Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 DETTA NUMMER Sid 2 Din andel av brf Svartviks förmögenhet Gynnsam trend för räntor Sid 3 Mycket intressant i Vår bygds historia Allsångskväll med Minnebergskören Sid 4 Bästa Svartvikare Tillfället gör tjuven Boka in årets stämma Sid 5 Minnen från Minneberg. Den nakna sanningen Sid 6 Vårsalongen Svartvik besöker em2 Solutions Nya medlemmar Sid 7 Tak över huvudet? Vinterbilder Sid 8 Lägre elpris Minikrav för Grannsamverkan Flagnar dina fönsterbleck? Dags att göra vårfint Vårsalongen Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Fotografier Lars-Olof Nihlén och Tomas Jonsson Teckning på sid 4 Christer Hörnqvist NR 1/2004 Nu slutar jag som ordförande och jag avgår ur Svartviks styrelse vid årsstämman den 4 maj. Jag tycker att tiden är mogen att sluta efter 15 år i styrelsen, varav 12 som ordförande. Självfallet kommer jag att engagera mig i föreningens och Minnebergs utveckling. Det går att göra en hel del utan att sitta i styrelsen. Det har varit en otroligt intensiv och spännande period i ledningen för brf Svartvik. Visst har det varit arbetsamt många gånger. Vi har ju i styrelsen steg för steg höjt ribban när det gäller kvaliteten på verksamheten, bl a genom att bli en av de första certifierade föreningarna inom HSB Stockholm. Vi har också varit framgångsrika när det gäller att pressa ner årsavgifterna utan att pruta på standarden. Svartviks avgifter är sedan länge de lägsta i Minneberg. Det är mycket som man gärna kommer ihåg som höjdpunkter under de gångna åren. Särskilt roligt har det varit att få medverka till omdaningen av stickgatan och våra gårdar. Murar och stenläggningar i härliga färger, ett stort antal ljuspollare och nya utemöbler och lekredskap har avsevärt förbättrat vår yttre miljö liksom att gårdarna har blivit ljusare och öppnare så att Ulvsundasjön nu bättre kommit till sin rätt. Även växtligheten har blivit mer variationsrik mot tidigare. Vi har månat om att växternas blomningsperiod skall lysa upp vår tillvaro under hela blomningssäsongen, maj till oktober. Som ni säkert förstår har vi har investerat mycket pengar och arbete i detta projekt, men det är enligt min mening värt var enda krona. Basen för att ha kunnat göra ovannämnda förändringsarbete är att föreningens ekonomi är god. Vi i styrelsen har varit aktiva med att placera våra lån vid rätt tillfälle och försökt 1 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet utnyttja marknaden när räntenivån varit gynnsam. Den yttre miljön liksom våra entréer och trapphus måste vårdas omsorgsfullt. Många av våra medlemmar har lagt stora resurser på att bygga om och upprusta sina lägenheter. Då är det viktigt att det som finns utanför lägenhetsdörren också är fräscht och inbjudande. Bland de uppgifter jag gärna tar på mig i fortsättningen finns att hålla ett vakande öga på den yttre miljön och kanske komma med en eller annan idé om förbättringar till styrelsen. Jag vet att Svartvik och Minneberg har en hög status vilket bl a kan utläsas i de höga överlåtelsevärdena som nu förekommer. Vi i brf Svartviks styrelse har haft förmånen att för det mesta möta nöjda, för att inte säga mycket nöjda medlemmar. Det har gjort att det varit uppmuntrande, roligt och stimulerande att vara ordförande. Den delen kommer jag att sakna, liksom det utomordentligt goda kamratskapet i styrelsen. Till slut önskar jag att Svartviks nya styrelse även fortsättningsvis får allt stöd från Er medlemmar, precis som jag fått, för att lyckas i sin ambition att vara en bra förening. Vi ses på stämman den 4 maj. Till dess önskar styrelsen och jag Er en GLAD PÅSK och en efterlängtad varm och skön vår. Lennart Högzell ordförande

2 Ekonomi Din andel av brf Svartviks förmögenhet På informationsmötet i november efterlystes en redogörelse för hur förmögenhetsvärdet räknas fram. Vi lovade då att återkomma i Svartviksbladet. Här kommer den redogörelsen. Förmögenheten i en bostadsrättsförening räknas fram som skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder. Tillgångarna utgörs av taxeringsvärdet på föreningens mark och byggnader. Till detta lägger man omsättningstillgångar (t ex kortfristiga fordringar och placeringar) samt anläggningstillgångar (exkl fastigheter, men inklusive t ex värdepapper och inventarier). Skulderna omfattar kortfristiga skulder (t ex leverantörsskulder) och långfristiga skulder (t ex fastighetslån). Brf Svartviks förmögenhet på drygt 61 miljoner kronor beskattas inte i föreningen. Föreningens skatter är fastighetsskatt och på längre sikt inkomstskatt. Förmögenhetsbeloppet ska istället fördelas per bostadsrättslägenhet efter de sedvanliga andelstalen och deklareras av den enskilde medlemmen. Kontrolluppgift om detta lämnas till var och en i januari månad. Förmögenhetsuppgifterna används vid beräkning av ev förmögenhetsskatt, men också vid beräkning av skatt vid arv och gåva. Förmögenhet i genomsnitt per kvadratmeter bostadsyta är kr/m 2. För en genomsnittlig trerumslägehet på 75 m 2 blir förmögenheten ca kronor och för en fyrarummare på drygt Så här blir beräkningen av Svartviks förmögenhet Taxeringsvärde (juni 2003) Anläggningstillgångar (bokslut 2002) Omsättningstillgångar (bokslut 2002) Summa tillgångar Avgår skulder Förmögenhet m 2 blir den närmare kronor. Som framgår av ovanstående tabell är förmögenhetsvärdet helt och hållet beräknat på bostadsrättsföreningens ekonomi. Vad du betalat för din bostadsrätt eller hur mycket den är belånad har ingen betydelse. Många har nog ett högt marknadsvärde på bostadsrätten och låg belåning, men denna förmögenhet beskattas inte Gynnsam trend för räntor Räntorna har även i år åkt bergoch dalbana. Som vanligt är det internationella förhållanden som styr. På senare tid har bl a oron för terrordåd och osäkerhet om konjunkturuppgången i USA pressat räntorna nedåt. I Sverige bedöms inflationen bli rekordlåg under de närmaste åren, vilket sänker både de korta och långa räntorna. De kortfristiga räntorna kommer sannolikt att sjunka ytterligare när Riksbanken sänker räntan inom kort. Räntan kommer då att bli med förmögenhetsskatt, arvsskatt eller gåvoskatt. Förmögenhetsvärdet ska användas av föreningens medlemmar vid deklarationen i maj. Äger man endast bostadsrätten ger detta ingen förmögenhetsskatt. Fribeloppet som ger skattefrihet är nämligen 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 2 miljoner för två makar. Hans Almgren, ekonomiansvarig lägre än på 50 år. För brf Svartvik är detta betydelsefullt eftersom vi har 30 procent av våra fastighetslån placerade till rörlig ränta (bindning sker för 3 månader i taget). Redan nu har ett av våra rörliga lån en ränta på 2,9 procent. Ingen förväntar sig att dagens gynnsamma lägen ska bli bestående, men de flesta bedömare räknar ändå med att en ränteuppgång ska dröja en bit in på nästa år. Detta bådar gott för utfallet för helåret Hans Almgren 2

3 Mycket intressant i Vår bygds historia Krönika och Minnebergskören Tänk Er att gå tillbaka 185 år och få veta hur man då levde i vår del av Stockholm! Då var vår bygd Bromma socken. Det årets mantalslängd ger en del besked om de ca 400 personer som levde och verkade här. Nästan var fjärde levde i så klena villkor att de var befriade från mantalspengar. Om de övriga 300 sockenbornas liv och leverne finns intressanta uppgifter. Vid den tiden fanns något som hette överflödsförordningen, som ålade medborgarna en deklarationsskyldighet. Av sammanställningen får man bl a veta hur många som hade råd att dricka caffe och the, röka tobak, bruka sidentyg, spela kort och liknande, som bedömdes som lyx på den tiden. Brännvinet var inte lyx Av mantalslängden framgår att bara 63 kunde unna sig kaffe och Arne Nygren är f d redaktör, riksdagsman m m från Umeå, sedan 1986 boende i Minneberg, aktiv HSB-are, bl a vice ordf i brf Svartviks styrelse i många år nu ordf i PRO Traneberg. the, 12 av de 400 sockenborna rökte tobak och 143 (kvinnor), hade råd att skruda sig i siden av varierande slag. Att dricka brännvin ansågs däremot inte som lyx. Det hörde på den tiden till livets nödtorft. Det året fanns det nio brännerier i Bromma socken och deras tillverkning deklarerades till 469 kannor. Av mantalslängden framgår också att krögarmadamerna kunde servera rikliga färdsupar på de många krogar, värdshus och näringsställen som det fanns många av i socknen. Detta är bara ett exempel på vad jag skulle kunna berätta från vår cirkel. I nästa Svartviksblad fortsätter jag att berätta om livet i vårt område för ca 100 år sedan. Brommaboken berättar mera I en studiecirkel i PRO Traneberg, Vår bygds historia, har vi börjat plöja dessa och många andra uppgifter från svunna år. Jag har varit med i hundratals studiecirklar under mina 62 år i föreningsarbetet, men kan inte erinra mig ett liknande intresse, som jag nu upplever inför varje ny träff. Jag bedömer redan nu att vi, inför hösten, måste dela oss i två studiecirklar. Vårt högintressanta studiematerial är Brommabokens gamla årgångar. Den berättar så mycket mera än detta exempel. Ett gott råd: Bli medlem i Bromma Hembygdsförening, då får Du varje år aktuella nummer av Brommaboken! Allsångskväll med Minnebergskören Den 7 december förra året höll Minnebergskören, under ledning av Lennart Ek, en Allsångskväll i Badviken. Lokalen var fullsatt av glada Minnebergare som sjöng både tillsammans med kören och ensamma. Kören framträdde med en repertoar som till stor del bestod av julsånger men även av en del andra visor. Kören efterlyser nya medlemmar I Minnebergskören vill vi se många fler kamrater som tycker om att sjunga. Vi träffas varje torsdagskväll i Badviken för att öva och ha det trevligt tillsammans. Om du ville ha litet mera information kan du ringa till Gun Fällborg tel eller till Gunnar Collman tel Lars-Olof 3

4 Ny förvaltare Bästa Svartvikare Sedan en kort tid tillbaka är jag er nye förvaltare för bostadsrättsföreningen Svartvik. Jag heter Lennart Wiik och jag har min utgångspunkt på HSB Stockholms huvudkontor på Fleminggatan 41. Jag ser fram mot att arbeta med föreningen och lära känna er efterhand. Min företrädare på förvaltarposten har varit Karin Bergman. Karin har varit verksam i hela Minnebergsområdet sedan snart 10 år tillbaka. Nu har hon övergått till andra uppgifter nämligen att förvalta nybyggda HSB-hus och föreningar. Bland annat Hammarby Sjöstad. Jag har varit anställd vid HSB Stockholm i tre år. Jag kommer dessförinnan från ett företag som heter Stockholms Studentbostäder. Ett företag med den roliga uppgiften att förse universitets- och högskolestudenterna med bostäder. Jag bytte arbete p g a att jag ville ha en ny och spännande yrkesutmaning innan det skulle ha blivit för sent. Jag måste säga att jag inte ångrar mig. Det är speciellt att förvalta bostadsrättsföreningar. I mitt yrke får man sköta människor i ärenden som rör något av livets allra viktigaste, nämligen ens hem. Att vara bostadsrättshavare ger en ytterligare dimension till boendet genom ägandet av den egna bostaden i kombination med gemenskapen och anvaret för hela föreningens väl och ve. Vackert område Som ny förvaltare i ett för mig nytt bostadsområde, så gör jag naturligtvis reflektioner över områdets karaktär. Vill ni veta min uppriktiga mening om exteriören? Här kommer den: Jag tycker att husen är vackra genom sina avvägda proportioner och genom det blandade fasadmaterialet. Tegel och puts i harmonisk kombination. Till det goda helhetsintrycket hör också taken som bidrar till balans och karaktär. Jag är också mycket förtjust i att arkitekterna försökt återskapa mycket av stadens slutna gaturum. Jag har aldrig riktigt förstått mig på förortsbyggandets utkastade huslimpor med glesa tallbackar som blir något slags ickelandskap. Det jag är mindre förtjust i är att man inte försökt förse fler lägenheter med sjöutsikt. Det borde ha kunnat gått. Det allra mest uppseendeväckande är ändå att man använt attraktiv tomtmark till att bygga garage på! Helt obegripligt. Välskött I övrigt så kan jag bara konstatera att bostadsrättsföreningen Svartvik är en välskött förening. Styrelsen är professionell och har grepp om underhåll och långsiktig ekonomi. Det är alltd ett nöje att få arbeta med sådana föreningar. Mitt mål som förvaltare är att styrelsen och föreningens medlemmar skall uppfatta att jag kan tillföra den hjälp som efterfrågas och att jag kan leverera tjänstena snabbt och säkert. Om ni vill komma i kontakt med mig, så nås jag enklast på adress: HSB Stockholm, att: Lennart Wiik, Stockholm. Telefon , e-post: Lennart Wiik Tillfället gör tjuven Enligt Polisen i Västerort så har ett nytt fenomen dykt upp bland tjuvar som härjar i vår närhet. De är klädda som hantverkare, verkar på dagtid och tar sig in via balkonger och fönster. Värst drabbade är boende i markplan och på första våningen. Du som boende kan vidta åtgärder för att minska risken för inbrott. I dag finns det tekniska hjälpmedel att montera på dörrar och fönster för att försvåra för den som otillbörligt vill ta sig in. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill ha tips. Lyckligtvis har vi i Minneberg varit förskonade för denna typ av inbrott, men man vet aldrig när tjuvar och banditer byter taktik. I Minneberg är vi anslutna till Grannsamverkan mot brott det innebär att vi rapporterar iakttagelser till Polisen om vi ser skumma typer som rör sig i vårat område. När föreningen av någon anledning vill ha tillträde till lägenheten så aviseras du i god tid, vi anlitar aldrig entreprenörer som ringer på oaviserat. Begär alltid legitimation om du är osäker. Boka in årets stämma Årets stämma går av stapeln tisdagen den 4 maj i Badviken. Vi skall då utse nya styrelseledamöter och fastställa 2003 års bokslut. Vi skall även behandla de motioner som inkommit till föreningen från er medlemmar. 4

5 Minnen från Minneberg med Jonas Sima Den nakna sanningen Nu kan den berättas, den nakna sanningen, för huvudpersonerna är sedan länge avflyttade och bosatta i andra delar av landet. Detta hände sig på den avlägsna tiden då jag hade barn på dagis i Minneberg. Min uppgift var att hämta hem barnet, och i samband med den prestationen kom jag ofta i samspråk med den unga mamman till min dotters bästa tjejkompis. Vi kan kalla modern för Petra. Någon pappa såg jag aldrig till. Däremot bodde dom ihop med en hund som kanske hette Raff, en stor best av obestämbar ras, som såg mer blodtörstig ut än den själv och dess matte förmodligen var medvetna om. Eftersom jag av traumatiska händelser i barndomen är dörädd för stora hundar höll jag mig på avstånd från den lilla familjen och vägrade till och med att hämta dottern hos hennes kamrat om inte monstret var fjättrat och instängt i barnkammaren. Men på dagis, när odjuret inte var med, gick det an. Mamma Petra kunde vara förbluffande öppenhjärtig om sina privata familjeförhållanden. Jag medger att jag var mer återhållsam. En egenhet var att hon ofta förlovade sig, gärna med betydligt yngre pojkar, som hon glatt visade upp. Förlovningarna varade inte länge, ibland bara några dagar, men det verkade som om utbudet av objekt var tillräckligt. Petra hade upptäckt att jag ofta fotograferade omgivningen och nu ville hon ha hjälp med förlovningsfoton. På det sättet kunde jag genom kameralinsen se pojkarna komma, krama Petra i soffan, och sedan försvinna för alltid. De enda spåren efter dem var förlovningsfotografierna. Ganska snart anförtrodde hon mig att hon hade bekymmer med en granne. Nåja, granne och granne. Det handlade om en yngre mansperson som bodde själv som man sade redan då i en lägenhet på andra sidan innegården. Problemet var att den unge mannen ofta stod i sitt fönster och tittade mot Petras sängkammarfönster. Men betraktandet ägde inte rum om kvällarna utan kuriöst nog på mornarna. Petra förklarade omständigheterna för mig. Eftersom Raff helst ville sova på golvet i sovrummet hos Petra brukade hon när hon vaknat gå fram till sovrumsfönstret och öppna det för att vädra ut vad jag skulle kalla hundodören. - Jag kör lite armar uppåtsträck och tar några djupa friska andetag. Det är min morgongymnastik innan jag går ut med hunden, lämnar flickan på dagis och Krönika drar till jobbet, berättade Petra hurtigt. Snart upptäckte hon att hon var iakttagen, av en för henne obekant morgonpigg yngling som ställt sig i ett fönster tvärs över gården. Det hade väl inte gjort nåt om han uppträtt normalt, menade hon. För övrigt såg han helt normal ut. Ja, rätt snygg, faktiskt, tyckte hon sig ha noterat. Bekymret var att grabben stod där och visade upp sig naken. Helnäck, alltså. En sån typ, fräste Petra förtrytsamt. Scenen upprepades morgon efter morgon. När Petra drog upp gardinen, öppnade fönstret och inledda sitt lilla gymnastikprogram, stod grabben där och stirrade på henne, utan en tråd. För Petra, en envis och kaxig ung dam, övergick det hela till en prestigekamp. Hon tyckte att hon var i sin fulla rätt att ställa sig i sitt eget sovrumsfönster utan att behöva gömma sig för en smygkikande stolle i grannhuset. Så proceduren fick fortgå. Petra gjorde sina kroppsövningar och andades morgonluft, medan ynglingen stod där rätt upp och ner och tittade på. Emellertid en morgon upptäckte hon att hennes Peeping Tom hade fått vad Strindberg kallar ett uppretat tillstånd. Det är väl höjden också, förklarade hon upprörd. Hon ville nu diskutera den nya fasen i förhållandet med mig. Vad ska jag ta mig till? frågade hon uppfordrande. Ja, du kan väl gå över till honom och knacka på och förklara att du tycker han ska sluta upp med sina uppträdanden, föreslog jag lamt. Skulle aldrig falla mig in, avbröt hon. Jag grunnade över svaret men fann ingen lämplig förklaring. Men, fortsatte jag hjälpsamt, du kanske skulle sätta på dig en morgonrock och inte stå där i bara nattlinnet, om du nu gör det. Petra stirrade häpen på mig som om jag sagt något opassande. Nattlinne? Jag sover alltid naken! 5

6 Vårsalongen och Studiebesök Vårsalongen I år hölls vårsalongen den 20 och 21 mars. Många besökare kom till Badviken och fick se en mängd alster som ställdes ut, bl a väverier av olika slag från de 2 vävstugorna i området. En mängd tavlor i olika utförande prydde väggarna i de båda rummen. Man kunde även se träsniderier och mycket annat. Fotoklubben ställde ut fotografier samt hade ordnat en pristävling där besökarna fick försöka att känna igen detaljer frånminneberg/traneberg. 20 rätta svar kom in till fotoklubben. Vinnarna har redan informerats och fått sina priser. Ett kafé med hembakat bröd hade även inrymts i lokalen. Nya medlemmar Suzan Birol, Svartviksslingan 29 Ingrid Moum, Svartviksslingan 27 Henrik Eriksson och Therese Karlsson, Svartviksslingan 11 Bahij Bouayad och Najat El Haddad, Svartviksslingan 37 Anna Dymle, Svartviksslingan 39 Fredrik Furtenbach, Svartviksslingan 19 Ola Hässler och Maria Säfström, Svartviksslingan 31 Fredrik och Birgitta Levander, Svartviksslingan 49 Bo M Jonsson, Svartviksslingan 45 Malin Svärdsen, Svartviksslingan 45 Lars Sjögren och Marie Helgesson, Svartviksslingan 21 Roland Pettersson och Ylva Zackrisson, Svartviksslingan 49 Barbro Mattsson och Marianne Sandulf, Svartviksslingan 45 Svartvik besöker em2 Solutions Många som passerar nerför stickgatan kanske undrar vad dom har för sig i lokalen på Svartviksslingan 11. Svartvik knackade på och ställde frågan. Michael Jansson grundare till företaget, em2 Solutions, bjöd in på en titt. em2 Solutions är ett IT företag som nischat in sig på ett ganska smalt segment av IT-världen. Namnet em2 Solution är baserat på en grafisk term, en em. Detta lilla obetydliga uttryck är den yta som en typ inom typografin använder. 2an skall stå för kvadrat och solutions är engelska för lösning. På Svartviksslingan arbetar 2 personer, båda, dataprogrammerare och civilingenjörer från början men med det lite udda intresset typografi och språk. Detta sammantaget gav grogrund till en idé, att oavsett vilken dator man än sitter vid och läser en hemsida på ett konstigt språk så skall det vara snyggt och korrekt. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett konstigt språk som kinesiska eller tamil. Man kan kanske Michael Jansson em2 Solutions använda sig av ett vackert eller komplicerat typsnitt. Dagens moderna webbläsare stödjer inte alla skriftspråk. Idén resulterade i en programvara som heter Glyphgate. Programmets uppgift är att se till att den grafiska profilen på typsnittet bibehålls och kan läsas och framförallt ser ut så som det är tänkt. em2 Solutions arbetar även på konsultbasis bl a åt Microsoft när det gäller olika lösningar inom datatypografin, men även mot flera företag i Asien. Glyphgate har de bl a lyckats sälja till Världsutställningen i Japan. Framtiden ser ljus ut men Michael betonar att det inte är några IT miljardärer som flyttat in i Svartvik. För den som är nyfiken på em2 Solutions så rekommenderar jag en titt på deras hemsida eller varför inte Svartvik tackar för sig och avslutar besöket med att ta en bild. Tomas Snön vräkte ner då och då under den gångna vintern. 6

7 Vinterbilder i eftermiddagsskymning Tak över huvudet? Många är vi som under årens lopp har undrat varför Minneberg inte fick tak över sina entréer redan från början. Som när man står där i regnet och fumlar med nyckeln. Eller ännu värre, när det kommer is och snö ramlande från hustaket. Då står ett skärmtak högt i kurs. Det må vara hur det vill med orsakerna till att vi inte har några tak, vi i styrelsen tycker nu att det är hög tid att göra något åt saken. Som redan antytts finns det alltså flera goda skäl för att uppföra entrétak, men från styrelsens sida sett är givetvis säkerheten vintertid ett mycket starkt skäl. Därför pågår nu i dagarna projektering av skärmtak för vår förening och även vår grannförening, brf Tangen, ligger i startgroparna för att bygga entrétak. I detta arbete är givetvis viktigt att beakta de estetiska värdena. Den utformning som är planerad ansluter mycket väl till våra hus, gällande såväl modell som färgsättning. Vidare kommer taken att byggas så att pilastrar och arkitrav (den utsmycknng som omger portarna) lämnas fria, allt för att i största möjliga mån lämna den ursprungliga arkitektoniska idén orörd. Styrelsens ambition är att taken skall ge en förbättrad säkerhet i vårt boende samtidigt som de utgör en tilltalande extriör komplettering till våra fastigheter. Styrelsen Eftermiddagskymning ovanför stranden. 7

8 Elpriset m m Lägre elpris Ekonomin i vår förening påverkas starkt av energipriserna. Nu under senvintern är elpriserna inne i en mycket positiv utveckling. Elpriset vintern 2002/2003 blev en riktig rysare med dagspriser under vissa perioder på över 1 krona/kilowattimme. Detta berodde på kraftigt ökad förbrukning på grund av kylan i december-januari, men också på att elproduktionen hade begränsats av dåligt fyllda vattenmagasin och avställda kärnkraftverk. Priset på elbörsen, som brukade ligga på öre/kwh, hade oväntat tredubblats eller mer. Ovanpå detta kom nätavgift, energiskatt och moms på både priser och skatt. Denna vinter 2003/2004 är läget helt annorlunda. Det genomsnittliga dagspriset 1 januari-27 mars 2004 är 25,9 öre/kwh mot 49,6 öre/kwh samma period Eftersom dagspriset har sjunkit så här mycket har även momsen sjunkit. För Samfälligheten betyder detta att uppvärmningskostnaderna har pressats tillbaka. Till saken hör också att Samfälligheten förra sommaren avtalade om att köpa hälften av elbehovet till ett fast pris på 26,3 öre/kwh medan andra hälften köpts in på den s k spotmarknaden. Brf Svartvik har också avtalat om detta fasta elpris för föreningens fastighetsel. Minikrav för Grannsamverkan 1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden. 2. Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. 3. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar. 4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. 5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är fel. Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet eller någon i styrelsen. Flagnar dina fönsterbleck? För cirka 6 år sedan målades samtliga fönsterbleck om i våra fastigheter. Det visar sig nu att flera av dessa har börjat att flagna. Styrelsen önskar därför ånyo din hjälp med att inventera behovet av eventuell ommålning. Har dina fönsterbleck börjat att flagna så skriv en lapp med namn, lägenhets- och telefonnummer. Ange vilka fönsterbleck som det är fråga om. Lappen läggs i brevinkastet till styrelserummet, Svartviksslingan 49 (portkod 0228) senast den 25 april. Styrelsens byggrupp kommer därefter att kontakta dig för besiktning. Dags att göra vårfint Brf Svartvik har beslutat att årets vårstädning skall genomföras lördagen den 24 april. Vi samlas som vanligt klockan 9:30 utanför städförrådet vid Minnemalen på Svartviksslingan 15B. Det blir sedvanlig avslutning med korvgrillning. Vi hoppas att alla ställer upp för att vi skall få det snyggt och fint i vårt område. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Tomas Jonsson , Hans Almgren , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Nygren , Lars Hörnesten HSB. Suppleanter: Pia Ljunggren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Lennart Wiik HSB 8

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Onsdagen den 27 maj Tid: 19.00 Plats: Brf Bergakungens lokal Becksjudarvägen 35 bv Efter stämman serveras kaffe med dopp Hjärtligt välkommen! Styrelsen

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG Sida 1 / 11 BRF-ANALYS BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG (76969-7331) INTRODUKTION TILL BRF- ANALYSEN Den uto kade brf-analysen a r ett informationsdokument fo r spekulanter, boende, ma klare och andra intressenter

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till:

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till: Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Feb 2008 Du som Medlem är Inbjuden till: ordförande h a r o r d e t Styrelsens arbete efter jul och nyår flyter på för fullt. Vi har många bollar i luften. Om inte

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå

HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå 1(16) HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Boulebana, Brf Adelsö 2

Boulebana, Brf Adelsö 2 Boulebana, Brf Adelsö 2 Motion 1 till årsstämman 2015 Maud Jonsson och Roland Jonsson i 62:an föreslår att uppdra åt styrelsen att anlägga en boulebana. Motivering till förslaget Vi vill här skicka en

Läs mer

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 19 maj år 2016 klockan 19.00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA Org. nr. 716420-2306 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB KALLELSE Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Runö

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Maj 211 Västerorts gemensamma sida Under maj månad har arbete bedrivits i distriktet mot överkonsumtion av alkohol bland ungdomar och vid krogar. Under Elitloppshelgen den

Läs mer

ISBJØRNENS FORFATTER CAMP. Skrivövning scener Långfilmsadaption på egen novell. (Komedi) Soni Jorgensen

ISBJØRNENS FORFATTER CAMP. Skrivövning scener Långfilmsadaption på egen novell. (Komedi) Soni Jorgensen ISBJØRNENS FORFATTER CAMP Skrivövning scener Långfilmsadaption på egen novell (Komedi) Av Soni Jorgensen Soni Jorgensen soni@jorgensen.com www.sonijorgensen.com Bakgrund: Den arbetslöse Roland (40+) vill

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma 25 november 2010 Agenda Information om föreningen och dess ekonomi Grupper Övrig information Privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag? Balkonger Förändringar Arbetsgivaralliansen

Läs mer

"#$%&'&(#) !"#$%&!"#$%&!"#$%& *+,,)(-.#-)(#) /'$(0$0'&1 2304&056'#5#-&# 7&003'81

#$%&'&(#) !#$%&!#$%&!#$%& *+,,)(-.#-)(#) /'$(0$0'&1 2304&056'#5#-&# 7&003'81 "#$%&'&(#) r r *+,,)(-.#-)(#) /'$(0$0'&1 2304&056'#5#-&# 7&003'81!"#$%&!"#$%&!"#$%& 19NYHETERNA No 2-2011 Ordföranden har ordet Maj från taket... av Kjell Sunnerud En solig och klar majdag ägde den årliga

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1 Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1 Foto: Brita Zellhann NYTT ÅR I VINGEN Välkommen till ett nytt år i Vingen. Härligt att vi äntligen fick lite

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Viktig information från styrelsen

Viktig information från styrelsen Viktig information från styrelsen Informationsmöte Styrelsen ordnar 12 februari kl. 19.00 ett informationsmöte för föreningens boende med Johan Bengtsson från Balco och Carita Schönbaum från HSB Sydost

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Lojo LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Summeringens tid är inne! Bokslutet har kommit och vi tittar som bäst på utfallet från föregående år, stämman närmar sig med stormsteg! Det

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002 BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år r 2002 Hej alla medlemmar! Detta blad innehåller lite blandat. Information om gårdsarbetet, bredbandet, några viktiga datum i kalendern samt en sida som handlar

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

MINNEBERG. Nr.3,hösten 2014. Nyhetsbrevet från Minnebergs Samfällighet - ISSN 1653-1612. Foto: Marie Barrymore

MINNEBERG. Nr.3,hösten 2014. Nyhetsbrevet från Minnebergs Samfällighet - ISSN 1653-1612. Foto: Marie Barrymore Foto: Marie Barrymore Nr.3,hösten 2014 MINNEBERG - ISSN 1653-1612 O rdföranden har ordet! Så går vi mot mörkare tider igen efter ännu en fantastisk sommar som har inbjudit till mycket sol och bad. Vår

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET Till alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Solhjulet Edsberg precis i början av december 2016 En av Sveriges största affärsbanker rekommenderade just styrelsen i föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784 ÅRSREDOVISNING 2013 för Org.nr. 746000-0784 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Tilläggsupplysningar noter 6 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer