Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 DETTA NUMMER Sid 2 Din andel av brf Svartviks förmögenhet Gynnsam trend för räntor Sid 3 Mycket intressant i Vår bygds historia Allsångskväll med Minnebergskören Sid 4 Bästa Svartvikare Tillfället gör tjuven Boka in årets stämma Sid 5 Minnen från Minneberg. Den nakna sanningen Sid 6 Vårsalongen Svartvik besöker em2 Solutions Nya medlemmar Sid 7 Tak över huvudet? Vinterbilder Sid 8 Lägre elpris Minikrav för Grannsamverkan Flagnar dina fönsterbleck? Dags att göra vårfint Vårsalongen Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Fotografier Lars-Olof Nihlén och Tomas Jonsson Teckning på sid 4 Christer Hörnqvist NR 1/2004 Nu slutar jag som ordförande och jag avgår ur Svartviks styrelse vid årsstämman den 4 maj. Jag tycker att tiden är mogen att sluta efter 15 år i styrelsen, varav 12 som ordförande. Självfallet kommer jag att engagera mig i föreningens och Minnebergs utveckling. Det går att göra en hel del utan att sitta i styrelsen. Det har varit en otroligt intensiv och spännande period i ledningen för brf Svartvik. Visst har det varit arbetsamt många gånger. Vi har ju i styrelsen steg för steg höjt ribban när det gäller kvaliteten på verksamheten, bl a genom att bli en av de första certifierade föreningarna inom HSB Stockholm. Vi har också varit framgångsrika när det gäller att pressa ner årsavgifterna utan att pruta på standarden. Svartviks avgifter är sedan länge de lägsta i Minneberg. Det är mycket som man gärna kommer ihåg som höjdpunkter under de gångna åren. Särskilt roligt har det varit att få medverka till omdaningen av stickgatan och våra gårdar. Murar och stenläggningar i härliga färger, ett stort antal ljuspollare och nya utemöbler och lekredskap har avsevärt förbättrat vår yttre miljö liksom att gårdarna har blivit ljusare och öppnare så att Ulvsundasjön nu bättre kommit till sin rätt. Även växtligheten har blivit mer variationsrik mot tidigare. Vi har månat om att växternas blomningsperiod skall lysa upp vår tillvaro under hela blomningssäsongen, maj till oktober. Som ni säkert förstår har vi har investerat mycket pengar och arbete i detta projekt, men det är enligt min mening värt var enda krona. Basen för att ha kunnat göra ovannämnda förändringsarbete är att föreningens ekonomi är god. Vi i styrelsen har varit aktiva med att placera våra lån vid rätt tillfälle och försökt 1 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet utnyttja marknaden när räntenivån varit gynnsam. Den yttre miljön liksom våra entréer och trapphus måste vårdas omsorgsfullt. Många av våra medlemmar har lagt stora resurser på att bygga om och upprusta sina lägenheter. Då är det viktigt att det som finns utanför lägenhetsdörren också är fräscht och inbjudande. Bland de uppgifter jag gärna tar på mig i fortsättningen finns att hålla ett vakande öga på den yttre miljön och kanske komma med en eller annan idé om förbättringar till styrelsen. Jag vet att Svartvik och Minneberg har en hög status vilket bl a kan utläsas i de höga överlåtelsevärdena som nu förekommer. Vi i brf Svartviks styrelse har haft förmånen att för det mesta möta nöjda, för att inte säga mycket nöjda medlemmar. Det har gjort att det varit uppmuntrande, roligt och stimulerande att vara ordförande. Den delen kommer jag att sakna, liksom det utomordentligt goda kamratskapet i styrelsen. Till slut önskar jag att Svartviks nya styrelse även fortsättningsvis får allt stöd från Er medlemmar, precis som jag fått, för att lyckas i sin ambition att vara en bra förening. Vi ses på stämman den 4 maj. Till dess önskar styrelsen och jag Er en GLAD PÅSK och en efterlängtad varm och skön vår. Lennart Högzell ordförande

2 Ekonomi Din andel av brf Svartviks förmögenhet På informationsmötet i november efterlystes en redogörelse för hur förmögenhetsvärdet räknas fram. Vi lovade då att återkomma i Svartviksbladet. Här kommer den redogörelsen. Förmögenheten i en bostadsrättsförening räknas fram som skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder. Tillgångarna utgörs av taxeringsvärdet på föreningens mark och byggnader. Till detta lägger man omsättningstillgångar (t ex kortfristiga fordringar och placeringar) samt anläggningstillgångar (exkl fastigheter, men inklusive t ex värdepapper och inventarier). Skulderna omfattar kortfristiga skulder (t ex leverantörsskulder) och långfristiga skulder (t ex fastighetslån). Brf Svartviks förmögenhet på drygt 61 miljoner kronor beskattas inte i föreningen. Föreningens skatter är fastighetsskatt och på längre sikt inkomstskatt. Förmögenhetsbeloppet ska istället fördelas per bostadsrättslägenhet efter de sedvanliga andelstalen och deklareras av den enskilde medlemmen. Kontrolluppgift om detta lämnas till var och en i januari månad. Förmögenhetsuppgifterna används vid beräkning av ev förmögenhetsskatt, men också vid beräkning av skatt vid arv och gåva. Förmögenhet i genomsnitt per kvadratmeter bostadsyta är kr/m 2. För en genomsnittlig trerumslägehet på 75 m 2 blir förmögenheten ca kronor och för en fyrarummare på drygt Så här blir beräkningen av Svartviks förmögenhet Taxeringsvärde (juni 2003) Anläggningstillgångar (bokslut 2002) Omsättningstillgångar (bokslut 2002) Summa tillgångar Avgår skulder Förmögenhet m 2 blir den närmare kronor. Som framgår av ovanstående tabell är förmögenhetsvärdet helt och hållet beräknat på bostadsrättsföreningens ekonomi. Vad du betalat för din bostadsrätt eller hur mycket den är belånad har ingen betydelse. Många har nog ett högt marknadsvärde på bostadsrätten och låg belåning, men denna förmögenhet beskattas inte Gynnsam trend för räntor Räntorna har även i år åkt bergoch dalbana. Som vanligt är det internationella förhållanden som styr. På senare tid har bl a oron för terrordåd och osäkerhet om konjunkturuppgången i USA pressat räntorna nedåt. I Sverige bedöms inflationen bli rekordlåg under de närmaste åren, vilket sänker både de korta och långa räntorna. De kortfristiga räntorna kommer sannolikt att sjunka ytterligare när Riksbanken sänker räntan inom kort. Räntan kommer då att bli med förmögenhetsskatt, arvsskatt eller gåvoskatt. Förmögenhetsvärdet ska användas av föreningens medlemmar vid deklarationen i maj. Äger man endast bostadsrätten ger detta ingen förmögenhetsskatt. Fribeloppet som ger skattefrihet är nämligen 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 2 miljoner för två makar. Hans Almgren, ekonomiansvarig lägre än på 50 år. För brf Svartvik är detta betydelsefullt eftersom vi har 30 procent av våra fastighetslån placerade till rörlig ränta (bindning sker för 3 månader i taget). Redan nu har ett av våra rörliga lån en ränta på 2,9 procent. Ingen förväntar sig att dagens gynnsamma lägen ska bli bestående, men de flesta bedömare räknar ändå med att en ränteuppgång ska dröja en bit in på nästa år. Detta bådar gott för utfallet för helåret Hans Almgren 2

3 Mycket intressant i Vår bygds historia Krönika och Minnebergskören Tänk Er att gå tillbaka 185 år och få veta hur man då levde i vår del av Stockholm! Då var vår bygd Bromma socken. Det årets mantalslängd ger en del besked om de ca 400 personer som levde och verkade här. Nästan var fjärde levde i så klena villkor att de var befriade från mantalspengar. Om de övriga 300 sockenbornas liv och leverne finns intressanta uppgifter. Vid den tiden fanns något som hette överflödsförordningen, som ålade medborgarna en deklarationsskyldighet. Av sammanställningen får man bl a veta hur många som hade råd att dricka caffe och the, röka tobak, bruka sidentyg, spela kort och liknande, som bedömdes som lyx på den tiden. Brännvinet var inte lyx Av mantalslängden framgår att bara 63 kunde unna sig kaffe och Arne Nygren är f d redaktör, riksdagsman m m från Umeå, sedan 1986 boende i Minneberg, aktiv HSB-are, bl a vice ordf i brf Svartviks styrelse i många år nu ordf i PRO Traneberg. the, 12 av de 400 sockenborna rökte tobak och 143 (kvinnor), hade råd att skruda sig i siden av varierande slag. Att dricka brännvin ansågs däremot inte som lyx. Det hörde på den tiden till livets nödtorft. Det året fanns det nio brännerier i Bromma socken och deras tillverkning deklarerades till 469 kannor. Av mantalslängden framgår också att krögarmadamerna kunde servera rikliga färdsupar på de många krogar, värdshus och näringsställen som det fanns många av i socknen. Detta är bara ett exempel på vad jag skulle kunna berätta från vår cirkel. I nästa Svartviksblad fortsätter jag att berätta om livet i vårt område för ca 100 år sedan. Brommaboken berättar mera I en studiecirkel i PRO Traneberg, Vår bygds historia, har vi börjat plöja dessa och många andra uppgifter från svunna år. Jag har varit med i hundratals studiecirklar under mina 62 år i föreningsarbetet, men kan inte erinra mig ett liknande intresse, som jag nu upplever inför varje ny träff. Jag bedömer redan nu att vi, inför hösten, måste dela oss i två studiecirklar. Vårt högintressanta studiematerial är Brommabokens gamla årgångar. Den berättar så mycket mera än detta exempel. Ett gott råd: Bli medlem i Bromma Hembygdsförening, då får Du varje år aktuella nummer av Brommaboken! Allsångskväll med Minnebergskören Den 7 december förra året höll Minnebergskören, under ledning av Lennart Ek, en Allsångskväll i Badviken. Lokalen var fullsatt av glada Minnebergare som sjöng både tillsammans med kören och ensamma. Kören framträdde med en repertoar som till stor del bestod av julsånger men även av en del andra visor. Kören efterlyser nya medlemmar I Minnebergskören vill vi se många fler kamrater som tycker om att sjunga. Vi träffas varje torsdagskväll i Badviken för att öva och ha det trevligt tillsammans. Om du ville ha litet mera information kan du ringa till Gun Fällborg tel eller till Gunnar Collman tel Lars-Olof 3

4 Ny förvaltare Bästa Svartvikare Sedan en kort tid tillbaka är jag er nye förvaltare för bostadsrättsföreningen Svartvik. Jag heter Lennart Wiik och jag har min utgångspunkt på HSB Stockholms huvudkontor på Fleminggatan 41. Jag ser fram mot att arbeta med föreningen och lära känna er efterhand. Min företrädare på förvaltarposten har varit Karin Bergman. Karin har varit verksam i hela Minnebergsområdet sedan snart 10 år tillbaka. Nu har hon övergått till andra uppgifter nämligen att förvalta nybyggda HSB-hus och föreningar. Bland annat Hammarby Sjöstad. Jag har varit anställd vid HSB Stockholm i tre år. Jag kommer dessförinnan från ett företag som heter Stockholms Studentbostäder. Ett företag med den roliga uppgiften att förse universitets- och högskolestudenterna med bostäder. Jag bytte arbete p g a att jag ville ha en ny och spännande yrkesutmaning innan det skulle ha blivit för sent. Jag måste säga att jag inte ångrar mig. Det är speciellt att förvalta bostadsrättsföreningar. I mitt yrke får man sköta människor i ärenden som rör något av livets allra viktigaste, nämligen ens hem. Att vara bostadsrättshavare ger en ytterligare dimension till boendet genom ägandet av den egna bostaden i kombination med gemenskapen och anvaret för hela föreningens väl och ve. Vackert område Som ny förvaltare i ett för mig nytt bostadsområde, så gör jag naturligtvis reflektioner över områdets karaktär. Vill ni veta min uppriktiga mening om exteriören? Här kommer den: Jag tycker att husen är vackra genom sina avvägda proportioner och genom det blandade fasadmaterialet. Tegel och puts i harmonisk kombination. Till det goda helhetsintrycket hör också taken som bidrar till balans och karaktär. Jag är också mycket förtjust i att arkitekterna försökt återskapa mycket av stadens slutna gaturum. Jag har aldrig riktigt förstått mig på förortsbyggandets utkastade huslimpor med glesa tallbackar som blir något slags ickelandskap. Det jag är mindre förtjust i är att man inte försökt förse fler lägenheter med sjöutsikt. Det borde ha kunnat gått. Det allra mest uppseendeväckande är ändå att man använt attraktiv tomtmark till att bygga garage på! Helt obegripligt. Välskött I övrigt så kan jag bara konstatera att bostadsrättsföreningen Svartvik är en välskött förening. Styrelsen är professionell och har grepp om underhåll och långsiktig ekonomi. Det är alltd ett nöje att få arbeta med sådana föreningar. Mitt mål som förvaltare är att styrelsen och föreningens medlemmar skall uppfatta att jag kan tillföra den hjälp som efterfrågas och att jag kan leverera tjänstena snabbt och säkert. Om ni vill komma i kontakt med mig, så nås jag enklast på adress: HSB Stockholm, att: Lennart Wiik, Stockholm. Telefon , e-post: Lennart Wiik Tillfället gör tjuven Enligt Polisen i Västerort så har ett nytt fenomen dykt upp bland tjuvar som härjar i vår närhet. De är klädda som hantverkare, verkar på dagtid och tar sig in via balkonger och fönster. Värst drabbade är boende i markplan och på första våningen. Du som boende kan vidta åtgärder för att minska risken för inbrott. I dag finns det tekniska hjälpmedel att montera på dörrar och fönster för att försvåra för den som otillbörligt vill ta sig in. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill ha tips. Lyckligtvis har vi i Minneberg varit förskonade för denna typ av inbrott, men man vet aldrig när tjuvar och banditer byter taktik. I Minneberg är vi anslutna till Grannsamverkan mot brott det innebär att vi rapporterar iakttagelser till Polisen om vi ser skumma typer som rör sig i vårat område. När föreningen av någon anledning vill ha tillträde till lägenheten så aviseras du i god tid, vi anlitar aldrig entreprenörer som ringer på oaviserat. Begär alltid legitimation om du är osäker. Boka in årets stämma Årets stämma går av stapeln tisdagen den 4 maj i Badviken. Vi skall då utse nya styrelseledamöter och fastställa 2003 års bokslut. Vi skall även behandla de motioner som inkommit till föreningen från er medlemmar. 4

5 Minnen från Minneberg med Jonas Sima Den nakna sanningen Nu kan den berättas, den nakna sanningen, för huvudpersonerna är sedan länge avflyttade och bosatta i andra delar av landet. Detta hände sig på den avlägsna tiden då jag hade barn på dagis i Minneberg. Min uppgift var att hämta hem barnet, och i samband med den prestationen kom jag ofta i samspråk med den unga mamman till min dotters bästa tjejkompis. Vi kan kalla modern för Petra. Någon pappa såg jag aldrig till. Däremot bodde dom ihop med en hund som kanske hette Raff, en stor best av obestämbar ras, som såg mer blodtörstig ut än den själv och dess matte förmodligen var medvetna om. Eftersom jag av traumatiska händelser i barndomen är dörädd för stora hundar höll jag mig på avstånd från den lilla familjen och vägrade till och med att hämta dottern hos hennes kamrat om inte monstret var fjättrat och instängt i barnkammaren. Men på dagis, när odjuret inte var med, gick det an. Mamma Petra kunde vara förbluffande öppenhjärtig om sina privata familjeförhållanden. Jag medger att jag var mer återhållsam. En egenhet var att hon ofta förlovade sig, gärna med betydligt yngre pojkar, som hon glatt visade upp. Förlovningarna varade inte länge, ibland bara några dagar, men det verkade som om utbudet av objekt var tillräckligt. Petra hade upptäckt att jag ofta fotograferade omgivningen och nu ville hon ha hjälp med förlovningsfoton. På det sättet kunde jag genom kameralinsen se pojkarna komma, krama Petra i soffan, och sedan försvinna för alltid. De enda spåren efter dem var förlovningsfotografierna. Ganska snart anförtrodde hon mig att hon hade bekymmer med en granne. Nåja, granne och granne. Det handlade om en yngre mansperson som bodde själv som man sade redan då i en lägenhet på andra sidan innegården. Problemet var att den unge mannen ofta stod i sitt fönster och tittade mot Petras sängkammarfönster. Men betraktandet ägde inte rum om kvällarna utan kuriöst nog på mornarna. Petra förklarade omständigheterna för mig. Eftersom Raff helst ville sova på golvet i sovrummet hos Petra brukade hon när hon vaknat gå fram till sovrumsfönstret och öppna det för att vädra ut vad jag skulle kalla hundodören. - Jag kör lite armar uppåtsträck och tar några djupa friska andetag. Det är min morgongymnastik innan jag går ut med hunden, lämnar flickan på dagis och Krönika drar till jobbet, berättade Petra hurtigt. Snart upptäckte hon att hon var iakttagen, av en för henne obekant morgonpigg yngling som ställt sig i ett fönster tvärs över gården. Det hade väl inte gjort nåt om han uppträtt normalt, menade hon. För övrigt såg han helt normal ut. Ja, rätt snygg, faktiskt, tyckte hon sig ha noterat. Bekymret var att grabben stod där och visade upp sig naken. Helnäck, alltså. En sån typ, fräste Petra förtrytsamt. Scenen upprepades morgon efter morgon. När Petra drog upp gardinen, öppnade fönstret och inledda sitt lilla gymnastikprogram, stod grabben där och stirrade på henne, utan en tråd. För Petra, en envis och kaxig ung dam, övergick det hela till en prestigekamp. Hon tyckte att hon var i sin fulla rätt att ställa sig i sitt eget sovrumsfönster utan att behöva gömma sig för en smygkikande stolle i grannhuset. Så proceduren fick fortgå. Petra gjorde sina kroppsövningar och andades morgonluft, medan ynglingen stod där rätt upp och ner och tittade på. Emellertid en morgon upptäckte hon att hennes Peeping Tom hade fått vad Strindberg kallar ett uppretat tillstånd. Det är väl höjden också, förklarade hon upprörd. Hon ville nu diskutera den nya fasen i förhållandet med mig. Vad ska jag ta mig till? frågade hon uppfordrande. Ja, du kan väl gå över till honom och knacka på och förklara att du tycker han ska sluta upp med sina uppträdanden, föreslog jag lamt. Skulle aldrig falla mig in, avbröt hon. Jag grunnade över svaret men fann ingen lämplig förklaring. Men, fortsatte jag hjälpsamt, du kanske skulle sätta på dig en morgonrock och inte stå där i bara nattlinnet, om du nu gör det. Petra stirrade häpen på mig som om jag sagt något opassande. Nattlinne? Jag sover alltid naken! 5

6 Vårsalongen och Studiebesök Vårsalongen I år hölls vårsalongen den 20 och 21 mars. Många besökare kom till Badviken och fick se en mängd alster som ställdes ut, bl a väverier av olika slag från de 2 vävstugorna i området. En mängd tavlor i olika utförande prydde väggarna i de båda rummen. Man kunde även se träsniderier och mycket annat. Fotoklubben ställde ut fotografier samt hade ordnat en pristävling där besökarna fick försöka att känna igen detaljer frånminneberg/traneberg. 20 rätta svar kom in till fotoklubben. Vinnarna har redan informerats och fått sina priser. Ett kafé med hembakat bröd hade även inrymts i lokalen. Nya medlemmar Suzan Birol, Svartviksslingan 29 Ingrid Moum, Svartviksslingan 27 Henrik Eriksson och Therese Karlsson, Svartviksslingan 11 Bahij Bouayad och Najat El Haddad, Svartviksslingan 37 Anna Dymle, Svartviksslingan 39 Fredrik Furtenbach, Svartviksslingan 19 Ola Hässler och Maria Säfström, Svartviksslingan 31 Fredrik och Birgitta Levander, Svartviksslingan 49 Bo M Jonsson, Svartviksslingan 45 Malin Svärdsen, Svartviksslingan 45 Lars Sjögren och Marie Helgesson, Svartviksslingan 21 Roland Pettersson och Ylva Zackrisson, Svartviksslingan 49 Barbro Mattsson och Marianne Sandulf, Svartviksslingan 45 Svartvik besöker em2 Solutions Många som passerar nerför stickgatan kanske undrar vad dom har för sig i lokalen på Svartviksslingan 11. Svartvik knackade på och ställde frågan. Michael Jansson grundare till företaget, em2 Solutions, bjöd in på en titt. em2 Solutions är ett IT företag som nischat in sig på ett ganska smalt segment av IT-världen. Namnet em2 Solution är baserat på en grafisk term, en em. Detta lilla obetydliga uttryck är den yta som en typ inom typografin använder. 2an skall stå för kvadrat och solutions är engelska för lösning. På Svartviksslingan arbetar 2 personer, båda, dataprogrammerare och civilingenjörer från början men med det lite udda intresset typografi och språk. Detta sammantaget gav grogrund till en idé, att oavsett vilken dator man än sitter vid och läser en hemsida på ett konstigt språk så skall det vara snyggt och korrekt. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett konstigt språk som kinesiska eller tamil. Man kan kanske Michael Jansson em2 Solutions använda sig av ett vackert eller komplicerat typsnitt. Dagens moderna webbläsare stödjer inte alla skriftspråk. Idén resulterade i en programvara som heter Glyphgate. Programmets uppgift är att se till att den grafiska profilen på typsnittet bibehålls och kan läsas och framförallt ser ut så som det är tänkt. em2 Solutions arbetar även på konsultbasis bl a åt Microsoft när det gäller olika lösningar inom datatypografin, men även mot flera företag i Asien. Glyphgate har de bl a lyckats sälja till Världsutställningen i Japan. Framtiden ser ljus ut men Michael betonar att det inte är några IT miljardärer som flyttat in i Svartvik. För den som är nyfiken på em2 Solutions så rekommenderar jag en titt på deras hemsida eller varför inte Svartvik tackar för sig och avslutar besöket med att ta en bild. Tomas Snön vräkte ner då och då under den gångna vintern. 6

7 Vinterbilder i eftermiddagsskymning Tak över huvudet? Många är vi som under årens lopp har undrat varför Minneberg inte fick tak över sina entréer redan från början. Som när man står där i regnet och fumlar med nyckeln. Eller ännu värre, när det kommer is och snö ramlande från hustaket. Då står ett skärmtak högt i kurs. Det må vara hur det vill med orsakerna till att vi inte har några tak, vi i styrelsen tycker nu att det är hög tid att göra något åt saken. Som redan antytts finns det alltså flera goda skäl för att uppföra entrétak, men från styrelsens sida sett är givetvis säkerheten vintertid ett mycket starkt skäl. Därför pågår nu i dagarna projektering av skärmtak för vår förening och även vår grannförening, brf Tangen, ligger i startgroparna för att bygga entrétak. I detta arbete är givetvis viktigt att beakta de estetiska värdena. Den utformning som är planerad ansluter mycket väl till våra hus, gällande såväl modell som färgsättning. Vidare kommer taken att byggas så att pilastrar och arkitrav (den utsmycknng som omger portarna) lämnas fria, allt för att i största möjliga mån lämna den ursprungliga arkitektoniska idén orörd. Styrelsens ambition är att taken skall ge en förbättrad säkerhet i vårt boende samtidigt som de utgör en tilltalande extriör komplettering till våra fastigheter. Styrelsen Eftermiddagskymning ovanför stranden. 7

8 Elpriset m m Lägre elpris Ekonomin i vår förening påverkas starkt av energipriserna. Nu under senvintern är elpriserna inne i en mycket positiv utveckling. Elpriset vintern 2002/2003 blev en riktig rysare med dagspriser under vissa perioder på över 1 krona/kilowattimme. Detta berodde på kraftigt ökad förbrukning på grund av kylan i december-januari, men också på att elproduktionen hade begränsats av dåligt fyllda vattenmagasin och avställda kärnkraftverk. Priset på elbörsen, som brukade ligga på öre/kwh, hade oväntat tredubblats eller mer. Ovanpå detta kom nätavgift, energiskatt och moms på både priser och skatt. Denna vinter 2003/2004 är läget helt annorlunda. Det genomsnittliga dagspriset 1 januari-27 mars 2004 är 25,9 öre/kwh mot 49,6 öre/kwh samma period Eftersom dagspriset har sjunkit så här mycket har även momsen sjunkit. För Samfälligheten betyder detta att uppvärmningskostnaderna har pressats tillbaka. Till saken hör också att Samfälligheten förra sommaren avtalade om att köpa hälften av elbehovet till ett fast pris på 26,3 öre/kwh medan andra hälften köpts in på den s k spotmarknaden. Brf Svartvik har också avtalat om detta fasta elpris för föreningens fastighetsel. Minikrav för Grannsamverkan 1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden. 2. Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. 3. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar. 4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. 5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är fel. Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet eller någon i styrelsen. Flagnar dina fönsterbleck? För cirka 6 år sedan målades samtliga fönsterbleck om i våra fastigheter. Det visar sig nu att flera av dessa har börjat att flagna. Styrelsen önskar därför ånyo din hjälp med att inventera behovet av eventuell ommålning. Har dina fönsterbleck börjat att flagna så skriv en lapp med namn, lägenhets- och telefonnummer. Ange vilka fönsterbleck som det är fråga om. Lappen läggs i brevinkastet till styrelserummet, Svartviksslingan 49 (portkod 0228) senast den 25 april. Styrelsens byggrupp kommer därefter att kontakta dig för besiktning. Dags att göra vårfint Brf Svartvik har beslutat att årets vårstädning skall genomföras lördagen den 24 april. Vi samlas som vanligt klockan 9:30 utanför städförrådet vid Minnemalen på Svartviksslingan 15B. Det blir sedvanlig avslutning med korvgrillning. Vi hoppas att alla ställer upp för att vi skall få det snyggt och fint i vårt område. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Tomas Jonsson , Hans Almgren , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Nygren , Lars Hörnesten HSB. Suppleanter: Pia Ljunggren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Lennart Wiik HSB 8

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Onsdagen den 27 maj Tid: 19.00 Plats: Brf Bergakungens lokal Becksjudarvägen 35 bv Efter stämman serveras kaffe med dopp Hjärtligt välkommen! Styrelsen

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG Sida 1 / 11 BRF-ANALYS BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG (76969-7331) INTRODUKTION TILL BRF- ANALYSEN Den uto kade brf-analysen a r ett informationsdokument fo r spekulanter, boende, ma klare och andra intressenter

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Sommaren inom räckhåll!

Sommaren inom räckhåll! DETTA NUMMER NR 2/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin fortsatt god de närmaste åren Sid 3 Presentation av nya styrelsen Sid 4 Rapport från stämman Sid 5 Vår bygds historia

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 8 augusti,

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats.

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats. 20 ÅR 1986-2006 NR 4/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Tiden går fort när man har roligt Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad Sid 3 Bredbandsbolaget Höststämma Kontorlokal uthyres Sid

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2005 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(7) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Ekonomiinformationsmöte. Att låsa eller inte låsa, del 4. Portombud. Nr. 7 april 2012

Ekonomiinformationsmöte. Att låsa eller inte låsa, del 4. Portombud. Nr. 7 april 2012 Vi i Bränneriet Brf Bränneriets medlemstidn. Utg. K Lövgren Nr. 7 april 2012 Ekonomiinformationsmöte Inför föreningens ordinarie stämma senare i maj så erbjuds ni ett tillfälle att få information om brf

Läs mer

Pinnen blev grön till sist

Pinnen blev grön till sist DETTA NUMMER NR 3/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin Sid 3 Jonas Sima Sid 4 Fotoklubben Motion i Minneberg Sid 5 För hundra år sedan : Sid 6 Nya stadgar på gång Sid 7 Information

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

MINNEBERG. Nr.2, sommaren 2015. Nyhetsbrevet från Minnebergs Samfällighet - ISSN 1653-1612. Fotograf & Grafisk Designer Marie Barrymore

MINNEBERG. Nr.2, sommaren 2015. Nyhetsbrevet från Minnebergs Samfällighet - ISSN 1653-1612. Fotograf & Grafisk Designer Marie Barrymore Nr.2, sommaren 2015 MINNEBERG - ISSN 1653-1612 Fotograf & Grafisk Designer Marie Barrymore Berth har ordet... Nu har vi firat Minnebergs 30- års jubileum med stort deltagande trots att vädergudarna inte

Läs mer

Våren är på gång DETTA NUMMER NR 1/2003. Ordföranden har ordet

Våren är på gång DETTA NUMMER NR 1/2003. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER Sid 2 Förnyelse av gata och gårdar var den värd sitt pris? Sid 3 Bokslutet 2002. Bättring och rättning Fotoklubben i Minneberg Sid 4 Minnen från Minneberg Sid 5 Kallt väder och dess följder.

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av markiser i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av markiser i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-09-18 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av markiser i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Under våren 2005 har några av föreningens medlemmar visat intresse för att montera markiser och då det

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(14) Brf Hjalte Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 Sida 2(14) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE M I N N E B E R G

FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE M I N N E B E R G FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE Nr.5, r vintern 2011 M I N N E B E R G - ISSN 1653-1612 Ordföranden har ordet! Tomas Jonsson, Ordföranden Oj vad tiden går... Snart står Julen för dörren igen. Granarna

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Maj 211 Västerorts gemensamma sida Under maj månad har arbete bedrivits i distriktet mot överkonsumtion av alkohol bland ungdomar och vid krogar. Under Elitloppshelgen den

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-11-05 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt gällande

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer