Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten"

Transkript

1 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

2 Innehåll Affärsplanen 3 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi Sammanfattning Dina förutsättningar 7 Ditt företag i siffror 8 Startbudget Resultatbudget Likviditetsbudget Nätverket 12 Bra kontakter för dig som startar företag Egna anteckningar Mer om att starta företag hittar du på företagarsajten verksamt.se. Använd e-tjänsten Skapa en affärsplan. Info 0019 Rev B. ISBN Produktion: Reportagebörsen/Duolongo. Tryck: DanagårdLitho. Tryckt i 3500 ex, mars Därefter tryck vid behov. 2

3 Affärsplanen Genom att ställa samman dina tankar och idéer till en affärsplan kan du lättare bedöma hur realistisk din verksamhet är. För att få ett bättre grepp om dina planer är det till stor hjälp att konkretisera vad du faktiskt vill göra i företaget. Genom att ställa samman dina tankar och idéer till en affärsplan kan du lättare bedöma hur realistisk din verksamhet är, vilka tillgångar du redan har, vilka kontakter, investeringar eller vilken ytterligare information du måste skaffa dig för att kunna gå vidare. Det är först när du har förklarat för dig själv vad du ska göra, som du på ett övertygande sätt kan presentera ditt företag för kunder, banker och andra som du vill ska få förtroende för din verksamhet. På sidorna kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få av olika myndigheter och organisationer när du startar eget företag. I huvudet När du vet vad du vill göra kan du identifiera dina kunder, och även vilka du konkurrerar med. Då är det enklare att tala om hur du ska nå dina kunder, sälja till dem och hur företaget ska organiseras, och du kan då också formulera detta i ord. Affärsplanen Produkten/Tjänsten Marknaden Konkurrenterna Strategier Din affärsidé När du vet hur du ska driva ditt företag kan du räkna ut hur mycket du tror att du kommer att sälja, och hur mycket saker och ting kostar, och vad du behöver köpa för att komma igång. Intäkter Kostnader Startbudget Detta är att planera företagsstarten! Strukturera din verksamhet Utifrån modellen ovan kan du nu strukturera din verksamhet. Använd frågorna på nästkommande sidor som utgångspunkt när du tänker igenom vad du vill göra i ditt företag. Det finns säkert fler frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till för just din verksamhet. Tänk igenom, skriv ner och sammanfatta slutligen på sidan 6. Använd gärna extra skrivblad som finns längst bak i broschyren men försök vara så kortfattad som möjligt. 3

4 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Produkten/tjänsten Vad ska du producera i ditt företag? Marknaden och kunderna Vem är din kund? Vem ska använda din produkt/tjänst? Ska du sälja endast en produkt/tjänst eller ska du ha ett bredare sortiment? Vilken är din målgrupp? Privatpersoner, företag eller återförsäljare? Vilken kvalitet ska du ha på dina produkter? Har du tillräcklig kännedom om produkten/tjänsten? Är det möjligt att sälja denna produkt/tjänst? Ska du rikta in dig mot män eller kvinnor, unga eller gamla? Vad karaktäriserar dina kunder? Finns det olika typer av kunder kundgrupper? Om du säljer till företag: vilken typ av företag är det och vilken bransch? Inom vilket geografiskt område ska/kan du vara verksam? Hur många möjliga kunder finns det, det vill säga hur stor är din totala marknad? Hur tror du att marknaden kommer att utvecklas? Hur många kommer faktiskt att köpa av just dig/ditt företag? Vilka är dina fem viktigaste kunder eller kundgrupper? Har du tillräcklig kunskap om dina kunder eller behöver du skaffa mer information? 4

5 Konkurrenterna Vilka är dina konkurrenter? Strategi När, var och hur ska du tillverka dina produkter/tjänster? Producerar dina konkurrenter likadana produkter som du? Finns det konkurrenter som producerar andra produkter, som ändå tillfredsställer samma behov hos kunden som din produkt/tjänst? Vilka är dina fördelar i förhållande till dina konkurrenter? På vilket sätt är dina konkurrenter bättre än du? Hur skiljer sig din verksamhet från konkurrenternas? Hur ska du sälja dina produkter/tjänster? Ska du nå kunden genom personlig försäljning, utskick, reklammaterial eller på annat sätt? Vilket pris ska du ta ut för dina produkter/tjänster? Jämför dina produkter och priser med konkurrenternas. Gör en bedömning av priset i förhållande till de kostnader du har. Vilka leverantörer ska du arbeta med? Vilket pris tar dina konkurrenter ut för sina produkter? Hur ska du hitta dina leverantörer? Hur är ditt pris i förhållande till dina konkurrenters? Hur ska du hitta dina kunder? Var är dina konkurrenter verksamma? Har deras lokalisering i förhållande till dig någon betydelse? Finns det utrymme för din verksamhet på marknaden? Vilka fördelar har ditt företag i förhållande till konkurrenterna? Vem ska sköta bokföringen? Vem ska sköta administrationen på företaget? Var ska du ha dina lokaler? Har du några speciella krav på dina lokaler? Räcker din tid till för att producera så mycket som kunderna efterfrågar och samtidigt marknadsföra ditt företag till nya kunder och sköta administrationen? Gör en tidsplan. Behöver du anställa någon? 5

6 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Sammanfattning Produkten Vad ska du producera och sälja? Marknaden Vem ska köpa dina produkter/tjänster? Konkurrenterna Vilka är dina starka sidor? Vilka är dina fördelar? Strategi Hur ska du organisera företaget och sälja din produkt/tjänst? Hur ska du nå dina kunder och behålla dem? Din affärsidé Formulera kort vad du ska göra, hur du ska göra det och hur din kundgrupp ser ut. Var tydlig och konkret. 6

7 Dina förutsättningar Vad kan du göra för att utnyttja dina starka sidor och hur kan du kompensera dina svagheter? Även om du är motiverad att starta företaget, kan det vara bra att titta på dina personliga förutsättningar att just nu starta och bygga upp en ny verksamhet. Tänk igenom vilka egenskaper du har. Vad kan du göra för att utnyttja dina starka sidor och hur kan du kompensera dina svagheter? Det är viktigt att du utgår från din situation i sin helhet. Hur ser din privatekonomi ut? Det kan bli knapert i början. En stark privatekonomi är en bra grund att stå på. Hur ställer sig din familj och nära omgivning till att du startar företag? Är de beredda på att ditt företag kan kräva mycket arbete och arbete på obekväma arbetstider? En checklista Har du branscherfarenhet? Har du personliga kontakter i branschen? Arbetar du gärna självständigt? Är du envis? Är du målmedveten? Är du beredd på mycket övertid? Har du en stark privatekonomi? Har du stöd från familj och nära omgivning? Tror du starkt på din affärsidé? Ligger det rätt i tiden att starta företag just nu? Ja Nej 7

8 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Ditt företag i siffror Genom att sammanställa din verksamhet i en resultatbudget, startbudget och likviditetsbudget, har du större möjligheter att bedöma lön sam heten i ditt företag. För att din affärsplan ska vara riktigt trovärdig måste den vara ekonomiskt hållbar. Verksamheten måste generera intäkter som täcker de kostnader som finns, och samtidigt ge en rimlig ersättning till dig själv. På följande sidor finns olika verktyg som du kan använda för att strukturera ditt företag i ekonomiska termer. Genom att sammanställa din verksamhet i en resultatbudget, startbudget och likviditetsbudget, har du större möjligheter att bedöma lönsamheten i ditt företag. Du får också konkreta siffror att presentera för personer och organisationer som du vill ska få intresse för ditt företag. När du har sammanställt din verksamhet i siffror kan du lättare svara på frågorna: Kommer det att finnas tillräckligt med startkapital? Kommer ditt företag att överleva på längre sikt? Resultatbudget Bland det svåraste som finns är att göra en uppskattning av hur mycket du kommer att sälja, med andra ord hur stora intäkterna kommer att bli. Börja med att göra en uppskattning över vilka intäkter du kan vänta dig och vilka kostnader du har, alltså en budget. Använd dig av den information du har samlat in tidigare om antalet möjliga kunder, konkurrenterna och så vidare. Hur många kunder kommer du att ha möjlighet att sälja till? Uppskatta tiden och möjligheten att producera. Uppskatta den totala marknaden och vad kunderna tycker om din produkt/tjänst. Hur många kunder måste du sälja till för att täcka dina kostnader? Hur mycket måste du sälja varje år/månad/dag för att täcka kostnaderna? Vilket pris måste du ta ut för varje produkt för att täcka kostnaderna och vilket pris är möjligt att ta ut jämfört med konkurrenternas pris och vad kunderna tycker? Vilka kostnader kommer du att ha under ditt första verksamhetsår? Hur stora är kostnaderna fördelade per produkt eller per kund? Tänk på att: resultatbudgeten beräknas exklusive moms. momsen påverkar inte resultatet i företaget. 8

9 Framförallt i startskedet är det bra att ha en noggrann kontroll över inbetalningar och utbetal ningar. Startbudget I starten behöver du ofta göra investeringar av engångskaraktär som är nödvändiga för att din verksamhet överhuvudtaget ska kunna starta. Startbudgeten är en budget som visar vilka utbetalningar du måste kunna betala med egna medel på mycket kort sikt. Vilka kostnader har du i starten? Vilka möjligheter har du att finansiera dessa? Notera att i startbudgeten ska du räkna med kostnader inklusive moms. Startbudgeten ska inkludera de fakturor som du kommer att behöva betala i starten av ditt företag. Det är hela fakturabeloppet du måste betala, det vill säga faktura inklusive moms. Likviditetsbudget Ser dina inbetalningar och utbetalningar likadana ut varje månad? För att slippa tråkiga överraskningar i form av räkningar som plötsligt ska betalas och för att vara förberedd: planera utbetalningarna per månad. Framförallt i startskedet är det bra att ha en noggrann kontroll över inbetalningar och utbetalningar. En likviditetsbudget visar hur likvid du är varje månad, det vill säga vilka utbetalningar som ditt företag kan betala med egna medel när dessa förfaller till betalning. På sidan 11 följer ett förslag på olika poster i en likviditetsbudget. Även likviditetsbudgeten ska beräknas inklusive moms. I likviditetsbudgeten är det de faktiska in- och utbetalningarna som du planerar för. 9

10 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Startbudget Startkostnader (inklusive moms) Likvida medel (för att täcka utbetalningar på kort sikt) Lokaler (ofta kräver hyresvärden förskottsbetalning) Utrustning (till exenpel maskiner, verktyg och inventarier) Försäljningskostnader (resor, utskick m.m.) Varulager Övriga kostnader summa Startkostnader Finansiering Egen insats Banklån eller checkkredit Annan finansiering summa Finansiering skillnad Startkostnader och Finansiering Kan du själv täcka dina startkostnader eller behöver du söka finansiering på annat sätt? Resultatbudget år 1 Intäkter (exklusive moms) fördelat per produkt/tjänst fördelat per månad fördelat per dag Kostnader (exklusive moms) Material och varor Kontors- & adm. kostnader Lokalkostnader inklusive hyra Lön till personal* Arbetsgivaravgifter för personal Försäkringar Försäljningskostnader Övriga kostnader Avskrivningar (värdeminskning) Räntor summa Kostnader fördelat per produkt/tjänst fördelat per månad fördelat per dag Bruttoöverskott (= Intäkter - Kostnader) Om aktiebolag eller ekonomisk förening F-skatt (Bolagsskatt på bruttoöverskott) Nettoöverskott Om enskild firma eller handelsbolag Schablonavdrag för egenavgifter Nettointäkt F-skatt (egenavgifter och kommunal skatt på nettointäkt) Nettoöverskott *Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening. 10

11 Likviditetsbudget Månad 1 Ingående kassa Inbetalningar (inklusive moms) Kunder Checkräkning (om utökad kredit) Lån (nya lån) Moms att få tillbaka (från Skatteverket) summa Inbetalningar Månad 2 Månad 3 osv. Utbetalningar (inklusive moms) Material och varor Kontors- och administrationskostnader Lokalkostnader inklusive hyra Lön till personal* Arbetsgivaravgifter för personal Försäkringar Försäljningskostnader Moms att betala (till Skatteverket) Räntor Amorteringar Övriga kostnader F-skatt (månadsbelopp) summa Utbetalningar Utgående kassa (Skillnad mellan inbetalningar och utbetalningar. Förs upp som ingående kassa nästa månad.) *Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening. 11

12 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Nätverket Kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp och inte mellan företag. Som företagare kommer du i kontakt med en rad olika personer och organisationer. Alla dessa tillhör ditt nätverk. Får du tillräcklig information och feedback från ditt nätverk? Eller känner du att du behöver öka dina kontaktytor för att kunna fungera bättre som företagare? Ett nätverk är till för att komplettera företagarens egen kunskap och vara en resurs när så behövs. Kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp och inte mellan företag. Ett nätverk utvecklas och ändras hela tiden. Hur underhåller och utvecklar du ditt nätverk för att det ska vara effektivt och för att du ska kunna utnyttja det när du behöver det? Offentliga organisationer Kunder Leverantörer Banken Ditt företag Familj/Vänner Företagsföreningar Ekonomiska rådgivare Hur ser din omgivning ut i dag? Konkretisera och fyll i på raderna ovan. Är det något du behöver ändra på? 12

13 Bra kontakter för dig som startar företag Ofta är det en hel del att tänka på när du ska starta företag. Men det finns hjälp att få. Här följer en lista över några av de myndigheter, organisationer och tjänster som du kan kontakta och använda för att få information, råd och synpunkter. Informationstjänster Verksamt.se är en företagarsajt där information från flera myndigheter om att starta, driva och utveckla företag finns samlad på ett ställe. Du hittar också e-tjänster för att registrera företag och skapa affärsplaner och verktyg som underlättar för dig. Startlinjen är en telefonservice för dig som tänker starta eller nyligen har startat ett företag. Till Startlinjen kan du ringa och få kostnadsfri information och vägledning. Startlinjen drivs av Tillväxtverket. Telefon: Rådgivning och nätverk ALMI Företagspartner finns i varje län och hjälper dig som har planer på att starta ett företag eller nyss har startat. ALMI fokuserar på dig som entreprenör och din utveckling som företagare. ALMIs roll är att med affärsutveckling och finansiering hjälpa dig att förverkliga din affärsidé. ALMI lotsar dig rätt så att du undviker de tidiga fallgroparna. Ett av ALMIs huvudmål är att fler livskraftiga företag startar. Tag därför kontakt med ALMI i ditt län. Coompanion består av 25 utvecklingscentrum som samarbetar nationellt men ägs och styrs lokalt. Coompanion finns i varje län och informerar, ger råd, coachar och utbildar personer som vill driva företag tillsammans. De driver även ett flertal projekt för start och utveckling av kooperativa företag. Ni som vill förverkliga idéer tillsammans kan få skräddarsydd och kostnadsfri rådgivning från idé till framgångsrikt företag. Enterprise Europe Network är ett nätverk som erbjuder företagare information om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Enterprise Europe Network kan också hjälpa dig med förmedling av affärskontakter inom EU. IFS Rådgivning vänder sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver ett företag. IFS erbjuder kostnadsfri rådgivning på olika språk och hjälper till med affärsplan, budget, företagsregistrering, låneansökan med mera. Telefon: Jobs and Society NyföretagarCentrum finns på ett 100-tal orter i landet. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp med att bedöma din affärsidé. Bakom NyföretagarCentrum står ett brett lokalt kontaktnät av personer och företag som kan bidra med expertråd inför företagsstarten. Telefon: Resurscentrum för kvinnor arbetar med breda arbetsfält på kvinnors villkor. Lokala och regionala Resurs centrum ska bland annat stimulera kvinnors företagsamhet och initiera lokala och regionala utvecklingsprojekt som främjar jämställdhet och hållbar ekonomisk tillväxt, till exempel inom utbildning, näterksbyggande och mentorskap. Resurscentrum för kvinnor finns i samtliga län och flera kommuner

14 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Myndigheter och andra bra kontakter Arbetsförmedlingen Kundtjänst kan du kontakta om du vill veta mer om vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. Du kan också vända dig direkt till din arbetsförmedling. Ett exempel är stöd till start av näringsverksamhet, starta eget-bidraget. Stödet får lämnas till den som är eller riskerar att bli arbetslös samt är arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Stöd kan också ges till personer som är bo satta inom ett stödområde även om de inte är arbetslösa. Telefon: E-post: När du startar ett företag ska du i de flesta fall börja med att registrera det hos Bolagsverket. Blanketter och informationsmaterial finns på Bolagsverkets webbplats. Du ska också kunna ta reda på om ett företag du söker existerar. Därför har Bolagsverket ett offentligt näringslivsregister som finns på Bolagsverkets webbplats. Telefon: E-post: Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Informationen i PRV:s register hjälper dig att analysera vad som händer i din bransch. PRV erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla sina områden. Skatteverket kontaktar du för att ansöka om F-skattsedel, momsregistrera verksamheten och anmäla företaget som arbetsgivare. Skatteverket svarar även på frågor om skatt, moms och deklaration. Du kan beställa hem information genom att ringa Skatteverkets servicetelefon. Informationsträffar för blivande och nya företagare anordnas regelbundet. Telefon: (Skatteupplysningen) (Servicetelefon) Tänker du importera varor från länder utanför EU? Kontakta i så fall Tullverket för att ta reda på vilka bestämmelser som gäller. För vissa varor måste du ha tillstånd att importera. Tullverket erbjuder kurser bland annat i import. Telefon: Övriga kontakter du har nytta av kan vara din bank eller någon annan ekonomisk rådgivare. Personer i din omgivning som har erfarenhet av företagande eller kunskap om den bransch du ska starta inom är andra värdefulla kontakter. Telefon:

15 Egna anteckningar 15

16 Tillväxtverket Tel Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen är ett bra hjälpmedel när du planerar din företagsstart. Här hittar du mallar för att göra budget och frågor som du bör ställa dig om din marknad och dina idéer. En affärsplan gör du främst för din egen skull. I vissa fall är även andra intresserade av din affärs plan, till exempel banken om du vill låna pengar. Våra broschyrer Starta företag Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Finansiering för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Du kan beställa broschyrerna på Info 0019 Rev B. ISBN PRODUKTION: reportagebörsen/duolongo. Tryck: DANAGÅRDLITHO. Tryckt i 3500 ex, mars Därefter tryck vid behov. Verksamt.se På den företagarsajten verksamt.se finns information om att starta, driva och utveckla företag. Du hittar också e-tjänster och verktyg som underlättar för dig.

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

den el. de faktorer som gör ditt företag bättre än konkurrenterna på marknaden; identifiera: beho

den el. de faktorer som gör ditt företag bättre än konkurrenterna på marknaden; identifiera: beho dé subst. = 1 grundbegrepp; ledande tanke; föreställning; infall; filos. urbild; 2 (plötsli ppkommande) tanke en första överblick el. utgångspunkt affärsidé subst. den e e faktorer som gör

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Formulera din affärsidé så att den är enkel att förstå! Ta hjälp av vår mall för affärsplan som beskriver vad, hur och varför du ska starta företag.

Formulera din affärsidé så att den är enkel att förstå! Ta hjälp av vår mall för affärsplan som beskriver vad, hur och varför du ska starta företag. Affärsplan Formulera din affärsidé så att den är enkel att förstå! Ta hjälp av vår mall för affärsplan som beskriver vad, hur och varför du ska starta företag. Tidpunkt Ha koll på hur förutsättningarna

Läs mer

Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag?

Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Läs mer på: Samlad service från myndigheter Tryck: E-print. Utgiven i januari 2018. Produktion: Nimbus Communication. Fotograf: Anna Sigvardsson. Arbetsförmedlingen rekv. nr 503 507, Bolagsverket nr 15a,

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Starta företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag?

Starta företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? 2019 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Samlad service från myndigheter Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta Jag har bestämt mig för att starta företag.

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Sammanfattning. Svar. Fråga

Sammanfattning. Svar. Fråga Starta Eget Info 1. NyföretagarCentrum vad gör vi? 2. Enskild firma eller AB? 3. Hur registrerar jag? 4. Vad är preliminärskatt? 5. Vad är moms? 6. Bokföring (redovisningsmetod) 7. Försäljning & lönsamhet

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Hej! Kul att du vill starta företag! Vännäs kommun erbjuder råd och hjälp som hjälper dig på traven. Här finns en enkel checklista som du kan följa.

Hej! Kul att du vill starta företag! Vännäs kommun erbjuder råd och hjälp som hjälper dig på traven. Här finns en enkel checklista som du kan följa. Hej! Kul att du vill starta företag! Vännäs kommun erbjuder råd och hjälp som hjälper dig på traven. Här finns en enkel checklista som du kan följa. Affärsplan Formulera din affärsidé så att den är enkel

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Starta. företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta. Driva Jag driver företag. Hur gör jag det på bästa sätt?

Starta. företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta. Driva Jag driver företag. Hur gör jag det på bästa sätt? 2017 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag driver

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Starta. företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta. Driva Jag driver företag. Hur gör jag det på bästa sätt?

Starta. företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta. Driva Jag driver företag. Hur gör jag det på bästa sätt? 2016 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag driver

Läs mer

Hej! Kul att du vill starta företag! Vindelns kommun erbjuder råd och stöd som hjälper dig på traven. Här finns en enkel checklista som du kan följa.

Hej! Kul att du vill starta företag! Vindelns kommun erbjuder råd och stöd som hjälper dig på traven. Här finns en enkel checklista som du kan följa. Hej! Kul att du vill starta företag! Vindelns kommun erbjuder råd och stöd som hjälper dig på traven. Här finns en enkel checklista som du kan följa. Affärsplan Formulera din affärsidé så att den är enkel

Läs mer

Checklista för att starta eget företag

Checklista för att starta eget företag Bra hjälp på vägen till eget företagande! Checklista för att starta eget företag Checklistan är ett enkelt och smart verktyg för ett lyckat företagande. Med en tydlig översikt får du snabbt klart för dig

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Affärsplan. Produkten. Affärsidén. Marknaden. Kunder. Konkurrenter

Affärsplan. Produkten. Affärsidén. Marknaden. Kunder. Konkurrenter Affärsplan En affärsplan är en strategisk plan för hur ett företag ska förverkliga sin affärsidé. Detta är ett bra verktyg för att planera framåt. Den hjälper dig också att tänka långsiktigt när du stöter

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2018 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:..

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:.. Affärsplan Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Fyll i det du kan, vi hjälper dig med det övriga. Finns handlingar som har direkt

Läs mer

DRIV VIDARE GUIDE FÖR DIG SOM VILL TA VIDARE DIN FÖRETAGSAMHET EFTER UF-ÅRET.

DRIV VIDARE GUIDE FÖR DIG SOM VILL TA VIDARE DIN FÖRETAGSAMHET EFTER UF-ÅRET. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. DRIV VIDARE GUIDE 2018. FÖR DIG SOM VILL TA VIDARE DIN FÖRETAGSAMHET EFTER UF-ÅRET. UF-året är över... En del av er som avslutar ert UF-företag

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Funderar du på att starta företag? Välkommen till Starta företagsinformation

Funderar du på att starta företag? Välkommen till Starta företagsinformation Funderar du på att starta företag? Välkommen till Starta företagsinformation Praktisk information Mål för dagen Du ska få ytterligare förståelse för vad det kan innebära att driva företag och få en uppfattning

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Kontroll på ekonomin. Att ha en överblick över företagets ekonomi En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan och ett

Kontroll på ekonomin. Att ha en överblick över företagets ekonomi En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan och ett Ekonomi Ekonomi 45-6o min Kontroll på ekonomin. Att ha en överblick över företagets ekonomi En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan och ett viktigt verktyg i arbetet att

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 14 April 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 14 April 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 14 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: E-tjänstprogrammet Stockholms Handelskammare: Nätverkskväll den 3/5 Så blir

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Starta. företag. i Sverige

Starta. företag. i Sverige Starta företag i Sverige Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek. Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Försäljning (500*200) kr (350*200)

Försäljning (500*200) kr (350*200) budget för Café 2 800 000 kr Varuinköp Lokalkostnader Personalkostnad Diverse kostnader 1 300 000 kr 280 000 kr 600 000 kr 250 000 kr 2 430 000 kr 370 000 kr Budget för byggföretag 25 600 000 kr Varukostnad

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Vart skall jag vända mig?

Vart skall jag vända mig? Vart skall jag vända mig? Guide för dig som är företagare 14-01-29 1 Innehåll Sid Aktivitetsstöd, bidrag till start av företag... 2 Anslutningsavgifter för VA... 2 Arbetsgivaravgifter... 2 Avfall... 2

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum

Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Plats för 40 adepter i vårt mentorprogram med start den 11/11 Mässan Eget Företag den 19-21/10

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Goodwill A FÖRETAGSEKONOMI. 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier. 2 Planering. 3 Kommentarer till kapitlen. 4 OH-underlag.

Goodwill A FÖRETAGSEKONOMI. 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier. 2 Planering. 3 Kommentarer till kapitlen. 4 OH-underlag. Goodwill A 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier 2 Planering FÖRETAGSEKONOMI 3 Kommentarer till kapitlen 4 OH-underlag 5 Lösningar 6 Övergripande blockuppgifter 7 Provfrågor till kapitlen 8 Prov

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Vill Du utveckla en vara eller tjänst? Nu finns pengar att söka! Esbri: Föreläsning den 17/2

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer