V e r k samhetsberättelse 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V e r k samhetsberättelse 2004"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING

2 Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska Bandyförbundet Svenska Bangolfförbundet Svenska Baseboll- och Softbollförbundet Svenska Basketbollförbundet Svenska Biljardförbundet Svenska Bilsportförbundet Svenska Bob- och Rodelförbundet Svenska Bordtennisförbundet Svenska Bouleförbundet Svenska Bowlingförbundet Svenska Boxningsförbundet Svenska Brottningsförbundet Svenska Budoförbundet Svenska Bågskytteförbundet Svenska Castingförbundet Svenska Curlingförbundet Svenska Cykelförbundet Svenska Danssportförbundet Svenska Dragkampförbundet Svenska Draghundsportförbundet Sveriges Dövas Idrottsförbund Svenska Flygsportförbundet Svenska Fotbollförbundet Svenska Friidrottsförbundet Svenska Frisbeeförbundet Svenska Fäktförbundet Svenska Golfförbundet Svenska Gymnastikförbundet Svenska Gång- och Vandrarförbundet Svenska Handbollförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet Svenska Innebandyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Svenska Isseglarförbundet Svenska Judoförbundet Svenska Kanotförbundet Svenska Klätterförbundet Svenska Konståkningsförbundet Korpen SvenskaMotionsidrottsförbundet Svenska Landhockeyförbundet Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Svenska Mångkampsförbundet Svenska Orienteringsförbundet Svenska Racerbåtförbundet Svenska Ridsportförbundet Svenska Ringetteförbundet Svenska Roddförbundet Svenska Rugbyförbundet Svenska Seglarförbundet Svenska Simförbundet Svenska Skidförbundet Svenska Skidskytteförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skridskoförbundet Svenska Sportdykarförbundet Svenska Sportskytteförbundet Svenska Squashförbundet Svenska Styrkelyftförbundet Svenska Taekwondoförbundet Svenska Tennisförbundet Svenska Triathlonförbundet Svenska Tyngdlyftningsförbundet Svenska Varpaförbundet Svenska Vattenskidförbundet Svenska Volleybollförbundet Övriga medlemsorganisationer (MO) Sveriges Bridgeförbund Frivilliga Skytterörelsen Skytterörelsens ungdomsorganisation Svenska Livräddningssällskapet/Simfrämjandet Svenska Pistolskytteförbundet

3 SISU Verksamhetsberättelse 2004 Innehåll Förbundsordförande 2 Förbundsrektor 3 Vi var här när idrotten lärde under Folkbildningen ökar och ökar! 6 Samarbete med medlemsorganisationerna 12 Projekthotell en samlingsplats för projekt 14 Kurser och konferenser 16 Bosön Idrottsfolkhögskola 17 SISU Idrottsböcker fortsatt tillväxt 20 Förvaltningsberättelse 22 Revisionsberättelse 29 Utdrag ur förvaltningsberättelse SISU Idrottsböcker AB 30 Statistik 31 Ledning och personal 36 SISU Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation är idrottens utbildningsorganisation och ska utveckla människor positivt såväl fysiskt som psykiskt. SISU Idrottsutbildarna Produktion: Blom och Lagrell Information AB Tryck: Växjö Offset 2005 Foto: Comstock Inc.

4 Med flaggan i topp! r 2004 var ännu ett år av expansion för SISU Idrottsutbildarna. Som framgår av statistiken är ökningen inte obetydlig snarare anmärkningsvärd inte minst med tanke på att samhällsstödet till vår organisation inte ökat. Detta kräver sin förklaring och visst finns det sådana. Den enklaste, men kanske också viktigast, är att idrottsrörelsen törstar efter utbildning, folkbildning och utveckling, och då har vi funnit vägar för att tillgodose dessa behov. De ideella ledarna är allt fler och de idrottsförebilder som lockar ungdomar in i idrottsrörelsen har de senaste åren också blivit fler och framgångsrikare, inte minst inom friidrotten. Idrotten behöver SISU Idrottsutbildarna, och vi som valts att leda organisationen känner stor glädje och stolthet över detta. Samordnad ledning Den största händelsen under året var beslutet att samordna ledning och kansliresurser med Riksidrottsförbundet. Jag vill passa på att tacka Gunnar Larsson och hela Riksidrottsstyrelsen för det samarbete som den 1 november ledde till att vi fick Mikael Santoft som gemensam riksidrottschef och att vi inom kort har ett gemensamt kansli. Det gemensamma kansliet kommer att rymma ökade kompetenser för båda organisationerna, där vi utan internköp och avtal kan betjäna våra distrikt och medlemsorganisationer på ett rationellt och professionellt sätt. Samgåendet har inte applåderats av alla, och några kritiska röster har hävdat att SISU Idrottsutbildarna med detta blir en utbildningsavdelning under RF. Ingenting kan vara felaktigare! Vi ska precis som tidigare ha separata ekonomier, separata stämmor, styrelser som är självständiga och så vidare. RF och SISU Idrottsutbildarna har alltsedan 1985 varit nära varandra; åren hade man till exempel samma ordförande och under några år var SISU:s förbundsrektor till och med ledamot av RS. Den närhet som nu råder är enligt SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse helt sund, och dessutom resultatet av ett stämmobeslut från Riksidrottsmötet i Stockholm 2003, således inget påfund från organisationernas styrelser. Nystart i anrika lokaler Flytten från Farsta till Östermalm kan också börja summeras. Mitt intryck efter det första året är att det råder en mycket god stämning i det nya kansliet. Våra medarbetare trivs med arbetsmiljön och gör många fina insatser. Detta gäller inte minst vårt förlag, SISU Idrottsböcker AB, som år efter år presterar glädjande resultat! Vår egen folkhögskola fungerar också alldeles utmärkt och i samband med det vill jag passa på att tacka medlemmarna i det Utbildningsråd förbundsstyrelsen haft möjlighet att ha som stöd för denna del av förbundets verksamhet. Även vår personal utanför Idrottens hus har gjort ett fantastiskt år ledda av våra 21 utbildningschefer. Flaggan i topp! Fem år in i det nya millenniet/seklet/decenniet kör SISU Idrottsutbildarna fortfarande med flaggan i topp och är en farkost vars fart fortfarande accelererar. Rolf Carlsson Förbundsordförande 2

5 Vi är där när idrotten lär! nder det gångna året har våra medarbetare visat en enastående förmåga att enträget fortsätta arbetet för att tillfredsställa idrottens behov. Detta har gett en starkt utökad verksamhet, högre kvalitet på våra erbjudanden, aktiv efterfrågan av våra tjänster från idrotten och en stark framtidstro. Ett stort TACK! Folkbildningsverksamheten är stommen Det lokala föreningslivet är ryggraden i svensk idrott och spelar en betydande roll i samhällsutvecklingen. Föreningen bidrar till tillväxt och lokalutveckling samt en positiv uppväxtmiljö för barn och unga. Här har det ideella ledarskapet mycket stor betydelse. Genom folkbildningsarbetet får människor kraft, nya idéer formas och gemenskapen stärks. Mötet mellan människor är det fundamentala. Studiecirklar dominerar vår verksamhet och kulturaktiviteter berikar föreningslivet och tillför nya dimensioner i verksamheten. Under 2004 pågick varje dag drygt cirkelsammankomster med cirka ledare/aktiva. 40 kulturprogram med cirka deltagare. Glädjande är att även verksamhet för funktionshindrade och invandrare, liksom distansutbildning ökat! Förlaget har en avgörande betydelse Ett av de kanske viktigaste och bästa sätten att värna god kvalitet i studiecirklarnas arbete är tillgången till pedagogiskt utformade studiematerial. Förlaget bygger verksamheten på tre grenar : I SF-samarbete utvecklas litteratur till tränarutbildning, men också för utbildning av aktiva och i föreningsutveckling. Genom Idrottens bokklubb sprids nya forskningsresultat och kunskaper. Därutöver presenteras ett urval av böcker och utvecklingsmaterial. Den tredje grenen är generella idrottsböcker som kan handla om barn och ungdomsträning, generell fysisk träning, litteratur om trovärdighetsfrågor, föreningsutveckling eller anläggningsfrågor. Kurs- och konferensverksamhet Vi har under året utvecklat vårt kurs- och konferensutbud och även stärkt kvaliteten. Årets stora utmaning var Riksidrottsforum i Göteborg. Forumet är en mötesplats för svensk idrott som ska stimulera till diskussioner i viktiga frågor. Årets tema Elitidrott en del av en sammanhållen idrott stimulerade verkligen till diskussioner. Bosön Idrottsfolkhögskola Idrottsfolkhögskolan har haft två långa kurser, Idrottslinjen och Idrottskonsulentlinjen och ett stort antal korta kurser i samverkan med specialidrottsförbunden. En internationell idrottslinje har även förarbetats där man kommer att kunna träna idrott och samtidigt studera svenska och samhällskunskap. Projekt och projekt-/processledning Vi har aldrig tidigare varit så eftertraktade och en styrka är att vi samlar alla projekt under ett tak. Det blir en enklare och tydligare samordning och det ger stora möjligheter att ta till vara projektens resultat. Att lärandet är en ständigt pågående process har blivit än mer tydligt, vi lär av, lär om och lär nytt. Kravet på att ständigt delta och levandehålla processer har gjort att vi klarat av en mängd uppdragsförfrågningar under Vi var där när idrotten lärde 2004! Håkan Danielsson Förbundsrektor 3

6 Vi var här när idrotten lärde under 2004 andslagets övergripande mål är att öppna dörrar för fler. Det handlar dels om att nå nya grupper av barn och ungdomar, dels att behålla fler under längre tid. Under året har satsningar kommit igång i föreningar. Inom ramen för Handslaget har förbund och föreningar under året prövat nya former och metoder för att utveckla sin idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Några SF har i samarbete med SISU Idrottsböcker tagit fram utbildningsmaterial som stimulerar ledare och barn till ökad rörelse och fysisk aktivitet. De används av idrottsföreningar som samarbetar med skolan i syfte att vara en resurs i uppdraget att erbjuda barn och ungdomar daglig fysisk aktivitet. Exempel på material är Skogsäventyret, Svenska Orienteringsförbundet, Mini-, Midi- och MaxiGnägg från Svenska Ridsportförbundet samt Hoppa hopprep från Svenska Gymnastikförbundet Allas rätt att vara med SISU Idrottsutbildarna har i samverkan med BRIS, Barnens Rätt I Samhället, arbetat fram en webbplats, Syftet är att ge ledare och föreningar inspiration och tips på hur de kan arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandling inom idrotten. Inom ramen för projekt Ledarfokus har flera mötesplatser genomförts under året med tema det sociala ledarskapet. Ett utbildningsmaterial kring temat lanserades under våren SISU Idrottsböcker har tillsammans med Svenska Handikappidrottsförbundet tagit fram häftet Passa mig!, ett häfte om hur idrotten kan underlätta för barn och ungdomar att hitta sin plats i idrotten. Ett annat material är Inkludera idrott, som ger praktiska och pedagogiska tips och stöd till ledaren. Folkhälsa Idrottsrörelsen är en stor och viktig aktör med mångårig kunskap och erfarenhet av att främja människors hälsa. Många av idrottens aktiviteter lämpar sig väl för dem som inte är tillräckligt fysiskt aktiva i dag. Arbetet med att skriva ut fysisk aktivitet på recept har utvecklats runt om i landet. För att möta den utvecklingen har SISU Idrottsutbildarna arbetat fram en plan för utbildning av idrottsledare som leder aktiviteter för just dessa personer. Som stöd 4

7 SISU Verksamhetsberättelse 2004 för den aktive har SISU Idrottsböcker tagit fram Det löser sig! ett material som ska vara en hjälp för dem som vill genomföra livsstilsförändringar. Riksidrottsforum (RIF) Med tema Elitidrott en del av en sammanhållen idrott samlades 580 deltagare i Göteborg den november till ett Riksidrottsforum som arrangerades för fjärde gången. Syftet med Riksidrottforum är att vara en mötesplats för svensk idrott, i huvudsak den centrala nivån. Tidpunkten är flyttad till november för att ligga närmare i tid inför Riksidrottsmötet. Ambitionen är att fler frågor förhoppningsvis kan kopplas samman från samtal och diskussioner på Riksidrottsforum till beslut på Riksidrottsmötet. Som deltagare under Riksidrottsforum fanns förutom företrädare från SF, RF, SOK och SISU Idrottsutbildarna, flera idrottsprofiler såväl ledare, tränare som aktiva. Genom RF:s Ungdomsråd inbjöds cirka 50 ungdomar att delta. Under fredagskvällen gav Sven-Göran Eriksson och Pernilla Wiberg särskild guldkant åt forumet. Som avslutningstalare märktes bland andra Jan Carlzon, ordförande Svenska Tennisförbundet samt Ledstiernan AB, och Jonathan Falk, chefredaktör på Göteborgs-Posten. Under Riksidrottsforum genomfördes bland annat elva parallella seminarier med syfte att lyfta temat utifrån tre perspektiv; förbundskapten/centrala perspektivet, elitidrottsförening/lokala perspektivet samt elitaktiv/individperspektivet. I respektive seminarium deltog föreläsare från samtliga perspektiv under ledning av en processledare. Ledar- och tränarutbildning som även kan vara mötesplatser under flexibla former. Seminarierna dokumenterades bland annat i form av en tidning som distribuerades under forumets sista dag. All information och dokumentation finns tillgänglig på Dokumentationerna ska bearbetas på olika sätt och kommer bland annat att vara vägledande i såväl RF:s som SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktningar RIKSIDROTTSFORUM GENOM ÅREN Antal deltagare Plats År Total Män (%) Kvinnor (%) Norrköping (61,4) 232 (38,6) Sundsvall (57,9) 250 (42,1) Piteå (57,9) 185 (42,1) Göteborg (63,8) 210 (36,2) RIKSIDROTTSFORUM 2004 Antal deltagare total 580 Antal SF, cirka 50 Åldersfördelning Medelålder 44 år Kvinnor 210 st Män 370 st Några uppmaningar och utmaningar som tydligt framkom under seminarierna: Mer och tydligare samverkan mellan RF, SOK och SISU Idrottsutbildarna. Se över strukturen för elitidrottsstödet och regionala elitidrottscentras (EIC) funktion. Stöd i strategiutveckling till SF, främst vad gäller talang- och elitverksamhet med idrottsföreningen som främsta målgrupp. 5

8 Folkbildningen ökar och ökar! et speciella med idrottsrörelsen och folkbildningen är att den har sin grund i människors behov av att uträtta något tillsammans. En stor utmaning är att fånga upp utbildning och bildning inom idrotten.verksamheten sker i dag i över idrottsföreningar, vilket är en ökning med 400 föreningar från 2003, och ett starkt bevis på SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé att vara en eftertraktad resurs för idrotten. Antalet studietimmar ökade under 2004 med 9 procent från till Totalt har arrangemang genomförts, vilket är en ökning på 13 procent från Andelen kvinnor ligger kvar på samma nivå 2004 och motsvarar 40 procent av det totala antalet deltagare i folkbildningsarbetet, det vill säga av deltagare är kvinnor. Det är viktigt att föreningar och förbund känner till sina val när de ska utveckla, planera eller genomföra en utbildningssituation. För att visa på hur olika vägval kan påverka genomfördes under våren en mötesplats för SF/MO. Diskussionerna handlade om möjligheterna att använda folkbildningen i utbildningsstrukturen och att göra det tydligt vad som då krävs. Detta var också ett sätt ge utbildningsanordnaren på ett SF/MO ökad förståelse för de vägval de ställs inför vid planering och upplägg. Utbildarverkstaden samlade 20 deltagare från 18 olika SF/MO. Cirkelledaren Den största delen av SISU Idrottsutbildarnas studiecirklar genomförs med ideella cirkelledare. Under verksamhetsåret 2004 har vi tillsammans med distriktskonsulenter och SISU Idrottsböcker tagit fram ett pedagogiskt verktyg Guide för cirkelledaren som gör det möjligt för dem att utveckla sin roll och funktion. För att fokusera på cirkelledaren och ytterligare understryka hur viktig cirkelledarens roll är, genomfördes även under året diskussioner på regionala mötesplatser för distriktskonsulenter. Avsikten var att detta i sin tur ska kunna bidra till att stärka den enskilda cirkelledaren. Distansutbildning Distansutbildningen har tagit ett fast grepp som pedagogisk metod inom idrotten under året. Distanscirkelverksamheten ökade från 265 studietimmar 2003 till studietimmar under Av de 440 som deltagit i en studiecirkel på distans är 393 i åldersgruppen år. Verksamheten har genomförts i nio olika distrikt i landet. Vi kan se att den medvetna kompetensutvecklingen såväl inom den egna organisationen som mot medlemsorganisatio- 6

9 SISU Verksamhetsberättelse 2004 nerna har gett resultat. Under året arrangerades två baskurser i flexibelt lärande samt åtta inspirationstillfällen i distrikten i samverkan med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL). Ett SF som kommit långt på detta område är Svenska Handbollförbundet som i sin tränarskola vill ge möjligheten till ett mer flexibelt genomförande. Under 2004 påbörjades ett arbete där SISU Idrottsutbildarna deltog som experter för att dels se över hur kursupplägget kan anpassas till en föränderlig arbetsform, dels vilken kompetens instruktörerna behöver för att kunna genomföra det flexibla kursupplägget. Under året har även en studieplan för Klubben Online tagits fram som ska underlätta föreningarnas administration och information. Prioriterade målgrupper inom folkbildningen Personer med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder samt arbetslösa i samhället är särskilt viktiga målgrupper för statens stöd. Efter ett tapp 2003 så tog målgruppsverksamheten fart igen under verksamhetsåret 2004 och ökade med 16 procent till totalt studietimmar. Arbetslösa Vår verksamhet mot arbetslösa ökar åter och 2004 redovisades studietimmar, vilket motsvarar 33 procents ökning. Det kan förklaras med att antalet arbetslösa i samhället totalt har ökat och att man har satsat på riktade arbetslöshetsåtgärder. Däremot är det inte fler distrikt som har denna inriktning mot arbetslösa, antalet är liksom tidigare åtta varav tre har gjort en betydande verksamhetsökning detta år. Invandrare Även verksamheten för denna målgrupp ökade till studietimmar, vilket motsvarar 8 procent då motsvarande siffra för 2003 var studietimmar. Integrationsarbetet inom SISU Idrottsutbildarna är en viktig del, men vi kan även konstatera att idrotten är en gränsöverskridande faktor som gör att det finns långt fler personer med utländsk bakgrund i FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN FEM STÖRSTA SF/MO 2004 Idrott Arrangemang Deltagare Studietimmar Fotboll Ridsport Ishockey Golf Handboll FOLKBILDNINGSVERKSAMHETENS UTVECKLING År Arrangemang Deltagare Studietimmar

10 vår verksamhet integrerade i det öppna folkbildningsarbetet. Sju distrikt har en rapporterad verksamhet på över studietimmar och totalt finns verksamhet i 16 av 21 distrikt. Funktionshindrade Folkbildande former för att möta personer med funktionshinder är ett prioriterat område. SISU Idrottsutbildarna har även för denna målgrupp ökat verksamheten och rapporterade studietimmar 2004, vilket motsvarar en ökning på 24 procent från 2003 då studietimmar genomfördes. Av 21 distrikt har 20 rapporterat verksamhet under året. Kultur Kulturella inslag i idrotten har fått större utrymme. Kulturprogram är den verksamhet som framförs eller redovisas inför publik och som har en sådan utformning i tid och rum att närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas. I idrottsföreningen kan det exempelvis handla om musik eller sång, utställningar, film, foto eller bild. Det totala antalet kulturarrangemang som genomfördes under 2004 var , vilket är en marginell ökning. Vi kan dock konstatera att 13 av 21 distrikt ökar sin verksamhet när det gäller kulturarrangemangen. KULTURPROGRAM UTVECKLING År Antal program Deltagare

11 SISU Verksamhetsberättelse 2004 Annan gruppverksamhet Annan gruppverksamhet är den verksamhetsform som genomförs i friare former än studiecirkeln. Det kan till exempel vara barnkulturaktiviteter, framtidskvällar eller någon annan form av pedagogisk inledning till en utbildningsprocess. SISU Idrottsutbildarna genomförde studietimmar 2004 med denna inriktning, vilket innebär en ökning med 14 procent. Barnkultur Barn och ungdomar är en stor del av idrottens medlemmar. Det ger självklart avspegling i folkbildningsarbetet och behovet att möta unga med former som passar dem är stort. Att arbeta i gruppverksamheter för barn där skapande kulturverksamheter blir en grund för lärprocessen genom kulturella uttrycksformer är ett sådant exempel. För detta krävs självklart erfarna cirkelledare som har kunskap och redskap för att möta barnen. Under året har SISU Idrottsböcker deltagit i materialproduktioner som ger ytterligare tillskott bland barnkulturmaterialen. Utbildningsmaterialen Mini-, Midi- och Maxignägg skapar möjligheten för barn i grundskoleåldern att fördjupa sina kunskaper om hästen. Även inom orienteringsidrotten har vi utvecklat Skogsäventyret för att stärka barns intresse för natur och skogsupplevelser. Verksamheten har ökat till studietimmar vilket motsvarar 12 procent. Utvärdering och uppföljning Att veta vad som händer och analysera det är att höja beredskapen inför framtiden och inför nya beslut. Det är i det perspektivet uppföljning och utvärdering ska ses. Verksamhetsuppföljning Folkbildningsrådet har under senare år ökat sina krav på studieförbundens uppföljningsarbete. Redan under 2002 utvecklade SISU Idrottsutbildarna en strategi för verksamhetsuppföljning. Ett viktigt inslag i detta arbete är besök i våra olika distrikt. Under året besökte vi sju distrikt, vilket innebär att cirka 30 procent av den samlade verksamheten granskades. Ansvaret för vilken verksamhet som genomförs och slutrapporteras vilar på respektive distrikt, men det är förbundsstyrelsen som har det yttersta ansvaret för att all statsbidragsberättigad verksamhet lever upp till SISU Idrottsutbildarnas riktlinjedokument. Vid distriktsbesöken har framkommit att följande är viktigast ur ett föreningsperspektiv: 1. Rekrytera, stimulera och behålla ledare 2. Rekrytering av ledamöter till föreningarnas styrelse 3. Behålla ungdomar i föreningarna 4. Ekonomi Granskning och samråd Nationellt etikforum Under året har ett antal viktiga gemensamma etiska gränsdragningsproblem diskuterats. Förtydligandet av gränsdragningen mellan studie och utövande/träning är klar och behandlar både fysisk träning och den estetiska verksamheten. På initiativ av Nationellt etikforum har ett stort antal regionala folkbildningskonferenser genomförts i samarbete med Folkbildningsförbundet och Svenska Kommunförbundet. SISU Idrottsutbildarna har aktivt deltagit vid dessa konferenser. 9

12 Kommunala granskningar Omfattningen av kommunala och landstingskommunala granskningar har ökat. Det kan tolkas på olika sätt att intresset för studieförbundens verksamhet ökat i kommuner och landsting och att folkbildningsverksamheten ifrågasätts sannolikt är det både positivt och negativt. En viktig utmaning för SISU Idrottsutbildarna är att tydliggöra vår lokala närvaro. Vår verksamhet genomförs nästan uteslutande internt inom idrotten inga utbildningsprogram distribueras till allmänheten. Verksamhetsredovisningen via dataprogrammet Gustav Ett intensivt arbete pågår för att öka användandet av Gustavprogrammet inom SISU Idrottsutbildarna. Kompetenshöjande insatser har genomförts, en utbildargrupp har utbildats och utbildningsplan för olika personalgrupper har tagits fram. Under 2004 påbörjades ett utvecklingsarbete tillsammans med ett antal distrikt för att hitta former för att utnyttja verksamhetsstatistiken och ekonomiredovisningen i Gustav bättre. Syftet är att få effektivare information till våra medlemsorganisationer men också att underlätta konsulenternas dagliga arbete med föreningar och specialdistriktsförbund. Statistik Som ett viktigt instrument för distriktsvisa och regionala analyser har vi tagit fram ett omfattande statistiskt underlag. Statistiken sammanställs varje år i dokumentet SISU Idrottsutbildarna sedd genom siffror. Nyckeltal Sedan några år har det pågått ett utvecklingsarbete med att ta fram lämpliga och beskrivande nyckeltal. Dagens nyckeltal är inte slutgiltiga, en del kan komma att bedömas mindre relevanta medan nya kan komma att tas fram. Detta arbete ska fortgå i dialog med distrikten. Nyckeltalen kompletteras med analyser och ett antal frågor som bedömts viktiga för organisationen att diskutera. Nyckeltalen sammanställs varje år i dokumentet Nyckel inom SISU Idrottsutbildarna. SUFO, Wadensjö och Framsyn I två statliga utredningar har folkbildningsverksamheten i folkhögskolor och studieförbund fått en genomgripande belysning. Utvärderingarna Folkbildning i brytningstid (SUFO 2) och Vem får vara med? låg sedan tillsammans med Folkbildningsrådets (FBR) rapport Folkbildningens framsyn till grund för en bearbetning inom SISU Idrottsutbildarna. 10

13 SISU Verksamhetsberättelse 2004 Diskussionerna sammanfattades i ett remissvar som redovisades till Utbildningsdepartementet. I svaret redovisas idrottens syn på folkbildningsuppdraget, samhällsstödet samt utmaningar inom folkbildningsuppgiften kommande år. En stark kritik mot det fördelningssystem för statsbidraget som FBR tillämpar framförs också, vilket sammanfaller med slutsatser, som även dras i SUFO 2. Utvärderingsprogram Hur har SISU Idrottsutbildarnas olika enheter tagit till sig värdegrund och vision? Även om någon systematisk utvärdering ännu inte gjorts, har frågan följts upp vid distriktsbesök och vid chefsforum. Intrycket är att budskapet mottagits positivt och att det i dag är en ledstjärna i vårt samlade agerande. Den påbörjade belysningen av resursanvändning inom SISU Idrottsutbildarna när det gäller mötesverksamhet har under året kompletterats med uppgifter från höstens regionala verksamhetskonferenser, men en slutlig bearbetning av materialet har ännu inte gjorts. Möten och samverkan mellan olika distrikt har stor betydelse för verksamhetsutveckling och samsyn inom organisationen. Arbetet med Kollegiala utvärderingar ska ses i det perspektivet och som stöd för fortsatt utveckling av detta arbete har skriften Vägvisare till Kollegiala utvärderingar sammanställts. Frågan om effekter av vår verksamhet har vävts samman med goda exempel och belysning av vad vi menar med kvalitet. Ett led i detta arbete var en idédag med inbjudna konsulenter från distrikten. Genom en rad föreningsexempel kunde effekter och kvalitet få en bred belysning, där det blev tydligt hur långtgående resultaten från SISU Idrottsutbildarnas insatser sträcker sig från individ, förening och ut i samhället. I rapporten Effektsökardagen finns en del av materialet redovisat. Som ett led i framtagandet av material för cirkelledare och utifrån en önskan om fördjupad kunskap om våra studiecirkelledare, har en intervjuundersökning med cirka 50 erfarna cirkelledare genomförts. Cirkelledarna förmedlar en lång rad värdefulla erfarenheter och påtagligt är hur mycket dessa cirkelledare själva får ut av sitt uppdrag och den kraft de anser att studiecirklarna tillför i föreningsutvecklingen. Utan spaning, ingen aning En viktig uppgift är är att ständigt spana inom områdena lärande, pedagogik och didaktik vilket innebär att vi ständigt försöker utveckla och ta till oss nya verktyg, metoder med mera, som utvecklar möten mellan människor. Årets resultat har redovisats vid Lärande verkstad och Utbildarverkstad. Processledare För att kunna möta idrottens behov har vi fortsatt att utbilda nya processledare i organisationslära, förståelse för olika personlighetstyper, gruppdynamik, ett stort urval av metoder, verktyg och arbetsmodeller att använda i rollen som processledare. Vi har också haft fortbildningar för redan utbildade processledare i bland annat gruppens utveckling och gruppdynamik. 11

14 Samarbete med medlemsorganisationerna ISU Idrottsutbildarna har under året samarbetat med flertalet av våra medlemsorganisationer. Vi engageras som diskussionsledare, seminarieledare, utredare, samordnare och kursledare. I de flesta fall är planeringen och det förberedande arbetet avgörande för resultatet och stor vikt läggs vid detta. Vi ser också en tydlig tendens i att satsningar och processer önskas genomföras såväl centralt som regionalt inom förbunden. Cykel organisationsutredning Svenska Cykelförbundets styrelse initierade under våren 2004 en organisationsutredning kring förbundets verksamhet. Uppdraget omfattade en analys av nuvarande organisation och verksamhet. Ett utvecklingsarbete genomfördes med syfte att se över förbundets framtida organisation och verksamhet. >> SISU Idrottsutbildarna bidrog på ett professionellt sätt till processen när förbundets framtida organisation (och rollerna för styrelse och kansliet) utvecklades. Det var en ovärderlig hjälp där vi kunde se det med nya ögon. Per-Erik Skotthag ordförande, Svenska Cykelförbundet Boule Idrotten Vill Svenska Bouleförbundet har arrangerat konferenser såväl centralt som regionalt för att göra Idrotten 12

15 SISU Verksamhetsberättelse 2004 Vill mer aktuell och anpassad till förbundet. Syftet är att få underlag till framtida verksamhetsinriktning och skapa förståelse för idrottens strategiska beslut och arbete. >> SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsutvecklare har framför allt varit viktiga som samtalspartner i både upplägg och genomförande av processen. Jan-Erik Larsson, generalsekretare, Svenska Bouleförbundet Golf utbildningsstrategi Svenska Golfförbundet har påbörjat en process med att samla alla tankar om förbundets centrala utbildning i en utbildningsstrategi som innefattar samtliga verksamhetsområden. >> SISU Idrottsutbildarna har med sin kompetens stärkt Svenska Golfförbundet i arbetet med att strukturera och avgränsa en ny utbildningsstrategi. Johan Kannerberg utbildningsansvarig, Svenska Golfförbundet Ridsport arbetsmiljöpolicy på kansliet Svenska Ridsportförbundet har under en process i flera steg arbetat fram en arbetsmiljöpolicy för hur man ska förhålla sig till varandra, olika uppdrag och verksamheter på förbundskansliet. >> Genom eget arbete och lotsning från SISU Idrottsutbildarna kom vi fram till fyra nyckelbegrepp och ett gemensamt förhållningssätt som vi arbetar efter på Svenska Ridsportförbundets kansli: professionalism, lojalitet, respekt och samverkan. SISU gjorde susen! Nils-Bertil Hansson förbundschef, Svenska Ridsportförundet Skidor projektledarutbildning Svenska Skidförbundet har förändrat sin organisation och kommer att arbeta mer projektorienterat till skillnad från tidigare kommittéarbete. >> Vår personal stod på olika nivåer när det gällde projektledarkunskap, men genom en specialanpassad utbildning för vår nya organisation med 10 grenar fick vi alla en bra grund att stå på samt kontakt och förståelse för varandra. Lina Lundin Svenska Skidförbundet Handikappidrott tjejprojekt Svenska Handikappidrottsförbundet genomför ett projekt i syfte att stärka handikappade tjejer. Målet är att arbeta fram en utbildning som förbereder tjejer att ta på sig ledar- och förtroendeuppdrag inom handikappidrotten. >> Att ha en processledare till hjälp har varit mycket tryggt. Det är särskilt värdefullt i ett projekt där mycket känslor och värderingar är inblandade. Annica Fornell projektledare, Svenska Handikappidrottsförbundet Golf idrottskonferens Svenska Golfförbundet hade vid 2004 års idrottskonferens valt temat Ledarskap med inriktning på rekrytering och utveckling. >> En nyckelfråga för våra 472 klubbar är utbildning. Med anledning av det fokuserade årets idrottskonferens på ledarutveckling och utbildning. Under ledning av SISU Idrottsutbildarnas mycket inspirerande och kunniga lotsning, genom ett antal frågeställningar och bra diskussioner, landade vi med ett dokument i handen för vårt fortsatta arbete. Inom golfen behöver vi påminnas om vårt uppdrag och att nyckeln för idrottsligt framåtskridande är utbildning och ett gott ledarskap. Konferensen gav oss en kick för det fortsatta arbetet. Ingemar Nyman idrottschef, Svenska Golfförbundet 13

16 Projekthotell en samlingsplats för projekt ISU Idrottsutbildarnas projekthotell samlar alla pågående centrala projekt. Nedan följer en beskrivning av några projekt som genomfördes under Projekt Ledarfokus Den nationella satsningen på kompetensutveckling av ledare inom barn- och ungdomsidrotten, projekt Ledarfokus, avslutades vid årsskiftet 2004/2005. Projektet har drivits på uppdrag av RF. Centralt har SISU Idrottsutbildarna samarbetat med 30 SF för att utifrån deras behov och intressen medverka i olika utvecklingsprocesser. SF:s utvecklingsarbeten har bland annat handlat om att utarbeta övergripande utbildningsstrategier, kompetensutveckla utbildare och ta fram ramprogram för barn- och ungdomsledarutbildningar (BUL-utbildningar). SISU Idrottsutbildarnas distrikt har under projektperioden lagt stor vikt vid att initiera, stötta och stimulera lokala ledarutbildningar i föreningarna. Man har också satsat på att utveckla grundläggande BUL-utbildningar som ett komplement till specialidrottsförbundens stegutbildningar. Inom ramen för Ledarfokus har gränsöverskridande utbildningar mellan olika specialidrotter genomförts. Svenska Rugbyförbundet har tillsammans med Svenska Frisbeeförbundet och Svenska Baseboll- och Softbollförbundet tagit fram en grundläggande barnoch ungdomsledarutbildning samt en utbildarutbildning. För många mindre förbund har SISU Idrottsutbildarnas kompetens och roll som samordnare en avgörande betydelse när det gäller ledarutvecklingen. >> Ledarfokus gav oss en mycket bra möjlighet till professionellt stöd i arbetet med att ta fram en ledarutbildning. Att vi sedan kunde göra det i samarbete med två andra SF var enbart en bonus. Urban Söderberg på Rugbyförbundet Som ett led i kommunikationsstrategin för Ledarfokus arrangerades under året ett tjugotal olika mötesplatser i landet. Syftet var att höja kompetensen hos ledarna samt inspirera till fortsatt utveckling i ledarrollen. Under projekttiden har behov framkommit av nya utvecklings- och utbildningsmaterial inom området ledarförsörjning. Bland annat har ett material med tema Ledare i fokus producerats som ett stöd till dem som ska arbeta fram strategier för att rekrytera och behålla ledare. Ett annat viktigt område är ledarskapets sociala dimensioner. För att fokusera på detta har en DVD tagits fram som tar upp ledarskapets sociala frågor: jämställdhet, integration, mobbning, sexuella trakasserier, funktionshinder, ätstörningar, säker trafik, droger och supporterkultur. Projektet kommer att utvärderas, men vi kan redan nu konstatera att SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden har utvecklat olika samar- 14

17 SISU Verksamhetsberättelse 2004 betsformer som ska bli intressanta att följa i den fortsatta satsningen inom Handslagets ledarförsörjning. Projekt Elittränarutbildning ETU ETU-projektet genomförs på uppdrag av RF. Verksamhetsidén är att Svensk elittränarutbildning ska utvecklas i syfte att skapa förutsättningar för elitidrottare att hålla världsklass i nationella och internationella tävlingar. Det har efter två år börjat ge effekter inom projektets samtliga tre områden. SF:s tränarutbildning En utbildningsmall har tagits fram som förslag och hjälp för utveckling av SF:s egen tränarutbildning och projektet hjälper också till vid införandet. Per Källman, utvecklingsansvarig på Svenska Basketbollförbundet, säger: >> Att få ta del av olika SF:s tränarutbildningar är fantastiskt, när man bygger upp en ny egen utbildningsmodell i sitt förbund. Det får mig att fundera på om inte SISU Idrottsutbildarna skulle kunna ta fram och genomföra ett antal gemensamma block för SF i deras egna tränarutbildningar. Idrottens Elittränarutbildning Ett utvecklingsprogram omfattande 500 timmar för vidareutbildning av elittränare har provats med framgång. Två omgångar har startats med sammanlagt 65 elittränare från 25 olika SF. Eftergymnasiala idrottsutbildningar En diskussion om samverkan har startats med några av de tränarutbildningsprogram som finns på högskolenivå. Utöver dessa visar en sammanställning att det finns cirka 400 idrottsanknutna kurser på högskolenivå. Till detta ska läggas alla idrottsinriktade folkhögskolekurser samt det privata utbudet. Idrott och artros Syftet med projektet är att förebygga artros och dess effekter av idrottsskador. Målgruppen för arbetet är tränare och medicinsk personal inom idrotten. Projektet har tre övergripande mål: Skapa kännedom om sambandet mellan idrott och artros. Sprida kunskap om förebyggande träning för att undvika knäskador. Utveckla träningsprogram som minskar knäskador med risk för artros som följd. Under 2004 har en forskningsöversikt gjorts på knäskador och artros. Den finns att hämta på vår webbplats Översikten ligger till grund för en enad syn bland de fyra involverade specialidrottförbunden (basket, fotboll, handboll och innebandy) på vilka övningar som bäst förebygger knäskador. Sjukgymnaster från de fyra förbunden samt Elitidrottscentrum har lagt grunden till ett arbete, som kommer leda till en CD-rom med grenanpassade övningar för dessa idrotter samt faktabaserade intervjuer med ledande forskare på området. Lena Berggren-Wenderyd, Svenska Ridsportförbundet, säger: >> Utvecklingsprogrammet betyder oerhört mycket för mig. Med ämnen som idrottsfysiologi, psykologi och kommunikation kompletterar jag mina grenspecifika kunskaper. De kontakter vi får och det samarbete och den förståelse som skapas mellan olika idrotter inom gruppen är så värdefull. Jag tycker själv att jag har utvecklats i min roll som ledare och tränare. Jag får dagligen inspiration när jag använder kunskaper och material från utbildningen. 15

18 Kurser och konferenser uvuduppgiften för detta område är att samla idrottens centrala kurser och konferenser på ett ställe och kommunicera utbudet från en och samma kanal. Utbudet ska vara gränsöverskridande mellan olika idrotter och i utbudet ska finnas korta kurser, konferenser och convent/seminarier. Kursverksamheten fokuserar kring följande tre områden: 1. Idrottsanställda 2. Hälsa friskvård 3. Tränar- och ledarutbildning Under året har vi koncentrerat oss på att skapa utbildningspaket inom områdena Idrottsanställda samt Hälsa och Friskvård. Tränar- och ledarutbildning är inte på något sätt mindre prioriterat, men behöver en särskild genomlysning och struktur samt större koordinering med andra pågående verksamheter och projekt. Detta kommer att göras under 2005 parallellt med att redan befintliga utbildningspaket ses över och utvecklas. Tjugotvå kurser och fyra convent/seminarier har genomförts under året. Några exempel på kurser är: Projektledarutbildning, Pedagogik/retorik, Massage, Smarta rörelser och Idrottsjuridik. MAQ, Muscel Action Quality En ny kurs var MAQ, Muscel Action Quality är en kurs som ger den aktive rätt teknik vid styrkeövningar. Rörlighet och balans är ledord för aktiva. Svenska Fotbollförbundet och Svenska Golfförbundet är två förbund som har börjat använda MAQ för sina spelare. Målgruppen för kursen är aktiva tränare som arbetar med fysträning i lagidrotter. Några kommentarer från deltagare: >> Jag tycker tänket kring MAQ stämmer helt överens med min tränarfilosofi. >> Jättekul och inspirerande, ser redan fram emot nästa delkurs. Projektledarutbildning Kursen vänder sig till personer som är projektledare och vill känna sig säkra på sin projektplan. Frågor som behandlas: vad är nyckeln till ett lyckat projekt och hur lyckas jag förverkliga mina projektidéer? >> Kursledaren lyckades på ett bra sätt förmedla kunskap och ge mig verktyg som jag har haft stor nytta av i min senaste roll som projektledare. Tobias Walerius, Svenska Roddförbundet SkidConvent I september genomförde Svenska Skidförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna ett SkidConvent på Bosön med cirka 120 deltagare från hela landet. Programmet innehöll föreläsningar om längdåkning för både bredd och elit. Deltagarna var mycket nöjda efter helgen och några uttryckte följande kommentarer: >> Bra helg med många bra tips och idéer. >> Ett mycket trevligt och bra arrangemang. >> Positivt att få träffa och känna gemenskap med övriga distrikt och skidförbundsmänniskor. 16

19 Bosön Idrottsfolkhögskola osön Idrottsfolkhögskola är idrottsrörelsens egen skola med huvuduppdraget att erbjuda utbildning som efterfrågas av våra specialidrottsförbund och centrala organisationer. För att kartlägga nya behov inom idrottsrörelsen genomfördes en utredning under våren Den resulterade i sju uppmaningar från utredningsgruppen som under hösten har förvandlats till förändringsplaner som ska sjösättas inför läsåret 2005/2006. Parallellt med förändringsarbetet har den dagliga verksamheten genomförts, en balansgång som har krävt mycket energi och ständiga omställningar. Långkurserna Lära för livet är folkbildningens honnörsord. Under avslutningsceremonierna 2004 vittnade återigen flertalet avgångselever om att de vuxit som människor, att de nu vågar tala inför större grupper och känner sig stärkta att möta just livet. Yrkesvalet klarnar med hjälp av det breda ämnesutbud och de fördjupningskurser som erbjuds på Idrottskonsulentlinjen. Vår allmänna kurs, Idrottslinjen, slussade under våren 2004 ut över 50 elever som hade läst in och kompletterat sina högskolebehörigheter. Därmed öppnades vägen för fortsatta studier på exempelvis Idrottshögskolan, sjukgymnastutbildning eller vår egen yrkesutbildning till idrottskonsulent. Antalet sökande till våra båda linjer har sjunkit, i år med följden att vi tog in en klass mindre på Idrottslinjen. En annan följd av detta är att vi har beslutat att lägga mycket energi på marknadsföring. En kurator har under året engagerats på deltid för att möta elevernas allt större behov av samtal och vägledning. Samverkanskurser Vi har under året genomfört 45 kurstillfällen tillsammans med SF och övriga medlemsorganisationer, företrädesvis på steg 2- till 4-nivå, med totalt cirka deltagare. Vår suveränt största samarbetspartner är Svenska Golfförbundet som genomför all utbildning för tränare, administratörer och banpersonal på Bosön. Bland övriga större idrotter som samverkar med Bosön Idrottsfolkhögskola finns ishockey, fotboll, friidrott, ridsport och motorcykel. Vi har också glädjen att få samarbeta med idrotter som bandy, triathlon och bangolf. Redan 2003 startade idrottens Elittränarutbildning, på uppdrag av SISU Idrottsutbildarna. Kursen har tillkommit efter ett initiativ från Elitidrottsrådet, i syfte att på tränarsidan vinna mark internationellt. Under 2004 tog utbildningen fart och kursomgång två inleddes under hösten. Idrottsfolkhögskolan bidrar med huvudlärare inom ämnesområdena beteendevetenskap och fysiologi/ anatomi. Kurser utan folkbildningsbidrag En ny typ av samarbetspartner har under året gjort entré. Två SISU-distrikt har med sin personal genomfört en utbildningsvecka i vår regi, vilket inspirerar lärarkåren och, förhoppningsvis, våra kollegor ute i distrikten. Idrottsmassagekursen var i våras i princip fulltecknad, kanske med draghjälp av ett beslut i riksdagen inför årsskiftet att friskvårdande massage för anställda är avdragsgill för arbetsgivaren. Gruppen, som det här året dominerades av kvinnor, upprepade bland annat förra årets populära insats vid målet för Vasaloppets öppna spår. De fick också möjlighet att pröva sina färdigheter på damlandslaget i fotboll under ett förberedelseläger på Bosön. 17

20 >> En ny dörr har öppnats med BIM. Jag har fått större förståelse för massagearbetet i sin helhet skadaorsak-behandling och arbetar idag på ett professionellt sätt med helt nya verktyg. Önskar bara att jag tagit detta steg mycket tidigare. Petra Johansson, lic. idrottsmassör Bosön, elev vårterminen 2004, Friskvårdskonsulent Vår distanskurs för friskvårdskonsulenter, HFU, är en fortsatt populär kurs som nu har fått en efterföljare i HFU 2. Efterfrågan på kurser inom det här området ökar, vilket har föranlett oss att utreda behovet av en längre kurs med heltidsstudier. Vår riktade satsning på att utbilda idrottsanläggningspersonal fortsätter, i år med utbildning av anställda i Stockholms kranskommuner. Utvecklingsinsatser, ideologisk profilering och rörelseanknytning Årets stora satsning riktades mot Riksidrottsforum i Göteborg, där vi visade upp oss, inledde samtal och skapade kontakter. Dessutom fick vi själva kunskap om vad som är på gång inom idrottsrörelsen. Hela personalstyrkan deltog i de fyra utvecklingsdagarna, som också innefattade studiebesök i Idrottens Hus, hos SOK, på Stockholms stadion samt på Västsvenska idrottsförbundets anläggning i Kviberg och hos IFK Göteborg, med en föredragning av Roger Gustavsson, ansvarig för klubbens ungdomsverksamhet. Två utvecklingsdagar genomfördes under våren på Biskops-Arnö folkhögskola, där Staffan Hübinette från Tollare folkhögskola redovisade sin syn på dagens och morgondagens folkhögskola. Representanter för skolan har deltagit i ett EUprojekt som syftat till att kartlägga idrottsrelaterade yrken och i vilken grad det finns relevant utbildning för de olika yrkeskategorierna i de tjugofem länder som deltog. För vår del kom det fram att över personer i Sverige har sin utkomst från idrotten, alltifrån sporthandlare till fotbollsproffs. Förstärkningsbidrag I årets elevkullar har vi haft två rullstolsburna elever, vilket krävt särskilda insatser, bland annat under vinterfjällsutbildningen. En hörselskadad och en synskadad elev har fått särskilda hjälpmedel för att kunna följa undervisningen. Elever med funktionshinder inom området dyslexi, ADHD och DAMP, har ökat markant. Litteratur har införskaffats för att bättre kunna möta dessa elever. Nästa steg är en intern utbildning under ledning av experter på området. En långkurs med sikte på idrottande invandrare, Bosöns internationella idrottsklass, har projekterats under året. En projektledare tillsattes våren 2004, med uppdrag att forma utbildningen inför kursstarten i januari Målgrupp är idrottare, utövare och ledare, som har en gedigen idrottsbakgrund men saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig vidare idrottsledarutbildning. 18

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2005

V e r k samhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 MED ÅRSREDOVISNING MEDLEMSORGANISATIONER Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28 Robert Larsson IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna Bosön, 2012-11-28 IF-support och stöd Information Utbildning SF-stöd 2015 Alla SF och IF är anslutna och använder verksamhetssystemet

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA) fr o m 2.4, Leif

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA idrottens egen skola Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA din karriär Inom Idrotten Börjar nu! Plugga och bo på Bosön idrottens viktigaste

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

KOLLEGIALA UTVÄRDERINGAR

KOLLEGIALA UTVÄRDERINGAR Vägvisare till KOLLEGIALA UTVÄRDERINGAR Jan Byström Gert Classon 2 Kollegiala utvärderingar ger kraft och engagemang SISU Idrottsutbildarna är ett kunskapsföretag i den bemärkelsen att SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Å B E R rs Ä T T E L S E 2002

Å B E R rs Ä T T E L S E 2002 Års BERÄTTELSE 2002 Innehålls F Ö R T E C K N I N G FÖRORD Förbundsordförande 2 FÖRORD Förbundsrektor/VD 3 LEDNING & PERSONAL Ledning och centralt anställd personal 4 VERKSAMHETSOMRÅDEN Utan spaning ingen

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall Norrköping 00 05 16 1(5) PROTOKOLL UK 2/00 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 12 maj 2000 Plats Deltagare First Hotel Strand, Sundsvall Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Svenska Judoförbundet Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Foto: Alf Tornberg. Produktion: AlfRed Media Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE Visionen är att Göteborg ska ha den mest attraktiva friidrottsmiljön i Sverige BAKGRUND På distriktsårsmötet 2009 beslutade Göteborgsklubbarna

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Närvarande: Förhinder: ----- Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer