Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING

2 Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska Bandyförbundet Svenska Bangolfförbundet Svenska Baseboll- och Softbollförbundet Svenska Basketbollförbundet Svenska Biljardförbundet Svenska Bilsportförbundet Svenska Bob- och Rodelförbundet Svenska Bordtennisförbundet Svenska Bouleförbundet Svenska Bowlingförbundet Svenska Boxningsförbundet Svenska Brottningsförbundet Svenska Budoförbundet Svenska Bågskytteförbundet Svenska Castingförbundet Svenska Curlingförbundet Svenska Cykelförbundet Svenska Danssportförbundet Svenska Dragkampförbundet Svenska Draghundsportförbundet Sveriges Dövas Idrottsförbund Svenska Flygsportförbundet Svenska Fotbollförbundet Svenska Friidrottsförbundet Svenska Frisbeeförbundet Svenska Fäktförbundet Svenska Golfförbundet Svenska Gymnastikförbundet Svenska Gång- och Vandrarförbundet Svenska Handbollförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet Svenska Innebandyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Svenska Isseglarförbundet Svenska Judoförbundet Svenska Kanotförbundet Svenska Klätterförbundet Svenska Konståkningsförbundet Korpen SvenskaMotionsidrottsförbundet Svenska Landhockeyförbundet Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Svenska Mångkampsförbundet Svenska Orienteringsförbundet Svenska Racerbåtförbundet Svenska Ridsportförbundet Svenska Roddförbundet Svenska Rugbyförbundet Svenska Seglarförbundet Svenska Simförbundet Svenska Skidförbundet Svenska Skidskytteförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skridskoförbundet Svenska Sportdykarförbundet Svenska Sportskytteförbundet Svenska Squashförbundet Svenska Styrkelyftförbundet Svenska Taekwondoförbundet Svenska Tennisförbundet Svenska Triathlonförbundet Svenska Tyngdlyftningsförbundet Svenska Varpaförbundet Svenska Vattenskidförbundet Svenska Volleybollförbundet Övriga medlemsorganisationer (MO) Sveriges Bridgeförbund Frivilliga Skytterörelsen Skytterörelsens ungdomsorganisation Svenska Livräddningssällskapet/Simfrämjandet Svenska Pistolskytteförbundet

3 Innehåll Förord Förbundsordförande 2 T f Förbundsrektor 3 Verksamhetsområden Studieförbund 4 Uppdrag 10 Bosön Idrottsfolkhögskola 16 Utvärdering och uppföljning 18 SISU Idrottsböcker AB 20 Förvaltningsberättelse 22 Revisionsberättelse 29 Utdrag ur förvaltningsberättelse SISU Idrottsböcker AB 30 Statistik 31 Ledning och personal 36 SISU Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation är idrottens utbildningsorganisation och ska utveckla människor positivt såväl fysiskt som psykiskt. SISU Idrottsutbildarna Produktion: Sista Ordet AB Tryck: Växjö Offset AB, 2004 Foto: Bildbyrån, Hässleholm och John Foxx Images 1

4 FÖRORD FÖRBUNDSORDFÖRANDE, Växa med ROLF CARLSSON växtvärk TF En FÖRBUNDSREKTOR, efterfrågad HÅKAN DANIELSSON resurs! År 2003 var SISU Idrottsutbildarnas artonde år, och organisationen kan anses ha nått en ålder då man kan betraktas som fullvuxen. I jämförelse med de andra nio studieförbunden är vi ändå en pojkspoling. Etableringen av idrottens egen utbildningsorganisation har tagit tid, och ibland har jag som förbundsordförande känt mig missnöjd med att SISU Idrottsutbildarna inte är mer känt bland människor i allmänhet och idrottsfolk i synnerhet. Emellertid upplever jag 2003 som det år då det vände. Arbetet med bildning/utbildning av idrottsledare och idrottare har nu nått ut till så många, att knappast någon längre frågar vad SISU står för. Riksidrottsmötet med RFstämma och SISU-stämma gick i RF 100-firandets tecken, och efterbearbetningen kom att handla om hur en förbundsstämma ska utformas. Under SISU Idrottsutbildarnas första år avhölls stämmorna separerade från RF-stämman. Medlemsorganisationerna, som ju i princip är desamma, hade såväl ekonomiska som tidsmässiga synpunkter på att sända delegater till två stämmor. Resultatet blev att Riksidrottsmöte ska hållas udda år och innehålla RF-stämma och SISU-stämma. Jämna år ska dessutom de två organisationerna genomföra Riksidrottsforum; ett arrangemang öppet för hela idrottsrörelsen. Stämmoåren ska inrymma strikta beslutsärenden, medan riksidrottsfora ska verka för fri debatt i alla de former. Allt sedan mars 2000, då Folkbildningsrådet fattade beslut om nya statsbidragsregler till studieförbunden, har det funnits anledning att kommentera SISU Idrottsutbildarnas utsatta situation med ett statsbidrag som är det klart lägsta räknat per redovisad aktivitet. Statens ensamutredare Gerd Engman har i dialog med berörda bildat sig en uppfattning om situationen och överlämnat (mars 2004) betänkandet Folkbildning i brytningstid (SOU 2004:30) Myndighetsåldern i Sverige är numera 18 år. När jag blev myndig var den 21, men i dag förutsätts 18-åringar ha vissa rättigheter och skyldigheter som tillerkänns vuxna dock som alla vet med vissa undantag. till folkbildningsminister Lena Hallengren. Betänkandet visar dels med statistik på sakernas tillstånd, dels på bristande relationer mellan statens avsikt med statsbidraget och det regelsystem som fastställts av Folkbildningsrådet. Utredningen skriver: Beträffande studieförbunden visar vår genomgång att bidragstilldelningen inte kan sägas ha följt verksamhetsutvecklingen. Bidragsmodellen har en inbyggd seghet som gör att studieförbund med växtkraft och en verksamhet som ligger väl i linje med målen för statsbidraget (prop. 1990/91) fått stå tillbaka till förmån för verksamhet som planat ut eller gått tillbaka. Det känns inte heller tillfredsställande att en ny bidragsmodell ska börja gälla först Vi menar att Folkbildningsrådet borde pröva möjligheten att påskynda arbetet med nya bidragskriterier. Det vore uppseendeväckande om inte Folkbildningsrådet utan dröjsmål tar itu med frågan så att en justering kan ske redan Gerd Engman konstaterar att SISU Idrottsutbildarna mellan 1991 och 2003 ökat verksamheten med 331 procent! Det studieförbund som ligger närmast har ökat med 76 procent. Det är mycket jag skulle vilja kommentera på dessa inledande rader, men som vanligt har statsbidragsspöket dominerat och det är min förhoppning att i kommande årsberättelser kunna flytta fokus från statsbidrag till verksamhet! Rolf Carlsson Verksamhetsresultatet för 2003 blev mycket bra! Vi kan redovisa en utveckling, såväl kvantitativt som kvalitativt, inom alla verksamhetsområden. Detta ställer stora krav på personalen, som på ett enastående sätt tagit sig an och genomfört såväl etablerade som nya arbetsuppgifter. Idrotten befinner sig i en ständig förändringsprocess. Hela denna process utgår från det gemensamma idéprogrammet Idrotten Vill, där idrottens långsiktiga färdriktning anges. Här tar också vår verksamhet sin utgångspunkt. Folkbildningsverksamheten är stommen Folkbildningsverksamheten bedrivs lokalt, i huvudsak idrottens föreningar, under begreppet föreningsutveckling. De flesta studiecirklar genomförs med ideella cirkelledare, vilket tillför idrotten en finansiering av folkbildningsverksamheten med miljoner kronor. Dessa insatser är ovärderliga och visar vilket engagemang och vilken kraft som finns inom idrotten. Folkbildningen satsar genom Folkbildningsrådet resurser för att nå prioriterade målgrupper arbetslösa, funktionshindrade och invandrare. För SISU Idrottsutbildarna är utmaningen att erbjuda verksamhet för dessa grupper inom ramen för vår värdegrund. Under våren genomfördes 16 rådslag med både förtroendevalda och anställda som gav underlag för vårt Framsynsdokument till Folkbildningsrådet. Vårt förlag har en avgörande betydelse För SISU Idrottsutbildarna spelar studiematerialen en kvalitetssäkrande roll i föreningens arbete. Materialen ger handledning åt cirkeldeltagarna och leder dem i föreningsutvecklingsarbetet. För specialförbunden ger litteraturproduktionen identitet och utvecklingsmöjligheter. Ofta finns det ett samband mellan material och kvalitet på utbildningen. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé är att vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. För att leva upp till detta krävs omvärldsbevakning, organiserad spaning och nyfikenhet. Kursverksamhet och konferenser I en undersökning bland svenska idrottsföreningar anges ledarbrist vara det största hotet inför framtiden. Samtidigt placeras utbildning högst på listan över hur man kan stimulera ledarna att fortsätta sin verksamhet något vi kan möta med vårt omfattande kurs- och konferensutbud. Vi har under året också påbörjat en utveckling av vårt kursutbud i syfte att stärka kvaliteten i verksamheten. Bosön Idrottsfolkhögskola Folkhögskolan har två utbildningar en 1-årig Idrottslinje, för den som vill kombinera idrott och studier, medan Idrottskonsulentlinjen är en 2-årig yrkesutbildning. Här hålls också ett stort antal korta kurser i samverkan med specialidrottsförbunden. Projekt och projektledning är givna delar Allt fler utvecklingsområden genomförs i projektform, tydligt avgränsade både vad gäller resurser och tid. Genom projekten når vi samordning mellan projekt, support till och ledning av projektledare, kompetensutveckling av projektledare samt möjlighet att ta tillvara projektens resultat som naturliga delar i den totala verksamheten. En efterfrågad resurs SISU Idrottsutbildarnas framgångsrika verksamhet illustrerar tydligt den vitalitet och förändringskraft som finns inom idrotten. Inga tecken visar heller på någon avmattning i studieintresse/utvecklingsarbete utan ökade förväntningar på nya insatser ställs löpande på SISU Idrottsutbildarna. Håkan Danielsson 2 3

5 STUDIEFÖRBUND Folkbildningen ökar! Folkbildning är en mångdimensionell verksamhet som ger människor möjligheten att växa under flexibla former. Under verksamhetsåret har vi fortsatt att öka totalt redovisar SISU Idrottsutbildarna studietimmar i arrangemang. Detta är en ökning av arrangemang med över 6 procent jämfört med Antalet kvinnliga deltagare 2003 uppgick till vilket är 40 procent av det totala antalet deltagare och innebär en viss ökning från Lokalt folkbildningsarbete genomfördes under 2003 i över lokala föreningar inom idrotten. Folkbildningens framsyn Under 2003 sattes fokus på framtidsfrågorna inom folkbildningen. Samtliga studieförbund och folkhögskolor fick av regering/fbr möjlighet att bidra till bilden av hur man själv som folkbildare ser på sin framtid. Detta framsynsarbete inom SISU Idrottsutbildarna engagerade såväl förbundsstyrelse, distrikt, förtroendevalda och personal. Dessutom genomfördes en dialog med medlemsorganisationerna. Verksamhetsökning i de stora medlemsorganisationerna Våra stora medlemsorganisationer fortsätter att öka. Fotbollen visar en ökning av studietimmarna 2003 med närmare 11 procent och de fem största idrotterna fotboll, ridsport, ishockey, golf och handboll står för en gemensam ökning av 8 procent. Cirkelledaren i fokus Pedagogiskt kunniga, lyhörda och folkbildningsmedvetna cirkelledare är en förutsättning för bra cirkelstudier. Våra cirkelledare har ofta en gedigen ledarutbildning och stor erfarenhet av andra ledaruppdrag. Vår uppgift blir därför att ständigt rusta dem inför uppgiften att leda studier. Under året påbörjades ett utvecklingsarbete med att ta fram pedagogiska verktyg samt former för attraktiva cirkelledarutbildningar. Distansutbildning Med den nya informations- och kommunikationstekniken kan studiecirkeln även genomföras som ett flexibelt och IT-buret lärande på distans. SISU Idrottsutbildarna har målmedvetet arbetat med att lära oss mer och utveckla möjligheten för idrotten. I dag finns metoden i den pedagogiska verktygslådan. Svenska Golfförbundets utbildningssatsning kring införandet av ett nytt administrativt datasystem har i sammanhanget verkat inspirerande. Utbildningar har genomförts över hela landet och närmare 900 deltagare har erbjudits ett virtuellt studierum för att komplettera den fysiska utbildningen. Distanspedagogiken är en viktig del i utvecklingen av det flexibla lärandet. Baskurs i flexibelt lärande har genomförts under året och ytterligare 16 deltagare har genomgått utbildning i fördjupad kunskap om distanspedagogik. Detta är en del i utbildningsstegen runt distanspedagogik som SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL). Att utbilda administratörer till folkbildningsnätet har haft hög prioritet. Målet har varit att samtliga distrikt ska ha minst en lokaladministratör för att sköta registrering och användning av konferensstrukturen på First Class. SF/MO har erbjudits information och utbildningstillfällen om hur de kan öka flexibiliteten i sina utbildningar genom distansinslag. Bland annat har SISU Idrottsutbildarna tillsammans med Svenska Bouleförbundet genomfört ett försök att samordna tävlingsstrukturen genom möten i det virtuella klassrummet. STUDIECIRKELVERKSAMHETENS UTVECKLING År Cirklar Deltagare Studietimmar STUDIECIRKELVERKSAMHETEN I DE FEM STÖRSTA IDROTTERNA Idrott Arrangemang Deltagare Studietimmar Fotboll Ridsport Ishockey Golf Handboll

6 STUDIEFÖRBUND KULTURPROGRAM Under året har vi även arbetat med ett projekt som har finansierats av Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) i syfte att hitta organisatoriska former för distrikten att genomföra distansutbildningar. Under 2003 genomfördes totalt 15 distanscirklar med 265 studietimmar. Detta motsvarar knappt 8 procent av det totala antalet distansstudiecirklar som redovisats inom studieförbunden. Kulturprogram Kulturprogram är föreläsningar, utställningar, sång och musik eller teater. Kulturella verksamhetsformer i syfte att kunna visa och uttrycka sig på annat sätt har tagit större utrymme i den idrottsliga verksamheten. Det handlar om att idrotten ska kunna erbjuda annat än bara idrottsaktiviteter, att utveckla andra uttrycksformer för att öka gemenskapen i föreningen. Kulturarrangemangen har under året ökat med 11 procent till program. Närmare 2 miljoner deltagare ( ) har deltagit i denna verksamhet. Fortfarande är den vanligaste formen av kulturprogram föreläsningen som uppgår till 36 procent av det totala antalet kulturprogram. Utställningar har ökat kraftigt under 2003 och uppgår till drygt 13 procent av totala antalet kulturprogram. SISU Idrottsutbildarna i Hälsingland är det distrikt i landet som under året redovisat flest antal kulturarrangemang och distriktet har ökat denna verksamhet från föregående verksamhetsår med 32 procent. Även SISU Idrottsutbildarna i Västergötland har satsat stort på kulturarrangemang och har under 2003 ökat kulturprogrammen med drygt 36 procent. Annan gruppverksamhet Under 2003 har SISU Idrottsutbildarna ökat sin marknadsandel inom verksamhetsformen annan År Antal program Deltagare gruppverksamhet jämfört med övriga studieförbund. Med annan gruppverksamhet menar vi bland annat barnkulturgrupper, där olika kulturformer är metoden. Det kan också vara framtidskvällar, seminarier och kurser med framtidsblickande aktiviteter. SISU Idrottsutbildarna har under 2003 rapporterat studietimmar, en ökning motsvarande 14 procent. Vi har drygt 24 procent av annan gruppverksamhet i samtliga studieförbund. Målgruppsverksamhet/ prioriterade målgrupper Studieförbunden har uppgiften att ge människor möjligheten att påverka sin livssituation och delta i samhällslivet. Speciellt uppmärsammas de som lever med funktionshinder, personer som är arbetslösa eller som har invandrat till Sverige. Under 2003 har vi genomfört studietimmar totalt. Det är en minskning från föregående år med 14 procent då man redovisade studietimmar. >> Funktionshindrade Alla distrikt utom ett har arbetat med folkbildande insatser för funktionshindrade och under 2003 genomfördes studietimmar en marginell minskning från 2002 med 3 procent då vi redovisade totalt studietimmar. >> Arbetslösa Den stora minskningen av SISU Idrottsutbildarnas målgruppsverksamhet avser arbetslösa, där antal studietimmar minskat med 63 procent från 2002 års studietimmar till 2003 års cirka studietimmar. Endast 8 distrikt har arbetat med speciella insatser och endast 4 distrikt som har haft en mer omfattande verksamhet. En viktig orsak till detta är den relativt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden, en annan att många kommuner har ändrat förutsättningarna för kommunalt stöd. >> Invandrare SISU Idrottsutbildarnas studieverksamhet är ett erbjudande och en möjlighet både för invandrargrupper med idrottsintresse och för individer med utländsk bakgrund som önskar delta i vår integrerade verksamhet. Genom att vara öppen och tillgänglig ska idrotten och SISU Idrottsutbildarna visa gemenskapen inom idrottsrörelsen. Totalt redovisades studietimmar 2003, vilket är en bibehållen nivå jämfört med av våra 21 distrikt redovisar verksamhet i denna prioriterade målgrupp och 8 av dessa har mer än studietimmar. Utvecklingsbidraget Utvecklingsbidraget, som under en treårsperiod utgjort 12 procent av det fördelade statsbidraget, har tydligt fokuserat på betydelsen av ett målmedvetet utvecklingsarbete. Det har stimulerat det interna planeringsarbetet och samtidigt bidragit till att markera folkbildningens särart. Genom att ett antal breda utvecklingsområden har formulerats så har SISU Idrottsutbildarna kunnat konkretisera utvecklingsuppgifterna utifrån idrottsrörelsens, föreningslivets samt de enskilda deltagarnas faktiska och aktuella behov. Uppgifter som sammanfattas inom begreppet föreningsutveckling, det vill säga att stimulera och bredda utvecklingen av den lokala föreningsverksamheten genom folkbildningens alla verksamhetsformer. Samtidigt finns i praktiken ingen tydlig gräns mellan användandet av de olika delarna av statsbidraget eller kombinationen med andra insatser, till exempel FoU- och/eller projektmedel. Under perioden kan vi emellertid se en mycket tydlig och positiv utveckling inom de fyra utvecklingsområden som Folkbildningsrådet lyft fram: >> IKT folkbildning på distans Under perioden har SISU Idrottsutbildarna intensifierat satsningen kring att utveckla möjligheten för SF/MO att bedriva en flexibel utbildning med hjälp av distansinslag. Med hjälp av projekt IT-stödd cirkelledarutbildning, har vi hittat en struktur för hur arbetet bör organiseras på central och regional nivå. Under perioden har vi i egen regi genomfört intern basutbildning i distanspedagogik och ett material för cirkelledare som arbetar med distansinslag har producerats som stöd och vägledning. Ett pilotprojekt har genomförts med fyra distrikt som ska försöka hitta organisatoriska former för utbildning med distansinslag inom distriktet. I dag är vi väl rustade för att möta idrottens behov av distansstudier. >> Det mångkulturella samhället/integration Idrottsrörelsen har goda möjligheter att arbeta med integration och det har varit ett högt prioriterat område under flera år. Vi arbetar med integration genom att människor med olika bakgrund erbjuds mötesplatser inom idrotten. Vårt arbete syns inte i statistiken då de flesta individer med invandrarbakgrund deltar i integrerade studiegrupper. De erfarenheter vi fick genom treårsprojektet Idrott Utbildning Delaktighet Integration tas fortfarande tillvara i flera distrikt. Dessa har fortsatt detta utvecklingsarbete. >> Nya föreningar Arbetet med föreningsutveckling är en av huvuduppgifterna inom SISU Idrottsutbildarna och vi möter dagligen föreningar som önskar stöd och hjälp i förenings- och ledarutveckling. Under perioden har vi fortsatt att utbilda processledare som är väl förberedda att möta idrottens och föreningens behov. För att öka demokratin och inflytandet i föreningen är samtalet och dialogen viktig i föreningens arbete. Vi arbetar ständigt med att pröva, utveckla och förnya metoder och former som ökar demokratin. >> Pedagogiskt utvecklingsarbete Ett stort arbete läggs ner på att etablera men också att ständigt utveckla och förbättra metoder, tekniker och modeller för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det kan vara att utveckla och lansera utbildningsmaterial och pröva nya mötesformer. Vi genomför ett aktivt spaningsarbete framför allt kring lärande, pedagogik och didaktik. Utbildningsmaterial produceras i bokform, som pdf-filer, som videofilmer och i samtalshäften. Dialogen, mötet och samtalet är centrala moment i vårt utvecklingsarbete. 6 7

7 STUDIEFÖRBUND Intern kompetensutveckling Lärande Verkstad Under året har en Lärande Verkstad genomförts, med tema Kultur och lärande i föreningen. Deltagarna fick pröva olika kulturella metoder som berättande, musik och bild, metoder som är lämpliga att använda i olika utvecklings- och utbildningsuppdrag inom idrotten. Lärande Verkstad är en intern mötesplats för SISU Idrottsutbildarna som syftar till att lyfta fram aktuella frågor eller verksamheter och där möjlighet finns till reflektion, fördjupade samtal och utbyte av erfarenheter. Lärande Verkstad genomförs på olika sätt och med olika metoder, vilket gör det till kompetensutvecklande dagar för våra anställda. Lär en, lär fler Under två härliga höstdagar i slutet av augusti samlades 260 av medarbetarna inom SISU Idrottsutbildarna på Idre fjäll för att gemensamt diskutera framtidsfrågor för organisationen. För första gången fanns även medarbetarna från Bosön Idrottsfolkhögskola med. Mötesplatsens syfte var att under några dagar umgås och kompetensutveckla medarbetarna. Erfarenheter och goda exempel växlades med dialog om SISU Idrottsutbildarnas värdegrund. Programmet erbjöd ett växlande innehåll mellan traditionell konferensmiljö och möjligheten att njuta av omgivningarna. Ett inslag var utflykten i närheten av fjället, en blandning av gruppsammanhållande tävlingsövningar och konkreta verksamhetsdiskussioner med utgångspunkt i värdegrunden. En annan programpunkt var seminarium som lyfte fram olika utvecklingsområden, exempelvis föreningskunskap, internationellt ungdomsutbyte, barns möjlighet att göra sig hörd inom idrotten, prioriterade grupper inom folkbildningen med mera. Dagarna gav även möjlighet till socialt utbyte där deltagarna erbjöds aktiviteter i naturen eller på anläggningen. Det visade sig vara av stor betydelse att samla alla medarbetare inom SISU Idrottsutbildarna. Den energi, kraft och framtidsvilja som avspeglade sig under dessa dagar ger alla en förhoppning om många fantastiska effekter som väntar för SISU Idrottsutbildarna framöver. 8 9

8 UPPDRAG Vi rustar för idrottens framtid! Utveckling och förändringar sker regelbundet och snabbt, både inom idrotten och vårt samhälle. Det ställer krav på ny kunskap och kompetens. Att lärandet är en ständigt pågående process är tydligt, vi lär av, lär om och lär nytt. Kravet på att ständigt delta och levandehålla olika processer ökar. Processledare en efterfrågad resurs Att leda processer innebär att skapa en arbetsform och en atmosfär som ger optimala möjligheter till idéutbyte, samtal och dialog i såväl stora som små grupper. En skicklig processledare bör ha kunskap om organisationslära, förståelse för olika personlighetstyper och gruppdynamik, ett stort urval av metoder, verktyg och arbetsmodeller att använda i processledarrollen. För att möta idrottens behov har SISU Idrottsutbildarna utbildat närmare 75 processledare. Merparten av dessa är utbildningskonsulenter från olika delar av landet. Utbildningen har omfattat 8 internatdagar utspridda över knappt ett år. Mellan sammankomsterna har deltagarna enskilt läst den kurslitteratur vars innehåll bildat utgångspunkt för bearbetning och diskussioner under utbildningstillfällena. Efter utbildningen gör deltagarna ett val om man vill ingå i SISU Idrottsutbildarnas processledarteam. Man förbinder sig då att stå till förfogande för olika centrala uppdrag. Teamet består i dag av 23 personer som kontinuerligt utbyter erfarenheter och genomgår kompetensutveckling. Utan spaning, ingen aning Ett aktivt spaningsarbete bedrivs framför allt kring företeelser under rubrikerna lärande, pedagogik och didaktik. Det material och den information som insamlas bearbetas, analyseras och värderas. Under året har vi läst ny litteratur, bevakat utställningar, kongresser och konferenser, sökt på internet, hållit kontakt med olika utbildningssamordnare samt funnits med i olika nätverk. Någon har sagt att slutar man att bli bättre slutar man att vara bra. Den utmaningen eller uppmaningen omfattar många inom idrotten; aktiva, tränare, ledare och förbund. Naturligtvis gäller detta också för en lärande organisation som SISU Idrottsutbildarna. Det är viktigt att utveckla och levandehållla en anda, en ambition och en nyfikenhet att lära nytt, att pröva nya saker och att förbättra det vedertagna. Möten med idrotten SISU Idrottsutbildarna har i uppdrag att vara idrottens utbildningsorganisation och vårt arbete ska utgå från de behov som finns hos SF/MO. Under året har vi samarbetat med 45 SF/MO i olika utvecklingsarbeten. Uppdragen varierar både vad gäller innehåll och omfattning. Ibland handlar det om att leda diskussioner vid en konferens, att leda analysarbetet inför kompetensutveckling, att bistå ledningsteam eller arbetsgrupper vid omorganisationer eller samtal om framtida inriktning. Svensk elittennis i framtiden Under året genomförde SISU Idrottsutbildarna en utvecklingsdag med Svenska Tennisförbundet. Syftet var att identifiera utvecklingsområden och formulera riktlinjer som leder till att svensk elittennis återigen finns i den absoluta världstoppen. Arbetet var upplagt i tre steg: fokus på nuet, omvärlden och framtiden. På plats fanns olika intressenter: förbundsstyrelse, tränare, spelare, marknad, medicinsk service, klubb och distrikt, landslagsledning, RIG, elitråd och kansli

9 UPPDRAG Föreningsutveckling Svenska Innebandyförbundet Svenska Innebandyförbundets satsning på föreningsutvecklare är ett led i deras verksamhetsutveckling. Utbildningen av de 21 föreningsutvecklarna har skett i samverkan med SISU Idrottsutbildarna och har innehållit områden som organisationsutveckling, presentationsteknik, folkbildningskunskap, utvecklingsarbete i föreningen samt pedagogiska metoder och verktyg. Syftet har varit att stärka föreningsutvecklaren i sin roll att genomföra föreningsbesök. Unga inom Svenska Ridsportförbundet Under ett dygn i juni fanns SISU Idrottsutbildarna med som en resurs då den Centrala Ungdomssektionen (CUS) samlades för första gången efter 2003 års förbundsmöte. Den nya sektionen arbetade med teambildning, verksamhetsplanering och ett gemensamt förhållningssätt till uppdraget. Skytterörelsens ungdomsorganisation och Frivilliga skytterörelsen De två skytterörelserna har under året haft ambitionen att arbeta fram en gemensam verksamhetsidé och värdegrund för ett Nationellt skytte. En referensgrupp arbetade fram ett förslag, som därefter bearbetades av en redaktionskommitté. 150 deltagare från hela skytterörelsen gav sedan under höstkonferensen sina synpunkter på förslaget. Det justerade förslaget ska under 2004 läggas fram till årsstämman. SISU Idrottsutbildarna har funnits med som resurs i planering, genomförande och dokumentationer. Utbildning av utbildare Svenska Simförbundet Inom ramen för projekt Ledarfokus har Svenska Simförbundet utvecklat ett ramprogram för en utbildarutbildning en utbildning som är anpassad för och ska erbjudas utbildare inom förbundet oavsett inriktning. Under året har två utbildarutbildningar genomförts. SISU Idrottsutbildarnas uppgift har varit att hålla i de delar som berör pedagogiska metoder, verktyg och inlärning. Utbildarverkstad Under året har en utbildarverkstad genomförts på temat distansutbildning. Intresset kring distansutbildning inom idrotten växer snabbt och det är många SF/MO som vill lära mer om och pröva att genomföra delar av sin utbildningsverksamhet på distans. Sju SF/MO deltog i Utbildarverkstaden. Syftet med Utbildarverkstad är att samla SF/MO till en mötesplats där information kan ges, dialog kan stimuleras och erfarenhetsutbyte kan göras. Utbildarverkstad är upplagd så att deltagarna i stor utsträckning deltar i diskussionen, i utvecklingen och resultatet av en viss fråga och visst område. Tematräffar Att bjuda in till tematräffar är ett nytt initiativ för året. Syftet med tematräffarna är att skapa ytterligare en mötesplats för SF/MO. Under enkla former tas ämnen som är angelägna och aktuella för idrotten upp. Tre träffar genomfördes, en med tema elittränarutbildning där 12 SF/MO deltog, en med tema föreningsutveckling där 12 SF/MO deltog samt en med tema distansutbildning där 8 SF/MO deltog. Projekthotell en samlingsplats för projekt SISU Idrottsutbildarnas projekthotell samlar alla pågående centrala projekt. Projekten är tydligt avgränsade vad gäller resurser, verksamhet och tid. Nedan följer en beskrivning av några projekt som genomförts under Projekt Elittränarutbildning Projektet genomförs under tiden SISU Idrottsutbildarna har fått uppdraget att leda projektet i samverkan med Riksidrottsförbundet (RF). Verksamhetsidén är att Svensk elittränarutbildning ska utvecklas i syfte att skapa förutsättningar för elitidrottare att hålla världsklass i nationella och internationella tävlingar. Projektet omfattar tre delområden: >> SF:s tränarutbildning Att ge förslag till utveckling av SF:s grundläggande tränarutbildning, att tillsammans med SF skapa en utbildningsmall samt vara behjälplig vid införandet av densamma. >> Idrottens Högre tränarutbildning Utveckla ett utbildningsprogram för högre tränarutbildning där idrottsrörelsen är huvudman och där elittränarens situation och olika kompetensbehov ska vara styrande för uppläggning och innehåll. >> Eftergymnasiala idrottsutbildningar I kontakter med universitet, högskolor och andra institutioner kommunicera att de är viktiga för elitidrottens utveckling samt att idrottsrörelsen vill samverka för att påverka men också erbjuda kompetens inom utbildningsutbudet. Under året har det startat en pilotutbildning för elittränare med 31 deltagare från 20 olika SF. Deltagarna har rekommenderats av SF, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och RF. Utbildningen omfattar 500 timmar ledarskap och träningslära och består av obligatoriska, valbara och SF-specifika delar. Projekt Ledarfokus SISU Idrottsutbildarna genomför på uppdrag av RF ett nationellt utvecklingsprogram för ledare inom barn- och ungdomsidrotten under Projektet bedrivs både på central och lokal nivå. Målet för projekt Ledarfokus är: att engagera minst 30 SF att erbjuda projektets målgrupper i samtliga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet möjlighet att utbilda/vidareutbilda sig tydligt ha höjt kompetensen och kvaliteten på idrottens barn- och ungdomsledare att samtliga SISU Idrottsutbildarnas distrikt deltar. Under året har det inletts ett samarbete med 14 SF. Det är SF:s behov av utveckling av barn- och ungdomsledare som har varit styrande för inriktningen av detta samarbete. Det har handlat om att ta fram en gemensam värdegrund och verksamhetsidé för barn- och ungdomsidrott samt att utveckla barnoch ungdomsledarutbildning och ramprogram för en utbildarutbildning. Inom ramen för projekt Ledarfokus har under året studietimmar genomförts med deltagare. I den landstingsfinansierade delen deltog personer och inom ramen för idrottens regionala utbildningsuppdrag deltog Convention Ledarfokus Över 200 deltagare från hela landet deltog på Convention Ledarfokus, den mars, på Bosön. Mötesplatsen som arrangerades i samarbete med Riksidrottsförbundet blev en nationell start för projekt Ledarfokus. Under två dagar erbjöds allt från spännande seminarier till diskussionsforum. Målsättningen var att presentera det senaste inom forskningen när det gäller ledarskap och metoder samt visa exempel från satsningar inom barn- och ungdomsidrott. Martina Aronsson, tränare till Emma Igelström, och Carolina Klüft med tränaren Håkan Widlund, var några av de föreläsare som gav både inspiration och eftertanke. Mötesplats Sociala Ledarskapet Hur förberedd är idrottsrörelsen att hantera frågor som handlar om mobbing, nollning och sexuella trakasserier? Det var några av de ämnen som diskuterades vid höstens nationella mötesplats. Målet var att skapa en kännedom bland idrottens anställda och ideella om hur man kan arbeta med sociala frågor och utveckla lokala nätverk, i olika svårhanterliga situationer. AIK Fotboll och BRIS var några av de föreläsare som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Mötesplatsen arrangerades i samverkan med RF, BRIS och Skandia, Idéer för livet. Projekt Barn i förening SISU Idrottsutbildarna har med stöd från Skandia, Idéer för livet, genomfört ett treårigt ( ) projekt med syfte att stimulera och utveckla barnidrotten i den lokala idrottsföreningen. Samtliga SISU Idrottsutbildarnas distrikt har deltagit i projektet och cirka 70 föreningar har varit engagerade i satsningen. Arbete med integration, idrottsskola, forumteater om etik och moral, utbildning av föräldrar och ledare inom barnidrotten är några av många områden som har utvecklats inom projektet. I flera fall har utvecklingen av verksamheten föregåtts av ett värdegrundsarbete med syftet att utveckla en policy för hur barnverksamheten ska utformas

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004 f b FOLKBILDNINGSRÅDET r VERKSAMHETSPLAN 2004 Några fakta om svensk folkbildning Sverige har 10 studieförbund och 147 folkhögskolor som får del av stats-, landstings- och kommunbidrag. Varje år genomförs

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer