FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03"

Transkript

1 1 NYMBLE, FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: Tid: Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Adjungeringar 1.6 Val av två justerare tillika rösträknare 1.7 Fastställande av föredragningslista 1.8 Föregående protokoll kårfullmäktigemöte, , , , , Entledigande 1.10 Granskning av valnämndsprotokoll 1.11 Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1 Kanslichefen Mårten Dahlberg 2.2 Informatören Josefin Viidas 2.3 Osqledaren Dunja Vujovic 2.4 Projektledare Armada Ellen Rova 2.5 International Student Service ordförande Frida Schildauer 2.6 Programgruppen Fredrik Jäfvert Roger Ström 2.7 Kårstyrelsen Kårstyrelsen 2.8 Sektionerna 3. Val 3.1 Godkännande av Directeur för Kårspexet * Jakob Sundberg 3.2 Val av ledamöter till SSCO:s studentråd Rickard Frithiof 3.3 Val av kårstyrelseledamot med studiesocialt ansvar * Valberedningen 3.4 Val av ordförande för ISS * Valberedningen 3.5 Val av projektledare för ARMADA * Valberedningen 4. Bordlagda ärenden 4.1 Val av valnämndsrepresentanter 4.2 Kommunikationspolicy THS * Rickard Frithiof 4.3 Organisationsöversyn * Jon Larsson m.fl. 5. Propositioner 5.1 Förlängning av arvoderingsperiod * Rickard Frithiof 6. Övrigt 6.1 Övriga frågor 6.2 Nästa möte Talmanspresidiet Tekniska Högskolans Studentkår postadress webbplats e-post Stockholm

2 7. Mötets högtidliga avslutande SIDA 2 (2)

3 Till: Till: För kännedom: Kårfullmäktiges ledamöter Kårfullmäktiges ledamöter NYMBLE THS medlemmar Kårspexet THS Personal Kårstyrelsen Promenadorquestern Kanslichefen Programgruppen Teknologkören Valnämnden International Student Service Osqledaren Inspektor Armada Studentradion Valberedningen THS råd Webbgruppen Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen KALLELSE KÅRFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2 06/07 Måndagen 6 november kl , sal L1, KTH Campus Valhallavägen Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.00, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 12 november kl Som vanligt ajourneras detta möte kl om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer då inte serveras. Vi vill ha anmälan senast tisdagen den 31 oktober för att kunna beställa mat. Anmälan sker via KFcommunityn I undantagsfall kan anmälan ske sektionsvis via e-post till I anmälan bör det då framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 312 oktober via KF-communityn eller till Motionsstopp är måndagen den 16 oktober. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast måndagen den 23 oktober, länkas till per e-post. Kompletterande handlingar länkas till på samma sätt senast onsdag 1 november. Väl mött! Talmanspresidiet Per Pettersson, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

4 1. Mötets öppnande Directeur Anders öppnar mötet. 2. Mötets behöriga utlysande Mötet anser att mötet är behörigt utlyst. Vårmöte Kårspexet Ponnyexpressen Val av mötetsfunktionärer 3.1. Ordförande Ander R Gunnarsson väljs till ordförande Sekreterare Martin Holm väljs till sekreterare Justerare och tillika rösträknare Torbjörn Paulsson och Hannes Berg väljs till justerare och tillika rösträknare. 4. Eventuella adjungeringar Inga adjugeringar. 5. Dagordningens godkännande Punkt 6,7,8 flyttas till efter klockan sju och således tas punkt 9 och 10 före 6,7 och och 13.2 tas efter punkt Verksamhetsberättelse Kårspexet Till Hafs Martin Engdahl redogör i korthet för Kårspexet Till Hafs verksamhet under 2004/ Revisionsberättelse Kårspexet Till Hafs Pär Båge och Anna Norström går igenom Kårspexet Till Hafs ur revisorernas ögon. Revisorerna yrkar på arsvarsfrihet för Directionen 2004/2005 under förutsättningar att Directionen redovisar vad man gjort för att minska de interna skulder och fordringar till Höstmötet Se även bilaga 3 och Ansvarsfrihet Kårspexet Till Hafs Mötet finns att Kårspexet 2004/2005 Till Hafs får ansvarsfrihet dock med revisorernas tillägg, enligt punkt 7. Resultatet från föregående spexår skall kr sättas in i investeringsfonden och resterande belopp skall balanseras i ingående balans. 9. Val av Directionen Kårspexet 2006/2007 Valberedningens förslag lyder (Motiveringar se bilaga 1): Directeur Jakob Sundberg Producent Torbjörn Paulsson Turnéchef Christian Grundh EkoC Linnéa Graaf Mötet väljer, i enlighet med valberedningens förslag, de fyra ovanstående till respektive föreslagen funktion. Röstningen skedde sluten och är redovisade i bilaga 2.

5 10. Val av revisorer Kårspexet 2006/2007 Valberedningens förslag lyder (Motiveringar se bilaga 1): Revisor Petra Blixt Revisor Martin Engdahl Mötet väljer dessa två till revisorer för Kårspexet 2006/ Ekonomisk redogörelse Kårspexet Ponnyexpressen EkoC Martin redogör i stora drag för de största ekonomiska händelserna hittills under verksamhetsåret. 12. Kårspexet Ponnyexpressen, allmän diskussion Spexjippo inför omgång 3 är tänkt, inspring. Det har varit planerat med andra jippon men det har krockat med att puben inte har varit öppen när det var planerat med jippon. PR hälsar att alla får jätte gärna vara med och jippa. Bra med extra turné och kul med Spexival. Ej bra med mycket saker för QM då gruppen var väldigt ny. Temafester efterfrågas. Turnétema efterfrågas. Synd att Linköpings lokalen (Nya Munken) låg i utkanten av stan. Jättebra att festlokal, teater och sovlokal var i samma hus under Linköpingsturnén. 13. Övriga frågor Information från Jubileumspexdirectionen Johan Eng och Pär Båge informerar om Jubileumsspexet, Manuschef finns och en enkät kommer att skickas ut för att veta vad gamla och nya spexares visioner är Val av revisorer till Jubileumsspexet Det finns fyra stycken kandidater till Jubileumspexrevisorer; Anna Nordström Anna Cedvén Martin Engdahl Marko Petrovic Söker i klump Mötet väljer Anna & Anna till revisorer för Jubileumsspexet Pluppar Det är så att pluppar inte ingick när spexnålarna köptes in. Det är viktigt för kommande Directioner att leta efter pluppar Stavning ALBANIGEN stavas så Upprustning Kårspexrummet Magnus P och Jessica F vill rusta upp Kårspexrummet. KMP planerar att sy gardiner, kuddar och hänga tavlor. Ska vi göra stora förändringar måste vi prata med Kårstyrelsen.

6 Magnus P, Jessica F och Perikles åtar sig att skapa en samordnande grupp som koordinerar detta arbete Rensning Det finns en massa skit i Albanigen som måste gås igenom. Jubileumsdirectionen borde vara med och tycka. Förslag finns på att gå ut med ett datum när, var och hur man kommer att rensa ut lokalen Torrluftsaggregat Torbjörn vill köpa in en luftork, investeringsfonden finns alltid. Akademiska Hus kan vara bra att kontakta för denna fråga. 14. Mötets avslutande Anders förklarar mötet avslutat Vid protokollet Martin Holm Justerat Torbjörn Paulsson Hannes Berg

7 Valberedningens handlingar till KF 3 Om valet Valberedningen har intervjuat de kandidater som inkom med sina ansökningar i tid. Till de kompletterande handlingarna kommer även sent inkomna kandidater att ha blivit utfrågade, dock inte motnomineringar inkomna efter dessa handlingar. Valberedningens bedömning av kandidaterna är grundad på intervjuer och referensundersökningar och valberedningen har valt att förorda den mest lämpade för jobbet. Att en kandidat ej är förordad betyder inte att denne är olämplig för jobbet. Det är därför valberedningens förhoppning att kårfullmäktige tar sitt ansvar och gör ett självständigt och noga övervägt val. Det kommer att finnas utrymme för utfrågning av kandidaterna av intresserade KF-ledamöter i anslutning till mötet. Tid och plats meddelas i de kompletterande handlingarna. Kandidater Kårstyrelseledamot Studiesocialt Erika Ornstein (Förordad) Martin Sjödén Ordförande för ISS Therese Johansson (Förordad) Guillaume Thessén Hedreul Projektledare Armada Sujatha Rajagopal (Sent inkommen) Förordanden Erika Ornstein Valberedningen har valt att förorda Erika Ornstein till Kårstyrelseledamot med ansvar för studiesociala frågor och mottagning. Erika har under sin korta tid på KTH hunnit med att arrangera den första nollegasquen på arkitekt i modern tid och att engagera sig i föreningslivet på THS. Tidigare har Erika arbetat med studiesociala frågor på gymnasienivå, via elevrådsstyrelser. Hennes mål med mottagningen är att öka känslan av gemensamhet över hela KTH. Genom sina tidigare erfarenheter har Erika god vana av att strukturera projekt, professionell service samt nära arbete med andra. Erika är driven och har alltid velat engagera sig inom kårvärlden. Hon är entusiastisk och brinner för allt som hon tar sig för. Hon är diplomatisk och gillar att ta den organiserande rollen i en grupp.

8 Valberedningen är medveten om Erikas korta tid på KTH samt bristen på ordentlig erfarenhet av mottagningen, men anser att hennes företagsamhet samt vilja att lära kan uppväga detta. Therese Johansson Valberedningen har valt att förorda Therese Johansson som ordförande för International Student Service (ISS) Therese har under två år arbetat praktiskt med utbytesstudenterna på sin sektion och på kåren, och har god insikt i arbetets utformning, problematik och möjligheter. Ett av hennes största mål för året är att i större utsträckning integrera utländska och svenska studenter, samt öka engagemanget kring internationella frågor hos såväl svenska studenter, masterstudenter och övriga utbytesstudenter. Genom sina tidigare erfarenheter har Therese god vana av planering och organisering, professionell service samt arbete med människor, egenskaper som vi i valberedningen värdesätter. Therese är en positiv, företagsam och målmedveten person, som genom sitt brinnande och smittande engagemang vill arbeta helhjärtat med att förbättra utbytesstudenternas situation på KTH och svenska studenters möjligheter i världen. Med bakgrund från ovan finner valberedningen Therese Johansson som en utmärkt representant för ISS och THS. THS Valberedning

9 HEJ! Mitt namn är Erika Ornstein Hej Erika, vem är du? Svår fråga, men jag är i alla fall en glad och positiv tjej i mina bästa år (20 år närmare bestämt) som nyligen flyttat hit till vår Hufvudstad ifrån lilla Värmland. Intressena är många, men det jag gillar mest är musik, resor och att engagera mig i det jag gör. Jaha, så vad gör du om dagarna då? Tills precis nyss (idag, den 9 oktober) gick jag första året på arkitekt, men har nu tagit ett sabbatsår. Det har jag valt då jag inte upplevde den delen av KTH som ett ställe där jag vill tillbringa fem år, kort och gott. Nu har jag tänkt läsa ett par fristående kurser här på KTH och till våren blir det endera det här jobbet, fler fristående kurser eller annat jobb för att sedan börja plugga igen. På fritiden engagerar jag mig i Kårspexet, umgås med mina nyfunna vänner, fotograferar, lyssnar på musik läser eller lagar mat. Vad gjorde du innan du kom hit till Stockholm? Sommaren 2005 tog jag studenten från teknikprogrammet i Karlstad. Efter det har jag jobbat med lite olika saker; som kattnanny i Belgien tre månader, på baguetterestaurant i Oslo två månader, hästskötare i England en månad och nu i somras jobbade jag ett par månader som servitris på en glasseria i Karlstad. Emellan pluggade jag upp ett par ämnen på Komvux. Men varför ska vi välja just dig, passar du för jobbet? Ja, klart att jag passar för jobbet! Hela min gymnasietid var jag engagerad i elevrådsstyrelsen där jag två år i rad organiserade studentbalen på skolan, ett arbete jag tyckte var väldigt kul! Hela styrelsetiden engagerade jag mig i studenträttsfrågor och allmänna organisatoriska saker. Att organisera saker är en av favoritsysselsättningar. I somras var jag med och annordnade Campingscenen 2006 på Arvikafestivalen tillsammans med ett gäng kompisar. Nu under den korta tiden jag tillbringade på arkitekt hann jag, förutom ett par mindre sammankomster, arrangera vår egen nollegasque tillsammans med en klasskompis på tre veckor. Jag älskar när det händer saker, fixar ingen det åt mig så fixar jag det istället! Jag är fullt medveten om min brist på erfarenhet inom nollningsområdet, vi hade ju trots allt ingen nollning på arkitektur. Men jag är full av övertygelse att mitt engagemang och intresse för liknande saker kommer väga upp dom bristerna. Jag kommer göra allt jag kan för att lära mig om mina kommande arbetsuppgifter. Tack, det var väl allt vi behövde veta. Tack själva för att ni tog er tid att läsa detta! Om ni vill veta något mer, vill ha mina gymnasiebetyg eller behöver referenspersoner så är det bara att säga till. Mitt telefonnummer är och mailen Vänliga hälsningar, Erika Ornstein

10 CV - Erika Ornstein Erika Sofia Margareta Ornstein UTBILDNING Norrstrandskolans musikklasser Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Teknisk linje, inriktning mot miljö och samhällsbyggande 2006 KTH, Arkitektur ARBETEN 2004 Nya WermlandsTidningen. Sommarjobb. Städade tryckpresshuset Makalös AB. Extrajobb som telefonförsäljare Sommarjobb i Belgien tre månader som kattnanny Jobb i Oslo, restaurangbiträde på en baguetterestaurang 2005 o 2006 Extrajobb som demopersonal, Lizann AB 2006 Sommarjobb som servitris på glasseria, Trelento AB IDEELLT ARBETE Elevrådsstyrelsen på Sundsta-Älvkullegymnasiet. Bl.a. ansvarig för studenten båda åren, med tillhörande arrangemang av studentbaler. Var även med och arrangerade en mindre kurs för elevrådet Konfrencier på Karlstads deltävling av Ung Kultur Möts Campingscenen på Arvikafestivalen. Var en av 7 arrangörer. Ansvar för funktionärer och backstage Arrangör av Nollegasque för Arkitektur. ÖVRIGT Har B-körkort Skriver, pratar och läser engelska mycket bra

11 Ansökan till posten som kårstyrelseledamot studiesocialt Martin Sjödén THS Valberedningen Drottning Kristinas väg Stockholm Hej! Efter att jag haft kontakt med Helene Silvander och sedan läst annonsen blev jag väldigt intresserad. Jag är målmedveten och när jag tar på mig en uppgift är jag djupt engagerad i den. Med min erfarenhet av medverkan i fyra phösningar, spex och andra studentaktiviteter på Maskinsektionen tror jag att jag kan lära mig mycket av jobbet, men också bidra med mycket. I annonsen specificerar ni att det är viktigt att vara engagerad och att inge både förtroende och respekt. När jag var regissör för Jubelspexet så lärde jag mig att leda en grupp personer med olika viljor där huvuduppgiften ligger i att inspirera och styra gruppen mot ett gemensamt mål. Som huvudansvarig för Maskinsektionens 95-årsjubileum lärde jag mig att organisera ett större projekt med olika aktiviteter som engagerade många människor. Under mitt utbytesår i USA var jag tvungen att anpassa mig till en helt ny miljö och kultur. Jag läser fjärde året på maskinteknik med inriktning mot integrerad produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag ser mig själv som en öppen och utåtriktad person med stor ansvarskänsla och viljestyrka. Jag gillar lagarbete, problemlösning och säger inte nej till utmanande uppgifter. På min fritid spelar jag basket och golf. Andra intressen är styrketräning/kondition, musik och umgänge med mina vänner och min familj. Jag ser fram mot att träffa er personligen. Vänliga hälsningar Martin Sjödén Adress: Sankt Eriksgatan 85, Stockholm, Födelsedatum: , E-post: Telefon:

12 CV Martin Sjödén Drivkrafter Att få lära och utvecklas som person och att få inflytande i syfte att förbättra min omgivning har bland annat tagit sig uttryck i utlandsstudier och medverkan i föreningsliv på skolan. Egenskaper Ansvarskännande, kunskapstörstig, organiserad, ambitiös, noggrann, kreativ Utbildning (2007) Civilingenjör, Maskinteknik, KTH Stockholm Naturvetenskaplig utbildning, Rudbeckianska Gymnasiet, Västerås Utbytesstudent i USA Arbetslivserfarenheter Deltidsanställd Konsult, Academic Work, Stockholm 2006 Sommaranställd Maskinoperatör, SKF, Göteborg 2005 Sommaranställd Tidningsbud, Premo, Stockholm Deltidsanställd Expeditör, ICA Hacksta, Västerås Föreningsaktiviteter 2005 Jubileumsgeneral för Maskinsektionens 95 års Jubileum Jubileumsgeneral för studentorkesterns Osquar Mutters 25 års Jubileumskonsert Phösning ( ) studentmottagning av nyantagna på KTH Jubelspexet ( ) ideellt studentstyrt spex på Maskinsektionen, KTH Språkkunskaper Engelska flytande tal och skrift Övrigt: Innehar b-körkort Intressen: Styrketränar och konditionstränar regelbundet Spela basket och golf Resa Referenser Lämnas på begäran Adress: Sankt Eriksgatan 85, Stockholm, Födelsedatum: , E-post: Telefon:

13 Hej. Jag heter Therese Johansson och jag kandiderar till posten som ordförande för ISS Just nu läser jag tredje året på kemi och kemiteknik internationell. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att jag skulle kunna vara en bra kandidat till posten jag söker. Jag är 23 år gammal och kommer från Skellefteå. Att jag skulle hamna i Stockholm var väldigt oväntat för mig. Planen var att läsa till civilingenjör i Umeå men en dag läste jag om ett civilingenjörsprogram med internationell inriktning på KTH och jag var fast. Efter en humanistisk gymnasieutbildning och ett naturtekniskt basår verkade det perfekt för mig så jag lämnade familj, vänner och lägenhet för att pröva min lycka i huvudstaden. Jag hamnade i en korridor med övervägande del utbytesstudenter och den internationella prägeln var satt. Jag har alltid varit intresserad av språk och andra länder så lyckan var gjord. I januari 2005 blev jag ansvarig för utbytesstudenterna på kemi. Det har varit väldigt roligt och nu sitter jag andra året på samma post. Jag tycker det är jättekul att få anordna olika aktiviteter, försöka visa svenska traditioner och hur svenskar är. Under de här två åren har jag hjälpt till på olika aktiviteter som anordnats av ISS vilket har gett mig insyn i den praktiska delen av arbetet som ISS ordförande. Det har gett mersmak och nu skulle jag vilja lära mig mer om resten av arbetet och få lägga ner ett engagemang på heltid. Som person är jag glad, positiv och rätt lugn. Jag tycker om att hålla koll på vad som behöver göras och försöka se till att det blir gjort. I grupp kan jag nog upplevas som tyst och försiktig till en början, men jag är en sådan person som tycker om att lyssna först för att sedan komma med mina förslag. Som ISS ordförande skulle jag bl a vilja se över möjligheten att få de internationella studenterna att hjälpa varandra, speciellt magisterstudenterna. Exempelvis genom att höra om några studenter vill arrangera någon aktivitet för andra. ISS skulle då kunna fungera som stöd genom att hjälpa till med lokal och eventuella praktiska frågor. Vidare skulle jag vilja fortsätta utveckla tankarna om aktiviteter som bättre integrerar de

14 utländska studenterna med de svenska, vilket internationella rådet redan varit inne på. Jag tycker det skulle vara väldigt roligt och inspirerande att få chansen att få jobba som ISS ordförande och jag hoppas jag får möjligheten att utveckla och utvecklas med arbetsuppgifterna. Med vänlig hälsning Therese Johansson K-Tys -04

15 Curriculum Vitae Personuppgifter: Namn: Therese Johansson Personnr: Adress: Professorsslingan 9/ Stockholm Telefon: Mailadress: Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjörsutbildning, kemi och kemiteknik Tyska 200 p Umeå Universitet, Skellefteå Naturtekniskt basår Kaplanskolan, Skellefteå Gymnasieutbildning, samhälls-humanistiskt program Arbetslivserfarenhet: Boliden Mineral AB, Boliden; laboratorieassistent, somrar. Analyser av prover från anrikningsverk Ica Supermarket Torget, Skellefteå; kassa- och butiksarbete, heltid dec 2002-jul Övrig tid sommar- och extrajobb Schlosshotel Lisl und Jägerhaus, Hohenschwangau, Tyskland; Hotellstäderska, heltid aug-okt Kågedalens AIF, Kåge; Fotbollsskoleledare, somrar. Förtroendeuppdrag: SUPPORT, kemisektionen. Ansvarig för utbytesstudenterna på kemisektionen.

16 Språkkunskaper: Svenska, modersmål. Engelska, flytande. Tyska, 8 års studier Franska, 2 års studier Spanska, 2 års studier Övrigt: B-körkort Referenser: Frida Schildauer, ISS-ordförande, THS Telefon: Christina Norman-Danielsson, laboratoriechef anrikningsverket G1A Boliden Telefon:

17 Stockholm, 9 oktober 2006 Ansökan till: Ordförande International Student Service 2006 Guillaume Thessén THS Valberedning Öregrundsgatan 9 THS Stockholm e-post: Hej! Jag heter Guillaume Thessén och ansöker härmed till tjänsten som ordförande i ISS I och med den högst aktuella omstruktureringen av utbildningarna vid KTH i enlighet med Bolognaprocessen, delvis för att göra det lättare för utbytesstudenter att fullfölja sin utbildning i Sverige, blir frågan om att dessa ska trivas och känna en samhörighet under sin studietid på KTH allt viktigare och där skulle jag vilja vara med och förändra. Under mitt arbete i ISS skulle en ökad kontakt mellan utbytesstudenter och svenska studenter vara ett av huvudmålen, bl.a. genom att engagera utbytesstudenterna i de ordinarie mottagningarna på sektionerna där många nya kontakter knyts. Med flera års erfarenheter av studier och engagemang på KTH i alla dess former, och efter att själv ha varit utbytesstudent i Frankrike, tror jag mig kunna tillföra det som krävs för att leda och ytterligare förbättra ISS i dess arbete under året. Bästa hälsningar, Guillaume Thessén Hedreul

18 CURRICULUM VITAE Namn: Guillaume Eric Thessén Hedreul Adress: Öregrundsgatan 9/504, Stockholm, Sverige Tfn (mobil): Nationalitet : Svensk Födelsedatum: 18 januari, 1982 Födelseort: Stockholm, Sverige UTBILDNING 2006 Stockholms Universitet, Stockholm Ekonomlinjen, Företagsekonomi 2006 INPG (Institute Nationale Polytechnique de Grenoble), Frankrike Utbytestermin ERASMUS, bioteknik 2002 Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Civilingenjörsprogrammet i bioteknik, inriktning mol. bioteknik Tensta Gymnasium, Stockholm Naturvetenskapliga programmet, naturvetenskaplig gren ÖVRIG UTBILDNING S1, Enköping Militärtjänstgöring, 10 mån. Sambandsgruppchef, ansvar för stridscentrals telekommunikation Kungliga tekniska högskolan, Stockholm Teknisk franska, högre nivå ARBETSLIVSERFARENHET Arla Foods, Stockholm Distributör av mejeriprodukter i Stockholm 2000 Teletrade e-insurence (Nordnet), Stockholm Säljare av privatförsäkringar, ansvarig för kundgrupp Stockholms Entreprenad, Stockholm Trädgårdsskötsel 1997 Stockholms Stad, Stockholm Vårdassistent, Akalla vårdhem FÖRTROENDEUPPDRAG/FÖRENINGSLIV Jan Dec Jan Dec Musikaliska Direktoriet, KTH, Stockholm Director Musices, ytterst ekonomiskt ansvarig för årets verksamhet. Organisera årets tillställningar inkl. spex för publik, ~1000 pers. Musikaliska Direktoriet, KTH, Stockholm PR-man, ansvarig för sponsorer, layout och design av program samt planering och genomförande av turné. 1

19 CURRICULUM VITAE Namn: Guillaume Eric Thessén Hedreul Adress: Öregrundsgatan 9/504, Stockholm, Sverige Tfn (mobil): Nationalitet : Svensk Födelsedatum: 18 januari, 1982 Födelseort: Stockholm, Sverige Forts. FÖRTROENDEUPPDRAG/FÖRENINGSLIV Medarbetare på kemisektionens arbetsmarknadsdagar, KTH Anordnare av idrottsarrangemang via Idrottsnämnden, KTH 2003 Fadder och organisatör av mottagningsarr. för nyantagna teknologerna på Kemisektionen, KTH 1999 Kista kyrkas församling, Stockholm Ledarutb. och ungdomsledare för konfirmandgrupper om 30 pers. SPRÅK Svenska Modersmål Franska Modersmål/flytande, både skriftligt och muntligt Engelska Flytande, både skriftligt och muntligt Spanska Grundkunskaper IT-KVALIFIKATIONER Office-paketet Goda färdigheter i bl.a. Excel och PowerPoint Adobe InDesign Goda kunskaper i layoutteknik, bl.a. faktablad och tidningar Javaprogrammering Grundläggande kunskaper i funktion och grafiskt gränssnitt ÖVRIGA INTRESSEN/ERFARENHETER Körkort: ABC Instrument: Gitarr Fritidsintressen: Musik, teater, resor, skidor. REFERENSER Lämnas på begäran 2

20 Sujatha Rajagopal Tensta allé 17 tr Spånga Hej. Jag är en tjej som heter Sujatha och är 22 år gammal, studerande vid KTH, 4:de året till Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning i finansiell matematik Jag söker tjänsten som projektledare på Armada för att jag vet att jag kan leda ett större projekt och det här skulle kunna vara ett sätt för mig att visa för omvärlden att jag är en ledare. Jag vet att jag kan vara med och utveckla Armada på ett positivt sätt, eftersom jag han stort intresse för näringslivet. Jag kommer se till att Armada engagerar alla på KTH och även människor utanför KTH. Jag jobbar på Armada 2006 som företagsvärd och jag tycker redan att det är väldigt roligt att vara med Armada. Just nu jobbar jag som gymnasielärare, en del av det arbetet är att vi tar fram projekt för elever som får jobba med detta några veckor. Bra egenskaper hos mig är att jag är analytisk, resultat inriktad. Jag tycker om att få kritik, dåligt kritik ger mig stor drivkraft för att göra allting bättre, bra kritik är uppmuntrande. Jag trivs både i att arbeta självständigt och i grupp. På fritiden umgås jag med mina vänner, sitter vid datorn, tränar eller tittar på film. Jag ser fram emot ett sammanträffande, där jag kan berätta mer om mig! Med vänliga hälsningar Sujatha Rajagopal

21 Person data Namn: Sujatha Rajagopal Född: Kön: Kvinna Adress: Tensta alle 17, tr.3 Postort : Spånga Mobilnr.: E-post: Målsättning Att sträva efter att kombinera mina kunskaper och min analytiska förmåga i mitt framtida yrke på ett effektivt sätt. Utbildning Högskoleutbildning Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning i finansiell matematik, KTH, 2003-pågår, heltid (Årskurs 4) Gymnasieutbildning Naturvetenskap, IT-gymnasiet i Kista-Rissne, Grundskoleutbildning Stockholm, Arbetslivserfarenhet Kundbokare, sommaren 2004 Gymnasielärare (matematik och webbdesign), IT-gymnasiet i Kista-Rissne, Företagsvärd, ARMADA 2006 (arbetsmarkandsmässa på KTH) Språk kunskaper Svenska Engelska Tamil Franska (nybörjare) Datakunskaper Emacs - expert Matlab - expert Latex medel Office - expert Photoshop - expert Dream weaver - expert Windows XP - expert Unix - expert Linux - medel Python - expert Java - expert C++ - expert HTML - låg Övrigt B-körkort Referenser/intyg/betyg medtages vid intervjutillfälle eller skickas in på begäran.

22 NYMBLE PROPOSITION KF2 THS KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund THS har mer än medlemmar. I dagsläget anses det vara ett problem att nå ut till dessa, varför riktlinjer för hur detta ska ske har tagits fram. Syftet med policyn är att vi på alla nivåer i organisationen ska veta hur vi kommunicerar, både internt och externt. Arbetet påbörjades under tidigare kårstyrelses mandatperiod och vi anser nu arbetet slutfört. Drivande i arbetet har varit Josefin Viidas, vår informatör. Kårstyrelsen har dock varit behjälplig med input och reflektioner. Yrkande Med bakgrund av detta yrkar kårstyrelsen att Kårfullmäktige fastställer THS kommunikationspolicy enligt bilaga. Nymble den Rickard Frithiof Kårordförande Rickard Frithiof Kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

23 NYMBLE KOMMUNIKATIONSPOLICY Klubbat av Kårfullmäktige 2006-XX-XX. Gäller från 2006-XX-XX och tills vidare. Bakgrund THS, Tekniska Högskolans Studentkår organiserar ca studenter vid KTH. THS är en ideell förening, med uppgift att "främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa". Detta görs på olika sätt och på flera nivåer, som t e x: utbildningsbevakning, studiesocialt arbete, arbetsmarknadskontakter, m.m. THS:s verksamhet finns reglerad i stadgarna. Denna kommunikationspolicy är till för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att sprida information om THS verksamhet såsom kårstyrelsen, kårfullmäktige, övriga heltidsarvoderade, THS fast anställda personal samt vissa övriga kåraktiva. Alla har ett ansvar att hålla sig själva informerade och att besvara frågor från medlemmar, media och andra målgrupper inom sitt kompetensområde. I många fall kan det vara lämpligast att THS informatör kommunicerar med medlemmar eller media efter samråd med berörd person. Kommunikationspolicyn anger ramarna för THS kommunikationsarbete och det förhållningssätt som ska gälla. Mer konkreta anvisningar för hur arbetet praktiskt ska utföras finns i kommunikationsstrategin. Nedanstående dokument utgör grunden för samordningen av THS kommunikationsarbete: THS kommunikationspolicy beskriver övergripande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet. Den beskriver också viktiga målgrupper samt klargör THS förhållningssätt gentemot media. THS kommunikationsstrategi ger anvisningar om konkreta metoder för kommunikationsarbetet utifrån THS:s kommunikationspolicy. THS grafiska profil styr hur dokument och annat material från THS ser ut så att det tydligt framgår att det är THS som är avsändaren. Den grafiska profilen formaliserar alla THS kännetecken och hur dessa får och ska användas. THS språkregler styr vilket språk vi ska använda för att göra dokument från THS lättlillgängliga och enhetliga. PM THS mediestrategi med bilagor ger strukturr för THS arbete mot media. THS:s kommunikation ska vara öppen, lättillgänglig, anpassad, snabb och tydlig. Josefin Viidas Informatör Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats telefon fax Stockholm

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Promemoria om kompletterande handlingar

Promemoria om kompletterande handlingar PM Bilaga fumf13-7.5a Umeå, 2014-04-28 Promemoria om kompletterande handlingar De kompletterande handlingarna till FUM 7 2013/2014 utgörs av Bilaga fumf13-7.5a, denna PM Bilaga fumm13-7.3b, Meddelandebilaga

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

F13-8 Formalia Anmärkning. M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning

F13-8 Formalia Anmärkning. M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning F13-8 Formalia Anmärkning M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning V13-8 Val B13-8 Beslut D13-8 Diskussion A13-8 Avslutande formalia Anmärkning Meddelandebilaga Bilaga fumm13-8.4 Umeå, 2014-05-19 Sid 1(1) Till kårfullmäktige

Läs mer

Talman Fredrik Engstedt öppnar mötet kl Mötets behöriga utlysande Bilaga 1

Talman Fredrik Engstedt öppnar mötet kl Mötets behöriga utlysande Bilaga 1 1.1 NYMBLE 2007-11-21 PROTOKOLL 0708-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 2 07/08 Datum: 2007-11-15 Tid: 18.02 22.36 Plats: K2 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade ledamöter

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Protokoll Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10 Torsdagen den 2 juli 2009 kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Måns Östberg Kristoffer Renholm Ordförande

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

5 anledningar till varför jag är intressant för ert företag:

5 anledningar till varför jag är intressant för ert företag: Göteborg 2004-11-01 Intresseanmälan Mitt namn är Johan Skoglund och jag vill med denna intresseanmälan anmäla intresse för tjänst hos er. Jag har läst till civilingenjör vid Chalmers, Datateknik med inriktning

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer