UNDERRÄTTELSEENHET 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERRÄTTELSEENHET 23"

Transkript

1 Vårdsystem FM M Sida 1 av 16 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN UNDERRÄTTELSEENHET 23 Individnummer: Mätarställning: Datum:... UNDE 23 nr:... Elverk:... tim Förband:... Tgb Milregnr:... 3x230V/400V:... tim Kontrollplats:... Elverk nr:... Tillslag:... antal Kontrollerad av:... VVR nr:... C-skydd:... tim GT godkänd: (Sign i rutan) DRU nr:... Klimatenhet:... km CDU nr:... Hydraulik:... tim Samband:... tim Verson, revisionsläge, modifieringsläge: Glödtid TWT:... tim MMI-dator 1:... Högspänning TWT:... tim MMI-dator 2:... Frystemperatur elverk:... C MMI-dator 3:... Registreringsdator:... Driftdator:... KDLv1:... itionsutrustning:...

2 Vårdsystem FM M Sida 2 av 16 Tekniskt underlag SV/LZB /4 Förebyggande underhåll UNDE 23. Gällande TOAF avseende konfiguration Underhållsutrustningar Jordfelsbrytarprov/T, M VKT 1 UNDE 23 M Kompassvinkelmätare. Ståendevågmätare. Mekanisk kontroll Förrådsställd materiel 1.00 x x Förrådsställd radarstation Kontrollera enligt MVSCHF x Indikeringar Relativ luftfuktighet <55 % x Jonpumpning Indikering, spänning x Uppläggning Enligt MVSCHF x Konservering Enligt MVSCHF x Torrluftning Enligt MVSCHF.

3 Vårdsystem FM M Sida 3 av 16 Radarhydda utvändigt 2.01 x Containerfästen 4 st. Rengöring, fastsättning, funktion x Dörrar, luckor 5 st höger sida, 2 st bak, 5 st vänster sida. - funktion - rostangrepp - eventuella jordflätor - dörrstopp. Kontrollera ingångsdörr, elverksdörrar och nödutgångslucka avseende: - helhet - befintlighet - kontaktyta på metallfingrar för EMC-skydd x Radarkylenhet (RC) Rengör, smörj lagren för RCenhetens fläktaxel. Kontrollera och vid behov genomför köldmediumkontroll. Intyget skall kopieras och sättas in i både radarns och fordonets kontrollbok under uppslaget Bevakningskort. Åtgärden skall även föras in på bevakningskortet. (Se Förebyggande underhåll flik 12, kapitel 6).

4 Vårdsystem FM M Sida 4 av x Klimatenhet (AC) Rengör. Kontrollera och vid behov genomför köldmediumkontroll. Intyget skall kopieras och sättas in i både radarns och fordonets kontrollbok under uppslaget Bevakningskort. Åtgärden skall även föras in på bevakningskortet. (Se Förebyggande underhåll flik 12, kapitel 6) x Mast Målning, kablar, kontakter x Anslutningsdon Kontrollera att följande anslutningsdon är hela och fria från oxid: - kraft - telefon - radio - radiolänk - 10 DL - anslutning mellan container och bil - jordningstag - 24 V-tag. (Se Förebyggande underhåll flik 12, kapitel 2) x Libeller Kontrollera att yttre vattenpass är helt x Riktprisma Okulärkontroll.

5 Vårdsystem FM M Sida 5 av x Kaross Okulärkontrollera med avseende på skador och funktion: - kaross - chassi - stegar - stänkskydd - markplattor med fästen x Målning, märkning, skyltar Kontrollera målningen av hyddan. Kontrollera att skyltar och märkning finns. (Se Förebyggande underhåll flik 9, kapitel 8) x Korrosionsskydds-behandling Korrosionsskyddsbehandla hyddan x Dräneringshål Rengöring (se Förebyggande underhåll, flik 12, kapitel 3).

6 Vårdsystem FM M Sida 6 av 16 Elverk Inbyggnad i radarhyddan 3.01 x Drifttidsmätare Anteckna elverkets drifttid i protokollet. 24 V system 3.02 x Batteri Kontrollera vätskenivå, densitet (1,250 kg/dm3). (Se Förebyggande underhåll flik 9, kapitel 4) x Säkringar Kontrollera att säkringarna inte är skadade x Laddningsgenerator Kontrollera infästningen av laddningsgeneratorn samt dess lagring. Kontrollera generatorremmen, sprickbildning samt att den vid en lätt tryckning fjädrar ca 12 mm. Vid behov byt rem Remsträckare Infästning. Motor 3.06 x Cylinderblock, motorfäste Okulärkontroll x Gren- och avgasrör, ljuddämpare, Okulärkontroll. avgasslang 3.08 x Ventilkåpspackning Kontrollera med avseende på läckage x Kablage Okulärkontroll x Startmotor Infästning.

7 Vårdsystem FM M Sida 7 av 16 Kylsystem 3.11 x Kylare Kontrollera med avseende på fastsättning och läckage: - luftkanaler - kylare -expansionskärl - kylarslang - kylvätskenivå. (Se Förebyggande underhåll flik 9, kapitel 3) x Fläkt Kontrollera kylfläktens infästning x Blåslampsvärmare, cirkulationspump Infästning x Frostskydd Densiteten, anteckna frystemperaturen i kontrollboken x Vattenpump Läckage. Bränslesystem 3.16 x Tank, slangar Kontrollera skador, läckage och fastsättning för: - avtappningskran, - slangar och anslutningar - avstängningskran för dieselvärmare. Byt dieselvärmarens bränslefilter x 2 st bränslefilter Kontrollera med avseende på fastsättning och läckage. (Se Förebyggande underhåll flik 5, kapitel 2 samt flik 7, kapitel 1).

8 Vårdsystem FM M Sida 8 av x Matarpump, insprutningspump, insprutare Kontrollera med avseende på fastsättning och läckage. Gasreglage fastskruvat. Smörjsystem 3.19 x Motorolja Kontrollera oljenivån i elverket. (Se Förebyggande underhåll flik 5, kapitel 3) x Oljefilter Kontrollera att oljefiltret sitter fast, inte läcker samt slangar till oljefilterhållare. (Se Förebyggande underhåll flik 5, kapitel 3) x Spillavtappningskran Läckage, fastsättning. Generator och inre manöverpanel 4.01 x Generatorfäste Kontrollera generatorns fastsättning samt vibrationsdämpare x Instrument, paneler Kontrollera mätinstrumenten i inre elverkspanel x Säkringar Kontrollera säkringarna i inre elverkspanel.

9 Vårdsystem FM M Sida 9 av 16 Hydraulsystem 5.01 x Stödben Infästning, läckage x Mastresningscylindrar Infästning, läckage x Ventilpaket Infästning, läckage x Hydraulpump Infästning, läckage x Hydraulslangar adade slangar byts x Olja Byte av hydraulolja. (Se Förebyggande underhåll flik 13, kapitel 3) x Korrosionsskyddsbehand-ling Korrosionsskyddsbehandla hydraulenhet. (Se Förebyggande underhåll flik 12, kapitel 5) x Oljenivå Fäll ned masten om den är i serviceläge eller om den är helt rest. Fäll upp stödbenen. Kontrollera oljenivån. (Se Förebyggande underhåll flik 10, kapitel 2).

10 Vårdsystem FM M Sida 10 av 16 Antennanläggning 6.01 x Korrosionsskyddsbehandling Korrosionsskyddsbehandla masten. (Se Förebyggande underhåll flik 12, kapitel 4) x Radarradom Kontrollera radarradom med avseende på sprickor och yttre skador x Takantenner, 2 st Kontrollera koaxialanslutningarna så att de inte är oxiderade och hållare så de inte är spruckna x Vridbord Kontrollera att: - antennen lätt kan vridas runt utan störande missljud - jordflätor är hela och fastsatta - rost inte förekommer x Vridbord, olja Kontrollera vridbordet avseende oljeläckage (se Förebyggande underhåll flik 9, kapitel 1) x Vridbord, olja Byt oljan i vridbordets växellåda (se Förebyggande underhåll flik 13, kapitel 2) x Antenn Byt antennens luftfilter (se Förebyggande underhåll flik 12, kapitel 1) x Antenn Rengör antennen invändigt (se Förebyggande underhåll flik 13, kapitel 1)..

11 Vårdsystem FM M Sida 11 av 16 Radarhydda invändigt 7.01 x Dörrar, lås, utrustningshållare, golvmatta Okulärkontrollera x Hyllor, stolar Okulärkontrollera. Apparatutrymme 7.03 x Radarenhet Anteckna drifttider för glödspänning och högspänning TWT. Okulärkontrollera frontluckans EMC-skydd x Kablage Kontrollera kontakter, kablar och jordflätor x Radiostativ Okulärbesiktiga radiostativets - fästen - hållare - kablar - kontakter. Operatörsutrymme 7.06 x Fastsättning 7.07 x Belysning Okulärbesiktiga 7.08 x Kablage Okulärbesiktiga kablage. Kontrollera att samtliga kontakter är felfria x Dieselvärmare Rengöring, kontroll av flamsensor och glödstift x Databehandlingsenhet Byt luftfilter (se Förebyggande underhåll, flik 6, kapitel 4)

12 Vårdsystem FM M Sida 12 av 16 Funktionskontroll Radarhydda utvändigt 8.01 x Jonpump Spänning, indikering på elverkspanelen samt i radarenheten. Elverk 9.01 x Oljetrycksvakt Jorda stationen och vrid på driftomkopplaren. Kontrollera att lysdiodens oljetrycksvakt tänds. Starta elverket. Kontrollera att lampan släcks x Generatorspänningar 50 Hz V vid tomgång och fullast (full last = stn i sändning + antennrotation + all värme på + belysning) x Batteri, spänning 28+0,75 V x Kylsystem Kontrollera att blåslampsvärmarens cirkulationspump roterar vid tillslag x Motorljud Lyssna efter onormalt motorljud x Belysning, elverksutrymme Funktionskontrollera 9.07 x Handpump, bränsle Funktionskontrollera 9.08 x Inre elverkspanel Lamptest

13 Vårdsystem FM M Sida 13 av x Jordfelsbrytare Jordfelsprov 9.10 x Nödstopp, elverk Funktionskontrollera Hydraulsystem x Manövrering av hydda och mast Gruppera stationen. Kontrollera funktionen på stödben och mast x Hydraulsystemets nödstopp Funktionskontrollera. (Se Förebyggande underhåll flik 11, kapitel 9). Antennanläggning x Säkerhetsbrytare på hyddtak Starta antennrotationen. Slå från säkerhetsbrytaren på hyddans tak. Se efter att antennen slutar rotera. (Se Förebyggande underhåll flik 11, kapitel 7) x Ljud vridbord Lyssna efter missljud när antennen roterar.

14 Vårdsystem FM M Sida 14 av 16 Radarhydda invändigt x Kylenhet (RC) Funktion, onormala ljud x Dieselvärmare Kontrollera att dieselvärmaren ger värme. Kör den minst 10 minuter. (Se Förebyggande underhåll flik 9, kapitel 7) x Klimatenhet (AC) Kontrollera termostaten. a ge kyla när den vrids moturs och värme när den vrids medurs x Värme och rökdetektor Kontrollera x Belysning Kontrollera funktion på armaturer (4 st) och vägglampa (6 st) x Vägguttag Mät spänningen på samtliga fyra uttag, ,5 V. Kontrollera jordfelsskyddets funktion i vägguttagen, med en jordfelstestare max 30 ma x Kraftfördelningsenhet 2 Spänningsmätning 29,5V +0,1V. (Se Förebyggande underhåll flik 12, kapitel 8). Manövrering x Rullboll Kontrollera funktionen på de tre rullbollarna x Manöverpaneler Kontrollera funktionen hos samtliga knappar på samtliga manöverpaneler.

15 Vårdsystem FM M Sida 15 av 16 Radar Samband x Systemtillsyn av TS-9000 Enligt aktuell utgåva av TO UF Samband x Headset Funktion x Reflekterad effekt i radioantenner Krav: SVF <3,5. inkl. kablage x Samband under marsch Funktionskontrollera Övrigt x Tillbehör enligt tillbehörslista Inventering x Publikationer Aktuella utgåvor x Kontrollbok Konroll x Tillsyner enligt bevakningskort Kontroll. Unde23, M7102-XXXXXX BEV.KORT UNDE 23

16 Vårdsystem FM M Sida 16 av x Modifieringsstatus/TO-läge Anteckna modifieringsläge. x x Brandsläckare Översyn, samt anteckna senaste kontroll x* Mätinstrument *) Tidsperiod, se TO nedan. Siffer-URI-meter TO UF UHMAT Oscilloskop TO UF UHMAT x* Momentnycklar TO UF UHMAT TO UF UHMAT TO UF UHMAT Smörjning x x Smörjning enligt gällande smörjschema, särskild tillsyn och grundtillsyn

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 Vårdsystem FM M7782-130223 Sida 1 av 11 TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Terrängbil 30 samtliga versioner Terrängbil 40 samtliga versioner Terrängbil 45 samtliga versioner

Läs mer

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Vårdsystem FM M7782-020141 Sida 1 av 9 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Allmänt Detta GT-schema behandlar grundinstallation för aktuellt system. I samband med kontrollen

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP Vårdsystem FM M7782-4537 Sida av 8 AK Log MS 562:0FMV6439-46: MVSCHG TANKBIL2 20-0-04 TANKBIL 2 FPL-HKP MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FOTOMATERIEL ALLMÄNT För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Förekommer vid A M F V Hantering och transport

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 HYDROFONSYSTEM 301 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 SE INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 GRATTIS TILL ER NYA HUSBIL. Vi gratulerar till ert val av husbil. Ett val som ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att KABE Travel

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 2420317080 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! +33 (0) 4 77 29 24 24 - Fax +33 (0) 4 77 31 28 11 EMail : Haulotte

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 MOS SE 0320-1 M10192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

I. FÖRORD. Kära Dinli förare: I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan 20-30 sekunder

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Maskinskador på jordbrukstraktorer. vad går sönder och varför?

Maskinskador på jordbrukstraktorer. vad går sönder och varför? 86 Maskinskador på jordbrukstraktorer vad går sönder och varför? Maskinskador på jordbrukstraktorer vad går sönder och varför? Reparationer och underhåll av traktorer utgör en stor utgift, cirka 10 procent

Läs mer

Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900

Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900 Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900 2012-1 NEPTUN ÅNGDUSCHKABIN 900 Garanti och Instruktionsbok Utvecklad och designad av Neptun Bad & Spa HELSINGBORG, SWEDEN Sida 1 Råd gällande el-installation

Läs mer

Utläggare F 161 W Typ 656

Utläggare F 161 W Typ 656 DRIFT & SKÖTSEL Utläggare F 161 W Typ 656 Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: D900981416 03-0107 656... nvänd bara originalreservdelar llt fån samma

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Checklista för periodiskt besiktning av mobila personlyftar

Checklista för periodiskt besiktning av mobila personlyftar Hjälpmedelsinstitutets förslag till: Checklista för periodiskt besiktning av mobila personlyftar OBS! Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyfttillverkaren gäller i första hand och denna checklista

Läs mer

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 600 Artikelnr 8050 Ändrad 07 Giltig från 000 REAL Mobil 600 är en eldriven inomhusrullstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade modellbeteckningar

Läs mer

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Värmepump Drift- och skötselanvisningar Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Avsedd användning...2 1.2 Säkerhetsföreskrifter...2

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Definitioner... 1 2 kap. Genomförande av kontrollbesiktning... 5 Allmänt...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer