Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar"

Transkript

1 Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1

2 2 ST, Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti Upplaga: ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: Artikelnr 1061.

3 Innehåll Med ST är du extra trygg 5 Gratis för nya medlemmar 5 Om du blir av med jobbet 7 Skyddet för dig och din familj 11 Trygga barn 14 Om du blir sjuk 17 Hemförsäkringar och sakförsäkringar 19 Rättshjälp 19 Ersättning vid strejk eller lockout 19 Ditt samlade skydd 21 Mer information 23

4 4

5 Med ST är du extra trygg Det går inte alltid som man har tänkt sig. Du kan bli sjuk, bryta benet i skidbacken, få inbrott i huset eller bli av med jobbet. Då är det viktigt med skyddsnät. Bra försäkringsskydd är en uppskattad medlemsförmån. Det är försäkringar som du kan teckna till en låg premie med förmånliga villkor tack vare att ST har slutit avtal och samarbetar direkt med olika försäkringsbolag. Vi kan till exempel erbjuda både en av marknadens mest förmånliga inkomstförsäkringar och barnförsäkringar. Du som är under 46 år erbjuds exta förmånliga premier. Den här broschyren ger dig en överblick över de försäkringar som du får tillgång till via ditt medlemskap i ST. Längre bak i broschyren kan du också se hur det samlade skyddet ser ut för dig, via fackliga avtal och socialförsäkringssystemet. Gratis för nya medlemmar Som ny medlem i ST får du en kostnadsfri livförsäkring med barngruppliv (Förenade Liv) samt en olycksfallsförsäkring (Trygg-Hansa) under de tre första månaderna av ditt medlemskap. Om du är under 55 år får du dessutom en kostnadsfri sjukförsäkring under samma tid (Förenade Liv). Om du sedan inte vill fortsätta att vara försäkrad meddelar du bara detta till försäkringsbolaget. 5

6 6

7 Om du blir av med jobbet Lönen är viktig. Vi behöver pengar för att klara de mest grundläggande behoven. Det handlar om trygghet för både dig och din familj. Och tryggheten ska finnas där, även om du blir arbetslös. Därför är trygghetsförsäkringar på detta område viktiga för ST. 7

8 Trygghetsavtal för anställda i staten Du som är statligt anställd har en mycket förmånlig trygghetsförsäkring som du inte betalar extra för. Det är en del av det trygghetspaket som fack och Arbetsgivarverket har förhandlat fram. Trygghetsavtalet ger dig många fördelar. Den första tiden som arbetslös får du 80 procent av lönen förutsatt att du är medlem i a-kassan*. Avtalet ger dig också rätt till förlängd uppsägningstid, kompetensutveckling och annan hjälp till ett nytt jobb. Trygghetsavtalets innehåll kämpar vi för att behålla i varje avtalsrörelse. Inkomstförsäkring och frivilligt tillägg Som medlem i ST har du en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Inkomstförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och är viktig för medlemmar som arbetar i bolag, är projektanställda, har visstidsanställning eller korta jobb. Alla aktiva medlemmar under 61 år ansluts automatiskt till försäkringen. Inkomstförsäkringen ersätter mellanskillnaden av vad a- kassan betalar ut (max 80% av kr som är a-kassans tak) och 80% av den av a-kassan fastställda normalinkomst per månad. Den högsta inkomst som kan försäkras är en månadsinkomst före skatt på kr. Ersättning från STs inkomstförsäkring betalas ut som längst i 150 ersättningsdagar. Dessutom finns det möjlighet att teckna en frivillig tilläggsförsäkring i ytterligare 150 dagar. *) Ersättningen på 80 procent betalas under de 200 första dagarna. Därefter sjunker ersättningsnivåerna. 8

9 A-kassan STs arbetslöshetskassa administrerar arbetslöshetsförsäkringen och betalar ut arbetslöshetsersättning till dig som är medlem i a-kassan. Medlemskapet i a-kassan är frivilligt, och som anställd bör du självklart vara med. A-kassan ger dig en ekonomisk grundtrygghet om du blir arbetslös. Medlemskap i a-kassan är en förutsättning för att få ersättning från inkomstförsäkringen. Premiefria försäkringar Du som är ofrivilligt arbetslös betalar inte någon avgift/ premie för till exempel livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring. Mer information finns på under Medlemmar/medlemsförmåner/försäkringar eller hos ST Direkt. Om du vill veta mer: Kontakta ST Direkt eller STs regionkansli om du vill veta mer om trygghets reglerna i avtalet. Tel Kontakta Bliwas kundtjänst om du vill ha mer information om inkomstförsäkringen eller vill teckna tilläggsförsäkringen. Tel , e-post inkomstforsakring@bliwa.se eller gå in på 9

10 10

11 Skyddet för dig och din familj Alla kan råka ut för händelser som plötsligt förändrar livet. Om det händer, är det viktigt att både du och din familj slipper oroa er för ekonomin. Därför har ST förhandlat fram ett bra försäkringsskydd för vuxna och barn. 11

12 Livförsäkring STs livförsäkring är mycket förmånlig och innehåller förutom ett livbelopp även ett inkomstkapital, ett efterlevande skydd och en barngruppliv. Livförsäkringen ger dina anhöriga upp till kronor om du skulle avlida. Den som har barn under 17 år är försäkrad med minst kronor oavsett ålder och premie. Förtidskapital om kronor betalas ut vid långvarig sjukdom. Sedan 2010 har försäkringen förbättrats med ett efterlevandeskydd. Vid dödsfall före 65 år utbetalas ett skattefritt belopp på kronor per månad under 24 månader till efterlevande. Tack vare ditt medlemskap i ST får även din maka/ make/sambo teckna försäkring till samma förmånliga villkor. Vill du ha ett ännu bättre skydd går det att höja försäkringsbeloppen mot en högre premie. Samtalsstöd ingår i livförsäkringen och innebär att du när som helst kan få vägledning vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning dygnet runt. För personskador under arbetstid och till och från arbetet får du ersättning både från försäkringen som arbetsgivaren bekostar och från STs medlemsförsäkring. I försäkringen ingår också KLARA-försäkringarna som gäller för hela familjen och som ger akutersättning vid olycka samt krishjälp för både vuxen och barn. Familjeskydd Ingen vill tänka på att livet tar slut. Men mitt i ett sorge -ar bete kan det vara skönt att slippa oroa sig för pengarna. Som medlem i ST kan du teckna en särskild familjeskyddsförsäkring. Den ger efterlevande en månadsvis pension under fem år om du skulle avlida före 65 års ålder. Premien per månad är beroende på din ålder och hur stort månadsbelopp du vill att familjen ska få. 12

13 När du blir senior Du behåller villkoren i liv-och olycksfallsförsäkringen fram till 66 år och till 67 år om du fortsätter att yrkesarbeta. Vid fyllda 66 år så erhåller du automatiskt en seniorlivförsäkring och en seniorolycksfallsförsäkring, om du haft dem som medlemsförsäkringar tidigare. Båda dessa försäkringar gäller under hela livstiden under förutsättning att du är seniormedlem samt erlägger premie. Bra att känna till: Väljer du att fortsätta med STs försäkringar efter de första tre månaderna och är fullt arbetsför vid inträdet, slipper du lämna hälsodeklaration. Det är även möjligt att höja sjukförsäkringen en nivå under de tre första månaderna utan hälsodeklaration. Det gör att även medlemmar med hälsoproblem kan teckna försäkringar. Om du vill veta mer: För mer information om STs livförsäkring ring Förenade Livs kundtjänst på telefon: eller besök Samtalsstödet sköts av Falck Healthcare, som du når dygnet runt på telefon För mer information om STs olycksfallsförsäkring ring Trygg Hansas kundtjänst på telefon eller besök 13

14 Trygga barn Barn är det ömtåligaste vi har. Därför erbjuder ST en bra barnförsäkring, faktiskt en av marknadens bästa. Den gäller både vid sjukdom och olycksfall. Barnförsäkring sjukdom och olycksfall Barnförsäkringen kan tecknas för alla barn som är skrivna på din adress. Försäkringen kan också tecknas för barn till dig eller den som är medförsäkrad, även om barnen bor på en annan adress. Det är viktigt att barnen skyddas extra väl. De har ju hela livet framför sig och en skada eller handikapp i unga år kan påverka möjligheterna att få jobb. Därför får barnen till och med högre ersättningar vid sjukdom och olycksfall, jämfört med vuxna som försäkras i ST. Bra att känna till: Många kommuner olycksfallsförsäkrar barn inom barnomsorg och skola under skoltid. Försäkringen gäller då inte på fritiden eller för sjukdom. 14

15 Barnförsäkringen omfattar en Händelseförsäkring. Den kan ge ersättning direkt med tio procent av försäkringsbeloppet redan när läkaren har fastställt diagnosen efter ett olycksfall eller för vissa svåra sjukdomar som till exempel cancer. Barnförsäkringen gäller i hela världen fram till dess att barnet är 25 år. Därefter kan barnet teckna en vuxenförsäkring, utan att man behöver lämna en hälsodeklaration. Om du vill veta mer om STs barnförsäkring: Ring STs egen kundtjänst hos Trygg-Hansa, tel Besök STs webbplats 15

16 16

17 Om du blir sjuk Alla som arbetar har rätt till sjukpenning via vårt gemensamma socialförsäkringssystem. Men det ger dig inte hela lönen och om du är sjuk mer än tre månader sjunker dina inkomster drastiskt. Därför kan det vara bra att du tecknar en egen sjukförsäkring. 17

18 STs sjukförsäkring med diagnosförsäkring ST kan erbjuda dig en sjukförsäkring som fyller på dina inkomster upp till 90 procent av din lön från och med din sjukskrivnings 365:e dag. (91:a dag för bolagsanställda) Sjukförsäkringen ger dig ersättning som längst upp till 42 månader. Det spelar ingen roll varför du är sjukskriven. Sjukförsäkringen börjar gälla om du är arbetsoförmögen till minst 25 procent. Du kan teckna denna försäkring fram till dess att du är 55 år och får den premiefritt i tre månader som ny medlem. Du kan också höja ersättningsnivån i sjukförsäkringen mot hälsodeklaration. Det kan vara bra att tänka på om du till exempel får högre lön. En diagnosförsäkring ingår i sjukförsäkringen. Det innebär att ett skattefritt engångsbelopp på * kronor utbetalas om du får en svår sjukdom. Ersättning utbetalas redan 30 dagar efter ställd diagnos. Försäkringen gäller längst till och med 65 år. Försäkringsbeloppet kan vid olika diagnoser betalas ut tre gånger. Livförsäkringen Efter en sjukskrivningsperiod på 36 månader betalas ett förtidskapital på upp till kronor ut från livförsäkringen. Om något händer på jobbet Om du blir skadad på ditt arbete är det arbetsgivaren som enligt lag ansvarar för din trygghet. Därför finns en särskild tjänstegrupplivförsäkring för anställda i staten (TGL-S), som arbetsgivaren betalar premie för. För anställda i statliga bolag finns en motsvarande försäkring som kallas TGL. Detta skydd gäller alla anställda och omfattar bland annat efterlevandeskydd till din make/maka/sambo och eventuella barn. Den allmänna Arbetsskadeförsäkringen (PSA för staten, TFA för bolag) ger dig också rätt till ersättning och eventuellt livränta om du skadas i ditt arbete. 18 * enl 2012 års premietabell.

19 Hemförsäkring och andra sakförsäkringar Det är inte bara människor som behöver skydd. Ditt hem kan bli länsat av tjuvar, du kan bli bestulen på resan, din bil kan bli vandaliserad. ST erbjuder dig sakförsäkringar på alla områden i samarbete med Trygg-Hansa. Om du tecknar den sortens försäkringar får du som medlem i ST särskilda rabatter t ex på tilläggsförsäkringar, så kallade plusförsäkringar. Rättshjälp Medlemskapet i ST ger dig möjlighet till rättshjälp om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Oftast handlar det om tvister kring ersättningar eller få en skada godkänd som arbetsskada. Du kanske cyklar omkull på vägen hem från jobbet. Ska det då räknas som en arbetsolycka och därmed ersättas av arbetsgivaren? Varje år betalar ST runt en miljon kronor för den sortens juridiskt stöd. För dig kan det handla om att slippa en kostnad på hundra tusen kronor. Ersättning vid strejk eller lockout Du ska känna dig trygg även om facket tar strid. Om du tas ut i strejk får du som medlem ersättning av ST för din förlorade arbetsinkomst. Detsamma gäller om arbetsgivaren tar ut dig i lockout och hindrar dig från att arbeta. Den som inte är medlem får ingen ersättning vid lockout. Bra att känna till: Kontrollera att ditt försäkringsskydd är tillräckligt innan du säger upp en försäkring. Beroende på hälsa och ålder kan det vara problem att teckna annan liv-och/eller sjukförsäkring. 19

20 20

21 Ditt samlade skydd 4. Privata försäkringar 3. STs medlemsförsäkringar Livförsäkring, Sjukförsäkring, Familjeskydd, Olycksfallsförsäkring för vuxen, Olycksfalls- och sjukförsäkring för barn, Sakförsäkringar, Seniorförsäkringar 2. Kollektivavtalade försäkringar Ersättning vid dödsfall, Ersättning vid arbetsskada, Ersättning vid sjukdom och arbetslöshet 1. Socialförsäkringar Sjuklön, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadeförsäkring, pensionsförsäkringar Din trygghet byggs av många stenar. Det är det pyramiden här ovan visar. 1. Socialförsäkringarna I botten finns samhällets socialförsäkringssystem, som vi alla är med och betalar för via skattsedeln. Där finns rätten till sjukpenning och arbetsskadeförsäkringen. Hit räknas också föräldraförsäkringen, rätt till personlig assistans för funktionshindrade och pensionssystemet. 21

22 2. Kollektivavtalade försäkringar Den andra våningen i trygghetspyramiden handlar om den trygghet som ST har förhandlat fram med arbetsgivaren i de centrala kollektivavtalen. Här finns ett utökat skydd för dig som är anställd. Kollektivavtalen ger dig bättre sjuklön och sjukpension jämfört med socialförsäkringssystemet. Tack vare kollektivavtalet får du till exempel tio procent högre ersättning när du är föräldraledig och även högre pension än vad lagen ger dig. Du kan få extra ersättning om du blir förtidspensionerad eller långtidssjukskriven. I avtalet med staten finns till exempel ett särskilt personskadeavtal. Här finns också alla tjänstegrupplivförsäkringar som arbetsgivaren betalar för sina anställda. 3. STs medlemsförsäkringar De fackliga organisationerna, däribland ST, har också tagit fram förmånliga försäkringar som medlemmarna själva kan teckna för att bygga på sin trygghet ytterligare. Det är framför allt de försäkringarna som du kan läsa om i den här broschyren. Du kan teckna liv- och olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, familjeskydd och även en seniorförsäkring för ditt liv efter pensionen. Dessutom kan du teckna flera olika sakförsäkringar och förlänga inkomstförsäkringen. 4. Individuella försäkringar Om du vill öka på ditt skydd ytterligare kan du välja individuella lösningar och teckna även en privat försäkring. 22

23 Mer information Utförlig information om STs försäkringar Du kan få mer information om STs försäkringar direkt hos Trygg- Hansa, Förenade Liv och Bliwa. På STs webbplats, finns information från försäkringsbolagen. ST har egen kundtjänst hos Trygg-Hansa som är öppen vardagar mellan kl och Telefonnummer: Råkar du ut för en skada, ring För frågor kring Förenade Livs försäkringar, kan du vända dig till ST Direkt eller till Förenade Livs Kundtjänst, , som har öppet vardagar mellan kl till För frågor kring Bliwas försäkringar, kan du vända dig till ST Direkt eller till Bliwas Kundtjänst, Du kan också besöka STs webbplats, för att få utförlig information om STs alla försäkringar. ST Direkt personlig rådgivning STs medlemstjänst ST Direkt är öppen alla vardagar mellan kl Hit kan du ringa ( ), e-posta eller faxa ( ) och ställa frågor om allt som gäller arbetslivet, trygghetsförsäkringar, sjukförsäkring, barnförsäkring, sakförsäkring och a-kassan. 23

24 Fackförbundet ST Box 5308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats: Artikelnr 1061

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar ST, 2016. Produktion: STs kommunikationsenhet Tryck: Rich Port AB, Januari 2017. Upplaga: 2 500ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i ST

Medlemsförsäkring för dig i ST Medlemsförsäkring för dig i ST Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i ST Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig det bästa försäkringsskyddet Det ingår fler försäkringar i Sekos medlemskap än hos de flesta andra fackförbund. Vi tycker nämligen att trygghet både på jobbet

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Välkommen som ny medlem! Tillsammans gör vi arbetslivet ännu bättre.

Välkommen som ny medlem! Tillsammans gör vi arbetslivet ännu bättre. Välkommen som ny medlem! Tillsammans gör vi arbetslivet ännu bättre. ST 2014. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska januari 2016. Tack för ditt förtroende! Vi är glada

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Välj ett bättre arbetsliv

Välj ett bättre arbetsliv Fackförbundet ST Välj ett bättre arbetsliv Gå med i facket som gör skillnad för dig Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget Därför ska du vara med i facket I Sverige regleras inte alla regler och villkor på

Läs mer

Välj ett bättre arbetsliv

Välj ett bättre arbetsliv Fackförbundet ST Välj ett bättre arbetsliv Gå med i facket som gör skillnad för dig Därför ska du vara med i facket I Sverige regleras inte alla regler och villkor på din arbetsplats i lag utan fastställs

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Ett medlemskap gör skillnad

Ett medlemskap gör skillnad Ett medlemskap gör skillnad ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Ett väldigt speciellt uppdrag! Det vet vi, som har 100 års erfarenhet av att förbättra

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Transport

Medlemsförsäkringar. Transport Medlemsförsäkringar Transport Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Inkomstförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring. 3 Barngruppliv

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Livs

Medlemsförsäkringar. Livs Medlemsförsäkringar Livs Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning

Läs mer

DU AVGÖR EFFEKTEN. Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med.

DU AVGÖR EFFEKTEN. Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med. DU AVGÖR EFFEKTEN Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med. " 2 Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. ENSAM ELLER GEMENSAMT Det

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

SRATs trygghetspaket. Hälsoskydd & Inkomstförsäkring

SRATs trygghetspaket. Hälsoskydd & Inkomstförsäkring SRATs trygghetspaket Hälsoskydd & Inkomstförsäkring 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för dig om du blir sjuk eller skadar dig, dels en sjukförsäkring

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring SH Pension Gruppförsäkring 2019 Gruppavtal nr 660 ANSÖKAN Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Medlemsföretaget och personer Uppgifter om medlemsföretaget. Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

Fackförbundet ST. Det självklara facket för dig som doktorand.

Fackförbundet ST. Det självklara facket för dig som doktorand. Fackförbundet ST Det självklara facket för dig som doktorand. Fackförbundet ST är facket för alla som jobbar på statens och medborgarnas uppdrag. Det betyder att du som är doktorand är välkommen till oss!

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Pappers

Medlemsförsäkringar. Pappers Medlemsförsäkringar Pappers Ingår i medlemskapet Gruppliv och Sjukförsäkring kan ingå avdelningsvis Medlemsolycksfallsförsäkring Diagnosförsäkring Hemförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall

Läs mer

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare. AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare. AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman Försäkringsskydd för privatanställda arbetare AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman AFA Försäkrings verksamhet i siffror 4,7 miljoner försäkrade 9,4 miljarder i utbetalda ersättningar 2017 879 000

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Dina pengar med och utan kollektivavtal

Dina pengar med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring SKANSKA ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 APRIL 2019, AVTAL 550: Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal kollektivavtalskrift_oktober_2014.indd 1 10/24/2014 11:17:45 AM ST, 2006. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska oktober 2014. Upplaga: 3 000 ex.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer