Sälj i fokus hos Confidence

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sälj i fokus hos Confidence"

Transkript

1 Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 26 april 2007 Hej, Vi intervjuar Fredrik Hiort af Ornäs som är ny vd för Confidence. För bequoteds läsare berättar han hur säkerhetsföretaget ska dubblera omsättningen och därefter blir störst i Sverige i sin nisch. I detta nummer bequoted Confidence TracTechnology Med en rejält fylld kassa står TracTechnology redo att genomföra fler pilottester med spårprodukten MeatTrac. Ögren-gruppen kommer att testa två delsystem som väntas leda till kostnadsbesparingar. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Sälj i fokus hos Confidence» Säkerhetsföretaget Confidence har fått en ny vd, Fredrik Hiort af Ornäs. För bequoted berättar han hur företaget ska dubblera omsättningen och därefter blir störst i Sverige. Välfylld kassa i TracTechnology» Nyemissionen i TracTechnology på 28 miljoner blev framgångsrik och hyggligt övertecknad. Minst lika viktigt är att bolaget nu fått till ett avtal med Ögren-gruppen, en stor aktör inom köttförädling. Därmed kan MeatTrac Slaughter och Cutting Control genomgå pilottester. bequoted söker journalister» bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker. TracTechnology bequoted Tidigare från bequoted Generic ska ha fokus på marginalerna Midelfart Sonesson köper Vitalas Esoteric Golf Technology ska tjäna pengar på bättre golfresultat HomeMaid fortsätter tillväxtresan Bättre marginaler i Enaco Mer guld i Finland för Nordic Mines Micro Bildelar satsar på turnaround från svaga år Svag avslutning på 2006 för The Empire Full fart i detaljhandeln gynnar Nordic Service Partners Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 8 bequoted nyhetsbrev 26 april 2007 Sälj i fokus hos Confidence - Intervju med nye vd:n Fredrik Hiort af Ornäs Säkerhetsföretaget Confidence har fått en ny vd, Fredrik Hiort af Ornäs. För bequoted berättar han hur företaget ska dubblera omsättningen och därefter blir störst i Sverige. Marknadsplats NGM Ny säljfokuserad vd Confidence nye vd Fredrik Hiort af Ornäs kommer närmast från Telia Sonera där han varit i 6 år i olika ledande befattningar, senast som ansvarig för TeliaSonera Sveriges återförsäljar- och partnerverksamhet. Han sägs vara utpräglat sälj- och marknadsfokuserad, och har tidigare ansvarat för företagsmarknaden på Eurocard inom SEB Kort samt ansvarat för CRM-företaget Caesar Business Systems verksamhet i Stockholm. Som ny vd för Confidence är uppdraget att stöpa om företaget från ett teknikorienterat företag till ett säljfokuserat. Fredrik Hiort af Ornäs berättar: - Min primära uppgift blir att säkra bolagets tillväxtplan. Vi ska vara mer aktiva ute på marknaden genom att öka andelen säljande personal. Vi kommer också att öka vår synlighet på marknaden genom egna och samaktiviteter tillsammans med våra partners. Målet är att bli nr 1 inom ett par år Confidence anser sig nu ha byggt upp en fungerande affärsstruktur och stå rustat för fortsatt expansion. Tanken är att Fredrik Hiort af Ornäs ska leda bolaget in i nästa fas av tillväxtplanen. Målet är att nå en omsättningstakt på 300 miljoner kronor vid 2007 års utgång. Och med ett rörelseresultat på 15 miljoner kronor. - Det finns en öppning inom säkerhetsindustrin de närmaste åren där ett företag med Confidence storlek och kunskap inom IP-teknologi kan ta en ledande position, säger Fredrik Hiort af Ornäs. - Idag domineras säkerhetsbranschen av några stora aktörer följt av många små. Confidence ligger för närvarande på 4:e plats. Ambitionen är att klättra till 1:a plats inom 1½ år. Fredrik Hiort af Ornäs Ny VD Confidence Fredrik Hiort af Ornäs är 39 år och kommer närmast från TeliaSonera. Fokus kommer att ligga på försäljning och förvärv. Ett färskt exempel på förvärv är brittiska Vidionics. Det är företagets kunskaper på IP-området som ska utgöra vägen till framgång och som förklarar hur man kan bli störst i branschen. - Det är helt enkelt lättare att utveckla nya säkerhetslösningar om man kommer från IP-sidan, jämfört med om man kommer från den klassiska säkerhetsbranschen. Jag har sett det hända inom telekom-branschen där jag jobbade tidigare, hävdar Fredrik Hiort af Ornäs. Stora nedskrivningar i 2006-års resultat Den största överraskningen i bokslutet var posten av- och nedskrivningar. Den uppgick till hela 42,8 Mkr, jämfört med 0,2 Mkr året innan. Av- och nedskrivningarna fördelade sig enligt följande: Balanserade utvecklingskostnader: -10 Mkr Goodwill: -28,7 Mkr Övriga immateriella tillgångar: -3,5 Mkr Byggnader o inventarier: -0,6 Mkr Bakgrunden är att Confidence fått rensa hårt i sin produktflora för att anpassa sig till marknadens utveckling mot helt IP-baserade säkerhetslösningar. - Vi fokuserar idag på färre produkter, men modernare och med vassare Den brittiska systemintegratören Vidionics Security Systems Ltd förvärvades i slutet av Vidionics tillför en kundbas, en säljorganisation samt en installationsstyrka med tekniker och ingenjörer. Vidionics jobbar med IPteknologi kombinerat med traditionell säkerhetsteknik.

3 Sida 3 av 8 spets än den i vissa stycken spretiga flora vi hade i början på 2006, förklarar avgående vd Anders Kullberg. Vidionics hemsida - Inga ytterligare nedskrivningar planeras dock. Idag har vi en konkurrenskraftig produktflora byggd på IP-teknologi. Försäljning och resultat 2006 För den som hade hoppats att företaget skulle infria löftet om att omsätta 100 miljoner kronor 2006 blev årsbokslutet ytterligare en besvikelse. bequoted hade redan varnat för detta i nyhetsbrev nr För helåret 2006 blev siffrorna enligt följande: Omsättning: 78,0 Mkr (19,5), +300% Resultat efter finansnetto: -40,9 Mkr (-0,2) Vinst per aktie -0,28 kr (0,00) För fjärde kvartalet isolerat blev motsvarande siffror: Omsättning: 20,5 Mkr (4,9), +318% Resultat efter finansnetto: -41,9 Mkr (-0,5) Vinst per aktie -0,29 kr (0,00) Före årsskiftet hann dock Confidence komma upp över en omsättningstakt på 100 miljoner kronor, mätt på årsbasis. Företaget har faktiskt inlett 2007 med en årstakt som ligger en bra bit över 100 miljoner kronor. - I december levererade våra 140 medarbetare en årstakt på cirka miljoner kronor inklusive nyförvärvade Vidionics, berättar Anders Kullberg. Nyemission planeras för fler företagsköp För att säkra koncernens tillväxtambitioner ska rörelsekapitalet förstärkas. Detta kommer att ske genom en nyemission. Huruvida det blir en företrädesemission till de befintliga aktieägarna eller en riktad emission är inte beslutat ännu. Nyemissionen ska i huvudsak användas till förvärv och storleken på nyemissionen kommer bland annat att bero på vilka förvärvsobjekt som identifieras. Företagsköp i Baltikum och Finland ligger närmast till hands, samt möjligen också något ytterligare förvärv av strategisk natur i England och Sverige. Målet är 300 miljoner kronor i omsättning Confidence har som mål att nå lönsamhet vid utgången av Vid ingången av 2008 ska dessutom omsättningstakten ligga kring 300 miljoner kronor. För att nå dit behöver man alltså öka omsättningstakten med bortåt miljoner kronor. bequoted frågar Fredrik Hiort af Ornäs hur det ska gå till: - Jag räknar med att tillväxten fördelar sig ungefär 50 / 50 mellan organisk tillväxt och förvärv. Kundbasen ger möjligheter till försäljning av Confidence produkter inom exempelvis brand- och utrymningslarm, server management och överordnade system. Confidence får också en direktkanal till den brittiska marknaden för sina egna produkter inom Event/Arena och Sport. Även hotell- och rederinäringen är nya marknader med stor potential. Vidionics omsättningen för 2006 uppskattas till cirka 30 miljoner kronor med en vinstmarginal på cirka 10 procent. Det är betydligt mer än vad Confidence omsätter i Storbritannien. Under 2007 beräknas den brittiska marknaden stå för 50 miljoner kronor av koncernens omsättning. Lägger vi till Irland kommer regionen stå för cirka 61 miljoner kronor av koncernens omsättning IP ger öppna teknikplattformar Att skapa merförsäljning hos kunderna är centralt för den organiska tillväxten. - Allt finns på plats, produkter, säljare, kunder och support. Nu ska vi öka merförsäljningen till befintliga kunder och öka korsförsäljningen mellan enheterna. - Eftersom IP är en öppen standard blir inte kunden inlåst i en lösning, som man blir med disparata proprietära system. Om vi kan göra det enklare, samt förklara nyttan för kunden, tror jag att vi kommer att få många nya kunder. (klicka för större bild) Det blir svårare och svårare för de proprietära systemen som tidigare

4 Sida 4 av 8 - IP-teknologin gör det möjligt att utveckla nya lösningar tillsammans med kunden. En fastighetsägare kan börja med ett passersystem, sedan kan lönesystem för tidsredovisning kopplas till, kameraövervakning, inbrottslarm, brand- och utrymningssystem adderas vart efter behovet växer. Har fastighetsägaren flera objekt kan samtliga effektivt övervakas med ett överordnat system från central plats med stora besparingar som följd - allt via IP. Kunden kommer snabbt upptäcka att han bara behöver en leverantör till allt detta. Fastigheter och sportanläggningar är prioriterade segment Prioriterade segment som Confidence vill vara på är Fastighetsmarknaden (ventilation, värme, övervakning, brand, passage) samt Event-sidan där arenor och sportanläggningar är i fokus. Konceptet Entry Event Sport är en vidareutveckling av entrésystemet Entry Event, vilket under våren levereras till Stockholms Stad och dess 17 simanläggningar till ett värde av cirka 10 miljoner kronor. dominerat den säkerhetstekniska marknaden att hävda sin plats bland dagens integrerade helhetslösningar. Nu sker en konvergens mellan IT-teknologi och nya säkerhetstekniska produkter. Dessa bygger på öppna teknikplattformar, där den minsta gemensamma nämnaren är IP - Internet Protocol. - När det gäller den geografiska expansionen är vårt fokus på Baltikum, Finland och England. Det kan också bli något ytterligare förvärv i Sverige. Fredrik Hiort af Ornäs sticker inte under stolen med att det blir en utmaning att växa snabbt: - Bara att genomföra rekrytering och infasning av alla nya medarbetare utan att tappa tempo kommer att vara en utmaning. Men vi lyckades under 2006 och får se till att upprepa det under THOMAS LINDGREN Tidigare publicerade artiklar om Confidence:» Mycket är på gång i Confidence» Confidence växer med Sony» Tre viktiga affärshändelser i Confidence» Förvärven bakom Confidence försäljningsökning» Nyemissionen i Confidence övertecknades» Bill Gates förebild för nya Confidence Nästa händelse Delårsrapport Q Årsstämma 2007 Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

5 Sida 5 av 8 bequoted nyhetsbrev 24 april 2007 Välfylld kassa i TracTechnology - Ögren-gruppen har blivit ny aktieägare, omsätter 1,5 miljarder på köttförädling Nyemissionen i TracTechnology på 28 miljoner blev framgångsrik och hyggligt övertecknad. Minst lika viktigt är att bolaget nu fått till ett avtal med Ögren-gruppen, en stor aktör inom köttförädling. Därmed kan MeatTrac Slaughter och Cutting Control genomgå pilottester. Marknadsplats AktieTorget Lyckad nyemission gav 27,7 miljoner kronor Nyemissionen på 27,7 miljoner kronor övertecknades. Teckningsgraden via teckningsrätter blev 92,3 procent. Resterande aktier tecknades av personer som var aktieägare på avstämningsdagen för emissionen. Dessutom kände sig även icke aktieägare kallade att vara med, eftersom aktiekursen i TracTechnology sprungit iväg till 10- kronorsnivån, långt över emissionskursen på 3 kronor per aktie. Värt att nämna är att även enskilda styrelseledamöter tog tillfället i akt. Peter Rasztar, som är vd för Kronfågel och tidigare varit vd på Swedish Meat, och Ingrid Osmundsen, före detta vd för Wedins, förvärvade aktier vardera. Kostsam garantiersättning Lite smolk i glädjebägaren kan man kanske anse att de ganska höga kostnaderna för nyemissionen utgör. - Totalt uppskattar vi emissionskostnaderna till 3,5-4 miljoner kronor, berättar TracTechnologys vd Mats Nordström för bequoted. Av dessa kostnader utgör 1,8 miljoner kronor garantiersättning. Att betala 10 procent på 18 miljoner kronor i garantiersättning känns kanske väl generöst när marknaden för emissioner är god. Men vid en sämre allmän börsutveckling hade kanske garantin behövts. Viktigt avtal med Ögren-gruppen TracTechnology har slutit ett avtal med Ögren-gruppen om att testa lösningen för slaktning och styckning (MeatTrac Slaughter och Cutting Control) i skarp miljö. Sedan tidigare testas lösningen för uppfödare (MeatTrac Breeder) av Sojdungs Gård på Gotland. Mats Nordström VD TracTechnology - Att vi får chansen att implementera och testa vår lösning för slakt och styckning i en riktig miljö är väldigt värdefullt för oss. - En viktig aspekt är att MeatTrac skall leda till rationaliseringseffekter för kunderna, främst genom förenklad administration i hanteringen av köttet. Ögren-gruppen är Sveriges största aktör inom köttförädling utanför det stora lantbrukskollektivet, med en omsättning på 1,5 miljarder kronor. Följande företag ingår i gruppen: Mårtenssons AB Gudruns AB Engvall & Aug Falk Nya Charkuteri AB Skövde Slakteri AB Sohlbergs Chark AB - Att vi får chansen att implementera och testa vår lösning för slakt och styckning i en riktig miljö är väldigt värdefullt för oss, säger Mats Nordström. Rationaliseringseffekter höjer systemets värde - En viktig aspekt är att MeatTrac skall leda till rationaliseringseffekter för kunderna, främst genom förenklad administration i hanteringen av köttet. Ögren-gruppen ser en klar potential till besparingar och därmed förbättrade marginaler med vårt system, berättar Mats Nordström. Skövde Slakteri är största företaget i Ögren-gruppen, med en omsättning på 650 miljoner kronor och 44 anställda. - Vi har gjort studier på vilka procentuella besparingar som vårt system borde kunna ge. Genom samarbetet med Ögren-gruppen får vi en chans att verifiera dessa. Tidigare har potentialen för MeatTrac mest handlat om förbättrad

6 Sida 6 av 8 livsmedelssäkerhet. Att konkreta besparingar för kunderna nu dessutom har blivit ett starkt försäljningsargument tycker bequoted är positivt; att tjäna pengar åt kunderna är ett bra sätt att själva tjäna pengar. Att Ögren-gruppen själva tror på konceptet bevisas av att företaget via nyemissionen blivit en stor och aktiv ägare i TracTechnology. CHRISTER JÖNSSON Tidigare publicerade artiklar om TracTechnology:» TracTechnologys MeatTrac kan ersätta öronlappar» Boom inom RFID triggar TracTechnologys tillväxt» Ökad chans till licensintäkter i USA för TracTechnology» Chalmerist utsedd till VD för TracTechnology» TracTechnology vill in på den amerikanska marknaden» Pilotinstallationen på Gotland håller tidplanen» TracTechnology tryggar livsmedel med RFID Taggarna för MeatTrac kan antingen appliceras på slaktkrokarna eller direkt på köttet. Vad som är bäst kommer tester att utvisa. Nästa händelse Årsstämma Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

7 Sida 7 av 8 bequoted nyhetsbrev 25 april 2007 bequoted söker journalister Gillar Du att skriva? Är Du intresserad av aktiemarknaden? bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker. Vi analyserar börsnoterade företag. Vi bevakar vad börsbolagen gör, deras finansiella utveckling och hur olika händelser påverkar möjligheten att tjäna pengar. Målgrupperna är investerare, rådgivare och journalister. Antalet läsare ökar stadigt och det blir fler och fler företag att skriva om. Därför söker vi Dig som är journalist eller analytiker. För rätt person erbjuder vi ett spännande jobb i en flexibel organisation. Du kommer att ha en hög grad av självständighet och arbeta mitt i Sveriges finansiella centra. För mer information, hör av Dig till: Thomas Lindgren, VD telefon e-post Posta ditt CV till: bequoted AB Sveavägen Stockholm Märk kuvertet med "Journalist" Sveavägen 31 Stockholm bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker.

8 Sida 8 av 8 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer