Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s."

Transkript

1 Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s

2 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3 Församlingarna viktiga i nya utbildningar 4 5 Vad har utbildning betytt för dig? 6 7 Notiser och Nytt om namn 8 Utbildning för mötet med andra världar 9 11 Läxhjälp räddar barn från gatan Notiser, kalender och Vi som reser Krönikör: Linnea Åberg 15 Direkt från Evangeliska Frikyrkan utges av Evangeliska Frikyrkan. DIREKT från Evangeliska Frikyrkan utkommer med sex nummer per år. Adress Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, Örebro Tel , Fax E-post Webbplats Gåvor Bankgiro , Plusgiro Redaktion Elisabet Carleson, David Gelinder, Johanna Lundin. Grafisk idé Ulrika Arenius Ansvarig utgivare Anders Blåberg Tryck Tabergs tryckeri. Omslagsfoto: Simon Sjörén Tidningen skickas till de som anmält att de vill ha den, är registrerade för alla utskick från EFK, adresser genom insända församlingslistor, sänt in gåva till EFK eller är fadder genom Barnhjälpen. Om ni inte önskar tidningen kan ni avbeställa den på tel Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse med 309 församlingar i Sverige och cirka medlemmar. EFKs församlingar har ett stort internationellt engagemang med mission i drygt 40 länder. I Sverige omfattar det gemensamma arbetet församlingsplantering, församlingsutveckling och utbildning. EFK UNG finns med som självständig organisation i rörelsen. missionsdirektorn har ordet Utbildning en hjärtefråga Det här numret av Direkt handlar om utbildning, extra aktuellt då en ny gemensam utbildning med Pingst ffs och Alliansmissionen startar: Akademi för ledarskap och teologi. Vad vinner vi då på en gemensam utbildning? Frikyrkan i Sverige har gjort en resa de senaste 30 åren. När jag började min utbildning i början på 1980-talet hade varje församlingsrörelse sin egen pastorsskola, med något litet undantag. En gång per år, när rektorerna för seminarierna möttes, inbjöds också elevkårernas ordförande till en gemensam träff. Jag fanns med där, men minns inte någon självkritisk fråga om varför varje samfund hade sin egen utbildning. Det har funnits starka känslor kopplade till utbildningsplatser. Seminarier har kallats rörelsernas hjärta: Kortebo, Lidingö, Götabro med flera. Och hjärtat är man rädd om. Vad är annorlunda idag? Den stora förändringen ligger i hur församlingar och blivande elever resonerar. Jag tror det råder en större samsyn idag om att god utbildning är nödvändig, och att utbildning inte koncentreras till några år när man är ung. Församlingar frågar efter goda ledare och steget att välja någon som inte gått den egna rörelsens skola är inte långt. Elever söker sig till sammanhang som de kan identifiera sig med, samfundstillhörighet spelar mindre roll. Dessutom ställs ofta en pragmatisk fråga: Var kan jag studera utan att behöva flytta? Där här förändringen medför möjligheter. Vi kan tänka friare. Det är inte nödvändigt för sammanhållningen i ett samfund att hålla fast vid en egen utbildning. Det är ett gott förvaltarskap av begränsade resurser. En akade När Akademi för ledarskap och teologi startar i höst, byggd på erfarenheter från SALT, kommer den att ha många hjärtan, det vill säga flera studiecentrum nära elevernas bostadsort. Det blir en viktig faktor när elever framöver ska välja både utbildning och utbildningsort. Och församlingsrörelsen får fömånen att vara med, genom förbön och fortsatt offrande men också i mentorskap och genom att identifiera och utmana blivande ledare. Det gäller kyrkans framtida ledarskap en hjärtefråga om något! Omslagsbilden Bilden är från Liljeholmens folkhögskola utanför Linköping, en skola Evangeliska Frikyrkan är huvudman för. Där finns möjlighet att till exempel läsa diakoni, själavård, musik, gå bibelskola eller läsa in gymnasiekompetensen. Foto: simon gelinder Anders blåberg Missionsdirektor 2

3 Att växa ett gemensamt uppdrag Tro handlar om att växa. Efeserbrevet skriver att syftet med församlingens liv är att vi alla blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet (Ef. 4:13). Varje människa behöver fördjupa sin kunskap för att växa och bli den person Gud tänkt. Text: roland spjuth foto: efks arkiv Roland Spjuth Lärare och docent vid Örebro Teologiska Högskola och SALT-utbildningen i Malmö och medlem i arbetsgruppen för den nya utbildningen I kyrkan har det följaktligen alltid funnits speciella tjänster med ansvar för undervisning. Redan från första århundraden vet vi att lärare undervisade personer som ville bli kristna i ganska långa dopklasser (katekumenat) en tradition som idag främst kommer till uttryck i olika Alpha-kurser. Under högmedeltiden startar Europas första universitet därför att kyrkan akut behövde förbättra utbildningen av sina präster. Samma behov av fördjupad prästutbildning var en av den protestantiska kyrkans viktigaste uppgifter under reformationen på 1500-talet. Även frikyrkorörelsen i Sverige drevs av samma längtan efter fördjupning och mognad. Den blev en läsarrörelse som skulle göra slut på namnkristendom och ytlighet. Utbilda ledare nödvändigt Att utbilda och träna ledare är därför en självklar del av församlingens liv. Detta är en livsnödvändighet för att kristna ska växa och förenas med Kristus (v. 4:15). Om inte detta görs kommer vi att bli lekbollar (v. 4:14) som kastas hit och dit i en tid som ängsligt spanar efter senaste trender. Efesierbrevet betonar emellertid kraftfullt att växt och mognad bara sker tillsammans i Kristi kropp. Det är genom olika människors tjänster och gåvor som vi tillsammans växer till likhet med Kristus. Det betyder inte en inåtvänd undervisning. Kyrkans väsen är mission: att i ord och handling bli redskap för rikets växt i världen. Församlingen en miljö att växa i I höst börjar de första studenterna den nya ledarutbildningen Akademi för ledarskap och teologi, ett samarbete mellan EFK, Alliansmissionen och pingströrelsen. En bärande övertygelse med utbildningen är att den inte bara bedrivs i skolan utan också måste ha en församlingsbas för sitt lärande. Det är genom att aktivt delta i församlingens missionsuppdrag som fördjupning sker. Därmed är den nya Vi står alla utbildningen inte församlingsmedlemmar, ledare bara ett skolprojekt. Satsningen är beroende av att församrare i samma upp- studenter och lälingarna är en miljö drag. för tillväxt. Vi står alla... församlingsmedlemmar, ledare, studenter och lärare i samma uppdrag. Tillsammans kan denna satsning kanske uppmuntra oss alla att röra oss vidare mot den mognad som svarar mot Kristi fullhet. Läs mer: På kommande uppslag finns mer information om utbildningsmöjligheterna inom EFK. 3

4 Foto: David Gelinder Församlingar nyckelspelare i nya pastorsutbildningarna I höst drar två utbildningar igång. En ny utbildning, Akademi för ledarskap och teologi, tillsammans med Pingst och Alliansmissionen. En omgjord utbildning vid Örebro Teologiska Högskola. EFK Direkt träffade Ulrik Josefsson, utbildningsföreståndare för Akademi för ledarskap och teologi samt Pekka Mellergård, rektor på Örebro Missionsskola för att få veta mer. Text: elisabet carleson Likheterna mellan utbildningarna är större än skillnaderna. Båda är fyraåriga och riktar sig till de som vill bli pastorer eller andra församlingsledare. Båda ger möjlighet till en teol.kand. på 180 högskolepoäng, men på olika sätt. En bärande tanke i båda är att församling och utbildning i växelverkan ger en lärandespiral för alla, en tanke som slagit väl ut i EFKs ledarskapsutbildning SALT med nästan tjugo år på nacken. Precis som i SALT-utbildningen får varje student en utbildningsförsamling med en mentor. Ledarskapskurser finns det första och andra läsåret i båda utbildningarna. På båda finns även eftergymnasiala folkhögskolekurser de första två åren. ÖTH ansvarar för de sista två åren, på ÖTHs program även för ett tredje år. Ulrik berättar om utbildningarnas innehåll: Vi vill ge studenterna möjlighet att fördjupa den egna erfarenheten av Gud och församling. De behöver också akademiska kunskaper i teologi, kunskaper som ger en genomtänkt tro. För det tredje är färdighetsträning viktigt, det vill säga hur man är en bra ledare i praktiken. Regionalt baserat och campusbaserat Den största skillnaden mellan utbildningarna är lokaliseringen. Akademi för ledarskap är regionalt baserad i fem studiecentrum i Göteborg, Jönköping, Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm/Uppsala och snart även i Umeå. Studenterna är inskrivna på ett centrum, oftast knutet till en folkhögskola. Centrumen ger möjlighet att verka i sin hemförsamling. Varje centrum har några studieledare. Många av föreläsningarna är gemensamma via videolänk. ÖTHs fyraåriga program är campusbaserat i Örebro med fördelarna som närheten till lärarna och biblioteket ger. Campusbaseringen ger också fler valmöjligheter i teologisk inriktning framförallt de två sista åren. Till exempel finns möjlighet att läsa grekiska. Studenterna som går ÖTHs fyraåriga program kan även välja kurser från Akademi för ledarskap och teologi. Förutom utbildningsförsamling till studenterna är den största förändringen jämfört med ÖTHs nuvarande fyraåriga program ett nytt PastorALT ledarskapsår på halvfart, kurser som ägs av Liljeholmens folkhögskola. Det finns också fortfarande möjlighet att läsa en renodlad treårig teol.kand. utbildning vid ÖTH. Det är en stor utmaning för ÖTH i 4

5 Så här är utbildningarna uppbyggda ÖTHs fyraåriga program (3+1) Akademi för ledarskap och teologi år 4 år 4 år 3 Teologiska högskolestudier år 3 Teologiska högskolestudier (ÖTH ansvarar) år 2 år 1 Campusbaserat PastorALT ledarskapsår (folkhögskoleår) år 2 år 1 Folkhögskolestudier (samarbete med Högskolan för ledarskap och teologi i Oslo ger möjlighet till att examinera högskolepoäng) ht vt ht vt höst, berättar Pekka. En helt ny utbildning skapas som vi har ett stort ansvar i, samtidigt som vi gör om vår egen utbildning. Fördelen är att de kan korsbefrukta varandra. Många församlingar behövs Fullt utbyggda har utbildningarna kapacitet för sammanlagt 200 till 250 studenter. En betydande andel av församlingarna behöver involveras som utbildningsförsamlingar. För församlingarna innebär det möjlighet att få två extra händer och ett inflöde av nya idéer, för församlingsledarna att få växa och utbildas i mentorskap. Det finns möjlighet för församlingsmedlemmar att läsa delar av utbildningarna; många kurser är också på halvfart. Som det ser ut nu är studier ofta ett enskilt initiativ. Vi tror att det här upplägget även hjälper församlingar att identifiera potentiella ledare, träna dem och uppmuntra till utbildning, berättar Pekka. Ulrik hoppas också på att församlingarna ordnar internationella studieresor för studenterna: Tänk vilken samlad internatio- nell kunskap som finns i våra tre samfund! Tänk vilken möjlighet att få nyckelpersoner engagerade i internationell mission! Läs mer: Läs mer och ansök på www. altutbildning.se och Sista ansökningsdatum är 15 april. Beslutsunderlaget som EFKs styrelse sa ja till den 29 januari finns att ladda ner på Församlingssidorna på under inloggning. Ulrik Josefsson missionärsbarnet som blev rektor Ulrik Josefsson blir utbildningsföreståndare för Akademi för ledarskap och teologi, en uppgift han ser fram emot med stor förväntan. Ulrik Josefsson från Jönköping är ett okänt namn för många inom EFK. Han är en av pingströrelsens främsta teologer och sedan 2008 rektor för både pingströrelsens och Alliansmissionens pastorsutbildningar. Efter att ha vuxit upp i Stockholm och Filadelfiakyr- kan åkte han som fjortonårigt missionärsbarn till Bolivia för att sedan avsluta gymnasiet i Sverige. En tid som ungdomspastor och skolevangelist i Lund väckte längtan efter att få veta mer med en teol.kand. som resultat fick han frågan om att ansvara för pingströrelsens bibelskola i Jönköping och har sedan dess ägnat sig åt utbildningsfrågor. Den teologi som vi vill ska prägla utbildningen är kombinationen av tron på Bibeln med det varma Gudsmötet och den utma- nande uppgiften att sprida Guds rike. Den här utbildningen skulle jag själv ha behövt då jag var skolevangelist en gång i tiden! När jag ber honom berätta vad EFK betyder för honom nämner han rörelsens långa missionshistoria i modersamfunden och dynamiken som kom med samgåendeprocessen. Rätt hanterat är den kombinationen oerhört spännande. Men framför allt är EFK för mig de människor jag har mött, människor som jag har stor respekt för och tycker om. 5 5

6 Vad har utbildning betytt för dig? Utbildning och fortbildning hör samman med växande och fördjupning. Inom Evangeliska Frikyrkan finns många typer av utbildningar för olika skeden i livet. Vi bad några personer som har studerat eller fortbildat sig inom rörelsen berätta om sina erfarenheter. Text: David Gelinder 1 Varför valde du den utbildningen? 2 Har utbildningen fått dig att reflektera över något särskilt eller förändrat ditt sätt att se på saker? 3 Har du kunnat tillämpa de kunskaper du fått från utbildningen i vardagen? Emanuel Nielsen Landskrona Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi (SALT), Hyllie Park folkhögskola i Malmö Jag valde SALT dels för att jag hade vänner som gått där och talat mycket gott om utbildningen och dels för att SALTs upplägg med teori och praktik kändes fräscht. Jag hade bara ett års uppehåll från gymnasie- och eftergymnasiala studier och jag kände att jag ville fördjupa min tro och ledarskap men inte sitta i skolbänken hela tiden. Att få praktisera samtidigt som man lärde var fantastiskt. 2 Åren på SALT var ungefär som att få mina ögon öppnade. Jag trodde jag hade koll på vad jag trodde och tyckte. Det hade jag inte. SALT fick mig att inse att man alltid kan tänka ett steg längre, att det alltid finns ett annat sätt att se på saker och ting. Jag lärde mig att förstå att jag är färgad av mina erfarenheter och att vi behöver tolka vår samtid för att vara relevanta som kyrka. 3 Absolut. Jag jobbar som ungdomspastor idag och även om jag inte alltid pratar om plausibilitetsstrukturer och kultursociologi med ungdomarna så känner jag att mycket annat från SALT hänger med. Undervisningen vi fick om att tänka kring församling känns väldigt relevant i dag. Kurserna i systematisk teologi och Bibelns teologi har fördjupat min kunskap och tro. Det bär jag med mig varje dag. Mattias Berggren Vimmerby NOD-akademin vid Örebro Missionsskola Det var intressanta kurser och det kändes i kursbeskrivningarna som att kurserna var i samma anda som tidsskriften NOD. Jag höll på att läsa upp min kompetens som gymnasielärare och tycke att NOD-kursernas innehåll var mer relevanta, när jag ska undervisa 18-åringar, än vad mer religionshistoriskt inriktade kurser är. 2 Ja, det har breddat min syn på omvärlden, gett mig större förståelse och respekt för alltifrån ateister och nihilister till muslimer och nyandliga människor. Särskilt kursen Gud och kulturen gav mig nya perspektiv på andlighet i mötet med kultur. Har idag lättare att se och kunna analysera det andliga sökandet som finns överallt omkring oss. 3 Ja, som gymnasielärare har jag haft stor nytta av kursernas innehåll, de känns mycket mer som en spegling av det religiösa landskapet i dagens Sverige än vad många andra kurser gör, både vad gäller nya religiösa strömningar och de etiska frågor som togs upp i kursen media, marknad och moral. Har även haft nytta av kurserna i mötet med Alphadeltagare och sökare som kommit till vår församling. 6

7 Foto: Simon Sjörén Bilden är från Liljeholmens folkhögskola. Hanna Thilander Sollentuna Lärjungaskolan vid Götabro kurs- och konferensgård 2010/2011 Jakob Thoresen Rimforsa Bibel och efterföljelse med musikprofil på Liljeholmens folkhögskola 2009/2010 Linnéa Bergström Kristianstad EFK UNGs mentorsgrupp 2009/ Lärjungaskolan var faktiskt det solklara valet för mig redan från början. Dels för att min tro skulle få en stabilare grund genom de många olika ämenena vi läser här och att jag även skulle få bli utbildad till att jobba med en av de saker jag brinner för, som ledare för barn och ungdomar. Att sedan också få göra praktik i tre månader och verkligen få leva det jag lär kändes verkligen hur bra som helst. 2 Götabro förändrar mig nog mer äv vad jag själv vet. Jag har börjat inse och uppleva att ett liv som lärjunge är både spännande och utmanande och om man vågar leva det tillsammans med Gud så är allting möjligt. Jag förundras också ständigt över hur genialisk Gud är som har skapat oss så olika, för att Hans kärlek på olika sätt ska kunna nå så många som möjligt. 3 Jag har verkligen insett vikten av personlig tid med Gud så det har jag nu i allafall lite varje dag. Utbildningen har också gett mig en längtan att göra (inte bara höra) och en större kärlek för mina medmänniskor, att låta det jag lär mig om lärjungaskap bli verklighet. Därför har vi t.ex. varit ett gäng på stan och delat ut mackor för att konkret kunna hjälpa människor och även berätta om Jesus. 1 Jag var ganska inställd på att gå någon form av bibelkurs. Eftersom jag ett år tidigare gick ut estetiska musikprogrammet kände jag att Liljeholmens bibelkurs med profilinriktningar var ett bra sätt att komma igång med musiken igen. Min syster och många vänner har tidigare gått på skolan och det gjorde valet enklare att bestämma mig för just Liljeholmen. 2 Miljöombytet och nya vänner gjorde att sidor hos mig själv sattes i nya perspektiv. Det var väldigt roligt och uppmuntrande att exempelvis upptäcka att ledarskapet även fungerade bland människor jag inte kände sedan tidigare. Mitt lärjungaskap känns mer konkret nu än tidigare. Till och med att diska andras disk har ju faktiskt med efterföljelse att göra! Små saker med stor kärlek blev som ett litet efterföljelse-mantra i klassen och det speglar ganska bra hur jag försöker se på mitt fortsatta lärjungaskap. 3 Absolut! Numera jobbar jag som ungdomsledare och tillämpar mycket tankar och kunskap från bibelskoleåret (såsom efterföljelse och bibelkunskap) i mitt arbete. 1 Den största anledningen var upplägget. Lagom många träffar under ett år med en förståelse för vilka dagar som var lämpliga att träffas. Samt ett förtroende för EFK UNGs satsningar sen tidigare 2 Vi har reflekterat mycket kring olika situationer som vi står i som ungdomsledare och försökt att stötta varandra och hjälpa varandra vidare. Det är inte alltid lätt för en anställd i en församling att hitta en plats där den kan ta emot förbön, dela olika brottningar utifrån tjänsten och utifrån ens privata brottning och liv med Gud. Mina tankar har förändrats genom att vi har fått se oss själva i varandra. På det sättet har vi antingen fått se att fler brottas med samma sak, eller att någon med stor förståelse för vår situation kan se en lösning. 3 Vissa delar tar kanske alltid tag i en mer än andra, men utifrån upplägget så hade vi ett guldläge. Vi var så pass få (åtta deltagare) att vi kunde få en utbildning som var anpassad till oss, inte till en förbestämd mall. Vi har pratat mycket om oss själva, vi som ledare idag - både i tjänsten och som Guds barn oavsett om det finns en anställning i församlingsvärlden i framtiden eller ej. Detta har påverkat min vardag. Ett exempel är hur jag tänker på upplägget av en vecka, eller en termin med ledighet och vila. 7

8 Foto: privat nytt om namn Margareta Mörling, ny medarbetare vid Församlingsprogrammet, ska arbeta med diakonala frågor för församlingar. Margareta, berätta vad du ska göra? Inom EFK har man tidigare gjort en undersökning bland församlingarna för att få en bild av vilka behov av stöd som behövs inom det diakonala området. Många uttryckte att de ville ha hjälp med frågor som rörde Familjen i Kristi efterföljelse. Därför har Församlingsprogrammet bestämt att lägga fokus på det under de kommande två åren. Så det kommer att bli en av de arbetsuppgifter jag främst kommer att koncentrera mig på. Vi kommer att använda oss av några som har stor erfarenhet och erbjuda församlingarna fortbildning. Mer om detta kommer under våren. Jag vill även vara med och uppmuntra församlingsmedlemmarna till vardagsdiakoni. Alla, ung som äldre, kan tjäna på sitt sätt precis där man står mitt i vardagen vare sig man är arbetslös, går i skola, på sitt jobb, i hemmet, i församlingen osv. Din anställning inom EFK är på 30 procent, vad gör du utöver det? Jag föreläser inom om Att undervisa analfabeter och Kulturanpassning, och så skriver jag läromedel för analfabeter. Intresset för pedagogik för analfabeter lades under de 13 år som jag och min man arbetade i Egypten då flera av mina vänner var analfabeter. Jag har undervisat analfabeter i 21 år i Sverige. Jag ägnar också mycket tid med min familj med bl.a. sju barnbarn och församlingen Husbykyrkan. Margareta Mörling är anställd som handläggare (30 %) på Församlingsprogrammet, Sverigekontoret fr.o.m. 1/ Helene Niklasson har slutat som pastor i Vintrosa Baptistförsamling. Lina Skoghäll vikarierar som barn- och familjpastor (50 %) i Filadelfiakyrkan, Örebro från 1/ Lina avslutar sina studier vid Örebro Missionsskola under våren. Kjell-Göran Westerberg börjar som pastor på deltid i Korskyrkan i Byske den 1/ Christian Svahn slutar som ungdomsdirektor för EFK UNG den 1/ efter en tids tjänstledighet. Vad bär du med dig från tiden som ungdomsdirektor för EFK UNG? Det mest uppmuntrande har varit att träffa de lokala församlingarna i olika sammanhang, säger Christian. Det har varit en glädje att få dela utmaningar, besvikelser, tro, kärlek till barn och ungdomar, och att höra om vad församlingarna längtar efter i deras stad. Det sker massor bra saker ute i de lokala församlingarna, och det ger mig hopp om framtiden. David Axelsson som varit vakanspastor i Friförsamlingen i Hällestad kommer under våren att avskiljas som föreståndare i församlingen. Björn Cedersjö är tjänstledig från sin lärartjänst på Örebro Missionsskola under perioden 1/ till 31/ för tjänst vid Sveriges kristna råd. Alzira Ekström börjar som pastor på deltid i Lännäs frikyrka den 1/ Hon kommer senast från missionstjänst i Brasilien. Elin Gert fortsätter som tillförordnad Ungdomsdirektor efter Christian till och med 30/ Elin Henriksson vikarierar (100 %) som personalekonom på Sverigekontoret (AA) 1/ till 31/ under Evelina Bjurlids föräldraledighet. Niklas Holmefur är tjänstledig från sin lärartjänst på Örebro Missionsskola under perioden 1/ till 31/ Lena Isgren har tillträtt som barn- och familjepastor i Östermalmskyrkan i Kristianstad. Joel Jarbo börjar som pastor i Andreaskyrkan i Klippan. Han kommer närmast från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och är utbildad på Johannelunds teologiska högskola. Elin Westöö började den 1/ som som barn och ungdomsledare (100 %) i Lundhagskyrkan i Hovsta, Örebro. Hon avslutade sina studier på Örebro Missionsskola i somras. Ulrika Wijk avslutar sin tjänst 31/ vid second hand-butiken i Saron, Göteborg. Tobias Åberg börjar som ungdomspastor (100 %) i Ryttargårdskyrkan, Linköping från och med 1/ Tobias flyttar från Norrköping där han har varit ungdomspastor i Korskyrkan och studentpastor. Lediga tjänster Evangeliska Frikyrkan söker: Lediga tjänster EFK UNG söker: Regionledare Asien (100%) Informationssamordnare utland (75%) Insamlingsstrateg (100%) Samordnare och marknadsförare för IRIS (50%) Ungdomsdirektor (100%) Handläggare för EFK UNGs bidragsspår (30-50%) Läs mer om tjänsterna på Läs mer på 8

9 Vad ska jag svara min kompis när hon tror att hennes döda mormor vakar över henne? Är alla överlåtna muslimer emot kristna? Islam och en utbredd öppenhet för det övernaturliga är två aktuella företeelser som i alla fall har ett gemensamt: många kristna känner sig osäkra i mötet med dessa. Här behövs utbildning. EFK har gemensamma resurspersoner som vi i församlingarna får vara rädda om. På nästa uppslag får du möta två som kan hjälpa dig och din församling. Utbildning för mötet med andra världar 9 Foto: istockphoto

10 Kunskap om islam och det övernaturliga "Bibelns Gud längtar efter att få upprätta människor" Foto: istockphoto Gjohn-Marko Berisha blev kristen för arton år sedan, ett år efter att han kommit till Sverige från Kosovo. Då var Jesus för honom bara en profet, visserligen syndfri och med makt att döma levande och döda, men ställd under den störste profeten Muhammed. Text: elisabet carleson När jag frågar Gjohn-Marko vad Jesus betyder för honom idag utbrister han: Jesus betyder allt för mig! Han är anledningen till att jag finns till, min trygghet, ja själva livet! Gjohn-Marko ingår i arbetsgruppen för mångkultur och religionsmöten inom EFK. För närvarande utbildar han församlingar i islam ideellt vid sidan av ett lärarvikariat, men längtar att få tillräckligt stöd för att göra det på heltid. Han brinner för att berätta hur man möter en muslims frågor om tron på ett relevant sätt. När han själv var muslim, så var det en persons kunskap och respekt som öppnade Den största skillnaden mellan kristendom och islam är avsaknaden av nåden i islam.... Gjohn-Marko Berisha hans ögon för Jesus. Berättelsen om den förlorade sonen är ett sätt att visa på vem Gud är: Utan nåd Den största skillnaden mellan kristendom och islam är avsaknaden av nåden i islam, och därmed också frälsningsvissheten. Som muslim kan man bara göra sitt bästa och hoppas att Allah vill mig väl. En muslim tänker om Allah som sonen i liknelsen om den förlorade sonen i NT tänker om sin pappa: Jag hoppas att jag kan få arbeta av mina skulder så kanske Allah förlåter mig. Bibelns Gud däremot längtar efter att få upprätta och förlåta människor, precis som pappan i liknelsen. Att säga att Allah och Gud är samma gud är helt omöjligt om man har läst Koranen. Församlingen som familj Gjohn-Marko Berisha ingår i arbetsgruppen för mångkultur och religionsmöten. Att möta muslimer är inte bara en krock med gudsbilder, utan också en kulturkrock. Många muslimer kommer från en kultur där släkten är mycket viktig. Att alltid ställa upp är en självklarhet. När en muslim blir kristen, kanske blir totalt utfryst av sin familj, behöver han inlemmas i en ny familj, församlingen. Jag har sett flera nyomvända kristna som i besvikelse lämnar församlingen då de inte ser familjen i funktion. Istället möts de av en extrem individualism. Jag längtar efter den dag då församlingen på allvar blir en motkultur där vi ser på varandra som en familj. Det är det viktigaste vittnesbördet i mötet med muslimer! Läs mer: Läs mer under på www. efk.se. Lästips: är en kunskapsbank med många frågor och svar om islam. 10

11 Foto: istockphoto Att anlita ett medium för att driva spöken ur huset eller att tala med avlidna anhöriga är idag inte så kontroversiellt. Många sökande och kristna brottas med frågor om andevärlden. Lars Johansson är lärare vid Örebro Missionsskola och utbildar församlingar i frågor som rör trons möte med samhället. Text: elisabet carleson I mötet med människor öppna för det övernaturliga De senaste åren har allt fler berättat om erfarenheter av det övernaturliga. Lars berättar: Det här en fortsättning på intresset för New Age, men är en folkligare andlighet som knyter an till folktron. Intresset har fått extra skjuts genom tv-serier där det övernaturliga spelar en stor roll. Att låta sig styras Lars berättar hur han brukar svara människor som inte är kristna som öppnat sig för övernaturlig information, till exempel genom medium. Först så brukar jag bejaka att det finns människor med andlig kunskap. För det andra brukar jag säga: Bara för att en person har talat sanning om det som har hänt dig, är det inte säkert att han/hon kommer att göra det om din framtid. För det tredje frågan: Vill du styras i dina beslut av sådana här budskap? Vi har så lätt att leva våra liv som självuppfyllande profetior. För det fjärde så brukar jag väcka frågor om den andliga världen. Den kanske inte bara innehåller goda krafter, utan även krafter som bedrar? Var därför försiktig, fördjupa dig inte! Det kanske är en ängel från Gud? Han menar att vi ska vara försiktiga med att kalla allt osynligt för demoner eller inbillning. Vem vet, ljusgestalten din kompis såg kanske var en ängel från Gud, eller motsatsen? Om dina vänner får besök, be dem fråga: Vem har sänt dig? Den frågan är viktig i sådana här situationer. Alltför många människor som öppnat sig för andevärlden kan berätta om positiva erfarenheter i början. Efter ett tag drogs de in i skuggsidan, i en värld där bemästrandet av olika krafter genom magi och manipulation blev vardag. Till sist var Jesus den enda som kunde ge frihet från den fångenskap de upplevde. Vi kan inte tolka alla erfarenheter och det ska vi inte heller. Vår uppgift är att lyssna, be dem reflektera över sina erfarenheter och flika in berättelsen om Jesus som den som har segrat över alla krafter som skapar förvirring. Du kan erbjuda Guds Lars Johansson är lärare vid Örebro Missinsskola. frid genom Jesus. Och be! Utan förbön för de vi talar med kan vi lika gärna lägga ner. Jesus övertygar, inte våra åsikter Lars säger att när vi vågar möta människor och lita på att Jesus själv övertygar kan det vara vändpunkten för en hel församling: Det är viktigt att vara grundad i sin tro: att vi frågat vem Jesus är? Varför vi egentligen är kristna och med i en församling? Samtidigt är våra egna erfarenheter av Jesus avgörande när vi möter människor med övernaturliga erfarenheter. De församlingar som växer idag, är de som tar sina egna och andra människors erfarenheter på allvar! Läs mer: Läs mer i tidningen NOD nr Där kartan tar slut om andlighetens återkomst. Kontakta Örebro Missionsskola för ett ex., tfn

12 I EN ANNAN DEL AV VÄRLDEN Läxhjälp räddar barn från gatan Barn som kommer till fritidshem i Brasilien där de får stöd i läxläsning och får prova på att idrotta, sjunga, spela instrument. Foto:anna-maria jonsson 12

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

500 år av reformation

500 år av reformation 500 år av reformation Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. Men vem var Martin Luther? Vad hände när han spikade

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla 1 Kyrkans kris hur mår Kristi kropp? Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla som var där. Det har med olika förväntningar och inte minst olika förförståelser att göra. För min del handlar

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Tunadalskyrkan 161002 Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Längst fram här i kyrkan har vi en kopia av skulptur ursprungligen gjord av den danske konstnären Thorvaldsen.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Tunadalskyrkan Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp

Tunadalskyrkan Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp 1 Tunadalskyrkan 15 09 06 Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp Så ligger en sommar bakom igen med många olika upplevelser och händelser både i det personliga och i världen omkring oss. Det

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986)

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Materialet är översatt och bearbetat av Folkungakyrkans vardagskyrkoteam

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek?

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek? Predikotext: Rom 13:8-10 När jag blir ombedd att viga människor som vill gifta sig, har vi alltid några samtal innan själva vigseln. En av de frågor som jag då alltid ställer är: Varför älskar du din blivande

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer