SVERIGEDEMOKRATERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För verksamhetsperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGEDEMOKRATERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För verksamhetsperioden 2011-2013"

Transkript

1 SVERIGEDEMOKRATERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För verksamhetsperioden

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden Sverigedemokraterna Utgåva

3 Innehållsförteckning 1. Partistyrelsen 4 Styrelsens sammansättning 4 Partistyrelsens sammanträden 6 Partistyrelsens arbete 6 2. Partistyrelsens utskott 7 Verkställande utskott 7 Medlemsutskott 9 3. Ledningsgruppen ADM-ORG 10 Riksombudsmän och valorganisatörer (ROVO) 10 Distrikts- och kommunföreningsutveckling 10 Partikansli 10 Riksdagskansli 12 Ekonomienhet 12 Personalenhet 13 Säkerhetsenhet Ledningsgruppen POL-KOM 14 Presstjänst 15 Webb 15 Layout 16 SD-Kuriren 16 SD- Bulletinen 17 SD-TV 17 Riksdagsgrupp 18 Internationellt sekretariat 18 Sverigedemokraterna Box Tel: Fax: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Bankgiro: Valfond:

4 Styrelsen för Sverigedemokraterna riksorganisationen, organisationsnummer , avlägger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden PARTISTYRELSEN Styrelsens sammansättning Partistyrelsen har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Presidium Jimmie Åkesson, Sölvesborg Partiordförande Jonas Åkerlund, Vice partiordförande Carina Herrstedt, Landskrona Andre vice partiordförande Ledamöter Björn Söder, Helsingborg Partisekreterare Per Björklund, Karlskrona Partikassör Mattias Karlsson, Lund Ledamot Richard Jomshof, Karlskrona Ledamot Lars Isovaara, Skellefteå Ledamot Tony Wiklander, Åstorp Ledamot Sven-Olof Sällström, Östersund Ledamot David Lång, Ledamot Johnny Skalin, Sundsvall Ledamot 4

5 Erik Almqvist, Lund Ledamot Marie Edenhager, Borlänge Ledamot SDU-representant Therese Borg, Klippan Ledamot Hanna Wigh, Falköping Ledamot Gustav Kasselstrand, SDU-representant Suppleanter Mikael Jansson, Göteborg Suppleant Mattias Bäckström-Johansson, Oskarshamn Suppleant Markus Wiechel, Norrköping Suppleant Magnus Olsson, Malmö Suppleant Julia Kronlid, Örebro Suppleant Fredrik Eriksson, Partille Suppleant Pavel Gamov, Uppsala Suppleant Under verksamhetsperioden har Per Björklund, Erik Almqvist och Lars Isovaara avsagt sig sina uppdrag i partistyrelsen. 5

6 Partistyrelsens sammanträden Partistyrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt vid 11 tillfällen enligt följande: 26 november januari maj september november december februari mars april september november 2013 Göteborg Aspa bruk Partistyrelsens arbete Den 26 november 2011 konstituerade sig den vid Landsdagarna 2011 nyvalda styrelsen. Nyvald partistyrelse vid Landsdagarna november 2011 Den 30 januari 2012 besökte IT-enheten partistyrelsesammanträdet för att utbilda partistyrelsen och distriktsordföranden i intranätet SDnet och dess funktioner. Intranätet har på senare tid utvecklats och det är viktigt att partistyrelsen, liksom övriga organisationen, använder detta verktyg i sitt arbete. Partistyrelsen har, tillsammans med distriktsordföranden, under första halvan av 2012 intensivt arbetat med Sverigedemokraternas kommunikationsplan Vem talar vi till?, som antogs vid partistyrelsemötet den 28 maj Denna kommunikationsplan syftar till att partiet skall kommunicera på samma språk, med en röst, på alla nivåer från varje medlem och lokal företrädare, hela vägen till partistyrelse och riksdagsgrupp. Den september 2012 hölls en avspark och valplaneringskonferens för partistyrelsen och distriktsordföranden för att planera inför valen Partistyrelsesammanträdena har därefter under hösten 2012 nyttjats till att tillsammans med distriktsordförandena fortsatt diskutera planerna inför valen Partistyrelsen har under året också diskuterat frågor så som proaktivt arbete inför större mediehändelser, redovisning av privata bidrag till politiska partier samt partiets inställning till ett EU-utträde oktober 2012 hölls Sverigedemokraternas Kommun- och landstingskonferens Här antogs inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk kommunpolitik och region- och landstingspolitik. 6

7 Vid partistyrelsemötet i april 2013 antogs en preliminär kyrkopolitisk valplattform. Utifrån denna valplattform delegerades till verkställande utskottet (VU) att ta fram ett kyrkopolitisk valmanifest som antogs av VU Partistyrelsen beslutade i mars 2013 om anta en ny grafisk profil vilken lanserades vid Jimmie Åkessons vårtal på Långholmen, 27 april Verksamhetsårets sista partistyrelsemöte ägnades till största del att bereda de förslag och motioner som skall behandlas vid Landsdagarna PARTISTYRELSENS UTSKOTT Verkställande utskott Verkställande utskottet (VU) ansvarar på delegation från partistyrelsen för den dagliga förvaltningen av partiet, med undantag av budget, verksamhetsberättelse, politiska program och policydokument. Verkställande utskottet har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Ordförande: Övriga ledamöter: Jimmie Åkesson, Sölvesborg Jonas Åkerlund, Carina Herrstedt, Landskrona Björn Söder, Helsingborg Per Björklund, Karlskrona Mattias Karlsson, Lund Richard Jomshof, Karlskorna Sven-Olof Sällström, Östersund Erik Almqvist, Lund Under 2012 har Per Björklund och Erik Almqvist avsagt sig sina uppdrag i verkställande utskottet. Verkställande utskottet har under verksamhetsperioden sammanträtt vid 28 tillfällen enligt följande: 30 november december februari februari mars april maj maj juni augusti september september september oktober 2012 Sölvesborg Eslöv Aspa Bruk 24 oktober november december december januari februari mars mars april maj juni augusti september oktober 2013 Sölvesborg 7

8 Under VU finns idag två ledningsgrupper, en för administration och organisation (ADM-ORG) och en för politik och kommunikation (POL-KOM). Dessa leds av partisekreteraren respektive partiordföranden. I dessa ledningsgrupper ingår bland andra respektive enhetschef. Ledningsgrupperna har under verksamhetsperioden hållit regelbundna möten var tredje vecka respektive varje vecka. De problem som i början av verksamhetsperioden fanns gällande brister i kommunikation och organisationsstyrning har under perioden till vissa delar åtgärdats. Dock kan det konstateras att riksorganisationen fortfarande inte fungerar optimalt. Partisekreteraren har därför tillsammans med ledningsgruppen ADM-ORG initierat ett förändringsarbete med målet att ha en ny organisation på plats efter valet VU har antagit en personalhandbok och fattat beslut om tillsättande av nya tjänster. VU har också under året fattat beslut om olika projekt. Kommun- och landstingskonferensen genomfördes den oktober 2012 i Västerås och var ett mycket framgångsrikt arrangemang. En medlemsundersökning, i vilken drygt hälften av partiets medlemmar deltog, genomfördes under sommaren 2012 och dess resultat presenterades i början av 2013 i samband med att partiet firade sitt 25-årsjubileum. VU tog även beslut om vårkampanjen Inga fler papperspoliser som blev en landsomfattande kampanj där hela partiet deltog. En revidering av handboken för kommunföreningar och arbetsgrupper har efter beslut i VU skett. Dessutom har nya riktlinjer för partiets lokala hemsidor tagits fram. VU har under verksamhetsperioden godkänt 40 nya kommunföreningar och tre nya distrikt samt upplöst tre kommunföreningar som inte levt upp till stadgarna krav. Verkställande utskottets arbete har fungerat bra och i enlighet med den delegationsrätt som partistyrelsen givit utskottet och den arbetsordning som utskottet antagit. De flesta mötena har av naturliga skäl hållits i. 8

9 Medlemsutskott Medlemsutskottet (MU) bereder på delegation av partistyrelsen medlems- och personärenden och beslutar om utestängningar av före detta medlemmar. Uteslutning av medlemmar fastställs av partistyrelsen efter beredning av MU. Medlemsutskottets styrelse har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Ordförande: Övriga ledamöter: Marie Edenhager, Borlänge Lars Isovaara, Skellefteå Johnny Skalin, Sundsvall Therese Borg, Klippan Magnus Olsson, Malmö Medlemsutskottets valde ny ordförande och utsåg även en vice ordförande vid sitt sammanträde 23 november Ny styrelsesammansättning enligt nedan Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Johnny Skalin, Sundsvall Therese Borg, Klippan Marie Edenhager, Borlänge Lars Isovaara, Skellefteå Magnus Olsson, Malmö Under november 2012 har Lars Isovaara avsagt sig sitt uppdrag i medlemsutskottet varvid partistyrelsen genomförde ett fyllnadsval och Mattias Bäckström - Johansson valdes till ny ledamot i MU. Medlemsutskottet har under verksamhetsperioden sammanträtt vid 23 tillfällen enligt följande: 12 december januari januari februari februari mars april juni juli augusti september oktober november november januari februari februari mars mars april juni augusti oktober 2013 Kristianstad Kristianstad 9

10 3. LEDNINGSGRUPPEN ADM-ORG Ledningsgruppen ADM-ORG (administration-organisation) leds av partisekreteraren men knyter även till sig de underliggande enheternas chefer. Under organisationsdelen finns enheten riksombudsmän och valorganisatörer och under administrationsdelen finns partikansli, riksdagskansli, ekonomienheten, personalenheten och säkerhetsenheten. Riksombudsmän och valorganisatörer (ROVO) Sverigedemokraternas riksombudsmän och valorganisatörer består vid slutet av verksamhetsperioden av två heltidsanställda ombudsmän och tre valorganisatörer. Gruppens verksamhet har omfattats av att vara kommunföreningar och distrikt behjälpliga vid deras årsmöten och vid nystartandet av lokala kommunföreningar inom partiorganisationen. Vidare har gruppen hjälpt till med medlemsmöten, olika medlemsaktiviteter samt träffat nytillkomna medlemmar. Övriga arbetsuppgifter under verksamhetsåret har varit framtagande av gemensamma protokoll, medverkan vid distriktsordförandeträffar, framtagande och distribution av kommunordförandepärm och fullmäktigepärm. Tyngdpunkten år 2013 har varit att vara behjälplig i framtagandet av kandidater samt skapa stödredskap och utbildning för dessa. Att vara partiorganisationen behjälplig i arbetet med kyrkovalet och valet 2014 har varit och är en del av verksamheten. Gruppen har erbjudit utbildning i stadgar, mötesteknik samt föreningsverksamhet. Samarbete med partiets säkerhetsorganisation ingår i verksamheten. Gruppen har under både 2012 och 2013 arrangerat organisations- och utvecklingskonferens för kommunföreningarna inom partiorganisationen. En fortsättning på dessa konferensen ligger för närvarande i planeringsstadiet. Distrikts- och kommunföreningsutveckling Kalmar, Jönköping och Hallands län ingick tidigare i distrikt Syd. Under 2012 har Kalmar, Jönköping och Hallands län konstituerat sig och blivit godkända som distrikt. Partiet är verksamhetsperioden uppdelat i 23 distrikt: Blekinge, Bohuslän, Dalarna- Västmanland, Gävleborg, Göteborg, Halland, Jämtland/Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Norra Älvsborg, Norrbotten, Sjuhärad, Skaraborg, s län, s stad, Syd, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro samt Östergötland. Vid utgången av verksamhetsperioden har partiet hela 132 godkända kommunföreningar. Flera av dessa kommunföreningar omfattar fler än en kommun. Partikansli Partikansliet består av följande funktioner: Logistikenhet Medlemssekretariat IT-enhet Partisekretariat Medborgarsvar Under hösten 2013 lämnade Martin Kirchberg sin tjänst som kanslichef och efterträddes av Lars Andersson. 10

11 Logistikenhet Logistikenheten handhar bland annat beställningar och leveranser av flygblad, foldrar, böcker, kuvert, stadgar och olika programhäften. Offerter har begärts och erhållits från ett flertal olika tryckerier i syfte att hålla kostnaderna nere. Beställningar av trycksaker från riksorganisationens logistikenhet görs av distrikten som sedan fördelar detta till sina respektive kommunföreningar. Fakturor på beställt material skickas från riksorganisationen till distrikten. Genom att ta upp förbeställningar från distrikten, går det att göra mer exakta beställningar från tryckerierna, vilket gör att svinnet blir minimalt. Under åren har arbetet fortsatt på fler platser i landet med att bygga upp mottagardepåer som kan ta emot kartonger eller hela lastpallar, så att det nu finns i de flesta distrikt. Lager finns i Helsingborg. Med flexibilitet, långsiktig planering, alternativa transportvägar och hjälpsamma medlemmar har transportkostnaderna hållits mycket låga. Några av de beställningar och leveranser som genomförts under åren är: Papperspoliskampanjens flygblad, foldrar och papperspoliser, SD-Kurirens presentationstidning, tandvårdskampanjkort, vårkampanjsfoldrar och flygblad, kyrkomötes- och stiftsvalsedlar, kyrkovalsfoldrar samt höstkampanjsfoldrar. Logistikenheten har under verksamhetsperioden haft en halvtidsanställd som varit placerad vid partikansliet. Medlemssekretariat I vanlig ordning uppvisar Sverigedemokraterna rekord i medlemssiffror och vid utgången av 2012 hade partiet hela medlemmar. I samband med sommartalet den 24 augusti 2013 passerade partiet medlemmar. 31 september 2013 hade partiet medlemmar. MEDLEMSBEVIS Fördelningen av ålder och kön har i stort varit oförändrad under verksamhetsperioden med 79 % män och 21 % kvinnor. Medelådern i Sverigedemokraterna är 51 år Vid avräkningen 2012 och vid avräkningen 2013 uppgår siffran över kvinnliga medlemmar till 21 procent. År 2012 inleddes med att Medlemssekretariatet och dess medlemsregister fick besök av Datainspektionen. Det gjordes en grundlig genomgång av alla rutiner för datasäkerhet och lagring av personuppgifter. Datainspektionen uttryckte tillfredsställelse med hur Sverigedemokraterna sköter datasäkerheten. Datainspektionen krävde dock att Sverigedemokraternas medlemsregister bara får innehålla personer som antingen har betalat medlemsavgift eller förväntas göra det. Under 2013 har medlemssekretariatet fullt ut anpassat sig till detta krav. Medlemssekretariatet har på anmodan av Datainspektionen blivit bättre på att systematiskt informera medlemmar om hur Sverigedemokraterna hanterar deras personuppgifter. Samtidigt har partiet helt slutat skriva ut personnummer och folkbokföringsadress i klartext vid korrespondens. Medlemssekretariatet har under verksamhetsperioden haft en heltidsanställd som varit placerad vid partikansliet Medlemsutveckling Medlemsutveckling under jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

12 IT-enhet IT-enheten visar löpande framgångar med funktioner på partiets intranät SDnet. SDnet besöks dagligen av 270 unika användare. Takten ökar kontinuerligt med flera medlemmar vilket samtidigt ställer högre och högre krav på enheten. I tillägg till de dagliga rutinerna som måste drivas är enheten även behjälplig med tekniska lösningar vid partiets alla arrangemang. Partiets IT-enhet har sedan september 2013 en ny ansvarig och den närmast explosionsartade tillväxten av antalet medlemmar gör att man i dagsläget är i färd med att rekrytera ytterligare en heltidstjänst. Partisekretariat Partisekretariatet ansvarar för administration och praktiskt stöd åt partisekreteraren i partistyrelsearbetet. Arbetsuppgifterna under verksamhetsperioden har bland annat innefattat ärendehantering för partistyrelsen och medlemsutskottet, posthantering åt riksorganisationen samt projektledaransvar för riksarrangemang såsom kommun- och landstingskonferensen 2012 och landsdagarna Partisekretariatet har under verksamhetsperioden haft en heltidsanställd som varit placerad vid partikansliet. Medborgarsvar Medborgarsvar är partiets enhet som besvarar brev, telefonsamtal och e-post från medlemmar och allmänhet. Trycket på denna enhet ökar i takt med partiets växande popularitet samt i samband med diverse större nyheter där Sverigedemokraterna är inblandade. Det kan handla om aktuella debatter och andra medialt bevakade händelser. Givetvis ökar även aktivitetsnivån inför diverse val; kyrkoval, europaparlamentsval och riksdagsval och berör i ökande grad hela spektret av politiska frågor och inte enbart våra kärnområden. Partiet har på partikansliet två heltidsanställda kanslister som ägnar en del av sin tid till denna funktion och det är sannolikt en enhet som kan utveckla ett behov att utökas framöver. Riksdagskansli Under hösten 2012 lämnade Mikael Valtersson sin tjänst som kanslichef och efterträddes av Helén Spaak. Vid utgången av 2013 har partiet 21 anställda tjänstemän på riksdagskansliet, dessa utgörs av politiska sekreterare och kommunikatörer. De politiska sekreterarna servar riksdagsledamöterna i deras dagliga riksdagsarbete och kommunikatörerna arbetar med att, via media, föra ut partiets politik. I början av september 2012 samlades alla anställda och ett antal ledamöter i Lund för en avspark. Vid detta tillfälle fick de anställda genomföra samarbetsövningar och genomgå utbildning av personalhandboken. Den 19 december 2012 var samtliga partianställda och ledamöter inbjudna till en gemensam julavslutning med julbord ett par mil söder om. I juni 2013 samlades alla anställda, partikansli och riksdagskansli, ute på Långholmen för en gemensam sommaravslutning. Ekonomienhet Ekonomienheten ansvarar för löpande redovisning, budgetering och ekonomistyrning samt rapportering och uppföljning av nyckeltal. Därutöver ansvarar ekonomienheten för löneadministration för samtliga anställda och arvoderade inom riksorganisationen. Enheten har också kontakt med kommunföreningar och distrikt vad gäller den stadgeenliga inbetalningen till valfonden. 12

13 Riksorganisationen har drivit ett antal projekt under verksamhetsperioden, för vilka den ekonomiska hanteringen har skötts och rapporterats separat. Inbetalningarna till valfonden är ett årligen återkommande större arbete för ekonomienheten. Den innefattar att inhämta information från samtliga kommuner och landsting/regioner där Sverigedemokraterna har mandat och att sedan beräkna respektive förenings stadgeenliga bidrag till den partigemensamma valfonden. Därefter sköts inbetalningarna genom dialog med föreningarnas kassörer. Under 2013 har detta fungerat över all förväntan då man har ändrat rutinerna på enheten. Vid den senaste revideringen av stadgarna under Landsdagarna 2011 beslöts att partiets föreningar under vissa villkor kan få en del av medlemsavgifterna utbetald till föreningen. Ett antal av föreningarna har glädjande nog skänkt de återbetalda medlemsavgifterna till solidaritetsfonden. Ekonomienheten har under senare delen av verksamhetsperioden haft en heltidsanställd tillförordnad ekonomichef som även har skött lönehanteringen. Sedan september 2013 har enheten två heltidstjänster inklusive ny ekonomichef. Personalenhet Sverigedemokraterna undersökte under slutet av 2011 möjligheterna att gå med i en arbetsgivarorganisation. Sverigedemokraterna blev avvisade av samtliga kontaktade. Detta har lett till att partiet som arbetsgivare inte har kunnat teckna något kollektivavtal för de anställda. Ambitionen är dock att ha anställningsvillkor som är likvärdiga övriga tjänstemän på arbetsmarknaden. Därför har det under 2012 tecknats både pensionsavtal och TFA. Vidare har partiet utvecklat en personalhandbok med anställningsvillkor. Ett antal rekryteringar har genomförts under Bland annat har en kommunikationsstrateg anställts, riksombudsmannagruppen har förstärkts med ytterligare resurser, partikansliet har fått ännu en kanslist samt gruppen av politisk sekreterare har kompletterats. Personalenheten har under verksamhetsperioden haft en halvtidsanställd personalchef som under senare del av verksamhetsperioden har utökats till en heltidstjänst. Under våren 2013 arbetades det vidare med rekrytering av ytterligare politiska sekreterare, en chefredaktör för SD-Kuriren samt en informationssekreterare. Likaså har en ny ekonomichef och partikanslichef rekryterats. Till partikansliet har även rekryterats en ny IT-ansvarig samt en kanslist. Utöver dessa har även ett antal regionala valorganisatörer visstidsanställts. 13

14 Säkerhetsenhet Säkerhetsenhetens ansvarar för trygghet och säkerhet i partiet. Säkerhetsenheten har ett tätt samarbete med Polisen, Säpo samt Riksdagens säkerhetsorganisation. Samarbetet med lokal polis har under åren förbättrats och i vissa distrikt är samarbetet mycket bra. Arbetet under 2012 och 2013 har bland annat bestått av att skapa en säkerhetsorganisation ute i landets distrikt. Detta arbete har mestadels skett tillsammans med de olika distriktsordförandena som utser säkerhetssamordnare och säkerhetskommunikatörer i samråd med säkerhetsenheten Under de gångna åren har säkerhetsenheten varit på plats vid både stora och små arrangemang såsom Almedalsveckan, kommun- och landstingskonferensen, organisations- och utvecklingskonferensen, vårtalet i och sommartalet i Sölvesborg. Vidare har säkerhetsenheten varit distrikten behjälpliga med arrangemang där ledamöter kommit på besök. Ett stort antal händelser har inträffat under verksamhetsåret. Alla till säkerhetsenheten anmälda händelser har dokumenterats i ett program på partiets intranät, SDnet. Antalet anmälda händelser under verksamhetsåret uppgår till 165 stycken men mörkertalet är troligen stort. Många av dem som drabbats av exempelvis hot, misshandel och skadegörelse mår väldigt dåligt och säkerhetsenheten har därför startat upp ett projekt med att skapa en organisation med kamratstödjare och krishanterare i syfte att hjälpa de drabbade personerna. Partiet har utbildat cirka 25 personer i sorgbearbetning. Tio av dessa arbetar inom riksorganisationen och kan vid behov hjälpa drabbade personer. Vidare har säkerhetsenheten initierat Sverigedemokraternas solidaritetsfond som är en trygghetsfond för personer som genom sitt engagemang i Sverigedemokraterna drabbats av ekonomiska förluster. Säkerhetsenheten har under verksamhetsperioden haft en heltidsanställd säkerhetschef och under 2013 anställdes en tillförordnad säkerhetschef på 35 %. 4. LEDNINGSGRUPPEN POL-KOM Ledningsgruppen POL-KOM (politik-kommunikation) leds av partiordföranden tillsammans med stabschefen men knyter även till sig de underliggande enheternas arbetsledare. Under kommunikationsdelen finns enheterna presstjänst, webb, layout, SD-Kuriren, SD-Bulletinen och SD-TV och under politikdelen finns riksdagsgrupp och internationella sekretariatet. 14

15 Presstjänst Verksamhetsperioden har för presstjänstens del inneburit kraftigt varierad arbetsbörda. Det handlar dels om att partiet kom in i en lugnare mellanvalsperiod där partiet inte längre kom att betraktas som ett nytt parti, och där den inrikespolitiska bevakningen hamnade mer i skymundan. Under hösten 2012 uppstod däremot intensiv bevakning av partiet till följd av ett flertal olika skandaler, vilket föranledde extrem påfrestning för presstjänsten. Detta bidrog till försämrade möjligheter för partiet att bilda opinion under hösten och våren men visade samtidigt att partiet besitter mycket god kompetens för att hantera stora mediala drev. Under våren 2013 har den mediala bevakningen av partiet stegvis intensifieras och synligheten för partiet i medierna har också ökat. En förstärkning av presstjänsten kan bli aktuell under hösten 2013 för att skapa bättre möjligheter att hantera den ökade arbetsbördan under valrörelserna Webb Under verksamhetsperioden har hemsidan uppdaterats i snitt en gång per dag där fokus har varit att lyfta fram riksdagsgruppens arbete såväl i riksdagen som ledamöternas förekomst i media i form av debattartiklar, TV-intervjuer och radioinslag. Fokus har även varit att marknadsföra och bevaka stora partiaktiviteter som Kommun- och landstingskonferensen, sommartalet samt Almedalsveckan. Under våren 2012 lanserades insamlingskampanjen Valseger 2014 som marknadsförts via hemsidan med målsättningen att samla in två miljoner kronor till partiets valfond. Vid halvtid hade kampanjen samlat in hälften, vilket får ses som en god grund för att uppnå målsättningen. Hemsidan har under verksamhetsperioden haft ca 1,5 miljoner besökare. 15

16 Layout Avdelningen för layout ansvarar för partiets grafiska kommunikation både internt som externt. Layoutavdelningen har under de gångna åren producerat foldrar, material samt digital media och tryck till evenemang och mässor. Vidare har Sverigedemokraternas hemsida och intranät utvecklats. I samband med vårtalet den 27 april 2013 i lanserades en ny grafisk profil för Sverigedemokraterna innebärande bland annat en uppdaterad logotyp. Layoutavdelningen sköter kontakten med SD-Butiken och ansvarar för design av de produkter som butiken tillhandahåller. I slutet av 2012 påbörjades arbetet med profilprodukter inför kommande val Detta arbete sker i nära samarbete med kommunikationsavdelningen. Avdelningen för layout har under åren deltagit och ansvarat för utseendet av bland annat Sverigedemokraterna 25 år, vårtalet, organisations- och utvecklingskonferens, landsdagarna, kommun- och landstingskonferens, Almedalen, sommartalet och Jimmie Åkessons bok, Satis polito. Avdelningen för layout har vid utgången av 2013 två heltidsanställda. SD-Kuriren SD-Kuriren har under verksamhetsperioden utkommit med 12 nummer och några presentationstidningar med stora upplagor för massutdelning. Liksom tidigare har Richard Jomshof varit ansvarig utgivare. Tommy Hansson var chefredaktör till och med juni Tommy efterträddes härefter av Paula Bieler som vid utgången av verksamhetsåret är heltidsanställd som chefredaktör. I samband med distributionen av nummer 102 gjordes ett specialutskick till SD-Kurirens medlemsprenumeranter av tidningen Dispatch International som ges ut av Tryckfrihetssällskapet. Under sommaren 2013 påbörjades ett arbete med att göra om tidningen från grunden. Redaktionen har bytts ut och tidningens upplägg har förändrats. Det första nya numret utkom i mitten av september 2013, inför kyrkovalet. Kommande nummer planeras utkomma den sista veckan varje månad, tio gånger om året. Detta innebär att utgivningstakten har ökat från 6 till 10 nummer årligen. Under september 2013 lanserades också en ny hemsida för SD-Kuriren. Tidningen har nu även konton 16

17 och syns i de sociala medierna Facebook och Twitter. Arbetet med omformning av SD-Kurirens profil samt verksamhet pågår till viss del fortfarande men beräknas landa i färdig struktur under vintern för att med full kraft gå in i valrörelsen kommande år. Under åren har man kunnat läsa om allt från partimaterial till artiklar av allmän inrikes- och utrikeskaraktär. Tidningen har liksom tidigare även innehållit en stående kultursida. SD-Bulletinen SD-Bulletinen har utkommit sedan partiets start Den hette då Medlemsbulletin, men ändrade namn i april 1990 till SD-Bulletinen. Bulletinen har under årens lopp framförallt fokuserat på nyheter och artiklar av mer partiintern karaktär. Men i början av 2000-talet utvecklades bulletinen till att bli mer omfattande. Från att i början varit kopierad började bulletinen tryckas Efter 2005 drogs ambitionerna ned något och bulletinen återgick till att bli ett rent partiinternt informationsblad. Efter valet 2010 tog Eric Myrin över som redaktör och SD-Bulletinen fick ett rejält ansiktslyft då den för första gången trycktes i fyrfärg. Innehållet i SD-Bulletinen, SD-Kuriren och partisekreterarbrevet överlappade dock varandra för mycket för att motivera att resurser för tryck och layout skulle vara motiverat. Därför påbörjades diskussioner med att lägga ned SD-Bulletinen och att istället ersätta både SD-Bulletinen och partisekreterarbrevet med ett nytt nyhetsbrev som framförallt skulle distribueras via e-post och där innehållet kunde styras beroende av mottagare. Av denna anledning skickades ingen SD-Bulletin ut under januari 2013 utan istället skickades partisekreterarbrevet ut till samtliga medlemmar i avvaktan på att det nya nyhetsbrevet skulle sjösättas. VU beslutade den 6 februari 2013 att omgående lägga ned SD-Bulletinen och istället ersätta den med ett elektroniskt nyhetsbrev. SD-TV Under våren 2012 utvecklades SD-TV från att tidigare främst fokuserat på att lägga ut klipp från riksdagsdebatter till att producera eget material från intervjuer, presskonferenser och reportage. Även särskilda kampanjfilmer har lanserat i samband med bland annat Papperspoliskampanjen och kampanjen mot gratis vård för tillståndslösa. SD-TV har funnits på plats under Almedalsveckan, Landsdagarna, sommartalen, vårtalet, organisations- och utvecklingskonferens, kommun- och landstingskonferensen och framtidsseminariet och där dokumenterat klipp som sedan publicerats. Totalt har 80 videoklipp publicerats, varav över hälften varit helt egenproducerat material. Under verksamhetsperioden har Youtube-kanalen haft över 1,5 miljoner tittare. I snitt har en halvtidstjänst varit avsatt till SD-TV. De mest sedda klippen producerade under verksamhetsperioden är: 1. Reinfeldt ställs till svars för förortskravallerna visningar 2. Klarspråk om Husbykravallerna Åkesson frågar statsministern om ensamkommande Invandringens kostnader Vård till tillståndslösa invandrare

18 Riksdagsgrupp Sverigedemokraternas riksdagsgrupp avlägger en egen särskild rapport om det parlamentariska arbetet i riksdagen. Politiska sekreterare De politiska sekreterarna har som huvudsaklig uppgift att stötta riksdagsledamöterna i ett eller flera riksdagsutskott. Vanliga arbetsuppgifter kan vara motionsskrivande, pm-författande, faktainsamling, genomgång av propositioner, biträde med debattartiklar, budgetarbete och dylikt. Sekreterargruppen består i skrivande stund av 10 personer vilka samtliga har riksdagskansliet som tjänsteställe. Personalomsättningen har under perioden varit tämligen begränsad. Gruppen arbetar idag utefter väl utvecklade arbetsformer med tydliga rutiner vilket borgar för ett förtroendeingivande resultat. Under verksamhetsperioden har kompetensen hos gruppen fördjupats och sakkunskaperna inom sekreterarnas berörda utskott är numera goda. Gruppen har hållit regelbundna sammanträden varje vecka. Sakkunniga Partiet har så smått börjat knyta till sig sakkunniga som bistår riksdagsgruppen med expertis och faktaunderlag. Internationellt sekretariat Under 2012 besökte partiets internationella sekreterare USA:s kongress och deltog där på en konferens med flera inflytelserika opinionsbildare och politiker, däribland kongressledamöter. Möten under 2012 skedde för att fortsatt fördjupa kännedomen och samarbetet med partier i Europa som är möjliga samarbetsparters efter Europaparlamentsvalet Möten har bland annat skett i Österrike, England, Belgien, Malta, Cypern, Frankrike, Spanien och Lettland. Partiet har genom detta arbete etablerad goda kontakter och har byggt upp ett anseende som enligt bedömningar är goda och ger fortsatt goda möjligheter inför och efter valet Under 2013 fortsatte kontakterna med diverse partier runt om i Europa. Situationen har förbättrats ytterligare i och med att nya öppningar har uppstått som tidigare varit låsta. Partiet har även etablerat nya kontakter som tidigare inte varit så aktiva. 18

19

20 20

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer