SEB:s aktiesparprogram 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB:s aktiesparprogram 2008"

Transkript

1 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan ska vara SEB tillhanda 22 september Om du behåller aktierna i tre år får du kostnadsfritt en aktie för varje aktie som köpts för ditt månadssparande. Du kommer att bli förmånsbeskattad för värdet av de aktier du får kostnadsfritt. Ditt deltagande i aktiesparprogrammet är inte låst. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande genom att sluta månadsspara respektive genom att sälja dina aktier. Om du bestämmer dig för att delta i SEB:s aktiesparprogram 2008 fyller du i avtalet, skriver under och skickar in i det bifogade kuvertet. Avtalet måste vara SEB tillhanda senast den 22 september De senaste nyheterna och uppdateringarna hittar du alltid på intranätet under Employee Self Service och på aktiesparprogrammets extranät som har adressen (användarnamn: sharesaving1, lösenord: sebshare2). Sweden R

2 Innehåll SEB:s aktiesparprogram 2008 i korthet Inledning från SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg 5 Syftet med SEB:s aktiesparprogram 6 Bekanta dig med aktiesparprogrammet 7 Så här fungerar aktiesparprogrammet 8 Dina aktier 10 Tidslinje 10 Risker 11 Beskattning 12 Insiderstatus 12 Exempel 13 Frågor och svar 14 Om deltagande i aktiesparprogrammet 14 Om aktierna 15 Om aktiesparprogrammet 16 Vad är en aktie? 17 Om SEB 18 Mer information 19 SEB-medarbetare i Norden, Baltikum, Tyskland, Luxemburg och Storbritannien inbjuds att delta i aktiesparprogrammet Reglerna är enkla. Du månadssparar från och med november 2008 till och med oktober 2009 ett belopp som dras direkt från din lön. För ditt månadssparande köps A-aktier i SEB vid fyra tillfällen under 2009 för din räkning. Behåller du aktierna under tre år och fortfarande är anställd inom SEB, så får du utan kostnad av SEB lika många aktier som köptes för din räkning tre år tidigare. Ditt månadssparande får motsvara högst fem procent av din bruttolön. Beloppet dras från varje nettolöneutbetalning efter skatt, från och med novemberlönen 2008 till och med oktoberlönen Vid fyra tillfällen under 2009, inom två veckor från publiceringen av varje kvartalsrapport, köps A-aktier i SEB för ditt månadssparande, så kallade sparaktier. Aktierna köps till då gällande marknadskurs. Vid vart och ett av de fyra sparaktieköpen startar en treårig kvalifikationsperiod. För att uppfylla villkoren i aktiesparprogrammet måste du under hela kvalifikationsperioden vara anställd inom SEB och behålla de sparaktier som köpts för din räkning. Då får du i slutet av respektive period utan kostnad en så kallad matchningsaktie för varje sparaktie som du har köpt. Du får den första matchningsaktien i början av 2012 och den sista i slutet av SEB sköter all administration kring aktiesparprogrammet, vilket innebär att månadssparande, sparaktieköp och matchning sker automatiskt. Skulle du vilja avbryta ditt månadssparande eller sälja dina aktier innan aktiesparprogrammet är slut, så kan du göra det när som helst. Om du bestämmer dig för att lämna SEB innan den treåriga kvalifikationsperioden löper ut förlorar du rätten till matchningsaktier, men behåller förstås de aktier som du redan har köpt. Värdet av matchningsaktierna som du får i slutet av den treåriga kvalifikationsperioden är en skattepliktig förmån. Aktiesparprogrammet är utformat för att skapa ett incitament att äga aktier i SEB. Precis som med alla investeringar i aktier finns det ett inslag av risk och det finns ingen garanti för att aktiesparprogrammet kommer att generera vinst eller att du i slutet av aktiesparprogrammet får tillbaka hela det belopp som du investerat. 2 3

3 Välkommen att investera i SEB:s framtid! Låt mig presentera aktiesparprogrammet 2008 Bästa SEB-medarbetare, som styrelseordförande och representant för SEB:s ägare är jag glad att kunna presentera vårt aktiesparprogram. Beslutet att införa det här programmet togs vid bolagsstämman den 8 april SEB:s ägare och styrelse är alla hängivna i vår ambition att utveckla SEB till den bästa banken i norra Europa. Vi vet att det är ditt och dina kollegors engagemang som avgör om vi kommer att lyckas. För att visa vår uppskattning, och för att ge dig en möjlighet att delta i SEB:s långsiktiga värdeskapande, inbjuder vi nu anställda i Norden, Baltikum, Tyskland, Luxemburg och Storbritannien att göra gemensam sak med oss och bli aktieägare i SEB. Vi erbjuder dig möjligheten att under ett år köpa SEB-aktier för upp till fem procent av din bruttolön. Efter tre år ger vi dig utan kostnad samma antal aktier som du har köpt förutsatt att du stannar hos SEB och behåller dina aktier under hela treårsperioden. Det här är vårt sätt att stärka länken mellan dina dagliga insatser och SEB:s långsiktiga resultat som helhet. Det är vår övertygelse att ett aktiesparprogram för anställda skapar en tydligare koppling mellan våra individuella ansträngningar och utvecklingen för SEB. Även om ett aktiesparande alltid är förknippat med risk, tror vi att ett sponsrat aktiesparprogram erbjuder en bra och långsiktig möjlighet att belöna våra anställda. Min familj har varit aktieägare i SEB i över 150 år. Många av oss har även arbetat i företaget, vilket jag tror har bidragit till att stärka vårt engagemang. Jag hoppas att det här programmet kommer att uppmuntra också dig att äga en del i det företag som du arbetar i, och jag hoppas förstås att din relation till SEB blir långvarig och framgångsrik. Med vänlig hälsning, Marcus Wallenberg Styrelseordförande 4 5

4 Syftet med SEB:s aktiesparprogram Bekanta dig med aktiesparprogrammet Vi på SEB bygger framtidens bank och försäkringsbolag. För att nå dit måste vi ha de bästa medarbetarna hängivna och skickliga personer med starkt driv och kunnande, som varje dag ger våra kunder lite mer än de förväntar sig. Som en del i vårt team spelar du en viktig roll i vår Road to Excellence-satsning. Därför vill vi erbjuda dig att dra nytta av SEB:s långsiktiga värdeskapande. Vårt företag bygger på långsiktiga, givande relationer. I över 150 år har företag med höga krav vänt sig till SEB med sina bankaffärer och människor med visioner och ambitioner har i generationer anlitat oss för finansiell rådgivning. Den viktigaste orsaken till det är SEB:s medarbetare. Ditt engagemang och dina kunskaper hjälper oss att lyckas i vårt mål att bli förstahandsvalet för våra kunder och att uppnå den bästa lönsamheten bland våra konkurrenter. Genom aktiesparprogrammet skapar vi en tydligare koppling mellan våra individuella ansträngningar och utvecklingen för SEB som helhet. Om vi alla arbetar mot samma mål och försöker göra skillnad för våra kunder varje dag kommer våra ansträngningar att ha en positiv effekt på resultatet och i det långa loppet även på aktiekursen. Syftet med aktiesparprogrammet är därför att skapa ett långsiktigt engagemang i SEB genom att ge alla oss som arbetar i banken ett incitament att äga aktier i företaget. Aktiesparprogrammet har som mål att förena medarbetarna över hela vårt företag, över nationsgränserna. Detta är en viktig del i att bygga Ett SEB. Tillsammans med den här broschyren har du fått de fullständiga villkoren för aktiesparprogrammet, ett avtalsformulär och ett svarskuvert. Läs igenom materialet noggrant innan du bestämmer dig för om du vill delta. Om broschyren och de fullständiga vill koren i något fall inte skulle stämma överens är det de fullständiga villkoren som gäller. Mer information finns dessutom på aktiesparprogrammets extranät som har adressen (användarnamn: sharesaving1, lösenord: sebshare2). Du hittar också informationen via intranätet under Employee Self Service. Så här deltar du i aktiesparprogrammet Du går med i SEB:s aktiesparprogram 2008 genom att fylla i och skriva under det bifogade avtalet som ska vara SEB tillhanda senast den 22 september Du kan delta i aktiesparprogrammet från start även om du är föräldraledig, sjukskriven eller har annan tjänstledighet som godkänts av SEB. Om du vill ansluta dig senare kan du påbörja ditt månadssparande från och med februarilönen 2009 eller junilönen Vill du delta från februari, så måste ansökan vara SEB tillhanda senast den 15 januari och sparbeloppet baseras på din månadslön i januari. Vill du delta från juni, så måste ansökan vara SEB tillhanda senast den 15 maj och sparbeloppet baseras på din månadslön i maj. Sparperioden upphör den 31 oktober 2009 för alla deltagare, oavsett när du började delta i aktiesparprogrammet. Mer information om hur du deltar vid en senare tidpunkt och ansökan finns på extranätet. Läs igenom broschyren och villkoren noggrant innan du skriver under avtalet. 6 7

5 Så här fungerar aktiesparprogrammet Sparbelopp Om du bestämmer dig för att delta i aktiesparprogrammet får du månadsspara upp till fem procent av din Kvalifikationsperiod Vid varje sparaktieköp börjar en treårig kvalifikations- När aktiesparprogrammet löper ut Aktiesparprogrammet 2008 avslutas när de sista matchningsaktierna har delats ut i november Inom tre Ändrade arbetsförhållanden Om du byter befattning inom SEB medan aktiesparprogrammet pågår, så påverkas i de flesta fall inte ditt månatliga bruttolön, beräknat på din lön i juni Med period. Under hela kvalifikationsperioden måste du månader därefter måste du flytta dina aktier till en deltagande i aktiesparprogrammet. Ett undantag är om uttrycket bruttolön avses i det här fallet din månadslön behålla dina köpta sparaktier och vara anställd inom privat depå eller sälja dem. du under sparperioden flyttar för att arbeta för SEB i ett före eventuella ytterligare utbetalningar, exempelvis semesterersättning, bonus eller provision, och före skatt och eventuella avdrag. Ange sparbeloppet du väljer på SEB för att få fortsätta delta i aktiesparprogrammet. Du är också kvalificerad att fortsätta delta om du går i pension eller får lämna SEB på grund av omorganisation Sälja och flytta aktier Du kan när som helst under kvalifikationsperioden, i land där SEB inte erbjuder aktiesparprogrammet. Du kommer då inte att kunna fortsätta ditt sparande men är fortfarande berättigad till matchningsaktier för de avtalsblanketten i hela kronor, minsta sparbelopp är 100 eller liknande, förutsatt att du behåller dina sparaktier. enlighet med SEB:s interna regler för aktiehandel, sälja aktier som köptes innan du flyttade. Om du överväger kronor. Skulle du ange ett sparbelopp som överstiger fem Läs mer om detta under avsnittet Ändrade arbetsför- dina sparaktier eller flytta dem till en egen depå. Du att flytta mellan SEB i två länder, så kan du läsa mer om procent av din månatliga bruttolön, så kommer det att hållanden nedan. står själv för eventuella avgifter som uppstår i samband hur du går tillväga på extranätet. justeras ner till fem procent av din månatliga bruttolön. Skulle du ange ett sparbelopp som är under 100 kronor, så kommer sparbeloppet att justeras upp till 100 kronor. Matchningsaktier Om du uppfyller villkoren under kvalifikationsperioden, med en sådan transaktion, mer information om dessa finns på extranätet. Om du bestämmer dig för att lämna SEB måste du antingen flytta dina aktier till din egen depå eller sälja Sparperiod Det sparbelopp som du valt dras från varje nettolön så kommer SEB att ge dig en A-aktie, kallad matchningsaktie, för varje aktie du har köpt för ditt månadssparande under sparperioden. Det innebär att du får matchnings- Du får inga matchningsaktier för de sparaktier som du väljer att sälja eller flytta under kvalifikationsperioden. Om du säljer eller flyttar sparaktier som du ännu inte dem. Du står själv för alla eventuella kostnader och är i detta fall inte berättigad till matchningsaktier. under sparperioden som löper från den 1 november aktier vid fyra tillfällen, de första i början av 2012 och har fått matchningsaktier för, tänk då på att aktierna från Om du under sparperioden går i pension eller måste 2008 till den 31 oktober Sparandet upphör om du de sista senast i november Om du har fått delar de olika sparaktieköpen har olika matchningsdatum. För lämna din anställning av organisatoriska skäl eller lämnar SEB eller går i pension. Skulle du vilja öka eller av aktier när sparkaktierna köptes, så får du även delar de sparaktier som köptes först kommer du att få match- liknande, så upphör ditt sparande när du lämnar SEB minska ditt månadssparande under sparperioden så kan av matchningsaktier. Du får aktierna utan kostnad av ningsaktier tidigare än för de sparaktier som köptes sist. men du är fortfarande berättigad till matchningsaktier du göra det från och med februarilönen 2009 (ändrings- SEB, men kommer att bli beskattad för förmånsvärdet. för de sparaktier som har köpts för din räkning. ansökan måste vara SEB tillhanda senast den 15 januari Läs mer under avsnittet om beskattning. Om du har Om du äger delar av aktier och vill sälja dem, får du 2009) och från och med junilönen 2009 (ändringsansökan lämnat SEB på eget initiativ eller om du har sålt alla dina kontant ersättning enligt gällande marknadspris vid Om du tar ut föräldraledighet, blir sjukskriven eller måste vara SEB tillhanda senast den 15 maj 2009). Om du sparaktier under kvalifikationsperioden så får du inga säljtillfället. Däremot kan du inte flytta en del av en blir beviljad annan tjänstledighet under sparperioden ändrar ditt sparbelopp vid något av dessa datum får ditt matchningsaktier. aktie till din egen depå, du kan endast flytta hela aktier. kan du fortsätta med ditt sparande och är berättigad nya sparbelopp vara högst fem procent av din bruttolön Om du begär att hela eller delar av ditt aktieinnehav ska till matchningsaktier. Mer information om hur du gör i januari 2009 respektive maj Om du vill avsluta flyttas till din egen depå, så kommer du att få kontant i dessa fall finns på extranätet. ditt sparande kan du göra det när som helst, men då kan ersättning för eventuella delar av aktier. Belopp under du inte återuppta sparandet. 50 kronor, efter eventuella avgifter, kommer inte att Sparaktie För ditt månadssparande köps vid fyra tillfällen mellan utbetalas. I de flesta länder, inklusive Sverige, måste du betala februari och november 2009 A-aktier i SEB för din kapitalskatt om du gör en vinst när du säljer aktierna. räkning. Normalt sker köpen inom två veckor från att Läs mer om detta i avsnittet om beskattning i den här SEB publicerar kvartalsrapporterna. Dessa aktier kallas broschyren samt på extranätet. i aktiesparprogrammet för sparaktier och köps till marknadspris. Om den summa som du har sparat inte är jämnt delbar med aktiekursen vid köptillfället får Aktieutdelning och deltagande i bolagsstämma Sparaktier och matchningsaktier är vanliga SEB A-aktier. du en del av en aktie för överskjutande belopp. Aktierna SEB ger vanligtvis vinstutdelning till aktieägarna och kommer att förvaras av SEB i en särskild depå. Det precis som alla andra aktieägare i SEB kommer du att kommer att göras avdrag för kurtage vid sparaktie- få utdelning på dina aktier. Utdelningens storlek avgörs köpen. På extranätet finns information om kurtage och vid SEB:s årsstämma. De utdelningar som du får på dina andra avgifter. aktier återinvesteras automatiskt i A-aktier i SEB efter avdrag för preliminärskatt. De aktier som köps för utdelningarna berättigar inte till matchningsaktier. Precis som alla andra aktieägare har du också rätt att delta och rösta vid SEB:s bolagsstämmor. 8 9

6 Dina aktier Risker Dina aktier förvaras av SEB i en särskild depå. Administrationen av aktiesparprogrammet sköts av SEB med hjälp av UBS (Union Bank of Switzerland). För detta ändamål tillhandahåller UBS ett internetbaserat system som heter Equate Plus. Systemet fungerar ungefär som en internetbank och du kommer att få ett separat användarnamn och lösenord om du deltar i aktiesparprogrammet. Genom Equate Plus kommer du bland annat att kunna se dina aktier, vilket pris de köpts för, följa värdeutvecklingen samt lägga sälj- och överföringsordrar. Equate Plus finns bland annat på engelska och tyska. UBS erbjuder även hjälp via telefon. Du kommer att få mer information om Equate Plus med posten om du bestämmer dig för att delta. SEB:s aktiesparprogram är utformat för att skapa ett incitament att äga aktier i SEB. Precis som med alla investeringar i aktier finns det ett inslag av risk det finns inga garantier för att aktiesparprogrammet kommer att generera vinst eller att du kommer att få tillbaka dina investerade pengar i slutet av aktiesparprogrammet. Värdet på aktier varierar över tiden. Kursen kan gå både upp och ned, ibland mycket snabbt. Det är också viktigt att komma ihåg att du som aktieägare måste ha ett långsiktigt perspektiv. Investera inte pengar som du tror att du kommer att behöva inom den närmaste framtiden. Vi arbetar alla hårt för att nå våra mål vilket är nödvändigt för att SEB ska bli framgångsrikt men aktiekursen är också knuten till ett antal andra faktorer som SEB inte kontrollerar. Detta kan vara den allmänna ekonomiska utvecklingen, ränteutvecklingen, förhållandet mellan värdet på olika valutor, inflation och politiska förändringar. Konkurrenternas resultat och SEB:s resultat i förhållande till dem kan också påverka aktiekursen. Får du din lön i annan valuta än svenska kronor tar du också en valutarisk om du deltar i aktiesparprogrammet, eftersom SEB:s aktier är noterade i Sverige och köps i svenska kronor. Får du din lön i svenska kronor, påverkas du inte av detta. Aktiesparprogrammet 2008: Tidslinje Sparperiod: Ditt sparande under programmets tre första månader används för köp av sparaktier i februari Detta förfarande upprepas därefter tre gånger. Matchningsperiod: Efter varje 36-månaders kvalifikationsperiod får du lika många kostnadsfria matchningsaktier som det antal aktier som köpts åt dig under sparperioden för ditt månadssparande. Senast när programmet upphör i februari 2013, måste du sälja eller överföra dina aktier Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Månadssparande Tilldelning av matchningsaktier Sparaktieköp Kvalifikationsperiod: februari 2009 februari 2012 Sparaktieköp Kvalifikationsperiod: maj 2009 maj 2012 Sparaktieköp Kvalifikationsperiod: augusti 2009 augusti 2012 Sparaktieköp Kvalifikationsperiod: november 2009 november 2012 Programslut: februari

7 Beskattning Exempel De skattemässiga effekterna av att delta i SEB:s aktiesparprogram 2008 beror på skattelagstiftningen i varje land. Nedan finns en översikt som gäller för de flesta länder, men eftersom det är generell information kan det hända att inte alla delar stämmer för dig. Beskattning av inkomst av tjänst Sparaktierna köps till marknadspris för månadssparandet som dras från din nettolön. Det innebär att du inte får någon förmån och därför inte blir föremål för inkomst - beskattning. Däremot får du matchningsaktierna av SEB utan kostnad. I de flesta länder, inklusive Sverige, ses detta som en förmån och värdet på matchningsaktierna kommer därför att beskattas som inkomst av tjänst. I flertalet fall dras skatten från den anställdes lön. Det innebär att lönebeloppet som utbetalas i anslutning till de månader du får matchningsaktier kan bli mycket lågt. Om din löneutbetalning inte är tillräckligt stor för att täcka hela skatten måste du betala eventuell överskjutande skatt själv. Insiderstatus Om du har tillgång till insiderinformation om SEB (ej offentliggjord information som kan påverka kursen på SEB:s aktier) kan det vara så att du inte har rätt att köpa eller sälja SEB-aktier till dess att informationen har publicerats eller till dess att informationen inte längre anses som insiderinformation. Mer information finns i avtalsvillkoren för aktiesparprogrammet och på extranätet. Beskattning av inkomst av kapital Om dina aktier ökar i värde kommer du att bli skattskyldig för den vinst du gör när du säljer dem. Skulle de ha minskat i värde när du säljer dem, så gör du en förlust. Om du har andra aktier som du sålt med vinst under samma år, så kan du vanligtvis kvitta förlusten på aktierna från aktiesparprogrammet mot vinsten på dina andra aktier. Utdelningarna beskattas också. Bor du i Sverige dras en trettioprocentig preliminärskatt och den utdelning som återstår återinvesteras i SEB-aktier. För den som bor utanför Sverige dras en svensk kupongskatt på mellan 5 och 15 procent. Utdelningen beskattas då också oftast i mottagarens hemland. Mer information Mer information om skattereglerna i Sverige finns på extranätet tillsammans med övrig information om aktiesparprogrammet. Det är viktigt att du känner till innehållet i de lagar och regler kring beskattning som gäller dig. Om du är osäker på de skattemässiga konsekvenserna av att delta i aktiesparprogrammet kan det vara bra att söka rådgivning från en oberoende skatterådgivare. Du står själv för eventuella kostnader för detta. Det här exemplet beskriver ett tänkt deltagande i aktiesparprogrammet. Exemplet är förenklat och ger inte en fullständig bild av skatter och avgifter eller aktiekursens upp- och nedgångar. I exemplet antar vi att aktiekursen ligger still på 150 kronor under hela sparperioden år 2009 och att aktiekursen år 2012 har stigit till 210 kronor. I verkligheten varierar aktiekursen dag för dag och kan gå både upp och ner. Sparperiod och sparaktier Eva har en månadslön på kronor före skatt. Hon väljer att månadsspara kronor, vilket motsvarar fem procent av hennes lön före skatt. Under sparperioden (november 2008 till oktober 2009) dras totalt kronor från hennes nettolön. Vid fyra tillfällen under sparperioden köps 30 aktier för Evas räkning till en kurs av 150 kronor, totalt 120 aktier. Eva behöver inte ha någon egen depå eller värdepapperskonto, utan SEB sköter det administrativa kring aktiesparprogrammet för Eva. Kvalifikationsperiod och matchning av aktier Eftersom Eva arbetar kvar hos SEB och behåller sina sparaktier under den 36 månader långa kvalifikationsperioden, så får hon under 2012 varje kvartal 30 matchningsaktier kostnadsfritt, en aktie för varje sparaktie som köptes för hennes räkning under Totalt får Eva 120 aktier utan kostnad av SEB. I slutet av matchningsperioden, i november 2012, kan Evas deltagande i aktiesparprogrammet beskrivas enligt nedanstående tabell. I tabellen har vi inte tagit hänsyn till de aktier som köps för utdelningar, se nedan. Erhållna matchningsaktier Matchningsaktiernas värde, SEK Totalt aktievärde SEK Tidpunkt Sparbelopp SEK Köpta sparaktier Tidpunkt Totalt antal aktier Feb Feb Maj Maj Jul Jul Nov Nov Total SEK SEK Förmånsbeskattning I vårt exempel har aktiepriset under kvalifikationsperioden stigit till 210 kronor år Det betyder att de 120 matchningsaktierna som Eva har fått är värda kronor. Eftersom hon har fått dem utan kostnad kommer de att ses som en skattepliktig förmån motsvarande aktiens marknadsvärde. Om vi antar att Eva har en marginalskatt på 50 procent betyder det att avdraget för preliminär inkomstskatt blir totalt kronor. Utdelning Varje år i april mellan 2009 och 2012 får Eva utdelning på sina aktier. Vi antar att utdelningen ligger på 5 kronor per aktie och år. Utdelningen återinvesteras efter skatt i nya SEB-aktier, vilket ger Eva totalt 8,1 aktier (vi antar att kursen är 170 kronor under 2010, 190 kronor under 2011 samt 210 kronor under 2012). Totalt kommer Eva att få en utdelning motsvarande kronor efter 30 procents avdrag för skatt. Försäljning av aktier och sammanlagt resultat I slutet av år 2012 har Eva totalt 248,1 aktier, inklusive de aktier som köpts för återinvesterade utdelningar, till ett värde av kronor. Om Eva säljer alla sina aktier i november 2012 kommer hon att ha gjort en nettovinst i aktiesparprogrammet på kronor efter skatt. Försäljningsbelopp SEK Eva säljer alla sina aktier i november 2012 till en kurs av 210 kronor Grundinvestering SEK Totalt månadssparande som dragits från Evas lön under 2009 Inkomstskatt SEK Baserat på värdet av matchningsaktierna, dras från Evas löneutbetalning Kapitalvinstskatt SEK Baserat på aktiernas värdeökning Vinst SEK I det här exemplet har vi gjort flera förenklingar. De främsta är antagandet om en stabil aktiekurs varje år samt värdeökningen mellan åren. I slutet av broschyren finns avsnittet Om SEB, där kan du se aktiekursens utveckling under de senaste tio åren. Exemplet visar ett möjligt utfall av aktiesparprogrammet. Beroende på hur aktiekursen utvecklas och när du säljer dina aktier kan utfallet bli bättre eller sämre och det kan hända att du förlorar pengar på ditt deltagande

8 Frågor och svar Det uppstår givetvis många frågor när du sätter dig in i detaljerna kring aktiesparprogrammet. Här svarar vi på några av dem fler frågor och svar finns på extranätet, där du också kan skicka in dina egna frågor och få dem besvarade. På extranätet finns även mer information om aktiesparprogrammet, samt kontaktuppgifter. 4. Vad händer med mitt månadssparande om jag får löneförhöjning, om jag börjar arbeta deltid eller till exempel blir sjukskriven eller tjänstledig under sparperioden? Ingenting händer automatiskt. Månadssparandet fortsätter med samma belopp som tidigare. Om din nettolön skulle understiga ditt månatliga sparbelopp, så måste du som jobbar i Sverige själv se till att ha tillräckligt mycket 7. Vilka blir skatteeffekterna av att delta i aktiesparprogrammet? Skatteeffekterna är beroende av flera faktorer vilket land du bor i, övriga inkomster och mycket annat. Det innebär att det är omöjligt att ge mer än allmän information i den här broschyren eftersom omständigheterna skiljer sig från person till person. Mer information om skattesituationen i Sverige finns på extranätet tillsam- 12. Var kan jag följa utvecklingen på SEB:s aktiekurs? På SEB:s intranät och samt i svensk och internationell affärspress och andra webbplatser med ekonomiskt innehåll. 13. Var ser jag till vilket pris som mina sparaktier köps? Du får en avräkningsnota vid varje sparaktieköp där du ser till vilket pris aktierna köpts. Om deltagande i aktiesparprogrammet pengar på lönekontot för att SEB ska kunna dra beloppet därifrån. Om du vill höja eller sänka ditt sparbelopp, läs mans med övrig information kring aktiesparprogrammet. Du kan även konsultera en skatterådgivare för att 14. Får jag någon bekräftelse när aktierna köps vidare under fråga 6. få en bättre bild av hur aktiesparprogrammet kommer och säljs? 1. Vad är min bruttolön? att påverka din personliga situation. Detta sker i så fall Du får en bekräftelse varje gång aktier köps och när Det är din fasta månadslön före skatt exklusive alla 5. Jag är för närvarande sjukskriven/föräldraledig/ på egen bekostnad. du säljer och flyttar aktier samt när du tilldelas match- tillägg, förmåner, semesterersättningar, prestations- tjänstledig/deltidsarbetande. Kan jag ändå delta? ningsaktier. relaterad incitamentskompensation, provisioner etc Ja. Du kan varje månad spara ett belopp som motsvarar 8. Jag är inte fast anställd. Kan jag ändå delta? och före eventuella avdrag. högst 5 procent av din bruttolön i juni Du som job- Ja. Alla anställda som har månadslön kan delta. Om din bar i Sverige måste själv se till att ha tillräckligt mycket anställning upphör före slutet av kvalifikationsperioden 2. Kan jag gå ur aktiesparprogrammet när som helst? pengar på lönekontot för att SEB ska kunna dra beloppet är du dock inte berättigad till matchningsaktier utan Ja. Under sparperioden kan du avsluta ditt månads- från ditt konto. Anställda i de flesta andra länder måste måste sälja eller flytta de sparaktier som köpts åt dig sparande när som helst. De sparaktier som redan köpts själva betala in sparbeloppet på ett separat konto. till en privat depå i samband med att du slutar. kan du sälja eller flytta när du vill under kvalifikationsperioden och på så sätt avsluta ditt deltagande. Har 6. Kan jag höja eller sänka mitt månadssparande 9. Kan jag delta i flera av SEB:s incitamentsprogram? du gått ur aktiesparprogrammet 2008 kan du inte åter- under sparperioden om jag skulle vilja? Ja. Alla anställda som arbetar i de länder som berörs har, uppta ditt deltagande. Om du vill höja eller sänka ditt sparbelopp efter aktie- med några få undantag, rätt att delta i aktiesparprogram- sparprogrammets start så kan du göra det vid två olika met. Det gäller även om du deltar i ett annat incitaments- 3. Vad händer om jag byter befattning inom SEB? tillfällen, från och med februarilönen (ändringsansökan program som löper över längre eller kortare period. Om du under sparperioden byter befattning inom ska vara SEB tillhanda senast den 15 januari 2009) och Sverige eller flyttar till ett land där SEB erbjuder aktie sparprogrammet påverkas inte ditt deltagande. från och med junilönen (ändringsansökan ska vara SEB tillhanda senast den 15 maj 2009). Ansökan för att Om aktierna Om din nya arbetsplats finns inom ett annat SEB-bolag ändra sparbeloppet hittar du på extranätet. Om du vill än din tidigare arbetsplats måste du själv se till att ändra ditt sparbelopp från och med februari, så får det 10. Har jag rätt till utdelningar på de aktier jag har din nya arbetsgivare informeras om vilket sparbelopp nya sparbeloppet motsvara högst fem procent av din köpt och har jag rätt att rösta vid bolagsstämmor? som ska dras från din lön. bruttolön i januari. Om du vill ändra ditt sparbelopp Som aktieägare i SEB har du rätt att rösta vid SEB:s bolags- Om du under sparperioden flyttar till SEB i ett land från och med juni, så får det nya sparbeloppet motsvara stämmor och du har rätt till eventuell utdelning precis där SEB inte erbjuder aktiesparprogrammet måste du högst fem procent av din bruttolön i maj. som alla andra aktieägare i SEB. Utdelningarna återinves- sluta spara, men du får behålla eventuella sparaktier teras automatiskt i SEB-aktier efter avdrag för skatt. som har köpts och du har kvar rätten till matchning s- aktier för dessa sparaktier. 11. Vilken effekt får valutakursförändringar på mitt sparande? SEB:s aktier köps och säljs i svenska kronor. Om du får din lön i svenska kronor har valutakursförändringar ingen direkt effekt på ditt deltagande i aktiesparprogrammet. Om din lön betalas ut i en annan valuta löper du däremot risken att den svenska kronan försvagas i förhållande till den aktuella valutan, så att du får ut mindre vid en försäljning av aktierna. Men valutakursförändringar kan också vara till fördel för dig om kronan stärks i förhållande till den valuta du får din lön i

9 Vad är en aktie? 15. Påverkar köpen av aktier inom aktiesparprogrammet kursen på SEB-aktien? Nej. Köpvolymen inom aktiesparprogrammet i relation till det antal aktier som handlas varje dag är mycket liten. Aktierna som köps inom aktiesparprogrammet förväntas därför inte ha någon inverkan på kursen. 16. Var hittar jag mer finansiell information om SEB för att kunna skapa mig en bättre bild av aktien? SEB:s årsredovisning och årsöversikt, samt annan finansiell information, finns under Investor Relations på där du kan läsa och ladda ner informationen. En del av informationen kan även beställas till din hemadress via Om aktiesparprogrammet 17. Erbjuds aktiesparprogrammet på alla marknader? Målsättningen är att framtida erbjudanden om att delta i aktiesparprogram ska vara öppna för alla medarbetare, och därmed för alla marknader, om detta är juridiskt möjligt och om de kostnader och den administration som detta medför är rimliga. Till att börja med kommer aktiesparprogrammet att införas i tio länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Anställda vid vissa mindre bolag i dessa länder kan vara uteslutna från aktiesparprogrammet av juridiska och administrativa skäl. Ett exempel kan vara anställda vid ett företag som SEB nyligen har köpt och som ännu inte har införlivats helt och hållet. 18. Kan jag köpa fler SEB-aktier vid sidan av aktiesparprogrammet? Ja, du kan köpa SEB-aktier vid sidan av programmet. Dessa aktier måste du däremot förvara i en privat depå och du får inga matchningsaktier för aktier som du köper vid sidan av aktiesparprogrammet. 19. Finns det någon begränsning för antalet sparaktier och matchningsaktier under programmet? Antalet matchningsaktier är begränsat till Baserat på de antaganden om deltagarantal, aktiekurs och sparbelopp som gjorts, så beräknas detta antal att vara tillräckligt för att täcka behovet. Skulle förutsättningarna ändras så radikalt att det beslutade antalet aktier trots allt inte räcker till, så kommer en proportionerlig nedjustering att ske för alla deltagare av både spar- och matchningsaktier. En aktie representerar en ägarandel i ett företag. En aktie ger ägaren rätt att rösta vid bolagsstämmor och ta del av företagets vinster i form av årlig utdelning. Ägarna kontrollerar företaget via styrelsen, som väljs av ägarna vid bolagsstämman. En aktie är även en investering i företaget. Det finns även andra former av investeringar i ett företag, exempelvis obligationer, där innehavaren enbart deltar i företagets finansiella utveckling utan att äga någon del av det. Aktieägarna står längst ned på prioritetslistan för återbetalning om företaget skulle likvideras eller gå i konkurs. Om detta inträffar har aktieägare rätt att ta del av företagets tillgångar först efter det att obligationsinnehavare och andra fordringsägare har ersatts fullt ut. Detta gör aktier riskablare än andra investeringar. Fördelen med aktier är att de normalt ger högre avkastning än obligationer i det långa loppet. Aktier kan gå både upp och ned i värde av olika anledningar, till exempel förväntningar på hur företaget kommer att prestera, men även på grund av yttre faktorer, exempelvis ränteförändringar eller den ekonomiska situationen som helhet. Det finns alltid en risk att förlora delar av investeringen om företaget går sämre än vad marknaden har förväntat. I Sverige är det vanligt att ett företag har fler än ett aktieslag. SEB har A-aktier och C-aktier, som båda handlas på Stockholmsbörsen. SEB:s A-aktier berättigar till en röst och SEB:s C-aktier till 1/10 av en röst. Både A- och C-aktier i SEB ger däremot rätt till samma utdelning

10 Om SEB Mer information Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), SEB, är ett företag noterat på Stockholmsbörsen, där aktierna köps och säljs i svenska kronor (SEK). Under perioden 2003 till 2006 mer än fördubblades SEB-aktien i värde. Från 2007 har den internationella finansoron och farhågor kring den ekonomiska utvecklingen i Baltikum skapat ett tryck nedåt på SEB-aktiens kurs. Vem äger SEB? SEB har fler än aktieägare. Över 75 procent av rösterna innehas av svenska investerare, varav Investor AB är störst med ca 20 procent av rösterna. De tio största aktieägarna och aktieägarstrukturen per den 31 mars 2008 finns angivna nedan. Så här får du mer information om aktiesparprogrammet: Läs avtalet och de fullständiga villkoren för aktiesparprogrammet. Läs informationen kring aktiesparprogrammet på aktiesparprogrammets extranät. Där finns mer detaljerad information och svar på vanliga frågor och du kan skicka in egna frågor och ladda ner blanketter, till exempel för att ändra sparbelopp. Extranätet har adressen (användarnamn: sharesaving1, lösenord: sebshare2). Du hittar också informationen via intranätet under Employee Self Service. HR Centre kan svara på praktiska frågor kring spar Största aktieägarna Aktiekapital % Röster % Investor 20,45 20,75 Trygg-Stiftelsen 9,56 9,87 Alecta 4,22 4,26 Swedbank Robur Fonder 3,13 3,24 avdraget från din lön och hur du som till exempel ska arbeta utomlands eller är tjänstledig ska gå tillväga för att delta i aktiesparprogrammet. På SEB:s kontor kan du få allmän privatekonomisk rådgivning och information om aktier i allmänhet. Däremot kan ingen enhet inom SEB ge dig råd om SEK Bild 1: Utvecklingen på SEB:s A-aktier juli 1998 juni 2008 AFA Försäkring 2,53 2,50 SPP Fonder 1,93 1,99 Wallenbergstiftelserna 1,50 0,76 Fjärde AP-fonden 1,41 1,46 SEB Fonder 1,38 1,42 Nordea Fonder 1,29 1,33 De tio största aktieägarna totalt 47,40 47,58 ditt deltagande i aktiesparprogrammet eller de skattekonsekvenser som programmet medför för dig. Du kan söka oberoende finansiell rådgivning och skatterådgivning för att klargöra vilka effekter aktiesparprogrammet får för dig personligen. Du står själv för de kostnader detta medför. Vad händer nu? Läs den här broschyren, avtalet och de fullständiga villkoren. Ta ställning till de risker som aktiesparprogrammet Aktieägarstruktur Röster % innebär för dig. Utländska aktieägare 20,10 Beräkna hur månadssparandet och skatteeffekterna Svenska aktieägare 79,90 påverkar din ekonomi. Varav: Institutioner och stiftelser 52,60 Skaffa ytterligare information om du anser det vara nödvändigt. Aktiefonder 12,10 Privatpersoner 15,20 Om du bestämmer dig för att delta så fyll i avtalet, skriv under och skicka in i det bifogade svars kuvertet. Avtalet måste vara SEB tillhanda senast den 22 september Du kan läsa mer om SEB-aktien och ta del av finansiell information om SEB och information om hur SEB styrs på engelska och svenska på och på intranätet. Välkommen som aktieägare i SEB! 18 19

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 1 (6) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Styrelsens förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram 2012 Dagordningen punkt 13 Fullständigt förslag Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Punkt 19 a) c) Bakgrund

Punkt 19 a) c) Bakgrund Punkt 19 a) c) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 29 mars 2012 angående långfristiga aktieprogram för 2012 Bakgrund SEB:s ersättningsstrategi

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 LTV 2010 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2010 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016")

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016) Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016") Programmet i sammandrag Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ett långsiktigt

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Ersättningsförklaring 2013

Ersättningsförklaring 2013 Ersättningsförklaring 2013 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå affärsmålen.

Läs mer

a) Införande av långsiktigt incitamentsprogram

a) Införande av långsiktigt incitamentsprogram 20. Styrelsens för Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ) förslag till beslut vid årsstämman 2007 om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under programmet a) Införande av

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15)

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer