ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2012"

Transkript

1 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Avfallshantering Avfallstransporter KST 164/2011 Avfallstransporter KST 164/2011 Anhållan av Österbottens avfallsnämnd; utredning om transportsystemet KST 164/2011 Jätehuolto Niemelä Oy; krav på konkurrensutsättning KST 121/2012 Rättelseyrkande Jätehuolto Niemelä Oy KST 121/2012 Avtal Dagvårdens avtal med Biskops Kvarn KST 88/2012 Bidrag Jakobstads Sjöräddare rf:s anhållan om bidrag KST 46/2012 Nuckökommitténs anhållan om bidrag för vänortsverksamhet KST 59/2012 Småbönders Spelmanslags anhållan om representationsbidrag KST 65/2012 Musikcafé After Eight rf:s anhållan om verksamhetsbidrag KST 56/2012 Norra svenska Österbottens krigsveteraner rf:s julfest KST 124/2012 Anhållan av Centria Fur Studio för utbildning inom päls KST 106/2012 Bildningsväsendet Nytt tillstånd för medborgarinstitut KST 64/2012 Bokslut 2011 Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar KST 157/2010 Mellanrapport KST 31/2012 Godkänna och underteckna KST 41/2012 Bekräftelsebrev till revisorn KST 41/2012 Bolagsstämmor Val av kommunens representanter KST 163/2011 Direktiv för kommunens representanter KST 162/2011 Bolagsstämmor KST 55/2012 Borgen Kronoby Energiandelslag ansökan om kommunal borgen KST 27/2012 Återlämnande av motsäkerhet till Kronoby Energiandelslag KST 43/2012 Budget 2011 Bokföringsrapport KST 176/2010 Budget 2012 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan KST 12/2012 Anslag för firande av veterandagen KST 21/2012 Tekniska nämndens anhållan om budgetändring, Söderby skola TEKN 17/2012 Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för inventarier BILD 35/2012 Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för dagvården i Kronobyområdet BILD 38/2012 Bokföringsrapport KST 94/2012 Bokföringsrapport KST 108/2012 Tekniska nämndens budgetanvändning KST 94/2012

2 Sak eller ärende Register 2 Datum Dnr Bokföringsrapport KST 125/2012 Anhållan om budgetändring för social- och hälsovården i Kronoby KST 119/2012 Bokföringsrapport KST 137/2012 Bokföringsrapport KST 137/2012 Bugdet 2013 Budgetförslag för kostnader utanför värdkommunavtalet inom social- och hälsovården KST 114/2012 Förslag till budget för flyktingmottagningen KST 113/2012 Stipendium åt studerande KST 138/2012 Budget 2013 och ekonomiplan Godkänna ramar KST 71/2012 Budgetdirektiv KST 90/2012 Tidtabell för behandlingen KST 105/2012 Förslag till kommunstyrelsens uppgiftsområde KST 71/2012 Första behandlingen KST 132/2012 Andra behandlingen KST 132/2012 Godkänna budget och ekonomiplan KST 132/2012 Dagvård Dagvård och förskola i Kronobyområdet BILD 11/2012 Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för dagvården i Kronobyområdet BILD 38/2012 Dagvårdens avtal med Biskops Kvarn KST 88/2012 Köp av markområde bredvid Slottebo daghem KST 109/2012 Bildningsnämndens anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronoby området BILD 80/2012 Bildningsnämndens anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronoby området, bordlagt ärende BILD 80/2012 Elverket Elverksdirektörens lönesättning KST 122/2012 Energirådgivning KETEK Ab/Karlebynejdens Energibyrås förslag till energirådgivning för konsumenter KST 143/2012 Enkät Behandling av fråga gällande enkät KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning KST 19/2012 Elisabeth Hagströms initiativ om enkät KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning KST 19/2012 Behandling av fråga gällande enkät KST 19/2012 Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om enkät KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning, rättelseyrkande KST 19/2012 Bernt Storbacka m.fl. motion om åtgärder mot verkställande av enkäten gällande kommunens inriktning KST 42/2012 Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport KST 19/2012

3 Sak eller ärende Register 3 Datum Dnr Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport; bordlagt ärende KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning; rättelseyrkande över kommunstyrelsens beslut KST 19/2012 Svaren på enkäten KST 19/2012 Genomgång av svaren på enkäten KST 19/2012 Utskick av enkätresultat KST 19/2012 EU-projekt Anhållan om medfinansiering i lokala utvecklingsprogram för EU:s programperiod åren KST 115/2012 Fastigheter Köp av markområde i Nedervetil centrum KST 60/2012 Val av entreprenörer för Terjärv bibliotek KST 76/2012 Val av entreprenörer för ventilation och automatik vid Terjärv bibliotek KST 76/2012 Sandbacka vårdcenter helhetsplanering KST 92/2011 Köp av markområde bredvid Slottebo daghem KST 109/2012 Flyktingmottagande Förslag till budget för flyktingmottagningen KST 113/2012 Integrering av flyktingar KST 123/2012 Mottagande av kvotflyktingar KST 129/2012 Integrering av flyktingar KST 123/2012 Fonder Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond KST 11/2012 Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond KST 11/2012 Frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Kommunstyrelsens frågestund Förvaltning Verkställigheten av beslutet gällande gemensam landsbygdsförvaltning KST 46/2011 Ändringar i föredragningslistan KST 18/2012 Behandling av fråga gällande enkät KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning KST 19/2012

4 Sak eller ärende Register 4 Datum Dnr Verkställigheten av beslutet gällande gemensam landsbygdsförvaltning KST 46/2011 Enkät gällande kommunens inriktning KST 19/2012 Behandling av fråga gällande enkät KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning, rättelseyrkande KST 19/2012 Bolagsstämmor KST 55/2012 Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport KST 19/2012 Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport; bordlagt ärende KST 19/2012 Justitieministeriets anhållan om utlåtande; sammanslagning av rättshjälpsbyråerna i Karleby och Vasa KST 87/2012 Enkät gällande kommunens inriktning; rättelseyrkande över kommunstyrelsens beslut KST 19/2012 Svaren på enkäten KST 19/2012 Genomgång av svaren på enkäten KST 19/2012 Utskick av enkätresultat KST 19/2012 Utbildning av fullmäktige KST 151/2012 Företagarpris Utse mottagare av företagarpris KST 135/2012 Godkänna föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Paragraf på föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan Handlingsmodeller Godkänna Strategi för missbruks och mentalvårdsarbetet i kommunerna i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun KST 15/2012 Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rusmedelseller drogproblem KST 74/2012

5 Sak eller ärende Register 5 Datum Dnr Hederstecken Inlämna framställning KST 34/2012 Hälso- och socialvård MÖCS:s begäran om utlåtande över kvällssjukhus KST 37/2012 Initiativ Elisabeth Hagströms initiativ om köp av mark i Nedervetil KST 9/2012 Genomgång av initiativ väckta i styrelsen KST 3/2012 Köp av juristtjänster KST 128/2009 Konstaterande av rimlig tid inom förvaltningen KST 26/2011 Elisabeth Hagströms initiativ om enkät KST 19/2012 Marina Furubackas initiativ om redogörelse över projekt KST 20/2012 Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om köp av mark i Nedervetil KST 32/2012 Elisabeth Hagströms initiativ om mobiltelefonsystem KST 33/2012 Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om enkät KST 19/2012 Genomgång, Marina Furubackas initiativ om redogörelse över projekt KST 20/2012 Peter Albäcks initiativ gällande skolskjutsgränserna KST 44/2012 Peter Albäcks initiativ om språkservicen inom värdkommunavtalet KST 45/2012 Elisabeth Hagströms initiativ om byggande med kommunal borgen KST 52/2012 Köp av juristtjänster KST 128/2009 Elisabeth Hagströms initiativ om mobiltelefonsystem KST 33/2012 Svar på Peter Albäcks initiativ gällande skolskjutsgränserna KST 44/2012 Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om lekpark-park i Nedervetil KST 84/2011 Elisabeth Hagströms initiativ om byggande med kommunal borgen KST 52/2012 Peter Albäcks initiativ om språkservicen inom värdkommunavtalet KST 45/2012 Elisabeth Hagströms initiativ om köp av mark i Nedervetil KST 9/2012 Elisabeth Hagströms initiativ om generalplan KST 99/2012 Peter Albäcks initiativ gällande bildningsväsendet KST 100/2012 Tapani Myllymäkis initiativ om verkställigheten av kommunstyrelsens beslut KST 111/2012 Tapani Myllymäkis initiativ om verkställighet av kommunstyrelsens beslut KST 111/2012 Tapani Myllymäkis initiativ om verkställighet av kommunstyrelsens beslut KST 111/2012 Svar på initiativ av Hagström och Albäck KST 99/2012 Elisabeth Hagströms initiativ; sökfunktion för protokoll KST 133/2012 Susanne Hongells initiativ om utvärdering av öppna styrelsemöten KST 134/2012 Svar på Elisabeth Hagströms initiativ; sökfunktion för protokoll KST 133/2012 Svar på Susanne Hongells initiativ om utvärdering av öppna möten KST 134/2012

6 Sak eller ärende Register 6 Datum Dnr Kollektivtrafik Regionbiljettens pris KST 72/2012 Kommittéer Utse medlem till planeringskommittéen för byggande av enhet för boende och dagverksamhet KST 103/2012 Kommunalvalet 2012 Tillsätta valnämnder för kommunalvalet KST 97/2012 Tillsätta valbestyrelsen för kommunalvalet KST 98/2012 Röstningslokaler vid kommunalvalet KST 83/2012 Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet KST 82/2012 Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens sammanträdesdagar KST 4/2012 Utvärdering av kommundirektörsavtalet KST 35/2012 Utvärdering av kommundirektörsavtalet, bordlagt ärende KST 35/2012 Följande möten KST 4/2011 Utvärdering av kommundirektörsavtalet KST 35/2012 Köks- och städfunktionerna Frågan om tillsättande av expertgrupp KST 122/2009 Rapport av expertgrupp för utvärdering av ISS:s verksamhet KST 122/2009 Köks- och städfunktionerna fr.o.m KST 70/2012 Landsbygdsförvaltning Verkställigheten av beslutet gällande gemensam landsbygdsförvaltning KST 46/2011 Verkställigheten av beslutet gällande gemensam landsbygdsförvaltning KST 46/2011 Överföring av personal till värdkommunen Pedersöre KST 141/2012 Lån Upptagande av budgetlån KST 67/2012 Löner Elverksdirektörens lönesättning KST 122/2012 Markområden Anhållan om köp av tomtmark vid Påras, Renfelt/Lahti KST 14/2012 Anhållan om köp av mark, lägenheten Nytorp RNr 23:7, Terjärv KST 40/2012

7 Sak eller ärende Register 7 Datum Dnr Köp av markområde i Nedervetil centrum KST 60/2012 Köp av markområde bredvid Slottebo daghem KST 109/2012 Anhållan om köp av mark, lägenheten Harimetall RNr 77: KST 144/2012 Prövning om användandet av förköpsrätten, Lyttsbacka KST 147/2012 Miljöfrågor Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s anläggande av avloppstryckledning under Perho å KST 22/2012 Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Björkens Svingård Ab KST 25/2012 Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Granbacka Kennet m.fl. utvidgning av mjölkproduktion KST 50/2012 Motioner Elisabeth Hagström m.fl. motion Kronobys roll som brobyggare i Karleby-Jakobstadsregionen KST 121/2010 Inger Backman m.fl. motion om marknadsföring av bostadstomter KST 146/2011 Inger Backman m.fl. motion om begränsning av försäljning och användning av energidrycker KST 148/2011 Inger Backman m.fl. motion om skolornas användning som ungdomsutrymme KST 147/2011 Bernt Storbacka m.fl. motion om åtgärder mot verkställande av enkäten gällande kommunens inriktning KST 42/2012 Bernt Storbacka m.fl. motion om åtgärder mot verkställande av enkäten gällande kommunens inriktning KST 42/2012 Bernt Storbacka m.fl. motion om åtgärder mot verkställande av enkäten gällande kommunens inriktning KST 42/2012 Bernt Storbacka m.fl. motion om åtgärder mot verkställande av enkäten gällande kommunens inriktning KST 42/2012 Bernt Storbacka m.fl. motion om åtgärder mot verkställande av enkäten gällande kommunens inriktning; mellanrapport till fullmäktige KST 42/2012 Liane Byggmästar m.fl. motion; beslutsgången gällande verkställande av enkät KST 116/2012 Peter Albäck m.fl. motion; tillsättande av arbetsgrupp för kommunreformen och medlemskap i förbunden KST 139/2012 Motioner och initiativ Utredning över motioner och initiativ väckta 2011 samt tidigare obesvarade motioner KST 2/2012 Nämnder Greger Englunds anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag KST 1/2012 Uppbådsnämnd för KST 13/2011 Tillsätta valnämnder för kommunalvalet KST 97/2012 Tillsätta valbestyrelsen för kommunalvalet KST 98/2012 Österbottens tingsrätts anhållan om utlåtande om antalet nämndemän KST 120/2012

8 Sak eller ärende Register 8 Datum Dnr Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Nämnders protokoll Näringsliv Concordia KST 92/2012 Concordia KST 92/2012 Concordia, information KST 92/2012 Planer Godkänna ändring samt utvidgning av detaljplan vid Lyttsbacka, Terjärv KST 5/2012 Godkänna ny detaljplan över Fiskarholmen KST 75/2010 Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över sjöområdena vid Terjärv, Bredbacka KST 6/2012 Godkänna Strategi för missbruks och mentalvårdsarbetet i kommunerna i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun KST 15/2012 Anhållan om planändring vid Nedervetil centrum; Gustafsson KST 26/2012 Ändring av våningstal i kvarter 5, Nedervetil detaljplan KST 28/2012 Finansministeriets begäran om utlåtande över utredningen En livskraftig kommun- och servicestruktur KST 48/2012 Ändring och utvidgning av detaljplanen vid Lyttsbacka, Terjärv. Ikraftträdande KST 88/2011 Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över sjöområdena vid Nedervetil, Emmes Storträsket och Laiskaniemi KST 112/2011 Vasa Förvaltningsdomstols begäran om utlåtande över Olav Fagernäs besvär gällande detaljplanen vid Lyttsbacka, Terjärv KST 5/2012 Anhållan om flyttning av byggrätt på strandgeneralplanen för Larsmosjön, Gustaf Döragrip KST 53/2012 Tapani Myllymäkis skrivelse angående finansministeriets begäran om utlåtande över utredningen En livskraftig kommunoch servicestruktur KST 48/2012 Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rusmedelseller drogproblem KST 74/2012

9 Sak eller ärende Register 9 Datum Dnr Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun, årsrapport och åtgärdsförslag KST 75/2012 WL Trecon Öb:s anhållan om planeändring för Jannesgränd KST 89/2012 Godkänna detaljplaneändring för kvarter 147, 148 och del av kvarter 154, Kronoby centrum KST 89/2012 Godkänna ändring av strandgeneralplanen över sjöområdena vid Terjärv, flyttning av byggrätt, Nabba KST 138/2011 Godkänna ändring av strandgeneralplan, flyttning av byggrätt, Hästöklubben, Larsmosjön KST 53/2012 Henrik och Helena Boströms ansökan om uppgörande av detaljplan på lägenheten Ståhl KST 145/2012 Projekt Deltagande i projektet TerPS2 för främjande av invånarnas hälsa och välbefinnande genom ledarskap och uppföljning inom Mellersta Österbotten och Kronoby KST 10/2012 Deltagande i projektet TerPS2 för främjande av invånarnas hälsa och välbefinnande genom ledarskap och uppföljning inom Mellersta Österbotten och Kronoby, bordlagt ärende KST 10/2012 Anhållan om kommunal finansiering; StartUp, Protek och Balans KST 13/2012 Integrering av flyktingar KST 123/2012 Integrering av flyktingar KST 123/2012 Wasa Teaters anhållan om specialstöd; Fighting Star KST 128/2012 Räddningsväsendet Utlåtande över ändringar i servicenivån KST 73/2012 Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun, årsrapport och åtgärdsförslag KST 75/2012 Karleby stads anhållan om utlåtande; budgetförslag 2013 och ekonomiplan för räddningsnämnden TEKN 54/2012 Samkommuner Utse kontaktperson till Mellersta Österbottens välfärdsprojekt KST 38/2012 Medlemmar i ledningsgrupp inom Österbottens förbund för trafikmärken KST 68/2012 Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital akutsjukvård KST 95/2012 Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomiplan KST 69/2012 Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital akutsjukvård KST 95/2012 Österbottens förbund; ändring av grundavtal KST 118/2012 Prehospitala akutsjukvården KST 150/2012 Semester Principer för semestrar på kanslierna KST 36/2012 Fastställa kommundirektörens semester KST 62/2012 Fastställa kommundirektörens semester KST 62/2012

10 Sak eller ärende Register 10 Datum Dnr Skatteförvaltning Begäran om utlåtande; plan för skatteförvaltningens kontor och öppettider KST 24/2012 Skatter Fastställa inkomstskattegräns för år KST 130/2012 Fastställa fastighetsskatteprocenter för år KST 131/2012 Social- och hälsovård Städservice för veteraner KST 36/2011 Svenska sektionens begäran om utlåtande över avtal med Föreningen pensionärshemmet i Terjärv r.f./backebo KST 63/2012 Social och hälsovårdsministeriets anhållan om utlåtande; lag om stöd för den åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre KST 77/2012 Utlåtande om boende- och dagverksamhet för handikappade KST 85/2012 Budgetförslag för kostnader utanför värdkommunavtalet inom social- och hälsovården KST 114/2012 Anhållan om budgetändring för social- och hälsovården i Kronoby KST 119/2012 Stadgor och instruktioner Justeringar i arvodesstadgan KST 104/2012 Ändringar i förvaltningsstadgan KST 127/2012 Stipendier Elin Skutnabbas rättelseyrkande angående hemortsstipendium KST 29/2012 Tjänster och befattningar Rektor Stefan Storvalls ansökan om tjänstledighet KST 84/2012 Förordnande som personalsekreterare KST 107/2012 Bildningsnämndens anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronoby området BILD 80/2012 Bildningsnämndens anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronoby området, bordlagt ärende BILD 80/2012 Överföring av personal till värdkommunen Pedersöre KST 141/2012 Elverksdirektör vid Affärsverket Kronoby Elverk KST 67/2010 Tomter Anhållan om köp av industritomt, Kronoby Energiandelslag KST 23/2012 Fastställande av tomtpriser för Fiskarholmen och Södra Lyttsbacka KST 49/2012 Anhållan om sammanslagning av tomter i kv 158, Terjärv Centrum; Jansson KST 57/2012 Sami Grannabba och Pia Ravalds anhållan om sammanslagning av tomter KST 74/2012 Ole och Ylva Gustafssons anhållan om ändring i tomindelningen, Nedervetil detaljplan KST 110/2012 Anhållan om sammanslagning av tomter vid Tallåsen; Bäck och Libäck TEKN 63/2012

11 Sak eller ärende Register 11 Datum Dnr Undantagslov Ansökan av Sammanslutning Kjell Gripenberg m.fl KST 93/2012 Understöd Norra Svenska Österbottens krigsveteranförening r.f KST 38/2011 Fördelning av understöd KST 30/2012 Fördelning av anslag 2012 för reparations- och energiunderstöd KST 81/2012 Pensionärshemsföreningen i Nedervetil r.f.:s anhållan om utlåtande för byggande av hyreshus för grupper med särskilda behov KST 128/2011 Uppvaktningar De Stupades Dag KST 58/2012 Självständighetsdagen KST 136/2012 Utlåtande Karleby stads anhållan om utlåtande om byabebyggelsens etappgeneralplan KST 4/2012 Etapplandskapsplan 2 gällande förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten KST 16/2012 Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s anläggande av avloppstryckledning under Perho å KST 22/2012 MÖCS:s begäran om utlåtande över Kvällssjukhus KST 37/2012 Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Björkens Svingård Ab KST 25/2012 Finansministeriets begäran om utlåtande över utredningen En livskraftig kommun- och servicestruktur KST 48/2012 Vasa Förvaltningsdomstols begäran om utlåtande över Olav Fagernäs besvär gällande detaljplanen vid Lyttsbacka, Terjärv KST 5/2012 Begäran om utlåtande; plan för skatteförvaltningens kontor och öppettider KST 24/2012 NTM-centralens förslag till arbets- och näringsministeriet gällande plan för nätet av arbets- och näringstjänster KST 52/2012 Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Granbacka Kennet m.fl. utvidgning av mjölkproduktion KST 50/2012 Räddningsväsendet; utlåtande över ändringar i servicenivån KST 73/2012 Svenska sektionens begäran om utlåtande över avtal med Föreningen pensionärshemmet i Terjärv r.f./backebo KST 63/2012 Utlåtande on Närings-, trafik- och miljöcentralens Plan för väghållningen TEKN 34/2012 Social och hälsovårdsministeriets anhållan om utlåtande; lag om stöd för den åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre KST 77/2012 Utlåtande om boende- och dagverksamhet för handikappade KST 85/2012 Karleby stads anhållan om utlåtande för marktäkt invid kommungränsen, Kokkolan Autoilijat Oy KST 96/2012 Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital akutsjukvård KST 95/2012 Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomiplan KST 69/2012

12 Sak eller ärende Register 12 Datum Dnr Justitieministeriets anhållan om utlåtande; sammanslagning av rättshjälpsbyråerna i Karleby och Vasa KST 87/2012 Karleby stads anhållan om utlåtande; budgetförslag 2013 och ekonomiplan för räddningsnämnden TEKN 54/2012 Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital akutsjukvård KST 95/2012 NTM-centralens anhållan om utlåtande; taxitillståndskvoter KST 112/2012 Pensionärshemsföreningen i Nedervetil r.f.:s anhållan om utlåtande för byggande av hyreshus för grupper med särskilda behov KST 128/2011 Val Röstningslokaler vid kommunalvalet KST 83/2012 Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet KST 82/2012 Vägar Inköp av vägområde till Fiskarholmen KST 39/2012 Byggande av lättrafikled Skullbackavägen Granöbyvägen TEKN 33/2012 Utlåtande on Närings-, trafik- och miljöcentralens Plan för väghållningen TEKN 34/2012

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Uppdaterat: 6.8.2015 Arbetsgrupp Arbetsgrupp för skolnätsutredningen 9.3.2015 79 BILD 1/2015 Avfallshantering Österbottens avfallsnämnd anhållan om utlåtande; förslag

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2016

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2016 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Aktier och andelar Inlösning av aktier i bostadsaktiebolag 22.8.2016 161 KST 64/2015 Beslut om fusionsplan för Fastighets Ab Kronoby Bostäder 31.10.2016 214 KST 64/2015

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Uppdaterat: 9.11.2015 Arbetsgrupp Arbetsgrupp för skolnätsutredningen 9.3.2015 79 BILD 1/2015 Avfallshantering Österbottens avfallsnämnd anhållan om utlåtande; förslag

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2013

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2013 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Uppdaterat: 11.12.2013 Aktier och andelar Fastighets Ab Heimsjölidens anhållan om aktiekapitalförhöjning 19.8.2013 204 KST 148/2013 Fastighets Ab Heimsjölidens anhållan

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Arbetsgrupp Arbetsgrupp för skolnätsutredningen 9.3.2015 79 BILD 1/2015 Avfallshantering Österbottens avfallsnämnd anhållan om utlåtande; förslag till ändring av insamlingssystemet

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2014

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2014 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Avtal Samarbetsavtal om mottagande av flyktingar i Jakobstadsregionen 27.1.2014 27 KST 180/2013 Kommundirektörsavtal 7.4.2014 108 KST 58/2014 Kommundirektörsavtal

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2018

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2018 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Aktier och andelar Inlösning av aktier i Fastighets Ab Heimsjöliden 29.10.2018 235 KST 178/2018 Tecknande av aktier i TyöplusKunta Oy 26.11.2018 254 KST 184/2018 Avtal

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2017

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2017 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Aktier och andelar Tecknande av aktier i bolag för ekonomi- och personalförvaltning 19.6.2017 27 KST 128/2017 Avgifter Avgifter för undantagslov i enlighet med markanvändnings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 20/2015. Organ. Sammanträdesdatum Sida 20/1 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 20/2015. Organ. Sammanträdesdatum Sida 20/1 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20/2015 20/1 Sammanträdestid Måndagen den 21 december 2015, kl. 18.00-19.10 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 3/2012 Sida 3/61. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 3/2012 Sida 3/61. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2012 3/61 Sammanträdestid Måndagen den 27 februari 2012, kl. 18.00 22.10 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2012 14/348 Sammanträdestid Måndagen den 17 september 2012, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 12.5.2016 4//45 Sammanträdestid Onsdagen den 18.5.2016, kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 33. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 34. PROTOKOLLJUSTERING 35. OFFERTER

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 18/2012 Sida 18/439. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 18/2012 Sida 18/439. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18/2012 18/439 Sammanträdestid Måndagen den 3 december 2012, kl. 18.00 21.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat

KALLELSESIDA. Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 8.11.2018 15/344 Sammanträdestid Måndagen den 12 november 2018 kl. 15.45 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 240. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 241. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 5/2012 Sida 5/109. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 5/2012 Sida 5/109. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2012 5/109 Sammanträdestid Måndagen den 26 mars 2012, kl. 18.00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström, Elisabeth

Läs mer

58. FÖRVALTNING Social- och hälsovårdsministeriets anhållan om utlåtande; förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

58. FÖRVALTNING Social- och hälsovårdsministeriets anhållan om utlåtande; förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lähettäjä: STM Kirjaamo Vastaanottaja: Rantalainen Jenni (STM) Aihe: VL: STM068:00/2015 Rättelse av social- och hälsovårdsutlåtande Päivämäärä: 15. marraskuuta 2016 9:46:12 Lähettäjä: Inger Bjon [mailto:inger.bjon@kronoby.fi]

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 15 oktober 2014. Kronoby, den 21 oktober 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 15 oktober 2014. Kronoby, den 21 oktober 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17/2014 17/330 Sammanträdestid Måndag, kl. 18.00-20.33 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Sandström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 12/2012. Organ. Sammanträdesdatum Sida 12/289 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 12/2012. Organ. Sammanträdesdatum Sida 12/289 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12/2012 12/289 Sammanträdestid Måndagen den 13 augusti 2012, kl. 18.00 21.20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2013 Sida 8/180. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2013 Sida 8/180. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/2013 8/180 Sammanträdestid Måndagen den 22 april 2013, kl. 18.00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 december Kronoby, den 20 december 2016

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 december Kronoby, den 20 december 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16/2016 16/367 Sammanträdestid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18:00-20:05 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2012 7/93 Sammanträdestid Torsdagen den 15 november 2012, kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger

Läs mer

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 november Kronoby, den 15 november 2018

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 november Kronoby, den 15 november 2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15/2018 15/344 Sammanträdestid Måndagen den 12 november 2018 kl. 15:46-15:51 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Myllymäki, Tapani Lindgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan - kl. 19:50 Stenbäck, Mats Brännkärr, Malin Bjon, Inger Kjellman, Pamela. Kronoby, den 14 september 2016

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan - kl. 19:50 Stenbäck, Mats Brännkärr, Malin Bjon, Inger Kjellman, Pamela. Kronoby, den 14 september 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2016 11/248 Sammanträdestid Måndagen den 12 september 2016 kl.18:00-21:25 Sammanträdesplats UPM, Jakobstad Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2012 Sida 11/260. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Småbönders skola

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2012 Sida 11/260. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Småbönders skola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2012 11/260 Sammanträdestid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 18.00 21.00 Sammanträdesplats Småbönders skola Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 4/2012 Sida 4/87. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 4/2012 Sida 4/87. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2012 4/87 Sammanträdestid Måndagen den 12 mars 2012, kl. 18.00 19.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström, Elisabeth

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Djupsjöbacka, Michael 177-184 Bjon, Inger. Kronoby, den 16 september 2015

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Djupsjöbacka, Michael 177-184 Bjon, Inger. Kronoby, den 16 september 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12/2015 12/242 Sammanträdestid Måndag, kl. 18.00-20.38 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat

KALLELSESIDA. Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 4.10.2018 8/101 Sammanträdestid Måndag 8 oktober 2018, kl. 15:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Mötet inleds med diskussion om mat- och städupphandlingen. Konsult Pirjo

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Djupsjöbacka, Michael Holmbäck, Johanna Gaino, Anne-Marie Toresen, Rita

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Djupsjöbacka, Michael Holmbäck, Johanna Gaino, Anne-Marie Toresen, Rita SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2015 7/147 Sammanträdestid Måndagen den 4 maj 2015, kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

Botnia hotel & restaurant

Botnia hotel & restaurant SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20/2013 20/425 Sammanträdestid Måndagen den 16 december 2013, kl. 18.00 20.25 Sammanträdesplats Botnia hotel & restaurant Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran 297 - Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 10 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran 297 - Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 10 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22/2014 22/415 Sammanträdestid Måndag 8 december 2014, kl. 18.00-20.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 15/2012 Sida 15/365. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 15/2012 Sida 15/365. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15/2012 15/365 Sammanträdestid Måndagen den 15 oktober 2012 kl. 18.00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 12.10.2016 13/283 Sammanträdestid Måndag 17 oktober 2016, kl. 18:00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 190. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 191. PROTOKOLLJUSTERING 192.

Läs mer

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16/2012 16/389 Sammanträdestid Måndagen den 5 november 2012, kl. 16.00 21.20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 5/2013 Sida 5/120. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 5/2013 Sida 5/120. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2013 5/120 Sammanträdestid Måndagen den 4 mars 2013, kl. 18.00 19.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 9/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 9/171 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 9/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 9/171 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9/2014 9/171 Sammanträdestid Måndag, kl. 18.00-21.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka, Mikaela

Läs mer

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin Ahlström, Carina Jakobsson, Leif Nygård, Gustav

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin Ahlström, Carina Jakobsson, Leif Nygård, Gustav SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/2012 8/173 Sammanträdestid Måndagen den 7 maj 2012, kl. 18.00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström, Elisabeth

Läs mer

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/2012 8/112 Sammanträdestid Torsdagen den 13 december 2012, kl. 16.00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter, fr. kl. 16.15 under 70 Albäck-Tokou,

Läs mer

Måndagen den 15 maj 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 15 maj 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden PROTOKOLL 15.05.2017 13 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 maj 2017, kl. 9.00 11.10. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat Oy Rani Plast Ab, Ranivägen 185 i Terjärv (Bjölas) Före mötet företagsbesök på Rani Plast från kl. 17.

KALLELSESIDA. Utfärdat Oy Rani Plast Ab, Ranivägen 185 i Terjärv (Bjölas) Före mötet företagsbesök på Rani Plast från kl. 17. KALLELSESIDA Utfärdat 22.8.2018 11/238 Sammanträdestid Måndag den 27 augusti 2018 kl. 18.00 Sammanträdesplats Oy Rani Plast Ab, Ranivägen 185 i Terjärv (Bjölas) Före mötet företagsbesök på Rani Plast från

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 17 september 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 17 september 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15/2014 15/290 Sammanträdestid Måndag, kl. 18.00-19.50 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Sandström,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum TEKNISKA OCH MILJÖ- NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2017 4/41 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 18.00-19.32 Sammanträdesplats Kommungården i Kronoby Beslutande: Ersättare: Åminne, Malin Ljungberg, Anders

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Stolpe-Fagernäs, Carola Torrkulla, Tage, t.o.m. kl. 20.

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Stolpe-Fagernäs, Carola Torrkulla, Tage, t.o.m. kl. 20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18/2013 18/390 Sammanträdestid Måndagen den 18 november 2013, kl. 16.00 20.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 17/2013 Sida 17/374. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 17/2013 Sida 17/374. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17/2013 17/374 Sammanträdestid Måndagen den 4 november 2013, kl. 16.00 20.50 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 19/2012 Sida 19/463. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 19/2012 Sida 19/463. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19/2012 19/463 Sammanträdestid Måndagen den 17 december 2012, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.5.2014

Sammanträdesdatum 22.5.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2014 3/38 Sammanträdestid Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 19-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat Restaurang Marina s, Södra Terjärvvägen 10 i Terjärv

KALLELSESIDA. Utfärdat Restaurang Marina s, Södra Terjärvvägen 10 i Terjärv KALLELSESIDA Utfärdat 12.12.2018 17/377 Sammanträdestid Måndag den 17 december kl. 18.00 Sammanträdesplats Restaurang Marina s, Södra Terjärvvägen 10 i Terjärv Ärendets nummer Ärende 262. LAGLIGHET OCH

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19/2015 19/377 Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 18:00-19.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Kommungården, nämndrummet. Harju, Kari Sandvik, John-Erik kl Byggmästar, Liane Lindgren, Hans-Erik Stenfors, Maarit

Kommungården, nämndrummet. Harju, Kari Sandvik, John-Erik kl Byggmästar, Liane Lindgren, Hans-Erik Stenfors, Maarit - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2017 2/14 Sammanträdestid Måndagen den 13 november 2017, kl. 16:31 17:47 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Harju, Kari Sandvik, John-Erik kl.

Läs mer

KRONOBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10/2012. Maggies Restaurant, Emet. x Gunlis Österlund, kanslist PARAGRAFER:

KRONOBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10/2012. Maggies Restaurant, Emet. x Gunlis Österlund, kanslist PARAGRAFER: SAMMANTRÄDES 10/2012 Organ Sammanträdesdatum Sida 11.12.2012 187 Sammanträdestid Tisdagen den 11 december 2012 kl.18.30-21.15 Sammanträdesplats Maggies Restaurant, Emet Beslutande x Ahlbäck Ulrika x Cainberg

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat

KALLELSESIDA. Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 3.10.2018 13/294 Sammanträdestid Måndag den 8 oktober 2018, kl. 18.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 203. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 204. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat Kommungården, styrelserummet

KALLELSESIDA. Utfärdat Kommungården, styrelserummet SEKTION KALLELSESIDA Utfärdat 17.1.2018 1/1 Sammanträdestid Måndagen den 22 januari 2018 kl. 16.30 Sammanträdesplats Kommungården, styrelserummet Ärendets nummer Ärende 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2.

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2014 7/88 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 20:46 Sammanträdesplats Maggiés grillcafé Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Åminne,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 20 augusti 2014. Kronoby, den 26 augusti 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 20 augusti 2014. Kronoby, den 26 augusti 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2014 14/275 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Sandström, Hans

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommunkansli i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A NKN 65 Kallelse och beslutsförhet NKN 66 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare

Kerstin Myrskog, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2012 1/1 Sammanträdestid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 18.00 19.10 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommungården, styrelserummet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommungården, styrelserummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2013 3/25 Sammanträdestid Torsdagen den 12 september 2013, kl. 10.00 11.52 Sammanträdesplats Kommungården, styrelserummet Beslutande: Ersättare: Krokfors, Sune Granvik, Nils-Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil

Sammanträdesdatum Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2015 4/45 Sammanträdestid Torsdagen den 26 november 2015, kl. 18:30 19.00 Sammanträdesplats Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Lerbacka,

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat. xx.xx Restaurang Marina s Södra Terjärvvägen

KALLELSESIDA Utfärdat. xx.xx Restaurang Marina s Södra Terjärvvägen Sammanträdestid xxdagen 32, kl. 18:45 KALLELSESIDA Utfärdat xx.xx.2016 1/8 Sammanträdesplats Restaurang Marina s Södra Terjärvvägen Ärendets nummer Ärende 32. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 33. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 2/2014 Sida 2/24. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 2/2014 Sida 2/24. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2014 2/24 Sammanträdestid Måndag, kl. 18.00-20.20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka, Mikaela Filppula,

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat Kaffe och saltbit serveras i pausen

KALLELSESIDA. Utfärdat Kaffe och saltbit serveras i pausen KALLELSESIDA Utfärdat 7.11.2018 5/73 Sammanträdestid Måndag den 12 november 2018, kl. 16.00 Kaffe och saltbit serveras i pausen Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 40. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 11.6.2014

Sammanträdesdatum 11.6.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11.6.2014 Nr 6/2014 6/74 Sammanträdestid Onsdagen den 11.6.2014, kl. 19.00-19.57 Sammanträdesplats Café 13 i Nedervetil Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2012 3/21 Sammanträdestid Onsdagen den 16 maj 2012, kl. 10.00 12.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Fröjdö, Torolf Sjelvgren, Fingal Björkfors, Elisabeth

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Rahkonen Pirjo

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Rahkonen Pirjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2014 10/190 Sammanträdestid Måndag 25.5.2014, kl. 18-22.25 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka, Mikaela Filppula,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2018 4/1 Sammanträdestid Torsdag 13.9.2018, kl.11:10 11:40 Sammanträdesplats Hotel Botnia Beslutande: Björkqvist, Fredrik Broända, Jenny Karlström, Fredrik Vidjeskog, Vilma Lindgren,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/2013 6/119 Sammanträdestid Torsdagen den 3 oktober 2013, kl. 19.00 21.25 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1.2.2018 Nr 1/2018 1/1 Sammanträdestid Torsdagen den 1 februari 2018, kl. 18:05 19:00 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Ahlskog, Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 12/2013 Sida 12/268. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 12/2013 Sida 12/268. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12/2013 12/268 Sammanträdestid Måndagen den 19 augusti 2013, kl. 18.00 20.55 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2017 3/64 Sammanträdestid Måndagen den 13 november 2017, kl. 20.35-22.10 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Björklund, Eva-Lott Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

1/10 Bilaga 1/49 av Ahlskog Mats Förtroende- eller tjänsteuppdrag viceordförande i svenskspråkiga skolsektionen Kommunens utsedda företräda

1/10 Bilaga 1/49 av Ahlskog Mats Förtroende- eller tjänsteuppdrag viceordförande i svenskspråkiga skolsektionen Kommunens utsedda företräda 1/10 Bilaga 1/49 av 21.11.2018 Ahlskog Mats viceordförande i svenskspråkiga skolsektionen Ahlström Carina Föredragande i bildnings- och fritidsnämnden Bjon Inger Föredragande i centralvalnämnden Sju broars

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 11.1.2017 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18.1.2017, kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården i Kronoby Ärendets nummer Ärende 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 14/2015. Organ. Sammanträdesdatum Sida 14/271 KOMMUNSTYRELSEN. Restaurang Marinas

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 14/2015. Organ. Sammanträdesdatum Sida 14/271 KOMMUNSTYRELSEN. Restaurang Marinas SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2015 14/271 Sammanträdestid Måndag den 12 oktober 2015, kl. 18:00-20.04 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan

Läs mer

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs 27.02.2017 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 februari 2017, kl. 9.00 10.55. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Henriksson, Anna-Maja

Läs mer

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 29 augusti Kronoby, den 30 augusti 2018

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 29 augusti Kronoby, den 30 augusti 2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2018 11/238 Sammanträdestid Måndag den 27 augusti 2018, kl. 18.53-19.53 Sammanträdesplats Ab Rani Plast Oy Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Myllymäki, Tapani Lindgren,

Läs mer

Harju, Kari Sandvik, John-Erik Byggmästar, Liane Lindgren, Hans-Erik Stenfors, Maarit. Brännkärr, Malin Kjellman, Pamela

Harju, Kari Sandvik, John-Erik Byggmästar, Liane Lindgren, Hans-Erik Stenfors, Maarit. Brännkärr, Malin Kjellman, Pamela AFFÄRS- OCH RISKHANTE- RINGS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/2018 8/101 Sammanträdestid Måndagen den, kl. 17.13 17.59 Sammanträdesplats Kommungården Innan mötet, kl. 15.34-17.13, företogs en diskussion om mat-

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Holmbäck, Johanna. Kronoby, den 10 februari 2015

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Holmbäck, Johanna. Kronoby, den 10 februari 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2015 2/21 Sammanträdestid Måndagen den 2 februari 2015, kl. 18.05-21.00 Sammanträdesplats Herberts Hus Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Krokfors, Sune Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors, Elisabeth Forsbacka, Anita

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Krokfors, Sune Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors, Elisabeth Forsbacka, Anita SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestid Måndagen den 11 mars 2013, kl. 10.00 11.25 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Krokfors, Sune Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 9/2015 Sida 9/186. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 9/2015 Sida 9/186. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9/2015 9/186 Sammanträdestid Måndagen den 15 juni 2015, kl. 18.00-18.50 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Sammanträdesdatum Tisdag , kl Kommungården, nämndrummet

Sammanträdesdatum Tisdag , kl Kommungården, nämndrummet KRONOBY KOMMUN Organ UNGDOMSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 06.02.2018 Nr 1/2018 Sida 1/1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdag 6.2.2018, kl.12.30 Kommungården, nämndrummet Beslutande:

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 4/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 4/1 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 4/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 4/1 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2014 4/1 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-21.10 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka, Mikaela Filppula,

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat

KALLELSESIDA. Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 21.11.2018 16/355 Sammanträdestid Måndagen den 26 november 2018, kl. 18.00 Sammanträdesplats Kommungården Mötet inleds genom diskussion med Centralskolans rektor Mats-Erik Käld och

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin Stolpe-Fagernäs, Carola

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin Stolpe-Fagernäs, Carola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/2013 6/139 Sammanträdestid Måndagen den 25 mars 2013, kl. 18.00 21.25 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 13/2016. Organ. Sammanträdesdatum 17 oktober Sida 13/283 KOMMUNSTYRELSEN.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 13/2016. Organ. Sammanträdesdatum 17 oktober Sida 13/283 KOMMUNSTYRELSEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 oktober 2016 Nr 13/2016 13/283 Sammanträdestid Måndagen den 17 oktober 2016, kl. 18:00-22:35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka,

Läs mer

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 24 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare 30

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 24 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare 30 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2018 28 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Måndag 26.11.2018 kl. 09.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 24 Mötets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 6/2015. Organ. Sammanträdesdatum Sida 6/136 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 6/2015. Organ. Sammanträdesdatum Sida 6/136 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13.4 2015. Nr 6/2015 6/136 Sammanträdestid Måndag 13 april 2015, kl. 18.00-20.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2015 Sida 8/164. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2015 Sida 8/164. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/2015 8/164 Sammanträdestid Måndagen den 25 maj 2015, kl. 18.00-21.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 13 oktober 2016

Sammanträdesdatum 13 oktober 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 oktober 2016 Nr 6/2016 6/82 Sammanträdestid Torsdag 13 oktober 2016, kl. 19:30-19:45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2012 5/66 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.15 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015 8/96 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Ärendets nummer Ärende 69. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 70. PROTOKOLLJUSTERING 71. BUDGET

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 4/42 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdagen den, kl. 18.00. Observera klockslaget och platsen Seljes semesterby Ärendets nummer Ärende 32. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum 19.3.2015

Sammanträdesdatum 19.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2015 2/15 Sammanträdestid Torsdagen den 19 mars 2014, kl. 19.00-20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane

Läs mer