Bärgningsbandvagn 120A. Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bärgningsbandvagn 120A. Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn"

Transkript

1 Bärgningsbandvagn 120A Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn Försvarets materielverk Utgåva 1 Revision

2

3 M Bärgningsbandvagn 120A Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn Utgåva 1 Revision FÖRSVARETS MATERIELVERK M BGBV 120A Fastställd jämlikt: AK Mark : 51750/ Distribution via: Försvarets bok- och blankettförråd

4

5 sida M Bärgningsbandvagn 120A Vårdsystem FM Bild Utgåva Tabell 1 Revision 1 Innehåll 1 Vårdbestämmelser Grundtillsyn Chassi fram Chassi vänster sida Chassi bak Chassi höger sida Bandaggregat Chassi undersida Chassi översida Motoraggregatslucka, avlyft Motorrum med motoraggregat Motoraggregat, urlyft Motorrum, motoraggregatet urlyft Förarens plats Vagnchefens plats Bärgningsmannens plats Aggregatrum Vapenhuv Funktionskontroller Provkörning Övrigt Utgåva 1 Revision

6 2.20 Referenstabell Utgåva 1 Revision

7 Tabell 1 Vårdbestämmelser LE-B A-287A-B / Leo 2 120A Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema Grundtillsyn skall utföras varje år. Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon). Vid trafiksäkerhetskontroll skall besiktningsprotokoll enligt FAG F upprättas. Efter godkänd trafiksäkerhetskontroll skall kontrollmärke enligt FAG F anbringas inuti fordonet på förarplatsen. Grundtillsynen är indelad i tre delar: TSK Trafiksäkerhetskontroll 1 (Å) (årligen) då materielen efter kontroll och reparation skall tas i bruk. F då materielen efter kontroll och reparation skall förrådsställas. Anmärkning Grundtillsyn utförs med intervallet 1 år eller efter ca 1125 ± 150 km körsträcka (det som inträffar först). Vissa vårdpunkter i grundtillsynen genomförs endast vart annat, vart sjätte respektive vart tionde år. Kontroller med S i anmärkningskolumnen är kontroller som skall genomföras var 12:e månad och som är anbefallda av leverantören av säkerhetsskäl. Vid kontroll skall kontrollanten använda erkända tekniska metoder för att kontrollera enheten. Kontrollen skall omfatta: Tillstånd: Allmänt utseende, täthet, rostställen, sprickor och brott, deformationer, nötning, lack osv. Funktion: Felfritt arbetssätt, t. ex. störningsfri motorgång. Fastsättning: Fästmedlens fullständighet och deras fasta förbindning mellan två delar som i skruv-, svets- och nitförband samt elektrisk förbindelse säkrad genom mekanisk kraft i kontakter, kontaktelement osv. Utgåva 1 Revision

8 Rörlighet: Fri och obehindrad rörelse i mekaniska förbindningar (leder, hävstänger, gångjärn osv.). Täthet: Gas- och vätsketät förbindning mellan delar som oljeavtappningsskruv och oljetråg osv. Gas- och vätsketät förbindning för rör och slangar. Oxidering/korrosion: Upplösning förorsakad av all slags korrosion som korridering av polklämmor på batterier, bildande av oxidskikt osv. Erosion: Förstörelse genom mekanisk påverkan på materialets yta. Förslitning: Över- eller underskridande av börvärden. I samband med kontrollen skall reparationsjournalen samt föregående Materielvårdsschema Grundtillsyn granskas. Hänsyn skall även tas till de reparationer m.m. som utförs sedan föregående kontroll och översyn. Jämför märkskyltar för underhåll och ändringar. Kontrollera förbudsskyltar och deras placering. Protokoll över gjorda iakttagelser förs direkt i schemat, som skall utgöra underlag för reparationsbeställning. Översyn skall utföras av därtill utbildad personal och alltid upptas på reparationsbeställning enligt ovan. Allmänt gäller att särskild tillsyn skall vara genomförd. Datum, vägmätarställning, plats och grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken. Materielvårdsschemat arkiveras till nästa grundtillsyn. Förklaring till kolumner i grundtillsynsschemat: erations enl. VD-liv TSK Trafiksäkerhetskontroll (Numrering enl. besiktningsprotokoll utgåva ) 1 (Å) Årlig konditions- och statuskontroll F Ref Konditions- och statuskontroll före förrådsställning Referens till Funktionskontroll enligt repbok Utgåva 1 Revision

9 Bedömning B Bedömning AF Bedömning av kondition och status, brukbart/bör åtgärdas Bedömning av kondition och status, användningsförbud/åtgärd erfordras Anvisningar för smörjning finns i instruktionsboken. MÄTARSTÄLLNINGAR Vägmätarställning Drifttidsmätare motor Drifttidsmätare växellåda Drifttidsmätare chassi-/reservhydraulpump Drifttidsmätare hydraulik Drifttidsmätare kran Drifttidsmätare vinsch INDIVIDNUMMER Motor: Växellåda: Utgåva 1 Revision

10 Reg.nr... Datum... Besiktning TSK Sign... Besiktning 1 (Å), 2, 6, 10 Sign... Besiktning F Sign... Besiktigad av Chassi Sign... Besiktigad av Lyftdon Sign... Besiktigad av Bärgningsdon Sign... Besiktigad av Samband Sign... Arbetsorder... Smörjning enl. smörjschema Sign... Oljebyte enl. smörjschema Sign... Byte av vätskor Sign... - Bärgningsutrustning (Motorolja 5W/30 HEL) Sign... - Hydraulsystem (Tryckolja 051) Sign... - Kylsystem (Kylvätska) Sign... - Motor (Motorolja 5W/30 HEL) Sign... - Slutväxlar (Transmissionsolja 75W/90) Sign... - Transmission (Motorolja 5W/30 HEL) Sign... Bevakningskort/kontrollmärke Sign... T O som ej är utförd Anteckningar Utgåva 1 Revision

11 2 Grundtillsyn LE-B A-287A-B / Leo 2 120A 2.1 Chassi fram 1 1 F Chassi front Kontroll sprickor svetsfogar, dragöron 2 X 1 F Strålkastare / avskärmade lyktor Rengöring, smörjning, skador 3 1 F Linlucka huvudvinsch Fastsättning, funktion 4 1 F Tätning Tillstånd, smörjning 5 1 F Gångjärn Smörjning 6 X 1 F Reflex, körriktningsvisare, positionsljus Rengöring, funktion, skador 7 X 1 F Backspeglar (förarplats): rörliga delar 8 X 1 F Signalhorn Rengöring, funktion, skador 9 X 1 F Framskärmar med muttrar, gångjärn och bultar Fastsättning, smörjning vid behov, skador 10 X 1 F Reflektorer, vita (3 st) Rengöring, skador 11 1 F Halkskydd Fastsättning, skador 12 1 F Hållare linblock 3,5 ton och 70 t Fastsättning, skador 13 1 F Inspektionslucka hjälpvinsch Fastsättning, skador 14 1 F Dräneringsplugg utrymme linlucka Fastsättning, skador 15 1 F Hållare schacklar 38 ton Fastsättning, skador 16 1 F Lås transportläge schaktblad Fastsättning, skador, tillstånd S 17 X 1 F Registreringsnummer Fastsättning, skador Rökkastare vänster/höger 18 1 F Eldrör Rengöring, torrtorkning 19 1 F B230 Fäste Sprickor 20 1 F Huvudlinstyrning Tillstånd, fastsättning, rengöring, smörjning Utgåva 1 Revision

12 21 1 F Svänglager Smörjning 22 1 F Schaktblad Tillstånd, funktion S 23 1 F Låsbultar Rengöring, smörjning, tillstånd, funktion S 24 1 F Slitstål Tillstånd, skador, förslitning S Schaktblad/Schaktbladsarm 25 1 F Lagerbultar Smörjning 26 1 F Säkringsplåt Fastsättning Schaktbladsarm/schaktbladscylinder 27 1 F Lagerbultar Smörjning 28 1 F Säkringsplåt Fastsättning Schaktbladsarm/vagnskropp 29 1 F Bultsäkring Tillstånd, fastsättning Schaktbladscylinder 30 1 F Bultsäkring (fram) Tillstånd, fastsättning 31 1 F 0000 Rangerkoppling Tillstånd, skador, funktion, fastsättning, förslitning S 32 1 F C811 Kopplingsbygel 350 kn Tillstånd, skador S 33 1 F C811 Schackel 380 kn x 4 Tillstånd, skador S 34 1 F C811 Linblock 700 kn Tillstånd, smörjning vid behov S 35 1 F C811 Linblock 30 kn Tillstånd, smörjning vid behov S Utgåva 1 Revision

13 2.2 Chassi vänster sida 36 X 1 F Sidoskydd med bultar och skarvklämmor 37 1 F Lucka hjälpvinsch Skador, smörjning vid behov, rengöring 38 X 1 F Reflektorer, orange (3 st) Rengöring, skador 39 1 F V160 Hjälpvinsch Tillstånd S 40 1 F Linledare (valsar) Rengöring, smörjning 41 1 F Linbroms (rullar) Rengöring, smörjning 42 1 F Hjälpvinsch Borttagning, rengöring 43 1 F Bandbroms Tillstånd 44 1 F Hjälpvinschlina Okulärkontroll, tillstånd 45 2 Oljefylld låda med kugghjul och kedjor Oljenivå 46 6 F Oljefylld låda med kugghjul och kedjor Oljebyte 47 2 Växel Oljenivå 48 6 F Växel Oljebyte 49 1 F Fack 1 Rengöring lucka, skador hållare, smörjning 50 1 F Momentnyckel Nm Okulärkontroll: tillstånd, funktion, skador 51 1 F Talja Okulärkontroll: tillstånd, funktion, skador S 52 1 F C811 Kätting x 2 Okulärkontroll: tillstånd, funktion, skador 53 1 F Spakblock 1,5 t Okulärkontroll: tillstånd, funktion, skador Instigningsdörr Utgåva 1 Revision

14 54 1 F Torsionsstavens fäste Smörjning 55 1 F Tätning Tillstånd, smörjning 56 1 F Hållare Tillstånd 57 1 F Handbrandsläckare Tillstånd 58 1 F Högtalare Funktion 59 1 F Snäckväxel Tillstånd, täthet, funktion 60 1 F Spärrbult, insteg Funktion, smörjning vid behov 61 1 F Vevens vridknapp Smörjning 62 1 F Fack 2 Rengöring lucka, skador hållare, smörjning 63 1 F Momentnyckel Nm Tillstånd, skador, slitage 64 1 F Schackel x 12 (4 x 120 kn, 4 x 65 Tillstånd, skador, slitage kn, 4 x 32,5 kn) S 65 1 F Lyftstropp x 7 Tillstånd, skador, slitage S 66 1 F Kopplingsstycke x 2 Tillstånd, skador, slitage 67 1 F Stickbult x 4 Tillstånd, skador, slitage 68 1 F Vikbult 90 x 2 Tillstånd, skador, slitage 69 1 F Kopplingsstycke 90 x 2 Tillstånd, skador, slitage 70 1 F Kopplingsstycke 501 x 2 Tillstånd, skador, slitage 71 1 F Stickbult 501 x 2 Tillstånd, skador, slitage 72 1 F Dragögla 401 Tillstånd, skador, slitage S 73 1 F Motorrumsventilation Rengöring, skador (galler) 74 1 F Fack 3 Rengöring lucka, skador hållare, smörjning Utgåva 1 Revision

15 2.3 Chassi bak 75 X 1 F Baklyktor vänster/höger Rengöring, skador, funktion 76 X 1 F Reflektorer, röd (5 st) Rengöring, skador 77 X 1 F Stänkskärmar med stänkskydd vänster/höger Rengöring, skador 78 1 F Utlopp kylluft Rengöring, skador, nedsmutsning 79 1 F Avgasgaller vänster/höger Kontroll 80 1 F Avledarplåtar avgasutblås Tillstånd, skador 81 1 F C811 Dragöra Kontroll sprickor svetsfogar 82 X 1 F C811 Dragkrok Säkerhetsteknisk kontroll S 83 1 F Inspektionslucka transmission (mätuttag) höger/vänster Rengöring, täcklock finns 84 1 F Uttag underhållsladdning Skador 85 1 F 24 V uttag arbetsstrålkastare Skador Rökkastare vänster/höger 86 1 F Eldrör Rengöring, torrtorkning 87 1 F B230 Fäste Sprickor 88 X 1 F Ledkors 89 1 F Hållare dragstänger 90 X 1 F Registreringsnummer 91 1 F Stridsbogseringsutrustning Tillstånd, smörjning rörliga delar 92 1 F Elektriska och hydrauliska anslutningar stridsbogseringsutrustning 93 1 F Hållare och tvärstag dragstänger Tillstånd 94 1 F Bogserkamera Fastsättning, rengöring, funktion 95 Vinsch stridsbogsering 96 2 Planetväxel Oljenivå Utgåva 1 Revision

16 96 6 F Planetväxel Oljebyte 97 1 F Lina Rengöring, okulärkontroll, tillstånd 98 1 F Lås, transportläge Tillstånd 99 1 F Kopplingshuvud Tillstånd S F Lås Tillstånd S F Låsmanövrering Tillstånd S F Dragstänger 630 kn x 2 Tillstånd, skador, slitage S 2.4 Chassi höger sida F Fack 5 Rengöring lucka, skador på tätning och hållare för verktyg, momentnycklar 2 st (kalibrerade) F Anslutningslåda för telehjälm Skador F Ytterlåda för tråd Skador F Anslutningslåda hjälpstartuttag Jordförbindelse finns F Automatsäkring 500 A, 5 A, 20 A Befintlighet, utlöst F Fördelarbox 24 V Rengöring, skador F Fack 4 Rengöring lucka, dränerhål fritt, smörjning låsning, skador hållare F NBC-lucka, säkringslina, gångjärn, låsning Befintlighet, skador F Filterhus Lock, låsningar F Finfilter, cyklonrenare Nedsmutsning F Friskluftsintag NBC-anläggning Täthet Utgåva 1 Revision

17 114 1 F Ref 61 sida 53 Ventil grovfilterutlopp, filterytor (NBC), Rengöring grovfilter F Ref 1 sida 49 Ventil grovfilterutlopp, vadhydraulikens avluftningsventiler Dränering, luftning F Behållare för bränsletratt: gångjärn Smörjning F Kylluftsintag hydrauloljekylare F Galler motorrumsventilation F K000 Kranarm utvändigt Skador 120 X 1 F Sidoskydd med bultar och skarvklämmor 2.5 Bandaggregat Rengöring, skador, smörjning vid behov 121 X 1 F Reflektorer, orange (3 st) Rengöring, skador F Bandhylla Bandhylla upptryckning, skador framskärm (bandet kan slå i och skada framskärm) 123 X 1 F C711 Bandplattor vänster/höger Förslitning (sprickor), antal 124 X 1 F C711 Pads vänster/höger Förslitning (sprickor) 125 X 1 F Änd- och mittförbindningsstycken vänster/höger 126 X 1 F C788 Spännhjul, spännhjulsarm vänster/höger Kontroll slitring F Spännhjulslagring Glapp, läckage F Ref 2 sida 49 Spännhjulslagring Oljebyte F Bandspänningsanordning vänster/höger Skador, förslitning, krypning ändförbindningsstycken Tillstånd, förslitning, rengöring, smörjning Utgåva 1 Revision

18 130 1 F Bandspänningsanordning, avbärare Ej nedslitna (min 5 mm) F Ref 3 sida 49 Stödrullar vänster/höger Kontroll oljenivå 132 F Ref 4 sida 49 Stödrullenav Glapp, oljebyte F C760 Slitytor stödrullar Gummitjocklek > 11 mm, vulklossning < 70 mm och tjocklek < 16 mm F Stödrullefälg Sprickor, förslitning < 5 mm F Konsol stödrulle med fäste Skador, sprickor (svetsfogar), deformering F Mekaniska ändanslag Sprickor F Hydrauliska ändanslag Läckage F Skyddskåpa Skador, förslitning F Fixerplåt Skador, korrekt montering 140 X 1 F C770 C788 Bärhjulspar vänster/höger (slityta) Gummitjocklek > 11 mm, skador, plan yta < 80 mm, vulklossning < 200 mm längd och < 14 mm djup, avsaknad av gummi < 1/3 av totalbedden 141 X 1 F C770 Bärhjulsfälg Slitring, sprickor F Mätning medelhöjd min. och max. i mm F Pendelarm vänster/höger Okulärkontroll: sprickor och skador F Ref 5 sida 49 Bärhjulslagring vänster/höger Kontroll täthet på lagerlock, oljepluggar markerade med röd färg, glapp 145 F Ref 5 sida 49 Bärhjulslagring vänster/höger Oljebyte 146 X 1 F Drivhjulsringar vänster/höger Sprickor, glapp vid avtaget band 147 X 1 F Drivhjulskransar Förslitning, sprickor, fastsättning F Ref 6 sida 49 Drivhjulstrumma - slutväxel Smörjning labyrintring F Ref 7 sida 49 Slutväxel vänster/höger Oljebyte, oljepluggar markerade med röd färg, täthet drivhjulsnav F Gängad spindel Kontroll lättrörlighet F Pendelarmsblockering Smörjning Utgåva 1 Revision

19 152 1 F Svängmanövrering och lås Tillstånd, smörjning F Skruvar Fastsättning F Stödcylinder Tillstånd, täthet 2.6 Chassi undersida F Ref 8 sida 49 Skruvar på motoraggregatets lagring, Rengöring, tillstånd motor- och transmissionslagring F Avbärare (på chassit) Skador F Inspektionslucka - bränsletank Smörjning F Ref 9 sida 49 Slamficka innertank (vänster/höger) Dränering 159 F Ref 9 sida 49 Slamficka innertank (vänster/höger) Rengöring (genomförs vart tionde år) F C812 Bottenventil - ventiltallrik (besättningsrum, motorrum) Kontroll, smörjning F Bottenpansar Sprickor, upptryckning F Pendelarmslagring vänster och höger Täthet, skador på fästbultar och fästöglor, mothåll torsionsstav F Renslucka huvudvinsch F Skruvar lintrumma F Reservutstigningslucka F Inspektionsluckor bromsar F Ref 5 sida 49 Bärhjulslagring vänster/höger Kontroll täthet Utgåva 1 Revision

20 2.7 Chassi översida F Snökryss Fulltalighet, skador F Uttag BT 46 Rengöring, täthet, skador F Lucka, bränsletank, tanklock vä och hö, sil F Ref 10 sida 49 Lucka över batteriutrymme vänster/höger F Reservströmställare huvudströmkrets grovnät Rengöring, skador, fastsättning, rengöring sil, kedja i tanklock Tätning, tätytor, sprickor, skylt Plombering F Batterihållare Skador, fastsättning F Batterikablar Skador, fastsättning F Ref 11 sida 49 Ref 12 sida 49 Ref 13 sida 49 Batterifrånskiljare vänster (AD3), höger (AD4) Skador, fastsättning F Ref 14 sida 50 Batterier (AN2/AN3, AN6/AN7, AN8/AN9) Fastsättning F Ref 14 sida 50 Batteri enskilt Tillstånd, batterispänning (laddningstillstånd), rengöring, smörjning F Temperaturgivare AF1 Skador, fastsättning F C311 Batteripoler (AN2/AN3, AN6/AN7, AN8/AN9) med polklämmor Fastsättning, korrosion, rengöring, smörjning F C811 Kopplingsvajer Säkerhetsteknisk kontroll F Tillbehörshållare Skador 182 X 1 F Backkamera Fastsättning, kablage, kabelskydd F C890 Halkskydd - motorlucka och chassi Tillstånd Ref 15 sida F Antenner GPS och DGPS Skador, fastsättning, ingen färg (blank) F Bärgningsutrustning Utgåva 1 Revision

21 186 1 F Transportläge kran F Tillbehörsfack 7 för rökgranater F Tillbehörsfack 2 för oxygenflaskor F Handbrandsläckare, yttre F Värmare Genom utvändig lucka Hydrauloljekylare F Kylluftsutlopp F Kylare F Fläkt med fläktmotor F Styrventilblock F Styrenhet F Hydraulledningar Kranfot/kranlagring F Skruvar Fastsättning (stickprov var femte skruv) (945 Nm) S F Kranlagring Smörjning; max. 1 slag för varje smörjkopp Kranlagring/vagnskropp F Skruvar Fastsättning (stickprov var femte skruv) (945 Nm) Kranfot F Lagerbult kranarm Smörjning Kranarmscylinder F Bultsäkring Tillstånd, fastsättning F Kranarm/kranfot S F Bultsäkring Tillstånd, fastsättning Utgåva 1 Revision

22 204 1 F Kranfot Tillstånd, fastsättning S Anmärkning Ge akt på sprickbildning i svetsfogar F Svängväxel med lagring Tillstånd S Kranarmscylinder F Lagerbult kranfot och kranarm Smörjning F Kranarmscylinder Täthet, plombering S Anmärkning Ge akt på sprickbildning i svetsfogar. Höjdvinkelgivare kranarm F Länkage Rörlighet, smörjning F Höjdvinkelgivare Tillstånd, fastsättning Kranarm F Linledarrulle Smörjning F K250 Lyftblock med lastkrok Smörjning S F Lastindikator mekanisk Tillstånd S F Indikator Smörjning F Linhjul med lagringar Tillstånd S F Varningsskylt Läsbar S Linbroms kranvinsch F Rullar Smörjning F K000 Kranvinsch Tillstånd, funktion S F Hydraulmotor Tillstånd, funktion, täthet S F K263 Linbroms Funktion S Utgåva 1 Revision

23 220 1 F Mottrycksrulle Tillstånd, smörjning F Kranvinsch Fastsättning F Anslutningar på styrventilblock Okulärkontroll, tillstånd, täthet, fastsättning S F Slangar Tillstånd, täthet, tillverkningsdatum S F Kranvinschlina Rengöring Anmärkning Högtryckstvätt, endast vatten! S Okulärkontroll, tillstånd, smörj vid behov) F Växel Täthet Växel Oljenivå F Växel Oljebyte F Lyftok för motoraggregat Tillstånd, rengöring, smörjning vid behov F Dragstänger Tillstånd, rengöring F Hållare dragstänger Rengöring, smörjning F Transportfäste för motoraggregat Tillstånd S F Rörliga delar Rengöring, olja in vid behov, smörjning F Bandsatser F Fack 6 Tillstånd Tillbehörslåda F Lagerställen Rengöring, smörjning F C811 Lyftdon motoraggregatslucka Säkerhetsteknisk kontroll S F Släde F Kopplingsvajer S Utgåva 1 Revision

24 239 1 F C811 Kopplingsbygel 350 kn F C811 Schackel 380 kn x 2 S F Lyftkedja släde x 2 Tillstånd, skador, slitage F C811 Linblock 700 kn Tillstånd, smörjning vid behov F C811 Linblock 30 kn Tillstånd, smörjning vid behov 2.8 Motoraggregatslucka, avlyft F Lyft av motoraggregatsluckan Undersida, brandvarningstrådar 245 F Tätning mellan motorlucka - transmissionslucka Skador F Galler för insugsluft motor Rengöring, skador F Ref 62 sida 53 Galler för kylluftsinlopp Rengöring, skador F Kylluftsinlopp - förstärkningar, ledskenor Sprickor F Nät kylluftintag Rengöring, saxpinnar finns 250 F Stödben Skador F C883 Brandvarningstråd och kopplingar Skador, resistansmätning C881 Brandsläckningsflaskor och utlösarkapslar Skador, fyllda, ålder F C881 Brandsensorelektronik för nödfrånkoppling Funktionskontroll fläkt F Inspektionsluckor (Inspektionsluckor för motor- och transmissionsolja, hydraulik, kylvätska och bränsle) Skador, vajrar finns, rengöring tätningar och smörjning 255 F Vadluckor, leder och länkar Rengöring, smörjning lister Utgåva 1 Revision

25 256 F Hydraulledningar och -cylindrar Oljebyte, byt även i cylindrar och ledningar, luftning 257 F Gångjärn (motoraggregatslucka) Rengöring, smörjning F Fästskruvar med kona (motoraggregatslucka) Smörjning 2.9 Motorrum med motoraggregat F Tätningar, motoraggregatslucka Skador, rengöring (Alkanol 041), smörjning (Vaselin 125) F Vadhydraulikens anslutningar och ledningar Slangar; kontrollera sprickor F Vadluckor för motorrumsventilation vänster och höger Funktion, täthet F Vadhydraulik: ventiler Tillstånd 263 F Bränsletankarnas urluftningsventiler och uppsamlingsbehållare Fastsättning slangar F Tvärtätning med hållare Rengöring, tillstånd, smörjning (Vaselin 125) F Ref 16 sida 50 Tätningsspjäll avgas värmare Funktion, täthet, tätning (rengöring, smörjning), tillstånd, fastsättning 266 F Lyftöglor motor Skador F Lock och kablage ställmagnet (reglermagnet) Plombering F Trampskydd Skador F Manövervajrar med lagring, växelreglage Smörjning Utgåva 1 Revision

26 270 1 F Gasreglage Smörjning, glapp F Motorkontrollanläggning Fastsättning, anslutningar F Motorreglerstång Smörjning F Ref 17 sida 50 Insprutningspump Täthet F Maxvarvskruv Plombering F Bränsleledningar Täthet, fastsättning F Kylvätska motor- och värmesystem Frostskydd (- 40 C ± 2 C), nivåkontroll F Påfyllningslock Tätning, kedja finns F Ref 18 sida 50 Påfyllningsrör Funktion tryckreduceringsventil Ref 19 sida F Ref 20 sida 50 Expansionskärl förvärmningssystem Kedja påfyllningslock finns F Mätuttag Skador F Ref 21 sida 50 Oljefilter motor: finfilterinsats Byte F Ref 22 sida 50 Oljepåfyllningsrör med avluftningsrör Rengöring F Ref 23 sida 50 Vevhusventilation Rengöring, sprickor F Ref 23 sida 50 Oljepåfyllningsrör med avluftningsfilter Rengöring Luftrenare F C253 Cyklonrenare Rengöring, isolering, tillstånd F C253 Filterhus Rengöring F C253 Filterelement Rengöring, tillstånd 288 F Filterfläktar luftrenare Kontroll borstlängd, rengöring F Ref 24 sida 50 Ringkylare Rengöring nätgaller, kyllameller och skyddsgaller F Dräneringshål Pluggade 291 F Läpptätring Tillstånd, rengöring, smörjning 292 F Motorrumsventilation vänster/höger Kontroll tätningsluckor F C883 Brandvarningstråd Funktion Utgåva 1 Revision

27 294 1 F Ref 24 sida 50 Kylfläkt Mätning avstånd kylfläkt till inloppsring 2.10 Motoraggregat, urlyft F Borttagning och uppställning av motoraggregat Anteckna motor och växellådsnummer (motorns loggbok) F Motoraggregat framsida Kontroll olje- och kylvätskeförlust 297 F Ref 25 sida 50 Ref 26 sida 50 C270 Ref 27 sida 50 Grundinställning motor Kontroll och inställning grundtändläge, tomgångsvarvtal, oljetryck 298 F Kylvätsketill- och utlopp Täthet F Axel oljepumpsdrivning Fastsättning F Tätningar snabbkopplingar förvärmnings- och värmeomlopp Byte F Provtryckning kylsystem och värmesystem chassi Täthet F Motoraggregat Rengöring vid behov F Motor Byte av olja F Transmission Byte av olja F Cirkulationspump, elektrisk Byte tätningssats Kylvätska F Huvudomlopp Byte F Förvärmnings- och värmeomlopp Byte F Ventilkåpor Täthet F Avskärmningskåpa turbo Skador, sprickor Utgåva 1 Revision

28 310 F Generator Skador, fastsättning F Backventiler Rengöring, kontroll F Ref 28 sida 50 Generator Oljeläckage, täthet F Ref 18 sida 50 Värmeväxlare förvärmningskrets Täthet F C332 Glödstift Anslutningar, kontroll med multimeter (resistans 4,25-4,75 Ohm) F Förkammare Bokför i motorns loggbok 316 F Ref 29 sida 51 Cylinder Kontroll ventilspel 317 F Ref 30 sida 51 Kompressionstryck Kontroll 318 F Turbo Skador, sprickor F Skyddsplåt turbo Skador, sprickor F Turbin Sprickor 321 F Turbinhus/turbinhjul Kontroll spel F Skyddsplåt reglerventil Skador, sprickor, fastsättning, anslutningar 323 F Laddluftkylare Täthet, skador, dränering, läckage F Hållare till turbo Skador, fastsättning F Hydraulledningar bromsar Täthet F Generator: hålskruv läckoljeledning Byte F Generator: läckoljeledning Rengöring, kontroll F Ref 31 sida 51 Ref 32 sida 51 Avgasrör efter turbo Täthet, tillstånd, justering F Kompensator Täthet, skador, sprickor F Ref 31 sida 51 Avgaslucka Skador, täthet F Spännband Tillstånd F Tätring mellan kompensator och avgasgaller Tillstånd Utgåva 1 Revision

29 333 1 F C492 Tryckackumulator Tryckkontroll Ref 33 sida F Spännband tryckackumulator Fastsättning, tillstånd F Ref 34 sida 51 Oljefilter växellåda Byte F Ref 34 sida 51 Förfilter transmission Byte (75±5 Nm) F Ref 34 sida 51 Finfilter transmission Byte (75±5 Nm) F Ref 35 sida 51 Transmissionsolja Byte F Ref 36 sida 51 Sugfilter med magnetstavar Rengöring F Ref 36 sida 51 Sugfilter transmission Byte (27±1,9 Nm) F Ref 37 sida 51 Magnetstavar transmission Byte (120±8 Nm) F C510 Färdbroms Kontroll bromsbelägg, anteckna i protokoll F Vakter och givare Skador, fastsättning F Mätskena Skador, fastsättning F C510 Färdbroms Kontroll bromsbelägg F C492 Tryckackumulator Tryckkontroll Ref 33 sida F Spännband Fastsättning F Avgaslucka Skador F Kompensator Täthet, skador, sprickor F Ref 31 sida 51 Avgasrör Täthet F Turbo Skador, sprickor F Skyddsplåt turbo Skador, sprickor F Turbin Sprickor F Turbinhus/turbinhjul Kontroll spel F Laddluftkylare Täthet, skador F Ref 18 sida 50 Expansionskärl för kylvätska Täthet Utgåva 1 Revision

30 357 1 F Ref 38 sida 51 Provtryckning kylsystem Funktion över- och undertrycksventil (kylvätska/påfyllningsrör) F Ref 39 sida 51 Cirkulationspump Kontroll täthet under tryck F Ref 40 sida 51 Mekanisk cirkulationspump Kontroll täthet under tryck F Avskärmningsplåt turbo Skador, sprickor F Ventilkåpor Täthet F Tätning ventilkåpslock Byte F Tätningar, skruvar och packning ventilkåpslock Byte F C332 Glödstift Anslutningar, kontroll med multimeter (resistans 4,25-4,75 Ohm) F Förkammare Bokför i motorns loggbok F Ref 29 sida 51 Cylinder Kontroll ventilspel 367 F Ref 30 sida 51 Kompressionstryck Kontroll F Motoraggregat undersida Täthet F Motorlägesplatta Rostbildning, skador, sprickor F Ref 41 sida 51 Motoraggregat, motorlägesplatta Rengöring, smörjning F Ref 42 sida 51 Startmotor Oljeläckage F Ref 43 sida 52 Motorolja Byte (och anteckning i kontrollbok) F Oljenivå (kall motor) Kontroll F Oljenivå (varm motor) Kontroll F Ref 25 sida 50 Täthet Kontroll F Oljenivå (kall växellåda) Kontroll F Oljenivå (varm växellåda) Kontroll F Ref 25 sida 50 Täthet Kontroll 379 F Ref 44 sida 52 Indikering "KYLV. NIVÅ", förarens instrumentpanel Kontroll (vid förlust 8-15 l) 380 F Ref 44 sida 52 Automatisk avstängning av motor Kontroll (vid förlust l) Utgåva 1 Revision

31 381 1 F Ref 25 sida 50 Täthetskontroll - kylsystem F Ref 25 sida 50 Motor- och transmissionsolja Täthetskontroll 2.11 Motorrum, motoraggregatet urlyft F Bränsletankar inre vänster och höger: slangledningar, vibrationsdämpare Täthet (slangledningar), vibrationsdämpare (skador), tolerans mellan durk och tank 3 mm F Elanslutningar, strömställare, spak i- och uttankning Tillstånd, fastsättning F Matartank med anslutningar Täthet F Vakter och givare Tillstånd, fastsättning F Matarpump Fastsättning elanslutningar F Bränsleslangar Täthet, slitage, deformering F Tankväljare med mikrobrytare Täthet, funktion F Kylvätskeslangar Täthet F Cirkulationspump Täthet F C812 Bottenventil motorrum med länkage, ventiltallrik och manövrering Kontroll, smörjning, tillstånd, funktion F Kablage i motorrum Tillstånd, fastsättning 394 F Ref 45 sida 52 Länspump motorrum Borttagning och rengöring av slamsil, dämpare och utlopp F Länspump motorrum Funktion 396 F Ref 46 sida 52 Länspump besättningsrum Borttagning, rengöring av slamsil och utlopp 397 F Länspump besättningsrum: vibrationsdämpare Tillstånd, byte Utgåva 1 Revision

32 398 1 F Säkringsbox Kabelanslutningar, fastsättning, skruvar F Förbränningsluftlucka mellanvägg Fastsättning, gummitätning finns, täthet F Motorstyrskena Skador F Tankväljarventil med detaljer F Genomföring pumpväxel F Drivaxel, pumpväxel, o-ring F Pumpdrivanordning Oljebyte F Ref 47 sida 52 Brandsläckningsrör med fästanordningar Kontroll, tillstånd, fastsättning, rengöring F C883 Brandvarningstråd Skador, resistansmätning F Brandsläckningsutrustning motorrum Funktionskontroll med testutrustning F Bakre motoraggregat-infästning (transmissionslagring) Rengöring, smörjning F Motorrum Sprickor F Torsionsstavskåpa Tillstånd F Ref 48 sida 52 Torsionsstav Hölje, skador F Pendelarmslagring, tätningar Axialtätning, krypning F Avluftning batteriutrymme Kontroll, skador F Hydraulledningar, parkeringsbroms Täthet F C530 C532 Parkeringsbroms och fjäderbromscylinder Funktion, rörelse, fastsättning, täthet 416 F Ref 49 sida 52 Parkeringsbroms axialkullager Skador, rengöring, smörjning F Parkeringsbroms: bromsbelägg Slitage. Börvärde: > 1 mm F Parkeringsbroms Rengöring, kontroll, smörjning F Parkeringsbroms: skruvar bromshusets lock Fastsättning (40 Nm) Utgåva 1 Revision

33 420 1 F Slutväxlar Täthet F Ref 6 sida 49 Spindelstyrning - slutväxlar Smörjning F Ref 6 sida 49 Drivhylsa Byte smörjfett, funktion F Tätringar drivhylsa Byte F Axeltätring Smörjning F Avgasrör (bakpansar) Kontroll utblås och tätning invändigt F Avgasgaller: töjstamskruv med vridsäkring Tillstånd, smörjning (töjstamskruv) F Kablage, bakre belysning Tillstånd, fastsättning F Ref 50 sida 52 Tätning transmissionslucka Rengöring, smörjning, tillstånd F Kablar och slangar vid genomföring mellan motorrum och besättningsrum Tillstånd (slitage), täthet F Hydraul- och elledningar till stridsbogseringsutrustning F Ref 51 sida 52 C872 Värmare Rengöring F Anslutningar Fastsättning F Spännband Fastsättning F Avgasrör med utblås Tillstånd, fritt lopp F C872 Bränsleledning värmare Täthet, skador, sprickor 436 F Ref 52 sida 52 Bränslefilter värmare Byte filter F Cirkulationspump Täthet 438 F Ref 53 sida 52 Vibrationsdämpare cirkulationspump Kontroll Pendelarmsblockering F Hydraulledning Täthet F Gränsströmställare Fastsättning F Svängmanövrering pendelarmsblockering Utgåva 1 Revision

34 42 1 F Reduceringsblock pendelarmsblockering 2.12 Förarens plats Förarlucka F Manöverhandtag luckregel Funktion F Svängmekanism Tillstånd, funktion, täthet F Svängmekanism Oljebyte F Rörliga delar Smörjning vid behov F Låsspak, öppen lucka Tillstånd, funktion F Tätning Tillstånd, rengöring, smörjning 449 X 1 F Observationsperiskop, värmeslingor Funktion, skador F Mörkläggningsskydd Kardborrband, befintlighet, tillstånd F Bildförstärkare förare Funktion, montering och hållare F Skyltar Befintlighet, läsbarhet, skador S F Tillbehörshållare, fack Rengöring, smörjning, skador F Förarens instrumentpanel, jordfläta Funktion 24 V uttag, skador och fastsättning jordfläta 455 X 1 F Huvudvarningslampa yttre Funktion F Innerbelysning Funktion F Spolarvätskebehållare med påfyllningsslang Sil, lock, slang, kontroll täthet F Värmeväxlare, termostatventil Funktion F Golvplåtar och täckplåtar huvudvinsch F Hållare Tillstånd, fastsättning Utgåva 1 Revision

35 461 1 F Låsanordningar Smörjning F Spolslangar F Omkopplingsventil spolare Funktion F Fotstöd Fastsättning 465 X 1 F Fotomkopplare Funktion, tillstånd, gummiskydd F Kablage Tillstånd 467 X 1 F Torkarmotor Funktion F Länkage torkare Rengöring, smörjning 469 X 1 F Torkarblad Funktion F Bromspedal med stag och vajer Kontroll återgång 471 X 1 F Bromspedal, bromsljuskontakt Funktion F Gaspedal Rengöring, smörjning, funktion, glapp F Returfjäder Skador, funktion F Reglerenhet BM8 Rörlighet, smörjning vid behov 475 X 1 F Styromslag Styrdon finns, funktion F Hydraulcylinder Tillstånd, täthet, fastsättning F Fjäder Byte F Styrlänkage Fastsättning, smörjning 479 X 1 F Ljus- och blinkeromkopplare, indikatorer förarens instrumentpanel, signalhorn Funktion F Presentationsenhet förare Funktion, skador, fastsättning F Parkeringsbromsspak Indikatorlampa "Broms" tänds F Parkeringsbroms med ventilblock F Styrdon F Låsspak F Växelväljarhus/växelväljare Tillstånd, funktion Utgåva 1 Revision

36 486 1 F Frigöringsknapp, indikering varvräknare Funktion F Gummiskydd Tillstånd F Skyddsrör för kabel Tillstånd F Nödväxelspak Plombering F Skyddskåpa Tillstånd F Ryggstöd Kontroll inställningar F Höjdinställning, funktion Rengöring, skador, positionering, täthet F Lyftanordning Funktion, fastsättning F Lyftanordning Oljebyte F Nivåglas Nivå, påfyllning F Längd- och höjdjusteringsratt (handinställning) Funktion, smörjning F Längdjustering F Klädsel Tillstånd F Hållare AK 5 Skador, fastsättning F Låda bildförstärkare Lås, fastsättning F Anslutningskabel bildförstärkare Tillstånd F Blinduttag Kabel ansluten F Bromsvajer, gasvajer, nödväxlingsvajer Skador, fastsättning F Manöverpanel stridsbogseringsutrustning F Voltmeter F Dragkraftsgivare huvudvinsch F Manometer vadhydraulik F Manöverpanel vinterdrift Utgåva 1 Revision

37 509 1 F Vattenpass F Manometer för övertryck, vattenavskiljare NBC Stridsbogseringsutrustning F Monitor Rengöring F Handbrandsläckare med hållare Plombering, tryckmätare inom grönt område Bärgningspanel F Vippströmställare "Reservmanövrering" Tillstånd, plombering F Centralenhet lokaltelefonsystem Fastsättning 2.13 Vagnchefens plats Vagnchefens stol F Stolinställning Funktion F Rörliga delar Smörjning vid behov F Värmeväxlare, reglerventil Funktion F Nödstopp, hydraulik Funktion S F Fack, hållare, tillbehör Skador, smörjning F Manöverpanel rökkastare Fastsättning F Lokaltelefonsystem med kablage och kontakter Funktion, skador, fastsättning, ev. rengöring F Lastmomentbegränsare U15 Fastsättning S F Vagnsdator Fastsättning, kablage F Taktisk terminal Fästkonsol Utgåva 1 Revision

38 525 1 F GPS mottagare Hållare GPS, kablage, skador, fastsättning Brandsläckningsutrustning besättningsrum F C881 Flaskor med säkringsskruv och utlösarkapslar 2.14 Bärgningsmannens plats Kontrollvägning, fastsättning. Okulärkontroll datum och tillverkning utlösarkapsel < 12 år, montering utlösarkapsel < 7 år, vikt, tryckstift F Flaskor: hållare med lås, fördelarmunstycke, anslutning Tillstånd, fastsättning F Manöverpanel med kontakter Kontroll, fastsättning F Detektorer med kontakter Tillstånd, rengöring, fastsättning F C881 Brandsläckningsflaska, utlösarkapsel Okulärkontroll datum och tillverkning utlösarkapsel < 12 år, montering utlösarkapsel < 7 år, vikt, tryckstift F Hållare, spännband Skador, låsnålar, sprickor F Rörsystem Rengöring F Kablage Tillstånd F Radiostation Fastsättning Bärgningsmannens lucka F Låsanordning Funktion F Rörliga delar Smörjning vid behov F Tätning Tillstånd, rengöring, smörjning Utgåva 1 Revision

39 538 1 F Bärgningsmannens observationsperiskop: mörkläggningsskydd Tillstånd Instruktionsbok kapitel F Skyltar Befintlighet, läsbarhet F Säkringar Fulltalighet och inkoppling F Testuttag Lock och kedja finns F Relähållare Skador, fastsättning F Nödströmställare BA 6 (Automatisk motorövervakn. från) Funktion, plombering F Nödströmställare BA 5 (Nödstart) Funktion, plombering F Nödströmställare BA 11 (Bränslepumpar nöddrift) Funktion, plombering F Nödströmställare BA 1 (Körkrets) Funktion, plombering F Relä (HD26) Cirkulationspump motor F Relä (HD19) Cirkulationspump motorrum F Förbränningsluftlucka mellanvägg; omkoppling vinterdrift Rengöring, täthet F Tankväljare Tankväljare finns F Läge "vänster" Vänster pump skall gå igång F Läge "höger och vänster" Höger pump skall gå igång F Läge "höger" Höger pump skall gå igång F C851 Länspump besättningsrum Funktion F Väljarventil Kontroll av funktion i läge: "Förvärmning av motor", "Värme från motor" och "Värme från värmare" F Slangar och rör Täthet F Kablage Tillstånd, fastsättning 558 Oljebehållare nödlossningsanordning Hydrauloljenivå, funktion, täthet F Nödlossningsanordning Oljbyte, funktion, täthet Utgåva 1 Revision

40 560 1 F Handpåfyllningspump Fastsättning F Filterpatron Täthet F Filterpatron Byte Pumpdrivanordning F Elektromagnetisk koppling Kontroll av spel (0,4-0,7 mm) F Drifttidsmätare Tillstånd, funktion F Pumpdrivanordning Oljenivå Hydrauloljetank F Luftnings- och avluftningsfilter Rengöring F Hydrauloljetank Byte hydraulolja Hydraulfilter F Returfilter Byte F Anslutningsbox kokkärl Skyddslock, kablage F Fördelningsbox BT 46 Skyddslock, kedja F MIDAT-hållare Fjädrande lås Bärgningsmannens stol F Stolinställning Funktion F Rörliga delar Smörjning vid behov F Sits Höj- och sänkbar, dämpning F Ryggstöd Fastsättning, skador, justerbart Utgåva 1 Revision

41 2.15 Aggregatrum Ref 54 sida 52 Bränsleförfilter (mellanvägg) Byte finfilterinsats, rengöring filterhus F Bränsleförfilter Byte finfilter- och grovfilterinsats F Elektronikenhet transmission BU16 Kabelanslutning, fastsättning F Navigationsenhet Hållare, jordfläta: kablage, skador, fastsättning F Torsionsstavkåpa Skador F Pendelarmslagring Täthet F Reservutstigningslucka Inställning, tillstånd F Lager och länkage Rengöring, smörjning vid behov F Tätning/anliggningsyta Rengöring, smörjning F C812 Bottenventil besättningsrum med länkage Funktion, skador, smörjning spärr F Vadhydraulik: ventiler Tillstånd, skador F Tryckackumulator vadhydraulik Kvävetryck bar F Tryckackumulator parkeringsbroms Kvävetryck bar F Rörledningar och slangar Täthet F Tryckvakt vadhydraulik KB9 Tillstånd, funktion F C873 Saneringsventiler NBC-anläggning Täthet, funktion, därefter plombering F Dräneringskran NBC-anläggning Funktion, dränering F Svängväxel kran S F Hydraulmotor med säkerhetsventilblock svängväxel Täthet, plombering S F Drev och kuggkrans Smörj vid behov F Svängsystem (nivåglas) Oljenivå F Svängväxel Oljebyte F Avluftningsventil Rengöring Utgåva 1 Revision

42 599 6 F Fjäderstavar Avspända/inställning Kranfot F Vridgenomföringar (5 x hydr., 2 x elektr.) Tillstånd, täthet F Längdlutgivare och sidlutgivare kran Tillstånd, fastsättning S F Diodlåda AN1 Fastsättning Huvudvinsch 603 V111 Huvudvinsch Funktion S F V111 Vakt (linslut KB46 och linslack KB47, KB48) huvudvinsch Fastsättning, funktion S F Dragkraftsgivare huvudvinsch Tillstånd, funktion F Bultsäkring Fastsättning F Huvudvinschlina Okulärkontroll, tillstånd Lintrumma I och II Oljenivå F Lintrumma I och II Oljebyte Kopplingsväxel Oljenivå F Hydraulmotorer Täthet S F Styrventilblock Tillstånd, täthet S F Säkerhetsblock Täthet S F Slangar Tillstånd, täthet, tillverkningsdatum S F Kopplingsväxel Oljebyte F V111 Vinschbromsar Tillstånd, kontrollera oljenivån, fyll på vid behov S F V111 Lintrumma huvudvinsch S F Lintrumma Tillstånd, rengöring Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen. Utgåva 1 Revision

43 619 1 F Broms Tillstånd F Nav (lagring) Tillstånd F Linstyrning med vakt linslack KB48 Tillstånd F Schaktbladscylinder Täthet S F Gastätning Fastsättning F Bultsäkring (bak) Tillstånd, fastsättning Hydraulsystem F Rörledning, slangar och anslutningar, Täthet (läckställen), tillverkningsdatum S samtliga Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen F Ventilblock, rör- och slangledningar, samtliga F Tryckvakt KB43 (55 bar), KB44 (80 bar) huvudvinsch Täthet Fastsättning, kontakt S Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen F Tryckackumulator huvudvinsch Kvävetryck ( bar) F Tryckackumulatorblock: tryckackumulator S Tryckackumulator S F Chassi-/reservhydraulik S F Chassi-/reservhydraulpump KM22 Tillstånd, funktion S F Styrventilblock chassi-/reservhydraulik Tillstånd, täthet S Utgåva 1 Revision

44 Tryckackumulatorblock med tryckackumulator chassi-/reservhydraulik Funktion S F Slangar Tillstånd, täthet, tillverkningsdatum S 2.16 Vapenhuv F Vapensystem S F Vapenhuv Tillstånd, funktion S F Anslutningslåda till vagnsnät Tillstånd, fastsättning, fast anslutning S F Fördelarlåda Tillstånd, fastsättning, funktion S F Uttag Tillstånd, fastsättning, fast anslutning S F Säkring, optik Tillstånd S F Säkring, bildförstärkare Tillstånd S F B375 Relä K1, K2 Funktion S F Avkännarhus, Kabelverbindungenkontakter, kabelanslutningar, kablar Tillstånd, fastsättning S F Vagnchefens sikte Funktion, nollställningsskruvar F Torkpatron Färgomslag F Ögonmussla och pannstöd F Streckplattebelysning Funktion 649 Bildförstärkare Funktion F Spol- och torkaranläggning Funktion Vagnchefens observationsperiskop F Mörkläggningsskydd Tillstånd, fastsättning F Schakt Rengöring, smörjning Utgåva 1 Revision

45 653 1 F Schakttätning Byte F Spännanordning Rörlighet, smörjning vid behov F Tätningar Tillstånd, rengöring, smörjning F Observationsperiskop Tillstånd F Vagnchefslucka Funktion, rörlighet F Spärr Funktion, rörlighet F Hållare för gläntläge Smörjning F Hållare för gläntläge Smörjning F Gläntläge Funktion, rörlighet F Tätning Rengöring, smörjning F Alla rörliga delar Smörjning F KSP och KSP-fäste Fastsättning S F Avfyringsmagnet Fastsättning F Vapensäkring Tillstånd, funktion, rörlighet, spärrläge "S" och "F" S F Nödavfyring Tillstånd, funktion, rörlighet, spärrläge säkrat läge S F Höjdriktanordning Tillstånd, rörlighet S 669 B421 Lavett kulspruta Kontroll att justering av nollställningsskruvarna S är möjlig F Ref 55 sida 52 Avfyringsknapp Funktion, inställning S F Bowdenvajrar Tillstånd. rörlighet F Alla rörliga delar Smörjning F Hållare bandlåda Skador F Alla rörliga delar Smörjning F Hållare hylspåse Funktion F Alla rörliga delar Smörjning F Ref 56 sida 52 Vapenhuvskrans Smörjning, funktion Utgåva 1 Revision

46 678 1 F KSP-fäste Smörjning Lavett S 2.17 Funktionskontroller 680 F Temperaturgivare AF1 Funktion, vid uppvärmning (generator skall ladda mindre) F Rökkastare vänster/höger Funktionskontroll F Ref 57 sida 52 Fjäder Byte bladfjädersats var 50:e avfyring F Ref 58 sida 53 Ledarplatta Byte vart 7:e år F C880 Brandsläckningsutrustning motorrum Funktionskontroll F Manöverbox brandsläckning motorrum Funktionskontroll med testutrustning, plombering F Tryckvakt "KB8", "KB10" (varning) Inkopplingstryck 105+2/-6 bar Urkopplingstryck 130 bar F Tryckvakt "KB12", "KB13" (pump reservhydraulik) Inkopplingstryck 130 bar Urkopplingstryck bar F Indikatorlampa Tänds vid 105 ± 5 bar F Indikatorlampa Släcks vid > 130 bar F Vadhydraulik Kontroll "Motorrum tätt" F Tryckfall - kontroll Parkeringsbromsen lossad, tryckfall < 10 % inom 10 minuter F Uppladdningstid tryck Ställ huvudströmställaren i läge "0", gör tre bromsningar; trycket ska laddas upp inom 60 s Utgåva 1 Revision

47 693 1 F Förbränningsluftlucka mellanvägg; Vinterdrift omkoppling Funktion F Värmesystem Funktion F Förarplats: förarens instrumentpanel Varningslampor, reglage F Lampa "Centralvarning" Tillstånd, funktion S Belysning 697 X 1 F itionsljus Funktion 698 X 1 F Körriktningsvisare fram Funktion 699 X 1 F C351 Strålkastare Inställning halvljus och avskärmad belysning F Avskärmad belysning fram Funktion 701 X 1 F Belysning bak Funktion 702 X 1 F Bromsljus Funktion 703 X 1 F Körriktningsvisare bak Funktion F Avskärmad belysning bak Funktion F Ledkorsbelysning Funktion F Avskärmade bromsljus bak Funktion F Kameralampa bogserkamera Funktion F Arbetsstrålkastare Funktion F Kameralampa bogserkamera Funktion F Backkamera Inställning, funktion, uppvärmning F Parkeringsbroms 1:ans växel framåt, 1600 ± 100 r/min. Kontrollera hålltiden 3-5 s F Färdbroms 1:ans växel framåt, r/min. Kontrollera hålltiden min 5 s F B831 Säkerhetsbrytare vagnchefens lucka Tillstånd, funktion S F Genomför FP och FL F V111 Huvudvinsch Funktionskontroll Kör motorn till kyl-vätsketemperaturen är 85 C Kör motorn till kyl-vätsketemperaturen är 85 C Utgåva 1 Revision

48 716 1 F V160 Hjälpvinsch Funktionskontroll F V180 Stridsbogseringsutrustning Funktion S F C492 Ref 33 sida 51 Provtryckning (tryckackumulatorer färdbroms) Kontroll och inställning av kvävgastryck i tryckackumulatorn (VARNING! Tryckackumulator I och II kan ha ett tryck på ca 140 bar) F Bromsa till ett tryck av bar Max 10 bars tryckfall på 10 min F C490 Kontroll bromstryck Bromstryck bar F Kör upp tryck, stäng av motorn, bromsa åtta ggr Trycket skall vara > 70 bar F Transmission Kontroll oljenivå F C490 Behållartryck 850 ± 50 r/min: 0,6-1,0 bar r/min: 0,7-1,1 bar F C490 Momentomvandlare - inkopplingstryck 850 ± 50 r/min: 3,5-4,9 bar r/min: 5,5-6,9 bar F C490 Styrfyllnadstryck 850 ± 50 r/min: 12,0-16,5 bar r/min: 14,0-17,0 bar F C490 Växlingstryck I 850 ± 50 r/min: 16,5-19,5 bar r/min: 18,0-20,0 bar F C490 Växlingstryck II 850 ± 50 r/min: 13,0-15 bar r/min: 14,0-16,0 bar F C490 Tryckackumulator I 850 ± 50 r/min:,0-155,0 bar r/min:,5-155,0 bar F C490 Tryckackumulator II 850 ± 50 r/min:,0-155,0 bar r/min:,5-155,0 bar F C490 Kontroll bromstryck Bromstryck bar F Motorns maxvarvtal Kontroll av maximalt motorvarvtal (2900 r/min) Utgåva 1 Revision

49 732 1 F Ref 44 sida 52 Stallningsprov (1900-varvtal) Dra åt bromsspaken och lägg i "3:ans växel framåt", fullgas - efter max. 20 s måste ett motorvarvtal på 1900 r/min ha uppnåtts F Kylfläkt Läge 1 (vid 90 C ± 2 skall fläktarna gå i läge 1). Vid 96 C ± 2 skall fläktarna gå i läge F Ref 59 sida 53 Fläktlägen Funktion F Ref 59 sida 53 Fläktläge I och II Kontroll läge I och II F Ref 44 sida 52 Fläktens växlingslägen och visning av kylvätsketemperatur Täck över fläktar för snabbare temperaturstigning: VARNING! Fara för överhettning. Indikeringen lyser vid 110 C F Säkerhetsbrytare vagnchefslucka Skador, inställning, funktion, fastsättning F Nödväxelspak Plombering F Nödavstängning av motor (tillbakadragning av gaspedalen) Funktion F Funktionskontroll NBC-anläggning Luckor stängda, finfilter isatt F Vippströmställare FA 19 "ABC" i läge "1/2" F Övertrycksmätare Glas, hus, slangar F Vippströmställare FA 19 "ABC" i läge "1" Indikatorlampa "ABC-ANLÄGGNING" tänds, övertryck 1-2 mbar Indikatorlampa "ABC-ANLÄGGNING" tänds, övertryck 2-4 mbar F Luftintag, grovfilterutlopp Funktion, tätning Vapenhuv Funktionskontroll S F Navigationskontroll Köra positionsbana F Säkerhetsteknisk kontroll kran S F K000 Kransystem Kontroll (med vikter), tillstånd, funktion S Utgåva 1 Revision

50 749 1 F Kranens gränslägesfunktioner Kontroll S F K380 Ändlägesvakt FB11 "Kranvinsch NED" Funktion S F Kran sväng VÄ, Kran sväng HÖ Funktion, kontrollera tillräcklig frigång, kontrollera glapp genom att lyssna efter missljud F Broms svängväxel Funktion S F Kontrollera kransysten tätt efter krankontroll S Nödstopp hydraulik från U21/KA62 (vagnchef) Funktion S S Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen. Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen Manöverbox KU10 Funktion S Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen F Manöverspak, vänster och höger Funktion S Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen Nödstopp hydraulik från KU10/KA63 (förare) Funktion S Anmärkning ITS FL upptäcker fel i funktionen. Utgåva 1 Revision

Bärgningsbandvagn 120B. Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn

Bärgningsbandvagn 120B. Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn Bärgningsbandvagn 120B Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn Försvarets materielverk Utgåva 1 Revision 1 2015 M7782-019531 Bärgningsbandvagn 120B Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn Utgåva 1 Revision 1 2015 FÖRSVARETS

Läs mer

Stridsvagn 122A. Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn

Stridsvagn 122A. Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn Stridsvagn 122A Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn Försvarets materielverk Utgåva 5 2017 M7782-011553 Stridsvagn 122A Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn Utgåva 5 2017 FÖRSVARETS MATERIELVERK M7782-011553

Läs mer

Stridsvagn 122B Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn

Stridsvagn 122B Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn Stridsvagn 122B Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn Försvarets materielverk Utgåva 5 2017 M7782-014323 Stridsvagn 122B Vårdsystem FM MVSCH Särskild tillsyn Utgåva 5 2017 FÖRSVARETS MATERIELVERK M7782-014323

Läs mer

Stridsvagn 122A. Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn

Stridsvagn 122A. Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Stridsvagn 122A Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Försvarets materielverk Utgåva 5 2017 M7782-011552 Stridsvagn 122A Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Utgåva 5 2017 FÖRSVARETS MATERIELVERK M7782-011552

Läs mer

BROBANDVAGN 120A VÅRDSYSTEM FM

BROBANDVAGN 120A VÅRDSYSTEM FM BROBANDVAGN 120A VÅRDSYSTEM FM Sida 1 av 40 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Utgåva 1 Denna utgåva är avsedd att användas vid de grundtillsyner som genomförs som försöksverksamhet under 2018-2019 Innehåll

Läs mer

Bärgningsbandvagn 120B. Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn

Bärgningsbandvagn 120B. Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Bärgningsbandvagn 120B Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Försvarets materielverk Utgåva 2 Revision 1 2015 M7782-019532 Bärgningsbandvagn 120B Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Utgåva 2 Revision 1 2015

Läs mer

Stridsvagn 122A. Vårdsystem FM MVSCH Smörjschema

Stridsvagn 122A. Vårdsystem FM MVSCH Smörjschema Stridsvagn 1A Vårdsystem M MVSCH Smörjschema örsvarets materielverk Utgåva 5 17 M778-11554 Stridsvagn 1A Vårdsystem M MVSCH Smörjschema Utgåva 5 17 ÖRSVARETS MATERIELVERK M778-11554 SMSCH STRV 1A astställd

Läs mer

Bärgningsbandvagn 120D. Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn

Bärgningsbandvagn 120D. Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Bärgningsbandvagn 120D Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn M7782-028122 Bärgningsbandvagn 120D Vårdsystem FM MVSCH Daglig tillsyn Remiss 2 för Utgåva 1 2018 FÖRSVARETS MATERIELVERK M7782-028122 MVSCHD

Läs mer

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD Vårdsystem FM M7782-021792 Sida 1 av 7 TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapport, körförbud Läckor Hjul, däck,

Läs mer

INGENJÖRBANDVAGN 120

INGENJÖRBANDVAGN 120 Sid av 6 INGENJÖRBANDVAGN 20 Innehåll Allmänt...... lig... 2 ild Varje vecka... 8 Varje månad... 9 Varje halvår... 2 Grund...... 5 Allmänt Detaljerade anvisningar för daglig och särskild finns i instruktionsbok.

Läs mer

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600)

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) Vårdsystem FM M7782-015131 Sida 1 av 6 SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN Vårdsystem FM M7782-45096 Sida av 5 FMV VO Logistik 4 540:62774/2005 MVSCHG TANKBIL,TSLV 2005 TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema

Läs mer

FRIKTIONSMÄTBIL VOLVO V90

FRIKTIONSMÄTBIL VOLVO V90 Vårdsystem FM M7782-400501 Sida 1 av 6 FRIKTIONSMÄTBIL VOLVO V90 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5190-410011 FRIKTMÄTB

Läs mer

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 5 FMV:AUH beslut 15/98 MVSCHDS PBV 302A 1998 PANSARBANDVAGN 302A

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 5 FMV:AUH beslut 15/98 MVSCHDS PBV 302A 1998 PANSARBANDVAGN 302A Vårdsystem 80 M7782-010512 Sida 1 av 5 PANSARBANDVAGN 302A MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Oljekontroller Nivå Personal, utrustning, dörrar, luckor, fack

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L Vårdsystem FM M7782-40022 Sida av 8 AL LGM LogMa MS 369:5FMV48-8: MVSCHG RÄBIL BAS 205-05-20, utg. 2 RÄDDNINGSBIL BAS 6000L MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Läs mer

TVÄTTCONTAINER 20 FOT

TVÄTTCONTAINER 20 FOT Vårdsystem FM M7782-453811 Sida 1 av 8 TVÄTTCONTAINER 20 FOT MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5584-295011 TVÄTTCO20 RFR

Läs mer

NORMFORDON LASTVÄXLARE, VINSCH OCH FLAK (PÅ SCANIA CHASSI, ÅRSMODELL 94/95/96)

NORMFORDON LASTVÄXLARE, VINSCH OCH FLAK (PÅ SCANIA CHASSI, ÅRSMODELL 94/95/96) Vårdsystem FM M7782-011232 Sida 1 av 6 NORMFORDON LASTVÄXLARE, VINSCH OCH FLAK (PÅ SCANIA CHASSI, ÅRSMODELL 94/95/96) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok

Läs mer

FORDONSKRAN FLAKLYFTBORD LASTVÄXLARE VINSCH

FORDONSKRAN FLAKLYFTBORD LASTVÄXLARE VINSCH FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2014-01-10) Vårdsystem FM M7782-015061 Sida 1 av 10 FORDONSKRAN FLAKLYFTBORD LASTVÄXLARE VINSCH MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler

Läs mer

BANRENGÖRINGSAGGREGAT PÅ RULLFLAKSRAM

BANRENGÖRINGSAGGREGAT PÅ RULLFLAKSRAM Vårdsystem FM M7782-410551 Sida 1 av 11 BANRENGÖRINGSAGGREGAT PÅ RULLFLAKSRAM MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Kontroll enligt Materielvårdsschema - Grundtillsyn ska genomföras varje år på materiel

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 AL MK G Logmtrl 14FMV4890-8:1 MVSCHG DUSCHK , utg. 1 DUSCHKÄRRA 8

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 AL MK G Logmtrl 14FMV4890-8:1 MVSCHG DUSCHK , utg. 1 DUSCHKÄRRA 8 Vårdsystem FM M7782-023511 Sida 1 av 5 DUSCHKÄRRA 8 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5048-801111 DUSCHKÄRRA 8 /T Bestämmelser Regler

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

RÄDDNINGSBIL 3,7 4X4 FT (OSHKOSH)

RÄDDNINGSBIL 3,7 4X4 FT (OSHKOSH) Vårdsystem FM M7782-451341 Sida 1 (8) RÄDDNINGSBIL 3,7 4X4 FT (OSHKOSH) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens

Läs mer

HJULGÅENDE ENTREPRENADMASKINER

HJULGÅENDE ENTREPRENADMASKINER Vårdsystem 80 M7782-068 Sida av 0 FMV:AUH 5/98 MVSCHG ENTRPM HJUL 998 HJULGÅENDE ENTREPRENADMASKINER MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns

Läs mer

KYL- FRYS- OCH LIVSMEDELSCONTAINER 20 FOT (M )

KYL- FRYS- OCH LIVSMEDELSCONTAINER 20 FOT (M ) Vårdsystem FM M7782-453601 Sida 1 av 5 AL Mark G Log MS 576: 13FMV8140-51:1 MVSCHG LIVSCO20 2016-08-26, utg. 3 KYL- FRYS- OCH LIVSMEDELSCONTAINER 20 FOT (M5584-550011) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Läs mer

ELVERKSKÄRRA 20KVA DIESEL /T M ELVERKSKÄRRA 20KVA 2 DIESEL /T M

ELVERKSKÄRRA 20KVA DIESEL /T M ELVERKSKÄRRA 20KVA 2 DIESEL /T M Vårdsystem FM M7782-011761 Sida 1 av 5 ELVERKSKÄRRA 20KVA DIESEL /T M2650-744131 ELVERKSKÄRRA 20KVA 2 DIESEL /T M2650-744231 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för

Läs mer

TERRÄNGBIL MAN X26 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före körning MEDFÖR KÖRKORT, KÖRORDEROCH FÖRARBEVIS.

TERRÄNGBIL MAN X26 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före körning MEDFÖR KÖRKORT, KÖRORDEROCH FÖRARBEVIS. Vårdsystem FM M7782-258492 Sida 1 av 6 TERRÄNGBIL MAN X26 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok körförbud Läckor läckage Hjul punktering Belysning, körriktningsvisare,

Läs mer

CONTAINER 20 FOT FÖR GUMMIREPARATIONER

CONTAINER 20 FOT FÖR GUMMIREPARATIONER Vårdsystem FM M7782-020441 Sida 1 av 6 CONTAINER 20 FOT FÖR GUMMIREPARATIONER MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser GT1 Statusbedömning Grundtillsynen är indelad i följande delar: GT1 Grundtillsyn

Läs mer

DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B

DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B Vårdsystem FM M7782-400372 Sida 1 av 7 DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5311-381111

Läs mer

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 5 FMV:AUH 15/98 MVSCHG VATTENVKÄRRA 1998 VATTENVERKSKÄRRA

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 5 FMV:AUH 15/98 MVSCHG VATTENVKÄRRA 1998 VATTENVERKSKÄRRA Vårdsystem 80 M7782-008420 Sida av 5 FMV:AUH 5/98 MVSCHG VATTENVKÄRRA 998 VATTENVERKSKÄRRA MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M775-7400

Läs mer

LAVETT RBS 97 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Milregnr:... System time:... tim Lavettnr:... Pump time:... tim

LAVETT RBS 97 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Milregnr:... System time:... tim Lavettnr:... Pump time:... tim Vårdsystem FM M7782-014961 Sida 1 av 10 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN LAVETT RBS 97 Individnummer Mätarställning Milregnr:... System time:... tim Lavettnr:... Pump time:... tim Datum:... Förband:...

Läs mer

FLERFUNKTIONSCONTAINER

FLERFUNKTIONSCONTAINER Vårdsystem FM M7782-023561 Sida 1 av 8 FLERFUNKTIONSCONTAINER MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5584-29101LFUNKCO20 TT

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-451372 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHDS TANKB21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP

Vårdsystem FM M7782-451372 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHDS TANKB21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP Vårdsystem FM M7782-451372 Sida 1 av 7 TANKBIL 21 FPL-HKP MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning/användning Läckor läckning Torrluft ta bort eventuellt ansluten torrluftsslang

Läs mer

LASTTERRÄNGBIL LTGB F 4X4 D OCH LTGB F 6X6 D /T (M5138-801111, M5138-801311 OCH M5138-801411)

LASTTERRÄNGBIL LTGB F 4X4 D OCH LTGB F 6X6 D /T (M5138-801111, M5138-801311 OCH M5138-801411) Vårdsystem FM M7782-020562 Sida 1 av 7 LASTTERRÄNGBIL LTGB F 4X4 D OCH LTGB F 6X6 D /T (M5138-801111, M5138-801311 OCH M5138-801411) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före

Läs mer

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E Vårdsystem FM M7782-014972 Sida 1 av 5 HJULLASTARE 25T VOLVO L150E MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok, felrapport körförbud, kontroll Läckor Hjul, slirskydd

Läs mer

LASTTERRÄNGBIL 1T, FLAK 2M, 4X4 (TOYOTA LC79 OCH LC79 SPS, PICKUP, DIESEL) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

LASTTERRÄNGBIL 1T, FLAK 2M, 4X4 (TOYOTA LC79 OCH LC79 SPS, PICKUP, DIESEL) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Vårdsystem FM M7782-016392 Sida 1 av 8 LASTTERRÄNGBIL 1T, FLAK 2M, 4X4 (TOYOTA LC79 OCH LC79 SPS, PICKUP, DIESEL) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok

Läs mer

CONTAINERTERRÄNGSLÄPKÄRRA 10,3T 10 FOT

CONTAINERTERRÄNGSLÄPKÄRRA 10,3T 10 FOT Vårdsystem FM M7782-258461 Sida 1 av 5 CONTAINERTERRÄNGSLÄPKÄRRA 10,3T 10 FOT MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG

Läs mer

AMMUNITIONSSLÄPKÄRRA 2042

AMMUNITIONSSLÄPKÄRRA 2042 Vårdsystem FM M7782-017711 Sida 1 av 5 AMMUNITIONSSLÄPKÄRRA 2042 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F

Läs mer

ELMODUL ELV 20 TPP /T M ELMODUL ELV 70 TPP /T M

ELMODUL ELV 20 TPP /T M ELMODUL ELV 70 TPP /T M Vårdsystem FM M7782-013561 Sida 1 av 6 ELMODUL ELV 20 TPP /T M5584-590021 ELMODUL ELV 70 TPP /T M5584-590011 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Tekniskt underlag, referenser itioner markerade med i kolumnen

Läs mer

SLÄPKÄRRA 1 TON FLAK 3,3 METER /T

SLÄPKÄRRA 1 TON FLAK 3,3 METER /T Vårdsystem FM M7782-018121 Sida 1 av 5 SLÄPKÄRRA 1 TON FLAK 3,3 METER /T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001

Läs mer

DRAGTRUCK 2,8T EL/T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Vårdbestämmelser

DRAGTRUCK 2,8T EL/T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Vårdbestämmelser Vårdsystem FM M7782-400461 Sida 1 (5) DRAGTRUCK 2,8T EL/T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Tekniskt ansvarig: Dennis Carlsson PRL MS 369 Publikationsansvarig: Börje Jansson Regler och

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 18FMV4209-2:1 MVSCHG TGB MAN X , utg. 2 TERRÄNGBIL MAN X26

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 18FMV4209-2:1 MVSCHG TGB MAN X , utg. 2 TERRÄNGBIL MAN X26 Vårdsystem FM M7782-25849 Sida av 5 8FMV4209-2: MVSCHG TGB MAN X26 208-06-07, utg. 2 TERRÄNGBIL MAN X26 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning

Läs mer

RULLFLAKSBIL 14T L5M TELESKOPISK KROKARM

RULLFLAKSBIL 14T L5M TELESKOPISK KROKARM Vårdsystem FM M7782-019082 Sida 1 av 6 RULLFLAKSBIL 14T L5M TELESKOPISK KROKARM MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapportering Läckor Hjul punktering

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 (7) AL MK F Hjf 14FMV :1 MVSCHDS MC , utg. 1 MOTORCYKEL 810

Vårdsystem FM M Sida 1 (7) AL MK F Hjf 14FMV :1 MVSCHDS MC , utg. 1 MOTORCYKEL 810 Vårdsystem FM M7782-043612 Sida 1 (7) MOTORCYKEL 810 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5110-810011 MC 810

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL LED TRANS MS 573:18FMV227-62:1 MVSCHDS ELV 5KVA , utg. 1 ELVERK 5 KVA

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL LED TRANS MS 573:18FMV227-62:1 MVSCHDS ELV 5KVA , utg. 1 ELVERK 5 KVA Vårdsystem FM M7782-063012 Sida 1 av 6 ELVERK 5 KVA MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M2650-163011 ELV 5

Läs mer

SLÄPVAGN MED SAXLYFT CO20

SLÄPVAGN MED SAXLYFT CO20 Vårdsystem FM M7782-451321 Sida 1 av 6 SLÄPVAGN MED SAXLYFT CO20 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens

Läs mer

TERRÄNGBIL 3,4T VK (MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L)

TERRÄNGBIL 3,4T VK (MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L) Vårdsystem FM M7782-021922 Sida 1 (7) TERRÄNGBIL 3,4T VK (MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapport, körförbud Läckor

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 19T SP HY

GRÄVMASKIN BAND 19T SP HY Vårdsystem FM M7782-012861 Sida 1 av 7 GRÄVMASKIN BAND 19T SP HY MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG F (Försvarsmaktens

Läs mer

MILJÖSKYDDSUTRUSTNINGSSLÄPKÄRRA

MILJÖSKYDDSUTRUSTNINGSSLÄPKÄRRA Vårdsystem FM M7782-451381 Sida 1 av 5 MILJÖSKYDDSUTRUSTNINGSSLÄPKÄRRA MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5048-406011 MILJÖSKYUTRSLK

Läs mer

MILJÖSKYDDSUTRUSTNINGSSLÄPKÄRRA

MILJÖSKYDDSUTRUSTNINGSSLÄPKÄRRA Vårdsystem FM M7782-451381 Sida 1 (5) MILJÖSKYDDSUTRUSTNINGSSLÄPKÄRRA MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 Vårdsystem FM M7782-043521 Sida 1 av 6 KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 AL Mk F Hjf MS 141:15FMV :1 MVSCHG SLÄP , utg. 1 SLÄP

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 AL Mk F Hjf MS 141:15FMV :1 MVSCHG SLÄP , utg. 1 SLÄP FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-23) Vårdsystem FM M7782-015021 Sida 1 av 5 SLÄP MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande

Läs mer

LADDBANDVAGN 912B MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Milregnr:... Running time, manöverpanel:... tim Tidmätare, motor:

LADDBANDVAGN 912B MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Milregnr:... Running time, manöverpanel:... tim Tidmätare, motor: Vårdsystem FM M7782-0725 Sida av 3 AL Mk MS 66:6FMV39 8- MVSCHG LADDBV 92B 206-03-7, utg 2. MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN LADDBANDVAGN 92B Individnummer Mätarställning Milregnr:... Running time, manöverpanel:...

Läs mer

FLYGAMMUNITIONSLASTBIL 19T

FLYGAMMUNITIONSLASTBIL 19T Vårdsystem FM M7782-017502 Sida 1 av 7 FLYGAMMUNITIONSLASTBIL 19T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapportering Läckor Hjul lufttryck Belysning,

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-021661 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:13FMV1308-1:1 MVSCHG MILJÖCONT 2013-02-01 MILJÖCONTAINER

Vårdsystem FM M7782-021661 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:13FMV1308-1:1 MVSCHG MILJÖCONT 2013-02-01 MILJÖCONTAINER Vårdsystem FM M7782-021661 Sida 1 av 7 MILJÖCONTAINER MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Grundtillsynen är indelad i följande delar: GT1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad) GT2

Läs mer

UNDERRÄTTELSEENHET 23

UNDERRÄTTELSEENHET 23 Vårdsystem FM M7782-016471 Sida 1 av 16 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN UNDERRÄTTELSEENHET 23 Individnummer: Mätarställning: Datum:... UNDE 23 nr:... Elverk:... tim Förband:... Tgb Milregnr:... 3x230V/400V:...

Läs mer

ELVERKSCONTAINER 20FOT 500KVA DIESEL /T

ELVERKSCONTAINER 20FOT 500KVA DIESEL /T Vårdsystem FM M7782-02002 Sida av 6 AL Led Transmission MS 573:5FMV756-2: MVSCHG ELVCO20 500 205-0-9, utg. ELVERKSCONTAINER 20FOT 500KVA DIESEL /T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL Mark MS 141:15FMV :1 MVSCHDS MC , utg. 1 MOTORCYKEL. Kontrollbok felrapport, körförbud

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL Mark MS 141:15FMV :1 MVSCHDS MC , utg. 1 MOTORCYKEL. Kontrollbok felrapport, körförbud FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-23) Vårdsystem FM M7782-024612 Sida 1 av 8 AL Mark MS 141:15FMV10589-33:1 MVSCHDS MC 2016-09-07, utg. 1 MOTORCYKEL MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Mk F Hjf:16FMV :1 MVSCHG SLK11 F6, , utg. 1 SLÄPKÄRRA 11T

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Mk F Hjf:16FMV :1 MVSCHG SLK11 F6, , utg. 1 SLÄPKÄRRA 11T Vårdsystem FM M7782-043581 Sida 1 av 6 SLÄPKÄRRA 11T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5040-711461 SLK11 F6,8 /T Vårdbestämmelser

Läs mer

STABSHYTT ÖVNING. Detta materielvårdsschema gäller för materiel: M STABSHYTT ÖVNING /T

STABSHYTT ÖVNING. Detta materielvårdsschema gäller för materiel: M STABSHYTT ÖVNING /T Vårdsystem FM M7782-20292 Sida av 7 AL Led Anl MS 423: 8FMV395-2: MVSCHG STABSHYTT Ö 208-0-09, utg. STABSHYTT ÖVNING MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning

Läs mer

HJULLASTARE 20T SPLITTERSKYDDAD VOLVO L120D

HJULLASTARE 20T SPLITTERSKYDDAD VOLVO L120D Vårdsystem FM M7782-013002 Sida 1 av 5 HJULLASTARE 20T SPLITTERSKYDDAD VOLVO L120D MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok körförbud, tid för tidsbunden

Läs mer

VATTENVERKSKÄRRA. Materielvårdsschema grundtillsyn. Allmänt

VATTENVERKSKÄRRA. Materielvårdsschema grundtillsyn. Allmänt Vårdsystem FM M7782-014371 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 37 178:74493/05 MVSCHG VAVERKÄ 2005 Materielvårdsschema grundtillsyn VATTENVERKÄRRA Allmänt Schemat gäller för M5042-221011 VAVERKÄRRA 10M3/T. Avsnitt

Läs mer

RULLFLAKSTERRÄNGBIL 8T, VOLVO FM12 6X6

RULLFLAKSTERRÄNGBIL 8T, VOLVO FM12 6X6 Vårdsystem FM M7782-012732 Sida 1 av 6 RULLFLAKSTERRÄNGBIL 8T, VOLVO FM12 6X6 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Chassi Läckor Hjul, slirskydd punktering Torrluftsanslutning

Läs mer

Materielvårdsschema Grundtillsyn

Materielvårdsschema Grundtillsyn Sida 1 av 8 ARCHER Ammunitionshanteringssystem Materielvårdsschema Grundtillsyn 69007894/02 Innehållsförteckning 1 MVSCHG......................................................... 3 1.1 Materielvårdsschema

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-013791 Sida 1 av 8 AK Log MS 582:10FMV3037-86:1 MVSCHG KYLREPCO 2012-04-16 KYLREPCONTAINER /T

Vårdsystem FM M7782-013791 Sida 1 av 8 AK Log MS 582:10FMV3037-86:1 MVSCHG KYLREPCO 2012-04-16 KYLREPCONTAINER /T Vårdsystem FM M7782-013791 Sida 1 av 8 KYLREPCONTAINER /T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Grundtillsynen är indelad i följande delar: GT1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad)

Läs mer

PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4)

PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4) Vårdsystem FM M7782-013352 Sida 1 av 7 PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok körförbud Läckor Hjul,

Läs mer

TANKNINGSENHET FPL 10M 3 TANKNINGSENHET HKP 10M 3

TANKNINGSENHET FPL 10M 3 TANKNINGSENHET HKP 10M 3 Vårdsystem FM M7782-0242 Sida av 6 TANKNINGSENHET FPL 0M 3 TANKNINGSENHET HKP 0M 3 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M2334-5970 TANKNENH

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL LGM MS 582:14FMV :1 MVSCHG CO20 TT RFR , utg. 3 BASCONTAINER

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL LGM MS 582:14FMV :1 MVSCHG CO20 TT RFR , utg. 3 BASCONTAINER Vårdsystem FM M7782-453571 Sida 1 av 7 BASCONTAINER MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5584-290571 CO20 BASTT RFR ÖG /T

Läs mer

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 6 FMV:AUH A65:11923/88 MVSCHG KYLBEH 2700L 1988 KYLBEHÅLLARE 2700 L. Se Fk

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 6 FMV:AUH A65:11923/88 MVSCHG KYLBEH 2700L 1988 KYLBEHÅLLARE 2700 L. Se Fk Vårdsystem 80 M7782-008370 Sida av 6 FMV:AUH A65:923/88 MVSCHG KYLBEH 2700L 988 KYLBEHÅLLARE 2700 L MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt 0 x Kontrollbok - materielvårdsschema - eventuell felrapport

Läs mer

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING /K FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING /K FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 Vårdsystem FM M7782-043511 Sida 1 av 7 FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING /K FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

Läs mer

TANKBILAR, DISTRIBUTION

TANKBILAR, DISTRIBUTION Vårdsystem FM M7782-450892 Sida 1 av 8 TANKBILAR, DISTRIBUTION Gäller i tillämpliga delar. MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Fordon Säkerhetskontroll före körning Kontrollbok

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 15FMV997-33:1 MVSCHDS BANDVAGNAR , utg. 3 BANDVAGNAR. Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 15FMV997-33:1 MVSCHDS BANDVAGNAR , utg. 3 BANDVAGNAR. Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Vårdsystem FM M7782-005040 Sida 1 av 7 BANDVAGNAR MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5370-206011 BV 206A

Läs mer

FLAKLASTBIL 19T (SCANIA R730 LB 8X4*4)

FLAKLASTBIL 19T (SCANIA R730 LB 8X4*4) Vårdsystem FM M7782-043592 Sida 1 av 7 FLAKLASTBIL 19T (SCANIA R730 LB 8X4*4) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Daglig tillsyn Före körning Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Läs mer

LEDNINGSHYTT SPLITTERSKYDDAD ÖVNING

LEDNINGSHYTT SPLITTERSKYDDAD ÖVNING Vårdsystem FM M7782-20282 Sida av 7 AL Led Anl MS 423:8FMV395-: MVSCHG LEDNH SPS Ö 208-0-09, utg. LEDNINGSHYTT SPLITTERSKYDDAD ÖVNING MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för

Läs mer

ELVERKSKÄRRA RBS 77/T M

ELVERKSKÄRRA RBS 77/T M Vårdsystem 80 M7782-0087 Sida av 9 FMV:AUH 5/98 MVSCHG ELVK RBS 77 998 ELVERKSKÄRRA RBS 77/T M2650-8490 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns

Läs mer

RULLFLAK 6,4M KRAN 24TM MED CONTAINERFÄSTE

RULLFLAK 6,4M KRAN 24TM MED CONTAINERFÄSTE Vårdsystem FM M7782-017521 Sida 1 av 6 RULLFLAK 6,4M KRAN 24TM MED CONTAINERFÄSTE MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Vårdsystem FM M7782-020141 Sida 1 av 9 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Allmänt Detta GT-schema behandlar grundinstallation för aktuellt system. I samband med kontrollen

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FMV AK Log :16943/2009 MVSCHG HL VO L HJULLASTARE 5T

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FMV AK Log :16943/2009 MVSCHG HL VO L HJULLASTARE 5T Vårdsystem FM M7782-400271 Sida 1 av 6 HJULLASTARE 5T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler

Läs mer

ELVERKSKÄRRA 200KVA4 /T

ELVERKSKÄRRA 200KVA4 /T Vårdsystem FM M7782-02029 Sida av 7 ELVERKSKÄRRA 200KVA4 /T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M2650-77504-3 ELVERKSKÄRRA

Läs mer

Bärgningsbandvagn 120A. Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning

Bärgningsbandvagn 120A. Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning Bärgningsbandvagn 120A Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning Försvarets materielverk Utgåva 1 2006 M7782-150233 Bärgningsbandvagn 120A Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning Utgåva 1 2006 FÖRSVARETS MATERIELVERK

Läs mer

ELMODUL ELV 20 TPP ELMODUL ELV 70 TPP

ELMODUL ELV 20 TPP ELMODUL ELV 70 TPP Vårdsystem FM M7782-0356 Sida av 8 AL LED MS 573:7FMV385-8: MVSCHG ELMODUL TPP 207-06-22, utg. 2 ELMODUL ELV 20 TPP ELMODUL ELV 70 TPP MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller

Läs mer

Vårdsystem 80 M7782-011891 Sida 1 av 14 FMV ProjMark 35 160:35663/02 MVSCHG BOGSERBÅT 4 2002 BOGSERBÅT 4. Se System/komponent

Vårdsystem 80 M7782-011891 Sida 1 av 14 FMV ProjMark 35 160:35663/02 MVSCHG BOGSERBÅT 4 2002 BOGSERBÅT 4. Se System/komponent Vårdsystem 80 M7782-011891 Sida 1 av 14 BOGSERBÅT 4 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Referenser Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M7787-009661 Reparationsbok Bogserbåt 4 M7886-010461 Instruktionsbok Bogserbåt

Läs mer

DRIVMEDELSFÖRSÖRJNINGSCONTAINER M , M

DRIVMEDELSFÖRSÖRJNINGSCONTAINER M , M Vårdsystem FM M7782-017631 Sida 1 av 6 DRIVMEDELSFÖRSÖRJNINGSCONTAINER M5584-282010, M5584-282020 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema - Grundtillsyn

Läs mer

TERRÄNGBIL 171 ADR (MERCEDES BENZ UNIMOG U5000)

TERRÄNGBIL 171 ADR (MERCEDES BENZ UNIMOG U5000) Vårdsystem FM M7782-020132 Sida 1 (7) TERRÄNGBIL 171 ADR (MERCEDES BENZ UNIMOG U5000) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapport, körförbud Läckor

Läs mer

CONTAINERTRUCK 10T. Materielvårdsschema grundtillsyn. Allmänt

CONTAINERTRUCK 10T. Materielvårdsschema grundtillsyn. Allmänt Vårdsystem FM M7782-400331 Sida 1 av 8 FMV: AK Log 37 178:19977/2009 MVSCHG COTR L90F 2009 CONTAINERTRUCK 10T Materielvårdsschema grundtillsyn Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande

Läs mer

MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-852011)

MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-852011) Vårdsystem 80 M7782-253590 Sida av 6 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG ELVERK 4KVA 994 MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-8520) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Tekniskt underlag, referenser Förrådsbeteckning Referenser,

Läs mer

SKÅPBIL 14T (SCANIA R440 LB 6X2*4)

SKÅPBIL 14T (SCANIA R440 LB 6X2*4) Vårdsystem FM M7782-051022 Sida 1 av 8 SKÅPBIL 14T (SCANIA R440 LB 6X2*4) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Daglig tillsyn Före körning Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP Vårdsystem FM M7782-4537 Sida av 8 AK Log MS 562:0FMV6439-46: MVSCHG TANKBIL2 20-0-04 TANKBIL 2 FPL-HKP MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande

Läs mer

SNABBLÅSTERRÄNGVAGN 20T 6X6

SNABBLÅSTERRÄNGVAGN 20T 6X6 Vårdsystem FM M7782-017531 Sida 1 av 12 SNABBLÅSTERRÄNGVAGN 20T 6X6 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG F

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL LGM CSH MS 141:14FMV765-2:1 MVSCHG RFSLV24 CF , utg. 4 RULLFLAKSSLÄPVAGN

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL LGM CSH MS 141:14FMV765-2:1 MVSCHG RFSLV24 CF , utg. 4 RULLFLAKSSLÄPVAGN Vårdsystem FM M7782-014591 Sida 1 av 8 RULLFLAKSSLÄPVAGN MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5083-833111 RFSLV24 F1X7,1 CF/T

Läs mer

KLARGÖRINGSCONTAINER 20FOT FÖR ATTACKDYKARE

KLARGÖRINGSCONTAINER 20FOT FÖR ATTACKDYKARE Vårdsystem FM M7782-043641 Sida 1 av 12 KLARGÖRINGSCONTAINER 20FOT FÖR ATTACKDYKARE MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5584-422011

Läs mer

FLYGBASBIL 14T MED RULLFLAKSVÄXLARE

FLYGBASBIL 14T MED RULLFLAKSVÄXLARE Vårdsystem FM M7782-451191 Sida 1 av 7 FLYGBASBIL 14T MED RULLFLAKSVÄXLARE MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5140-826151

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 FMV: AL MK F Hjf 15FMV5670-4:1 MVSCHDS TL 10T FT , utg. 1 TELESKOPLASTARE 10T

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 FMV: AL MK F Hjf 15FMV5670-4:1 MVSCHDS TL 10T FT , utg. 1 TELESKOPLASTARE 10T Vårdsystem FM M7782-023782 Sida 1 av 7 TELESKOPLASTARE 10T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5351-109111

Läs mer

20 FOTS BASCONTAINER TT RFR ÖG

20 FOTS BASCONTAINER TT RFR ÖG Vårdsystem FM M7782-018892 Sida 1 av 5 20 FOTS BASCONTAINER TT RFR ÖG MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Åtgärder före lastning och transport Lastsäkring kontroll Belysning

Läs mer

PÅHÄNGSTRUCK 2,5T DIESEL 3M

PÅHÄNGSTRUCK 2,5T DIESEL 3M FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-06-03) Vårdsystem FM M7782-023841 Sida 1 av 6 AL MK F Hjf MS 141:15FMV5670-11:1 MVSCHG PHTRUCK2,5 2016-05-16, utg. 1 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T DIESEL 3M

Läs mer

Stridsvagn 122B. Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn

Stridsvagn 122B. Vårdsystem FM MVSCH Grundtillsyn Strisvagn 122B Vårsystem FM MVSCH Gruntillsyn Försvarets materielverk Utgåva 5 2017 M7782-014321 Strisvagn 122B Vårsystem FM MVSCH Gruntillsyn FÖRSVARETS MATERIELVERK M7782-014321 MVSCHG STRV 122B Fastställ

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130229 Sida 1 av 7 FMV VO Mark 37 178:55341 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T 2005 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T. Förpackning.

Vårdsystem FM M7782-130229 Sida 1 av 7 FMV VO Mark 37 178:55341 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T 2005 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T. Förpackning. Vårdsystem FM M7782-130229 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell PÅHÄNGSTRUCK 2,5T För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller M5311-120611 PHTRUCK 2,5 D 3M/T

Läs mer

MOTORELVERK 5 KVA MT M

MOTORELVERK 5 KVA MT M Vårdsystem 80 M7782-0085 Sida av 6 FMV MVSCHG MOTELV 5 KVA 994 MOTORELVERK 5 KVA MT M2650-79600 Sammanfattande beteckning för: M2650-7960, -79602, -79603, -79604, -79605, -796 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Läs mer

SOPBLÅSMASKIN ÖVERAASEN RS 200/RS 400

SOPBLÅSMASKIN ÖVERAASEN RS 200/RS 400 Vårdsystem FM M7782-400192 Sida 1 av 6 SOPBLÅSMASKIN ÖVERAASEN RS 200/RS 400 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

Läs mer

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L Vårdsystem FM M7782-400222 Sida 1 av 11 RÄDDNINGSBIL BAS 6000L MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5170-927011

Läs mer