Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Dnr augkf22 Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för kristdemokraterna anför följande i motion. Varje år hamnar tusentals människor i vårt land hos Kronofogden med diverse skulder i bagaget. Sms-lån, telefonräkning, hyra, tv-licens och bilförsäkring. Listan kan göras lång. Betalningsföreläggandena har ökat med 20 % över en 5-årsperiod trots högkonjunkturen och uppgår totalt till ca 200 mdr kr enligt Finansinspektionens rapport från år 2007 (2007:9). Varje fall är unikt på sitt sätt, men många har en gemensam nämnare, nämligen individers dåliga kunskaper om sin privatekonomi. Unga som inte kan betala sina räkningar och lån får leva med de långtgående konsekvenser som en betalningsanmärkning innebär. Det skulle på ett enkelt och billigt sätt kunna undvikas om vi införde möjligheten att lära sig mer om rättigheter och skyldigheter som konsument i gymnasieskolan. Vi kristdemokrater tycker att det är en självklarhet att människor ska ha rätt till bra kunskap om god ekonomisk hushållning, oavsett vilket gymnasieprogram eleven väljer. Finansinspektionen antog under hösten 2006 en konsumentstrategisk handlingsplan där konsumenten är i fokus. Tidigare var det företagens regelefterlevnad som var utgångspunkten. Konsumentverket ska också arbeta i denna riktning, att sätta konsumentens perspektiv i främsta rummet. Handlingsplanerna behöver kompletteras, och därför skriver vi den här motionen. Med tanke på den långa lista av vuxna som också finns i Kronofogdens register så är det lätt att räkna ut att privatekonomikunskap har fattats under lång tid. Kriterierna för en sådan kurs skulle för en del kännas självklara, men faktum är att många vuxna kan väldigt lite om lagar och regler gällande

2 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet augkf22b konsumentskydd och konsumenträtt. Därför anser vi det nödvändigt och viktigt att vår kommun tar ansvar och erbjuder unga möjligheten att lära sig mer. Kronofogdeärenden handlar till stor del om avsaknad av planering, inte nödvändigtvis om dålig ekonomi. En person som betalar alla räkningar utom bilförsäkringen räknar nog inte med att bli portad från alla möjligheter att kunna hyra lägenhet, bara för att det finns en skuld hos Kronofogden. Banker som ger lån till privatpersoner vill självklart ha upplysta och kunniga låntagare. De ser det som en viktig del i sin verksamhet att människor är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Ingen bank tjänar på att deras kunder är okunniga. Därför skulle bankpersonal med fördel kunna integreras i vissa delar av undervisningen, för att få en fördjupad kunskap om privatekonomi. Vilken bank vill ha kunder som inte betalar sina lån? Däremot måste det klargöras att bankerna inte får delta i undervisningen utifrån ett särintresse om sin egen bank, utan från ett allmänt bankperspektiv. Idag hamnar våra medborgare hos socialförvaltningen och konsumentnämnden när de inte kan betala sina räkningar. Det finns alltså både en individnytta och en samhällsnytta med vårt förslag. Varje ärende som undviks hamna hos socialen eller konsumentnämnden är en framgång! Enligt den kriterielista som gymnasier med rättskunskap har, ingår följande: Eleven skall ha kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete, kunna beskriva huvuddragen av lagstiftningsprocessen, förstå och kunna använda sig av offentlighetsprincipen, känna till grundläggande juridiska begrepp och förhållanden som gäller individen, arbetslivet och företagandet, vara orienterad om de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätten, kunna lösa enklare juridiska problem med hjälp av relevanta metoder och hjälpmedel,

3 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet augkf22c kunna upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument, vara orienterad om andra länders rättsordning samt översiktligt kunna jämföra vår rättsordning med något annat lands, känna till grunddragen av EU-rätten. Med hänvisning till ovanstående föreslår Kristdemokraterna i Luleå att: - fullmäktige rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att inrätta en valbar gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik - kursen erbjuds elever inom samtliga gymnasieprogram Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att - remittera motionen till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämndens yttrande Idag erbjuds alla elever på alla program att väja kursen rättskunskap 50 poäng inom det individuella valet som är 300 poäng av utbildningens totalt 2500 poäng. Eleverna väljer i årskurs 1 vilka individuella kurser de ska ha i årskurs 2 och 3. I kursen rättskunskap (RK1203) ingår alla moment som motionären önskar att alla elever ska lära sig, för att handskas med sin privatekonomi ansvarsfullt. Eleverna får också lära sig centrala delar av civil-, process-, och straffrättsliga regelverk. Eftersom kursen inte är obligatorisk i alla program utan endast i det individuella valet så kan elever välja att inte gå kursen. Kursen är emellertid mycket populär bland eleverna vilket innebär att alla grupper varit fulltaliga.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet augkf22d Förutom kursen så kommer kronofogden ut i gymnasieklasser och informerat om bl.a. svart arbete och vad som händer om man inte kan betala sina skulder. Skatteverket har också varit aktiva i sin information i Luleå gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden föreslås avstyrka motionen eftersom vi redan erbjuder den efterfrågade kursen i form av rättskunskap 50 poäng genom det individuella valet. Visserligen är den inte obligatorisk i alla nationella program men i avvaktan på GY11 föreslås en restriktivitet när det gäller att inrätta lokala kurser. Barn- och utbildningsnämnden beslutar avstyrka motionen eftersom gymnasieskolan redan erbjuder den efterfrågade kursen i form av rättskunskap 50 poäng genom det individuella valet. Arbets- och personalutskottets förslag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att - avslå motionen. Yrkanden Conny Sundström (kd) yrkar bifall till motionen. Annika Eriksson (mp) och Börje Lööw (v) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag. Reservation Conny Sundström (kd) reserverar sig mot beslutet.

5 Kommunfullmäktige b Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Yrkanden Conny Sundström (kd) yrkar bifall till motionen. augkf22e Jonas Brännberg (rs) yrkar bifall på så sätt att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppgift att förstärka gymnasieutbildningen i privatekonomi och vardagsjuridik i samarbete med kommunens konsumentvägledare. Ingrid Norberg (s), Eva Hedesand-Lundqvist (s), Börje Lööw (v) och Roger Malmberg (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att - avslå motionen. Reservationer Jonas Brännberg (rs) och Conny Sundström (kd) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Barn- och utbildningsnämnden

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Undervisning i privatekonomi

Undervisning i privatekonomi Utbildningskontoret Datum 2010-04-10 Dnr Enhet Utbildningskontoret Handläggare Mohamed Zaalouk Undervisning i privatekonomi Utbildningsnämnden gav Utbildningskontoret 2009-05-26, 91 i uppdrag att utreda

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer