Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 6-7 8-9 26-27 28-29 30-31 32 33 34-35 10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25"

Transkript

1 Årsberättelse 2009

2

3

4 4 Innehåll Innehåll Detta är Swerea Forskningsinstitut inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Ord från VD: Swerea är en viktig kugge för innovationer i svensk industri Affärsidé, vision och mål Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. Drivkrafter och utmaningar Swerea stärker konkurrens och innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige. Fokus på att skapa nytta Bransch- och tekniköverskridande behovsmotiverad forskning och utveckling. Utveckling av nya koncept Swerea satsar på nya koncept, metoder och processer. Projekt och program Medarbetare och kompetens Vår viktigaste tillgång är det intellektuella kapitalet. Samverkan med högskolor och universitet Brett nationellt och internationellt kontaktnät. Styrelse och ledningsgrupp Hållbar utveckling, ett konkurrensmedel Resultat- och balansräkning Våra medlemsföretag Inom Swerea finns ett tiotal medlems program med drygt 550 medlemsföretag Swerea IVF Klimatsmarta produkter och processer. Swerea KIMAB Partner inom materialteknik och korrosion. Swerea MEFOS Nordisk forskning för global konkurrenskraft. Swerea SICOMP Strategisk partner för FoU inom kompositmaterial. Swerea SWECAST Strategisk partner för utveckling av gjutna komponenter.

5 År 2009 i korthet 5 År 2009 i korthet Omsättningen inklusive intressebolag uppgick till 545 Mkr, en ökning med 4,4 procent Industriföretagen svarade för 52 (54) procent av intäkterna. Den europagemensamma forskningen stod för 16 (9) procent. Nationella program svarade för 32 (37) procent. Totalt antal anställda är 460 personer. 4,4% Rörelseresultatet före finans uppgick till 11,2 (2,9) Mkr Under 2009 pågick totalt 85 (64) EU-projekt inom Swerea-koncernen, av vilka Swerea koordinerat 12 (11) Swerea driver två Institute Excellence Centres Centre for Process Integration in Steelmaking (PRISMA), Swerea MEFOS Casting Innovation Center (CIC), Swerea SWECAST Målet är att skapa internationellt starka forskningsmiljöer inom områden som är viktiga för svensk industris framtida konkurrenskraft. Koncernens forskare var inbjudna som föredragshållare på internationella konferenser vid 121 (95) tillfällen Stefan Posner, Swerea IVF, utsågs under 2009 av FN som Independent expert for the intercessional working group of alternatives to POPs (Persistant Organic Pollutants) for the Stockholm convention. Under året publicerade Swerea 60 (58) artiklar i vetenskapliga tidskrifter SWEREA SICOMP 20 ÅR 2009 firade Swerea SICOMP 20-års jubileum, vilket firades extra i samband med den årliga SICOMP-konferensen Manufacturing and Design of Composites. Speciellt inbjudna föredragshållare som kolfiberpionjären professor Anthony Kelly, Cambridge, England, 24 sessioner, konferensmiddag och studiebesök fanns på agendan. ADJUNGERAD PROFESSOR I KEMISK TEKNOLOGI VID KTH Klas Engvall, Swerea KIMAB, är från och med mars 2009 adjungerad professor i Kemisk Teknologi vid KTH. Tjänsten inriktas främst mot utveckling av förgasningsprocesser för biomassa för framställning av alternativa fordonsbränslen och elproduktion. Tjänsten är på 20 procent. Projektet Industriell Dynamik mottog utmärkelsen Innovation Award 2009 från Assembly of European Regions. Motiveringen löd för att på ett innovativt sätt och med dokumenterad effekt ha lyckats föra små och medelstora företag och FoU-resurser närmare varandra. Projektledare är Björn Westling vid Swerea IVF.

6 6 Detta är Swerea Detta är Swerea Swerea skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Swerea består av moderbolaget Swerea och fem forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea ägs i sin tur av sex ägarföreningar från industrin (53 procent), vilka representerar cirka 450 industri företag, och RISE Holding AB (47 procent), statens holdingbolag för delägande av svenska industriforskningsinstitut. Kortfakta VD Institutet grundat 1964 Mats Lundin Omsättning 181,4 Mkr Antal anställda 149 Antal medlemsföretag 128 Verksamhetsorter Mölndal och Stockholm VD Institutet grundat 1921 Staffan Söderberg Omsättning 167,5 Mkr Antal anställda 152 Antal medlemsföretag 198 Verksamhetsorter Stockholm, Brest och Saint Etienne (Frankrike) Dotterbolag Institut de la Corrosion (Brest, Frankrike) VD G Institutet grundat 1963 göran Carlsson Omsättning 117 Mkr Antal anställda 82 Antal medlemsföretag 46 Verksamhetsorter Luleå VD Institutet grundat 1988 Hans Hansson Omsättning 28 Mkr Antal anställda 30 Antal medlemsföretag 3 Verksamhetsorter Piteå och Mölndal VD Institutet grundat 1967 Mats Holmgren Omsättning 55 Mkr Antal anställda 44 Antal medlemsföretag 175 Verksamhetsorter Jönköping

7 Detta är Swerea 7 Näringsdepartementet Cirka 450 företag* 100 % RISE Holding Ägarföreningar 47 % 53 % Swerea MEFOS Luleå Swerea SICOMP Piteå Swerea 100 % Swerea IVF Programråd 100 % Swerea KIMAB Programråd 36 % Swerea MEFOS Programråd 100 % Swerea SICOMP Programråd 100 % Swerea SWECAST Programråd Swerea IVF Swerea SICOMP Mölndal Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Swerea SWECAST Jönköping * Swerea har totalt drygt 550 medlemsföretag, men alla berättigar inte till ägarskap i Swerea. Verksamhet Produkt- och produktionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, smidning, yt- och värmebehandling Arbetsliv, miljö och energi Materialutveckling: Textil, plast, gummi och keramer Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet Materialanalys, provning och certifiering. Även: Institut de la Corrosion, Brest (Frankrike), Correx, Saint Etienne (Frankrike), dotterbolag till Swerea KIMAB. Omsättning per dotterbolag Process- och legeringsutveckling för stål och metall. Fogning av komponenter, processer och dimensionering. Tillverkning av komponenter, processer och optimering. Mekaniska egenskaper, provning och prediktering. Material för krävande miljöer, inklusive polymerer. Korrosionsprocesser, korrosionskydd och havsvattenkorrosion. Materialanalys och metallografi. Skadeanalys och materialval. Swerea SWECAST 55,0 Mkr Swerea SICOMP 28,0 Mkr Swerea MEFOS 117,0 Mkr Swerea IVF 181,4 Mkr Swerea KIMAB 167,5 Mkr Forskning, utveckling och konsultverksamhet inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik för mineral-, stål- och metallindustrin. Stora pilotprojekt (ledning, anläggning, drift), reduktionsmetallurgi, mätteknik och processanalys, datormodellering/-simulering med avancerad processkunskap, miljö- och restproduktteknik, processintegration. Omsättningsutveckling Swerea IVF Swerea MEFOS Swerea SWECAST Mkr Swerea KIMAB Swerea SICOMP Swerea AB Polymera fiberkompositer inkluderande: Materialvetenskap, mekaniska beräkningar och simuleringar, skadetålighet, processvetenskap och tillverkningsteknik, produktutveckling, prototyptillverkning och provning Fördelning per verksamhet Materialteknik och metallurgi för järn, stål och metaller. Design, konstruktion och produktutveckling. Prototyptillverkning. Processutveckling och optimering med stöd av simulering. Haveri- och skadeanalyser inklusive mekanisk provning. Miljö utredningar och miljöskyddsteknik. Energieffektivisering. Företagsanpassade utbildningar. Industriuppdrag 35 % Medlemsprogram 17 % EU-projekt 16 % Nationella program 32 %

8 8 Ord från VD Vi är en viktig kugge för innovationer i svensk industri Swerea-koncernen fortsätter att växa med lönsamhet. Det har ställt stora krav på såväl organisation som medarbetare att med flexibilitet, kreativitet och anpassning klara de stora omställningar som skett i svensk och internationell industri. Med tanke på omvärldsförutsättningarna är Swereas goda resultat mycket tillfredsställande och visar att vi kunnat bidra med stöd och utveckling till ett näringsliv som genomgått, och fortfarande genomgår, ett veritabelt stålbad. För Swerea-koncernens del har året inneburit en stor övning i flexibilitet. Samarbetsmönstren har ändrats drastiskt; allt från att samarbetspartners har försvunnit till att de har dragit ner och organiserat om. Detta har inneburit nya kontaktvägar liksom anpassning till företagens nya strategier och prioriteringar. Ett mönster som uppstått är att industrin mer tydligt väljer om de ska utföra mer arbete i egen regi eller om de ska köpa in mer. För oss har det betytt större anpassning till att erbjuda dels spetskunnande, dels helhetslösningar. Att vara en betrodd partner är viktigt. Att vårt arbete mot industrin uppskattas visas bland annat av vårt stora antal medlemsföretag. Vi har drygt 550 medlemsföretag i olika program. De utgör också basen i vår kundkrets på cirka företag årligen. Medlemsföretagens insats i de olika programmen utgör en viktig grund i vårt arbete samt i utformningen av de kompetensutvecklingsprojekt som är basen för vårt kontinuerliga förbättringsarbete. På detta sätt säkerställs relevansen i vårt ständiga utvecklingsarbete. Våra industrisatsningar har lett till flera konkreta resultat, inte minst för våra små och medelstora företag. Lättviktssatsningen, nya processer inom gjuteribranschen och nanoteknologi för filterapplikationer är bara några exempel på projekt som lett till konkreta resultat under året. Fler exempel finns längre fram i denna skrift. Det är mycket tillfredsställande att se resultat komma till användning, både direkt och som del i långsiktig utveckling. Koncernen växer organiskt och genom förvärv Under året har Swerea-koncernen vuxit både organiskt och genom förvärv. Swerea MEFOS i Luleå har gått in i koncernen med nytt namn. Detta säkerställer spetskunnande inom stålframställning och bearbetning som är utmärkta komplement till övriga bolag inom koncernen. Vi får nu en komplett kedja från materialframställning till färdig produkt. I Frankrike har forskning bolaget Correx i Saint Etienne köpts av

9 Ord från VD 9 Swerea MEFOS i Luleå har gått in i koncernen. Detta säkerställer spetskunnande inom stålframställning och bearbetning som är utmärkta komplement till övriga bolag inom koncernen. Swerea KIMAB:s dotterbolag Institut de la Corrosion. Företaget tillför spetskunnande inom korrosion och kommer under 2010 att integreras i Institut de la Corrosion. Genom detta förvärv befäster Swerea KIMAB sin ställning som en av världens främsta resurser inom tillämpad korrosionsforskning. Viktigt samarbete med universitet och högskolor Akademin är även den en viktig partner. Vi har ökat samarbetet med de universitet och högskolor som är strategiskt viktiga för oss; Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, Tekniska Högskolan i Jönköping och Högskolan i Borås. Hos de tre förstnämnda är vi också deltagare i de forskningssatsningar som görs på initiativ av forskningspropositionen inom områdena materialteknik, produktionsteknik och materialframställning. För våra samarbetspartners ingår förutom deltagande i olika projekt och centrabildningar även ömsesidigt utbyte i olika styrelser, råd och andra organ liksom delade tjänster av olika slag. Naturligtvis arbetar vi också tillsammans med andra universitet och högskolor i och utanför Sverige. Totalt ingår cirka 70 universitet och högskolor i ett tjugotal länder i vårt nätverk. Institutsektorn i Sverige är förhållandevis liten internationellt sett men viktig därför att tillämpad forskning, kontakter och implementering av resultat i näringslivet till stor del går denna väg. De svenska industriforskningsinstituten och deras nationella och internationella nätverk har en central roll i detta. För Swereas del ingår cirka 60 forskningsinstitut i ett tjugotal länder i nätverket. Forskningen inom EU:s olika program är basen för det internationella forskningssamarbetet. Här byggs kontaktnät upp och här säkerställs att forskningen håller internationell toppklass. Swerea deltar i 85 projekt till ett ungefärligt värde av drygt 230 Mkr. Vi koordinerar tolv av projekten. Den statliga finansieringen till forskningen ökar. Huvud sakligen sker detta riktat mot akademin, men även inom tillämpad forskning ökar anslagen och institutssektorn får en ökning av basresurserna. Det statliga holdingbolaget RISE Holding är en bra samarbetspartner för att framhålla vikten av forsk nings insti tu ten och den behovs moti ve rade forskningen. För 2009 uppgick basfinansieringen genom särskilda kompetensutvecklingsmedel till 14 procent av omsättningen. Dessa medel är mycket viktiga för verksamheten när det gäller att dels bygga upp nya, dels utveckla kunnandet inom befintliga kompetenser. Ljus framtid för en kreativ organisation Framtiden bjuder som vanligt på nya utmaningar. Ingen vet vart industrikonjunkturen tar vägen även om en viss optimism kan skönjas. För Swereas del gäller det att fortsätta att bygga en flexibel och kreativ organisation. Energi- och miljöområdet lär fortsätta att få ett särskilt fokus även kommande år. Det är områden som passar bra inom Swerea-koncernen. Omställningen av fordonsindustrin liksom den hårt kon kur rens utsatta metallproducerande industrin kommer att kräva utmanande omställningar och nya forsknings- och utvecklingsinsatser. Min övertygelse är att Swerea-koncernen kommer att fortsätta växa och vara en viktig kugge i det svenska innovationssystemet. Vi har kompetens och kreativa medarbetare för att möta de utmaningar som står framför oss! Tomas Thorvaldsson

10 10 affärsidé, Vision och mål Affärsidé, vision och mål Affärsidé Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Koncernen ska också arbeta för att stärka konkurrens och innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige. Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern i världsklass. Koncernen ska vara en central del i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. Den ska vara ett nationellt centrum för valda spetsområden inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik vilket kräver fokusering för excellens. En bärande del är samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. Mål Ekonomiska mål 2012 För den organiska tillväxten gäller: Verksamhetsvolymen i koncernen ska genomsnittligt öka med 5 procent per år. Koncernens rörelseresultat ska i genomsnitt uppgå till 3 procent av omsättningen. Marknadsmål 2012 Tillväxt på hemmamarknad och exportmarknad så att koncernens volymmål uppnås. ökning av medlemsintäkter med minst 100 Mkr. Intäkter från internationell verksamhet som motsvarar cirka 30 procent av koncernens omsättning. Fördubbling av genomsnittsintäkten från SME. En mätbar ökning av kännedomen om varumärket Swerea ska ha uppnåtts. Utvecklingsmål 2012 Swerea ska uppfattas som den ledande FoU-aktören i Sverige inom: produktionsforskning materialrelaterad fordonsforskning forskning om metallers mekaniska egenskaper med koppling till tillverkning och användning metallurgisk forskning gjutna material korrosion och korrosionsskydd fiberkompositer konstruktion och tillverkningsteknik textilforskning. Swerea är en erkänd leverantör av kompetens på energi- och miljöområdena. Swerea Academy en koncerngemensam kompetensutvecklings- och karriärmodell har skapats.

11 Drivkrafter och utmaningar 11 Drivkrafter och utmaningar Näringslivet i Sverige är beroende av att kunna hålla en hög och god utvecklingstakt för att bibehålla och befästa sin position gentemot omvärlden. Swerea har som uppgift att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik som stärker konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Några drivkrafter som påverkar koncernens roll: Global konkurrens De svenska företagen är i hög grad direkt eller indirekt exportberoende och konkurrerar i stor utsträckning på en global marknad. Klimatförändring och råvaruresurser Utvecklingsbehovet är stort för att ta fram nya material, produkter, processer och produktionsmetoder som minskar förbrukningen av ändliga resurser och minskar utsläpp som påverkar miljön. Hög produktutvecklingstakt Ökad konkurrens ger upphov till en allt snabbare produktutveckling och kortare livscykler för att vinna konkurrensfördelar. Huvuddelen av Swereas kunder representeras av tillverkande industri samt processindustrin för framställning av material och produkter inom komposit, textilier, polymerer, stål, rostfritt, järn och gjutna komponenter. Nya material och tillämpningsområden Nya produktionsmetoder och processer skapar behov av att utveckla nya material och tillämpningsområden. Produktion i lågkostnadsländer I och med att många företag lägger produktion i lågkostnadsländer blir det extra viktigt att säkerställa produktions- och produktkvaliteten. Utmaningar för Swerea Tillsammans med medlemsföretagen och andra kunder, identifiera och lösa konkreta problem genom tillämpad teknisk forskning. Bistå svenskt näringsliv i att behålla och förstärka sin konkurrensfördel som högförädlande industri. överföra kompetens så att de senaste tekniska rönen blir praktiskt tillämpbara. Samordna koncernens resurser så att internationell konkurrenskraft uppnås. Fokusera på områden som Swerea är eller kan bli bäst på. Genom att vara en nära partner till medlems - företag och andra kunder kan kontinuiteten tryggas i forsknings- och utvecklingsprocessen även i tider av lågkonjunktur. Det kan vara särskilt betydelsefullt när företagen tvingas till uppsägningar eller flytt av produktion och således tappar delar av den egna expertisen.

12 12 Fokus på att skapa nytta Fokus på att skapa nytta En huvuduppgift för Swerea är att initiera och utföra bransch- och tekniköver skridande behovsmotiverad forskning och utveckling inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik där användarnas krav och nytta är avgörande. Nytta skapas för flera intressenter: ägarna, medlemsföretagen, samhället genom statens ägar andel, samt medarbetare och den akademiska världen. Medlemsföretag Medlemsprogrammen är en av hörnstenarna i verksamheten. I dessa program samlas en medlemskrets inom ett gemensamt område och bidrar tillsammans till att säkerställa kompetensuppbyggnad inom området. Totalt finns inom Swerea ett tiotal medlemsprogram med drygt 550 medlemsföretag. Medlemsföretagen har fördelen av att få vara med och påverka och styra inriktningen av programmen. De får tillgång till kunskap som ligger i forskningsfronten och samtidigt har de tillgång till koncernens forskningsnätverk. Inom programmen uppstår naturliga nätverk mellan deltagande företag. Uppdragsgivare Swerea har cirka företagskunder årligen. Av dessa är en klar majoritet små och medelstora företag. Dessa saknar ofta egna forskningsresurser och möjlighet till kompetensutveckling av egen kraft. Företagen kan i sin utvecklingsprocess anlita erfarna medarbetare från Swerea genom särskilda uppdrag eller projekt där kunden ensam äger resultatet. Det kan gälla vidareutveckling av befintliga eller utveckling av nya material, simuleringsprocesser för beräkningar av hållfasthet eller skadetålighet, processrelaterade problem och effektivare produktion eller miljöpåverkande faktorer på slutprodukten för att nämna några områden. Koncernbolagens nationella och internationella nätverk kan företagen nyttja för att skapa kontakter med såväl andra forsknings- och utvecklingsmiljöer som nya slutkunder eller underleverantörer. Ägare Swerea ägs till 47 procent av RISE Holding AB som är statens holdingbolag för ägande av industriforskningsinstitut. Dess huvudsakliga roll är att företräda de svenska industriforskningsbolagens intressen inför myndigheter och offentliga finansiärer. Resterande 53 procent ägs av sex ägarföreningar, representerande cirka 450 svenska och internationella industriföretag. Genom nära kontakt med Swerea tillförs industriföretag en spetskompetens som de ofta saknar själva. Den breda erfarenheten och unika instrumentparken bidrar till utveckling av nya material, produkter, processer och produktionsteknik. Genom att till exempel kontinuerligt bevaka utvecklingen och initiera projekt inom energi- och miljöområdet tar Swerea en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart samhälle. Här tar Swerea ett samhällsansvar genom att hjälpa företagen i deras utveckling av nya miljövänliga produkter över hela världen.

13 Utveckling av nya koncept 13 Utveckling av nya koncept Swerea erbjuder sina samarbetspartners att vara med och utveckla nya koncept, metoder och processer inom valda områden där Swerea har stora möjligheter att stärka industrins konkurrens- och innovationsförmåga. En sådan satsning är plattformen Swerea Lättvikt. Under två år kommer Swerea att satsa 20 miljoner kronor för att hjälpa svenska företag att ta ett industriellt kliv mot lättvikt. Genom lättviktskonstruktioner får företagen kostnadseffektiva lösningar som ger minskad miljöbelastning och bättre produkter. Det som gör Swerea Lättvikt unikt är att Swerea tar ett helhetsgrepp när det gäller utveckling av lättviktskonstruktioner. Genom satsningen erbjuder Swerea industriella kunder sammanhållna lösningar, omfattande alla teknikavsnitt, för produktframtagning av lättviktskonstruktioner. Våra forskare bidrar med specialistkompetenser över flera heltäckande om råden, såsom material, process, konstruktion, simulering, optimering, miljö, ekonomi, produktion med mera. Låg vikt är av stor betydelse för både människor och miljö. Till exempel kan användningen av handhållna verktyg med låg vikt minska eller undvika arbetsskador. Ett annat exempel är minskad vikt i fordon, från personbilar över lastbilar till skogsmaskiner, dumpers och stora kranar, vilket innebär minskad bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp. Satsningen vänder sig till de flesta branscher som exempelvis bygg-, verkstads-, vindkrafts-, flyg- och fordonsindustrin. Exempel: Framtagning av vikteffektiv robotarm Mål: Viktminskning med 30 procent med bibehållet pris och prestanda. Lösning: Utifrån kundens kravspecifika tion tar Swerea Lättvikt fram tre till fem olika koncept på robotarmen. Lösningarna kan bestå av olika material och processer, exempelvis sandgjuten i aluminium, sandgjuten i magnesium, kompositrör eller hydroformad aluminium profil. Förslagen dimensioneras och optimeras utifrån givna förutsättningar från kunden. Att undersöka konsekvenserna för miljön samt ekonomi och produktion ingår som en naturlig del i arbetet och finns med tidigt i produktutvecklingscykeln. Därefter väljer kunden ett av koncepten, en prototyp tillverkas och underlag för produktion tas fram.

14 14 Projekt och program Projekt och program Swereas verksamhet kan delas upp i olika områden där kunderna skiljer sig åt genom typen av engagemang, projektens innehåll och storlek. De tjänster och produkter som Swerea erbjuder sina kunder omfattar allt från enklare provningsuppdrag till medlemskap i medlemsprogram eller deltagande i nationella och internationella forskningsprogram och -projekt. Medlemsprogram Medlemsprogrammen är basen i verksamheten. Här samlas en medlemskrets inom ett specifikt område. Tillsammans bidrar gruppen till att säkerställa kompetens uppbyggnad. Kompetens byggs upp, som i sam ver kan med nationella och internationella program gene rerar ytterligare bilaterala samarbeten i form av projekt tillsammans med våra partners. Definitionen av ett medlemsföretag är: Företag som via avtal är knutet till ett medlemsprogram, antingen via en intressentförening eller direkt med ett Swereabolag. En fast årlig avgift erläggs för deltagandet. Medlemsprogrammen i sig är således inga projekt, de är inte avgränsade i tiden. Verksamheten i medlemsprogrammen sker dock i projekt. Totalt finns inom Swerea ett tiotal medlemsprogram med drygt 550 industriföretag som medlemmar från ett tiotal länder. Medlemmarna påverkar inriktningen av programmen, får kunskap om forskningsfronten, får tillgång till koncernens forskningsnätverk och till att kunna få finansiell samling kring gemensamma problem ställningar vilket möjliggör mer kraftfulla projekt. Dessutom byggs naturliga nätverk upp mellan medlemsföretagen. Medlemsavgifterna används för finansiering av strategiska projekt, för delfinansiering och matchning till nationella program och till medfinansiering av EU-projekt. På så sätt växlas medlemsavgifterna upp med en faktor två till tre.

15 Projekt och program 15 Nationella program De nationella programmen står för 32 procent av verksamheten inom Swerea-instituten. Det är stora fleråriga program som är initierade av främst Energimyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket, KK-stiftelsen och Jernkontoret. Dessa program är viktiga ur flera aspekter. Det handlar om långsiktig tillämpad forskning, ofta på minst tre år. Programmen skapar kontinuitet, bygger nätverk och skapar kontakter mellan institut, universitet/högskola och industri. Alla bolag inom koncernen har till exempel varit delaktiga i flera av MERA-programmets projekt. Swerea IVF och Swerea KIMAB har bland annat deltagit i den del av programmet som berört forskning inom formning och fogning samt tillverkningsberedning. Under 2009 övergick programmet i Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Ett annat stort program är Jernkontorets energiprogram för , finansierat av Energimyndigheten, som omfattar nio delprojekt inom sex teknik områ den, med en total budget på drygt 227 Mkr. Syftet med programmet är att stärka den energiintensiva stålindustrins position. Inom området metallurgisk och bearbetningsteknisk forskning och utveckling deltar Swerea SWECAST, Swerea KIMAB och Swerea MEFOS aktivt. Inom ett nationellt flygtekniskt forskningsprogram (NFFP) har Swerea SICOMP och Volvo Aero Corpora tion samarbetat med Luleå tekniska universitet för att studera hur sprickor i kompositmaterial påverkas av termisk cykling. Internationella projekt Europa är Swereas hemmamarknad, även om samarbete finns med hela världen. Ett av koncernbolagen, Swerea KIMAB, bedriver till exempel forsknings- och uppdragsverksamhet inom korrosion i det helägda dotterbolaget Institut de la Corrosion i Frankrike. Forskningsprogram, främst inom det europeiska samarbetet, är centrala för vår kunskapsuppbyggnad. Det finns för Swerea två huvudsakliga program inom den europeiska forskningen, sjunde ram programmet och Research Fund for Coal and Steel (RFCS). Koncernens deltagande i europaprogrammen ökade kraftigt under Swerea deltog i 85 EU-projekt till ett ordervärde över 230 Mkr. Swerea är koordinator för tolv av projekten. Finansieringen för projekten delas mellan EU, industrin och offentliga forskningsfinansiärer. Personal inom koncernen deltar i ett stort antal internationella nätverk, organisationer, forskningsplattformar och motsvarande som är relaterade till verksamheten. Det är kontaktskapande och utvecklande. Det ger också möjligheter till att hämta hem kunskap, skapa nya affärer och till att sprida kunskap om den egna verksamheten och framförallt i EUsammanhang utöva visst inflytande. Detta gäller också i internationella standardiseringssammanhang där Swerea aktivt deltar i arbetet.

16 16 Swerea IVF Klimatsmarta produkter och processer Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster inom tillverkande och produktutvecklande industri, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer. Swerea IVF har under 2009 etablerat sig som en huvud aktör inom området ekodesign. Ett intensivt arbete med att ta fram lösningar för energieffektivisering inom tillverkande industri har bedrivits. Dessutom har bolaget drivit en rad forsknings- och utvecklingsprojekt för att omvandla krav rörande miljöpåverkan och resurseffektivitet till konkurrensfördelar för svenska företag. Rätt utnyttjade omsätts resultaten till nya möjligheter istället för befarade pålagor. Detta arbete har ofta skett i nära samarbete med mindre företag, som härigenom förnyat sina produktportföljer. Swerea IVF har fortsatt att utgöra en viktig resurs för EU-kommissionen i arbetet med att utveckla unionens miljö- och energilagstiftning. Bland annat har ett antal EUP-uppdrag genomförts, vilka syftar till att ta fram beslutsunderlag vid införande av skärpta energi- och miljökrav för olika produktgrupper. Polymerer ökar i betydelse Forskning och utveckling rörande plast och andra polymera material har expanderat kraftigt under Såväl kompetensuppbyggnad som investeringar i experi mentell utrustning har inneburit att både forskning och utvecklingsprojekt i samarbete med industrin har ökat i volym. Initiativ har också tagits för att skapa en stark gemensam forskningsmiljö med andra huvudaktörer, bland annat SP och Chalmers. EU-forskningen expanderar Under året har Swerea IVF fortsatt att expandera inom EU-forskningen där ett antal nya projekt beviljats inom EU:s sjunde ramprogram. Inom tekniskt textil, För svenska fordons tillverkare och dess under leveran törer är Swerea IVF en central samarbetspartner och forsknings koordinator. Vi har fått excep tio nellt god utdelning på ansök ningar till EU:s ramprogram, vilket visar att vår forskning håller mycket hög internationell klass. Vårt fokus på industriella tillämpningar har ytterligare stärkt vår roll som kompetensleverantör till svenska SME. fiberteknik, keramiska material samt tillförlitlighet hos elektronikhårdvara har bolaget etablerat sig som en mycket stark internationell FoU-aktör. Opartisk provning och utvärdering Under 2009 rönte Swerea IVF stor medial uppmärksamhet. Bolagets tester rörande kemikalier i kläder uppmärksammades bland annat stort i svensk television. Detta har i sin tur lett till en omfattande verksamhet där bolaget hjälper klädtillverkare att utveckla tillverkningsprocesser och material med bättre egenskaper. Förutom en större synlighet i konsu mentledet har den mediala uppmärksamheten även lyft fram Swerea IVF:s roll som objektiv och neutral forskningsutförare. SME deltar i forskningen Rollen som kompetensleverantör och forskningspartner till svenska SME är mycket viktig för Swerea IVF. Flera nya uppdrag inom Vinnovas program Forska & Väx understryker också denna bild. Här definieras behov, och forsknings- och utvecklings arbete genomförs i nära samarbete med mindre företag, som på detta sätt får direkt tillgång till de senaste forskningsrönen på sina villkor. Även på europeisk nivå driver Swerea IVF omfattande teknikspridning och mäkling för SME. Det EU-finansierade projektet EEN (European Enterprise Network) syftar till att knyta ihop mindre företag inom hela Europa, för att de tillsammans ska kunna realisera produkter och tjänster med högre förädlingsvärden. Här har Swerea IVF tagit en ledande roll, vilket bland annat lett till uppdraget att formulera en fortsättning på detta projekt. Produktionslyftet utvecklas vidare Produktionslyftet, med Swerea IVF och Chalmers som huvudmän, är Sveriges största satsning på att stärka effektiviteten i medelstora industriföretag. Swerea IVF

17 Swerea IVF 17 Nanotrissan Elektrospinning för Filterapplikationer Swerea IVF utvecklar metoder för elektrospinning vilka möjliggör framställning av nanofibrer i stor skala. Tekniken bygger på att en polymerlösning slungas ut från en roterande trissa till tunna trådar som sträcks i ett starkt elektriskt fält. I nuläget kommersialiseras ett luftfilter innehållande nanofibrer, vilket kan göras mycket effektivt och energisnålt. Nedan en schematisk bild av elektrospinningsutrustningen som har utvecklats vid Swerea IVF. Prototypen har installerats hos Filton i Svalöv. utgör här huvudresursen för att coacha företagens personal under införandet av Lean Production. Men bolaget får också en allt tyngre roll angående målsättningen för Produktionslyftet att skapa en nationell struktur för arbetet. Att kompetensutveckla personal vid regionala högskolor, så att de effektivt kan stötta företagen i sitt närområde, är därför en uppgift som ökar i omfattning. En ständig förnyelseprocess Under 2009 har Swerea IVF hållit ställningarna väl, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Detta under ett år där tongivande kunder haft det mycket kärvt. Tack vare förnyelseprocessen som drivits under året står bolaget också väl rustat inför kommande år. Inte minst de tjänster som byggts upp för att utveckla resurseffektiva och miljövänliga produkter och processer talar för detta. Förmågan att omforma såväl nya regelverk som förväntningar från miljömedvetna kunder till industriella möjligheter ger oss en mycket stabil grund att stå på. Hög kompetens inom tillförlitlighet genererar en stor forskningsportfölj inom EU Att förutse, utvärdera och förbättra tillförlitligheten hos elektronikhårdvara är en kärnkompetens hos Swerea IVF. Det finns även en djup kunskap rörande tillämpningar där elektronik utsätts för höga temperaturer. Detta gör oss till en mycket attraktiv forskningspartner internationellt, vilket bland annat innebär att vi deltar i flera forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram. Mats Lundin, VD Fakta Swerea IVF Antal anställda: 149 Omsättning: 181,4 Mkr Verksamhetsorter: Mölndal, Stockholm Material/kunskapsområden: Produkt- och produktionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, smidning, yt- och värmebehandling Arbetsliv, miljö och energi Materialutveckling: Textil, plast, gummi och keramer Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet Materialanalys, provning och certifiering. VD: Mats Lundin Minskade kvalitetsbristkostnader höjer lönsamheten I nära samarbete med Swerea SWECAST utvecklas en metodik för att identifiera kvalitetsbristkostnader, och hur de i sin tur genererar kostnader i olika stadier av tillverkningskedjan. Genom direkta åtgärder hos bland annat underleverantörer och legotillverkare bidrar Swerea IVF till en effektivare produktion där kassationer med mera reduceras betydligt.

18 18 Swerea KIMAB Strategisk partner inom materialteknik och korrosion Swerea KIMAB är en kvalificerad resurs för tillämpad forskning och problemlösning inom materialområdet. Vi är ett av Europas ledande institut för metalliska material med spets kompetens inom materialutveckling, fogning, komponentegenskaper och materialanalys. Inom korrosion och korrosionsskydd har vi en kompetens och ett erbjudande som är unikt. Vår strategiska inriktning är att utveckla spetskompetens avseende personal, experimentell utrustning och forskningsmetodik inom våra utvalda forskningsområden för att erbjuda ett kostnadseffektivt stöd till företag och myndigheter inom behovsstyrd forskning. En viktig del av vår kundbas är de nära 200 företag som genom medlemskap i ett eller flera av våra medlemsprogram säkerställer en långsiktig relation till Swerea KIMAB. För små och medelstora företag är vi en lättillgänglig resurs för konsultation och problemlösning. Majoriteten av våra intäkter kommer från industriell uppdragsforskning men vi är även mycket aktiva i olika nationella och europeiska forskningsprogram. Vår övertygelse är att tillämpad materialforskning effektivast drivs genom att kombinera försök i lab- och pilotskala med kvalificerad materialanalys, simulering och prediktering av materialegenskaper med avancerade beräkningsprogram. Vi vill i samverkan med vår uppdragsgivare förstå den bakomliggande applikationen och projekt avslutas med verifikation av resultat i verklig miljö. Att detta är en affärsmodell som bär visas av att vi under 2009 haft en organisk tillväxt på 13 procent trots den svaga konjunkturen. Våra industriella kunder uppskattar samarbetet med Swerea KIMAB genom vår förmåga att snabbt anpassa oss till nya frågeställningar. I svåra tider finns även en ökad insikt om att det ofta är kostnadseffektivt med partnerskap i stället för att bedriva all FoU internt inom företaget. För att behålla och utveckla denna roll inom svensk och europeisk materialforskning är det viktigt att vi fortlöpande investerar i ny utrustning och kompetens. Exempel på investeringar 2009 är utökning av fogningslaboratoriet, ny analysutrustning för spårämnesanalys av metalliska material, ny metod för klimatkammarprovning av korrosion i vägmiljö samt ny metod för material karakterisering online vid valsning och fogning. Vår enskilt viktigaste investering 2009 var förvärvet av det franska laboratoriet Correx i Saint Etienne den 1 juli Correx har kompetens och utrustning för kombinerad provning av korrosion och mekaniska egenskaper i svavelvätemiljö, en mycket aggressiv miljö som förekommer inom utvinning av olja och gas, men även för andra typer av energiproduktion. Correx förvärvades av vårt franska dotterbolag Institut de la Corrosion i Brest. Efter detta förvärv har Swerea KIMAB cirka 30 anställda i Frankrike och vi har ytterligare stärkt vår ställning som det ledande korrosionsinstitutet i Europa. Under 2009 har vi haft god framgång vid fördelning av forskningsmedel inom Vinnovas program för fordonsteknisk forskning och stålforskning. Inom det senare området har vi även tilldelats ett antal nya Europaprojekt. Vi är också glada över ett större anslag inom Vinnovas program Forska & Väx. Tillskottet från dessa nya projekt kombinerat med ett fortsatt stort industriellt intresse för vår kompetens och vårt arbetssätt gör att vi räknar med fortsatt god tillväxt under Staffan Söderberg, VD

19 Swerea KIMAB 19 Bilens svaga punkter kartlagda Rostskador på 30 av våra vanligaste bilmodeller från har studerats på karossdelar från cirka 1000 krockskadade bilar som körts i vintermiljö med vägsalt. Undersökningen visar biltillverkarna hur man förhindrar direkt insprut av fukt och vägsmuts i dörrar, motorhuvar, bakluckor, bakskärmar och tröskellådor. Genom att vara en strategisk FoU-partner inom materialteknik och korrosion bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och till att utveckla nya materialoch produktlösningar inom bland annat transport, energi, miljö och infrastruktur. Effektivare metallåtervinning En ny laserspektroskopisk teknik för att klassificera och sortera skrot beroende på metallsorter och legeringsinnehåll har demonstrerats. Här finns potential att återvinna dyrbara metaller och därmed spara energi. Tillsammans med Acreo fortsätter arbetet under 2010 med att utveckla en industriellt robust utrustning. Fakta Swerea KIMAB Antal anställda: 152 Omsättning: 167,5 Mkr Verksamhetsorter: Stockholm, Brest och Saint Etienne (Frankrike) Dotterbolag: Institut de la Corrosion (Brest, Frankrike) Material/kunskapsområden: Process- och legeringsutveckling för stål och metall. Fogning av komponenter, processer och dimensionering. Tillverkning av komponenter, processer och optimering. Mekaniska egenskaper, provning och prediktering. Material för krävande miljöer, inklusive polymerer. Korrosionsprocesser, korrosionskydd och havsvattenkorrosion. Materialanalys och metallografi. Skadeanalys och materialval. VD: Staffan Söderberg Säker oljeproduktion Vid oljeutvinning offshore måste hydratisering undvikas, annars uppstår frysning i pipelinen. Detta sker vid temperaturer under 25 C och utgör en risk speciellt vid start och vid eventuella stopp. En metod för att undvika frysning är DEH (Direct Electric Heating) varvid en växelström skickas i rörväggen. Risken för växelströmskorrosion måste dock beaktas. Under 2009 har vi bland annat studerat metodens inverkan på rörens korrosionsskydd.

20 20 Swerea MEFOS Nordisk forskning för global konkurrenskraft Swerea MEFOS verksamhet kännetecknas av tillämpad, industrinära forskning och processutveckling inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö och energi. En viktig del utgörs av internationell uppdragsverksamhet baserad på unik storskalig försöksutrustning, kompetent personal och hög sekretess. Här utvecklas befintliga och nya processer inom vårt verksamhetsområde. Inledningen av 2009 var mycket turbulent. Några kontrakt rörande försök i pilotanläggningarna annullerades. Att med kort varsel finna ersättningsuppdrag bedömdes som mycket svårt. Därför beslöt Swerea MEFOS styrelse att ett sparprogram på 4 Mkr rörande omkostnaderna skulle genomföras samt att verksamhetens kassaflöde skulle hållas positivt. Efter ett svagt första kvartal förbättrades beläggningen och därmed resultatet successivt under året. Den europeiska stålindustrins satsning på ULCOS och försök i LKAB:s experimentmasugn vid Swerea MEFOS har varit en starkt bidragande faktor. Andra halvan av året kännetecknades av en bra beläggning, såväl i projekt som i pilothallarna. Sparprogrammet har genomförts med önskad effekt och målet att ha ett positivt kassaflöde under hela året har infriats. Resultatet för året kom, tack vare fina insatser från alla medarbetare, att bli betydligt bättre än beräknat. Framgångsrikt Institute Excellence Centre Statens satsning på Institute Excellence Centre (IEC) gav Swerea MEFOS möjligheten att 2006 i samarbete med stålindustrin etablera Centre for Process Integration in Steelmaking (PRISMA). Den första treårs etappen avslutades under Den internationella utvärderingen framhöll att pro cess integ ra tion inom stålindustrin är ett tillväxtområde internationellt sett. Stålindustrin och de offentliga finansiärerna har enats om finansiering för ytterligare tre år med avslut under Planeringen av den andra etappen pågår. Glädjande är att antalet industripartners sedan starten har ökat från tre till sju. Swerea MEFOS yngsta affärsområde, Processintegra tion, har utvecklats framgångsrikt till att bli ett viktigt verktyg för medlemsföretagens utveckling och beslutsunderlag. Europaforskning Alltsedan Sveriges inträde i EU har Swerea MEFOS varit mycket framgångsrika inom Europaforskningen och då framförallt den som är delfinansierad av Research Fund for Coal and Steel (RFCS). Under 2009 startades vårt hundrade projekt, vilket medför att drygt sex projekt har startats varje år. Härmed har vårt europa nät verk vuxit sig allt starkare och Swerea MEFOS är idag ett efterfrågat namn hos de europeiska stålföretagen, forskningsinstituten och universiteten. ULCOS masugn med toppgasrecirkulering ULCOS Ultra Low CO 2 Steelmaking är den europeiska malmbaserade stålindustrins satsning för att minska utsläppen av koldioxid. Målet är att till år 2030 ha utvecklat och introducerat tillverkningsteknik som halverar de specifika utsläppen av koldioxid. En del i ULCOS-programmet är att utveckla masugnen mot väsentligt lägre koldioxidutsläpp. RFCS medfinansierar två stora försökskampanjer som genomförs i LKAB:s experimentmasugn. Totalt deltar 16 partners representerande stålindustri, järnmalmstillverkare, gas- och utrustningsleverantörer, institut samt universitet. Tre olika versioner av masugnen har studerats och hittills är resultaten lovande. Ytterligare en försökskampanj kommer att genomföras under Swerea MEFOS huvuduppgifter i projektet är att anpassa LKAB:s experimentmasugn för drift med toppgasrecirkulering, samt att ansvara för driften av masugnsanläggningen. Vidare medverkar forskare från Swerea MEFOS tillsammans med övriga partners i planering, genomförande och utvärdering av försöket samt överföring av resultat till industriell skala. CCS Carbon Capture and Storage International Energy Agency (IEA) har gett Swerea MEFOS i uppdrag att utreda förutsättningarna för CCS vid tillverkning av stål baserad på järnmalm. Då reduktion av järnmalm även i framtiden kommer att ske med

21 Swerea MEFOS 21 Längre livslängd hos eldfast tegel Det eldfasta teglets hållbarhet i konverterprocessen är en viktig parameter för att hålla hög produktivitet och därmed stark konkurrenskraft. I ett samarbetsprojekt med bland andra SSAB och Ruukki har Swerea MEFOS utvecklat och undersökt metoder som kan förbättra livslängden för den eldfasta infodringen i nedslagsområdet, det vill säga där skrot och flytande råjärn landar i konvertern. Metoderna har utprovats vid SSAB:s stålverk i Luleå samt Ruukkis stålverk i Brahestad. Den generellt bästa metoden har visat sig vara en kombination av olika former av förebyggande underhåll av nedslagsområdet. kolbaserade reduktionsmedel kommer koldioxid att vara en oundviklig slutprodukt. Därför är det väsentligt att klarlägga förutsättningarna för genomförande av CCS. Finansiering sker av IEA, LKAB, SSAB, Swerea MEFOS medlems före tag och Energimyndigheten. Nya dörrar öppnas Samarbete i tuffa tider stärker konkurrenskraften och inträdet i Swerea-koncernen har bland annat medfört att Swerea KIMAB och Swerea MEFOS samarbetar i ett utvecklingsprojekt lett av Gestamp HardTech i Luleå. Projektet fokuserar på svartoxidering, en patenterad metod för ytbeläggning av presshärdade fordonskomponenter i borstål. Fordonsområdet är helt nytt för Swerea MEFOS, men den nya koncerntillhörigheten har öppnat nya dörrar. Projektet finansieras dels av Vinnovas satsning Fordonsstrategisk forskning och innovation, dels av Gestamp HardTech. Framtid Swerea MEFOS ingår sedan april 2009 i Swereakoncernen. Det skapar nya, positiva möjligheter till utveckling av verksamheten, till gagn för medlemsföretagen, Swerea-koncernen och Swerea MEFOS med arbetare. Genom de strategiska kompetensmedlen, som nu utgör cirka 16 procent av verksamhetens omsättning, skapas utmärkta möjligheter till kompetensutveckling och initiering av nya affärsområden. Ett sådant är fluidbäddsteknik, ett planerat samarbetsprojekt med Energitekniskt Centrum och Luleå tekniska universitet. Göran Carlsson, VD Fakta Swerea MEFOS Antal anställda: 82 Omsättning: 117 Mkr Verksamhetsorter: Luleå Material/kunskapsområden: Forskning, utveckling och konsultverksamhet inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik för mineral-, stål- och metallindustrin. Stora pilotprojekt (ledning, anläggning, drift), reduktionsmetallurgi, mätteknik och processanalys, datormodellering/-simulering med avancerad processkunskap, miljö- och restproduktteknik, processintegration. VD: Göran Carlsson Samhället bortom användning av kolbaserad energi Hur ser ett framtida hållbart samhälle ut och vad ställer det för krav på produktion av varor och tjänster? Med hjälp av tvärvetenskapliga scenarier för hur samhället kan tänkas se ut och fungera år 2050 är det möjligt att beskriva hur övergångsprocessen dit kan gestalta sig för olika aktörer. Inom Swerea MEFOS studeras hur industriell framställning av metaller och andra konstruktionsmaterial kan komma att förändras som en anpassning till ökande krav på energieffektivitet, miljöpåverkan och återvinningsgrader. Användning av masugnsgas gynnar miljön RFCS har delfinansierat ett projekt med omfattande brännar- och värmningsförsök på Swerea MEFOS, där en ny oxyfuel-brännare framtagen av AGA Linde har testats. I pilotförsök har masugnsgas från LKAB:s experimentmasugn, berikad med propan, använts för att studera uppvärmning av stålämnen. Projektet visar på att en 25-procentig berikning med propan till masugnsgasen ger motsvarande uppvärmning som en konventionell luftbrännare, vilket medför ett minskat behov av fossila bränslen och lägre utsläpp av kväveoxider och koldioxid.

22 22 Swerea SICOMP Strategisk partner för FoU inom kompositmaterial Swerea SICOMP erbjuder spetskompetens inom området kompositmaterial för utveckling av produkter, tillverkningsprocesser och material. I nära samarbete med industrin utvecklar vi lösningar som sparar energi och skonar miljön. Samarbetspartner Swerea SICOMP är idag en strategisk utvecklingspartner till ett antal företag. Med detta avses ett nära och förtroendefullt samarbete där långsiktiga och kortsiktiga teknikbehov tillgodoses. Långsiktig forskning inom företagets strategiska satsnings områden sker ofta inom ramen för ett forskningsprogram med flera partners, till exempel ett projekt inom EU:s ramprogram eller nationella forskningsprogram. Detta arbetssätt maximerar företagets tillgängliga FoUresurser genom att dels växla upp den egna insatsen flerfalt då flera företag och forskningsutförare är med och delar på arbetet i dessa projekt, dels genom att vi har kort startsträcka för företagsspecifika uppdrag. Dessutom kan företaget försäkra sig om att rätt resurser finns tillgängliga vid rätt tid. Hållbar teknik Många företag arbetar intensivt med att utveckla produkter som är energisnålare och miljövänligare än befintliga lösningar. Kompositmaterialens fördelar med höga mekaniska prestanda i kombination med låg vikt lämpar sig väl i dessa sammanhang. Med nanoteknik går det även att bygga in funktionella egenskaper i materialet vilket i många fall sparar vikt och resurser. En spännande utveckling av biobaserade kompositmaterial pågår bland annat tillsammans med Luleå tekniska universitet. Swerea SICOMP bidrar med kompetens och resurser inom flera områden och industrisektorer. Swerea SICOMP ska i samarbete med svensk kompositindustri utveckla och befästa sin ställning som ett av Europas ledande forskningsinstitut. Flygindustri Den europeiska flygindustrins miljömål är att reducera: Koldioxidutsläppen med 50 procent. Buller med 50 procent. Kväveoxidutsläppen (NO X ) med 80 procent. För att åstadkomma detta krävs viktminskning på flygplansstrukturen och effektivare motorer. Flygplanens viktminskning ska till stor del åstadkommas genom ökad användning av kompositmaterial, främst kolfiberkompositer. I samarbete med Airbus, Saab med flera utvecklar Swerea SICOMP simuleringsteknik för flygplansstrukturer och dimensioneringsteknik för att utnyttja kompositmaterialen bättre än idag. I samarbete med flygmotorindustrin, bland annat Volvo Aero och Rolls-Royce, utvecklar vi teknik för att göra de allt större flygmotorerna lättare genom att införa kolfiberkompositer i de främre delarna av flygmotorn. Energi När energi ska transporteras långa sträckor används ofta högspänd likström. Genom att öka den elektriska spänningen i överföringen reduceras överföringsförlusterna. För att klara de allt högre kraven på mekanisk hållfasthet och elektrisk isolationsförmåga har kompositisolatorer utvecklats för spänningsnivåer upp till 800 kv. Swerea SICOMP är en strategisk samarbetspartner till ABB som är världsledande inom denna teknik. Fordonsindustri En mycket stark utveckling mot el- och elhybridfordon pågår sedan några år tillbaka. I de flesta fall väger drivlinorna för dessa fordon mer än de konventionella. Viktminskning av chassi, kaross och drivlina är nödvändig för att effektivisera fordonet och minska

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 1. Inledning Regeringens kommande forskningsproposition för perioden 2005-2008 kan komma att bli ett ställningstagande för forskning

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

INLEDNING. vid tillverkning av fordon. Andra exempel på möjliga tilllämpningar

INLEDNING. vid tillverkning av fordon. Andra exempel på möjliga tilllämpningar 1 INNEHÅLL Inledning 3 Förslag 4 Vision och mål 4 Finansiering 4 Förväntade resultat 5 Kravställning och strategi för utveckling av plattformen 6 Kravställning 6 Strategi 6 Uppbyggnad av plattformen 7

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr.

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr. Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättning

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm Inledning Anders Blom www.innovair.org Flygteknik i förändring 80-talet: God nationell finansiering FoU, Sverige världens femte flygland 90-talet: Inledning på minskad

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Swerea IVFs roll och bidrag i projektet Kontaktpersoner: Ulrika.harlin, ulrika.harlin@swerea.se

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer