Du behöver bara egain forecasting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du behöver bara egain forecasting"

Transkript

1 Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting

2 egain Med över 30 års erfarenhet av styr- och reglerteknik är egain världsledande på kostnadseffektiv och miljövänlig drift av fastigheter. Vi är ett klimatneutralt företag som bland annat har tilldelats Swedbanks stora hållbarhetspris, ett pris som delas ut till det företag i Sverige som bäst lyckas förena hög tillväxt med hållbart företagande. Idag styr vi värmen i mer än lägenheter i 11 länder i Europa med egain forecasting. För våra kunder innebär detta både lägre värmekostnader och minskade utsläpp av CO 2. Kundlöfte Vår vision är att vara den ledande partnern för fastighetsägare som söker produkter och tjänster för kostnadseffektiv och miljövänlig drift av fastigheter. Vi förstår också att vår framtid beror på vår förmåga att lyssna på våra kunders behov och sättet vi tillgodoser dessa är avgörande för vår egen och bolagets framtid. Eftersom vi bedriver all utveckling själva, kan vi ge våra kunder ett löfte att alltid utveckla och leverera det ledande systemet för kostnadseffektiv och miljövänlig drift av fastigheter, och att alltid vara den mest ambitiösa partnern för miljömedvetna fastighetsbolag egain grundas och den första fastigheten driftsätts i Göteborg egain får sin hittills största enskilda order om 93 fastigheter på totalt m² egain når 1 miljon m² egain etableras i Finland och har vid årets slut installerat m² av bolagets totala 5,3 miljoner m² egains verksamhet i Finland tar ordentlig fart. Vid årets slut levereras drygt 7 miljoner m² varav 0,5 miljoner till Finland egain startar verksamhet i Polen och Danmark och levererar egain forecasting till ca 10 milj m² i Europa. Företaget omsätter 37 Mkr och har totalt 24 anställda De första installationerna genomförs i Tyskland, Makedonien och Bosnien. 25% av all leverans går på export ut i Europa. egain omsätter 50 Mkr och har 33 anställda. Verksamhet startas upp i Schweiz och Österrike. Miljö i fokus egain baserar sin verksamhet på energi- och klimatfrågorna. Som miljömedvetet företag är det viktigt för oss att detta genomsyrar vår verksamhet på alla plan. Klimatneutralt företag egain skall alltid följa gällande miljölagstiftning och andra regler och krav, samt agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar avseende miljön. Vi vill vara goda förebilder och bolagets verksamhet i sin helhet skall vara klimatneutralt. Alltså klimatkompenserar vi för alla eventuella utsläpp vi bidrar till. Gröna handslaget 2015 egain förvärvar Ecofective och blir en helhetsleverantör av system för kostnadseffektiv och miljövänlig drift av fastigheter Första installationen i Rumänien görs. 3Dvisualisering av temperatur och fukt i fastigheter möjliggörs. Omsättningen är 60 Mkr och bolaget har 37 anställda. Vi vill sprida engagemanget kring miljö- och klimatfrågor. Detta gör vi genom att kontinuerligt dela ut vårt egna diplom; Det Gröna Handslaget. Diplomet tilldelas de fastighetsägare som är kunder till oss och som uppvisat ett gediget och framgångsrikt arbete kring miljö- och klimatfrågor under det senaste året.

3 egain forecasting egains moderna molnbaserade teknik styr värmen i fastigheter efter detaljerad, professionell väderdata. Med hjälp av detta samt fakta rörande byggnadens unika egenskaper, återkoppling från innegivare och våra egna termodynamiska beräkningar kan vi skapa avancerade energibalansberäkningar för varje byggnad, det vi kallar individuell energibalansberäkning. Med all denna information kan vi sedan beräkna exakt hur mycket värme som skall tillföras en byggnad 24 timmar om dygnet, året runt, dessutom med framförhållning! egain forecasting är en komplett molnbaserad tjänst för fastighetsägare med modern trådlös teknik. Ett enkelt system egain forecasting passar alla befintliga system och det krävs ingen ombyggnation för att komma igång. Installationen är klar inom 14 dagar och våra kunder kan börja spara både energi och pengar direkt. Besparingen ligger på ca 10-15% och investeringen är som regel betald redan inom det första året. En komplett tjänst I tjänsten ingår energibalansberäkning för varje enskild byggnad, professionell lokal väderdata, mottagare för styrsignal, datatrafik i mobilnätet, larmfunktionalitet vid exempelvis avvikelser i måltemperaturer, sensorer för löpande mätning, molnbaserad kundzon med analysverktyg. Dessutom bistår våra certifierade energiexperter med kontinuerlig uppföljning och analyser som garanterar bästa möjliga resultat. Q netto =Q sol +Q intern +Q pers - Q vind - Q vent - Q vägg - Q tak - Q grund ±Q lagring Optimerad styrning Vi strävar efter att alltid utveckla och leverera det ledande systemet för kostnadseffektiv och miljövänlig drift av fastigheter. Installation Med egain forecasting installeras en mottagare som kopplar upp byggnaden och dess system till egains molnbaserade tjänst. Systemet flyttas till molnet och blir en form av moln-duc som lätt kan övervakas, läsas av och anpassas på distans. På detta vis slipper du ta dig ner i undercentralen för att göra korrigeringar eller avläsningar. Mottagaren fästs direkt på utsidan av husväggen, den passar alla befintliga fjärrvärmesystem på marknaden och tar endast någon timme att installera för en installatör. Trådlöst för full flexibilitet Med egain forecasting installerat i din byggnad genereras stora mängder data över bland annat inomhusklimatet från uppsatta innegivare. Datan skickas trådlöst till vår server i molnet via mobilnätet och allt presenteras direkt i din kundzon, på datorskärmen eller i din mobil eller läsplatta. egain forecasting tar aldrig semester, är sjuk eller ledig. Systemet tar hand om din byggnad dygnet runt alla årets dagar, helt per automatik via molnet. egain sense för trådlös mätning i lägenheter

4 Styrning och mätning Med egain forecasting styr vi fastigheten efter detaljerad väderdata som innehåller temperatur, nederbörd, vindriktning, vindhastighet, solstrålning, solvinkel och solreflektion. egain forecasting använder också fakta om bland annat byggnadens stomme, klimatskal och installationer. Med vår teknik har vi samlat in över 600 miljoner mätvärden och gjort 200 miljoner energibalansberäkningar. Med hjälp av beräkningar per dygn kan vi redovisa alla våra styrda fastigheters energieffektivitet, som innebar att vi kan visa en besparing på i snitt 12,7 kwh/m 2 (baseras på fastigheter under 3 års styrning). egains självlärande energibalansberäkningar (Teq3) Alla byggnader försedda med egain forecasting har ett självlärande system för löpande optimering av energibalansberäkningarna. Med denna funktion lär sig hela tiden systemet hur den specifika fastigheten reagerar på olika förutsättningar, till exempel olika klimatförhållanden, och adderar detta till energibalansberäkningen för kontinuerlig förbättring av styrningen. egain forecasting tar hänsyn till vinden! Med inbyggda grafiska verktyg kan du som kund få möjlighet att själv påverka de individuella energibalansberäkningarna som görs för byggnaderna. Du kan individuellt ställa in hur olika parametrar påverkar energibalansen för den aktuella byggnaden, något som ofta har stora effekter på huskroppar som är exponerade för vind och/eller sol. Styr du dina fastigheter enbart med hjälp av innegivare är detta en funktion som du missar och som även har stor påverkan på inomhusklimatet och energibesparingen. Mätning - egain sense Genom att installera trådlösa temperatur- och fuktgivare i lägenheter fås löpande information över aktuell temperatur och relativ fukt i byggnaden. Det ger svar på vår leveranskvalité och blir en objektiv återkoppling att vi håller rätt temperatur. Mätningen möjliggör att vi säkerställer att rätt komfort levereras till de boende i byggnaden. Dessutom används den data som samlas in för att hela tiden finjustera styrningen till det bättre för ännu precisare styrning genom det självlärande systemet(teq3). egain sense med extern givare Har du koll på ditt värmesystem? Med egain sense finns också möjligheten att trådlöst mäta viktiga delar i byggnadens värmesystem. I dessa fall har den trådlösa sensorn kompletterats med externa givare som mäter framledningstemperaturen på stammar, framledning och retur inkommande värme och flera andra viktiga funktioner i din värmecentral för full koll på ditt värmesystems alla delar. Med hjälp av detta säkerställer du att ditt värmesystem fungerar som det skall och kan identifiera och åtgärda eventuella värmeförluster i systemet, för maximal energibesparing.

5 Kundzon och verktyg Det ska vara enkelt att energieffektivisera och det har vi tagit fasta på. Allt du kan tänkas vilja veta beträffande inomhusklimatet är endast en knapptryckning bort och gör din arbetsdag oändligt mycket flexiblare. Via egains kundzon kan du bland annat övervaka alla de byggnader som styrs med hjälp av egain forecasting. För varje byggnad kan du se hur den styrs och vilket inomhusklimat den har. Du kan även anpassa värmen, ställa in larm på avvikelser i klimat, effektuttag, energianvändning, kontrollera energistatistik och mycket mer. Med egains mobila kundzon får du också allt direkt i din mobil eller läsplatta. Relaxrapporten I rapporten redovisas en analys över senaste veckans energiutveckling. Bland annat analyseras reglerinställningar, inomhusklimat, innegivare, energianvändningen och eventuella avvikelser. Dessutom ges förslag på vilka eventuella åtgärder som bör göras. Rapporten ger en snabb överblick på den löpande energianvändningen och eventuella åtgärder. Kvalitetssäkra med hjälp av 3D Genom att hämta in mätvärden från sensorer i fastigheten kan du rita upp dina fastigheter i 3D. Detta visualiserar hur värme och fukt fördelar sig i din fastighet på ett effektivt sätt. Med hjälp av detta kan du dels upptäcka eventuella obalanser i fastighetens värme- och ventilationssystem och dels använda verktyget vid kvalitetssäkring av andra dyrare åtgärder som t.ex. värme- och ventilationsinjusteringar. Justera inomhusklimatet på distans Med kunskap och kännedom om byggnadens inomhusklimat ges även möjlighet att anpassa inomhusklimatet på distans. Det ökar såväl servicegraden till hyresgästerna samtidigt som det effektiviserar den dagliga driften. Ibland kan oförutsedda driftstörningar uppstå som skapar ett behov av att snabbt kunna justera värmesystemet för att undvika kundstörningar. Temperatur och fuktighet i fokus Hur vi uppfattar ett inomhusklimat är väldigt olika och beror många gånger på saker som ålder, aktivitetsnivå och allmäntillståndet. Med Klimatloggergrafen presenteras inomhusklimatets temperatur och fuktighet i det korta perspektivet, som ett opartiskt mätunderlag.

6 All inclusive Med egain forecasting får du tillgång till en mängd olika verktyg och funktioner som ger dig möjlighet att enkelt och snabbt följa upp energibesparingen. Du får dessutom tillgång till personlig rådgivning från våra energiexperter och vår support. egain bedriver egen utveckling i Kungsbacka och arbetar kontinuerligt med att förbättra produkter och tjänster samt anpassar dem efter våra kunders behov och efterfrågningar. Alla nya funktioner/tjänster och uppdateringar som vi tar fram kommer samtliga kunder tillgodo direkt via molnet, helt utan extra kostnad. Energiexperter För dig som är kund har du alltid tillgång till våra certifierade energiexperter för rådgivning, förslag på optimering av reglerkurvor, klimatloggning, analyser av rumstemperaturer och också vid allmänna energifrågor som till exempel effektuttag och hur du skall möta olika energibolags taxor. Byggnadsfysiker / Kvalitetsansvarig Vi har vår egen byggnadsfysiker som arbetar heltid med att utveckla de beräkningar vi gör, så att de håller högsta tänkbara kvalité. Energianalys egains certifierade energiexperter utvärderar kontinuerligt dina fastigheter som är uppkopplade till egain forecasting. De tittar bland annat på energiutveckling, inställning av energibalansberäkningar och eventuella avvikelser samt ger förslag på förbättringar. Energirapport Varje år lämnar vi en skriftlig styrelserapport för att redovisa resultatet av egain forecasting, en så kallad energirapport. I denna rapport redovisas vinsten beträffande energi, miljö och ekonomi för det uppkopplade fastighetsbeståndet. Det Gröna Handslaget Din energiexpert kan också dela ut vårt egna diplom - Det Gröna Handslaget. Diplomet tilldelas de fastighetsägare som är kunder till oss och som uppvisat ett gedigert och framgångsrikt arbete kring miljö- och klimatfrågor under det senaste året.

7 Utbildning Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter eftersom vi vet att det leder till bättre resultat. Ökad kunskap leder till ökat engagemang. Genom att utbilda dina anställda i egains system via kursen egain academy ökar ni förståelsen internt kring hur du som fastighetsägare kan påverka driften av dina fastigheter kan de arbeta mer effektivt med de verktyg som finns tillgängliga och påverka resultatet. egain academy Som deltagare på vår utbildning egain academy kommer du själv att få arbeta praktiskt med de verktyg och funktioner som finns tillgängliga i egains kundzon. Workshops och innehållet i kursen bygger bland annat på vanliga problemställningar kopplat till fastighetsdrift så som inomhusklimat, energieffektivisering och hur man kan utnyttja mätvärden på bästa sätt. Efter genomförd kurs blir alla deltagare uppgraderade till expertanvändare i kundzonen och får tillgång till ytterligare vertyg för finjustering av styrningen av sina byggnader. Kursen ger dig som deltagare kunskaper i hur fler mätvärden kan användas för att upptäcka problem i fastigheter och hur du själv kan felsöka och genomföra RÄTT åtgärder i dina fastigheter med den information som finns tillgänglig i kundzonen. Kursen är dessutom ett ypperligt tillfälle för dig att träffa, och utbyta erfarenheter med kollegor inom samma bransch. egain academy genomförs 2-3 gånger per år på olika platser i landet och leds av våra erfarna energiexperter och byggnadsfysiker. Håll dig uppdaterad via vår hemsida och nyhetsbrev, eller kontakta oss för information om nästa kurstillfälle!

8 Powered by egain technology. egain Sweden AB, Faktorvägen 9, SE Kungsbacka, Sweden Phone , Fax ,

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Normalårskorrigering av energistatistik

Normalårskorrigering av energistatistik Normalårskorrigering av energistatistik Beställd av: Energimyndigheten Dag Lundblad D.nr. 17-10-3491 Genomförd av: Catrin Heincke, CIT Energy Management Lennart Jagemar, CIT Energy Management Per-Erik

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer