FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2007 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 900 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriet förordning om kosmetiska produkter Nr 900 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet Given i Helsingfors den 12 oktober 2007 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Monaco den 14 april 2005 upprättade protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 2 Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president. Helsingfors den 12 oktober 2007 Republikens President TARJA HALONEN Utrikesminister Ilkka Kanerva RP 36/2007 KoUB 4/2007 RSv 23/

2 3948 Nr 901 Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriet förordning om kosmetiska produkter Given i Helsingfors den 12 oktober 2007 I enlighet med handels- och industriministeriets beslut uphävs i bilaga 3 B till handels- och industriministeriets förordning av den 1 februari 2005 om kosmetiska produkter (75/2005) nr 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46 och 51-54, i bilaga 4 nr CI och i bilaga 6 A nr 10 och 36, ändras i bilaga 3 A nr 8, sådan den lyder i handels- och industriministeriets förordning (100/2006), 9, 26-43, 47 och 56 samt i bilaga 6 A nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24-30, 32, 33, 35, 37, 42, 43, 47 och 56, samt fogas till bilaga 2 nr , till bilaga 3 A nr och till bilaga 6 A nr 1a, som följer: Förbjudna ämnen Bilaga 2 Nr Ämne Metyl-2,4,5-trihydroxibensen (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,6-dihydroxi-4-metylpyridin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Hydroxi-1,4-bensodioxan (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,4-Metylendioxifenol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,4-Metylendioxianilin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1249 Hydroxipyridion (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Nitro-4-aminofenoxetanol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Metoxi-4-nitrofenol (CAS-nr ) (4-Nitroguaiacol) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1252 C.I. Acid Black 131 (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,3,5-Trihydroxibensen (CAS-nr ) (Phloroglucinol) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,2,4-Bensentriacetat (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,2 -Iminobisetanol, reaktionsprodukter med epiklorhydrin och 2-nitro-1,4-bensendiamin (CAS-nr ) (CAS-nr ) (HC Blue No. 5) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Kommissionens direktiv 2007/17/EG (32007L0017); EUT nr L 82, , s. 27; 2007/22/EG (32007L0022); EUT nr L 101, , s. 11; 2007/53/EG (32007L0053); EUT nr L 226, , s. 19 och 2007/54/EG (32007L0054); EUT nr L 226, , s. 21

3 Nr Nr Ämne 1256 N-Metyl-1,4-diaminoatrakinon, reaktionsprodukter med epilorohydrin och monoetanolamin (CAS-nr ) (HC Blue No. 4) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Aminobensensulfonsyra (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,3 -(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen)imino)bis(6-(fenylamino))bensensulfonsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (tai 5)-((4-(Bensylmetylamino)fenyl)atzo)-1,2-(eller 1,4)-dimetyl-1H-1,2,4-triazolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,2 -((3-Kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenyl)azo)fenyl)imino)bisetanol (CAS-nr ) (Disperse Brown 1) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [[4-[Etyl(2-hydroxietyl)amino]fenyl]azo]-6-metoxi-3-metylbensotiazolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [(4-Kloro-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-metoxifenyl)-3-oxobutanamid (CAS-nr ) (Pigment Yellow 73) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,2 -[(3,3 -Dikloro[1,1 -bifenyl]-4,4 -diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-n-fenylbutanamid (CAS-nr ) (Pigment Yellow 12) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,2 -(1,2-Etendiyl)bis[5-((4-etoxifenyl)azo]bensensulfonsyra) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,3-Dihydro-2,2-dimetyl-6-[(4-(fenylazo)-1-naftalenyl)azo]-1H-pyrimidin (CAS-nr ) (Solvent Black 3) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (eller 5)-[[4-[(7(Amino-1-hydroxi-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl]azo]salicylsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (Bensoylamino)-4-hydroxi-3-[[4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-2-naftalensulfonsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1268 (µ-((7,7 -Iminobis(4-hydroxi-3-((2-hydroxi-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl)azo)naftalen-2- sulfonato))(6)))dikuprat(2-) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [(4-(Asetylamino)fenyl)azo]-4-hydroxi-7-[[[[5-hydroxi-6-(fenylazo)-7-sulfo-2- naftalenyl]amino]karbonyl]amino]-2-naftalensulfonsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,7 -(Karbonyldiimino)bis(4-hydroxi-3-[[2-sulfo-4[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-2-naftalensulfonsyra (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1271 N-(4-[bis[4-(Dietylamino)fenyl]metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden)-N-etyletanaminium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [[(4-Metoxifenyl)metylhydrazono)metyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (2-((2,4-Dimetoxifenyl)amino)etenyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1274 Nigrosin löslig i alkohol (CAS-nr ) (Solvent Black 5) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,7-bis(Dietylamino)fenoxazin)-5-ium (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (Dimetylamino)benso[a]fenoxazin-7-ium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-bens[de]isokinolin-1,3(2H)-dion (CAS-nr ) (Solvent Yellow 44) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Amino-4-[[4-(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrakinon (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1279 Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [(2,4-Dinitrofenyl)amino]-2-(fenylamino)bensensulfonsyra (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter

4 3950 Nr 901 Nr Ämne [(4-Nitrofenyl)azo]anilin (CAS-nr ) (Disperse Orange 3) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Nitro-m-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Amino-4-(metylamino)-9,10-antracendion (CAS-nr ) (Disperse Violet 4) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1284 N-Metyl-3-nitro-p-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1285 N1-(2-Hydroxietyl)-4-nitro-o-fenylendiamin (CAS-nr ) (HC Yellow No 5) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1286 N1-(tris(Hydroximetyl))metyl-4-nitro-1,2-fenylendiamin (CAS-nr ) (HC Yellow No. 3) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Nitro-N-hydroxietyl-p-anisidin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1288 N,N -Dimetyl-N-hydroxsietyl-3-nitro-p-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (N-Metyl-N-(4-metylamino-nitrofenyl)amino)propan-1,2-diol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Etylamino-3-nitrobensoesyra (CAS-nr ) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1291 (8-[(4-Amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxi-2-naftyl)trimetylammonium och dess salter, utom Basic Red 118 (CAS-nr ) som förorening i Basic Brown 17, vid användning i hårfärgningsprodukter ((4-Dimetylamino)fenyl)azo)-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (Fenylazo)-m-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Metyl-6-(fenylazo)-1,3-bensendiamin och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter (Acetylamino)-4-hydroxi-3-((2-metylfenyl)azo)-2,7-naftalendisulfonsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,4 -[(4-Metyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-metyl-1,3-bensendiamin] (CAS-nr ) (Basic Brown 4) och dess salter, vid användning I hårfärgningsprodukter [[4-[[Diamino(fenylazso)fenyl]azo]-2-metylfenyl]azo]-N,N,N-trimetylbensenaminium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [[4-[[Diamino(fenylazo)fenyl]azo]-1-naftalenyl]azo]-N,N,N-trimetylbenzenaminium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1299 N-[4-[(4-(Dietylamino)fenyl)fenylmetylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-etyletanaminium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [(2-Hydroxietyl)amino]-4-(metylamino)-antracendion (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,4-Diamino-2-metoxi-9,10-antracendion (CAS-nr ) (Disperse Red 11) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,4-Dihydroxi-5,8-bis[(2-hydroxietyl)amino]antrakinon (CAS-nr ) (Disperse Blue 7) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [(3-Aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrakinon och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1304 N-[6-[(2-Kloro-4-hydroxifenyl)imino]-4-metoxi-3-oxo-1,4-cyklohexadien-1-yl]acetamid (CAS-nr ) (HC Yellow No. 8) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1305 [6-[[3-Kloro-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dien-1-yl]urea (CAS-nr ) (HC Red No. 9) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter

5 Nr Nr Ämne ,7-bis(Dimetylamino)fenoxatsin-5-ium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,6-bis(2-hydroxietoxi)-m-fenylendiamin och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Amino-2,6-dietoxi-3-hydroxi-3-hydroxipyridin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,4 -Diaminodifenylamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Dietylamino-o-toluidin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1311 N,N-Dietyl-p-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1312 N,N-Dimetyl-p-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1313 Toluen-3,4-diamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,4-Diamino-5-metylfenoxietanol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Amino-o-cresol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1316 Hydroxietylaminometyl-p-aminofenol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Amino-3-nitrofenol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Kloro-5-nitro-hydroxietyl-p-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Nitro-p-fenylendiamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1320 Hydroxietyl-2,6-dinitro-p-anisidin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Nitro-2,5-pyridinamin (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter ,7-Diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenazinium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter Hydroxi-4-[(2-hydroxinaftyl)azo]-7-nitro-naftalen-1-sulfonsyra (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [(2-Nitro-4-(trifluormetyl)fenyl)amino]propan-1,2-diol (CAS-nr ) (HC Yellow No. 6) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [(4-Kloro-2-nitrofenyl)amino]etanol (CAS-nr ) (HC Yellow No. 12) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [[4-[(2-Hydroxietyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter [[4-[Etyl(2-hydroxietyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol (CAS-nr ) och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter 1328 N-[4-[[4-(Dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftalenyl]metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-Netyletanaminium och dess salter, vid användning i hårfärgningsprodukter

6 3952 Nr 901 Bilaga 3 A. Ämnen tillåtna med begränsningar 8 p-fenylendiaminer, deras N-substituerade derivat och deras salter; N- substituerade derivat av o- fenylendiaminer 2) med undantag av de derivat som förteckans på annan plats i denna bilaga och med referensnummer 1309, 1311 och 1312 i bilaga 2 9 Metylfenylendiaminer, deras N-substituerade derivat och deras salter 3), med undantag av ämnen med referensnummer 364, 1310 och 1313 i bilaga 2

7 Nr Ammoniummonofluorofosfat Innehåller ammoniummonofluorofosfat. 27 Natriummonofluorofosfat Innehåller natriummonofluorofosfat.

8 3954 Nr Kaliummonofluorofosfat Innehåller kaliummonofluorofosfat. 29 Kalciummonofluorofosfat Innehåller kalciummonofluorofosfat.

9 Nr Kalciumfluorid Innehåller kalciumfluorid. 31 Natriumfluorid Innehåller natriumfluorid.

10 3956 Nr Kaliumfluorid innehåller kaliumfluoridi.. 33 Ammoniumfluorid Innehåller ammoniumfluorid..

11 Nr Aluminiumfluorid Innehåller aluminiumfluorid. 35 Tennfluorid Innehåller tennfluorid.

12 3958 Nr Hexadekylammoniumfluorid Innehåller hexadekyliammoniumfluorid.

13 Nr (N- Hexadekyl-N-2- hydroxietylammonium)propylbis(2- hydroxietyl)ammoniu mdifluorid Innehåller 3-(N- Hexadekyyli-N-2- hydroxietylammoni- um)propylbis(2- hydroxietyl)ammoniumdifluorid.

14 3960 Nr N,N',N'-Tris- (polyoxietylen)- N- hexadekylpropylendiamindihydrofluorid Innehåller N,N',N'- Tris-(polyoxietylen)- N- hexadekylpropylendiamindihydrofluorid.

15 Nr Oktadekenylammoniumfluorid Innehåller oktadekenylammoniumfluorid. 40 Natriumfluorosilikat Innehåller natriumfluorosilikat.

16 3962 Nr Kaliumfluorosilikat Innehåller kaliumfluorosilikat. 42 Ammoniumfluorosilikat Innehåller ammoniumfluorosilikat.

17 Nr Magnesiumfluorosilikat Innehåller magnesiumfluorosilikat. 47 Nikometanolhydrofluoridi Innehåller nikometanolhydrofluorid.

18 3964 Nr Magnesiumfluorid Innehåller magnesiumfluorid. 98 Salicylsyra (1) (CAS-nr ) a) Produkter som sköljs av b) Andra produkter a) 3,0 % b) 2,0 % Får inte användas i produkter för barn under 3 år, utom för schampon. Får inte användas för barn under 3 år. (2) För andra syften än att förhindra uppkomst av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

19 Nr Oorganiska sulfiter och bisulfiter a) Oxidativa hårfärgningsprodukter a) 0,67 %utryckt som fri SO 2 b) Håruträttningsprodukter c) Brun-utan-sol produkter för ansiktet b) 6,7 % utryckt som fri SO 2 c) 0,45 % utryckt som fri SO 2 För andra syften än att förhindra uppkomst av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten. d) Andra brunutan-sol produkter d) 0,40 % utryckt som fri SO Triklokarban (4) (CAS-nr ) 101 Zinkpyrition (5) (CAS-nr ) Produkter som sköljs bort Hårdvårdsprodukter som inte sköljs bort 1,5 % Renhetskriterier: 3,3,4,4 - tetrakloroazobensen < 1 ppm 3,3,4,4 - tetrakloroazoxibensen < 1 ppm För andra syften än att förhindra uppkomst av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten. 0,1 % För andra syften än att förhindra uppkomst av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten. (1) (2) (3) (4) (5) Som konserveringsmedel, se bilaga 6 A nr 3 Endast för produkter som får användas för barn under 3 år och som är i långvarig kontakt med huden Som konserveringsmedel, se bilaga 6 A nr 9 Som konserveringsmedel, se bilaga 6 A nr 23 Som konserveringsmedel, se bilaga 6 A nr 8

20 3966 Nr 901 Bilaga 6 Konserveringämnen A. Tillåtna konserveringsämnen Nr Ämne Produkt Maximihalt Övriga begränsningar 1 Bensoesyra (CAS-nr ) och dess natriumsalt (CAS-nr ) a) Produkter som sköljs bort, utom produkter för munhygien a) 2,5 % (syra) b) 1,7 % (syra) c) 0,5 % (syra) Varningsmärkningar b) Produkter för munhygien c) Produkter som inte sköljs bort 1a Salter av bensoesyra, andra än de som anges under nr 1, och estrar av bensoesyra 0,5 % (syra) 2 Propionsyra och dess salter 4 Sorbinsyra (hexa-2,4- diensyra) och dess salter 5 Formaldehyd och paraformaldehyd (x) 7 Bifenyl-2-ol (o- Fenylfenol) och dess salter

21 Nr Nr Ämne Produkt Maximihalt Övriga begränsningar 8 Zinkpyrition (x) (CAS-nr ) Hårvårdsprodukter 1,0 % Andra produkter 0,5 % 0,5 % Ändast produkter som sköljs bort Får inte användas i produkter för mungien. Varningsmärkningar 12 4-Hydroxibensoesyra noch dess salter och estrar 14 Myrsyra och dess natriumsalter Undekensyra och dess salter 19 Hexetidin 21 Bronopol 22 2,4-Diklorbensylalkohol 24 4-Klor-m-kresol 25 Triklosan 26 4-Klor-3,5-ksylenol 27 3,3 -bis(1- Hydroximetyl-2,5- dioxoimidazolidin-4- yl)-1,1 -metylendiurea 28 Poly(1- hexametylenbiguand)hydroklorid 29 2-Fenoxietanol

22 3968 Nr 901 Nr Ämne Produkt Maximihalt Övriga begränsningar Varningsmärkningar 30 Hexametylentetramin (Metenamin) 32 1-(4-Klorfenoks)-1- (imidazol-1-yl)-3,3- dimetyl-butan-2-on 33 1,3-Bis(hydroxime-tyl)- 5,5-dimetyl-2,4- imidatsolidin-dion 35 1-Hydroxi-4-metyl-6- (2,4,4-trimetylpentyl)- 2-pyridon ochh dess monoetanolaminsalt 37 6,6-Dibromo-4,4- diklor-2,2'- metylendifenol (Bromoklorofen) 42 Klorhexidin och dess diglukonat, diacetat och dihydroklorid 43 1-Fenoxipropan-2-ol (x) 47 1,6-Di(4- amidinofenoks)-nhexan (Hexamidin) och dess salter (även icetionat och p- hydroxibensoat)

23 Nr Nr Ämne Produkt Maximihalt Övriga begränsningar (IPBC) 56 Jodpropynylbutylkarbamat 3-Jod-2- propynylbutylkarbamat (CAS-nr ) a) Produkter som sköljs bort b) Produkter som inte sköljs bort a) 0,02 % b) 0,01 % utom i deodoranter och antiperspiranter 0,0075 % Får inte användas i produkter för munhygien eller läppvård. a) Får inte användas i produkter för barn under 3 år, utom i badprodukter/duchgel och schampon. Varningsmärkningar a) Får inte användas i produkter för barn under 3 år (**) b) Får inte användas i produkter för barn under 3 år (***) a) Får inte användas i hudlotion eller hudkräm (*) Får inte användas i produkter för barn under 3 år. (*) Avser alla produkter som är avsedda att appliceras på en stro del av kroppen. (**) Endast för produkter som kan användas för barn under 3 år. (***) Endast för andra produkter än badprodukter/duchgeler och schampn, som kan användas för barn under 3 år. Denna förordning träder i kraft den 1 november Kosmetiska produkter, som inte uppfyller kraven, som gäller ämnen med nr i bilaga 3 A eller ämnen med nr 1, 1a, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24-20, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 47 och 56 i bilaga 6 A får inte släppas ut på marknaden efter den 23 mars Produkter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna efter den 23 juni Kosmetiska produkter, som inte uppfyller kraven, som gäller ämnet med nr CI i bilaga 4 eller ämnen med nr 10 och 56 i bilaga 6 A får inte släppas ut på marknaden efter den 18 oktober Produkter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna efter den 18 april Kosmetiska produkter, som inte uppfyller kraven, som gäller ämnen med nr 26-43, 47 eller 56 i bilaga 3 A får inte släppas ut på marknaden efter eller säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna efter den 19 januari Kosmetiska produkter, som inte uppfyller kraven, som gäller ämnen med nr i bilaga 2, ämnen med nr 8 eller 9 i bilaga 3 A eller ämnen med nr 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46 eller i bilaga 3 B får inte släppas ut på marknaden eller säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna efter den 18 juni Helsingfors den 12 oktober 2007 Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen Konsultativ tjänsteman Anne Haikonen

24 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 3 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2007 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

Arbets- och näringsministeriets förordning

Arbets- och näringsministeriets förordning 873 Nr 230 Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter Given i Helsingfors den 1 april 2010 I enlighet med arbets- och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och

Läs mer

Handels- och industriministeriets förordning

Handels- och industriministeriets förordning Nr 261 573 Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministerits beslut om kosmetiska preparat Given i Helsingfors den 1 april 2003 I enlighet med handels- och industriministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 juli 2005 Nr 76 81 INNEHÅLL Nr Sidan 76 Republikens presidents förordning om sättande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 9 oktober 2002 Nr 833 839 INNEHÅLL Nr Sidan 833 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2004 Nr 899 904 INNEHÅLL Nr Sidan 899 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 2006 Nr 411 417 INNEHÅLL Nr Sidan 411 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2005 Nr 471 476 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av förköpslagen... 2583 472 om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 9 november 2007 Nr 963 969 INNEHÅLL Nr Sidan 963 Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

LVFS 2007:13. Bilaga 2, del 1

LVFS 2007:13. Bilaga 2, del 1 Bilaga 2, del 1 Lista över ämnen som kosmetiska och hygieniska produkter inte får innehålla annat än med angivna begränsningar och villkor De namn på ämnen som i denna bilaga märkts med en asterisk är

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2007 Nr 20 24 INNEHÅLL Nr Sidan 20 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 57 21 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 17 september 2008 Nr 599 603 INNEHÅLL Nr Sidan 599 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2006 Nr 551 554 INNEHÅLL Nr Sidan 551 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om internationell

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 70 72 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 3 augusti 2009 Nr 585 590 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av aktiebolagslagen... 3965 586 Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr 222 225 INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar... 2897 223 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2010 Nr 27 33 INNEHÅLL Nr Sidan 27 om sättande i kraft av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 15 oktober 2003 Nr 849 857 INNEHÅLL Nr Sidan 849 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2004 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av rådets beslut 2002/772/EG,

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 21.7.2015 SV L 193/115 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1190 av den 20 juli 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Text

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsar för vissa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 8 juni 2000 Nr 512 515 INNEHÅLL Nr Sidan 512 Lag om Syöte nationalpark... 1263 513 Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 17 november 2004 Nr 142 146 INNEHÅLL Nr Sidan 142 Lag om konventionen angående flyktingars

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets fattningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets eskrifter (LVFS 1993:2) om bud och begränsningar vissa ämnen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 14 november 2008 Nr 685 687 INNEHÅLL Nr Sidan 685 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2001 års

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr 864 865 INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 13 november 2002 Nr 96 98 INNEHÅLL Nr Sidan 96 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2001 Nr 654 659 INNEHÅLL Nr Sidan 654 Lag om ändring av strafflagen... 2077 655 Lag om ändring av 5 kap. 11 tvångsmedelslagen... 2079

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2002 Nr 232 240 INNEHÅLL Nr Sidan 232 Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder... 669 233 Lag om ändring

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 maj 2002 Nr 370 373 INNEHÅLL Nr Sidan 370 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien... 2807 371 Republikens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 9 december 2010 Nr 1039 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1039 Lagomändringavlagenomkundinformationssystemetförföretagstjänster... 3297 1040 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 2006 Nr 866 871 INNEHÅLL Nr Sidan 866 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 8 september 1999 Nr 875 880 INNEHÅLL Nr Sidan 875 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 141/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 juli 2008 Nr 471 474 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering... 1365 472 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 16 juli 2008 Nr 483 485 INNEHÅLL Nr Sidan 483 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 juni 2007 Nr 663 672 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer... 3219 664 om sättande i kraft av fördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 1999 Nr 930 937 INNEHÅLL Nr Sidan 930 Lag om ändring av 1 lagen om republikens presidents rätt till pension... 2341 931 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2006 Nr 318 320 INNEHÅLL Nr Sidan 318 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete... 977 319 Handels- och industriministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 585 591 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av 18 och 45 a lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 10 augusti 2005 Nr 614 619 INNEHÅLL Nr Sidan 614 Lag om ändring av 5 och 11 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 3487

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 27 oktober 1999 Nr 956 963 INNEHÅLL Nr Sidan 956 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2007 Nr 733 739 INNEHÅLL Nr Sidan 733 Lag om ändring av 25 i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2000 Nr 856 859 INNEHÅLL Nr Sidan 856 Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet... 2241 857 Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Ni bereds härmed tillfälle till yttrande över bifogat förslag.

Ni bereds härmed tillfälle till yttrande över bifogat förslag. Datum: 2011-09-19 Dnr: 581:2011/512364 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:17)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2000 Utgiven i Helsingfors den 20 september 2000 Nr 55 INNEHÅLL Nr Sidan 55 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2000 Nr 322 331 INNEHÅLL Nr Sidan 322 Lag om ändring av revisionslagen... 827 323 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2006 Nr 722 726 INNEHÅLL Nr Sidan 722 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 13 juli 2007 Nr 768 772 INNEHÅLL Nr Sidan 768 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om ITrelaterad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2010 Nr 1377 1385 INNEHÅLL Nr Sidan 1377 Lagomändringavlagenomhemkommun... 4585 1378 Lagomändringavsocialvårdslagen... 4587 1379

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2003 Nr 45 51 INNEHÅLL Nr Sidan 45 Lag om Leivonmäki nationalpark... 93 46 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2000 Nr 1 7 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö... 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 1999 Nr 848 855 INNEHÅLL Nr Sidan 848 Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Internationella tribunalen för brott i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2008 Nr 58 62 INNEHÅLL Nr Sidan 58 Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2008 för kostnaderna för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 25 april 2001 Nr 344 349 INNEHÅLL Nr Sidan 344 Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 14 maj 2010 Nr 348 351 INNEHÅLL Nr Sidan 348 Lag om ändring av 3 i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus...

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger Läkemedelsverket meddelar 1 med stöd av 9 förordningen (2012:503) om tatueringsfärger följande föreskrifter om tatueringsfärger. Definitioner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 april 2015 355/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en verksamhetsplan för försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2004 Nr 81 87 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 7 september 2001 Nr 772 774 INNEHÅLL Nr Sidan 772 Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av avtalet med Slovakien om samarbete

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2010 Nr 1420 1424 INNEHÅLL Nr Sidan 1420 Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport... 4725

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 11 maj 2007 Nr 519 526 INNEHÅLL Nr Sidan 519 Lag om ändring av kommunallagen... 1651 520 Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2004 Nr 67 72 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets fattningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets eskrifter (LVFS 1993:2) om bud och begränsningar vissa ämnen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2007 Nr 1314 1320 INNEHÅLL Nr Sidan 1314 Lag om ändring av befolkningsdatalagen... 5123 1315 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer