AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON"

Transkript

1 Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden för en installation. Prestandan är uppdaterad för att tillåta maximalt antal enheter på en slinga. Dessa larmdon installeras på samma sätt som en detektor, bade väggmonterade samt sockelbaserade använder samma sockel som detektorerna, B50AP. Vid driftsättning sätter man helt enkelt i larmdonen i sockeln, vrider fast och installationen är klar. Detta enkla men effektiva koncept minskar avsevärt tiden och kostnaderna för att installera larmdon jämfört med tidigare konstruktioner. Dessutom kan man i projekteringsfasen dra nytta av flexibiliteten att kunna ändra typen av installerad enhet om man renoverar och bygger om i byggnaden. Felsökning är också lätt. Den misstänkt felaktiga enheten tas bort med en enkel vridning utan att behöva koppla bort någon ledning, en ersättare monteras sedan enkelt i sockeln. Väggmonterade enheter WSO-PR-I WSO-PR-N WSS-PR-I WSS-PR-N WST-PR-I WST-PR-N Sockelbaserade enheter BSO-PP-I BSO-PP-N BSS-PR-I BSS-PR-N

2 FX Mekaniska dimensioner Väggmonterade enheter Sockelenheter WSO-PR-xxx, WSS-PR-xxx BSO-PP-xxx, BSS-PR-xxx 5 Elektrisk anslutning, Sockel B50AP (+) (-) (+) SHIELD WST-PR-xxx FX SLC addressable loop 55 Djup sockel BPW-E0 och Vattentät sockel WPW-E0

3 FX Mekanisk installation Socklar Mounting Skruva fast B50 AP sockeln på lämplig plan vägg eller tak. Anslut kabeln på sina respektive plintar. För utanpåliggande ledningar kan kabeln komma in i B50 AP sockeln via de färdiga anvisningarna. Välj lämpliga ton och volym inställningar via DIPomkopplaren. Vrid in larmdonet tills det låser fast i socklen. Väggmontage: B50AP Sockel (IPC) Sockellarmdon: Djup sockel BPW-E0 (IP) Vattentät sockel WPW-E0 (IP5) Om det vattentäta alternativet krävs måste packningen monteras bakom den djupa sockeln, och den tätande O-ringen monteras efter att den låga sockeln monteras.

4 FX Sabotage lås B50 AP sockeln innefattar även en manipulationssäker funktion som när den aktiveras förhindrar avlägsnande av larmdonen utan användning av ett specialverktyg. Denna metod är förenlig med en sabotagefunktion på alla enheter som använder denna sockel. Detta förhindrar att enheten vrids för att möjliggöra att den tas ur sin sockel. Väggmontage: Exempel: Adressinställning x x Adressinställning x x Notera! Adressinställning 0... används med FX- LC slingkort. Sockellarmdon: Volym och toninställning (WSO-, WSS-, BSO- och BSS-) Volyminställning väljs av SW och SW7 på läges DIP-omkopplaren (se tabell ). Lämplig ton väljs av SW till 5 på läges DIP-omkopplaren (se tabell ) x0 0 5 ON ON 5 7 Tabell Adressinställning Adressinställningen i enheterna görs enkelt på de två vridomkopplarna vilka adresseras Dessutom kan panelen skilja mellan detektoradresser, I / O-moduladresser och adresser för larmdon och ger därmed en total adress kapacitet per slinga av och , sammanlagt adresser. Två vridomkopplare är placerade på vardera sidan av DIP-omkopplaren. SW SW7 Volume setting OFF OFF High OFF ON Medium ON OFF Low ON ON Low OFF = 0, ON =

5 FX 5 Tabell (Svensk inställning är markerad) DIP setting O=Off/=On SW,,,,5 No Pattern Nominal Frequency Switching Frequency Description Standard 0,0,0,0,0 Alternating 55/0 Hz French Fire Sound (00ms/00ms) AFNOR NFS -00 7,0,0,0,0 Alternating 00/70 Hz BS5 Pt 0,,0,0,0 Alternating 00/70 Hz Alternating tone BS5 Pt telecoms FP0.,,0,0,0 Alternating 00/00 Hz Alternating High Frquency 0 0,0,,0,0 5 Alternating 500/00 Hz Security Alarm 0,0,,0,0 Alternating /5 Hz 0,,,0,0 7 Continuous 0 All Clear,,,0,0 Continuous 70 BS5 Pt 0,0,0,,0 Continuous 00,0,0,,0 0 Continuous 50 HF Continuous 0,,0,,0 Sweep Raising from 50Hz to 000Hz in 0 seconds, then 0 seconds at 000Hz, then falling from 000Hz to 50Hz in Gasalarm Tone 0 seconds, then 0 seconds at 50 Hz, then repeating. Total period 0 seconds.,,0,,0 Intermittent 0 0.5s on,0.5s off AS0 alert tone AS0 0,0,,,0 Sweep s off,.75s off AS0 evacuate tone AS0,0,,,0 Intermittent 0.Hz 50ms on, 50ms off Swedish Alarm Tone 7 0,,,,0 5 Intermittent 70 0.Hz 0.5s on, s off Intermittent Tone BS5 Pt,,,,0 Intermittent Hz s on, Backup alarm LF & s off BS5 Pt BS5 Pt 0,0,0,0, 7 Intermittent 50 Hz Backup alarm HF & BS5 Pt nd Tone BS5 Pt 0,0,0,0, Intermittent 70 Hz 500ms on, 500ms off BS5 Pt BS5 Pt 0,,0,0, Intermittent 50 0.Hz (0.5s on, 0.5s off)*,.5s off ISO0,,0,0, 0 Continuous 00 Hz 50ms on, 00ms off BS5 Pt 0,0,,0, Sweep (0.5s on, 0.5s off)*, Temporal ISO0.5s off Evacuation tone Temporal,0,,0, Sweep Hz s on, Evacuate, DIN tone & 0.0s off PFEER DIN, PFEER 0 0,,,0, Sweep Hz Fast Sweep Vds Vds 0,,,0, Sweep sec off.5sec on Slow whoop evacuate Netherlands NEN 575 0,0,0,, 5 Sweep Hz LF buzz BS5 Pt BS5 Pt,0,0,, Sweep Hz Fast sweep LF BS5 Pt BS5 Pt 0,,0,, 7 Sweep Hz Medium sweep LF buzz BS5 Pt, BS5 Pt VdS Vds,,0,, Sweep Hz High frequency buzz 0 0,0,,, Sweep Hz Fast whoop,0,,, 0 Sweep Hz rise s, 500 stable s, fall s Siren style tone 0,,,, Sweep Hz,,,, Sweep Hz 0 nd Stage Tone

6 FX Tabell Strömförbrukning DIP setting O=Off/=On No Väggmonterade enheter Sockelbaserade enheter SW,,,,5 (WSO/WSS) (WSO/WSS) (WSO/WSS) (BSO/BSS) (BSO/BSS) (BSO/BSS) High Medium Low High Medium Low 0,0,0,0,0.0/..5/5../.5./.7./5.5./.,0,0,0,0 5./.7./../.7.5/7..0/5../. 0,,0,0,0 5./../../.7./7.7.0/5../.,,0,0,0 5./../5..7/5.0./7../5..5/. 0,0,,0,0 5.7/0.0./5../5../../5.5./.,0,,0,0 5./..5/5../.7 5.0/../5.5./. 0,,,0, /..5/5../.7./../5../.,,,0,0./../5../.7.5/7../5../. 0,0,0,,0./../5.5.5/..5/7..0/5../.5,0,0,,0 0 5./.5.7/.0.5/..5/7../5../.7 0,,0,,0 5.5/..5/5../.7 5.0/../5../.7,,0,,0./.5./5../. 5./../5..0/. 0,0,,,0 0./.7./..7/5.0./..0/../.,0,,,0 5.0/../5.7./.5.7/.0./5.5./. 0,,,,0 5./../5../.7./7.7./5../.,,,,0./../5../.7./../5../. 0,0,0,0, 7 5./.5.7/.0.5/..5/7../5../.7,0,0,0,./../5../.7.5/7../5../. 0,,0,0,./7../5../../7.7./5../.,,0,0, 0 5./.5./../../7..0/5../. 0,0,,0,./../../. 0.5/..5/5../.5,0,,0, 0./../..7/5.0./.5./../. 0,,,0, 5.0/../5../5../../5.7.7/5.0,,,0, 0./..5/..7/5.0.0/..0/../. 0,0,0,, 5.0/7../5../..7/7.0./5../.,0,0,,.5/7..5/5../.7./7..0/5../. 0,,0,, 7 5./../../.7./7..0/5../.7,,0,,./../5../5../7../5.7./. 0,0,,, 5./.7.5/5../../../5../.,0,,, 0 0./../.7.7/5.0./../../. 0,,,, 5./..7/.0./.7./../5../.7,,,, 5./.5./5../5. 5.0/../5.7./. Notera! För enheter med isolator så lägg till 0,mA på värden ovan.

7 FX 7 Tekniska data Väggmonterade enheter WSO-PR-xxx WSS-PR-xxx WST-PR-xxx Beskrivning Sirén Sirén/Blixt Blixt Driftspänning 5 till VDC isolationsenhet, matas från slinga 5 to VDC utan isolationsenhet, matas från slinga Strömförbrukning vila 50µA Max strömförbrukning (ljud) 5.77mA.05mA N/A (med isolationsenhet) (Högsta volym ton vid V) Max strömförbrukning (ljud) 5.5mA.mA N/A (utan isolationsenhet) (Högsta volym ton vid V) Ljudvolym enligt EN5-5dB(A)±dB N/A (Hög volym tone vid V) Blixtfrekvens N/A Hz Max strömförbrukning blixt N/A.7mA (med isolationsenhet) WST-PR-*** Max strömförbrukning blixt N/A.mA (utan isolationsenhet) WST-PR-*** Drifttemperatur -5 till 70 C Relativ luftfuktighet Upp till % (±%) icke kondenserande IP klassning IPC (med B50 AP sockel) IP (med djup sockel BPW-E0) IP5 (med vattentät sockel WPW-E0) Färg Röd Vikt 7g g 7g Lins färg Röd Anslutningsplint max.5mm Antal toner N/A Volyminställning Hög, medium, låg N/A Artikelnummer WSO-PR-I, med isolationsenhet WSO-PR-N, utan isolationsenhet WSS-PR-I, med isolationsenhet WSS-PR-N, utan isolationsenhet WST-PR-I, med isolationsenhet WST-PR-N, utan isolationsenhet Sockel IP klass Artikelnummer B50AP IP BPW-E0 IP 077 WPW-E0 IP5 077

8 FX Sockelbaserade BSO-PP-xxx BSS-PR-xxx Beskrivning Sirén Sirén/Blixt Driftspänning 5 till VDC isolationsenhet, matas från slinga 5 to VDC utan isolationsenhet, matas från slinga Quiescent current 50µA Max strömförbrukning (ljud).7ma.0ma (med isolationsenhet) (Högsta volym ton vid V) Max strömförbrukning (ljud).55ma 7.mA (utan isolationsenhet) (Högsta volym ton vid V) Ljudvolym enligt EN5- db(a)±db (Hög volym tone vid V) Blixtfrekvens N/A Hz Drifttemperatur -5 till 70 C Relativ luftfuktighet Up to % (±%) icke kondenserande IP klassning IPC (med B50 AP sockel) IP (med djup sockel BPW-E0) IP5 (med vattentät sockel WPW-E0) Färg Röd Vikt g 00g Lins färg Röd Anslutningsplint max.5mm Antal toner Volyminställning Hög, medium, låg Artikelnummer BSO-PP-I, med isolationsenhet BSO-PP-N, utan isolationsenhet BSS-PR-I, med isolationsenhet BSS-PR-N, utan isolationsenhet Sockel IP klass Artikelnummer B50AP IP BPW-E0 IP 077 WPW-E0 IP5 077

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda Calectro är det kundnära företaget med de många möjligheterna genom ett brett produktutbud blandat med en mångårig erfarenhet att specialdesigna produkter utifrån kundens specifika önskemål. Vi säljer

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx

MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx , VERSION 1.3 MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx MPOX protokollkonverterare har dubbla seriella INFO kommunkationslinjer. Man kan som mest ansluta fyra MPOX enheter till

Läs mer

Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok

Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok Brandlarmsystem Salwico CS4000 Servicehandbok & Underhållshandbok Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

EX-klassade detektorer och larmknappar

EX-klassade detektorer och larmknappar EX-klassade detektorer och larmknappar EX-klassade branddetektorer och larmknappar från Intellia Intellias EX-klassade produkter innefattar adresserbara joniserande och optiska rökdetektorer, temperaturdetektorer,

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

AMAX 2100 / 3000 / 4000. sv Snabbstartsguide

AMAX 2100 / 3000 / 4000. sv Snabbstartsguide AMAX 2100 / 3000 / 4000 sv Snabbstartsguide AMAX 2100 / 3000 / 4000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Säkerhet 6 3 Kort information 8 4 Ansluta moduler och enheter 9 5 Programmering

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

SMART RING. 12 kv enfasisolerat kompaktställverk Installations- och manövermanual OP2014V006SWE SMART RING 12 KV KOMPAKTSTÄLLVERK

SMART RING. 12 kv enfasisolerat kompaktställverk Installations- och manövermanual OP2014V006SWE SMART RING 12 KV KOMPAKTSTÄLLVERK SMART RING 12 KV KOMPAKTSTÄLLVERK INNEHÅLL 1. Beskrivning 1.1 Layout 1.2 Måttritningar 2. Transport och hantering 2.1 Leveransinspektion 2.2 Förvaring 3. Tekniska data 4. Installation 4.1 Frontplåtar 4.2

Läs mer

Bruksanvisning. SafeBed Sänglarm. Rev E SE

Bruksanvisning. SafeBed Sänglarm. Rev E SE Bruksanvisning SafeBed Sänglarm Rev E SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ATT UNDVIKA SKADA: - Läs anvisningarna noga före användning. - Testa alltid utrustningen innan den tas i bruk. - Produkten kan vara mindre

Läs mer

DeLaval gårdsövervakningskamera

DeLaval gårdsövervakningskamera DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60 Instruktionsbok 86173231 2013-05-10, Version 3 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60...

Läs mer