Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 DETTA NUMMER Sid 2 Din andel av brf Svartviks förmögenhet Gynnsam trend för räntor Sid 3 Mycket intressant i Vår bygds historia Allsångskväll med Minnebergskören Sid 4 Bästa Svartvikare Tillfället gör tjuven Boka in årets stämma Sid 5 Minnen från Minneberg. Den nakna sanningen Sid 6 Vårsalongen Svartvik besöker em2 Solutions Nya medlemmar Sid 7 Tak över huvudet? Vinterbilder Sid 8 Lägre elpris Minikrav för Grannsamverkan Flagnar dina fönsterbleck? Dags att göra vårfint Vårsalongen Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Fotografier Lars-Olof Nihlén och Tomas Jonsson Teckning på sid 4 Christer Hörnqvist NR 1/2004 Nu slutar jag som ordförande och jag avgår ur Svartviks styrelse vid årsstämman den 4 maj. Jag tycker att tiden är mogen att sluta efter 15 år i styrelsen, varav 12 som ordförande. Självfallet kommer jag att engagera mig i föreningens och Minnebergs utveckling. Det går att göra en hel del utan att sitta i styrelsen. Det har varit en otroligt intensiv och spännande period i ledningen för brf Svartvik. Visst har det varit arbetsamt många gånger. Vi har ju i styrelsen steg för steg höjt ribban när det gäller kvaliteten på verksamheten, bl a genom att bli en av de första certifierade föreningarna inom HSB Stockholm. Vi har också varit framgångsrika när det gäller att pressa ner årsavgifterna utan att pruta på standarden. Svartviks avgifter är sedan länge de lägsta i Minneberg. Det är mycket som man gärna kommer ihåg som höjdpunkter under de gångna åren. Särskilt roligt har det varit att få medverka till omdaningen av stickgatan och våra gårdar. Murar och stenläggningar i härliga färger, ett stort antal ljuspollare och nya utemöbler och lekredskap har avsevärt förbättrat vår yttre miljö liksom att gårdarna har blivit ljusare och öppnare så att Ulvsundasjön nu bättre kommit till sin rätt. Även växtligheten har blivit mer variationsrik mot tidigare. Vi har månat om att växternas blomningsperiod skall lysa upp vår tillvaro under hela blomningssäsongen, maj till oktober. Som ni säkert förstår har vi har investerat mycket pengar och arbete i detta projekt, men det är enligt min mening värt var enda krona. Basen för att ha kunnat göra ovannämnda förändringsarbete är att föreningens ekonomi är god. Vi i styrelsen har varit aktiva med att placera våra lån vid rätt tillfälle och försökt 1 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet utnyttja marknaden när räntenivån varit gynnsam. Den yttre miljön liksom våra entréer och trapphus måste vårdas omsorgsfullt. Många av våra medlemmar har lagt stora resurser på att bygga om och upprusta sina lägenheter. Då är det viktigt att det som finns utanför lägenhetsdörren också är fräscht och inbjudande. Bland de uppgifter jag gärna tar på mig i fortsättningen finns att hålla ett vakande öga på den yttre miljön och kanske komma med en eller annan idé om förbättringar till styrelsen. Jag vet att Svartvik och Minneberg har en hög status vilket bl a kan utläsas i de höga överlåtelsevärdena som nu förekommer. Vi i brf Svartviks styrelse har haft förmånen att för det mesta möta nöjda, för att inte säga mycket nöjda medlemmar. Det har gjort att det varit uppmuntrande, roligt och stimulerande att vara ordförande. Den delen kommer jag att sakna, liksom det utomordentligt goda kamratskapet i styrelsen. Till slut önskar jag att Svartviks nya styrelse även fortsättningsvis får allt stöd från Er medlemmar, precis som jag fått, för att lyckas i sin ambition att vara en bra förening. Vi ses på stämman den 4 maj. Till dess önskar styrelsen och jag Er en GLAD PÅSK och en efterlängtad varm och skön vår. Lennart Högzell ordförande

2 Ekonomi Din andel av brf Svartviks förmögenhet På informationsmötet i november efterlystes en redogörelse för hur förmögenhetsvärdet räknas fram. Vi lovade då att återkomma i Svartviksbladet. Här kommer den redogörelsen. Förmögenheten i en bostadsrättsförening räknas fram som skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder. Tillgångarna utgörs av taxeringsvärdet på föreningens mark och byggnader. Till detta lägger man omsättningstillgångar (t ex kortfristiga fordringar och placeringar) samt anläggningstillgångar (exkl fastigheter, men inklusive t ex värdepapper och inventarier). Skulderna omfattar kortfristiga skulder (t ex leverantörsskulder) och långfristiga skulder (t ex fastighetslån). Brf Svartviks förmögenhet på drygt 61 miljoner kronor beskattas inte i föreningen. Föreningens skatter är fastighetsskatt och på längre sikt inkomstskatt. Förmögenhetsbeloppet ska istället fördelas per bostadsrättslägenhet efter de sedvanliga andelstalen och deklareras av den enskilde medlemmen. Kontrolluppgift om detta lämnas till var och en i januari månad. Förmögenhetsuppgifterna används vid beräkning av ev förmögenhetsskatt, men också vid beräkning av skatt vid arv och gåva. Förmögenhet i genomsnitt per kvadratmeter bostadsyta är kr/m 2. För en genomsnittlig trerumslägehet på 75 m 2 blir förmögenheten ca kronor och för en fyrarummare på drygt Så här blir beräkningen av Svartviks förmögenhet Taxeringsvärde (juni 2003) Anläggningstillgångar (bokslut 2002) Omsättningstillgångar (bokslut 2002) Summa tillgångar Avgår skulder Förmögenhet m 2 blir den närmare kronor. Som framgår av ovanstående tabell är förmögenhetsvärdet helt och hållet beräknat på bostadsrättsföreningens ekonomi. Vad du betalat för din bostadsrätt eller hur mycket den är belånad har ingen betydelse. Många har nog ett högt marknadsvärde på bostadsrätten och låg belåning, men denna förmögenhet beskattas inte Gynnsam trend för räntor Räntorna har även i år åkt bergoch dalbana. Som vanligt är det internationella förhållanden som styr. På senare tid har bl a oron för terrordåd och osäkerhet om konjunkturuppgången i USA pressat räntorna nedåt. I Sverige bedöms inflationen bli rekordlåg under de närmaste åren, vilket sänker både de korta och långa räntorna. De kortfristiga räntorna kommer sannolikt att sjunka ytterligare när Riksbanken sänker räntan inom kort. Räntan kommer då att bli med förmögenhetsskatt, arvsskatt eller gåvoskatt. Förmögenhetsvärdet ska användas av föreningens medlemmar vid deklarationen i maj. Äger man endast bostadsrätten ger detta ingen förmögenhetsskatt. Fribeloppet som ger skattefrihet är nämligen 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 2 miljoner för två makar. Hans Almgren, ekonomiansvarig lägre än på 50 år. För brf Svartvik är detta betydelsefullt eftersom vi har 30 procent av våra fastighetslån placerade till rörlig ränta (bindning sker för 3 månader i taget). Redan nu har ett av våra rörliga lån en ränta på 2,9 procent. Ingen förväntar sig att dagens gynnsamma lägen ska bli bestående, men de flesta bedömare räknar ändå med att en ränteuppgång ska dröja en bit in på nästa år. Detta bådar gott för utfallet för helåret Hans Almgren 2

3 Mycket intressant i Vår bygds historia Krönika och Minnebergskören Tänk Er att gå tillbaka 185 år och få veta hur man då levde i vår del av Stockholm! Då var vår bygd Bromma socken. Det årets mantalslängd ger en del besked om de ca 400 personer som levde och verkade här. Nästan var fjärde levde i så klena villkor att de var befriade från mantalspengar. Om de övriga 300 sockenbornas liv och leverne finns intressanta uppgifter. Vid den tiden fanns något som hette överflödsförordningen, som ålade medborgarna en deklarationsskyldighet. Av sammanställningen får man bl a veta hur många som hade råd att dricka caffe och the, röka tobak, bruka sidentyg, spela kort och liknande, som bedömdes som lyx på den tiden. Brännvinet var inte lyx Av mantalslängden framgår att bara 63 kunde unna sig kaffe och Arne Nygren är f d redaktör, riksdagsman m m från Umeå, sedan 1986 boende i Minneberg, aktiv HSB-are, bl a vice ordf i brf Svartviks styrelse i många år nu ordf i PRO Traneberg. the, 12 av de 400 sockenborna rökte tobak och 143 (kvinnor), hade råd att skruda sig i siden av varierande slag. Att dricka brännvin ansågs däremot inte som lyx. Det hörde på den tiden till livets nödtorft. Det året fanns det nio brännerier i Bromma socken och deras tillverkning deklarerades till 469 kannor. Av mantalslängden framgår också att krögarmadamerna kunde servera rikliga färdsupar på de många krogar, värdshus och näringsställen som det fanns många av i socknen. Detta är bara ett exempel på vad jag skulle kunna berätta från vår cirkel. I nästa Svartviksblad fortsätter jag att berätta om livet i vårt område för ca 100 år sedan. Brommaboken berättar mera I en studiecirkel i PRO Traneberg, Vår bygds historia, har vi börjat plöja dessa och många andra uppgifter från svunna år. Jag har varit med i hundratals studiecirklar under mina 62 år i föreningsarbetet, men kan inte erinra mig ett liknande intresse, som jag nu upplever inför varje ny träff. Jag bedömer redan nu att vi, inför hösten, måste dela oss i två studiecirklar. Vårt högintressanta studiematerial är Brommabokens gamla årgångar. Den berättar så mycket mera än detta exempel. Ett gott råd: Bli medlem i Bromma Hembygdsförening, då får Du varje år aktuella nummer av Brommaboken! Allsångskväll med Minnebergskören Den 7 december förra året höll Minnebergskören, under ledning av Lennart Ek, en Allsångskväll i Badviken. Lokalen var fullsatt av glada Minnebergare som sjöng både tillsammans med kören och ensamma. Kören framträdde med en repertoar som till stor del bestod av julsånger men även av en del andra visor. Kören efterlyser nya medlemmar I Minnebergskören vill vi se många fler kamrater som tycker om att sjunga. Vi träffas varje torsdagskväll i Badviken för att öva och ha det trevligt tillsammans. Om du ville ha litet mera information kan du ringa till Gun Fällborg tel eller till Gunnar Collman tel Lars-Olof 3

4 Ny förvaltare Bästa Svartvikare Sedan en kort tid tillbaka är jag er nye förvaltare för bostadsrättsföreningen Svartvik. Jag heter Lennart Wiik och jag har min utgångspunkt på HSB Stockholms huvudkontor på Fleminggatan 41. Jag ser fram mot att arbeta med föreningen och lära känna er efterhand. Min företrädare på förvaltarposten har varit Karin Bergman. Karin har varit verksam i hela Minnebergsområdet sedan snart 10 år tillbaka. Nu har hon övergått till andra uppgifter nämligen att förvalta nybyggda HSB-hus och föreningar. Bland annat Hammarby Sjöstad. Jag har varit anställd vid HSB Stockholm i tre år. Jag kommer dessförinnan från ett företag som heter Stockholms Studentbostäder. Ett företag med den roliga uppgiften att förse universitets- och högskolestudenterna med bostäder. Jag bytte arbete p g a att jag ville ha en ny och spännande yrkesutmaning innan det skulle ha blivit för sent. Jag måste säga att jag inte ångrar mig. Det är speciellt att förvalta bostadsrättsföreningar. I mitt yrke får man sköta människor i ärenden som rör något av livets allra viktigaste, nämligen ens hem. Att vara bostadsrättshavare ger en ytterligare dimension till boendet genom ägandet av den egna bostaden i kombination med gemenskapen och anvaret för hela föreningens väl och ve. Vackert område Som ny förvaltare i ett för mig nytt bostadsområde, så gör jag naturligtvis reflektioner över områdets karaktär. Vill ni veta min uppriktiga mening om exteriören? Här kommer den: Jag tycker att husen är vackra genom sina avvägda proportioner och genom det blandade fasadmaterialet. Tegel och puts i harmonisk kombination. Till det goda helhetsintrycket hör också taken som bidrar till balans och karaktär. Jag är också mycket förtjust i att arkitekterna försökt återskapa mycket av stadens slutna gaturum. Jag har aldrig riktigt förstått mig på förortsbyggandets utkastade huslimpor med glesa tallbackar som blir något slags ickelandskap. Det jag är mindre förtjust i är att man inte försökt förse fler lägenheter med sjöutsikt. Det borde ha kunnat gått. Det allra mest uppseendeväckande är ändå att man använt attraktiv tomtmark till att bygga garage på! Helt obegripligt. Välskött I övrigt så kan jag bara konstatera att bostadsrättsföreningen Svartvik är en välskött förening. Styrelsen är professionell och har grepp om underhåll och långsiktig ekonomi. Det är alltd ett nöje att få arbeta med sådana föreningar. Mitt mål som förvaltare är att styrelsen och föreningens medlemmar skall uppfatta att jag kan tillföra den hjälp som efterfrågas och att jag kan leverera tjänstena snabbt och säkert. Om ni vill komma i kontakt med mig, så nås jag enklast på adress: HSB Stockholm, att: Lennart Wiik, Stockholm. Telefon , e-post: Lennart Wiik Tillfället gör tjuven Enligt Polisen i Västerort så har ett nytt fenomen dykt upp bland tjuvar som härjar i vår närhet. De är klädda som hantverkare, verkar på dagtid och tar sig in via balkonger och fönster. Värst drabbade är boende i markplan och på första våningen. Du som boende kan vidta åtgärder för att minska risken för inbrott. I dag finns det tekniska hjälpmedel att montera på dörrar och fönster för att försvåra för den som otillbörligt vill ta sig in. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill ha tips. Lyckligtvis har vi i Minneberg varit förskonade för denna typ av inbrott, men man vet aldrig när tjuvar och banditer byter taktik. I Minneberg är vi anslutna till Grannsamverkan mot brott det innebär att vi rapporterar iakttagelser till Polisen om vi ser skumma typer som rör sig i vårat område. När föreningen av någon anledning vill ha tillträde till lägenheten så aviseras du i god tid, vi anlitar aldrig entreprenörer som ringer på oaviserat. Begär alltid legitimation om du är osäker. Boka in årets stämma Årets stämma går av stapeln tisdagen den 4 maj i Badviken. Vi skall då utse nya styrelseledamöter och fastställa 2003 års bokslut. Vi skall även behandla de motioner som inkommit till föreningen från er medlemmar. 4

5 Minnen från Minneberg med Jonas Sima Den nakna sanningen Nu kan den berättas, den nakna sanningen, för huvudpersonerna är sedan länge avflyttade och bosatta i andra delar av landet. Detta hände sig på den avlägsna tiden då jag hade barn på dagis i Minneberg. Min uppgift var att hämta hem barnet, och i samband med den prestationen kom jag ofta i samspråk med den unga mamman till min dotters bästa tjejkompis. Vi kan kalla modern för Petra. Någon pappa såg jag aldrig till. Däremot bodde dom ihop med en hund som kanske hette Raff, en stor best av obestämbar ras, som såg mer blodtörstig ut än den själv och dess matte förmodligen var medvetna om. Eftersom jag av traumatiska händelser i barndomen är dörädd för stora hundar höll jag mig på avstånd från den lilla familjen och vägrade till och med att hämta dottern hos hennes kamrat om inte monstret var fjättrat och instängt i barnkammaren. Men på dagis, när odjuret inte var med, gick det an. Mamma Petra kunde vara förbluffande öppenhjärtig om sina privata familjeförhållanden. Jag medger att jag var mer återhållsam. En egenhet var att hon ofta förlovade sig, gärna med betydligt yngre pojkar, som hon glatt visade upp. Förlovningarna varade inte länge, ibland bara några dagar, men det verkade som om utbudet av objekt var tillräckligt. Petra hade upptäckt att jag ofta fotograferade omgivningen och nu ville hon ha hjälp med förlovningsfoton. På det sättet kunde jag genom kameralinsen se pojkarna komma, krama Petra i soffan, och sedan försvinna för alltid. De enda spåren efter dem var förlovningsfotografierna. Ganska snart anförtrodde hon mig att hon hade bekymmer med en granne. Nåja, granne och granne. Det handlade om en yngre mansperson som bodde själv som man sade redan då i en lägenhet på andra sidan innegården. Problemet var att den unge mannen ofta stod i sitt fönster och tittade mot Petras sängkammarfönster. Men betraktandet ägde inte rum om kvällarna utan kuriöst nog på mornarna. Petra förklarade omständigheterna för mig. Eftersom Raff helst ville sova på golvet i sovrummet hos Petra brukade hon när hon vaknat gå fram till sovrumsfönstret och öppna det för att vädra ut vad jag skulle kalla hundodören. - Jag kör lite armar uppåtsträck och tar några djupa friska andetag. Det är min morgongymnastik innan jag går ut med hunden, lämnar flickan på dagis och Krönika drar till jobbet, berättade Petra hurtigt. Snart upptäckte hon att hon var iakttagen, av en för henne obekant morgonpigg yngling som ställt sig i ett fönster tvärs över gården. Det hade väl inte gjort nåt om han uppträtt normalt, menade hon. För övrigt såg han helt normal ut. Ja, rätt snygg, faktiskt, tyckte hon sig ha noterat. Bekymret var att grabben stod där och visade upp sig naken. Helnäck, alltså. En sån typ, fräste Petra förtrytsamt. Scenen upprepades morgon efter morgon. När Petra drog upp gardinen, öppnade fönstret och inledda sitt lilla gymnastikprogram, stod grabben där och stirrade på henne, utan en tråd. För Petra, en envis och kaxig ung dam, övergick det hela till en prestigekamp. Hon tyckte att hon var i sin fulla rätt att ställa sig i sitt eget sovrumsfönster utan att behöva gömma sig för en smygkikande stolle i grannhuset. Så proceduren fick fortgå. Petra gjorde sina kroppsövningar och andades morgonluft, medan ynglingen stod där rätt upp och ner och tittade på. Emellertid en morgon upptäckte hon att hennes Peeping Tom hade fått vad Strindberg kallar ett uppretat tillstånd. Det är väl höjden också, förklarade hon upprörd. Hon ville nu diskutera den nya fasen i förhållandet med mig. Vad ska jag ta mig till? frågade hon uppfordrande. Ja, du kan väl gå över till honom och knacka på och förklara att du tycker han ska sluta upp med sina uppträdanden, föreslog jag lamt. Skulle aldrig falla mig in, avbröt hon. Jag grunnade över svaret men fann ingen lämplig förklaring. Men, fortsatte jag hjälpsamt, du kanske skulle sätta på dig en morgonrock och inte stå där i bara nattlinnet, om du nu gör det. Petra stirrade häpen på mig som om jag sagt något opassande. Nattlinne? Jag sover alltid naken! 5

6 Vårsalongen och Studiebesök Vårsalongen I år hölls vårsalongen den 20 och 21 mars. Många besökare kom till Badviken och fick se en mängd alster som ställdes ut, bl a väverier av olika slag från de 2 vävstugorna i området. En mängd tavlor i olika utförande prydde väggarna i de båda rummen. Man kunde även se träsniderier och mycket annat. Fotoklubben ställde ut fotografier samt hade ordnat en pristävling där besökarna fick försöka att känna igen detaljer frånminneberg/traneberg. 20 rätta svar kom in till fotoklubben. Vinnarna har redan informerats och fått sina priser. Ett kafé med hembakat bröd hade även inrymts i lokalen. Nya medlemmar Suzan Birol, Svartviksslingan 29 Ingrid Moum, Svartviksslingan 27 Henrik Eriksson och Therese Karlsson, Svartviksslingan 11 Bahij Bouayad och Najat El Haddad, Svartviksslingan 37 Anna Dymle, Svartviksslingan 39 Fredrik Furtenbach, Svartviksslingan 19 Ola Hässler och Maria Säfström, Svartviksslingan 31 Fredrik och Birgitta Levander, Svartviksslingan 49 Bo M Jonsson, Svartviksslingan 45 Malin Svärdsen, Svartviksslingan 45 Lars Sjögren och Marie Helgesson, Svartviksslingan 21 Roland Pettersson och Ylva Zackrisson, Svartviksslingan 49 Barbro Mattsson och Marianne Sandulf, Svartviksslingan 45 Svartvik besöker em2 Solutions Många som passerar nerför stickgatan kanske undrar vad dom har för sig i lokalen på Svartviksslingan 11. Svartvik knackade på och ställde frågan. Michael Jansson grundare till företaget, em2 Solutions, bjöd in på en titt. em2 Solutions är ett IT företag som nischat in sig på ett ganska smalt segment av IT-världen. Namnet em2 Solution är baserat på en grafisk term, en em. Detta lilla obetydliga uttryck är den yta som en typ inom typografin använder. 2an skall stå för kvadrat och solutions är engelska för lösning. På Svartviksslingan arbetar 2 personer, båda, dataprogrammerare och civilingenjörer från början men med det lite udda intresset typografi och språk. Detta sammantaget gav grogrund till en idé, att oavsett vilken dator man än sitter vid och läser en hemsida på ett konstigt språk så skall det vara snyggt och korrekt. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett konstigt språk som kinesiska eller tamil. Man kan kanske Michael Jansson em2 Solutions använda sig av ett vackert eller komplicerat typsnitt. Dagens moderna webbläsare stödjer inte alla skriftspråk. Idén resulterade i en programvara som heter Glyphgate. Programmets uppgift är att se till att den grafiska profilen på typsnittet bibehålls och kan läsas och framförallt ser ut så som det är tänkt. em2 Solutions arbetar även på konsultbasis bl a åt Microsoft när det gäller olika lösningar inom datatypografin, men även mot flera företag i Asien. Glyphgate har de bl a lyckats sälja till Världsutställningen i Japan. Framtiden ser ljus ut men Michael betonar att det inte är några IT miljardärer som flyttat in i Svartvik. För den som är nyfiken på em2 Solutions så rekommenderar jag en titt på deras hemsida eller varför inte Svartvik tackar för sig och avslutar besöket med att ta en bild. Tomas Snön vräkte ner då och då under den gångna vintern. 6

7 Vinterbilder i eftermiddagsskymning Tak över huvudet? Många är vi som under årens lopp har undrat varför Minneberg inte fick tak över sina entréer redan från början. Som när man står där i regnet och fumlar med nyckeln. Eller ännu värre, när det kommer is och snö ramlande från hustaket. Då står ett skärmtak högt i kurs. Det må vara hur det vill med orsakerna till att vi inte har några tak, vi i styrelsen tycker nu att det är hög tid att göra något åt saken. Som redan antytts finns det alltså flera goda skäl för att uppföra entrétak, men från styrelsens sida sett är givetvis säkerheten vintertid ett mycket starkt skäl. Därför pågår nu i dagarna projektering av skärmtak för vår förening och även vår grannförening, brf Tangen, ligger i startgroparna för att bygga entrétak. I detta arbete är givetvis viktigt att beakta de estetiska värdena. Den utformning som är planerad ansluter mycket väl till våra hus, gällande såväl modell som färgsättning. Vidare kommer taken att byggas så att pilastrar och arkitrav (den utsmycknng som omger portarna) lämnas fria, allt för att i största möjliga mån lämna den ursprungliga arkitektoniska idén orörd. Styrelsens ambition är att taken skall ge en förbättrad säkerhet i vårt boende samtidigt som de utgör en tilltalande extriör komplettering till våra fastigheter. Styrelsen Eftermiddagskymning ovanför stranden. 7

8 Elpriset m m Lägre elpris Ekonomin i vår förening påverkas starkt av energipriserna. Nu under senvintern är elpriserna inne i en mycket positiv utveckling. Elpriset vintern 2002/2003 blev en riktig rysare med dagspriser under vissa perioder på över 1 krona/kilowattimme. Detta berodde på kraftigt ökad förbrukning på grund av kylan i december-januari, men också på att elproduktionen hade begränsats av dåligt fyllda vattenmagasin och avställda kärnkraftverk. Priset på elbörsen, som brukade ligga på öre/kwh, hade oväntat tredubblats eller mer. Ovanpå detta kom nätavgift, energiskatt och moms på både priser och skatt. Denna vinter 2003/2004 är läget helt annorlunda. Det genomsnittliga dagspriset 1 januari-27 mars 2004 är 25,9 öre/kwh mot 49,6 öre/kwh samma period Eftersom dagspriset har sjunkit så här mycket har även momsen sjunkit. För Samfälligheten betyder detta att uppvärmningskostnaderna har pressats tillbaka. Till saken hör också att Samfälligheten förra sommaren avtalade om att köpa hälften av elbehovet till ett fast pris på 26,3 öre/kwh medan andra hälften köpts in på den s k spotmarknaden. Brf Svartvik har också avtalat om detta fasta elpris för föreningens fastighetsel. Minikrav för Grannsamverkan 1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden. 2. Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. 3. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar. 4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. 5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är fel. Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet eller någon i styrelsen. Flagnar dina fönsterbleck? För cirka 6 år sedan målades samtliga fönsterbleck om i våra fastigheter. Det visar sig nu att flera av dessa har börjat att flagna. Styrelsen önskar därför ånyo din hjälp med att inventera behovet av eventuell ommålning. Har dina fönsterbleck börjat att flagna så skriv en lapp med namn, lägenhets- och telefonnummer. Ange vilka fönsterbleck som det är fråga om. Lappen läggs i brevinkastet till styrelserummet, Svartviksslingan 49 (portkod 0228) senast den 25 april. Styrelsens byggrupp kommer därefter att kontakta dig för besiktning. Dags att göra vårfint Brf Svartvik har beslutat att årets vårstädning skall genomföras lördagen den 24 april. Vi samlas som vanligt klockan 9:30 utanför städförrådet vid Minnemalen på Svartviksslingan 15B. Det blir sedvanlig avslutning med korvgrillning. Vi hoppas att alla ställer upp för att vi skall få det snyggt och fint i vårt område. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Tomas Jonsson , Hans Almgren , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Nygren , Lars Hörnesten HSB. Suppleanter: Pia Ljunggren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Lennart Wiik HSB 8

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

Pinnen blev grön till sist

Pinnen blev grön till sist DETTA NUMMER NR 3/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin Sid 3 Jonas Sima Sid 4 Fotoklubben Motion i Minneberg Sid 5 För hundra år sedan : Sid 6 Nya stadgar på gång Sid 7 Information

Läs mer

Kvalitet viktigt för brf Svartvik

Kvalitet viktigt för brf Svartvik DETTA NUMMER Sidan 2 Årsavgifterna har följt konsumentprisindex Svartvik bland de första att bli certifierad brf NR 1/2002 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 3 Minnen från Minneberg

Läs mer

Långväga besökare hos brf Svartvik

Långväga besökare hos brf Svartvik DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Det våras för Minneberg

Det våras för Minneberg Detta Nummer Sid 2 Vart tar räntorna vägen? Sid 4 Isglatt i Minneberg NR 1/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Det våras för Minneberg Sid 5 Äldres säkerhet Bygg-info Minnebegs Vårsalong

Läs mer

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #1 2014 R U M F Ö R H E L A L I V E T

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #1 2014 R U M F Ö R H E L A L I V E T RUM FÖR HELA LIVET EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #1 2014 Trappvärdar för trivsel och tillsyn Vårfint i sovrummet Hur läser du en årsredovisning? Råd & Rön: Diskmaskiner Ny krönikör Jacke Sjödin Drömmen om

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

Teleoperatörer dumpar

Teleoperatörer dumpar sbcdirekt Nummer 1 Januari 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Teleoperatörer dumpar hyra för basstationer Illustration: Patrik Agemalm Ett sätt för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Innehåll Behålla eller sälja Grillning en het fråga i Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning Frågor svar Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. www.bostadsrerna.se Nummer 4 Maj 2012 Bostadsrätts

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer