FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03"

Transkript

1 1 NYMBLE, FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: Tid: Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Adjungeringar 1.6 Val av två justerare tillika rösträknare 1.7 Fastställande av föredragningslista 1.8 Föregående protokoll kårfullmäktigemöte, , , , , Entledigande 1.10 Granskning av valnämndsprotokoll 1.11 Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1 Kanslichefen Mårten Dahlberg 2.2 Informatören Josefin Viidas 2.3 Osqledaren Dunja Vujovic 2.4 Projektledare Armada Ellen Rova 2.5 International Student Service ordförande Frida Schildauer 2.6 Programgruppen Fredrik Jäfvert Roger Ström 2.7 Kårstyrelsen Kårstyrelsen 2.8 Sektionerna 3. Val 3.1 Godkännande av Directeur för Kårspexet * Jakob Sundberg 3.2 Val av ledamöter till SSCO:s studentråd Rickard Frithiof 3.3 Val av kårstyrelseledamot med studiesocialt ansvar * Valberedningen 3.4 Val av ordförande för ISS * Valberedningen 3.5 Val av projektledare för ARMADA * Valberedningen 4. Bordlagda ärenden 4.1 Val av valnämndsrepresentanter 4.2 Kommunikationspolicy THS * Rickard Frithiof 4.3 Organisationsöversyn * Jon Larsson m.fl. 5. Propositioner 5.1 Förlängning av arvoderingsperiod * Rickard Frithiof 6. Övrigt 6.1 Övriga frågor 6.2 Nästa möte Talmanspresidiet Tekniska Högskolans Studentkår postadress webbplats e-post Stockholm

2 7. Mötets högtidliga avslutande SIDA 2 (2)

3 Till: Till: För kännedom: Kårfullmäktiges ledamöter Kårfullmäktiges ledamöter NYMBLE THS medlemmar Kårspexet THS Personal Kårstyrelsen Promenadorquestern Kanslichefen Programgruppen Teknologkören Valnämnden International Student Service Osqledaren Inspektor Armada Studentradion Valberedningen THS råd Webbgruppen Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen KALLELSE KÅRFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2 06/07 Måndagen 6 november kl , sal L1, KTH Campus Valhallavägen Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.00, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 12 november kl Som vanligt ajourneras detta möte kl om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer då inte serveras. Vi vill ha anmälan senast tisdagen den 31 oktober för att kunna beställa mat. Anmälan sker via KFcommunityn I undantagsfall kan anmälan ske sektionsvis via e-post till I anmälan bör det då framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 312 oktober via KF-communityn eller till Motionsstopp är måndagen den 16 oktober. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast måndagen den 23 oktober, länkas till per e-post. Kompletterande handlingar länkas till på samma sätt senast onsdag 1 november. Väl mött! Talmanspresidiet Per Pettersson, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

4 1. Mötets öppnande Directeur Anders öppnar mötet. 2. Mötets behöriga utlysande Mötet anser att mötet är behörigt utlyst. Vårmöte Kårspexet Ponnyexpressen Val av mötetsfunktionärer 3.1. Ordförande Ander R Gunnarsson väljs till ordförande Sekreterare Martin Holm väljs till sekreterare Justerare och tillika rösträknare Torbjörn Paulsson och Hannes Berg väljs till justerare och tillika rösträknare. 4. Eventuella adjungeringar Inga adjugeringar. 5. Dagordningens godkännande Punkt 6,7,8 flyttas till efter klockan sju och således tas punkt 9 och 10 före 6,7 och och 13.2 tas efter punkt Verksamhetsberättelse Kårspexet Till Hafs Martin Engdahl redogör i korthet för Kårspexet Till Hafs verksamhet under 2004/ Revisionsberättelse Kårspexet Till Hafs Pär Båge och Anna Norström går igenom Kårspexet Till Hafs ur revisorernas ögon. Revisorerna yrkar på arsvarsfrihet för Directionen 2004/2005 under förutsättningar att Directionen redovisar vad man gjort för att minska de interna skulder och fordringar till Höstmötet Se även bilaga 3 och Ansvarsfrihet Kårspexet Till Hafs Mötet finns att Kårspexet 2004/2005 Till Hafs får ansvarsfrihet dock med revisorernas tillägg, enligt punkt 7. Resultatet från föregående spexår skall kr sättas in i investeringsfonden och resterande belopp skall balanseras i ingående balans. 9. Val av Directionen Kårspexet 2006/2007 Valberedningens förslag lyder (Motiveringar se bilaga 1): Directeur Jakob Sundberg Producent Torbjörn Paulsson Turnéchef Christian Grundh EkoC Linnéa Graaf Mötet väljer, i enlighet med valberedningens förslag, de fyra ovanstående till respektive föreslagen funktion. Röstningen skedde sluten och är redovisade i bilaga 2.

5 10. Val av revisorer Kårspexet 2006/2007 Valberedningens förslag lyder (Motiveringar se bilaga 1): Revisor Petra Blixt Revisor Martin Engdahl Mötet väljer dessa två till revisorer för Kårspexet 2006/ Ekonomisk redogörelse Kårspexet Ponnyexpressen EkoC Martin redogör i stora drag för de största ekonomiska händelserna hittills under verksamhetsåret. 12. Kårspexet Ponnyexpressen, allmän diskussion Spexjippo inför omgång 3 är tänkt, inspring. Det har varit planerat med andra jippon men det har krockat med att puben inte har varit öppen när det var planerat med jippon. PR hälsar att alla får jätte gärna vara med och jippa. Bra med extra turné och kul med Spexival. Ej bra med mycket saker för QM då gruppen var väldigt ny. Temafester efterfrågas. Turnétema efterfrågas. Synd att Linköpings lokalen (Nya Munken) låg i utkanten av stan. Jättebra att festlokal, teater och sovlokal var i samma hus under Linköpingsturnén. 13. Övriga frågor Information från Jubileumspexdirectionen Johan Eng och Pär Båge informerar om Jubileumsspexet, Manuschef finns och en enkät kommer att skickas ut för att veta vad gamla och nya spexares visioner är Val av revisorer till Jubileumsspexet Det finns fyra stycken kandidater till Jubileumspexrevisorer; Anna Nordström Anna Cedvén Martin Engdahl Marko Petrovic Söker i klump Mötet väljer Anna & Anna till revisorer för Jubileumsspexet Pluppar Det är så att pluppar inte ingick när spexnålarna köptes in. Det är viktigt för kommande Directioner att leta efter pluppar Stavning ALBANIGEN stavas så Upprustning Kårspexrummet Magnus P och Jessica F vill rusta upp Kårspexrummet. KMP planerar att sy gardiner, kuddar och hänga tavlor. Ska vi göra stora förändringar måste vi prata med Kårstyrelsen.

6 Magnus P, Jessica F och Perikles åtar sig att skapa en samordnande grupp som koordinerar detta arbete Rensning Det finns en massa skit i Albanigen som måste gås igenom. Jubileumsdirectionen borde vara med och tycka. Förslag finns på att gå ut med ett datum när, var och hur man kommer att rensa ut lokalen Torrluftsaggregat Torbjörn vill köpa in en luftork, investeringsfonden finns alltid. Akademiska Hus kan vara bra att kontakta för denna fråga. 14. Mötets avslutande Anders förklarar mötet avslutat Vid protokollet Martin Holm Justerat Torbjörn Paulsson Hannes Berg

7 Valberedningens handlingar till KF 3 Om valet Valberedningen har intervjuat de kandidater som inkom med sina ansökningar i tid. Till de kompletterande handlingarna kommer även sent inkomna kandidater att ha blivit utfrågade, dock inte motnomineringar inkomna efter dessa handlingar. Valberedningens bedömning av kandidaterna är grundad på intervjuer och referensundersökningar och valberedningen har valt att förorda den mest lämpade för jobbet. Att en kandidat ej är förordad betyder inte att denne är olämplig för jobbet. Det är därför valberedningens förhoppning att kårfullmäktige tar sitt ansvar och gör ett självständigt och noga övervägt val. Det kommer att finnas utrymme för utfrågning av kandidaterna av intresserade KF-ledamöter i anslutning till mötet. Tid och plats meddelas i de kompletterande handlingarna. Kandidater Kårstyrelseledamot Studiesocialt Erika Ornstein (Förordad) Martin Sjödén Ordförande för ISS Therese Johansson (Förordad) Guillaume Thessén Hedreul Projektledare Armada Sujatha Rajagopal (Sent inkommen) Förordanden Erika Ornstein Valberedningen har valt att förorda Erika Ornstein till Kårstyrelseledamot med ansvar för studiesociala frågor och mottagning. Erika har under sin korta tid på KTH hunnit med att arrangera den första nollegasquen på arkitekt i modern tid och att engagera sig i föreningslivet på THS. Tidigare har Erika arbetat med studiesociala frågor på gymnasienivå, via elevrådsstyrelser. Hennes mål med mottagningen är att öka känslan av gemensamhet över hela KTH. Genom sina tidigare erfarenheter har Erika god vana av att strukturera projekt, professionell service samt nära arbete med andra. Erika är driven och har alltid velat engagera sig inom kårvärlden. Hon är entusiastisk och brinner för allt som hon tar sig för. Hon är diplomatisk och gillar att ta den organiserande rollen i en grupp.

8 Valberedningen är medveten om Erikas korta tid på KTH samt bristen på ordentlig erfarenhet av mottagningen, men anser att hennes företagsamhet samt vilja att lära kan uppväga detta. Therese Johansson Valberedningen har valt att förorda Therese Johansson som ordförande för International Student Service (ISS) Therese har under två år arbetat praktiskt med utbytesstudenterna på sin sektion och på kåren, och har god insikt i arbetets utformning, problematik och möjligheter. Ett av hennes största mål för året är att i större utsträckning integrera utländska och svenska studenter, samt öka engagemanget kring internationella frågor hos såväl svenska studenter, masterstudenter och övriga utbytesstudenter. Genom sina tidigare erfarenheter har Therese god vana av planering och organisering, professionell service samt arbete med människor, egenskaper som vi i valberedningen värdesätter. Therese är en positiv, företagsam och målmedveten person, som genom sitt brinnande och smittande engagemang vill arbeta helhjärtat med att förbättra utbytesstudenternas situation på KTH och svenska studenters möjligheter i världen. Med bakgrund från ovan finner valberedningen Therese Johansson som en utmärkt representant för ISS och THS. THS Valberedning

9 HEJ! Mitt namn är Erika Ornstein Hej Erika, vem är du? Svår fråga, men jag är i alla fall en glad och positiv tjej i mina bästa år (20 år närmare bestämt) som nyligen flyttat hit till vår Hufvudstad ifrån lilla Värmland. Intressena är många, men det jag gillar mest är musik, resor och att engagera mig i det jag gör. Jaha, så vad gör du om dagarna då? Tills precis nyss (idag, den 9 oktober) gick jag första året på arkitekt, men har nu tagit ett sabbatsår. Det har jag valt då jag inte upplevde den delen av KTH som ett ställe där jag vill tillbringa fem år, kort och gott. Nu har jag tänkt läsa ett par fristående kurser här på KTH och till våren blir det endera det här jobbet, fler fristående kurser eller annat jobb för att sedan börja plugga igen. På fritiden engagerar jag mig i Kårspexet, umgås med mina nyfunna vänner, fotograferar, lyssnar på musik läser eller lagar mat. Vad gjorde du innan du kom hit till Stockholm? Sommaren 2005 tog jag studenten från teknikprogrammet i Karlstad. Efter det har jag jobbat med lite olika saker; som kattnanny i Belgien tre månader, på baguetterestaurant i Oslo två månader, hästskötare i England en månad och nu i somras jobbade jag ett par månader som servitris på en glasseria i Karlstad. Emellan pluggade jag upp ett par ämnen på Komvux. Men varför ska vi välja just dig, passar du för jobbet? Ja, klart att jag passar för jobbet! Hela min gymnasietid var jag engagerad i elevrådsstyrelsen där jag två år i rad organiserade studentbalen på skolan, ett arbete jag tyckte var väldigt kul! Hela styrelsetiden engagerade jag mig i studenträttsfrågor och allmänna organisatoriska saker. Att organisera saker är en av favoritsysselsättningar. I somras var jag med och annordnade Campingscenen 2006 på Arvikafestivalen tillsammans med ett gäng kompisar. Nu under den korta tiden jag tillbringade på arkitekt hann jag, förutom ett par mindre sammankomster, arrangera vår egen nollegasque tillsammans med en klasskompis på tre veckor. Jag älskar när det händer saker, fixar ingen det åt mig så fixar jag det istället! Jag är fullt medveten om min brist på erfarenhet inom nollningsområdet, vi hade ju trots allt ingen nollning på arkitektur. Men jag är full av övertygelse att mitt engagemang och intresse för liknande saker kommer väga upp dom bristerna. Jag kommer göra allt jag kan för att lära mig om mina kommande arbetsuppgifter. Tack, det var väl allt vi behövde veta. Tack själva för att ni tog er tid att läsa detta! Om ni vill veta något mer, vill ha mina gymnasiebetyg eller behöver referenspersoner så är det bara att säga till. Mitt telefonnummer är och mailen Vänliga hälsningar, Erika Ornstein

10 CV - Erika Ornstein Erika Sofia Margareta Ornstein UTBILDNING Norrstrandskolans musikklasser Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Teknisk linje, inriktning mot miljö och samhällsbyggande 2006 KTH, Arkitektur ARBETEN 2004 Nya WermlandsTidningen. Sommarjobb. Städade tryckpresshuset Makalös AB. Extrajobb som telefonförsäljare Sommarjobb i Belgien tre månader som kattnanny Jobb i Oslo, restaurangbiträde på en baguetterestaurang 2005 o 2006 Extrajobb som demopersonal, Lizann AB 2006 Sommarjobb som servitris på glasseria, Trelento AB IDEELLT ARBETE Elevrådsstyrelsen på Sundsta-Älvkullegymnasiet. Bl.a. ansvarig för studenten båda åren, med tillhörande arrangemang av studentbaler. Var även med och arrangerade en mindre kurs för elevrådet Konfrencier på Karlstads deltävling av Ung Kultur Möts Campingscenen på Arvikafestivalen. Var en av 7 arrangörer. Ansvar för funktionärer och backstage Arrangör av Nollegasque för Arkitektur. ÖVRIGT Har B-körkort Skriver, pratar och läser engelska mycket bra

11 Ansökan till posten som kårstyrelseledamot studiesocialt Martin Sjödén THS Valberedningen Drottning Kristinas väg Stockholm Hej! Efter att jag haft kontakt med Helene Silvander och sedan läst annonsen blev jag väldigt intresserad. Jag är målmedveten och när jag tar på mig en uppgift är jag djupt engagerad i den. Med min erfarenhet av medverkan i fyra phösningar, spex och andra studentaktiviteter på Maskinsektionen tror jag att jag kan lära mig mycket av jobbet, men också bidra med mycket. I annonsen specificerar ni att det är viktigt att vara engagerad och att inge både förtroende och respekt. När jag var regissör för Jubelspexet så lärde jag mig att leda en grupp personer med olika viljor där huvuduppgiften ligger i att inspirera och styra gruppen mot ett gemensamt mål. Som huvudansvarig för Maskinsektionens 95-årsjubileum lärde jag mig att organisera ett större projekt med olika aktiviteter som engagerade många människor. Under mitt utbytesår i USA var jag tvungen att anpassa mig till en helt ny miljö och kultur. Jag läser fjärde året på maskinteknik med inriktning mot integrerad produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag ser mig själv som en öppen och utåtriktad person med stor ansvarskänsla och viljestyrka. Jag gillar lagarbete, problemlösning och säger inte nej till utmanande uppgifter. På min fritid spelar jag basket och golf. Andra intressen är styrketräning/kondition, musik och umgänge med mina vänner och min familj. Jag ser fram mot att träffa er personligen. Vänliga hälsningar Martin Sjödén Adress: Sankt Eriksgatan 85, Stockholm, Födelsedatum: , E-post: Telefon:

12 CV Martin Sjödén Drivkrafter Att få lära och utvecklas som person och att få inflytande i syfte att förbättra min omgivning har bland annat tagit sig uttryck i utlandsstudier och medverkan i föreningsliv på skolan. Egenskaper Ansvarskännande, kunskapstörstig, organiserad, ambitiös, noggrann, kreativ Utbildning (2007) Civilingenjör, Maskinteknik, KTH Stockholm Naturvetenskaplig utbildning, Rudbeckianska Gymnasiet, Västerås Utbytesstudent i USA Arbetslivserfarenheter Deltidsanställd Konsult, Academic Work, Stockholm 2006 Sommaranställd Maskinoperatör, SKF, Göteborg 2005 Sommaranställd Tidningsbud, Premo, Stockholm Deltidsanställd Expeditör, ICA Hacksta, Västerås Föreningsaktiviteter 2005 Jubileumsgeneral för Maskinsektionens 95 års Jubileum Jubileumsgeneral för studentorkesterns Osquar Mutters 25 års Jubileumskonsert Phösning ( ) studentmottagning av nyantagna på KTH Jubelspexet ( ) ideellt studentstyrt spex på Maskinsektionen, KTH Språkkunskaper Engelska flytande tal och skrift Övrigt: Innehar b-körkort Intressen: Styrketränar och konditionstränar regelbundet Spela basket och golf Resa Referenser Lämnas på begäran Adress: Sankt Eriksgatan 85, Stockholm, Födelsedatum: , E-post: Telefon:

13 Hej. Jag heter Therese Johansson och jag kandiderar till posten som ordförande för ISS Just nu läser jag tredje året på kemi och kemiteknik internationell. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att jag skulle kunna vara en bra kandidat till posten jag söker. Jag är 23 år gammal och kommer från Skellefteå. Att jag skulle hamna i Stockholm var väldigt oväntat för mig. Planen var att läsa till civilingenjör i Umeå men en dag läste jag om ett civilingenjörsprogram med internationell inriktning på KTH och jag var fast. Efter en humanistisk gymnasieutbildning och ett naturtekniskt basår verkade det perfekt för mig så jag lämnade familj, vänner och lägenhet för att pröva min lycka i huvudstaden. Jag hamnade i en korridor med övervägande del utbytesstudenter och den internationella prägeln var satt. Jag har alltid varit intresserad av språk och andra länder så lyckan var gjord. I januari 2005 blev jag ansvarig för utbytesstudenterna på kemi. Det har varit väldigt roligt och nu sitter jag andra året på samma post. Jag tycker det är jättekul att få anordna olika aktiviteter, försöka visa svenska traditioner och hur svenskar är. Under de här två åren har jag hjälpt till på olika aktiviteter som anordnats av ISS vilket har gett mig insyn i den praktiska delen av arbetet som ISS ordförande. Det har gett mersmak och nu skulle jag vilja lära mig mer om resten av arbetet och få lägga ner ett engagemang på heltid. Som person är jag glad, positiv och rätt lugn. Jag tycker om att hålla koll på vad som behöver göras och försöka se till att det blir gjort. I grupp kan jag nog upplevas som tyst och försiktig till en början, men jag är en sådan person som tycker om att lyssna först för att sedan komma med mina förslag. Som ISS ordförande skulle jag bl a vilja se över möjligheten att få de internationella studenterna att hjälpa varandra, speciellt magisterstudenterna. Exempelvis genom att höra om några studenter vill arrangera någon aktivitet för andra. ISS skulle då kunna fungera som stöd genom att hjälpa till med lokal och eventuella praktiska frågor. Vidare skulle jag vilja fortsätta utveckla tankarna om aktiviteter som bättre integrerar de

14 utländska studenterna med de svenska, vilket internationella rådet redan varit inne på. Jag tycker det skulle vara väldigt roligt och inspirerande att få chansen att få jobba som ISS ordförande och jag hoppas jag får möjligheten att utveckla och utvecklas med arbetsuppgifterna. Med vänlig hälsning Therese Johansson K-Tys -04

15 Curriculum Vitae Personuppgifter: Namn: Therese Johansson Personnr: Adress: Professorsslingan 9/ Stockholm Telefon: Mailadress: Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjörsutbildning, kemi och kemiteknik Tyska 200 p Umeå Universitet, Skellefteå Naturtekniskt basår Kaplanskolan, Skellefteå Gymnasieutbildning, samhälls-humanistiskt program Arbetslivserfarenhet: Boliden Mineral AB, Boliden; laboratorieassistent, somrar. Analyser av prover från anrikningsverk Ica Supermarket Torget, Skellefteå; kassa- och butiksarbete, heltid dec 2002-jul Övrig tid sommar- och extrajobb Schlosshotel Lisl und Jägerhaus, Hohenschwangau, Tyskland; Hotellstäderska, heltid aug-okt Kågedalens AIF, Kåge; Fotbollsskoleledare, somrar. Förtroendeuppdrag: SUPPORT, kemisektionen. Ansvarig för utbytesstudenterna på kemisektionen.

16 Språkkunskaper: Svenska, modersmål. Engelska, flytande. Tyska, 8 års studier Franska, 2 års studier Spanska, 2 års studier Övrigt: B-körkort Referenser: Frida Schildauer, ISS-ordförande, THS Telefon: Christina Norman-Danielsson, laboratoriechef anrikningsverket G1A Boliden Telefon:

17 Stockholm, 9 oktober 2006 Ansökan till: Ordförande International Student Service 2006 Guillaume Thessén THS Valberedning Öregrundsgatan 9 THS Stockholm e-post: Hej! Jag heter Guillaume Thessén och ansöker härmed till tjänsten som ordförande i ISS I och med den högst aktuella omstruktureringen av utbildningarna vid KTH i enlighet med Bolognaprocessen, delvis för att göra det lättare för utbytesstudenter att fullfölja sin utbildning i Sverige, blir frågan om att dessa ska trivas och känna en samhörighet under sin studietid på KTH allt viktigare och där skulle jag vilja vara med och förändra. Under mitt arbete i ISS skulle en ökad kontakt mellan utbytesstudenter och svenska studenter vara ett av huvudmålen, bl.a. genom att engagera utbytesstudenterna i de ordinarie mottagningarna på sektionerna där många nya kontakter knyts. Med flera års erfarenheter av studier och engagemang på KTH i alla dess former, och efter att själv ha varit utbytesstudent i Frankrike, tror jag mig kunna tillföra det som krävs för att leda och ytterligare förbättra ISS i dess arbete under året. Bästa hälsningar, Guillaume Thessén Hedreul

18 CURRICULUM VITAE Namn: Guillaume Eric Thessén Hedreul Adress: Öregrundsgatan 9/504, Stockholm, Sverige Tfn (mobil): Nationalitet : Svensk Födelsedatum: 18 januari, 1982 Födelseort: Stockholm, Sverige UTBILDNING 2006 Stockholms Universitet, Stockholm Ekonomlinjen, Företagsekonomi 2006 INPG (Institute Nationale Polytechnique de Grenoble), Frankrike Utbytestermin ERASMUS, bioteknik 2002 Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Civilingenjörsprogrammet i bioteknik, inriktning mol. bioteknik Tensta Gymnasium, Stockholm Naturvetenskapliga programmet, naturvetenskaplig gren ÖVRIG UTBILDNING S1, Enköping Militärtjänstgöring, 10 mån. Sambandsgruppchef, ansvar för stridscentrals telekommunikation Kungliga tekniska högskolan, Stockholm Teknisk franska, högre nivå ARBETSLIVSERFARENHET Arla Foods, Stockholm Distributör av mejeriprodukter i Stockholm 2000 Teletrade e-insurence (Nordnet), Stockholm Säljare av privatförsäkringar, ansvarig för kundgrupp Stockholms Entreprenad, Stockholm Trädgårdsskötsel 1997 Stockholms Stad, Stockholm Vårdassistent, Akalla vårdhem FÖRTROENDEUPPDRAG/FÖRENINGSLIV Jan Dec Jan Dec Musikaliska Direktoriet, KTH, Stockholm Director Musices, ytterst ekonomiskt ansvarig för årets verksamhet. Organisera årets tillställningar inkl. spex för publik, ~1000 pers. Musikaliska Direktoriet, KTH, Stockholm PR-man, ansvarig för sponsorer, layout och design av program samt planering och genomförande av turné. 1

19 CURRICULUM VITAE Namn: Guillaume Eric Thessén Hedreul Adress: Öregrundsgatan 9/504, Stockholm, Sverige Tfn (mobil): Nationalitet : Svensk Födelsedatum: 18 januari, 1982 Födelseort: Stockholm, Sverige Forts. FÖRTROENDEUPPDRAG/FÖRENINGSLIV Medarbetare på kemisektionens arbetsmarknadsdagar, KTH Anordnare av idrottsarrangemang via Idrottsnämnden, KTH 2003 Fadder och organisatör av mottagningsarr. för nyantagna teknologerna på Kemisektionen, KTH 1999 Kista kyrkas församling, Stockholm Ledarutb. och ungdomsledare för konfirmandgrupper om 30 pers. SPRÅK Svenska Modersmål Franska Modersmål/flytande, både skriftligt och muntligt Engelska Flytande, både skriftligt och muntligt Spanska Grundkunskaper IT-KVALIFIKATIONER Office-paketet Goda färdigheter i bl.a. Excel och PowerPoint Adobe InDesign Goda kunskaper i layoutteknik, bl.a. faktablad och tidningar Javaprogrammering Grundläggande kunskaper i funktion och grafiskt gränssnitt ÖVRIGA INTRESSEN/ERFARENHETER Körkort: ABC Instrument: Gitarr Fritidsintressen: Musik, teater, resor, skidor. REFERENSER Lämnas på begäran 2

20 Sujatha Rajagopal Tensta allé 17 tr Spånga Hej. Jag är en tjej som heter Sujatha och är 22 år gammal, studerande vid KTH, 4:de året till Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning i finansiell matematik Jag söker tjänsten som projektledare på Armada för att jag vet att jag kan leda ett större projekt och det här skulle kunna vara ett sätt för mig att visa för omvärlden att jag är en ledare. Jag vet att jag kan vara med och utveckla Armada på ett positivt sätt, eftersom jag han stort intresse för näringslivet. Jag kommer se till att Armada engagerar alla på KTH och även människor utanför KTH. Jag jobbar på Armada 2006 som företagsvärd och jag tycker redan att det är väldigt roligt att vara med Armada. Just nu jobbar jag som gymnasielärare, en del av det arbetet är att vi tar fram projekt för elever som får jobba med detta några veckor. Bra egenskaper hos mig är att jag är analytisk, resultat inriktad. Jag tycker om att få kritik, dåligt kritik ger mig stor drivkraft för att göra allting bättre, bra kritik är uppmuntrande. Jag trivs både i att arbeta självständigt och i grupp. På fritiden umgås jag med mina vänner, sitter vid datorn, tränar eller tittar på film. Jag ser fram emot ett sammanträffande, där jag kan berätta mer om mig! Med vänliga hälsningar Sujatha Rajagopal

21 Person data Namn: Sujatha Rajagopal Född: Kön: Kvinna Adress: Tensta alle 17, tr.3 Postort : Spånga Mobilnr.: E-post: Målsättning Att sträva efter att kombinera mina kunskaper och min analytiska förmåga i mitt framtida yrke på ett effektivt sätt. Utbildning Högskoleutbildning Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning i finansiell matematik, KTH, 2003-pågår, heltid (Årskurs 4) Gymnasieutbildning Naturvetenskap, IT-gymnasiet i Kista-Rissne, Grundskoleutbildning Stockholm, Arbetslivserfarenhet Kundbokare, sommaren 2004 Gymnasielärare (matematik och webbdesign), IT-gymnasiet i Kista-Rissne, Företagsvärd, ARMADA 2006 (arbetsmarkandsmässa på KTH) Språk kunskaper Svenska Engelska Tamil Franska (nybörjare) Datakunskaper Emacs - expert Matlab - expert Latex medel Office - expert Photoshop - expert Dream weaver - expert Windows XP - expert Unix - expert Linux - medel Python - expert Java - expert C++ - expert HTML - låg Övrigt B-körkort Referenser/intyg/betyg medtages vid intervjutillfälle eller skickas in på begäran.

22 NYMBLE PROPOSITION KF2 THS KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund THS har mer än medlemmar. I dagsläget anses det vara ett problem att nå ut till dessa, varför riktlinjer för hur detta ska ske har tagits fram. Syftet med policyn är att vi på alla nivåer i organisationen ska veta hur vi kommunicerar, både internt och externt. Arbetet påbörjades under tidigare kårstyrelses mandatperiod och vi anser nu arbetet slutfört. Drivande i arbetet har varit Josefin Viidas, vår informatör. Kårstyrelsen har dock varit behjälplig med input och reflektioner. Yrkande Med bakgrund av detta yrkar kårstyrelsen att Kårfullmäktige fastställer THS kommunikationspolicy enligt bilaga. Nymble den Rickard Frithiof Kårordförande Rickard Frithiof Kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

23 NYMBLE KOMMUNIKATIONSPOLICY Klubbat av Kårfullmäktige 2006-XX-XX. Gäller från 2006-XX-XX och tills vidare. Bakgrund THS, Tekniska Högskolans Studentkår organiserar ca studenter vid KTH. THS är en ideell förening, med uppgift att "främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa". Detta görs på olika sätt och på flera nivåer, som t e x: utbildningsbevakning, studiesocialt arbete, arbetsmarknadskontakter, m.m. THS:s verksamhet finns reglerad i stadgarna. Denna kommunikationspolicy är till för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att sprida information om THS verksamhet såsom kårstyrelsen, kårfullmäktige, övriga heltidsarvoderade, THS fast anställda personal samt vissa övriga kåraktiva. Alla har ett ansvar att hålla sig själva informerade och att besvara frågor från medlemmar, media och andra målgrupper inom sitt kompetensområde. I många fall kan det vara lämpligast att THS informatör kommunicerar med medlemmar eller media efter samråd med berörd person. Kommunikationspolicyn anger ramarna för THS kommunikationsarbete och det förhållningssätt som ska gälla. Mer konkreta anvisningar för hur arbetet praktiskt ska utföras finns i kommunikationsstrategin. Nedanstående dokument utgör grunden för samordningen av THS kommunikationsarbete: THS kommunikationspolicy beskriver övergripande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet. Den beskriver också viktiga målgrupper samt klargör THS förhållningssätt gentemot media. THS kommunikationsstrategi ger anvisningar om konkreta metoder för kommunikationsarbetet utifrån THS:s kommunikationspolicy. THS grafiska profil styr hur dokument och annat material från THS ser ut så att det tydligt framgår att det är THS som är avsändaren. Den grafiska profilen formaliserar alla THS kännetecken och hur dessa får och ska användas. THS språkregler styr vilket språk vi ska använda för att göra dokument från THS lättlillgängliga och enhetliga. PM THS mediestrategi med bilagor ger strukturr för THS arbete mot media. THS:s kommunikation ska vara öppen, lättillgänglig, anpassad, snabb och tydlig. Josefin Viidas Informatör Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats telefon fax Stockholm

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer