Goldstonerapporten om Gaza. Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goldstonerapporten om Gaza. Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer"

Transkript

1 Goldstonerapporten om Gaza Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer Leopard förlag och Diakonia, Stockholm Goldstone.OK4.indd 3

2 Goldstonerapporten om Gaza Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer Detta är en icke-officiell översättning baserad på Advance Edited Version, A/HVC/12/48, 15 september Den omfattar bara sammanfattningen (Executive Summary), slutsatser och rekommendationer (Part Five: Conclusions and Recommendations). Leopard förlag S:t Paulsgatan Stockholm Den svenska översättningen Leopard förlag och Diakonia 2010 Förord Diakonia Bo Forsberg 2010 Förord ILAC Christian Åhlund 2010 Översättning: Lydia Gall Omslag och typografi: Rasmus Kellerman Omslagsbild: Gamma/IBL Sättning: Team Media Sweden AB Tryck: Print-It, Litauen 2010 ISBN Goldstone.OK4.indd 4

3 Innehåll Förord Därför fick Richard Goldstone The Stockholm Human Rights Award 1. Sammanfattning a) Inledning b) Metodologi c) Fakta som utreddes av kommissionen, faktabaserade och juridiska slutsatser. d) Ansvar 2. Slutsatser a) Sammanfattande synpunkter b) De israeliska militäroperationerna i Gaza: relevans för/länkar till Israels politik gentemot det ockuperade palestinska territoriet c) Syften, mål och karaktären av de israeliska militäroperationerna i Gaza d) Ockupation, återhämtningsförmåga och det civila samhället e) Raket- och granatattacker mot Israel f) Avvikande röster i Israel g) Avhumaniseringens effekter h) Den interna palestinska situationen i) Behovet av skydd och det internationella samfundets roll j) Sammanfattning av de rättsliga utredningarna k) Behovet av ansvar 3. Rekommendationer Ordlista Goldstone.OK4.indd 5

4 Förord Goldstone.OK4.indd 7

5 De mänskliga rättigheterna och krigets lagar handlar om att civilbefolkningen måste skyddas i krig och konflikter. Diakonia arbetar för respekt för de mänskliga rättigheterna på många olika platser på jorden. I många konflikter runt om i världen under senare delen av 1900-talet har folkrätten och respekten för mänskliga rättigheter grovt negligerats. Den internationella domstolen i Haag och den rad av processer vi sett som följd av övergrepp i Darfur, Sierra Leone och Bosnien är viktiga steg i rätt riktning för att stärka civilbefolkningens rättigheter. Dessa processer visar att de mänskliga rättigheterna och krigets lagar faktiskt betyder något. De visar också att krigets lagar måste gälla alla oavsett varifrån man kommer eller vad konflikten handlar om. Diakonia har ett aktivt arbete i Israel och på Västbanken och i Gaza för ökad respekt för mänskliga rättigheter och krigets lagar. Genom våra samarbetspartners vill vi öka kunskapen kring vilka rättigheter civilbefolkningen har under en ockupation men också att motverka övergrepp mot de mänskliga rättigheterna begångna av myndigheterna i Israel, Gaza och på Västbanken. Kriget i Gaza vintern dokumenteras väl i Goldstonekommissionens rapport. Den utgör skrämmande läsning. Men den är samtidigt en rakryggad analys som utgår från krigets lagar. Det handlar om våldshandlingar men också om blockaden mot Gaza, som utgör en kollektiv bestraffning av civilbefolkningen och därmed är ett brott mot krigets lagar. Förord Goldstone.OK4.indd 9

6 Rapporten pekar ut samtliga berörda parter för att ha begått brott under den tidsperiod som granskas. Kränkningarna kan rubriceras som krigsbrott och möjligen också brott mot mänskligheten. I sina slutsatser uppmanar kommissionen de inblandade parterna att genomföra trovärdiga och oberoende undersökningar, i enlighet med internationell standard, av de allvarliga brott som kommissionen rapporterat. Mer än ett år senare har ännu ingen ställts till svars på ett seriöst sätt. Det är nödvändigt att de drabbade får rättvisa för att såren ska kunna läkas och människor få hopp om att internationella lagar och mänskliga rättigheter även gäller dem. FN:s generalförsamling uppmanade parterna i november 2009 att inom vissa tidsgränser genomföra utredningar som är oberoende och förenliga med internationella regler av allvarliga brott mot internationell humanitär och internationella mänskliga rättigheter. Om inte dessa processer blir av uppmanar FNs generalförsamling enligt Goldstonekommissionens förslag att frågan ska hänskjuts till Internationella Brottsmålsdomstolen. Människorättsorganisationer i regionen konstaterade efter att tidsgränsen gått ut i februari 2010 att inga seriösa processer inletts och att de svar som myndigheterna i Gaza, på Västbanken eller i Israel lämnat till FN på inga sätt lever upp till de krav som ställts. Ansvarsfrågan för grova brott mot humanitär rätt och överenskommelser måste även i detta fall leda till åtgärder. Civilbefolkningen i Israel, på Västbanken och i Gaza måste kunna kräva samma måttstockar och att omvärlden agerar därefter. Bo Forsberg Generalsekreterare Diakonia Goldstone.OK4.indd 10

7 Därför fick Richard Goldstone The Stockholm Human Rights Award Goldstone.OK4.indd 11

8 Den 15 september 2009 publicerades den s.k. Goldstonerapporten. Den är resultatet av en kommission som tillsattes den 3 april 2009 av FN:s Human Rights Council. Kommissionens arbete har letts av den sydafrikanske domaren och folkrättsjuristen Richard Goldstone. Rapporten är en 575 sidor lång granskning av de folkrättsliga aspekterna på Israels militära aktion i Gaza vid årsskiftet Aktionen ledde till att över palestinier och 13 israeliska soldater dödades. Rapporten dokumenterar bl. a. förstörelsen av sjukhus, parlamentet, regeringsbyggnader, Gazas största fängelse, tiotusentals bostäder och många andra civila mål. Över 200 fabriker bombades. Anläggningar för produktion av mat förstördes. Rapporten beskriver hur israeliska bulldozers plöjde upp jordbruksodlingar och olivträdslundar. Den beskriver också förstörelsen av Gazas enda anläggning för produktion av mjöl och av en stor kycklingfarm med tiotusentals kycklingar. Vattenreningsanläggningen i Gaza Water Sewage Treatment Plant bombades också, vilket fick till följd både att dricksvattenförsörjningen slogs ut och att kubikmeter obehandlat av loppsvatten översvämmade och förstörde ett stort område med odlingar av frukt, grönsaker och spannmål. Enligt rapporten var Israels avsikt med den militära interventionen att utsätta Gazas befolkning för en kollektiv bestraffning för dess stöd till Hamas. Rapporten granskar också den palestinska sidan. Hamas får kritik för brott mot internationell rätt särskilt när det gäller Därför fick Richard Goldstone The Stockholm Human Rights Award Goldstone.OK4.indd 13

9 frihetsberövandet och behandlingen av den israeliske soldaten Gilad Shalit, och för de urskillningslösa raketattackerna mot israeliska civila. Hamas utrensningar och mord på politiska motståndare får också stark kritik i rapporten. Rapporten kritiserar också den palestinska myndigheten på Västbanken för våld och förtryck av politiska motståndare. Rapporten kommer fram till att Israel under interventionen i Gaza gjorde sig skyldigt till krigsförbrytelser och troligen också brott mot mänskligheten. Den kommer också fram till att palestinska väpnade grupper har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Rapporten uppmanar båda sidor att utreda ett antal incidenter som är noga dokumenterade i rapporten. Om så inte sker inom sex månader från det att rapporten offentliggjordes rekommenderar rapporten att FNs säkerhetsråd ska kunna besluta att den internationella brottmålsdomstolen i Haag ska kunna överta utredningarna. Israel har vägrat allt samarbete med Goldstonekommissionen. Kommissionen nekades tillträde till Israel och fick inte heller tillstånd att komma in i Gaza via israeliska gränsövergångar. Kommissionen kunde ändå besöka Gaza sedan Egypten öppnat gränsövergången vid Rafa. Kommissionen gjorde två besök i Gaza. Eftersom kommissionen inte kunde arbeta i Israels fick alla israeliska vittnen flygas till Genève. Allt som allt hörde kommissionen 188 vittnen. Goldstonerapporten har lett till mycket starka reaktioner, inte så mycket mot de händelser som beskrivs i rapporten som mot dess slutsatser och mot Richard Goldstone personligen. Den israeliske presidenten Shimon Peres betecknade i ett uttalande den 11 november 2009 Richard Goldstone som en liten man, som saknar sinne för rättvisa, en teknokrat utan verklig förståelse för rättskipning, som är ute för att skada Israel. I en debatt i 14 Därför fick Richard Goldstone The Stockholm Human Rights Award Goldstone.OK4.indd 14 2/12/10 1:44:37 PM

10 FNs säkerhetsråd den 4 november betecknade den israeliska FNambassadören Gabriela Shalev Goldstonerapporten som född i hat och verkställd i synd. Om FN ställer sig bakom rapporten har Israels premiärminister Benjamin Nethanyahu förklarat att det inte blir några fredsförhandlingar med den palestinska sidan. Den amerikanska regeringen har kritiserat rapporten som synnerligen bristfällig, ensidig och orättvis. EU har inte kunnat enas i sin reaktion. Vissa kritiker har t.o.m. beskyllt Richard Goldstone för antisemitism. Faktum är att Richard Goldstone är jude, betecknar sig själv som sionist och sitter i styrelsen för Hebrew University, ett av Israels viktigaste universitet. Hans dotter har bott flera år i Israel och talar flytande hebreiska. Men trots de mycket kraftiga reaktionerna har ingen kunnat beslå rapporten med några fel i sak. Ingen har påstått att de incidenter som utreds i rapporten inte har ägt rum. Richard Goldstone är en av världens främsta experter på internationell rätt. Som den förste chefsåklagaren i FN-tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda har han haft ett avgörande inflytande på den revolutionerande utvecklingen av den internationella straffrätten. Det var Goldstone som beslutade att åtala de systematiska våldtäkterna under kriget i Bosnien som krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, vilket ledde till en banbrytande dom, där de åtalade fälldes för brott mot mänskligheten till livslånga fängelsestraff. Denna dom har medfört en ny syn på det systematiska våld mot kvinnor som utgör en del av strategin i dagens väpnade konflikter, till exempel i Kongo och Darfur. Detta har i sin tur medfört nya åtal och domar och att offren för sexuellt våld numera uppmärksammas på ett helt ett annat sätt än tidigare. Turbulensen kring den internationella brottmålsdomstolens Därför fick Richard Goldstone The Stockholm Human Rights Award Goldstone.OK4.indd 15 2/12/10 1:44:37 PM

11 åtal mot Sudans president för krigsförbrytelser som fått stöd av USA och EU föranledde FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon till följande uttalande den17 juli 2008, på tioårsdagen av domstolens tillkomst: Vi måste sträva efter att hitta den rätta balansen mellan juridikens krav och strävan efter fred. Straffrihet för brott kan aldrig tolereras; amnesti för internationella brott kan inte accepteras. När vi ställs inför dessa dilemman får vi aldrig offra rättvisan; avvägningen mellan rättvisa och fred får aldrig påverkas av hot och påtryckningar från dem som försöker undgå rättvisan. Detta är av helt grundläggande betydelse. Om innebörden av folkrätten kan man ha olika uppfattningar, men när en av världens erkänt främsta folkrättsjurister lägger fram en så grundlig rapport i en så viktig fråga, så kräver respekten för folkrätten och allas likhet inför lagen att rapporten tas på allvar och granskas i sak, som ett juridiskt dokument och inte som en politisk pamflett. Avsikten med Shimon Peres och andra israeliska ledares grova personliga angrepp på Richard Goldstone är naturligtvis att skjuta budbäraren och att avleda uppmärksamheten från de allvarliga anklagelser som framkommer i rapporten. Att Israels ledning skulle inta denna attityd var inte oväntat. Men att dessa angrepp fått stå oemotsagda av EU och t.o.m. fått ett visst stöd av USA innebär inte bara att Ban Ki Moons högstämda uttalande förvandlas till tom festtalsretorik. Det innebär också att folkrättens positioner har flyttats ett stort steg tillbaka. The Stockholm Human Rights Award är ett gemensamt initiativ från det Internationella advokatsamfundet (International Bar Association), the International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Priset kommer att delas ut årligen till en individ eller institution som utmärkt sig för att på 16 Därför fick Richard Goldstone The Stockholm Human Rights Award Goldstone.OK4.indd 16 2/12/10 1:44:37 PM

12 ett enastående sätt bidragit till att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter. Det första priset delades ut 3 december 2009 i Stockholm till just Richard Goldstone. När Richard Goldstone accepterade uppdraget att analysera de juridiska aspekterna av den väpnade konflikten i Gaza var han uppenbarligen medveten om att han höll på att kasta sig in i världens mest inflammerade debatt om internationell rätt contra maktpolitik. De aggressiva attackerna inte bara mot rapporten utan mot honom personligen, kan inte ha kommit som en överraskning. Ändå accepterade han uppdraget för att främja den internationella rätten. Redan innan Goldstonerapporten publicerades hade vi beslutat att ge Stockholm Human Rights Award till Richard Goldstone, för hans ovanliga kombination av högsta internationella juridiska kunskap och djup medkänsla för individen. Den motiveringen kan nu fördjupas till att omfatta hans enastående personliga mod i försvaret för den internationella rättens grundläggande principer. Christian Åhlund Generalsekreterare för ILAC Goldstone.OK4.indd 17 2/12/10 1:44:37 PM

13 Mänskliga rättigheter i Palestina och övriga ockuperade arabiska områden Rapport från FN:s undersökningskommission av konflikten i Gaza Goldstone.OK4.indd 19 2/12/10 1:44:37 PM

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 2 Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie- Christine Vergiat,

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 10.12.2012 B7-0571/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vad innebär den? År 2000 enades FN:s säkerhetsråd om en resolution om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 4.7.2007 B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Francis

Läs mer

Israel - Palestina Konflikten

Israel - Palestina Konflikten NA15-2016-05-22 Israel - Palestina Konflikten Innehåll 1. Förenta Nationerna 3 1.1 Huvudorganen. 3 2. Mänskliga Rättigheter 4 2.1 Medborgerliga Rättigheterna... 4 2.2 Politiska Rättigheterna 4 2.3 Ekonomiska,

Läs mer

P7_TA(2011)0155 Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern

P7_TA(2011)0155 Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern P7_TA(2011)0155 Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern Europaparlamentets resolution av den 7 april 2011 om användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser; SFS 2014:406 Utkom från trycket den 11 juni 2014 utfärdad den 28 maj 2014. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

Israel och dess fiender

Israel och dess fiender Israel och dess fiender Israel och dess fiender Copyright 2013 Holger Nilsson Ansvarig utgivare: Holger Nilsson Framställt på vulkan.se Tryckt i Riga ISBN: 978-91-637-4457-0 Israel och dess fiender Holger

Läs mer

Premiärministern Benjamin Netanyahu tal till öppningssessionen i Knesset 2009

Premiärministern Benjamin Netanyahu tal till öppningssessionen i Knesset 2009 Premiärministern Benjamin Netanyahu tal till öppningssessionen i Knesset 2009 Rätten till självförsvar Rätten att upprätthålla en judisk stat och rätten till självförsvar är de två grundvalarna för vårt

Läs mer

Stor betydelse vem man röstar på i EU-valet

Stor betydelse vem man röstar på i EU-valet Stor betydelse vem man röstar på i EU-valet om man vill stödja en rättvis fred Palestina Valet den 7 juni (2009) gäller EU-parlamentet, som formellt har begränsad makt över EU:s utrikespolitik. Ändå är

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 15.7.2014 B8-0072/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Typsvar till tentamen 7 november 2014

Typsvar till tentamen 7 november 2014 LAGF01 FOLKRÄTT Typsvar till tentamen 7 november 2014 Eventuell begäran om omprövning av betyg lämnas via e-post till studieadministratör Hans Liepack. 1 Fråga 1, Examinator: Peter Gottschalk, 12 poäng

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Barnkonsultationer barns rätt att göra sina röster hörda. 6 juli 2018

Barnkonsultationer barns rätt att göra sina röster hörda. 6 juli 2018 Barnkonsultationer barns rätt att göra sina röster hörda 6 juli 2018 För att ge barn möjlighet att göra sina röster hörda av beslutsfattare, civilsamhällesorganisationer och andra vuxna har Sverige samarbetat

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

! " "# # $% $ $ $ ### & ' & ()

!  # # $% $ $ $ ### & ' & () "# *+ ',-. /01(" 2"*1*23 14! Gazaremsan är nu världens största koncentrationsläger. Läget blir allt mer outhärdligt för dess 1,5 miljoner palestinier. Leverans av mat, medicin och bränsle stryps, eller

Läs mer

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av rådets och kommissionens uttalanden

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av rådets och kommissionens uttalanden EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 10.9.2004 B6-.../... FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av rådets och kommissionens uttalanden i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Luisa Morgantini

Läs mer

2

2 Stockholms arbetarekommuns årsmöte 22 april 2017 2 3 4 STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholms stad Socialdemokrater för tro och solidaritet, Bromma-Kungsholmens förening i Stockholm, motionerade till Arbetarekommunens

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 16.9.2014 B8-0117/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014 2019 Plenarhandling B8-0346/2017 15.5.2017 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V)

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2011: RI (Dnr 333-437/2011) Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.12.2014 B8-0357/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:128. Israels ockupation av Palestina. 1 Innehållsförteckning. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:128. Israels ockupation av Palestina. 1 Innehållsförteckning. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:128 av Hans Linde m.fl. (V) Israels ockupation av Palestina 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4

Läs mer

Ockupationsrätten och jag

Ockupationsrätten och jag Lund University Faculty of Law From the SelectedWorks of Matilda Arvidsson Spring March 28, 2015 Ockupationsrätten och jag Matilda Arvidsson, Lund University Available at: http://works.bepress.com/matilda_arvidsson/57/

Läs mer

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern, som antogs av rådet vid dess 3443:e möte den 18 januari 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern, som antogs av rådet vid dess 3443:e möte den 18 januari 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 18 januari 2016 (OR. en) 5328/16 COMEP 3 MAMA 11 CFSP/PESC 36 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 5332/16 COMEP 4 MAMA

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

Mot bakgrund av inlämnade identitetshandlingar får du anses ha styrkt din identitet.

Mot bakgrund av inlämnade identitetshandlingar får du anses ha styrkt din identitet. 2 (7) Ansökan med mera Du reste enligt egen uppgift in i Sverige den 1 november 2006 och ansökte om asyl den 7 november 2006. I inlaga från det offentliga biträdet som inkom den 18 januari 2007 har du

Läs mer

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:1314 av Mikael Oscarsson (KD) Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

Det är de här brotten vi flyr ifrån. Rättvisa för Syrien i svenska och tyska domstolar

Det är de här brotten vi flyr ifrån. Rättvisa för Syrien i svenska och tyska domstolar Det är de här brotten vi flyr ifrån Rättvisa för Syrien i svenska och tyska domstolar Sammanfattning Dessa fall är viktiga. Vi behöver känna till att dessa rättegångar pågår eftersom det är de här brotten

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Kommittédirektiv. Folkrätten i väpnad konflikt en översyn av hur den internationella humanitära rätten har genomförts i Sverige. Dir.

Kommittédirektiv. Folkrätten i väpnad konflikt en översyn av hur den internationella humanitära rätten har genomförts i Sverige. Dir. Kommittédirektiv Folkrätten i väpnad konflikt en översyn av hur den internationella humanitära rätten har genomförts i Sverige Dir. 2007:134 Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2007 Sammanfattning

Läs mer

Mot bakgrund av inlämnade identitetshandlingar får

Mot bakgrund av inlämnade identitetshandlingar får 2 (5) Yrkanden och grunder samt deras barn, och yrkar att de skall beviljas uppehållstillstånd, samt flyktingförklaring och resedokument. yrkar även att de skall beviljas arbetstillstånd. Till stöd för

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-1249/2016 21.11.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.12.2014 B8-0309/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Demokratiska republiken Kongo, som antogs vid rådets 3525:e möte den 6 mars 2017.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Demokratiska republiken Kongo, som antogs vid rådets 3525:e möte den 6 mars 2017. Europeiska unionens råd Bryssel den 6 mars 2017 (OR. fr) 6791/17 COAFR 84 CFSP/PESC 196 RELEX 186 COHOM 27 COHAFA 12 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 6 mars 2017 till: Delegationerna

Läs mer

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V)

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2011: 147 (Dnr 333-437/2011) Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe

Läs mer

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101))

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101)) Föreläsning 7 och 8 Föreläsning 7 Staten Israel efter 1 VK och fram till nutid. Jerusalem som helig stad och Israel som det heliga landet. Judarnas historia i Sverige. Messiasföreställningar i judendomen.

Läs mer

Vi får inte glömma Guds plan med Israel och judarna

Vi får inte glömma Guds plan med Israel och judarna Vi får inte glömma Guds plan med Israel och judarna Ingen av oss har kunnat undgå att märka att situationen i Mellanöstern igen en gång är väldigt spänd. Tyvärr är nyhetsrapporteringen kring händelserna

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Typsvar till tentamen 9 november 2015

Typsvar till tentamen 9 november 2015 LAGF01 FOLKRÄTT Typsvar till tentamen 9 november 2015 Eventuell begäran om omprövning av betyg lämnas via e-post till studieadministratör Hans Liepack. Fråga 1 Ulf Linderfalk (1) Avgörande för bedömningen

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 26 november 2015 om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen (2015/2968(RSP))

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 26 november 2015 om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen (2015/2968(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2015)0412 Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen Europaparlamentets resolution av den 26 november 2015 om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Nedan följer en lista på de bolag som Etikrådet har rekommenderat respektive fond att inte ha innehav i. Rekommendationen har följts av samtliga fonder. Som

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Nanking lektionsplanering

Nanking lektionsplanering Nanking lektionsplanering Central historisk frågeställning: Vad hände under den japanska invasionen av Nanking? Material: PowerPoint Document A-C Mall för källkritisk granskning Mall för att jämföra historiska

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:0645

Motion till riksdagen 1989/90:0645 Motion till riksdagen 1989/90:0645 av Lars Werner m.fl. (vpk) Mänskliga rättigheter och demokrati FN:s folkrättsdecennium 1989 blev ett genombrottsår i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. I

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2003 (5.12) (OR. en) 15634/03 COHOM 47 PESC 762 CIVCOM 201 COSDP 731 NOT från: till: Ärende: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s

Läs mer

paris gaza: två brott mot krigets lagar Torbjörn Tännsjö

paris gaza: två brott mot krigets lagar Torbjörn Tännsjö paris gaza: två brott mot krigets lagar Torbjörn Tännsjö attentaten i paris fredagen den 13 november 2015 utgjorde ett solklart brott mot krigets lagar. Enda möjliga invändningen mot det påståendet vore

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar!

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar! 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8 LEKTION 8: 17 april 2015 1. Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick a. Para ihop frågor och svar! A. Vem är Thomas Quick? B. Hur många mord har han sagt att

Läs mer

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl.

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. 2 (8) Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. Som skäl för sin ansökan har bland annat uppgett följande. Han är palestinier från Västbanken. Han lämnade

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid ovanstående möte.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid ovanstående möte. Europeiska rådet Bryssel den 16 juli 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets extra möte (den 16 juli 2014) Slutsatser

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 Historieskrivningens frihet hotad Av Lennart Andersson Palm I december 2005 lät ett antal kända franska historiker, bland annat Pierre Nora, Jean-Pierre Azema, Elisabeth

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014 2019 Plenarhandling B8-0345/2017 15.5.2017 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Europaparlamentets rekommendation till rådet om Guantánamofångarnas rätt till en rättvis rättegång (2003/2229(INI))

Europaparlamentets rekommendation till rådet om Guantánamofångarnas rätt till en rättvis rättegång (2003/2229(INI)) P5_TA(2004)0168 Guantánamofångarnas rätt till en rättvis rättegång Europaparlamentets rekommendation till rådet om Guantánamofångarnas rätt till en rättvis rättegång (2003/2229(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

Ställ krav på biståndet till den palestinska myndigheten

Ställ krav på biståndet till den palestinska myndigheten Enskild motion KD Motion till riksdagen 2018/19:613 av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD) Ställ krav på biståndet till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 12.1.2015 B8-0023/2015 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen Linköpings Universitet FN i världspolitiken, del 2 Frida Karlsson 2012-08-20 Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. INLEDNING 1.1 Inledning

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Utbildningsmaterial för gymnasiet och åk 9

Utbildningsmaterial för gymnasiet och åk 9 Utbildningsmaterial för gymnasiet och åk 9 musikhjälpen.se DIN MUSIK RÄDDAR LIV Sexuellt våld finns i krig och konflikter världen över. Människor i alla åldrar utsätts för våldtäkter, sexuell tortyr och

Läs mer

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT Sammanställd av: Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter NORSTEDTS JURIDIK Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB, Box

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas " dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and

Läs mer

Möte med fredsaktivister i Jerusalem 2004

Möte med fredsaktivister i Jerusalem 2004 Möte med fredsaktivister i Jerusalem 2004 Nils E Eriksson Halmstad De norska fredskvinnor, som arrangerade Internationella människorättsmarschen i Israel och Palestina vid jul och nyårstid 2003 har fortsatt

Läs mer

palestinierna skulle föra direkta samtal med Israel, när de istället borde ställa Israel till svars för alla brott mot internationell

palestinierna skulle föra direkta samtal med Israel, när de istället borde ställa Israel till svars för alla brott mot internationell Vi ville globalisera Foto: Anna Wester Huwaida Arraf i Ramallah. Jag träffade Huwaida första gången jag reste till Palestina med PGS. Vi möttes på en demonstration i Betlehem i augusti 2001. Det var den

Läs mer

Achin Vanaik: Om flygförbudszoner som en utifrån kommande militär intervention

Achin Vanaik: Om flygförbudszoner som en utifrån kommande militär intervention 1 Achin Vanaik: Om flygförbudszoner som en utifrån kommande militär intervention [Artikel från www.internationalviewpoint.org, 30 mars 2011. Achin Vanaik är professor i internationella relationer och internationell

Läs mer

Judendomens historia

Judendomens historia Judendomens historia Judendomens historia 1. Historiska händelser 2. Religiösa föreställningar 3. Religiösa seder Moses 1.Flykten från Egypten, Ökenvandringen/Invandringen till Kanaans land Abraham 1.Patriarkernas

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 31 mars 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 31 mars 2017 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 31 mars 2017 (OR. en) 7673/17 NOT från: av den: 31 mars 2017 till: Ärende: LIMITE MOG 22 COPS 109 CFSP/PESC 296 COHAFA 20 RELEX 275 YEMEN 1 Kommittén för

Läs mer

BARNKONVENTIONEN. Kort version

BARNKONVENTIONEN. Kort version BARNKONVENTIONEN Kort version BARNKONVENTIONEN FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Som barn räknas

Läs mer

LAGF01 FOLKRÄTT Typsvar till tentamen 29 september 2015

LAGF01 FOLKRÄTT Typsvar till tentamen 29 september 2015 LAGF01 FOLKRÄTT Typsvar till tentamen 29 september 2015 Eventuell begäran om omprövning av betyg lämnas via e-post till studieadministratör Hans Liepack. Fråga 1 Frågan ger visst utrymme för att ta upp

Läs mer