Å R S R E D O V I S N I N G 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2005"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2005 OrgNr:

2 Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping för kr. Köpingen förvärvade området från AB Stockholms Golfklubb intressenter 1947 och fastställde stadsplan för området 10 december Bostadsrättsföreningen, som bildades på kommunalt initiativ, hade som första uppgift att ombesörja bebyggelsen. Den 1 juni 1956 fick föreningen registreringsbevis. Arkitekter blev Hjalmar Klemming och Erik Thelaus. Huvudentreprenör John Mattson. Byggandet av bostäder startade på hösten Taklagsfest avhölls på Ulriksdals Värdshus 6 juni Kuvertpris 20:50/kuvert. 1 oktober 1957 var 12 lägenheter i hus 3 färdiga för inflyttning och 1 november var det klart med 24 lägenheter i hus 4. För att få lägenhet i området fordrades medlemskap i föreningen. Till medlem kunde endast antagas personer som föreslagits av Danderyds köpings kommunalnämnd genom bostadsförmedlingen. Ett annat sätt att få en lägenhet inom området var genom sin arbetsgivare. Flera juridiska personer ägde lägenheter inom området varvid Stockholms Läns Landsting var störst med sina 134 lägenheter. De första åren fick landstingsanställda ta över sin lägenhet om de arbetat inom landstinget och bott i kommunen i minst 5 år. Landstinget påbörjade försäljningen av sina 44 kvarvarande lägenheter avslutade landstinget sitt lägenhetsinnehav här på Kevingeringen. Vid byggstarten diskuterades om antalet 5-rums-lägenheter skulle utökas. Enkät gick ut till bostadskön varvid det konstaterades att detta behov inte fanns och 2002 byggdes två kontorslokaler om till bostadsrätter byggdes det som ursprungligen var damfrisering resp bilskola om till två bostadsrätter. Antalet lägenheter i området är därefter 412. De är fördelade enligt följande: 1:or 75 st, 2:or 85, 3:or 195, 4:or 34, 5:or 20 och 6:or 3 st. Teckning av bostadsrätter skedde under försommaren Bostadsförmedlingen meddelade att grundavgiften för en tre-rummare inte skulle överstiga kronor och årsavgiften ca 38 kronor m² lägenhetsyta exklusive bränsle. Det formella avlämningssammanträdet skedde i Danderydsgården 21 juni 1961 och från 1 juli tog bostadsrättsföreningen, med en styrelse vald av medlemmarna, över förvaltningen av området.

3 Förvaltningsberättelse 2005 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Ulf Cube ordförande Fredrik Bode Pia Janson vice ordförande Stefan Karlberg Per Sevebro Elisabeth Eriksson Torgeir Fjelde Johan Hårdén Per-Anders Åström Ruby Rosén Revisorer Ordinarie Sten Olofsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Hans Cappelen Smith Suppleanter Mats Ivarsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Lottie Neumüller Valberedning Ingrid Erneman Martin Nilsson Magdalena Odemark Allmänt Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 april Närvarande vid stämman var 129 personer varav 104 röstberättigade. Föreningen har 412 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Under året har 48 bostadsrätter överlåtits. Av fastigheternas yta upptar bostäder ca m 2, lokaler m 2 och garage 950 m 2. Förvaltning Förvaltningen har till större delen skötts av föreningens styrelse. För den kamerala förvaltningen har föreningen avtal med AB Rådstornet. Årsredovisningen är upprättad av styrelsen. Styrelsen har hållit tolv protokollförda sammanträden. För dessa och enskilda insatser har styrelsemedlemmarna ersatts med sammanlagt kr. Administration och fastighetsskötsel För administration samt kontakt med medlemmar, hyresgäster, entreprenörer m fl hade föreningen en deltidsanställd (80 %) vicevärd Berit Andersson, för fastighetsskötseln har föreningen avtal med KN Fastighets- och Allservice AB. Städning av allmänna utrymmen har utförts av Rentec Fastighetsservice AB, skötsel av mark och trädgårdsanläggningar av AB Ingmansons Markanläggningar, samt snöröjning och sandning av Pelles plattor och marksten. Bygg Träningslokalerna på fd panncentralens nedre plan har färdigställts och tagits i drift Målning av källargångar och cykelrum mm har utförts på halva området Utrymmen för städ har rustats upp. Ett nytt duschrum har tillkommit på KR 45 för de medlemmar som renoverar sina badrum. Mark och Trädgård Ny yttre trappa har byggts till föreningslokalen Besiktningar har utförts av tidigare års mark- och trädgårdsanläggningar. Ytterligare anläggningar för år 2006 har planerats

4 Installationsunderhåll VVS Periodiskt underhåll 2005: För att förbättra tillgängligheten i tvättstugan installerades två nya tvättmaskiner med tillhörande torktumlare och torkskåp. För att förbättra värmekomforten och spara energi har en injustering av ventilationen utförts i KR 19 och 45 till 49. Fortsatt utbyte av läckande värmeelement (radiatorer) samt ventiler på elementen. Fortsatt dokumentation av befintliga installationer samt förteckning över underhållsbehov. Kontinuerlig uppdatering av övervakningssystem (TA-VISTA) för installationer. Byte av utvändiga brunnar som inte fungerat tillfredställande. Löpande under året har följande utförts: Översyn och service av tvättstugan mm. Utbyte av en befintlig grundvattenpump under KR Installationsunderhåll el Periodiskt underhåll 2005: Belysning och el i källare, cykelrum och barnvagnsrum har setts över. Alla strömbrytare, vägguttag och trappautomater har bytts. I de källarförådsutrymmen som saknat vägguttag har nya installerats så att den som vill kan använda sladdlampa vid arbete i sitt förråd. I alla barnvagnsrum och vissa delar av källarutrymmen har rörelsestyrd belysning installerats. Samtliga armaturer har rengjorts och kompletterats där kupa har varit trasig eller saknats. Den yttre belysningen har kompletterats med 5 nya armaturer Underhållsplan En långsiktig underhållsplan är upprättad. Planen har sammanställts i en kortversion som finns som bilaga till denna årsredovisning. Miljö och trivsel Miljö Miljöplanen uppdaterades under hösten års åtgärder är följande: Avfall För att snygga upp utemiljön har sopskåp anskaffats och tidningsinsamlingen koncentrerats till en container i varje ände av området. Med denna åtgärd har vi fått bort alla fula plastkärl. Av kostnadsskäl togs källsorteringen av wellpapp och pappersförpackningar bort. Tidningsinsamlingen finns kvar. Vi har anpassat antalet avfallskärl eller säckar efter hämtningsvolym. Värme Vi har vi sett till att fjärrvärmeanläggningen styrs effektivt. Inomhusmiljö Städat undergrunderna från bråte som samlats under 45 år

5 Utemiljö Årsstämman 2005 tog beslut om att förbjuda biltvätt både utomhus och inne i garagen. Luft och buller Grillning är endast tillåtet på tre uteplatser och på berget. Vi har informerat om hastighetsbegränsningen på 30 km/timme inom Kevingeringen. Trivsel I vår föreningslokal träffades regelbundet Dansgruppen och Gånggruppen. Föreningslokalen har varit utlånad till medlemmar vid 27 tillfällen. Aktivitetsgruppen Vändkretsen håller i det som händer i undre föreningslokalen - träningslokalen. Där har följande aktiviteter börjat komma igång: seniorträning, pingis, styrketräning och golf. En vårfest gick av stapeln den 18 maj i Hästskon. Järfälla Nyckelharpsgille underhöll och närmare 100 medlemmar deltog. En loppis ägde rum den 15 oktober i föreningslokalen. Många medlemmar hade skänkt prylar och cirka 40 personer besökte vår loppis, fikade, pratade och fyndade kr skänktes till Rädda Barnen. Vävstugan har fortsatt hög verksamhet och bjöd som vanligt tillsammans med keramik- och snickargrupperna på visning i december. Information För medlemmar finns AiV (Aktuellt i Vändkretsen), vår informationstidning, som kom ut med sju nr. Dessutom sattes lappar upp i portar vid behov av snabb information till alla. Korta och snabba meddelanden läggs även ut på den interna TV-kanalen. Brf Vändkretsen har även en hemsida där boende, mäklare och intresserade bostadsrättsköpare kan söka information. Ekonomi Tidigare har vissa avsteg gjorts från årsredovisningslagens regler. I samband med byte av revisor till Sten Olofsson, en gammal bekant för många och tidigare styrelsemedlem, har årsredovisningen ändrats till gällande bestämmelser. Förutom en fylligare årsredovisning har vi kompletterat med efterföljande nyckeltalsredovisning, som underlättar jämförelser och ger en bild av kostnadsutvecklingen. Under slutet av året fick styrelsen tillgång till bokföringen över nätet. Den redovisade vinsten hänför sig till uppskjutna projekt och besparingar inom drift och administration. Dessa projekt jämte takrenovering av höghusen, som måste tidigareläggas, innebär att budgeten visar negativt resultat för Under året har överskjutande medel placerats i en penningmarknadsfond. Förräntningen blev ca1,8%.

6 Redovisning av ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Förändr i % 05/04 Intäkter Årsavgifter kr/m 2 & år -2% Lokalhyror kr/m 2 & år -2% Kapital o övr intäkter kr/m 2 & år -9% Kostnader Löpande UH kr/m 2 & år -32% Planerat UH kr/m 2 & år -30% Driftskostnader totalt kr/m 2 & år 1% Fjärrvärme kr/m 2 & år -1% Vatten kr/m 2 & år -3% El kr/m 2 & år 3% Sophantering kr/m 2 & år -31% Städning kr/m 2 & år 6% Fastighetsskötsel kr/m 2 & år 36% Försäkring kr/m 2 & år 11% Trädgårdsskötsel kr/m 2 & år 11% Snöröjning 4 3 kr/m 2 & år 22% Personalkostnader kr/m 2 & år -33% Kontorskostnader kr/m 2 & år -55% Ekonomisk förvaltning kr/m 2 & år -1% Avskrivningar kr/m 2 & år Fastighetsskatt kr/m 2 & år 6% Inkomstskatt kr/m 2 & år 2% Nyckeltal för kostnaderna ovan är beräknade efter m 2 uppvärmd yta. Förslag till vinstdisposition Från föregående år balanserad vinst Årets vinst Vinstmedel till förfogande Styrelsens förslag till disposition Avsättning till yttre reparationsfond Balanseras i ny räkning Summa Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Samtliga belopp i denna årsredovisning är i kronor.

7 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Not Budget Årsavgifter Lokalhyror Garage och bilplatser Ränteintäkter och liknande Uttag ur yttre repfond Överlåtelseavgift Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Underhåll Löpande underhåll Periodiskt underhåll Driftskostnader Fjärrvärme Vattenavgifter Elbelysning Kabel-TV Sophantering Snöskottning Städkostnader Fastighetsskötsel, material Fastighetsskötsel Trädgårdsarbete Fastighetsförsäkring Personalkostnader 2 Löner och ersättningar Arbetsgivareavgift, m m Övriga personalkostnader Administration Kontorsomkostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Förvaltning Rådstornet Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Räntekostnader Fastighetsskatt Inkomstskatt Avsättning yttre rep.fond Summa rörelsens kostnader ÅRETS RESULTAT

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Inre reparationsfond Summa avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Uppl.kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1% * Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. * = År 2004 skedde avskrivning på byggnaden med enbart ett mindre belopp. Not 1 Övriga externa kostnader Arvoden till revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag - - Annan revisor Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

10 Not 2 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män - 1 Totalt för föreningen 1 2 Löner och ersättningar Styrelse Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse - - Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala kostnader Styrelsen Kvinnor 2 2 Män 4 4 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande Utdelning Nedskrivning Ränteintäkter Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark

11 Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga poster Not 6 Eget kapital Grundavg. Upplåtelseavg. Yttre rep.fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna sociala kostnader Övriga poster Danderyd i april 2006 Ulf Cube Pia Janson Per Sevebro Torgeir Fjelde Ruby Rosén Per-Anders Åström Vår revisionsberättelse har lämnats Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

13 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen, org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstryker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

14 Bilaga 1 Större färdigställda projekt under perioden Fasader Lejonet 1990 Fasader Stenbocken, Skorpionen 1991 Fasader Lejonet, Kräftan, Skorpionen 1991 Ventilbyten Ventilbyten 2, Mark och trädgård 1993 Ventilbyten 3, Hissar, Fasader och balkonger Stenbocken 1994 Nya parkeringsplatsen 1995 Fasader och balkonger Skorpionen, Stenbocken 1996 Fönsterrenovering, samtliga fönster i området, styr & regler 1997 Fasader och balkonger Stenbocken, tvättstugan, styr & regler 1998 Fasader och balkonger Skorpionen Byte av frånluftsfläktar, installation av fjärrvärme 2000 Anslutning av fjärrvärme 2000 Byte av ljusarmaturer och elkablar i trapphusen 2000 En lokal på KR 31 byggdes om till bostad, lgh Ommålning av trapphusen 2001 Nya tilluftsaggregat i höghusen 2001 Tätning av frånluftskanaler, etapp Pumpbyte, etapp Nytt kabel-tv nät 2001 Fasader Skorpionen, Stenbocken 2001 Nytt hus för grovsopor 2001 Byte av låssystem 2001 En kontorslokal på KR 25 byggdes om till bostadsrätt, lgh Träpanelbeklädnad på garageportar 2002 Fasader Skorpionen, Lejonet och Kräftan. Sista etappen av fasadrenoveringen Byte av tilluftsaggregat i höghusen 2002 Tätning av frånluftskanaler etapp Byte av shuntgrupper, centraler för värmedistribution, etapp Byte av resterande shuntgrupper 2003 Tätning av resterande frånluftskanaler 2003 Omfattande upprustning av uteplatser och lekplatser 2003 Två kontorslokaler på KR 1 och 3 byggdes om till bostäder, lgh 1411 och Upprustning av entrérabatter och byte av lönnallén till allé av Prunus Macki 2004 Färdigställande av nya föreningslokalen, inkl inredning 2004 Renspolning av hela avloppssystemet som konstaterades vara i god kondition 2005 Färdigställande av nya föreningslokalens nedre plan 2005 Komplettering i tvättstugan med två nya tvättmaskiner med torkutrustning 2005 Målning av källargångar, barnvagnsrum och cykelrum har utförts i 9 av 18 hus

15 Bilaga 2 VALBEREDNINGEN 2006 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄNDKRETSEN Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2006/2007 Enligt 18 i föreningens stadgar består styrelsen av minst tre och högst sju ledamöter med minst tre och högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår, att antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2006/2007 skall fastställas till fem ledamöter och fyra suppleanter. Ordförande: Pia Janson 2 år nyval Pia är idag vice ordförande Styrelseledamöter: Ruby Rosén 2 år omval Johan Hårdén 2 år nyval Johan är idag suppleant i styrelsen Per-Anders Åström Torgeir Fjelde 1 år kvar av mandatperioden 1 år kvar av mandatperioden Styrelsesuppleanter: Elisabeth Eriksson 2 år omval Gun Larsson 1 år nyval Gun har bott på KR 12 sedan 2003, är 58 år, har make och två utflugna barn. Arbetar idag som personlig assistent, tidigare med ekonomi. Per Sevebro 2 år nyval Per är idag ledamot i styrelsen Fredrik Bode 1 år kvar av mandatperioden Revisorer: Hans Cappelen - Smith 2 år omval Sten Olofsson 1 år kvar av mandatperioden Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton Revisorssuppleanter: Lottie Neumüller 2 år omval Mats Ivarsson 1 år kvar av mandatperioden Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton Valberedningen har bestått av: Ingrid Erneman (sammankallande) Magdalena Odemark, Martin Nilsson

16 Bilaga 3 Motion nr 1 Relaxavdelning med bastu till motionslokalen. En relaxavdelning är inte bara något som många medlemmar önskar nyttja, mäklare kan också intyga att det är något som gör våra bostadsrätter attraktivare på marknaden. Andra föreningar har också goda erfarenheter av hur tex. gemenskap och trivsel ökar. I motionslokalen pågår idag många verksamheter, jag själv är ledare för styrketräningen. Det har då framkommit önskemål om dusch och bastu. Mitt finska påbrå på fädernet gläds åt detta och därför har jag skissat på hur man kan få plats med en bastu utan att ta från någon verksamhet. Efter genomgång med byggare kan eventuellt relax och bastu byta plats. Bastu Omklädning Relax Från stora rummet 2 duschar Till golfrummet Ingång relaxavdelning till Det är några saker som mina erfarenheter av bastu i finska hyreshus visat är mycket viktiga i just en föreningsbastu: Underhållsfritt, mycket små löpande kostnader. Tillräckligt stor, 6 vuxna ska kunna basta, byta om och slappna av utan att trängas. Insynsskyddad zon Mitt förslag fyller dessa kriterier. Jag vill att stämman ger styrelsen i uppdrag att använda resultatet från 2005 till att iordningställa bastu enligt skiss. Om nödvändigt låna till resten. Preliminär kostnad (offerter kommer att finnas till stämmodagen) Bastu Helkaklad dubbeldusch Relaxrum Delsumma Förberedande el & rör Oförutsett Belopp att reservera Joakim Nordblom KR 31

17 Styrelsens svar: Förslaget är väl genomtänkt. Den framräknade kostnaden innebär ca 850 kr per bostad. Intresset från övriga bostadsrättshavare bör undersökas. Tyvärr är resultatet från 2005 redan taget i anspråk för budget Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Ge styrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas intresse av en bastu inför 2007 eller senare. Motion nr 2 Kabel-TV, bredband och IP-telefoni Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att upphandla och installera kabel-tv, bredband och IP-telefoni i området. Det är många som arbetar från bostaden och har nytta och möjlighet att sänka kostnader genom dessa funktioner. Även andra boende kan ha intresse. Karin Bergseth KR 24 Styrelsens svar: Styrelsen gjorde för flera år sedan en undersökning om intresset för en mer utvecklad infrastruktur för IT-systemet i föreningen. Denna resulterade i ett relativt lågt intresse bland medlemmarna för att få tillgång till bredband varpå hänvisningen till ADSL-uppkoppling tillkom. Mycket har hänt på detta område under de senaste åren och ett flertal nya tjänster som IP-telefoni och IP-TV har tillkommit. Det kan därför finnas ett behov av en förnyad undersökning. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Ge styrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas intresse för en utveckling av ITinfrastrukturen i föreningen. Motion nr 3 Utanpåliggande hissar Med många kassar att bära uppför trapporna önskar jag ibland att det fanns hiss. Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka vad det kan kosta att installera utanpåliggande hissar? Karin Bergseth KR 24 Styrelsens svar: Vi skulle alla önska att det fanns tekniska/ekonomiska möjligheter att installera hissar för låghusen. Trapphusen har ur hissynpunkt mycket ogynnsamma placeringar, dvs. åtkomligheten via trapphusen är omöjlig. Återstår hissentréer på annat sätt dvs. via balkongerna. Det skulle innebära 38 st utanpåliggande hissar, alternativt färre hissar kompletterat med loftgångar. Redan att utreda frågan tekniskt skulle innebära stora kostnader, dessutom är det inte troligt att byggnadsnämnden skulle ge bygglov till så stor förändring av området. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Avslå motionen.

18 Bilaga 4 Byggnadsunderhåll Här nedan följer den preliminära 10-årsplan som vi arbetar efter. OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll. BRF Vändkretsen Preliminär 10-års plan för periodiskt underhåll 2006 Målning av källare, cykel- och barnvagnsrum etapp 2. Renovering av städ etapp 2. Mark- och trädgård etapp 3. Renovering av yttertak höghusen. Uppdatering av TVkanalerna för digitalmottagning. Energibesparande åtgärder på ventilation. Renovering av entrédörrar etapp 1. Renovering av hissar Utbyte av utrustning i tvättstugan etapp 2. Ombyggnad styr- och reglerutrustning etapp Garagegolv etapp 3. Renovering av yttertak på låghus etapp 1. Renovering av entrédörrar etapp 2. OVK-besiktning, injustering och rensning av ventilation. Byte av avfuktningsaggregat för torkhästarna i tvättstugan. Spolning av regnvattenledning i mark. Ev. dränering vid KR Renovering av skadade fasader och balkonger mm. Ombyggnad styr- och reglerutrustning etapp Garagegolv etapp 4. Renovering av yttertak låghus etapp 2. Renovering av entrédörrar etapp 3. Renovering av skadade fasader och balkonger mm. Utbyte av utrustning i tvättstugan etapp 1. Ev. dränering vid KR Komplettering av asfaltbeläggning etapp OVK-besiktning, injustering och rensning av ventilation Garagegolv etapp 5. Komplettering av vindsisolering etapp 1. Avloppsspolning, 5- års intervall. Komplettering av asfaltbeläggning etapp Utbyte av fläktar. Kontroll av rörkvalité samt avloppsspolning, 5-års intervall. Utbyte av utrustning i tvättstugan etapp Garagegolv etapp 6. Komplettering av vindsisolering etapp Utbyte av pumpar. Översyn av mark och trädgård.

19 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄNDKRETSEN KEVINGERINGEN DANDERYD Tel Fax

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2003

Å R S R E D O V I S N I N G 2003 Å R S R E D O V I S N I N G 2003 OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se Förvaltningsberättelse 2003 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Ulf Cube ordförande Ruby Rosén Pia Janson vice ordförande Paula

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning 2008 Räkenskapsåret 2007 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Aktuellt i Vändkretsen

Aktuellt i Vändkretsen Aktuellt i Vändkretsen nr 4 juni 2005 www.vandkretsen.se Alla medlemmar har alltid möjlighet att kontakta styrelsen i olika frågor. Detta bör ske skriftligt på ett enkelt sätt och läggas i brevlådan på

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2010 Styrelsen för Brf Gillesgården får härmed avge berättelse om föreningens verksamhet under 2010. Styrelsen har

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer