm:s DIN-skena eller på vägg med fyra skruvar tillverkningsklass: SS (EN60742) vikt: 1,1 kg NEPTO-127 nödbelysningscentral Centralenheten NEPTO-127 matar i normalsituation driftspänning till de adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna. Vid nätavbrott matas armaturerna av den inbyggda stationära ackumulatorn. Armaturens fellarm indikeras i centralen och i armaturen med en lysdiod. armaturer: 127 st adresserbara hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 35 VAC / 120 VA nominell spänning: 24 VDC / 2,5 A I/O-utgångar: 1 st reläutgång mått: 270 x 350 x 84 mm NEPTO-KLG adresserbar nödbelysningscentral Nödbelysningscentralen innehåller två adresserbara datalinjer. Till vardera linjen kan fritt anslutas 127 st hänvisningseller nödljusarmaturer. I normaldrift matar centralen driftspänningen till armaturerna och samtidigt utförs automatisk testning och övervakning av systemets funktioner. Alla händelser memoreras i centralens minne och kan avläsas i manöverpanelens display. armaturer: 254 st adresserbara hänvisnings- och/eller nödbelysningsarmaturer anslutningsspänning: 29 VAC (150 VA) nominell spänning: 12 VDC intern ackumulator: 7,2 Ah I/O-utgångar: 1 st reläutgång och 7 st digitala utgångar modemanslutning: RS-232 anslutning för manöverpanel: RS-485/9600 baud händelseminne: 500 senaste händelser mått: 295 x 475 x 100 mm PVS-222/35V transformator för NEPTO 254 -centraler 35 VAC, 220 VA utgång: 35 VAC / 220 VA skydssklass: IP44 drifttemperatur: max. 30 C väggmontage: med fyra skruvar tillverkningsklass: SS (EN60742) vikt: 3,2 kg NEPTO-POWER 12/24 LM Slingstyrd 230V/500W central som kan användas tillsammans med det adresserbara Neptolux-systemet. spänningshöjande strömkälla kabelanslutning: max. 2,5 mm 2 utgångar: 12 VDC / 24 VDC (2 x 5 A) ackumulatorer: 2 st, 7 Ah / 1 h reservgång gruppvis övervakning av armaturerna kan styras med NEPTO-I/O-enheten för 12/24 armaturer NEPTO-KLG manöverpanel För handhavande av centralen används manöverpanelen NEPTO-KLG som är försedd med en grafisk display. I systemet kan användas upp till 8 st manöverpaneler. nominell spänning: 12 VDC display: grafisk display 128 x 64 pixel displayens storlek: 60,0 x 32,5 mm mått: 147 x 144 x 29 mm för centraler PVS-120A/35V transformator för NEPTO-127 centraler 35 VAC, 120 VA utgång: 35 VAC / 120 VA skyddsklass: IP40 drifttemperatur: max. 40 C för väggmontage tillverkningsklass: SS (EN60742) NC-100LM NEPTO-POWER 12/24 LM NC-100LM nödljusarmatur 9-30 VDC för anslutning till Nepto Power 12/24 central installationshöjd max. 9m infällt montage, slät yta lackad aluminium mått (Ø x k) 103 x 20 mm

9 NA66 NL66 NEPTO-LITE NA55 NA20 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D neråt N20L vänster N20R höger NAW20 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D neråt N20L vänster N20R höger NEPTO-ROUTE 66 adresserbar nödljusarmatur Led-baserad, adresserbar nödbelysningsarmatur med 10 st lysdioder. Armaturernas installationsavstånd är 9m vid 3,5m:s installationshöjd. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94 V-O lystid 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått (Ø x k): 99,7 x 38 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NEPTO-STEP adresserbar nödbelysningsarmatur Led-baserad, adresserbar armatur för installation vid trappfot i enkel installationsdosa. brandklass: UL94V-O lystid 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 80 x 80 x 12 mm NEPTO-LUX20 NA20 adresserbar hänvisningsarmatur Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med Flex-it gångjärnsfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20(vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h/3 h skyddsklass:ip 44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totlahöjd vid takinstallation 191,5 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NAW20 adresserbar hänvisningsarmatur för väggmontage Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med med väggfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje brandklass: UL94V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20(vänster), 20R (höger), 20D (ner) lystid: 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 73 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) NA40 NAH20 NAH40 NEPTO-LUX40 NA40 adresserbar hänvisningsarmatur Led-baserad, adresserbar hänvisningsarmatur med Flex-it gångjärnsfäste. Adressenheten och ackumulatorn är inne i armaturens hölje. brandklass: UL94V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40(vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h/3 h skyddsklass: IP 44 mått: 350 x 253 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 336,4 mm (+ 10 mm sockel YBN-R/3) Neptolux 20 - NAH20 adresserbar hänvisningsarmatur material: eloxerad aluminium brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20L (vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddklass: IP44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totalhöjd vid takinstallation 191, 5 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) NAH20BO Mörkläggningstape Med tapen kan man ändra en hängande dubbelsidig hänvisningsarmaturs hänvisning till enkelriktad. färg: silver Neptolux 40 - NAH40 adresserbar hänvisningsarmatur material: eloxerad aluminium brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40L (vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP44 mått: 350 x 253 x 32 (skylteni) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 336,4 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) NAH40BO Mörkläggningstape Med tapen kan man ändra en hängande dubbelsidig hänvisningsarmaturs hänvisning till enkelriktad. färg: silver

10 NL20 NEPTO-LITE NEPTO-127 Tilläggsskyltar för N20 armaturer riktning N20D N20L N20R NL40 neråt vänster höger NEPTO-LITE NEPTO-127 Neptolite 20 - NL20 automatisk övervakning, för Lite-centraler brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 20 m modeller: 20L (vänster), 20R (höger), 20L/R (dubbelsidig), 20D (ner), 20D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP44 mått: 204 x 133 x 32 mm (skylten) totaldjup vid vägginstallation 71,3 mm totalhöjd vid takinstallation 191, 5 mm (+ 10 mm sockel YBN R/3) Neptolite 40 - NL40 automatisk övervakning, för Lite-centraler brandklass: UL94 V-O läsavstånd: 40 m modeller: 40L (vänster), 40R (höger), 40L/R (dubbelsidig), 40D (ner), 40D/D (dubbelsidig) lystid: 1 h / 3 h skyddsklass: IP 44 mått: 350 x 253 x 32 (skylten) totaldjup vid vägginstallation 70,1 mm totalhöjd vid takinstallation 36,4 mm (+ 10 mm kanta YBN R/3) NEPTO POWER V:n central Slingstyrd 230V/500W central som kan användas tillsammans med det adresserbara Neptolux-systemet. spänningshöjande strömkälla kabelanslutning: max. 2,5 mm 2 utgångar: 6st, 2A glasrörssäkringar ackumulatorer: 2 st, 42 Ah / 1 h reservgång option: gruppvis övervakning av armaturerna YBN-R/3 installationssockel Universalsockel för hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer, med anslutningskontakter för kablage. Sockeln innehåller inte elektronik eller ackumulator. färg: elfenbens vit material: ABS-plast brandklass: UL94 V-O konnektorer: rostfritt stål skyddsklass: IP 44 mått (Ø x k): 100 x 10 mm NEPTO-install installations- och programmeringsprogram för programmering och underhåll av centralen för programmering krävs programmeringskabeln HHL-OHJKA TCH-B100 programmeringsenhet för programmering av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturernas adress innehåller programmeringskabeln PL-3 NEPTO-I/O I/O-enhet I/O -enhet för nödbelysningscentralens adresserbara databuss som även tillhandahåller driftspänningen. Via I/O-enheten inkopplas systemets nödtryckknappar och fasvakter. 4 st ingångar mått: 100 x 110 x 35 mm HHL-1RL/3A reläkort försett med en potentialfri reläutgång styrspänning 12 VDC strömförbrukning 37,5 ma (12 VDC) mått: 50 x 37 mm XR-3000 reläkort försett med tre potentialfria reläutgångar 3 st reläutgångar NC/NO minus (-) styrd HHL-LBR enhet för övervakning av laddning för centralenheten med enheten förhindrar man ackumulatorns djupurladdning om nätavbrottet överstiger 50 timmar HHL-RS232-ISOLFL RS232-isolator Då man ansluter centralens RS232-utgångar till övriga enheter med skyddsjord (jordad anslutning) t.ex en dator eller skrivare kan jordläckor förekomma. Detta kommer sig av att dessa enheter normalt har en till skyddsjorden ansluten RS232-minus (-) ledare. Vid ovannämda inkoppling måste man använda ett RS2322-ISOL kort om RS-232 enheten inte befinner sig bakom samma spänningsmatning. I allmänhet innebär detta samma rum. RS-kabelns längd utan RS232- ISOL kortet får inte överskrida 20m. HHL-LAN portserver nätverkskort, rs232<->ethernet omvandlare för att ansluta NEPTO254 centralen till ethernet-nätverk 10/100Mbit/s driftspänning 9-30VDC strömförsörjning från NEPTO254 centralen (PRG-skruvkonnektor) maximi avstånd från centralen 200m

11 FL SWITCH SFN 5TX 5-portars ethernet switch endast på beställning för att förgrena och skarva ethernetnätverket i CAT-kablage RJ45-konnektorer max avstånd till följande switch eller enhet 100m icke kontrollerbar 10/100Mbit/s driftspänning (18, VDC) strömförbrukning ~90mA (24VDC) för strömförsörjning används HEDSAM POW5 FL SWITCH SFN 8TX 8-portars ethernet switch endast på beställning för att förgrena och skarva ethernetnätverket i CAT-kablage RJ45-konnektorer max avstånd till följande switch eller enhet 100m icke kontrollerbar 10/100Mbit/s driftspänning (18, VDC) strömförbrukning ~90mA (24VDC) för strömförsörjning används HEDSAM POW5 PMC100-1 PiXORD mediaomvandlare parkabel <-> ethernet för att överföra ethernet-nätverket över parkabelförbindelse RJ45-anslutning för ethernet / skruvanslutning för parkabeln max avstånd 1500m parvis installation ( master och slave enhet) ingen MAC eller IP adress överföringskapacitet: 95Mbit/s / 200m ; 20Mbit/s / 1500m driftspänning 5VDC strömförbrukning max 2A för strömförsörjning HEDSAM POW5 + spänningssänkare SC-24/5 DMC-8 robottelefon DMC-8 robottelefonen överför via telefonnätet fel-/larmuppgifter till vakt- och servicebolag. försedd med SIA-format robottelefon med datakommunikation till -centralen 8 st ingångar mått: 170 x 95 x 20 mm Ni-MH6F22 8,4 V ackumulator Metallhybrid-ackumulator 8,4 VDC / 0,2 Ah Li-Ion ackumulator 500 mah 8,4 V för Neptolux NA armaturer för kalla utrymmen, max -25 C 3h reservdrift RT 1270 ackumulator 12 VDC / 7,0 Ah NEPTO-BBS-2 nödtryckknapp för ytmontering avsedd tryckknapp för nödstart av nödbelysningen mått: 87 x 87 x 33/22 mm EXTOUT-8/4.02 reläkort Ökar centralens utgångar med 8 st. Till utgångarna kan programmeras alla behövliga funktioner bland annat för att ansluta sig till yttre systemenheter. Till centralen kan anslutas upp till 4 st kort. 8 st reläutgångar 1 A 30 V RS-485 -datbussanslutning (DIL-128) till samma databuss kan anslutas 4 st kort mått: 110 x 75 x 42 mm för installation på skena HEDSAM POW5 spänningskälla med batteriback-up 24VDC / 5A kortslutningsskydd skydd mot djupurladdning 230VAC nätmatning inneh. 2st 7,2Ah ackumulatorer SC-24/5 spänningsomvandlare endast på beställning spänningssänkare från 24VDC->5VDC används för att anpassa HEDSAM POW utgångsspänning till PMC-100 mediaomvandlaren GKRC-02F fasvakt För områdesövervakning till Neptolux centraler med hjälp av Nepto I/O-enhet. Anslutes till gruppcentralen för att känna av nätavbrott. NL-RK pendelfäste färdiga gängor för anslutning av installationsbotten gänga för M8-gängstång fastspänning med kontramutter öppning för kablage färg: svart innehåller inte gängstång lämpar sig för alla Neptolux-armaturer PRODEXBOX mått 400 x 426 x 145 mm för mediaomvandlare, portserver, switchar etc.

12 Neptolux nödbelysningssystemet är ett resultat av ett nogrannt utvecklingsarbete och många nya innovationer vilket leder till att nödbelysningen kan hållas kostnadseffektiv och miljömedveten hela sin livstid utan att pruta på säkerheten. En enkel installation, förmånligt kablage, intelligent inkopplingssystem, moderna led-baserade armaturer, sammankoppling med övriga säkerhetssystem och en pålitlig funktion vid nödsituationer allt detta är Neptolux. Oy Neptolux Ab Erkkilänkatu TAMPERE Finland Puh. (09) Fax. (03) Tryggt att röra sig i alla situationer

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX NEPTOLUX Kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar Neptolux är ett designat, driftsäkert system för kontroll,

Läs mer

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Exilight nödbelysningscentraler, hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer

Exilight nödbelysningscentraler, hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer Exilight Nödbelysningscentraler, Nödbelysningscentral Nödbelysningscentraler Nödbelysningscentraler Hänvisningsarmaturer Nödbelysningsarmaturer Easy Control Easy

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Automatiskt brandlarmsystem

Automatiskt brandlarmsystem TEKNISK INFORMATION Automatiskt brandlarmsystem PRODEX är ett avancerat adresserbart brandlarmsystem i analogt och/eller konventionellt utförande. PRODEX brandlarmcentralen är ett resultat av Hedpro Securitys

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system:

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system: Säkerhetssystem Säkerhetssystem Den första av Hedengren Security planerade HHLcentralen såg dagen ljus år 1987. Sedan dess har världen förändrats och de tekniska lösningarna har gått framåt med stormkliv,

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Lighting people and places Voyager Sigma Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Välj Voyager Sigma om du söker nödljusarmatur för enkel installation, levereras med energisnåla lysdiodslösningar.

Läs mer

Aspirerande rökdetektorer

Aspirerande rökdetektorer TM LaserSense branddetektering Aspirerande rökdetektorer Edwards LaserSense är en mycket avancerad högkänslighetsaspirerade rökdetetektor som kan användas i en mängd olika applikationer för att upptäcka

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

EFFEKTA introducerar 5 års garanti!

EFFEKTA introducerar 5 års garanti! EEKTA introducerar 5 års garanti! Den första februari införde vi 5 års garanti på en stor del av våra armaturer med lysdioder. Eftersom vi arbetar för att höja säkerheten i publika anläggningar känns det

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Installation Microbus Sportanläggning

Installation Microbus Sportanläggning Installation Microbus Sportanläggning H G Version: J2 Tillverkare: Anslutning Resultattavla, expanderbox, kontrollpanel Signalhorn (kan monteras på annan plats) 40 150 Upphängning Trä 650 1100mm H G Tavla

Läs mer

Nödbelysning. Säkra lösningar

Nödbelysning. Säkra lösningar Nödbelysning Säkra lösningar Erfarenhet och kompetens I mer än två generationer har Glamox Luxo utvecklat, tillverkat och distribuerat belysningslösningar för den professionella marknaden. Nödbelysning

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 RGB LED-tejp kan skapa många olika effekter i inredningen. LED-tejp med RGB färger som ger häftiga effekter. LED-band blir inte varma och passar perfekt för bardiskar

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem för nödbelysningsanläggningar LOGICA FM

Trådlöst övervakningssystem för nödbelysningsanläggningar LOGICA FM Trådlöst övervakningssystem för nödbelysningsanläggningar Nödbelysningssystem som kommunicerar via radiovåg Logica FM är ett lättmonterat nödbelysningssystem där all kommunikation mellan armaturer och

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt

Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt ELJO TELE Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt NYHET! Ny elektronik och membranknappar Med nyutvecklad elektronik och membranknappar Driftsäkert, lättmanövrerat och hygieniskt

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Esmikko 2000 Systembeskrivning

Esmikko 2000 Systembeskrivning Esmikko 2000 Systembeskrivning ESMI Multi Signal AB, 2003 Denna beskrivning relaterar till program version V3.6.10 / 30.10.2002 Funktioner beskrivna kursivt är ännu inte i funktion i denna version. Sida

Läs mer

Allmänt... 4 Systemenhet... 4

Allmänt... 4 Systemenhet... 4 I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 4 Systemenhet... 4 Montering/Inställningar... 5 Systemenhet Accept Recense... 5 Strömförsörjningskort TIS002... 5 Kopplingsplint TIP002... 5 Anslutningar abonnentkort

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel VAKA En ny generation passersystem Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel Innehåll: Sida: Inledning..... 2 VAKA - översikt..... 3 Dörrmiljöer / inkoppling. 4 Systembeskrivning. 6 VAKA

Läs mer