Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör Styrelseledamöter Ersättare Övriga funktioner Arbetsutskott Revisorer Revisorersättare Valberedning KPR PRO-kontakt Studiekommittén Resekommittén Aina Myrberg Olle Andrèasson Ted Östholm Anita Lööf Jan Erlandsson Gunnar Åkerström Boel Fredriksson Bill Jansson t o m Harriet Holmgren Ing Britt Holmblad Birgitta Eriksson Birgitta Siggelin Arne Wikegård Aina Myrberg, Olle Andrèasson, Ted Östholm, Anita Lööf Börje Mattsson och Bernt Eriksson Tommy Lindholm och Pia Strandh Kerstin Wadelius och Britt Andersson Ordinarie ledamöter: Olle Andrèasson, Hans Molin, Margot Larsson Ersättare: Elsie Cortan, Gunnar Åkerström, Leisy Nilsson Styrelsen Jan Erlandsson, Harriet Holmgren, Maj-Lis Svedin Nordling Ingemar Persson, Boel Fredriksson, Berith Eriksson

2 Boulekommittén PRO-Vetarna Integrationsansvarig Tommy Wendin, Rune Nordström, Bengt Jakobsson och Karl-Erik Sedvall Ing Britt Holmblad, Britt Andersson och Lena Uddbäck Styrelsen Föreningslokal/expedition Samorganisationen hyr kontor och sammanträdesrum i Gävle Folkets Hus. Samorganisationen har en anställd, kanslist Lena Kuusinen, som har en halvtidsanställning (50 %) på expeditionen. Samorganisationen har bidrag i form av trygghetsanställning från Arbetsförmedlingen. Ekonomi Den ekonomiska berättelsen redovisas särskilt. Styrelsens förslag till årsmötet är att årets resultat uppgående till 3 056,08 kronor överförs till balanserade vinstmedel som därmed uppgår till ,18 kronor. Samorganisationen har avsatta medel som ska användas till utbildningar med mera. Detta belopp uppgår till kronor. Medlemsfrågor Antal medlemmar Den 31 december 2013 var antalet medlemmar inom Samorganisationen 5017 varav 4764 huvudmedlemmar och 253 föreningsmedlemmar. Vi har fortfarande minskat antal medlemmar men betydligt färre än året innan, vilket framgår av tabellen. Procentuellt har vi minskat med en halv procent. Antal medlemmar per Totalt Därav huvudmedlemmar Därav föreningsmedlemmar Förändring mot föregående år Förändring i procent ,52 % ,24 %

3 PRO-kontakt Ingen verksamhet har bedrivits från Samorganisationen. Integration Ingen verksamhet har bedrivits under året. Vår avsikt är att det ska ske under Bidrag för detta har beviljats av kommunen. Mötesverksamhet Styrelsemöten Under året har hållits 10 protokollförda sammanträden, det konstituerande sammanträdet inräknat. Arbetsutskottet har haft 10 protokollförda sammanträden. Däremellan har styrelseledamöter haft informella kontakter via e-post, besök på expeditionen och telefon. Årsmöte 2013 års årsmöte hölls måndag den 18 mars på Vävaren i Strömsbro. Värd var PRO Strömsbro/Stigslund som hälsade oss välkomna och presenterade sin förening. Mötesordförande var Sune Eriksson från PRO distriktet. Avtackade med blommor blev Mari-Anne Söder, Hans-Göran Kjellin och Eva Olsson som avgick ur styrelsen. Strömsbro/Stigslunds teatergrupp Filurerna uppträdde för oss under kaffet. Höstmöte Höstmötet genomfördes måndag 21 oktober på Forellen i Sätra. Börje Enocson valdes till mötets ordförande. Under mötet fastställdes verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret Sätras Cittragrupp underhöll i pausen. Ordförandeträffar Samorganisationen har genomfört två ordförandeträffar under Den första genomfördes den 2 april. Åtta föreningar deltog i den träffen där man diskuterade öppet och fritt om funderingar inom föreningarna. Andra ordförandeträffen ägde rum 19 november med 10 föreningar representerade. Här var distriktets ordförande Sune Eriksson, PRO-kontakt Solveig Olsson och Roland Mähl inbjudna för info. Kommittéerna KPR Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och styrelser och nämnder i Gävle kommunkoncern. KPR:s uppgift är Att vara remissinstans för frågor som rör äldre i kommunen

4 Att ge pensionärsorganisationerna möjlighet att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter, särskilt verksamheter som berör äldre i samhället Att ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta pensionärsorganisationernas synpunkter i ett tidigt skede Att ge kommunkoncernens styrelser och nämnder möjlighet att informera om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för kommunens pensionärer. Sammansättning Kommunala pensionärsrådet består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen utser en ledamot, tillika ordförande, samt en ersättare. Omvårdnadsnämnden och Tekniska nämnden utser en ledamot och en ersättare vardera. PRO:s Samorganisation utser tre ledamöter och tre ersättare, övriga pensionärsorganisationer (SPF, SPRF, SKPF, RPG och FSP) utser en ledamot och en ersättare vardera. Mandatperioden för rådet sammanfaller med mandatperioden för kommunens nämnder. Arbetsformer På tisdagen veckan före KPR-mötet hålls en beredning som förbereder ärenden och föreslår dagordning. Beredningsgruppen består av två pensionärsföreträdare samt kommunföreträdare. Torsdagen veckan innan träffas företrädarna för PRO för interna överläggningar och då är samtliga PRO-medlemmar välkomna att delta. Dagen därpå, på fredag, träffas företrädarna för samtliga pensionärsorganisationer. Sammanträden Under 2013 har KPR haft sex sammanträden. Protokoll från sammanträdena är offentliga och finns tillgängliga på kommunens webbplats. Studiekommittén Samorganisationens studiekommitté har som sitt uppdrag att samordna de aktiviteter som varje förening själv inte kan anordna samt stötta och informera föreningarnas studieorganisatörer. Kommittén har sammanträtt sex gånger under året och har haft två möten med föreningarnas studieorganisatörer för information och diskussion. Under året har kommittén organiserat och i samverkan med ABF drivit studiecirklar i PROsIT samt datorcaféer i egen regi. För att få mer homogena grupper har cirklarna drivits i tre nivåer. Under våren har vi erbjudit: Steg 1, för definitiva nybörjare, i Bomhus Folkets Hus Steg 2, för dem som har lite datorvana, i ABF:s datorsal Steg 3, för dem som har datorvana och vill repetera, i ABF:s datorsal. Cirklarna har haft ca 30 deltagare sammanlagt.

5 Ett datorcafé har drivits i Bomhus Folkets Hus. Cirkelledare har varit våra egna: Irene Lundin, Gunnar Häll, Björn Pettersson, Gunilla Erbell samt ABF:s Anna Larsson. Datorcaféet har skötts av Irene Lundin, Gunnar Häll och Harriet Holmgren. Under hösten har steg 1 steg 3 erbjudits med sammanlagt ca 40 deltagare. Förutom datorcaféet i Bomhus har vi öppnat ett i ABF:s lokaler under ledning av Peter Widebäck. Helge Kvick har ersatt Gunilla Erbell som cirkelledare och Peter Widebäck från ABF har anslutit till gruppen. Innan cirklarna har startats har vi bjudit in till information och diskussion på Sjömanskyrkan vår och höst. Vid utvärdering och planering med cirkelledarna har framkommit att trots indelningen i tre steg är grupperna fortfarande inte tillräckligt homogena. Inför 2014 kommer därför förändringar att genomföras. Studiekommittén arbetar vidare med Mer levande med åren. Hittills har man inte funnit ett innehåll och en modell som attraherar våra medlemmar. Studiekommittén har även diskuterat vilken roll man ska ha för att stötta styrelserna i deras arbeta med PRO:s grunddokument. Eftersom distriktet och ABF har sjösatt projektet 3 gemensamma utmaningar avvaktar man tills vidare sin roll i det arbetet. Resekommittén Resor är en stor del av PRO:s verksamhet. Under året har Samorganisationens resekommitté samlat reseledarna inom föreningarna till flera möten och diskuterat hur man ska få fart på samarbetet mellan de 12 föreningarna. Resekommittén har erbjudit ett stort antal kortare och längre bussresor samt kombinationen Flyg-Buss. Intresset har varit blandat. Fem av de 12 planerade resorna har genomförts med blandat deltagande. Tyvärr har samarbetet inte fungerat som vi önskat, vi har tvingats annonsera en del och fått ta med utomstående för att kunna genomföra vissa resor. Så här beskriver resekommitténs sammankallande de resor som genomförts 1. Torsdag 14 mars och fredag 10 maj - Besök på Cirkus i Stockholm för att njuta av Jerry Williams Farewell-show. Jerry Williams 70 år i livet och 50 år i rocksvängen. Det blev en resa genom åren som skapade artistlegenden Jerry Williams med Jerrys favoritorkester, dansare, sångare och skådespelare. En suverän kväll där vi minns hans Stockholmssnack, njutbara låtar och hans ORK. Vi avslutade med att före hemresan gå på restaurang och njuta av en god teatersupé Solliden, Haga Forum maj - Kryssning med Cinderella. Alltid trevligt och behagligt resmål. Vi var 50 personer som reste tillsammans med deltagare från Bomhus, Brynäs, Hille, Strömsbro/Stigslund. En bekväm och roande resa med god mat och dryck, trevligt ressäll-

6 skap, god underhållning, tillgängligt och passar alla. Cinderella ett mycket trevligt fartyg. Vacker resa genom en av världens vackraste skärgård juli - Weekendkryssning med Birka Paradise. Bornholm, Köpenhamn och Gotland. Vi besökte Rönne på Bornholm, Köpenhamn samt vår egen medeltidsstad Visby. Vi kryssade under natten och vid de olika strandhuggen fanns möjlighet att följa med på rundturer med intressanta upplevelser. En härlig kryssning med allt som hör till. Sköna hytter, god mat och dryck, trevlig underhållning, dans och shower, sol och bad, lite lat och lyxig tillvaro. God service trevliga och glada medresenärer. Det var fullt på fartyget, vi var i vårt sällskap ca 25 personer. En resa med mersmak och kan rekommenderas. 4. Torsdag 22 aug - Torsåker-Gysinge. Vi reste på dagtur till Torsåker med första stopp vid en av större landsortskyrkorna i landet. Vi fick möte med en trevlig och kunnig pensionär som var vår guide. Han berättade intressant om kyrkan, järnets landskap, mycket uppskattat. Därefter följde förmiddagskaffe med smörgås vid café Hönshuset. Härefter styrdes färden mot Gysinge där vi gör besök vid Naturum Färnebofjärden inrymt i en gammal stallbyggnad. Vår guide berättade om nationalparken. Vi vandrade bland alla byggnader, åt lunch vid PRO-restaurangen, handlade i Krokiga Smedjan samt innan hemfärden drack vi eftermiddagskaffe på café Nyfiket. Vi var 30 personer som reste tillsammans. Blev en trevlig uppskattad dag augusti - SPA-resa till Pärnu i Estland. En behaglig och skön resa till medicinal SPA-hotel i Tervis. Vi blev undersökta av svensktalande läkare och därefter tilldelades vi lämplig behandling. Tre behandlingar per dag, bl a massage, ört-pårlebad, magnetterapi, paraffinvattengympa, gymnastik, gyttjebad. Simhall med bastu. Vi serverades frukost, lunch och middagsbuffé varje dag. En dag åkte vi på guidad rundtur i Pärnu. Fullt program varje dag. Vi njöt, byggde på vår hälsa, tog promenader efter stranden och de vackra parkerna. Vi reste med färja T/R Stockholm-Tallin. En verklig hälsoresa. Passar alla, njutbar friskvård. PRO-vetarna Till årets tävlingar i PRO-vetarna hade fem föreningar anmält lag, PRO Bomhus, PRO Hille, PRO Norrsundet, PRO Sätra och PRO Valbo. Det är alltid lika intressant att träffa dessa lag och se hur mycket kunskap det finns bland alla som säger att de ingenting kan. I år var det PRO Sätra som drog det längsta strået och tog sig ända till regionfinal i Kvarnsveden. Efter flera utslagsfrågor förlorade man med en poäng mot PRO Kultur från Uppsala. Vid PRO-vetartävlingarna finns det en grupp som det inte talas så mycket om men som hörs desto mer. Det är de som gör alla dessa mycket kluriga hejaramsor. Det är en grupp som kan få till det. Önskvärt vore om flera föreningar kunde få fram lag att delta.

7 Boule-kommittén Seriespel i Samorganisationens regi anordnades 10 oktober mars lag från föreningarna i Gävle deltog i tävlingen som omfattade 21 omgångar. Segrade gjorde Valbos lag 2 med 44 poäng och kvot 213, bestående av Karl-Erik Sedvall, Ingemar Thimmerholm och Olle Wahlman. Tvåa blev Valbos lag 3 med 44 poäng och kvot 193, bestående av Tore Hedlund, Ola Nöjd och Gunvor Dahlund. Trea blev Hilles lag 19 med 43 poäng och 239 i kvot, bestående av Kalle och Gertie Söderlund och Ove Blomqvist. Avslutning med prisutdelning ägde rum fredag 22 mars kl i Boulehallen med mat och dryck och trevlig samvaro. Pengar till pokaler och medaljer kommer dels från deltagande lags föreningar, dels från Samorganisationen. En ny turnering startade hösten 2013 och avslutas våren 2014, där 24 lag deltar med 23 omgångar. Övriga aktiviteter Vår Ruset Friskvård kan ta sig många uttryck. Vår Ruset, som är en löparfest för kvinnor, handlar om att springa, jogga, lunka eller promenera fem km i sin egen takt runt en utmärkt bana med start och mål i Regementsparken. Det är en form av friskvård som Samorganisationen beslutat att stödja genom att sponsra med 50 kronor för alla deltagande medlemmar från föreningarna inom Samorganisationen. Vår Ruset gick av stapeln den 23 maj. Totalt var det 47 PRO-medlemmar från Gävle-föreningarna som deltog. Seniorkonsert Pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SPRF, SKPF och RPG arrangerade i samarbete med Gävle Konserthus även i år en konsert för alla sina medlemmar. Evenemanget gick av stapeln den 19 oktober på Konserthuset. Det var nästan 700 personer som kom och lyssnade på prästen Rikard Berggren och därefter kom Symfoniorkestern in och spelade under en dryg timmes tid. Publiken deltog i ett par allsånger vilket var uppskattat. Musikstyckena presenterades av dirigenten Åke Hillerud som var på gott berättarhumör. Återigen en mycket uppskattad tillställning som återkommer nästa höst. Sångarträff orsdagen 3 oktober anordnade Samorganisationen för fjärde året en sångträff för lokalföreningarnas körer och sånggrupper. Sju föreningar deltog. Det var ca 220 personer samlade i Stora Salongen på Gävles Folkets Hus varav drygt 120 stycken var publik. Det blev en mycket uppskattad eftermiddag för såväl sångkörernas deltagare som för den sjungglada publiken!

8 Hemsidan Under september lanserade PRO-riks en ny hemsida, vilket har inneburit att alla underorganisationer inom PRO har fått göra om sina egna hemsidor. Samorganisationen har tagit fram sin nya hemsida under hösten. Några träffar med föreningarnas webbredaktörer har inte skett under Konsumentfrågor Våra föreningar har även 2013 deltagit i PROs årliga prisundersökning. Totalt undersöktes priserna i 11 livsmedelsbutiker. Det borde ha varit närmare 20. Samorganisationen är inte direkt involverad i prisundersökningarna, det sköts av distriktet. Det vore önskvärt att fler föreningar engagerade sig i konsumentfrågorna.

9 Slutord Verksamhetsåret 2013 har på många sätt varit ett bra år. Vi har genomfört många aktiviteter som varit väldigt givande. Sångarträffen och höstfesten i Konserthuset blev lyckade tillställningar. Studiekommittén har varit mycket aktiv och gjort fina insatser under året, inte minst för att motarbeta det digitala utanförskapet. Resekommittén har energiskt och engagerat drivit reseverksamheten även om det ibland har varit svårt att fylla bussarna. Som framgår av avsnittet om KPR har Samorganisationens representanter drivit och bevakat ett stort antal lokalpolitiska frågor av betydelse för våra medlemmar. En av våra föreningar, PRO Andersberg, upplöstes i början av året, vilket naturligtvis är beklagligt. Orsaken var att man inte lyckades återbesätta styrelsen sedan flera nyckelpersoner med ålderns rätt lämnat densamma. Vi har dock lyckats behålla huvudparten av medlemmarna genom att de gått till andra föreningar, vilket är positivt. Bra är också att de aktiviteter som man haft tidigare nu drivs vidare inom annan förening. I likhet med flera andra organisationer inom och utanför PRO har vi tappat medlemmar men, som framgår av statistiken, betydligt färre än tidigare år. Vi har gjort en rekryteringsinsats After Work som måste betecknas som framgångsrik. Kanske ska vi kunna vända på trenden. Slutligen vill Samorganisationens styrelse tacka för det gångna årets insatser av anställda och förtroendevalda inom PROs alla verksamhetsområden. Vi ser fram emot ett utvecklande och gott verksamhetsår Gävle i februari Aina Myrberg. Anita Lööf. Jan Erlandsson. Olle Andréasson Gunnar Åkerström Harriet Holmgren Ted Östholm Boel Fredriksson

10 Innehåll Styrelse med mera... 1 Styrelsen... 1 Övriga funktioner... 1 Föreningslokal/expedition... 2 Ekonomi... 2 Medlemsfrågor... 2 Antal medlemmar... 2 PRO-kontakt... 3 Integration... 3 Mötesverksamhet... 3 Styrelsemöten... 3 Årsmöte... 3 Höstmöte... 3 Ordförandeträffar... 3 Kommittéerna... 3 KPR... 3 Studiekommittén... 4 Resekommittén... 5 PRO-vetarna... 6 Boule-kommittén... 7 Övriga aktiviteter... 7 Vår Ruset... 7 Seniorkonsert... 7 Sångarträff... 7 Konsumentfrågor... 8 Slutord... 9

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N F Ö R E N I N G E N Stockholms Forum Förvaltningsberättelse för år 2013 Stiftad 1866 FÖRENINGEN STOCKHOLMS FORUM Nybrogatan 18, Stockholm Tel.nr 661 02 88 Plusgiro nr 1976-0. DIREKTION CERVIN TOMMY ORDFÖRANDE

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. foto: ingvar karlsson PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vi efterlyser fler cirkelledare och nya festfixare

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer