Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto."

Transkript

1 Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto. Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto. Språkkurs Lär dig det internationella språkets grunder och få tips om hur du kan gå vidare i dina studier. Sid 3-8. Pasporta Servo Med nätverket Pasporta Servo kan du bo gratis hos esperantister över hela världen. Sid 15. Zamenhof Sid Internationelen. Sid 13. Matteus evangelium. Sid 14. John Lennons Imagine. Sid 19. Pragmanifestet Prag. På esperantisternas världskongress i Biografi om esperantons Tjeckiens huvudstad Prag, juli 1996, slog grundare - den polsk-judiske man fast sina ståndpunkter och ambitioner i ögonläkaren Ludwik det så kallade Pragmanifestet. Zamenhof. Esperantotexter "Ett system för kommunikation som ger vissa människor fördelar på livstid, och som kräver att andra ska investera flera års ansträngningar för att uppnå en förmåga som ändå blir otillräcklig, är i grunden odemokratiskt. Fastän esperanto, precis som alla andra språk, inte är fullkomligt, överträffar det alla alternativ när det gäller jämlik global kommunikation." Sid språk är utrotningshotade. Esperanto kan rädda dem!

2 Innehåll Sid 2: Vad är esperanto? Sid 3-8: Esperantons grunder Sid 9: Lernu.net Sid 10-12: Pragmanifestet Sid 12: Esperanto på universitet Sid 12: Esperantoflaggan Sid 13: Arbetaresperantism Sid 13: La Internacio Sid 14: Kristen esperanto Sid 14: La evangelio lau sankta Mateo Sid 15: Pasporta Servo Sid 15: Interrail Sid 16-17: Engelskan som internationellt språk Sid 17: Esperantoklubbar i Sverige Sid 17: Esperantomedia Sid 18-19: Ludwik Zamenhof Sid 19: Imagu Sid 20: UEA och SEF Sid 21: En veterans historia Sid 22: Esperanto i Tornedalen Sid 23: Korsord Detta häfte är till för att inspirera esperantointresserade, ge tips och olika infallsvinklar. För information om häftet, kontakta Joakim Lilljegren: Terrängvägen 1a Umeå Tel Vad är esperanto? Esperanto är ett internationellt språk som lanserades Tanken är att ge världens folk ett lättlärt och neutralt andraspråk. Eftersom esperanto är mer regelbundet än de många naturliga språken är det mycket lättare att lära sig. Orden är hämtade från redan existerande språk, vilket leder till att många kan känna igen sig när de lär sig det internationella språket. "Esperanto är så enkelt att det är svårare att låta bli att lära sig det än att lära sig det." - Laura Ruz Castañé, 21, Venezuela. Det är svårt att säga hur många som pratar esperanto, men uppskattningsvis kan man säga att mellan några hundratusen och några miljoner människor kan esperanto, beroende på vad man menar med att "kunna esperanto". Dessutom är alla som kan språket inte anslutna till en esperantoorganisation, vilket gör det ännu svårare att räkna hur många som kan esperanto. Tanken bakom esperanto är inte att ersätta alla andra språk, utan att fungera som ett andraspråk. Det faktum att ingen har esperanto som modersmål, skapar en jämlik kommunikation. Korsord Kilo Trumman Få samman Norge S l ö Inne Historisk Tygbit I kudde Modersmjölk Sydamerikanskt land Förstoringsglas Mexikansk gerilla På Gotland Spela Symbol Fosfor Undre hjärnbihang Era Först Väte Kattdjur Träd Grundade esperanto Newton Kan skorras Kelvin Ge fördelar till T o n Nordiska kompaniet Börda Områden Förutbestämt Mejeriprodukter Namnet på detta häfte, "Ni esperu!" - eller "Låt oss hoppas!" - är en böjning av samma ordstam som "esperanto" kommer ifrån, och anspelar på den kubanske trubaduren Silvio Rodríguez sång med samma namn - "Ojalá" Ytmått

3 Esperanto i Tornedalen Ingen har väl kunnat missa Mikael Niemis augustprisbelönade roman Populärmusik från Vittula? Författaren Niemi berättar livligt och humoristiskt om pojken Matti, som växer upp i Pajalas barnrika kvarter under och 70-talet, tillsammans med sin tystlåtne leastadiankompis Niila. När Matti en dag bestämmer sig för att få Niila att börja prata, utbrister Niila, efter långa vemödor från Mattis sida, "Soifa. Donu al mi akvon". Matti är övertygad om att det är ett fantasispråk som Niila har hittat på själv. De båda vännerna börjar använda sig av det påhittade språket då de pratar med varandra. En dag på en gudstjänst hade en mörkhyad person från Kongo kommit till Pajala för att predika och be om ekonomiskt stöd till de kristna församlingarna i sitt hemland. Detta var en så stor händelse att till och med kommunister besökte kyrkan. Men efter bara en mening svimmar hans tolk på grund av ett malarianfall, och hon skjutsas genast iväg till sjukstugan. Kvar är den mörkhyade som försöker göra sig förstådd på swahili, kreolfranska, arabiska och flamländska. Inget funkar. Till slut ropar han ut i ren desperation på ett sista språk. Upp reser sig Niila och svarar. Han Patrik Lindvall får sedan tolka hela gudstjänsten, och församlingen är övertygad om att det är ett mirakel de upplever. Matti är mest förvånad över att killen från Kongo kan hans och Niilas hemliga språk. Några dagar senare träffas de båda vännerna igen hemma hos Matti. Niila sitter tyst som alltid och lyssnar till radiobruset i bakgrunder. Plötsligt fattar Matti misstankar, höjer volymen på radion och får höra deras hemliga språk, en kort signatur och sedan hallåans röst som säger: "Ni har just hört dagens avsnitt i vår språkkurs i esperanto." Esperantons grunder Denna grundläggande språkkurs ger dig en klar uppfattning om esperantons uppbyggnad och lär dig förstå enklare texter. På sidorna 8 och 9 finns det tips om hur du kan gå vidare i dina esperantostudier. Alfabetet Alfabetet i esperanto är baserat på det latinska. Varje bokstav har ett bestämt uttal som aldrig ändras oavsett vart det står i ett ord. Bokstav A, a B, b C, c C, c D, d E, e F, f G, g G, g H, h H, h I, i J, j J, j K, k L, l M, m N, n O, o P, p R, r S, s S, s T, t U, u U, u V, v Z, z Uttal Kort a. B. Ts, som i vits. Tch, som i utkik. D, även efter r. Kort e. F. G, även efter n. Dj, som i midja. H. Harklande ljud. Kort i. J. Tonande J. K. L. M. N, även efter r. Kort å. P. Ickeskorrande r. S, även efter r. Rs, som i fors. T, även efter r. Kort o. Engelskt w. V. Tonande s. Betoning Alla ord betonas på den näst sista vokalen. Betoningen är här markerad med fet stil: Kompreni Ruga Laboro Ami Granda Pomo Eble Internacia Paroli Kom ihåg att även u räknas som en konsonant: Auto Ankau Ankorau Tänk på att c varken uttalas k eller s, utan ts: Certe Trockiismo Paco Cent Förstå Röd Arbete Älska Stor Äpple Kanske Internationell Prata Bil Också Fortfarande Säkert Trotskism Fred Hundra 22 3

4 Substantiv Samtliga substantiv på esperanto slutar på -o. Exempelvis: Hundo Frukto Libro Lumo Mondo Bestämd form markeras med artikeln "la": La hundo La lumo La urbo Plural markeras med -j: Fruktoj Urboj Gazetoj Det händer inget med artikeln "la" i bestämd form plural: La hundoj La birdoj La gazetoj Adjektiv Samtliga adjektiv på esperanto slutar på -a. Exempelvis: Nova Blanka Bona Frukta Romantika Soifa Hund Frukt Bok Ljus Värld Hunden Ljuset Staden Frukter Städer Tidningar Hundarna Fåglarna Tidningarna Ny Vit Bra, god Fruktig Romantisk Törstig Även adjektiven får ett -j i plural: Fruktaj Novaj Lumaj Mallumaj Rugaj Det är lätt att sätta ihop substantiv och adjektiv: La bona frukto. La granda urbo. La novaj libroj. La soifaj hundoj. Verb Även verben följer strikta regler på esperanto. Genom ändelsen kan man lätt se vilket modus och tempus det rör sig om: Indikativ Infinitiv Presens Preteritum Futurum Imperativ Konjunktiv Alla verb följer samma möster. Till exempel "esti" - att vara: Esti Estas Estis Estos Estu! Estus Fruktiga Nya Ljusa Mörka Röda Den goda frukten. Den stora staden. De nya böckerna. De törstiga hundarna. -i -as -is -os -u -us (Att) vara Är Var, har/hade varit Kommer att vara Var! Vore, skulle vara En veterans historia En av dem som varit med och arbetat för det internationella språket esperanto är Ivar Nilsson, medlem i Umeå Esperantoklubb och SEF, samt UEA-delegat. Ivar föddes 1922 och växte upp i skogsbrukssamhället Gimonäs i utkanten av Umeå. Efter att ha studerat på folkskolan och ett tag på fortsättningsskola, började han arbeta på sågverket, som sina föräldrar. Senare tog han anställning på elverket. Innan det att han kom i kontakt med esperanto via sin bekantskapskrets, hade Ivar blivit akrobat i föreningen Umeåtruppen. Under 17 år uppträdde Ivar tillsammans med Algot Engvall i duon Två Algotinis, i folkparker och på evanemang. Ivar började lära sig esperanto via en brevkurs Han har deltagit i esperantokongresser i bland annat Oslo, 1952, Hamburg, 1974, Stock- Affisch på Ivar Nilsson (t.v.) och Algot Engvall som Två Algotinis. Jonas Granström Ivar Nilsson rekommenderar alla varmt att lära sig esperanto. holm, 1980 och Tel Aviv, På kongresserna samlas tusentals esperantister från världens alla hörn och utbyter erfarenheter och idéer med varandra. - Kongresserna är både roliga och lärorika, säger Ivar. Dessutom har Ivar fått kontakt med utvandrade släktingar med hjälp av esperanton, genom att esperantister i Portland i Oregon, USA, hjälpte honom få tag i sin svägerskas brorsöner. - Jag har haft mycket glädje och nytta av esperanto, och har det än idag, säger Ivar. Jag rekommenderar alla varmt att lära sig språket. 4 21

5 UEA och SEF Världens största esperantoorganisation heter Universala Esperanto Asocio, UEA. UEA grundades 1908 för att samla världens alla esperantoorganisationer. UEA har medlemmar i 117 länder. Det är UEA-sändebud som repressenterar esperantorörelsen i bland annat FN, UNESCO och Europarådet. UEA arbetar med fyra målsättningar: att främja användadet av det internationella språket esperanto, att arbeta för en lösning på språkproblemen i internationella relationer och att underlätta internationell kommunikation, att stödja alla former av andliga och materiella relationer människor emellan, oavsett nationalitet, kön, religion, politiska åsikter eller språk och att skapa en stark känsla av solidaritet hos sina medlemmar, och att utveckla deras förståelse och respekt för andra människor. Svenska Esperantoförbundet, SEF, eller Sveda Esperanto-Federacio, som det heter på esperanto, organiserar svenska esperantister och är medlem i UEA, och en av dess grundare. SEF grundades 1906 av esperantoklubbar i Sverige, bland annat världens näst äldsta i Uppsala, som gick samman. SEA ger ut medlemstidningen La Espero. Alla medlemmar i SEF som är under 30 år gamla blir automatiskt medlemmar i Sveriges Esperantisters Ungdomsförbund, SEJU, grundat SEJU är i sin tur anslutet till det världsomfattande Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO, grundat Det är TEJO som organiserar nätverket Pasporta Servo (läs mer på sida 15). Kontakta UEA: Universala Esperanto Asocio Nieuwe Binnenweg BJ Rotterdam Nederländerna Tel Fax Kontakta SEF: Esperanto-Centro Vikingagatan Stockholm Tel Fax Kontakta SEJU: Kontakta TEJO: Andra verb i infinitiv - grundform: Havi Fari Meti Povi Diri Legi Skribi Scii Voli Devi Mangi Trinki Med hjälp av dessa kan man bilda många meningar. La kato trinkas. La hundoj devas mangi. La blanka birdo povis paroli. Ludviko legos. Mi Vi Li Si Gi Ni Vi Ili Ha Göra Sätta, ställa, lägga Kunna Säga Läsa Skriva Veta, kunna Vilja Vara tvungen att Äta Dricka Katten dricker. Hundarna måste äta. Den vita fågeln kunde prata. Ludvig ska läsa. Personliga pronomen Jag Du Han Hon Den, det Vi Ni De Lägg märket till att det inte finns ett särskillt ord för "du", och att "vi" och "ni" betyder motsatsen till varandra på svenska och esperanto. Med hjälp av de personliga pronomina kan man bilda ännu fler meningar: Mi volas legi. Li diris: "Trinku!" Vi devos skribi. Genom att man lägger till -a på de personliga pronomina, skapar man possessiva pronomen: Mia Via Lia Sia Gia Nia Via Ilia Således: Sia kato saltas. Ilia blua birdo mangos. Genom att lägga till ett -j får man pluralis: Miaj jerzoj estas rugaj. Niaj novaj libroj estis bonaj. Jag vill läsa. Han sa: "Drick!" Ni kommer vara tvungna att skriva. Possessiva pronomen Min, mitt Din, ditt Hans Hennes Dess Vår, vårt Er, ert Deras Hennes katt hoppar. Deras blåa fågel ska äta. Mina tröjor är röda. Våra nya böcker var bra. 20 5

6 Negation "Ne" betyder "inte": Ni ne volis. Li ne respondos. "Ne" betyder också "nej": - Cu la kato estas bruna? - Ne, la kato ne estas bruna. "Cu" är ett frågeord som används för frågor som man kan svara ja eller nej på, istället för att som på svenska byta ordföljd. - Cu la flago estas blanka kaj verda. - Jes. Objektsform Objektsform markeras med -n: Ili legos la libron. Mi volas havi la gazetojn. Man kan fritt byta plats på subjekt och objekt i esperanto: Si amas lin. Sin amas li. Vi ville inte. Han kommer inte att svara. - Är katten brun? - Nej, katten är inte brun. - Är flaggan vit och grön? - Ja. De ska läsa boken. Jag vill ha tidningarna. Hon älskar honom. Han älskar henne. Adverb Samtliga adverb på esperanto slutar på -e. Exempelvis: Li kantas tre bone. Si respondis skribe. Räkneord Nul Unu Du Tri Kvar Kvin Ses Sep Ok Nau Dek Dek unu Dek du Dudek Dudek unu Dudek du Cent Tricent tridek tri Kvincent Mil Mil naucent okdek ses Dumil kvar Han sjunger mycket bra. Hon svarade skriftligen. Noll Ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta Nio Tio Elva Tolv Ludwik Zamenhof ( ). Esperanto spreds snabbt i Europa, och i Nürnberg och Uppsala grundades världens första esperantoklubbar. Den första internationella kongressen hölls 1905 i Boulogne i Frankrike. Kongressen fick stor uppmärksamhet eftersom de cirka 700 deltagarna från 20 olika länder enbart behövde använda sig av ett enda språk. Vid Zamenhofs död 1917 hade över böcker på esperanto kommit ut. Esperanto har sedan dess behållit sin ställning som världens största konstgjorda språk. Faktum är att esperanto är mer utbrett än alla andra konstgjorda språk - till exempel ido, novial och interlingua - tillsammans. Imagu John Lennons Imagine översatt av Manuel Pancorbo. Imagu nin sen ciel', post klopod' sukcesos vi, sen Infer' sub niaj piedoj kaj nur steloj super ni. Imagu ciujn homojn gajaj pro felic'... Imagu nin sen landoj, ne hezitu pro la pen', neniu hom' mortigenda pro ia religia dev'. Imagu ciujn homojn vivaj kaj en pac'... Vi ja pensas min revulo sed jam estas pluraj pli. Mi esperas vin anigi, ek la mond' al unuig'. Imagu nin senmonaj, certu, ja facila task', sen malsat', sen avaremo, en fratsento la homar'. Imagu ciujn homojn pretaj por donad'... John Lennon ( ). 6 19

7 Ludwik Zamenhof Esperanto introducerades för första gången 1887 av den polskjudiske ögonläkaren Ludwik Zamenhof. Ludwik Zamenhof föddes 1859 i staden Bialystok, som idag ligger i nordöstra Polen, men som på den tiden kontrollerades av Tsarryssland. Staden var mångspråkig och där talades bland annat polska, ryska och tyska. Detta ledde ofta till missförstånd, problem och konfliker. Med erfarenhet av detta, började den unge Zamenhof fundera på att skapa ett internationellt och neutralt andraspråk. I Zamenhof studerade språk vid sidan av sina medicinstudier i Moskva, Warszawa och Wien, och han fick stöd av både sin far och farfar, vilka båda var språklärare. Innan det att han slutligen publicerade det språk som han arbetat på i flera år, hade han själv blivit sjuspråkig och kunde polska, ryska, tyska, franska, engelska, grekiska och latin. Vokabulären i det språk som Zamenhof arbetade på, hämtade han främst från de romanska språken, men även från de slaviska och germanska. Genom användadet av prefix och suffix reducerades antalet ord kraftigt och möjligheterna till att enkelt skapa nya ord ökade. Genom regelbundenhet lade han grunden till ett lättlärt språk hade han konstruerat grunderna i det internationella språket. Dock ville ingen publicera det. Två år senare träffade han unga och välbärgade Klara Zilbernik, som intresserade sig för både honom och hans konstruerade språk. Med Zilberniks hjälp utgavs den första läroboken och det första lexikonet i Lingvo internacia samma år. Båda var på ryska för att godkännas av censuren. Zamenhof använde sig av psedonumen Doktor Esperanto - vilket betyder "doktorn som hoppas" - vilket senare kom att bli benämningen på det internationella språket. I introduktionen frånsade han sig alla rättigheter till språket och förklarade att esperanto, liksom alla andra språk, var en gemensam egendom. Han skrev att han inte ville vara språkets skapare utan bara dess påbörjare. Att språket har kunnat utvecklas som andra ickekonstruerade språk är en av anledningarna till esperantons framgångar. Zamenhof och Zilbernik gifte sig i augusti De fick tre barn tillsammans - sonen Adam och döttrarna Zofia och Lidia. Lidia kom att bli den mest kända av de tre, tack vare sitt outtröttliga arbete för spridandet av esperanto. Alla tre barnen kom senare att falla offer för Förintelsen på grund av sin judiska börd. Detta ser mycket svårare ut än vad det är. Tack vare detta system ser man sambandet mellan exempelvis "där" och "ingenstans", som på svenska inte har en enda bokstav gemensam. Korrelativ Frågande & relativa Allmänna Nekande Person och Kiu Tiu Ciu Iu Neniu bestämd sak Vem? Vilken? Den där Som, vilket Det där Varje Någon Ingen Sak Kio Tio Cio Io Nenio Hurudan? Alla Någon Inget Som Sådan slags slags slags Sätt Kiel Tiel Ciel Iel Neniel Hur? På På På Som Så alla sätt något sätt inget sätt Plats Kie Tie Cie Ie Nenie När? Någon När Då Alltid gång Aldrig Mängd Kiom Tiom Ciom Iom Neniom Varför? Som Ägare Kies Ties Cies Ies Nenies Vems? Vars Därför Dess Av alla själ Allas Av något själ Någons Inget Utpekande Ickebestämda Hur mycket? Alltsammans Som Så mycket Något Orsak Kial Tial Cial Ial Nenial Vad? Någonting Som Det där Allting Egenskap Kia Tia Cia Ia Nenia Var? Någonstanstans Ingen- Där Där Överallt Tid Kiam Tiam Ciam Iam Neniam Ingenting Av inget själ Ingens 18 7

8 Genitiv Genitiv bildas med ordet "de": La blua domo de la knabino. La goja hundo de la knabo. Suffix och prefix Det finns totalt 41 suffix och prefix på esperanto, vilket gör att det är lätt att skapa nya ord. Här är exempel på tre av suffixen och prefixen. För att bilda feminin form används suffixet -in-. Till exempel: Patro Patrino La hundo La hundino För att förminska något används dimunitivsuffixet -et-, som i exempelvis: Varma Varmeta Frato Frateto Fratineto Prefixet ge- används för att beteckna de båda genus i ett begrepp: Gepatroj Gefratoj Flickans blåa hus. Pojkens glada hund. Pappa Mamma Hunden Tiken Varm Ljum Bror Lillebror Lillasyster Föräldrar Syskon Hur man går vidare För fortsatta studier av esperanto finns bland annat lernu.net (läs mer på sida 9). Andra besökvärda länkar är: På dessa sidor kan man beställa studiematerial och anmäla sig till brevkurser, och där finns också länkar till adresser för brevväxling på esperanto. På esperanto.se finns länkar till lokala esperantoklubbars hemsidor. Kolla ifall klubben på din ort ordnar exempelvis studiecirklar i esperanto. På Esperantogården i Lesjöfors, Värmland, ordnas internationella sommarkurser i esperanto. Gården fungerar också som ett vandrarhem. Kontakta Esperantogården på: Stiftelsevägen Lesjöfors Tel Fax På bibliotek är esperantos förkortningar Fy (språkvetenskap), Fy=ye (skönlitteratur) och Hye uf (barnböcker). stora språkens existens tryggas. Istället för att lägga ned år av studier för att uppnå en förmåga som ändå blir otillräcklig, kan energi satsas på utveckling och stöd till de många hotade språken. Läs mer om de hotade språken på UNESCO:s hemsida: Världens största språk 1. Kinesiska, 1,2 miljarder. 2. Engelska, 330 miljoner. 3. Spanska, 300 miljoner. 4. Hindi/Urdu, 250 miljoner. 5. Arabiska, 200 miljoner. 6. Bengali, 185 miljoner. 7. Portugisiska, 160 miljoner. 8. Ryska, 160 miljoner. 9. Japanska, 125 miljoner. 10. Tyska, 100 miljoner. Källa: George Webers artikel "The World s 10 Most Influential Languages" i Language Today (december 1997). Esperantoklubbar i Sverige I Sverige finns det sammalagt 31 lokala esperantoklubbar som är anslutna till Svenska Esperantoförbundet (läs mer på sida 20). Klubbarna finns i Bergslagen, Borås, Falköping, Falun-Borlänge, Göteborg, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Hällefors, Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Kungälv, Linköping, Lund, Malmö, Mellanskåne, Norrköping, Nybro, Oskarshamn, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Trelleborg, Tyresö, Umeå, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås, Årjäng och Örebro. Kontakta esperantoklubben på din ort via: Esperantomedia Esperanto sprids genom många olika medier. Det finns hundratals tidningar om och på esperanto. En stor del av dessa finns samlade på: Radio på esperanto sänds regelbundet i Brasilien, Estland, Italien, Kina, Polen, Ungern, Vatikanstaten och Österrike samt på Kuba. Västerås Esperantoklubb sänder esperantoradio varje söndag, klockan 16:30 till 17:00, på 93,7 Mhz. Det finns för tillfället inte några regelbundna esperantorelaterade TV-sändingar i världen. Dock finns det tusentals böcker översatta till esperanto. Bland annat böcker av Astrid Lindgren, JRR Tolkien, Tove Jansson och William Shakespeare. 8 17

9 Engelskan som internationellt språk Vissa påstår att engelskan redan fyller den roll som esperanton strävar efter att nå, och att esperanto därför är överflödigt. Detta argument håller dock inte. Engelska må vara gångbart i Nordamerika och Västeuropa, men kommer man utanför dessa områden kan de flesta inte engelska. I exempelvis Östeuropa kan det vara mer praktiskt att kunna ryska. Anledningen till engelskans dominans är inte att det är ett praktiskt och lättlärt språk. Faktum är att engelskan är ett av världens mest oregelbundna språk och dess stavning verkar ibland inte ha något att göra med hur orden ska uttalas. Inte heller att engelskan skulle vara det största språket håller som argument för att det skulle vara ett internationellt språk. Det språk som talas av flest människor är kinesiska. I och för sig är engelska modersmål i fler länder än vad kinesiska är, men ifall man ska se det på det sättet borde spanska vara det internationella språket, eftersom det är modersmål i ännu fler länder, och att det dessutom inte är så mycket mindre än engelska. Anledningen till engelskans dominans är makt. Precis som man före andra världskriget läste tyska i Sverige som andraspråk, och precis som man i Östeuropa läste ryska före Berlinmurens fall, studerar man idag engelska i stora delar av världen, på grund av den politiska och ekonomiska dominansen som de länder, där engelska är modersmålet, har. Den främsta anledningen till att varken engelska, kinesiska eller spanska kan kallas internationella språk är att de egentligen är nationella språk. Personer som har något av dessa språk som modersmål får en enorm fördel gentemot alla som lär sig språken senare i livet, vilket skapar en ojämlikhet i kommunikationen. Esperanton har inte denna brist eftersom det inte finns någon som pratar esperanto som modersmål. Att esperanto alltid är ett andraspråk ökar dessutom tryggheten för alla andra språk. Idag finns det cirka språk på jorden, varav är utrotningshotade. En av anledningarna till dessa språks utsatthet är att de är små. Vissa talas bara av några tusen människor. På grund av detta lär sig de som pratar de små språken större språk, till exempel engelska. Däremot skulle väldigt få engelsktalande få för sig att börja studera ett språk som talas av bara några tusen. Ifall båda möttes halvvägs, istället för att den ena sidan går hela vägen, skulle både minoritetsspråkens och de Lernu.net Lernu.net är en mångspråkig esperanto-community med över medlemmar världen över. Sajten lernu.net är både ett ställe där man kan träffa andra esperantister och ett ställe där man lär sig och fördjupar sig i esperanto. Över 90 kurser på alla olika nivåer erbjuds. Ansvariga för sajten korresponderar och ger tips efter övningarna. Varje användare har en egen sida med en presentation av sig själv. Varför började du studera esperanto? Daniel Salomon, 27, Danmark. Esperanto är bland det smartaste och vackraste jag vet. Zamenhof uppfann det för att skapa fred i världen. Det är ett ideal värt att sträva efter. Men esperanto är också mycket konkret. Det är ett verktyg alla kan använda. Gayana Matevosyan, 26, Uzbekistan. Man träffar massor av trevilgt folk med esperanto. Ifjol kom t.ex. en fransman som jag hade lärt känna på lernu.net och som jag guidade i Taskent och i Samarkand på esperanto. Man kan prata med vänner och bekanta genom en chat eller genom att skicka meddelanden. Medlemsantalet ökar ständigt med mer än 100 personer varje vecka. Gå in på du också! Li Zhongmin, 56, Kina. Jag började läsa det internationella språket esperanto då jag jobbade i en kolgruva i nordvästa Kina. Livet var anspråkslöst och arbetet var ansträngande. Men tack vare vårt kära språk, var min själ rik. Neringa Prekeviciute, 19, Litauen. Jag började lära mig esperanto 2001, för att det verkade exotiskt och användbart. Nu för tiden ägnar jag mycket tid åt esperantoprojekt, jag reser mycket och träffar folk i hela världen. 16 9

10 På esperantisternas världskongress i Tjeckiens huvudstad Prag, juli 1996, slog man fast sina ståndpunkter, åsikter och ambitioner i det så kallade Pragmanifestet. Detta är esperantorörelsens viktigaste moderna dokument. Pragmanifestet Vi medlemmar av den internationella rörelsen för esperanto, riktar detta manifest till alla regeringar, internationella organisationer och vänligt sinnade människor, och vill härmed förklara vår avsikt att beslutsamt arbeta vidare för de mål som här nedan anges; och inbjuder varje enskild organisation och individ att delta i detta arbete. Vi tror inte att användningen av ett fåtal nationella språk, den tekniska utvecklingen på kommunikationsområdet, eller nya metoder för språkundervisning, ska kunna förverkliga de principer som vi anser väsentliga för en rättvis och effektiv lösning. 1. Demokrati Ett system för kommunikation som ger vissa människor fördelar på livstid, och som kräver att andra ska investera flera års ansträngningar för att uppnå en förmåga som ändå blir otillräcklig, är i grunden odemokratiskt. Fastän esperanto, precis som alla andra språk, inte är fullkomligt, överträffar det alla alternativ när det gäller jämlik global kommunikation. Vi påstår att språklig ojämlikhet leder till ojämlik kommunikation på alla nivåer, inklusive den internationella. Vi är en rörelse för demokratisk kommunikation. 2. Undervisning om hela världen Varje nationalspråk är knutet till sin särskilda kultur och en eller flera folkgrupper. Skolelever som, till exempel, studerar engelska, får lära sig kultur, geografi och politik, som i synnerhet gäller USA och England. Elever som får studera esperanto, lär sig att betrakta världen som en enhet, där varje land ses som ett hemland. Pasporta Servo Pasporta Servo är ett nätverk av esperantotalande värdfamiljer, som omfattar över 1200 värdadresser i över 70 länder över hela världen. För att kunna anmäla sig som gäst hos en av dessa värdar behöver du bara köpa passet "Pasporta Servo", som samtidigt är ditt medlemsbevis. Detta får du för ett självkostnadspris på 15 euro. Vid varje adress finns olika villkor som värden ställer. Till exempel antal gäster som kan övernatta och ifall värdfamiljen vill få reda på ankomsten i förväg. Information om rökning och allergier, om värdfamiljen är vegetarianer eller veganer, eller om värdfamiljen har husdjur står också. Ofta behöver du inte betala för boendet och ibland får du till och med mat gratis. Men du måste givetvis rätta dig efter husets regler. Interrail Eftersom en stor del av Pasporta Servos värdfamiljer är bosatta i Europa är det en bra idé att kombinera Pasporta Servo för billigt boende med Interrail för billigt resande. Med Interrail får du för en engångsavgift åka tåg i delar av eller i hela Europa, bortsett från Albanien och Bosnien-Hercegovina. Priset varierar beroende på ålder och på hur stor del av Europas tågsystem som man vill ha tillgång till. I Sverige kan man köpa Interrailpass på SJ:s kontor. Det land som man köper passet i exkluderas från de länder man får åka i. Dock får man 50 % rabatt på anslutningståg till och från Sverige. Esperanto lanserades 1887 som ett projekt för främjandet av internationell kommunikation. Det utvecklades snabbt till ett levande, nyansrikt språk - ett språk som i mer än hundra år hjälpt människor att överbrygga språkliga och kulturella barriärer. Idéerna bakom esperanto har under de gångna åren inte blivit mindre viktiga eller mindre aktuella. Vi påstår att studier i vilket nationalspråk som helst samtidigt förmedlar nationella perspektiv på vår värld. Vi är en rörelse för undervisning om hela världen. 3. Pedagogisk effektivitet Utav elever som studerar ett främmande språk är det bara en liten del som kommer att behärska Enda kravet för att använda Pasporta Servo är att man ska kunna prata esperanto hyfsat. Anmälningsblanketten och adresslistan är på esperanto och alla värdar talar esperanto. Mer information om Pasporta Servo: Mer information om Interrail:

11 Kristen esperanto Det är inte en slump att Vatikanen sänder radio på esperanto. Enligt Bibeln fanns det i början bara ett språk, men som straff för att människorna byggde Babels torn skapade Gud olika språk, så att människorna inte skulle kunna prata med varandra (1 Mos 11:1-9). Därför kan det tyckas vara naturligt för kristna att studera esperanto, för att komma åtminstone en liten bit närmare det paradis som rådde då jorden skapades, med ett språk som alla kunde förstå. Jesus Kristus. Till höger är ett utdrag ur Matteus evangelium på esperanto. Vers 12 är den gyllene regeln. Hela Bibeln på esperanto finns på: La evangelio lau sankta Mateo Capitro 7 1 Ne jugu, por ke vi ne estu jugataj. 2 Car per kia jugo vi jugos, per tia vi estos jugitaj; kaj per kia mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi. 3 Kaj kial vi rigardas la lignereton en la okulo de via frato, kaj ne pripensas la trabon en via okulo? 4 Kiel vi diros al via frato: Lasu min eltiri la lignereton el via okulo; kaj jen la trabo en via propra okulo? 5 Hipokritulo, eligu unue la trabon el via okulo, kaj tiam vi klare vidos, por eltiri la lignereton el la okulo de via frato. 6 Ne donu sanktajon al la hundoj, nek jetu viajn perlojn antau la porkoj; por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, dissiru vin. 7 Petu, kaj estos donite al vi; sercu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; 8 car ciu petanto ricevas, kaj la sercanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite. 9 Plue, kiu homo el vi, kies filo de li petos panon, donos al li stonon; 10 au se li petos fison, donos al li serpenton? 11 Se do vi, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, kiu estas en la cielo, donos bonajojn al tiuj, kiuj petas de Li? 12 Cion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankau faru al ili; car ci tio estas la lego kaj la profetoj. det. Att lära sig esperanto fullständigt är till och med möjligt genom hemstudier. Olika undersökningar har visat på positiva effekter vid studiet av annat främmande språk, då eleven först fått lära sig esperanto. Esperanto har även rekommenderats som en viktig grundkunskap när man vill öka språkmedvetenheten hos elever. Vi påstår att svårigheten för inlärning av nationalspråk alltid kommer att vara ett stort hinder för många elever, även om de skulle ha en fördel med kunskap i ett annat språk. Vi är en rörelse för effektiv språkundervisning. 4. Flerspråkighet Esperantogemenskapen är en av ett fåtal världsomspännande språkliga gemenskaper vars medlemmar är, utan undantag, minst tvåspråkiga. Varje medlem har tagit på sig uppgiften att lära sig åtminstone ett främmande språk till användbar nivå. I många fall för detta med sig kunskap om och ett djupare intresse för flera andra språk, vilket i sin tur leder till vidgade personliga vyer. Vi påstår att alla, oberoende av modersmål, bör få en verklig chans att lära sig behärska ett andra språk. Vi är en rörelse som vill bidra till att förverkliga denna möjlighet. 5. Språkliga rättigheter Den mycket ojämlika makt som råder mellan språken medför en fortlöpande språklig otrygghet eller direkt förtryck för merparten av världens befolkning. I esperantogemenskapen möter medlemmarna varandra - oavsett det egna språkets makt eller antalet som talar språken - på neutral grund, tack vare en ömsesidig vilja att kompromissa. En sådan jämvikt mellan rättigheter och ansvar i språkliga sammanhang visar på möjligheten att utveckla och bedöma andra lösningar på språklig ojämlikhet och konflikter på området. Vi påstår att de vida ojämlikheterna mellan språken undergräver det som garanteras i en mängd internationella dokument om jämlik behandling, oavsett vilket språk man har. Vi är en rörelse för språkliga rättigheter. 6. Språklig mångfald Nationella regeringar har en benägenhet att anse mångfalden av språk i världen som ett hinder för kommunikation och utveckling. För esperantogemenskapen däremot ses skillnaderna i språk som en konstant och oumbärlig källa till rikedom. Alltså är varje språk, liksom varje djur- och växtart, något värdefullt i sig självt och därför värt skydd och stöd. Vi påstår att politiken för kommunikation och utveckling, om den inte baseras på respekt och 14 11

12 stöd för alla språk, så kommer den att fungera som en dödsdom för flertalet av världens språk. Vi är en rörelse för språklig mångfald. 7. Människans frigörelse Varje språk befriar och binder sina användare, genom att ge dem förmågan att kommunicera mellan sig, samtidigt som kommunikation med andra förhindras. Såsom planerat för universell kommunikation är esperanto ett av de stora projekten för människans frigörelse - ett projekt som ska göra det möjligt för varje människa att delta som individ i mänsklighetens gemenskap, men med fasta rötter i en lokal kultur och med en språklig identitet, utan att vara begränsad av detta. Vi påstår att uteslutande användning av nationalspråk begränsar friheten att uttrycka sig, kommunicera och samarbeta. Vi är en rörelse för människans frigörelse. Esperanto på universitet Esperanto studeras inte bara i studiecirklar och genom självstudier. Även universitet ger kurser i språket. I 24 länder världen över kan man läsa esperanto på universitetsnivå. Främst inom området är Kina, där cirka 20 universitet undervisar om det internationella språket. I USA, Ryssland och Japan finns cirka fem Esperantoflaggan Liksom andra språk har esperanton sina egna symboler. Esperantons första officiella symbol antogs på en internationell sammankomst i Dover, Storbritannien, Det var en grön femuddig stjärna med spetsen uppåt. Året efter, på världskongressen i den franska staden Boulogne, skapades esperantoflaggan genom att placera stjärnan i en vit kvadrat, uppe i vänsta hörnet på en grön rektangel. universitet i vardera land som har esperantokurser. I Sverige har Stockholms universitet nyligen startat en grundkurs i esperanto på 20 poäng. Ifall du skulle vara intresserad av att gå den, finns mer information på Stockholms universitets hemsida: Arbetaresperantism Esperanto har alltid haft mycket gemensamt med arbetarrörelsen, tack vare de bådas internationella inriktning. Idag finns vänsteresperantismen enad inom Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT, som samlar organisationer från över 35 länder. SAT grundades 1921 och är, efter UEA (läs mer på sida 20), världens näst största esperantoförbund. SAT är partipolitiskt obundet och arbetar för att främja dialog mellan vänsterorganisationer världen över. Kuba är ett av de länder som sänder radio på esperanto. I Sverige organiseras vänsteresperantismen i Sveda Laborista Esperanto Asocio, SLEA, som är anslutet till SAT. Läs mer om SAT på: La Internacio Givetvis finns Internationalen även på det internationella språket. Levigu, proletar' de l' tero, levigu, sklavoj de malsat'! La vero tondras en kratero, sekvos finofara bat'! La paseon plene ni forvisos, amasoj, marsu, kresku ni! La mond en fundament' sangigos, ne nul', sed cio estu ni! Por batal', por la lasta unuigu nia front'! Internacia estos la tuta homa mond'! Ne estas super ni defenso, nek reg', nek Dio, nek patron'! Kreantoj, ni nin savu mem do, luktu por la komuna bon'! La rabajon preni de l' rabisto, spiriton savi de l' karcer', ni blovu fajron kun persisto, kaj batu ni, dum ardas fer'! Ni, laboristoj, ni, kampuloj, partio granda de la labor'! Al ni la ter' lau justreguloj, parazit' sin portu for! Ja grasigos multajn nia karno, sed malaperos ce l' auror', la korva kaj vultura svarmo, eterne brilos suna glor'! 12 13

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Grundläggande information om esperanto

Grundläggande information om esperanto Grundläggande information om esperanto Esperanto är ett språk, som andra språk. Man kan uttrycka känslor och tankar på esperanto, precis som man kan på andra språk. Man kan sjunga på esperanto, skapa poesi,

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Einar Adamson, de svenska arbetaresperantisternas förste ordförande

Einar Adamson, de svenska arbetaresperantisternas förste ordförande Det internationella språket Esperanto skapades av dr Zamenhof 1887 och till en början sökte tillskyndarna förhålla sig politiskt neutrala. I takt med att klasskampen skärptes bildade arbetare runt omkring

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Svenska språkets struktur: gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Helen Winzell (rum 4315, Key- huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se hon pronomen Pronomen istället

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Latinsk språkhistoria. År 9

Latinsk språkhistoria. År 9 Latinsk språkhistoria År 9 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Metod 3 Historia 4 Jämförelsetext 5 Jämförelse Med Det Svenska Språket 6 Disskussion 8 Källförtäckning 9 2 Inledning Det latinska språket

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer www.sprakenshus.se Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009 Instruktioner: Du har 15 minuter på dig per prov. Varje fråga har enbart ett rätt svar. För godkänt krävs minst 6 rätta svar/prov. Facit finns i slutet av dokumentet. Miniprov för Dag 1, 1 september 2009:

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat 5.7 Perfekt och dess infinitiv och particip i aktivum och medium-passivum Du har nu kommit till slutet av -konjugationen, nämligen till verbets perfektstam. Det är tre saker som du bör ha i minnet när

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2015

Copyright Brottsanalys 2015 Copyright Brottsanalys 2015 BROTTSA ALYS 1 (2) Åtta kommuner tar avstånd från Islamiska staten Sveriges 20 största kommuner, förutom Göteborgs kommun, fick frågan om de tar avstånd från väpnad jihad och

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Studiehandledning för nybörjare

Studiehandledning för nybörjare Studiehandledning för nybörjare Innehåll Inledning... 3 1. Språkets historia och utbredning... 4 2. Språkets grunder och uttal... 4 3. Vardagsfraser, hälsningsfraser... 4 4. Räkna, pengar... 5 5. Tid...

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först.

Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Måndag v 43 Masken Pelle Jöns Nyfikna på maskar Tisdag v 42 Starten v 42 Syfte Masken Pelle Jöns

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer