Oljans svarta roll i Ogaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oljans svarta roll i Ogaden"

Transkript

1 Oljans svarta roll i Ogaden Av Jonathan Ewing, sep 2010 ADDIS ABEBA, ETIOPIEN Efter striden fick han den vedervärdiga uppgiften att räkna liken och skilja dem åt etiopiska lik från kinesiska. Det var inget lätt jobb. Varje gång han räknat klart glömde han hur många det var och fick börja om igen. Omar Muktar tappade räkningen och började om fyra gånger. Han befann sig i chocktillstånd på grund av vad han just hade sett och deltagit i. Ett lik efter en kinesisk oljearbetare låg delvis täckt av en papplåda. Ett annat lik var en uniformerad tonårings, en av de etiopiska vakter som fått i uppdrag att skydda kineserna. En grupp med fem lik låg utspridda i en trätrappa intill barackerna där personalen från det kinesiska bolaget Zhoungyan Petroleum Exploration Bureau (ZPEB) bodde, strax utanför staden Abole i den etiopiska Ogadenöknen. Det här är vad Muktar minns. Den 24 april 2007 anföll han tillsammans med flera hundra separatistrebeller från Ogadens Nationella Befrielsefront (ONLF) den kinesiskägda oljeanläggningen i närheten av Abole. När de tog sig in i barackerna såg de kineserna fly. De som inte hann undan försökte gömma sig under sängar eller i garderober innan de blev skjutna på nära håll. En del av dem sköts i huvudet, berättar Muktar, vilket gjorde det svårt att identifiera dem senare. De överlevande fördes ut, radades upp utanför och avrättades av ONLF. Separatistrebellerna hade varnat de utländska oljebolagen, däribland ZPEB, för att samarbeta med en regering som förde krig mot dem. Som ONLF såg det skulle alla oljepengar som regeringen kunde tjäna med största sannolikhet gå till att köpa mer vapen och ammunition till förtrycket av separatisterna. Regeringen i Addis Abeba förödmjukades av ONLF:s anfall mot den kinesiska oljeanläggningen. Attacken avslöjade myndigheternas oförmåga att garantera säkerhet åt internationella företag i avsides liggande delar av landet. Till råga på allt skedde anfallet precis när Etiopien hade börjat locka till sig utländska investeringar. Oljebolagen var också skakade och krävde möten med höga tjänstemän för att få sin säkerhet garanterad. Regeringen ställde upp och inom några få veckor hade militären inlett en motaktion mot rebellerna. Den aktionen pågår fortfarande och kännetecknas av grova övergrepp på lokalbefolkningen. I Etiopiens Ogadenprovins bor somalisktalande människor etniskt sett en förlängning av den laglösa nationen i öster. Deras hemtrakt är en av de fattigaste och mest underutvecklade regionerna i Etiopien. Men även om många anklagar Etiopiens kristna regering för att förfölja ogadenerna för att de är muslimer har den verkliga anledningen sannolikt mer att göra med den olja och naturgas som man tror finns i marken i deras fäderneland. Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 1

2 Etiopien är fortfarande en av USA:s viktigaste allierade på Afrikas horn tog landet emot mer än 280 miljoner kronor i bistånd från Sverige. Samtidigt är Etiopien en mardröm för internationella biståndsgivare. Sedan 2008 har mer än 40 byar rapporterats ödelagda och en stor del av människorna har tvångsförflyttats. Många av invånarna har flytt till grannländerna Kenya och Somaliland en stabil tillflykt sedan regionen bröt sig loss från Somalia FN:s flyktingkommissariat UNHCR rapporterade att nära 500 etiopiska ogadener i månaden kom till Kenyas flyktingläger i Dadaab På grund av svälten fortsätter det dagligen att strömma flyktingar till lägren i Dadaab som idag hyser omkring människor. De som har lite pengar eller kontakter kan ta sig till de närliggande städerna Garissa eller Wajir, eller Nairobi där jag träffade Muktar. Ogadener anställdes inte Vi introducerades för varandra på New Hiddig Palace, ett litet hotell på en bakgata i Eastleigh, en stadsdel i Kenyas huvudstad befolkad av etniska somalier som är i majoritet i den här delen av huvudstaden. Många flyktingar bor här illegalt men känner sig relativt trygga på det här lilla hotellet långt från etiopiska poliser och säkerhetsvakter. Muktars historia börjar sommaren Det var då kineserna kom till Abole och militären började angripa hans by. De flesta som anställdes av kineserna var kristna, antingen amhara eller tigre, de två politiskt dominerande etniska grupperna i Etiopien. Muktars byäldste klagade hos de lokala myndigheterna över att ogadener inte anställdes. De fick veta att beslutet var fattat av den statliga myndigheten och att de lokala eller regionala myndigheterna inte hade något att säga till om. På kvällarna kunde byborna höra musiken från oljearbetarnas läger och se dem umgås med soldaterna och grilla kött tillsammans innanför de taggtrådsstängsel som skilde lägren från byborna. Det här var ett mönster som fortsatte i flera veckor. Arbetarna lämnade sitt läger tidigt varje morgon och kom tillbaka i skymningen. Snart inledde kineserna tömningen av de närliggande byarna för att kunna bygga vägar och utföra seismiska prover. - Militären befallde oss att överge vårt hus, vi erbjöds ingen kompensation. Några dagar senare kom kinesiska bulldozers uppbackade av etiopiska stridsvagnar. De började jämna vår by med marken, berättar Muktar. Hus och intilliggande gårdar brändes ner, schaktmaskiner rullade in för att jämna marken. De kinesiska schaktmaskinerna hade redan utnyttjats flitigt. Under de senaste månaderna hade de gjort samma sak i andra byar över hela regionen. I och med förstörelsen såg ONLF en möjlighet att få fler på sin sida. De började rekrytera unga män i hela regionen genom att vädja till deras upplevelse av orättvisa över att bli - I flera månader lyssnade vi på dem, säger Muktar. Men vi trodde dem inte förrän vår egen by hade utplånats. Då anslöt jag mig till rebellerna, och vi dödade kineserna och de kristna bergsborna också. Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 2

3 Men efter striden, och efter den vedervärdiga uppgiften att räkna liken och skilja dem åt, fylldes Muktar av avsmak. Han kände sig fångad både av rebellernas och myndigheternas brutalitet. Med hjälp från sin familj och lånade pengar tog han sig över gränsen till Kenya illegalt och förflyttade sig under några månaders tid sakta söderut tills han kom till Nairobi. Konflikten fick nytt bränsle Efter attacken 2007 intensifierades konflikten mellan ONLF och den etiopiska militären. Motattacken fick nytt bränsle och ledde till ett handelsembargo och restriktioner mot förflyttningar i området. Det drabbade inte minst internationella hjälporganisationer vars aktiviteter förlamades - trots att regionen balanserade på svältgränsen. Stridigheterna pågår än idag. Anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna har riktats mot både den etiopiska militären och ONLF. Däremot har relativt lite uppmärksamhet fästs vid oljebolagens ansvar och deras roll i konflikten. Flera av dessa bolag har tidigare dömts för liknande aktiviteter i grannlandet Sudan. I Etiopien spädde de på konflikten genom att acceptera beskydd av den etiopiska militären - som dödade och brände ner byar under förevändning att de utländska bolagen måste ha utökad säkerhet. Innan oljebolagen inledde sin prospektering borde de ha gjort en utförlig riskanalys. Analysen skulle ha identifierat potentiella problematiska scenarier såsom att få beskydd av en beväpnad styrka som kränker mänskliga rättigheter. Riskanalysen skulle också ha pekat på sätt att undvika sådana scenarier, och om inga medel fanns för att undvika problemen borde man sannolikt avstå från att arbeta i Ogaden. Detaljer från en sådan riskanalys borde ha offentliggjorts och gjorts tillgängliga för aktieägare, eller inkluderade i årsrapporter. Men inget av bolagen nämner ONLF:s attack 2007 i sina årliga rapporter. Varken svenska Lundin Petroleum, kanadensiska Africa Oil, som ingår i Lundingruppen, eller malaysiska Petronas skrev att ONLF är fientligt inställt till oljeexploatering. Inte heller nämndes den etiopiska regeringens påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots upprepade förfrågningar har oljebolagen valt att inte kommentera detaljerna kring sin inblandning i Etiopien offentligt. Olje- och gasbolagen ägnar sig främst åt prospektering och arbetet omgärdas av rigida säkerhetsåtgärder från den etiopiska militären. I jakten på olja och gas har oljebolagen placerat sig i centrum för en långdragen konflikt mellan separatisterna och den etiopiska regeringen. Bolagens blotta närvaro och deras försök att hitta och utvinna olja i en fientlig miljö har sannolikt bidragit till att intensifiera konflikten. Oljebolagen krävde förstärkt beskydd Efter attacken mot den kinesiska oljeanläggningen 2007 avbröt olje- och gasbolagen sin verksamhet i Ogaden. De vägrade återuppta sina aktiviteter om de inte garanterades förstärkt beskydd från regeringen. Katsela Tadesse, hög tjänsteman vid det etiopiska gruv- och energidepartementet, bekräftade att sådana garanterier gavs. Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 3

4 - Oljan var tänkt att hjälpa hela Etiopien; den är fortfarande mycket viktig för oss alla i det här landet. Och om oljebolagen ville ha garantier för sin säkerhet ansåg vi att det var något vi måste ge dem. Så vi försäkrade att beskyddet skulle stärkas, sade Katsela Tadesse. Tadesse vägrade att avslöja några detaljer kring säkerhetsarrangemangen, men motattacken eskalerade bara några veckor senare. Många av stridigheterna från de första veckorna fram till idag har ägt rum i närheten av Calub och Hilala där Petronas och Lundin Petroleum (sedermera Africa Oil) var aktiva. Genom att begära starkare beskydd kan oljebolagen ha gjort sig medskyldiga till de brott mot mänskliga rättigheter som ägt rum till följd av deras begäran. Det menar Seema Joshi som vid tiden för attacken var juridisk rådgivare hos det Londonbaserade Global Witness, en fristående organisation som undersöker naturresursrelaterade konflikter. - Det kan vara allvarligt. Om bolag ingår säkerhetsavtal med en regering vars säkerhetsstyrkor begår brott mot de mänskliga rättigheterna när de utför sina säkerhetstjänster, innebär det att bolagen kan hållas ansvariga, säger Joshi, numera chef för Amnesty Internationals avdelning för företag och mänskliga rättigheter (Business and Human Rights). Flyktingar i Kenya och flera internationella människorättsorganisationer hävdar att ett statligt tvångsförflyttningsprogram har tvingat bort människor från sina hem. De har bott i närheten av vägar som antingen byggts eller renoverats med kinesisk hjälp i områden nära Calu och Hilala. Vägarna är till för transporter av olja som ska ut ur regionen, ut på världsmarknaden. Bybor beordrades organisera hemvärn Den lokala regeringsstödda milisen hade under 2007 börjat spela en allt större roll i motattacken. En av milisens viktigaste uppgifter var att skydda byggnadsarbete från ONLFattacker och förhindra rebellernas sabotage mot vägarna. På flera öppna möten som hölls i regionen i början av 2006, beordrades klanledare och byarnas äldre män att organisera hemvärn. Det var högt uppsatta lokala statstjänstemän och militärofficerare som gav ordern. Under ett sådant möte, i staden Kabridahar cirka 40 mil söder om den regionala huvudstaden Jijiga, förklarade överste Gebre Egziebher att regeringen planerade att exploatera olja och naturgas i regionen, en av huvudanledningarna till vägbygget mellan Harar och Shilabo. Egziebher uppmanade klanledarna och de äldre att ansvara för att säkra den del av vägen som leder genom det exploaterade området. De skulle också hindra ONLF från att attackera byggarbetare och fordon längs rutten. Klanledarna och de äldre beordrades sedan att återvända till respektive by och börja organisera och träna milisen för uppgiften. Egziebher upprepade sina order i flera byar under En före detta statlig förvaltare, Mohammen Abdirahman, som tillhörde en framträdande familj i Fikområdet i Ogaden, beordrades återvända hem för att organisera och finansiera en milis i sitt område. Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 4

5 - Det här var en ny strategi från regeringen - att ta hjälp av den lokala milisen för att försvara vägarna, sade Abdirahman. Vid den här tidpunkten var milisen oavlönad, men längs vägarna kunde de tjäna pengar på mat stulen från FN, enligt höga amerikanska tjänstemän och FN-personal som uttalar sig på villkor att få vara anonyma. Enligt dem var vägarna av stor betydelse för mat- och nödtransporter genom regionen. De förväntas bli ännu viktigare för oljebolagen i framtiden. I egenskap av administratör deltog Mohammen Abdirahman i ett möte i Addis Ababa Tjänstemän diskuterade hur olja och gas skulle transporteras ut ur regionen, på vägar eller genom pipelines. Inget beslut fattades under det mötet och båda alternativen diskuteras på regeringsnivå än idag, enligt Katsela Tadesse på det etiopiska gruv- och energidepartementet. Men transportfrågan är avgörande för presumtiva investerare i Ogaden. För oljebolagen är prospektering en sak. Men frågan hur oljan ska komma ut ur östra Afrika och vidare ut på världsmarknaden förblir obesvarad. Hanspeter Heinrich, chef på Safestainable, ett Genèvebaserat företag som ger rådgivning till företag i konfliktområden, sade att vilket företag som helst som arbetar i området skulle vara tvunget att hantera en mängd svåra problem. Högriskområde Området är outvecklat. Det finns få vägar och inga pipelines för oljan att få ut oljan i när man väl hittat den, påpekade han. Det är problematiskt för företagen som behöver militärt beskydd under en väldigt lång och fientligt präglad transportsträcka. De stora oljebolagen kommer förmodligen inte att vara lockade att investera i Etiopien eftersom det blir extremt kostsamt att få ut oljan eller gasen på ett säkert sätt, sade Heinrich. De senaste fem åren har Heinrich gett samma råd till alla företag han konsulterat; att inte investera i Ogadenregionen på grund av den förfärliga situationen vad beträffar mänskliga rättigheter. Han sade att det skulle vara en utmaning för vilket företag som helst som månar om sitt rykte. Likafullt har företag som Petronas, Lundin Petroelum, Africa Oil, Dubai-baserade Ethiopian Exploration and Production och Black Marlin Energy valt att verka i denna politiska och säkerhetsmässiga kontext. Förutom Petronas är alla små eller medelstora företag som har specialiserat sig på att lokalisera oljefyndigheter för att sedan sälja marken med god vinst till stora, internationella företag. Privata små och medelstora företag har alltid oroat sig mindre för ryktesmässiga risker. Men större, börsnoterade företag är känsligare för påtryckningar från människorättsorganisationer. Mindre, marknadsnoterade västerländska företag är ännu mer sårbara och flera har vänt sig till Heinrich för att få en bedömning när det gäller Etiopien. Lundin Petroleum var ett av de företagen. Av alla börsnoterade bolag i Etiopien är det bara Lundin Petroleum som i offentliga Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 5

6 företagsdokument har diskuterat sätt att mildra några av de problem som associeras med att verka i Ogaden. Emellertid är det slående att Lundin Petroleum aldrig specifikt nämner inbördeskriget eller svårigheterna att vara neutral i en fientlig miljö. I företagets årsrapport från 2007 står att bolaget gjorde en riskbedömning av landet ur ett kulturellt, ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv innan man skaffade sina tre licenser. Företaget genomförde ett antal studiebesök och konsulterade lokala och internationella experter för att skaffa kunskap om landet och dess utmaningar. Klausuler om säkerhet formulerades och särskilt fokus lades på Lundin Petroleums företagsansvar, och stödet för de Frivilliga principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter (The Voluntary Principles on Security and Human Rights). 1 Omfattande fältstudier genomfördes för att utvärdera målregionerna ur sociala, miljö- och säkerhetsmässiga samt infrastrukturella perspektiv. Oavsett; Heinrich avrådde alla företag från att investera i regionen. Att hantera varumärkets rykte skulle vara en stor utmaning i Ogaden, sade han. Han förklarade att om ett företag väljer att investera därmin ståndpunkt är tydlig, sade han till företagets ledning. Ni bör inte investera i Ogaden för situationen är förfärlig. Ni kommer att bli beroende av armén eller tvingas förlita er på andra milisgrupper. Ni kan bli pressade att stödja dem logistiskt och det kan leda till att ni en dag tvingas besvara frågor om er roll i konflikten, eller blir åtalade. Vad beträffar Lundin Petroleum övervägde de sannolikt riskerna för en rättslig process, som enligt Heinrich var stora, och vägde de riskerna mot möjligheterna. Slutligen minimerades riskerna genom att koncessionerna såldes 2009 till ett närbesläktat företag, Africa Oil Corp. En av Africa Oils största ägare var Ellegrove Capital Ltd., ett privat bolag ägt av Adolf H. Lundins dödsbo. Adolf H. Lundin, Lundingruppens grundare. Lundin Petroleum lånade Africa Oil pengar, som sedan betalade tillbaka 20 miljoner dollar till Lundin Petroleum för licensen att prospektera i området. Genom att ha Africa Oil som sköld har Lundingruppen till stor del behållit kontrollen över och sina intressen i regionen, men raderat sitt namn. Enligt Heinrich så handlar det till syvende och sist om att inte skylta med sitt varumärke. Lundin Petroleums försök att släta över länken mellan de två företagen är artificiell. För även om Lundin Petroleum och Africa Oil är separata bolag, hör de till Lundingruppen. När man ringer till of companies, how may I direct yo Det förblir oklart om Lundin Petroleums försäljning skyddar företaget från potentiella juridiska eller varumärkesmässiga skador. 1 The Voluntary Principles on Security and Human Rights är en internationell standard som tagits fram av regeringar, företag inom utvinningsindustrin och frivilligorganisationer. Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 6

7 Det finns ett växande antal fall som har likheter med situationen i Ogaden, som prövats i rätt att driva civilrättsliga mål då brott har begåtts mot amerikansk lag även om brottet har skett utanför USA. 2 Om fallet Etiopien säger Joshi: - Om en riskanalys hade dragit slutsatsen att risken att bli inblandad i de kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår är överhängande, då skulle företaget kunna anses som juridiskt medskyldigt. Statsägda företag som Malaysias Petronas har visat sig vara i stort sett osårbara när det gäller påtryckningar för mänskliga rättigheter. I sina bolagsdokument nämner knappt Petronas sina förehavanden i Etiopien, eller det krig som utkämpas där i tysthet. Luke Patey, researcher på Danska Institutet för Internationella Studier, sade: - Vanligtvis är beslutsfattande i de större företagen som Petronas beroende av företagskulturen. Reell påverkan sker ofta genom politiska påtryckningar från inflytelserika regeringar. Neutralitet omöjligt Det finns fortfarande ganska många företag som är intresserade av att investera i Ogadenregionen, men de är försiktiga. Heinrich tror att det är omöjligt för ett företag att förhålla sig neutralt i områden som präglas av sociala och politiska spänningar. Det går inte att undvika att deras närvaro och aktiviteter påverkar närområdet och landet i stort. Ogaden, menar han, är ett typexempel på det. Paul Hebert var chef för FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) i Etiopien Han anser att oljebolagens närvaro och deras begäran om ökad säkerhet efter ONLF:s anfall 2007 har gjort det mycket svårare för FN och andra organisationer att bistå med humanitär hjälp. - Oljebolagen var inte den enda orsaken till de här svårigheterna, men deras roll underblåste konflikten lika mycket som regeringen och ONLF, sade Hebert. Deras närvaro och allians med regeringen gjorde situationen värre i ett redan kritiskt läge. 2 I juni 2010 inleddes en förundersökning om misstänkt folkrättsbrott i anslutning till Lundin Oils verksamhet i Sudan. Enligt rapporten Unpaid Debt (2010) dödades över människor i södra Sudan och nära tvingades fly under åren Sudanesiska soldater ska enligt rapporten i samarbete med milisgrupper urskillningslöst ha anfallit civilbefolkningen i det område där oljebolag utvann olja. Rapporten bygger både på ögonvittnesskildringar, flygfoton och satellitbilder. Förundersökningen pågår. /Reds anm Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 7

8 Tre månader efter ONLF:s attack mot Abole i april 2007 började Hebert få rapporter från ett växande antal frivilligorganisationer och invånare i regionen. Informationen gällde att armén hade påbörjat en kraftig motattack mot ONLF. - Jag tror (att regeringen blev) förödmjukad av attacken och att det var därför de överreagerade och slog tillbaka så hårt. De ville visa oljeindustrin att de hade kontroll i regionen, säger Hebert. I mitten av juli 2007 var Hebert och hans FN-stab mycket oroade över den humanitära situationen. Nödproviant kom inte fram, boskapsmarknader stängdes, undernäring var ett växande problem och människor led otroligt, enligt Hebert och en överordnad västerländsk diplomat i Addis Ababa. I en konfidentiell rapport till sina överordnade på FN rapporterade Hebert om det flöde av information som nådde honom och som gällde grova brott mot de mänskliga rättigheterna: våldtäkter, summariska avrättningar, fängslanden, skövlade byar och försvinnanden. Rapporterna var så extrema att han begärde ett möte med Abdullahi Hassan, president i den somaliska regionalstaten. - Mötet var artigt men spänt och Hassan var väldigt defensiv. Regeringen var medveten om situationen, men de skyllde problemen på torka, inte på stridigheter. De försvarade handelsembargot som de menade effektivt förhindrade smuggling över gränsen till Somalia, Kenya och Somaliland. I själva verket kom det till för att stoppa vapeninförsel till den rebelliska ONLF-gerillan, säger Hebert. Separata diskussioner fördes med den ansvarige för regional säkerhet, Abdi Mohammed Omar. Han menade för att skydda den lokala befolkningen från smuggling, rapporterade Hebert, som föreslog att FN skulle tillåtas göra en utvärdering av situationen. Utredarna på FN hann påbörja sitt arbete i slutet på augusti 2007 och fortsatte under första veckan i september. De skulle undersöka situationen i hela Somalias regionalstat. - Vår plan var att utvärdera både den människorättsliga och den humanitära situationen. Men mötet med Omar blev alltmer spänt. Jag försäkrade [honom] att vårt uppdrag bara skulle handla om att uppskatta effekterna av striderna i den civila befolkningen och att vi inte var intresserade av att skuldbelägga, säger Hebert. Omar hade svarat med att lugnt anklaga två av Heberts etiopiska FN-anställda för att vara medlemmar av ONLF. - Den sortens anklagelser var väldigt allvarliga, och jag bad [Omar och hans stab] om bevis, vilket de sade att de hade men avböjde att delge. Vi fick senare veta att andra medlemmar av staben hotades och varnades av säkerhetspolisen för att arbeta för FN och för att delta i uppdraget. Min känsla då var att regeringen bluffade, men jag visste också att jag inte på något sätt kunde skydda dem mot dessa påtryckningar. De var Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 8

9 lokal personal vilket betyder att de var etiopiska medborgare bundna att följa etiopisk lag. Processen försenades, men slutligen, efter ungefär tio dagar, godkände regeringen FNuppdraget. Heberts plan då, för tre år sedan, var att resa söderut från Jijiga och vidare in i hjärtat av den somaliska regionen i Etiopien. Han skulle besöka ett antal byar och städer längs vägen mellan Jijiga och Gode för att få klarhet i vad som egentligen hände i de fem geografiska zonerna Degehabur, Fik, Gode, Korahe och Warder, där det var militär aktivitet. Konvojen besökte dock inte områdena kring Shilabo, där det senare visade sig att städer och byar blivit mest påverkade av stridigheterna. I många av städerna berättade människor att regeringssoldater och säkerhetsstyrkor just hade varnat folk för att tala med FN-teamet. - Självklart förstod vi att det här måste ha stoppat en del människor från att prata med oss, men vissa gjorde det i alla fall. Vi kunde inte få all information bekräftad. Men mönstret visade att människor utnyttjades och tvingades hålla tyst. Senare fick vi veta att matdistributionen var iscensatt. När vi hade gett oss av kom myndigheterna och tog tillbaks all mat, säger Hebert. Under uppdraget fann man att ett stort antal etiopiska trupper hade slagit läger i nästan alla städer och byar som besöktes. Rädsla genomsyrade de flesta intervjuer. Många uttryckte frustration över att vara fångade mellan den etiopiska militären och ONLF. Många familjer balanserade på nödens gräns. Till sist avslutade Hebert och hans team uppdraget och levererade sin slutrapport. Den etiopiska regeringen tyckte att den var partisk, men gick med på att låta Hebert publicera rapporten. - Vi skrev också en rapport om det påstådda våldet och tortyren, som regeringen bad oss att inte publicera. De sade att de skulle acceptera den humanitära rapporten, men om vi yrkade på att publicera båda rapporterna skulle de stoppa båda. Det var i grund och botten ett hot, säger Hebert. Rapporten om våldet gavs aldrig ut. Marginella framsteg Somliga, i FN och andra humanitära organisationer, menar att situationen i Ogaden har förbättrats marginellt. Framstegen kan sägas ha tagit två steg framåt och ett steg tillbaka. Det stora antal flyktingar som anländer till Kenya är i dåligt skick och vittnar om att stridigheterna fortsätter. När Paul Hebert gick i pension tog Vincent Lelei över FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) i Etiopien. Han säger att humanitärt stöd nu tillåts på basis från fall till fall, alltid efter utdragna diskussioner med regeringen som först måste ta hänsyn till och bedöma alla tänkbara aspekter i det specifika området. Ofta är de avgörande faktorerna säkerhetsrelaterade. - Det betyder att vi kan ge stöd och hjälp, men inte så effektivt som vi önskar. Vi måste dra ner på våra förväntningar överallt. Vi fortsätter att arbeta med regeringen genom att ge stöd, Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 9

10 men det finns ett grundläggande problem: De vill vara säkra på att det humanitära stödet i regionen når de individer som är tänkta att få det. Och de vill försäkra sig om att humanitärt stöd inte ges till sådana individer som regeringen anser utgöra hot, och dessa individer är medlemmar i Ogadens Nationella Frihetsfront, ONLF, säger Lelei. Vad beträffar oljebolagen så har de aldrig gett någon form av meningsfullt humanitärt stöd, till byarna som påverkas av deras arbete. Våldet och dödandet fortsätter. Fåraherden och svärdet En 41-årig åttabarnsfar från Ogadenprovinsen bor numera i flyktinglägret Ifo i Kenya, norr om staden Garissa. I sitt förra liv var han fåraherde och tog diverse småjobb för att försörja sin familj. I december 2002 misshandlades han av ONLF för att han inte anslutit sig till milisen i kampen mot den etiopiska regeringen misshandlades han av den lokala milisen och polisen för att han arbetat för Läkare utan gränser. Senare samma år misshandlades han på nytt, den här gången av regeringens folk, säger han, för att han arbetade med medlemmar ur en amerikansk armétrupp och hjälpte till att bygga en vattenreservoar för de lokala herdarna och deras djur. Polisen grep honom, förde honom till sina baracker och torterade honom. - Jag placerades mellan två militärlastbilar och bands fast en arm vid varje lastbil. Ett vitt, blänkande svärd drogs fram och sattes mot min hals och de Förmodligen skulle han berätta samma historia för oljebolagen om han kunde. Det enda egentliga sättet att bryta mönster som är så djupt rotade i seder och bruk hos en regering eller ett folk är att göra dem illa i grunden. Och det enda effektiva sättet att lyckas med det är att ta ifrån dem det smörjmedel som gör allt möjligt intäkterna från det enda av värde som detta fattiga land har att köpslå med och som världen vill ha: oljan. Oljebolagen däremot, stannar kvar. Och deras tillgångar fortsätter flöda. Texten är skriven av Jonathan Ewing och publicerades i World Policy Journal i december 2010, med stöd av The Investigative Fund of The Nation Institute. Artikeln nominerades till Madeline Dane Ross Award för est international reporting in the print medium showing a concern for the human condition. Jonathan Ewing är anställd som researcher på Swedwatch sedan februari Swedwatch och Svenska kyrkan fortsätter att granska oljebolagens roll i Ogadenprovinsen. Lundin Petroleum har avböjt från att kommentera artikeln offentligt. Publicerad av Swedwatch i oktober 2011, 10

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

438 dagar funderingsfrågor, källkritik och fördjupningsuppgifter

438 dagar funderingsfrågor, källkritik och fördjupningsuppgifter en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum 438 dagar funderingsfrågor, källkritik och fördjupningsuppgifter Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: källkritik,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris.

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris. I den här uppgiften får ni fördjupa er i några enskilda människoöden från olika delar av världen. Det är handlar om människor som på olika sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta. UPPGIFT Ni arbetar

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1.

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1. Översättning av internationella riktlinjer - AI index: ORG 20/001/2008 Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International Innehållsförteckning 1.Inledning och definitioner 2.Policykrav

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Myndigheter förnekar tvångsvräkningar I Kambodja tvångsvräker myndigheterna fattiga människor i utvecklingens namn. På senare år har antalet markkonflikter,

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27

Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27 Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27 Afrikas Horn 14-02-27 Etiopien 85 milj invånare 38% av befolkningen har tillgång till rent vatten 83% påbörjar skolan Läs- och skrivkunnighet ca 30% (42%/18%)

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Kom ihåg dina rättigheter:

Kom ihåg dina rättigheter: Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag som uppfyller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Kom ihåg dina rättigheter: 1. Tala om för polisen om du vill att en advokat

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Kat. lönsammare än kaffe Ω

Kat. lönsammare än kaffe Ω I Etiopien har tuggdrogen kat gått från att traditionellt ha brukas socialt till att idag sprida sig till ungdomar i delar av landet där den inte odlas. Handeln har blivit big business och för allt fler

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Riskanalys och riskhantering

Riskanalys och riskhantering Riskanalys och riskhantering Margaretha Eriksson, civ.ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH Föreläsning 2 Mål känna till stegen i en risk- och sårbarhetsanalys kunna använda risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

I Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 1

I Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 1 VAD? I den här värderingsövningen får eleverna ta ställning till problematiska frågor som rör flyktingar och migranters livsvillkor. Övningen bygger på flera verkliga händelser, vilka formulerats som berättelser.

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

En studie i den sudanesiska regeringens och internationellt ställningstagande till folkmordet i Darfur.

En studie i den sudanesiska regeringens och internationellt ställningstagande till folkmordet i Darfur. Darfur-konflikten En studie i den sudanesiska regeringens och internationellt ställningstagande till folkmordet i Darfur. 1 1. INLEDNING... 3 1.1INTRODUKTION... 3 1.2 FRÅGESTÄLLNING... 3 1.3 SYFTE... 3

Läs mer