CE_O5. Cacheminne. Hemlaboration 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CE_O5. Cacheminne. Hemlaboration 2."

Transkript

1 IS1500 Exempelsamling till övning CE_O5, 2014 CE_O5. Cacheminne. Hemlaboration Medeltidshistoria Diskutera förloppet då CPU:n gör en läsreferens i huvudminnet dvs information kopieras från huvudminne via bus till CPU. Förklara hur olika blockstorlek inverkar och varför det kan löna sig att hämta flera ord i följd jämfört med enstaka ord Referenslokalitet: tidslokalitet och rumslokalitet Vad menas med att ett program vid sin exekvering har lokalitetsegenskaper: tidslokalitet och rumslokalitet? Försök ge förslag på ett program som vid sin exekvering har dålig lokalitet (noll?) och diskutera vilken inverkan det har vid användning av cache. Lokalitetsegenskaper finns både i program och data. Diskutera hur man kan skriva sina program för att öka lokaliteten Adressering i Main Memory och Cache Memory Antag att Main Memory, MM, har en viss storlek, t.ex. 3x128 Mbyte (384 Mbyte) Hur många adressbitar krävs för adressera MM dvs att kunna peka ut varje enskild byte i MM. Visa hur adressen ovan delas upp i olika fält för att ange var i ett cacheminne man ska lagra den information som pekas ut i Main Memory. Antag att cacheminnet innehåller 16 Kbyte och man vid varje referens till Main Memory överför ett block om 4 Word om vardera 64 bitar (8 byte)). Visa för olika fall enligt nedan. Visa även hur antal bitar i de olika fälten i adressen ändras om man ändrar storlek respektive blockstorlek i cacheminnet. a) Direkt adressavbildning (1-vägs associativ adressavbildning) b) 2- och 4-vägs mängdassociativ adressavbildning c) Fullt associativ adressavbildning Exempelsamling Sida 1 av

2 5.4. Analys av träff och miss i cache-minne Här nedanför finns en del av ett assemblerprogram. I varje deluppgift är datacacheminnet alltid tomt när rad 1 körs. Instruktionen ldw läser 4 bytes och instruktionen stw skriver 4 bytes. Vid miss hämtar cacheminnet alltid ett helt block. rad 1 movia r8, 0x80f000 # lägg adress i r8 (men läs inga data från minnet) rad 2 ldw r15, 48(r8) # läs från rad 3 ldw r14, 0(r8) # läs från rad 4 stw r13, 64(r8) # skriv till rad 5 ldw r12, 4(r8) # läs från rad 6 stw r11, 512(r8) # skriv till rad 7 stw r10, 4(r8) # skriv till rad 8 ldw r9, 1536(r8) # läs från rad 9 ldw r12, 4(r8) # läs från a) Förklara vad tidslokalitet innebär. Har datareferenserna mycket eller lite tidslokalitet när en dator kör assemblerkoden här ovanför? En datareferens är detsamma som en läsning eller skrivning av data. Har instruktionshämtningarna mycket eller lite tidslokalitet när en dator kör assemblerkoden här ovanför? adressetikett (tag) radnummer (index) byte offset i blocket mest signifikant adressbit 32 bitar totalt minst signifikant adressbit b) Figuren här ovanför visar hur en 32-bits adress delas upp av ett datacacheminne. För adressetiketten används 16 bit, för radnummer 10 bit, och för byte offset 6 bit. Cacheminnet är direktmappat, så associativitetstalet är 1. Ange cacheminnets storlek (i bytes) och blockstorlek (i bytes). Ange också det binära radnummer (index) i datacacheminnet som refereras, när datorn utför load-instruktionen på rad 2 i assemblerkoden här ovanför. I de följande deluppgifterna ska du ange följande för varje ldw och stw: det binära index som används i datacacheminnet, om det blir träff eller miss i datacacheminnet (med motivering), samt vid miss: minnesadresserna för alla bytes som hämtas till datacacheminnet. Exempel: "index , miss, har aldrig hämtats, hämta 0x x12345f". c) Träff och miss. Storlek, blockstorlek och associativitet enligt föregående deluppgift. d) Nya parametervärden jämfört med deluppgift c. Storlek (cache size): 1024 byte (256 ord). Blockstorlek (line size): 16 byte (4 ord). e) Ny associativitet (blocks in set), jämfört med deluppgift d. Storlek (cache size): 1024 byte (256 ord). Blockstorlek (line size): 16 byte (4 ord). Associativitet (blocks in set): 2-vägs associativt. Utbytespolicy är Least Recently Used (LRU). Exempelsamling Sida 2 av

3 5.5. Analys av träff och miss i cache-minne Här nedanför finns en del av ett assemblerprogram. Cacheminnet är tomt när rad 1 körs. rad 1 movia r8, 0x80a700 ; lägg adress i r8 rad 2 ldw r12,0(r8) ; läs 4 bytes från adress 0x80a700 rad 3 ldw r13,4(r8) ; läs 4 bytes från adress 0x80a704 rad 4 stw r14,20(r8) ; skriv 4 bytes till adress 0x80a714 rad 5 ldw r15,12(r8) ; läs 4 bytes från adress 0x80a70c rad 6 ldw r16,256(r8) ; läs 4 bytes från adress 0x80a800 rad 7 ldw r17,20(r8) ; läs 4 bytes från adress 0x80a714 a) Är tidslokaliteten stor eller liten för instruktionshämtningarna när en dator kör assemblerkoden ovan? Är rumslokaliteten stor eller liten för instruktionshämtningarna? b) Är tidslokaliteten (re-use) stor eller liten för läsning/skrivning av data när en dator kör assemblerkoden här ovanför? Är rumslokaliteten (locality) stor eller liten för läsning/skrivning av data? c) För varje ldw och stw i assemblerkoden här ovanför, ange om den ger träff eller miss i datacacheminnet (D-cache). Blockstorlek (line size): 8 byte (2 ord). d) Ändring av blockstorlek (block size), jämfört med deluppgift c. För varje ldw och stw i assemblerkoden här ovanför, ange om den ger träff eller miss i datacacheminnet (D-cache). Blockstorlek (line size): 64 byte (16 ord). e) Ändring av associativitet (blocks in set), jämfört med deluppgift c. För varje ldw och stw i assemblerkoden här ovanför, ange om den ger träff eller miss i datacacheminnet (D-cache). Blockstorlek (line size): 8 byte (2 ord). Associativitet (blocks in set): 4-vägs associativt. Utbytespolicy: LRU, Least Recently Used. Exempelsamling Sida 3 av

4 5.6. Cache-minnes-prestanda för program med slingor (loopar) Nederst på sidan visas ett programexempel. I denna uppgift ska Du diskutera hur egenskaper hos instruktions-cachen påverkar hitrate i instruktionscachen och exekveringstid vid exekvering av detta program. Varje instruktion består av ett ord om 32 bitar ( =4 bytes). a) Utgå från en instruktionscache med direkt adressavbildning (direct mapped cache) som rymmer 16 ord och har blockstorleken 2 ord. Hur påverkas hitrate vid exekvering av nedanstående program om storleken av cachen ökas från 16 ord till 32 ord. Du ska svara i enlighet med: Då storleken dubbleras från 16 till 32 kommer hit rate att ökas/minskas/ändras avsevärt/märkbart/obetydligt på grund av att... Exempel: Då storleken dubbleras från 16 till 32 ord kommer hit rate att ändras obetydligt på grund av att... (detta är bara ett exempel på hur man kan skriva) b) Fortsättning på a): Hur påverkas hitrate vid exekvering av nedanstående program om storleken av cachen ökas från 32 ord till 64 ord. Svara på liknande sätt som i uppgift a). c) Utgå från en instruktionscache med direkt adressavbildning (direct mapped cache) som rymmer 32 ord och har blockstorleken 2 ord. Hur påverkas hitrate vid exekvering av nedanstående program om associativiteten av cachen ökas från 1 ord till 2 och med oförändrad storlek på cachen. Svara på liknande sätt som i uppgift a). d) Utgå från en instruktionscache med direkt adressavbildning (direct mapped cache) som rymmer 64 ord och har blockstorleken 2 ord. Hur påverkas hitrate vid exekvering av nedanstående program om blockstorleken av cachen ökas från 2 ord per block till 8 ord per block och med oförändrad storlek på cachen. Svara på liknande sätt som i uppgift a). e) Hur påverkas exekveringstiden för programmen för vart och ett av de fall som anges i uppgift a) till d) ovan? Loop1 cirka 30 instruktioner cirka 1000 varv Loop2 cirka 60 instruktioner cirka 2000 varv Exempelsamling Sida 4 av

5 IS1500 Datorteknik Exempelsamling 5.7. Cache-minnes-prestanda för matrisberäkning Här finns delar av ett C-program som beräknar element i arrayer av flyttal. Figuren visar hur arrayerna lagras i minnet. Ett flyttal (float) lagras i 4 byte (1 ord). Anta att cacheminnet är tomt varje gång som saxpy anropas. Anta också att x[i] läses först i varje iteration, sedan y[i]. Sedan skrivs s[i]. Om det blir cache-miss då, så hämtas s[i] till cacheminnet innan skrivningen avslutas. adress 0 adress 4 1 ord (4 byte) x[0] x[1] x[2] Indexvariabeln i lagras i ett register, inte i minnet. Konstanterna a och mfactor lagras också i register, inte i minnet. a) Finns tidslokalitet och/eller rumslokalitet för instruktionsreferenserna i programmet? b) Finns tidslokalitet och/eller rumslokalitet för datareferenserna i programmet? c) Beräkna hit-rate för datacacheminnet (D-cache), när funktionen saxpy körs. Storlek (cache size): 512 byte (128 ord). Blockstorlek (line size): 32 byte (8 ord). Associativitet: direktmappat (direct-mapped). d) Ändring av storlek (cache size), jämfört med deluppgift c. Beräkna hit-rate om storleken halveras; beräkna också hit-rate om storleken fördubblas. Blockstorlek och associativitet ändras inte när storleken ändras. x[127] y[0] y[1] y[127] s[0] e) Ändring av associativitet (blocks in sets), jämfört med deluppgift c. Beräkna hit-rate om associativiteten ökas till 2; beräkna också hit-rate om associativiteten ökas till 4. Storlek och blockstorlek ändras inte då associativiteten ändras. LRU är den utbytesalgoritm som ska förutsättas. float x[128], y[128], s[128]; float mfactor; /* Här finns mera programkod... */ void saxpy( void ) { register int i; /* i kommer att lagras i register */ register float a = mfactor; /* a kommer att lagras i register */ for ( i = 0; i < 128; i = i + 1 ) s[i] = a*x[i] + y[i]; } Exempelsamling Sida 5 av

Lösningsförslag till tentamen i IS1500 Datorteknik

Lösningsförslag till tentamen i IS1500 Datorteknik Lösningsförslag till tentamen i IS1500 Datorteknik 2010-12-13 Obs! Dessa lösningsförlag kan vara felakktiga och/eller ofullständ Uppgift 1. Maskinartmetik a) Flyttalet X lagras som 0 1000 0011 000 1001

Läs mer

Minnet från processorns sida Datorteknik

Minnet från processorns sida Datorteknik Minnet från processorns sida Datorteknik ERIK LARSSON Processorn ger kommandon/instruktioner med en adress och förväntar sig data. Exempel: READ(ADR) -> DATA Fysisk adress Logisk adress READ 00001000 READ

Läs mer

Hemlaboration Cache Cacheminnen

Hemlaboration Cache Cacheminnen IS1200 Datorteknik IS1500 Datorteknik och komponenter Hemlaboration Cache Cacheminnen 2014-12-15 Kursdeltagarens namn:.. Datum: Godkänd av (assistentens signatur):.. IS1200/IS1500 Hemlab cache: Cacheminnen

Läs mer

Tentamen i IS1500/IS1200/2G1518 Datorteknik fredagen den 19 augusti 2011 kl

Tentamen i IS1500/IS1200/2G1518 Datorteknik fredagen den 19 augusti 2011 kl Tentamen i IS1500/IS1200/2G1518 Datorteknik fredagen den 19 augusti 2011 kl 14.00 19.00 Examinator: Fredrik Lundevall (IS1500), Johan Wennlund (IS1200, 2G1518). Jourhavande lärare: Johan Wennlund. Tentamensuppgifterna

Läs mer

Cacheminne och adressöversättning

Cacheminne och adressöversättning Cacheminne och adressöversättning From: Central Processing Box 1 COMPUTERLAND 1 Virtual $00005A3C From: Central Processing Box 1 COMPUTERLAND 1 Physical $00005A3C $007B2A3C Innehåll Cacheminnen Cacheminnen

Läs mer

Föreläsningsanteckningar 5. Cacheminnen

Föreläsningsanteckningar 5. Cacheminnen Föreläsningsanteckningar 5. Cacheminnen Olle Seger 2012 Anders Nilsson 2016 1 Inledning Bakgrunden till att cacheminnen behövs för nästan alla datorer är enkel. Vi kan kallt räkna med att processorn är

Läs mer

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Rahim Rahmani (rahim@dsv.su.se) Division of ACT Department of Computer and Systems Sciences Stockholm University SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Tentamensdatum: 2013-03-21 Tentamen består av totalt

Läs mer

Datorsystemteknik för E/D

Datorsystemteknik för E/D Tentamen i kursen Datorsystemteknik (EDA330 för D och EDA370 för E) 19/8 2000 1(8) Tentamen i kursen Datorsystemteknik (EDA330 för D och EDA370 för E) Datorsystemteknik för E/D 19/8 2000 Tentamensdatum:

Läs mer

En processor kan ha en klockfrekvens på flera GHz. Det går alltså a9 exekvera en instruk=on väldigt for, givet a9 instruk=onen finns i processorn.

En processor kan ha en klockfrekvens på flera GHz. Det går alltså a9 exekvera en instruk=on väldigt for, givet a9 instruk=onen finns i processorn. 1 2 En processor kan ha en klockfrekvens på flera GHz. Det går alltså a9 exekvera en instruk=on väldigt for, givet a9 instruk=onen finns i processorn. Instruk=onerna =ll programmet som exekveras finns

Läs mer

Datorsystem. Tentamen

Datorsystem. Tentamen Datorsystem Tentamen 2012-03-17 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller, illustrationer och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen.

Läs mer

Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp

Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp Minnes-hierarkier och Cache 12 maj 2008 karl.marklund@it.uu.se issa saker använder vi ofta Dessa saker vill vi ha nära till hands Storleken har betydelse Litet är

Läs mer

Hemlaboration Cache Cacheminnen

Hemlaboration Cache Cacheminnen IS1200 Datorteknik IS1500 Datorteknik och komponenter Hemlaboration Cache Cacheminnen 2011-08-30 Kursdeltagarens namn:.. Datum: Godkänd av (assistentens signatur):.. IS1200/IS1500 Hemlab cache: Cacheminnen

Läs mer

Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621

Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Lunds Universitet LTH Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Skrivtid: 8.00-13.00 Inga tillåtna hjälpmedel Uppgifterna i tentamen ger maximalt 60 poäng. Uppgifterna är

Läs mer

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Översikt Minnets komponenter Minneshierarkin Cacheminne Paging Virtuellt minne Minnets komponenter Enhet för indata Primärminne (CPU) Enhet för utdata Sekundärminne

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) TSEA8 Datorteknik Y (och U), föreläsning, Kent Palmkvist 8-4-6 TSEA8 Datorteknik Y (och U) Föreläsning Kent Palmkvist, ISY Praktiska kommentarer Laboration 4 tips Sorteringsalgoritm använder A > B i flödesschemat

Läs mer

Datorsystem. Tentamen 2011-10-29

Datorsystem. Tentamen 2011-10-29 Datorsystem Tentamen 2011-10-29 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen. Ett svar

Läs mer

Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Laborationer Gå bara på tillfällen där du är anmäld. Moment svarar mot 1.5hp, dvs 40 timmar arbete Schemalagd tid: 4*2 (lektioner)+4*4(laborationer)=20 timmar Material: Finns på

Läs mer

Snapdragon 810: Cacheminnet

Snapdragon 810: Cacheminnet Snapdragon 810: Cacheminnet Daniel Eckerström dat14dec@student.lu.se Sammanfattnig Snapdragon 810 innehåller två olika processor arkitekturer, ARM Cortex-A53 samt Cortex-A57. Detta för att kunna på ett

Läs mer

Lösningsförslag till Tenta i Mikrodator

Lösningsförslag till Tenta i Mikrodator Lösningsförslag till Tenta i Mikrodator 050113 1. Vilka register finns det i processorn och vad används dessa till? D0 till D7: Dataregister som används för beräkningar A0 till A6: Adressregister som används

Läs mer

Exempeltentamen Datorteknik, EIT070,

Exempeltentamen Datorteknik, EIT070, Lunds Universitet LTH Exempeltentamen Datorteknik, EIT070, Skrivtid: xx.00-xx.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30 poäng För betyg

Läs mer

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp Tentamen i Digitala system EITA5 5hp varav denna tentamen 4,5hp Institutionen för elektro och informationsteknik Campus Helsingborg, LTH 289 8. 3. (förlängd 4.) Uppgifterna i tentamen ger totalt 6 poäng.

Läs mer

CPU. Carry/Borrow IX. Programräknare

CPU. Carry/Borrow IX. Programräknare Laboration:. Jämförelser mellan assembler och C. CPU ACCA ACCD ACCB 8-bitars ackumulatorer eller 16- bitars ackumulator CCR 1 1 1 SXH I NZVC Flaggregister Carry/Borrow IX IY PC Indexregister X Indexregister

Läs mer

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Huvudled (H) Trafikljus för övergångsställe Trafikljus för huvudled (H) Trafikljus: Sväng vänster (H->T) Gående - vänta Trafikljus för tvärgata (T) Tvärgata (T)

Läs mer

Datorsystem. Tentamen 2012-03-17

Datorsystem. Tentamen 2012-03-17 Datorsystem Tentamen 2012-03-17 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller, illustrationer och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen.

Läs mer

Övning 6. Parallellport, timer

Övning 6. Parallellport, timer Övning 6 Parallellport, timer 6.1 de2_pio_toggles18 Memory-Mapped addresses LEDG8 LEDR17 LEDR16 LEDR15 LEDR14 LEDR13 LEDR12 LEDR11 LEDR10 LEDR9 LEDR8 LEDR7 LEDR6 LEDR5 LEDR4 LEDR3 LEDR2 LEDR1 LEDR0 LEDG7

Läs mer

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU.

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU. Digitala System: Datorteknik Minnets komponenter ERIK LARSSON Enhet för indata CPU Enhet för utdata Sekundärminne Programexekvering Program i högnivåspråk.. Z:=(Y+X)*3. Kompilator Exekverbart program i

Läs mer

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering Fö 2: Minnen Introduktion, Klassificiering Primärminne Sekundärminne Minneshiearki Cache-minne Introduktion Primärminnet används för att lagra program och data som är aktuella att använda. Sekundärminnet

Läs mer

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070 Lunds Universitet LTH Tentamen den 18 mars 2015 - svar Datorteknik, EIT070 Skrivtid: 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30

Läs mer

Uppgift 1: a) u= a c + a bc+ ab d +b cd

Uppgift 1: a) u= a c + a bc+ ab d +b cd Uppgift 1: a) u= a c a bc ab d b cd b) a b c d u 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1

Läs mer

Lösningsförslag till Tenta i Mikrodator

Lösningsförslag till Tenta i Mikrodator Lösningsförslag till Tenta i Mikrodator 040117 1. Vilka register finns det i processorn och vad används dessa till? D0 till D7: Dataregister som används för beräkningar A0 till A6: Adressregister som används

Läs mer

Filsystem - Inode. Datorteknik. Minnets komponenter. Programexekvering. Enhet för indata. Enhet för utdata CPU. Primärminne.

Filsystem - Inode. Datorteknik. Minnets komponenter. Programexekvering. Enhet för indata. Enhet för utdata CPU. Primärminne. Datorteknik Filsystem - Inode ERIK LARSSON ABBA: Dancing Queen Minnets komponenter Programexekvering Enhet för indata CPU Enhet för utdata Program i högnivåspråk.. Z:=(Y+X)*3. Kompilator Exekverbart program

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Översikt Minnets komponenter Minneshierarkin Cacheminne Paging Virtuellt minne Minnets komponenter Enhet för indata Primärminne (CPU) Enhet för utdata

Läs mer

Några gamla tentamensuppgifter: Minneshantering

Några gamla tentamensuppgifter: Minneshantering 1 Tentamen 1992-08-26 5. I ett virtuellt minne med skiva är primärminnets accesstid 1 mikrosekund, sidstorleken 1 K, skivans rotationstid 10 millisekunder, inställningstiden för skivans arm 5 millisekunder

Läs mer

Föreläsning 5 1 CPI Sammanfattning pipelining Cacheminnen

Föreläsning 5 1 CPI Sammanfattning pipelining Cacheminnen Föreläsning 5 1 CPI Sammanfattning pipelining Cacheminnen associativt minne som cache associativt minne som BPT direkt-mappad cache flervägscache (2,4) I/D-cache pmem 4 1 Så här långt är pipelining enkelt!

Läs mer

Lösningar till tentamen i EIT070 Datorteknik

Lösningar till tentamen i EIT070 Datorteknik Lösningar till tentamen i EIT070 Datorteknik Institutionen för Elektro- och informationsteknik, LTH Onsdagen den 13 mars 2013, klockan 14:00 19:00 i Vic 2 A-D, 3 A-C. Tillåtna hjälpmedel: på tentan utdelad

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) TSEA8 Datorteknik Y (och U) Föreläsning Kent Palmkvi, ISY TSEA8 Datorteknik Y (och U), föreläsning, Kent Palmkvi 7-4- Dagens föreläsning Latens/genomrömning Minneyper Läsminne (ROM) Läs och skriv minnen

Läs mer

Datorsystem. Tentamen 2011-10-29

Datorsystem. Tentamen 2011-10-29 Datorsystem Tentamen 20-0-29 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen. Ett svar

Läs mer

Datorsystem. Exempeltentamen 2011-10-18

Datorsystem. Exempeltentamen 2011-10-18 Datorsystem Exempeltentamen 2011-10-18 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen.

Läs mer

CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner.

CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner. IS1500 ösningsförslag till övning CE_O1 2014 CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner. 1.1. Datorarkitektur för Nios II a) Tabell 3 1 i Nios II Processor Reference Handbook visar processorns register:

Läs mer

TDDC77 Objektorienterad Programmering

TDDC77 Objektorienterad Programmering TDDC77 Objektorienterad Programmering Föreläsning 5 Sahand Sadjadee IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2018 Outline Arrayer Metoder Räckvidd och Livslängd Arrayer Vända om inlästa värdena Vända om

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

CE_O2. Nios II. Subrutiner med mera.

CE_O2. Nios II. Subrutiner med mera. IS1500 Lösningsförslag till övning CE_O2 2014 CE_O2. Nios II. Subrutiner med mera. 2.1. Binära lagringsformat R-type: (Register-format) ra (5 bit) rb (5 bit) rc (5 bit) operationskod (17 bit) Detta format

Läs mer

4. Maskinnära programmering i C. Förberedelser till hemlaboration 1.

4. Maskinnära programmering i C. Förberedelser till hemlaboration 1. IS1200 ösningar till exempel, övning 4, 2015 4. Maskinnära programmering i C. Förberedelser till hemlaboration 1. 4.1. Big-endian och little-endian När heltal, flyttal och adresser ska lagras i datorns

Läs mer

Öka prestanda i Shared-Cache multi-core processorer

Öka prestanda i Shared-Cache multi-core processorer Öka prestanda i Shared-Cache multi-core processorer 1. Abstract Många processorer har nuförtiden flera kärnor. Det är även vanligt att dessa kärnor delar på högsta nivås cachen för att förbättra prestandan.

Läs mer

Dynamiskt minne. Vad är dynamiskt minne Motivering Hur gör man i C Övningar

Dynamiskt minne. Vad är dynamiskt minne Motivering Hur gör man i C Övningar Dynamiskt minne Agenda Vad är dynamiskt minne Motivering Hur gör man i C Övningar Minne Datorns primärminne används till olika ändamål De flesta system partitionerar minnet efter användningen: Programkoden

Läs mer

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Talsystem Talsystem - binära tal F1.1) 2 n stycken tal från 0 till 2 n 1 F1.2) 9 bitar (512 kombinationer) Talsystem - 2-

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) Praktiska kommentarer TSEA8 Datorteknik Y (och U) Föreläsning Kent Palmkvist, ISY Dagens föreläsning RISC Mer information om hur arkitekturen fungerar Begränsningar Lab extra tillfälle för redovisning

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

Jämförelse av skrivtekniker till cacheminne

Jämförelse av skrivtekniker till cacheminne Jämförelse av skrivtekniker till cacheminne 1 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Inledning 3. Diskussion 4. Referenslista 1. Sammanfattning En rapport innehållande jämförelser av olika skrivtekniker till minnen

Läs mer

Dataminne I/O Stack 0x005D 0x3D SP low byte 0x005E 0x3E SP high byte

Dataminne I/O Stack 0x005D 0x3D SP low byte 0x005E 0x3E SP high byte CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 4 Tisdag 2005-09-06 Stacken I datasammmanhang är en stack ett minnesområde. Det är processorn som använder stacken. För att skapa en stack anger man en adress i stackpekarregistret.

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #17 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Tallriksmodellen Stackoperationer Element kan endast

Läs mer

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt

Läs mer

Cacheminne i en AMD Opteron Processor

Cacheminne i en AMD Opteron Processor Handledare: Erik Larsson Lunds Tekniska Högskola HT15 Cacheminne i en AMD Opteron Processor En rapport om cacheminne och dess struktur, i en 12 kärnig AMD Opteron Magny-Cours processor. Författare: Hamza

Läs mer

Cacheminne i en Intel Core 2 Duo-processor

Cacheminne i en Intel Core 2 Duo-processor Peter Hesslow EDT621 Cacheminne i en Intel Core 2 Duo-processor Abstrakt Det finns många olika sätt att bygga upp ett datorminne på, och med en flerkärnig processor så blir alternativen ännu fler. Denna

Läs mer

Datorsystemteknik D. Lösningar till tentamen i kursen EDA330 14/1 2000

Datorsystemteknik D. Lösningar till tentamen i kursen EDA330 14/1 2000 1(6) Lösningar till tentamen i kursen EDA330 Datorsystemteknik D 14/1 2000 Följande är skisser till lösningar av uppgifterna. Full poäng på en uppgift kräver i de flesta fall en något fylligare motivering.

Läs mer

Dugga 1 status 41 godkända 39 ej godkända ERIK LARSSON

Dugga 1 status 41 godkända 39 ej godkända ERIK LARSSON Datorteknik Dugga 1 status 41 godkända 39 ej godkända ERIK LARSSON e.g. Harvard or Boston Home About Rankings Survey Universities GRUP Initiative Conference Study in China Advertise with Us Home>> Global

Läs mer

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav 4 grundregler 1. Man kan aldrig få för mycket minne 2. Minnet kan aldrig bli för snabbt Minneshantering 3. Minne kan aldrig bli för billigt 4. Programmens storlek ökar fortare än minnet i datorerna (känns

Läs mer

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2016-05-31 Lokal Kåra, T1, T2, U1, U15 Tid 14-18 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Provnamn Datorteknik Y Skriftlig tentamen Institution ISY Antal frågor 6 Antal

Läs mer

Föreläsning 5 1 CPI. Sammanfattning pipelining Cacheminnen

Föreläsning 5 1 CPI. Sammanfattning pipelining Cacheminnen Föreläsning 5 1 CPI Sammanfattning pipelining Cacheminnen associativt minne som cache associativt minne som BPT direkt-mappad cache flervägscache (2,4) I/D-cache DSP = digital signal processor PC pmem

Läs mer

Cacheprobe: programbibliotek för extrahering av cacheminnesparametrar

Cacheprobe: programbibliotek för extrahering av cacheminnesparametrar Cacheprobe: programbibliotek för extrahering av cacheminnesparametrar Gabriel Gerhardsson Cacheprobe p.1/38 Abstract Kan analytiskt ta reda på associativitet, line storlek och storlek på processorns cacheminnen

Läs mer

LMSim, cacheminnessimulator för utbildningssyfte

LMSim, cacheminnessimulator för utbildningssyfte LMSim, cacheminnessimulator för utbildningssyfte LMSim - a Cache Memory Simulator for Education MAGNUS KOCH, LEONID SIBIRZEFF Examensarbete inom Elektronik och datorsystem Grundnivå, 15 hp Stockholm, Sweden

Läs mer

F2: Motorola Arkitektur. Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i Instruktionsformat MOVE instruktionen

F2: Motorola Arkitektur. Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i Instruktionsformat MOVE instruktionen 68000 Arkitektur F2: Motorola 68000 I/O signaler Processor arkitektur Programmeringsmodell Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i 68000 Instruktionsformat MOVE instruktionen Adresseringsmoder

Läs mer

Att använda pekare i. C-kod

Att använda pekare i. C-kod Att använda pekare i C-kod (Bör användas av de som känner sig lite hemma med C-programmering!) Rev 1, 2005-11-23 av Ted Wolfram www.wolfram.se Syfte: Man kan tycka att det är komplicerat att använda pekare

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 2 Datamanipulation, Processorns arbete Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-09 IT och Medier 1 Innehåll CPU ALU Kontrollenhet Register

Läs mer

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne.

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne. Fö 8: Operativsystem II Minneshantering och Virtuelltminne. Virtuella I/O enheter och Filsystemet. Flerprocessorsystem. Minneshantering Uniprogrammering: Minnet delas mellan operativsystem och användarprogrammet.

Läs mer

F5: Högnivåprogrammering

F5: Högnivåprogrammering 1 F5: Högnivåprogrammering Parameteröverföring Koppling mellan låg- och högnivåprogrammering Lokala variabler Heapen Datatyper 1 Subrutin, parameteröverföring: 1(3) Via register genom värde Skicka data

Läs mer

Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621

Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Lunds Universitet LTH Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng

Läs mer

Besvara de elektroniska frågorna (se kurshemsidan). Läs kapitel i kursbok

Besvara de elektroniska frågorna (se kurshemsidan). Läs kapitel i kursbok Namn: Laborationen godkänd: Laboration 2. Cacheminne Laborationens syfte I laborationen ska du bekanta dig med cacheminnen. Genom laborationen fås kunskap om hur cacheminnen är konstruerade och hur de

Läs mer

CE_O3. Nios II. Inför lab nios2time

CE_O3. Nios II. Inför lab nios2time IS1200 Exempelsamling till övning CE_O3, 2015 CE_O3. Nios II. Inför lab nios2time 3.1. Logiska operationer (se uppgift 1.2 c) Repetera (eller lär dig) innebörden av de logiska operationerna "bitvis AND",

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i Datorteknik 2011-05-28

Lösningsförslag till tentamen i Datorteknik 2011-05-28 Lösningsförslag till tentamen i Datorteknik 2011-05-28 Varning: dessa lösningsförslag kan vara felakktiga och/eller ofullstän Uppgift 1. Maskinaritmetik a) Flyttalet X lagras som 1 1000 0110 000 1100 0000

Läs mer

PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION

PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION Laborationsansvarig: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-08-31 Laborant(er): 1 Syfte Laborationen ska ge studenten möjlighet att genom assemblerinlägg

Läs mer

MESI i Intel Core 2 Duo

MESI i Intel Core 2 Duo MESI i Intel Core 2 Duo Sammanfattning Denna rapport beskriver en processor (Intel Core 2 Duo) vars cache coherence protokoll är MESI. Rapporten beskriver hur processorn är uppbyggd, hur många kärnor den

Läs mer

Mer datorarkitektur. En titt I datorn Minnen

Mer datorarkitektur. En titt I datorn Minnen Mer datorarkitektur En titt I datorn Minnen von Neumann-modellen von Neumann-modellen CPU (Central Processing Unit) Styrenhet hämtar programinstruktioner ALU (Arithmetic and Logical Unit) utför beräkningar

Läs mer

Kontrollskrivning Mikrodatorteknik CDT209 2007-09-20 S2-704

Kontrollskrivning Mikrodatorteknik CDT209 2007-09-20 S2-704 Kontrollskrivning Mikrodatorteknik CDT209 2007-09-20 S2-704 Svar Svar till uppgifterna lämnas på separat papper. En poäng per uppgift. Max 30 poäng. Bonuspoäng beräknas enligt följande tabell: 6-10 poäng

Läs mer

Programräknaren visar alltid på nästa instruktion som skall utföras. Så fort en instruktion har hämtats så visar programräknaren på nästa instruktion.

Programräknaren visar alltid på nästa instruktion som skall utföras. Så fort en instruktion har hämtats så visar programräknaren på nästa instruktion. F5 Föreläsning i Mikrodatorteknink 2006-09-05 Programräknaren visar alltid på nästa instruktion som skall utföras. Så fort en instruktion har hämtats så visar programräknaren på nästa instruktion. Programräknaren

Läs mer

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2015-08-18 Lokal TERE, TER4 Tid 14-18 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Provnamn Datorteknik Y Skriftlig tentamen Institution ISY Antal frågor 7 Antal sidor (inklusive

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn.

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn. 0.1. INTRODUKTION 1 0.1 Introduktion Datorns klockfrekvens mäts i cykler per sekund, eller hertz. En miljon klockcykler är en megahertz, MHz. L1 cache (level 1) är den snabbaste formen av cache och sitter

Läs mer

32 Bitar Blir 64 Sammanfattning

32 Bitar Blir 64 Sammanfattning 32 Bitar Blir 64 Sammanfattning Syftet med rapporten är att ge en insyn i det tillvägagångssätt och problem som uppstod i utvecklingen från 32 bitars CPUs till 64 bitars CPUs samt inblick i skillnaden

Läs mer

CE_O6. Parallell in/utmatning (I/O). Förberedelser till laboration nios2io.

CE_O6. Parallell in/utmatning (I/O). Förberedelser till laboration nios2io. IS1200 Exempelsamling till övning CE_O6, 2015 CE_O6. Parallell in/utmatning (I/O). Förberedelser till laboration nios2io. 6.1. Läs in data från IN-port (skjutomkopplare TOGGLES18) Skriv en subrutin, Get_Data

Läs mer

Per Holm Lågnivåprogrammering 2014/15 24 / 177. int och double = = 2, 147, 483, 647

Per Holm Lågnivåprogrammering 2014/15 24 / 177. int och double = = 2, 147, 483, 647 Lågnivåprogrammering Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering Förberedelse inför laboration 2. Maskinspråk, assemblerspråk Talrepresentation En enkel dator, komponenter Instruktionsformat, instruktionscykel

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre Lågnivåprogrammering Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering Förberedelse inför laboration 2. Maskinspråk, assemblerspråk Talrepresentation En enkel dator, komponenter Instruktionsformat, instruktionscykel

Läs mer

6. Minnen. Associativt minne

6. Minnen. Associativt minne 6. Minnen Repetition cache-minnen, BPT Minnen allmänt ROM, RAM, DRAM, SDRAM, DDR MMU - Memory management Minnen NEXYS3 Block RAM, distributed RAM, DDR3 Associativt minne A= adress till PM/CM CL = cachelinens

Läs mer

Cache coherence hos multicoreprocessorer

Cache coherence hos multicoreprocessorer Cache coherence hos multicoreprocessorer Benjamin Holmqvist, EDT621 December 5, 2016 1 Contents 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Cache Coherence 3 3.1 Implementering.......................... 4 3.2 Snoop baserade..........................

Läs mer

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 2 22 sept 2014

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 2 22 sept 2014 Introduktion till Datalogi DD1339 Föreläsning 2 22 sept 2014 Namn Fält1 Fält2 Fält3 Metod1 Metod2 Metod3 Metod4 public class { public class { Åtkomst, public betyder fullt tillgänglig utifrån public

Läs mer

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp Institutionen för elektro- och informationsteknik Campus Helsingborg, LTH 2018-01-09 8.00-13.00 (förlängd 14.00) Uppgifterna i tentamen

Läs mer

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Senast uppdaterad: 14 oktober 2012 Version 1.2 Student: Lärare: Underskrift: Underskrift: Datum: Datorsystem Laboration 2 1 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Introduktion..................................

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #23 Översikt När flera smoduler placeras i processorns adressrum ansluts modulernas adressingångar till motsvarande ledningar i en. Övriga adressledningar i bussen

Läs mer

Föreläsning 10. Pekare (Pointers)

Föreläsning 10. Pekare (Pointers) Föreläsning 10 Pekare (Pointers) Dagens kluringar int a=5; int f(int b) a--; b++; return b; int main() int a=3; printf("%d,",f(a)); printf("%d",a); return 0; int f(int a) if(a==1) return a; else return

Läs mer

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. lördag 28 maj 2011

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. lördag 28 maj 2011 1 of 7 Örebro universitet Akademin för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C för D1 m fl, även distanskursen

Läs mer

Omtentamen i CDT204 - Datorarkitektur

Omtentamen i CDT204 - Datorarkitektur Omtentamen i CDT204 - Datorarkitektur 2012-11-05 Skrivtid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Miniräknare och valfritt skriftligt (ej digitalt) material. Lärare: Stefan Bygde, kan nås på 070-619 52 83. Tentamen är

Läs mer

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Datormodell Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Intel 4004 från 1971 Maximum clock speed is 740 khz Separate program and data

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #21 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Teknologier och hierarkier Minnestyper Vi har hittills

Läs mer

7) Beskriv tre sätt att överföra parametrar mellan huvudprogram och subrutin.

7) Beskriv tre sätt att överföra parametrar mellan huvudprogram och subrutin. 1(5) Övningstentamen i Mikrodatorer och assemblerprogrammering, ELGA05 Hjälpmedel: Bifogad lista med memokoder för MC68xxx. Samtliga programmeringsuppgifter ska innehålla flödesschema med förklaringar

Läs mer