5. Medicinering vid behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Medicinering vid behov"

Transkript

1 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt som kan förväntas av medicinen och hur lång anslagstiden är. Anslagstid är den tid det tar för medicinen att börja verka. Effekten av mediciner är oftare starkare och långvarigare hos äldre jämfört med yngre personer. Medicineringen medför ibland biverkningar och det är bra att känna till dessa. Även biverkningarna har en tendens att bli kraftigare hos äldre. Detta beror dels på ökad känslighet, dels på att äldre ofta tar flera olika preparat samtidigt. Här redogörs för de vanligaste vid behovsmedicinerna och deras effekter och biverkningar. Medel mot förstoppning Förstoppning (obstipation) kan orsakas av stillasittande, bristande vätskeintag och/eller vissa mediciner, till exempel vissa smärtstillande, lugnande/klådstillande och mediciner mot överaktiv blåsa. Osmotiskt aktivt medel Laktulos/laktulos Tarmreglerande. Annat namn på läkemedlet är Duphalac. Medel mot förstoppning Osmotiskt aktivt medel Laktulos är ett tarmreglerande läkemedel som bör ges på morgonen. Preparatet innehåller en sockerart som bryts ner i tjocktarmen. Nedbrytningsprodukterna drar till sig vatten och gör så att konsistensen på avföringen blir mjukare. Det tar ca 2-4 dagar innan effekten av laktulos sätter in. Mängden laktulos kan då vanligen minskas. I början av behandlingen är det vanligt med uppblåsthetskänsla och riklig gasbildning. Även diarré, buksmärtor och illamående förekommer. Alla dessa biverkningar avtar med tiden och vid minskade doser. Makrogol med elektrolyter (tex Movicol, Moxalole, Laxiriva) Tarmreglerande. Användningsormråde: Ges vid förstoppning och mot fekalom. Fekalom är en ansamling 25

2 av hård avföring i kul-bollform i ändtarmens nedre del. Fekalomet kan orsaka diarré, då den bakomvarande avföringen inte kan passera förutom i flytande form. Preparat med makrogol och elektrolyter påverkar tarmens sammandragningar så att tarminnehållet förflyttas mot ändtarmsöppningen. Preparatet drar till sig vätska så att tarminnehållet får en mjukare konsistens och lättare kan förflyttas mot ändtarmen. Fekalom löses upp. Preparatet passerar tarmen utan att brytas ned eller tas upp i kroppen. Vanligt är obehag från mag-tarmkanalen i form av uppsvälldhet, gasbildning, buksmärtor, illamående och livliga tarmljud. Allergiska reaktioner. Ges med försiktighet till hjärtsjuka personer. Om nytillkommen svullnad (ödem) av kroppen, andnöd, tilltagande trötthet eller andra tecken på sviktande hjärtfunktion eller om intorkning tillstöter ska behandlingen avbrytas. Kontakta ansvarig sjuksköterska! Laxermedel Laxermedel Mot förstoppning. Förebyggande vid behandling med morfinpreparat. Cilaxoral/natriumpikosulfat Laxerande. Ges via munnen i droppform. Cilaxoral används i första hand som tillägg till laxeringsmedel med osmotisk effekt men kan användas som enda laxermedel i utvalda fall. Påverkar muskelsammandragningarna i tarmen så att tarminnehållet förflyttas närmare ändtarmen (tarmmotorikstimulerande effekt). Effekten märks ej förrän efter 6-12 timmar. Kan ge magsmärtor och diarré. Den som fått Cilaxoral kan behöva hjälp i samband med toalettbesöken. 26

3 Microlax/natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat Laxerande. Ges via ändtarmen. Tubspetsen förs in i hela sin längd. Preparatet är lokalt verkande mot förstoppning nere i ändtarmen. Sätter in snabbt, efter cirka 5-15 minuter. Lokal hudirritation kring ändtarmsöppningen är vanligt men övergående. En ovanlig biverkan är en allergisk reaktion med hudrodnad, klåda och/eller andningsbesvär. Bulkmedel Bulkmedel Bulkmedel, till exempel Inolaxol, är inget förstahandsval till äldre eftersom det kräver stort vätskeintag för effekt vilket är svårt för många. Står man på starka opioder som smärtstillande vid värk är bulkmedel kontraindicerat (får ej ges). Medel mot hosta Medel mot hosta En vanlig orsak till hosta är luftvägsinfektion orsakad av virus eller bakterier. Hosta kan också bero på astma, kronisk luftrörskatarr, felsväljning eller hjärtsvikt. Vid förkylningshosta, orsakad av en virusinfektion, brukar varm dryck kunna lindra besvären. Vid torr rethosta kan hostdämpande medicin vara ett alternativ. Om hostan däremot är slemmig, bör den inte dämpas på grund av ökad risk för bakterieinfektion (lunginflammation). Använd istället slemlösande och/eller luftrörsvidgande medicin. Acetylcystein/acetylcystein Slemlösande. Tabletten löses i vatten och drickes. Effekten av brustabletterna är osäker och nyttan av behandlingen ska utvärderas. Slemlösande Ges vid förkylning med segt slem. Vid KOL eller kronisk bronkit rekommenderas inte acetylcystein. Sätter in inom någon timme. Illamående, diarré och hudutslag förekommer. 27

4 Mollipect/bromhexin, efedrin Mixturen innehåller alkohol. Slemlösande Luftrörsvidgande Vid förkylning med hosta. Inom en timme. Löser segt slem. Är även luftrörsvidgande och slemhinneavsvällande. Hjärtklappning, darrighet, oro, illamående, diarré, svårt att kasta vatten samt hudutslag. Förvirring. Hos äldre risk för förvirringstillstånd, ges inte till dementa eller mycket gamla personer. Coccilana-Etyfin/etylmorfin, coccilanaextrakt, senegaextrakt Hostdämpande. Hostdämpande Rethosta. Maximal effekt efter 1 timme. Vanligt är illamående, förstoppning och trötthet. Förvirring. Risk för vanebildning! Hos äldre risk för förvirringstillstånd, ges inte till dementa! Medel vid hudbesvär Många äldre människor har torr och skör hud. Därför är det viktigt att använda mjukgörande salvor eller krämer regelbundet för att undvika hudirritation med eksem eller sårbildning. Medel vid hudbesvär Ett annat bekymmer är klåda. Orsak till klådan kan vara många, exempelvis torr hud, eksem, allergi, njur- eller leversjukdom. Även här är det viktigt med mjukgörande behandling. Kortisonsalva eller kräm har en viss klådstillande effekt men bör ej användas på stora kroppsytor annat än undantagsvis. I hudveck, som ljumskar och under brösten, och andra fuktiga hudområden är det lätt att drabbas av svampinfektion. Det är viktigt att huden får torka ordentligt vid rengöring och tvätt. Speciellt diabetiker 28

5 drabbas. Mjukgörande krämer och salvor Det finns en mängd mjukgörande krämer och salvor, exempelvis Canoderm, Caress, Fenuril, Propyless, Essex med flera. Vid förebyggande av till exempel eksem bör krämen/salvan vara receptförskriven. Vid vanlig torr hud kan mjukgörande användas utan recept. Mjukgörande krämer och salvor Mot torr hud. Förebygger eksem och sprickor. Gör huden mjuk och smidig. Övergående sveda, ibland klåda och värmekänsla. Kontaktallergi förekommer med hudrodnad, blåsbildning, klåda och eksem. Kortisonkrämer och salvor Salvorna är fetare och har svårare att tränga in i huden jämfört med krämerna. Krämer är lämpligare än salva om större hudytor ska behandlas och om området som ska behandlas är fuktigt. Kortisonkräm eller salva finns i fyra olika styrkor och i en mängd olika preparat. De starkare ska enbart användas under kortare tid, dagar. Kortisonkrämer och salvor Grupp 1 är mild. Exempel: Ficortril, Hydrokortison och Mildison. Kan köpas receptfritt. Grupp 2 är medelstark. Exempel: Emovat, Kenacort-T och Locoid. Grupp 3 är stark. Exempel: Betnovat, Diproderm, Elocon. Grupp 4 är extra stark. Exempel: Dermovat. Eksem, psoriasis och en mängd andra hudåkommor. Inflammationshämmande och klådstillande. Redan efter 15 min kan den klådstillande effekten märkas men det tar flera dagar innan hudåkomman börjar läka. Det är viktigt att följa givet smörjschema. Kortisonkräm/salva kan ges en gång per dag. 29

6 Hudirritation med klåda, sveda och hudrodnad förekommer. Vid långvarigt bruk eller vid behandling med någon av de starkare beredningarna förekommer hudförtunning och därav skörhet i huden. Viktigt att bara smörja på angripen hud. Kontakteksem kan förekomma. Svampbehandlande krämer Exempel: Pevaryl, Daktar eller Lamisil/terbafin. Svampbehandlande krämer Svampinfektion i huden. Svampdödande. Behandlingstiden varierar beroende på preparat och är kortare för Lamisil. För Pevaryl gäller ofta långvarig behandling i flera veckor. Helst bör man fortsätta lokalbehandlingen 2 veckor efter utläkning. Klåda, sveda och hudrodnad lokalt. Kombinerade krämer mot svampinfektion Exempel: Cortimyk eller Pevisone. Kombinerade krämer mot svampinfektion Svampinfektion med klåda. Innehåller kortison. Används ofta i början av svampbehandling då klådan brukar dominera. Ges högst i 7-10 dagar och följs sedan av behandling med enbart svampdödande medel (vanligtvis Pevaryl). Klådstillande och svampdödande. Hudirritation med klåda, sveda och/eller hudrodnad lokalt. Medel mot kärlkramp Kärlkramp (angina pectoris) orsakas av syrebrist i hjärtats muskulatur på grund av otillräcklig blodförsörjning. Behandlas genom att blodkärlsvidgande medicin ges. Medel mot kärlkramp 30

7 Nitroglycering/nitroglycerin Ges i form av spraydos under tungan - Glytrin eller Nitrolingual Ges i form av tablett under tungan Nitrolingual Recip Ges i form av tablett framför tandraden mot kindens slemhinna - Suscard Mot kärlkramp (angina pectoris), det vill säga smärta ofta centralt i bröstet av kramande, kramplik karaktär. Smärtan kan stråla ut i framför allt vänster arm, men även upp mot käkarna och halsen. Ofta samtidig andnöd och ångest. Verkar genom att blodkärlen i bland annat hjärtat vidgas upp. Sätter in snabbt av medicineringen, inom 1-2 min, och ger smärtlindring. Kan upprepas efter 5-10 min. Kortvarig huvudvärk är vanligt. Medicinen kan ge blodtrycksfall. Personen som fått nitroglycerin kan känna sig matt och yr till följd av detta. Risken för fallolycka ökar. Blodtrycksfallet sker också snabbt, inom 1-2 minuter. Om smärtan ej beror på kärlkramp kan nitroglycerin orsaka svår huvudvärk och behandlingen bör ej upprepas. Medicinen bör ges i liggande eller sittande ställning för att undvika fallolycka! Lugnande medicin Lugnande medicin Oro och ångest kan ha många orsaker. Många äldre är känsliga för förändringar i omgivningen och blir då lätt oroliga. Depression och förvirringstillstånd ger ofta ångest. Även kroppsliga sjukdomar som astma, hjärtsvikt eller smärta kan leda till oro och ångest. Det är viktigt för den äldre att ha en lugn och trygg närmiljö. Att någon har tid att sitta ned och prata en stund är väl så viktigt, som medicinsk behandling, mot oro och ångest. Sobril/Oxascand Tillhör bensodiazepingruppen. Oro och ångest. Insomningsbesvär. Lugnande. Rogivande. Underlättar insomning. Mjukt insättande effekt efter cirka 30 min. 31

8 Slöhet och förvirring. Hallucinationer och mardrömmar. Trötthet som sitter i även dagen efter intag. Vanligt är också muskelsvaghet och yrsel, vilket i sin tur kan leda till fallolycka. Observera Starkt vanebildande! Risk för fall! Stesolid/Diazepam En långverkande bensodiazepin som är olämplig till äldre. Finns i tablett, stolpiller, rektallösning och för injektionsbehandling. Framförallt mot epileptiska kramper. Oro och ångest. Effekt Lugnande. Tablettbehandling med effekt efter cirka 15 minuter. Stolpiller mot epilepsi har snabbare effekt, redan efter någon minut kan kramperna avta eller upphöra helt. Trötthet, muskelsvaghet, förvirring. Effekten sitter i länge. Äldre är väldigt känsliga och har ökad risk för biverkningar. Tillhör läkemedel som av Socialstyrelsen klassas som olämpliga till äldre och endast bör användas i undantagsfall till äldre! Kan orsaka fallolycka. Mycket vanebildande! Haldol/haloperidol Risperidal/risperidon Neuroleptikum som kan ges som tablett, som flytande beredning eller som injektionsbehandling. Hallucinationer. Vanföreställningar. Svår oro. Förvirring. Maximal effekt vid tablettintag efter cirka 5 timmar. Vid injektionsbehandling effekt redan efter 20 minuter. Verkar lugnande. Ger minskad förvirring. Mindre vanföreställningar och hallucinationer. Effekten på beteendesymtom är oftast blygsam på äldre. Symtom som vid Parkinsons sjukdom. Huvudvärk, yrsel, stelhet, sömnstörning, magbesvär, minskad aptit, muntorrhet, sväljningssvårigheter, svårigheter att kasta vatten med mera. Kan orsaka fallolycka på grund av blodtrycksfall. Äldre är ofta mycket känsliga för biverkningar. 32

9 En minskad användning av neuroleptika är önskvärd och medlen ska användas till äldre endast då indikation verkligen föreligger! Noggrann utvärdering av effekt och biverkningar krävs! Atarax/Hydroxizin Ges i tablettform eller som flytande. Oro. Agitation. Klåda. Nässelutslag. Efter cirka 15 minuter. Är lugnande och klådstillande. Motverkar allergisk reaktion. Har antikolinergiska effekter som äldre är mycket känsliga för och som är mycket vanliga, såsom förstoppning, urinretention, muntorrhet, dåsighet, illamående, yrsel och huvudvärk. Ingen risk för tillvänjning. Bör endast i undantagsfall ges till äldre då de tål preparatet mycket sämre än yngre personer. Läkemedel med antikolinergiska effekter räknas till de som Socialstyrelsen klassat som olämpliga till äldre! Smärtstillande medicin Smärta är vanligt hos äldre, både i akut och kronisk form. Orsakerna kan vara förslitning (artros), benskörhet (osteoporos), benbrott (fraktur), tumörsjukdom etcetera. Även psykiska besvär som depression eller demens kan yttra sig som smärta i kroppen. Ibland har äldre svårt att uttrycka att de har ont och det är då viktigt att tolka ansiktsuttryck, förändrat beteende med mera. Smärta kan behandlas med mediciner och/eller med sjukgymnastik, arbetsterapi, värme lokalt med mera. Man ska aldrig ge starkare mediciner än vad som behövs. Smärtstillande medicin Tänk på att de flesta smärtlindrande mediciner ej bör ges tillsammans med alkohol! Paracetamol Finns i tablett, brustablett, stolpiller och flytande beredning. Exempelvis Alvedon, Curadon, Panodil. Paracetamol Mot smärta och feber. 33

10 Smärtstillande och febernedsättande. Maximal effekt efter 1-2 timmar. Är ett bra alternativ som smärtstillande för äldre. Biverkningar Hudutslag kan förekomma. Leverpåverkan/skada. Känsliga personer, till exempel äldre och personer med leverinsufficiens, tolererar ofta inte maxdos av paracetamol (4 gram per dygn, dvs 8 tabletter à 500 mg per 24 tim). NSAID(Non-Steroid-Anti-Inflammatoric- Druginflammationshämmande NSAID Medicin som verkar mot inflammation men som inte innehåller kortison eller annan steroid. Exempelvis Brufen, Diklofenak, Ibumetin, Ipren, Magnecyl, Pronaxen. Mot smärta, inflammation och feber. Fungerar bra vid artrossmärta och muskelvärk. Smärtstillande. Inflammationshämmande. Febernedsättande. Maximal effekt efter cirka 2 timmar. Mag-tarm besvär är vanliga. Ökad risk för magsår. Risk för vätskeretention (vätskeansamling i kroppen) och försämrad njurfunktion. Huvudvärk, hudutslag, och öronsus förekommer. Kan även leda till förvirring. Interaktion (ömsesidig påverkan) med andra läkemedel, till exempel Trombyl, Clopidogrel samt vissa blodtrycksmediciner med urindrivande effekt, kan ge ökad blödningsrisk! Äldre är ofta känsliga för NSAID. Vid behov av antiinflammatorisk effekt bör NSAID ges i lägsta möjliga dos (ej mer än halva maxdosen) och kortast möjliga tid! Tramadol Tramadol, Tradolan, Tiparol, Nobligan. Tillhör gruppen svaga opioider. Svaga opioider Måttlig till svår smärta 34

11 Smärtstillande. Effekt efter cirka 1 timme. Det tar 1-1,5 dygn innan full effekt uppnås. Yrsel, huvudvärk, illamående och trötthet är vanligt förekommande. Många äldre kan reagera med förvirring, oro och hallucinationer. Sänker kramptröskeln. Klassat som olämpligt läkemedel till äldre av Socialstyrelsen eftersom det är mycket biverkningstyngt till äldre. Bör endast i undantagsfall ges till äldre! Är vanebildande samt ökar fallrisken! Morfin Behandling kan ges i kortverkande form, till exempel tablett Morfin, och/eller i långverkande form, till exempel tablett Dolcontin. Tillhör gruppen starka opioider. Starka opioider Vid starka smärtor. Vid smärtor där behandling med Paracetamol inte har god effekt är det hos äldre motiverat att direkt börja med en låg dos av starka opioider utan att först pröva svaga opioider. Vid långvariga smärtor ges till äldre långverkande morfin i låga doser, ibland kombinerad med kortverkande morfin som vid behovs medicinering. Illamående är vanlig i början av behandlingen. Förstoppning, muntorrhet och urinstopp. Ökad risk för förvirring och fallskador. Opioider ska ges med försiktighet vid njursvikt och leversvikt! Förstoppning bör alltid förebyggas med osmotiskt verkande laxermedel (ill exempel Laktulos, Movicol) och/eller medel med tarmmotorikstimulerande effekt ( till exempel Cilaxoral). Citodon/paracetamol och kodein Måttlig till svår smärta. Kombination Paracetamol/ kodein 35

12 Smärtstillande. Maximal effekt efter cirka 1 timme. Alla får inte effekt av läkemedlet. Illamående, trötthet och gallbesvär är vanliga. Risk för leverskador. Innehåller paracetamol, risk för leverskador. Dosen måsta anpassas för äldre. Är vanebildande samt ökar fallrisken! Sömnmedel Sömnmedel Sömnsvårigheter kan orsakas av bristande fysisk och psykisk aktivitet under dagen. Även oro och ångest kan ge sömnsvårigheter. Svårigheter att sova plant kan bero på astma, KOL, luftvägsinfektion och/eller hjärtsvikt. Hastigt påkomna sömnsvårigheter kan bero på sjukdom. Sömnmedel indelas i kortverkande och långverkande. Kortverkande insomningsmedel Medlen har en snabbt insättande effekt, inom 30 minuter, men relativt kort varaktighet. Exempelvis Imovane/Zopiklon och Stilnoct/Zolpidem. Kortverkande sömnmedel Imovane/Zopiklon Ska ges tillfälligt, annars stor risk för tillvänjning. Ej mer än 4 veckor regelbundet. Tabletten tas omedelbart före sänggåendet, i sittande ställning. Rekommenderas i första hand till äldre med insomningsbesvär. Möjligt alternativ kan vara oxascand till natten. Sätter in inom 30 minuter och kan hos äldre hålla i sig längre än hos yngre och ge trötthet dagen efter. Vanliga biverkningar: Bitter smak i munnen. Muntorrhet, dåsighet, huvudvärk, yrsel förekommer liksom oro och illamående. Ovanliga biverkningar: Förvirring, aggressivitet, ångest, minnesluckor, koncentrationssvårigheter, utbredda rodnade utslag samt leverpåverkan. 36

13 Vid förändrat beteende i form av oro, ilska, förvirring eller misstänkt syn- eller hörselvilla (hallucination) ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Är vanebildande samt ökar fallrisken! Zolpidem/Stilnoct Ges tillfälligt vid insomningssvårigheter. Rekommenderas inte till äldre på grund av den korta effekten som medför ökad risk för förvirring (konfusionsperioder). Sätter in minuter efter tablettintaget. Vanliga biverkningar: Yrsel, med risk för fall, dåsighet, diarré, kräkningar. Förvirring hos äldre. Mindre vanliga biverkningar: Förvirring, minnesstörningar, hallucinationer, muskelsvaghet, dubbelseende, sömngång, oro, ångest, ilska, raserianfall, förvärrad sömnlöshet, självmordstankar kan förvärras! Alla dessa mindre vanliga biverkningarna är centralnervösa, det vill säga talar för att preparatet påverkar hjärnans funktioner. Vid förvirring eller om någon av de mindre vanliga centralnervösa biverkningarna uppstår ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Är vanebildande och ökar fallrisken! Långverkande sömnmedel Exempelvis Flunitrazepam, Heminevrin Långverkande sömnmedel Flunitrazepam Är stöldbegärligt i missbrukarkretsar. En långverkande benzodiazepin med stor tillvänjningsrisk och risk för beroendeutveckling. Ges mot sömnstörning. Äldre personer är känsligare och läkemedlet ansamlas och medför ökad biverkningsrisk hos äldre. Bör undvikas för nyinsättning hos äldre. 37

14 Ses efter cirka 20 minuter och kan sitta i mer än 4-8 timmar. Dåsighet, minnesluckor, muskelsvaghet med risk för fallolycka, förvirring, koordinationssvårigheter (svårigheter att samordna rörelser), aggressivitet, hallucinationer. Långverkande bensodiazepiner är klassade som olämpliga till äldre enligt Socialstyrelsen. Om aktuellt med utsättning bör läkemedlet trappas ut för att undvika utsättningsbesvär! Heminevrin/Klometiazol Kapsel eller flytande preparat. Den flytande beredningen ges 5-10 ml till natten. Lösningen kan spädas med vatten eller juice, men får då INTE sparas. Blandningen med saft eller juice måste göras vid varje doseringstillfälle. Ges mot sömnstörning, oro eller förvirring till äldre. Även mot epilepsi. Av kapslarna ses effekt efter minuter och av lösningen efter minuter. Vanligt med irritation i näsa och ögon. Risk för lågt blodtryck med ökad risk för fall. Mindre vanligt med huvudvärk. Ökad slemproduktion i luftvägarna, klåda, utslag, allergi. Är vanebildande och ökar fallrisken! Om aktuellt med utsättning bör läkemedlet trappas ut för att undvika utsättningsbesvär! Äldre är känsligare för medicinen! Kan bli oroliga, arga och förvirrade av medicinen. Kontakta då ansvarig sjuksköterska! 38

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Läkemedel och äldre 2013

Läkemedel och äldre 2013 Läkemedel och äldre 2013 Utbildningspärm Läkemedel och äldre Våren 2013 (revidering, ursprunglig version från år 2006) FoU-nätverk Läkemedel och äldre Samordnare: Ingrid Ekman CSK 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta informationsskrift Ett allvarligt problem som vi måste kunna prata mer om... Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Medicinhantering Egenvård Handräckning Delegering för läkemedelshantering Handhygien är viktigt! Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna Apotekets råd om Tarmbesvär hos vuxna Alla är vi ju olika. Det gäller även våra toalettvanor. Vissa går på toaletten varje dag medan andra bara går några gånger i veckan. Men oavsett vilka toalettvanor

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti

De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldres sjukdomspanorama Tumörer Matsmältningsorganen Diabetes Blodbrist Hjärta och kärl Urinvägar Sköldkörtelsjukdomar Muskler och skelett

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

2. Åldrandet och läkemedel

2. Åldrandet och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel Alla vill leva längre, men ingen vill bli gammal Benjamin Franklin (1706-1790 författare, naturforskare, statsman) I detta avsnitt ska det klargöras varför äldre blir känsligare

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal

Läs mer

Frisium tabletter 10 mg

Frisium tabletter 10 mg Frisium tabletter 10 mg Bipacksedel: Information till användaren Frisium 10 mg tablett klobazam Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat Bipacksedel: Information till användaren Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter Bisoprololfumarat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). Äldre och läkemedel Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). För hög dos. Olämpliga läkemedel. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner).

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116)

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116) Register Abortönskan (108) Aggressivitet (176) Akut sveda/urinträngningar (hos ej gravid kvinna) (116) Akut sveda/urinträngningar (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Allergisk snuva (132) Allergiska

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling PANCREASCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling PANCREASCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling PANCREASCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har pankreascancer i ett framskridet stadium. Tarceva tillhör en ny generation

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 4.8.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer