5. Medicinering vid behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Medicinering vid behov"

Transkript

1 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt som kan förväntas av medicinen och hur lång anslagstiden är. Anslagstid är den tid det tar för medicinen att börja verka. Effekten av mediciner är oftare starkare och långvarigare hos äldre jämfört med yngre personer. Medicineringen medför ibland biverkningar och det är bra att känna till dessa. Även biverkningarna har en tendens att bli kraftigare hos äldre. Detta beror dels på ökad känslighet, dels på att äldre ofta tar flera olika preparat samtidigt. Här redogörs för de vanligaste vid behovsmedicinerna och deras effekter och biverkningar. Medel mot förstoppning Förstoppning (obstipation) kan orsakas av stillasittande, bristande vätskeintag och/eller vissa mediciner, till exempel vissa smärtstillande, lugnande/klådstillande och mediciner mot överaktiv blåsa. Osmotiskt aktivt medel Laktulos/laktulos Tarmreglerande. Annat namn på läkemedlet är Duphalac. Medel mot förstoppning Osmotiskt aktivt medel Laktulos är ett tarmreglerande läkemedel som bör ges på morgonen. Preparatet innehåller en sockerart som bryts ner i tjocktarmen. Nedbrytningsprodukterna drar till sig vatten och gör så att konsistensen på avföringen blir mjukare. Det tar ca 2-4 dagar innan effekten av laktulos sätter in. Mängden laktulos kan då vanligen minskas. I början av behandlingen är det vanligt med uppblåsthetskänsla och riklig gasbildning. Även diarré, buksmärtor och illamående förekommer. Alla dessa biverkningar avtar med tiden och vid minskade doser. Makrogol med elektrolyter (tex Movicol, Moxalole, Laxiriva) Tarmreglerande. Användningsormråde: Ges vid förstoppning och mot fekalom. Fekalom är en ansamling 25

2 av hård avföring i kul-bollform i ändtarmens nedre del. Fekalomet kan orsaka diarré, då den bakomvarande avföringen inte kan passera förutom i flytande form. Preparat med makrogol och elektrolyter påverkar tarmens sammandragningar så att tarminnehållet förflyttas mot ändtarmsöppningen. Preparatet drar till sig vätska så att tarminnehållet får en mjukare konsistens och lättare kan förflyttas mot ändtarmen. Fekalom löses upp. Preparatet passerar tarmen utan att brytas ned eller tas upp i kroppen. Vanligt är obehag från mag-tarmkanalen i form av uppsvälldhet, gasbildning, buksmärtor, illamående och livliga tarmljud. Allergiska reaktioner. Ges med försiktighet till hjärtsjuka personer. Om nytillkommen svullnad (ödem) av kroppen, andnöd, tilltagande trötthet eller andra tecken på sviktande hjärtfunktion eller om intorkning tillstöter ska behandlingen avbrytas. Kontakta ansvarig sjuksköterska! Laxermedel Laxermedel Mot förstoppning. Förebyggande vid behandling med morfinpreparat. Cilaxoral/natriumpikosulfat Laxerande. Ges via munnen i droppform. Cilaxoral används i första hand som tillägg till laxeringsmedel med osmotisk effekt men kan användas som enda laxermedel i utvalda fall. Påverkar muskelsammandragningarna i tarmen så att tarminnehållet förflyttas närmare ändtarmen (tarmmotorikstimulerande effekt). Effekten märks ej förrän efter 6-12 timmar. Kan ge magsmärtor och diarré. Den som fått Cilaxoral kan behöva hjälp i samband med toalettbesöken. 26

3 Microlax/natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat Laxerande. Ges via ändtarmen. Tubspetsen förs in i hela sin längd. Preparatet är lokalt verkande mot förstoppning nere i ändtarmen. Sätter in snabbt, efter cirka 5-15 minuter. Lokal hudirritation kring ändtarmsöppningen är vanligt men övergående. En ovanlig biverkan är en allergisk reaktion med hudrodnad, klåda och/eller andningsbesvär. Bulkmedel Bulkmedel Bulkmedel, till exempel Inolaxol, är inget förstahandsval till äldre eftersom det kräver stort vätskeintag för effekt vilket är svårt för många. Står man på starka opioder som smärtstillande vid värk är bulkmedel kontraindicerat (får ej ges). Medel mot hosta Medel mot hosta En vanlig orsak till hosta är luftvägsinfektion orsakad av virus eller bakterier. Hosta kan också bero på astma, kronisk luftrörskatarr, felsväljning eller hjärtsvikt. Vid förkylningshosta, orsakad av en virusinfektion, brukar varm dryck kunna lindra besvären. Vid torr rethosta kan hostdämpande medicin vara ett alternativ. Om hostan däremot är slemmig, bör den inte dämpas på grund av ökad risk för bakterieinfektion (lunginflammation). Använd istället slemlösande och/eller luftrörsvidgande medicin. Acetylcystein/acetylcystein Slemlösande. Tabletten löses i vatten och drickes. Effekten av brustabletterna är osäker och nyttan av behandlingen ska utvärderas. Slemlösande Ges vid förkylning med segt slem. Vid KOL eller kronisk bronkit rekommenderas inte acetylcystein. Sätter in inom någon timme. Illamående, diarré och hudutslag förekommer. 27

4 Mollipect/bromhexin, efedrin Mixturen innehåller alkohol. Slemlösande Luftrörsvidgande Vid förkylning med hosta. Inom en timme. Löser segt slem. Är även luftrörsvidgande och slemhinneavsvällande. Hjärtklappning, darrighet, oro, illamående, diarré, svårt att kasta vatten samt hudutslag. Förvirring. Hos äldre risk för förvirringstillstånd, ges inte till dementa eller mycket gamla personer. Coccilana-Etyfin/etylmorfin, coccilanaextrakt, senegaextrakt Hostdämpande. Hostdämpande Rethosta. Maximal effekt efter 1 timme. Vanligt är illamående, förstoppning och trötthet. Förvirring. Risk för vanebildning! Hos äldre risk för förvirringstillstånd, ges inte till dementa! Medel vid hudbesvär Många äldre människor har torr och skör hud. Därför är det viktigt att använda mjukgörande salvor eller krämer regelbundet för att undvika hudirritation med eksem eller sårbildning. Medel vid hudbesvär Ett annat bekymmer är klåda. Orsak till klådan kan vara många, exempelvis torr hud, eksem, allergi, njur- eller leversjukdom. Även här är det viktigt med mjukgörande behandling. Kortisonsalva eller kräm har en viss klådstillande effekt men bör ej användas på stora kroppsytor annat än undantagsvis. I hudveck, som ljumskar och under brösten, och andra fuktiga hudområden är det lätt att drabbas av svampinfektion. Det är viktigt att huden får torka ordentligt vid rengöring och tvätt. Speciellt diabetiker 28

5 drabbas. Mjukgörande krämer och salvor Det finns en mängd mjukgörande krämer och salvor, exempelvis Canoderm, Caress, Fenuril, Propyless, Essex med flera. Vid förebyggande av till exempel eksem bör krämen/salvan vara receptförskriven. Vid vanlig torr hud kan mjukgörande användas utan recept. Mjukgörande krämer och salvor Mot torr hud. Förebygger eksem och sprickor. Gör huden mjuk och smidig. Övergående sveda, ibland klåda och värmekänsla. Kontaktallergi förekommer med hudrodnad, blåsbildning, klåda och eksem. Kortisonkrämer och salvor Salvorna är fetare och har svårare att tränga in i huden jämfört med krämerna. Krämer är lämpligare än salva om större hudytor ska behandlas och om området som ska behandlas är fuktigt. Kortisonkräm eller salva finns i fyra olika styrkor och i en mängd olika preparat. De starkare ska enbart användas under kortare tid, dagar. Kortisonkrämer och salvor Grupp 1 är mild. Exempel: Ficortril, Hydrokortison och Mildison. Kan köpas receptfritt. Grupp 2 är medelstark. Exempel: Emovat, Kenacort-T och Locoid. Grupp 3 är stark. Exempel: Betnovat, Diproderm, Elocon. Grupp 4 är extra stark. Exempel: Dermovat. Eksem, psoriasis och en mängd andra hudåkommor. Inflammationshämmande och klådstillande. Redan efter 15 min kan den klådstillande effekten märkas men det tar flera dagar innan hudåkomman börjar läka. Det är viktigt att följa givet smörjschema. Kortisonkräm/salva kan ges en gång per dag. 29

6 Hudirritation med klåda, sveda och hudrodnad förekommer. Vid långvarigt bruk eller vid behandling med någon av de starkare beredningarna förekommer hudförtunning och därav skörhet i huden. Viktigt att bara smörja på angripen hud. Kontakteksem kan förekomma. Svampbehandlande krämer Exempel: Pevaryl, Daktar eller Lamisil/terbafin. Svampbehandlande krämer Svampinfektion i huden. Svampdödande. Behandlingstiden varierar beroende på preparat och är kortare för Lamisil. För Pevaryl gäller ofta långvarig behandling i flera veckor. Helst bör man fortsätta lokalbehandlingen 2 veckor efter utläkning. Klåda, sveda och hudrodnad lokalt. Kombinerade krämer mot svampinfektion Exempel: Cortimyk eller Pevisone. Kombinerade krämer mot svampinfektion Svampinfektion med klåda. Innehåller kortison. Används ofta i början av svampbehandling då klådan brukar dominera. Ges högst i 7-10 dagar och följs sedan av behandling med enbart svampdödande medel (vanligtvis Pevaryl). Klådstillande och svampdödande. Hudirritation med klåda, sveda och/eller hudrodnad lokalt. Medel mot kärlkramp Kärlkramp (angina pectoris) orsakas av syrebrist i hjärtats muskulatur på grund av otillräcklig blodförsörjning. Behandlas genom att blodkärlsvidgande medicin ges. Medel mot kärlkramp 30

7 Nitroglycering/nitroglycerin Ges i form av spraydos under tungan - Glytrin eller Nitrolingual Ges i form av tablett under tungan Nitrolingual Recip Ges i form av tablett framför tandraden mot kindens slemhinna - Suscard Mot kärlkramp (angina pectoris), det vill säga smärta ofta centralt i bröstet av kramande, kramplik karaktär. Smärtan kan stråla ut i framför allt vänster arm, men även upp mot käkarna och halsen. Ofta samtidig andnöd och ångest. Verkar genom att blodkärlen i bland annat hjärtat vidgas upp. Sätter in snabbt av medicineringen, inom 1-2 min, och ger smärtlindring. Kan upprepas efter 5-10 min. Kortvarig huvudvärk är vanligt. Medicinen kan ge blodtrycksfall. Personen som fått nitroglycerin kan känna sig matt och yr till följd av detta. Risken för fallolycka ökar. Blodtrycksfallet sker också snabbt, inom 1-2 minuter. Om smärtan ej beror på kärlkramp kan nitroglycerin orsaka svår huvudvärk och behandlingen bör ej upprepas. Medicinen bör ges i liggande eller sittande ställning för att undvika fallolycka! Lugnande medicin Lugnande medicin Oro och ångest kan ha många orsaker. Många äldre är känsliga för förändringar i omgivningen och blir då lätt oroliga. Depression och förvirringstillstånd ger ofta ångest. Även kroppsliga sjukdomar som astma, hjärtsvikt eller smärta kan leda till oro och ångest. Det är viktigt för den äldre att ha en lugn och trygg närmiljö. Att någon har tid att sitta ned och prata en stund är väl så viktigt, som medicinsk behandling, mot oro och ångest. Sobril/Oxascand Tillhör bensodiazepingruppen. Oro och ångest. Insomningsbesvär. Lugnande. Rogivande. Underlättar insomning. Mjukt insättande effekt efter cirka 30 min. 31

8 Slöhet och förvirring. Hallucinationer och mardrömmar. Trötthet som sitter i även dagen efter intag. Vanligt är också muskelsvaghet och yrsel, vilket i sin tur kan leda till fallolycka. Observera Starkt vanebildande! Risk för fall! Stesolid/Diazepam En långverkande bensodiazepin som är olämplig till äldre. Finns i tablett, stolpiller, rektallösning och för injektionsbehandling. Framförallt mot epileptiska kramper. Oro och ångest. Effekt Lugnande. Tablettbehandling med effekt efter cirka 15 minuter. Stolpiller mot epilepsi har snabbare effekt, redan efter någon minut kan kramperna avta eller upphöra helt. Trötthet, muskelsvaghet, förvirring. Effekten sitter i länge. Äldre är väldigt känsliga och har ökad risk för biverkningar. Tillhör läkemedel som av Socialstyrelsen klassas som olämpliga till äldre och endast bör användas i undantagsfall till äldre! Kan orsaka fallolycka. Mycket vanebildande! Haldol/haloperidol Risperidal/risperidon Neuroleptikum som kan ges som tablett, som flytande beredning eller som injektionsbehandling. Hallucinationer. Vanföreställningar. Svår oro. Förvirring. Maximal effekt vid tablettintag efter cirka 5 timmar. Vid injektionsbehandling effekt redan efter 20 minuter. Verkar lugnande. Ger minskad förvirring. Mindre vanföreställningar och hallucinationer. Effekten på beteendesymtom är oftast blygsam på äldre. Symtom som vid Parkinsons sjukdom. Huvudvärk, yrsel, stelhet, sömnstörning, magbesvär, minskad aptit, muntorrhet, sväljningssvårigheter, svårigheter att kasta vatten med mera. Kan orsaka fallolycka på grund av blodtrycksfall. Äldre är ofta mycket känsliga för biverkningar. 32

9 En minskad användning av neuroleptika är önskvärd och medlen ska användas till äldre endast då indikation verkligen föreligger! Noggrann utvärdering av effekt och biverkningar krävs! Atarax/Hydroxizin Ges i tablettform eller som flytande. Oro. Agitation. Klåda. Nässelutslag. Efter cirka 15 minuter. Är lugnande och klådstillande. Motverkar allergisk reaktion. Har antikolinergiska effekter som äldre är mycket känsliga för och som är mycket vanliga, såsom förstoppning, urinretention, muntorrhet, dåsighet, illamående, yrsel och huvudvärk. Ingen risk för tillvänjning. Bör endast i undantagsfall ges till äldre då de tål preparatet mycket sämre än yngre personer. Läkemedel med antikolinergiska effekter räknas till de som Socialstyrelsen klassat som olämpliga till äldre! Smärtstillande medicin Smärta är vanligt hos äldre, både i akut och kronisk form. Orsakerna kan vara förslitning (artros), benskörhet (osteoporos), benbrott (fraktur), tumörsjukdom etcetera. Även psykiska besvär som depression eller demens kan yttra sig som smärta i kroppen. Ibland har äldre svårt att uttrycka att de har ont och det är då viktigt att tolka ansiktsuttryck, förändrat beteende med mera. Smärta kan behandlas med mediciner och/eller med sjukgymnastik, arbetsterapi, värme lokalt med mera. Man ska aldrig ge starkare mediciner än vad som behövs. Smärtstillande medicin Tänk på att de flesta smärtlindrande mediciner ej bör ges tillsammans med alkohol! Paracetamol Finns i tablett, brustablett, stolpiller och flytande beredning. Exempelvis Alvedon, Curadon, Panodil. Paracetamol Mot smärta och feber. 33

10 Smärtstillande och febernedsättande. Maximal effekt efter 1-2 timmar. Är ett bra alternativ som smärtstillande för äldre. Biverkningar Hudutslag kan förekomma. Leverpåverkan/skada. Känsliga personer, till exempel äldre och personer med leverinsufficiens, tolererar ofta inte maxdos av paracetamol (4 gram per dygn, dvs 8 tabletter à 500 mg per 24 tim). NSAID(Non-Steroid-Anti-Inflammatoric- Druginflammationshämmande NSAID Medicin som verkar mot inflammation men som inte innehåller kortison eller annan steroid. Exempelvis Brufen, Diklofenak, Ibumetin, Ipren, Magnecyl, Pronaxen. Mot smärta, inflammation och feber. Fungerar bra vid artrossmärta och muskelvärk. Smärtstillande. Inflammationshämmande. Febernedsättande. Maximal effekt efter cirka 2 timmar. Mag-tarm besvär är vanliga. Ökad risk för magsår. Risk för vätskeretention (vätskeansamling i kroppen) och försämrad njurfunktion. Huvudvärk, hudutslag, och öronsus förekommer. Kan även leda till förvirring. Interaktion (ömsesidig påverkan) med andra läkemedel, till exempel Trombyl, Clopidogrel samt vissa blodtrycksmediciner med urindrivande effekt, kan ge ökad blödningsrisk! Äldre är ofta känsliga för NSAID. Vid behov av antiinflammatorisk effekt bör NSAID ges i lägsta möjliga dos (ej mer än halva maxdosen) och kortast möjliga tid! Tramadol Tramadol, Tradolan, Tiparol, Nobligan. Tillhör gruppen svaga opioider. Svaga opioider Måttlig till svår smärta 34

11 Smärtstillande. Effekt efter cirka 1 timme. Det tar 1-1,5 dygn innan full effekt uppnås. Yrsel, huvudvärk, illamående och trötthet är vanligt förekommande. Många äldre kan reagera med förvirring, oro och hallucinationer. Sänker kramptröskeln. Klassat som olämpligt läkemedel till äldre av Socialstyrelsen eftersom det är mycket biverkningstyngt till äldre. Bör endast i undantagsfall ges till äldre! Är vanebildande samt ökar fallrisken! Morfin Behandling kan ges i kortverkande form, till exempel tablett Morfin, och/eller i långverkande form, till exempel tablett Dolcontin. Tillhör gruppen starka opioider. Starka opioider Vid starka smärtor. Vid smärtor där behandling med Paracetamol inte har god effekt är det hos äldre motiverat att direkt börja med en låg dos av starka opioider utan att först pröva svaga opioider. Vid långvariga smärtor ges till äldre långverkande morfin i låga doser, ibland kombinerad med kortverkande morfin som vid behovs medicinering. Illamående är vanlig i början av behandlingen. Förstoppning, muntorrhet och urinstopp. Ökad risk för förvirring och fallskador. Opioider ska ges med försiktighet vid njursvikt och leversvikt! Förstoppning bör alltid förebyggas med osmotiskt verkande laxermedel (ill exempel Laktulos, Movicol) och/eller medel med tarmmotorikstimulerande effekt ( till exempel Cilaxoral). Citodon/paracetamol och kodein Måttlig till svår smärta. Kombination Paracetamol/ kodein 35

12 Smärtstillande. Maximal effekt efter cirka 1 timme. Alla får inte effekt av läkemedlet. Illamående, trötthet och gallbesvär är vanliga. Risk för leverskador. Innehåller paracetamol, risk för leverskador. Dosen måsta anpassas för äldre. Är vanebildande samt ökar fallrisken! Sömnmedel Sömnmedel Sömnsvårigheter kan orsakas av bristande fysisk och psykisk aktivitet under dagen. Även oro och ångest kan ge sömnsvårigheter. Svårigheter att sova plant kan bero på astma, KOL, luftvägsinfektion och/eller hjärtsvikt. Hastigt påkomna sömnsvårigheter kan bero på sjukdom. Sömnmedel indelas i kortverkande och långverkande. Kortverkande insomningsmedel Medlen har en snabbt insättande effekt, inom 30 minuter, men relativt kort varaktighet. Exempelvis Imovane/Zopiklon och Stilnoct/Zolpidem. Kortverkande sömnmedel Imovane/Zopiklon Ska ges tillfälligt, annars stor risk för tillvänjning. Ej mer än 4 veckor regelbundet. Tabletten tas omedelbart före sänggåendet, i sittande ställning. Rekommenderas i första hand till äldre med insomningsbesvär. Möjligt alternativ kan vara oxascand till natten. Sätter in inom 30 minuter och kan hos äldre hålla i sig längre än hos yngre och ge trötthet dagen efter. Vanliga biverkningar: Bitter smak i munnen. Muntorrhet, dåsighet, huvudvärk, yrsel förekommer liksom oro och illamående. Ovanliga biverkningar: Förvirring, aggressivitet, ångest, minnesluckor, koncentrationssvårigheter, utbredda rodnade utslag samt leverpåverkan. 36

13 Vid förändrat beteende i form av oro, ilska, förvirring eller misstänkt syn- eller hörselvilla (hallucination) ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Är vanebildande samt ökar fallrisken! Zolpidem/Stilnoct Ges tillfälligt vid insomningssvårigheter. Rekommenderas inte till äldre på grund av den korta effekten som medför ökad risk för förvirring (konfusionsperioder). Sätter in minuter efter tablettintaget. Vanliga biverkningar: Yrsel, med risk för fall, dåsighet, diarré, kräkningar. Förvirring hos äldre. Mindre vanliga biverkningar: Förvirring, minnesstörningar, hallucinationer, muskelsvaghet, dubbelseende, sömngång, oro, ångest, ilska, raserianfall, förvärrad sömnlöshet, självmordstankar kan förvärras! Alla dessa mindre vanliga biverkningarna är centralnervösa, det vill säga talar för att preparatet påverkar hjärnans funktioner. Vid förvirring eller om någon av de mindre vanliga centralnervösa biverkningarna uppstår ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Är vanebildande och ökar fallrisken! Långverkande sömnmedel Exempelvis Flunitrazepam, Heminevrin Långverkande sömnmedel Flunitrazepam Är stöldbegärligt i missbrukarkretsar. En långverkande benzodiazepin med stor tillvänjningsrisk och risk för beroendeutveckling. Ges mot sömnstörning. Äldre personer är känsligare och läkemedlet ansamlas och medför ökad biverkningsrisk hos äldre. Bör undvikas för nyinsättning hos äldre. 37

14 Ses efter cirka 20 minuter och kan sitta i mer än 4-8 timmar. Dåsighet, minnesluckor, muskelsvaghet med risk för fallolycka, förvirring, koordinationssvårigheter (svårigheter att samordna rörelser), aggressivitet, hallucinationer. Långverkande bensodiazepiner är klassade som olämpliga till äldre enligt Socialstyrelsen. Om aktuellt med utsättning bör läkemedlet trappas ut för att undvika utsättningsbesvär! Heminevrin/Klometiazol Kapsel eller flytande preparat. Den flytande beredningen ges 5-10 ml till natten. Lösningen kan spädas med vatten eller juice, men får då INTE sparas. Blandningen med saft eller juice måste göras vid varje doseringstillfälle. Ges mot sömnstörning, oro eller förvirring till äldre. Även mot epilepsi. Av kapslarna ses effekt efter minuter och av lösningen efter minuter. Vanligt med irritation i näsa och ögon. Risk för lågt blodtryck med ökad risk för fall. Mindre vanligt med huvudvärk. Ökad slemproduktion i luftvägarna, klåda, utslag, allergi. Är vanebildande och ökar fallrisken! Om aktuellt med utsättning bör läkemedlet trappas ut för att undvika utsättningsbesvär! Äldre är känsligare för medicinen! Kan bli oroliga, arga och förvirrade av medicinen. Kontakta då ansvarig sjuksköterska! 38

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk.

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. 2 Innehållsförteckning Andnöd 4 Diarré 5 Förstoppning 6 Hicka 7 Illamående 7-8 Klåda

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning.

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. Det är viktigt för en persons välbefinnande att mage och tarm fungerar bra. Magen blir trög av stillasittande och av vissa läkemedel. Därför är förstoppning

Läs mer

Hur står det till med magen?

Hur står det till med magen? Hur står det till med magen? En kartläggning av förstoppningsproblematiken på några kommunala äldreboenden Gabriella Svensson Bo Malmberg Meddelandeserien nr 17 ISSN: 0283-9369 Hur står det till med magen?

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter.

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. 1 Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. Ett stort tack även till Britt-Mari Granath för värdefull redaktionell hjälp. Femte

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum,

Läs mer