g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009"

Transkript

1 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

2 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p e 5 f ä r g e r 10 t y p s n i tt 11 a n n o n s e r 12 t r y c k s a k e r 17 externa målgrupper 18 interna målgrupper 19 digitala media 20 b rev p a p p e r 24 v i s i t ko r t 27 k u v e r t 29 korrespondenskort / block 31 s k y l t a r 32 r e k l a m 33 enköping - sveriges närmaste stad 34 m ä s s o r 37 b i l a g o r logotypens beståndsdelar 39

3 en organisation - ett ansikte. För att stärka vår profil utåt är det viktigt med ett tydligt och enhetligt ansikte. Syftet med vår grafiska profil är att göra Enköpings kommuns identitet stark och tydlig både internt och i våra kontakter utåt. Målet är att tydligt visa mottagaren att det är Enköpings kommun som är avsändare. om profilen Profilen innehåller regler för hur annonser, trycksaker och digitala presentationer ska utformas samt exempel på tillämpningar av densamma. Enköpings kommuns grafiska profil är ett fastställt dokument och ska användas i arbetet med att grafiskt stärka samhörigheten mellan kommunens olika verksamheter. Den grundläggande grafiska profilen är fastslagen av Kommunstyrelsen Då utvecklingen har gått snabbt framåt sedan profilen tillkom har viss anpassning och komplettering av profilprogrammet skett sedan dess. informationsenheten - ett stöd När det gäller frågetecken som kan uppstå vid tillämpning av profilen - kontakta Informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. 3

4 kort historik I Enköpings medeltida sigill finns de fyra franska liljorna som återfinns i Enköpings vapen. Det äldsta kända stadssigillet är från Liljorna finns även i ett senare sigill från mitten av 1500-talet. De franska liljorna symboliserar Jungfru Maria. Enköpings rika kyrkohistoria berättar vidare att Vårfrukyrkan från 1100-talet vigts åt Jungfru Maria. enköpings kommunvapen Kommunens vapen har fyra franska liljor i guldgult, parvis ställda mot varandra på vapensköldens blå botten. Murgrönan är guldgul och har fem hängtorn. För att anpassa vapnet till dagens teknik har det omarbetats något och stiliserats för att ge hög kvalitet i slutprodukten. Alla förändringar i vapnet har godkänts och registrerats hos Riksheraldikern i Stockholm. Tillstånd för andra än kommunens verksamheter att använda vapnet kan endast ges av Kommunstyrelsen. I alla sammanhang där vapnet används ska original användas. Original finns hos Informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. Det äldsta kända stadssigillet från 1327 Enköpings stads andra sigill från 1550-talet r ä d d n i n g s t j ä n s te n Räddningstjänsten intar en särställning, vilket tillåter undantag från det grafiska profilprogrammet när det gäller kläder och fordon. Starka säkerhetsskäl betonar betydelsen av ett klart och tydligt budskap som visar räddningstjänstens internationella symbol med gamla anor. Rådgör med Informationsenheten angående tillämpningen. 4

5 logotype & variationer 5

6 vår logotype Logotypen är uppbyggd av två olika element: 1. Kommunvapen 2. Namn i särskilt utförande CMYK CMYK CMYK 100% svart a nv ä n d n i n g s o m r å d e: Logotypen ska alltid finnas med, i sitt grundutförande eller variation (se de fastställda variationerna av logotypen på nästa sida). 6

7 variation av logotype Logotypen fungerar även i s/v. CMYK 100% svart 7

8 variation av logotype kombination med förvaltnings- eller nämndnamn Vapnet tillsammans med logotypen. I den gula bården placeras namn på förvaltning eller nämnd, centrerat i typsnitt Gils Sans MT, se exempel här bredvid. Denna variant av logotypen finns både i färg respektive svartvitt. 8

9 färger & typsnitt 9

10 våra färger PANTONE 375 C 656 C 420 C CMYK CMYK CMYK 15% svart 100 % Svart C 110 C 297 C 100 % Magenta C CMYK 100 % Svart CMYK CMYK CMYK 100 % Magenta 10

11 abc ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö våra typsnitt Vi använder två typsnitt, dvs teckenssnitt/ bokstavsstilar: Helvetica Lt Std för text i tryckt material. Arial för text i digitalt material (samt särskild framtagna layoutmallar för externa målgrupper, avsedda endast för Reprotryck). Vid produktion av trycksaker för internt material, inom organisationen, används Times New Roman. Mer om interna trycksaker i avsnittet Trycksaker. abc ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

12 a n n o n s e r 12

13 Det är viktigt att våra annonser har en enhetlig utformning. Vi får större uppmärksamhet, vi förstärker kommunens identitet och vi får maximal utdelning på annonskostnaderna. Grundregeln vid annonsering är att logotypen alltid ska vara med och placeras längst upp till vänster. Platsannonser, kommunfullmäktigeannonser, kungörelser och övriga meddelanden har en egen fastställd form, enligt bild till höger. Observera att Enköpings kommun alltid ska ha stående format - se exempel här till höger. profil- och kampanjannonser Här ges en friare utformning, helt beroende på innehåll, layout, målgrupp, publicering etc. Även i dessa annonser ska logotypen finnas med i kombination med en klar avsändaradress. Placeringen av logotypen avgörs från fall till fall. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Ibh er irit, vel dolobor sumsan ulput nonsecte feu feugiam zzriuscincil exer suscilismodo dolor ing er irilaor ad. Exempel annons i formatet 80x110 mm. 13

14 p l a t s a n n o n s e r Vi söker i typsnittet Helvetica Lt Std, Bold i kapitäler, och Rubriken Yrkestitel i Helvetica LT Std, Bold, båda 100 % svart. Inledande annonstext i kapitäler, 70 % svart. Brödtext i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman och underrubriker i kapitäler, Helvetica Lt Std, Bold. Båda 100 % svart. Annonsen avslutas med basen, där vi marknadsför vår huvudkanal för information, enkoping.se. Här i exemplen, med grå respektive svart bas. Ramen 0,75 punkter bred. Annonsmall finns på Informationsenheten Tjänstetitel pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Exempel annons i formatet 80x110 mm. 14

15 annonser / meddelanden Övriga annonser har samma form och ram som platsannonserna. Exemplen nedan visade med färglogotype. Logotypen placeras högst upp till vänster. Eventuella bilder i annonsen kan placeras längst ned till vänster. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Ibh er irit, vel dolobor sumsan ulput nonsecte feu feugiam zzriuscincil exer suscilismodo dolor ing er irilaor ad. Lpsuscin cillut laoreet num nullaor tionulla alisl pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do Exempel annons i formatet 80x110 mm. Enradig rubrik. Exempel annons i formatet 80x110 mm. Tvåradig rubrik. Exempel annons i formatet 80x110 mm. Enradig rubrik och bildobjekt i annons. 15

16 annonser / samannonsering Annonser där vi samarbetar med andra aktörer har samma form och ram som övriga annonser, men placering av logotyper skiljer sig, då flera aktörer ska synas i annonsen: Logotypen placeras högst upp till vänster. Samarbetspartners logotyper placeras längst ner i annonsen - se exempel 1. Ett annat alternativ kan vara att samarbetspartners skrivs ut i text, se exempel 2. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Plats för logotype Plats för logotype Plats för logotype Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Ibh Evenemanget är ett samarbete mellan Enköpings kommun och samarbetspartner NN, NN och NN. Exempel 1. Annons i formatet 80x110 mm. Exempel 2. Annons i formatet 80x110 mm. 16

17 t r yck s a ke r 17

18 trycksaker - externa När det gäller formgivning av broschyrer, foldrar, affischer etc. ska de särskilt framtagna layoutmallarna för externa trycksaker användas: Foldrar och broschyrer i format A4, A5 Affischer, format A4, A3 Enkla och dubbla kort, format A5, A6 Informationsblad, format A4 - se exempel här till höger. I de fall där särskilda insatser behövs för att ta fram en specifik trycksak som inte omfattas av mallarna - kontakta informationsenheten. Ed ditsi sum eum euacillum. Laore feuipsusto Ed ditsi sum eum euacillum. Mallar för informatörer InDesignmallar finns hos informatör på respektive förvaltning där informatör finns, hos Repro samt på informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. Mallar för användare i Office Word För enklare trycksaker avsedda för Reprotryck, ska de särskilt framtagna layoutmallarna i Word användas. Dokumentets namn Enköpings kommun Information om event. Tid: DD Månad, ÅÅ. Kl: Plats: Peraessim Ed ditsi sum Plats för övrig info: eum In vel eros etummol euacillum. orting erit volore commy nisis eugait augait vercilit digna alis er adignim dolum ip ent vullaortio ea feui tem in veliquis ecte blan er sis aliquam zzrit la commod tatin eui ea aliquat prat ullaor si. Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Typsnitt I externa trycksaker används typsnittet Helvetica Lt Std i all text. Textstorlekar regleras av förinställda teckenformat i respektive mall. ÅÅÅÅ Tabellrubrik Källa ÅÅÅÅ Tabellrubrik Tabellrubrik ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Källa Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ed ditsi sum eum euacillum. 18

19 trycksaker - interna När vi kommunicerar inom organisationen skiljer sig utseendet på interna trycksaker från de externa. Sed ercil dolorpe. När det gäller formgivning av broschyrer, foldrar, affischer etc. ska de särskilt framtagna layoutmallarna för interna trycksaker användas: Foldrar och broschyrer i format A4, A5 Affischer, format A4, A3 Informationsblad, format A4 - se exempel här till höger. I de fall där särskilda insatser behövs för att ta fram en specifik trycksak som inte omfattas av mallarna - kontakta informationsenheten. Dokumentets namn Förvaltningsnamn Mallar för informatörer InDesignmallar finns hos informatör på respektive förvaltning där informatör finns, hos Repro samt på informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. Mallar för användare i Office Word För enklare trycksaker avsedda för Reprotryck, ska de särskilt framtagna layoutmallarna i Word användas. Typsnitt I interna trycksaker används typsnittet Times New Roman i all text. Textstorlekar regleras av förinställda teckenformat i respektive mall. Tid: DD Månad, ÅÅ. Kl: Ed dit vullamc onsent Plats: nostrud Peraessim Ed dit vullamc mincipis onsent nis nostrud dolor Ed dit vullamc mincipis onsent nis nostrud dolor mincipis nis dolor Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis Plats dit vel doloreetum för övrig iuscili info: sissecte In vel dolortinim eros etummol orting erit volore commy nisis eugait augait vercilit digna alis er adignim dolum ip ent vullaortio ea feui tem velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion in veliquis ecte blan er sis aliquam zzrit la commod tatin eui ea aliquat prat Ore volore min heniametum veliquat auguer si ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. ullaor si. Cumsan etuer sum irit ea feugiam vent ullamcor sustrud. Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel Ugait doloreetum nibh et auguer iuscili sissecte at iriuscilis dolortinim endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam velenim inis ating venit euipis atincin nos utpat, augue consequamet, dolobortion commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion Ore volore min heniametum veliquat auguer si ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. ex eriure feum del diamconulpm quis uis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ugait nibh et auguer iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion Ore volore min heniametum ex eriure veliquat feum del auguer diamconulpm si quis ÅÅÅÅ uis nonullaor Tabellrubrik si exerostrud dolenibh Ore eu facilluptat. volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam ÅÅÅÅ inis ating euipis nos augue dolobortion doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Ore volore min heniametum veliquat auguer si ex eriure feum del diamconulpm ÅÅÅÅ quis uis Tabellrubrik nonullaor si exerostrud dolenibh ÅÅÅÅ eu facilluptat. consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel augue. ÅÅÅÅ doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, ÅÅÅÅ Tabellrubrik ÅÅÅÅ Ore volore min heniametum ÅÅÅÅ consequamet, veliquat commy auguer nulpute si tumsandiam inis ating euipis nos Ugait nibh et auguer at iriuscilis ÅÅÅÅ augue. endit 00 lan 000 exero dolore velis dit vel Ore volore min heniametum veliquat auguer si ÅÅÅÅ doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel consequamet, commy nulpute Källa Ore tumsandiam volore min inis heniametum ating euipis nos doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, veliquat auguer si augue. consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel augue dolobortion ex eriure. doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Källa ÅÅÅÅ Tabellrubrik Tabellrubrik Ore volore min heniametum consequamet, veliquat commy auguer nulpute si tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Ugait nibh et auguer at iriuscilis augue endit dolobortion lan exero ex dolore eriure. velis dit vel Ore volore min heniametum veliquat auguer si ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ Källa doloreetum Tabellrubrik iuscili Tabellrubrik sissecte dolortinim ÅÅÅÅ 00,00 velenim venit 00,00 atincin utpat, Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ consequamet, 00,00 commy 00,00 nulpute Ore tumsandiam volore min inis heniametum ating euipis nos consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 veliquat auguer si ÅÅÅÅ augue 00,00 dolobortion 00,00ex eriure. ÅÅÅÅ 00,00 00,00 doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel ÅÅÅÅ Tabellrubrik Tabellrubrik ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 consequamet, commy nulpute tumsandiam. ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ consequamet, 00,00 commy 00,00 nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ Ore 00,00 volore min 00,00heniametum doloreetum veliquat iuscili auguer sissecte si dolortinim velenim venit atincin utpat, ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ Ugait 00,00 nibh et auguer 00,00 at iriuscilis Källa consequamet, endit lan exero commy dolore nulpute velis tumsandiam. dit vel ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ consequamet, 00,00 commy 00,00 nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Faciduis niatue duis mod magnis ÅÅÅÅ 00,00 00,00 doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Källa consequamet, commy nulpute tumsandiam. ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Faciduis niatue duis mod magnis Källa Faciduis niatue duis mod magnis 19

20 digitala media 20

21 digitala presentationer office powerpoint Exempel på våra digitala presentationer. Åtkomst till mallarna via Office PowerPoint. När det gäller formgivning av bildspel i Office PowerPoint ska de särskilt framtagna layoutmallarna användas, se exempel här till höger. Typsnitt I alla digitala presentationer används typsnittet Arial i all text. Textstorlekar regleras av förinställda teckenformat i respektive mall. 21

22 vår webbplats enkoping.se Webbplatsen är uppdelad i tre kolumner; vänstermeny för huvudnavigation, innehållsdel samt högermeny för ytterligare navigationsval. Eventuella undantag gäller för startsidan. Webbplatsens sidor har ett fast huvud som bildmässigt ska ge ett professionellt intryck av Enköpings kommun som organisation. Färgerna i huvudet hålls samspelta för att inte konkurrera med webbsidornas innehåll. Enköpings kommuns logotyp placeras på avsändarplats, till höger på webbplatsens sidfot. 22

23 brev / korrespondens 23

24 b rev p a p p e r s ta n d a rd Logotypen sätts 21 mm från vänsterkant och 10 mm från överkant. Enhet, namn, telefon etc sätts i vänstermarginal 5 mm under logotypen, i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 100 % svart. Sidfot med övriga uppgifter, sätts i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Ciduisim ilismod. 24

25 b rev p a p p e r f ö r p ro j e k t / e n h e t m e d e g e t m ä r k e Kommunens logotype placeras längst upp till vänster, 21 mm från vänsterkant och 10 mm från överkant. Enhet, namn, telefon etc sätts i vänstermarginal 5 mm under logotypen, i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 100 % svart. Sidfot med övriga uppgifter, sätts i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Projektets / enhetens märke placeras längst till vänster i sidfoten. Märket trycks i svart och ska ha god kvalitet. Ciduisim ilismod. 25

26 b rev p a p p e r n e u t ra l t Ett neutralt brevpapper tryckt i färg på papper av god kvalitet. Brevpapperet kan användas av alla förvaltningar vid till exempel inbjudan, intyg, program och andra speciella tillfällen. Logotypen sätts centrerat 10 mm från överkant. Centrerad sidfot i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Inbjudan 26

27 v i s i t ko r t Visitkort, färg. Format 90x55 mm. Papper Color Copy Mondi, vitt 250 g. Logotypen placeras i övre vänstermarginal. Personnamn centrerat i versaler, Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Titeln centrerat under personnamn i Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Övrig text i Helvetica Lt Std, Roman, vänsterjusterad i linje med logotype, en punkt mindre än titeln, 100 % svart. PER per PERSONSSON personsson Planingenjör 27

28 brevpapper & visitkort endast bolagen Enköpings majoritetsägda kommunala bolag ska tydligt informera om sin koncerntillhörighet. På affärstryck, annonser och övrigt skriftligt informationsmaterial ska kommunvapnet alltid finnas med och kompletteras med texten Ingår i koncernen Enköpings kommun. På brevpapper och visitkort placeras vapnet och textraden, som sätts i mindre grad, italic, längst ner till vänster enligt här visade exempel. Grafisk utformning och typografi följer i övrigt de regler och riktlinjer som beslutats av varje enskilt bolag. Vapnet på visitkort är 77 % av A4-format och på brevpapper och på brevpapper 100 % av A4-format. 28

29 k u ve r t C4-kuvert för en förvaltning har märket placerat längst upp till vänster, 15 mm från vänsterkant och 12 mm från överkant, storlek 132 % av A4-format. Märket på C5-kuvert placeras i samma läge som på C4, storlek 104 % av A4-format. Märkenas placering följer reglerna för postens avläsning och sortering. Vid speciella kampanjer kan kuvertet ha en annan färg och layout, men angivna grundregler ska alltid följas. 29

30 ko r re s p o n d e n s ko r t f ä r g Det dubbelvikta kortet, format A6, liggande, har kommunens logotype tryckt på första sidan centrerat i storlek 117 % av A4-formatet. Mittuppslaget har plats för egen text. Kortet kan användas vid uppvaktning, som tackkort och för annan korrespondens. Det enkla kortet, format A6, stående, är ett neutralt kort som kan användas som litet följebrev och vid annan extern korrespondens. Logotypen sätts centrerat 10 mm från överkant. Märke och adressuppgifter har centrerad placering i sidfoten, i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. 30

31 ko r re s p o n d e n s ko r t s va r t v i tt Blocken kan ha olika format. Här ger vi exempel på två format, 99x210 mm samt A6-format. Kommunens logotype placeras centrerat. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Namn under linjen sätts i versaler, Helvetica Lt Std, 70 % svart. Adressuppgifter i Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Eventuellt projekt- / enhetsmärke placeras längst ned till vänster i sidfoten, före namn och adressuppgifter. 31

32 s k y l t a r Utformningen av skyltar följer grundregeln - att logotypen ska placeras väl synligt. De majoritetsägda kommunala bolagen ska tydligt ange sin koncerntillhörighet. I här visade exempel placeras logotypen på avsändarplats, alternativt kan kommunvapnet placeras här istället. Adress Adressgatan 1, tfn Vi breddar gång- och cykelvägen till Kungsgatan Adress Adressgatan 1, tfn Besökstid Måndag-fredag kl Telefontid Måndag-fredag kl Besökstid Måndag-fredag kl Telefontid Måndag-fredag kl

33 re k l a m arbetskläder, fordon m m Den grafiska profilen ska tillämpas även när det gäller reklam, presenter, arbetskläder, fordon och andra imageskapande produkter. Här måste formgivaren ta hänsyn till produktens material, färg, användningsområde, livslängd, den yta som får disponeras för tryck med mera. Det är frågor som får aktualiseras inför varje produktion. Kläder ska förses med logotypen och får även förses med logotypvariationen med förvaltningsnamn. När det gäller fordon ska logotypen finnas på de två främre dörrarna, eventuellt logotypvariationen med förvaltningsnamn, som i bildexemplet nedan. Annan långsiktig information får sättas på annan plats. Vid speciella imageskapande kampanjer kan det vara lämpligare att framhäva begreppet Enköping - Sveriges Närmaste Stad, men även i dessa fall ska logotypen finnas med. 33

34 enköping - sveriges närmaste stad 34

35 cirkelmärke och textmärke enköping - sveriges närmaste stad Vid imageskapande annonsering och marknadsföring kan märket Enköping - Sveriges Närmaste Stad bidra till en större genomslagskraft än logotypen och här tillåts alltså undantag från profilprogrammets huvudprinciper. Logotypen ska dock finnas med, men placeras efter fritt val. Märket Enköping Sveriges Närmaste Stad finns i två olika utföranden och finns i färg respektive svartvitt; 1. cirkelmärke (se exempel här bredvid) 2. textmärke (se exempel på följande sidor) 35

36 tex t m ä r ke Textmärket Enköping - Sveriges Närmaste Stad, här nedan i visat exempel satt i profilfärgen grå resp. svartvitt. 36

37 m ä s s o r Montern ska tydligt visa att det är Enköpings kommuns monter. Logotyp och ev cirkel-/ textmärke ska placeras väl synligt på monterns väggar i anpassad storlek. k l ä d s e l Gul skjorta eller top upptill samt marinblått nedtill är det som gäller. Vår logotyp ska vara tryckt på ryggen. Cirkelmärket alternativt textmärket Enköping - Sveriges Närmaste Stad ska vara tryckt på bröstet. Alla tryck ska vara i Blå PMS

38 b i l a g o r 38

39 logotypens beståndsdelar Namn Symbol Färg ENKÖPINGS KOMMUN, i typsnitt Tiepolo Black Enköpings kommunvapen Vapensköld blå PMS 300, svart kontur Franska liljan i gul PMS 123, svart kontur Murkrona i gul PMS 123, svart kontur Svart text 39

40

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

REVIDERAD 2018 GRAFISK PROFIL

REVIDERAD 2018 GRAFISK PROFIL REVIDERAD 2018 GRAFISK PROFIL H Ö G S BY KO M M U N VAD ÄR EN GRAFISK PROFIL? En grafisk profil är hur ett företag eller organisation vill se ut. En grafisk manual samlar den grafiska profilen i en slags

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual 08-762 75 85 info@pvforetagen.se www.pvforetagen.se Grafisk manual Manual Den här manualen är främst framtagen för alla som är anställda eller arbetar som leverantör till Plåt & Ventföretagen. Målet är

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Logotype För färgtryck. Används alltid mot vit/ljus bakgrund. Minsta storlek i diameter: 2 cm Logotype med gul ring För färgtryck. Används mot mörk bakgrund.

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual reviderad

Grafisk manual reviderad EFFEKTIV KOMMUNIKATION. En väl genomtänkt, enhetlig och konsekvent tillämpad grafisk profil skapar igenkänning och tydlighet. En förutsättning för korrekt och konsekvent tillämpning av den grafiska profilen

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER. för Statskontoret. Version

GRAFISKA RIKTLINJER. för Statskontoret. Version GRAFISKA RIKTLINJER för Statskontoret Version 5. 2018-01-09 Innehåll Logotype svensk och engelsk Färgpalett Typografi Rapportomslag Annonsering Visitkort Logotype svensk och engelsk Logotypen förekommer

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0 grafisk manual v1.0 Innehåll: Inledning Varumärket... 3 Logotyp Grundregler & utföranden... 4 Tillämpning... 5 Luft & storlek... 6 Färgpalett Primära färger & komplementfärger... 7 Färgpalett... 8 Typsnitt

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

grafisk profil Westerlundska gymnasiets visuella identitet

grafisk profil Westerlundska gymnasiets visuella identitet grafisk profil Westerlundska gymnasiets visuella identitet Om den grafiska profilen. För att stärka Westerlundska Gymnasiets visuella identitet är det viktigt med ett tydligt och enhetligt ansikte. Syftet

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Inledning. Innehåll. Inledning

Inledning. Innehåll. Inledning GRAFISK MANUAL 2019 Inledning 2 Inledning Det här är en uppdaterad manual som ska tydliggöra Moderaternas grafiska profil och göra det enkelt att göra rätt. Att den grafiska profilen följs på nationell,

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Grafisk profil. Storfors kommun

Grafisk profil. Storfors kommun Grafisk profil Storfors kommun 1. Storfors kommuns grafiska profil Den grafiska profilen är utarbetad utifrån kommunens visionsarbete och är till för att stärka kommunens varumärke. Genom en konsekvent

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

Grafisk profil. manual

Grafisk profil. manual Datum 60 manual Version 0 Grafisk profil manual 0.0 innehåll Manualen ska vara en hjälp i arbetet med att tydliggöra Castras varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikationen kring Castra

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil Grafisk profil Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer