Immaterialrätt ME2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Immaterialrätt ME2020"

Transkript

1 Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 1 Onsdag 24 mars 2010 Erik Woodcock

2 Introduktion

3 Rättskällorna Källa: varifrån tillämpliga rättsregler i ett enskilt fall är att hämta Lagtext Förarbeten Konventioner EG-rättsakter Praxis Doktrin

4 En fråga om arbetsmetodik Accepterad metod Hur Du fastställer vad som gäller Identifiera det juridiska problemet Hitta en lösning i en tillämplig rättsregel Sakomständigheter Rättsregel Rättsfråga kontra bevisfråga Argument Auktoritativa argument Det står i lagtexten/propositionen Följer av praxis Andra argument

5 Datorprogram Exempel Omfattas av Upphovsrätt Framgår av URL 1 kap. 1 2 p. När kvalificeras datorprogram för ensamrätt? - Datorprogramdirektivet (Art. 1.2) - Ett datorprogram skall skyddas om det är originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Inga andra bedömningsgrunder skall tillämpas vid fastställandet av om det skall komma i åtnjutande av skydd Vad är ett datorprogram?

6 Metod för att läsa rättsfall Välj gärna metod själv Metod = planmässigt tillvägagångssätt (för att uppnå visst resultat) Fyrfärgsmetod SVART GRÖN BLÅ RÖD The Marsh method* of briefing cases tolkad av Erik Woodcock * Professor Lucy A Marsh, University of Denver, College of Law

7 SVART Precisering av rättsregeln Vad domstolen anger att rättens innehåll är One-liner! - Varför jurister läser rättsfallet - Rättsfrågan

8 GRÖN Vilka fakta använde domstolen sig av för att fastställa rättens innehåll? För varje svart grönt underlag Rättskällor Bevisade sakomständigheter etc.

9 BLÅ Allt det Du tycker är viktigt i rättsfallet för värdering av rättsfallet! Anteckna i marginalen Vems argumentering Kärande/svarande (π, δ) Fråga (Q) Varför domstolen resonerar som den gör (rationalisering) (R)

10 RÖD Vem/vad Parter (π, δ) yrkanden Domstol Vem uttalar sig (referent?) Vem vann? Vilken instans

11 Allmänt om immaterialrättigheter

12 Immaterialrätt Industriellt rättsskydd Patenträtt Växtförädlarrätt Mönsterrätt Känneteckensrätt Varumärkesrätt Firma Skydd mot otillbörlig konkurrens Lagen om skydd för företagshemligheter Marknadsföringslagen Upphovsrätt Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Närstående rättigheter Kretsmönsterrätt

13 Exempel - Maskin Idé/teknisk lösning Patent Manualer/instruktioner Upphovsrätt Utseende på maskin/maskindetaljer Upphovsrätt (Upphovsrättsligt brukskonstskydd) Design/Mönster Varumärke (Varumärkesskydd till utstyrsel) Marknadsrätt (Skydd mot otillbörliga efterbildningar enligt marknadsföringslagen) Namn på maskin/maskindetaljer Varumärke (Varumärkesskydd till ord/figur som används för att beteckna maskinen)

14 Ensamrätt! Rättighetshavaren ges i lag viss ensamrätt T.ex. mångfaldigande av verk Tillverkning av patentskyddat alster Intrång endast om; intrång i immaterialrätt Intrångshandling: handling som omfattas av rättighetshavarens ensamrätt Ej omfattat av ensamrätt = ej intrång Objekt (exempel: TV-format?) Handling (Åtagande att ej överlåta böcker till bibliotek ) En handling kan vara avtalsbrott utan att utgöra intrång

15 Vad som regleras! Skyddssubjekt Vem skyddet tillkommer En eller flera Anställning/uppdrag Skyddsobjekt (vad som skyddas) Uppfinning, varumärke, verk Skyddets uppkomst Registrering annat Kriterier för skydd Skyddets innehåll Användning i näringsverksamhet, mångfaldigande, tillverkning INSKRÄNKNINGAR Konsumtion, reservdelar Intrång Intrångsbedömning Sanktioner (Förbud, ersättning, straff, förverkande) Jurisdiktion och lagval Upphörande I tid I rum (territoriellt) Nationella lagar Nationell effekt - Vad är skyddat objektet? - Vad innebär skyddet? - Uppkomst, räckvidd, innebörd.

16 Inskränkningar i ensamrätten! Aktiviteter som undantas från ensamrätten T.ex. utanför istället för i näringsverksamhet (Jfr 4 VmL) Undantag för privat bruk/skolor etc (ex 2 kap. URL) Konsumtion De immaterialrättsliga befogenheterna (ensamrätten) kan inte längre göras gällande till exemplar (varor etc) som blivit överlåtna av rättshavaren själv eller med dennes samtycke Global konsumtion Regional konsumtion (inom EU) Parallellimport (kan endast förhindras om konsumtion ej skett) Tänk på att immaterialrätter är nationella som utgångspunkt! Patent i Sverige, upphovsrätt i Sverige etc.

17 Internationella konventioner

18 Internationella relationer Konventioner Rättsakter Pariskonventionen för industriellt rättsskydd Bernkonventionen om upphovsrätt WIPO Copyright Treaty (WCT) Romkonventionen om närstående rättigheter WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Innebär åtagande för konventionsstaterna Begränsar friheten för nationella regler,binder för hur nationell lagstiftning skall se ut Mer eller mindre handelspolitiskt sanktionerade Viktiga grundläggande principer Minimiskydd Nationell behandling Mellanstatliga organisationer ansvariga för konventionssystemet: Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO (FN:s fackorgan för immaterialrätt) UNESCO Världshandelsorganisationen (WTO) genom TRIPS-avtalet.

19 På gång! Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) The EU's objective with ACTA partners is to have a new plurilateral treaty improving global standards for the enforcement of IPR, to more effectively combat trade in counterfeit and pirated goods. * *

20 Syftet med immaterialrätt "the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations." Artikel 7 TRIPS

Mediejuridik. Mediejuridik. Av Sanna Wolk. Introduktion. Introduktion. Rättskällorna. Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.

Mediejuridik. Mediejuridik. Av Sanna Wolk. Introduktion. Introduktion. Rättskällorna. Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su. Mediejuridik Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.se 1 2 Rättskällorna Källa: varifrån tillämpliga rättsregler i ett enskilt fall är att hämta Konventioner EU-rättsakter Lagtext Förarbeten

Läs mer

Ulf Benutz Gunnar Karneil Lars Pehrson Claes Sandgren. Immaterialrätt. och otillbörlig konkurrens

Ulf Benutz Gunnar Karneil Lars Pehrson Claes Sandgren. Immaterialrätt. och otillbörlig konkurrens Ulf Benutz Gunnar Karneil Lars Pehrson Claes Sandgren Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens Nionde omarbetade upplagan, 2005 Innehäll Vissa förkortningar Förord xi xv 1 Introduktion 1 1.1 De immateriella

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsratt. Sjatte upplagan. Norstedts Juridik AB

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsratt. Sjatte upplagan. Norstedts Juridik AB Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsratt Sjatte upplagan Norstedts Juridik AB Innehallsforteckning Forord 13 Kap. 1 Inledning 19 Immaterialratt 19 Upphovsrattens huvudprinciper 19 Historisk

Läs mer

Ulf Bernitz Gunnar Karnell Lars Pehrson Claes Sandgren. Immaterialrätt. och otillbörlig konkurrens ' '

Ulf Bernitz Gunnar Karnell Lars Pehrson Claes Sandgren. Immaterialrätt. och otillbörlig konkurrens ' ' Ulf Bernitz Gunnar Karnell Lars Pehrson Claes Sandgren Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens ' ' Elfte omarbetade upplagan, 2009 Förord Vissa förkortningar och akronymer 1 Introduktion 1 1.1 De immateriella

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Patenträtt - Introduktion

Patenträtt - Introduktion Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 2 Fredag 26 mars 2010 Erik Woodcock Patenträtt - Introduktion Rättsakter Svenska Patentlagen (1967:837) (PL) Patentkungörelsen (1967:838) Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik Bryssel den 28 mars 2018 Rev1 TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM

Läs mer

IT-rätt. Staffan Malmgren 051214

IT-rätt. Staffan Malmgren 051214 IT-rätt Staffan Malmgren 051214 Översikt 15-minuters grundkurs i juridik Den materiella IT-rätten Datorbrott Avtalsrätt E-handelsregleringar Yttrandefrihet Personlig integritet Immaterialrätt Att lösa

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Immaterialrätt och samhällsutveckling PDF LÄSA ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Immaterialrätt och samhällsutveckling PDF LÄSA ladda ner Immaterialrätt och samhällsutveckling PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jan Rosén. Ett kapitel ur boken Gratis? om immaterialrätt och samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv

Läs mer

LÄNKNING OCH UPPHOVSRÄTT

LÄNKNING OCH UPPHOVSRÄTT LÄNKNING OCH UPPHOVSRÄTT Något om ideell rätt; hur bör 3 URL tolkas? IMK 2016-09-22 Tobias Kempas Informationen i presentationen är allmänt hållen och varken kan eller ska ersätta juridisk rådgivning i

Läs mer

IMMATERIELLA, INDUSTRIELLA OCH KOMMERSIELLA ÄGANDERÄTTER

IMMATERIELLA, INDUSTRIELLA OCH KOMMERSIELLA ÄGANDERÄTTER IMMATERIELLA, INDUSTRIELLA OCH KOMMERSIELLA ÄGANDERÄTTER Immaterialrätt omfattar all ensamrätt som beviljas för intellektuella verk. Den består av två delar: dels den industriella äganderätten, som omfattar

Läs mer

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet Jan Rosén Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet SFU:s studiedag 2009.12.14 Spårv rvägshallarna, Stockholm Upphovsrätten idag Aktuell domspraxis och nya affärsmodeller Verkshöjden

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare

Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare ULF BERNITZ Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare NORSTEDTS JURIDIK Innehåll FÖRORD ' 5 VISSA FÖRKORTNINGAR 11 KAP. I INTRODUKTION 13 KAP. 2 LÄRAN OM ILLOJAL KONKURRENS ETT EG-PERSPEKTIV PÅ SVENSK

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:11

Regeringens proposition 1998/99:11 Regeringens proposition 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång Prop. 1998/99:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

REPETITIONSFÖRELÄSNING IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT

REPETITIONSFÖRELÄSNING IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT REPETITIONSFÖRELÄSNING IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT 10 oktober 2011 Stojan Brdarski stojan.brdarski@jur.uu.se Upphovsrätt Vad skyddas genom upphovsrättslagen? Litterära och konstnärliga verk (1 URL)

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform

Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBERs arbetsgrupp för upphovsrätt e-mail: jonas.holm@su.se Vad är det för materia jag talar om som upphovsrätt?

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004 Många rättsområden! IT-rätt Intro 30/9 2004 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd REMISS SOU 2001:33 Patentprocessen m.m. Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR) har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade utredningen och anför följande: Sammanfattning SFIR

Läs mer

Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen

Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen Vad är modejuridik? Modejuridik är ett delområde inom rättsvetenskap som undersöker juridiska problem som modeindustrin möter i sin

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Sanktioner i immaterialrätten

Sanktioner i immaterialrätten 2012-04-02 Docent Sanna Wolk sanna.wolk@juridicum.su.se Rättskällorna - Respektive immaterialrätts lag - Direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det s.k. civilrättsliga

Läs mer

Hur skyddar jag min idé

Hur skyddar jag min idé Hur skyddar jag min idé Foto: Arkiv UBE, Hector Roldan Immateriella rättigheter Termen Intellectual Property (IP) avser intellektuella skapelser, såsom uppfinningar, litterära och konstnärliga verk, mönster

Läs mer

Streaming och framställningen av tillfälliga exemplar

Streaming och framställningen av tillfälliga exemplar JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Streaming och framställningen av tillfälliga exemplar - Hur inskränkningar i upphovsrätten förhåller sig till förfarandet streaming Johanna Carlsson Examensarbete

Läs mer

Immaterialrättens särskilda skyddsföremål Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Immaterialrättens särskilda skyddsföremål Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--12-00872--SE Kandidatuppsats Affärsjuridiska programmen Linköpings Universitet Vårterminen 2012 Termin 6 Immaterialrättens särskilda skyddsföremål Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Justitiedepartementet Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Tillfälliga framställningar av exemplar och rättsligt skydd för åtkomstspärrar i digital miljö

Tillfälliga framställningar av exemplar och rättsligt skydd för åtkomstspärrar i digital miljö Tillfälliga framställningar av exemplar och rättsligt skydd för åtkomstspärrar i digital miljö Inledning Utvecklingen av den digitala tekniken särskilt globala nätverk såsom Internet har haft en djupgående

Läs mer

NÀTJURIDIK. Internet. Thomas Carlén-Wendels. Norstedts Juridik AB. Lag och ràtt pâ. Andra upplagan

NÀTJURIDIK. Internet. Thomas Carlén-Wendels. Norstedts Juridik AB. Lag och ràtt pâ. Andra upplagan NÀTJURIDIK Lag och ràtt pâ Internet Andra upplagan Thomas Carlén-Wendels Norstedts Juridik AB Fôrord 5 Fôrkortningar och akronymer 12 1. Inledning 15 Litteratur 16 2. Internet-termer 19 3. Vad àr Internet

Läs mer

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) reglerar immaterialrätt, eller skydd av intellektuell

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

Ipred-lagen. En analys av Ipred-lagen i relation till regleringen kring integritetsskydd. Nicole Rajabi

Ipred-lagen. En analys av Ipred-lagen i relation till regleringen kring integritetsskydd. Nicole Rajabi Ipred-lagen En analys av Ipred-lagen i relation till regleringen kring integritetsskydd Nicole Rajabi Kandidatuppsats i handelsrätt Upphovsrätt VT 2012 Handledare Jonas Ledendal Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Medie- och immaterialrätt

Medie- och immaterialrätt Medie- och immaterialrätt Jan Rosen IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord med nägra kommentarer till vissa av texterna 5 Innehäll 11 AVSNITT 1 - UPPHOVSRÄTT OCH ANNAN IMMATERIALRÄTT 1 Immaterialrättens expansion

Läs mer

2013-11-05. Upphovsrätt. Innehåll. Immaterialrätt. Upphovsrätt och examensarbetet. Grunder i upphovsrätten. Vad skyddas?

2013-11-05. Upphovsrätt. Innehåll. Immaterialrätt. Upphovsrätt och examensarbetet. Grunder i upphovsrätten. Vad skyddas? Upphovsrätt Innehåll Maria Björklund Bibliotek & IKT Termin 5 HT 2013 Grunderna i upphovsrätt Vad får jag göra med texter, bilder och annat material? Patent Publiceringsetik Citering och att referera korrekt

Läs mer

Få koll på skyddet. vägen till framgångsrik innovation. Jonas Holmqvist 9 april 2019

Få koll på skyddet. vägen till framgångsrik innovation. Jonas Holmqvist 9 april 2019 Få koll på skyddet vägen till framgångsrik innovation Jonas Holmqvist 9 april 2019 Foto: PRV Foto: Yvonne Ekholm Etablerades år 1885 Nationell myndighet för immaterialrätt Rapporterar till Näringsdepartementet

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

3D-skrivarens intåg i immaterialrätten

3D-skrivarens intåg i immaterialrätten Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng 3D-skrivarens intåg i immaterialrätten Om 3D-bilder, 49 URL och vikten av lämpliga avtalslicenser

Läs mer

Enheten för processrätt och domstolsfrågor 168/2018 Jonas Öhlund Er referens/dnr: Stockholm Ju2016/04170/DOM

Enheten för processrätt och domstolsfrågor 168/2018 Jonas Öhlund Er referens/dnr: Stockholm Ju2016/04170/DOM Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för processrätt och domstolsfrågor 168/2018 Jonas Öhlund Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju2016/04170/DOM 9 november 2018 Remissvar Svenskt Näringslivs

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51 Regeringskansliet Faktapromemoria Undertecknande av Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning Justitiedepartementet 2014-02-07 Dokumentbeteckning

Läs mer

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Daniel Westman Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Fri programvara Bakgrund, ideologi och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193); SFS 2008:851 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 18 september 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Upphovsrätt Immaterial- och marknadsrätten i det digitala samhället HT Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Upphovsrätt Immaterial- och marknadsrätten i det digitala samhället HT Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Upphovsrätt Immaterial- och marknadsrätten i det digitala samhället HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI asa.hellstadius@liu.se Varför immaterialrätt? Rättskällor (internationellt) Bernkonventionen

Läs mer

Behovet av förordningsändringar

Behovet av förordningsändringar Promemoria 2008-09-18 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Den internationella upphovsrättsförordningen (1994:193); en kommentar till förordningsändringar som beslutades vid

Läs mer

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram. (kodifierad version)

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram. (kodifierad version) L 111/16 Europeiska unionens officiella tidning 5.5.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) (Text av

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

2014-03-20. Upphovsrätt. Innehåll. Immaterialrätt. Upphovsrätt och examensarbetet. Grunder i upphovsrätten. Vad skyddas?

2014-03-20. Upphovsrätt. Innehåll. Immaterialrätt. Upphovsrätt och examensarbetet. Grunder i upphovsrätten. Vad skyddas? Upphovsrätt Innehåll Maria Björklund Bibliotek & IKT Termin 5 VT 2014 Grunderna i upphovsrätt Vad får jag göra med texter, bilder och annat material? Patent Publiceringsetik Citering och att referera korrekt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om marknadsdomstolen och rättegång i marknadsdomstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet SUHF i Umeå 28 mars 2012 Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet Bakgrund SUHF:s konferens den 16 oktober 2009 Riktlinjer avseende rätten till

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

SAMMANFATTNING 3 FÖRORD 4 FÖRKORTNINGAR 5 1 INLEDNING 6. 1.1 Ämnespresentation 6. 1.2 Syfte 7. 1.3 Avgränsningar 7. 1.4 Metod och material 7

SAMMANFATTNING 3 FÖRORD 4 FÖRKORTNINGAR 5 1 INLEDNING 6. 1.1 Ämnespresentation 6. 1.2 Syfte 7. 1.3 Avgränsningar 7. 1.4 Metod och material 7 Innehåll SAMMANFATTNING 3 FÖRORD 4 FÖRKORTNINGAR 5 1 INLEDNING 6 1.1 Ämnespresentation 6 1.2 Syfte 7 1.3 Avgränsningar 7 1.4 Metod och material 7 1.5 Konsumtion av upphovsrätt 8 1.5.1 Nationell konsumtion

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Streaming av olovligt tillgängliggjorda verk

Streaming av olovligt tillgängliggjorda verk ISNR-nr LIU-IEI-FIL-G--14/01111--SE Streaming av olovligt tillgängliggjorda verk En ansvarsutredning Streaming of works which were made available unlawfully A study of responsibility Isabelle Bergström

Läs mer

Designrätt. Designrätt. Av Sanna Wolk 1. Designrätt

Designrätt. Designrätt. Av Sanna Wolk 1. Designrätt Designrätt Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.se 1 Designrätt Överlappande skydd för design Mönsterskydd (formgivningsskydd) Upphovsrättsligt brukskonstskydd (10 URL) Varumärkesskydd

Läs mer

ERROR 404: Domstolen kan inte finna lösningen du sökte

ERROR 404: Domstolen kan inte finna lösningen du sökte ERROR 404: Domstolen kan inte finna lösningen du sökte Kan internetleverantörer föreläggas att blockera fildelningstjänster? Johannes Hammar Termin 9, HT 2016 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN Skyddandet av datorprogram genom patent och upphovsrätt- En jämförelse mellan medlemsstaterna i den Europeiska Unionen och USA med fokus på situationen inom den Europeiska Unionen

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet. Datorprogrammets gränssnitts skyddsomfång - en vidgning av upphovsrätten i ljuset av EU-rätten

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet. Datorprogrammets gränssnitts skyddsomfång - en vidgning av upphovsrätten i ljuset av EU-rätten JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Datorprogrammets gränssnitts skyddsomfång - en vidgning av upphovsrätten i ljuset av EU-rätten Henrik Wallin Examensarbete i civilrätt, 30 hp Examinator:

Läs mer

Tryckfrihet och integritet - Mediejuridik, ME2068 (6 hp)

Tryckfrihet och integritet - Mediejuridik, ME2068 (6 hp) Tryckfrihet och integritet - Mediejuridik, ME2068 (6 hp) Disposition över föreläsning 18 april 2012 Om någon säger Dum gör dumma saker! vilka regler gäller? Reglering av tryckfrihet o TF Reglernas konstruktion

Läs mer

I REKTORSÄRENDE. I handläggningen av beslutet har följande personer/instanser haft möjlighet att lämna synpunkter: Verksamhetsansvariga

I REKTORSÄRENDE. I handläggningen av beslutet har följande personer/instanser haft möjlighet att lämna synpunkter: Verksamhetsansvariga KONSTFACK Rektor BESLUT I REKTORSÄRENDE Datum 2012-06-11 Närvarande Maria Lantz Rektor Elisabet Nordwall Föredragande Ärende RÖ26 Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Beslut Rektor beslutar om upphovsrätt

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV. Ändringsförslag. Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV. Ändringsförslag. Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen 6.9.2018 A8-0245/170 170 Skäl 3 (3) Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya affärsmodeller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/116/EG. av den 12 december om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/116/EG. av den 12 december om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter L 372/12 SV Europeiska unionens officiella tidning 27.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

Läs mer

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund PM Till: Från: Datum: Angående: Sveriges kommuner och landsting, Anna Östbom och Mats Bäckarslöf Johan Kahn och Frida Lager 21 mars 2014 Plattformen Internetbaserade tjänster för stöd och behandling -

Läs mer

Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar

Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar 1 (10) Riktlinjer Datum 2014-04-14 Diarienummer RS 2016-04291 (tidigare RS 1524-2014) Beslutade av regionstyrelsen 2014-05-20, 457 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Lina Kolsmyr Telefon:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 oktober 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 oktober 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 7 oktober 207 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 204/0297 (NLE) 2629/7 PI 09 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens

Läs mer

Länkar ur ett upphovsrättsligt perspektiv

Länkar ur ett upphovsrättsligt perspektiv JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jonna Roslund Länkar ur ett upphovsrättsligt perspektiv Examensarbete 20 poäng Eva Lindell-Frantz Immaterialrätt / IT-rätt Vårterminen 2002 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Videospelets upphovsrättsliga karaktär och problematik

Videospelets upphovsrättsliga karaktär och problematik JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Gustav Jung Videospelets upphovsrättsliga karaktär och problematik JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Sacharias

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM163. EU:s anslutning till Lissabonöverenskommelsen. ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM163. EU:s anslutning till Lissabonöverenskommelsen. ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s anslutning till Lissabonöverenskommelsen för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar Justitiedepartementet 2018-09-12 Dokumentbeteckning COM(2018)

Läs mer

Förutsättningar för skapande på musikområdet

Förutsättningar för skapande på musikområdet JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Förutsättningar för skapande på musikområdet -Verkshöjd, originalitet och läran om verkets skyddsomfång efter ny praxis från EU-domstolen Tomas Forsgren Examensarbete

Läs mer

Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Av Sanna Wolk 1. Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL).

Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Av Sanna Wolk 1. Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL). Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.se 1 Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL). Förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken Direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT IMMATERIALRÄTT Immaterialrätt omfattar all ensamrätt som beviljas för intellektuella verk. Den består av två delar: dels den industriella äganderätten, som omfattar uppfinningar (patent), varumärken, industriell

Läs mer

Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04

Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04 Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04 Advokat Magnus Tonell 1 Målets bakgrund En privatperson stämde en kommun för upphovsrättsintrång. Kommunen hade i ett annat tvistemål

Läs mer

Upphovsrättsligt skydd för idéer och koncept

Upphovsrättsligt skydd för idéer och koncept Upphovsrättsligt skydd för idéer och koncept En jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt Sandra Jasim Kandidatuppsats i handelsrätt HARH01 VT 2019 Handledare: Jonas Ledendal Innehållsförteckning FÖRORD...

Läs mer

Inskränkningar i upphovsrättslagen

Inskränkningar i upphovsrättslagen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Inskränkningar i upphovsrättslagen - särskilt exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten och hur de skall tolkas i ljuset av teknikutvecklingen

Läs mer

Trestegstestets gestaltande - från Bernkonventionen till den nya svenska upphovsrättslagen

Trestegstestets gestaltande - från Bernkonventionen till den nya svenska upphovsrättslagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Nyström Trestegstestets gestaltande - från Bernkonventionen till den nya svenska upphovsrättslagen Examensarbete 20 poäng Handledare: Per Jonas Nordell

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Upphovsrätt En genomgång av Katarina Renman Claesson

Upphovsrätt En genomgång av Katarina Renman Claesson Upphovsrätt En genomgång av Katarina Renman Claesson Digitala påfrestningar på Upphovsrätten? En genomgång av Katarina Renman Claesson DEL I UPPHOVSRÄTT - UPPHOVSMANNENS RÄTT TILL SITT VERK 4 Varför upphovsrätt?

Läs mer

Svensk domstols möjlighet att vid handlingsorten konsolidera intrångstvister angående utländska rättigheter

Svensk domstols möjlighet att vid handlingsorten konsolidera intrångstvister angående utländska rättigheter Svensk domstols möjlighet att vid handlingsorten konsolidera intrångstvister angående utländska rättigheter SFIR Seminarium om behörig domstol vid gränsöverskridande immaterialrättsintrång 10 november

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Lagutskottets betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:110

Läs mer

Upphovsrättens sanktionssystem

Upphovsrättens sanktionssystem Upphovsrättens sanktionssystem En komparativ studie av svensk och amerikansk upphovsrätt Filosofie magisteruppsats inom affärsrätt (immaterialrätt) Författare: Handledare: Framläggningsdatum: Emma Magnusson

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

10 Närstående rättigheter

10 Närstående rättigheter 10 Närstående rättigheter 10.1 Ensamrättigheter för utövande konstnärer, framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder samt radio- och televisionsföretag 10.1.1 Nuvarande ordning Grundläggande

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN. vid Lunds universitet. Christopher Flamborn. Upphovs- och patenträttsligt skydd för videospel - Identifiering av skyddet

JURIDISKA FAKULTETEN. vid Lunds universitet. Christopher Flamborn. Upphovs- och patenträttsligt skydd för videospel - Identifiering av skyddet 1 JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Christopher Flamborn Upphovs- och patenträttsligt skydd för videospel - Identifiering av skyddet LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Kandidatuppsats på juristprogrammet

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Cecilia Malmberg. Digital musik. - med lagen i ryggen. Examensarbete 20 poäng. Handledare Ulf Maunsbach

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Cecilia Malmberg. Digital musik. - med lagen i ryggen. Examensarbete 20 poäng. Handledare Ulf Maunsbach JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Cecilia Malmberg Digital musik - med lagen i ryggen Examensarbete 20 poäng Handledare Ulf Maunsbach Immaterialrätt Ht 2006 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3

Läs mer

IMK serien 2016/1 (April 2016)

IMK serien 2016/1 (April 2016) IMK serien 2016/1 (April 2016) Komplexa upphovsrättsliga verk - Om verk i gränslandet mellan InfoSoc-direktivet och datorprogramdirektivet Jur. kand. Carl Gleisner Examensarbete höstterminen 2015 Juridiska

Läs mer

Illegal fildelning. Ur ett materiellt och processuellt perspektiv.

Illegal fildelning. Ur ett materiellt och processuellt perspektiv. Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D D-uppsats, 10 p Handledare: Antonina Bakardjieva-Engelbrekt VT 2007 Illegal fildelning Ur ett materiellt och

Läs mer

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell Originalitets- Kravet Per Jonas Nordell 1 URL Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift

Läs mer

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Digitalisering Exemplarframställning Temporära exemplar Filer och bitströmmar Källa: Pirates of the Carribean: Dead Man s Chest (Jerry Bruckheimer

Läs mer

IPR i kreativa näringar

IPR i kreativa näringar IPR i kreativa näringar IPR i kreativa näringar Christina Wainikka TemaNord 2015:552 IPR i kreativa näringar Christina Wainikka ISBN 978 92 893 4249 0 (PRINT) ISBN 978 92 893 4250 6 (PDF) ISBN 978 92

Läs mer