Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto."

Transkript

1 Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto. Ni esperu! En introduktion till det internationella och konstruerade språket esperanto. Språkkurs Lär dig det internationella språkets grunder och få tips om hur du kan gå vidare i dina studier. Sid 3-8. Pasporta Servo Med nätverket Pasporta Servo kan du bo gratis hos esperantister över hela världen. Sid 15. Zamenhof Sid Internationelen. Sid 13. Matteus evangelium. Sid 14. John Lennons Imagine. Sid 19. Pragmanifestet Prag. På esperantisternas världskongress i Biografi om esperantons Tjeckiens huvudstad Prag, juli 1996, slog grundare - den polsk-judiske man fast sina ståndpunkter och ambitioner i ögonläkaren Ludwik det så kallade Pragmanifestet. Zamenhof. Esperantotexter "Ett system för kommunikation som ger vissa människor fördelar på livstid, och som kräver att andra ska investera flera års ansträngningar för att uppnå en förmåga som ändå blir otillräcklig, är i grunden odemokratiskt. Fastän esperanto, precis som alla andra språk, inte är fullkomligt, överträffar det alla alternativ när det gäller jämlik global kommunikation." Sid språk är utrotningshotade. Esperanto kan rädda dem!

2 Innehåll Sid 2: Vad är esperanto? Sid 3-8: Esperantons grunder Sid 9: Lernu.net Sid 10-12: Pragmanifestet Sid 12: Esperanto på universitet Sid 12: Esperantoflaggan Sid 13: Arbetaresperantism Sid 13: La Internacio Sid 14: Kristen esperanto Sid 14: La evangelio lau sankta Mateo Sid 15: Pasporta Servo Sid 15: Interrail Sid 16-17: Engelskan som internationellt språk Sid 17: Esperantoklubbar i Sverige Sid 17: Esperantomedia Sid 18-19: Ludwik Zamenhof Sid 19: Imagu Sid 20: UEA och SEF Sid 21: En veterans historia Sid 22: Esperanto i Tornedalen Sid 23: Korsord Detta häfte är till för att inspirera esperantointresserade, ge tips och olika infallsvinklar. För information om häftet, kontakta Joakim Lilljegren: Terrängvägen 1a Umeå Tel Vad är esperanto? Esperanto är ett internationellt språk som lanserades Tanken är att ge världens folk ett lättlärt och neutralt andraspråk. Eftersom esperanto är mer regelbundet än de många naturliga språken är det mycket lättare att lära sig. Orden är hämtade från redan existerande språk, vilket leder till att många kan känna igen sig när de lär sig det internationella språket. "Esperanto är så enkelt att det är svårare att låta bli att lära sig det än att lära sig det." - Laura Ruz Castañé, 21, Venezuela. Det är svårt att säga hur många som pratar esperanto, men uppskattningsvis kan man säga att mellan några hundratusen och några miljoner människor kan esperanto, beroende på vad man menar med att "kunna esperanto". Dessutom är alla som kan språket inte anslutna till en esperantoorganisation, vilket gör det ännu svårare att räkna hur många som kan esperanto. Tanken bakom esperanto är inte att ersätta alla andra språk, utan att fungera som ett andraspråk. Det faktum att ingen har esperanto som modersmål, skapar en jämlik kommunikation. Korsord Kilo Trumman Få samman Norge S l ö Inne Historisk Tygbit I kudde Modersmjölk Sydamerikanskt land Förstoringsglas Mexikansk gerilla På Gotland Spela Symbol Fosfor Undre hjärnbihang Era Först Väte Kattdjur Träd Grundade esperanto Newton Kan skorras Kelvin Ge fördelar till T o n Nordiska kompaniet Börda Områden Förutbestämt Mejeriprodukter Namnet på detta häfte, "Ni esperu!" - eller "Låt oss hoppas!" - är en böjning av samma ordstam som "esperanto" kommer ifrån, och anspelar på den kubanske trubaduren Silvio Rodríguez sång med samma namn - "Ojalá" Ytmått

3 Esperanto i Tornedalen Ingen har väl kunnat missa Mikael Niemis augustprisbelönade roman Populärmusik från Vittula? Författaren Niemi berättar livligt och humoristiskt om pojken Matti, som växer upp i Pajalas barnrika kvarter under och 70-talet, tillsammans med sin tystlåtne leastadiankompis Niila. När Matti en dag bestämmer sig för att få Niila att börja prata, utbrister Niila, efter långa vemödor från Mattis sida, "Soifa. Donu al mi akvon". Matti är övertygad om att det är ett fantasispråk som Niila har hittat på själv. De båda vännerna börjar använda sig av det påhittade språket då de pratar med varandra. En dag på en gudstjänst hade en mörkhyad person från Kongo kommit till Pajala för att predika och be om ekonomiskt stöd till de kristna församlingarna i sitt hemland. Detta var en så stor händelse att till och med kommunister besökte kyrkan. Men efter bara en mening svimmar hans tolk på grund av ett malarianfall, och hon skjutsas genast iväg till sjukstugan. Kvar är den mörkhyade som försöker göra sig förstådd på swahili, kreolfranska, arabiska och flamländska. Inget funkar. Till slut ropar han ut i ren desperation på ett sista språk. Upp reser sig Niila och svarar. Han Patrik Lindvall får sedan tolka hela gudstjänsten, och församlingen är övertygad om att det är ett mirakel de upplever. Matti är mest förvånad över att killen från Kongo kan hans och Niilas hemliga språk. Några dagar senare träffas de båda vännerna igen hemma hos Matti. Niila sitter tyst som alltid och lyssnar till radiobruset i bakgrunder. Plötsligt fattar Matti misstankar, höjer volymen på radion och får höra deras hemliga språk, en kort signatur och sedan hallåans röst som säger: "Ni har just hört dagens avsnitt i vår språkkurs i esperanto." Esperantons grunder Denna grundläggande språkkurs ger dig en klar uppfattning om esperantons uppbyggnad och lär dig förstå enklare texter. På sidorna 8 och 9 finns det tips om hur du kan gå vidare i dina esperantostudier. Alfabetet Alfabetet i esperanto är baserat på det latinska. Varje bokstav har ett bestämt uttal som aldrig ändras oavsett vart det står i ett ord. Bokstav A, a B, b C, c C, c D, d E, e F, f G, g G, g H, h H, h I, i J, j J, j K, k L, l M, m N, n O, o P, p R, r S, s S, s T, t U, u U, u V, v Z, z Uttal Kort a. B. Ts, som i vits. Tch, som i utkik. D, även efter r. Kort e. F. G, även efter n. Dj, som i midja. H. Harklande ljud. Kort i. J. Tonande J. K. L. M. N, även efter r. Kort å. P. Ickeskorrande r. S, även efter r. Rs, som i fors. T, även efter r. Kort o. Engelskt w. V. Tonande s. Betoning Alla ord betonas på den näst sista vokalen. Betoningen är här markerad med fet stil: Kompreni Ruga Laboro Ami Granda Pomo Eble Internacia Paroli Kom ihåg att även u räknas som en konsonant: Auto Ankau Ankorau Tänk på att c varken uttalas k eller s, utan ts: Certe Trockiismo Paco Cent Förstå Röd Arbete Älska Stor Äpple Kanske Internationell Prata Bil Också Fortfarande Säkert Trotskism Fred Hundra 22 3

4 Substantiv Samtliga substantiv på esperanto slutar på -o. Exempelvis: Hundo Frukto Libro Lumo Mondo Bestämd form markeras med artikeln "la": La hundo La lumo La urbo Plural markeras med -j: Fruktoj Urboj Gazetoj Det händer inget med artikeln "la" i bestämd form plural: La hundoj La birdoj La gazetoj Adjektiv Samtliga adjektiv på esperanto slutar på -a. Exempelvis: Nova Blanka Bona Frukta Romantika Soifa Hund Frukt Bok Ljus Värld Hunden Ljuset Staden Frukter Städer Tidningar Hundarna Fåglarna Tidningarna Ny Vit Bra, god Fruktig Romantisk Törstig Även adjektiven får ett -j i plural: Fruktaj Novaj Lumaj Mallumaj Rugaj Det är lätt att sätta ihop substantiv och adjektiv: La bona frukto. La granda urbo. La novaj libroj. La soifaj hundoj. Verb Även verben följer strikta regler på esperanto. Genom ändelsen kan man lätt se vilket modus och tempus det rör sig om: Indikativ Infinitiv Presens Preteritum Futurum Imperativ Konjunktiv Alla verb följer samma möster. Till exempel "esti" - att vara: Esti Estas Estis Estos Estu! Estus Fruktiga Nya Ljusa Mörka Röda Den goda frukten. Den stora staden. De nya böckerna. De törstiga hundarna. -i -as -is -os -u -us (Att) vara Är Var, har/hade varit Kommer att vara Var! Vore, skulle vara En veterans historia En av dem som varit med och arbetat för det internationella språket esperanto är Ivar Nilsson, medlem i Umeå Esperantoklubb och SEF, samt UEA-delegat. Ivar föddes 1922 och växte upp i skogsbrukssamhället Gimonäs i utkanten av Umeå. Efter att ha studerat på folkskolan och ett tag på fortsättningsskola, började han arbeta på sågverket, som sina föräldrar. Senare tog han anställning på elverket. Innan det att han kom i kontakt med esperanto via sin bekantskapskrets, hade Ivar blivit akrobat i föreningen Umeåtruppen. Under 17 år uppträdde Ivar tillsammans med Algot Engvall i duon Två Algotinis, i folkparker och på evanemang. Ivar började lära sig esperanto via en brevkurs Han har deltagit i esperantokongresser i bland annat Oslo, 1952, Hamburg, 1974, Stock- Affisch på Ivar Nilsson (t.v.) och Algot Engvall som Två Algotinis. Jonas Granström Ivar Nilsson rekommenderar alla varmt att lära sig esperanto. holm, 1980 och Tel Aviv, På kongresserna samlas tusentals esperantister från världens alla hörn och utbyter erfarenheter och idéer med varandra. - Kongresserna är både roliga och lärorika, säger Ivar. Dessutom har Ivar fått kontakt med utvandrade släktingar med hjälp av esperanton, genom att esperantister i Portland i Oregon, USA, hjälpte honom få tag i sin svägerskas brorsöner. - Jag har haft mycket glädje och nytta av esperanto, och har det än idag, säger Ivar. Jag rekommenderar alla varmt att lära sig språket. 4 21

5 UEA och SEF Världens största esperantoorganisation heter Universala Esperanto Asocio, UEA. UEA grundades 1908 för att samla världens alla esperantoorganisationer. UEA har medlemmar i 117 länder. Det är UEA-sändebud som repressenterar esperantorörelsen i bland annat FN, UNESCO och Europarådet. UEA arbetar med fyra målsättningar: att främja användadet av det internationella språket esperanto, att arbeta för en lösning på språkproblemen i internationella relationer och att underlätta internationell kommunikation, att stödja alla former av andliga och materiella relationer människor emellan, oavsett nationalitet, kön, religion, politiska åsikter eller språk och att skapa en stark känsla av solidaritet hos sina medlemmar, och att utveckla deras förståelse och respekt för andra människor. Svenska Esperantoförbundet, SEF, eller Sveda Esperanto-Federacio, som det heter på esperanto, organiserar svenska esperantister och är medlem i UEA, och en av dess grundare. SEF grundades 1906 av esperantoklubbar i Sverige, bland annat världens näst äldsta i Uppsala, som gick samman. SEA ger ut medlemstidningen La Espero. Alla medlemmar i SEF som är under 30 år gamla blir automatiskt medlemmar i Sveriges Esperantisters Ungdomsförbund, SEJU, grundat SEJU är i sin tur anslutet till det världsomfattande Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO, grundat Det är TEJO som organiserar nätverket Pasporta Servo (läs mer på sida 15). Kontakta UEA: Universala Esperanto Asocio Nieuwe Binnenweg BJ Rotterdam Nederländerna Tel Fax Kontakta SEF: Esperanto-Centro Vikingagatan Stockholm Tel Fax Kontakta SEJU: Kontakta TEJO: Andra verb i infinitiv - grundform: Havi Fari Meti Povi Diri Legi Skribi Scii Voli Devi Mangi Trinki Med hjälp av dessa kan man bilda många meningar. La kato trinkas. La hundoj devas mangi. La blanka birdo povis paroli. Ludviko legos. Mi Vi Li Si Gi Ni Vi Ili Ha Göra Sätta, ställa, lägga Kunna Säga Läsa Skriva Veta, kunna Vilja Vara tvungen att Äta Dricka Katten dricker. Hundarna måste äta. Den vita fågeln kunde prata. Ludvig ska läsa. Personliga pronomen Jag Du Han Hon Den, det Vi Ni De Lägg märket till att det inte finns ett särskillt ord för "du", och att "vi" och "ni" betyder motsatsen till varandra på svenska och esperanto. Med hjälp av de personliga pronomina kan man bilda ännu fler meningar: Mi volas legi. Li diris: "Trinku!" Vi devos skribi. Genom att man lägger till -a på de personliga pronomina, skapar man possessiva pronomen: Mia Via Lia Sia Gia Nia Via Ilia Således: Sia kato saltas. Ilia blua birdo mangos. Genom att lägga till ett -j får man pluralis: Miaj jerzoj estas rugaj. Niaj novaj libroj estis bonaj. Jag vill läsa. Han sa: "Drick!" Ni kommer vara tvungna att skriva. Possessiva pronomen Min, mitt Din, ditt Hans Hennes Dess Vår, vårt Er, ert Deras Hennes katt hoppar. Deras blåa fågel ska äta. Mina tröjor är röda. Våra nya böcker var bra. 20 5

6 Negation "Ne" betyder "inte": Ni ne volis. Li ne respondos. "Ne" betyder också "nej": - Cu la kato estas bruna? - Ne, la kato ne estas bruna. "Cu" är ett frågeord som används för frågor som man kan svara ja eller nej på, istället för att som på svenska byta ordföljd. - Cu la flago estas blanka kaj verda. - Jes. Objektsform Objektsform markeras med -n: Ili legos la libron. Mi volas havi la gazetojn. Man kan fritt byta plats på subjekt och objekt i esperanto: Si amas lin. Sin amas li. Vi ville inte. Han kommer inte att svara. - Är katten brun? - Nej, katten är inte brun. - Är flaggan vit och grön? - Ja. De ska läsa boken. Jag vill ha tidningarna. Hon älskar honom. Han älskar henne. Adverb Samtliga adverb på esperanto slutar på -e. Exempelvis: Li kantas tre bone. Si respondis skribe. Räkneord Nul Unu Du Tri Kvar Kvin Ses Sep Ok Nau Dek Dek unu Dek du Dudek Dudek unu Dudek du Cent Tricent tridek tri Kvincent Mil Mil naucent okdek ses Dumil kvar Han sjunger mycket bra. Hon svarade skriftligen. Noll Ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta Nio Tio Elva Tolv Ludwik Zamenhof ( ). Esperanto spreds snabbt i Europa, och i Nürnberg och Uppsala grundades världens första esperantoklubbar. Den första internationella kongressen hölls 1905 i Boulogne i Frankrike. Kongressen fick stor uppmärksamhet eftersom de cirka 700 deltagarna från 20 olika länder enbart behövde använda sig av ett enda språk. Vid Zamenhofs död 1917 hade över böcker på esperanto kommit ut. Esperanto har sedan dess behållit sin ställning som världens största konstgjorda språk. Faktum är att esperanto är mer utbrett än alla andra konstgjorda språk - till exempel ido, novial och interlingua - tillsammans. Imagu John Lennons Imagine översatt av Manuel Pancorbo. Imagu nin sen ciel', post klopod' sukcesos vi, sen Infer' sub niaj piedoj kaj nur steloj super ni. Imagu ciujn homojn gajaj pro felic'... Imagu nin sen landoj, ne hezitu pro la pen', neniu hom' mortigenda pro ia religia dev'. Imagu ciujn homojn vivaj kaj en pac'... Vi ja pensas min revulo sed jam estas pluraj pli. Mi esperas vin anigi, ek la mond' al unuig'. Imagu nin senmonaj, certu, ja facila task', sen malsat', sen avaremo, en fratsento la homar'. Imagu ciujn homojn pretaj por donad'... John Lennon ( ). 6 19

7 Ludwik Zamenhof Esperanto introducerades för första gången 1887 av den polskjudiske ögonläkaren Ludwik Zamenhof. Ludwik Zamenhof föddes 1859 i staden Bialystok, som idag ligger i nordöstra Polen, men som på den tiden kontrollerades av Tsarryssland. Staden var mångspråkig och där talades bland annat polska, ryska och tyska. Detta ledde ofta till missförstånd, problem och konfliker. Med erfarenhet av detta, började den unge Zamenhof fundera på att skapa ett internationellt och neutralt andraspråk. I Zamenhof studerade språk vid sidan av sina medicinstudier i Moskva, Warszawa och Wien, och han fick stöd av både sin far och farfar, vilka båda var språklärare. Innan det att han slutligen publicerade det språk som han arbetat på i flera år, hade han själv blivit sjuspråkig och kunde polska, ryska, tyska, franska, engelska, grekiska och latin. Vokabulären i det språk som Zamenhof arbetade på, hämtade han främst från de romanska språken, men även från de slaviska och germanska. Genom användadet av prefix och suffix reducerades antalet ord kraftigt och möjligheterna till att enkelt skapa nya ord ökade. Genom regelbundenhet lade han grunden till ett lättlärt språk hade han konstruerat grunderna i det internationella språket. Dock ville ingen publicera det. Två år senare träffade han unga och välbärgade Klara Zilbernik, som intresserade sig för både honom och hans konstruerade språk. Med Zilberniks hjälp utgavs den första läroboken och det första lexikonet i Lingvo internacia samma år. Båda var på ryska för att godkännas av censuren. Zamenhof använde sig av psedonumen Doktor Esperanto - vilket betyder "doktorn som hoppas" - vilket senare kom att bli benämningen på det internationella språket. I introduktionen frånsade han sig alla rättigheter till språket och förklarade att esperanto, liksom alla andra språk, var en gemensam egendom. Han skrev att han inte ville vara språkets skapare utan bara dess påbörjare. Att språket har kunnat utvecklas som andra ickekonstruerade språk är en av anledningarna till esperantons framgångar. Zamenhof och Zilbernik gifte sig i augusti De fick tre barn tillsammans - sonen Adam och döttrarna Zofia och Lidia. Lidia kom att bli den mest kända av de tre, tack vare sitt outtröttliga arbete för spridandet av esperanto. Alla tre barnen kom senare att falla offer för Förintelsen på grund av sin judiska börd. Detta ser mycket svårare ut än vad det är. Tack vare detta system ser man sambandet mellan exempelvis "där" och "ingenstans", som på svenska inte har en enda bokstav gemensam. Korrelativ Frågande & relativa Allmänna Nekande Person och Kiu Tiu Ciu Iu Neniu bestämd sak Vem? Vilken? Den där Som, vilket Det där Varje Någon Ingen Sak Kio Tio Cio Io Nenio Hurudan? Alla Någon Inget Som Sådan slags slags slags Sätt Kiel Tiel Ciel Iel Neniel Hur? På På På Som Så alla sätt något sätt inget sätt Plats Kie Tie Cie Ie Nenie När? Någon När Då Alltid gång Aldrig Mängd Kiom Tiom Ciom Iom Neniom Varför? Som Ägare Kies Ties Cies Ies Nenies Vems? Vars Därför Dess Av alla själ Allas Av något själ Någons Inget Utpekande Ickebestämda Hur mycket? Alltsammans Som Så mycket Något Orsak Kial Tial Cial Ial Nenial Vad? Någonting Som Det där Allting Egenskap Kia Tia Cia Ia Nenia Var? Någonstanstans Ingen- Där Där Överallt Tid Kiam Tiam Ciam Iam Neniam Ingenting Av inget själ Ingens 18 7

8 Genitiv Genitiv bildas med ordet "de": La blua domo de la knabino. La goja hundo de la knabo. Suffix och prefix Det finns totalt 41 suffix och prefix på esperanto, vilket gör att det är lätt att skapa nya ord. Här är exempel på tre av suffixen och prefixen. För att bilda feminin form används suffixet -in-. Till exempel: Patro Patrino La hundo La hundino För att förminska något används dimunitivsuffixet -et-, som i exempelvis: Varma Varmeta Frato Frateto Fratineto Prefixet ge- används för att beteckna de båda genus i ett begrepp: Gepatroj Gefratoj Flickans blåa hus. Pojkens glada hund. Pappa Mamma Hunden Tiken Varm Ljum Bror Lillebror Lillasyster Föräldrar Syskon Hur man går vidare För fortsatta studier av esperanto finns bland annat lernu.net (läs mer på sida 9). Andra besökvärda länkar är: På dessa sidor kan man beställa studiematerial och anmäla sig till brevkurser, och där finns också länkar till adresser för brevväxling på esperanto. På esperanto.se finns länkar till lokala esperantoklubbars hemsidor. Kolla ifall klubben på din ort ordnar exempelvis studiecirklar i esperanto. På Esperantogården i Lesjöfors, Värmland, ordnas internationella sommarkurser i esperanto. Gården fungerar också som ett vandrarhem. Kontakta Esperantogården på: Stiftelsevägen Lesjöfors Tel Fax På bibliotek är esperantos förkortningar Fy (språkvetenskap), Fy=ye (skönlitteratur) och Hye uf (barnböcker). stora språkens existens tryggas. Istället för att lägga ned år av studier för att uppnå en förmåga som ändå blir otillräcklig, kan energi satsas på utveckling och stöd till de många hotade språken. Läs mer om de hotade språken på UNESCO:s hemsida: Världens största språk 1. Kinesiska, 1,2 miljarder. 2. Engelska, 330 miljoner. 3. Spanska, 300 miljoner. 4. Hindi/Urdu, 250 miljoner. 5. Arabiska, 200 miljoner. 6. Bengali, 185 miljoner. 7. Portugisiska, 160 miljoner. 8. Ryska, 160 miljoner. 9. Japanska, 125 miljoner. 10. Tyska, 100 miljoner. Källa: George Webers artikel "The World s 10 Most Influential Languages" i Language Today (december 1997). Esperantoklubbar i Sverige I Sverige finns det sammalagt 31 lokala esperantoklubbar som är anslutna till Svenska Esperantoförbundet (läs mer på sida 20). Klubbarna finns i Bergslagen, Borås, Falköping, Falun-Borlänge, Göteborg, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Hällefors, Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Kungälv, Linköping, Lund, Malmö, Mellanskåne, Norrköping, Nybro, Oskarshamn, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Trelleborg, Tyresö, Umeå, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås, Årjäng och Örebro. Kontakta esperantoklubben på din ort via: Esperantomedia Esperanto sprids genom många olika medier. Det finns hundratals tidningar om och på esperanto. En stor del av dessa finns samlade på: Radio på esperanto sänds regelbundet i Brasilien, Estland, Italien, Kina, Polen, Ungern, Vatikanstaten och Österrike samt på Kuba. Västerås Esperantoklubb sänder esperantoradio varje söndag, klockan 16:30 till 17:00, på 93,7 Mhz. Det finns för tillfället inte några regelbundna esperantorelaterade TV-sändingar i världen. Dock finns det tusentals böcker översatta till esperanto. Bland annat böcker av Astrid Lindgren, JRR Tolkien, Tove Jansson och William Shakespeare. 8 17

9 Engelskan som internationellt språk Vissa påstår att engelskan redan fyller den roll som esperanton strävar efter att nå, och att esperanto därför är överflödigt. Detta argument håller dock inte. Engelska må vara gångbart i Nordamerika och Västeuropa, men kommer man utanför dessa områden kan de flesta inte engelska. I exempelvis Östeuropa kan det vara mer praktiskt att kunna ryska. Anledningen till engelskans dominans är inte att det är ett praktiskt och lättlärt språk. Faktum är att engelskan är ett av världens mest oregelbundna språk och dess stavning verkar ibland inte ha något att göra med hur orden ska uttalas. Inte heller att engelskan skulle vara det största språket håller som argument för att det skulle vara ett internationellt språk. Det språk som talas av flest människor är kinesiska. I och för sig är engelska modersmål i fler länder än vad kinesiska är, men ifall man ska se det på det sättet borde spanska vara det internationella språket, eftersom det är modersmål i ännu fler länder, och att det dessutom inte är så mycket mindre än engelska. Anledningen till engelskans dominans är makt. Precis som man före andra världskriget läste tyska i Sverige som andraspråk, och precis som man i Östeuropa läste ryska före Berlinmurens fall, studerar man idag engelska i stora delar av världen, på grund av den politiska och ekonomiska dominansen som de länder, där engelska är modersmålet, har. Den främsta anledningen till att varken engelska, kinesiska eller spanska kan kallas internationella språk är att de egentligen är nationella språk. Personer som har något av dessa språk som modersmål får en enorm fördel gentemot alla som lär sig språken senare i livet, vilket skapar en ojämlikhet i kommunikationen. Esperanton har inte denna brist eftersom det inte finns någon som pratar esperanto som modersmål. Att esperanto alltid är ett andraspråk ökar dessutom tryggheten för alla andra språk. Idag finns det cirka språk på jorden, varav är utrotningshotade. En av anledningarna till dessa språks utsatthet är att de är små. Vissa talas bara av några tusen människor. På grund av detta lär sig de som pratar de små språken större språk, till exempel engelska. Däremot skulle väldigt få engelsktalande få för sig att börja studera ett språk som talas av bara några tusen. Ifall båda möttes halvvägs, istället för att den ena sidan går hela vägen, skulle både minoritetsspråkens och de Lernu.net Lernu.net är en mångspråkig esperanto-community med över medlemmar världen över. Sajten lernu.net är både ett ställe där man kan träffa andra esperantister och ett ställe där man lär sig och fördjupar sig i esperanto. Över 90 kurser på alla olika nivåer erbjuds. Ansvariga för sajten korresponderar och ger tips efter övningarna. Varje användare har en egen sida med en presentation av sig själv. Varför började du studera esperanto? Daniel Salomon, 27, Danmark. Esperanto är bland det smartaste och vackraste jag vet. Zamenhof uppfann det för att skapa fred i världen. Det är ett ideal värt att sträva efter. Men esperanto är också mycket konkret. Det är ett verktyg alla kan använda. Gayana Matevosyan, 26, Uzbekistan. Man träffar massor av trevilgt folk med esperanto. Ifjol kom t.ex. en fransman som jag hade lärt känna på lernu.net och som jag guidade i Taskent och i Samarkand på esperanto. Man kan prata med vänner och bekanta genom en chat eller genom att skicka meddelanden. Medlemsantalet ökar ständigt med mer än 100 personer varje vecka. Gå in på du också! Li Zhongmin, 56, Kina. Jag började läsa det internationella språket esperanto då jag jobbade i en kolgruva i nordvästa Kina. Livet var anspråkslöst och arbetet var ansträngande. Men tack vare vårt kära språk, var min själ rik. Neringa Prekeviciute, 19, Litauen. Jag började lära mig esperanto 2001, för att det verkade exotiskt och användbart. Nu för tiden ägnar jag mycket tid åt esperantoprojekt, jag reser mycket och träffar folk i hela världen. 16 9

10 På esperantisternas världskongress i Tjeckiens huvudstad Prag, juli 1996, slog man fast sina ståndpunkter, åsikter och ambitioner i det så kallade Pragmanifestet. Detta är esperantorörelsens viktigaste moderna dokument. Pragmanifestet Vi medlemmar av den internationella rörelsen för esperanto, riktar detta manifest till alla regeringar, internationella organisationer och vänligt sinnade människor, och vill härmed förklara vår avsikt att beslutsamt arbeta vidare för de mål som här nedan anges; och inbjuder varje enskild organisation och individ att delta i detta arbete. Vi tror inte att användningen av ett fåtal nationella språk, den tekniska utvecklingen på kommunikationsområdet, eller nya metoder för språkundervisning, ska kunna förverkliga de principer som vi anser väsentliga för en rättvis och effektiv lösning. 1. Demokrati Ett system för kommunikation som ger vissa människor fördelar på livstid, och som kräver att andra ska investera flera års ansträngningar för att uppnå en förmåga som ändå blir otillräcklig, är i grunden odemokratiskt. Fastän esperanto, precis som alla andra språk, inte är fullkomligt, överträffar det alla alternativ när det gäller jämlik global kommunikation. Vi påstår att språklig ojämlikhet leder till ojämlik kommunikation på alla nivåer, inklusive den internationella. Vi är en rörelse för demokratisk kommunikation. 2. Undervisning om hela världen Varje nationalspråk är knutet till sin särskilda kultur och en eller flera folkgrupper. Skolelever som, till exempel, studerar engelska, får lära sig kultur, geografi och politik, som i synnerhet gäller USA och England. Elever som får studera esperanto, lär sig att betrakta världen som en enhet, där varje land ses som ett hemland. Pasporta Servo Pasporta Servo är ett nätverk av esperantotalande värdfamiljer, som omfattar över 1200 värdadresser i över 70 länder över hela världen. För att kunna anmäla sig som gäst hos en av dessa värdar behöver du bara köpa passet "Pasporta Servo", som samtidigt är ditt medlemsbevis. Detta får du för ett självkostnadspris på 15 euro. Vid varje adress finns olika villkor som värden ställer. Till exempel antal gäster som kan övernatta och ifall värdfamiljen vill få reda på ankomsten i förväg. Information om rökning och allergier, om värdfamiljen är vegetarianer eller veganer, eller om värdfamiljen har husdjur står också. Ofta behöver du inte betala för boendet och ibland får du till och med mat gratis. Men du måste givetvis rätta dig efter husets regler. Interrail Eftersom en stor del av Pasporta Servos värdfamiljer är bosatta i Europa är det en bra idé att kombinera Pasporta Servo för billigt boende med Interrail för billigt resande. Med Interrail får du för en engångsavgift åka tåg i delar av eller i hela Europa, bortsett från Albanien och Bosnien-Hercegovina. Priset varierar beroende på ålder och på hur stor del av Europas tågsystem som man vill ha tillgång till. I Sverige kan man köpa Interrailpass på SJ:s kontor. Det land som man köper passet i exkluderas från de länder man får åka i. Dock får man 50 % rabatt på anslutningståg till och från Sverige. Esperanto lanserades 1887 som ett projekt för främjandet av internationell kommunikation. Det utvecklades snabbt till ett levande, nyansrikt språk - ett språk som i mer än hundra år hjälpt människor att överbrygga språkliga och kulturella barriärer. Idéerna bakom esperanto har under de gångna åren inte blivit mindre viktiga eller mindre aktuella. Vi påstår att studier i vilket nationalspråk som helst samtidigt förmedlar nationella perspektiv på vår värld. Vi är en rörelse för undervisning om hela världen. 3. Pedagogisk effektivitet Utav elever som studerar ett främmande språk är det bara en liten del som kommer att behärska Enda kravet för att använda Pasporta Servo är att man ska kunna prata esperanto hyfsat. Anmälningsblanketten och adresslistan är på esperanto och alla värdar talar esperanto. Mer information om Pasporta Servo: Mer information om Interrail:

11 Kristen esperanto Det är inte en slump att Vatikanen sänder radio på esperanto. Enligt Bibeln fanns det i början bara ett språk, men som straff för att människorna byggde Babels torn skapade Gud olika språk, så att människorna inte skulle kunna prata med varandra (1 Mos 11:1-9). Därför kan det tyckas vara naturligt för kristna att studera esperanto, för att komma åtminstone en liten bit närmare det paradis som rådde då jorden skapades, med ett språk som alla kunde förstå. Jesus Kristus. Till höger är ett utdrag ur Matteus evangelium på esperanto. Vers 12 är den gyllene regeln. Hela Bibeln på esperanto finns på: La evangelio lau sankta Mateo Capitro 7 1 Ne jugu, por ke vi ne estu jugataj. 2 Car per kia jugo vi jugos, per tia vi estos jugitaj; kaj per kia mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi. 3 Kaj kial vi rigardas la lignereton en la okulo de via frato, kaj ne pripensas la trabon en via okulo? 4 Kiel vi diros al via frato: Lasu min eltiri la lignereton el via okulo; kaj jen la trabo en via propra okulo? 5 Hipokritulo, eligu unue la trabon el via okulo, kaj tiam vi klare vidos, por eltiri la lignereton el la okulo de via frato. 6 Ne donu sanktajon al la hundoj, nek jetu viajn perlojn antau la porkoj; por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, dissiru vin. 7 Petu, kaj estos donite al vi; sercu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; 8 car ciu petanto ricevas, kaj la sercanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite. 9 Plue, kiu homo el vi, kies filo de li petos panon, donos al li stonon; 10 au se li petos fison, donos al li serpenton? 11 Se do vi, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, kiu estas en la cielo, donos bonajojn al tiuj, kiuj petas de Li? 12 Cion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankau faru al ili; car ci tio estas la lego kaj la profetoj. det. Att lära sig esperanto fullständigt är till och med möjligt genom hemstudier. Olika undersökningar har visat på positiva effekter vid studiet av annat främmande språk, då eleven först fått lära sig esperanto. Esperanto har även rekommenderats som en viktig grundkunskap när man vill öka språkmedvetenheten hos elever. Vi påstår att svårigheten för inlärning av nationalspråk alltid kommer att vara ett stort hinder för många elever, även om de skulle ha en fördel med kunskap i ett annat språk. Vi är en rörelse för effektiv språkundervisning. 4. Flerspråkighet Esperantogemenskapen är en av ett fåtal världsomspännande språkliga gemenskaper vars medlemmar är, utan undantag, minst tvåspråkiga. Varje medlem har tagit på sig uppgiften att lära sig åtminstone ett främmande språk till användbar nivå. I många fall för detta med sig kunskap om och ett djupare intresse för flera andra språk, vilket i sin tur leder till vidgade personliga vyer. Vi påstår att alla, oberoende av modersmål, bör få en verklig chans att lära sig behärska ett andra språk. Vi är en rörelse som vill bidra till att förverkliga denna möjlighet. 5. Språkliga rättigheter Den mycket ojämlika makt som råder mellan språken medför en fortlöpande språklig otrygghet eller direkt förtryck för merparten av världens befolkning. I esperantogemenskapen möter medlemmarna varandra - oavsett det egna språkets makt eller antalet som talar språken - på neutral grund, tack vare en ömsesidig vilja att kompromissa. En sådan jämvikt mellan rättigheter och ansvar i språkliga sammanhang visar på möjligheten att utveckla och bedöma andra lösningar på språklig ojämlikhet och konflikter på området. Vi påstår att de vida ojämlikheterna mellan språken undergräver det som garanteras i en mängd internationella dokument om jämlik behandling, oavsett vilket språk man har. Vi är en rörelse för språkliga rättigheter. 6. Språklig mångfald Nationella regeringar har en benägenhet att anse mångfalden av språk i världen som ett hinder för kommunikation och utveckling. För esperantogemenskapen däremot ses skillnaderna i språk som en konstant och oumbärlig källa till rikedom. Alltså är varje språk, liksom varje djur- och växtart, något värdefullt i sig självt och därför värt skydd och stöd. Vi påstår att politiken för kommunikation och utveckling, om den inte baseras på respekt och 14 11

12 stöd för alla språk, så kommer den att fungera som en dödsdom för flertalet av världens språk. Vi är en rörelse för språklig mångfald. 7. Människans frigörelse Varje språk befriar och binder sina användare, genom att ge dem förmågan att kommunicera mellan sig, samtidigt som kommunikation med andra förhindras. Såsom planerat för universell kommunikation är esperanto ett av de stora projekten för människans frigörelse - ett projekt som ska göra det möjligt för varje människa att delta som individ i mänsklighetens gemenskap, men med fasta rötter i en lokal kultur och med en språklig identitet, utan att vara begränsad av detta. Vi påstår att uteslutande användning av nationalspråk begränsar friheten att uttrycka sig, kommunicera och samarbeta. Vi är en rörelse för människans frigörelse. Esperanto på universitet Esperanto studeras inte bara i studiecirklar och genom självstudier. Även universitet ger kurser i språket. I 24 länder världen över kan man läsa esperanto på universitetsnivå. Främst inom området är Kina, där cirka 20 universitet undervisar om det internationella språket. I USA, Ryssland och Japan finns cirka fem Esperantoflaggan Liksom andra språk har esperanton sina egna symboler. Esperantons första officiella symbol antogs på en internationell sammankomst i Dover, Storbritannien, Det var en grön femuddig stjärna med spetsen uppåt. Året efter, på världskongressen i den franska staden Boulogne, skapades esperantoflaggan genom att placera stjärnan i en vit kvadrat, uppe i vänsta hörnet på en grön rektangel. universitet i vardera land som har esperantokurser. I Sverige har Stockholms universitet nyligen startat en grundkurs i esperanto på 20 poäng. Ifall du skulle vara intresserad av att gå den, finns mer information på Stockholms universitets hemsida: Arbetaresperantism Esperanto har alltid haft mycket gemensamt med arbetarrörelsen, tack vare de bådas internationella inriktning. Idag finns vänsteresperantismen enad inom Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT, som samlar organisationer från över 35 länder. SAT grundades 1921 och är, efter UEA (läs mer på sida 20), världens näst största esperantoförbund. SAT är partipolitiskt obundet och arbetar för att främja dialog mellan vänsterorganisationer världen över. Kuba är ett av de länder som sänder radio på esperanto. I Sverige organiseras vänsteresperantismen i Sveda Laborista Esperanto Asocio, SLEA, som är anslutet till SAT. Läs mer om SAT på: La Internacio Givetvis finns Internationalen även på det internationella språket. Levigu, proletar' de l' tero, levigu, sklavoj de malsat'! La vero tondras en kratero, sekvos finofara bat'! La paseon plene ni forvisos, amasoj, marsu, kresku ni! La mond en fundament' sangigos, ne nul', sed cio estu ni! Por batal', por la lasta unuigu nia front'! Internacia estos la tuta homa mond'! Ne estas super ni defenso, nek reg', nek Dio, nek patron'! Kreantoj, ni nin savu mem do, luktu por la komuna bon'! La rabajon preni de l' rabisto, spiriton savi de l' karcer', ni blovu fajron kun persisto, kaj batu ni, dum ardas fer'! Ni, laboristoj, ni, kampuloj, partio granda de la labor'! Al ni la ter' lau justreguloj, parazit' sin portu for! Ja grasigos multajn nia karno, sed malaperos ce l' auror', la korva kaj vultura svarmo, eterne brilos suna glor'! 12 13

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Ordklasser och satsdelar

Ordklasser och satsdelar Ordklasser och satsdelar Vi kommer under de kommande fyra veckorna att arbeta med ordklasser och satsdelar. Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på följande förmågor: formulera sig och kommunicera

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET SUBSTANTIV 1 Namn på saker, människor, djur, växter. Du kan sätta en, ett eller flera, den det eller de framför ordet. Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (du kan

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Träningshäfte ordklasser (Venus)

Träningshäfte ordklasser (Venus) Träningshäfte ordklasser (Venus) Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord (8 st) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO för dig som undervisar nyanlända I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska

Läs mer

Facit till FRAMSTEGSTEST 1

Facit till FRAMSTEGSTEST 1 Facit till FRMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 b 5 a 2 Frågeord 1 Vilken 2 Vilket 3 Vad 4 Hur 5 Vilken 6 Varifrån 7 Var 8 Vad 3 Verb 1 kommer/är 2 bor 3 jobbar 4 talar 5 är 6 har 7 är 8 forskar 4 Substantiv:

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

1 Vilka ord är substantiv? Läs texten.

1 Vilka ord är substantiv? Läs texten. 3 Ordklasser Ordklasser har du säkert hört talas om förut. Men varför finns det ordklasser? Hur ska man veta vilka ord som hör till vilken ordklass? Och varför ska man veta det? Tänk dig att du har alla

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Substantiv är namn på ting; t ex boll och ring Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är Verb det är vad man kan göra; skriva läsa, se och höra Ordklasser som vi lärt

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 Innehållsförteckning till Svenska Online Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 ABC kapitel 1, Alfabetisering 1 Skriv bokstaven a/a Se och lyssna Mus 2 Skriv bokstaven b/b Se och lyssna Mus 3 Skriv

Läs mer

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen. Uppgifter i svenska till Harry Potter och De Vises Sten Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Svensk grammatik Ordklasser!

Svensk grammatik Ordklasser! Svensk grammatik Ordklasser! Grammatik är läran om ett språk, hur detta språk är uppbyggt och hur det fungerar i tal/skrift. Alla ord betyder något och kan delas in i olika ordklasser. Det finns 9 olika

Läs mer

Dags för språkval! Salut! Hola! Wie geht s?

Dags för språkval! Salut! Hola! Wie geht s? Dags för språkval! Salut! Wie geht s? Hola! ابحرم Привет! Hola! Ciao! Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Har ni CODA i er verksamhet?

Har ni CODA i er verksamhet? Har ni CODA i er verksamhet? CODA = Children Of Deaf Adults CODA-barn som bokstaverar C-O-D-A på teckenspråk. Bildarkiv: Project Coda orebro.se Har ni CODA i er verksamhet? CODA är en förkortning av det

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 ENGELSKA ÅRSKURS 3 - utveckla ett intresse för engelska språket. - lära sig att uppfatta, förstå och våga tala engelska och agera enligt individuell förmåga. - göra sig förstådda i för dem nära och vardagliga

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Svenska språkets struktur: gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Helen Winzell (rum 4315, Key- huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se hon pronomen Pronomen istället

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Första lektionen Dars e avval

Första lektionen Dars e avval Första lektionen Dars e avval In yek sib ast. In yek moz ast. In yek zan ast. In yek mard ast. In yek pesar ast. In yek doxtar ast. In yek mâšin ast. In yek xâne ast. In yek kešti ast. In yek otobus ast.

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV: Alla mina (fin) saker Jag har många saker.

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Lektion 4. Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen

Lektion 4. Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen Lektion 4 Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen Elev-fråga från förra lektionen: Adjektiv I have a question about the adjektiv when

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Språklära med 10 moment

Språklära med 10 moment med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur Lgr 3 Innehåll 4 Metod 5 Loggbok 7 Facit och tips 8 Frågor att utreda tillsammans 3 Tipsfrågor 4 A- och B-sidor 1 5 25 veckosidor

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Grundläggande information om esperanto

Grundläggande information om esperanto Grundläggande information om esperanto Esperanto är ett språk, som andra språk. Man kan uttrycka känslor och tankar på esperanto, precis som man kan på andra språk. Man kan sjunga på esperanto, skapa poesi,

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN

FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN Hillerstorp 2004-01-07 ARBETSPLAN I ENGELSKA FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN Arbetsplan i engelska år 2-9 Övergripande för alla år gäller: Att aktivt öva den muntliga förmågan. Progressiv

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Mål:

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Mål: Grammatikprov svenska Nu är det dags att kolla av vad eleverna lärt sig under vårens grammatik arbete. Efter påsklovet tar vi paus från veckans-ord och pluggar grammatik. För att det inte ska bli för mycket

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Svenska språkets struktur: grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Varför grammatik? Språkets struktur med meningsbyggnad,

Läs mer

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är:

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är: Ordbok arabiska - svenska Denna ordboks webbadress är: http://www.swedishmekteb.se/utbildning/arabiska/index.html 1 1 Om ordboken Sedan hösten 2009 pågår Swedish Mektebs studiecirkel i arabiska språket

Läs mer

glad simma luft koka barnslig pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte varför arg ropa

glad simma luft koka barnslig pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte varför arg ropa Träningshäfte - ordklasser- facit Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord. (8 ord) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

När använder du: en faktatext? När jag vill skriva eller läsa fakta om något, t.ex. flygplan eller djur.

När använder du: en faktatext? När jag vill skriva eller läsa fakta om något, t.ex. flygplan eller djur. Facit till Grönt Ljus Skriva skolår 6 Många av övningarna i Grönt Ljus Läsa skolår 6 är av den typen att eleverna själva ska resonera sig fram till ett svar och det finns fler alternativ som kan vara rätt.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför.

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför. Ordklasser SUBSTANTIV 1. Substantiv kan delas in i följande grupper: egennamn (Nilsson, Kalle, Märsta, SAAB) växter (gräs, träd, buske) personer (häxa, flicka, svensk) djur (lejon, hund, spindel) föremål,

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik:

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik: Lektion 5 Ord och fraser Vi pratar om väder Uttal Väder-kommentarer Grammatik: När ska vi använda obestämd och bestämd form? När ska vi säga går och åker Reflexiva, possessiva pronomen (sin, sitt, sina)

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Hej, snälla! ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Hej, snälla! ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 1 väntar barn, (sida 5, rad 8), är gravid bultar, (sida 6, rad 5), slår hårt för säkerhetsskull, (sida 6, rad 13), för att vara säker maten

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas Fira Internationella modersmålsdagen Den 21 februari 2013! ฉลองว นภาษาแม นานาชาต ๒๑ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ Celebrate International Mother Language Day, 21 February 2013 Utbildningsenheten för Flerspråkighet Svenska/Thailändska

Läs mer