Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8"

Transkript

1 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1

2 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera eget filmat material med både enkel och billig teknik. Det som krävs är en modernare persondator med anslutningsmöjlighet för din kamera. Du kan spara ditt material på datorns hårddisk, klippa bort och lägga till, för att slutligen spara filmen i populära format som kan spelas upp på exempelvis dator och dvd-spelare. I denna handledning får du möjlighet att komma igång med en mycket bra programvara, nämligen Pinnacle Studio version 8. Det är ett program som kostar under 1000-lappen och konkurrerar med t.ex. Microsofts Moviemaker för Windows XP samt imovie för MacIntoshdatorer. Programmet installeras från den medföljande cd-skivan som stoppas i datorns cdrom-spelare, och sedan skall installationsprogrammet starta automatiskt. Det som krävs för att kunna följa övningsexemplen är en persondator med operativsystemet Windows, version 98, ME, 2000 eller XP, 128 megabyte ram-minne och en processor på 500MHz eller snabbare. Tillgång till videokamera är en fördel, men inget krav för att följa denna handledning. (Faktum är att du inte ens behöver en dyr digitalkamera (DVCAM). Du kan även använda en enkel och billig webkamera och på så vis kanske upptäcka hur enkelt och spännande det är att skapa sina egna filmsnuttar.) Vi börjar med inspelning! När du startat Pinnacle Studio, så hamnar du i Edit vilket översätts med redigeringsläge. De övriga lägena är Capture (inspelning) och Make Movie (skapa film/spara film). För att växla mellan dessa lägen, klickar du på flikarna enligt bilden ovan. Klicka på Capture för att växla till inspelningsläge. Du möts nu av ett nytt gränssnitt, som kan se lite olika ut beroende på vilken videoutrustning som du har ansluten till din dator. Har du en digital videokamera ansluten, är dock utseendet samma. 2

3 Kameran ansluts normalt via en s.k. firewirekabel, som skall anslutas till din kamera samt din dator. Normalt så är det en mindre kontakt i kameran och en större i datorn. Detta kan göras medan datorn är på. Exempel på anslutning till kamera (vänster) och datorn (höger) Har du en kamera ansluten, så kan du styra kameran direkt från programmet genom att klicka på play (spela upp), forward/reverse (framåt/bakåt), stop (stanna) samt spela upp filmen framåt/bakåt en bildruta i taget med knapparna + och -. Genom att peka på knapparna med muspekaren, så kan du se vilken funktion respektive knapp har. Har du nu själv en kamera ansluten, så skall den stå i läget för uppspelning (videoläge). Om du inte har kameran påslagen, så bör du avsluta programmet, slå på kameran och sedan starta Pinnacle Studio på nytt. Prova att styra kameran via programvaran, för att leta reda på de scener du vill spela in i datorn senare. 3

4 Till höger om kamerabilden, finns inställningspanelen för inspelning. Här finns det massor av inställningsmöjligheter, men som nybörjare behöver du bara känna till ett fåtal. Längst upp i panelen finns en mappikon som låter dig ange vart du vill spara det inspelade materialet. Har du t.ex. två hårddiskar, så kan du ange vilken av dessa som du vill spara ditt material på. Free (ledigt utrymme) och Used (använt utrymme) anger hur mycket utrymme du har kvar på den hårddisk du vill spara på, samt hur mycket som redan används. Tänk på att en minut i full kvalité behöver dryga 200 megabyte! Sist av allt så ställer du in vilken kvalitetsnivå du vill ha på det som spelas in på datorn. Har du gott om utrymme och vill ha den bästa möjliga kvalitén, så väljer du DV fullquality capture. MPEG full-quality capture ger kvalitet som fungerar utmärkt för material som du endast tänker använda på nätet, t.ex. lägga ut på en hemsida. Det sparar avsevärt med hårddiskutrymme, men med kvalitetsförlust. Preview-quality capture gör att du får in upp till 20 minuter video på blott 120 megabyte, jämfört med bortåt 4000 megabyte (4 gigabyte) för DV full-quality capture. Kvalitén är då förstås låg, men det fungerar bra då man vill lära sig programvaran eller har begränsat med hårddiskutrymme. Knapparna nederst i panelen låter dig påbörja inspelning (Capture) eller finjustera dina inställningar i detalj (Settings...). När du har klickat på Start Capture så startar programvaran kameran, och spelar in ditt material tills du klickar på Stop Capture. Programvaran upptäcker ifall materialet innehåller olika scener/tagningar, vilket underlättar senare då du skall redigera ditt material. När du stoppat inspelningen kommer ditt klipp att visas i videogalleriet. Vill du spela in mer material, återvänder du till Capture enligt tidigare beskrivning. 4

5 Nu ska vi öva på att redigera! 5

6 Vi fortsätter med redigering! För att även den som inte har tillgång till kamera skall kunna nyttja denna första övning, så använder vi filmklipp som följer med programvaran Pinnacle Studio. För att göra det hela enklare, så väljer vi att påbörja ett nytt projekt under menyn File (arkiv). Klicka på File och välj New Project (Nytt projekt). Se till att fliken Edit är markerad, som ovanstående bild anger. Vi ska använda ett filmklipp som heter Photoshoot. Du letar fram det filmklippet genom att klicka på mappikonen Hittar du inte igen detta klipp, så bör det finnas i mappen Mina dokument/pinnacle Studio/Captured video När du har angett filen Photoshoot, så kommer du att se de olika scenerna som detta klipp innehåller. Detta visningsläge kallas i programmet för Show videos (visa videoklipp) och nås med 6

7 Varje klipp representeras av en miniatyrbild. Miniatyren drar du sedan ned till redigeringsfältet (Timeline/Storyboard) genom att hålla vänster musknapp nedtryckt över ett klipp och sedan flytta muspekaren ned till redigeringsfältet. Släpp sedan musknappen, och klippet hamnar i en av filmrutorna. Dra klipp 1, 2 och 3 ned till de tre första rutorna i redigeringsfältet. När du är klar bör det se ut som i bilden till vänster. 7

8 Klicka på det första klippet/första filmrutan. Nu kan du förhandsvisa din filmsnutt i förhandsvisningspanelen. Där har du möjlighet att spela upp filmen precis som på en videobandspelare. Som du kanske lägger märke till, så hoppar programmet till nästa klipp automatiskt vid uppspelning. Du kan nöja dig med detta och gå vidare till att spara filmen i nästa avdelning. Vi skall dock först titta på hur vi kan göra övergångarna mellan de olika klippen lite snyggare och mjukare! Övergångar mellan klipp kallas i programmet för transitions, och det finns en generös mängd med sådana att välja på. Du hittar igen dessa övergångar via en flik med detta utseende. De vanligaste förekommande är att gå från helt svart till klippet i filmens början, och sedan gå från klipp till svart i filmens slut. Detta kallas även för fade in/fade out. Mellan de olika klippen är det vanligt med en s.k. crossfade eller dissolve. Det betyder att man låter en scen övergå i en annan med transparens, genomskinlighet. Det skapar mycket mjuka övergångar och är behagligt att titta på. En tumregel: En bra övergång är den som inte märks! Två av de vanligaste övergångarna. Till vänster övergång från eller till svart. Till höger, transparent övergång mellan två scener. Du kan klicka på de olika övergångarna, så visas effekten i förhandsvisningspanelen. För att få övergångarna på plats, gör man på samma sätt som då man drog klippen till filmrutorna. Man drar en övergång och släpper den mellan två klipp, eller i början eller slutet av hela filmen. 8

9 Dra nu övergång från/till svart till första klippets början, och sedan till sista klippets slut. Dra sedan genomskinliga övergångar (dissolve) till mellan klipp 1 och 2, samt mellan klipp 2 och 3. Du kan jämföra med bilden till höger, när du är klar så ska det se ut som på bilden. Klicka på första klippet, och spela sedan upp filmen i förhandsvisningspanelen. Märk hur filmen tonar in i början, övergår mjukt från klipp 1 till 2, och från 2 till 3, för att sedan övergå till svart igen i filmens slut. Proffsigt, eller hur?! Vi ska också ta och klippa bort 3 sekunder ur filmens början, samt en sekund av filmens slut. För att komma till rätt position i filmen använder du förhandsvisningspanelen. Du kan se vart i filmen du är i räkneverket. Spela upp filmen och stanna vid 3 sekunder (0:00:03.00). Du kan också dra i uppspelningsreglaget eller stega en bild i taget med pilarna till höger om räkneverket. Själva klippet gör vi med rakbladsverktyget som finns ovanför filmrutorna. Klicka på rakbladet och av klipp nummer ett får du nu två klipp. Det första är det du klippte bort, det andra är ditt nya klipp. Du kan nu radera det första klippet genom att först klicka på det, och sedan klicka på soptunnan eller delete på tangentbordet. 9

10 Stega nu fram till tiden 8 sekunder (0:00:08.0) i räkneverket på samma sätt som tidigare. Vi skall nu ta bort nästan en sekund av slutet i sista klippet. Klicka åter på rakbladet och lägg märke till att du nu får ett fjärde klipp i slutet. Detta klipp innehåller det du klippte bort. Klicka på detta fjärde klipp och radera detta med soptunnan eller delete. Så där, då var vår första filmsnutt färdigredigerad! Men än så länge kan vi bara spela upp filmen i programmet. För att kunna dela med oss av materialet, måste filmen sparas i ett lämpligt format och storlek. Om det handlar nästa avdelning! Vi skapar vår film! I detta avsnitt presenteras några av de vanligaste sätten att spara sitt redigerade material på. Detta är ett område där det finns myriader av format och inställningsmöjligheter, men med hjälp av Pinnacle Studio så kan man skapa filmer med bra kvalité utan att gå alltför djupt in på det tekniska. Det första man måste tänka på innan man sparar sin film är hur filmen skall spelas upp och distribueras. Vill man ha högsta möjliga kvalité så kan man spara filmen i dvdformat, som sedan kan spelas upp på en stationär dvd-spelare eller på en dator. Detta resulterar i väldigt stora filer, vilket gör det till ett olämpligt format för att visas och distribueras på hemsidor eller via elektronisk post. 10

11 Börja med att klicka på Make Movie (Skapa film). Du kommer nu att se de valmöjligheter du har för att spara ditt material. När du klickar på de olika flikarna längst till vänster (bilden) så kan du hela tiden se en prognos på hur stor filmen kommer att bli, samt hur mycket ledigt utrymme du har på din hårddisk, eller cd/dvd-skiva. Vill man ha full kontroll över alla inställningar, klickar man på Settings (inställningar). De huvudformat som Pinnacle Studio hanterar är följande: Tape: AVI: MPEG: Stream: Disc: Spara materialet på videoband eller tillbaka till videokameran. Ett brett format som kan spara materialet i olika upplösningar och kvalitéer. Ett format som passar för uppspelning både i datorn och i t.ex. dvdspelare. Vanliga format är vcd (video-cd) och dvd (digital versatile disc). Skapa populära format som kan spelas upp med Windows mediaspelare samt RealVideo. Dessa format lämpar sig bra för filmer du vill lägga på en hemsida, eller skicka till någon via e-post. Filerna tar liten plats på hårddisken men man kan ändå få riktigt bra kvalitet. Samma som MPEG men här kan man faktiskt bränna dvd-skivor, eller video-cd direkt från Pinnacle Studio! Har du en cdbrännare, eller en dvdbrännare i din dator, kan du alltså skapa filmer direkt till cd/dvd-skiva utan att blanda in andra programvaror. 11

12 I vårt exempel skall vi spara filmen i streamformatet för Windows Media. Ett format som tar upp sparsamt med utrymme och kan spelas upp på de flesta datorer med Windows. Med standardinställningarna kommer vår filmsnutt att blott bli 100 kilobyte stor, eller 0,1 megabyte. Klicka på Stream, se till att Windows Media är valt. Klicka sedan på Create Web file.... Det som nu sker är att programvaran beräknar övergångar, optimerar materialet (upplösning etc) samt sparar materialet som en fil på hårddisken. Du väljer själv vart filen skall sparas. Välj vart du vill spara din filmsnutt efter att ha klickat på Create Web file... Du kan ange ett eget filnamn, annars får filmen namnet untitled.wmv. 12

13 Det som nu sker är att programvaran beräknar övergångar, optimerar materialet (upplösning etc) samt sparar materialet som en fil på hårddisken. Detta kan ta från några sekunder till flera minuter beroende på datorns prestanda. En film på en timme i t.ex. dvd-format kan ta flera timmar att skapa, ja t.o.m dygn ifall man använder många avancerade övergångar. När programmet är färdigt så rapporteras det att The current project has been rendered as a Windows Media file. Detta betyder att programmet har lyckats skapa just en fil i formatet Windows Media. Nu kan du testköra din sparade film genom att söka igen den på hårddisken där du sparade den. Har du inte valt något annat än det som redan var förvalt, så hamnar filen i mappen Mina dokument/pinnacle Studio/Captured videos. Dubbelklicka på filen, och den skall spelas upp i Windows mediaspelare. Som du ser är filmen väldigt liten. Ifall man vill ändra inställningarna så att man får en större film på skärmen, så kan man klicka på Settings (inställningar). Under Playback Quality (uppspelningskvalitet) så väljer du Low, Medium eller High. En grov uppskattning av användningsområdet blir: - Low för modem och ISDN med en linje (64 kb) - Medium filmen skickas med e-post eller ISDN med två linjer (128 kb) - High för bredband. 13

14 Klicka igen på Create Web file... och spara filmen på nytt. Spela sedan upp den igen som tidigare, och betrakta skillnaden. Slutligen kan du spara ditt projekt. Då har du möjlighet att fortsätta och redigera, klippa och ändra samt spara om filmen i andra format och/eller med andra inställningar. Du hittar detta under File-menyn och Save project (spara projekt). Denna fil tar inte stor plats på hårddisken och innehåller bara information om vilka klipp du har använt samt övergångar och inställningar du har använt dig av. 14

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Version 15 Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Ditt liv i filmform 41007140 Dokumentation av Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. All rights

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt.

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt. ORDNING och REDA Jag har inte varit aktiv inom SeniorNet mer än några år, men har träffat flera som haft datorer, som varit minst sagt röriga. Därmed inte sagt att de som ägt dem varit röriga, snarare

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer