5. Medicinering vid behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Medicinering vid behov"

Transkript

1 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt som kan förväntas av medicinen och hur lång anslagstiden är. Anslagstid är den tid det tar för medicinen att börja verka. Effekten av mediciner är oftare starkare och långvarigare hos äldre jämfört med yngre personer. Medicineringen medför ibland biverkningar och det är bra att känna till dessa. Även biverkningarna har en tendens att bli kraftigare hos äldre. Detta beror dels på ökad känslighet, dels på att äldre ofta tar flera olika preparat samtidigt. Här redogörs för de vanligaste vid behovsmedicinerna och deras effekter och biverkningar. Medel mot förstoppning Förstoppning (obstipation) kan orsakas av stillasittande, bristande vätskeintag och/eller vissa mediciner, till exempel vissa smärtstillande, lugnande/klådstillande och mediciner mot överaktiv blåsa. Osmotiskt aktivt medel Laktulos/laktulos Tarmreglerande. Annat namn på läkemedlet är Duphalac. Medel mot förstoppning Osmotiskt aktivt medel Laktulos är ett tarmreglerande läkemedel som bör ges på morgonen. Preparatet innehåller en sockerart som bryts ner i tjocktarmen. Nedbrytningsprodukterna drar till sig vatten och gör så att konsistensen på avföringen blir mjukare. Det tar ca 2-4 dagar innan effekten av laktulos sätter in. Mängden laktulos kan då vanligen minskas. I början av behandlingen är det vanligt med uppblåsthetskänsla och riklig gasbildning. Även diarré, buksmärtor och illamående förekommer. Alla dessa biverkningar avtar med tiden och vid minskade doser. Makrogol med elektrolyter (tex Movicol, Moxalole, Laxiriva) Tarmreglerande. Användningsormråde: Ges vid förstoppning och mot fekalom. Fekalom är en ansamling 25

2 av hård avföring i kul-bollform i ändtarmens nedre del. Fekalomet kan orsaka diarré, då den bakomvarande avföringen inte kan passera förutom i flytande form. Preparat med makrogol och elektrolyter påverkar tarmens sammandragningar så att tarminnehållet förflyttas mot ändtarmsöppningen. Preparatet drar till sig vätska så att tarminnehållet får en mjukare konsistens och lättare kan förflyttas mot ändtarmen. Fekalom löses upp. Preparatet passerar tarmen utan att brytas ned eller tas upp i kroppen. Vanligt är obehag från mag-tarmkanalen i form av uppsvälldhet, gasbildning, buksmärtor, illamående och livliga tarmljud. Allergiska reaktioner. Ges med försiktighet till hjärtsjuka personer. Om nytillkommen svullnad (ödem) av kroppen, andnöd, tilltagande trötthet eller andra tecken på sviktande hjärtfunktion eller om intorkning tillstöter ska behandlingen avbrytas. Kontakta ansvarig sjuksköterska! Laxermedel Laxermedel Mot förstoppning. Förebyggande vid behandling med morfinpreparat. Cilaxoral/natriumpikosulfat Laxerande. Ges via munnen i droppform. Cilaxoral används i första hand som tillägg till laxeringsmedel med osmotisk effekt men kan användas som enda laxermedel i utvalda fall. Påverkar muskelsammandragningarna i tarmen så att tarminnehållet förflyttas närmare ändtarmen (tarmmotorikstimulerande effekt). Effekten märks ej förrän efter 6-12 timmar. Kan ge magsmärtor och diarré. Den som fått Cilaxoral kan behöva hjälp i samband med toalettbesöken. 26

3 Microlax/natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat Laxerande. Ges via ändtarmen. Tubspetsen förs in i hela sin längd. Preparatet är lokalt verkande mot förstoppning nere i ändtarmen. Sätter in snabbt, efter cirka 5-15 minuter. Lokal hudirritation kring ändtarmsöppningen är vanligt men övergående. En ovanlig biverkan är en allergisk reaktion med hudrodnad, klåda och/eller andningsbesvär. Bulkmedel Bulkmedel Bulkmedel, till exempel Inolaxol, är inget förstahandsval till äldre eftersom det kräver stort vätskeintag för effekt vilket är svårt för många. Står man på starka opioder som smärtstillande vid värk är bulkmedel kontraindicerat (får ej ges). Medel mot hosta Medel mot hosta En vanlig orsak till hosta är luftvägsinfektion orsakad av virus eller bakterier. Hosta kan också bero på astma, kronisk luftrörskatarr, felsväljning eller hjärtsvikt. Vid förkylningshosta, orsakad av en virusinfektion, brukar varm dryck kunna lindra besvären. Vid torr rethosta kan hostdämpande medicin vara ett alternativ. Om hostan däremot är slemmig, bör den inte dämpas på grund av ökad risk för bakterieinfektion (lunginflammation). Använd istället slemlösande och/eller luftrörsvidgande medicin. Acetylcystein/acetylcystein Slemlösande. Tabletten löses i vatten och drickes. Effekten av brustabletterna är osäker och nyttan av behandlingen ska utvärderas. Slemlösande Ges vid förkylning med segt slem. Vid KOL eller kronisk bronkit rekommenderas inte acetylcystein. Sätter in inom någon timme. Illamående, diarré och hudutslag förekommer. 27

4 Mollipect/bromhexin, efedrin Mixturen innehåller alkohol. Slemlösande Luftrörsvidgande Vid förkylning med hosta. Inom en timme. Löser segt slem. Är även luftrörsvidgande och slemhinneavsvällande. Hjärtklappning, darrighet, oro, illamående, diarré, svårt att kasta vatten samt hudutslag. Förvirring. Hos äldre risk för förvirringstillstånd, ges inte till dementa eller mycket gamla personer. Coccilana-Etyfin/etylmorfin, coccilanaextrakt, senegaextrakt Hostdämpande. Hostdämpande Rethosta. Maximal effekt efter 1 timme. Vanligt är illamående, förstoppning och trötthet. Förvirring. Risk för vanebildning! Hos äldre risk för förvirringstillstånd, ges inte till dementa! Medel vid hudbesvär Många äldre människor har torr och skör hud. Därför är det viktigt att använda mjukgörande salvor eller krämer regelbundet för att undvika hudirritation med eksem eller sårbildning. Medel vid hudbesvär Ett annat bekymmer är klåda. Orsak till klådan kan vara många, exempelvis torr hud, eksem, allergi, njur- eller leversjukdom. Även här är det viktigt med mjukgörande behandling. Kortisonsalva eller kräm har en viss klådstillande effekt men bör ej användas på stora kroppsytor annat än undantagsvis. I hudveck, som ljumskar och under brösten, och andra fuktiga hudområden är det lätt att drabbas av svampinfektion. Det är viktigt att huden får torka ordentligt vid rengöring och tvätt. Speciellt diabetiker 28

5 drabbas. Mjukgörande krämer och salvor Det finns en mängd mjukgörande krämer och salvor, exempelvis Canoderm, Caress, Fenuril, Propyless, Essex med flera. Vid förebyggande av till exempel eksem bör krämen/salvan vara receptförskriven. Vid vanlig torr hud kan mjukgörande användas utan recept. Mjukgörande krämer och salvor Mot torr hud. Förebygger eksem och sprickor. Gör huden mjuk och smidig. Övergående sveda, ibland klåda och värmekänsla. Kontaktallergi förekommer med hudrodnad, blåsbildning, klåda och eksem. Kortisonkrämer och salvor Salvorna är fetare och har svårare att tränga in i huden jämfört med krämerna. Krämer är lämpligare än salva om större hudytor ska behandlas och om området som ska behandlas är fuktigt. Kortisonkräm eller salva finns i fyra olika styrkor och i en mängd olika preparat. De starkare ska enbart användas under kortare tid, dagar. Kortisonkrämer och salvor Grupp 1 är mild. Exempel: Ficortril, Hydrokortison och Mildison. Kan köpas receptfritt. Grupp 2 är medelstark. Exempel: Emovat, Kenacort-T och Locoid. Grupp 3 är stark. Exempel: Betnovat, Diproderm, Elocon. Grupp 4 är extra stark. Exempel: Dermovat. Eksem, psoriasis och en mängd andra hudåkommor. Inflammationshämmande och klådstillande. Redan efter 15 min kan den klådstillande effekten märkas men det tar flera dagar innan hudåkomman börjar läka. Det är viktigt att följa givet smörjschema. Kortisonkräm/salva kan ges en gång per dag. 29

6 Hudirritation med klåda, sveda och hudrodnad förekommer. Vid långvarigt bruk eller vid behandling med någon av de starkare beredningarna förekommer hudförtunning och därav skörhet i huden. Viktigt att bara smörja på angripen hud. Kontakteksem kan förekomma. Svampbehandlande krämer Exempel: Pevaryl, Daktar eller Lamisil/terbafin. Svampbehandlande krämer Svampinfektion i huden. Svampdödande. Behandlingstiden varierar beroende på preparat och är kortare för Lamisil. För Pevaryl gäller ofta långvarig behandling i flera veckor. Helst bör man fortsätta lokalbehandlingen 2 veckor efter utläkning. Klåda, sveda och hudrodnad lokalt. Kombinerade krämer mot svampinfektion Exempel: Cortimyk eller Pevisone. Kombinerade krämer mot svampinfektion Svampinfektion med klåda. Innehåller kortison. Används ofta i början av svampbehandling då klådan brukar dominera. Ges högst i 7-10 dagar och följs sedan av behandling med enbart svampdödande medel (vanligtvis Pevaryl). Klådstillande och svampdödande. Hudirritation med klåda, sveda och/eller hudrodnad lokalt. Medel mot kärlkramp Kärlkramp (angina pectoris) orsakas av syrebrist i hjärtats muskulatur på grund av otillräcklig blodförsörjning. Behandlas genom att blodkärlsvidgande medicin ges. Medel mot kärlkramp 30

7 Nitroglycering/nitroglycerin Ges i form av spraydos under tungan - Glytrin eller Nitrolingual Ges i form av tablett under tungan Nitrolingual Recip Ges i form av tablett framför tandraden mot kindens slemhinna - Suscard Mot kärlkramp (angina pectoris), det vill säga smärta ofta centralt i bröstet av kramande, kramplik karaktär. Smärtan kan stråla ut i framför allt vänster arm, men även upp mot käkarna och halsen. Ofta samtidig andnöd och ångest. Verkar genom att blodkärlen i bland annat hjärtat vidgas upp. Sätter in snabbt av medicineringen, inom 1-2 min, och ger smärtlindring. Kan upprepas efter 5-10 min. Kortvarig huvudvärk är vanligt. Medicinen kan ge blodtrycksfall. Personen som fått nitroglycerin kan känna sig matt och yr till följd av detta. Risken för fallolycka ökar. Blodtrycksfallet sker också snabbt, inom 1-2 minuter. Om smärtan ej beror på kärlkramp kan nitroglycerin orsaka svår huvudvärk och behandlingen bör ej upprepas. Medicinen bör ges i liggande eller sittande ställning för att undvika fallolycka! Lugnande medicin Lugnande medicin Oro och ångest kan ha många orsaker. Många äldre är känsliga för förändringar i omgivningen och blir då lätt oroliga. Depression och förvirringstillstånd ger ofta ångest. Även kroppsliga sjukdomar som astma, hjärtsvikt eller smärta kan leda till oro och ångest. Det är viktigt för den äldre att ha en lugn och trygg närmiljö. Att någon har tid att sitta ned och prata en stund är väl så viktigt, som medicinsk behandling, mot oro och ångest. Sobril/Oxascand Tillhör bensodiazepingruppen. Oro och ångest. Insomningsbesvär. Lugnande. Rogivande. Underlättar insomning. Mjukt insättande effekt efter cirka 30 min. 31

8 Slöhet och förvirring. Hallucinationer och mardrömmar. Trötthet som sitter i även dagen efter intag. Vanligt är också muskelsvaghet och yrsel, vilket i sin tur kan leda till fallolycka. Observera Starkt vanebildande! Risk för fall! Stesolid/Diazepam En långverkande bensodiazepin som är olämplig till äldre. Finns i tablett, stolpiller, rektallösning och för injektionsbehandling. Framförallt mot epileptiska kramper. Oro och ångest. Effekt Lugnande. Tablettbehandling med effekt efter cirka 15 minuter. Stolpiller mot epilepsi har snabbare effekt, redan efter någon minut kan kramperna avta eller upphöra helt. Trötthet, muskelsvaghet, förvirring. Effekten sitter i länge. Äldre är väldigt känsliga och har ökad risk för biverkningar. Tillhör läkemedel som av Socialstyrelsen klassas som olämpliga till äldre och endast bör användas i undantagsfall till äldre! Kan orsaka fallolycka. Mycket vanebildande! Haldol/haloperidol Risperidal/risperidon Neuroleptikum som kan ges som tablett, som flytande beredning eller som injektionsbehandling. Hallucinationer. Vanföreställningar. Svår oro. Förvirring. Maximal effekt vid tablettintag efter cirka 5 timmar. Vid injektionsbehandling effekt redan efter 20 minuter. Verkar lugnande. Ger minskad förvirring. Mindre vanföreställningar och hallucinationer. Effekten på beteendesymtom är oftast blygsam på äldre. Symtom som vid Parkinsons sjukdom. Huvudvärk, yrsel, stelhet, sömnstörning, magbesvär, minskad aptit, muntorrhet, sväljningssvårigheter, svårigheter att kasta vatten med mera. Kan orsaka fallolycka på grund av blodtrycksfall. Äldre är ofta mycket känsliga för biverkningar. 32

9 En minskad användning av neuroleptika är önskvärd och medlen ska användas till äldre endast då indikation verkligen föreligger! Noggrann utvärdering av effekt och biverkningar krävs! Atarax/Hydroxizin Ges i tablettform eller som flytande. Oro. Agitation. Klåda. Nässelutslag. Efter cirka 15 minuter. Är lugnande och klådstillande. Motverkar allergisk reaktion. Har antikolinergiska effekter som äldre är mycket känsliga för och som är mycket vanliga, såsom förstoppning, urinretention, muntorrhet, dåsighet, illamående, yrsel och huvudvärk. Ingen risk för tillvänjning. Bör endast i undantagsfall ges till äldre då de tål preparatet mycket sämre än yngre personer. Läkemedel med antikolinergiska effekter räknas till de som Socialstyrelsen klassat som olämpliga till äldre! Smärtstillande medicin Smärta är vanligt hos äldre, både i akut och kronisk form. Orsakerna kan vara förslitning (artros), benskörhet (osteoporos), benbrott (fraktur), tumörsjukdom etcetera. Även psykiska besvär som depression eller demens kan yttra sig som smärta i kroppen. Ibland har äldre svårt att uttrycka att de har ont och det är då viktigt att tolka ansiktsuttryck, förändrat beteende med mera. Smärta kan behandlas med mediciner och/eller med sjukgymnastik, arbetsterapi, värme lokalt med mera. Man ska aldrig ge starkare mediciner än vad som behövs. Smärtstillande medicin Tänk på att de flesta smärtlindrande mediciner ej bör ges tillsammans med alkohol! Paracetamol Finns i tablett, brustablett, stolpiller och flytande beredning. Exempelvis Alvedon, Curadon, Panodil. Paracetamol Mot smärta och feber. 33

10 Smärtstillande och febernedsättande. Maximal effekt efter 1-2 timmar. Är ett bra alternativ som smärtstillande för äldre. Biverkningar Hudutslag kan förekomma. Leverpåverkan/skada. Känsliga personer, till exempel äldre och personer med leverinsufficiens, tolererar ofta inte maxdos av paracetamol (4 gram per dygn, dvs 8 tabletter à 500 mg per 24 tim). NSAID(Non-Steroid-Anti-Inflammatoric- Druginflammationshämmande NSAID Medicin som verkar mot inflammation men som inte innehåller kortison eller annan steroid. Exempelvis Brufen, Diklofenak, Ibumetin, Ipren, Magnecyl, Pronaxen. Mot smärta, inflammation och feber. Fungerar bra vid artrossmärta och muskelvärk. Smärtstillande. Inflammationshämmande. Febernedsättande. Maximal effekt efter cirka 2 timmar. Mag-tarm besvär är vanliga. Ökad risk för magsår. Risk för vätskeretention (vätskeansamling i kroppen) och försämrad njurfunktion. Huvudvärk, hudutslag, och öronsus förekommer. Kan även leda till förvirring. Interaktion (ömsesidig påverkan) med andra läkemedel, till exempel Trombyl, Clopidogrel samt vissa blodtrycksmediciner med urindrivande effekt, kan ge ökad blödningsrisk! Äldre är ofta känsliga för NSAID. Vid behov av antiinflammatorisk effekt bör NSAID ges i lägsta möjliga dos (ej mer än halva maxdosen) och kortast möjliga tid! Tramadol Tramadol, Tradolan, Tiparol, Nobligan. Tillhör gruppen svaga opioider. Svaga opioider Måttlig till svår smärta 34

11 Smärtstillande. Effekt efter cirka 1 timme. Det tar 1-1,5 dygn innan full effekt uppnås. Yrsel, huvudvärk, illamående och trötthet är vanligt förekommande. Många äldre kan reagera med förvirring, oro och hallucinationer. Sänker kramptröskeln. Klassat som olämpligt läkemedel till äldre av Socialstyrelsen eftersom det är mycket biverkningstyngt till äldre. Bör endast i undantagsfall ges till äldre! Är vanebildande samt ökar fallrisken! Morfin Behandling kan ges i kortverkande form, till exempel tablett Morfin, och/eller i långverkande form, till exempel tablett Dolcontin. Tillhör gruppen starka opioider. Starka opioider Vid starka smärtor. Vid smärtor där behandling med Paracetamol inte har god effekt är det hos äldre motiverat att direkt börja med en låg dos av starka opioider utan att först pröva svaga opioider. Vid långvariga smärtor ges till äldre långverkande morfin i låga doser, ibland kombinerad med kortverkande morfin som vid behovs medicinering. Illamående är vanlig i början av behandlingen. Förstoppning, muntorrhet och urinstopp. Ökad risk för förvirring och fallskador. Opioider ska ges med försiktighet vid njursvikt och leversvikt! Förstoppning bör alltid förebyggas med osmotiskt verkande laxermedel (ill exempel Laktulos, Movicol) och/eller medel med tarmmotorikstimulerande effekt ( till exempel Cilaxoral). Citodon/paracetamol och kodein Måttlig till svår smärta. Kombination Paracetamol/ kodein 35

12 Smärtstillande. Maximal effekt efter cirka 1 timme. Alla får inte effekt av läkemedlet. Illamående, trötthet och gallbesvär är vanliga. Risk för leverskador. Innehåller paracetamol, risk för leverskador. Dosen måsta anpassas för äldre. Är vanebildande samt ökar fallrisken! Sömnmedel Sömnmedel Sömnsvårigheter kan orsakas av bristande fysisk och psykisk aktivitet under dagen. Även oro och ångest kan ge sömnsvårigheter. Svårigheter att sova plant kan bero på astma, KOL, luftvägsinfektion och/eller hjärtsvikt. Hastigt påkomna sömnsvårigheter kan bero på sjukdom. Sömnmedel indelas i kortverkande och långverkande. Kortverkande insomningsmedel Medlen har en snabbt insättande effekt, inom 30 minuter, men relativt kort varaktighet. Exempelvis Imovane/Zopiklon och Stilnoct/Zolpidem. Kortverkande sömnmedel Imovane/Zopiklon Ska ges tillfälligt, annars stor risk för tillvänjning. Ej mer än 4 veckor regelbundet. Tabletten tas omedelbart före sänggåendet, i sittande ställning. Rekommenderas i första hand till äldre med insomningsbesvär. Möjligt alternativ kan vara oxascand till natten. Sätter in inom 30 minuter och kan hos äldre hålla i sig längre än hos yngre och ge trötthet dagen efter. Vanliga biverkningar: Bitter smak i munnen. Muntorrhet, dåsighet, huvudvärk, yrsel förekommer liksom oro och illamående. Ovanliga biverkningar: Förvirring, aggressivitet, ångest, minnesluckor, koncentrationssvårigheter, utbredda rodnade utslag samt leverpåverkan. 36

13 Vid förändrat beteende i form av oro, ilska, förvirring eller misstänkt syn- eller hörselvilla (hallucination) ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Är vanebildande samt ökar fallrisken! Zolpidem/Stilnoct Ges tillfälligt vid insomningssvårigheter. Rekommenderas inte till äldre på grund av den korta effekten som medför ökad risk för förvirring (konfusionsperioder). Sätter in minuter efter tablettintaget. Vanliga biverkningar: Yrsel, med risk för fall, dåsighet, diarré, kräkningar. Förvirring hos äldre. Mindre vanliga biverkningar: Förvirring, minnesstörningar, hallucinationer, muskelsvaghet, dubbelseende, sömngång, oro, ångest, ilska, raserianfall, förvärrad sömnlöshet, självmordstankar kan förvärras! Alla dessa mindre vanliga biverkningarna är centralnervösa, det vill säga talar för att preparatet påverkar hjärnans funktioner. Vid förvirring eller om någon av de mindre vanliga centralnervösa biverkningarna uppstår ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Är vanebildande och ökar fallrisken! Långverkande sömnmedel Exempelvis Flunitrazepam, Heminevrin Långverkande sömnmedel Flunitrazepam Är stöldbegärligt i missbrukarkretsar. En långverkande benzodiazepin med stor tillvänjningsrisk och risk för beroendeutveckling. Ges mot sömnstörning. Äldre personer är känsligare och läkemedlet ansamlas och medför ökad biverkningsrisk hos äldre. Bör undvikas för nyinsättning hos äldre. 37

14 Ses efter cirka 20 minuter och kan sitta i mer än 4-8 timmar. Dåsighet, minnesluckor, muskelsvaghet med risk för fallolycka, förvirring, koordinationssvårigheter (svårigheter att samordna rörelser), aggressivitet, hallucinationer. Långverkande bensodiazepiner är klassade som olämpliga till äldre enligt Socialstyrelsen. Om aktuellt med utsättning bör läkemedlet trappas ut för att undvika utsättningsbesvär! Heminevrin/Klometiazol Kapsel eller flytande preparat. Den flytande beredningen ges 5-10 ml till natten. Lösningen kan spädas med vatten eller juice, men får då INTE sparas. Blandningen med saft eller juice måste göras vid varje doseringstillfälle. Ges mot sömnstörning, oro eller förvirring till äldre. Även mot epilepsi. Av kapslarna ses effekt efter minuter och av lösningen efter minuter. Vanligt med irritation i näsa och ögon. Risk för lågt blodtryck med ökad risk för fall. Mindre vanligt med huvudvärk. Ökad slemproduktion i luftvägarna, klåda, utslag, allergi. Är vanebildande och ökar fallrisken! Om aktuellt med utsättning bör läkemedlet trappas ut för att undvika utsättningsbesvär! Äldre är känsligare för medicinen! Kan bli oroliga, arga och förvirrade av medicinen. Kontakta då ansvarig sjuksköterska! 38

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Läkemedel och äldre 2013

Läkemedel och äldre 2013 Läkemedel och äldre 2013 Utbildningspärm Läkemedel och äldre Våren 2013 (revidering, ursprunglig version från år 2006) FoU-nätverk Läkemedel och äldre Samordnare: Ingrid Ekman CSK 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta informationsskrift Ett allvarligt problem som vi måste kunna prata mer om... Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna Apotekets råd om Tarmbesvär hos vuxna Alla är vi ju olika. Det gäller även våra toalettvanor. Vissa går på toaletten varje dag medan andra bara går några gånger i veckan. Men oavsett vilka toalettvanor

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

2. Åldrandet och läkemedel

2. Åldrandet och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel Alla vill leva längre, men ingen vill bli gammal Benjamin Franklin (1706-1790 författare, naturforskare, statsman) I detta avsnitt ska det klargöras varför äldre blir känsligare

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar BARN OCH LÄKEMEDEL Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar 1 2 De allra flesta barn får medicin någon gång. Oftast rör det sig om vanliga

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Smärta hos äldre och vid demens - ett palliativt problem

Smärta hos äldre och vid demens - ett palliativt problem Smärta hos äldre och vid demens - ett palliativt problem Peter Strang Professor, överläkare Karolinska Institutet och Stockholms sjukhem Äldre och smärta Många fysiska förändringar efter 70 års ålder (och

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

Fakta om förkylningar

Fakta om förkylningar Fakta om förkylningar Förkylning beror på virus och kan därför inte botas. Men besvär som en förkylning kan ge kan lindras. Vanligaste besvären är snuva, nästäppa, hosta och feber. Ett annat ord för förkylning

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Frågor om ditt matsmältningssystem

Frågor om ditt matsmältningssystem Frågor om ditt matsmältningssystem Instruktioner Ringa in det nummer som beskriver dina symptom. Du kan även låta bli att svara om du inte har något svar på frågorna. Summera poängen efter varje del. Följ

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer