SVERIGEDEMOKRATERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För verksamhetsperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGEDEMOKRATERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För verksamhetsperioden 2011-2013"

Transkript

1 SVERIGEDEMOKRATERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För verksamhetsperioden

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden Sverigedemokraterna Utgåva

3 Innehållsförteckning 1. Partistyrelsen 4 Styrelsens sammansättning 4 Partistyrelsens sammanträden 6 Partistyrelsens arbete 6 2. Partistyrelsens utskott 7 Verkställande utskott 7 Medlemsutskott 9 3. Ledningsgruppen ADM-ORG 10 Riksombudsmän och valorganisatörer (ROVO) 10 Distrikts- och kommunföreningsutveckling 10 Partikansli 10 Riksdagskansli 12 Ekonomienhet 12 Personalenhet 13 Säkerhetsenhet Ledningsgruppen POL-KOM 14 Presstjänst 15 Webb 15 Layout 16 SD-Kuriren 16 SD- Bulletinen 17 SD-TV 17 Riksdagsgrupp 18 Internationellt sekretariat 18 Sverigedemokraterna Box Tel: Fax: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Bankgiro: Valfond:

4 Styrelsen för Sverigedemokraterna riksorganisationen, organisationsnummer , avlägger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden PARTISTYRELSEN Styrelsens sammansättning Partistyrelsen har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Presidium Jimmie Åkesson, Sölvesborg Partiordförande Jonas Åkerlund, Vice partiordförande Carina Herrstedt, Landskrona Andre vice partiordförande Ledamöter Björn Söder, Helsingborg Partisekreterare Per Björklund, Karlskrona Partikassör Mattias Karlsson, Lund Ledamot Richard Jomshof, Karlskrona Ledamot Lars Isovaara, Skellefteå Ledamot Tony Wiklander, Åstorp Ledamot Sven-Olof Sällström, Östersund Ledamot David Lång, Ledamot Johnny Skalin, Sundsvall Ledamot 4

5 Erik Almqvist, Lund Ledamot Marie Edenhager, Borlänge Ledamot SDU-representant Therese Borg, Klippan Ledamot Hanna Wigh, Falköping Ledamot Gustav Kasselstrand, SDU-representant Suppleanter Mikael Jansson, Göteborg Suppleant Mattias Bäckström-Johansson, Oskarshamn Suppleant Markus Wiechel, Norrköping Suppleant Magnus Olsson, Malmö Suppleant Julia Kronlid, Örebro Suppleant Fredrik Eriksson, Partille Suppleant Pavel Gamov, Uppsala Suppleant Under verksamhetsperioden har Per Björklund, Erik Almqvist och Lars Isovaara avsagt sig sina uppdrag i partistyrelsen. 5

6 Partistyrelsens sammanträden Partistyrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt vid 11 tillfällen enligt följande: 26 november januari maj september november december februari mars april september november 2013 Göteborg Aspa bruk Partistyrelsens arbete Den 26 november 2011 konstituerade sig den vid Landsdagarna 2011 nyvalda styrelsen. Nyvald partistyrelse vid Landsdagarna november 2011 Den 30 januari 2012 besökte IT-enheten partistyrelsesammanträdet för att utbilda partistyrelsen och distriktsordföranden i intranätet SDnet och dess funktioner. Intranätet har på senare tid utvecklats och det är viktigt att partistyrelsen, liksom övriga organisationen, använder detta verktyg i sitt arbete. Partistyrelsen har, tillsammans med distriktsordföranden, under första halvan av 2012 intensivt arbetat med Sverigedemokraternas kommunikationsplan Vem talar vi till?, som antogs vid partistyrelsemötet den 28 maj Denna kommunikationsplan syftar till att partiet skall kommunicera på samma språk, med en röst, på alla nivåer från varje medlem och lokal företrädare, hela vägen till partistyrelse och riksdagsgrupp. Den september 2012 hölls en avspark och valplaneringskonferens för partistyrelsen och distriktsordföranden för att planera inför valen Partistyrelsesammanträdena har därefter under hösten 2012 nyttjats till att tillsammans med distriktsordförandena fortsatt diskutera planerna inför valen Partistyrelsen har under året också diskuterat frågor så som proaktivt arbete inför större mediehändelser, redovisning av privata bidrag till politiska partier samt partiets inställning till ett EU-utträde oktober 2012 hölls Sverigedemokraternas Kommun- och landstingskonferens Här antogs inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk kommunpolitik och region- och landstingspolitik. 6

7 Vid partistyrelsemötet i april 2013 antogs en preliminär kyrkopolitisk valplattform. Utifrån denna valplattform delegerades till verkställande utskottet (VU) att ta fram ett kyrkopolitisk valmanifest som antogs av VU Partistyrelsen beslutade i mars 2013 om anta en ny grafisk profil vilken lanserades vid Jimmie Åkessons vårtal på Långholmen, 27 april Verksamhetsårets sista partistyrelsemöte ägnades till största del att bereda de förslag och motioner som skall behandlas vid Landsdagarna PARTISTYRELSENS UTSKOTT Verkställande utskott Verkställande utskottet (VU) ansvarar på delegation från partistyrelsen för den dagliga förvaltningen av partiet, med undantag av budget, verksamhetsberättelse, politiska program och policydokument. Verkställande utskottet har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Ordförande: Övriga ledamöter: Jimmie Åkesson, Sölvesborg Jonas Åkerlund, Carina Herrstedt, Landskrona Björn Söder, Helsingborg Per Björklund, Karlskrona Mattias Karlsson, Lund Richard Jomshof, Karlskorna Sven-Olof Sällström, Östersund Erik Almqvist, Lund Under 2012 har Per Björklund och Erik Almqvist avsagt sig sina uppdrag i verkställande utskottet. Verkställande utskottet har under verksamhetsperioden sammanträtt vid 28 tillfällen enligt följande: 30 november december februari februari mars april maj maj juni augusti september september september oktober 2012 Sölvesborg Eslöv Aspa Bruk 24 oktober november december december januari februari mars mars april maj juni augusti september oktober 2013 Sölvesborg 7

8 Under VU finns idag två ledningsgrupper, en för administration och organisation (ADM-ORG) och en för politik och kommunikation (POL-KOM). Dessa leds av partisekreteraren respektive partiordföranden. I dessa ledningsgrupper ingår bland andra respektive enhetschef. Ledningsgrupperna har under verksamhetsperioden hållit regelbundna möten var tredje vecka respektive varje vecka. De problem som i början av verksamhetsperioden fanns gällande brister i kommunikation och organisationsstyrning har under perioden till vissa delar åtgärdats. Dock kan det konstateras att riksorganisationen fortfarande inte fungerar optimalt. Partisekreteraren har därför tillsammans med ledningsgruppen ADM-ORG initierat ett förändringsarbete med målet att ha en ny organisation på plats efter valet VU har antagit en personalhandbok och fattat beslut om tillsättande av nya tjänster. VU har också under året fattat beslut om olika projekt. Kommun- och landstingskonferensen genomfördes den oktober 2012 i Västerås och var ett mycket framgångsrikt arrangemang. En medlemsundersökning, i vilken drygt hälften av partiets medlemmar deltog, genomfördes under sommaren 2012 och dess resultat presenterades i början av 2013 i samband med att partiet firade sitt 25-årsjubileum. VU tog även beslut om vårkampanjen Inga fler papperspoliser som blev en landsomfattande kampanj där hela partiet deltog. En revidering av handboken för kommunföreningar och arbetsgrupper har efter beslut i VU skett. Dessutom har nya riktlinjer för partiets lokala hemsidor tagits fram. VU har under verksamhetsperioden godkänt 40 nya kommunföreningar och tre nya distrikt samt upplöst tre kommunföreningar som inte levt upp till stadgarna krav. Verkställande utskottets arbete har fungerat bra och i enlighet med den delegationsrätt som partistyrelsen givit utskottet och den arbetsordning som utskottet antagit. De flesta mötena har av naturliga skäl hållits i. 8

9 Medlemsutskott Medlemsutskottet (MU) bereder på delegation av partistyrelsen medlems- och personärenden och beslutar om utestängningar av före detta medlemmar. Uteslutning av medlemmar fastställs av partistyrelsen efter beredning av MU. Medlemsutskottets styrelse har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Ordförande: Övriga ledamöter: Marie Edenhager, Borlänge Lars Isovaara, Skellefteå Johnny Skalin, Sundsvall Therese Borg, Klippan Magnus Olsson, Malmö Medlemsutskottets valde ny ordförande och utsåg även en vice ordförande vid sitt sammanträde 23 november Ny styrelsesammansättning enligt nedan Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Johnny Skalin, Sundsvall Therese Borg, Klippan Marie Edenhager, Borlänge Lars Isovaara, Skellefteå Magnus Olsson, Malmö Under november 2012 har Lars Isovaara avsagt sig sitt uppdrag i medlemsutskottet varvid partistyrelsen genomförde ett fyllnadsval och Mattias Bäckström - Johansson valdes till ny ledamot i MU. Medlemsutskottet har under verksamhetsperioden sammanträtt vid 23 tillfällen enligt följande: 12 december januari januari februari februari mars april juni juli augusti september oktober november november januari februari februari mars mars april juni augusti oktober 2013 Kristianstad Kristianstad 9

10 3. LEDNINGSGRUPPEN ADM-ORG Ledningsgruppen ADM-ORG (administration-organisation) leds av partisekreteraren men knyter även till sig de underliggande enheternas chefer. Under organisationsdelen finns enheten riksombudsmän och valorganisatörer och under administrationsdelen finns partikansli, riksdagskansli, ekonomienheten, personalenheten och säkerhetsenheten. Riksombudsmän och valorganisatörer (ROVO) Sverigedemokraternas riksombudsmän och valorganisatörer består vid slutet av verksamhetsperioden av två heltidsanställda ombudsmän och tre valorganisatörer. Gruppens verksamhet har omfattats av att vara kommunföreningar och distrikt behjälpliga vid deras årsmöten och vid nystartandet av lokala kommunföreningar inom partiorganisationen. Vidare har gruppen hjälpt till med medlemsmöten, olika medlemsaktiviteter samt träffat nytillkomna medlemmar. Övriga arbetsuppgifter under verksamhetsåret har varit framtagande av gemensamma protokoll, medverkan vid distriktsordförandeträffar, framtagande och distribution av kommunordförandepärm och fullmäktigepärm. Tyngdpunkten år 2013 har varit att vara behjälplig i framtagandet av kandidater samt skapa stödredskap och utbildning för dessa. Att vara partiorganisationen behjälplig i arbetet med kyrkovalet och valet 2014 har varit och är en del av verksamheten. Gruppen har erbjudit utbildning i stadgar, mötesteknik samt föreningsverksamhet. Samarbete med partiets säkerhetsorganisation ingår i verksamheten. Gruppen har under både 2012 och 2013 arrangerat organisations- och utvecklingskonferens för kommunföreningarna inom partiorganisationen. En fortsättning på dessa konferensen ligger för närvarande i planeringsstadiet. Distrikts- och kommunföreningsutveckling Kalmar, Jönköping och Hallands län ingick tidigare i distrikt Syd. Under 2012 har Kalmar, Jönköping och Hallands län konstituerat sig och blivit godkända som distrikt. Partiet är verksamhetsperioden uppdelat i 23 distrikt: Blekinge, Bohuslän, Dalarna- Västmanland, Gävleborg, Göteborg, Halland, Jämtland/Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Norra Älvsborg, Norrbotten, Sjuhärad, Skaraborg, s län, s stad, Syd, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro samt Östergötland. Vid utgången av verksamhetsperioden har partiet hela 132 godkända kommunföreningar. Flera av dessa kommunföreningar omfattar fler än en kommun. Partikansli Partikansliet består av följande funktioner: Logistikenhet Medlemssekretariat IT-enhet Partisekretariat Medborgarsvar Under hösten 2013 lämnade Martin Kirchberg sin tjänst som kanslichef och efterträddes av Lars Andersson. 10

11 Logistikenhet Logistikenheten handhar bland annat beställningar och leveranser av flygblad, foldrar, böcker, kuvert, stadgar och olika programhäften. Offerter har begärts och erhållits från ett flertal olika tryckerier i syfte att hålla kostnaderna nere. Beställningar av trycksaker från riksorganisationens logistikenhet görs av distrikten som sedan fördelar detta till sina respektive kommunföreningar. Fakturor på beställt material skickas från riksorganisationen till distrikten. Genom att ta upp förbeställningar från distrikten, går det att göra mer exakta beställningar från tryckerierna, vilket gör att svinnet blir minimalt. Under åren har arbetet fortsatt på fler platser i landet med att bygga upp mottagardepåer som kan ta emot kartonger eller hela lastpallar, så att det nu finns i de flesta distrikt. Lager finns i Helsingborg. Med flexibilitet, långsiktig planering, alternativa transportvägar och hjälpsamma medlemmar har transportkostnaderna hållits mycket låga. Några av de beställningar och leveranser som genomförts under åren är: Papperspoliskampanjens flygblad, foldrar och papperspoliser, SD-Kurirens presentationstidning, tandvårdskampanjkort, vårkampanjsfoldrar och flygblad, kyrkomötes- och stiftsvalsedlar, kyrkovalsfoldrar samt höstkampanjsfoldrar. Logistikenheten har under verksamhetsperioden haft en halvtidsanställd som varit placerad vid partikansliet. Medlemssekretariat I vanlig ordning uppvisar Sverigedemokraterna rekord i medlemssiffror och vid utgången av 2012 hade partiet hela medlemmar. I samband med sommartalet den 24 augusti 2013 passerade partiet medlemmar. 31 september 2013 hade partiet medlemmar. MEDLEMSBEVIS Fördelningen av ålder och kön har i stort varit oförändrad under verksamhetsperioden med 79 % män och 21 % kvinnor. Medelådern i Sverigedemokraterna är 51 år Vid avräkningen 2012 och vid avräkningen 2013 uppgår siffran över kvinnliga medlemmar till 21 procent. År 2012 inleddes med att Medlemssekretariatet och dess medlemsregister fick besök av Datainspektionen. Det gjordes en grundlig genomgång av alla rutiner för datasäkerhet och lagring av personuppgifter. Datainspektionen uttryckte tillfredsställelse med hur Sverigedemokraterna sköter datasäkerheten. Datainspektionen krävde dock att Sverigedemokraternas medlemsregister bara får innehålla personer som antingen har betalat medlemsavgift eller förväntas göra det. Under 2013 har medlemssekretariatet fullt ut anpassat sig till detta krav. Medlemssekretariatet har på anmodan av Datainspektionen blivit bättre på att systematiskt informera medlemmar om hur Sverigedemokraterna hanterar deras personuppgifter. Samtidigt har partiet helt slutat skriva ut personnummer och folkbokföringsadress i klartext vid korrespondens. Medlemssekretariatet har under verksamhetsperioden haft en heltidsanställd som varit placerad vid partikansliet Medlemsutveckling Medlemsutveckling under jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

12 IT-enhet IT-enheten visar löpande framgångar med funktioner på partiets intranät SDnet. SDnet besöks dagligen av 270 unika användare. Takten ökar kontinuerligt med flera medlemmar vilket samtidigt ställer högre och högre krav på enheten. I tillägg till de dagliga rutinerna som måste drivas är enheten även behjälplig med tekniska lösningar vid partiets alla arrangemang. Partiets IT-enhet har sedan september 2013 en ny ansvarig och den närmast explosionsartade tillväxten av antalet medlemmar gör att man i dagsläget är i färd med att rekrytera ytterligare en heltidstjänst. Partisekretariat Partisekretariatet ansvarar för administration och praktiskt stöd åt partisekreteraren i partistyrelsearbetet. Arbetsuppgifterna under verksamhetsperioden har bland annat innefattat ärendehantering för partistyrelsen och medlemsutskottet, posthantering åt riksorganisationen samt projektledaransvar för riksarrangemang såsom kommun- och landstingskonferensen 2012 och landsdagarna Partisekretariatet har under verksamhetsperioden haft en heltidsanställd som varit placerad vid partikansliet. Medborgarsvar Medborgarsvar är partiets enhet som besvarar brev, telefonsamtal och e-post från medlemmar och allmänhet. Trycket på denna enhet ökar i takt med partiets växande popularitet samt i samband med diverse större nyheter där Sverigedemokraterna är inblandade. Det kan handla om aktuella debatter och andra medialt bevakade händelser. Givetvis ökar även aktivitetsnivån inför diverse val; kyrkoval, europaparlamentsval och riksdagsval och berör i ökande grad hela spektret av politiska frågor och inte enbart våra kärnområden. Partiet har på partikansliet två heltidsanställda kanslister som ägnar en del av sin tid till denna funktion och det är sannolikt en enhet som kan utveckla ett behov att utökas framöver. Riksdagskansli Under hösten 2012 lämnade Mikael Valtersson sin tjänst som kanslichef och efterträddes av Helén Spaak. Vid utgången av 2013 har partiet 21 anställda tjänstemän på riksdagskansliet, dessa utgörs av politiska sekreterare och kommunikatörer. De politiska sekreterarna servar riksdagsledamöterna i deras dagliga riksdagsarbete och kommunikatörerna arbetar med att, via media, föra ut partiets politik. I början av september 2012 samlades alla anställda och ett antal ledamöter i Lund för en avspark. Vid detta tillfälle fick de anställda genomföra samarbetsövningar och genomgå utbildning av personalhandboken. Den 19 december 2012 var samtliga partianställda och ledamöter inbjudna till en gemensam julavslutning med julbord ett par mil söder om. I juni 2013 samlades alla anställda, partikansli och riksdagskansli, ute på Långholmen för en gemensam sommaravslutning. Ekonomienhet Ekonomienheten ansvarar för löpande redovisning, budgetering och ekonomistyrning samt rapportering och uppföljning av nyckeltal. Därutöver ansvarar ekonomienheten för löneadministration för samtliga anställda och arvoderade inom riksorganisationen. Enheten har också kontakt med kommunföreningar och distrikt vad gäller den stadgeenliga inbetalningen till valfonden. 12

13 Riksorganisationen har drivit ett antal projekt under verksamhetsperioden, för vilka den ekonomiska hanteringen har skötts och rapporterats separat. Inbetalningarna till valfonden är ett årligen återkommande större arbete för ekonomienheten. Den innefattar att inhämta information från samtliga kommuner och landsting/regioner där Sverigedemokraterna har mandat och att sedan beräkna respektive förenings stadgeenliga bidrag till den partigemensamma valfonden. Därefter sköts inbetalningarna genom dialog med föreningarnas kassörer. Under 2013 har detta fungerat över all förväntan då man har ändrat rutinerna på enheten. Vid den senaste revideringen av stadgarna under Landsdagarna 2011 beslöts att partiets föreningar under vissa villkor kan få en del av medlemsavgifterna utbetald till föreningen. Ett antal av föreningarna har glädjande nog skänkt de återbetalda medlemsavgifterna till solidaritetsfonden. Ekonomienheten har under senare delen av verksamhetsperioden haft en heltidsanställd tillförordnad ekonomichef som även har skött lönehanteringen. Sedan september 2013 har enheten två heltidstjänster inklusive ny ekonomichef. Personalenhet Sverigedemokraterna undersökte under slutet av 2011 möjligheterna att gå med i en arbetsgivarorganisation. Sverigedemokraterna blev avvisade av samtliga kontaktade. Detta har lett till att partiet som arbetsgivare inte har kunnat teckna något kollektivavtal för de anställda. Ambitionen är dock att ha anställningsvillkor som är likvärdiga övriga tjänstemän på arbetsmarknaden. Därför har det under 2012 tecknats både pensionsavtal och TFA. Vidare har partiet utvecklat en personalhandbok med anställningsvillkor. Ett antal rekryteringar har genomförts under Bland annat har en kommunikationsstrateg anställts, riksombudsmannagruppen har förstärkts med ytterligare resurser, partikansliet har fått ännu en kanslist samt gruppen av politisk sekreterare har kompletterats. Personalenheten har under verksamhetsperioden haft en halvtidsanställd personalchef som under senare del av verksamhetsperioden har utökats till en heltidstjänst. Under våren 2013 arbetades det vidare med rekrytering av ytterligare politiska sekreterare, en chefredaktör för SD-Kuriren samt en informationssekreterare. Likaså har en ny ekonomichef och partikanslichef rekryterats. Till partikansliet har även rekryterats en ny IT-ansvarig samt en kanslist. Utöver dessa har även ett antal regionala valorganisatörer visstidsanställts. 13

14 Säkerhetsenhet Säkerhetsenhetens ansvarar för trygghet och säkerhet i partiet. Säkerhetsenheten har ett tätt samarbete med Polisen, Säpo samt Riksdagens säkerhetsorganisation. Samarbetet med lokal polis har under åren förbättrats och i vissa distrikt är samarbetet mycket bra. Arbetet under 2012 och 2013 har bland annat bestått av att skapa en säkerhetsorganisation ute i landets distrikt. Detta arbete har mestadels skett tillsammans med de olika distriktsordförandena som utser säkerhetssamordnare och säkerhetskommunikatörer i samråd med säkerhetsenheten Under de gångna åren har säkerhetsenheten varit på plats vid både stora och små arrangemang såsom Almedalsveckan, kommun- och landstingskonferensen, organisations- och utvecklingskonferensen, vårtalet i och sommartalet i Sölvesborg. Vidare har säkerhetsenheten varit distrikten behjälpliga med arrangemang där ledamöter kommit på besök. Ett stort antal händelser har inträffat under verksamhetsåret. Alla till säkerhetsenheten anmälda händelser har dokumenterats i ett program på partiets intranät, SDnet. Antalet anmälda händelser under verksamhetsåret uppgår till 165 stycken men mörkertalet är troligen stort. Många av dem som drabbats av exempelvis hot, misshandel och skadegörelse mår väldigt dåligt och säkerhetsenheten har därför startat upp ett projekt med att skapa en organisation med kamratstödjare och krishanterare i syfte att hjälpa de drabbade personerna. Partiet har utbildat cirka 25 personer i sorgbearbetning. Tio av dessa arbetar inom riksorganisationen och kan vid behov hjälpa drabbade personer. Vidare har säkerhetsenheten initierat Sverigedemokraternas solidaritetsfond som är en trygghetsfond för personer som genom sitt engagemang i Sverigedemokraterna drabbats av ekonomiska förluster. Säkerhetsenheten har under verksamhetsperioden haft en heltidsanställd säkerhetschef och under 2013 anställdes en tillförordnad säkerhetschef på 35 %. 4. LEDNINGSGRUPPEN POL-KOM Ledningsgruppen POL-KOM (politik-kommunikation) leds av partiordföranden tillsammans med stabschefen men knyter även till sig de underliggande enheternas arbetsledare. Under kommunikationsdelen finns enheterna presstjänst, webb, layout, SD-Kuriren, SD-Bulletinen och SD-TV och under politikdelen finns riksdagsgrupp och internationella sekretariatet. 14

15 Presstjänst Verksamhetsperioden har för presstjänstens del inneburit kraftigt varierad arbetsbörda. Det handlar dels om att partiet kom in i en lugnare mellanvalsperiod där partiet inte längre kom att betraktas som ett nytt parti, och där den inrikespolitiska bevakningen hamnade mer i skymundan. Under hösten 2012 uppstod däremot intensiv bevakning av partiet till följd av ett flertal olika skandaler, vilket föranledde extrem påfrestning för presstjänsten. Detta bidrog till försämrade möjligheter för partiet att bilda opinion under hösten och våren men visade samtidigt att partiet besitter mycket god kompetens för att hantera stora mediala drev. Under våren 2013 har den mediala bevakningen av partiet stegvis intensifieras och synligheten för partiet i medierna har också ökat. En förstärkning av presstjänsten kan bli aktuell under hösten 2013 för att skapa bättre möjligheter att hantera den ökade arbetsbördan under valrörelserna Webb Under verksamhetsperioden har hemsidan uppdaterats i snitt en gång per dag där fokus har varit att lyfta fram riksdagsgruppens arbete såväl i riksdagen som ledamöternas förekomst i media i form av debattartiklar, TV-intervjuer och radioinslag. Fokus har även varit att marknadsföra och bevaka stora partiaktiviteter som Kommun- och landstingskonferensen, sommartalet samt Almedalsveckan. Under våren 2012 lanserades insamlingskampanjen Valseger 2014 som marknadsförts via hemsidan med målsättningen att samla in två miljoner kronor till partiets valfond. Vid halvtid hade kampanjen samlat in hälften, vilket får ses som en god grund för att uppnå målsättningen. Hemsidan har under verksamhetsperioden haft ca 1,5 miljoner besökare. 15

16 Layout Avdelningen för layout ansvarar för partiets grafiska kommunikation både internt som externt. Layoutavdelningen har under de gångna åren producerat foldrar, material samt digital media och tryck till evenemang och mässor. Vidare har Sverigedemokraternas hemsida och intranät utvecklats. I samband med vårtalet den 27 april 2013 i lanserades en ny grafisk profil för Sverigedemokraterna innebärande bland annat en uppdaterad logotyp. Layoutavdelningen sköter kontakten med SD-Butiken och ansvarar för design av de produkter som butiken tillhandahåller. I slutet av 2012 påbörjades arbetet med profilprodukter inför kommande val Detta arbete sker i nära samarbete med kommunikationsavdelningen. Avdelningen för layout har under åren deltagit och ansvarat för utseendet av bland annat Sverigedemokraterna 25 år, vårtalet, organisations- och utvecklingskonferens, landsdagarna, kommun- och landstingskonferens, Almedalen, sommartalet och Jimmie Åkessons bok, Satis polito. Avdelningen för layout har vid utgången av 2013 två heltidsanställda. SD-Kuriren SD-Kuriren har under verksamhetsperioden utkommit med 12 nummer och några presentationstidningar med stora upplagor för massutdelning. Liksom tidigare har Richard Jomshof varit ansvarig utgivare. Tommy Hansson var chefredaktör till och med juni Tommy efterträddes härefter av Paula Bieler som vid utgången av verksamhetsåret är heltidsanställd som chefredaktör. I samband med distributionen av nummer 102 gjordes ett specialutskick till SD-Kurirens medlemsprenumeranter av tidningen Dispatch International som ges ut av Tryckfrihetssällskapet. Under sommaren 2013 påbörjades ett arbete med att göra om tidningen från grunden. Redaktionen har bytts ut och tidningens upplägg har förändrats. Det första nya numret utkom i mitten av september 2013, inför kyrkovalet. Kommande nummer planeras utkomma den sista veckan varje månad, tio gånger om året. Detta innebär att utgivningstakten har ökat från 6 till 10 nummer årligen. Under september 2013 lanserades också en ny hemsida för SD-Kuriren. Tidningen har nu även konton 16

17 och syns i de sociala medierna Facebook och Twitter. Arbetet med omformning av SD-Kurirens profil samt verksamhet pågår till viss del fortfarande men beräknas landa i färdig struktur under vintern för att med full kraft gå in i valrörelsen kommande år. Under åren har man kunnat läsa om allt från partimaterial till artiklar av allmän inrikes- och utrikeskaraktär. Tidningen har liksom tidigare även innehållit en stående kultursida. SD-Bulletinen SD-Bulletinen har utkommit sedan partiets start Den hette då Medlemsbulletin, men ändrade namn i april 1990 till SD-Bulletinen. Bulletinen har under årens lopp framförallt fokuserat på nyheter och artiklar av mer partiintern karaktär. Men i början av 2000-talet utvecklades bulletinen till att bli mer omfattande. Från att i början varit kopierad började bulletinen tryckas Efter 2005 drogs ambitionerna ned något och bulletinen återgick till att bli ett rent partiinternt informationsblad. Efter valet 2010 tog Eric Myrin över som redaktör och SD-Bulletinen fick ett rejält ansiktslyft då den för första gången trycktes i fyrfärg. Innehållet i SD-Bulletinen, SD-Kuriren och partisekreterarbrevet överlappade dock varandra för mycket för att motivera att resurser för tryck och layout skulle vara motiverat. Därför påbörjades diskussioner med att lägga ned SD-Bulletinen och att istället ersätta både SD-Bulletinen och partisekreterarbrevet med ett nytt nyhetsbrev som framförallt skulle distribueras via e-post och där innehållet kunde styras beroende av mottagare. Av denna anledning skickades ingen SD-Bulletin ut under januari 2013 utan istället skickades partisekreterarbrevet ut till samtliga medlemmar i avvaktan på att det nya nyhetsbrevet skulle sjösättas. VU beslutade den 6 februari 2013 att omgående lägga ned SD-Bulletinen och istället ersätta den med ett elektroniskt nyhetsbrev. SD-TV Under våren 2012 utvecklades SD-TV från att tidigare främst fokuserat på att lägga ut klipp från riksdagsdebatter till att producera eget material från intervjuer, presskonferenser och reportage. Även särskilda kampanjfilmer har lanserat i samband med bland annat Papperspoliskampanjen och kampanjen mot gratis vård för tillståndslösa. SD-TV har funnits på plats under Almedalsveckan, Landsdagarna, sommartalen, vårtalet, organisations- och utvecklingskonferens, kommun- och landstingskonferensen och framtidsseminariet och där dokumenterat klipp som sedan publicerats. Totalt har 80 videoklipp publicerats, varav över hälften varit helt egenproducerat material. Under verksamhetsperioden har Youtube-kanalen haft över 1,5 miljoner tittare. I snitt har en halvtidstjänst varit avsatt till SD-TV. De mest sedda klippen producerade under verksamhetsperioden är: 1. Reinfeldt ställs till svars för förortskravallerna visningar 2. Klarspråk om Husbykravallerna Åkesson frågar statsministern om ensamkommande Invandringens kostnader Vård till tillståndslösa invandrare

18 Riksdagsgrupp Sverigedemokraternas riksdagsgrupp avlägger en egen särskild rapport om det parlamentariska arbetet i riksdagen. Politiska sekreterare De politiska sekreterarna har som huvudsaklig uppgift att stötta riksdagsledamöterna i ett eller flera riksdagsutskott. Vanliga arbetsuppgifter kan vara motionsskrivande, pm-författande, faktainsamling, genomgång av propositioner, biträde med debattartiklar, budgetarbete och dylikt. Sekreterargruppen består i skrivande stund av 10 personer vilka samtliga har riksdagskansliet som tjänsteställe. Personalomsättningen har under perioden varit tämligen begränsad. Gruppen arbetar idag utefter väl utvecklade arbetsformer med tydliga rutiner vilket borgar för ett förtroendeingivande resultat. Under verksamhetsperioden har kompetensen hos gruppen fördjupats och sakkunskaperna inom sekreterarnas berörda utskott är numera goda. Gruppen har hållit regelbundna sammanträden varje vecka. Sakkunniga Partiet har så smått börjat knyta till sig sakkunniga som bistår riksdagsgruppen med expertis och faktaunderlag. Internationellt sekretariat Under 2012 besökte partiets internationella sekreterare USA:s kongress och deltog där på en konferens med flera inflytelserika opinionsbildare och politiker, däribland kongressledamöter. Möten under 2012 skedde för att fortsatt fördjupa kännedomen och samarbetet med partier i Europa som är möjliga samarbetsparters efter Europaparlamentsvalet Möten har bland annat skett i Österrike, England, Belgien, Malta, Cypern, Frankrike, Spanien och Lettland. Partiet har genom detta arbete etablerad goda kontakter och har byggt upp ett anseende som enligt bedömningar är goda och ger fortsatt goda möjligheter inför och efter valet Under 2013 fortsatte kontakterna med diverse partier runt om i Europa. Situationen har förbättrats ytterligare i och med att nya öppningar har uppstått som tidigare varit låsta. Partiet har även etablerat nya kontakter som tidigare inte varit så aktiva. 18

19

20 20

Valberedningens förslag till partistyrelse

Valberedningens förslag till partistyrelse Valberedningens förslag till partistyrelse Partiordförande Jimmie Åkesson Ort: Sölvesborg Ålder: 32 år Motivering: Jimmie har gjort ett fantastiskt arbete som partiets ordförande i drygt sex år, han har

Läs mer

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Härmed kallas alla Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i fullmäktigen och politiska nämnder, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt partistyrelsen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

PS förslag till stadgeändringar gällande. differentierade kongresser

PS förslag till stadgeändringar gällande. differentierade kongresser Kongressen 2016 Detta dokument inkluderar även bordlagt förslag från förra kongressen gällande differentierade kongresser PS förslag till stadgeändringar gällande differentierade kongresser Vänsterpartiet

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDETS RIKSDAGSGRUPP

STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDETS RIKSDAGSGRUPP STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDETS RIKSDAGSGRUPP 1 Riksdagsgruppens namn Riksdagsgruppen benämns på finska Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä och på svenska Vänsterförbundets riksdagsgrupp. Som alternativt namn

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Förslag till medlemsavgift för 2014 2015...32 Motioner...33

Förslag till medlemsavgift för 2014 2015...32 Motioner...33 Handlingar Handlingar för Landsdagarna 2013 Innehållsförteckning Hälsning från partiordföranden...4 Hälsning från partisekreteraren...5 Dagordning och program...6 Fredagen 22 november... 6 Lördagen 23

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE 1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF. VSF engagerar studerande på eftergymnasiala utbildningar,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 1. Allmänt/sammanfattning av året Piratpartiet har under 2009 haft en stor valframgång i och med inträdet i Europaparlamentet. Partiet har vidare lyft patentfrågan

Läs mer

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Svenska folkpartiet i Finland r.p., i finsk översättning Suomen ruotsalainen

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung EN BREDARE RÖRELSE Centerstudenters valrörelse kan självklart inte särskiljas från Centerpartiets valrörelse. Våra kandidater ställde upp i valet som Centerpartister med Centerpartiets valfrågor och politiska

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB UNILABS Mammografi Sverige Uppsala Stockholm (Capio S:t Göran + Tumba)

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer