Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015"

Transkript

1 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015

2 Stockholmsregionens Europaförening Bildades 2011 (tidigare SEU) Varför? EU viktigt, 60% av fullmäktige dagordning Syfte: Ideell sammanslutning med uppgift att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen och därmed Stockholm Mälarregionens intressen genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska Unionen Hur? Föreningsstyrelsen bestämmer strategisk inriktning, prioritiering och Stockholmsregionens ståndpunkt i de prioriterade frågorna Ger i uppdrag åt bolaget att utföra verksamheten i årlig VP

3 Stockholmsregionens Europaförening Vilka frågor? EU:s initiativ där tvingande lagstiftning, gränsvärden, harmonisering och gemensamma regleringar eller lagförslag utgör hot eller möjligheter samt får stora ekonomiska konsekvenser för Stockholmsregionen Inre marknad ex: offentlig upphandling, statsstöd, momsregler Miljö och klimat ex: luft, buller, energieffektiviseringar, miljötillsyn, infrastruktur för alternativa bränslen, resurseffektivitet i byggnader Forskning och innovation ex: Horisont 2020, kliniska prövningar, dataskyddsförordningen Transport och infrastruktur ex: TEN-T, CEF, ITS, stadstransportpaket Övrigt - Sammanhållningspolitiken, Östersjöstrategin, Översyn av EU2020 strategin och Urbana agendan

4 Stockholmsregionens Europaförening Endast bevakning och rapportering (ej påverkan) Folkhälsa Hälso- och sjukvård Sociala frågor Arbetsmarknad Omsorg Utbildning Kultur & turism Öppna samordningsmetoden, dvs ej lagstiftningskompetens hos EU, men gemensamma mål, organiserat erfarenhetsutbyte, EU program och fonder

5 Särskilda medlemsuppdrag Studiebesök (exempel) Studieresa till Hamburg för Mimer AB, Västerås stad Studiebesök till Bryssel Kommunjurister Stockholms län Studiebesök till Bryssel Lärare på Lidingö Studieresa till London för skolledare i Stockholms län Studiebesök till Bryssel, Stockholms stad trainee program Studiebesök till Bryssel, TMR SLL Studiebesök till Bryssel, Sala kommun Studiebesök till Bryssel Västerås stad Studiebesök till Bryssel Tierps kommun Studiebesök till Bryssel och Gent, Stockholms läns kommundirektörer Evenemang i Bryssel (exempel) Grow smarter konferens på kontoret (13 januari) Islenet möte (Gotland 14 januari) Treregionevenemang kring Horisont 2020 SLL/VGR/Skåne (28-29 jan) ERRIN event kring smart cities (13 feb) Intelligent science (Uthyrning, 4-5 mars) SKL utbildar svensk energipersonal (19 mars) SKL och SVEREG konferens med 80 deltagare från regionen (25-26 mars) Baltic flows, länsstyrelsen (20-21 april) Energimyndigheten och energidepartmentet programmöte horisont 2020 (4 maj) Besök till kontoret (exempel) Socialdemokraterna i Södertälje, KTH, Uppsala kommun, Region Örebro, KI och SLL, Svensk bankförening, Eskilstuna, mfl, mfl Intressebevakning utöver beslutad verksamhetsplan Stokab SVB

6 Situationsrapport 2015 En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner Bra rutiner och med och påverkar Kommissionen ringer Stockholm! Superregion enligt Eurostat Duktig och seriös partner (ex. Kommissionen, London, Berlin och Stockholm evenemang 18 juni kring Smart infrastrukturplanering i storstadsregioner, Svenska EUrepresentationen söker partner kring jämställdhet) Men helt nytt politiskt landskap i EU efter valen

7 EU:s planer för 2015 Junckers 100 första dagar för sista-chansen-kommissionen har passerat antingen vinner man tillbaka EU:s medborgare, minskar arbetslösheten och ger unga människor ett europeiskt perspektiv eller så misslyckas man. lyckats hålla lagstiftningsagendan ren genom att komma med färre men mer relevanta förslag Under 2015 planerar man för 25 nya initiativ samtidigt som 80 initiativ kommer att dras tillbaka Det kan jämföras med den förra kommissionen som under 2010 hade 316 nya initiativ och bara drog tillbaka 22. Sju vice kommissionärer som bildar projektgrupper t.ex. den digitala inre marknaden, energiunionen och sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, etc.

8

9 EU:s planer för 2015 Ett program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring med tio prioriteringar: 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investering 2. En sammankopplad digital inre marknad 3. En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik 4. En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas 5. En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union 6. Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med Förenta staterna 7. Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende 8. Mot en ny migrationspolitik 9. En starkare global aktör 10. En union i demokratisk förändring

10 Digitala inre marknaden Kommissionens förslag för en digital inre marknad Genom att skapa en sammankopplad digital inre marknad kan vi öka tillväxten med upp till 450 miljarder euro och 3,8 miljoner nya jobb i Europa Anpassa upphovsrättsreglerna till den nya tekniken. Förenkla konsumentreglerna för e-handel och e- tjänster. Göra det lättare för innovatörer att starta företag. Öka människors IT-kompetens.

11 Digitala inre marknaden Dataskyddsförordningen Förslaget presenterades 2012, ersätter svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftar till att harmonisera. Hantering av personuppgifter för hälso- och sjukvård samt vetenskapliga ändamål. SEK har hjälpt SLL och KI att uppvakta rådet och europaparlamentariker Möjlighet att påverka framåt genom att lyfta de behov forskning samt sjuk- och hälsovård i hanteringen av data. Karolinska institutet och Stockholms läns landsting arrangerar seminarium i Bryssel

12 Digitala inre marknaden Kommissionens förslag för en digital inre marknad Frågor med påverkan på lokal och regional nivå: Ny E-förvaltningsstrategi Once only principle, sammankoppling av offentliga register. Börjar med pilotprojekt. Gemensamma standarder inom e-hälsa, transportplanering och energi E-upphandling, harmoniserade e-signaturer, Single Digital Gateway ex. företagslotsar Digitalisera samhällsservice Möjlighet att synas och visa upp goda exempel

13 Rättvisa och grundläggande rättigheter Utsatta rörliga EU-medborgare Kommissionen påverkar Rumänien för att öka absorberingsgraden av strukturfonderna har haft effekt Inga nya initiativ från kommissionen Roma-strategin, bästa praxis, diskrimineringsdirektivet Seminarium i Europaparlamentet med de sex kommande EU-ordförandeländerna, 6 juni Fortsatt bevakning av frågan

14 Cirkulär ekonomi Paket antaget i juli 2014, drogs tillbaka till förmån för mer ambitiöst förslag i slutet av året Revidering av avfallsdirektivet ingår Färdplan publicerad + samråd publiceras idag! Eventuellt skärpta lagstiftningsmål på avfallsområdet att vänta Meddelande om resurseffektivitet i byggsektorn Familjebostäder har varit i Bryssel och träffat kommissionen ang. byggvarubedömning

15 EU:s luftpolitik Europaföreningen har utövat påverkansarbete och fått gehör för sina synpunkter. Luftkvalitetsdirektivet har inte öppnats upp. Inga skärpta gränsvärden för partiklar, mer fokus på utsläpp från källan. En del av paketet rör utsläppsminskningar från medelstora förbränningsanläggningar. Förslaget kan få konsekvenser för regionen.

16 Energiunionen och energieffektiviseringsmål Samråd sommaren 2013 där Europaföreningen deltog Utvärdering av energieffektiviseringsdirektivet pågår f.n. - Sverige har fått kritik Energieffektivisering allmänt högprioriterat möjlighet till inspel från regionen samt finansiering ur EU:s fonder och program

17 EU:s urbana agenda Bakgrund Finns behovet? Hur ska den se ut? Hur ska den fungera? Svar inskickat från Europakontoret baserat på tidigare välkända ståndpunkter Inga lagstiftande åtgärder Sammanställning av samrådssvaren kommer i juni

18 Hösten 2015 och vägen framåt Landstinget + KI seminarium om dataskyddsförordningen Seminarium med Stokab och andra regioner om fiberutbyggnad i Europa Event med Stockholm Visitors Board Många besök, t.ex. Stockholms läns KSO:er, Arbogas kommunledning, Lidingö m.fl.

19 Hösten 2015 och vägen framåt Färre initiativ färre yttranden? Positionera Stockholmsregionen ännu mer i Bryssel? Region Västmanland, Region Uppsala? VP 2016 beslutas tillsammans med budget på decembermötet

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET 2011 4 4. EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015.

Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015. 1 (5) Till Sveriges Kvalitetskommun 2015 Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015. För tredje gången ansöker Eskilstuna om att bli Sveriges

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer