Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s."

Transkript

1 Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s

2 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3 Församlingarna viktiga i nya utbildningar 4 5 Vad har utbildning betytt för dig? 6 7 Notiser och Nytt om namn 8 Utbildning för mötet med andra världar 9 11 Läxhjälp räddar barn från gatan Notiser, kalender och Vi som reser Krönikör: Linnea Åberg 15 Direkt från Evangeliska Frikyrkan utges av Evangeliska Frikyrkan. DIREKT från Evangeliska Frikyrkan utkommer med sex nummer per år. Adress Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, Örebro Tel , Fax E-post Webbplats Gåvor Bankgiro , Plusgiro Redaktion Elisabet Carleson, David Gelinder, Johanna Lundin. Grafisk idé Ulrika Arenius Ansvarig utgivare Anders Blåberg Tryck Tabergs tryckeri. Omslagsfoto: Simon Sjörén Tidningen skickas till de som anmält att de vill ha den, är registrerade för alla utskick från EFK, adresser genom insända församlingslistor, sänt in gåva till EFK eller är fadder genom Barnhjälpen. Om ni inte önskar tidningen kan ni avbeställa den på tel Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse med 309 församlingar i Sverige och cirka medlemmar. EFKs församlingar har ett stort internationellt engagemang med mission i drygt 40 länder. I Sverige omfattar det gemensamma arbetet församlingsplantering, församlingsutveckling och utbildning. EFK UNG finns med som självständig organisation i rörelsen. missionsdirektorn har ordet Utbildning en hjärtefråga Det här numret av Direkt handlar om utbildning, extra aktuellt då en ny gemensam utbildning med Pingst ffs och Alliansmissionen startar: Akademi för ledarskap och teologi. Vad vinner vi då på en gemensam utbildning? Frikyrkan i Sverige har gjort en resa de senaste 30 åren. När jag började min utbildning i början på 1980-talet hade varje församlingsrörelse sin egen pastorsskola, med något litet undantag. En gång per år, när rektorerna för seminarierna möttes, inbjöds också elevkårernas ordförande till en gemensam träff. Jag fanns med där, men minns inte någon självkritisk fråga om varför varje samfund hade sin egen utbildning. Det har funnits starka känslor kopplade till utbildningsplatser. Seminarier har kallats rörelsernas hjärta: Kortebo, Lidingö, Götabro med flera. Och hjärtat är man rädd om. Vad är annorlunda idag? Den stora förändringen ligger i hur församlingar och blivande elever resonerar. Jag tror det råder en större samsyn idag om att god utbildning är nödvändig, och att utbildning inte koncentreras till några år när man är ung. Församlingar frågar efter goda ledare och steget att välja någon som inte gått den egna rörelsens skola är inte långt. Elever söker sig till sammanhang som de kan identifiera sig med, samfundstillhörighet spelar mindre roll. Dessutom ställs ofta en pragmatisk fråga: Var kan jag studera utan att behöva flytta? Där här förändringen medför möjligheter. Vi kan tänka friare. Det är inte nödvändigt för sammanhållningen i ett samfund att hålla fast vid en egen utbildning. Det är ett gott förvaltarskap av begränsade resurser. En akade När Akademi för ledarskap och teologi startar i höst, byggd på erfarenheter från SALT, kommer den att ha många hjärtan, det vill säga flera studiecentrum nära elevernas bostadsort. Det blir en viktig faktor när elever framöver ska välja både utbildning och utbildningsort. Och församlingsrörelsen får fömånen att vara med, genom förbön och fortsatt offrande men också i mentorskap och genom att identifiera och utmana blivande ledare. Det gäller kyrkans framtida ledarskap en hjärtefråga om något! Omslagsbilden Bilden är från Liljeholmens folkhögskola utanför Linköping, en skola Evangeliska Frikyrkan är huvudman för. Där finns möjlighet att till exempel läsa diakoni, själavård, musik, gå bibelskola eller läsa in gymnasiekompetensen. Foto: simon gelinder Anders blåberg Missionsdirektor 2

3 Att växa ett gemensamt uppdrag Tro handlar om att växa. Efeserbrevet skriver att syftet med församlingens liv är att vi alla blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet (Ef. 4:13). Varje människa behöver fördjupa sin kunskap för att växa och bli den person Gud tänkt. Text: roland spjuth foto: efks arkiv Roland Spjuth Lärare och docent vid Örebro Teologiska Högskola och SALT-utbildningen i Malmö och medlem i arbetsgruppen för den nya utbildningen I kyrkan har det följaktligen alltid funnits speciella tjänster med ansvar för undervisning. Redan från första århundraden vet vi att lärare undervisade personer som ville bli kristna i ganska långa dopklasser (katekumenat) en tradition som idag främst kommer till uttryck i olika Alpha-kurser. Under högmedeltiden startar Europas första universitet därför att kyrkan akut behövde förbättra utbildningen av sina präster. Samma behov av fördjupad prästutbildning var en av den protestantiska kyrkans viktigaste uppgifter under reformationen på 1500-talet. Även frikyrkorörelsen i Sverige drevs av samma längtan efter fördjupning och mognad. Den blev en läsarrörelse som skulle göra slut på namnkristendom och ytlighet. Utbilda ledare nödvändigt Att utbilda och träna ledare är därför en självklar del av församlingens liv. Detta är en livsnödvändighet för att kristna ska växa och förenas med Kristus (v. 4:15). Om inte detta görs kommer vi att bli lekbollar (v. 4:14) som kastas hit och dit i en tid som ängsligt spanar efter senaste trender. Efesierbrevet betonar emellertid kraftfullt att växt och mognad bara sker tillsammans i Kristi kropp. Det är genom olika människors tjänster och gåvor som vi tillsammans växer till likhet med Kristus. Det betyder inte en inåtvänd undervisning. Kyrkans väsen är mission: att i ord och handling bli redskap för rikets växt i världen. Församlingen en miljö att växa i I höst börjar de första studenterna den nya ledarutbildningen Akademi för ledarskap och teologi, ett samarbete mellan EFK, Alliansmissionen och pingströrelsen. En bärande övertygelse med utbildningen är att den inte bara bedrivs i skolan utan också måste ha en församlingsbas för sitt lärande. Det är genom att aktivt delta i församlingens missionsuppdrag som fördjupning sker. Därmed är den nya Vi står alla utbildningen inte församlingsmedlemmar, ledare bara ett skolprojekt. Satsningen är beroende av att församrare i samma upp- studenter och lälingarna är en miljö drag. för tillväxt. Vi står alla... församlingsmedlemmar, ledare, studenter och lärare i samma uppdrag. Tillsammans kan denna satsning kanske uppmuntra oss alla att röra oss vidare mot den mognad som svarar mot Kristi fullhet. Läs mer: På kommande uppslag finns mer information om utbildningsmöjligheterna inom EFK. 3

4 Foto: David Gelinder Församlingar nyckelspelare i nya pastorsutbildningarna I höst drar två utbildningar igång. En ny utbildning, Akademi för ledarskap och teologi, tillsammans med Pingst och Alliansmissionen. En omgjord utbildning vid Örebro Teologiska Högskola. EFK Direkt träffade Ulrik Josefsson, utbildningsföreståndare för Akademi för ledarskap och teologi samt Pekka Mellergård, rektor på Örebro Missionsskola för att få veta mer. Text: elisabet carleson Likheterna mellan utbildningarna är större än skillnaderna. Båda är fyraåriga och riktar sig till de som vill bli pastorer eller andra församlingsledare. Båda ger möjlighet till en teol.kand. på 180 högskolepoäng, men på olika sätt. En bärande tanke i båda är att församling och utbildning i växelverkan ger en lärandespiral för alla, en tanke som slagit väl ut i EFKs ledarskapsutbildning SALT med nästan tjugo år på nacken. Precis som i SALT-utbildningen får varje student en utbildningsförsamling med en mentor. Ledarskapskurser finns det första och andra läsåret i båda utbildningarna. På båda finns även eftergymnasiala folkhögskolekurser de första två åren. ÖTH ansvarar för de sista två åren, på ÖTHs program även för ett tredje år. Ulrik berättar om utbildningarnas innehåll: Vi vill ge studenterna möjlighet att fördjupa den egna erfarenheten av Gud och församling. De behöver också akademiska kunskaper i teologi, kunskaper som ger en genomtänkt tro. För det tredje är färdighetsträning viktigt, det vill säga hur man är en bra ledare i praktiken. Regionalt baserat och campusbaserat Den största skillnaden mellan utbildningarna är lokaliseringen. Akademi för ledarskap är regionalt baserad i fem studiecentrum i Göteborg, Jönköping, Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm/Uppsala och snart även i Umeå. Studenterna är inskrivna på ett centrum, oftast knutet till en folkhögskola. Centrumen ger möjlighet att verka i sin hemförsamling. Varje centrum har några studieledare. Många av föreläsningarna är gemensamma via videolänk. ÖTHs fyraåriga program är campusbaserat i Örebro med fördelarna som närheten till lärarna och biblioteket ger. Campusbaseringen ger också fler valmöjligheter i teologisk inriktning framförallt de två sista åren. Till exempel finns möjlighet att läsa grekiska. Studenterna som går ÖTHs fyraåriga program kan även välja kurser från Akademi för ledarskap och teologi. Förutom utbildningsförsamling till studenterna är den största förändringen jämfört med ÖTHs nuvarande fyraåriga program ett nytt PastorALT ledarskapsår på halvfart, kurser som ägs av Liljeholmens folkhögskola. Det finns också fortfarande möjlighet att läsa en renodlad treårig teol.kand. utbildning vid ÖTH. Det är en stor utmaning för ÖTH i 4

5 Så här är utbildningarna uppbyggda ÖTHs fyraåriga program (3+1) Akademi för ledarskap och teologi år 4 år 4 år 3 Teologiska högskolestudier år 3 Teologiska högskolestudier (ÖTH ansvarar) år 2 år 1 Campusbaserat PastorALT ledarskapsår (folkhögskoleår) år 2 år 1 Folkhögskolestudier (samarbete med Högskolan för ledarskap och teologi i Oslo ger möjlighet till att examinera högskolepoäng) ht vt ht vt höst, berättar Pekka. En helt ny utbildning skapas som vi har ett stort ansvar i, samtidigt som vi gör om vår egen utbildning. Fördelen är att de kan korsbefrukta varandra. Många församlingar behövs Fullt utbyggda har utbildningarna kapacitet för sammanlagt 200 till 250 studenter. En betydande andel av församlingarna behöver involveras som utbildningsförsamlingar. För församlingarna innebär det möjlighet att få två extra händer och ett inflöde av nya idéer, för församlingsledarna att få växa och utbildas i mentorskap. Det finns möjlighet för församlingsmedlemmar att läsa delar av utbildningarna; många kurser är också på halvfart. Som det ser ut nu är studier ofta ett enskilt initiativ. Vi tror att det här upplägget även hjälper församlingar att identifiera potentiella ledare, träna dem och uppmuntra till utbildning, berättar Pekka. Ulrik hoppas också på att församlingarna ordnar internationella studieresor för studenterna: Tänk vilken samlad internatio- nell kunskap som finns i våra tre samfund! Tänk vilken möjlighet att få nyckelpersoner engagerade i internationell mission! Läs mer: Läs mer och ansök på www. altutbildning.se och Sista ansökningsdatum är 15 april. Beslutsunderlaget som EFKs styrelse sa ja till den 29 januari finns att ladda ner på Församlingssidorna på under inloggning. Ulrik Josefsson missionärsbarnet som blev rektor Ulrik Josefsson blir utbildningsföreståndare för Akademi för ledarskap och teologi, en uppgift han ser fram emot med stor förväntan. Ulrik Josefsson från Jönköping är ett okänt namn för många inom EFK. Han är en av pingströrelsens främsta teologer och sedan 2008 rektor för både pingströrelsens och Alliansmissionens pastorsutbildningar. Efter att ha vuxit upp i Stockholm och Filadelfiakyr- kan åkte han som fjortonårigt missionärsbarn till Bolivia för att sedan avsluta gymnasiet i Sverige. En tid som ungdomspastor och skolevangelist i Lund väckte längtan efter att få veta mer med en teol.kand. som resultat fick han frågan om att ansvara för pingströrelsens bibelskola i Jönköping och har sedan dess ägnat sig åt utbildningsfrågor. Den teologi som vi vill ska prägla utbildningen är kombinationen av tron på Bibeln med det varma Gudsmötet och den utma- nande uppgiften att sprida Guds rike. Den här utbildningen skulle jag själv ha behövt då jag var skolevangelist en gång i tiden! När jag ber honom berätta vad EFK betyder för honom nämner han rörelsens långa missionshistoria i modersamfunden och dynamiken som kom med samgåendeprocessen. Rätt hanterat är den kombinationen oerhört spännande. Men framför allt är EFK för mig de människor jag har mött, människor som jag har stor respekt för och tycker om. 5 5

6 Vad har utbildning betytt för dig? Utbildning och fortbildning hör samman med växande och fördjupning. Inom Evangeliska Frikyrkan finns många typer av utbildningar för olika skeden i livet. Vi bad några personer som har studerat eller fortbildat sig inom rörelsen berätta om sina erfarenheter. Text: David Gelinder 1 Varför valde du den utbildningen? 2 Har utbildningen fått dig att reflektera över något särskilt eller förändrat ditt sätt att se på saker? 3 Har du kunnat tillämpa de kunskaper du fått från utbildningen i vardagen? Emanuel Nielsen Landskrona Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi (SALT), Hyllie Park folkhögskola i Malmö Jag valde SALT dels för att jag hade vänner som gått där och talat mycket gott om utbildningen och dels för att SALTs upplägg med teori och praktik kändes fräscht. Jag hade bara ett års uppehåll från gymnasie- och eftergymnasiala studier och jag kände att jag ville fördjupa min tro och ledarskap men inte sitta i skolbänken hela tiden. Att få praktisera samtidigt som man lärde var fantastiskt. 2 Åren på SALT var ungefär som att få mina ögon öppnade. Jag trodde jag hade koll på vad jag trodde och tyckte. Det hade jag inte. SALT fick mig att inse att man alltid kan tänka ett steg längre, att det alltid finns ett annat sätt att se på saker och ting. Jag lärde mig att förstå att jag är färgad av mina erfarenheter och att vi behöver tolka vår samtid för att vara relevanta som kyrka. 3 Absolut. Jag jobbar som ungdomspastor idag och även om jag inte alltid pratar om plausibilitetsstrukturer och kultursociologi med ungdomarna så känner jag att mycket annat från SALT hänger med. Undervisningen vi fick om att tänka kring församling känns väldigt relevant i dag. Kurserna i systematisk teologi och Bibelns teologi har fördjupat min kunskap och tro. Det bär jag med mig varje dag. Mattias Berggren Vimmerby NOD-akademin vid Örebro Missionsskola Det var intressanta kurser och det kändes i kursbeskrivningarna som att kurserna var i samma anda som tidsskriften NOD. Jag höll på att läsa upp min kompetens som gymnasielärare och tycke att NOD-kursernas innehåll var mer relevanta, när jag ska undervisa 18-åringar, än vad mer religionshistoriskt inriktade kurser är. 2 Ja, det har breddat min syn på omvärlden, gett mig större förståelse och respekt för alltifrån ateister och nihilister till muslimer och nyandliga människor. Särskilt kursen Gud och kulturen gav mig nya perspektiv på andlighet i mötet med kultur. Har idag lättare att se och kunna analysera det andliga sökandet som finns överallt omkring oss. 3 Ja, som gymnasielärare har jag haft stor nytta av kursernas innehåll, de känns mycket mer som en spegling av det religiösa landskapet i dagens Sverige än vad många andra kurser gör, både vad gäller nya religiösa strömningar och de etiska frågor som togs upp i kursen media, marknad och moral. Har även haft nytta av kurserna i mötet med Alphadeltagare och sökare som kommit till vår församling. 6

7 Foto: Simon Sjörén Bilden är från Liljeholmens folkhögskola. Hanna Thilander Sollentuna Lärjungaskolan vid Götabro kurs- och konferensgård 2010/2011 Jakob Thoresen Rimforsa Bibel och efterföljelse med musikprofil på Liljeholmens folkhögskola 2009/2010 Linnéa Bergström Kristianstad EFK UNGs mentorsgrupp 2009/ Lärjungaskolan var faktiskt det solklara valet för mig redan från början. Dels för att min tro skulle få en stabilare grund genom de många olika ämenena vi läser här och att jag även skulle få bli utbildad till att jobba med en av de saker jag brinner för, som ledare för barn och ungdomar. Att sedan också få göra praktik i tre månader och verkligen få leva det jag lär kändes verkligen hur bra som helst. 2 Götabro förändrar mig nog mer äv vad jag själv vet. Jag har börjat inse och uppleva att ett liv som lärjunge är både spännande och utmanande och om man vågar leva det tillsammans med Gud så är allting möjligt. Jag förundras också ständigt över hur genialisk Gud är som har skapat oss så olika, för att Hans kärlek på olika sätt ska kunna nå så många som möjligt. 3 Jag har verkligen insett vikten av personlig tid med Gud så det har jag nu i allafall lite varje dag. Utbildningen har också gett mig en längtan att göra (inte bara höra) och en större kärlek för mina medmänniskor, att låta det jag lär mig om lärjungaskap bli verklighet. Därför har vi t.ex. varit ett gäng på stan och delat ut mackor för att konkret kunna hjälpa människor och även berätta om Jesus. 1 Jag var ganska inställd på att gå någon form av bibelkurs. Eftersom jag ett år tidigare gick ut estetiska musikprogrammet kände jag att Liljeholmens bibelkurs med profilinriktningar var ett bra sätt att komma igång med musiken igen. Min syster och många vänner har tidigare gått på skolan och det gjorde valet enklare att bestämma mig för just Liljeholmen. 2 Miljöombytet och nya vänner gjorde att sidor hos mig själv sattes i nya perspektiv. Det var väldigt roligt och uppmuntrande att exempelvis upptäcka att ledarskapet även fungerade bland människor jag inte kände sedan tidigare. Mitt lärjungaskap känns mer konkret nu än tidigare. Till och med att diska andras disk har ju faktiskt med efterföljelse att göra! Små saker med stor kärlek blev som ett litet efterföljelse-mantra i klassen och det speglar ganska bra hur jag försöker se på mitt fortsatta lärjungaskap. 3 Absolut! Numera jobbar jag som ungdomsledare och tillämpar mycket tankar och kunskap från bibelskoleåret (såsom efterföljelse och bibelkunskap) i mitt arbete. 1 Den största anledningen var upplägget. Lagom många träffar under ett år med en förståelse för vilka dagar som var lämpliga att träffas. Samt ett förtroende för EFK UNGs satsningar sen tidigare 2 Vi har reflekterat mycket kring olika situationer som vi står i som ungdomsledare och försökt att stötta varandra och hjälpa varandra vidare. Det är inte alltid lätt för en anställd i en församling att hitta en plats där den kan ta emot förbön, dela olika brottningar utifrån tjänsten och utifrån ens privata brottning och liv med Gud. Mina tankar har förändrats genom att vi har fått se oss själva i varandra. På det sättet har vi antingen fått se att fler brottas med samma sak, eller att någon med stor förståelse för vår situation kan se en lösning. 3 Vissa delar tar kanske alltid tag i en mer än andra, men utifrån upplägget så hade vi ett guldläge. Vi var så pass få (åtta deltagare) att vi kunde få en utbildning som var anpassad till oss, inte till en förbestämd mall. Vi har pratat mycket om oss själva, vi som ledare idag - både i tjänsten och som Guds barn oavsett om det finns en anställning i församlingsvärlden i framtiden eller ej. Detta har påverkat min vardag. Ett exempel är hur jag tänker på upplägget av en vecka, eller en termin med ledighet och vila. 7

8 Foto: privat nytt om namn Margareta Mörling, ny medarbetare vid Församlingsprogrammet, ska arbeta med diakonala frågor för församlingar. Margareta, berätta vad du ska göra? Inom EFK har man tidigare gjort en undersökning bland församlingarna för att få en bild av vilka behov av stöd som behövs inom det diakonala området. Många uttryckte att de ville ha hjälp med frågor som rörde Familjen i Kristi efterföljelse. Därför har Församlingsprogrammet bestämt att lägga fokus på det under de kommande två åren. Så det kommer att bli en av de arbetsuppgifter jag främst kommer att koncentrera mig på. Vi kommer att använda oss av några som har stor erfarenhet och erbjuda församlingarna fortbildning. Mer om detta kommer under våren. Jag vill även vara med och uppmuntra församlingsmedlemmarna till vardagsdiakoni. Alla, ung som äldre, kan tjäna på sitt sätt precis där man står mitt i vardagen vare sig man är arbetslös, går i skola, på sitt jobb, i hemmet, i församlingen osv. Din anställning inom EFK är på 30 procent, vad gör du utöver det? Jag föreläser inom om Att undervisa analfabeter och Kulturanpassning, och så skriver jag läromedel för analfabeter. Intresset för pedagogik för analfabeter lades under de 13 år som jag och min man arbetade i Egypten då flera av mina vänner var analfabeter. Jag har undervisat analfabeter i 21 år i Sverige. Jag ägnar också mycket tid med min familj med bl.a. sju barnbarn och församlingen Husbykyrkan. Margareta Mörling är anställd som handläggare (30 %) på Församlingsprogrammet, Sverigekontoret fr.o.m. 1/ Helene Niklasson har slutat som pastor i Vintrosa Baptistförsamling. Lina Skoghäll vikarierar som barn- och familjpastor (50 %) i Filadelfiakyrkan, Örebro från 1/ Lina avslutar sina studier vid Örebro Missionsskola under våren. Kjell-Göran Westerberg börjar som pastor på deltid i Korskyrkan i Byske den 1/ Christian Svahn slutar som ungdomsdirektor för EFK UNG den 1/ efter en tids tjänstledighet. Vad bär du med dig från tiden som ungdomsdirektor för EFK UNG? Det mest uppmuntrande har varit att träffa de lokala församlingarna i olika sammanhang, säger Christian. Det har varit en glädje att få dela utmaningar, besvikelser, tro, kärlek till barn och ungdomar, och att höra om vad församlingarna längtar efter i deras stad. Det sker massor bra saker ute i de lokala församlingarna, och det ger mig hopp om framtiden. David Axelsson som varit vakanspastor i Friförsamlingen i Hällestad kommer under våren att avskiljas som föreståndare i församlingen. Björn Cedersjö är tjänstledig från sin lärartjänst på Örebro Missionsskola under perioden 1/ till 31/ för tjänst vid Sveriges kristna råd. Alzira Ekström börjar som pastor på deltid i Lännäs frikyrka den 1/ Hon kommer senast från missionstjänst i Brasilien. Elin Gert fortsätter som tillförordnad Ungdomsdirektor efter Christian till och med 30/ Elin Henriksson vikarierar (100 %) som personalekonom på Sverigekontoret (AA) 1/ till 31/ under Evelina Bjurlids föräldraledighet. Niklas Holmefur är tjänstledig från sin lärartjänst på Örebro Missionsskola under perioden 1/ till 31/ Lena Isgren har tillträtt som barn- och familjepastor i Östermalmskyrkan i Kristianstad. Joel Jarbo börjar som pastor i Andreaskyrkan i Klippan. Han kommer närmast från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och är utbildad på Johannelunds teologiska högskola. Elin Westöö började den 1/ som som barn och ungdomsledare (100 %) i Lundhagskyrkan i Hovsta, Örebro. Hon avslutade sina studier på Örebro Missionsskola i somras. Ulrika Wijk avslutar sin tjänst 31/ vid second hand-butiken i Saron, Göteborg. Tobias Åberg börjar som ungdomspastor (100 %) i Ryttargårdskyrkan, Linköping från och med 1/ Tobias flyttar från Norrköping där han har varit ungdomspastor i Korskyrkan och studentpastor. Lediga tjänster Evangeliska Frikyrkan söker: Lediga tjänster EFK UNG söker: Regionledare Asien (100%) Informationssamordnare utland (75%) Insamlingsstrateg (100%) Samordnare och marknadsförare för IRIS (50%) Ungdomsdirektor (100%) Handläggare för EFK UNGs bidragsspår (30-50%) Läs mer om tjänsterna på Läs mer på 8

9 Vad ska jag svara min kompis när hon tror att hennes döda mormor vakar över henne? Är alla överlåtna muslimer emot kristna? Islam och en utbredd öppenhet för det övernaturliga är två aktuella företeelser som i alla fall har ett gemensamt: många kristna känner sig osäkra i mötet med dessa. Här behövs utbildning. EFK har gemensamma resurspersoner som vi i församlingarna får vara rädda om. På nästa uppslag får du möta två som kan hjälpa dig och din församling. Utbildning för mötet med andra världar 9 Foto: istockphoto

10 Kunskap om islam och det övernaturliga "Bibelns Gud längtar efter att få upprätta människor" Foto: istockphoto Gjohn-Marko Berisha blev kristen för arton år sedan, ett år efter att han kommit till Sverige från Kosovo. Då var Jesus för honom bara en profet, visserligen syndfri och med makt att döma levande och döda, men ställd under den störste profeten Muhammed. Text: elisabet carleson När jag frågar Gjohn-Marko vad Jesus betyder för honom idag utbrister han: Jesus betyder allt för mig! Han är anledningen till att jag finns till, min trygghet, ja själva livet! Gjohn-Marko ingår i arbetsgruppen för mångkultur och religionsmöten inom EFK. För närvarande utbildar han församlingar i islam ideellt vid sidan av ett lärarvikariat, men längtar att få tillräckligt stöd för att göra det på heltid. Han brinner för att berätta hur man möter en muslims frågor om tron på ett relevant sätt. När han själv var muslim, så var det en persons kunskap och respekt som öppnade Den största skillnaden mellan kristendom och islam är avsaknaden av nåden i islam.... Gjohn-Marko Berisha hans ögon för Jesus. Berättelsen om den förlorade sonen är ett sätt att visa på vem Gud är: Utan nåd Den största skillnaden mellan kristendom och islam är avsaknaden av nåden i islam, och därmed också frälsningsvissheten. Som muslim kan man bara göra sitt bästa och hoppas att Allah vill mig väl. En muslim tänker om Allah som sonen i liknelsen om den förlorade sonen i NT tänker om sin pappa: Jag hoppas att jag kan få arbeta av mina skulder så kanske Allah förlåter mig. Bibelns Gud däremot längtar efter att få upprätta och förlåta människor, precis som pappan i liknelsen. Att säga att Allah och Gud är samma gud är helt omöjligt om man har läst Koranen. Församlingen som familj Gjohn-Marko Berisha ingår i arbetsgruppen för mångkultur och religionsmöten. Att möta muslimer är inte bara en krock med gudsbilder, utan också en kulturkrock. Många muslimer kommer från en kultur där släkten är mycket viktig. Att alltid ställa upp är en självklarhet. När en muslim blir kristen, kanske blir totalt utfryst av sin familj, behöver han inlemmas i en ny familj, församlingen. Jag har sett flera nyomvända kristna som i besvikelse lämnar församlingen då de inte ser familjen i funktion. Istället möts de av en extrem individualism. Jag längtar efter den dag då församlingen på allvar blir en motkultur där vi ser på varandra som en familj. Det är det viktigaste vittnesbördet i mötet med muslimer! Läs mer: Läs mer under på www. efk.se. Lästips: är en kunskapsbank med många frågor och svar om islam. 10

11 Foto: istockphoto Att anlita ett medium för att driva spöken ur huset eller att tala med avlidna anhöriga är idag inte så kontroversiellt. Många sökande och kristna brottas med frågor om andevärlden. Lars Johansson är lärare vid Örebro Missionsskola och utbildar församlingar i frågor som rör trons möte med samhället. Text: elisabet carleson I mötet med människor öppna för det övernaturliga De senaste åren har allt fler berättat om erfarenheter av det övernaturliga. Lars berättar: Det här en fortsättning på intresset för New Age, men är en folkligare andlighet som knyter an till folktron. Intresset har fått extra skjuts genom tv-serier där det övernaturliga spelar en stor roll. Att låta sig styras Lars berättar hur han brukar svara människor som inte är kristna som öppnat sig för övernaturlig information, till exempel genom medium. Först så brukar jag bejaka att det finns människor med andlig kunskap. För det andra brukar jag säga: Bara för att en person har talat sanning om det som har hänt dig, är det inte säkert att han/hon kommer att göra det om din framtid. För det tredje frågan: Vill du styras i dina beslut av sådana här budskap? Vi har så lätt att leva våra liv som självuppfyllande profetior. För det fjärde så brukar jag väcka frågor om den andliga världen. Den kanske inte bara innehåller goda krafter, utan även krafter som bedrar? Var därför försiktig, fördjupa dig inte! Det kanske är en ängel från Gud? Han menar att vi ska vara försiktiga med att kalla allt osynligt för demoner eller inbillning. Vem vet, ljusgestalten din kompis såg kanske var en ängel från Gud, eller motsatsen? Om dina vänner får besök, be dem fråga: Vem har sänt dig? Den frågan är viktig i sådana här situationer. Alltför många människor som öppnat sig för andevärlden kan berätta om positiva erfarenheter i början. Efter ett tag drogs de in i skuggsidan, i en värld där bemästrandet av olika krafter genom magi och manipulation blev vardag. Till sist var Jesus den enda som kunde ge frihet från den fångenskap de upplevde. Vi kan inte tolka alla erfarenheter och det ska vi inte heller. Vår uppgift är att lyssna, be dem reflektera över sina erfarenheter och flika in berättelsen om Jesus som den som har segrat över alla krafter som skapar förvirring. Du kan erbjuda Guds Lars Johansson är lärare vid Örebro Missinsskola. frid genom Jesus. Och be! Utan förbön för de vi talar med kan vi lika gärna lägga ner. Jesus övertygar, inte våra åsikter Lars säger att när vi vågar möta människor och lita på att Jesus själv övertygar kan det vara vändpunkten för en hel församling: Det är viktigt att vara grundad i sin tro: att vi frågat vem Jesus är? Varför vi egentligen är kristna och med i en församling? Samtidigt är våra egna erfarenheter av Jesus avgörande när vi möter människor med övernaturliga erfarenheter. De församlingar som växer idag, är de som tar sina egna och andra människors erfarenheter på allvar! Läs mer: Läs mer i tidningen NOD nr Där kartan tar slut om andlighetens återkomst. Kontakta Örebro Missionsskola för ett ex., tfn

12 I EN ANNAN DEL AV VÄRLDEN Läxhjälp räddar barn från gatan Barn som kommer till fritidshem i Brasilien där de får stöd i läxläsning och får prova på att idrotta, sjunga, spela instrument. Foto:anna-maria jonsson 12

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Direkt. Två eldsjälar i Sydafrika förmedlar hopp. Var med och påverka på representantskapsmötet! s. 6-7

Direkt. Två eldsjälar i Sydafrika förmedlar hopp. Var med och påverka på representantskapsmötet! s. 6-7 Nr 2 april 2011 Direkt Var med och påverka på representantskapsmötet! s. 6-7 Elsborgskyrkan utmanar till generositet, s. 4-5 Två eldsjälar i Sydafrika förmedlar hopp 1 INNEHÅLL Får kärlek kosta? 3 Elsborgskyrkan

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1 ÅRSBOK 2014 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2014 i korthet 2 Daniel Norburg om året som gått 3 Det här är EFK 4 Församling

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg 2013 Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg Välkommen på en framtidsspaning! Om vi blickar framåt hur är vi då församlingsrörelse på bästa sätt?

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1

ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1 ÅRSBOK 2012 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2012 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4-5 Församling

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Afrika - mission förr och nu

Afrika - mission förr och nu Nr 2 April 2013 Direkt Sónia Persson förmedlar hopp till unga i Moçambique Läs mer PÅ S.6 Jonatan Strömgren har hjärtat i flera världsdelar Läs mer PÅ S.9 Afrika - mission förr och nu 1 Innehåll Behövs

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm En konferens om att som kristen navigera i arbetslivet 13-15 november 2015 Kungsportskyrkan, Huskvarna e Bland talarna: Hans Ruth Jan J. Gunnar Weichbrodt Nordström Sturesson Olsson I samarbete med: ICCC

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation n Till 10 på dagordninge Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2013-2014 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Nils

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-02-22 Tid: 13.00-14.40 82. Mötet öppnades med bön

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

För dig som fyller 14 i år. Konfirmationsdags. Välj mellan flera alternativ!

För dig som fyller 14 i år. Konfirmationsdags. Välj mellan flera alternativ! För dig som fyller 14 i år Konfirmationsdags Välj mellan flera alternativ! evelina carborn Alice kunde vara sig själv Konfirmationen fick Alice Fahlén att stå upp för sina starka åsikter kring feminism

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Vill Du bli en arbetare i Guds rike?

Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Team- & Lärjungaskola Shalom Utbildning/Blå Kust 2012-2013 Blå Kust är en skola med fokus på lärjungaträning. Genom teori och praktik får du som elev möjlighet att

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer