Träd och buskar utvalda för svenskt klimat 2009/2010. De bästa växterna under samma etikett!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träd och buskar utvalda för svenskt klimat 2009/2010. De bästa växterna under samma etikett! www.eplanta.com"

Transkript

1 Träd och buskar utvalda för svenskt klimat 2009/2010 De bästa växterna under samma etikett!

2 E-planta kvalitetsmärkning av träd och buskar. E-plantsystemet E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta och en expertgrupp där väljer ut de växter som E-märks. Gruppen har bred kompetens med representanter för forskning/ försök, plantskolor samt växtanvändare i både offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen. Flertalet av E-plantorna är framtagna genom utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med motsvarande E-plantsystem i Norge har medfört att även växter utprovade i Norge har E-märkts. E-märkningen underlättar för växtanvändarna att hitta bra och utprovade växter. För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor, har landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening (E-gruppen), som idag har 23 medlemmar. Hårda krav för E-märkning För att få E-status måste växterna uppfylla höga krav på art-/sortäkthet, sundhet och odlingsvärde. Odlingsvärdet fastställs genom provodling på flera platser i landet och ger underlag till säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. Bevarande av genetisk kvalitet E-plantsystemet säkrar de genetiska egenskaperna både för fröförökade och vegetativt förökade E-plantor: Endast frö från godkända frökällor får användas. För att bevara utvalda frökällor och säkra frötillgången har fröplan tager anlagts. Ursprungsplantor till vegetativt förökade E-plantor bevaras i klonarkiv hos EPS och de är testade och rensade för de plantburna sjukdomar som kan förekomma för respektive sort. E-plantproducenterna har egna moderkvarter med ursprung från klonarkivet. Plantskolorna måste följa strikta regler för att få använda varumärket E-planta. Produktion och hantering kontrolleras av Statens Jordbruksverk. All produktion sker inom landet för att kontrollen ska kunna upprätthållas. Därför kan inga utländska plantskolor tillhandahålla E-plantor. E-plantor löser problem Sortimentet av E-plantor är begränsat, men utökas efterhand. Produktutveckling som kan leda till nya E-plantor sker främst för växtslag där det finns något problem att lösa, t ex sortblandningar eller dålig härdighet. Arbete pågår även med att täcka in brister i sortimentet, som t ex fler låga buskar och smalkroniga gatuträd. Dokumentation och märkning E-plantornas härkomst är väl dokumenterad och producenten skriver vid försäljning i parti ut ett numrerat E-certifikat som garanterar rätt ursprung. Vid leverans och vid slutbesiktning av anläggningar kontrolleras bl a att levererade växter motsvarar växtförteckningen. Besiktningsmannen ska kontrollera att E-certifikat medföljer levererade E-plantor. Begär alltid certifikat från din E-plantsleverantör! E-plantor märks med ett stort E efter art-/sortnamn och oftast finns E-logon tryckt på etiketten. Då E-plantor önskas skriv alltid ut E-beteckning i växtförteckningen om detta alternativ förekommer i produktion! Beställ E-plantor i god tid! Efterfrågan på E-plantor är stor. Beställ därför växterna från din E-plantsleverantör i god tid. Om det gäller stora antal eller udda storlekar så ökar chanserna att få tag i växterna om order läggs flera växtsäsonger innan leverans. Producenterna kan då odla fram just de antal och kvaliteter som efterfrågas. Fördelar med E-plantor Utvalda för svenskt klimat Mindre risk för vinterskador. Provodlade i Sverige Provodling ger underlag för säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. Svenskproducerade Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med svenskt klimat. Art- respektive sortäkta Garanterat rätt utgångsmaterial medför att samma växt erhålls vid komplettering eller inköp från olika plantskolor. Friska plantor Friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.

3 Nya E-märkta buskar! Aronia melanocarpa Glorie E - kompakt svartaronia med fantastisk höstfärg Glorie är ett välkommet nytillskott i sortimentet av lägre marktäckande buskar. Skotten är kortare och styvare och växtsättet är tätare än hos Hugin E. Höjden blir endast cm och vid plantering av 4-5 plantor/kvm erhålls ett tätt marktäckande buskskikt. Bladverket är friskt blankt och får en fantastiskt orangeröd höstfärg. Den blommar rikligt med vita blomklasar på våren som på hösten övergår till blanka svarta bär som är ätliga. Sorten utvecklas bäst i soliga lägen och är anspråkslös när det gäller jodkrav. Undvik dock alltför fuktiga platser. Zon 1-5(6). Lonicera caerulea var. kamtschatica Anja E - låg kuddformad sort av blåbärstry Anja är en mycket lovande marktäckare för framförallt offentliga planteringar där den har liknande användningssätt som Symphoricarpos Arvid E och Spiraea betulifolia Tor E. Den har ett upprätt men ändå utbrett växtsätt och bildar täta jämna kuddformade buskar som ger ett robust intryck. Höjden efter 4 år är cm. Vid plantering av 3-4 plantor/kvm bildas snabbt ett marktäckande buskskikt. Den gulvita blomningen i maj följs av stora mörkblå ganska goda bär i slutet av sommaren. Bladverket får en varmt gul höstfärg. Sorten är mycket anspråkslös vad gäller jord och trivs i både sol och skugga och kan odlas upp till zon 6. Philadelphus Orion E - schersmin med överdådig blomning Orion har ett rundat, väl sammanhållet växtsätt och blir 2-3 m hög. Blomningen i juni är mycket riklig och busken blir då översållad med svagt doftande rent vita blommor med öppen blomform och en diameter på ca 5 cm. Bladverket är friskt grönt. Sorten har en bred användning som solitär, friväxande häck, buskage eller till massplanteringar. Den är lämplig även i mindre trädgårdar då den inte blir lika stor som andra schersminer. Den är anspråkslös när det gäller jordkrav, men utvecklas bäst i väldränerad jord. Full sol ger rikligast blomning, men den utvecklas väl även i halvskugga. Zon 1-4. De nya busksorterna är framtagna i utvecklingsprojekt i samarbete mellan E-planta ek. för. (E-gruppen), SLU Ultuna/Balsgård och Elitplantstationen. Alla tre sorterna är sortskyddade och belagda med royaltyavgift. Sorterna produceras av E-plantskolorna. Mer information och fler bilder finns på

4 Virusfria fruktträd och bärväxter i E-plantsystemet Certifierad produktion av fruktträd De virusfria fruktträden är ett resultat av ett certifieringssystem för produktion av fruktträd. Förädlingsris till certifierade fruktträd kommer från godkända moderträd hos Elitplantstationen. Moderträden har känd härkomst och är rensade från plantburna sjukdomar, främst virus. Tidigare har förädlingsris hämtats från den egna fruktträdsproduktionen med följd att plantburna sjukdomar har kunnat föras vidare från en generation till nästa. E-märkta fruktträd med sundhetsintyg Godkända träd märks med en certifieringsetikett från Statens Jordbruksverk (SJV) runt stammen. Etiketten är ett sundhetsintyg och garanterar att fruktträdet är virusfritt. Flertalet av de E-märkta fruktträden säljs även med en hängbildsetikett med E-logo. Certifierade bärväxter Många bärsorter har förökats i generationer och sorterna har efterhand infekterats av sjukdomar som försämrat växtens egenskaper. Certifierade bärplantor är producerade från utgångsmaterial med dokumenterad härkomst och som är rensade från plantburna sjukdomar. Certifierad produktion ger bättre bärplantor. Till exempel är gamla hallonodlingar oftast infekterade av virus, trots att det inte alltid syns. Inom yrkesodlingen är certifiering nu väl inarbetad. I vissa fall har skörden blivit dubbelt så hög med virusfria plantor. Virusfriheten är inte evig eftersom virus sprids av insekter, t ex hallonbladlusen. Därför måste föryngring med nya certifierade plantor göras ibland. Använd inte gamla plantor från egen odling vid nyplantering, utan förnya med E-märkta certifierade plantor. Sortiment av E-märkta bärväxter Sortiment av E-märkta fruktträd Äpplen Alice Amorosa Aroma Belle de Boskoop Birgit Bonnier Cox s Orange Cox Pomona Discovery Eldrött duväpple Eva-Lotta Filippa Gravensteiner Gravensteiner röd Gyllenkroks Astrakan Ingrid Marie James Grieve James Grieve röd Katja Lobo Melba röd Mio Mutsu Oranie Ribston Rödluvan Signe Tillisch Silva Summerred Sylvia Sävstaholm Transparente Blanche Åkerö Päron Bonne Louise Carola Charneu Clapp s Favorit Clara Frijs Colorée de Juillet Conference Doyenné du Comice Esperens Herre Gråpäron Göteborgs Diamant Herzogin Elsa Moltke Pierre Corneille Williams Plommon Allm. gulplommon Allm. rödplommon Anita Czar Experimentalfältets sviskon Herman Jubileum Kirke Opal Reine Cl. Althans Reine Cl. d Oullins Victoria Violetta Sötkörsbär Büttners Rote Heidi Gårdebo Merton Glory Sam Stella Van Victor Surkörsbär Fanal Nordia Skuggmorell Hallon: Golden Queen, Haida, Preussen, Veten Hösthallon: Autumn Bliss, Bohème, Diana Krusbär: Invicta Svarta vinbär: Polar, Storklas, Öjebyn Vita vinbär: Vit Jätte Havtorn: Julia, Romeo Hybridblåbär: Emil, Putte Effekter av virusrensning Virusinfekterade fruktträd/bärväxter är försvagade. Genom certifiering får de bättre motståndskraft mot sekundära skador/ sjukdomar vilket ger en rad fördelar: Fruktträd Träden blir friskare och starkare. Högre avkastning. Större frukter. Mindre risk för vinterskador. Färre frostsprickor Större motståndskraft mot kräfta och andra rötor. Bättre växtkraft. Träden når snabbare full storlek. Bättre kvalitet på frukten. Virus kan ge sprickoch korkbildningar. Bärväxter Bärplantorna blir kraftigare och får en starkare växt. Avkastningen ökar, bären blir större och av bättre kvalitet. Bättre vinterhärdighet. E-märket visar konsumenten vägen till de dokumenterat friska fruktträds-/bärsorterna. Sorterna har valts ut för att de är sortäkta, sjukdomstestade och odlingsvärda i Sverige. Elitplantstationen sjukdomstestar utgångsmaterial efter SJV s föreskrifter för certifiering och SJV ansvarar för kontroll av produktionen hos plantskolorna. Sortimentet av E-märkta fruktträd/bärväxter utökas efterhand som fler sorter blir certifierade. Sortbeskrivningar finns på

5 Sortiment av E-plantor LÖVFÄLLANDE TRÄD OCH BUSKAR Acer campestre fk Uppsala E - naverlönn Acer negundo fk Alnarp E - asklönn Acer platanoides fk Ultuna E - skogslönn Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E (syn. A. ginnala) - ginnalalönn Acer tataricum fk Falun E - rysk lönn Alnus glutinosa fk Fyris E - klibbal Alnus incana fk Deje E - gråal Alnus viridis ssp. sinuata fk Alnarp E - sitka-al Amelanchier alnifolia fk Alvdal E - bärhäggmispel Amelanchier laevis fk Bäcklösa E - kopparhäggmispel Amelanchier lamarckii fk Ultuna E - prakthäggmispel Amelanchier spicata fk Falun E - häggmispel Aronia melanocarpa Glorie E ( Elisabeth ) svartaronia Glorie Aronia melanocarpa Hugin E - svartaronia Hugin Aronia x prunifolia Elata fk Västeråker E (syn. A. mel. var. elata) - slånaronia Betula pendula Dalecarlica E - ornäsbjörk E Betula pendula fk Julita E - vårtbjörk Carpinus betulus fk Stenshuvud E - avenbok Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E - katsura Chaenomeles japonica fk Motala E - liten rosenkvitten Cornus sanguinea fk Halltorp E - skogskornell Cornus sericea Farba E - videkornell Farba Corylus avellana E (fk Torslunda/fk Öglunda) - hassel Cotoneaster apiculatus E (syn. C. Hagen ) - slätbladigt klippoxbär Crataegus flabellata var. grayana fk Uppsala E (syn. C. grayana) - häckhagtorn Euonymus europaeus Evert E - benved Evert Euonymus europaeus fk Ultuna E - benved Fagus sylvatica fk Gottåsa E - bok Forsythia x intermedia Freja E - hybridforsythia Freja Forsythia mandshurica E - manchurisk forsythia Frangula alnus fk Åmål E (syn. Rhamnus frangula) - brakved Juglans cinerea fk Örebro E - grå valnöt Lonicera caerulea fk Falun E - blåtry Lonicera caerulea var. kamtschatica Anja E ( BLo D ) blåbärstry Anja Lonicera involucrata Lycksele E - skärmtry Lycksele Lonicera maackii Kristall E - koreatry Kristall Lonicera morrowii Nor E - spärrtry Nor Lonicera xylosteum fk Åmål E - skogstry Malus toringo fk Göteborg E (M. sieboldii) - rönnbärsapel Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E (M. sargentii) - bukettapel Philadelphus coronarius Finn E - doftschersmin Finn Philadelphus Orion E ( B Ph 4 ) - schersmin Orion Populus trichocarpa Kiruna E - jättepoppel Kiruna Populus x wilsoniana Beloni E - praktpoppel Beloni Potentilla fruticosa Abbotswood E - tok Abbotswood Potentilla fruticosa Fridhem E - tok Fridhem Potentilla fruticosa Goldfinger E - tok Goldfinger Potentilla fruticosa Longacre E - tok Longacre Prunus avium E - fågelbär, sötkörsbär Prunus cerasifera fk Cecilia E - körsbärsplommon Prunus grayana fk Göteborg E - pärlhägg Prunus padus fk Ultuna E - hägg Prunus padus ssp. borealis Laila E - nordhägg Laila Prunus pumila var. depressa E - sandkörsbär Prunus spinosa fk Västeråker E - slån Prunus virginiana fk Rackarberget E - virginianahägg Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E - kaukasisk vingnöt Quercus robur E (fk Ultuna/fk Linköping) - skogsek Rhamnus cathartica fk Toppmyra E - getapel Rosa carolina fk Gunnel E - carolinaros Rosa dumalis fk Västeråker (Canina-Gruppen) E - nyponros Rosa (Glauca-Gruppen) Nova E - daggros Nova Rosa majalis fk Tuna Skog E - kanelros Rosa rubiginosa fk Hoburgen E - äppelros Rosa villosa ssp. mollis fk Balingsta E - hartsros Salix alba var. chermesina Vinterglöd E - korallpil Vinterglöd Salix repens Green Carpet E - krypvide Green Carpet Salix repens Grey Carpet E - krypvide Grey Carpet Sambucus nigra fk Bålsta E - fläder Sorbaria grandiflora Maia E - liten rönnspirea Maia Sorbaria sorbifolia Pia E - rönnspirea Pia Sorbus aria Gigantea E - jättevitoxel Sorbus Astrid E - prydnadsrönn Astrid Sorbus aucuparia fk Västeråker E - rönn Sorbus austriaca fk Gottsunda E - österrikisk oxel Sorbus commixta Carmencita E - japansk rönn Carmencita Sorbus (Commixta-Gruppen) Birgitta E - commixta-rönn Birgitta Sorbus Dodong E - prydnadsrönn Dodong, ullungrönn Sorbus incana E - silveroxel Sorbus intermedia E - oxel Sorbus frutescens fk Ås E - liten pärlrönn Sorbus mougeotii fk Bälinge E - häckoxel Sorbus Rosmari E - prydnadsrönn Rosmari Sorbus x thuringiaca Fastigiata E - rundoxel Spiraea betulifolia Tor E - björkspirea Tor Spiraea x cinerea Grefsheim E - norskspirea Spiraea japonica Little Princess E - praktspirea Little Princess Spiraea nipponica E - girlandspirea Symphoricarpos albus ssp. laevigatus fk Ultuna E - snöbär Symphoricarpos Arvid E - prydnadssnöbär Arvid Syringa josikaea Oden E - ungersk syren Oden Syringa reticulata fk Enskede E - ligustersyren Syringa vulgaris f. alba fk Veberöd E - vit syren Syringa vulgaris Norrfjärden E - syren Norrfjärden Tilia cordata Linn E ( Elin ) - skogslind Linn Viburnum opulus Strömsund E - skogsolvon Strömsund Weigela florida Korea E - rosenprakttry Korea KLÄNGVÄXTER Aristolochia manshuriensis E - koreansk pipranka Clematis (Atragene-Gruppen) Albina Plena E - atragene-klematis Albina Plena Clematis (Atragene-Gruppen) Campunulina Plena E - atragene-klematis Campunulina Plena Clematis (Atragene-Gruppen) Cyanea E - atragene-klematis Cyanea Clematis (Atragene-Gruppen) Georg E - atragene-klematis Georg Clematis (Atragene-Gruppen) Riga E - atragene-klematis Riga Clematis (Atragene-Gruppen) Tage Lundell E - atragene-klematis Tage Lundell Clematis (Atragene-Gruppen) Violet Purple E - atragene-klematis Violet Purple Clematis chiisanensis Love Child (Atragene-Gruppen) E - pagodklematis Love Child Clematis (Viticella-Gruppen) Carmencita E - viticella-klematis Carmencita Clematis (Viticella-Gruppen) Mrs T. Lundell E - viticella-klematis Mrs T. Lundell Clematis (Viticella-Gruppen) Södertälje E - viticella-klematis Södertälje Lonicera reticulata Silver E - daggkaprifol Silver BARRVÄXTER Chamaecyparis lawsoniana Aurea Dömmesmoen E - ädelcypress Aurea Dömmesmoen Juniperus communis Kantarell E - en Kantarell Juniperus communis Tyrihans E - en Tyrihans Juniperus communis Vemboö E - en Vemboö Växtbeskrivningar och bilder på alla E-plantor finns på Växter skrivna med fet stil har erhållit E-status under 2008/2009. Namnsättning enligt Svensk kulturväxtdatabas, SKUD ( fk betyder frökälla

6 B - utvalda av svenska plantskolor De svenska plantskolor som producerar träd, har tillsammans valt ut några av de E-märkta träden för att säkerställa tillgång av dessa i större antal och i större storlekar. E-märkta träd är unika eftersom de har svenskt ursprung eller har genomgått selektionsarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De är provodlade i Sverige och är utvalda för att klara svenskt klimat. För varje trädslag har det sammanställts en utförlig växtbeskrivning utifrån erfarenheter från forskare, plantskolor och användare. Det finns även bilder och siluetteckningar på samtliga av dessa träd på Acer platanoides fk Ultuna E/fk Pernilla Betula pendula Dalecarlica E Prunus avium E Quercus robur E, fk Ultuna/Linköping Sorbus aucuparia E Sorbus Carmencita E Sorbus Dodong E Sorbus incana E Tilia cordata Linn E Tilia cordata Linn E ny smalkronig skogslind! Linn är en småvuxen och smalkronig sort som storleksmässigt närmast liknar Rancho, men har en smalt pyramidalt till äggformad krona jämfört med den mer ovala hos Rancho. Träden blir troligen med höga och 4-5 m breda. Linn passar bra i trädgårdar, parker, alléer och i gatumiljöer där utrymmet är begränsat. Efter plantering behövs i princip ingen klippning, utan kronan förblir smal utan klippningsåtgärder. Ursprungsträdet har hittats i en gatuplantering i Skåne av Rune Bengtsson, SLU/Alnarp. Sorten har planterats i Norrland för att testa härdigheten som tillsvidare anges till zon 1-4. Välkommen till hemsidan för E-plantor Sidan uppdateras kontinuerligt och här finns aktuell information om E-plantorna samlad. Sortimentslista här hittar du fakta och bilder på alla E-plantor. För flertalet växter finns även en detaljerad växtbeskrivning som skrivits av den forskare som utfört det urvalsarbete vid SLU som ligger till grund till att växten har fått E-status. Gröna Sektorn under denna rubrik finns information som är speciellt avsedd för dig som är yrkesverksam växtanvändare: E-plantsproducenter E-plantstorlekar lista över de storlekar av E-plantor som kan finnas tillgängliga på marknaden. Beställning av broschyrer och nyhetsbrev. Din E-plantsleverantör: Lista över alla E-plantsproducenter finns på hemsidan E-plantor marknadsförs av: E-planta ekonomisk förening Knut Påls väg 5, Helsingborg Tel Fax E-post: Omslagsbild: Aronia melanocarpa Glorie E Bilder: B. Andersen, G. Holm

Växter utvalda för svenskt klimat

Växter utvalda för svenskt klimat Växter utvalda för svenskt klimat De bästa växterna under samma etikett! www.eplanta.com 2011/2012 Kvalitetsmärkning av växter E-plantsystemet E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling,

Läs mer

Elitväxter utvalda för din trädgård!

Elitväxter utvalda för din trädgård! Foto : www.naturligating.se Produktion : www.wakire.se Elitväxter utvalda för din trädgård! Här presenteras ett urval av E-plantor. Vill du veta mer? Njut av färska frukter & bär Fördelarna är många: E-märket

Läs mer

Om sortimentet. Plantorna beställs styckevis. Minsta orderantal 5st. Art Svenskt namn kvalitet (cm) à-pris. Naverlönn Acer campestre ,80

Om sortimentet. Plantorna beställs styckevis. Minsta orderantal 5st. Art Svenskt namn kvalitet (cm) à-pris. Naverlönn Acer campestre ,80 Häck- & landskapsplantor 2016 -Mobackes Trädgårdscenter- Här kommer årets sortiment av häck- & landskapsplantor. Vi tar endast hem dessa på beställning (behöver göras senast måndag 26/9 för att vi ska

Läs mer

Elitväxter utvalda för din trädgård!

Elitväxter utvalda för din trädgård! Foto : www.naturligating.se Produktion : www.wakire.se Elitväxter utvalda för din trädgård! Här presenteras ett urval av E-plantor. Vill du veta mer? Njut av färska frukter & bär Få saker går upp emot

Läs mer

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation Från utvecklingsprojekt till produktion och marknadsföring några goda exempel Elisabet Nilsson Gunnel Holm Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation EPS Äger varumärket E-planta Beslutar om E-märkning

Läs mer

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog Exempel på målbeskrivningsplan En målbeskrivningsplan ska användas som ett stödjande dokument för framtida drift- och underhållsåtgärder. Syftet är att tydliggöra avsikten med planteringarna, att beskriva

Läs mer

Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området

Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området Spirea japonica Manon dvärgpraktspirea Rundad buske med karminrosa till mörkt rosa blommor som skiljer sig genom sina kraftigt röda

Läs mer

Sortiment av E-plantor 2016

Sortiment av E-plantor 2016 Sortiment av E-plantor 2016 Uppdaterad 160524/GH Om det svenska namnet förekommer tillsammans med det kompletta vetenskapliga namnet, behöver inte det formella sortnamnet (inom parentes) eller frökällenamnet

Läs mer

Äntligen! Konsumentvarumärket för E-plantor

Äntligen! Konsumentvarumärket för E-plantor Min egen Trädgård Äntligen! Konsumentvarumärket för E-plantor Min egen Trädgård hjälper konsumenten att hitta svenskodlade, friska, härdiga plantskoleväxter från E-planta i sin butik. I varumärket finns

Läs mer

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen,

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen, Trädinventering & okulär besiktning Brandstegen Midsommarkransen, 2015-03-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg,, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se 2 av

Läs mer

De nya äppelsorterna produceras nu och är salufärdiga hösten 2015. Våra nya ÄPPLEN. Produktion: www.wakire.se

De nya äppelsorterna produceras nu och är salufärdiga hösten 2015. Våra nya ÄPPLEN. Produktion: www.wakire.se De nya äppelsorterna produceras nu och är salufärdiga hösten 2015 Våra nya ÄPPLEN Produktion: www.wakire.se Malus domestica Agnes E (B:1377) Vacker sommarsort med friskare träd och bättre smak än Discovery!

Läs mer

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng INVENTERING AV FALSTERBO STADSPARK Sommaren 2011 av Stina Höglund Landskapsarkitektspraktikant Bakgrund På uppdrag av Lisa Sundgren Stadsträdgårdsmästare på Vellinge kommun har en inventering tagit plats

Läs mer

2010-09-28 Ing-Marie Alfredsson, TGP. Träd, buskar och planteringar - Arntorp verksamhetsområde

2010-09-28 Ing-Marie Alfredsson, TGP. Träd, buskar och planteringar - Arntorp verksamhetsområde 2010-09-28 Ing-Marie Alfredsson, TGP Träd, buskar och planteringar - Arntorp verksamhetsområde Sammanfattning/översikt Träd och buskar längs Karebyvägen Grupperas individuellt i olika kombinationer och

Läs mer

2014-2015. nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT

2014-2015. nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT 2014-2015 nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT Splendor Plant Nyhetspresentation 2014-2015 Rosor Klätterväxter Rosa (Floribunda-Gruppen) Campfire ( CA 29 ) First Editions -serien floribundaros Campfire Kanadensiska

Läs mer

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar.

Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hortikultur Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns

Läs mer

Malus domestica 'MAGLEMER' Malus domestica 'MAIKKI'

Malus domestica 'MAGLEMER' Malus domestica 'MAIKKI' Malus domestica 'MAGLEMER' MAGLEMER, vinteräpple Osäker härkomst Fin bordsfrukt, äpplet kan tålas av många allergik Är svagväxande och har tidig och rik bördighet, bör kartgallras Blomningen är medeltidig

Läs mer

Snabb etablering och snabb tillväxt hos träd, buskar och häckar

Snabb etablering och snabb tillväxt hos träd, buskar och häckar Snabb etablering och snabb tillväxt hos träd, buskar och häckar Anna Nisser Larsson 2012 Examensarbete, högskolenivå, 15 hp Biologi Examensarbete B, 15 hp Trädgårdsmästarprogrammet Handledare: Mirjam Åkerblom

Läs mer

trädplantering i Skånes landskap

trädplantering i Skånes landskap Materialet är framtaget inom projektet Skyddsvärda träd i Skåne och är tänkt att, för kommuner, entreprenörer och privatpersoner mfl, fungera som en handledning till val av träd vid plantering. Häftet

Läs mer

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god smak som lämpar sig väl för saft- och vintillverkning.

Läs mer

Nyanläggning av trädgård

Nyanläggning av trädgård Nyanläggning av trädgård Markplaneringsplaner med mängdberäkning Belysnings- och planteringsplan med växtförteckning och växtbeskrivning Anna Hedrén landskapsingenjör Trädgårdsform Malmö www.trädgårdsform.se

Läs mer

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora 1 (2) Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om skyltning

Läs mer

Fruktträd och Bärbuskar

Fruktträd och Bärbuskar Fruktträd och Bärbuskar Fruktfärg/beskr. Mognad Zon Äpple 'Amorosa' E (röd aroma) okt-dec I-IV 'Aroma ' E okt-dec I-IV 'Astrakan Gyllenkrok' E sept I-V 'Filippa' E nov-jan I-III 'Folke' E Nya sort 2015

Läs mer

Häckar för Smålands inland en översikt

Häckar för Smålands inland en översikt Häckar för Smålands inland en översikt Suitable hedges for the midland climate in Småland, Sweden an overview Fia Sjögren Självständigt arbete 15 hp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Alnarp 2014

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning sid 3. Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala. Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup

Innehållsförteckning. Inledning sid 3. Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala. Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup Trädplan 2008-04-11 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup Utbyte av träd i alléer sid 14 Bara Bilaga 1 Översiktskarta, utbyte

Läs mer

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint.

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint. Trädstammens tvärsnittsyta kännetecknas av årsringarna. I centrum av dessa finns märgen. Denna består av döda celler i de äldre delarna av stammen och har endast en levande funktion i de unga träden och

Läs mer

Klippta häckar. En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad. Jeanette Georgson

Klippta häckar. En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad. Jeanette Georgson Klippta häckar En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad Jeanette Georgson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och

Läs mer

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015 SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015 Sort Svenskt namn Färg Höjd Zon ROSOR Rabattrosor klasblommiga 'Astrid Lindgren' Rabattros, lågväxande Rosa-ljusrosa, fylld 1,2x0,8m 4(5) Ny 'Blue

Läs mer

Malus domestica 'AMOROSA'

Malus domestica 'AMOROSA' Malus domestica 'ALEXANDER' ALEXANDER, höstäpple ev. Turkiet Användning:Bords- och hushållsfrukt Växer ganska kraftigt och får en bredd krona med utåtriktade grenar. Ger som äldre träd jämna skördar. Blomningen

Läs mer

Växtpärm Frukt och bär

Växtpärm Frukt och bär Sida 1 av 8 Växtpärm Frukt och bär Här har jag samlat mina favoriter bland frukt och bär. Det är sorter som är beprövade och som har väldigt bra smak och är motståndskraftiga mot diverse växtsjukdomar.

Läs mer

Häckar som lämpar sig att odla i Gävle med omnejd

Häckar som lämpar sig att odla i Gävle med omnejd Häckar som lämpar sig att odla i Gävle med omnejd och dess användning i anslutning till hus byggda under 1900-talet och fram till nu Johanna Hinders 2013 Examensarbete, grundnivå (högskoleexamen), 15 hp

Läs mer

Vika skola. maj Stora Vika Bondängsvägen 26 A Stora Vika. krokodil i Afrikalekplatsen i Malmö. pilbuskage på skolgård

Vika skola. maj Stora Vika Bondängsvägen 26 A Stora Vika. krokodil i Afrikalekplatsen i Malmö. pilbuskage på skolgård Vika skola Stora Vika Bondängsvägen 26 A 148 60 Stora Vika maj 2010 krokodil i Afrikalekplatsen i Malmö pilbuskage på skolgård planteringsytan utvidgas, tre träd planteras, lönnen som har dålig tillväxt

Läs mer

1 VEGETATIONSYTOR. 1.3 Buskar och häckar. 1.1 Gräs. 1.2 Naturmark. Inga buskar mot fasad

1 VEGETATIONSYTOR. 1.3 Buskar och häckar. 1.1 Gräs. 1.2 Naturmark. Inga buskar mot fasad Del 2 LÄGG TILL JA och NEJ RUTOR Checklista Ytspecifika riktlinjer Ta hjälp av checklistan för att säkerställa att projekteringen följer riktlinjer och funktioner för en god utemiljö. 1 VEGETATIONSYTOR

Läs mer

Bänk. 12. Blåflox, Phlox divaricata, 60 st, två sorter: o Clouds of Perfume, ljust blåviolett o White Perfume, vit

Bänk. 12. Blåflox, Phlox divaricata, 60 st, två sorter: o Clouds of Perfume, ljust blåviolett o White Perfume, vit Bänk Växtförteckning Träd och buskar. Amerikansk strimlönn, flerstammig, Acer pensylvanicum, st. Svartaronia, Aronia melanocarpa GLORIE E, 6 st 3. Klematis, Clematis (Integrifolia-Gruppen) Arabella, st.

Läs mer

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Hvilken verdi har et tre?, Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se www.inventering.nu www.inventering.nu 234 olika organisationer Nära 450 nedladdningar Solitärt Bestånd Biologisk

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09 I nordvästra Uppsala, mellan stadsdelarna Luthagen, Svartbäcken, Tuna backar och Librobäck ligger området för Uppsalas nya stadspark. Uppsalas förtätning med stadigt ökande befolkning kräver fler rekreativa

Läs mer

HÄCKAR. Sortimentlista. Östanåkersvägen 14-17, Närpes, tel 0400 233480, e-mail wiplant@tawi.fi, www.wiplant.fi

HÄCKAR. Sortimentlista. Östanåkersvägen 14-17, Närpes, tel 0400 233480, e-mail wiplant@tawi.fi, www.wiplant.fi HÄCKAR Sortimentlista Östanåkersvägen 14-17, Närpes, tel 0400 233480, e-mail wiplant@tawi.fi, www.wiplant.fi Tips! Mest lättskött är Häckblåtry. Det gör inget om Du någon gång slarvar, Du tar snabbt igen

Läs mer

FRUKTTRÄD och BÄRBUSKAR

FRUKTTRÄD och BÄRBUSKAR FRUKTTRÄD och BÄRBUSKAR ÄPPLE, Malus domestica Svenskodlade, grundstam A 2 Zon Pris +++ Amorosa ( Röd Aroma ) E I-IV 398:- Antonovka I-VI 398:- ++ Apollo I-III :- +++ Aroma E I-IV 398:- + Belle de Boskoop

Läs mer

2014-10-28 Slutversion. Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken

2014-10-28 Slutversion. Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken 2 Beställning: Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till Tönnersjö Plantskolas nya produktkatalog. Här har Ni vårt sortiment i nytt format, lätt att ladda ner och spara i en smidig pdf-fil. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Träd, buskar, häck & landskapsväxter...

Läs mer

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden Växter A-Ö Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden 1 Register A-Ö A Amerikansk praktspirea, s.4 Ask, s.6 Avenbok, s.8 B Bergbambu, s.10 Björkspirea, s.12 Blodplommon (Körsbärsplommon),

Läs mer

Gamla Begravningsplatsen

Gamla Begravningsplatsen Gamla Begravningsplatsen Några växtbeskrivningar Den Gamla Begravningsplatsen har under senare år genomgått stora förändringar. De många 200-åriga almarna som härstammade från tidigt 1800-tal har försvunnit

Läs mer

HJÄRUPS PARK. en ny park i Staffanstorps kommun. helhet och delområden 2014-08-08

HJÄRUPS PARK. en ny park i Staffanstorps kommun. helhet och delområden 2014-08-08 HJÄRUPS Gestaltningsprogram PARK för helhet och delområden HJÄRUPS PARK en ny park i Staffanstorps kommun 2014-08-08 innehåll INNEHÅLL sid 3 bakgrund, vision, mål 4 analys av befintliga förhållanden och

Läs mer

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna 1 2 3 4 i c DBH i c Kronradie i Höjd i vitalitet Risk 106 33 5 12 God - Låg Dåliga 67 21 3 9 Nedsatt Låg Dåliga 64 20 2 8 Nedsatt Låg Dåliga 62 19 2 9 Nedsatt Låg Dåliga 5 Vårtbjörk (Betula pendula) 41

Läs mer

Frukt i klonarkiven äpple, päron, plommon, söt- och surkörsbär

Frukt i klonarkiven äpple, päron, plommon, söt- och surkörsbär 1 Alntorps ö Närke/Bergslagen/Västsverige Äpple Astrakan från Lindesberg lokalsort Alntorps ö Närke/Bergslagen/Västsverige Äpple Billingeäpple lokalsort Alntorps ö Närke/Bergslagen/Västsverige Äpple Cellini

Läs mer

129:-/st. Våren 2016. Låt rosorna blomma i din trädgård! Charming Cover. www.olandsplantskola.se

129:-/st. Våren 2016. Låt rosorna blomma i din trädgård! Charming Cover. www.olandsplantskola.se Våren 2016 Låt rosorna blomma i din trädgård! Sympathie Peace 129:-/st Troika Fyra underbara & friska rosor i vackra färger, med olika användningsområden. Alla blommar rikligt från juli till sen höst.

Läs mer

nyheter och andra spännande växter PRAKT OCH LIVSKRAFT

nyheter och andra spännande växter PRAKT OCH LIVSKRAFT 2013 nyheter och andra spännande växter PRAKT OCH LIVSKRAFT Splendor Plant Nyhetspresentation 2013 Buskar Physocarpus opulifolius First Editions serien Amber Jubilee ( Jefam ) Du som letat efter en bronsfärgad

Läs mer

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden Växter A-Ö Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden Ordlista Nomenklatur - Ett system av termer och beteckningar för att namnge levande organismer med vetenskapliga namn. Ett vetenskapligt

Läs mer

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015 SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015 Sort Svenskt namn Färg Höjd Zon ROSOR Rabattrosor klasblommiga 'Astrid Lindgren' Rabattros, lågväxande Rosa-ljusrosa, fylld 1,2x0,8m 4(5) Ny 'Blue

Läs mer

Växtsjukdomar. av växtmaterial. Trädgårdsingenjör Stångby Plantskola AB

Växtsjukdomar. av växtmaterial. Trädgårdsingenjör Stångby Plantskola AB Växtsjukdomar som påverkar våra val av växtmaterial. Jörgen A Warpman a Trädgårdsingenjör Stångby Plantskola AB Agenda Genomgång av de allvarligaste sjukdomarna Hur hanterar plantskolorna dessa sjukdomar?

Läs mer

Vektor. Förslag till ny stadspark. Stadsträdgården (Uppsalas enda befintliga stadspark) 1 km

Vektor. Förslag till ny stadspark. Stadsträdgården (Uppsalas enda befintliga stadspark) 1 km Förslag till ny stadspark Stadsträdgården (Uppsalas enda befintliga stadspark) 1 km En vektor är något som har en riktning och allt som har en riktning har oftast en rörelse. Uppsala har som stad nått

Läs mer

Vad bör Den perfekta trädboken innehålla?

Vad bör Den perfekta trädboken innehålla? Beteckning: Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap Vad bör Den perfekta trädboken innehålla? Susanne Olsson December 2009 Examensarbete, 15 p, B Biologi med inriktning mot trädgårdskunskap

Läs mer

Nu vaknar trädgården Beskärning Växtval (perenner som inte faller rådjuren i smaken ) Plantering Nigella Trädgård, Camilla Wihlander Nu vaknar Trädgården Aspenäs Villaägarförening februari 2011 Beskärning

Läs mer

2015-2016. nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT

2015-2016. nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT 2015-2016 nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT Splendor Plant Nyhetspresentation 2015-2016 Bärbuskar Rubus occidentalis Munger svarthallon Ett intressant bär som är väl värt att prova. Påminner om björnbär, men

Läs mer

Växter utvalda för din trädgård

Växter utvalda för din trädgård Växter utvalda för din trädgård Kanadensiska rosor Victoria Skoglunds favoritväxter Göm med växter Vackert insynsskydd eller en plats för egna tankar Skapa din drömrabatt Frukt och bär ÖppetTIDER: VARDAGAR

Läs mer

Trädplan för Vimmerby kommun

Trädplan för Vimmerby kommun Trädplan för Vimmerby kommun - En konkret plan för att säkerställa en framtida grön kommun 2017-10-26 MÅL OCH SAMMANFATTNING I juli 2015 antogs gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby av kommunfullmäktige.

Läs mer

Ökande äppel- och päronodling

Ökande äppel- och päronodling JO 33 SM 1301 Antalet fruktträd 2012 Slutlig statistik Number of fruit trees 2012 I korta drag Ökande äppel- och päronodling Den svenska äppel- och päronodlingen uppvisade en påtaglig ökning 2012 jämfört

Läs mer

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik ARBORETET Träd i Höganäs som sponsras Conny Fahlcrantz December 2010 Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro Ur tankar och tal Erik Axel Karlfeldt ARBORETET...

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Var ska vi dra gränsen för vad som ska vara med i värderingen? Arbetet med Alnarpsmodellen

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning 1. Utgångsläge...

Läs mer

Rosserien Easy Elegance

Rosserien Easy Elegance easyelegance.se Rosserien Easy Elegance Easy Elegance - rosor alla kan odla Rotäkta rosor Alla Easy Elegance -rosorna är rotäkta. Rotäkta rosor är mer härdiga än ympade rosor och efter en riktigt kall

Läs mer

Växter utvalda för din trädgård

Växter utvalda för din trädgård Växter utvalda för din trädgård Livfull trädgård Utsökt blomning VACKERT OCH GOTT! Njut av solvarma bär och doftande frukter från din egen trädgård. Smällspirea Vårstigen 2, 840 73 Bispgården Telefon:

Läs mer

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Träd nr 1 Jönshyttevägen höger sida Tilia europea Kongslinde Kungslind Trädet har två toppar. Den ena

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

Vitsippsbågen Bygganvisningar 18.5.2010

Vitsippsbågen Bygganvisningar 18.5.2010 Vitsippsbågen Bygganvisningar 18.5.2010 1 S i v u Vitsippsbågen är planerat som ett område med högklassigt byggnadsbestånd som är anpassat till platsen och miljön. Byggrätten och byggnadsytorna på tomterna

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering På uppdrag av

Läs mer

Växtnyheter våren 2015. Östanåkersvägen 14-17, Närpes, tel 0400-233480, wiplant@tawi.fi, www.wiplant.fi

Växtnyheter våren 2015. Östanåkersvägen 14-17, Närpes, tel 0400-233480, wiplant@tawi.fi, www.wiplant.fi Växtnyheter våren 2015 Östanåkersvägen 14-17, Närpes, tel 0400-233480, wiplant@tawi.fi, www.wiplant.fi Kråkbär Empetrum nigrum s. Hermaphroditum Lågt vintergrönt ris med barrlika blad Oansenliga blommor

Läs mer

PLANTSKOLA AB Hemsida: www.eriksbo-plantskola.se. Telefon: 021-523 60, Fax: 021-523 80. E-post: info@eriksbo-plantskola.se. Barkarö, 725 91 VÄSTERÅS

PLANTSKOLA AB Hemsida: www.eriksbo-plantskola.se. Telefon: 021-523 60, Fax: 021-523 80. E-post: info@eriksbo-plantskola.se. Barkarö, 725 91 VÄSTERÅS Nya Eriksbo Plantskola AB 2011 Barkarö, 725 91 VÄSTERÅS Telefon: 021-523 60, Fax: 021-523 80 E-post: info@eriksbo-plantskola.se PLANTSKOLA AB Hemsida: www.eriksbo-plantskola.se 2009 Välkommen till vår

Läs mer

SNABBGUIDE BUSKAR. Naturlik planterin Samplantering. Solitär

SNABBGUIDE BUSKAR. Naturlik planterin Samplantering. Solitär KRYPANDE DVÄRGBUSKAR (0,1-0,5 m) Berberis thun. BONANZA GOLD 1-4(5) 0,5/0,6 måttligt näringsrik frisk långsam gul maj gula blad Berberis thun. 'Atropurpurea Nana' 1-5 0,3/0,5 måttligt näringsrik frisk

Läs mer

Jordgubbar & smultron

Jordgubbar & smultron Produktion: www.wakire.se Foto: Elitplantstationen/Lars Torstensson E-märkta Jordgubbar & smultron från Elitplantstationen FÖRÖKNING OCH Fragaria (jordgubbar och smultron) är ett växtslag som angrips av

Läs mer

Nyare växter du kanske missat tidigare

Nyare växter du kanske missat tidigare Nyare växter du kanske missat tidigare Svarta vinbär Ribes nigrum 'Zusha' Rysk sort, försöksodlats i Danmark Mycket rikbärande tidig sort. Låg syrahalt, högt färginnehåll. Medelstor upprättväxande buske

Läs mer

SNABBGUIDE BUSKAR. Naturlik planterin Samplantering. Solitär

SNABBGUIDE BUSKAR. Naturlik planterin Samplantering. Solitär KRYPANDE DVÄRGBUSKAR (0,1-0,5 m) Berberis thun. BONANZA GOLD 1-3(4) 0,5/0,6 måttligt näringsrik frisk långsam gul maj gula blad Berberis thun. 'Atropurpurea Nana' 1-5 0,3/0,5 måttligt näringsrik frisk

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

Växtinventering och skötselåtgärder

Växtinventering och skötselåtgärder Växtinventering och skötselåtgärder en studie av Rektorsgårdens trädgård i Uppsala av Plant Inventory and Measures of Maintenance A Case Study of Rektorsgården s Garden in Uppsala Kandidatarbete vid institutionen

Läs mer

Naturlik planteri Samplantering. Solitär

Naturlik planteri Samplantering. Solitär KRYPANDE DVÄRGBUSKAR (0,1-0,5 m) Berberis thun. BONANZA GOLD 1-3(4) 0,5/0,6 måttligt näringsrik frisk långsam gul maj gula blad Berberis thun. 'Atropurpurea Nana' 1-5 0,3/0,5 måttligt näringsrik frisk

Läs mer

3. Daggros, Rosa glauca 8. Syren, Syringa vulgaris Norrfjärden E. friväxande häckbuskage

3. Daggros, Rosa glauca 8. Syren, Syringa vulgaris Norrfjärden E. friväxande häckbuskage 8. Syren, Syringa vulgaris Norrfjärden E friväxande häckbuskage av Folke Mattsson mästarrabatten 2007 Låt dig inspireras! Plantera hela Mästarrabatten, eller bara dina favoritpartier. Folke Mattssons friväxande

Läs mer

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2017

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2017 SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2017 Sort Svenskt namn Färg Höjd Zon ROSOR Svenskt namn Blommor Storlek Zon Rabattrosor klasblommiga Ny Rosa 'Alain' Rabattros, lågväxande Fylld, röd,

Läs mer

Siff rorna SIFFRORNA I SKISSEN ANGER HUR MÅNGA PLANTOR SOM GÅR ÅT PÅ VARJE YTA

Siff rorna SIFFRORNA I SKISSEN ANGER HUR MÅNGA PLANTOR SOM GÅR ÅT PÅ VARJE YTA Siff rorna SIFFRORNA I SKISSEN ANGER HUR MÅNGA PLANTOR SOM GÅR ÅT PÅ VARJE YTA I yttersvängen, till vänster på skissen, finns platser för så kallade kurvstenar markerade. Stenarnas uppgift är att göra

Läs mer

Hosta fortunei. Tema: Superhärdiga. rosor från Kanada 189:- Våren 2011

Hosta fortunei. Tema: Superhärdiga. rosor från Kanada 189:- Våren 2011 Våren 2011 Äntligen är våren här det är dags att börja tänka TRÄDGÅRD igen. I din hand håller du en innehållsrik tidning fylld med inspiration, goda råd och fina erbjudanden. Läs bl. a. om våra vackra,

Läs mer

ROSOR BUSKAR KLÄNGVÄXTER TRÄD BARRVÄXTER

ROSOR BUSKAR KLÄNGVÄXTER TRÄD BARRVÄXTER ROSOR BUSKAR KLÄNGVÄXTER TRÄD BARRVÄXTER Nya växter från några av de mest framträdande växtförädlarna från Kanada, USA och Europa är samlade under varumärket First Editions. De är alla fräscha, läckra

Läs mer

VÄXTFÖRTECKNING OBS! I skuggan av ett träd är ett helt trädgårdsrum med fl era planteringar som både kan delas och förminskas.

VÄXTFÖRTECKNING OBS! I skuggan av ett träd är ett helt trädgårdsrum med fl era planteringar som både kan delas och förminskas. VÄXTFÖRTECKNING OBS! I skuggan av ett träd är ett helt trädgårdsrum med fl era planteringar som både kan delas och förminskas. BUSKAR A. Buxbom, Buxus sempervirens, 11 st B. Katsura, Cercidiphyllum japonicum

Läs mer

I syrenernas tid... Välkommen till en riktig trädgårdsbutik Denna vackra tidning ges ut av en grupp oberoende trädgårdsmästare. 369:- 369:- Våren 2009

I syrenernas tid... Välkommen till en riktig trädgårdsbutik Denna vackra tidning ges ut av en grupp oberoende trädgårdsmästare. 369:- 369:- Våren 2009 Våren 009 I syrenernas tid... Snart är den här, den ljuvliga svenska sommaren. Doftande syrener hör sommaren till. Har du ingen sen tidigare är det dags att göra något åt saken. Den rosavita sorten i bakgrunden

Läs mer

G:\Bygg och underhåll\tekniska anvisningar\tekniska anvisningar 2007 original\mark 2007\

G:\Bygg och underhåll\tekniska anvisningar\tekniska anvisningar 2007 original\mark 2007\ Växtförteckning - Lövträd med en sluthöjd över 20 m -vindtålig -torktålig -härdighet -tål stadsmiljö -giftig Acer platanoides Skogslönn 15-25 20-30 L gul höstfärg Acer plat. 'Schwedleri' Blodlönn 10-15

Läs mer

BILLBÄCKS PRODUKT KATALOG

BILLBÄCKS PRODUKT KATALOG BILLBÄCKS PRODUKT KATALOG 2014-2015 BÄSTA KUND, Det tar lång tid att producera ett träd. Men trädets historia startar inte vid produktionstidens början, utan sträcker sig betydligt längre tillbaka än

Läs mer

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu Trädstandarder redskap för förvaltning av träd Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu 2 Mitt mål för de närmsta 40 min Informera er om viktiga projekt Inspirerar er med vad som

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

En alltför djup plantering kan kraftigt försämra etableringen och döda träden.

En alltför djup plantering kan kraftigt försämra etableringen och döda träden. PLANTERA PÅ RÄTT DJUP En alltför djup plantering kan kraftigt försämra etableringen och döda träden. När det gäller co-odlade och klumpade träd skall jordklumpen endast täckas av några få centimeter jord.

Läs mer

Växter för miljöer där barn leker En analys med utgångspunkt från Halmstad kommun

Växter för miljöer där barn leker En analys med utgångspunkt från Halmstad kommun Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Landskapsutveckling Växter för miljöer där barn leker En analys med utgångspunkt från Halmstad kommun

Läs mer

PLANTSKOLA AB Hemsida: www.eriksbo-plantskola.se. Telefon: 021-523 60, Fax: 021-523 80. E-post: info@eriksbo-plantskola.se. Barkarö, 725 91 VÄSTERÅS

PLANTSKOLA AB Hemsida: www.eriksbo-plantskola.se. Telefon: 021-523 60, Fax: 021-523 80. E-post: info@eriksbo-plantskola.se. Barkarö, 725 91 VÄSTERÅS Nya Eriksbo Plantskola AB 2012 Barkarö, 725 91 VÄSTERÅS Telefon: 021-523 60, Fax: 021-523 80 E-post: info@eriksbo-plantskola.se PLANTSKOLA AB Hemsida: www.eriksbo-plantskola.se 2009 Välkommen till vår

Läs mer

Nyhet från Splendor Plant! Ett koncept med fräscha, färgstarka och unika växter.

Nyhet från Splendor Plant! Ett koncept med fräscha, färgstarka och unika växter. Nyhet från Splendor Plant! Ett koncept med fräscha, färgstarka och unika växter. Nya växter från några av de mest framträdande växtförädlarna från Kanada, USA och Europa är samlade under varumärket First

Läs mer

Odling av vedartade växter i kärvt klimat

Odling av vedartade växter i kärvt klimat AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap Odling av vedartade växter i kärvt klimat En studie om zonkartans användning i Norr- och Västerbottens län Edit Johansson

Läs mer

SPECIES NOVA NYHETSBREVET FRÅN BOREALIS - SPECIALPLANTSKOLAN I ALNARP. före den rena arten.

SPECIES NOVA NYHETSBREVET FRÅN BOREALIS - SPECIALPLANTSKOLAN I ALNARP. före den rena arten. SPECIES NOVA NYHETSBREVET FRÅN BOREALIS - SPECIALPLANTSKOLAN I ALNARP INTRODUKTION Jag har glädjen att presentera en spännande leverans av buskar och träd, arter och sorter som man mycket sällan ser i

Läs mer

Gamla äpplesorter får nytt jobb!

Gamla äpplesorter får nytt jobb! Gamla äpplesorter får nytt jobb! Kimmo Rumpunen Sveriges Lantbruksuniversitet Institutionen för Växtförädling och Bioteknik Växtförädling Hortikultur Balsgård Därför startade vi Centrum för Innovativa

Läs mer

Växtlista med träd och buskar för Västerbottens län, Zon V-VIII

Växtlista med träd och buskar för Västerbottens län, Zon V-VIII äxtlista med träd och buskar för ästerbottens län, Zon -II Maria Holmlund Institutionen för stad och land 2009 Denna växtlista bör ses som inspiration till vilka olika växter som kan användas i dessa zoner.

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 97 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas

Läs mer

Sortimentslista INNEHÅLLSFÖRTECKNING JORD & TORV GÖDSEL & STROLLER GRÄSFRÖ DEKORATIONSMATERIAL & PLANTEX DAMMAR & ÖVRIGT BARRVÄXTER BUSKAR BÄRBUSKAR

Sortimentslista INNEHÅLLSFÖRTECKNING JORD & TORV GÖDSEL & STROLLER GRÄSFRÖ DEKORATIONSMATERIAL & PLANTEX DAMMAR & ÖVRIGT BARRVÄXTER BUSKAR BÄRBUSKAR Sortimentslista Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7-12 Sid 13-18 Sid 19 Sid 20 Sid 21-23 Sid 24 Sid 25-26 Sid 27 Sid 28-31 Sid 32-34 Sid 35-37 Sid 38-39 Sid 40-46 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JORD & TORV

Läs mer