Ledarnas medlemsförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarnas medlemsförsäkringar"

Transkript

1 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. 2016

2 Vilket skydd har du? FRÅN SAMHÄLLET Ett lagstadgat skydd exempelvis sjukpenning. GENOM AVTAL Om du har en arbetsgivare med kollektivavtal eller liknande, exempelvis Tjänstegrupplivförsäkring. PRIVAT Individuellt tecknad försäkring Gruppförsäkring via exempelvis medlemsorganisation eller arbetsgivare. Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du en viss ekonomisk ersättning från samhället, exempelvis sjukpenning. Du kan också ha ett försäkringsskydd genom kollektivavtal i din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring är en sådan kollektivavtalad försäkring som ger dina efterlevande pengar om du skulle dö. Men de allra flesta behöver ändå se över och komplettera sitt försäkringsskydd eftersom nivåerna kan vara låga och vissa delar saknas helt. Vilket skydd behöver du komplettera med? Bara du vet vilket försäkringsskydd du och din familj behöver. Behovet kan bland annat bero på era ekonomiska förutsättningar och livssituation. Genom Ledarnas medlems försäkringar kan du få skydd vid följande händelser: DÖDSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL SJUKDOM SJUKVÅRD OLYCKSFALL ARBETSLÖSHET I den här broschyren finns information om de försäkringar du har genom ditt medlemskap i Ledarna och vilka försäkringar du kan komplettera med.

3 INGÅR I MEDLEM SKAPET Livförsäkring för arbetslösa När du är arbetslös har du ingen arbetsgivare och därför heller inget kollektivavtalat försäkringsskydd. Därför ingår denna försäkring som en del i medlemskapet i Ledarna. Försäkringen ger din familj en ekonomisk trygghet om du skulle dö under tiden du är arbetslös. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Gäller om du vid dödsfallet är medlem i Ledarna samt i a-kassan och omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa. Gäller inte om du omfattas av någon tjänstegrupplivförsäkring (TGL), eller efterskydd till följd av en sådan försäkring. Till förmånstagare*, i första hand make/maka eller sambo och i andra hand arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande**. Till varje arvsberättigat barn under 18 år. 000 kr * Den som får pengar från en försäkring. ** Ett förmånstagarförordnande anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Försäkringen ingår i ditt medlemskap. Från 55 år reduceras ersättningen med 5 procentenheter/år om du inte har barn som är under 17 år. Ersättningen är skattefri. M A X E R SÄTTN IN G F ÖRS Ä K RIN GSB ELOPP MÅN ADSK O STN AD KR 0 KR 3

4 INGÅR I MEDLEM SKAPET Inkomstförsäkring bas Genom ditt medlemskap i Ledarna har du en inkomstförsäkring (basförsäkringen) som innebär att du under ERSÄTTNING dagar kan få upp till 80 procent av en inkomst på högst kronor i månaden UPP om TILL du blir ofrivilligt arbetslös. 80% AV Vill du försäkra en högre inkomst eller längre tid kan du teckna tilläggsförsäkring. Läs mer på sidan 9. För att få ut pengar från försäkringen behöver du bland annat ha haft den i ett år och ha en inkomst över taket i a-kassan men även tiden när du tjänar mindre räknas för att uppnå tidskravet. Du kan dessutom räkna med din tid från inkomstförsäkring hos andra förbund. Försäkringen gäller ERSÄTTNING även om du inte är medlem i a-kassan. UPP TILL Försäkringen gäller som längst 80% AV tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna BASET DU HAR IDAG ERSÄTTNING UPP TILL 80% AV INGÅR I DITT MEDLEMSKAP Försäkringen ingår i ditt medlemskap. Ledarna betalar premien till Bliwa. Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, blir upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst de senaste 12 månaderna. Är du inte medlem i en a-kassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge kan du få ett grundbelopp som betalas ut från Alfa-kassan eller a-kassan. Grundbeloppet baseras inte på tidigare inkomst. Inkomstförsäkringen tillsammans med grundbeloppet ger dig en lägre ersättning än om du har full a-kassa. MÅNADSINKOMST MÅNADSKOSTNAD UPP TILL KR ERSÄTTNING UPP TILL 80% INGÅR I MEDLEMSKAPET ERSÄTTNING UPP TILL 80% 4 200

5 Överblicka dina val På följande sidor finns enkel och överskådlig information om de försäkringar du kan välja för att komplettera ditt försäkringsskydd. GÖR SÅ HÄR 1. Skaffa dig en överblick genom att bläddra igenom broschyren. 2. Gör dina val utifrån dina och din familjs behov. 3. Läs förköpsinformationen som finns på bliwa.se/ledarna. 4. Fyll i ansökan längst bak i broschyren och skicka den till Bliwa, Box 5138, Stockholm. Ansökan finns även på bliwa.se/ledarna. Vi har delat in informationen i tre delar: vilka händelser försäkringen gäller för och vad du bör tänka på vilken hjälp du kan få från försäkringen vad du får för ersättning och vad försäkringen kostar 5

6 Inkomstförsäkring tillägg inkomst och tid Du kan försäkra en högre månadsinkomst än de kronor som basförsäkringen försäkrar och förlänga tiden med ersättning från inkomstförsäkringen. För att teckna tilläggsförsäkring får du inte vara uppsagd, söka arbetslöshets ersättning eller aktivitets stöd. Du kan inte teckna försäkringen om du fyllt 64 år. Försäkringen gäller längst till månaden då du fyller 65 år. Du som tidigare varit medlem i ett förbund som har fler ersättningsdagar i den obligatoriska delen av inkomstförsäkringen än i Ledarnas, får tillgodoräkna dig de överskjutande dagarna om du tecknar tilläggsförsäkring för extra dagar samtidigt som du blir medlem i Ledarna. ERSÄTTNING UPP TILL 80% AV Om du tjänar mer än kronor i månaden har du möjlighet att försäkra din inkomst ända upp till kronor i månaden med en tilläggsförsäkring. Du kan även göra tillägg för att förlänga ditt försäkrings skydd med ytterligare dagar. ERSÄTTNING UPP TILL 80% AV Det är du själv som ansöker om tilläggsförsäkring och betalar premien för den. Du betalar premien till Ledarna som vidarebefordrar din betalning till Bliwa Om din månadsinkomst ökar och du ansöker om tilläggsförsäkring för en högre inkomst inom 3 månader 200 från det att du fick kännedom om höjningen slipper du kvalificeringstiden. Annars är den 12 månader för höjningen. Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, blir upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst de senaste 12 månaderna. Är du inte medlem i en a-kassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge kan du få ett grundbelopp som betalas ut från ERSÄTTNING Alfa-kassan eller a-kassan. Grundbeloppet baseras inte på tidigare inkomst. Inkomstförsäkringen tillsammans UPP TILLmed grundbeloppet ger dig en lägre ersättning än om du har full a-kassa. 80% AV MÅNADSINKOMST MÅNADSKOSTNAD UPP TILL KR UPP TILL KR UPP TILL KR INGÅR I MEDLEMSKAPET 70 KR 125 KR 105 KR 175 KR 360 KR 6

7 Livförsäkring Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år. Till förmånstagare*, i första hand make/maka eller sambo och i andra hand arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande**. Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp (se tabell nedan). Till varje arvsberättigat barn under 18 år. 000 kr Till den försäkrade vid arvsberättigat barns död kr * Den som får pengar från en försäkring. ** Ett förmånstagarförordnande anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. E RS ÄT T NI NG F ÖRS Ä K RINGS BE LOP P MÅN AD SK O STN AD ÅR ÅR ÅR KR 21 KR 27 KR 56 KR KR 42 KR 54 KR 111 KR KR 63 KR 81 KR 167 KR KR 84 KR 108 KR 223 KR KR 105 KR 135 KR 278 KR KR 158 KR 203 KR 420 KR KR 210 KR 270 KR 560 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 7

8 Sjukförsäkring En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 %. Månadsersättning som fyller på upp till cirka 90 % av din lön Börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 3 år. 9 0 D AG AR MAX 3 ÅR Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet beroende på din lön. MÅNADSLÖN F Ö R E S K AT T M A X I M A L M Å NA DS E RS ÄTTN IN G F ÖRS Ä K RINGS BE LOPP MÅN AD SK O STN AD ÅR KR KR 40 KR KR KR 79 KR KR KR 119 KR KR KR 158 KR KR 196 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 8

9 Sjukkapital Om du fortfarande inte kan arbeta som tidigare efter en längre tids sjukskrivning, kan din ekonomi behöva förstärkas. Från sjukkapitalförsäkringen kan du få pengar vid två tillfällen: första gången när du varit sjukskriven i 1,5 år och andra gången när du varit sjukskriven i 2,5 år och din arbets oförmåga bedöms vara bestående. Du kan få ersättning om du drabbas innan du fyller 58 år. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 61 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Om du inte kan arbeta mer än 50 %. Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp. 1. När du har varit a rbetsoförmögen under minst 1,5 år inom en samman hängande period av 2 år får du 15 % av ersättningen. 2. När du har varit arbetsoförmögen under minst 2,5 år inom en samman hängande period av 3 år, om din arbetsoförmåga bedöms vara bestående får du resten av ersättningen. Ersättningen betalas tidigast ut efter 3 år. 1,5 ÅR 3 ÅR Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Från 41 år sänks ersättningen till 75 % och från 51 år till 50 %. M A X E RS ÄT T NI NG F ÖRS Ä K RINGS BE LOP P MÅN ADSK O STN AD ÅR ÅR ÅR KR 8 KR 12 KR 38 KR KR 16 KR 23 KR 75 KR KR 23 KR 35 KR 113 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 9

10 Diagnosförsäkring Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning: Cancer Akut hjärtinfarkt Stroke Aortaaneurysm Bechterews sjukdom Alopecia Alzheimers sjukdom Anorexi/Bulimi Benign hjärntumör Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom Muskeldystrofi Primär Sjögrens syndrom Systemisk lupus erythematosus (SLE) Motorneuronsyndrom Multipel skleros (MS) Parkinsons sjukdom Upphörande av njurfunktion Sjukdom från blodtransfusion eller behandling Operation av hjärtklaff Organtransplantation Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. ER S ÄT T N I N G FÖ R SÄK R I N G S B E L O P P M Å N AD SK O STN AD Å R Å R Å R ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR KR 12 KR 13 KR 17 KR 25 KR 37 KR 48 KR 72 KR 101 KR 000 KR 24 KR 26 KR 34 KR 50 KR 74 KR 96 KR 144 KR 202 KR KR 36 KR 39 KR 51 KR 75 KR 111 KR 144 KR 216 KR 303 KR KR 48 KR 52 KR 68 KR KR 148 KR 192 KR 288 KR 404 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 10

11 Olycksfallsförsäkring Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfalls försäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditets ersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år. Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, rehabiliteringskostnader, hjälpmedelskostnader, kristerapi och merkostnader. Sveda och värk under den akuta behandlings- och läkningstiden. Vanprydande ärr. Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga. (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Ersättningen är beroende av graden av invaliditet. Vid dödsfall till följd av en olycksfallsskada betalas kr till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare* kan du göra ett särskilt förmånstagar förordnande**. * Den som får pengar från en försäkring. ** Ett förmånstagarförordnande anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. M A X E RSÄTTN IN G F ÖRS Ä K R IN GSB ELOPP MÅN AD SK O STN AD ÅR KR (21 PRISBASBELOPP) 59 KR KR (31 PRISBASBELOPP) 84 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 11

12 Barnförsäkring sjuk och olycksfall Samhällets skydd är sämre för barn än för vuxna och de försäkringar som barn kan omfattas av genom förskola eller skola gäller oftast bara olycksfall och oftast bara under skoltid. Med barn försäkringen får dina barn ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt. Gäller som längst till och med det år barnet fyller 25 år. Gäller även för make/maka/sambos barn som är folkbokförda på din adress. Du betalar bara en premie oavsett antalet barn. Om din make/maka/sambo har barn som inte är folkbokförda på din adress kan du teckna en separat försäkring för dem. Du betalar bara en premie oavsett antal barn. Vid sjukdom och/eller olycksfall: Läkekostnader (vård, behandling och hjälp medel), diagnosersättning, ersättning vid sjukhusvård och kristerapi. Vid olycksfall: Kostnader för besök hos vårdgivare, tandskadekostnader, rese kostnader, rehabiliteringskostnader, hjälpmedelskostnader och merkostnader. Vanprydande ärr. Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga. (medicinsk eller e konomisk invaliditet) Ersättningen är beroende av graden av invaliditet. Vid barns dödsfall betalas kr till dödsboet. M A X E R S ÄT T NI NG F Ö R S Ä K R I NGS BE LOP P MÅN AD SK O STN AD KR (21 PRISBASBELOPP) 82 KR 12

13 Sjukvårdsförsäkring Premium och Premium Extra När du behöver specialistvård kan Ledarnas sjukvårdsförsäkring hjälpa dig att boka tid hos just den läkare, sjukgymnast eller psykolog som är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem. Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Vi ser till att du får snabb kontakt med våra specialister. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år. Sjukvårdsförmedling med erfarna sjuksköterskor Rådgivning alla veckans dagar. Bokning helgfria vardagar, till alla våra specialister. Du kan även ställa frågor om anhörigas besvär via en utökad sjukvårdsplanering. Garantitid Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar. Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut. I Premium och Premium Extra ingår: Besök hos specialistläkare, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, psykolog/ psykoterapeut, logoped eller dietist. Du har även tillgång till second opinion, medicinska hjälpmedel, eftervård och medicinsk rehabilitering och kan få kostnader för läkemedel, resor och logi ersatta av försäkringen. I Premium Extra ingår dessutom: Hjärt-kärlundersökning, viktreducerande operation, missbruksbehandling, patient avgifter i offentlig vård, hjälp i hemmet efter operation, självriskersättning vid utlandsvård samt vaccinationskostnader. P REM I UM Du betalar en självrisk på 500 kronor vid första läkarbesöket i skadan. Om du har en remiss till specialist vård från husläkaren e ller företagshälsovården slipper du betala självrisk ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR 125 KR 158 KR 220 KR 330 KR 390 KR P RE MI UM E X T RA Vare sig remiss eller självrisk behövs ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR 360 KR 460 KR 480 KR 620 KR 790 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 13

14 Läs mer på bliwa.se/ledarna Mejla Bliwa på eller ring oss på Du kan också skriva till Bliwa Livförsäkring, Box 5138, Stockholm. Ansök om försäkringar: Innan du ansöker ska du läsa förköpsinformationen som finns på bliwa.se/ledarna. Där kan du få mer information och även ansöka om försäkring. Ledarna Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång människor växer och verksamheter utvecklas. Dessutom stärker det vårt lands konkurrenskraft. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande. Därför behövs en organisation bara för chefer. En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår chefsrollen utan och innan. Därför finns Ledarna. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Som medlem i Ledarna får du stöd både i din yrkesroll som chef och som anställd. Ett dubbelt perspektiv ingen annan erbjuder. Hos oss blir du en bättre chef. Bliwa Bliwa Livförsäkring, organisationsnummer , är ett svenskt kundägt försäkrings bolag som är specialist på p ersonriskförsäkringar för organisationer och företag. Våra försäkringar ger ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Läs mer på bliwa.se. Bliwa Livförsäkring 168. Foto: Renato Tan. Bliwa är idag försäkringsgivare för ett 10-tal organisationer på den svenska arbets marknaden och cirka företag, varav ett 30-tal av de största.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2018 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-67 år Grundbelopp 268 800 6 18 30 45 Grundbelopp + 1 tillägg 448 000 10 30 50 75 Grundbelopp + 2 tillägg 896 000 20 60 100 150

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund 2018-04-01 Travtränarna har genom Söderberg & Partners träffat ett avtal med Länsförsäkringar om frivillig gruppförsäkring. Som medlem i Travtränarnas Riksförbund

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 227 500 5 24 Grundbelopp + 1 tillägg 455 000 10 47 Grundbelopp + 2 tillägg 682 500 15 71 Grundbelopp + 3 tillägg 910 000 20 95 Grundbelopp

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 279 000 6 11 38 Grundbelopp + 1 tillägg 465 000 10 16 59 Grundbelopp + 2 tillägg 930 000 20 26 111 Grundbelopp + 3

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-50 år 51-67 år Grundbelopp 232 500 5 10 17 40 Grundbelopp + 1 tillägg 465 000 10 18 32 80 Grundbelopp + 2 tillägg 697 500 15 26 47 119

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-54 år 55-67 år Grundbelopp 455 000 10 18 32 85 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 36 65 169 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 55 98

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 455 000 10 10 14 28 72 121 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 20 28 56 143 241 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 30 41 83 214 361

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-67 år Grundbelopp 273 000 6 18 30 45 Grundbelopp + 1 tillägg 455 000 10 30 50 75 Grundbelopp + 2 tillägg 910 000 20 60 100 150

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 268 800 6 18 47 Grundbelopp + 1 tillägg 448 000 10 30 78 Grundbelopp + 2 tillägg 672 000 15 45 118 Grundbelopp + 3 tillägg 896 000 20

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb Grundbelopp 265 800 6 18 47 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 30 78 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 45 118 Grundbelopp

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-50 år 51-67 år Grundbelopp 465 000 10 21 42 83 Grundbelopp + 1 tillägg 930 000 20 42 85 165 Grundbelopp + 2 tillägg 1 395 000 30 64 126

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo 44 500 kr Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-55 år 56-65 år Grundbelopp 445 000 10 23 34 42 Grundbelopp + 1 tillägg 890 000 20

Läs mer

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund 2019-04-01 Travtränarna har genom Söderberg & Partners träffat ett avtal med Länsförsäkringar om frivillig gruppförsäkring. Våra försäkringar ger dig och din

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-65 år Grundbelopp 455 000 10 23 34 42 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 46 68 84 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 69 102

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-50 år 51-67 år Grundbelopp 455 000 10 21 42 59 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 42 85 116 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 64 126

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 40 år 41-50 år 51-67 år Grundbelopp 455 000 10 16 47 144 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 31 91 286 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 46

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 273 000 6 11 38 Grundbelopp + 1 tillägg 455 000 10 16 59 Grundbelopp + 2 tillägg 910 000 20 26 111 Grundbelopp + 3

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 221 500 5 24 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 47 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 71 Grundbelopp + 3 tillägg 886 000 20 95 Grundbelopp

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 267 000 6 11 38 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 16 59 Grundbelopp + 2 tillägg 890 000

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-50 år 51-65 år Grundbelopp 222 500 5 11 21 29 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 21 42 59 Grundbelopp

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-54 år 55-67 år Grundbelopp 268 800 6 23 38 54 Grundbelopp + 1 tillägg 448 000 10 39 63 90 Grundbelopp + 2 tillägg 896 000 20 77 126 180

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 136 500 3 10 21 Grundbelopp + 1 tillägg 273 000 6 20 41 Grundbelopp + 2 tillägg 455 000 10 33 67 Grundbelopp + 3 tillägg

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 136 500 3 10 21 Grundbelopp + 1 tillägg 273 000 6 20 41 Grundbelopp + 2 tillägg 455 000 10 33 67 Grundbelopp + 3 tillägg

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 133 500 3 10 21 Grundbelopp + 1 tillägg 267 000 6 20 41 Grundbelopp + 2 tillägg 445 000

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2018 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2018 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring SH Pension Gruppförsäkring 2019 Gruppavtal nr 660 ANSÖKAN Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Medlemsföretaget och personer Uppgifter om medlemsföretaget. Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Välkommen till en presentation av Volvopersonvagnars Gruppförsäkring

Välkommen till en presentation av Volvopersonvagnars Gruppförsäkring Välkommen till en presentation av Volvopersonvagnars Gruppförsäkring Gruppavtal 300 Mazamir Hashemian Merima Mundzic Gruppförsäkring Det är en frivillig försäkring som alla nyanställda får per automatik

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring Säljarnas Gruppavtal nr 640 SÄLJARNAS ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019 Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag Trygghet för dig och dina medarbetare för små företag Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska ohälsa och sjukdom.

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2018 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Transport

Medlemsförsäkringar. Transport Medlemsförsäkringar Transport Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Inkomstförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring. 3 Barngruppliv

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring SEB Avtal 545 SEB ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019 Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring NCC ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019, AVTAL 570: Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Information Detta produktblad är inte förköpsinformation i försäkringsavtalslagens mening. Mer information om produkterna i Trygga Personalen finns i respektive

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar ST, 2016. Produktion: STs kommunikationsenhet Tryck: Rich Port AB, Januari 2017. Upplaga: 2 500ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring AI Pension gruppförsäkring 2018 avtalsnummer 13000 ANSÖKAN: Frivillig gruppförsäkring Gruppmedlem NAMN: ADRESS: POSTNUMMER: POSTORT: TELEFON (INKL RIKTNUMMER): DATUM FÖR MEDLEMSKAP I SVERIGES ARKITEKTER:

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring SKANSKA ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 APRIL 2019, AVTAL 550: Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter

Läs mer

Trygghet för dig och dina medarbetare. för företag med minst tio medarbetare

Trygghet för dig och dina medarbetare. för företag med minst tio medarbetare Trygghet för dig och dina medarbetare för företag med minst tio medarbetare Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Ansökan personförsäkring

Ansökan personförsäkring Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo). 2. Försäkringar

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-67 år Grundbelopp 455 000 10 30 50 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 61 101 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 90 150 Grundbelopp

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i ST

Medlemsförsäkring för dig i ST Medlemsförsäkring för dig i ST Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i ST Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Gruppmedlem

Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Gruppmedlem GRUPPAVTAL 550 Skanska Sverige AB Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Namn Gatuadress Telefonnummer dagtid Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Box 5125, 102 43 STOCKHOLM Tfn kundtjänst: 08-696 22 80

Läs mer

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare. AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare. AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman Försäkringsskydd för privatanställda arbetare AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman AFA Försäkrings verksamhet i siffror 4,7 miljoner försäkrade 9,4 miljarder i utbetalda ersättningar 2017 879 000

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Livs

Medlemsförsäkringar. Livs Medlemsförsäkringar Livs Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa Förköpsinformation gäller från 1 januari 2014 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa dödsfall Sjukdom OLYCKsfall BARN sjukdom och olycksfall Bliwa Livförsäkring i samarbete med Ledarna Förköpsinformationen

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Pappers

Medlemsförsäkringar. Pappers Medlemsförsäkringar Pappers Ingår i medlemskapet Gruppliv och Sjukförsäkring kan ingå avdelningsvis Medlemsolycksfallsförsäkring Diagnosförsäkring Hemförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall

Läs mer