ANVÄNDNING AV ALKALIREAKTIV BALLAST I BETONG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDNING AV ALKALIREAKTIV BALLAST I BETONG"

Transkript

1 ANVÄNDNING AV ALKALIREAKTIV BALLAST I BETONG CBI-dagen 15 mars 2017 Karin Appelquist Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD CBI BETONGINSTITUTET

2 Användning av alkalireaktiv ballast i betong Vad är ASR? Hur ser det ut i Sverige idag avseende ASR? Vilka provningsmetoder bör vi förhålla oss till? Vad är ett performance test? Hur vet vi att man kan lita på laboratorieprovningar? Åtgärder för att minimera ASR 2

3 Alkali-Silika Reaktioner (ASR) =Alkali-Kisel Reaktioner (AKR) +Ca SiO 2 SiO 2 Reaktiv kisel/silika i ballast (mikro-/kryptokristallin/amorf kvarts) ASR-gel (Na,K) 2 SiO 3 H 2 O Na,K Alkalier från cement, vissa ballasttyper, tösalter, havsvatten mm Na,K H 2 O H 2 O Vatten - fungerar både som reaktant och transportmedium

4 Effekten av ASR Svällande gel -> sprickbildning -> konstruktioners bärighet äventyras Ballast-korn med kraftig sprick-bildning Luftpor fylld med ASR-gel Tunnslip i fluorescerande ljus med sprickbildning orsakad av ASR. (Ytan 2,1 x 2,8 mm 2 ). Sprickbildning med typiskt ASR-mönster (map-cracking). Pelare med sprickbildning orsakad av ASR.

5 Hur ser det ut i Sverige idag? 8% 27% Broar Kraftverk 54% 11% Byggnader Dammar Första fallen upptäcktes på 70-t Dagens fall vanligen ej så allvarliga Ser allvarlig ASR i främst äldre konstruktioner, från 60- och 70-t Relativt ovanligt med ASR tack vare användningen av låg-alkaliska cement

6 Ballasttyper i Sverige Reaktivitet Idag skiljer man mellan snabboch långsamt alkali-reaktiv ballast (SS :2015) Förslag på ny indelning: Snabb-reaktiv (A) Medel-reaktiv (B) Långsamt reaktiv (C+D) 6

7 Ex på alkalisilika-reaktiva ballasttyper i Sverige Hälleflinta Mylonit/kataklasit Heterogen sandsten Protomylonit Sparagmit Gråvacka Kalksten med flinta Finkornig vulkanit Tunnslipsfotografier av alkalireaktiva ballasttyper, i polariserande ljus. Bildytan 2,1 x 2,8 mm.

8 SS :2015 Betong Användning av SS-EN 206 i Sverige Ballast till betong som ska användas i fuktiga miljöer får inte innehålla alkalireaktiva mineral i sådan mängd att betongkonstruktionens bärförmåga, stadga eller bärighet äventyras. För betong till kategori E1 krävs inga särskilda åtgärder, men för användning i kategori E2 eller E3 ska ballasten utvärderas och provas. Metoder för expansionsprovning: RILEM AAR-2 RILEM AAR-3 NT BUILD 295 CBI-metod nr 1 Om ballasten vid den petrografiska analysen innehåller Snabbreaktiva komponenter eller Mer än 15% potentiellt långsamt alkalireaktiva komponenter SKA ballastens alkalireaktivitet utvärderas E1: Betongen skyddad från utvändig fukt E2: Betongen utsätts för fukt E3: Betongen utsätts för fukt och ytterligare förvärrande faktorer (t.ex. tösalter)

9 Rekommenderas i SS :2015 Standardmetoder för ballast avseende ASR Typ av provning Petrografisk analys RILEM ENmetoder RILEM AAR-1 ASTM Kanada Sverige Norge Danmark Storbritannien Tyskland Frankrike/ Schweiz EN ASTM C295 CSA 2009, A A SP metod 1441 NB 32, App C TI-B 52 BS Referensprovningar, har företräde framför resultat från andra provningar Sydafrika Ultra-accelererad bruksprovning i NaOH, 80 C RILEM AAR-2 ASTM C1260 CSA 2009, A A SP metod 1666 NB 32, App D DAfStb Alkali Guideline, Part 3 NBRI-M Accelerated test method Accelererad bruksprovning i NaCl, 50 C Accelererad bruksprovning i ånga, 150 C NT BUILD 295 TI-B 51 AFNOR P Accelererad betongprism-metod, 38 C RILEM AAR-3 ASTM C1293 CSA 2009, A A NB 32, App E BS Accelererad betongprism-metod, 60 C RILEM AAR-4 DAfStb Alkali Guideline, Part 3 Accelererad betongprism-metod, 50 C i saltlösning CBI metod nr 1 DAfStb Alkali Guideline, Annex B Kemiska metoder ASTM C289 (indragen) TK 84 DAfStb Alkali Guideline, Part 2 Lätta korn DS Kritisk absorption 9 TI-B 75

10 Utveckling av performance test för ASR - Val av provningsmetod Typ av provning RILEM ASTM Kanada Sverige Norge Frankrike/ Schweiz Ultra-accelererad bruksprovning i NaOH, 80 C ASTM C1567 Användningsområde: Kritiska alkalihalter i Portland cement för användning av specifik ballast i betong Accelererad bruksprovning i 38 C Accelererad betongprismmetod, 38 C Accelererad betongprismmetod, 60 C Accelererad betongprismmetod, 50 C i saltlösning RILEM AAR-3 RILEM AAR-4 ASTM C 227 CSA 2009, A A 2) CBI metod nr 1 NB 32, App F Fält-test NB 32, App G AFNOR P Utvärdering av nya bindemedelskombinationer Bestämning av kritiska halter puzzolana tillsatsmaterial för att hindra ASR Bestämning av kritiska alkalihalter i olika bindemedelskombinationer Specifika betongrecept 10 Mest lämplig för kategori E3

11 Utveckling av performance test för ASR Provuppställning för RILEM AAR-3 & -4 Ballastsorter och alkalihalter Alkali -halt Kg/m 3 Na 2 O ekv % Cement CEM I 42,5 LA ) CEM I 42,5 LA ) CEM I 42,5 LA CEM II/A-LL 42,5 R CEM I 52,5 R ) Metaryolit 1) Kommande provningar 2) Förhöjd m.h.a. tillsatt NaOH lösning 3) Olika batcher Granit Mylonit Naturgrus F Naturgrus H 3A 5A 6A 7A 8A 16A 3B 5B 6B 3C 5C 6C 7C 8C 16C 7S 3D 5D 6D 7D 8D 16D CEM I 42,5 3E 5E 6E 7E 8E 16E Naturgrus M 1) Bindemedelskombinationer Alkali halt 1) Kg/m 3 Na 2 O ekv 2) % Cement Tillsatsmaterial Metaryolit Naturgrus H 2,0 0,55 CEM II/A-V LA 14% flygaska + 4% kalksten fabriksblandad 3,3 1,02 CEM II/A-V 52,5 N 14% flygaska + 4% kalksten fabriksblandad 4,5 1,19 CEM I R 42,5 R 15% flygaska 3V1 8V1 3,7 1,19 CEM I R 42,5 R 30% flygaska 3V1a 8V1a 3,7 1,19 CEM I R 42,5 R 30% slagg 3S1 8S1 1) Alkalier från tillsatsmaterial (SCMs) ej medräknade i alkalihalten. 2) Na 2 O ekv bestämd i Portland cement-delen 3VA 3V 8V 11

12 Expansion RILEM AAR-2 (%) Utveckling av performance test för ASR Screening-test för lämplig ballast till projektet 0,45 0,35 Metarhyolite Mylonite Reference granite Reference granite B Glaciofluvial gravel F Glaciofluvial gravel G1 Glaciofluvial gravel G2 Glaciofluvial gravel G3 Glaciofluvial gravel H Glaciofluvial gravel M 0,25 Sample F-G 0,15 0,05-0, Time (d)

13 Expansion RILEM AAR-3 (%) Utveckling av performance test för ASR Kritisk alkalihalt för specifik ballast 0,20 2,4 3 0,15 3,5 4,5 5,4 RILEM AAR-3: 0,10 Metavulkanit (Trehörna) + alkalihalter 2,4-5,4 kg/m 3 0,05 0, Time (d) 13

14 Expansion (%) Expansion (%) Utveckling av performance test för ASR Utvärdering av bindemedelskombinationer RILEM AAR-3 0,20 0,15 0,10 Metarhyolite std method Metarhyolite+CEM II A-V Metarhyolite+CEM II A-V LA Metarhyolite + CEM I + 15% FA Metarhyolite + CEM I + 30% FA Metarhyolite + CEM I + 30% slag Metarhyolite + CEM I LA RILEM AAR-4 0,05 0,04 0,03 Metarhyolite std method Metarhyolite+CEM II A-V Metarhyolite+CEM II A-V LA Metarhyolite + CEM I + 15% FA Metarhyolite + CEM I + 30% FA Metarhyolite + CEM I + 30% slag Metarhyolite + CEM I LA 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00-0, , Time (d) Time (d) 14

15 Validering av laboratorieprovningar PARTNER: Europeisk ASR-studie 15 år gamla provkroppar En svensk ryolit resterande ballast från övriga världen Ingen tillsatt luft -> frostproblematik 15

16 Validering av laboratorieprovningar - Fältprovningar Träslövsläge (marin miljö) Riksväg 40 (tösalter) Borås skogen (inga externa alkalier) 16

17 Validering av laboratorieprovningar Provning av ballast från skadad / icke skadad konstruktion 17

18 Åtgärder för att minimera ASR Användning av oskadlig ballast Reducerad alkalihalt i betong & upprättande av specifika alkalihalter för specifik ballast Användning av tillräcklig mängd tillsatsmaterial, vilka har en dokumenterad effekt att mildra ASR Bestämning av kritiska alkalihalter med olika bindemedelskombinationer Överst: Deformerad ortognejs (i fluorescerande UV-ljus t.v. och polariserande ljus t.h.). Underst: Protomylonit. Varje bildruta 2,1 x 2,8 mm. 18

19 Åtgärder för att minimera ASR Viktigt att beakta det svenska regelverket! Rekommenderade nivåer tillsatsmaterial (SCM) för att stävja ASR internationellt 1-2 : 20-30% naturliga puzzolaner 17-30% flygaska 32-50% granulerad masugnsslagg 10-12% kiselstoft eller metakaolin 19 1 NB21 Durable Concrete with Alkali Reactive Aggregates (Norsk standard) 2 Fournier B., Nkinamubanzi P.-C., Chevrier R., 2004, Comparative Field and Laboratory investigations on the Use of Supplementary Cementing Materials to Control Alkali-Silica Reaction in Concrete, Proceedings of the 12 th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete (ICAAR), Beijing, China, October 2004

20 Åtgärder för att minimera ASR Ballast till betong i kategori E2 som inte innehåller högreaktiva komponenter (t.ex. flinta), kan användas om Halten alkali begränsas till max 3,0 kg/m 3 eller Ett lågalkaliskt cement av typ CEM II eller CEM III som uppfyller kraven i används 20

21 Åtgärder för att minimera ASR Hållbart samhällsbyggande med beständig betong Projekt för framtagande av riktlinjer för ASR Ny vägledningsrapport för ASR Publicering i Svenska Betongföreningens rapportserie Implementering i SS Aktörer från forskningsinstitut, myndigheter, ägare, konsulter, ballast-, cement- & betongindustrin Finansieras av SBUF, BeFo, Energiforsk, Trafikverket, Cementa, Svensk Betong och Rebet 21

22 Åtgärder för att minimera ASR Användning av alkalireaktiv ballast parametrar att ta hänsyn till Ballasttyp / reaktivitet Kritisk alkalihalt Bindemedel Miljöklass/exponeringsmiljö (särskilt fukt/externa alkalier) Livslängd 22

23 TACK! Karin Appelquist Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD CBI BETONGINSTITUTET

Hållbart samhällsbyggande med beständig betong En ny vägledningsrapport tar form

Hållbart samhällsbyggande med beständig betong En ny vägledningsrapport tar form Hållbart samhällsbyggande med beständig betong En ny vägledningsrapport tar form Hållbart samhällsbyggande med beständig betong Innehåll dagens presentation Ny vägledningsrapport för undvikande av ASR

Läs mer

ASR problematik i Sverige

ASR problematik i Sverige ASR problematik i Sverige Jan Trägårdh CBI Betonginstitutet AB Rebetdagen 2012 Innehåll 1) Vanliga exempel på ASR i Sverige 2) Förutsättningar för ASR 3) Reaktiva bergarter i Sverige 4) Undersökning och

Läs mer

Prognostisering av risker för alkalisilikareaktion (ASR) i vattenkraftskonstruktioner. Materialgruppen, CBI Betonginstitutet

Prognostisering av risker för alkalisilikareaktion (ASR) i vattenkraftskonstruktioner. Materialgruppen, CBI Betonginstitutet Prognostisering av risker för alkalisilikareaktion (ASR) i vattenkraftskonstruktioner. i li ki Mariusz Kalinowski Materialgruppen, CBI Betonginstitutet Alkalisilikareaktion Starkt basisk miljö ph > 10

Läs mer

VUC:s Informationsdag, Elisabeth Helsing, RISE

VUC:s Informationsdag, Elisabeth Helsing, RISE VUC:s Informationsdag, 2019-05-14 Elisabeth Helsing, RISE Plats för uttag: även om betongens egenskaper förändras mellan platsen för provtagning och avlämning får uttag av prover ske på annan plats än

Läs mer

Frågor att belysa. Vad är Akali-Silika-Reaktioner (ASR)? Hur identifierar man ASR-skador? Vilka kan konsekvenserna bli? Vad kan man göra åt det?

Frågor att belysa. Vad är Akali-Silika-Reaktioner (ASR)? Hur identifierar man ASR-skador? Vilka kan konsekvenserna bli? Vad kan man göra åt det? Frågor att belysa Vad är Akali-Silika-Reaktioner (ASR)? Hur identifierar man ASR-skador? Vilka kan konsekvenserna bli? Vad kan man göra åt det? Hur ligger det till med svenska betongdammar? Vad är ASR?

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR VAL AV BALLAST I KONSTRUKTIONER FÖR VATTENBYGGNAD

VÄGLEDNING FÖR VAL AV BALLAST I KONSTRUKTIONER FÖR VATTENBYGGNAD VÄGLEDNING FÖR VAL AV BALLAST I KONSTRUKTIONER FÖR VATTENBYGGNAD RAPPORT 2016:253 BETONGTEKNISKT PROGRAM VATTENKRAFT Vägledning för val av ballast i konstruktioner för vattenbyggnad ERIK NORDSTRÖM ISBN

Läs mer

Standarder/nya regler

Standarder/nya regler Standarder/nya regler Elisabeth Helsing, CBI CBI Intressentförenings höstmöte 2014-11-05 Huvudfråga Vad händer med ny betongstandarden SS-EN 206 och uppdateringen av tillämpningsstandarden SS137003? Lite

Läs mer

TILLSATSMATERIAL FÖR BETONG

TILLSATSMATERIAL FÖR BETONG TILLSATSMATERIAL FÖR BETONG Leif Fjällberg, Oktober 2017 Research Institutes of Sweden Division Samhällsbyggnad RISE CBI Betonginstitutet Betong Betong för t. ex. hus- och broar består av: Portlandcement

Läs mer

Frågeställningar kring beständig betong avseende ballastmaterial vid säkerhetshöjande åtgärder i Järpströmmen/Håckren Ett beställarperspektiv

Frågeställningar kring beständig betong avseende ballastmaterial vid säkerhetshöjande åtgärder i Järpströmmen/Håckren Ett beställarperspektiv Frågeställningar kring beständig betong avseende ballastmaterial vid säkerhetshöjande åtgärder i Järpströmmen/Håckren Ett beställarperspektiv Stefan Norberg Fortum Marcus Hautakoski Vattenregleringsföretagen

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 03 Fastställd Utgåva Sida 2001-05-23 1 1 (12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Betong Användning av EN 206-1

Läs mer

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Ingemar Löfgren, FoU chef TCG & adjungerad professor Chalmers tekniska högskola Betongens tidslinje Blandning Gjutning Tillstyvnande

Läs mer

DOSERINGSRÅD MERIT 5000

DOSERINGSRÅD MERIT 5000 DOSERNGSRÅD ANVÄNDNNG AV MERT 5000 BETONG TLLÄMPNNG AV SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03:2008. 1 nledning Merit 5000 är granulerad, torkad och mald masugnsslagg. Kraven i SS 13 70 03:2008 utgåva 4 punkt 5.1.6.

Läs mer

Hans-Erik Gram Björn Lagerblad Hans-Erik Gram

Hans-Erik Gram Björn Lagerblad Hans-Erik Gram Krympning, frostbeständighet och ASR vid användning av krossat berg som betongballast Hans-Erik Gram Björn Lagerblad Hans-Erik Gram Krympning Enligt svensk standard 13 72 15 bestäms krympning på prismor

Läs mer

Nyheter i nya SS 137003

Nyheter i nya SS 137003 Nyheter i nya SS 137003 Elisabeth Helsing, CBI VUC Infodag 2014-05-13 Läget SS-EN 206:2013 (reviderad version) gavs ut i december förra året Övergångstid för denna är t.o.m. juni 2014 Då bör den svenska

Läs mer

Alkalisilika reaktioner i betong med krossballast

Alkalisilika reaktioner i betong med krossballast MinBaS II 1 Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport projekt nr 2.1.6c Alkalisilika reaktioner i betong med krossballast MinBas II Produktutveckling Projektområde II Björn Lagerblad CBI Betonginstitutet 2

Läs mer

Betong Användning av EN i Sverige

Betong Användning av EN i Sverige SVENSK STANDARD SS 13 70 03 Fastställd 2002-02-01 Utgåva 2 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige Concrete Application of EN 206-1 in Sweden ICS 91.100.30 Språk: svenska Tryckt i mars 2002 Copyright SIS.

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2004-10-15 Utgåva 3 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige

Läs mer

Henry Flisell. Silika Flygaska GGBS. AD dagen Henry Flisell Swecem AB

Henry Flisell. Silika Flygaska GGBS. AD dagen Henry Flisell Swecem AB EPCC-konceptet. Valda delar om Cement och tillsatsmaterial (TM) utifrån kraven i EN 206, EN 197-1 och SS 137003 för användande av GGBS och flygaska i betongproduktion Henry Flisell Silika Flygaska GGBS

Läs mer

Betong med lägre klimatpåverkan

Betong med lägre klimatpåverkan Betong med lägre klimatpåverkan Hur åstadkommer vi detta? Thomas Concrete Group, C-lab Betong ett naturligt och oorganiskt material Finns tillgängligt överallt & lokalt tillverkat råmaterialen till cement

Läs mer

BETONGTEKNIK DÅ OCH NU. En exposé över 90 års betongutveckling

BETONGTEKNIK DÅ OCH NU. En exposé över 90 års betongutveckling BETONGTEKNIK DÅ OCH NU En exposé över 90 års betongutveckling Göran Fagerlund Avd. byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola KONSTRUKTIONSTEKNIK Alltmer sofistikerade beräkningsmetoder Allt större (mer

Läs mer

Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning. Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group

Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning. Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group Betong som ett material Utvecklas gradvis (kontrollerbart) från flytande/plastisk till fast form däremellan

Läs mer

Fältprovning av betong under 20 år - Vad har vi lärt oss? Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet

Fältprovning av betong under 20 år - Vad har vi lärt oss? Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet Fältprovning av betong under 20 år - Vad har vi lärt oss? Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet CBI Betonginstitutet AB 38 BORÅS 5 LUND 42 STOCKHOLM Forskning 50 % Provning 15 % Utredning 20 % Kursverksamhet

Läs mer

Provningsmetoder för tillstånds- och livslängdsbedömning

Provningsmetoder för tillstånds- och livslängdsbedömning Provningsmetoder för tillstånds- och livslängdsbedömning Mårten Janz 2017-03-22 1 Provningsmetoder för tillståndsoch livslängdsbedömning Praktisk betraktelse Hur bör man tänka vid uttag av prov? Tillståndsbedömningens

Läs mer

EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga. Mikael Westerholm Cementa AB

EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga. Mikael Westerholm Cementa AB EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga Mikael Westerholm Cementa AB Konceptet Equivalent likvärdig Performance prestanda hos of bindemedelskombinationer Combinations Concept Innehåll Bakgrund Den svenska

Läs mer

Den nya betongen? Erfarenheter från cementtillverkare

Den nya betongen? Erfarenheter från cementtillverkare Den nya betongen? Erfarenheter från cementtillverkare Anders Selander Cementa AB 2017-12-06 Utblick - Europa: Vilka cementtyper används? Cementa 2016 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CEMBUREAU

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-07 PX10513-1 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

CBInytt. TEMA ASR - Forskning - Utredningar - Fuktens inverkan - Standardisering - Performance tests m.m. ASR - S:t Görans gymnasium SID.

CBInytt. TEMA ASR - Forskning - Utredningar - Fuktens inverkan - Standardisering - Performance tests m.m. ASR - S:t Görans gymnasium SID. CBInytt s kundtidning 2 2014 TEMA ASR - Forskning - Utredningar - Fuktens inverkan - Standardisering - Performance tests m.m. Nyheter på biblioteket SID. 14 ASR - S:t Görans gymnasium SID. 12 Fuktens inverkan

Läs mer

Seminarium 4 Beprövade innovationer biter bäst provning och certifiering

Seminarium 4 Beprövade innovationer biter bäst provning och certifiering Seminarium 4 Beprövade innovationer biter bäst provning och certifiering Matz Sandström SP-CE Certifiering vad händer inom detta område? Pavlos Ollandezos CBI Reparationsprodukter CE-märkning i praktiken.

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Copyright SIS. Denna standard är ett personligt arbetsexemplar från SIS projektledare och det får endast användas

Läs mer

Anjan Förebyggande underhåll gällande ASR. Marcus Hautakoski, Vattenregleringsföretagen Tomas Ekström, ÅF

Anjan Förebyggande underhåll gällande ASR. Marcus Hautakoski, Vattenregleringsföretagen Tomas Ekström, ÅF Anjan Förebyggande underhåll gällande ASR Marcus Hautakoski, Vattenregleringsföretagen Tomas Ekström, ÅF Reglerade sjöar Älv Antal magasin Umeälven 7 Ångermanälven 20 Indalsälven 17 Ljungan 4 Ljusnan 31

Läs mer

Research Institutes of Sweden DIVISION ENHET

Research Institutes of Sweden DIVISION ENHET Salt-frostprovningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller Elisabeth Helsing CIR-dagen, 31 januari 2017 Research Institutes of Sweden DIVISION ENHET Syfte och

Läs mer

Risker för alkalisilikareaktion i dammar av betong med lågalkaliska cement och ballast från fjällbergarter

Risker för alkalisilikareaktion i dammar av betong med lågalkaliska cement och ballast från fjällbergarter Risker för alkalisilikareaktion i dammar av betong med lågalkaliska cement och ballast från fjällbergarter Undersökning av fyra dammar Elforsk rapport 13:55 Mariusz Kalinowski, Ida Fossenstrand, Jan Trägårdh

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-10 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Objekt Egenskap Metod Orig/Likv/Ref Version Bedömning av finmaterial- SS-EN 933-2012-01-24/2015-3789 Ballastmaterial Sandekvivalentprovning 8/A1:2103 05-22 1 4132 Ballastmaterial Alkalireaktivitet 4130

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt 2.1.6b.Frostbeständighet hos betong med helkrossballast

SLUTRAPPORT. Projekt 2.1.6b.Frostbeständighet hos betong med helkrossballast MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport nr 2.1.6b MinBaS II Produktutveckling SLUTRAPPORT Projekt 2.1.6b.Frostbeständighet hos betong med helkrossballast Dr Hans-Erik Gram Projektledare FoU Cementa

Läs mer

Riksbyggen väljer betong i Brf Viva Klimatsmart byggande i betong. Anders Rönneblad Cementa

Riksbyggen väljer betong i Brf Viva Klimatsmart byggande i betong. Anders Rönneblad Cementa Riksbyggen väljer betong i Brf Viva Klimatsmart byggande i betong Anders Rönneblad Cementa 2016-03-14 Positive Footprint Housing Brf Viva (länge leve) 2 Kravens betydelse: Vad är det unika i detta projekt?

Läs mer

Tillsatsmaterial Till vad kan dessa användas?

Tillsatsmaterial Till vad kan dessa användas? Tillsatsmaterial Till vad kan dessa användas? Anders Lindvall Thomas Concrete Group, C-lab Detta med tillsatsmaterial är inget nytt i Sverige Betong med tillsatsmaterial har använts i Sverige sedan 1930-talet

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview Utgåva 6 Mars 2007 Sida 1 (10) Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey Innehåll

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2015

SVENSK STANDARD SS :2015 SVENSK STANDARD SS 137003:2015 Fastställd/Approved: 2015-05-05 Publicerad/Published: 2015-05-08 (Rättad version/corrected version February 2016) Utgåva/Edition: 5 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.30;

Läs mer

PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK

PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK Manouchehr Hassanzadeh VATTENFALL RESEARCH AND DEVELOPMENT AB Rapportnummer U 09:135 2009-10-30 Provning av borrkärnor från Forsmark Från Rapportdatum Rapportnr Vattenfall

Läs mer

Hans-Erik Gram

Hans-Erik Gram Proportionering och användning av krossat berg som ballast i betongproduktionen Hans-Erik Gram Innehåll Proportionering Indata Siktkurvan fördelar-begränsninger Kompaktdensiteten fördelar-begränsninger

Läs mer

Bindemedel för stabilisering av muddermassor. Sven-Erik Johansson Cementa AB

Bindemedel för stabilisering av muddermassor. Sven-Erik Johansson Cementa AB för stabilisering av muddermassor Sven-Erik Johansson Cementa AB Inledning Vad vill vi åstadkomma? Täthet Hållfasthet Miljöegenskaper Beständighet Grundprinciper för funktion Struktur Grundprinciper för

Läs mer

Bascement TEKNISK BESKRIVNING

Bascement TEKNISK BESKRIVNING TEKNISK BESKRIVNING Förord är en produkt som är anpassad till dagens högt ställda krav på ett hållbart samhällsbyggande. j Betong med ger en lägre CO 2 -belastning eftersom klinkerandelen kunnat reduceras.

Läs mer

CBI Betonginstitutet Strategi för

CBI Betonginstitutet Strategi för CBI Betonginstitutet Strategi för 2015-2017 Vision En internationellt ledande innovationspartner inom betong och bergmaterial. Affärsidé Skapa värde och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

RESTPRODUKTER I BYGGMATERIAL

RESTPRODUKTER I BYGGMATERIAL RESTPRODUKTER I BYGGMATERIAL RISE CBI Betonginstitutets Informationsdag 2017 Linus Brander 15 mars 2017 Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD CBI BETONGINSTITUTET Innehåll Bakgrund avfall och sekundära

Läs mer

INVERKAN AV ASR PÅ BETONGENS BÄRFÖRMÅGA

INVERKAN AV ASR PÅ BETONGENS BÄRFÖRMÅGA RAPPORT 2016:256 BETONGTEKNISKT PROGRAM VATTENKRAFT Inverkan av ASR på betongens bärförmåga En litteraturstudie ALI FARHANG ISBN 978-91-7673-256-4 2016 ENERGIFORSK Energiforsk AB Telefon: 08-677 25 30

Läs mer

CIR-dagen , Svenska Mässan. CIR svenska gruppen för CIB, IABSE och RILEM

CIR-dagen , Svenska Mässan. CIR svenska gruppen för CIB, IABSE och RILEM CIR-dagen 2019-01-29, Svenska Mässan CIR svenska gruppen för CIB, IABSE och RILEM Peter Simonsson, Trafikverket Ordf CIR svenskacir.se e-mail: cirsekretariatet@ri.se Tel: 010-516 68 70 1 2019-02-11 Svenska

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-9 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

BETONGKONSTRUKTIONER I VATTENVERK SKADOR, MATERIAL OCH UNDERHÅLL

BETONGKONSTRUKTIONER I VATTENVERK SKADOR, MATERIAL OCH UNDERHÅLL BETONGKONSTRUKTIONER I VATTENVERK SKADOR, MATERIAL OCH UNDERHÅLL Mikael Jacobsson fil.dr Utredningsledare/forskare 21 november 2017 Svenskt vatten: Material i kontakt med dricksvatten Research Institutes

Läs mer

CBI-dagen Ny metod för utvärdering av impregnering mot kloridinträngning Elisabeth Helsing, CBI

CBI-dagen Ny metod för utvärdering av impregnering mot kloridinträngning Elisabeth Helsing, CBI CBI-dagen 2016-03-06 Ny metod för utvärdering av impregnering mot kloridinträngning Elisabeth Helsing, CBI ETT SAMNORDISKT PROJEKT - EN NY NORDISK PROVNINGSMETOD FÖR VATTEN- AVVISANDE IMPREGNERINGSMEDELS

Läs mer

Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey

Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey Utgåva 5 Mars 2006 Sida 1 (9) Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey Innehåll 0 Orientering 1 Delmaterial 1.1

Läs mer

snabbare lättare enastående

snabbare lättare enastående Rapid Set Cementteknologi snabbare lättare enastående CEMENT ALL Mångsidig lagningsbruk MORTAR MIX Snabbhärdande lagningsbruk CONCRETE MIX Mycket snabbhärdande lagningsbetong KORODUR och CTS Cement två

Läs mer

Tryckhållfasthet för resurssnål betong

Tryckhållfasthet för resurssnål betong Tryckhållfasthet för resurssnål betong Utvärdering i tävling av högsta tryckhållfasthet för resurssnål betong Compressive strength of resource economic concrete Evaluation of competition in highest compressive

Läs mer

Sprutbetong. Tommy Ellison. Kraftindustrins Betongdag 2014 1

Sprutbetong. Tommy Ellison. Kraftindustrins Betongdag 2014 1 Sprutbetong Tommy Ellison Kraftindustrins Betongdag 2014 1 Innehåll Sprutbetongs egenskaper Sprutmetoder Material Utrustning Kontroll Utförandekrav/Utbildning Kraftindustrins Betongdag 2014 2 Sprutbetongs

Läs mer

Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner

Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner Nicklas Sahlén Jörgen Grantén Daniel Andersson Robert Vestman Umeå Karin Ohlson Nathalie Ohlson Hemming Paroll Esbo Sture Lindmark 073-8083600 Sture.lindmark@fuktcom.se

Läs mer

FUNKTIONSPROVNING AV TÄTSKIKTSYSTEM FÖR VÅTUTRYMMEN 2016

FUNKTIONSPROVNING AV TÄTSKIKTSYSTEM FÖR VÅTUTRYMMEN 2016 FUNKTIONSPROVNING AV TÄTSKIKTSYSTEM FÖR VÅTUTRYMMEN 2016 Ulf Antonsson Research Institutes of Sweden Samhällsbyggnad Byggteknik Byggnadsfysik och innemiljö Finns på www.diva-portal.org Tre blir ett i det

Läs mer

Ny miljövänligare anläggningscement. Arvid Hejll, Investering Gävle

Ny miljövänligare anläggningscement. Arvid Hejll, Investering Gävle Ny miljövänligare anläggningscement Arvid Hejll, Investering Gävle Bakgrund Betongtillverkning orsakar enormt stora CO 2 utsläpp. 5% av CO2- utsläppen härstammar från betong. Sverige har ett av världens

Läs mer

KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008

KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avdelning byggnadsmaterial KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008 Requirements for frost resistance of Swedish concrete the years 1994-2008

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 Alternativ ballast i betong - Krossat berg som ballast till betong - Packningsstudie av krossgrus Hans-Erik Gram Eva Attenius Alternativ ballast i betong - Krossat berg

Läs mer

Fehmarnbält förbindelsen

Fehmarnbält förbindelsen Fehmarnbält förbindelsen, Femern A/S Construction Manager 1 18 km sänktunnel med 2 rör för motorväg och 2 rör för järnväg + 1 rör för service och evakuering. 2 Den europeiska TEN T - korridoren Grönare

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix CBI UPPDRAGSRAPPORT P900734-B Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix www.cbi.se CBI Betonginstitutet Uppdragsrapport P900734-B Provning av tryckhållfasthet,

Läs mer

Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga

Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2014/27-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga Sara Norberg Hadeel Sawasa INVERKAN AV ALKALISILIKAREAKTION (ASR) PÅ LAMELLDAMMARS

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Tabell 1 Möbelprovning Barnartiklar SS-EN 1930 Barn, Säkerhetsgrindar/Säkerhet och hållfasthet 2005-10-14 1 SS-EN 1273 Gåstolar för barn/ Säkerhetskrav och 2005-06-14 2 provningsmetoder SS EN 14988-2 +

Läs mer

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Kraftindustrins Betongdag 2014 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Bror Sederholm, Swerea KIMAB & Anders Selander, CBI Betonginstitutet Bror.Sederholm@swerea.se

Läs mer

Asfaltdag Erik Malmqvist. Vad är vidhäftning? Hur löste man vidhäftningsproblematiken förr? Skador till följd av dålig vidhäftning

Asfaltdag Erik Malmqvist. Vad är vidhäftning? Hur löste man vidhäftningsproblematiken förr? Skador till följd av dålig vidhäftning Asfaltdag 2006 Vad är? Förmågan att f å bindemedel (bitumen) och ballast att sitta ihop. Komplex kemi! Aktiv : Förmåga att kunna tränga undan vatten på ett fuktigt stenmaterial och f å bitumenet att fastna.

Läs mer

VUC:s informationsdag 2016-05-17 EPCC - likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer. Elisabeth Helsing, CBI

VUC:s informationsdag 2016-05-17 EPCC - likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer. Elisabeth Helsing, CBI VUC:s informationsdag 2016-05-17 EPCC - likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer Elisabeth Helsing, CBI Innehåll Tillsatsmaterial - tre möjligheter att tillgodoräkna sig deras effektivitet. Vad

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing ICS 91.100.30 Språk: svenska Publicerad: mars

Läs mer

Den svenska gruppen för CIB, IABSE och RILEM

Den svenska gruppen för CIB, IABSE och RILEM Den svenska gruppen för CIB, IABSE och RILEM Mikael Hallgren, Tyréns Ordf CIR www.cib.iabse.rilem.se Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM c/o CBI Betonginstitutet Marie Siedberg Hjärne Box 857 501 15 BORÅS

Läs mer

Europa standarder gäller!

Europa standarder gäller! Standardisering inom betongområdet Hur funkar det? Vad händer inom svenskt kommittéarbete? Vad händer på Europa nivå? Markus Peterson, Betongforum Annika Almqvist, SIS Europa standarder gäller! Swedish

Läs mer

Prognosverktyg för betong. Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof.

Prognosverktyg för betong. Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof. 1 Prognosverktyg för betong Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof. Presentationens innehåll Bakgrund TorkaS Korrigeringsfaktor vid lågt vct Produktionsplanering Betong

Läs mer

Betongbyggnadsdagen med Betonggala är på Grand Hotell, Stockholm den 29 september

Betongbyggnadsdagen med Betonggala är på Grand Hotell, Stockholm den 29 september INFORMATIONSBREV FRÅN CEMENTA AB April 2011 Organisationsförändringar Marknad Sedan den 1 mars är Jan Gånge ny vd och Fredrik Jansson är vice vd/marknadschef. Läs mer på sidan 2 Råd vid hantering av cement

Läs mer

Strålning. VUC s informationsdag 14 maj Magnus Döse/RISE BUILT ENVIRONMENT CBI SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE

Strålning. VUC s informationsdag 14 maj Magnus Döse/RISE BUILT ENVIRONMENT CBI SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE Strålning VUC s informationsdag 14 maj Magnus Döse/RISE Research Institutes of Sweden BUILT ENVIRONMENT CBI SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE Översiktligt innehåll Joniserande strålning, vilken

Läs mer

Nyheter inom betongforskningen

Nyheter inom betongforskningen Nyheter inom betongforskningen nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Försöken bakom TorkaS3 100 Självuttorkning, Byggcement

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie 1 Inledning Ingjutna bultar och spännkablar används vid anläggningar för att: Förankra konstruktioner som dammar, brooch vindkratsverksfundament,

Läs mer

Moisture Conditions and Frost Resistance of Concrete in Hydraulic Structures. Martin Rosenqvist SVC-dagarna

Moisture Conditions and Frost Resistance of Concrete in Hydraulic Structures. Martin Rosenqvist SVC-dagarna Moisture Conditions and Frost Resistance of Concrete in Hydraulic Structures Martin Rosenqvist SVC-dagarna 2014.03.10 Bakgrund Elforsk SBUF SVC Vattenfall Huvudhandledare: Biträdande handledare: - Lars

Läs mer

Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong och dess inverkan på transportegenskaper

Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong och dess inverkan på transportegenskaper Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong och dess inverkan på transportegenskaper Betong som innehåller alternativa bindemedel har en rad önskvärda och positiva egenskaper, vilka bland andra är mindre

Läs mer

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar Projekt WR 34 Kartläggning av

Läs mer

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Björn Lagerblad, *Hans-Erik Gram, Mikael Westerholm CBI Betonginstitutet *Cementa MinBas dagen 2011 Regeringens miljömål 2010 ska uttaget

Läs mer

För ett miljövänligare byggande. En presentation om vår FBLC betong

För ett miljövänligare byggande. En presentation om vår FBLC betong För ett miljövänligare byggande En presentation om vår FBLC betong Innehåll Varför är betong miljövänlig? 3 Vad är FBLC betong? 4 Inte bara miljövänlig - fler goda betongegenskaper 5 Att tänka på när du

Läs mer

Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi

Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi LUNDS TEKNISKA HOGSKOLA Byggnadsmaterial UNIVERSITY OF LUND LUND INSTITUTE OF TECHNOLOGY Division of Building Materials Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi Lubica Wessman

Läs mer

Reparationer av betongkonstruktioner

Reparationer av betongkonstruktioner Reparationer av betongkonstruktioner Johan Silfwerbrand KTH Byggvetenskap Kraftindustrins Betongdag, Älvkarleby, 25 maj 2016 Behovet av reparationer stort En stor del av såväl hus som infrastruktur från

Läs mer

Betong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar

Betong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar Betong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Vad är

Läs mer

Hållbar bergmaterial & mineralförsörjning WP 2 Kvalitetssäkring av entreprenadberg, tunnelberg och alternativa material

Hållbar bergmaterial & mineralförsörjning WP 2 Kvalitetssäkring av entreprenadberg, tunnelberg och alternativa material MinBaS Mineral Ballast Sten MinBaS Innovation - VINNOVA Hållbar bergmaterial & mineralförsörjning 2014 2017 WP 1 Projektledning & Information WP 2 Kvalitetssäkring av entreprenadberg, tunnelberg och alternativa

Läs mer

Projektet. Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Doktorand: Handledare:

Projektet. Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Doktorand: Handledare: Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska OSKAR LINDEROTH Projektet Doktorand: Oskar Linderoth Avd. Byggnadsmaterial, Lunds Universitet

Läs mer

Tätskikt forskning, utveckling och regler

Tätskikt forskning, utveckling och regler Tätskikt forskning, utveckling och regler Disposition Varför? Olika typer/applikationer pp Kravspecifikationer/regelverk Problem och möjligheter Forskning och utveckling Varför? Skydda betongen från vatten

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 10 Fastställd 2002-03-22 Utgåva 1 Betongkonstruktioner Täckande betongskikt Concrete structures Concrete cover ICS 91.010.30 Språk: svenska Tryckt

Läs mer

Klimatsmart och unik betong i Riksbyggen Brf Viva

Klimatsmart och unik betong i Riksbyggen Brf Viva Klimatsmart och unik betong i Riksbyggen Brf Viva Positive Footprint Housing Riksbyggen Positive Footprint Housing för en mer hållbar framtid Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för

Läs mer

Sandningsförsök med Hyttsten

Sandningsförsök med Hyttsten Miljönämnden 2012-09-20 46 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-09-13 46 1 Sandningsförsök med Hyttsten Ärendebeskrivning SSAB Merox och BDX Företagen avser att utföra försök med halkbekämpning med Hyttsten

Läs mer

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Doktorandprojekt Martin Rosenqvist 2011.03.30 DAGORDNING EXAMENSARBETE KUNSKAPSLUCKOR DOKTORANDPROJEKT PLANERING DELSTUDIER 2 Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Martin

Läs mer

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI)

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 Revideringsarbetet avslutat och standard publicerad Viktigaste nyheterna i nya EN 206 - överblick

Läs mer

Reparera och förstärka utan att gå på en nit

Reparera och förstärka utan att gå på en nit 1 Gamla nitade stålkonstruktioner Vad säger regelverket? Vad säger forskningen? Vad göra med en gammal nitad konstruktion? Hur förstärka en gammal nitad konstruktion? Ove Lagerqvist, ove@prodevelopment.se

Läs mer

CMA (Kalcium Magnesium Acetat)

CMA (Kalcium Magnesium Acetat) CMA (Kalcium Magnesium Acetat) 1-2009 CMA Bakgrund. Hur fungerar CMA? Parametrar som påverkar skadebilden och skadeomfattningen. Egna försök. Litteraturstudie. Slutsatser. 2-2009 Bakgrund Trafikkontoret

Läs mer

Miljövärdering av olika stomalternativ. -LCA baserade krav Brf Viva. Karolina Brick

Miljövärdering av olika stomalternativ. -LCA baserade krav Brf Viva. Karolina Brick Miljövärdering av olika stomalternativ -LCA baserade krav Brf Viva Karolina Brick Riksbyggen i siffror company presentation Kooperativt företag som bildades 1940 300 kontor och verksamhet på fler än 400

Läs mer

Brandsäkring / Brandsikring ved brug af plastfibre

Brandsäkring / Brandsikring ved brug af plastfibre Brandsäkring / Brandsikring ved brug af plastfibre Johan Silfwerbrand KTH & CBI Betonginstitutet Dansk Betonforening, København, 10 okt. 2012 Betong problem & lösningar Betong är dåligt på dragsidan men

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-3 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

SPRICKBILDNING I BETONGGOLV

SPRICKBILDNING I BETONGGOLV SPRICKBILDNING I BETONGGOLV Alberto León 25 oktober 2017 Research Institutes of Sweden HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD CBI BETONGINSTITUTET Innehåll Allmänt om sprickor i betonggolv Utredningar av sprickor i betonggolv

Läs mer

DELAMINERING I BETONGGOLV

DELAMINERING I BETONGGOLV DELAMINERING I BETONGGOLV SBUF rapport nr 12805 Lars Kraft Mars 2017 Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD CBI BETONGINSTITUTET Delaminering i betonggolv Är delaminering i industrigolv vanligare

Läs mer